TS EN ISO STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK"

Transkript

1 PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.51 TS EN ISO STANDARDI S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyon S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama- Değişiklik Tarifi Sayfa No 1/11

2 İÇİNDEKİLER 1.0 AMAÇ 2.0 KAPSAM 3.0 TANIMLAR 4.0 İLGİLİ STANDARTLAR VE DOKÜMANLAR 5.0 SORUMLU PERSONEL 6.0 UYGUNLUK 7.0 TAŞERONLUK 8.0 KAYNAK VE NDT PERSONELİ 9.0 TEÇHİZAT 10.0 KAYNAK VE FAALİYETLER 11.0 MUAYENE VE DENEY 12.0 İZLENEBİLİRLİK 13.0 BELGENİN GEÇERLİLİĞİ, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ 14.0 DOKÜMANTASYON VE RAPORLAMA Sayfa No 2/11

3 1.0 AMAÇ Bu prosedür PGM bünyesinde, Kaynaklı imalat yapan işletmelerde ISO Kaynaklı İmalat Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi Değerlendirme Hizmetlerinde uygulanacak yönetimi belirlemek, hizmetin ilgili standart ve şartnamelere uygun olarak yapılmasını sağlamak ve hizmet kalite seviyemizi oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 2.0 KAPSAM Bu prosedür hem atölyeler hem de sahadaki montaj alanlarında kullanılan metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kapsamlı kalite şartlarının değerlendirilmesini ve belgelendirtmesini kapsar. 3.0 TANIMLAR Denetim Personeli: TS EN ISO Belgelendirme Denetçileri. Fük Baş Tetkikçileri TS EN ISO/IEC Standartlarına ve EA-2/17 Onaylanma Amacıyla Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu İçin Yatay Şartlar Hakkında Rehbere uygun olarak 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Kapsamındaki Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde Performansın değişmezliğine dair değerlendirme ve doğrulama sisteminde Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirmesi faaliyetlerinde Baş Denetçi olarak görev alan personel Kaynakçılar ve kaynak operatörleri: Uygun bir sınav vasıtası ile vasıflandırılmış personeller. Tahribatsız muayene personeli: Uygun bir sınav vasıtası ile vasıflandırılmış personeller. Sayfa No 3/11

4 4.0 İLGİLİ STANDARTLAR VE DOKÜMANLAR TS EN ISO TS EN ISO Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçim kriterleri Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları Bölüm 5: ISO , ISO veya ISO standardlarının kalite şartlarına uygunluğunun sağlanması için gerekli dokümanlar TS EN ISO Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler TS EN ISO Kaynak prosedürü şartnamesi TS EN ISO Kaynak prosedürü onayı TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO 5817 TS EN TS EN ISO TS EN ISO 9712 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayenesi- Teknikler, deney sınırları ve değerlendirme Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 1: Filmli X ve gama ışını teknikleri Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi Manyetik parçacık muayenesi Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler Kusurlar için kalite seviyeleri ) Metalik ürünler-muayene ve deney belgelerinin tipleri Kaynak koordinasyonu -Görevler ve sorunluluklar Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi TS EN ISO/IEC (Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar) 5.0 SORUMLU PERSONEL Bu prosedürün uygulamasından sorumlu personel PR.8.01 nolu İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürüne göre Muayene Personeli olarak atanmış kişiler arasından Sistem Belgelendirme Yöneticisi tarafından seçilir ve LS nolu (İdari) Personel Dosyasında Bulunan Evraklar listesinde yetkili olduğu alan ile birlikte bildirilir. Görevlendirilecek personel kaynaklı imalat ve kaynaklı imalat test süreçlerinde, muayene ve gözetim faaliyetlerinde yer almış uzman personeller arasından seçilecektir Sayfa No 4/11

5 Muayene Personeli Kriterlerine ilave olarak bu prosedür kapsamında çalışacak personelin aşağıda verilen eğitimleri de almış olması gerekir. - Kalite Güvence Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi - Kaynak Mühendisliği Eğitimi - Tahribatsız Muayene (NDT) Eğitimi Bu prosedür kapsamında çalışacak personel için minumum iş tecrübesi 5 yıldır. 6.0 UYGUNLUK - Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu FR ile müşteri başvurusu alınır. - Alınan başvuru incelendikten sonra müşterinin kriterleri uygunsa anlaşmaya varılır ve sözleşme imzalanır. Sözleşme içeriği TPR-53 TS EN ISO/IEC standardı Uygunluk Değerlendirme Prosedüründe tanımlanmıştır. İmalâtçı, sözleşme şartlarını ve alıcı tarafından temin edilen herhangi bir teknik veri ile birlikte başka şartları veya tasarım imalâtçı tarafından yapıldığında imalât yerindeki veriyi incelemelidir. İmalâtçı, imalât işlemlerinin yapımı için gerekli bütün bilginin tamam ve mevcut olduğunu imalâta başlamadan önce kanıtlamalıdır. İmalâtçı bütün şartları karşılamak için kendi imkânlarını beyan etmeli ve kalite ile ilgili faaliyetlerin tamamının yeterli plânlamasını temin etmelidir. Şartların incelenmesi, imalâtçı tarafından sözleşmenin uygulanma imkânlarına sahip olduğunu, teslimat programına uymak için yeterli kaynakların mevcut olduğunu ve dokümanların açık, anlaşılır olduğunu doğrulamak için yapılır. Şartların gözden geçirilmesi Dikkate alınacak durumlar aşağıdaki hususları kapsamalıdır: a) Herhangi bir ek şartla birlikte kullanılacak mamul standardı, b) Yapılması zorunlu ve düzenleyici şartlar, c) İmalâtçı tarafından saptanmış herhangi bir ilâve şart, d) Öngörülen şartları karşılamak için imalâtçının yeteneği. Şartların incelenmesi, imalâtçı tarafından sözleşmenin uygulanma imkânlarına sahip olduğunu, teslimat programına uymak için yeterli kaynakların mevcut olduğunu ve dokümanların açık, anlaşılır olduğunu doğrulamak için yapılır. Sayfa No 5/11

6 Sözleşme imzalandıktan sonra Müşteriden alınan teknik dosya ve dokümanlar ilgili standart ve bilgi formunda belirtilen standart şartlarına göre incelenir. İmalâtçı, sözleşme şartlarını ve alıcı tarafından temin edilen herhangi bir teknik veri ile birlikte başka şartları veya tasarım imalâtçı tarafından yapıldığında imalât yerindeki veriyi incelemelidir. İmalâtçı, imalât işlemlerinin yapımı için gerekli bütün bilginin tamam ve mevcut olduğunu imalâta başlamadan önce kanıtlamalıdır. İmalâtçı bütün şartları karşılamak için kendi imkânlarını beyan etmeli ve kalite ile ilgili faaliyetlerin tamamının yeterli plânlamasını temin etmelidir. Şartların incelenmesi, imalâtçı tarafından sözleşmenin uygulanma imkânlarına sahip olduğunu, teslimat programına uymak için yeterli kaynakların mevcut olduğunu ve dokümanların açık, anlaşılır olduğunu doğrulamak için yapılır. Müşteriden alınan teknik dosya ve dokümanlar ilgili standart ve bilgi formunda belirtilen standart şartlarına göre incelenir. - Yapılması gereken testler TS EN Standardına göre akredite olmuş Test Laboratuarlarında yaptırılır. - PGM değerlendirme faaliyetlerinde yalnızca ilgili uluslararası standartların ve belgelendirme programında belirtilmiş olan diğer dokümanların uygulanabilir şartlarını karşılayan kuruluşları dış kaynak olarak kullanmaktadır.. Bu işlem; deney için ISO/IEC in, uygulanabilir şartlarını karşılamalıdır. İlgili standartda belirtilen değerlendirme personelinin tarafsızlık şartları, her durumda uygulanabilirdir. - Değerlendirme faaliyetlerinde dış kaynak olarak bağımsız olmayan kuruluşlar kullanıldığında PGM değerlendirme faaliyetlerinin, sonuçların güvenilirliğini sağlayacak ve bu güvenilirliği doğrulayacak kayıtlar mevcut olacak şekilde yönetilmesini güvence altına almıştır. - PGM, gizlilik ve çıkar çatışmasına ilişkin hükümleri de içeren yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmaktadır. Dikkate alınacak teknik şartlar, aşağıdaki hususları kapsamalıdır : Esas malzeme/malzemelerin şartnamesi ve kaynaklı birleştirmenin özellikleri, Kaynaklar için kalite ve kabul şartları, Muayene için ve tahribatsız muayene için erişilebilirlik dahil, kaynakların yeri, erişilebilirliği ve sırası, Sayfa No 6/11

7 Kaynak prosedürü şartnameleri, tahribatsız muayene prosedürleri ve ısıl işlem prosedürleri, Kaynak prosedürlerinin onayı için kullanılacak yöntem, Personel vasıflandırma, Seçim, tanıtım ve / veya izlenebilirlik (malzemeler, kaynaklar gibi), Tarafsız bir muayene kuruluşunun herhangi bir katılımı dahil kalite kontrol düzenlemesi, Muayene ve deney, Alt sözleşme, Kaynak sonrası ısıl işlem, Diğer kaynak şartları (sarf malzemelerinin parti muayenesi, kaynak metalinin ferrit muhtevası, yaşlanma, hidrojen muhtevası, kalıcı altlık, çekiçleme kullanımı, yüzey son işlemi, kaynak profili gibi), Özel metotların kullanımı (yalnızca tek taraftan kaynak yapıldığında altlık olmaksızın tam nüfuziyet elde edilmesi gibi), Kaynak ağzı ve tamamlanmış kaynağın boyutları ve ayrıntıları, Atölye veya başka bir yerde yapılmış kaynaklar, İşlemin uygulanmasına ilişkin çevre şartları (çok düşük ortam sıcaklık şartları veya ters hava şartlarına karşı koruma sağlama ihtiyacı gibi), Uygunsuzlukların ele alınışı ve dokümantasyon kontrolü 7.0 TAŞERONLUK Bir taşeron, müşterinin sorumluluğu ve emri altında çalışmalı, müşteri taşeronun kalite şartlarını sağlayabileceğini garanti etmelidir. İlgili dokümanlar incelenmelidir. 8.0 KAYNAK VE NDT PERSONELİ Kaynak Personelinin vasıflandırıldığı dokümanlar incelenmelidir. İmalatçının, uygun kaynak koordinasyon personelini bünyesinde bulundurmalıdır. Kişilerin görev ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Tahribatsız muayene personeli vasıflandırılmış olmalıdır. Gözle muayene için yeterlilik sınavı gerekli olmayabilir. Yeterlilik sınavı istenmediğinde yeterlilik imalâtçı tarafından doğrulanmalıdır. Dokümanlar kontrol edilmelidir. Sayfa No 7/11

8 9.0 TEÇHİZAT İmalâtçı, imalât için kullanılan bir temel teçhizat listesini muhafaza etmelidir. Bu liste; - Vincin (vinçlerin) en büyük kapasitesi, - Atölyenin çalışabileceği en büyük bileşen boyutu, - Mekanize veya otomatik kaynak teçhizatının kabiliyeti, - Kaynak sonrası ısıl işlem için kullanılan fırınların boyutları ve en yüksek sıcaklık değerleri, - Haddeleme, bükme ve kesme teçhizatının kapasiteleri. İmalâtçı, teçhizatın bakımı için dokümante edilmiş plânlara sahip olmalıdır. Plân, ilgili prosedür şartnamesinde sıralanan değişkenleri kontrol eden teçhizatla ilgili hususların bakım kontrollerini sağlamalıdır. Dokümanlar incelenmelidir KAYNAK VE FAALİYETLER İmalatçı, yeterli imalât planlamasını yapmalıdır. En az aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: - İmal edilecek yapı vasıtasıyla sıralamanın şartnamesi (örneğin, tek parçalar veya alt gruplar gibi ve müteakip son montaj sırasının düzeni), - Yapıyı imal etmek için gerekli işlemlerin tek tek tanımlanması, - Kaynak ve ilgili işlemler için uygun prosedür şartnamelerine atıf yapılması, - Yapılacak kaynaklardaki sıralama, - İşlemlerin tek tek yapılmasındaki sıra ve zamanlama, - Herhangi bir bağımsız muayene kuruluşunun katılımı dahil, muayene ve deney için şartname, - Çevre şartları (rüzgar ve yağmurdan koruma gibi), - Uygun olduğu şekilde partiler, bileşenler veya parçalar vasıtasıyla tanıtım, - Vasıflandırılmış personelin tahsis edilmesi, - Herhangi bir imalât deneyi için hazırlık. İmalâtçı, kaynak prosedürü şartnamesini (şartnamelerini) hazırlamalı ve bu şartnamenin (şartnamelerin) imalâtta doğru bir şekilde kullanıldığından emin olmalıdır. Kaynak prosedürleri imalât öncesi onaylanmalıdır. Onaylama metodu, ilgili mamul standardlarına göre veya şartnamede belirtildiği şekilde olmalıdır. İmalâtçı, ilgili kalite dokümanlarının (kaynak prosedürü şartnamesi, kaynak prosedürü onay kaydı, kaynakçıve kaynak operatörü onay belgeleri gibi) hazırlanması ve kontrolü için gerekli prosedürleri yerleştirmeli ve muhafaza etmelidir. Sayfa No 8/11

9 İmalatçının imalat planı, prosedürleri, Kaynak prosedür şartnameleri ve onayları incelenmelidir MUAYENE VE DENEY Kontroller sırasında kaynak koordinasyon ekibi tarafından kaynak öncesi, kaynak esnasında ve kaynak sonrası aşağıdaki hususların uygun aralıklarla veya sürekli izlenip izlenmediği gözlemlenmelidir. Dokümantasyonlar incelenmelidir. İmalâtçı, ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonunun ve geçerlilik süresinin uygun olmasından sorumlu olmalıdır. Yapının kalitesini değerlendirmek için kullanılan bütün teçhizat uygun bir şekilde kontrol edilmiş ve belirlenen aralıklarda kalibre edilmiş veya geçerli kılınmış olmalıdır. Kaynak öncesi muayene ve deney: Kaynağa başlamadan önce aşağıdaki hususlar kontrol edilmelidir : Kaynakçıların ve kaynak operatörlerinin onay belgelerinin uygunluğu ve geçerliliği, Kaynak prosedürü şartnamesinin uygunluğu, Esas malzemenin tanıtımı, Kaynak sarf malzemelerinin tanıtımı, Birleştirme hazırlığı (şekil ve boyutlar gibi), Yerleştirme, bağlama ve puntalama, Kaynak prosedürü şartnamesindeki herhangi özel şartlar (çarpılmanın önlenmesi gibi), Çevre dahil kaynak için gerekli çalışma şartlarının uygunluğu. Numunenin hazırlanması Kaynak esnasında muayene ve deney Temel kaynak parametreleri ( kaynak akımı, ark gerilimi ve ilerleme hızı ), Ön ısıtma/pasolar arası sıcaklık, Temizleme, paso şekli ve kaynak metali tabakaları, Kök oyma, Kaynak sıralaması, Kaynak sarf malzemelerinin doğru kullanımı ve işleme tâbi tutulması, Çarpılma kontrolü, Herhangi bir ara muayene (boyutların kontrolü gibi). Kaynak sonrası muayene ve deney Kaynak sonrası, ilgili kabul kriterlerine olan uygunluk; Sayfa No 9/11

10 Gözle muayene suretiyle, Tahribatsız muayene suretiyle, Tahribatlı deney yapmak suretiyle, Yapının biçim, şekil ve boyutları, Kaynak sonrası temizliği Kaynak sonrası işlemlerin sonuçları ve kayıtları (kaynak sonrası ısıl işlem, yaşlandırma gibi), kontrol edilmelidir İZLENEBİLİRLİK Kaynak işlemlerinin tanıtımı ve izlenebilirliğini garantiye almak için kullanılan dokümante edilmiş sistemler gerektiğinde aşağıdakileri içermelidir. Bu dokümanların kontrolleri yapılmalıdır. İmalat Planı Dolaşım Kartları Yapıdaki kaynak yerleri Tahribatsız Muayene prosedürleri ve personelini dokümantasyonu Kaynak Sarf Malzeme Listeleri ve tanımı Esas Malzeme Listesi ve tanımı Geçici Bağlantı yerlerinin tanımı Özel kaynaklar içim tam mekanize ve otomatik kaynak üniteleri için izlenebilirlik dokümanları Özel kaynaklar için kaynakçı ve kaynak operatörlerinin izlenebilirliği, Özel kaynaklar için kaynak prosedürü şartnamelerinin izlenebilirliği, 13.0 BELGENİN GEÇERLİLİĞİ, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ TS EN ISO/IEC Standardı kapsamında verilen Uygunluk Sertifikaları 3 yıl geçerli olarak düzenlenir. Sertifikanın geçerli olması için ilgili standartlara göre 2 (iki) defa yılda en az 1 (bir) kere olmak üzere periyodik denetim gerçekleştirilir. Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde belgenin sonlandırılması, daraltılması, askıya alınması, iptali veya geri çekilmesinde izlenecek yöntemleri ve tüm faaliyetler TL de tanımlanmaktadır. Sayfa No 10/11

11 14.0 DOKÜMANTASYON VE BELGENİN DÜZENLENMESİ Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri sırasında yapılacak kontroller, (LS ) Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde Kullanılan Doküman Listesi nde verilen formlara ve ilgili standartlara göre yapılacaktır. Ayrıca Ürün belgelendirme Süreç Akış Şeması SAS de verilmiştir. Yapılan Uygunluk Değerlendireme Hizmetine ait tüm Kontrol ve Denetleme formları, test raporları, dokümanlar, hesaplamalar, projeler ilgili proje dosyasında 15 yıl kayıt altında tutulacaktır. 15 yıl sonunda ilgili proje dokümanları arşiv dosyalarına kaldırılır. Raporların arşivde saklama süresi kanunen veya müşteri şartnamesinde belirtilen bir süre yoksa on (10) yıldır. Sayfa No 11/11

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 01 16.07.2014 Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-002 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı kapların tasarım

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 03.01.2012 2 07.04.2014 2011/305/AB CPR çıkartıldı

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 1/19 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 1 0. Giriş Bu kılavuz, Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı gerekliliklerini karşılamak ve Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı olarak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TANKLAR, MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MPÜB), ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİ (ÇEGK) VE VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI Yayın Tarihi: 27.12.2013 Doküman No: ÜBK-04 Yürürlük Tarihi: 27.12.2013 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş TÜRK LOYDU, Endüstriyel Belgelendirme Birimi, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ Hazırlayan: C. Hakan Gür (Prof.Dr.) TURK-NDT Bşk.Yrd. Nisan 2007 de kurulan, EFNDT ve ICNDT tam üyesi olan Tahribatsız Muayene Cemiyeti nin

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R50.04 ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER. Rev.01 01-2012 İÇERİK Bölüm 1. Giriş 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tarifler.... 4. Ürün Belgelendirme Programının Elemanları... 5.

Detaylı

İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ

İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ Bu kılavuzun amacı, kozmetik ürünlerin üretimini organize etmede ve gerçekleştirmede, ürün kalitesi üzerinde etkisi olabilen insan faktörünün, teknik

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı ÖNSÖZ Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı