PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v."

Transkript

1 Sayfa No: 1/8 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 4.SORUMLULUKLAR 5.PROSEDÜR DETAYI 6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 7.DÖKÜMANTASYON 8.DEĞİŞİKLİKLER 9.EKLER ADRES ANKARA CADDESİ NO: ŞEYHLİ - PENDİK - İSTANBUL

2 Sayfa No: 2/8 DEĞİŞİKLİKLER: REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ REVİZYONU İSTEYEN AÇIKLAMALAR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRKAK Nisan 2011 tarihlerinde yapılan TÜRKAK denetimindeki 1/10 numaralı uygunsuzluğun düzeltilmesi amacıyla (5.1) ve (5.2) maddelerinde itirazların tanımlanması ve uygulaması tarif edilmek üzere değişikler yapılmıştır. 9/10 numaralı uygunsuzluğun düzeltilmesi için kapsam da değişiklik yapılmıştır TÜRKAK tarihli TÜRKAK yazısı gereğince, uygunsuzluk 1/10 kapsamında; madde 4, madde 5.2.1, madde 5.4, madde 5.5, madde 5.6, madde 5,7 de değişikler yapılmıştır Fırat EŞİT Yönetim Kurulu Kararı ile TTM-Türk Tahribatsız Muayene Merkezi nin ismi GTM-Gedik Test Merkezi olarak değiştirilmiştir Personel Bel. Bölüm Başkanı TÜRKAK denetimi sonrası düzeltici faaliyetler gereğince; bölüm 4 ve te TS EN 473 ifadeleri TE EN ISO 9712 olarak değiştirilmiştir.

3 Sayfa No: 3/8 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı GEV- GTM Merkezinin tahribatsız test Eğitimleri ve Personel Belgelendirme hizmetlerine katılan adaylardan ve endüstriyel hizmet alan müşterilerden gelen hizmetlerle ilgili uyarıların, önerilerin, itirazların ve şikâyetlerin kayıt edilmesi, işleme konulması ve düzeltilmesi ile ilgili önlemlerin alınmasıdır. 2. KAPSAM GEV- GTM Merkezinin düzenlediği TT/NDT kurslarına katılan adaylardan ve tahribatsız testler ile Kaynakçı/Kaynak operatörü belgelendirme süreçlerinde sınavlarına giren personelden gelen itiraz, şikayet ve uyarılar ile Endüstriyel Hizmet alan firmalardan gelen şikayet ve uyarıları kapsar. Prosedürün uygulama alanı merkez ofistir. 3. TANIMLAR GEV / GTM : GEDİK EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İktisadi İşletmesi, Gedik Test Merkezi, Eğitim, Belgelendirme ve Endüstriyel Hizmet Merkezi KEK / QM : Kalite El Kitabı KYSP / QMSP : Kalite Yönetimi Sistem Prosedürleri KYST / QMSI : Kalite Yönetim Sistem Talimatları TT / NDT : Tahribatsız Testler M.O / C.O : Merkez Ofis Şikayetler : GEV GTM Merkezi hizmetleri ile ilgili önerilerin ikazların ve memnuniyetsizliklerin yazılı olarak bildirilmesidir. İtirazlar : Belgelendirme adaylardan ve kuruluşlarından gelen; Aday kabulleri, sınav sistemleri, soruların sayıları, dağılımı, sınav süreleri, notlandırma, belgelerdeki sektör kapsamları gibi itirazların yazılı bildirilmesidir. 4. SORUMLULUKLAR Genel Müdür: Yapılan itiraz ve şikayetlerin bu prosedürde açıklanan şekilde kayıt edilmesi, işleme konulması ve düzeltici önlemlerin alınmasının gerçekleşmesinden sorumludur. Bölüm Başkanları: Yapılan itirazlardan ve şikayetlerden kendi bölümlerini ilgilendirenlerin düzeltici faaliyetlerini bu prosedüre göre gerçekleşmesinden sorumludur.

4 Sayfa No: 4/8 Kurs Eğitmenleri: Yapılan itiraz ve şikayetlerdeki hususların teorik ve uygulamalı kurs programlarının uluslararası standartlar ( TS EN ISO 9712 ve muadil) kapsamına uygunluğunun tetkikinden ve düzeltici önlemlerin alınmasından sorumludur. Belgelendirme Kurulu : TS EN ISO/IEC Standardına uygun sınavlarda başarılı olanlara diğer kriterleri de dikkate alarak belge verilmesine karar verilmesinden sorumlu olan kurul yapılan itiraz ve şikayetlerin değerlendirir. Düzeltici önlemlerinin alınmasının sağlandığını Sınav Komiteleri TS EN ISO/IEC Standardına uygun eğitim kurslarına katılmış olanların sınava alınmasından ve sınavların yapılmasından ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumlu olan komiteler yapılan itiraz ve şikayetlerle ilgili hususları değerlendirip gerekirse düzeltici önlemleri almaktan sorumludurlar. Operatörler / Enspektörler : Yapılan itiraz ve şikayetlerdeki konu hizmeti gerçekleştirenler ve diğer ilgili personellerle birlikte sorumludurlar. : İtiraz ve şikayetlerin prosedüre uygun işlem görmesinin takibinden ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasından ve GEV- GTM Merkezinin genelini ilgilendiriyor ise önleyici faaliyetlerin Merkez genelinde alınmasını duyurmaktan sorumludur. 5.PROSEDÜR DETAYI 5.1. İtiraz ve Şikayet Kıstasları Aday itirazları ve müşteri şikayetleri konusu GEV- GTM Merkezinin verdiği hizmetlerle ilgili ise dikkate alınır. 5.2 İtiraz ve Şikâyet Grupları 5.2.1Aday ve Kuruluş itrazları: GEV-GTM merkezinin personel belgelendirilmesi hizmetlerinde ; Adaylardan ve aday gönderen kuruluşlardan gelebilecek; aday kabulleri, uygulanan sınav sistemleri, sınav sorularının sayıları, dağılımı, süreleri, notlandırma ve belgelerdeki sektör kapsamları gibi hususlarda olabilecek itirazların yazılı bildirilmesi yeterlidir. - İtirazlar kayda geçirilir. İşleme konu edilir. - itirazlar yukarıda tariflenen konularla ilgili ise kabul edilir. -İtirazlar dilekçe veya yazı ile alınır.

5 Sayfa No: 5/8 - İtiraz süresi; itiraz konusunun oluştuğu tarihten bir ay içindeki itirazlar kabul edilir. - İtirazlar en fazla üç ay içinde cevaplandırılır. -Gerekli düzeltici, tedbirler alınır TT / NDT Tahribatsız Test Eğitim Kurslarıyla İlgili Şikayetler; GEV-GTM Merkezinin düzenlediği tahribatsız test kurslarıyla ilgili şikayetler kursun teorik ve uygulamalı eğitim programlarının (TS EN 25107) standardındaki içeriği ile laboratuvar cihaz ve ekipmanlarla ilgili hususlar TS EN standardına göre değerlendirilir ve gerekli düzeltici önleyici faaliyet tedbirleri alınır Kaynakçı ve Kaynak operatörü eğitimleri ile ilgili şikayetler kaynakçı kategorisinin ilgili standardı ve dizayn kodu kapsamında verilmesi yeterli eğitim programlarına göre değerlendirilir Tahribatsız Test Personeli Belgelendirilmesi ile İlgili Şikayetler; Personel Belgelendirme hizmetleri TS EN ISO/IEC Standardı kapsamında akredite olmuş kuruluşlarca TS EN ISO 9712 standardına göre adaylara uygulanacak sınav sistemiyle ilgili sınav komitelerince yapılacak sınavlar ve değerlendirmelerle ilgili şikayetler TS EN ISO 9712 standardı kapsamında değerlendirilir. Gerekli düzeltici önleyici faaliyetler alınır Kaynakçı / Kaynak operatörü sertifikalandırılması şikayetleri, bu konu ile ilgili şikayetler her kaynakçı ve kaynak operatörü kategorisindeki ilgili standartlar ve dizayn kodları kapsamında değerlendirilir. Gerekli düzeltici önleyici tedbirler alınır Endüstriyel Hizmetlerle İlgili Şikayetler 1- Merkezin hizmet verdiği müşterilerden gelen şikayetler 2- Merkezin hizmet verdiği işlerin üçüncü taraf kontrollük kuruluşundan gelen şikayetler 3- Gemilerin bağlı olduğu klas kuruluşlarından gelen şikayetler 4- Şahısların yaptığı özel şikayetler 5.3 Endüstriyel Hizmetlerde Şikayetlerin İçerikleri

6 Sayfa No: 6/ Teknik şartname, standartlar, tasarım kodları ve projelere uyulmamasından kaynaklanan şikâyetler Tahribatsız test neticelerinin raporlanmasından ve değerlendirilmesinden kaynaklanan şikâyetler Emniyet tedbirlerinin gerektiği gibi alınmamasından kaynaklanan şikayetler Çalışılan mahaldeki iş güvenliği tedbirlerine personelinin uymamasından kaynaklanan şikâyetler Personelin hizmet mahallindeki tavır ve davranışlarından ve işe zamanında gidememelerinden kaynaklanan şikayetler Hizmet / sözleşmelerinden kaynaklanan şikayetler (taşeronluk / ortaklıklardaki görev tarifi belirsizliklerden kaynaklanabilir.) Kalite sistemine uymamaktan kaynaklanan ve kalite sistem yöneticisi tarafından konu edilen şikayetler. 5.4 İtirazların ve Şikâyetlerin İşleme Konulması GEV- GTM Merkezinin verdiği hizmetlerle ilgili her türlü itiraz ve şikayet anında Genel Müdüre bildirilir. İtiraz ve şikayetlerin konu ve içerik bakımından işleme alınmasına Genel Müdür karar verir. İtirazlar ve şikayetler şikayetler Genel Müdür onayı ile ilgili Bölüm Başkanlığına nedeninin araştırılması ve düzeltici faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması için havale edilir. Aynı yazı Kalite sistemimiz gereği dokümante amacı ile kalite sistem yöneticisine de havale edilir. yle ilgili Bölüm Başkanlığının yaptığı çalışmalara katkıda bulunur ve izler. Şikâyetlerin düzeltici faaliyetleri bölüm genelinde tekrarını önleyici durumda ise merkez geneline de aynı önleyici faaliyet uygulatılır. 5.5 İtirazlar ve Şikayetlerle İlgili Düzeltici Faaliyetler

7 Sayfa No: 7/8 a) Madde 5.2 de belirtilen itiraz ve şikayet grubu geri planına uygun düzeltici faaliyetler işleme alınır. b) İtirazın ve şikayetin haklı bulunması halinde: b-1) Yapılan itiraz ve şikayetler konularına göre ilgili program komitelerine havale edilir. Program komitesi itiraz ve şikayeti inceler, konuyu ilgili ulusal ve uluslar arası standartlar, dizayn kodları kapsamında değerlendirilir ve bunlara uygun alınması gereken düzeltici faaliyetleri Bölüm başkanı kararıyla uygulamaya koyar. b-2) İtiraz ve şikayet konusu içerik bakımından personelin eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor ise ilgili personel o konuda ilgili Bölüm Başkanlığınca eğitime alınır. b-3) Merkez Kalite Sisteminin uygulanmamasından kaynaklanan itiraz ve şikayetler kapsamında ilgili personel kalite sistem yöneticisi tarafından eğitilir. b-4) Personel hatasından kaynaklanan şikayetlerle ilgili personel, ilgili bölüm başkanlığınca uyarılır. b-5) GEV- GTM Merkezinin genel imajını, müşteriler karşısında güvenini etkileyecek içerikli personel hatalarında ilgili Bölüm Başkanı gerek görürse personelin yazılı savunmasını alır, disiplin kuruluna sevk edebilir. c) Endüstriyel Hizmetlerde Müşterilerden gelen itiraz ve şikâyet, ilgili Bölüm Başkanlığınca düzeltilir. Düzeltici faaliyet GEV- GTM Merkezinin gelecekteki hizmetlerinde hataları önleyici görülürse tüm merkez personeline kalite sistem yöneticisi tarafından bildirilir ve gerekli uygulamaların yapılması izlenir İtirazcının, Şikayetçinin veya Müşterinin Bilgilendirilmesi İtirazın ve şikayetin sonuçlanmasından sonra Belgelendirme Bölüm Başkanı tarafından hazırlanan yazı ile itirazcıya bildirim yapılır. Bildirimde alınan düzeltici faaliyet anlatılır. İtiraz veya şikayet giderilir. ne yapılan faaliyetlerle ilgili çalışma ve yazışmalar iletilir. Dokümante etmesi sağlanır. Endüstriyel hizmetlerle ilgili müşteri şikayetleri Endüstriyel hizmetler Bölüm Başkanlığınca, alınan düzeltici faaliyetlerle birlikte

8 Sayfa No: 8/8 cevaplandırılır.ne çalışma ve yazılar iletilir.dokümante etmesi sağlanır. 5.7 Dökümante Edilmesi İtiraz ve şikayetlerle ilgili Personel belgelendirme Bölüm başkanlığında, müşteri şikayetleri ile Endüstriyel Hizmetler Bölüm Başkanlığına ve kalite sistem yönetimine bildirilir. <<İtiraz ve şikayetler>> ve << Müşteri Şikayetleri >> dosyasları Kalite sistem Bölümünce açılır. İşlem gören her itiraz ve şikayet bu dosyada şikayet yazısından başlayıp, ilgili Bölüm Başkanlığınca yapılanlar, değerlendirmeler, alınan tedbirler, hatayı yapan personelin eğitimi, ikazı, yazılı savunması ve düzeltici / önleyici faaliyet ile ilgili müşteriye yapılan bilgilendirmeleri de içerecek şekilde dosyalanır. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR KEK / QM KYSP / 2140 KP KYSP / 2170 KP KYSP / 2240 KP GTM FORM 3004 GTM FORM 3005 GTM FORM DÖKÜMANTASYON : Kalite El Kitabı : İç/dış denetim prosedürü : Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü : Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Prosedürü : Düzeltici Faaliyetler İstek Formu : Önleyici Faaliyetler Formu : Düzeltici ve önleyici Faaliyetler İstek Formu Müşteri şikayetleri ile ilgili şikayet yazıları, yapılan işlemler ilgili Bölüm Başkanlığındaki değerlendirmeler, tetkikler, değişiklikler, alınan düzeltici ve önleyici faaliyetler, varsa hatalı personelin tekrar eğitimleri, ikaz yazıları, müşteri bilgilendirmeleri kayıtları ilgili Bölüm Başkanlığında iki ( 3) yıl süre ile kalite biriminde ise beş ( 5 ) yıl süre ile saklanır. 8. DEĞİŞİKLİKLER Bu prosedürdeki değişiklikler tarafından Genel Müdür onayı ile gerçekleştirilir. 9. EKLER Yoktur.

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 03.01.2012 2 07.04.2014 2011/305/AB CPR çıkartıldı

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 13, 18.07.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1)

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. Amaç TS EN ISO / IEC 17065, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve talep edildiğinde AB- Konsey Yönetmeliği Organic Production and Labelling of Organic Products

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 01 16.07.2014 Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı