Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez"

Transkript

1 Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılara ototrof canlılar denir. 3. Bitkilerin tamamı tüm hücrelerinde kloroplast organelini taşır. 4. Kloroplastta granum ve stroma olmak üzere başlıca iki kısım bulunur. 5. Klorofil, kloroplastın stromasında dağılmış halde bulunur. 6. Fotosentez yapan canlılar ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. 7. Fotosentez sadece görünür ışık spektrumunda gerçekleşir. 8. Klorofil molekülü en çok yeşil ışığı, en az mavi mor ışığı soğurur. 9. Klorofil, fotosentez yapan hücrelerde üretilebilen ve organik özellikte olan bir moleküldür. 10. Fotosentezin ETS elemanları kloroplastın granumlarında bulunur. 11. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları kloroplastın stromasında, ışıktan bağımsız reaksiyonları ise granumunda gerçekleşir. 12. şığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP molekülleri ışıktan bağımsız reaksiyonlarda harcanır. 13. Fotosentez sonucu oluşan oksijenin kaynağı karbondioksittir. ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 14. Fotosentez hızı, kullanılan CO 2 miktarı ölçülerek tespit edilebilir. 15. Karbondioksit miktarı, ışık şiddeti ve sıcaklık fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerdir. 16. Bir ATP molekülünden bir fosfat grubunun kopması sonucu bir ADP molekülü oluşur. 17. Düşük karbondioksit yoğunluğunda ışık şiddeti yüksek bile olsa fotosentez hızı düşük olur. 18. Tüm fotosentetik canlılarda hidrojen kaynağı olarak sadece su kullanılır. 19. Kemosentez yapan canlılar inorganik madde oksidasyonundan elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanırlar. 20. Klorofil taşıyan bazı bakteriler gündüz fotosentez gece ise kemosentez olayı ile inorganik maddelerden organik madde sentezlerler. 33

2 ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 2 Fotosentez Boşluk Tamamlama Soruları Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız. ribuloz difosfat sıcaklık kükürt ETS adenin kemosentetik kloroplast calvin döngüsü yeşil fosforilasyon hidrojen sülfür fotofosforilasyon endergonik substrat düzeyinde fosforilasyon NADP + fotoototrof ışık enerjisi klorofil genetik ekzergonik riboz mor oksidatif fosforilasyon kırmızı 1. Fotosentez yapan çeşitli canlılar hidrojen kaynağı olarak su, hidrojen ve... moleküllerini kullanabilirler. 2. Fotosentez ışığa bağımlı reaksiyonlar ve... reaksiyonları olmak üzere iki evrede gerçekleşir. 3. İnorganik maddelerden organik madde sentezi için ışık enerjisi kullanan ototroflara... denir. 4. Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan tepkimelere... tepkimeler denir. 5. Fotosentez, ökaryot canlılarda... organelinde gerçekleşir. 6. Kloroplastın granumlarında klorofil molekülleri ve... elemanları bulunur. 7. ATP'nin yıkımı... bir olaydır. 8. Klorofil molekülü en az... ışığı, en çok... ve... ışığı soğurur. 9. Bir maddeye fosfat grubunun eklenmesine... adı verilir. 10. Fotosentez yapan canlılarda güneş enerjisi kullanılarak ATP sentezlenmesine... denir. 11. Oksijenli solunum yapan canlılarda... ve... olayları ile ATP sentezi gerçekleşir. 12. Atmosferik oksijen üretimi ve... indirgenmesi ışığa bağımlı reaksiyonlar sırasında gerçekleşir. 13. Calvin döngüsü reaksiyonlarında CO 2 ilk olarak... molekülü tarafından yakalanır. 14. Calvin döngüsü reaksiyonları enzimlerin denetiminde gerçekleştiği için... değişimlerine karşı oldukça duyarlıdır. 15. ATP'nin yapısında azotlu organik bir baz olan... ve beş karbonlu bir şeker olan... bulunur. 16. Kloroplast sayısı, yaprak genişliği, su miktarı gibi faktörler fotosentez hızını etkileyen... faktörlerdir. 17. Fotosentetik bakterilerde... molekülü sitoplazmaya dağılmış halde bulunur. 18. Fotosentetik bakteriler yan ürün olarak oksijen ve... gazı oluşturabilir. 19. İnorganik madde oksidasyonundan enerji elde eden canlılara... canlılar denir. 20. Kemosentez yapan ototrof canlılar organik madde sentezi için... ve klorofile ihtiyaç duymazlar. 34

3 1. şıklı bir ortamda bulunan yeşil bir bitkide, 2.. CO 2 üretimi,. fotofosforilasyon,. ışıktan bağımsız reaksiyonlar olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız B) ve C) ve Kloroplast organeline ait yukarıdaki şekilde ve numaralı bölgelerle ilgili olarak,. numaralı bölgede ATP üretimi gerçekleşir.. numaralı bölgede gerçekleşen olaylarda ışığa doğrudan gereksinim vardır.. numaralı bölgede yoğun enzimatik tepkimeler görülür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E), ve TEST 1 5. Doğada biyolojik dengenin korunmasında önemli role sahip olan kemosentetik bakteriler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 6. A) Fotofosforilasyon ile ATP üretirler. B) Azot döngüsünde görev alırlar. C) İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirirler. D) İnorganik madde oksidasyonunu gerçekleştirirler. E) Solunum reaksiyonlarını sitoplazmada gerçekleştirirler. şık reaksiyonları (Granum) Calvin döngüsü reaksiyonları (Stroma) O 2 (CH 2 O) n Yukarıda fotosentez olayı şematik olarak gösterilmiştir. Şemaya göre numaralandırılmış yerlere aşağıdaki moleküllerden hangisi gelmelidir? A) H 2 O NADP + Glikoz B) H 2 O ATP CO 2 C) CO 2 NADPH H 2 O D) CO 2 ATP H 2 O E) H 2 NADPH CO 2 ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 3. Fotosentez olayı ile bitkide oluşan aşağıdaki moleküllerden hangisi fotosentez dışında bir olayda kullanılamaz? A) H 2 O B) Glikoz C) O 2 D) NADPH E) Amino asit 7. Yeşil bir bitkinin yaptığı fotosentez tepkimeleri belirli bir ortam koşulunun farklı derecelerinde izlenmiş ve fotosentez hızındaki değişimlerin sadece klorofil moleküllerinden birim zamanda fırlatılan elektron sayısındaki değişimlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Buna göre deneyde değişken olarak kullanılan ortam koşulu,. karbondioksit miktarı, 4. Fotosentez hızını etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi bitkinin genetik yapısı ile ilgilidir? A) şığın dalga boyu B) Klorofil miktarı C) Sıcaklık D) Oksijen miktarı E) CO 2 miktarı. ışığın dalga boyu,. ışık şiddeti faktörlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız B) ve C) ve 35

4 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 8. Fotosentetik ototrofların gerçekleştirdiği,. ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezleme,. ATP enerjisi kullanarak organik besin sentezleme,. organik besinlerin parçalanmasından elde edilen enerji ile ATP sentezleme olaylarından hangileri kemosentetik ototroflar tarafından da gerçekleştirilebilir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve 9. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) NADPH molekülünün yükseltgenmesi B) CO 2 'nin organik moleküllerin yapısına katılması C) ATP hidrolizinin gerçekleşmesi D) RuDP molekülünün yeniden sentezlenmesi E) Oksijen üretiminin gerçekleşmesi 10. Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerde,. kullandıkları enerji çeşidi,. kullandıkları karbon kaynağı,. olayın gerçekleştiği hücre bölümü, V. kullandıkları elektron kaynağı özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? A) Yalnız B) ve C) ve V D), ve V E), ve V 11. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde fotosistem ve fotosistem görev alır. Bu fotosistemlerin merkezinde bulunan klorofil a molekülü farklı proteinler ile birleştiği için ışığı emme özelliği farklıdır. Buna göre fotosistem ve fotosistem için,. klorofil a molekülü içerme,. ışıktan bağımsız tepkimelerde görev alma,. maksimum soğurdukları dalga boylarının aynı olması özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve 12. Amip, paramesyum, öglena ve yeşil ipliksi algin bulunduğu havuz suyu iyice karıştırıldıktan sonra, aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ışık geçiren özdeş özellikteki cam kavanozlara eşit miktarlarda bırakılıyor. 100 ml havuz suyu 20 C 100 ml havuz suyu 30 C 100 ml havuz suyu 30 C Düzenekler kurulduktan 6 saat sonra, kavanoz sularındaki çözünmüş oksijen miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) - - B) - - C) - - D) - - E) Değişik dalga boylarındaki ışıkların klorofil tarafından soğurulma ve yansıtılma oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Soğurulma ve yans tılma oran Mor Mavi Grafiğe göre, Yeşil Sar K rm z Soğurulan ışık Yans t lan ış k şığ n dalga boyu. Klorofilin kırmızı ışığı soğurma oranı sarı ışıktan fazladır.. şığın dalga boyu ile klorofil tarafından soğurulma miktarı arasında doğru orantı vardır.. Klorofilin yeşil ışığı yansıtma oranı diğer dalga boylarındaki ışıkları yansıtma oranından fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve E 2. E 3. D 4. B 5. A 6. B 7. D 8. D 9. E 10. C 11. A 12. A 13. C

5 1. Karanlıkta bırakılan yeşil bir bitkinin hücrelerinde,. fotofosforilasyon,. substrat düzeyinde fosforilasyon,. oksidatif fosforilasyon olaylarından hangileri ile ATP sentezi gerçekleştirilir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve 2. Kloroplastlarda gerçekleşen fotosentez reaksiyonları sırasında aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerinden önce gerçekleşir? A) NADPH'ın yükseltgenmesi B) Klorofilin ışığı soğurması C) Glikoz sentezi D) ATP sentezi E) Ribuloz difosfatın CO 2 'yi yakalaması 3. Kemosentetik bakterilerden olan mor kükürt bakterileri hidrojen sülfürü oksitleyerek elde ettikleri enerjiyi organik besin üretiminde kullanır. Buna göre bu bakterilerin gerçekleştirdiği olayla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir? A) Miktar Organik besin H 2 S Zaman B) Miktar H 2 S Organik besin Zaman TEST 2 4. şığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen,. ATP,. NADPH,. O 2 moleküllerinden hangileri fotosentezin Calvin döngüsü reaksiyonlarında tüketilir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve 5. Beyaz ış k K rm z Turuncu Prizma Sar Yeşil Mavi Fotosentetik bakteriler Bir araştırmacı şekildeki gibi bir ışık kaynağının önüne bir prizma koyarak fotosentetik bakterilerin bulunduğu bir ortama farklı dalga boylarında görünür ışık göndermiş ve fotosentetik bakterilerin yeşil ışık bölgesinden kırmızı ve mor ışık bölgelerine doğru sayılarının arttığını gözlemlemiştir. Daha sonra fotosentetik bakterilerin bulunduğu ortama aerob bakterileri eklemiş ve bir süre sonra aerob bakterilerin hiçbir renk bölgesinde yaşayamadığını, ancak fotosentetik bakterilerin faaliyetlerini devam ettirdiğini gözlemlemiştir. Bu durumun sebebini, Mor ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez C) Miktar Organik besin H 2 S E) Zaman Miktar H 2 S D) Miktar Organik besin Zaman Organik besin H 2 S Zaman. aerob bakterilerin yeterli miktarda CO 2 üretememesi,. fotosentetik bakterilerin hidrojen kaynağı olarak H 2 S kullanması,. fotosentetik bakterilerin aerob bakteriler üzerinden beslenmesi yorumlarından hangileri açıklayabilir? A) Yalnız B) ve C) ve 37

6 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 6. Fotosentez reaksiyonları sırasında oluşan, 7.. oksijen,. glikoz,. NADPH, V. ATP moleküllerinden hangileri kloroplasttan sitoplazmaya geçebilir? A) ve B) ve C), ve V D), ve V E), ve V Bağ l h z ş k şiddeti Yeşil bir bitkinin aynı zaman aralığındaki fotosentez ve solunum hızının ışık şiddetine bağlı değişimini gösteren yukarıdaki grafiğe göre,. X fotosentez hızını gösterir.. Y solunum hızını gösterir.. şık şiddetinin artışı, hem solunum hem de fotosentez hızının artmasına neden olur. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E), ve 8. Fotosentez hızı ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru değildir? A) Fotosentez h z C) Fotosentez h z S cakl k ( C) CO 2 konsantrasyonu X Y E) Fotosentez h z B) Fotosentez h z D) Fotosentez h z fl n dalga boyu ph H 2 O konsantrasyonu 9. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ile ilgili,. Tüm fotosentetik canlılarda granumda gerçekleşir.. Fotosentetik canlılar bu reaksiyonlar sırasında farklı elektron kaynağı kullanabilir.. Bu reaksiyonlar sırasında NADP + indirgenmesi ve ATP üretimi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) ve 10. Bir X canlısı, organik madde sentezi için gerekli enerjiyi inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmektedir. 11. Bu X canlısı ile ilgili,. Karbondioksit kullanır.. Solunum enzimleri mitokondride bulunur.. Klorofilleri ile soğurduğu ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız Foton D) ve E) ve Enerji transferi Elektron transferi Fotosistem İlk elektron al c s Reaksiyon merkezindeki klorofil a Anten pigment molekülleri Reaksiyon merkezi şığın bir fotosistem tarafından toplanmasını gösteren yukarıdaki şemada ışığı emen pigmentler, proteinler ve diğer moleküller granumun tilakoit zarında fotosistem adı verilen birimler halinde düzenlenmiştir. Fotosistemler ışığa bağımlı tepkimelerde ışığın emildiği ve kimyasal enerjiye dönüştüğü birimlerdir. Bu şemaya göre fotosistemle ilgili,. Anten kompleksi ve reaksiyon merkezinden oluşur.. Reaksiyon merkezinde klorofil a ve ilk elektron alıcısı bulunur.. Fotonun soğurulması sonucu anten pigmentlerinde meydana gelen enerji transferi, klorofil a'daki elektronun ilk elektron alıcısına geçmesine neden olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve D 2. B 3. C 4. C 5. A 6. A 7. D 8. E 9. D 10. A 11. E

7 Etkinlik - 1 Solunum Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. Glikoliz tepkimeleri tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşir. 2. Fermantasyonun elektron taşıma sisteminde oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenir. 3. Laktik asit fermantasyonu prokaryot hücrelerde gerçekleşirken, ökaryot hücrelerde gerçekleşmez. 4. Glikoliz tepkimeleri sırasında üretilen ATP miktarı, tüketilen ATP miktarının iki katıdır. 5. Oksijensiz solunum tepkimelerinde ETS kullanılmaz. 6. Oksijenli solunum ile üretilen ATP miktarı, oksijensiz solunuma göre daha fazladır. 7. Oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonu sırasında CO 2 çıkışı görülürken, laktik asit fermantasyonu sırasında CO 2 çıkışı görülmez. 8. Oksijenli solunumda oksidatif fosforilasyon ile üretilen ATP miktarı, substrat seviyesinde fosforilasyon ile üretilen ATP miktarından azdır. 9. ETS'de elektron aktarımı sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı, protonların (H + ) matriks sıvısından mitokondrinin iç ve dış zarı arasındaki boşluğa pompalanmasında kullanılır. 10. Oksijenli solunumun glikoliz, pirüvik asit oksidasyonu ve krebs döngüsü evrelerinde NAD + koenzimi indirgenir ve NADH molekülü oluşur. 11. En fazla enerji içeren organik moleküller karbonhidratlardır. 12. Tüm besin monomerleri glikoliz ile parçalanarak oksijenli solunum tepkimelerine katılır. ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 13. Krebs döngüsünde, hem NAD + hem de FAD koenzimleri indirgenir. 14. Laktik asit fermantasyonunun pirüvik asit oluşumundan sonraki basamaklarında ATP üretimi gerçekleşmez. 15. ATP sentaz enzimi, protonları az yoğun oldukları zarlar arası bölgeden çok yoğun oldukları matriks sıvısına doğru taşır. 16. Tüm solunum tepkimeleri ekzergonik reaksiyon örneğidir. 17. Substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretimi tüm canlılarda ortaktır. 18. Oksijenli solunum yapan tüm canlılarda mitokondri organeli bulunur. 19. Oksijenli solunum tepkimelerinde pirüvat molekülü asetaldehite dönüşür. 20. Fermantasyon tepkimeleri sırasında FADH 2 molekülü yükseltgenerek FAD koenzimi serbest kalır. 53

8 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum Etkinlik - 2 Solunum Boşluk Tamamlama Soruları Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız. karbondioksit krebs döngüsü güneş oksidatif fosforilasyon oksijensiz solunum FAD ATP kemiozmoz NAD + prokaryot matriks su mitokondri amino asit asetaldehit ETS glikoliz beta oksidasyonu fermantasyon ATP sentaz 1. Glikozun çeşitli enzimler yardımıyla üç karbonlu iki tane pirüvik asit molekülüne kadar yıkımına... denir. 2. Organik moleküllerin hücresel solunumla parçalanması sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı... sentezinde kullanılırken, bir kısmı da ısı olarak hücreye yayılır. 3. Pirüvik asitin oksijen kullanmaksızın etil alkol ve laktik asit gibi organik maddelere dönüştürülmesine... denir. 4. Glikoliz tepkimeleri sırasında... koenzimin indirgenmesiyle NADH molekülü üretilir. 5. Etil alkol fermantasyonu sırasında... molekülünün NADH tarafından indirgenmesiyle etil alkol oluşumu gerçekleşir. 6. İnsanlarda, sitoplazmada başlayan oksijenli solunum tepkimeleri... organelinde tamamlanır. 7. Oksijenli solunumdaki ATP sentezi hem substrat seviyesinde fosforilasyon ile hem de kemiozmotik mekanizma kullanılarak... ile gerçekleşir. 8. Mitokondrinin içini dolduran renksiz sıvıya... denir. 9. Mitokondrinin iç zarında ETS birimleri ile... enzimi bulunur koenzimi oksijenli solunum tepkimelerinde görev yaparken, fermantasyon tepkimelerinde görev yapmaz. 11. Mitokondriden yoksun olan... hücrelerde elektron taşıma sistemi hücre zarında yer alır. 12. Glikoliz ile başlayan oksijenli solunum tepkimeleri... evresi ile son bulur çıkışı etil alkol fermantasyonu sırasında gözlenirken, laktik asit fermantasyonu sırasında gözlenmez. 14. Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi tepkimelerinde ATP ve... üretimi gerçekleşir. 15. Hücresel solunumda, son elektron alıcısı olarak oksijen yerine başka bir molekül kullanılıyorsa... gerçekleşir. 16. Oksijenli solunumda substrat olarak... kullanılması durumunda yan ürün olarak amonyak oluşur. 17. Mitokondrideki oksidatif fosforilasyon... mekanizması ile gerçekleşir. 18. Yağ asitleri,... olarak adlandırılan bir olayla asetil CoA'ya dönüşerek oksijenli solunuma katılır. 19. Biyosferdeki enerji dönüşümlerini başlatan temel kaynak... enerjisidir. 20. Oksijenli solunumun... basamağı asetil CoA molekülünün okzaloasetik asit ile birleşmesi ile başlar. 54

9 1. Oksijenli solunumda, 2.. glikoz,. karbondioksit,. ATP moleküllerinden hangilerinin miktarında artış gözlenir? A) Yalnız B) ve C) ve Yandaki şekilde numara mitokondri içine giren, ve numaraları ise mitokondri dışına çıkan molekülleri göstermektedir. Buna göre,, ve numaralı moleküller aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Glikoz CO 2 H 2 O B) Pirüvat ATP CO 2 C) O 2 Glikoz ATP D) Amino asit CO 2 Pirüvat E) CO 2 ATP Glikoz TEST 1 4. Cam kap Çimlenen bezelye tohumlar slak pamuk Çimlenen bezelye tohumlarının fotosentez yapmayıp oksijenli solunum yaptığını kanıtlamak isteyen bir öğrenci yukarıdaki düzeneği hazırlayıp aydınlık ortama bırakıyor. Deney düzeneğinde meydana gelen,. oksijen miktarının azalması,. karbondioksit ve su miktarının artması,. tohumların kütlesinin azalması değişimlerinden hangileri öğrencinin görüşünü doğrular? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E), ve 5. Aşağıdaki canlıların hangisinde oksijenli solunum reaksiyonlarının tamamı sitoplazmada gerçekleşir? 6. A) Bakteri B) İnsan C) Papatya D) Paramesyum E) Kurbağa Tepkime h z ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 3. Oksijenli solunum,. glikoliz,. pirüvik asit oksidasyonu,. krebs döngüsü, V. elektron taşıma sistemi olmak üzere dört farklı evrede gerçekleşir. Ökaryotik hücrelerde bu evrelerden hangileri mitokondri organelinde meydana gelir? A) ve B) ve V C), ve D), ve V E),, ve V Zaman t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 Fotosentez h z Oksijenli solunum h z Yukarıdaki grafikte bir bitkinin fotosentez ve oksijenli solunum hızındaki değişimler gösterilmiştir. Bu bitki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) t 1 'de atmosfere karbondioksit vermiştir. B) t 5 'de fotosentez ve oksijenli solunum beraber gerçekleşmiştir. C) t 2 'de kullandığı karbondioksit miktarı ürettiği karbondioksitten çoktur. D) t 3 ve t 4 'de atmosfere oksijen verir. E) t 6 'da fotosentez yapmamıştır. 55

10 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 7. Oksijenli solunumun Krebs döngüsü tepkimelerinde aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz? A) CO 2 B) NADH + H + C) ATP D) Pirüvat E) FADH 2 8. Oksijenli solunum tepkimeleri sırasında, 9.. ATP,. FADH 2,. NADH + H +, V. CO 2 moleküllerinden sitoplazma ve mitokondride oluşanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sitoplazma Mitokondri A),, V,, V B),,,, V C), V, D),, V E),, V,, V Pamuk X bakterisi Glikoz çözeltisi Y bakterisi X ve Y bakterilerinin oksijene olan gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanan yukarıdaki deney düzeneğine bakılarak,. X bakterileri oksijenli solunum yapar.. Y bakterileri solunumda oksijen kullanmaz.. Mitokondri organeli X bakterilerinde bulunurken Y bakterilerinde bulunmaz. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) ve C) ve 11. Aynı substratın kullanıldığı oksijenli solunumda, fermantasyona göre ATP kazancının daha fazla olması,. tepkimelerin bir bölümünün sitoplazmada gerçekleşmesi,. aktivasyon için harcanan ATP miktarının daha az olması,. glikozun karbondioksit ve suya kadar tamamen yıkılması olaylarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 12. Farklı hücrelerde gerçekleşen,. oksijenli solunum,. fermantasyon,. oksijensiz solunum tepkimelerinin hangilerinde ETS'de ATP üretimi gerçekleşir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E), ve 13. Glikozun kullanıldığı oksijenli solunum reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez? A) ATP B) sı C) CO 2 D) H 2 O E) NH Glikoz 2 Pirüvat 2 Asetil CoA Yukarıda ökaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunumun bazı basamakları numaralandırılarak verilmiştir. 10. Oksijenli solunumun glikoliz ve Krebs döngüsü reaksiyonlarında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir? A) FAD koenziminin indirgenmesi B) Glikozun aktivasyonu için ATP harcanması C) Karbondioksit oluşumu D) Substrat seviyesinde fosforilasyon E) Asetil CoA'nın oluşması Bu üç basamak için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? A) Mitokondride gerçekleşme B) NAD + koenziminin indirgenmesi C) Karbondioksit üretimi D) FADH 2 oluşumu E) ATP harcanması D 2. B 3. D 4. E 5. A 6. C 7. D 8. B 9. B 10. D 11. C 12. D 13. E 14. B

11 1. Oksijenli solunumda görev yapan ATP sentaz enzimi 2. ile ilgili,. Mitokondrinin iç zarına gömülü olarak bulunur.. Protonları (H + ) mitokondrinin zarlar arası bölgesinden matriks sıvısına doğru taşır.. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezini gerçekleştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve KOH kristalleri Hava Glikoz çözeltisi + Aerob bakteriler Civa Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? (KOH kristalleri CO 2 'yi tutar). A) Bakterilerin oksidatif fosforilasyonla ATP üretmesi TEST 2 4. Glikozun oksijenli solunum ile yıkılmasının temel basamakları aşağıda gösterilmiştir. Glikoz Pirüvik asit 2 Asetil CoA Krebs döngüsü ETS Bu basamaklardan hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir? A) Yalnız B) ve C) ve V D), ve V E), ve V 5. Bir molekül glikozun kullanıldığı,. oksijenli solunum, V ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum B) KOH kristallerinin kütlesinin artması C) U borusundaki civanın hareketsiz kalması D) Bakterilerin sayıca artması E) Deney tüpündeki oksijen miktarının azalması 3. Ökaryot bir hücrenin oksijenli solunumunda görev alan elektron taşıma sistemi (ETS) ile ilgili,. Mitokondrinin kıvrımlı iç zarı olan kristada bulunur.. Substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretir.. Oksijen son elektron alıcısı olarak görev yapar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve. laktik asit fermantasyonu,. oksijensiz solunum tepkimelerinde üretilen ATP miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) - - B) - - C) - - D) - - E) Etil alkol fermantasyonunda aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz? A) Pirüvat B) ATP C) CO 2 D) Asetil CoA E) Asetaldehit 57

12 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 7. Aşağıdaki şekilde mitokondri organelinin kısımları numaralandırılarak verilmiştir. 8. Oksijenli solunumun, a. krebs döngüsü, b. oksidatif fosforilasyon V tepkimelerinin gerçekleştiği bölümler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a A),, V B) V, C), V D), V E) V Y Karbondioksit + Su Glikoz X b 2 Pirüvat Z Laktik asit Yukarıdaki şemada çizgili kas hücreleri için gerekli olan ATP'nin üretim basamakları verilmiştir. Bu şemayla ilgili,. X reaksiyonları sitoplazmada, Y ve Z reaksiyonları mitokondride gerçekleşir.. (X + Y) ile üretilen ATP miktarı, (X + Z) ile üretilenden çoktur.. X basamağından sonra Z'nin gerçekleşmeye başlaması kas hücrelerine yeterli oksijenin gelmediğini kanıtlar. yorumlarından hangileri yapılabilir? 9. Oksijenli solunum yapan bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) Mitokondri B) NAD + C) Enzim D) ETS E) FAD 10. Bir fareye tüm atomları radyoaktif işaretli glikoz molekülleri veriliyor. Bu glikoz moleküllerinin oksijenli solunumda kullanılması ile üretilen,. karbondioksitin oksijen,. suyun hidrojen,. karbondioksitin karbon, V. suyun oksijen atomlarından hangilerinin radyoaktif işaretli olması beklenmez? A) Yalnız B) Yalnız V C) ve D) ve V E), ve 11. Ökaryotik bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunum reaksiyonları sırasında,. ATP,. CO 2,. pirüvat moleküllerinden hangileri sitoplazmada oluşur? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve 12. Glikojen Glikoz Pirüvik asit V Laktik asit CO 2 + H 2 O Çizgili kaslarda gerçekleşen olayları özetleyen yukarıdaki şemada, numaralı basamaklardan hangilerinde ATP üretilmez? A) Yalnız B) ve C) ve A) Yalnız B) ve C) ve D) ve E) ve V E 2. C 3. C 4. B 5. B 6. D 7. B 8. D 9. A 10. B 11. D 12. C

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

İal-biyoloji METABOLİZMA/SOLUNUM. 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir?

İal-biyoloji METABOLİZMA/SOLUNUM. 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir? METABOLİZMA/SOLUNUM 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir? 2.Solunum evrelerinde elektron vericiler (giren madde) ve elektron alıcıları (son) yazınız Evreler Elektron vericiler Elektron

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR 11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

AEROBİK SOLUNUM (OKSİJENLİ SOLUNUM) 1. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 1..4. Hücresel Solunum Anahtar Kavramlar fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs

Detaylı

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar?

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? Elektron Taşıma Sistemi(E.T.S.) fotosentez,oksijenli solunum ve kemosentez yapan canlılarda görülen molekül gruplarıdır.bu moleküller canlıda canlıya değişse de,

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir.

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir. 10. SINIF / B YOLOJ ATP Glikoliz 01 kavrama testi 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I nolu bağ iki organik molekülü birbirine

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir.

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. SELİN HOCA Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane zar bulunur. İç zar düzdür. İki zar arasındaki boşluğa zarlar

Detaylı

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır.

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

Solunum ve Fotosentez

Solunum ve Fotosentez 9 Solunum ve Fotosentez 9 Solunum ve Fotosentez 9.1 Glukoz yükseltgenmesi kimyasal enerjiyi nasıl açığa çıkarır? 9.2 Glukoz metabolizmasında aerobik yolaklar 9.3 Oksidatif fosforilasyon nasıl ATP üretir?

Detaylı

Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır.

Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır. FOTOSENTEZ Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır. Fotosentez Kloroplastlar, 150 milyon km uzaktan, güneşten gelen ışık enerjisini

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir.

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir. Solunum bütün aktif hücrelerde oksijenin absorbe edilmesi ve buna eşdeğer miktarda karbondioksitin salınması şeklinde sürekli olarak devam eden bir prosestir. Solunumda organik bileşikler karbondioksite

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ Güneş: Temel enerji kaynağı!!! Güneş ışığı bitkiler ve diğer organizmalar için temel enerji kaynağıdır. 2 Katabolik yollar Hücreler, enzimler aracılığı ile, potansiyel

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları Fotosentezin özgün olayları Işık 1-6CO 2 + 6H 2O C 6H 12O 6 + 6O 2 Klorofil 2-Kloroplastta gerçekleşir. 3-Fotosentetik ototroflarda görülür. 4-Hammaddeler CO 2 ve H 2O dur.(bakterilerde H ve H2S kullanılır)

Detaylı

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü.

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Biyoloji sözlüğü -A- Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal

Detaylı

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR???

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? ÖĞRETĐMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDĐRME GÜNLÜK YAŞAM OLAYLARI DERSĐN SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN:ESRA ÇECE NUMARA:20338465 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2008 GÜNLÜK

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM-1 FOTOSENTEZ... 7

1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM-1 FOTOSENTEZ... 7 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM-1 FOTOSENTEZ... 7 Canlılık ve Enerji... 7 Enerjinin Temel Molekülü ATP... 7 Fosforilasyon Çeşitleri... 10 Fotosentez... 11 Fotosentezin Canlılar İçin Önemi... 11 Fotosentezin

Detaylı

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C)

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C) Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK

Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Glikolizde son ürün karbondioksittir. 2. Glikoliz reaksiyonlarında önce ATP üretilir, sonra da ATP tüketilir.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ. Güneş ışığı ise fotosentez için en gerekli olan enerji kaynağıdır. Fotosentez aşağıda verilen denklemde özetlenmiştir.

ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ. Güneş ışığı ise fotosentez için en gerekli olan enerji kaynağıdır. Fotosentez aşağıda verilen denklemde özetlenmiştir. ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ Güneş ışığı yardımıyla bitkilerin kendi besinlerini yapmaları olayı fotosentez olarak adlandırılır. Bu olay sırasında topraktan alınan su ve havadan yapraklar üzerindeki gözenekler (Stoma)

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

Fotosentez - Kemosentez Çözüm 1

Fotosentez - Kemosentez Çözüm 1 Fotosentez - Kemosentez Çözüm 1 1. Işık bir cisme çarptığında soğurulur, yansıtılır ya da içinden geçer. 4. DNA Işığı soğuran moleküllere pigment denir. Farklı pigmentler farklı dalga boyundaki ışığı soğurur.

Detaylı

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder?

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? MBG 111 BİYOLOJİ I Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER Ekosistem ve Enerji Ekosistemde enerjinin akışı güneş ışığı ve ısı şeklinde gözlenir. Tam tersine canlı hücrelerde

Detaylı

FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ 1

FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ 1 FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ 1 1. Fotosentez atmosferdeki gaz dengesinde ( ve C ), doğadaki besin dengesinde, ortamdaki su ve mineral dengesinde rol alır, ancak fotosentezde H 2 O kullanılır. 6. Bitkiler aynı

Detaylı

Güneş enerjisi yapraklardaki klorofil pigmenti yardımı ile kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Fakat bu dönüşüm için, yaprağın önce ışığı soğurması

Güneş enerjisi yapraklardaki klorofil pigmenti yardımı ile kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Fakat bu dönüşüm için, yaprağın önce ışığı soğurması Resimde fotosentezin basit bir anlatımı görülmektedir. Fotosenteze katılan karbondioksit, su gibi elemanların ışık enerjisi ile birleşmesi sonucunda açığa oksijen, glikoz gibi yan ürünler çıkar. Organik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Fotosentez Mekanizması

Fotosentez Mekanizması Fotosentez Mekanizması Tüm bitkilerin fotosentezde gerçekleşen ortak süreç C 3 yolu 5 karbonlu ribulose difosfat bir karbondioksit (CO2) ekleyerek altı karbonlu (6C) kararsız bileşik oluşur. Bu tepkime

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta Bitki Fizyolojisi 6. Hafta 1 Fotosentezin karanlık tepkimelerinde karbondioksit özümlemesi; 1. C 3 bitkilerinde (Calvin-Benson mekanizması ile), 2. C 4 bitkilerinde (Hatch-Slack mekanizması ile), 3. KAM

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE III CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4658.

Detaylı

FOTOSENTETİK OLARAK AKTİF IŞIK

FOTOSENTETİK OLARAK AKTİF IŞIK FOTOSENTETİK OLARAK AKTİF IŞIK Işık elektromanyetik bir enerji çeşididir. Hayat için önemli olan ve gözle görülebilen ışık dar bir aralığa sahiptir. Işığın dalga boyu kısaldıkça enerjisi artar, dalga boyu

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

11. SINIF. Fotosentez I TEST

11. SINIF. Fotosentez I TEST 11. SNF B Fotosentez 1. Bir bitkinin yaprak hücresinde;. Solunum. Enzim sentezi. Suyun parçalanması V. Oksijen üretimi verilenlerden hangileri her gerçekleşir? 4. 1 2 TEST 1 A) Yalnız B) ve C) ve V D),,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA ENERJİ VE YAŞAM 1 NEJLA ADA 2010282058 CANLILAR VE ENERJİ GÜNEŞ 2 Yakıt olarak kullandığımız kömür ve odun bitkilerden elde edilir. Petrol ise bitki ve hayvan artıklarından oluşur. O halde yakıtlarımızdaki

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3 Yolu Calvin döngüsünün ilk tanımlanabilir ürünü 3-C lu PGA molekülü olduğu için bu metabolik yol C 3 yolu olarak adlandırılır.

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. o ru anl fl 1. Fotosentezde amaç besin üretmektir. 2. Fotosentezde üretilen oksijenin kaynağı sudur. 3. Fotosentez yapan bütün

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. Konular. Fotosentez. Organik kimyasallar Fotosentez 2. Solunum

Bitki Fizyolojisi. Konular. Fotosentez. Organik kimyasallar Fotosentez 2. Solunum Bitki Fizyolojisi 1. Fotosentez 2. Solunum Konular 3. Suyun önemi, alınması ve kullanılması 4. Mineral beslenme 5. Bitki hormonları ve büyümeyi düzenleyici maddeler 6. Çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve tutumu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2011 MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4658

Detaylı

Canlıların dış ortamdan aldıkları inorganik maddelerden gelişmeleri için zorunlu olan organik maddeleri yapmalarına özümleme (asimilasyon) denir.

Canlıların dış ortamdan aldıkları inorganik maddelerden gelişmeleri için zorunlu olan organik maddeleri yapmalarına özümleme (asimilasyon) denir. FOTOSENTEZ Diğer canlılar gibi bitkiler de yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye gereksinim duyarlar. Gereksinme duyulan bu enerji bitkilerin kendi organlarında yaptıkları ya da dışarıdan aldkları

Detaylı

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE I CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. CANLI ALEMLERİ *Canlı alemleri: Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, fungi, bitki ve hayvanlar olmak üzere 6 Aleme ayrılır. **Prokaryot canlılar: Çekirdeksiz

Detaylı