Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin"

Transkript

1

2 Bu ürünün bütün hakları ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Grafik Birimi Dizgi Birimi 2017 Ankara Başak Matbaacılık

3 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler ve Saygıdeğer Meslektaşlarım, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı nda (YKS) biyoloji dersinde tam başarıya ulaşmak için biyoloji ile ilgili temel kavram, teori, süreç ve uygulamalar konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmanın yanı sıra; analiz etme, yorum yapma, çıkarımda bulunma, değerlendirme, sorgulama, eleştirel düşünme vb. bilişsel becerilere sahip olmak gerekmektedir. Bu durumda çok geniş bir kapsam ve bilgi düzeyi gerektiren Biyoloji dersinin konu içeriğine hakim olabilmek için doğru ve titizlikle hazırlanmış bir kaynağa ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla hazırladığımız bu kitabın hedefinize ulaşmada size yardımcı olacağına inancım sonsuzdur. Bu kitap hazırlanırken, Bir bölüme ait çok sayıda alt başlık oluşturularak hazırlanan testlerle konu içeriği eksiksiz taranmıştır. Bir teste ait sorular kolaydan zora doğru 3D tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. er teste ait sorular, genelden özele bilgi düzeyini artırmak üzere tasarlanmıştır. Önceki sorularda ya da testlerde karşılaşılan kavramlar ilerleyen test ve bölümlerde sarmal eğitim sistemine uygun şekilde tekrar kullanılmıştır. Sorular sadece konu ve kavram bilgisinin değil, üst düzey olarak adlandırılan bilişsel becerilerin ölçülmesine fırsat sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Sorular MEB'in biyoloji dersi öğretim programındaki kazanım bölümlerine uygun hazırlanmıştır. ÖSYM soruları titizlikle analiz edilerek her bölüme ait Bire Bir ÖSYM testleri hazırlanmıştır. Bu testlerdeki sorular hazırlanırken sınav sistemindeki değişiklikler de dikkate alınmıştır. Sarmal sisteme uygun tümevarım testleri hazırlanarak konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Kitabın hazırlık aşamasında emeği geçen yayın ekibine, fikir ve önerileri ile desteklerini esirgemeyen değerli meslektaşlarıma, her türlü destek ve katkılarından dolayı Gülsüm AKARSU, Kâmuran BAYRAMOĞLU ve Kader KORKMAZ'a teşekkürlerimi sunarım. Kitap ile ilgili her türlü fikrinizi mail adresinden tarafıma iletmeniz beni mutlu eder. Başarı ve mutluluk dileklerimle Kerim KORKMAZ

4

5

6 İÇİNDEKİLER 01. BÖLÜM: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji...7 Canlıların Ortak Özellikleri...9 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / İnorganik Bileşikler Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / 06. BÖLÜM: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez - Kemosentez Fermantasyon Oksijenli Solunum Bire Bir ÖSYM TÜMEVARIM - II Karbonhidrat, Yağ, Protein...13 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / Enzimler...19 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / Vitaminler, Nükleik Asitler, ATP, ormonlar...25 Bire Bir ÖSYM BÖLÜM: CANLILAR DÜNYASI Canlılığın Temel Birimi ücre / ücre Zarında Gerçekleşen Olaylar Canlılığın Temel Birimi ücre / ücre Organelleri...43 Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması...51 Canlı Âlemleri ve Özellikleri / Bakteri - Arke BÖLÜM: İNSAN FİZYOLOJİSİ Sinir Sistemi Duyu Organları Endokrin Sistem Destek ve areket Sistemi Sindirim Sistemi Dolaşım Sistemi - Vücudun Savunulması ve Bağışıklık Solunum Sistemi Boşaltım Sistemi Bire Bir ÖSYM Canlı Âlemleri ve Özellikleri / Protista - Mantar - Bitkiler...59 Canlı Âlemleri ve Özellikleri / ayvanlar - Virüsler...63 Bire Bir ÖSYM BÖLÜM: EKOLOJİ 08. BÖLÜM: GENDEN PROTEİNE Genden Proteine Bire Bir ÖSYM Ekosistem Ekolojisi ve Biyomlar...71 Komünite ve Popülasyon Ekolojisi...77 Bire Bir ÖSYM...83 TÜMEVARIM - I BÖLÜM: ÜREME Mitoz ve Eşeysiz Üreme...89 Mayoz ve Eşeyli Üreme BÖLÜM: BİTKİ BİYOLOJİSİ Bitkilerin Yapısı Bitkilerde Madde Taşınması Bitkilerde Beslenme, Büyüme ve areket Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme Bire Bir ÖSYM İnsanda Üreme Sistemi Büyüme ve Gelişme Bire Bir ÖSYM BÖLÜM: KALITIMIN GENEL İLKELERİ Mendel İlkeleri, Eksik Baskınlık, Eş Baskınlık Çok Alellik, Kan Grupları BÖLÜM: AYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM - DAVRANIŞ ayatın Başlangıcı ve Evrim - Davranış Bire Bir ÖSYM TÜMEVARIM - III Eşeye Bağlı Kalıtım, Ayrılmama Modern Genetik Uygulamaları Bire Bir ÖSYM...139

7 Yaşam Bilimi Biyoloji / Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji BÖLÜM 01 Test Bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A) Kontrollü deney ve gözlemlere dayalı olarak elde edilen düzenli bilgi birikimidir. B) Özgün düşünme, yenilik ve hayal gücünü kullanma önemlidir. C) Doğruluğu kanıtlanmış, değişmez olgulardan oluşur. D) Diğer bilim insanları tarafından sınanabilir özellikte olmalıdır. E) Öznel ve insani bir akıl yürütme sürecidir. Bilimle ilgili olarak A, B, D ve E seçeneklerindeki yargılar doğrudur. Ancak bilim doğruluğu kanıtlanmış olgulardan oluşmakla birlikte değişmez nitelikte değildir. (Cevap C) 4. Biyoloji bilimindeki gelişmelere bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez? A) İnsanlarda bazı kalıtsal hastalıkların önlenebilmesi B) İnsanlar için gerekli olan bazı maddelerin mikroorganizmalara ürettirilmesi C) Canlıların genetik yapısında değişiklik yapılarak yeni kalıtsal özellikler kazanmalarının sağlanması D) ayvan ırklarının ıslahı ile verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılması E) Bir canlı türünün genetik yapısının tamamen değiştirilmesiyle farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasının sağlanması Biyoloji bilimindeki gelişmelere bağlı olarak bir canlı türünün genetik yapısının tamamen değiştirilmesi mümkün değildir. (Cevap E) 2. Özdeş üç saksı bitkisi, özellikleri aşağıda belirtilen ortamlarda bir süre gelişmeye bırakılıyor. 30 C 0,5 ml su/gün Karanlık ortam 30 C 0,5 ml su/gün Kırmızı ışık ile aydınlatılan ortam 30 C 0,5 ml su/gün Yeşil ışık ile aydınlatılan ortam 5. Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın yüksek dozlarda kullanıldığında şizofreni hastalığının tedavisinde de yarar sağladığı tespit edilmiştir. Bu açıklamaya bağlı olarak, I. Epilepsi ve şizofreni hastalıkları benzer belirtilere sahiptir. II. Aynı ilacın farklı dozları, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. III. Epilepsi ve şizofreni hastalıkları farklı ilaçlar kullanılarak tedavi edilemez. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) II ve III Buna göre yukarıdaki gibi hazırlanan kontrollü deneyde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişkendir? A) Sıcaklık B) Bitki türü C) Su miktarı D) Işık rengi E) Bitki büyüklüğü Deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken denir. Buna göre sorudaki deneyde bağımsız değişken ışık rengidir. (Cevap D) Verilen açıklamaya bağlı olarak ll. sonuç çıkarılabilir. 6. Bir bilim insanı ortam p'ının bakteri gelişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Bakteriler (Cevap B) 3. Bilimde ve bilim insanlarının araştırmalarında; I. problemin tanımlanması, II. verilerin toplanması, III. verilerin analizi, IV. raporlama aşamalarından hangilerinde kontrollü deneyler düzenlenebilir? A) Yanız II B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV Bilimsel araştırmalarda verilerin toplanması amacıyla kontrollü deneyler düzenlenir. (Cevap A) 25 C BKO p = 2 O 2 li ortam 10 C BKO p = 8 O 2 siz ortam 25 C BKO p = 10 O 2 siz ortam 25 C BKO p = 5 O 2 li ortam I II III IV Bu bilim insanının istediği sonuca ulaşabilmesi için, hazırlanan deney düzeneklerinden hangi ikisindeki bakteri gelişimini incelemesi en uygun olur? (BKO : Basit kültür ortamı) A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV Kontrollü deney, bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerlerinin sabit tutulmasıyla yapılan deneydir. Bağımsız değişken p değişimi olduğuna göre l. ve lv. bilim insanının düzeneklerdeki bakteri gelişimini karşılaştırması en uygun olur. (Cevap C) 7

8 Test C 2. D 3. A 4. E 5. B 6. C 7. B 8. D 9. B 10. D 7. Kalıtsal özellikleri aynı olan bitkiler, özellikleri aşağıda belirtilen d 1, d 2, d 3, d 4 deney ortamlarına konuyor. Oksijensiz ortam 9. Aşağıda bir timsah türünde farklı ortam sıcaklıklarına bağlı olarak yumurtadan çıkan yavruların cinsiyetleri gösterilmiştir. Yavru sayısı : Dişi : Erkek Nemli toprak Işıklı ortam 30 C d 1 Nemli toprak Karanlık ortam 20 C d Sıcaklık ( C) Grafiğe göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Nemli toprak Işıklı ortam 20 C d 3 Kuru toprak Işıklı ortam 5 C d 4 Buna göre deney düzenekleri aşağıdakilerden hangisini araştırmak için kullanılabilir? A) d 1 ve d 2 düzenekleri, oksijenin bitki gelişimine etkisi B) d 2 ve d 3 düzenekleri, ışığın gözeneklerin açılıp kapanması üzerine etkisi C) d 3 ve d 4 düzenekleri, ortam sıcaklığının terleme üzerine etkisi D) d 2 ve d 3 düzenekleri, ışık alma süresinin çiçek açma üzerine etkisi E) d 1 ve d 4 düzenekleri topraktaki su miktarının madde taşınma hızı üzerine etkisi Çalışmada d 2 ve d 3 düzenekleri karşılaştırıldığında ışığın gözeneklerin açılıp kapanması üzerine etkisi hakkında bilgi edinilebilir. (Cevap B) 8. Özdeş bitkiler kullanılarak hazırlanan deney düzenekleri aşağıda şematize edilmiştir. A) 30 C de yumurtadan çıkan dişi ve erkek yavru sayıları maksimum değerdedir. B) 40 C de yumurtadan çıkan toplam yavru sayısı 30 C dekinden azdır. C) Sıcaklık artışı erkek yavru oluşumu üzerinde daima olumlu etki yapar. D) Sıcaklık değişiminin yavru cinsiyetinin belirlenmesine etkisi yoktur. E) 30 ve 40 C sıcaklığın, cinsiyetin belirlenmesi üzerine etkisi her cinsiyet için aynıdır. Grafik incelendiğinde 40 de yumurtadan çıkan toplam yavru sayısının 30 C dekinden az olduğu yorumu yapılabilir. 10. Aşağıda bir öğrencinin fasulye tohumlarının çimlenmesine etki eden faktörleri öğrenmek için yaptığı etkinlik belirtilmiştir. I. grup tohumlarla yapılan etkinlik: (Cevap B) Tohumlar; ışık, CO 2, O 2 veya 2 O'nun olmadığı ortamlara ayrı ayrı, oda sıcaklığında çimlenmeye bırakılmıştır. 8 X Y Z T 10 ml 2 O 5 gr gübre 25 C Güneş ışığı Kontrol grubu 10 ml 2 O 1 gr gübre 10 C Güneş ışığı Deney grubu 20 ml 2 O 5 gr gübre 15 C Güneş ışığı Deney grubu 10 ml 2 O 5 gr gübre 5 C Karanlık Deney grubu Buna göre bir bilim insanı kontrollü deneyler ile sıcaklığın bitki gelişimine etkisini araştırmak için, I. Y saksısına verilen gübre miktarını 4 gr artırmalıdır. II. Z saksısına verilen su miktarını 10 ml azaltmalıdır. III. T düzeneğinin güneş ışığı almasını sağlamalıdır. IV. Y, Z ve T düzeneklerinin sıcaklığını 25 C ye getirmelidir. uygulamalarında hangileri yapalabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Kontrollü deney bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerlerinin sabit tutulmasıyla yapılır. Bilim insanı sıcaklığın bitki gelişimine etkisini araştırmak için l, ll ve lll. uygulamaları yapabilir. (Cevap D) Sonuç : Işık veya CO 2 yokluğunda tohumlar çimlenirken, O 2 veya 2 O yokluğunda tohumlar çimlenememiştir. II. grup tohumlarla yapılan etkinlik: Tohumlar; ışık, CO 2, O 2 ve 2 O'nun olduğu, oda sıcaklığındaki bir ortamda çimlenmeye bırakılmıştır. Sonuç : Tohumlar çimlenmiştir. Öğrencinin elde ettiği sonuçlara dayanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A) Tohumun çimlenme hızı oda sıcaklığında en fazladır. B) Tohumun çimlenmesi için oksijenin bulunması yeterlidir. C) Tohumun çimlenmesi için ışık, CO 2 ve 2 O zorunludur. D) Tohumların çimlenebilmesi için ortamda O 2 ve 2 O nun bulunması zorunludur. E) Tohumlar çimlenme sırasında eşit oranda 2 O ve O 2 kullanır. Öğrencinin elde ettiği sonuçlara dayanılarak tohumların çimlenebilmesi için ortamda O 2 ve 2 O'nun bulunmasının zorunlu olduğu çıkarımı yapılabilir. (Cevap D)

9 Canlıların Ortak Özellikleri BÖLÜM 01 Test Aşağıdakilerden hangisi bütün canlı organizmalarda bulunan genel özelliklerden değildir? A) Belirli bir organizasyona sahip olma B) Metabolizmanın devamlılığı için enerji üretebilme C) Yapı maddesi olarak kullanacağı bütün maddeleri sentezleme D) omeostatik dengeyi sağlamak amacıyla boşaltım yapma E) Çevresel etkilere karşı tepki gösterebilme Canlı organizmalar yapı maddesi olarak inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyar. Buna göre inorganik maddeler canlılar tarafından sentezlenmeliğinden C seçeneğindeki özellik bütün canlı organizmalarda bulunan genel özelliklerden değildir. 2. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan boşaltım olayı ile ilgili, (Cevap C) 5. Canlıların tamamı düşünüldüğünde, beslenme; I. metabolizmanın devamlılığı için gerekli olan enerjinin üretilmesi, II. hücre içinde bazı maddelerin üretilmesi, III. büyüme ve gelişmenin sağlanması için yeni hücrelerin oluşturulması amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla beslenmek zorundadır. Büyüme ve gelişmenin sağlanması için yeni hücrelerin oluşturulması çok hücreli canlıların tamamı düşünüldüğünde beslenme amaçlarından biri kabul edilemez. (Cevap D) I. omeostatik dengenin devamlılığı için gereklidir. II. Bütün canlılarda amonyağın vücuttan atılımını sağlar. III. Bütün canlılarda böbrekler aracılığıyla gerçekleştirilir. IV. Sindirim atıklarının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV Canlıların metabolik faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri homeostatik dengenin devamlılığı için vücuttan dışarı atmasına boşaltım denir. Bütün canlılarda boşaltım atığı amonyak değildir ve boşaltım tüm canlılarda böbreklere gerçekleştirilmez. 3. İnci kefali yılın 10 ayını Van Gölünde kendine uygun sıcaklıktaki bölgelerinde geçirir. Nisan başından itibaren tatlı su ağızlarına gelmeye başlar. Su sıcaklığı 13 ºC'yi geçtiği zaman derelerin su akımının yavaş olduğu çakıllı ve kumlu bölgelerine yumurtalarını bırakır ve tekrar göle döner. Döllenmiş yumurtalar tatlı suda gelişir. Yukarıda anlatılan olayda hangi canlılık özelliğine değinilmiştir? A) Solunum B) Beslenme C) Üreme D) omeostazi E) Boşaltım Soruda verilen olayda inci kefalinin üreme canlılık özelliğine değinilmiştir. (Cevap A) (Cevap C) 6. Çok hücreli bir organizmaya ait aşağıdaki özelliklerinden hangisi, organizmanın tüm canlı hücrelerinde mutlaka bulunmak zorunda değildir? A) ATP üretme ve kullanma B) Beslenme C) Metabolizmaya sahip olma D) Boşaltım yapma E) Çekirdek DNA'sını eşleme Çok hücreli bir organizmanın tüm canlı hücreleri canlılığını devam ettirebilmek için A, B, C ve D seçeneklerindeki özellikleri mutlaka bulundurmak zorundadır. Ancak tüm canlı hücreler bölünme özelliğine sahip olmadığı için çekirdek DNA'sını eşlemek zorunda değildir. Ayrıca tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahip olmadığından çekirdek bulundurmaz. (Cevap E) 4. X CO O C 6 12 O 6 + O 2 Y T Z 7. I. ATP sentezi yapma II. Eşeyli üreme III. Fotosentez yapma 9 Nişasta Yukarıda verilen dönüşüm olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından ortak olarak gerçekleştirilemez? A) Yalnız Y B) Yalnız Z C) X ve Y D) Z ve T E) X, Y, Z ve T X Oksijenli solunum Y Fotosentez Z Nişasta sentezi T Nişastanın hidrolizidir. Verilen olaylardan hiçbiri tüm canlılar tarafından ortak olarak gerçekleştirilemez. (Cevap E) IV. Aktif hareket etme Yukarıda verilen canlılık olaylarından hangileri bazı canlı grupları tarafından gerçekleştirilebilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV l. tüm canlı grupları tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Ancak ll, lll ve lv bazı canlı grupları tarafından gerçekleştirilebilir. (Cevap E)

10 Test C 2. A 3. C 4. E 5. D 6. E 7. E 8. D 9. E 10. C 11. B 12. C 13. D 8. Tüm canlılar kendi türlerine özgü bir organizasyona sahiptir. Buna göre bir hayvana ait; I. inorganik ve organik moleküller, II. kas hücresi, III. mitokondri, IV. iskelet kas sistemi, V. çizgili kas dokusu yapılarının biyolojik organizasyon dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - II - III - IV - V B) I - III - IV - II - V C) II - I - III - V - IV D) I - III - II - V - IV E) II - III - V - I - IV Yüksek organizasyonlu canlılarda organizasyon basamakları, inorganik ve organik moleküller - organeller - hücre - doku - organ - organ sistemleri organizma şeklinde sıralanır. Buna göre, bir hayvana ait verilen yapıların biyolojik organizasyon dizilimi l - lll - ll - V - lv şeklinde olur. (Cevap D) 9. Aşağıda, canlılarda gözlenebilen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. İnorganik maddeler 1 2 Basit organik madde 3 4 Kompleks organik madde Buna göre numaralandırılan dönüşüm olayları ile ilgili verilen; I. 1 fotosentez II. 2 solunum III. 3 protein sentezi IV. 4 sindirim eşleştirme örneklerinden hangileri doğru olabilir? 11. Canlılarda görülen; I. hücresel yapıya sahip olma, II. boşaltım yapma, III. enerji üretme ve kullanma, IV. ototrof beslenme olayları, canlılarda gözlenme durumlarına göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? A) I = II = III = IV B) I = II = III > IV C) II > I > III > IV D) I = II > III = IV E) I > II = III > IV l, ll ve lll. olaylar tüm canlılarda gözlenirken lv. olay sadece üretici canlılarda gözlenir. Buna göre verilen olaylar gözlenme durumlarına göre l = ll = lll > lv şeklinde ifade edilebilir. (Cevap B) 12. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için ortak bir özellik olabilir? A) Genetik materyalin bir zarla sitoplazmadan ayrıldığı hücre yapısına sahip olma B) Mitoz bölünmelerle hücre sayısını artırarak büyüme ve gelişme gösterme C) Metabolizma sonucu oluşturduğu metabolik artıkları vücuttan uzaklaştırma D) İnorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezi yapabilme E) Gamet oluşumu ve döllenmenin görüldüğü üreme olaylarıyla birey sayısını artırma A, B, D ve E seçeneklerindeki olaylar bazı canlı grupları tarafından gerçekleştirilirken tüm canlılar homeostatik dengeyi devam ettirebilmek için metabolizma sonucu oluşturdukları metabolik artıkları vücutlarından uzaklaştırırlar. (Cevap C) 10 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Verilen dönüşüm olaylarıyla ilgili eşleştirilen örneklerin tümü doğrudur. 10. Bütün canlı organizmalarda; O 2 miktarı ATP miktarı Büyüme ücre sayısı Amino asit miktarı -III- -II- -Igrafiklerinde verilen değişimlerden hangileri görülür? Protein miktarı A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III l. grafikteki olay oksijenli solunum ll. grafikteki olay hücre sayısını artırarak büyüme lll. grafikteki olay protein sentezidir. lll. graikteki olay tüm canlı organizmalarda görülür. (Cevap E) (Cevap C) 13. Canlılarda görülen ortak özelliklerden bazıları aşağıda verilmiştir. ücresel yapıya sahip olma ücresel solunum yapma Beslenme Üreme Adaptasyon Bu özellikler dikkate alındığında canlılar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Bütün canlılar inorganik maddelerden sentezledikleri besinlerle beslenir. B) Bütün canlılar çok sayıda hücreden meydana gelmiştir. C) Bütün canlılar ihtiyaç duyduğu ATP'yi oksijenli solunumla sentezler. D) Bütün canlılar içinde bulundukları ortama uyum özelliklerine sahiptir. E) Bütün canlılar üremeleri sırasında mayoz bölünme geçirir. Verilen özellikler dikkate alındığında bütün canlıların içinde bulundukları ortama uyum yani adaptasyon özelliğine sahip olduğu yargısına ulaşılabilir. (Cevap D)

11 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / İnorganik Bileşikler BÖLÜM 01 Test Organik bileşikler çeşitli atomlardan oluşur. Bazı atomların organik bileşiklerde bulunma oranı diğerlerinden daha yüksektir. Buna göre organik bileşiklerde aşağıdaki elementlerden hangisine diğerlerinden daha az oranda rastlanır? A) Karbon B) idrojen C) Oksijen D) Azot E) Demir Tüm organik bileşikler karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bunun yanısıra proteinler gibi bazı organik bileşikler elementide bulundurur. Demir elementi organik bileşiklerde diğerlerine göre daha az oranda rantlanır. (Cevap E) 5. Aşağıdakilerden hangisi suyun özellikleri ile ilgili doğru bir açıklama değildir? A) +4 C'de en düşük özgül ağırlığa sahiptir. B) Çözücülük potansiyeli çok yüksektir. C) Öz ısısı yüksektir. D) Kohezyon özelliği vardır. E) Donduğu zaman genleşir. Su +4 C'de safsuyun özgül ağırlığı 1 gr/cm 3 tür. Bundan düşük yada yüksek sıcaklıklarda suyun özgül ağırlığı bu değerden daha düşük olur. (Cevap A) 2. Aşağıdaki sağlık sorunlarından hangisi kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir? A) Guatr B) Diyabet C) emofili D) Raşitizm E) Obezite Soruda verilen sağlık sorunlarından raşitizm kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kemik eğriliği hastalığıdır. (Cevap D) 6. Suyun, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması karalar ve su ortamındaki sıcaklık değişimlerini canlıların yaşamasına izin verecek sınırlar içinde tutar? 3. İnorganik bileşiklerle ilgili, I. Bitkiler tarafından organik bileşiklerin sentezinde kullanılır. II. Kemosentez yapan canlılar için enerji kaynağıdır. A) Donduğunda genleşmesi B) İyi bir çözücü olması C) Kohezyon özelliği D) Yüksek özgül ısı E) Molekülleri arasında hidrojen bağı bulunması Suyun yüksek özgül ısıya sahip olması ve ısıyı depolama özelliği ortam sıcaklığının yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğumasına neden olarak canlıların sıcaklık değişimlerinden olumsuz etkilenmesini önler. (Cevap D) III. Omurgalılarda iskeletin büyük bir bölümünü oluşturur. ifadelerinden hangileri söylenebilir? İnorganik bileşiklerle ilgili olarak verilen ifadelerden tümü doğrudur. (Cevap E) 7. Bir gölün dip kısmında sıcaklık, mevsimsel değişimlere bağlı olarak değişim göstermemektedir. Bu gölün dip kısmında yaşayan, sıcaklık ve su dengesi bakımından içinde bulunduğu ortamla uyumlu olan omurgasız bir canlı ile ilgili, 11 I. Bulunduğu ortamla madde alış verişi gerçekleştirmez. 4. Bitkiler ihtiyaç duydukları mineralleri kökleri aracılığıyla topraktan suda çözünmüş halde alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bitkilerin dış ortamdan almak zorunda olduğu minerallerden biri değildir? A) Kalsiyum B) Demir C) Azot D) Kurşun E) Fosfat Kurşun ağır metallerden olup bitkilerin dış ortamdan almak zorunda olduğu minerallerden biri değildir. (Cevap D) II. Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığındaki değişime bağlı olarak sürekli değişir. III. Vücudun tuz derişimi dış ortama yakındır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Gölün dip kısmındaki sıcaklık, mevsimsel değişimlere bağlı olarak değişim göstermediğine göre burada yaşayan omurgasız hayvanın vücut sıcaklığı değişim göstermez. Canlı içinde bulunduğu ortamla denge durumunda ise vücudun tuz derişiminin dış ortama yakın olduğu yorumu yapılabilir. (Cevap C)

12 Test E 2. D 3. E 4. D 5. A 6. D 7. C 8. E 9. A 10. B 11. C 12. B 13. D 8. Aşağıdakilerden hangisi suyun çözücü veya taşıyıcı özelliğinin sağladığı avantajlardan birine örnek gösterilemez? A) Metabolik atıkların vücut dışına atılmasında görev alma B) Kanda bulunan sindirim ürünlerinin ihtiyaç duyulan yerlere götürülmesi C) Kanda bulunan hormonların hedef organlara götürülmesi D) Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin kökler aracılığıyla alınarak gerekli yerlere iletilmesi E) Bitkilerin fotosentezinde hidrojen kaynağı olarak kullanılma A, B, C ve D seçeneklerindekiler suyun çözücü ve taşıyıcı özelliğinin sağladığı avantajlardandır. Suyun bitiklerin fotosentezinde hidrojen kaynağı olarak kullanılması taşıyıcı veya çözücü özelliği ile ilgili değildir. (Cevap E) 11. İnsan vücudunda bulunan inorganik moleküller ve görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Kalsiyum Kas ve sinirlerin çalışması B) Demir Oksijenin bağlanması ve taşınması C) Selenyum Miyoglobinin yapısına katılma D) Azot Nükleotitlerin yapısına katılma E) Fosfor ATP'nin yapısına katılma Miyoglobin kas dokusunda bulunan oksijen bağlanarak depo eden yapısında demir bulunan bir proteindir. (Cevap C) 12. Mineraller canlıların yaşaması için gerekli inorganik maddelerdir. Buna göre, minerallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) ayvanlar mineral ihtiyaçlarını sadece içtikleri suda çözünmüş halde bulunan minerallerden karşılar. 9. Canlı vücudunda bulunan inorganik bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İnsan vücudunda bulunan inorganik bileşiklerin oranı organik bileşiklerden daha fazladır. B) İnorganik bileşiklerin tamamı enzim yapısına katılarak hücrede düzenleyici olarak görev yapar. C) İnorganik bileşiklerin bir kısmı yapıya katılırken bir kısmı solunum tepkimelerinde substrat olarak kullanılır. D) İnorganik bileşiklerin bir kısmı vücutta üretilirken bir kısmı da dışarıdan hazır olarak alınır. E) İnorganik bileşikler hidroliz edilmeden hücre zarından geçemez. İnorganik bileşiklerin tamamı enzim yapısına katılarak düzenleyici olarak kullanılmaz. İnorganik bileşikler solunum tepkimelerinde substrat olarak kullanılmaz. İnorganik bileşikler canlılar tarafından üretilmez. İnorganik bileşikler hidrojiz edilmez. Ancak insan vücudundaki inorganik bileşiklerin oranı organik bileşiklerden daha fazladır. (Cevap A) B) Mineraller hiçbir canlı tarafından solunumda doğrudan enerji elde etmek için substrat olarak kullanılamaz. C) Üretici canlılar dış ortamdan mineral madde almak zorunda değildir. D) Bir mineralin eksikliği başka bir mineral tarafından giderilebilir. E) Canlılar aynı minerallere her zaman benzer oranlarda ihtiyaç duyar. Mineraller inorganik bileşikler olup canlılar tarafından solunum tepikmelerinde enerji elde etmek için doğrudan sabstrat olarak kullanılmaz. (Cevap B) O + O Demir elementinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. emoglobinin yapısına katılır. Klorofil sentezinde katalizör görevi yapar. Buna göre demir elementi için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A) Eksikliğinde insanlarda kansızlık görülebilir. B) Eksikliğinde klorofil sentezinden sorumlu genin yapısı bozulur. C) Eksikliği bitkilerde fotosentezi olumsuz etkiler. D) Eksikliğinde hemoglobin üretiminde aksaklık gözlenir. E) Demir eksikliği bitki ve hayvanları olumsuz etkileyebilir. Demir klorofil sentezinde katalizör görevi yapar. Bu nedenle eksikliğinde klorofil sentezinden sorumlu genin yapısı bozulmaz, klorofil sentezinin yapıldığı tepkime gerçekleştirilemez. (Cevap B) Şekilde canlılar için önemli olan inorganik bir maddenin molekülleri gösterilmiştir. Moleküller arasında şekilde noktalarla gösterilen zayıf bağlar bulunmaktadır. Şekilde görülen molekülle ilgili, I. Doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. II. Polar yapılı olduğundan polar maddeleri çözemez. III. Molekülleri birbirine kovalent bağlarla bağlanır. açıklamalarından hangileri doğru değildir? Şekilde moleküler yapısı gösterilen inorganik madde sudur. Su molekülleri birbirine hidrojen bağları ile bağlanır. Polar maddeleri çözer. (Cevap D)

13 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / Karbonhidrat, Yağ, Protein -1 BÖLÜM 01 Test Canlılarda görülen; I. Maltoz - Nişasta II. Glikoz - Maltoz III. Glikojen - Laktoz IV. Kitin - Selüloz molekül çiftlerinden hangileri aynı hücrede birlikte bulunamaz? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV Kitin ve selüloz molekülleri aynı hücrede birlikte bulunamaz. Selüloz bitkisel yapı polisakkaritiyken kitin hayvanlarda ve mantarlarda bulunan yapısal polisakkarittir. (Cevap A) 5. Monosakkaritler hücrede; I. hücresel solunum, II. protein sentezi, III. polisakkarit sentezi, IV. hücre içi sindirim tepkimelerinden hangilerinde doğrudan kullanılabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV Monosakkaritler hücrede l ve lll. tepkimelerde doğrudan kullanılabilir. Ancak ll. ve lv tepkimelerde kullanılmaz. (Cevap B) 2. Otçul beslenen bir hayvanın dışarıdan aldığı besinlerde aşağıdaki karbonhidrat çeşitlerinden hangisinin bulunması beklenmez? A) Selüloz B) Maltoz C) Kitin D) Glikoz E) Deoksiriboz Otçul bir hayvanın dışarıdan aldığı besinlerde kitin bulunmaz. Kitin hayvanlarda ve mantarlarda bulunabilen bir polişakkarittir. (Cevap C) 3. Monosakkaritler için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 6. Proteinler insan vücudunda aşağıdaki işlevlerden hangisinin yerine getirilmesinde rol oynamaz? A) Vücuda giren yabancı organizmaların etkisiz hale getirilmesi B) Enerji elde etme C) ücre zarında madde taşınmasını düzenleme D) Enzim, hormon gibi moleküllerin yapısına katılma E) Kemik ve dişlere sertlik kazandırılması Proteinler insan vücudunda kemik ve dişlere sertlik kazandırılmasında rol oynamaz. (Cevap E) A) Kanda bulunabilen şeker grubudur. B) Solunum tepkimelerinde substrat olarak kullanılabilir. C) ücre zarının yapısına katılabilir. D) Yapısında tek glikozit bağı bulundurur. E) Polimerleşme tepkimelerine katılabilir. Monosakkaritler karbonhidratların en küçük yapı birimleridir ve yapılarında glikozit bağı bulundurmazlar. (Cevap D) 7. Aşağıdaki grafikte K, L ve M organik moleküllerinin açlık durumunda kullanımı gösterilmiştir. Vücutta bulunma oranı 4. Canlı hücrelerde bulunan; I. trigliserit, II. fosfolipit, III. steroit, IV. doymuş yağ asiti moleküllerinden hangileri ester bağı içermez? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV Yağ asitleri ve steroitler manomer yapılı olduklarından ester bağı içermez. (Cevap E) K L M Açlık haftaları Buna göre; K, L ve M organik moleküllerinin eşit miktarının içerdiği enerji değeri çoktan aza doğru nasıl sıralanır? A) K - L - M B) K - M - L C) M - L - K D) L - M - K E) L - K - M Grafiğe göre K karbonhidrat, L yağ, M proteindir. Buna göre K, L ve M nin eşit miktarlarının içerdiği enerji değeri çoktan aza doğru L M K şeklinde sıralanır. (Cevap D) 13

14 Test Farklı hücrelerde bulunabilen; I. nötral yağ, II. polipeptit, III. glikojen, IV. laktoz organik moleküllerinden hangilerinin hidrolizi sonucu kesinlikle tek çeşit monomer oluşur? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV Nötral yağın hidrolizi sonucu yağ asitleri ve gliserol, polipeptit hidrolizi sonucu amino asitler, laktozun hidrolizi sonucu glikoz ve galaktoz oluşur. Glikojenin hidrolizi sonucu glikoz molekülleri oluşur. (Cevap A) 9. Proteinler canlı vücudunda ya da hücrelerde çok farklı işlevleri yerine getiren organik moleküllerdir. Proteinlerin aşağıdaki işlevlerinden hangisi bütün canlılarda ortak olarak gözlenmez? 1. A 2. C 3. D 4. E 5. B 6. E 7. D 8. A 9. C 10. D 11. C 12. A 13. E 11. Aşağıda canlılardaki karbonhidrat metabolizmasının bir bölümü özetlenmiştir. 1 3 CO O Glikoz Glikojen 2 4 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A) 1 ve 2 numaralı olaylar aynı hücrede gerçekleşebilir. B) 3 numaralı olay dehidrasyon, 4 numaralı olay hidroliz örneğidir. C) 1 numaralı olay sonucu oluşan molekül ile 4 numaralı olay sonucu oluşan molekül aynı kimyasal yapıda değildir. D) 3 numaralı olayda gikozit bağları oluşturulur, 4 numaralı olayda glikozit bağları yıkılır. E) 1 ve 3 numaralı olaylar anabolik, 2 ve 4 numaralı olaylar kataboliktir. Glikoz molekülü 6C'lu bir monosakkarit olup ister fotosentez sonucu (1) oluşsun isterse glikojenin hidrolizi sonucu oluşsun (4) aynı kimyasal yapıdadır. (Cevap C) 12. ücre içinde bir molekül nötral yağın hidrolizi sırasında ortamdaki madde miktarı değişim grafiği aşağıda verilmiştir. A) ücre zarının yapısına katılma B) Katalizör görevi yapma 3 Madde miktarı (birim) X C) ormon olarak kullanılma D) Organel yapısına katılma E) Reseptör olarak çeşitli uyarıları algılama Bütün canlılarda protein yapılı hormonlar bulunmaz. (Cevap C) Grafiğe göre, Y Zaman I. X yağ asidi, Y gliserol miktarını gösterir. 10. Bir tüpteki besin karışımının içine çeşitli enzimler ilave edildikten bir süre sonra elde edilen gözlem sonuçları kullanılarak aşağıdaki grafik çizilmiştir. Madde miktarı Glikoz Yağ Amino asit II. X harcanan ATP miktarını, Y harcanan su miktarını gösterir. III. X yıkılan ester bağı sayısını, Y açığa çıkan su miktarını gösterir. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III Bir molekül nötral yağın hidrolizi, Nötral yağ O 3 yağ asidi + gliserol şeklinde özetlenebilir. idroliz sırasında ATP harcanmaz, su açığa çıkmaz. (Cevap A) Zaman 14 Bu grafik dikkate alındığında, I. Tüpe glikozit ve peptit bağını yıkan enzimler konulmuştur. II. Başlangıçta tüpteki protein ve karbonhidrat miktarı kesinlikle aynıdır. III. Tüpte yağların hidrolizi gerçekleşmemiştir. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III Grafik dikkate alındığında glikoz ve amino asit miktarının zamanla arttığı görülür. Bu durum tüpe glikozit ve peptit bağlarını yıkan enzimlerin konulduğunu gösterir. Tüpte yağ miktarının değişmemesi yağların hidroliz edilmediğini gösterir. Ancak grafiğe bakarak başlangıçta tüpteki protein ve karbonhidrat miktarının eşit olup olmadığı söylenemez. (Cevap D) 13. Nötral yağ sentezine katılan iki farklı yağ asidi için; I. karbon sayısı, II. karbon atomları arasındaki çift bağ sayısı, III. karbon atomları arasındaki toplam bağ sayısı özelliklerinden hangileri farklı olabilir? D) I ve III E) I, II ve III Nötral yağ sentezine katılan yağ asitleri karbon sayısı, karbon atomları arasındaki çift bağ sayısı ve karbon atomları arasındaki toplam bağ sayısı bakımından farklılık gösterebilir. (Yanıt E)

15 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / Karbonhidrat, Yağ, Protein - 2 BÖLÜM 01 Test Aşağıdaki karbonhidrat çeşitlerinden hangisi glikozit bağı içerir? A) Glikoz B) Fruktoz C) Laktoz D) Riboz E) Galaktoz Laktoz bir disakkarit olup yapısında glikozit bağı içerir. Diğerleri monosakkarit olduğu için glikozit bağı içermez. (Cevap C) 5. 6 C'lu monosakkaritler için aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu her zaman geçerli değildir? A) Yapısında glikozit bağı bulundurmaz. B) Suda çözünür. C) idroliz edilmeden hücre zarından geçebilir. D) Bitkilerde dehidrasyon tepkimelerinde kullanılır. 2. Karbonhidratlar, canlılarda enerji ham maddesi ve yapı maddesi olarak kullanılabilir. E) C 6 12 O 6 genel kimyasal formülüne sahiptir. 6 C lu monosakkaritler her zaman dehidrasyon tepkimelerinde substrat olarak kullanılmayabilir. (Cevap D) Buna göre canlılarda aşağıdakilerden hangisinin yapısında karbonhidrat bulunmaz? A) Bitkilerde hücre çeperi B) Böceklerde dış iskelet C) ücre zarı D) Nükleik asitler E) ormonlar ormonlar amino asit, protein veya steroit yapılı organik bileşikler olup yapılarında karbonhidrat bulundurmazlar. (Cevap E) 6. Yağlar aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir? A) Karbonhidratlardan daha fazla enerji içerir. B) Esterleşme tepkimesi sonucu oluşan polimer yapılardır. C) Protein ve karbonhidratlarla bileşik oluşturabilir. 3. Lipitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yapı malzemesi olarak işlev görür. B) ücre duvarının yapısına katılır. D) Yıkımı karbonhidratlardan daha uzun sürede gerçekleşir. E) Yapılarındaki oksijen miktarı karbondan daha azdır. Polimerler monomer adı verilen birbirinin aynı ya da benzer yapı birimlerinin birleşmesiyle oluşur. Yağlar yağ asitleri ve gliserol gibi farklı birimlerin esterleşmesi sonucu oluşan moleküllerdir. (Cevap B) C) Tüm hormonların ana yapısını oluşturur. D) DNA'nın kontrolünde sentezlenir. E) Enzimlerin temel yapısını oluşturur. Lipitler DNA'nın kontrolünde sentezlenmez. (Cevap D) Canlılarda bulunan; glikoz, amino asit, İşlevsel protein denatürasyon Denatüre protein İşlevsel bir proteinin denatüre duruma geçmesinde; I. sıcaklık, II. p, III. tuz derişimi faktörlerinden hangileri etkili olmuş olabilir? Proteinin üç boyutlu yapısının bozulmasına denatürasyon denir. Yüksek ve düşük sıcaklık, kuvvetli asit ve bazlar, yoğun tuz denatürasyona neden olabilir. (Cevap E) yağ asidi molekülleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? A) ücre solunumu tepkimelerinde substrat olarak kullanılabilme B) Dehidrasyon tepkimelerinde monomer olarak kullanılabilme C) Enzim veya hormon yapısına katılabilme D) ücre zarından geçebilme E) Sindirim sonucu daha küçük birimlere parçalanamama 8. Çeşitli canlılarda bulunan polisakkarit moleküllerine ait bazı Enzim ve hormon yapısına katılma glikoz, amino asit ve yağ asiti moleküllerinin ortak özelliklerinden birisi değildir. (Cevap C) 15

16 Test C 2. E 3. A 4. E 5. D 6. B 7. C 8. E 9. C 10. A 11. E 12. B 13. B özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Polisakkarit çeşidi Azot atomu bulundurma Bitki hücrelerinde bulunma İnsanlar tarafından hidroliz edilebilme P 1 + P 2 + P 3 + P (+ : özelliği bulundurma, : özelliği bulundurmama) Tabloya göre P 1, P 2, P 3, ve P 4 polisakkaritlerinden hangilerinin çeşidi kesin olarak belirlenir? A) P 1 B) P 1 ve P 2 C) P 3 ve P Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Proteinlerin amino asit dizisi DNA tarafından belirlenir. B) Proteinlerin şekli, işlevini belirler. C) Şekli değişen proteinin işlevi de değişebilir. D) Yüksek sıcaklık ve p, proteinin yapısını bozabilir. E) Proteinlerin şekli ribozom tarafından belirlenir. Proteinlerin şekli hücrede kullanım durumuna göre DNA'nın kontrolünde belirlenir. (Cevap E) 12. Aşağıda bir amino asiti oluşturan moleküller harflerle gösterilmiştir. D) P 1, P 2 ve P 3 E) P 1, P 2, P 3 ve P 4 Yapısında azot bulunduran polisakkarit (P 2 ) kitindir. İnsanlar tarafından hidroliz edilen bitki hücrelerinde bulunmayan polisakkarit (P 1 ) glikojendir. Bitki hücrelerinde bulunan insanlar tarafından hidroliz edilmeyen polisakkarit (P 3 ) selülozdur. Bitki hücrelerinde bulunan insanlar tarafından hidroliz edilen polisakkarit (P 4 ) nişastadır.) (Cevap E) 9. Aşağıda nötral yağ sentezi reaksiyonu verilmiştir. 1 Gliserol + 3 Yağ asidi 1 Nötral yağ O (Trigliserit) Buna göre canlılarda gözlenen farklı nötral yağ çeşitleri için; I. yapıya katılan yağ asitlerinin karbon zinciri uzunluğu, II. yapıya katılan yağ asitlerindeki çift bağların yeri ve sayısı, III. yağ asitleri ve gliserol molekülü arasındaki bağın çeşidi özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? Nötral yağın yapısında yağ asitleri ve gliserol arasında ester bağı bulunur. Canlılarda gözlenen farklı nötral yağ çeşitlerinde yapıya katılan yağ asitlerinin karbon zinciri uzunluğu, çift bağların yeri ve sayısı farklılık gösterebilir. (Cevap C) O N C C C O X R Y Z Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Peptit bağları, bir amino asitin X grubu ile diğer amino asitin Z grubu arasında kurulur. B) Y grubu, protein sentezi sırasında açığa çıkacak su molekülleri sayısını etkiler. C) Y nin özellikleri amino asitin kendine özgü yapısını belirler. D) X grubu bazik, Z grubu asidik özellik gösterir. E) Tüm amino asitler incelendiğinde 20 farklı Y grubu olduğu görülür. X amino, Y radikal, Z karboksil grubudur. Peptit bağı bir amino asitin amino grubu ile diğer amino asitin karboksil grubu arasında kurulduğundan açığa çıkan su molekülü sayısını bu gruplar belirler. (Cevap B) 13. Aşağıda hayvanlarda gerçekleşen protein metabolizması ile ilgili bazı dönüşüm olayları verilmiştir Lipitler bir grup bileşiği ifade eder. İnsan vücudunda bulunan lipitler; I. trigliseritler, II. fosfolipitler, III. steroitler olarak gruplandırılabilir. Buna göre numaralandırılmış olarak verilen lipitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I in tüm çeşitleri yapısında doymamış yağ asitleri içerir. B) II, hücre zarının temel bileşenidir. C) III, cinsiyet hormonlarının ve bazı vitaminlerin yapısında bulunur. D) III, hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırır. E) II, fosfat içeren bir baş ve buraya bağlı iki yağ asidinden oluşur. Trigliseritler yapılarında doymuş ya da doymamış yağ asitleri içerirler. (Cevap A) Glikoprotein Polipeptit Amino asitler Amonyak 3 Enzim Buna göre numaralandırılmış dönüşüm olayları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 1 gerçekleşirken peptit bağları kurulur. B) 1 gerçekleşirken kullanılan amino asit sayısı kadar su açığa çıkar. C) 3, proteinlerin sadece yapısal veya enerji verici olmadığını gösterir. D) 4 de amin grubunun amonyak şeklinde ayrıldığı amino asit solunuma katılır. E) 2 gerçekleşirken protein karbonhidratla bileşik oluşturur. 1 gerçekleşirken kullanılan aminoasit sayısının bir eksiği kadar su açığa çıkar. (Cevap B)

17 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / Karbonhidrat, Yağ, Protein - 3 BÖLÜM 01 Test I. Glikoz II. Amino asit III. Yağ asidi IV. Nişasta V. Kitin Yukarıda verilen organik moleküllerden, Solunumda doğrudan kullanılanlar (X) ücre zarından geçebilenler (Y) aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir? X A) I I, II, III ve IV B) II III ve IV C) III III ve IV D) I ve II I ve II E) I, II ve III I, II ve III I, II, III solunumda doğrudan kulanılırken aynı zamanda hücre zarından doğrudan geçebilir. (Cevap E) 2. Bir hücrede, Lipit + Glikoz Glikolipit Lipit + Protein Glikoprotein tepkimeleri sonucu oluşan moleküller, lipitlerin aşağıdaki görevlerinden hangisini yerine getirdiğini ispatlamak için kullanılır? A) Isı yalıtımını sağlama B) Yapı maddesi olarak kullanılma C) Enerji verici olarak kullanılma D) Yedek besin deposu olma E) Yağda çözünen vitaminlerin emilimini sağlama Glikolipit ve glikoproteinler hücre zarının yapısına katılan moleküllerdir. Bu durum lipitlerin hücrede yapı maddesi olarak kullanıldığını ispatlamak için kullanılır. (Cevap B) Y 4. I. ücre zarı II. Ribozom III. Mitokondri Yukarıda verilen hücresel yapılardan hangilerinin içeriğinde protein ve karbonhidrat molekülleri bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ücre zarı, ribozom ve mitokondrinin içeriği analiz edildiğinde protein ve karbonhidrat moleküllerine rastlanır. (Cevap E) 5. Aşağıda iki farklı hücrede gerçekleşen tepkimeler verilmiştir. I. hücre Glikoz + Fruktoz Sükroz + 2 O II. hücre 3 Yağ asidi + gliserol Nötral yağ O Bu hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) I. ve II. hücre aynı canlıya ait olabilir. B) I. hücre bir bitkiye ait olabilir. C) er iki hücrede de dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmektedir. D) II. hücrede tepkimenin gerçekleşmesine bağlı olarak p düşer. E) I. hücredeki tepkime gerçekleşirken glikozit, II. hücredeki tepkime gerçekleşirken ester bağı kurulur. 1. hücredeki tepkime gerçekleşirken p değişimi olmazken ll. hücredeki tepkimenin gerçekleşmesine bağlı olarak p yükselir. (Cevap D) 6. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N polisakkarit çeşitlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Polisakkarit Bulundurduğu element Görevi Özellikler Monomeri K C,, O Yapısal Glikoz Bitki Bulunduğu canlı 3. Bir deney tüpüne hayvan hücresi özütü konulduktan sonra X, Y, Z ayıraçları damlatıldığında renk değişimi olup (+), olmadığı ( ) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre, ayvansal hücre özütü Ayıraçlar X Y Z + + I. X ayıracı bitki hücresi özütüne damlatılırsa renk değişimi olmaz. II. Y, glikojen ayıracıdır. III. Z ayıracı bakteri hücresi özütüne damlatılırsa renk değişimi olur. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? D) I ve III E) I, II ve III X, Y ve Z ayıraçlarının hangi organik moleküllere ait olduğu ile ilgili yeterli veri olmadığı için verilen yargılardan hiçbirinin doğruluğu kesin değildir. (Cevap E) L C,, O, N Yapısal Glikoz ayvan Mantar M C,,O Depo Glikoz Bitki N C,, O Depo Glikoz Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bakteri Mantar ayvan A) L; böceklerin dış iskeletinin, mantarların ise hücre çeperinin yapısına katılır. B) K ve M'nin glikoz sayısı ve bağlanma düzeninde farklılık gözlenir. C) K ve L suda tam çözelti oluşturmazken, M ve N tam çözelti oluşturur. D) Saf haldeyken yumuşak olan L'nin yapısına CaCO 3 katılmasıyla sertleşir. E) M ve N'nin hidrolizi otçul hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilir. K selüloz, L kitin, M nişasta, N glikojendir. Polisakkaritler suda tam çözelti oluşturmaz. (Cevap C) 17

18 Test ayvan ve bitki hücrelerinde; a n(amino asit) Polipeptit + (n 1) 2 O b c 3 Yağ asidi + Gliserol Trigliserit O d e n(glikoz) Nişasta + (n 1) 2 O f g Glikoz + Galaktoz Laktoz + 2 O h numaralandırılmış tepkimelerden hangileri ortak olarak gerçekleşebilir? A) a ve b B) a, b, c ve d C) a, c, e ve g D) b, d, f ve h E) a, b, c, d, e ve f ayvan ve bitki hücrelerinde a, b, c ve d tepkimeleri ortak olarak gerçekleşebilir. (Cevap B) 8. Polimer bir X maddesinin hidrolizi sırasında gözlenen madde değişimleri aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Glikozit bağı sayısı 2 O miktarı Serbest glikoz miktarı 10. Aşağıda iki farklı monosakkaritin molekül yapısı verilmiştir. C 1. E 2. B 3. E 4. E 5. D 6. C 7. B 8. E 9. B 10. A 11. D C C O O O Buna göre, Riboz O C O C C O O C I. Riboz beş, glikoz altı karbonludur. C C O O Glikoz C O C O II. Glikozun karbon sayısının fazla olması solunum tepkimelerinde riboza göre yıkımını zorlaştırır. III. Riboz, glikozla birleşerek disakkaritlerin yapısına katılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? Riboz beş glikoz altı karbonlu monosakkaritlerdir. Glikozun karbon sayısının riboza göre fazla olması sayısının riboza göre fazla olması solunum tepkimelerinde yıkımını zorlaştırmaz. Riboz, glikozla birleşerek disakkarit oluşturmaz. (Cevap A) Zaman Zaman Zaman Buna göre; grafiklerdeki verilen X maddesi ile ilgili, I. Bitkisel bir depo polisakkaritidir. II. ayvansal yapısal bir polisakkarittir. 18 III. Yapısında azot bulunduran bir polisakkarittir. yargılarından hangilerini doğrulamak için yeterli değildir? Glikozit bağı yıkıldığına göre hidrolizi gerçekleşen polimer X maddesi bir polisakkarittir. Ancak polisakkaritin yapısında azot bulundurduğunu, hayvansal yapısal veya bitkisel depo polisakkariti olduğunu doğrulamak için yeterli veri yoktur. (Cevap E) 9. Aşağıda üç farklı monomer bileşiğin birbirine dönüşüp, dönüşememe durumları gösterilmiştir. Y X Z : dönüşebilir. : dönüşemez. X, Y ve Z harfleri ile sembolize edilen moleküller ile ilgili, I. X temel amino asit, Y glikozdur. II. Y glikoz, Z gliseroldür. III. X temel amino asit Z yapısal proteindir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ücrede glikoz gliserole, gliserol glikoza dönüşebilir. (Cevap B) 11. K O + M 2 O O + N 2 O O O T K, L, ve N nin birer amino asit olduğu bilinen yukarıdaki tepkimelerle ilgili olarak, L O I. M bir dipeptit olup yapısında peptit bağı bulundurur. II. T nin molekül ağırlığı; K, L ve N nin toplam molekül ağırlığına eşittir. III. M ve T nin oluşması sırasında dehidrasyon gerçekleşir. IV. T nin sentezi sırasında kurulan bağ sayısı, açığa çıkan su molekülü sayısına eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV K, L ve N birer amino asit ise M bir dipeptit T ise bir tripeptitdir. T oluşumu sırasında su açığa çıktığı için T'nın molekül ağırlığı K, L ve N nin toplam molekül ağılığına eşit değildir. (Cevap D)

19 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / Enzimler - 1 BÖLÜM 01 Test Enzimlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Biyokimyasal tepkimeleri başlatır. B) Aktivasyon enerjisini düşürür. C) Tepkimeyi hızlandırır. D) Tepkime sonucu nitelik ve nicelik olarak değişime uğramaz. E) Tekrar tekrar kulanılabilir. Enzimler biyokimyasal tepkimeyi başlatmaz, tepkimenin başlaması için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürür. Tepkimeyi hızlandırır, tepkime sırasında değişime uğramadığı için tekrar tekrar kullanılır. (Yanıt A) 5. Farklı yapıdaki enzimlerde; I. protein yapısının amino asitlerden oluşması, II. organik yapıda yardımcı grup taşıma, III. etkinlik için yardımcı gruba ihtiyaç duymama özelliklerinden hangileri kesinlikle ortak olarak gözlenir? D) I ve III E) II ve III Enzimlerde sapoenzim kısmı enzimin protein kısmı olup amino asitlerden oluşmuştur. Bazı bileşik enzimler organik, bazıları ise inorganik yapılı yardımcı grup bulundurur. Basit enzimler etkinlik için yardımcı kısma ihtiyaç duymaz. (Cevap A) 2. Enzimler; I. sürekli azalan p derecesi, II. % 15'in altındaki su oranı, III. optimum sıcaklık derecesi, IV. uygun miktar ve özellikte substrat özelliklerine sahip ortamlardan hangilerinde diğer şartlar uygun olmak kaydıyla her zaman maksimum reaksiyon verir? 6. Enzimatik bir reaksiyonda serbest enzim miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki gibidir. Serbest enzim miktarı A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV Enzimler III. ve IV. özelliklere sahip ortamlarda diğer şartlar optimum olmak kaydıyla her zaman maksimum reaksiyon verir. (Cevap E) Zaman Serbest enzim miktarındaki değişmenin grafikteki gibi olduğu tepkime ile ilgili, Enzim substrat kompleksi miktarı Substrat miktarı Ürün miktarı 3. Enzimlerle ilgili, I. Sadece hücre içinde üretilir ve işlev gösterir. II. DNA'daki şifreye uygun olarak sentezlenir. I Zaman II Zaman III Zaman III. Aktivitesi, ortam sıcaklığı ve p değişimlerinden etkilenir. açıklamalarından hangileri doğrudur? D) I ve III E) II ve III Enzimler hücre içinde üretilir. ücre içinde ve dışında işlev gösterir. er enzimin sentezinden sorumlu bir gen vardır. Enzim aktivitesi ortam sıcaklığı ve p değişiminden etkilenir. (Cevap E) grafiklerinden hangileri doğru olur? Enzimatik bir tepkime; Enzim + Substrat Enzim - Substrat kompleksi Enzim + Ürün şeklinde özetlenebilir. Buna göre verilen grafiklerden tümü doğru olur. (Cevap E) Enzimler, biyokimyasal tepkimelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini değiştirir? A) Ürün çeşidi B) Aktivasyon enerjisi miktarı C) Kullanılan substrat çeşidi D) Kullanılan enerji çeşidi E) İlerleme yönü Enzimler tepkimenin başlaması için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşüren biyolojik katalizörlerdir. (Cevap B) 7. Farklı tepkimeleri katalizleyen enzimlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi aynı olamaz? A) Etkiledikleri substrat çeşitleri B) Protein yapıları C) Oluşturdukları ürün çeşitlerinin bir kısmı D) Bulundurdukları amino asit çeşitleri E) Etkinlik gösterdikleri p dereceleri er enzim kendine özgü bir protein kısma sahiptir. (Cevap B)

20 Test A 2. E 3. E 4. B 5. A 6. E 7. B 8. A 9. D 10. C 11. D 12. C 8. Aşağıdaki grafik enerjinin tepkimenin ilerleyişine bağlı değişimini göstermektedir. a b 11. Biyokimyasal bir reaksiyonun hızının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Reaksiyon hızı Aktivasyon enerjisi düzeyi Tepkimenin ilerleyişi a : Enzim kullanıldığındaki harcanan enerji b : Enzim kullanılmadığındaki harcanan enerji Grafiğe göre, I. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürür. II. Enzimler biyokimyasal tepkimeleri başlatır. III. Enzimler aktivasyon enerjisi olarak kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? Grafiğe göre enzimlerin aktivasyon enerjisini düşürdüğü söylenebilir. (Cevap A) 9. Aşağıda E 1, E 2, E 3 ve E 4 enzimleri tarafından katalizlenen tepkimeler dizisi gösterilmiştir. A B E 1 E 2 D C E 3 E E4 3 E Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) C maddesi E 1 enziminin görev almadığı metabolik yollarla da üretilebilir. B) E 1 enziminin ürünü, E 3 enziminin substratı olabilir. C) E 3 enzimi çift yönlü çalışır. D) Tepkime çeşidi sayısı kadar enzim çeşidi görev almıştır. E) E 3 enziminin çalışmaması, E 4 'ün katalizlediği tepkimeyi olumsuz etkileyebilir. E 3 enzimi iki farklı tekimeyi katalizler. Dolayısıyla beş çeşit tepkime 4 çeşit enzim tarafından katalizlenmiştir. (Cevap D) F Zaman Reaksiyon hızının grafikteki gibi değişmesine aşağıdaki durumlardan hangisi neden olmuş olabilir? A) Ortam sıcaklığının sürekli artırılması B) Enzim miktarının sabit tutulup, substrat miktarının sürekli artırılması C) Substrat miktarının sabit tutulup, enzim miktarının sürekli artırılması D) Diğer şartların optimum değerde tutulup enzim ve substrat miktarının sürekli artırılması E) Diğer şartların optimum değerde tutulup substratın azaltılması Grafik incelendiğinde reaksiyon hızının sürekli arttığı görülür. Bu duruma diğer şartların optimum değerde tutulup enzim ve substrat miktarının sürekli artırılması neden olmuş olabilir. (Cevap D) 12. Aşağıda inhibitör maddelerin aynı enzim çeşidi üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Aktif bölge Normal Durum Apoenzim + Substrat İnhibitör + Enzim substrat bileşiği Reaksiyon yok. + Ürünler 10. Aşağıda üç farklı enzime ait özellikler verilmiştir. Enzim 1, X molekülünü Y ve Z moleküllerine dönüştürür. İnhibitör Etkisi + Reaksiyon yok. 20 Enzim 2, Y ve T moleküllerini R molekülüne dönüştürür. Enzim 3, R ve K molekülünü P molekülüne dönüştürür. Buna göre Enzim 1, Enzim 2 ve Enzim 3 ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A) Enzim 1'in ürünü olan Y, Enzim 2'nin substratıdır. B) P molekülünün oluşumu için Enzim 1, Enzim 2 ve Enzim 3 takım halinde çalışır. C) Ortamda T molekülünün bulunmaması, Enzim 1'in çalışma hızını olumlu etkiler. D) Enzim 1 hidroliz tepkimesini katalizlemiş olabilir. E) Enzim 2 ve Enzim 3 anabolik tepkimeleri katalizlemiş olabilir. Enzim X Y + Z, Enzim Y + T R, Enzim R K + P Buna göre ortamda T molekülünün bulunmaması Enzim 1 çalışma hızına etki etmez. (Cevap C) İnhibitör Buna göre inhibitörler ile ilgili, I. Enzimin aktif bölgesine bağlanarak enzim - substrat bileşiğinin oluşmasını engeller. II. Enzimin aktif bölgesinin yapısını değiştirerek enzim - substrat bileşiğinin oluşmasını engeller. III. Substrata bağlanarak apoenzimin substratı tanımasını engeller. ifadelerinden hangileri doğrudur? Şekle göre inhibitörlerle ilgili olarak I ve II. ifadeler doğrudur. (Cevap C)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır.

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır. ORGANİK BİLEŞİKLER **Organik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenirler. Yapılarında C, H, atomlarını bulundururlar. Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı 9.Sınıf Biyoloji 1 Yaşam Bilimi Biyoloji cevap anahtarı 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ *Canlıların temel bileşenleri: Canlıların temel bileşenleri; organik ve inorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir.

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Proteinlerin yapısında; Karbon ( C ) Hidrojen ( H ) Oksijen

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur.

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Yağların suda çözünmemesi canlılığın devamı içi önemlidir. Çünkü

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır 9.Sınıf Biyoloji 1 Akıllı Defter vitaminler,hormonlar,nükleik asitler sembole tıklayınca etkinlik açılır sembole tıklayınca ppt sunumu açılır sembole tıklayınca video açılır 1 VİTAMİNLER ***Vitaminler:

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT BİYOLOJİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT BİYOLOJİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 29 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT BİYOLOJİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI KOMİSYON ÖABT Biyoloji Soru Bankası ISBN 978-605-318-891-9 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili,

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili, Hücre / Hücre Organelleri - 7 BÖLÜM 02 Test 14 1. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinde polimer organik madde sentezi gerçekleşmez? A) Kloroplast B) Golgi aygıtı C) Ribozom D) Çekirdek 2. Bir hücrenin;

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

02 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

02 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Test Ünite 1 02 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞAS VE CANLLARN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1. Bir bakteri türü üç ayrı petri kabına eşit miktarlarda ekiliyor. Daha sonra bu petri kaplarının ortalarına sırasıyla A, Bve C antibiyotiklerini

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT BİYOLOJİ KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT /Biyoloji Öğretmenliği Soru Bankası ISBN 978-605-318-028-9

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI BİYOLOJİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri - Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Biyoloji

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK BİLEŞİKLER Su ORGANİK BİLEŞİKLER GÖREVLERİNE GÖRE

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon ENZİMLER Enzimler Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım reaksiyonlarına metabolizma denir Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir. Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 3 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST 9. SINIF B Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri 1. Bilim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Objektif düşünebilmeyi gerektirir. B) Mutlak

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

Pirüvik asit, PGAL (Fosfogliser aldehit) vb. Riboz ve deoksiriboz

Pirüvik asit, PGAL (Fosfogliser aldehit) vb. Riboz ve deoksiriboz Karbonhidrat çeşitleri KARBNİDRATLAR (CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN RGANİK BİLEŞİKLER-1) RGANİK BİLEŞİKLER -Genel olarak yapısında C, ve bulunan, inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilebilen

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin Bu ürünün bütün hakları ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi

Detaylı

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin III.PROTEİNLER Karbon,hidrojen,oksijen ve azot elementlerinden oluşmuş organik bileşiklerdir.yapısında bazen sülfür,fosfor veya demir de bulunabilir. Proteinler canlılarda en fazla bulunan organik madde

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

örnektir örnektir Biyoloji TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Biyoloji TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Biyoloji MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (-. Testler) Yeni müfredata tam uygun Değerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz için

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.HÜCRESEL YAPI: Tüm canlıların en küçük yapı birimi HÜCRE dir. Bir canlının, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı ve görev birimine HÜCRE denir. Hücresel organizasyonlarına

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 6 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 11 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 13 SİSTEMATİK... 34 BİTKİ VE

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

Test-1. Hücre. 4. Kompleks yapılı bitki hücrelerinde aşağıdaki organel çeşitlerinden hangisi birlikte bulunmaz? 1. Hücrelerde gözlenen;

Test-1. Hücre. 4. Kompleks yapılı bitki hücrelerinde aşağıdaki organel çeşitlerinden hangisi birlikte bulunmaz? 1. Hücrelerde gözlenen; BİYOLOJİ BÖLÜM-2 Test-1 1. lerde gözlenen; I. klorofil kullanarak besin sentezleme, II. bölünerek çoğalma, III. DNA sını sitoplazma sıvısı içinde eşleme, IV. dış ortamdan aldığı besinleri yapısına katma

Detaylı

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz HÜCREDE MADDE ALIŞVERİŞİ TEST 1) Ökaryot canlıların hücre zarında, 5) İçerisinde nişasta ve benedikt çözelitisi bulunan bir bağırsak parçası, glikoz ve iyot çözeltisi bulunan deney kabına daldırılıyor.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

Karbonhidratlar ve yağlar

Karbonhidratlar ve yağlar Karbonhidratlar ve yağlar A) KARBONHİDRATLAR (ŞEKERLER) Karbonhidratlar öncelikle yeşil bitkilerin fotosentezi sonucu oluşmaktadır. Yapılarında C, H, O atomları vardır. Karbonhidratlar yapılarındaki şeker

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı