PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s"

Transkript

1 PROBLEM 1.1 b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 4 ) ç ) 14 Si; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 2 ) PROBLEM 1.2 a ) 11 Na + [iyonun ( yük =) 10 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 6 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 6 ) b ) 17 Cl - [iyonun ( yük =) 18 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 6 ) c ) 13 Al 3+ [iyonun ( yük =) 10 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 6 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 6 ) ç ) 5 B 3- [iyonun (5+3 - yük =) 8 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 4 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 4 ) PROBLEM 1.3

2 b ) Karbon-hidrojen bağları ve karbon-karbon birli bağı σ; karbon-azot üçlü bağının bir bileşeni σ diğer iki bileşeni ise π bağıdır. c ) Karbon-hidrojen ve oksijen-hidrojen bağları ile karbon-karbon ve karbon-oksijen birli bağları σ; karbon-oksijen ve karbon-karbon ikili bağlarının birer bileşeni σ diğer bileşenleri ise π bağıdır. ç ) Karbon-hidrojen bağları ve karbon-klor bağı ile karbon-karbon birli bağı σ; karbon-oksijen ikili bağının bir bileşeni σ diğer bileşeni ise π bağıdır. PROBLEM 1.4 b ) Karbon-hidrojen [elektronegatiflik farkı (2,6-2,2=) 0,4 (bu bağ aslında çok az da olsa polardır ancak apolar olarak tanımlanmaktadır)] ve karbon-karbon bağları apolar kovalent bağ; karbon-klor bağı ise polar kovalent bağdır [elektronegatiflik farkı (3,2-2,6=) 0,6 olmasına karşın klorun büyük çapı bağın kutuplaşmasına yol açar.] c ) Azot-hidrojen bağları polar kovalent bağ [elektronegatiflik farkı (3,0-2,2=) 0,8]; sodyum-azot bağı ise iyonik bağdır [elektronegatiflik farkı (3,0-0,9=) 2,1]. ç ) Karbon-hidrojen bağları apolar kovalent bağ; karbon-oksijen bağı polar kovalent bağ [elektronegatiflik farkı (3,4-2,6=) 0,8]; sodyum-oksijen bağı ise iyonik bağdır [elektronegatiflik farkı (3,4-0,9=) 2,5]. PROBLEM 1.5 a ) C 2 H 6 O Atomlar soruda belirtilen düzende, aralarında birer bağ olacak şekilde yazılmalıdır (karbonun en fazla 4, hidrojenin en fazla bir bağ yapabileceği unutulmamalı). Daha sonra GKES belirlenmeli ve bu elektronlar, çiftler halinde, en elektronegatif atomdan (burada O) başlanarak (bağ elektronları göz önüne alınmalı ve hidrojen dışındaki diğer atomların 8 elektronu olacak şekilde) dağıtılmalıdır. TDES = 2 (4 e - ) + 6 (1 e - ) + 6 e - = 20 e - GKES = 20 e e - (8 bağ) = 4 e - Son olarak formal yükler belirlenerek (sıfır dışındaki yükler) atomlar üzerine belirtilmelidir. H: Değerlik elektron sayısıyla aynı elektron sayısına (1e - )sahip olduğu için formal yükü: 0 C: Değerlik elektron sayısıyla aynı elektron sayısına (4e - )sahip olduğu için formal yükü: 0 O: Değerlik elektron sayısıyla aynı elektron sayısına (6e - )sahip olduğu için formal yükü: 0 O halde C 2 H 6 O için Lewis yapısı: b) Hidroksonyum iyonu H 3 O + Atomlar, aralarında birer bağ olacak şekilde yazılmalı, hidrojenin en fazla bir bağ yapabileceği unutulmamalıdır.

3 Daha sonra GKES belirlenmeli ve bu elektronlar, çiftler halinde, en elektronegatif atomdan (burada O) başlanarak (bağ elektronları göz önüne alınmalı ve hidrojen dışındaki diğer atomların 8 elektronu olacak şekilde) dağıtılmalıdır. TDES = 3 (1 e - ) + 1 (6 e - ) - 1 e - (1+ yükten) = 8 e - GKES = 8 e - -6 e - ( 3 bağ) = 2 e - Son olarak formal yükler belirlenerek (sıfır dışındaki yükler) atomlar üzerine belirtilmelidir. H: Değerlik elektron sayısıyla aynı elektron sayısına (1e - )sahip olduğu için formal yükü: 0 0: Değerlik elektron sayısından bir eksik elektron sayısına (5e - )sahip olduğu için formal yükü: 1 + O halde H 3 O + için Lewis yapısı: PROBLEM 1.6 Örnek Çözüm PROBLEM 1.7 Örnek Çözüm PROBLEM 1.8 a ) Düzgün dörtyüzlü; b ) Üçgen düzlem; c ) Düzgün dörtyüzlü; ç ) Açısal PROBLEM 1.9 PROBLEM 1.10 PROBLEM 1.11 PROBLEM 1.12 a) Apolar b) Polar c) Polar (eterler, alkil grupları büyüdükçe apolar özellik kazanırlar) ç) Polar

4 PROBLEM 1.13 a ) Formülde atomların bağıl sayılarını veren rakamlar daha küçük bir sayıyla oranlanamaz. Bu nedenle bu formül basit formül olabileceği gibi molekül formülü de olabilir. b ) Formülde atomların bağıl sayılarını veren rakamlar daha küçük bir sayıyla (2 ve 3 ile) oranlanabilir. Bu nedenle bu formül molekül formülüdür. c ) Formülde atomların bağıl sayılarını veren rakamlar daha küçük bir sayıyla oranlanamaz. Bu nedenle bu formül basit formül olabileceği gibi molekül formülü de olabilir. ç ) Formülde atomların bağıl sayılarını veren rakamlar daha küçük bir sayıyla (2 ile) oranlanabilir. Bu nedenle bu formül molekül formülüdür. PROBLEM 1.14 ya da (CH 3 ) 2 CHCHO b ) CH 3 CH 2 COOH c ) (CH 3 CH 2 ) 3 N ç ) (CH 3 ) 2 CHCl d) PROBLEM 1.15 Örnek Çözüm PROBLEM 1.16 b ) (CH 3 ) 3 CCl c ) ç ) [(CH 3 ) 2 CH] 3 N PROBLEM 1.17 Örnek Çözüm PROBLEM 1.18 b ) I, II ve III aynı molekül formülüne (C 2 H 4 BrCl) sahiptirler. Bunlardan I ve II nin atomlarının dizilişleri de aynıdır (CH 3 CHBrCl), ancak atomlarının (klor ve bromun) uzayda yönlenişleri farklıdır. I yapısında brom düzlemin gerisine, klor ise düzlemin önüne; diğer yapıda ise tam tersi şekilde yönlenmişlerdir. Bu nedenle I ve II yapısı stereoizomerlerdir. III yapısının atomlarının dizilişi farklıdır (CH 2 ClCH 2 Br) ve bu nedenle de I ve II yapılarının yapı izomeridir. IV yapısı ise farklı molekül formülüne (CH 2 BrCl) sahip olduğundan farklı moleküldür. PROBLEM 1.19 b ) Molekülde polarlık oluşturabilecek (karbon ve hidrojen atomlarınınkinden çok daha farklı elektronegatifliğe sahip) atom ya da gruplar bulunmamaktadır. Bu nedenle molekülde var olan çekim kuvvetleri yalnızca London dağılma kuvvetleridir.

5 c ) Moleküldeki karbon klor bağı (klor ile karbon arasındaki elektronegatiflik farkından dolayı) polardır. Bu polarlık molekülün kutuplaşmasına neden olur. Bu da moleküller arası dipol-dipol kuvvetlerinin (London dağılma kuvvetlerinin yanında) oluşmasına yol açar. ç ) Molekülde polarlık oluşturabilecek (karbon ve hidrojen atomlarınınkinden çok daha farklı elektronegatifliğe sahip) atom ya da gruplar bulunmamaktadır. Bu nedenle molekülde var olan çekim kuvvetleri yalnızca London dağılma çekim kuvvetleridir. PROBLEM 1.20 b ) Verilen üç bileşik de eterdir ve molekülleri arasında benzer çekim kuvvetleri vardır. Ancak bu moleküllerden biri (etil metil eter) içlerinde en küçük mol kütlesine ve dolayısıyla en zayıf Londan dağılma kuvvetlerine sahiptir. O halde en düşük kaynama noktası da bu moleküle ait olmalıdır. Diğer iki molekülün mol kütleleri aynıdır fakat diizopropil eterin dallanmış alkil grupları London dağılma kuvvetlerinin daha düşük olmasına (dolayısıyla kaynama noktasının daha düşük olmasına) yol açar. Bu durumda kaynama noktaları küçükten büyüğe; etil metil eter (kn: 7,4 C), diizopropil eter (kn: 68,5 C), dipropil eter (kn: 0,0 C) şeklindedir. PROBLEM 1.21 Bir su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu üzerinden hidrojen bağı yapabilirken bir alkol molekülü yalnızca bir hidrojen ve bir oksijen atomu üzerinden hidrojen bağı yapabilir. Bu da su molekülleri arasındaki hidrojen bağlarının kırılarak aralarına eter moleküllerini almalarını alkol moleküllerininkine göre güçleştirir. Bunun sonucu olarak da eterin su içersindeki çözünürlüğü çok daha düşük olacaktır. PROBLEM 1.22 b ) Bu tepkimede etil oksonyum iyonu (CH 3 CH 2 OH 2 + ) asetaldehiti (CH 3 CHO) protonlamıştır, yani etil oksonyum iyonu asit; asetaldehit ise baz olarak davranmıştır. c ) Tepkimede amit iyonu (H 2 N - ) proton almış, yani baz olarak davranmıştır. Propin (CH 3 C CH) ise asit olarak davranarak protonunu amit iyonuna vermiştir. PROBLEM 1.23 a ) Yer değiştirme tepkimesi (tepkimeye giren moleküldeki π bağı sayısı değişmemiş, 0 0) b ) Yer değiştirme tepkimesi (tepkimeye giren moleküldeki π bağı sayısı değişmemiş, 3 3) c ) Katılma tepkimesi (tepkimeye giren moleküldeki π bağı sayısı azalmış, 1 0) ç ) Ayrılma tepkimesi (tepkimeye giren moleküldeki π bağı sayısı artmış, 0 1) PROBLEM 1.24 Örnek Çözüm PROBLEM 1.25 a ) b ) PROBLEM 1.26 b ) Br. (Radikal) c ) Br - (Nükleofil) ç ) CH 3 C + HCH 3 (Karbokatyon; elektrofil) d ) (CH 3 OOC) 2 C - H (Karbanyon; nükleofil)

6 PROBLEM 1.27 Örnek Çözüm PROBLEM 1.28 a ) 12 Mg; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 (Değerlik elektronları: 3s 2 ) b ) 14 Si; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 2 ) c ) 53 I; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 5 (Değerlik elektronları: 5s 2 5p 5 ) ç ) 34 Se; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 4 (Değerlik elektronları: 4s 2 4p 4 ) PROBLEM 1.29 a ) 13 Al 3+ [iyonun ( yük =) 10 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 6 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 6 ) b ) 26 Fe 3+ [iyonun ( yük =) 23 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 6 3d 5 ) c ) 16 S 2- [iyonun ( yük =) 18 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 6 ) ç ) 50 Sn 2+ [iyonun ( yük =) 48 e - u var]; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 (Değerlik elektronları: 5s 2 ) PROBLEM 1.30 a ) Karbon-hidrojen bağları ve karbon-karbon birli bağı σ; karbon-oksijen ikili bağının bir bileşeni σ diğer bileşeni ise π bağıdır. b ) Karbon-hidrojen ve azot-hidrojen bağları ile karbon-karbon birli bağı σ; karbon-azot ikili bağının bir bileşeni σ diğer bileşeni ise π bağıdır. c ) Karbon-hidrojen bağları ve karbon-karbon birli bağı σ; karbon-karbon ikili bağının bir bileşeni σ diğer bileşeni π bağı; karbon-azot üçlü bağının bir bileşeni σ diğer iki bileşeni ise π bağıdır. ç ) Karbon-hidrojen bağları ile karbon-karbon birli bağı σ; karbon-karbon ikili bağlarının birer bileşeni σ diğer bileşenleri ise π bağıdır. PROBLEM 1.31 a ) Klor-hidrojen bağı polar kovalent bağdır [elektronegatiflik farkı (3,2-2,2=) 1,0]. b ) Karbon-hidrojen bağları apolar kovalent bağ [elektronegatiflik farkı (2,6-2,2=) 0,4]; karbon-oksijen bağları ise polar kovalent bağlardır [elektronegatiflik farkı (3,4-2,6=) 0,8]. c ) Karbon-hidrojen bağları apolar kovalent bağlar [elektronegatiflik farkı (2,6-2,2=) 0,4]; karbon-klor bağı ise polar kovalent bağdır [elektronegatiflik farkı (3,2-2,6=) 0,6 olmasına karşın klorun büyük çapı bağın kutuplaşmasına yol açar.] ç ) Azot-hidrojen bağları [elektronegatiflik farkı (3,0-2,2=) 0,8] ile oksijen-hidrojen bağı [elektronegatiflik farkı (3,4-2,2=) 1,2] ve oksijen-karbon bağı [elektronegatiflik farkı (3,4-2,6=) 0,8] ile karbon-azot bağı [elektronegatiflik farkı yaklaşık 0,5] polar kovalent bağlardır. Karbon-hidrojen bağları [elektronegatiflik farkı (2,6-2,2=) 0,4] ve karbon-karbon bağı [elektronegatiflik farkı 0] apolar kovalent bağlardır. PROBLEM 1.32 a ) C 2 H 6 O Önce atomlar soruda belirtilen düzende, aralarında birer bağ olacak şekilde yazılmalı (karbonun en fazla 4, hidrojenin en fazla bir bağ yapabileceği unutulmamalı). Sonra, TDES belirlenmeli; bağlarda kullanılan elektron sayısı bu sayıdan çıkarılarak GKES bulunmalı ve bu elektronlar da çiftler halinde atomlar üzerine dağıtılmalıdır. TDES = 2 (4 e - ) + 6 (1 e - ) + 6 e - = 20 e - GKES = 20 e e - (8 bağ) = 4 e - Son olarak formal yükler belirlenmeli ve (sıfır dışındaki yükler) atomlar üzerine belirtilerek Lewis yapısı tamamlanmalıdır:

7 b) Asetaldehit C 2 H 4 O Önce atomlar soruda belirtilen düzende, aralarında birer bağ olacak şekilde yazılmalıdır: Sonra, TDES belirlenmeli; bağlarda kullanılan elektron sayısı bu sayıdan çıkarılarak GKES bulunmalı ve bu elektronlar da çiftler halinde en elektronegatif atomdan başlanarak atomlar üzerine dağıtılmalıdır. TDES = 2 (4 e - ) + 4 (1 e - ) + 6 e - = 18 e - GKES = 18 e e - (6 bağ) = 6 e - Daha sonra, yapıdaki atomların formal yüklerini bularak (0 dan farklı olanları) atomlar üzerinde gösteriniz. Son olarak, + yüklü atoma komşu atom ya da atomlarda bulunan ortaklanmamış elektron çiftleri varsa, bu elektron çifti ile o iki atom arasında yeni bağ (ya da bağlar) oluşturulmalıdır. Bu durum, ikinci periyot atomlarında oktet aşılmıyorsa daha büyük periyot atomlarında ise daima uygulanır ve formal yükler yeniden düzenlenir. PROBLEM 1.33 a ) C 2 H 5 + Önce atomlar, aralarında birer bağ olacak şekilde yazılmalı (karbonun en fazla 4, hidrojenin en fazla bir bağ yapabileceği unutulmamalı). Sonra, TDES belirlenmeli; bağlarda kullanılan elektron sayısı bu sayıdan çıkarılarak GKES bulunmalı ve (varsa) bu elektronlar da çiftler halinde atomlar üzerine dağıtılmalıdır. TDES = 2 (4 e - ) + 5 (1 e - ) - 1 e - (1 + yükten) = 12 e - GKES = 12 e e - (6 bağ) = 0 e - Son olarak formal yükler belirlenmeli ve (sıfır dışındaki yükler) atomlar üzerine belirtilerek Lewis yapısı tamamlanmalıdır. Formal yükler: (H = 0; CH 3 karbonu = 0; CH 2 karbonu = elektron sayısından bir eksik elektron sayısına (3e - )sahip olduğu için formal yükü: 1 +) O halde C 2 H 5 + için Lewis yapısı: b ) CH 3 O - a şıkkındaki işlemler adım adım adım uygulanır:

8 TDES = 1 (4 e - ) + 3 (1 e - ) + 1 (6 e - ) + 1 e - (1 - yükten) = 14 e - GKES = 14 e e - (4 bağ) = 6 e - Formal yükler: (H = 0; C = 0; O = elektron sayısından bir fazla elektron sayısına (7e - )sahip olduğu için formal yükü: 1 -) O halde CH 3 O - için Lewis yapısı: c ) CH 2 a şıkkındaki işlemler adım adım adım uygulanır: TDES = 1 (4 e - ) + 2 (1 e - ) = 6 e - GKES = 6 e e - (2 bağ) = 2 e - Formal yükler: (H = 0; C = 0) O halde CH 3 için Lewis yapısı: ç ) CN - a şıkkındaki işlemler adım adım adım uygulanır: TDES = 1 (4 e - ) + 1 (5 e - ) + 1 e - (1 - yükten) = 10 e - GKES = 10 e e - (1 bağ) = 8 e - Bu elektronlar da çiftler halinde en elektronegatif atomdan (burada N) başlanarak atomlar üzerine dağıtılmalı Ve formal yükler hesaplanarak atomlar üzerinde belirtilmelidir: Son olarak, + yüklü atoma komşu atom ya da atomlarda bulunan ortaklanmamış elektron çiftleri varsa, bu elektron çifti ile o iki atom arasında yeni bağ (ya da bağlar) oluşturulmalıdır. Yeni bağ oluşturma işlemi ikinci periyot atomlarında atomların oktetleri tamamlanıncaya kadar uygulanır ve formal yükler yeniden düzenlenir. Bu yapıda karbon atomunun oktedi tamamlanmadığı için azot atomu ile karbon atomu arasında yeni bir bağ daha oluşturulmalıdır. Bu iki yapı birbirlerinin rezonans yapı formülleridir ve oktedi dolu atomlara sahip olan yapı daha kararlıdır: PROBLEM 1.34 C 2 H 5 NO 3 Atomların bağlanma düzeni (bütün hidrojen atomlarının karbon atomlarına, karbon atomlarının da birbirlerine bağlı olduğu bilgisi dışında) verilmemiştir. Hidrojenin bir, karbonun en fazla dört, formal

9 yükü olmayan azotun en fazla üç ve formal yükü olmayan oksijenin en fazla iki bağ yapabileceği göz önüne alınarak atomlar, aralarında birer bağ olacak şekilde yazılmalıdır. Bu durumda aşağıdaki gibi iki yapı yazılabilir: I II Sonra TDES [2 (4 e - ) + 5 (1 e - ) + 1 (5 e - ) + 3 (6 e - ) = 36 e - ] belirlenmeli; bağlarda kullanılan elektron sayısı bu sayıdan çıkarılarak GKES [36 e e - (10 bağ) = 16 e - ] bulunmalı; bu elektronlar da en elektronegatif atomdan (burada önce O, sonra N) başlanarak atomlar üzerine çiftler halinde dağıtılmalı ve formal yükler hesaplanarak atomlar üzerinde belirtilmelidir. I II Son olarak + yüklü atoma komşu atom ya da atomlarda bulunan ortaklanmamış elektron çiftleri varsa, bu elektron çifti ile o iki atom arasında yeni bağ (ya da bağlar) oluşturulmalıdır. Yeni bağ oluşturma işlemi ikinci periyot atomlarında atomların oktetleri tamamlanıncaya kadar uygulanır ve formal yükler yeniden düzenlenir (I yapısı için): ya da IA IB IA ve IB yapıları gerçek yapıya katkı sağlayan rezonans yapılarıdır. (II Yapısı için ise böyle bir durum, elektron çiftlerini taşıyan oksijen atomlarının bağlı oldukları azot atomunun oktetinin dolu olması nedeniyle mümkün değildir. Ayrıca, benzer yüklerin yan yana bulunması ve bu denli yük ayrımı bu yapıyı oldukça önemsizleştirir.) PROBLEM 1.35 C 4 H 9 + Önce atomlar, verilen bağlanma düzeninde ve aralarında birer bağ olacak şekilde yazılmalı (karbonun en fazla 4, hidrojenin en fazla bir bağ yapabileceği unutulmamalı). I II Sonra, TDES belirlenmeli; bağlarda kullanılan elektron sayısı bu sayıdan çıkarılarak GKES bulunmalı ve (varsa) bu elektronlar da çiftler halinde atomlar üzerine dağıtılmalıdır. TDES = 4 (4 e - ) + 9 (1 e - ) - 1 e - (1 + yükten) = 24 e - GKES = 24 e e - (12 bağ) = 0 e -

10 Son olarak formal yükler belirlenmeli ve (sıfır dışındaki yükler) atomlar üzerine belirtilerek Lewis yapısı tamamlanmalıdır. Formal yükler: (H = 0; CH 3 karbonu = 0; CH 2 karbonu = elektron sayısından bir eksik elektron sayısına (3e - )sahip olduğu için formal yükü: 1 +) O halde C 4 H 9 + için Lewis yapısı: I II Bu yapılardan I yapısında, karbokatyon (üçüncül), kendisine doğrudan bağlı üç alkil grubunun indüktif olarak sağladığı elektron yoğunluğu ile daha kararlı kılınmaktadır. PROBLEM 1.36 a ) Metil (CH 3 ) grubu düzgün dörtyüzlü; karbokatyon üçgen düzlem b ) Düzgün dörtyüzlü c ) İki tür karben (CH 2 ) bulunmaktadır. Singlet karben açısal; triplet karben doğrusaldır (bkz.ok-yaşamın Kalbi, sayfa 440) ç ) Doğrusal PROBLEM 1.37 PROBLEM 1.38 PROBLEM 1.39 PROBLEM 1.40 a ) Polar b ) Polar c ) Polar ç ) Apolar PROBLEM 1.41 a ) (CH 3 ) 4 Si b ) (CH 3 ) 2 SO c ) (CH 3 ) 3 CBr ç ) CH 3 (CH 2 ) 5 CH 3

11 PROBLEM 1.42 PROBLEM 1.43 a ) CH 3 CH 2 CH(CH 3 )CH(CH 2 CH 3 )CH(CH 2 CH 3 )CH(CH 2 CH 3 ) 2 b ) c ) CH 3 CH=C(CH 3 )CH=CH 2 ç ) HC CC C CCH 3 PROBLEM 1.44 a ) b ) PROBLEM 1.45 a ) I Yapısının molekül formülü C 4 H 7 N; II yapısının molekül formülü C 3 H 5 N; III yapısının molekül formülü ise C 5 H 9 N. Bu nedenle bütün yapılar farklı bileşiklere aittir. b ) Bütün bileşiklerin molekül formülleri aynıdır(c 8 H 16 ). I ve II yapılarında atomların dizilişleri de aynıdır fakat halkaya bağlı metil gruplarının uzaysal yönlenişi farklıdır (I bileşiğinde iki metil grubu da düzlemden bize doğru gelirken II bileşiğinde bu gruplardan biri bize doğru diğeri geriye doğru yönlenmiştir.) Bu nedenle bu iki bileşik birbirlerinin stereoizomerleridir. III ve IV Bileşikleri ise metil gruplarının konumları ve uzaysal yönlenişleri de aynıdır. Bu nedenle bu iki bileşik aynı bileşiğin farklı gösterişleridir. Ayrıca I (ve II) ile III bileşiği atomlarının dizilişleri farklı olduğundan yapı izomerleridir. PROBLEM 1.46 a ) Moleküldeki karbon azot bağı (azot ile karbon arasındaki elektronegatiflik farkından dolayı) polardır. Bu polarlık ve azot atomu üzerindeki elektron çiftleri de (molekülün geometrisi de uygun olduğundan) molekülün kutuplaşmasına neden olur. Bu da moleküller arası dipol-dipol kuvvetlerinin (London dağılma kuvvetlerinin yanında) oluşmasına yol açar. b ) Azot atomuna bağlı hidrojen atomu diğer bir moleküldeki azot atomu ile hidrojen bağı yapacaktır. c ) Bkz a daki açıklama. ç ) Moleküldeki karbon oksijen bağlarının polarlığından ve oksijen atomunun üzerindeki elektron çiftlerinden dolayı molekül polar olmalıdır, ancak oksijene bağlı CH 3 ve CH 2 CH 3 gruplarının birbirleriyle itişmeleri C O C bağ açısını oldukça büyütecek (ve molekülün dipol momentini sıfıra yaklaştıracaktır. Bu nedenle (kutuplaşma oldukça az olacağından) moleküller arası çekim kuvvetlerinin başlıcası London dağılma kuvvetleridir. PROBLEM 1.47 Verilen dört bileşik de alkil halojenürlerdir ve molekülleri arasında London dağılma kuvvetlerinin yanında dipol-dipol çekim kuvvetleri de vardır. Ancak bu kuvvetlerin karşılaştırılabilir olması için

12 bileşiklerin benzer mol kütleleri olmalıdır. Burada ise mol kütleleri farklıdır ve kaynama noktasını belirleyen çekim kuvvetleri başlıca London dağılma kuvvetleridir. Bu durumda kaynama noktaları (aynı zamanda mol kütleleri) küçükten büyüğe; CH 3 F (34,03 g mol; kn: - 78,2 C), CH 3 Cl (50,4 g mol; kn: -36 C), CH 3 Br ( 4, 4 g mol; kn: 3 C); CH 3 I (141, 4 g mol; kn: 42 C) şeklindedir. PROBLEM 1.48 a ) Asit + baz (H 2 O) b ) Baz (CH 3 MgBr) + asit c ) Asit + baz (CH 3 CH 2 ONa) PROBLEM 1.49 a ) Yer değiştirme tepkimesi (tepkimeye giren moleküldeki π bağı sayısı değişmemiş, 0 0) b ) Ayrılma tepkimesi (tepkimeye giren moleküldeki π bağı sayısı artmış, 0 1) c ) Katılma tepkimesi (tepkimeye giren moleküldeki π bağı sayısı azalmış, 1 0) PROBLEM 1.50 a ) b ) c ) PROBLEM 1.51 PROBLEM 1.52 a ) Karbanyon (nükleofil) b ) Elektrofil c ) Elektrofil PROBLEM 1.53 En kararlı olandan en az kararlı olana doğru: III, II, I

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur).

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur). 5.111 Ders Özeti #11 Bugün için okuma: Bölüm 2.7 (3. Baskıda 2.8) Rezonans ve Bölüm 2.8 (3. Baskıda 2.9) Formal Yük. Ders #12 için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10) Radikaller ve Biradikaller, Bölüm 2.10

Detaylı

PROBLEM 7.1 Örnek çözüm PROBLEM 7.2 Örnek çözüm PROBLEM 7.3 Örnek çözüm PROBLEM 7.4

PROBLEM 7.1 Örnek çözüm PROBLEM 7.2 Örnek çözüm PROBLEM 7.3 Örnek çözüm PROBLEM 7.4 PROBLEM 7.1 Örnek çözüm PROBLEM 7.2 Örnek çözüm PROBLEM 7.3 Örnek çözüm PROBLEM 7.4 a) 3 o RX ler S N 2 yer değiştirme tepkimeleri veremeyeceklerinden bu tepkime gerçekleşmez. (Burada oluşması beklenilen

Detaylı

ORGANİK KİMYA. Prof.Dr. Özlen Güzel Akdemir. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

ORGANİK KİMYA. Prof.Dr. Özlen Güzel Akdemir. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı ORGANİK KİMYA Prof.Dr. Özlen Güzel Akdemir Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Ders sunumlarına erişim için : http://aves.istanbul.edu.tr/oguzel/dokumanlar 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORGANİK KİMYA DERS PLANI

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

PROBLEM 9.1. Örnek çözüm PROBLEM 9.2

PROBLEM 9.1. Örnek çözüm PROBLEM 9.2 PROBLEM 9.1 Örnek çözüm PROBLEM 9.2 1-Bromo-3-metilsikloheksan sentezi için 4-metilsikloheksen ya da 3-metilsikloheksen kullanılabilir. 2-Bromo-2,3-dimetilbütan sentezi için 2,3-dimetil-2-büten ya da 2,3-dimetil-1-büten

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLARIN POLARİZASYONU. Bağ Polarizasyonu: Bağ elektronlarının bir atom tarafından daha fazla çekilmesi.

ATOMLAR ARASI BAĞLARIN POLARİZASYONU. Bağ Polarizasyonu: Bağ elektronlarının bir atom tarafından daha fazla çekilmesi. ATOMLAR ARASI BAĞLARIN POLARİZASYONU Tüm kimyasal reaksiyonlardaki ortak nokta: elektron (e - ) alışverişi e - transferi sonucu bazı bağlar kırılır, bazı bağlar yer değiştirir ya da yeni bağlar oluşabilir.

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER 5.111 Ders Özeti #13 Bugün için okuma: Bölüm 3.1 (3. veya 4. Baskıda) Temel VSEPR Modeli, Bölüm 3.2 (3. ve 4. Baskıda) Merkez Atomu üzerinde Yalın Çiftli Moleküller. Ders #14 için okuma: Bölüm 3.8 (3.

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları.

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları. İÇERİK Lewis Kuramı Kovalent Bağlar Polar Kovalent Bağlar Lewis Yapılarının Yazımı Oktet Kuralının Istisnaları Molekül Şekilleri Prentice-Hall 2002 LEWIS KURAMI Lewis Kuramı kimyasal bağı gösteren en basit

Detaylı

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER

BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER BİYOKİMYAYA GİRİŞ: ATOM, MOLEKÜL, ORGANİK BİLEŞİKLER Biyokimyanın tanımı yaşamın temel kimyası ile ilgilenen bilim dalı (Bios, Yunancada yaşam demektir.) canlı sistemin yapısını ve fonksiyonlarını kimyasal

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

Önerilen süre dakika (30 puan) 2. 8 dakika (12 puan) 3. 8 dakika (20 puan) dakika (27 puan) 5. 8 dakika (11 puan) Toplam (100 puan) Ġsim

Önerilen süre dakika (30 puan) 2. 8 dakika (12 puan) 3. 8 dakika (20 puan) dakika (27 puan) 5. 8 dakika (11 puan) Toplam (100 puan) Ġsim İkinci Tek Saatlik Sınav 5.111 Ġsminizi aģağıya yazınız. Sınav sorularını sınav başladı komutunu duyuncaya kadar açmayınız. Sınavda notlarınız ve kitaplarınız kapalı olacaktır. 1. Problemlerin her bir

Detaylı

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR Alkanların Fiziksel Özellikleri Alkan bileşikleri apolar yapılı moleküllerden oluşur. Bu yüzden molekülleri arasında zayıf London kuvvetleri bulunmaktadır.

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş rganik eaksiyonlara Giriş Dr. Kayhan BLELLİ Temel haldeki bazı elementlerin elektron dizilişleri Değerlik Elektronları (idrojen): 1s 1 1 (Karbon): 1s 2 2s 2 2p 2 4 N (Azot): 1s 2 2s 2 2p 3 5 (ksijen):

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş Formal Yük rganik eaksiyonlara Giriş Araş. Gör. Kayhan BLELLİ Formal Yük = 4 0 4 = 0 Değerlik Elektronları sayısı 6 4 2 = 0 Bağ Sayısı rtaklanmamış Elektronların sayısı : : Atomun Yaptığı 6 6 1 = 1 3 eaksiyon

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

PROBLEM 5.1. PROBLEM 5.2 Örnek Çözüm PROBLEM 5.3. Başlama basamağı. Gelişme basamağı. Sonlanma basamağı

PROBLEM 5.1. PROBLEM 5.2 Örnek Çözüm PROBLEM 5.3. Başlama basamağı. Gelişme basamağı. Sonlanma basamağı PROBLEM 5.1 PROBLEM 5.2 Örnek Çözüm PROBLEM 5.3 Başlama basamağı Gelişme basamağı Sonlanma basamağı vb. PROBLEM 5.4 Örnek Çözüm PROBLEM 5.5 Örnek Çözüm PROBLEM 5.6 Örnek Çözüm PROBLEM 5.7 PROBLEM 5.8 FENOL

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ Moleküllerin ve İyonların Lewis Yapısıyla Gösterimi 1- Oktet Kuralı Kullanılarak Lewis Yapılarının Yazımı: - Tek Bağlı Moleküller için Lewis Yapıları - Çok Katlı Bağ Moleküller için

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

PROBLEM 6.1 Örnek çözüm PROBLEM 6.2 ç > d > b > c > a PROBLEM 6.3 a) Örnek çözüm b) Örnek çözüm c) Alkil halojenürlerin yoğunluğu daha yüksektir.

PROBLEM 6.1 Örnek çözüm PROBLEM 6.2 ç > d > b > c > a PROBLEM 6.3 a) Örnek çözüm b) Örnek çözüm c) Alkil halojenürlerin yoğunluğu daha yüksektir. PROBLEM 6.1 Örnek çözüm PROBLEM 6.2 ç > d > b > c > a PROBLEM 6.3 Örnek çözüm Örnek çözüm Alkil halojenürlerin yoğunluğu daha yüksektir. Çünkü bileşikte daha yüksek kütleli halojen atomları vardır. Alkil

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKİNLER. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKİNLER. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKİNLER Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKiNLER Karbon atomları arasında en az bir üçlü bağ içerdiklerinden doymamış hidrokarbonlardır. Üçlü bağdan biri sigma, diğerleri pi bağıdır.

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 6: Kimyasal Bağlar Temel Kavramlar- Bağ Kuramları. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 6: Kimyasal Bağlar Temel Kavramlar- Bağ Kuramları. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 6: Kimyasal Bağlar Temel Kavramlar- Bağ Kuramları Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü KĠMYASAL BAĞLAR ĠYONĠK BAĞ KOVALENT BAĞ MOLKÜLLERĠN POLARLIĞI

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

Tepkimeler ve Mekanizmaları

Tepkimeler ve Mekanizmaları 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Reaksiyon (tepkime) türleri 1 Gerçekte tüm organik tepkimeler dört sınıftan

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

KARBON KİMYASINA

KARBON KİMYASINA VİDE FASİKÜLLERİ KARBN KİMYASINA GİRİŞ RGANİK VE ANRGANİK BİLEŞİKLER rganik Bileşikler Anorganik Bileşikler Ana kaynakları bitkisel ve hayvansal kökenli maddeler (kömür, petrol, doğalgaz) Ana kaynakları

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

ALKENLER. Genel formülleri: C n H 2n

ALKENLER. Genel formülleri: C n H 2n ALKENLER Genel formülleri: C n H 2n İsimlendirme kuralı: İkili bağ taşıyan en uzun karbon zinciri saptanır, aynı sayıda karbon taşıyan alkanın isminin sonundaki -an eki yerine -en son eki getirilir. H

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

EBRU TEKİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ(İ.Ö)

EBRU TEKİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ(İ.Ö) EBRU TEKİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ(İ.Ö) 200620105028 KONU BAŞLIKLARI 1)AMİNLERİN ADLANDIRILMASI 2)GABRİEL SENTEZİ AMİNLERİN ADLANDIRILMASI Aminler amonyaktaki bir, iki

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

ORGANİK KİMYA. Prof. Dr. Nurcan ÇETİNKAYA OMÜ-Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD

ORGANİK KİMYA. Prof. Dr. Nurcan ÇETİNKAYA OMÜ-Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD ORGANİK KİMYA Prof. Dr. Nurcan ÇETİNKAYA OMÜ-Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD ORGANİK KİMYA NEDİR? Organik kimya temel olarak karbon ve hidrojen atomu içeren bileşikleri

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK

KİMYA VE ELEKTRİK KİMYA VE ELEKTRİK Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması: 1.kural:Atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır 2.kural:Moleküller veya iyonik bütün bileşiklerdeki

Detaylı

KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I

KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I Yrd. Doç. Dr. Burak ESAT Bahar 2008 KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I http://www.fatih.edu.tr/~besat/teaching/asses. htm Organik Kimya Nedir? Eski: Canlı organizmalardan elde edilen bileşiklerin

Detaylı

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere 1 xiii xi x Kimyanın Temelleri 1 1-1 Madde ve Enerji 4 1-2 Kimya-Maddeye Moleküler Bakış 5 1-3 Maddenin Halleri 9 1-4 Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir KİM 213 Organik Kimya I (C Grubu) 3-4. Haftalar Güz Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1 BÖLÜM 3:ALKANLAR Konular: 3.1 Alkanların genel özellikleri 3.2 Alkanların yapıları 3.3 Alkanların adlandırılması 3.4

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı