KEMAL BİLBAŞAR IN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMAL BİLBAŞAR IN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME"

Transkript

1 1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI KEMAL BİLBAŞAR IN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müberra BAĞCI DANIŞMAN Prof. Dr. Ö. Faruk HUYUGÜZEL İZMİR-2002

2 2 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU DÖKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU Tez No : Konu : Üniv. Kodu : Not : Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır. Tezin Yazarının : Soyadı : BAĞCI Adı : MÜBERRA Tezin Türkçe Adı : KEMAL BİLBAŞAR IN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Tezin Yabancı Dilde Adı : A RESEARCH ABOUT THE LİFE AND THE LİTERARY WORKS OF KEMAL BİLBASAR Tezin Yapıldığı : Üniversite :Ege Üniversitesi Enstitü :Sosyal Bilimler Enstitüsü Yılı :2002 Tezin Türü : Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlilik [X] [ ] [ ] [ ] Dili : Türkçe Sayfa Sayısı : 127 Referans Sayısı : Tez Danışmanlarının : Ünvanı : Prof. Dr. Ünvanı : Adı :Ömer Faruk Adı : Soyadı : HUYUGÜZEL Soyadı : Türkçe Anahtar Kelimeler İngilizce Anahtar Kelimeler : 1- Kemal Bilbaşar 1- Kemal Bilbasar 2-Cemo 2- Cemo 3- Cumhuriyet devri 3- Republican Period 4- Yeni Türk Edebiyatı 4- New Turkish Literature 5- İzmir Gazeteleri 5- Newspaper of Izmir

3 3 YÜKSEKÖĞRENİM KURULU DÖKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ GİRİŞ FORMU YAZARIN Soyadı: Müberra Adı: BAĞCI Merkezimizde Doldurulacaktır Kayıt No: TEZİN ADI Türkçe : KEMAL BİLBAŞAR IN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Yabancı Dil : A RESEARCH ABOUT THE LİFE AND THE LİTERARY WORKS OF KEMAL BİLBAŞAR TEZİN TÜRÜ : Yüksek Lisans Doktora Doçentlik Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlilik [ X ] [ ] [ ] [ ] [ ] TEZİN KABUL EDİLDİĞİ : Üniversite : EGE ÜNİVERSİTESİ Fakülte : Enstitü : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Diğer Kuruluşlar : Tarih: TEZ YAYINLANMIŞSA : Yayınlayan : Basım Yeri: Basım Tarihi: ISBN: TEZ YÖNETİCİSİNİN Soyadı, Adı : HUYUGÜZEL, Ömer Faruk Ünvanı : Prof. Dr.

4 TEZİN YAZILDIĞI DİL : TÜRKÇE TEZİN SAYFA SAYISI : TEZİN KONUSU (KONULARI) : Kemal Bilbaşar ın biyografisi ve eserlerinin bibliyografyası TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER : 1-Kemal Bilbaşar 2-Cemo 3-Cumhuriyet devri 4-Yeni Türk Edebiyatı 5-İzmir gazeteleri Başka vereceğiniz anahtar kelimeler varsa lütfen yazınız. İNGİLİZCE ANAHTAR KELİMELER:(Konunuzla İlgili yabancı indeks, abstrakt ve thesaurus ları kullanınız.) 1- Kemal Bilbasar 2-Cemo 3- Republican Period 4- New Turkish Literature 5- Newspapers of Izmir Başka vereceğiniz anahtar kelimeler varsa lütfen yazınız. 1-Tezimden Fotokopi Yapılmasına izin veriyorum [ ] 2-Tezimden dipnot gösterilmek şartıyla bir bölümünün fotokopisi alınabilir [ x ] 3-Kaynak göstermek şartıyla tezimin tamamının fotokopisi alınabilir [ ] Yazarın İmzası Tarih :

5 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. HAYATI Doğumu, Aile Çevresi Çocukluk Yılları Okula Başlaması Öğretmenliğe Başlaması Gazi Eğitim e Gidişi Evliliği ve Askerliği Nazilli de Öğretmenliği İzmir Yılları...25 a) Karataş Ortaokulu...25 b) Alşar Kitabevi...28 c) Görevden Uzaklaştırılması Emekliliği ve Siyasi Hayatı Amerika ya Gidişi İstanbul Yılları Hastalığı, Ölümü ve Yankıları...49 II. YAZI VE EDEBİYAT HAYATI Yazı Hayatının Başlaması Çalışma Tarzı Yazı Hayatında Kullandığı Takma Adlar Yazdığı Gazete ve Dergiler...69 a) Anadolu...69 b) Aramak...71 c) Tan...75 d) Demokrat İzmir...75 e) Diğer Gazete ve Dergiler Tiyatro ve Senaryo Çalışmaları...83 SONUÇ...89 III. BİBLİYOGRAFYA Kitap Halindeki Eserleri...92 a) Kronolojik...92 b) Türlere Göre Gazete ve Dergilerde Yayımlanan Eserleri...96 a) Kronolojik...96 b) Türlere Göre FAYDALANILAN KAYNAKLAR EKLER

6 6 ÖNSÖZ Ahmet Kemal Bilbaşar, hem tür hem sayı bakımından zenginlik gösteren eserleri ile Cumhuriyet devrinin dikkate değer hikâye ve roman yazarları arasındadır. Edebî hayatına çoğu yazar gibi hikâye yazmakla başlayan Kemal Bilbaşar, daha sonra romana yönelmiş, adını bu sahadaki başarılarıyla duyurmuştur. Kaleminin işlediği kırk beş yıl boyunca onu roman, yedisi hikâye, üçü çeviri roman, ikisi ders kitabı ve biri inceleme olmak üzere toplam yirmi üç kitabı basılmıştır. Bunun dışında yılları arasında da pek çok dergi ve gazetede hikâyeleri, tefrika romanları ve makaleleri yayımlanmıştır. Çalışma konusu olarak Kemal Bilbaşar ın biyografisini seçmemizin sebebi, roman ve hikâye yazarlığı, gazetecilik, öğretmenlik gibi pek çok işi bir arada yürütebilen çok yönlü bir insan olmasına rağmen Kemal Bilbaşar la ilgili ciddi ve ilmî bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. Gerçekten de Kemal Bilbaşar hakkında bağımsız olarak yayımlanmış hiçbir kitap yoktur. Çeşitli ansiklopedilerde, edebiyat tarihlerinde, ansiklopedik sözlük ve antolojilerde verilen bilgilerin çoğu da birbirinin tekrarı niteliğindedir 1. Bizim bu çalışmadaki amacımız ise yazarın doğru ve kapsamlı bir biyografisi ile eserlerinin tam bir bibliyografyasını ortaya koyarak bu boşluğu doldurmaktır. Böyle bir biyografi ileride doktora safhasında yine aynı yazarın eserleri üzerine yapmayı düşündüğümüz tahlil çalışmalarına temel oluşturacaktır. Yazar, yirmi dokuz yılını geçirdiği İzmir de, şehrin önemli gazete ve dergilerinde yazılarını yayımlamıştır. Dolayısıyla bu çalışma İzmir in edebiyat ve kültür hayatı açısından da önemlidir. 1 Kemal Bilbaşar hakkındaki tek bağımsız çalışma Zeliha Küce tarafından yapılmış Kemal Bilbaşar- Öykücülüğü- adlı bir lisans tezidir. Ancak basılmamış olan bu çalışmanın asıl amacı hikâyeleri incelemek olduğu için tezin giriş kısmında verdiği biyografi eksik ve yüzeyseldir. Tahlil çalışması da amacına uygun olarak yapılmamış, daha çok hikâyelerin özeti verilmiştir. Ayrıca bu çalışma 1973 yılında yapıldığı için yazarın hayatının son on yılı ve o devrede yazdığı eserler çalışmada yer almamaktadır. Bkz. Zeliha Küce, Kemal Bilbaşar-Öykücülüğü-, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, basılmamış lisans tezi, Ankara, 1973, 52s. Ayrıca Behçet Necatigil in Bilbaşar a yadığı bir mektuptan öğrendiğimize göre Almanya da R. Bayer tarafından Kemal Bilbaşar ın hikâyecilği ile ilgili bir tez yapılmıştır. Biz bu teze ulaşamadığımız gibi tezin kitap olarak basılıp basılmadığı hakkında da bilgi sahibi değiliz.

7 7 Üç ana bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde yazarın yetişmesini, meslek hayatını ve emeklilik sonrası yıllarını alt başlıklar halinde ön plana çıkardık. Yazarla ilgili bilgilerin sadece sözlük, ansiklopedi, edebiyat tarihi gibi genel kaynaklarda yer alan özet bilgilerden ibaret olması, detaya inen müstakil çalışmaların yokluğu bu çalışmayı yaparken pek çok şeyi el yordamıyla bulmamızı gerektirmiştir. Çocukluğu, ailesi ve tahsil hayatı ile ilgili kısımları yazarın anılarını ihtiva eden yazılardan ve kendisi ile yapılan röportajlardan yararlanarak ortaya koyduk. Ayrıca bu bölümde yazarın oğlu Taran Bilbaşar ve kız kardeşi Neriman Aytuğ un verdiği bilgiler de eksik kısımları tamamlamamıza yardımcı oldu. Memuriyet hayatı ile ilgili bilgilere ise yazarın yirmi dört yıl görev yaptığı Karataş Ortaokulu nun arşivinden aldığımız hizmet cetveli ve Ankara da Milli Eğitim Bakanlığı nın arşivinde incelediğimiz yüzlerce belge sayesinde ulaştık. Siyasî hayatı ile ilgili bilgileri yazarın arkadaşı Arslan Başer Kafaoğlu ile yaptığımız görüşmeden edindik. Yazarın Amerika da geçirdiği günler hakkında bilgiyi o yıllarda yanında olan kızı Esin Bilbaşar Rey den sağladık. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise yazarın yazı ve edebiyat hayatını ele aldık. Eserlerinin tam bir bibliyografyasını ortaya koyabilmemiz uzun ve çok zahmetli bir kütüphane taramasını gerektirdi. İzmir kütüphanelerinde olmayan ya da eksik olan gazete ve dergi koleksiyonları için İstanbul ve Ankara daki kütüphanelerde çalışmak zorunda kaldık. Kemal Bilbaşar ın, hakkında yazılan yazılarda belirtilenler dışında başka yerlerde de yazmış olabileceği düşüncesiyle onun fikrî yapısına yakın, sanat anlayışına uygun dergileri ve gazeteleri de mümkün olduğu ölçüde taradık. Yeri geldikçe süreli yayınlardaki yazılarının sayısı ve mahiyeti hakkında bilgi verdik. Yazı hayatının nasıl başladığını, ilk yazılarının nerede yayımlandığını, yazarın nerelerde ve ne sebeple takma adlar kullandığını belirttik. Yazı hayatı kısmında son olarak tiyatro ve senaryo çalışmaları hakkındaki tespitlerimizi ortaya koyduk. Kemal Bilbaşar ın hayatı ve sanatçı kişiliği hakkında edindiğimiz fikirleri sonuç bölümünde genel bir değerlendirme etrafında vermeye çalıştık.

8 8 Üçüncü bölümde yazarın eserlerini, kitap halinde olanlar, gazete ve dergilerde yayımlananlar olmak üzere iki başlık altında sınıflandırdık. Her ikisinin de listesini hem türlere göre hem de kronolojik olarak düzenledik. Kronolojik bibliyografya ile yazarın hangi yıllarda daha üretken hangi yıllarda suskun olduğunu, türlere göre yaptığımız sıralamada ise yine kronolojiye uyarak hangi dönemlerde ne tür eserler yazdığını ortaya koymayı amaçladık. Kitapların bibliyografyasında ise ilk ve son baskıları esas aldık. Bununla birlikte aradaki baskılarda değişiklikler yapıldıysa bunu da belirttik. Bibliyografyayı oluştururken yazarın gazete ve dergilerdeki bütün yazılarını herhangi bir seçme ve ayıklamaya tabi tutmadan verdik. Sadece yazarın Amerika da bulunduğu yıllarında Demokrat İzmir gazetesine gönderdiği Hollywood daki sanatçılarla ilgili magazin haberi niteliğindeki yazıları bibliyografyaya dahil etmedik. Bir hikâye daha sonra başka bir yerde yayınlanmışsa ya da yazarın kitaplarından birine alınmışsa bunu hikâyenin ilk yayımlandığı yerde belirttik. Bibliyografyada yazarın Kemal Bilbaşar imzasını kullandığı eserlerinde isim belirtmedik, sadece takma adla yazılanları belirttik. Çalışmamızın sonunda faydalandığımız kaynakların bir listesi yer almaktadır. Bilbaşar hakkında bilgi bulunan; fakat tezimizde faydalanmadığımız kaynakları burada belirtmeye gerek duymadık. Ekler bölümünde yazarın nüfus cüzdanı sureti, Edirne Erkek Muallim Mektebi nden ve Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nden aldığı mezuniyet diplomasının birer fotokopisi ile yazara ait el yazısı örnekleri yer almaktadır. Bu çalışmaya başladığım günden beri pek çok kişinin çeşitli konularda yardımını gördüm. Yorucu bir çalışmanın bitiminde burada onlara teşekkür etmek benim için bir zevk olacak. Tabii ki en büyük teşekkürü beni Kemal Bilbaşar konusunda çalışmaya yönlendiren, zorlandığım yerlerde tecrübesi ve bilgisi ile bana ışık tutan, büyük bir titizlikle çalışmamı takip eden hocam Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel e borçluyum. Yazarın biyografisini ortaya koymada yazarın oğlu Taran Bilbaşar la yaptığımız görüşmelerin, Paris te yaşayan kızı Esin Bilbaşar Rey ile olan yazışmalarımın, kız kardeşi Neriman Aytuğ un verdiği bilgilerin çok büyük katkıları oldu. Ayrıca yazarın

9 9 ailesine Bilbaşar ın özel evrakını incelememe ve çalışmamda kullanmama izin verdikleri, çalışmamla yakından ilgilenip her türlü kolaylığı sağladıkları için de çok teşekkür ederim. Bilbaşar ın Gazi Eğitim deki yılları ve birlikte çıkardıkları Aramak dergisi hakkında bilgiler veren Cahit Tanyol a, özellikle İzmir de Bilbaşar ın yazdığı dergiler konusundaki bilgilerini paylaşan Şükran Kurdakul a, onun eserleri hakkındaki değerlendirmelerini anlatan Doğan Hızlan a, çalışmamla yakından ilgilenen yazar Yaşar Aksoy a ve Tacim Çiçek e, yazarın siyasî hayatı hakkındaki sorularımı cevaplayan Arslan Başer Kafaoğlu na, Kemal Bilbaşar la ilgili pek çok belgeye ulaşmamı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, dergi ve gazete taramalarım sırasında gösterdikleri anlayış için İzmir Milli Kütüphanesi çalışanlarına da minnettarım. Tezimi hazırlarken yardımlarını gördüğüm hocalarım Yard. Doç. Dr. Sabahattin Çağın a, Yard. Doç. Dr. Fazıl Gökçek e, Doç. Dr. Şevket Toker e, tezin her aşamasında yardım ve desteğini gördüğüm arkadaşım Arş. Gör. Şerife Baş a ve her türlü sıkıntımı paylaşan aileme çok teşekkür ederim. Müberra BAĞCI İzmir, 2002

10 10 I. HAYATI 1. Doğumu, Aile Çevresi Cumhuriyet devrinin önde gelen roman ve hikâye yazarlarından Ahmet Kemal Bilbaşar ın doğum tarihi pek çok kaynakta olarak verilmekle birlikte bu konuda tereddütlü bir durum vardır. Yazarın doğrudan doğruya kendi ifadelerine dayanan kaynaklarda 3 doğum tarihi miladî tarihle 1 Şubat 1910 olarak geçmektedir. Böyle olmasına rağmen nüfus cüzdanı sureti, Gazi Eğitim den aldığı mezuniyet diploması ve Nazilli Ortaokulu na verilen tercüme-i hal varakası gibi resmi belgelerde doğum yılı olarak daima rumî 1326 tarihi geçmektedir. Bu rumi tarihin on ayı miladi 1910 yılına ve son iki ayı, yani ocak ve şubat ayları 1911 yılına tekabül etmektedir. Doğduğu ay olan şubatı ve rumî doğum yılı 1326 yı beraber düşündüğümüzde 1911 yılı şubatında doğduğu gibi bir sonuç çıkmaktadır. Ortaya çıkan tereddütlü durum yazarın şubat 1911 de mi yoksa şubat 1910 da mı doğduğu hususudur. Muhtemelen bu tutarsızlık şundan kaynaklanmıştır: Ya nüfus tezkeresinde 1325 yazılması gerekirken yanlışlıkla 1326 yazılmış ve diğer resmi belgelere böylece geçmiştir ya da yazar 1325 te doğmuş olmasına rağmen nüfus tezkeresi bir yıl sonra alındığı için tezkereye 1326 tarihi yazılmıştır. Bu açıdan onun doğum tarihindeki bu karışık duruma rağmen biz yine de yazarın verdiği şubat 1910 tarihini geçerli olarak kabul edeceğiz 4. Bu kabule göre, yazar, 1 Şubat 1910 tarihinde Çanakkale de (eski adıyla Kal a-i Sultaniye de) doğmuştur 5. Bilbaşar, doğumuyla ilgili şunları söylemektedir 6 : 2 Yazarın doğum tarihini Şükran Kurdakul (Çağdaş Türk Edebiyatı 4, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1994, s. 112); Ahmet Oktay (Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ( ), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 439) ve Behçet Necatigil (Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yayınları, İstanbul, 1983, s. 90) 1910 olarak verirken Tahir Alangu nun (Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman ( ), 2.c., İstanbul Matbaası, İstanbul, 1965, s. 275) verdiği tarih 1 Şubat 1910 dur. 3 Kemal Bilbaşar anlatıyor., Türk Dili, 1 Aralık 1967, c. XVII, nr. 195, s. 218; Cihat Gökçek, Antoloji- İzmir Hikâyecileri, İzmir Güneş Basım ve Yayınevi, İzmir, 1943, s Yazarın kız kardeşi Neriman Aytuğ kendisiyle yaptığımız görüşmede, 1910 yılında doğmasına rağmen nüfus cüzdanında 1911 olarak yazılmasından yazarın kendisinin de şikâyetçi olduğunu belirterek bu konudaki karışıklığa dikkatimizi çekmişti. 5 Kemal Bilbaşar anlatıyor., Türk Dili, 1 Aralık 1967, c. XVII, nr. 195, s. 218.

11 11 Babam Çanakkale polis komiseri Hüsnü Naim Efendi annem Nuriye Hanımın doğum sancıları başladığını görünce ninem Zühre Hanımın protestolarına aldırmadan kasabanın en tecrübeli ebesini, Gavur Ebe yi bulup getirmiş evimize. Sonraları gerici telkinlere karşı çıkışım, devrimciliğe bağlılığım, gavur ebe elinde doğmuş olmamla yargıya bağlanmıştır aile içinde. Çanakkale de geçen çocukluğunun ilk yıllarına ait izlenimlerini ilginç bir hatırlayışla bir yazısında şöyle anlatmaktadır 7 : O kentteki yaşamımdan ilk anımsadığım, düş sisleri içinde bir kadın başıdır. Düz taranmış saçlarının bir yanına kırmızı çiçek sokulmuş, iri dudakları sakız kokan, kara gözleri kor gibi yanan bir çingene karısının başı bu. Ben bu kadının kucağında olmalıyım. Sonradan ninemin anlattığına bakılırsa bu çingene karısı o zamanlar ahval-i adiyeden olan bir suç işleyerek beni kaçırmak istemiş. Eğer polis komiseri babamın hizmetinde olan ve evin günlük ayak işlerini gören bekçilerden biri tanımasaymış bu çingene karısı beni alıp götürecekmiş. Bilbaşar ın, çocukluğunda yaşadığı bu olayı, daha sonra Yonca Kız adlı çocuk romanında da işlediğini görmekteyiz. Kemal Bilbaşar ın babası Kafkasya göçmenlerinden polis başkomiseri Çerkez Hüsnü Naim Efendi, annesi ise Bulgaristan göçmenlerinden Nuriye Hanımdır. Nuriye Hanımın annesi Zühre Hanım, Sofya-Vidin yolu üzerinde Vratsa da doğmuştur. Zühre Hanım Kemal Bilbaşar ın hayatında özel bir yere sahiptir, o kadar ki kitaplarından birinin ismi Zühre Ninem dir ve onun yaşamından izler taşır. Zühre Hanım, 1923 te Hadımköy de vefat edinceye kadar Çanakkale, Eskişehir, Ankara ve Bünyan da aileyle birlikte yaşamıştır. 6 Bu bilgi yazarın Salah Birsel e yazdığı bir mektuptan alınmıştır. Mektubun giriş kısmından anladığımız kadarıyla Birsel, yazardan kendisinden söz eden bir yazı göndermesini istemiş bu mektup da o vesileyle yazılmıştır. Bu mektubun metni yazarın oğlu Taran Bey tarafından bize verilmiştir Yılında Yuvarlak Yaşdönümlerinde Edebiyatçılarımız, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1981, Kardeşler Basımevi, İstanbul, 1981, s

12 12 Zühre Hanımın annesi Konaklı Emine Hanımın ilk eşinden on kızı olmuştur. Emine Hanım aslen Edirnelidir; mutasarrıf olan babasının görevi dolayısıyla şimdi Bulgaristan ın sınırları dahilinde olan Vratsa ya gitmişlerdir. İlk eşi bir av şenliği sırasında vurulunca kurulu düzeninin bozulmasından korkan Emine Hanım bir yıl sonra kahyasıyla evlenmiştir. Ne var ki çocuklar Kahya Ramazan Ağaya hiçbir zaman baba dememişlerdir. Emine Hanımın kızı Zühre Hanım, kasabada güzelliği ve zekasıyla dikkat çeken bir kızdır. Bir arazi meselesini görüşmek üzere konağa gelen Aguş Ağa görür görmez Zühre Hanıma âşık olmuş ve onu kaçırmıştır. Aguş Ağa (asıl adı Ahmet) ile Zühre Hanımın evliliğinden dokuz çocukları dünyaya gelir, bunlardan dördü küçük yaşta ölmüştür. Hayatta kalanların isimleri ise: Salih, İsmail, Mustafa, İlyas ve Nuriye dir. Aguş Ağa dört erkekten sonra bir kız çocuğunun olmasına çok sevinir; fakat kızının doğumundan dört ay sonra vurularak öldürülür. Aradan geçen zamana rağmen yalnızlığa alışamayan Zühre Hanım, kızı Nuriye ile birlikte erkek kardeşinin yanına gider. Zühre Hanımın avukat olan kardeşinin kayınbiraderi Naim Efendi, Nuriye Hanımı görmüş ve onunla evlenmek istemiştir. Zühre Hanımın uygun görmesi üzerine henüz on üç yaşında olan Nuriye Hanım 1905 yılında Naim Efendi ile evlenmiştir 8. Naim Efendi İstanbul Polis Okulu 9 ndan sonra Sofya Üniversitesi ne devam etmiş, orayı bitirdikten sonra da bir süre Çanakkale de görev yapmıştır. Çanakkale den sonra Naim Efendinin tayini polis başkomiseri olarak Selanik e çıkmıştır. Naim Efendi ile Nuriye Hanım yedi yıl süren mutlu bir beraberlik yaşamış, Naim Efendinin vurulmasıyla bu güzel günler sona ermiştir 10. Selanik in Balkan devletlerince işgali sırasında bir akşam Naim Efendi arkadaşlarıyla kule 8 Bu bilgiler yazarın kız kardeşi Neriman Aytuğ tarafından verilmiştir. 9 Kemal Bilbaşar ın kız kardeşi Neriman Hanım, Naim Efendinin İstanbul Polis Okulu ndan mezun olduğunu söylese de bu bilgiye ihtiyatla yaklaşmak lâzımdır. Çünkü İstanbul da ilk Polis Okulu 1909 da açılmıştır. Ancak bu tarihten önce, 1900 de zaptiye mensuplarına meslekî bilgi vermek için bir kurs düzenlenmiştir. Naim Efendi de belki böyle bir kursa katılmıştı. Bkz. Polis Okulları, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, c. 6, s ; Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, Osman Bey Matbaası, İstanbul, 1939, s Bu bilgiler yazarın kız kardeşi Neriman Aytuğ tarafından verilmiştir.

13 13 kahvelerinden birinde buluşup bir köşede sohbet ederken başka bir tarafta Sırp, Yunan ve Bulgar subayları Selanik konusunda tartışmaya başlarlar. Selanik in kime ait olacağı konusunda çıkan bu tartışma sırasında Naim Efendi dayanamayarak bu şehrin Türk olduğunu ve bundan sonra da öyle kalacağını haykırır. Bunun üzerine, müttefik subayları saldırıya geçer ve onu vurarak öldürürler. Selanik in işgal tarihi 9 Kasım 1912 olduğuna göre Naim Efendinin vurulması da buna yakın bir tarihte olmalıdır 11. Kemal Bilbaşar, babası ile ilgili olarak şunları söylemektedir 12 : Annemden, babamın hayatı, huyları, kaprisleri hakkında kendimi bildiğim günden beri birçok şey dinlemişimdir. Tekrar evlenmesine rağmen onu unutamamıştır çünkü. Babam Sofya Üniversitesi nden mezunmuş. Annemle yedi yıl yaşamışlar. Çok sevişirlermiş. Babam: Bir gün hayatımızın romanını yazacağım. Böylece bin yıl yaşamak imkânını bulacağız. dermiş. Çocukluk muhayyilemde babamın gerçekleştiremediği bu isteğin kuvvetli bir etkisi olmuştur herhalde. Bilbaşar, Naim Efendinin kitap ve yazılarının önce Selanik ten Çanakkale ye, sonra da Çanakkale den Eskişehir e kaçtıkları göçmenlik günlerinde kaybolduğunu belirtmektedir 13. Babasını hiç hatırlamayan Bilbaşar, büyüyünce onun gibi olmak istemektedir 14 : Ölüsünü görmediği kocasının ölümüne inanmayan, dönmesini yedi yıl bekleyen anacığım, ikinci kez evlenmişse de onu bir türlü unutamamıştı. Fotoğraflarını sandığında saklardı. Sandığı her açışta resim çıkarıp bana gösterir, türlü meziyetlerini sayıp döker: 11 Bu bilgiler yazarın oğlu Taran Bilbaşar tarafından verilmiştir. Ayrıca yazar bu yılları otobiyografik bir roman olan Zühre Ninem de detaylı olarak anlatmaktadır. 12 Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Yeditepe, nr. 20, 1 Eylül 1952, s Yazarın Salah Birsel e yazdığı bir mektuptan. 14 agy.

14 14 Sen de babana çekmişsin, diye sözlerini bağlardı. Giyimime titizliğim, eve bağlılığım, çalışkanlığım hep babamdan geçmiş meziyetlerdi. Babama benzemiş olmak gururumu okşar, mutluluk verirdi bana. O benim için millet yolunda can vermiş eşsiz bir kahramandı. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten mısraını defterimin kapağına yazarken babam gibi benim de seve seve o yolda can vereceğime inanırdım. 2. Çocukluk Yılları Naim Efendinin ölümüne inanamayan ailesi, önceleri onun Fransızlar tarafından kaçırıldığını düşünerek geri dönmesini beklemişlerdir. Yazarın oğlu Taran Bilbaşar ın verdiği bilgiye göre Naim Efendi, üniversite yıllarında öğrenmiş olduğu Fransızca nın da yardımıyla Fransız konsolosluğunda bazı dostlar edinmiştir. Onun bu kişisel ilişkilerinin de tesiriyle Selanik in karışık olduğu bir dönemde doğabilecek muhtemel bir tehlikeye karşı başkomiser Naim Efendinin konsolosluk tarafından korunacağı konsolosluktaki yetkililer tarafından vaad edilmiştir. Ailesi ölüm haberini aldığında bu gerçeği kabullenmek yerine onu Fransızlar ın kaçırdığını düşünerek avunmak istemişse de bir süre sonra ümidi keserek Selanik ten Naim Efendinin evvelce görev yapmış olduğu Çanakkale ye göç etmiştir. Selanik ten kaçmalarına Naim Efendinin erkek kardeşi yardımcı olmuştur 15. Çanakkale ye taşınan aile bu şehirde yabancılık çekmeyeceklerini, rahat edeceklerini düşünmüş; ancak buraya gelişlerinin üçüncü yılında I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinin de bombardımana tutulması üzerine buradan da acı bir hatırayla ayrılmak zorunda kalmıştır (1915). Nuriye Hanım ve Naim Efendinin ikinci çocukları olan Mükerrem burada kızamık hastalığına yakalanmış ve o zamanın şartlarında tedavisi yapılamayarak daha altı yaşındayken ölmüştür 16. Yazar, buradan bir yelkenli içinde ayrılışlarını hatırladığında iki şey canlanır zihninde: Biri yelkenlide 15 Bu bilgiler yazarın oğlu Taran Bilbaşar tarafından verilmiştir. 16 Bu bilgiler yazarın kız kardeşi Neriman Aytuğ tarafından verilmiştir.

15 15 denkler üzerinde oturan feraceli kadınların ve aba poturlu erkeklerin yüksek sesle dualar okumaları, diğeri denizde patlamayla birlikte yükselen suların üzerlerine saçılması ve bundan hoşlanan çocuklarla birlikte kahkahalar atmaları 17. Henüz yirmi yaşındayken iki çocuğuyla dul kalan Nuriye Hanım, büyük oğlu Burhan ı Naim Efendinin kardeşinin de yardımıyla Darüşşafaka ya vermiş ve küçük oğlu Kemal le Eskişehir e akrabalarının yanına gitmiştir. Bu yıllar, yazarın gerek romanlarında gerekse diğer yazılarında oldukça ayrıntılı olarak hatırladığı ve üzerinde önemle durduğu yıllardır. Küçük oğlu Kemal sekiz yaşına geldiğinde iki çocukla yalnız yaşayamayacağını anlayan Nuriye Hanım, 1918 yılında Eskişehir de İskân Müdürü olarak çalışan Avni Bey le evlenir. Avni Bey aslen Üsküplü dür, memuriyeti dolayısıyla Eskişehir de bulunmaktadır. Avni Beyin de Nuriye Hanım gibi ilk evliliğinden Sabire ve Tevfik adında iki çocuğu vardır. Annesinin bu ikinci evliliğinden Bilbaşar ın 1922 de Bünyan da Cemal, 1926 da Hadımköy de Emel ve 1938 de İstanbul Sarıyer de Neriman adlarında üç kardeşi daha dünyaya gelir. Bilbaşar ın üvey babası ile ilgili düşünceleri şöyledir 18 : Üvey babam Hüseyin Avni Tekinel, öksüz büyümüş, ezik, yitik bir kişiydi. Hayatı boyunca geçim sıkıntısı çektiğinden teselliyi dinsel inançta bulurdu. Geceleri evce camilere, tekkelere giderdik. Ama Kurşunlu Cami nin hepsinden üstün bir yanı vardı. Orada ney ve kanun sesleriyle renklenmiş Mevlevi semaları dinlenir, etekleri açılarak dönen dervişler seyredilirdi. İçinde bulunduğu muhit ve üvey babasının etkisiyle eğlenceyle karışık olarak edindiği bu dinî bilgilerle ilgili olarak bir başka kaynakta Bilbaşar şunları söylemektedir 19 : Yılında..., s Yazarın Salah Birsel e yazdığı bir mektuptan. 19 Kemal Bilbaşar özeleştirisini yapıyor., Yeni Edebiyat, Ağustos 1971, c. 2, nr. 10, s. 3.

16 16 İlkokul çağında tecvit üzre Kur an ya da sabah namazlarında minareye çıkıp ezan okuyarak yaşlı komşu kadınlarını, Çanakkale savaş türküsünü söyleyerek oğlunu şehit vermiş zavallı nineciğimi ağlatmaktan, Karagöz oynatıp arkadaşlarımı güldürmekten olağanüstü sevinç duyduğumu çok iyi hatırlıyorum. Bir taraftan cami ve tekkelere yapılan bu tür ziyaretler devam ederken bir taraftan da Kemal ve üvey kardeşi Tevfik yaz aylarında simit, şeker, sigara kağıdı, kibrit, gazete gibi şeyler satarak geçim sıkıntısı çeken ailelerine ek gelir sağlarlar. Kış aylarında ise ailenin tek eğlencesi masal dinlemek ve hikâye okumaktan ibarettir. Bilbaşar, kendisiyle yapılan bir röportajda 20 evlerinde okunan Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Elif ile Mahmut, Şahmeran gibi hikâyeleri ezbere bildiğini söylemektedir. O, Eskişehir de Tatar Mahallesi denen fukara semtinde, demiryolu boyundaki toprak sıvalı evlerini Binbir Gece Masalları ndan, Tutiname den, Kırk Vezir hikâyesinden örülü renkli bir düş evreni içinde hatırlamaktadır. Yazar, kış geceleri okudukları kitaplar arasında bir çeviri kitap olan Grandik Değirmeni Cinayeti nin ayrı bir yeri olduğunu söylemektedir 21. Ramazanda mahalle arkadaşlarıyla akşamları devam ettikleri Karagöz, Meddah, tuluat gösterileri ise onun zihninde yer kaplayan güzel hatıralardan bir diğeridir. Bu eğlenceli vakitleri gündüz mahallede yıkıntılar içinde arkadaşlarıyla tekrar tekrar birbirlerine anlatırlar. Bunlar arasında en çok hoşlarına giden Meddah ve Karagöz taklitleridir. Roman ve hikâyelerine çocukluğunun bu renkli dünyasından pek çok şeyler taşıyan Kemal Bilbaşar a göre, kendisinin sanat mayası da bu oyunlar sırasında karılmıştır 22. Ayrıca annesi Nuriye Hanımın da Bilbaşar ın küçük yaşta masal, hikâye ve destanları öğrenmesinde etkisi olmuştur Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Yeditepe, nr. 20, 1 Eylül 1952, s Yazarın Salah Birsel e yazdığı bir mektuptan. 22 Kemal Bilbaşar anlatıyor., Türk Dili, 1 Aralık 1967, c. XVII, nr. 195, s Atilla Özkırımlı, Kemal Bilbaşar yazarlık yaşamında bireyselin ardındaki toplumsalı aradı hep. Milliyet Sanat, nr. 65, 1 Şubat 1983, s. 24.

17 17 Eskişehir de Kemal Bilbaşar ı en çok etkileyen manzaralardan biri Köprübaşı ndaki kahvelerden birinde Kuva-yı Milliye ye gönüllü yazılanlara mavzer ve fişeklik verilmesidir. Başka bir kahvede de Kuva-yı İnzibatiye ye gönüllü yazmaktadırlar; fakat Bilbaşar ve mahalledeki diğer çocuklar Kemal Paşa nın Kuva-yı Milliye sinden yanadırlar. Hatta yaşları uygun olsa gidip Kuva-yı Milliye ye gönüllü yazılmayı isterler. Bilbaşar Mustafa Kemal e daha çocukken başlayan sevgisinin kaynağını şöyle açıklamaktadır 24 : Kemal Paşayı sevmemiz onun bindiği ve Tatar komşularımızın tomafil dediği araba yüzünden... Ne at ne de öküz tarafından çekilmiyordu bu araba... Aramızda yaygın söylentiye göre bu arabayı Çanakkale savaşında ölen şehitler yürütüyordu. Kemal Paşa Çanakkale de İngilizleri, Fransızları yendiği gibi Anadolu ya saldıran Yunan palikaryalarını da yenecekti. Bir başka yazısında da Atatürk ü yine arabasıyla hatırlar 25 : Bizim nesilden kişilerin Atatürkçü olmalarında, onun koyduğu prensiplere bağlı kalmalarında şaşılacak bir taraf görmem. Böyle olmayanlar beni hayrete düşürür. Nasıl hayret etmeyeyim ki biz küçüklüğümüzde babalarımızdan, ninelerimizden, dayılarımızdan masal yerine hep onun kahramanlık destanlarını dinledik. Bu kahraman her zaman aramızdaydı. Tomofil denen o zamana kadar hiç görmediğimiz, adını bile duymadığımız bir mahlukun sırtına biner de gelirdi. Bu acayip düldülün etrafını sarar, ötesini berisini yoklayabilirdik. Bilbaşar ın Eskişehir e ait hatıralarından bir diğeri de mahalle mektebine yazıldıktan sonra yapılan sünnet düğünüdür. Atlas yorganlarla süslenmiş sünnet karyolasına bir an önce yatmak isteyen Bilbaşar ın acıyla karışık hatırladığı tek şey zor bir sünnet operasyonu ve sonrasında devam eden ağrılar yüzünden o karyolaya bir kez olsun yatamamasıdır Yılında..., s Kemal Bilbaşar, Atatürkçülük, Demokrat İzmir, nr. 3767, 10 Kasım 1954.

18 18 II. İnönü savaşında Yunanlılar ın Eskişehir e yaklaşmasıyla buradan da ayrılmak zorunda kalan Kemal ve ailesi için yeni bir göçmenlik hayatı başlar. Eskişehir in boşaltılması üzerine Ankara ya göç ederler. Yazara ait olan şu ifadeler, hayat kaygılarından uzak olan çocukluğunun artık gerilerde kaldığını ve onun hayatın zor şartlarıyla yüzleştiğini göstermektedir 26 : Tuz dolu açık yük vagonlarına doluşan göçmenlerle Ankara ya kaçıyoruz. Orada simsiyah, yerken dişlerde gıcır gıcır sesler çıkartan ekmeklerden dağıtılıyor göçmenlere... Beyaz ekmek alabilmek için biz iki oğlan kardeş kışla ve esir kamplarının tel örgüleri arasından sigara kağıdı, kibrit satıyoruz. Sabahları Hacıbayram da asker kaçaklarının ve de vatan hainlerinin asılmalarını seyrettikten sonra Hakimiyet-i Milliye gazete idarehanesine uğruyor, satacağımız gazeteleri alıyoruz. İnönü Savaşı ndan sonra Sakarya Savaşı nın başlamasıyla bu defa da Kayseri ye gitmek üzere Ankara dan ayrılmak zorunda kalırlar. Bilbaşar, Ankara dan ayrılış sebebini şu cümleyle açıklar 27 : Sakarya Savaşı nın top sesleri Ankara dan duyulduğunda dekoville Anadolu içlerine taşıyorlar sivil halkı. Biz de Kayseri ye gitmek üzere ayrılıyoruz. Eskişehir den ayrılıp Ankara ya gitmeleri, II. İnönü Savaşı ile birlikte olduğuna göre bu tarih, 1921 martıdır. Kayseri ye gitmeleri de Sakarya Savaşı ile olduğundan bu tarih de 1921 eylülüdür. Dolayısıyla Ankara da kaldıkları sürenin beş altı ay gibi kısa bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Kayseri ye bağlı Bünyan a yerleşen aile, Yunanlılar Anadolu dan atılıncaya kadar burada yaşarlar. Yazar, bu günlerinden bahsederken kışın tandır başında, yazın komşularının imecesinde bulgur, erişte yaparken ya da tezek kararken kızların söylediği türkülerin uzun süre kulaklarında yankılandığını belirtmektedir Yılında..., s agy., s agy., s. 571.

19 19 Bilbaşar ve ailesi Bünyan da yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra 30 Ağustos 1922 de Dumlupınar zaferinin kazanılmasıyla tekrar Eskişehir e dönmüşlerdir. Dönüş yolculuğunda, kiraladıkları bir yaylıyla Faruk Nafiz in ünlü Han Duvarları şiirindeki yol güzergâhını izlemişler, yani önce Ulukışla ya, sonra trenle Konya ya varmışlardır. Burada hep beraber Mevlana yı ziyaret ederler. Yazar Mevlana türbesinden ziyade şehrin ana caddesinde gördüğü bir olaydan etkilenmiştir. Ramazanda alenen nakz-ı sıyam ettikleri için iki erkek, kadının buyruğuyla tramvaya koşulmuştur. Bilbaşar, din yobazlarına karşı duyduğu tiksintide bu olayın büyük payı olduğunu söyler 29. Yazarın muhayyilesinde derin izler bıraktığı anlaşılan bu yolculuktan sonra Eskişehir e varmışlar; fakat harabeye dönmüş şehirde evlerini bulamamışlardır. Bu sırada Darüşşafaka da okuyup öğretmen olan ağabeyi Burhan, aileyi toplayıp Seyitgazi ye götürmüş ve onun öğretmenlik yaptığı bu yerde de bir yıl kalmışlardır. Bilbaşar ın Seyitgazi de geçirdiği günlerle ilgili hatırladıklarından biri de Lozan Barışı dolayısıyla yapılan kutlamalarda bir piyeste görev almasıdır 30 : Yapılan şenliklerde, sonradan Atatürk e suikastten dolayı asılan milletvekili Sarı Efe Edip de hazır bulunuyordu. Hükûmet konağı alanında kurulmuş salaş sahnede, padişahların kardeş katlini konu edinen Kara Sipahi oyununu öğretmen ve öğrenciler birlikte oynadık. Ben Yavuz Sultan Selim in korkutarak öldürttüğü küçük kardeşi Şehzade Korkut rolündeydim. 3. Öğrenim Hayatı 29 agy., s agy., s

20 20 Kemal Bilbaşar, ilkokula 1917 de Eskişehir de Tatar mahallesindeki Turan Numune İlkokulu nda başlamış 31, daha sonra Sungur Tekin İlkokulu na devam etmiştir. Ama İnönü savaşlarıyla birlikte Eskişehir den ayrılmaları gerektiği için Bilbaşar eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Zaten Ankara da beş altı ay gibi kısa bir süre kaldıklarından orada öğrenimine devam edememiş; ancak Kayseri ye vardıklarında okul hayatı Bünyan İlkokulu nda tekrar başlamıştır. Kendi ifadesiyle Mektep cennet, gel devam et diyen okul şarkısına hiç uymayan dayaklı, küfürlü bir eğitimin egemen olduğu Bünyan daki okulunda tek sevdiği Türkçe öğretmenidir. Bilbaşar, bu öğretmeninin onları okul bahçesinin arkasındaki Kayabaşı na götürerek Karacaoğlan dan ezgiler okutmasını içi titreyerek hatırlamaktadır. O günlere ait hatırladığı bir başka şey de sevimsiz bulduğu okuldan kaçarak Sarımsaklı suyunun şehirden bir saat uzaklıktaki kaynağında avladıkları alabalıkları arkadaşlarıyla yemeleridir. Savaşın sonunda Bünyan dan Eskişehir e göç ettiklerinde okullar açılalı bir ay olduğu için Kemal ve üvey kardeşi Tevfik okula alınmaz. Aile, Kemal i terziye, kardeşini ise kunduracıya çırak verir 32. Bilbaşar, bir yıl boyunca terzi ve kavafta çıraklık yaparak geçirdiği günleri hatırladığında emeğinin sömürüldüğünü düşünür. Hüseyin Çavuş adındaki cahil ve cimri olduğunu söylediği ustası onu birçok vaadle yanına almış; ancak harçlıklarını bile vermemiştir. Oysa ki Bilbaşar, alacağı harçlıkla o günlerde bir sahafta gördüğü Kırk Vezir Hikâyesi ni almayı çok istemektedir. Ustasının dükkânda bulunmadığı bir gün fiyatının oldukça üstünde sattığı bir ayakkabıdan dolayı ustasının kendisine kârın bir kısmını vereceğini umar. Ama Hüseyin Çavuş, yanağını okşayarak büyüyünce kızımı sana vereceğim vaadiyle küçük Kemal i kandırmaya çalışır. Duruma içerleyen Bilbaşar, bir süre sonra Kırk Vezir Hikâyesi ni almaya yetecek kadar parayı ustasının haberi olmadan çekmeceden alır. Ustası bir şey fark 31 Mustafa Baydar, Yeni Türk Hikâyecileri Antolojisi, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1956, s Yılında, s

21 21 etmemesine rağmen durumdan rahatsız olan Bilbaşar, ailesine harçlık alamadığını mazeret göstererek bir daha dükkâna uğramaz 33. Üvey babaları Avni Bey, Kemal ve Tevfik in okumalarını değil, hafız olmalarını ve zanaatkâr olarak yetişmelerini istemektedir. Ama bu günlerde, savaş sırasında izini kaybettikleri ağabeyi Burhan çıkagelir ve onun okutma konusundaki ısrarı dolayısıyla Avni Beyin isteği gerçekleşmez. Burhan, Darüşşafaka da öğrenciyken yaramazlık yaptığı için bir ara okuldan atılmış, daha sonra ise okulunu tamamlayarak öğretmen olmuştur. İstiklal Savaşı sırasında Adapazarı nın Karasu bucağında öğretmenlik yapmış, düşman Anadolu dan temizlenince de Eskişehir e naklini istemiş ve Seyitgazi ye tayin edilmiştir. Burhan, Seyitgazi ye giderken Kemal i ve üvey kardeşi Tevfik i çırak oldukları dükkândan alarak okula yazdırır. Böylece iki kardeş Burhan ağabeyleri sayesinde savaş yüzünden yarım bırakmak zorunda kaldıkları eğitimlerine devam etme imkânını bulurlar. Daha sonra ise hem ağabeyi Burhan Beyin hem de üvey babası Avni Beyin tayinlerinin Hadımköy e çıkmasıyla buraya gelen Kemal Bilbaşar, birçok yeri dolaştıktan sonra nihayet 1924 yılında yedi yıllık bir öğrenimden sonra Hadımköy de ilkokulu bitirebilmiştir. Ağabeyleri Burhan ın, Kemal i ve üvey kardeşi Tevfik i İstanbul Erkek Muallim Mektebi ne yerleştirmek istemesi üzerine üç kardeş İstanbul a gelirler. Burada kalacak yerleri olmadığı için Burhan ın Togo adındaki Darüşşafakalı arkadaşının yardımıyla Sirkeci de Hocapaşa da bir garajda yatıp kalkma imkânı bulurlar. Öğretmen okuluna giriş sınavlarına hazırlanmak için gündüzleri yanlarına yiyeceklerini alarak Gülhane Parkı na gider ve orada altıncı sınıfta okudukları dersleri tekrar ederler. Ama bütün bu çabalara rağmen savaş nedeniyle düzenli bir eğitim göremediğinden Kemal Bilbaşar sınavı kazanamamıştır. Duruma çok üzülmekle birlikte ağabeyi Burhan işin peşini bırakmaz ve babaları Naim Efendinin Selanik ten yakın arkadaşı olan devrin Milli Eğitim Bakanı Nafi Atuf a, kardeşi Kemal in ağzından acıklı bir dille mektup yazar. Mektupta öğretmen okuluna girmek istediğini ve bu sınavı başaramayışının sebeplerini anlatarak yardımını rica eder. Mektup 33 Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Yeditepe, nr. 20, 1 Eylül 1952, s. 1.

22 22 gönderildikten on gün sonra Nafi Atuf tan Sevgili kardeşim Naimciğimin ciğerparesi yavrum diye başlayan ve Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü nden yolluğunu alır almaz Edirne Erkek Muallim Mektebi ne gitmesini, orada derslerine iyi çalışıp babasına layık bir evlat olarak yetişmesini bildiren bir mektup gelir. Böylece Nafi Bey onun eğitiminde ve gelişmesinde o devirde birçok kimseye nasip olmayan bir imkânı hazırlamış olur 34. Bilbaşar, Edirne Erkek Muallim Mektebi ne 1924 te yatılı olarak girdikten birkaç yıl sonra sanatla ilgilenmeye başlamış, öğretmenliğin yanı sıra, ressam ve heykeltıraş olmayı da tutkuyla istemiştir. Bu sanatlara karşı yetenekli olduğunu söyleyen öğretmenlerinin de teşvikiyle o yıllarda Türkçe öğretmeninin büstünü ve tabiat bilgisi derslerinde yararlandıkları bir tabloya bakarak bir aslan ailesinin heykelini yapmıştır. Resme ve heykeltraşlığa olan ilgi ve kabiliyetinin yanı sıra müzik alanında da müzik öğretmeni Ahmet Yekta Beyden oldukça etkilenmiştir. 80 kişilik okul orkestrasında keman çalmış ve o yıllarda Beethoven ve Mozart ın yarattığı ölümsüz bestelerden ilham alarak kendisi de pek çok beste yapmıştır. Hatta Beethoven in büstüne bakarak kendisi ile onun arasında benzerlikler bulmaya çalışmış, müzik dilini öğrenebilmek için öğretmen okulunu bırakarak Musiki Muallim Mektebi ne ya da İstanbul Konservatuarı na girmenin çarelerini aramıştır. Müzik öğretmeni Ahmet Yekta Beyin önerisiyle Milli Eğitim Bakanlığı na ve Cemal Reşit Rey e bu konuyla ilgili mektuplar yazmış; ama bunlardan bir sonuç alamamıştır. Ankara Musiki Muallim Mektebi ne naklini yaptıramayan Kemal, öğrenimine Edirne Erkek Muallim Mektebi nde devam etmiştir. Müziğe olan ilgisi ve yaptığı besteler sayesinde sınıf arkadaşları arasında yarının büyük bestecisi olarak anılmaya başlamıştır. Bilbaşar, buradan mezun olduktan sonra müzik eğitimini kendi kendine geliştirmek istemişse de bu çabaları sonuç vermemiş, kitaplardan müzik öğrenemeyeceğini anlamıştır. Ama o dönemdeki besteciliği ve keman çalma becerisi öğretmenlik hayatında oldukça işe yaramış, özellikle hayat bilgisi derslerini marş ya da şarkı biçimine sokarak farklı ve Yılında..., s

23 23 yeni bir şekilde öğrencilerine anlatmıştır 35. Bilbaşar, Edirne Erkek Muallim Mektebi ndeyken başladığı müzik çalışmalarına sonraki yıllarda da devam etmiştir. Ailesi vasıtasıyla ulaştığımız özel evrakı arasında rastladığımız birkaç defter onun Babaeski ve Vize deyken yaptığı bestelerle doludur. Ayrıca sonraki yıllarda piyeslerinden biri olan Kadırga nın manzum kısımlarını bestelemiştir 36. Sanatın çeşitli alanlarına karşı büyük bir merakı olan Bilbaşar ın edebiyata ilgisi ise edebiyat öğretmeni Halil Vedat tarafından bütünlemeye bırakılmasıyla başlayacaktır. Bilbaşar o günlerden söz ettiği bir yazısında bu konuyla ilgili şunları söylemektedir 37 : Okulu bitirme sınavlarında ayırtman lise edebiyat öğretmeni Halil Vedat ın müşkülpesentliği yüzünden edebiyattan bütünlemeye kaldım. Tatil aylarında bu derse hırsla çalışmalarım edebiyatı önemsememe ve sevmeme yaramıştır. Edebiyatla ilgilenmeye başlayan Bilbaşar, bu okulun zengin kütüphanesinin kendisine çok şey kazandırdığını düşünmektedir 38 : Okuduğum ilk roman Üçler adında, fasikül fasikül neşredilen yerli bir eserdir 39. Muallim Mektebi ne girince bir kütüphane dolusu kitapla karşılaştım. Arzdan Kamere Seyahat, La Garçonne, Sefiller i arka arkaya okudum. Bu kitaplıkta bir alemle karşılaştım. Ama o yıllarda hikâyeci olmak aklımdan geçmiyordu. Kemal Bilbaşar, burada öğrenciyken resim, müzik ve edebiyatın yanı sıra kendisini yabancı dil konusunda da yetiştirme fırsatı bulmuştur. Buradayken öğrenmeye başladığı Almanca yı Gazi Eğitim de ilerletmiş, İzmir deki öğretmenliği 35 agy., s Kadırga piyesinin bestelenmiş şeklinin bir bölümü, bize yazarın oğlu Taran Bilbaşar tarafından verilmiştir Yılında..., s Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Yeditepe, nr. 20, 1 Eylül 1952, s. 1-4.

24 24 sırasında da Almanca kurslarına devam ederek dilini geliştirmiştir. Oğlunun ifadesine göre, yazar, Almanca yı akıcı biçimde konuşamasa da bir kitabı okuyup anlayacak kadar Almanca bilgisine sahiptir. Yazar, yabancı dil bilgisi konusunda şunları söylemektedir 40 : Ben maalesef, Almanca, Fransızca ve İngilizce yi öğrenmeyi çok istediğim halde, içlerinde en fazla becerebildiğim Almanca da da çok yayayım. Yeteneğim olmadığı için mi, yoksa gayretim mi yetersiz bilmiyorum. Ancak okuduğumu anlayabiliyorum. Belki de bu beceriksizliğimde her çeşit güzellikler karşısında heyecanlanan, uçarı mizacımın etkisi vardır. Bilbaşar, bir yazısında, yetişmesinde okulundaki yüksek eğitim düzeyinin etkili olduğunu belirtmektedir 41. Birçok alanda temel bilgiler edindiği ve yeteneklerini keşfedip geliştirdiği Edirne Erkek Muallim Mektebi nden 1929 yılında pekiyi dereceyle mezun olarak İlkmektep Muallimliği Şehadetnamesi alır Öğretmenliğe Başlaması Öğrenciliği sırasında pek çok dalda kendisini yetiştiren Kemal Bilbaşar, Edirne Erkek Muallim Mektebi nden mezun olduktan sonra, Kırklareli nin ilçeleri olan Babaeski ve Vize de ilkokul öğretmenliği yapar. 29 Eylül 1929 dan 4 Aralık 1929 a 39 Refi Cevat ın (Ulunay) yazdığı bu kitap İstanbul da 1337 (1921) de Alemdar Matbaası nda basılmış 240 sayfalık bir romandır. 40 Bu bilgi Bilbaşar ın 1946 yılında R.Bayer e yazdığı mektuptan alınmıştır. Önsözde de belirttiğimiz gibi R. Bayer, Almanya da Bilbaşar ın hikâyeciliği üzerine bir tez hazırlamıştır. Mektubun metni yazarın oğlu Taran Bey tarafından bize verilmiştir Yılında..., s Milli Eğitim Bakanlığı Arşivi nden aldığımız şehadetnamede şunlar yazmaktadır: Ahmet Kemal E. Edirne Erkek Muallim Mektebinde tahsilini bitirerek talimatnamesi mucibince toplanan komisyon önünde geçirdiği mezuniyet imtihanlarında yukarıda gösterilen dereceleri kazanmış ve bunlara nazaran Türkiye de ilkmektep muallimliği etmeğe ehliyetli olduğu tebeyyün etmiş bulunduğundan ve bu ehliyetini tasdikan kendisine 1929 yılı kanun-ı evvel ayının 31. günü işbu şehadetname verilmiştir.

25 25 kadar stajyer öğretmen, 13 Şubat 1930 tarihine kadar da sınıf öğretmeni olarak Babaeski Kumköy İlkokulu nda çalışır. 14 Şubat Eylül 1931 tarihleri arasında ise Vize Merkez 1. Okul unda ilkokul öğretmeni olarak görev yapar 43. O yıllarda yeni alfabeyle okuma yazma seferberliği başladığı için Bilbaşar, yalnız çocukları değil, onların anne ve babalarını da okutur. Böylece kasaba halkını yakından tanıma imkânı da bulmuş olur. Öyle ki Kemal Bilbaşar bir röportajında Denizin Çağırışı adlı romanında toprak ağalarının acımasız oyunlarıyla başedemeyen roman kahramanı öğretmenin, hükûmet doktorunun ve diğer memurların dramını yazarken söz konusu bu iki kasabadaki yaşantısı ve gözlemlerinin önemli rol oynadığını belirtmektedir 44. Vize de görev yaptığı okulda Bayburtlu Zihni nin torunu olduğunu söyleyen, şiirle, edebiyatla ilgilenen, Dadaloğlu nun ve Pir Sultan Abdal ın şiirlerini ezbere okuyan bir başöğretmenleri vardır. Bilbaşar, adını Bay Yurdoğlu olarak verdiği bu başöğretmenin edebiyat yönünden zenginleştirdiği okul kitaplığı sayesinde Tolstoy, Zola, Goethe gibi batılı yazarların yanı sıra halk şairlerimizi de tanıma imkânını bulmuştur. Bu kitaplığın ve başöğretmenin, iç dünyasında bol ışıklı pencereler açtığını ve gelecekteki yazarlık hayatına önemli katkıları olduğunu belirtmektedir. Vize kalesine yakın, kiliseden bozma camiin karşısındaki küçük, bahçeli evinde kitaplarını geceleri, o yıllarda henüz Kırklareli nde elektrik enerjisinden yararlanılamadığı için, madenci feneri aydınlığında okumaktadır. Gündüzleri ise, özellikle okuldan eve dönüşünde, bu kaleye çıkıp oradan kasabayı ve ovayı seyrederken kale çevresinde toplanmış toprak işçilerinin ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını fark etmiş ve bu manzarayı birçok roman ve hikâyesinde işlemiştir. 43 Bu bilgiler Karataş Ortaokulu nun arşivinden aldığımız Kemal Bilbaşar a ait hizmet cetvelinden elde edilmiştir. 44 Behzat Ay, Kemal Bilbaşar, Varlık, nr. 853, Ekim 1978, s.16. İlhan İleri bir yazısında, Denizin Çağırışı romanında anlatılan öğretmenin kendi yaşamından izler taşıdığını belirtmektedir. Bkz. Kemal Bilbaşar ın Ardından, Yeni Asır, nr , 23 Şubat Kanımızca, bu romanın bazı kısımları Kemal Bilbaşar ın yaşantısı ve kişilik özellikleri ile de yakından ilgilidir. Romanda küçük bir kasabada kendi kabuğuna çekilerek vesvese ve korkularıyla yaşamış bir öğretmen anlatılır. Bilbaşar da bir radyo programındaki röportajında Babaeski ve Vize de halkın yabancıları dışlayan tutumu dolayısıyla yalnız kaldığını belirtmiştir. Ayrıca romanda doktor, savcı ve jandarma komutanının başına gelenleri anlatırken de şüphesiz buradaki gözlemlerinden faydalanmıştır.

26 26 Bilbaşar öğretmenliğinin ilk yıllarında şiir yazmaya nasıl başladığını da şöyle anlatmaktadır 45 : O dönemde besteci olma umudumu tümden yitirmediğimden bahar geceleri kurbağa ve de böceklerin bitmez tükenmez cırıltılarındaki müzikal gizleri yakalamaya çalışırdım. Ne ki besteden çok kırlara düş gibi inen, nur içinde soyunup sularda yıkanan su perilerinin oyunlarını betimleyen şiir dizeleri karalardım. 5. Gazi Eğitim e Gidişi Bilbaşar, iki yıl Babaeski ve Vize de öğretmenlik yaptıktan sonra 1 Ekim 1931 de, Cumhuriyet döneminin ilk öğretmen kuşağının yetişmesinde önemli payı bulunan, o zamanki adıyla, Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün Tarih- Coğrafya Öğretmenliği Bölümü ne kaydını yaptırır. Her ne kadar Edirne Erkek Muallim Mektebi ndeyken edebiyata ilgisi başlamış olsa da Gazi Eğitim de edebiyat bölümü yerine tarih bölümünü tercih etmesi, onun o yıllarda tarihe ilgisinin edebiyattan daha ağır bastığını gösteriyor. Gazi Eğitim de geçirdiği dört yıl süresince edebiyata bağlanmasında hocaları Ahmet Hamdi Tanpınar, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve İsmail Hakkı Tonguç un çok etkisi olmuştur. Hüseyin Cahit Yalçın ın çıkardığı Fikir Hareketleri ve çeşitli yayınevleri tarafından yapılan Fransız ve Rus natüralist ve realistlerinin çevirileri okuma isteğini artırmakta, diğer taraftan da Hasan Ali Yücel, Ahmet Kutsi Tecer gibi o yılların tanınmış şair ve yazarları okulda düzenlenen tartışmalı edebiyat ve sanat gecelerini sık sık renklendirmektedir. Kemal Sülker in verdiği bilgiye göre Bilbaşar, derslerdeki dikkati sayesinde Ahmet Hamdi Tanpınar ın özel ilgisini çekmeyi başarmıştır Yılında..., s Kemal Sülker, Gözlemci, gerçekçi, toplumcu bir yazarın yaşamı noktalandı., Varlık, nr. 906, Mart 1983, s. 7.

27 27 Bilbaşar, bir makalesinde Gazi Eğitim de öğrenciyken edebiyat hocaları İbrahim Necmi Dilmen in Atatürk ün talimatıyla sahnelediği Faruk Nafiz in Akın piyesinde rol aldığını ve bunu Atatürk ün de izlediğini şöyle anlatmaktadır 47 : Bir gün edebiyat hocamız Akın tepesinde? (piyesinde) oynayacaksınız diye bizi üç beş arkadaş peşine takarak götürdü. Bunu profesyoneller değil, amatör Mustafa Kemaller oynayabilir ancak! demiş Atatürk. Piyesle çok ilgiliydi. Provalara sık sık gelir, halkevinin locasından bizi takip ederdi. Son provadan sonra rahmetli Reşit Galip e emretmiş. Bizleri huzuruna çağırtmış. Hocamız İbrahim Necmi Dilmen: Kendinizi hem piyesteki adınızla hem de kendi sanınızla takdim edin Gazi Paşamıza dedi. Elini öperken Ata ya kendimi piyesteki mısralardan faydalanarak şöyle takdim ettiğimi çok iyi hatırlıyorum: Ben Vural, Doğu beyi Tanırsın, kendi oğlun! Yasam senin yasandır Yolum da senin yolun! Bilbaşar ın Gazi deki günlerinden zihninde kalanlardan biri de okulun bahçesinde Atatürk le görüşmeleridir 48 : Okulumuzun pencerelerinden Çankaya nın ışıkları bizi aydınlatırdı. Arkadaşlarla yaptığımız münakaşalarda hep onun sözleriyle birbirimizi sustururduk. Okulun bahçesi çiftliğe doğru uzanırdı. Karadeniz havuzunun akasyaları altında ders çalışırken, resim yaparken yahut münakaşa ederken köpeğiyle gezintiye çıkan Atatürk le karşılaşırdık. Derslerimizle ilgilenir, bize yol gösterirdi. Türk dili ve Türk tarihi hakkında aydınlatıcı öğütler verirdi. Çünkü Türk dilinin, Türk tarihinin kaynaklarını araştıranların başında gene o vardı. 47 Kemal Bilbaşar, Atatürkçülük, Demokrat İzmir, nr. 3767, 10 Kasım agy.

28 28 Yazar, daha sonra kaleme aldığı bazı yazılarında da Atatürk e sevgisini ve onunla ilgili anılarını anlatmıştır 49. Ayrıca bir de sözlerini kendisinin yazıp bestelediği Atatürk Devrim Marşı vardır ki şöyledir 50 : Devrim yolunu Ata yla açtık Çağdaş uygarlık düzeni amaç Dar boğazlardan ulusça geçtik Atatürkçülük başımızda taç Çocuk bayramı 23 Nisan Ulu Ata dan bize armağan Ve onun kutsal emanetidir Cumhuriyetle şu aziz vatan Andımız budur: Yurda kul olmak Ulu önderin izinde kalmak Emanetine göz koyanları Dişle tırnakla ve kanla boğmak Gazi Eğitim de birlikte okuduğu arkadaşları arasında Hasan İzzettin Dinamo 51, Cahit Tanyol 52, Garra Sarmat 53, Turgut Çarkoğlu 54 gibi tanınmış isimler de vardır İki Hatıra, Fikirler, nr. 194, 15 Kasım 1939, s.14-15; Atatürkçülük, Kök, nr. 1, Mayıs 1955, s. 5-6; Ölümünün 22. Yıldönümünde: Bir Kere Daha Vatanı Kurtaran Atatürk, Demokrat İzmir, nr. 4859, 10 Kasım 1960; Atatürk ten Anılar (Memduh Bilge den naklen), Demokrat İzmir, nr. 4866, 17 Kasım 1960; İlk Yaşını Doldururken Evrimin Nedenleri Üzerinde Bir İnceleme 3: Atatürkçülüğün Şahlanması, Demokrat İzmir, nr. 5032, 29 Nisan 1961; Ölümsüz Atatürk ün Güneş Gibi Doğduğu Gün: 19 Mayıs 1919, Demokrat İzmir, nr. 5051, 19 Mayıs 1961; Atatürk e Ait Bir Hatıra: Devrimciliği her zaman uyanıktı., Demokrat İzmir, nr. 5221, 10 Kasım Yazarın bu bestesi ailesi vasıtasıyla ulaştığımız özel evrakı arasından çıkmıştır. 51 H. İzzettin Dinamo, Gazi Eğitim in Resim-İş şubesinde son sınıf öğrencisiyken 1935 yılında okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Bkz. Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1989, s Cahit Tanyol, Gazi Eğitim in edebiyat şubesinden mezun olduktan sonra dokuz yıl ortaokul öğretmenliği yapmıştır. Öğretmenliğinin ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü nü bitirerek sosyoloji alanında akademik kariyerine devam etmiştir. Bkz. Kurdakul, s Kasım Kasım 1961 tarihleri arasında Karataş Ortaokulu nun müdürlüğünü de yapan Hüseyin Garra Sarmat da Bilbaşar gibi tarih şubesinde öğrenciydi.

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016

Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016 1 KÜTÜPHANE ORYANTASYON HAFTASI 3 BİLGİ OKURYAZARLIĞI HAFTASI 4 YAZI TÜRLERİNİ TANIYORUZ 5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI DERSİMİZ 6

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser

Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser Yazar Ferhat Korkmaz ISBN: 978-605-9247-84-9 1. Baskı Kasım, 2017 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 252 Web: grafikeryayin.com

Detaylı

1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM

1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM ATATÜRK ANLATIYOR 1 2 1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM Sahibi Atatürkçü Düşünce Derneği adına: Tansel ÇÖLAŞAN Yazı Kurulu Ayşe Nejla ÖZDEMİR (ADD önceki GYK Üyesi, Matematik Öğretmeni ) Alaattin ATALAY

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIĞINDA 40. YIL PLAKET ve TEŞEKKÜR BELGESİ ALAN ÜYEMİZ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIĞINDA 40. YIL PLAKET ve TEŞEKKÜR BELGESİ ALAN ÜYEMİZ Prof. Dr. Aydın PAŞAOĞLU 1948 yılında doğdu. 1973 de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında asistanlığa başladı.

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ EXPERT ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF TURKEY (15.10.1909 İnegöl -06.11.1987 istanbul) Meslek çalışmalarımızda siz ve eserleriniz

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA Ek 1 GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

KANADA TASLAK VİZE BAŞVURU FORMU

KANADA TASLAK VİZE BAŞVURU FORMU KANADA TASLAK VİZE BAŞVURU FORMU Bu formdaki cevaplarınız birebir konsolosluk sistemine işlenmektedir. Konsolosluk memuru verilen cevaplar ve sunulan evrakları karşılaştırarak başvurunuzu değerlendirmektedir.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

lkokul Eğitim Koordinatörü

lkokul Eğitim Koordinatörü Değerli Velilerimiz, Yılın sonuna yaklaştığımız günlerdeyiz. Bu hafta, her sınıf düzeyinde planlarımıza yer alan göre konuları kaynak kitaplardan, dijital içeriklerden, Fen laboratuvarımızdan, bahçemizdeki

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER YEDİ MEŞALECİLER Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. 1928 de Yedi Meşale adıyla ortaklaşa bir kitap çıkarıp bu kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklamışlardır. Beş Hececiler

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Evimiz Yuvamızdır Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası TÜRKÇE Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası 5N 1K KÜTÜPHANE

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Evimiz Yuvamızdır Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası TÜRKÇE Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası 5N 1K KÜTÜPHANE Değerli Velilerimiz, 2017 yılının son ayında, güneşin hafifçe ısıttığı günlerdeyiz. Havalar hala, öğrencilerimizin bahçede neşeyle oynamalarına müsait. Palto giyme koşuluyla teneffüslerde temiz havada

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU MART AYI BÜLTENİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU MART AYI BÜLTENİ 2012 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU MART AYI BÜLTENİ MART AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin birer canlı olduğunu

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Genezinli Eliçin Ailesi

Genezinli Eliçin Ailesi Genezinli Eliçin Ailesi Yazar Dr. Mehmet Kılıç Yazar ile İletişim mhtkilic20@gmail.com ISBN: 978-605-9247-98-6 Kapak Resmi Nuh Hoca ve Oğulları Emin Türk ile Bekir 1. Baskı Eylül 2018 /Ankara Yayınları

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:6 Hafta:40 Sayı:33 17 Haziran 2016 Değerli Velilerimiz, 2015-16 Eğitim Öğretim Yılı bugün sona eriyor. Dünyanın ve ülkemizin zor

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nı kutladık. Halk ekmek fabrikası gezisine katıldık. TÜRKÇE * Dilbilgisi:

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nı kutladık. Halk ekmek fabrikası gezisine katıldık. TÜRKÇE * Dilbilgisi: Değerli Velilerimiz, 2017 yılının son ayında, güneşin hafifçe ısıttığı günlerdeyiz. Havalar hala, öğrencilerimizin bahçede neşeyle oynamalarına müsait. Palto giyme koşuluyla teneffüslerde temiz havada

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Jale Baysal ( )

Jale Baysal ( ) ÖZEL ARŞİVLER KOLEKSİYONU Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Jale Baysal Özel Arşivi Jale Baysal (1925-2009) Kütüphaneci, Yazar JALE BAYSAL ARŞİVİ Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik.

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Sizi tanıyabilirmiyiz? 1953 Söke doğumluyum. Evli, 2

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Tanzimat Edebiyatı. (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN

Tanzimat Edebiyatı. (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN Dr. Ahmet Faruk GÜLER Dr. Nuran ÖZLÜK Dr. Mehmet ÖZGER Dr. Macit BALIK Yayın Editörü: Doç. Dr.

Detaylı

TEMEİ, ESER II II II

TEMEİ, ESER II II II 1000 TEMEİ, ESER II II II v r 6n ıztj BEHÇET K E M A L Ç A Ğ L A R MALAZGİRT ZAFERİNDEN İSTANBUL FETHİNE (Dört destan) BİRİNCİ BASILIŞ DEVLET KİTAPLARI MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ _ İSTANBUL 1971 1000 TEM EL

Detaylı

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası AHMETLER İLKOKULU Ahmetler Köyü İlkokulu 1947 yılında köylüler tarafından imece yöntemiyle yapıldı. Bundan önce köy odasının alt katında hazırlanan yer, "Mektep" olarak kullanılıyordu. Mektep'te ilkokul

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURÇAK EYÜBOĞLU ORTAOKULU 28. EDEBİYAT VE KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİKLERİ 8-9 0CAK 2019

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURÇAK EYÜBOĞLU ORTAOKULU 28. EDEBİYAT VE KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİKLERİ 8-9 0CAK 2019 EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURÇAK EYÜBOĞLU ORTAOKULU 28. EDEBİYAT VE KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİKLERİ 8-9 0CAK 2019 FANTASTİK EDEBİYAT, DİSTOPYA VE FELSEFE 8 OCAK 2019, SALI 14.30 /BURÇAK EYÜBOĞLU ODİTORYUMU

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 2010-

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 2010- ÖZGEÇMİŞ / C.V. 1. Adı Soyadı: Bahanur GARAN GÖKŞEN 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.03.1988, Keşan/Edirne 3. Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI Uzman Yardımcılığı Aday Başvuru Formu

TBMM BAŞKANLIĞI Uzman Yardımcılığı Aday Başvuru Formu TBMM BAŞKANLIĞI Uzman Yardımcılığı Aday Başvuru Formu UYARI 1. Doldurmaya başlamadan önce lütfen dikkatle okuyunuz. 2. Cevaplarınızı mürekkepli kalemle ve kitap harfleri ile okunaklı yazınız. 3. Bu forma,

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ / 1 1. Çocuk Edebiyatının Tanımı, Niteliği ve Önemi / 1 Tanımı / 1 Niteliği / 3 Önemi / 5 / 8 Çocuk ve Kitapları / 8 Çocuk Edebiyatı ve Kitapları / 9 Çocuk ve Kitap / 12 Boş Zamanları

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

iyi günler sevgili ilk yar'larımızın değerli dostları, Bugün geçmişlere gideceğiz, çünkü yakınlarda kulaklarını çok çınlatmıştık... Ne kadar güzel bir örnek çalışmaydı öğretmenlerimizin sevgili Ahmet Hocamızın

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YENİ KAYITLAR HAKKINDA

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YENİ KAYITLAR HAKKINDA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YENİ KAYITLAR HAKKINDA 09 Eylül / 20 Eylül 2013* ( Yurtdışı Kontenjanından Yerleşenler İçin ) *Yapılacak Özel Yetenek Sınavı Sunucunda Yerleşme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan Prof. Dr. Necmi ÜLKER Doç. Dr. Vehbi GÜNAY Okt. Latif DAŞDEMİR

Detaylı

Okuyarak kelime öğrenmenin Yol Haritası

Okuyarak kelime öğrenmenin Yol Haritası Kelime bilgimin büyük bir miktarını düzenli olarak İngilizce okumaya borçluyum ve biliyorsun ki kelime bilmek akıcı İngilizce konuşma yolundaki en büyük engellerden biri =) O yüzden eğer İngilizce okumuyorsan,

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır.

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır. BEŞ HECECİLER Milli edebiyattan etkilenen Beş Hececiler, milli kaynaklara dönmeyi ilke edinmişlerdir. Şiire I. Dünya Savaşı Milli Mücadele yıllarında başlayıp Mütareke yıllarında şöhret kazanan edebi topluluktur.

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

Bir başka ifadeyle sadece Allah ın(cc) rızasına uygun düşmek için savaşmış ve fedayı can yiğitlerin harman olduğu yerin ismidir Çanakkale!..

Bir başka ifadeyle sadece Allah ın(cc) rızasına uygun düşmek için savaşmış ve fedayı can yiğitlerin harman olduğu yerin ismidir Çanakkale!.. BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL.. Çanakkale destanının 99. yıl dönümünü yaşadığımız günlere saatler kala yine bir Çanakkale k ahramanının hikayesiyle karşınızdayım.. Değerli okuyucular; Hak için, Hakikat

Detaylı

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Özgeçmiş

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı