Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) işareti koyunuz.

7 Aşağıdaki cümleleri yanlarındaki zarf fiil eklerini kullanarak birleştiriniz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri ve aldıkları ekleri inceleyiniz. Eklerin adlarını yazınız. eki) (zaman Tanınmış bir yazarla karşılaştınız mı hiç? (sıfat fiil eki)

8

9

10

11

12

13 BAŞARIYA GİDEN YOLDA BİR ADIM DAHA ATTIK! 1. 2.

14 Açıklık = 77 Genişlik = Açıklık = 199 Genişlik = Açıklık = 203 Genişlik =

15 Süre (dakika) Kişi Sayısı Kişi sayısı Yaş

16 Taban (-3) Üs (-2) 1 5

17 (..) Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. (..) 1 in yük kuvvetleri 1 dir. (..) Sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. (..) (..) Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitiftir. Tüm sayıların 1. kuvveti sayının kendisine eşittir. 125,005 (..) (..) Tabanları eşit iki üslü sayı çarpılırken üsler çarpılır. Negatif bir sayının tek kuvvetleri pozitiftir. 4071,0001 (..) Tabanları aynı olan iki üslü sayı bölünürken üsler çıkarılır. 29, , ,22

18

19 30 Kişi Sayısı En az gelir = 4000 TL En çok gelir = TL ??????????????? Yıllk Gelir (bin TL)

20

21 4 B) 3 C)

22

23 Gen DNA Baz I. II. III.

24

25

26

27

28

29

30 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 1)İtalya nın 1911 Osmanlı Devleti ne ait Kuzey Afrika topraklarına saldırmasıyla Trablusgarp Savaşı çıkmıştır. 2)Trablusgarp Savaşı sonunda Londra Antlaşması imzalanmıştır. 3)1.Balkan Savaşı sırasında kazanılan toprakların paylaşımı sorun olunca 2.Balkan Savaşı çıkmıştır. 4)2.Balkan Savaşı 10 Ağustos 1913 te imzalanan Bükreş Antlaşması yla sona erdi. 5)Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Uşi Antlaşması na göre Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. 6)14 Kasım 1913 te Yunanistan ile yapılan Atina Antlaşması ile Gökçeada ve Bozcaada hariç tüm Ege adaları Yunanistan a bırakıldı. 7)Balkan Savaşları sonunda Ermeni sorunu gündeme geldi. 8)Rusya nın 1. Dünya Savaşı na girmekteki en önemli amacı Karadeniz e inmektir. 9)İtilaf Bloğu nu kuran devletler İngiltere, Fransa ve Rusya dır. 10)İttifak Bloğunu oluşturan devletler Almanya İtalya ve ABD dir. 11) İtalya, savaş sırasında saf değiştirerek İtilaf Devletleri tarafına geçmiştir. 12)Osmanlı Devleti, savaşa İtilaf Devletleri tarafında katılmıştır. 13)Osmanlı Devleti nin 1.Dünya Savaşı na katılmasının temel nedeni sömürgelerini genişletmektir. 14)Devlet adamlarının Alman hayranı oluşu, Osmanlı Devleti nin savaşa Almanya yanında katılmasında etkili olmuştur. 15)Osmanlı Devleti nin 1.Dünya Savaşı na katılmasıyla savaş alanı genişlemiştir. 16)Osmanlı Devleti, sınırları dışında Kafkasya ve Çanakkale cephelerinde savaşmıştır.. 17)Osmanlı Devleti nin savaştığı ilk cephe Kafkasya Cephesi dir. 18)Kafkasya Cephesi nde zorlu kış şartları altında Mustafa Kemal in emriyle saldırıya geçen ordu büyük kayıplar vermiştir. 19)Kafkasya Cephesi nde Rusyalarla işbirliği yaparak Türk halkına saldıran Ermeniler, Tehcir Kanunu yla Suriye ye sürülmüştür.. 20)Brest litowsk Antlaşması ile Kafkasya Cephesi ndeki savaşlar sona ermiştir.. 21)Çanakkale Cephesi ndeki üstün başarıları sonucu Mustafa Kemal in askeri yeteneği tüm dünya tarafından anlaşılmıştır.. 22)Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı nda Arap halkın desteğini alarak önemli başarılar kazanmıştır.. 23)Önemli petrol bölgelerini kontrol etmek isteyen İngilizler, Irak Cephesi ni açmıştır. 24)Osmanlı Devleti, sınırları dışında Romanya, Galiçya ve Makedonya Cephelerinde savaşmıştır. 25)1. Dünya Savaşı nda Osmanlı yı paylaşmak için yapılan Londra Antlaşması yla İtalya İtilaf Devletleri ne katılmıştır. 26)Amerika nın 1. Dünya Savaşı na katılması, İtilaf Devletleri nin zararına olmuştur. 27)Amerika nın savaşa girerken yayınladığı Wilson İlkeleri ne göre Yenilen devletlere adil davranacaktır. 28)Wilson İlkeleri ne göre Türklerin yaşadığı bölgelerin egemenliği Türklere bırakılacaktır. Maddesine uyulmamıştır. 29)Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı sonunda Mudanya Ateşkes Antlaşması nı imzalamıştır.

31 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 30)Osmanlı Devleti ile yapılan ateşkes antlaşmasında Wilson İlkelerine uyulmuştur. 31)İtilaf Devletleri Mondros Ateşkesi nin 7. Maddesi yle Anadolu nun işgaline zemin hazırlamışlardır. 32)İşgallere karşı direnilmesini engellemek amacıyla İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkesi yle Osmanlı ordusunun terhis edilmesini sağlamışlardır. 33)Mondros Ateşkesi nin 24. Maddesi Doğu Anadolu da bir Ermeni Devleti kurmaya yöneliktir. 34)Mondros Ateşkesi ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. 35)Urfa, Antep ve Maraş, İngilizler tarafından işgal edilmiş daha sonra Fransa ya bırakılmıştır. 36)İtalyanlar, Erzurum ve Kars çevresini işgal etmiştir. 37)Adana ili ve çevresi Fransa nın işgali altında kalmıştır. 38)Paris Barış Konferansı nda Milletler Cemiyeti kuruldu. 39)Paris Barış Konferansı nda İtalya ya vaat edilen Batı Anadolu toprakları ve İzmir, Yunanistan a verilmiştir.. 40)İngiltere, Akdeniz deki ve sömürge yollarındaki çıkarlarını korumak amacıyla Doğu Anadolu topraklarını Yunanistan a bırakmayı uygun görmüştür. 41)İtilaf Devletleri nin kendi içindeki ilk anlaşmazlık Paris Barış Konferansı nda ortaya çıkmıştır. 42)İzmir, Yunanlılar tarafından 15 Mayıs 1923 te işgal edildi. 43)İzmir in işgaline karşı ilk tepki, gazeteci Hasan Tahsin tarafından verilmiştir. 44)Yunan işgalinin haksızlığı, Amiral Bristol Raporu yla uluslararası alanda ilk kez belgelenmiştir. 45)İşgaller, ordunun terhis edilmesi ve İstanbul Hükümeti nin işgallere tepkisiz kalması üzerine Kuvay-ı Milliye örgütleri ortaya çıkmıştır. 46)Kuvay-ı Milliye birlikleri tek bir merkezden yönetilmiştir. 47)Mavri Mira Cemiyeti, Türkler tarafından kurulmuş, zararlı bir cemiyettir. 48)Pontus Rum Cemiyeti, Trabzon Rum İmparatorluğu nu kurmak amacıyla çalışmıştır. 49)Taşnak Hınçak Cemiyeti Doğu Anadolu da Kürt Devletini kurmak amacıyla kurulmuştur. 50)İngiliz manda ve himayesine girerek ülkenin kurtulacağını iddia eden cemiyet Wilson İlkeleri Cemiyeti dir. 51)Osmanlı Padişahı ve yöneticileri İngiliz Muhipler Cemiyeti kurulmuştur. 52)Adana ve çevresindeki işgallere karşı Türkler tarafından Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur. 53)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin çalışmaları neticesinde Erzurum kongresi toplandı. 54)Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler, ulusal kurtuluş için çalışmışlardır. 55)Cemiyetlerin Milli Mücadele den ayrıldığı tek yön, bölgesel kurtuluşu amaçlamalarıdır. 56)İstanbul Hükümeti nin Mustafa Kemal i Samsun da görevlendirmesinin nedeni Milli Mücadele yi başlatmasını sağlamaktır. 57)Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 da Samsun a ayak basmıştır. 58)Havza Genelgesi nde halkın işgallere tepki vermemesi istenmiştir. 59)Amasya Genelgesi nde Milli Mücadele nin gerekçesi bildirilmiştir.

32 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 60)Amasya Genelgesi nin Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesiyle milli egemenlik ve Milli mücadelenin yöntemi vurgulanmıştır. 61)Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti nin korunacağı ve saltanatın süreceğinin sinyalleri verilmiştir. 62)Mustafa Kemal Amasya Genelgesi ni yayınladıktan sonra 8 Temmuz 1919 da askerlik görevinden istifa etmiştir. Aşağıdaki Boşlukları Doldurunuz 1. I. Dünya Savaşının en önemli temel iki sebebi..ve.dir 2. Osmanlı Devleti, iktidardaki Hükümeti'nin izlediği Alman yanlısı politikalar nedeniyle İttifak Devletleri'nin yanındı savaşa girdi. 3. Çanakkale Cephesi'ndeki başarıları.. 'in Türk ulusu tarafından ulusal önder olarak kabul görmesinde belirleyici rol oynadı. 4...Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ermeni Devleti'nin kurulmasını önleme amacıyla kuruldu. 5. Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi yöntemi...ile açıklandı ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedildi. 7. Dağınık halde mücadele yürüten cemiyetler Sivas Kongresi'nde. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirildiler 8.. ile Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti'nin varlığını resmen tanımış oldu. 9. Misakı milli kararları..' nde kabul edildi. 10. Osmanlı Devleti.. konumunun önemi nedeniyle İttifak ve İtilaf Devletleri tarafından önemsenen ve hakkında özel politikalar üretilen bir devletti. 11. Birinci Dünya Savaşı sürecinde İtilaf Devletlerine kesin üstünlük sağladığımız tek cephedir Antlaşması Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdirdi. 13. Mondros Ateşkes Anlaşması..'nin Musul'u işgali ile uygulanmaya başlandı. 14. Türk halkının işgallere karşı verdiği ilk tepki.kurmak oldu. 15. Rum Pontus Devleti'nin kurulmasını önlemek için.. Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 16. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarının (Sevr hariç) koşulları Konferansı'nda da belirlendi. 17. 'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi Paris Barış Konferansı'nda kararlaştırıldı. 18. Yasama Yürütme ve yargı görevlerinin tek elde toplandığı durumlara...denir 19. İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgal edilmesinin sonucunda..açıldı. 20. Adana çevresinde ermeni faaliyetlerine karşı. Cemiyeti kurulmuştur 21. Manda ve himaye ilk kez,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,reddedilmiştir,kesin olarak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,reddedilmiştir. 22. Manda ve himayenin reddedilmesi istediğimizi gösterir.

33 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 1 Havza Bildirisi 2 Amasya Genelgesi 3 Erzurum Kongresi 4 Sivas Kongresi Sevgili çocuklar bu etkinlikte yukarıda Milli mücadelemize ait yapılmış olan çalışmalardan bazılarını verdik Aşağıdaki cümleler yukarıdaki faaliyetlerden birisi ile ilişkilidir. Aşağıda verilen cümlelerin hangileriyle ilgili olduğunu yanlarına yazınız Hem toplanış amacı hem de aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir Halkın bilncini öğrenmek için miting ve protestolar yapılması istenmiştir M. Kemal in sivil olarak yapmış olduğu ilk çalışmadır Halkın bilinçlenmesi ve örgütlenmesi amacı ile miting ve protestolar yapılması istenmiştir Kurtuluş Savaşımızın ilk esaslı belgesidir İlk defa milli egemenlikten bahsedilen çalışmadır Tüm yurttaki direniş cemiyetleri birleştirilmiştir Temsil Heyeti Tüm yurdu kapsar şekilde genişletilmiştir Kurtuluş savaşımızın amaç gerekçe ve yöntemi belirlenmiştir Sadece doğudaki direniş cemiyetleri birleştirilmiştir M. Kemal in tüm askeri ve sivil yetkililere gönderdiği telgraf çalışmasıdır İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasına karar verilmiştir Milli sınırlardan ilk defa bahsedilmiştir İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir Bu çalışmadan sonra M. Kemal geri çağrılmış ve bu yüzden askerlikten istifa etmiştir Manda ve Himaye kesinlikle red edilmiştir Temsil Heyeti 9 kişiden oluşmuş ve sadece doğu temsil eder niteliktedir M. Kemal in Samsun dan ayrıldıktan sonra yaptığı çalışmadır İstanbul hükümetinin toplanmasını engellemek istediği çalışmadır Azınlıklara dengemizi bozacak hakların verilemeyeceğini belirten çalışmadır Erzurum da alınan kararların aynen kabul edildiği ve ulusa mal edildiği çalışmadır M. Kemal in ulusal lider olduğu çalışmadır M. Kemal, Ali Fuat, Rauf Orbay ve Refet Bele tarafından bizzat yapılan çalışmadır Her yönüyle ulusal olan çalışmadır Sivas ta bir kongre toplanması istenmiştir

34 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Birinci dünya savaşında kazandığımız tek cephe aşağıdakilerden hangisidir? a) Çanakkale b) Kafkasya c) Kanal d) Yemen 2-Mondros Ateşkes Antlaşması nın hangi maddesi, bir ermeni devleti kurulmasına zemin hazırlamayı amaçlamaktadır? a) Osmanlı ordularının tamamen terhis edilmesi b) İtilaf devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi c) Donanma ve tersanelerin itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması d) Doğu Anadolu da karışıklık çıktığı takdirde buradaki altı ilin işgal edilmesi a)osmanlı Devleti nin Boğazlardaki egemenliğinin sona ermesi b)itilaf devletlerinin Anadolu da işgallere başlaması c)osmanlı Hükümetinin Anadolu halkını işgallere karşı koymaya çağırması d)haberleşme araçları ve demir yollarının itilaf devletlerinin denetimine bırakılması 6-Atatürk ün Çanakkale savaşında düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir? a)iyi bir yönetici olduğu b)barışçılığı c)ileri görüşlülüğü d)akılcılığı 3-Sanayi inkılâbından sonra Avrupa yı ve tüm dün-yayı etkileyen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? a) Milliyetçilik b) Sömürgecilik c) Laiklik d) Panslavizm 4- I. İzmir Müdafaa-i Hukuk II. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk III. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk - Kurtuluş Savaşı nda, bu ulusal derneklerden hangisi ya da hangileri Ermenilerle mücadele etmiştir? a) I ve II b) Yalnız II c) I ve III c) Yalnız III 5- Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması yla ortaya çıkan bir gelişme değildir? 7- Belli bir merkeze bağlı olmayan, itilaf devletlerine karşı bölgesel direnişi gerçekleştirmek için halktan oluşturulan silahlı birlikler Kuva-i Milliye olarak bilinir. Buna göre Kuva-i Milliye için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? a)işgalcilerle mücadele etmiştir b)türk ulusunun desteğini almıştır c)düzenli bir ordu biçiminde örgütlenmiştir d)ulusal mücadelenin savaşan gücü olmuştur 8- Yurt genelinde mitinglerin ve gösterilerin düzenlenmesi kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? a) Amasya genelgesi b) Havza genelgesi c) Erzurum kongresi d) Sivas kongresi

35 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 9- Amasya genelgesinde milli mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçeleri belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır? a) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede-dir. ( gerekçe ) b) İstanbul hükümeti görevini yapmaktadır. (gerekçe ) c) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. (yöntem ) d) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.(gerekçe) 10- Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesinin sonuçlarından değildir? a) Kurtuluş savaşının amaç, yöntem ve gerekçesi belirlendi. b) Bağımsızlık yolunda atılan ilk adımdır. c) Sivas ta milli bir kongrenin toplanacağına burada karar verildi. d) Manda ve Himaye kesinlikle reddedilmiştir 11- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nda İttifak Devletlerinin yenilgiye uğramasının nedenlerinden biri değildir? a)rusya nın I. Dünya Savaşı ndan çekilmesi b)ingiltere nin sömürgelerinden sürekli yardım alması c)osmanlı Devleti nin gücünün azalması d)abd nin I. Dünya Savaşı na girmesi 12-Erzurum Kongresi sonucu ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? a) İstanbul hükümetine yardımcı olma b) Ulusal egemenliği koşulsuz olarak gerçekleştirme c) Mebuslar Meclisini toplama d) Amasya'da bir kongre düzenleme 13-İlk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi ile İstanbul hükümeti yok sayılmıştır? a) Hükümet kurmak gereklidir b) Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir c) TBMM'nin üstünde bir kuvvet yoktur d) TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir 14-Aşağıdaki Kongrelerden hangisi toplanış amacı olarak bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir? a) Amasya b) Erzurum c) Sivas d) Ankara 15-Aşağıdakilerin hangisi ile Milli güçler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adıyla birleştirilmiştir? a) Amasya Genelgesi b) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi c) Amasya Görüşmeleri d) Sivas Kongresi 16-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ni I. Dünya Savaşı na sokan etkenlerden değildir? a) Kaybettiği toprakları geri almak istemesi b) Almanların savaşı kazanacağına inanılması c) Rusya nın bize saldırması d) Almanya ya duyulan hayranlık 17-İlk TBMM nin temel amacı nedir? a) Çok partili sisteme geçmek b) Ülkenin bağımsızlığını sağlamak c) Sanayi hamlesi yapmak d) Cumhuriyeti ilan etmek 18-Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinde alınan kararlardan biri değildir? a) Manda ve himayenin kabul edilmemesi b) Milli cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi c) Temsil Heyetine Kongre adına görev yapma yetkisinin verilmesi d) Ankara da milli bir meclisin toplanması 19-Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarından (ödev) değildir? a) Seçme ve seçilme hakkını kullanmak b) Vergi vermek c) Askerlik yapmak d) Kanunlara ve kurallara saygılı olmamak

36 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 20) Bir toplumda yaşayan bireyler; - Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor, - Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor, Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur? A) Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin B) Toplumsal dayanışmanın C) Vatandaşlık bilincine sahip olmanın D) Ekonomik ve sosyal kalkınmanın 21) Türk halkı, Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasından sonra başlayan işgaller ve azınlıkların taşkınlıkları karşısında direniş cemiyetleri kurmuş, Anadolu nun parçalanması girişimlerine karşı koymuştur. Bu durum Türk halkının, I. Batıcılık II. Milliyetçilik III. Bağımsızlık düşüncelerinden hangisini ya da hangilerini benimsediğini gösterir? a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve III d) II ve III 22) Milli Mücadele nin hazırlık döneminde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi halk egemenliğine dayalı yeni bir yönetim anlayışının benimsenmekte olduğunun bir göstergesidir? a) Sivas Kongresi ne katılan bazı delegelerin Amerikan mandasını teklif etmesi b) Wılson İlkeleri Cemiyeti nin kurulması 23) Mustafa Kemal, Samsun a çıktıktan sonra Havza ya geçerek halktan işgallere karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesini ve İstanbul a protesto telgraflarının çekilmesini istemiştir. Mustafa Kemal, bunlarla öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? a) Yönetim şeklini değiştirmeyi b) Bölgesel direniş faaliyetlerini artırmayı c) Halkı işgallere karşı bilinçlendirmeyi d) Cemiyetleri tek çatı altında bilinçlendirmeyi 24) Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi nden sonra doğudaki cemiyetleri Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak birleştirmiştir. Sivas Kongresi nden sonra da ülkedeki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirmiştir. Mustafa Kemal in bu çalışmaları onun hangi özelliğini gösterir? a) Çağdaş olduğu b) Yenilikçi olduğu c) Milli birliğe önem verdiği d) Demokrat olduğu 25) Ulusal egemenlik, bir ulusun kendi kendini yönetmesi ve hâkimiyet hakkını kullanmasına denir. Bu tanım ile: I. Sivas Kongresi için her ilden halkın güvenini kazanmış üç delegenin seçilerek gönderilmesinin istenmesi II. TBMM için milletvekillerinin seçilmesi III. Osmanlı Mebusan Meclisi nin toplanması gelişmelerinden hangisi ya da hangileri aynı doğrultudadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 26) c) Cemiyetlerin Kuvayımilliye yi desteklemesi d) Sivas Kongresi nde Temsil Heyeti nin yetkilerinin ve üye sayısının artırılması Makedonya nın en gelişmiş şehri olan Selanik te, yeni fikirlere açık bir ortamda kendini geliştirme imkânı bulan Atatürk, farklı etnik yapısıyla farklı din ve ırkların bir arada yaşadığı bu şehirde siyasi fikirlerini oluşturdu.

37 8.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ Buna göre Selanik le ilgili: I. Yenilikçi bir ortamın bulunduğu II. Farklı kültürlerin var olduğu III. Mustafa Kemal in gelişimine katkıda bulunduğu ifadelerinden hangisi ya da hangileri söylenebilir? a) Yalnız III b) I ve II c) II ve III d) I, II ve III 27) Çanakkale Savaşı nda denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal in öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal, Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar da düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti. Mustafa Kemal in bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) Birleştirme ve bütünleştirme gücü b) İleri görüşlülüğü ve askeri yeteneği c) Vatan ve millet sevgisi d) Mantıklı ve gerçekçi oluşu 28) Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Doğu Anadolu da Ermeni Devleti kurulmasını sağlamaya yöneliktir? a) Doğu da altı vilayette karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edecektir. b) Osmanlı ordusu terhis edilecek. c) Çanakkale ve İstanbul boğazları serbest geçişe açılacak. d) İtilaf Devletlerinin bütün esirleri serbest bırakılacak. 29) Sömürge elde etmek isteyen İtalya, 1911 yılında Trablusgarp a saldırdı. Osmanlı Devleti, bölgeye ordu veya donanma gönderebilecek durumda değildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal in de aralarında olduğu bir grup genç Osmanlı subayı gizlice Trablusgarp a gittiler. Bu subaylar yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi. Ancak Balkan Savaşları nın başlaması üzerine iki devlet arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Trablusgarp Savaşı nın çıkmasında milliyetçilik hareketlerinin etkili olduğu B) Balkan Savaşlarının başlamasının Osmanlı Devleti nin toprak kayıplarını artırdığı C) Osmanlı Devleti nin güç kaybettiği D) Mustafa Kemal in başarılı bir komutan olduğu 30) Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra, Anadolu da yaşayan Rumlar ve Ermeniler bulundukları yerlerde olaylar çıkarmışlar, Türklerin kendilerine karşı katliam hazırlıkları içinde olduklarına dair propagandalar yapmışlardır. Azınlıkların bu faaliyetleri ile, I. Osmanlı Devleti nin dağılmasını önleme II. İtilaf Devletleri nin işgal hareketlerinde bulunmalarına ortam hazırlama III. Dünya kamuoyunu Türkler aleyhine harekete geçirerek Türk halkının haklı mücadelesini engelleme amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 31)Atatürk ün gerçekleştirdiği en önemli işlerden biri de, Samsun da Anadolu topraklarına ayak bastığında dağınık ve gelecekten umutsuz olan halkı çevresinde toplayarak sağladığı milli birlik ve beraberlikle Milli Mücadeleyi başarıya ulaştırdı. Parçada verilen bilgilerden Atatürk ün özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? a) Laikliğe önem verdiği b) İleri görüşlü bir devlet adamı olduğu c) Milli bütünlüğü sağlamaya çalıştığı d) Çok yönlü bir lider olması

38 8.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

39 8.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

40 8.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

41 8.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

42 8.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ Categorize the following words. (Kelimeleri gruplandırınız Categorize the following words. (Kelimeleri gruplandırınız 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4)

43 8.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ LEFT BRAINED PEOPLE RIGHT BRAINED PEOPLE

44 SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

45 8.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ A) PART13 Put the phrases under the right pictures B)

46 8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1) Yüce Allahın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir? A) Vahiy B) Ayet C) Sure D) Tefsir 2) Aşağıdaki ayetlerden hangisi Evrenin yasalarından Toplumsal Yasaların tanımı kapsamındadır? A) Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allahtır.(Furkan Sûresi 62. Ayet) B) Her şeyden çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.(zâriyât Sûresi, 49. Ayet) C) Verdiğiniz sözü yerine getirin.(isrâ Sûresi, 34. Ayet) D) Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.(kamer, 49. ayet) 3) Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir? A) Zengin olmak B) Akıllı olmak C) Müslüman olmak D) Sağlıklı olmak 4) Toprak ürünlerinin zekat oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1/40 B) 1/30 C) 1/10 D) 1/5 5) Allahın koyduğu toplumsal yasalara ne denir? 6) Zekat yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir. A) Beden B) Mal C) Dil D) Hem mal hem beden 7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. A) Zekatı öncelikle yakın akraba ve komşuya vermeliyiz. B) Arazi ürünlerinin de zekatı verilir. C) Kişi zekatını anne babasına verebilir. D) Ticaret mallarının da zekatı verilir. 8) Arife günü Öğle vaktinden Bayram sabahına kadar bir süre Arafatta bulunmaya nedir? A) İhram B) Tavaf C) Sa y D) Vakfe 9) İslam dininde yerine getirilmesi vacip ibadetlerden biri olup Allaha Yaklaşmak amacıyla yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A- Namaz B- Dua C- Kurban D- Sadaka 10) Zekat aşağıdakilerden hangisine verilmez? A- komşuya B- çocuğa C- dayıya D- amcaya A- Kader B- Külli irade C- Tevekkül D- Sünnetullah 45

47 8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ 11) Bir kişi Aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir? A) Torunlarına B) Anne Babasına C) Kardeşlerine D) Kızlarına 12) Aşağıdakilerden hangisi dinimizce haramdır? A) Emeğe dayanmayan kazanç B) Sadaka C) Çalışmanın karşılığını almak D) Tevekkül etmek 13) Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası ( fitre) verilemez? A) Yoksullara B) Anne babaya C) Borçlulara D) Düşkünlere 14) Gerekli önlemleri alıp sonra Allaha güvenmek hangi kavramla ifade edilir. A- tevekkül B- tefekkür C- teessür D- tedbir. 15) Aşağıdakilerden hangisi zekat verecekkişide aranan koşullardan biri değildir? A) Müslüman olmak. B) Akıllı olmak. C) Sağlıklı olmak D) Zengin olmak. 16) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalar içerisinde değerlendirilir? A) İnsanın embriyodan yaratılması B) Toplumların belirlenmiş ecelinin olması C) Göğün yıldızlarla donatılması D) Madde ve enerjinin oluşumu 17) Allah kainata bazı kanunlar koymuştur. Kuran-ı Kerime uymak nasıl Allaha saygının gereği ise Onun kâinata koyduğu kanunlara uymakta Allaha saygının gereğidir.bir öğrencinin derslerine çalıştıktan sonra sınavda Allahtan başarı dilemesi; çiftçinin sürüm, ekim, gübreleme, sulama gibi işleri yaptıktan sonra ürünü Allahtan beklemesi örneklerinde olduğu gibi bir amaca ulaşabilmek için fiili dua manasında çalışıp, sonucu yalnızca Allahtan beklemeye ve sonucu kabullenip razı olmaya ne denir? A- Tefekkür B- Tevekkül C- Kader D- Sabır 18) Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez? A) Küçükbaş hayvanlar B) Büyükbaş hayvanlar C) Toprak ürünleri D) Özel otomobil 46

48 8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ 47

49 8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ HAC NE ZAMAN YAPILIR HAC NEDİR VE NİÇİN YAPILIR HAC NEREDE YAPILIR HAC KİMLERE FARZDIR HACCIN FARZLARI NELERDİR İHRAM VAKFE SA'Y UMRE ARAFAT KABE MESCİDİ NEBEVİ HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR HACERUL- ESVED MÜZDELİFE MİNA Benim şu Mescidimde kılınan bir namaz Mescidi Haramda kılınan namaz hariç diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaatim vacib olur Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda beni ziyaret etmiş gibi olur Kim benim mescidimde hiç kaçırmadan 40 vakit namaz kılarsa kendisine biri ateşten kurtulma beratı, biri azaptan kurtulma beratı yazılır, nifaktan da uzak olur Hadis-i Şerif KUBA MESCİDİ ZEMZEM SUYU 48

50

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir.

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın uzaması ne deniyle insan ve malzeme yetersizliği yüzünden zor durumda kaldı. Bulgaristan ın savaştan çekilmesiy le Osmanlı Devleti nin Almanya

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? TEST 1 Dönem Sonu Tekrar 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası A) Islahat Fermanı B) Kanun-i Esasi C) Sened-i İttifak D) Tanzimat Fermanı D) Bükreş Antlaşması 6. 1789 Fransız İhtilâli nin en önemli sonucu

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasi birliğini geç kuran İtalya nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.(1870) İtalya nın Habeşistan a saldırması ve başarılı olamaması. İtalya nın Habeşistan

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS Tarih Soru Dağılımı 200 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 TOPLAM 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve.dünya Savaşı 2 - - - 3 2 3 Komutanlar arasında rekabetin olması etkili olmuştur. Bulgarların

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey,

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, CEVAPLAR VE ÇÖZÜMLER 1) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET

KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

ÜNİTE 8 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 8 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI VE ULUSAL KONGRELER İÇİNDEKİLER Milli Mücadele Dönemi Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı Ve Hazırlık Faaliyetleri Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

II.ÜNİTE. Milli Uyanış DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU

II.ÜNİTE. Milli Uyanış DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU ----------------------- II.ÜNİTE Milli Uyanış ----------------------- DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU Merkez Ortaokulu Sosyal Bilgiler Erdoğan GÜL Öğretmeni Derleyen: Fatih İYİDOĞAN ------------ 2013 /

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 1908 II. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri 1908 Reval Görüşmesi İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ 1908 İhtilâli ni düzenleyen

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU DEĞERLENDĠRME SINAVI sosyalciniz.wordpress.com 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR İKİNCİ WİLHELM İN DEĞİŞEN RUSYA POLİTİKASI 1890 Bismarck ın görevden alınması Rusya nıngüvence Antlaşması nın yenilenmesi talebinin reddedilmesi 1892 Rusya nın Fransa ile gizli

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı