Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor"

Transkript

1 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 3/50 4/50 FRANSA ALMANYA Bir üye ülkede mevcut teknik düzenlemelere uygun üretilen ve piyasaya sürülen tüm ürünler, ilke olarak diğer üye ülke piyasalarına da herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmaksızın sürülebilir. Amaç: Ticarette teknik engellerin kaldırılarak, malların AB Üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımını sağlamak. Yöntem: AB Üyesi Ülkelerin tümünün aynı teknik mevzuatı ve uygunluk değerlendirme işlemlerini benimsemesi ve uygulaması. Araç: Teknik mevzuat, AB çapında uyumlaştırılmış ihtiyari standartlar (EN standartları), test ve belgelendirme alanında karşılıklı tanıma. Aktörler: AB Komisyonu, AB Üyesi Ülkelerin ilgili yetkili kuruluşları, üreticiler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, akreditasyon kuruluşları, standardizasyon kuruluşları, gümrükler ve tüketiciler. 5/50 6/50 1

2 Klasik Yaklaşım(1969) Yeni Yaklaşım(1985) ş Küresel Yaklaşım(1989) Modüler Yaklaşım(1990) Her Ürün İçin Ayrı Direktif Ürüne İlişkin Tüm Detaylar Direktifte Belirtilir Gıda Maddeleri, Eczacılık Ürünleri, Kimyasallar, Kozmetikler, Tekstil & Motorlu Araçlar, Kristal Camlar İki Temel Sorun Ortaya Çıkmıştır: Teknik Özelliklerin detaylı olarak belirtilmesi mevzuat hazırlama sürecini yavaşlatmıştır. Uygunluk değerlendirmesi konusunda uyumlaştırma sağlanamamıştır. 7/50 8/50 Ürün gruplarında bulunması gereken temel emniyet gerekleri belirlenir. Temel emniyet gerekleri, her hangi bir ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve ya bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır. Ürün gruplarına yönelik direktifler AB Komisyonu tarafından hazırlanır. Bu direktifler, ürünün tanımını, taşıdığı riskleri, sahip olması gereken temel emniyet gereklerini, uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirler. Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygun olarak üretilen ürünlerin direktifler tarafından belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır. Ancak standartlar ihtiyaridir. Ürün direktifin temel gereklerini karşılıyorsa, CE işareti iliştirilebilir ve pazara sürülebilir. Bir ürünün birden fazla yeni yaklaşım direktifi kapsamına girip girmediğini doğrulamak üreticinin sorumluluğundadır. 9/50 10 /50 1) AB iletürkiye arasındaki Gümrük Birliği ni kuran 6 Mart 1995 tarihli 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı nın (GümrükBirliğiAnlaşması) 8 inci Maddesi, 2) Avrupa Konseyi nin Aralık 1999 da gerçekleştirdiği Helsinki deki Zirvesinde AB tam üyeliğine adaylık kazanmamız sonrasında hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 11 /50 12 /50 2

3 TEKNİK MEVZUATIN ÇATISINI OLUŞTURMAKTADIR Ürünlerin piyasaya arz koşullarını Üretici ve dağıtıcıların sorumluluklarını Uygunluk değerlendirme kuruluşları (UDK) ile onaylanmış ş kuruluşların ş (OK) çalışma usul ve esaslarını Piyasa gözetim ve denetimini Alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri düzenlemektedir 13 /50 14 /50 1. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 2. Uygunluk Değerlendirme ğ Kuruluşları ş ile Onaylanmış ş Kuruluşlara Dair Yönetmelik 3. CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 4. Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik. CE işareti önce Fransızca olarak Conformite Europeennee diye yazılan Avrupa uygunluğunun baş harflerini ifade eden bir sembolü temsil ediyordu. Günümüzde ise CE işaretinin açılımı Conformity to Europe şeklindedir. Kelime anlamı olarak Avrupa ya uygunluk anlamına gelse de ürünün güvenli olduğunu gösteren bir semboldür. 15 /50 16 /50 Sadece yeni yaklaşım direktifleri CE işareti gerektirir. Bir ürünün temel gereklere uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini belirtir. CE İşareti zorunludur ve ürün piyasaya sunulmadan önce, üreticisi veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilmelidir. CE işareti kalite işareti değildir. Ürün, birden fazla yeni yaklaşım direktifi kapsamına giriyorsa, ii CEi işareti ürünün ü ü ilgili tüm direktiflerin temel gereklerini karşıladığını gösterir. İşaretin boyutlarının küçültülüp, büyültülmesi halinde, direktiflerde belirtilen oranlara sadık kalınır. 17 /50 18 /50 3

4 İlgili direktif hükümlerine göre, ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde bir onaylanmış kuruluş yer alıyorsa, CE İşaretiyle birlikte onaylanmış kuruluşun kimlik numarası da iliştirilir Yapı Malzemeleri yönetmeliği -89/106/EEC / 2. Asansör Yönetmeliği -95/16/EC 3. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik -90/396/EEC / 2009/142/EC 4. Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik -92/42/EEC 5. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği -97/23/EC 6. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik -88/378/EEC / 2009/48/EC 7. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği -89/686/EEC 8. Makina Emniyeti Yönetmeliği -2006/42/EC 9. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği -93/42/EEC 10. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği - 98/79/EC 11. Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği -2004/22/EC 19 /50 20 / Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği -90/384/EEC/ 2009/23/EC 13. Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği-2006/95/AT 14. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği -2004/108/AT 15. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği -87/404/EEC / 2009/105/EC 16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği -90/385/EEC 17. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Yönetmeliği -94/9/EC 18. Sivil il Kullanım İçin i Patlayıcılar l Yönetmeliği -93/15/EEC 19. İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği -2000/9/EC 20. Gezi Tekneleri Yönetmeliği -94/25/EC 21. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği - 99/5/EC 21 /50 1. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları - 94/62/EC 2. Trans - Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi -96/48/EC 3. Trans - Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi /16/EC 4. Denizcilik Ekipmanları -96/98/EC 5. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar /35/EU 2008/57/EC π 22 /50 Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin Üye Ülkeler, İlgili direktif hükümlerine uygun üretilen ürünlerin piyasaya sürülmesini ve hizmete sunulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz ve engelleyemez. İlgili direktife uygun üretilen ve kullanılan ürünün piyasaya sürülmesini ve hizmete sunulmasını teminen her türlü önlemi alır gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ğ ve tasarım, üretim ve ürünün işleyişi aşamalarından bir veya bir kaçını içeren dosyadır. Üretici, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklar. 23 /50 24 /50 4

5 Ürün adı, tipi ve modeli, İmalattan sorumlu üreticinin adı ve unvanı, Uygulanan standartlar, Ürüne ait test sonuçları, Kullanma ve montaj talimatları, Risk analizi sonuçları, Uygunluk değerlendirme raporları, AT uygunluk beyanı. Ürün güvenliğinin bir parçasıdır. Açık ve anlaşılır yazılmalıdır. Kullanıcı düzeyine göre düzenlenmelidir. Piyasaya arz edilecek ülkenin dilinde hazırlanmalıdır /50 26 /50 1. Tanımlama 2. Ürüne ait teknik bilgiler 3. Nakliye ve depolama bilgileri 4. Yerleştirme ve montaj bilgileri 5. İşletme, kullanma ile ilgili bilgiler 6. Bakım ve Onarım bilgileri Ürünün ilgili direktifin temel gereklerine uygunluğunu veya tip incelemesi sonucu ilgili direktifin temel gereklerini karşıladığı belgelenen bir tipe uygun olduğunu gösterir. Beyandaki bilgiler, ilgili direktifte belirtilir. Beyan 10 yıl süreyle üretici tarafından muhafaza edilir. (Piyasa Gözetimi için) Yetkili kuruluşlar tarafından istenildiğinde derhal sunulmak üzere, üretici beyanı hazır bulundurur. Üretici, ürün piyasaya sunulmadan önce AT Uygunluk Beyanını düzenlemek zorundadır. 27 /50 28 /50 Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) İçinde bulunması gereken asgari bilgiler: Üreticinin adı ve adresi Ürünün tanımı Uyulan tüm hükümler Ürünün hangi standarda göre üretildiği Düzenlenme tarihi Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Enstitüsü (ETSI) EN STANDARTLARI AB çapında uyumlaştırılmış ihtiyari standartlardır 29 /50 30 /50 5

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI Dr. Mısra SÖZER G.Ü. Đletişim Fakültesi Dr. Dilek GÜRKAN G.Ü. Đletişim Fakültesi ABSTRACT The aim of Customs Union is to integrate the single market of European

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Detaylı

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M.

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M. SERBEST DOLAŞIM Mal Sermaye İşgücü CE İŞARETİ Prof.Dr. Fatih M. Botsalı TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI AB serbest dolaşım için teknik engellerin kaldırılması amacıyla sırasıyla Klasik Yaklaşım

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EĞİTİMİ AHMET ERSOY İSG Uzmanı Makine Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR İÇERİK Genel Bilgiler Çalışanların Sorumlulukları Solunum

Detaylı

CE İŞARETLEMESİ VE BİR TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANINDA UYGULANMASI

CE İŞARETLEMESİ VE BİR TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANINDA UYGULANMASI CE İŞARETLEMESİ VE BİR TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANINDA UYGULANMASI Buğra ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Bahar SENNAROĞLU Marmara Üniversitesi Özet CE işareti, Avrupa Birliği nin kabul ettiği Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde Eurohorizons Danışmanlık firmasına hazırlatılmıştır. Bu broşürde yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar

Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar Soru 1: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) ne amaçla çıkarılmıştır ve neleri düzenlemektedir? Cevap 1:

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Begüm ALP Dış Ticaret Uzmanı 3 Mayıs 2012 Fethiye 1 SUNUŞUN İÇERİĞİ - Teknik Engel ve Mevzuat Uyumu - AB Teknik Mevzuat Uyumu - Mevzuat

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER Hammadde, işgücü ve enerji gibi ürünlerin girdileri olan ana kaynakları en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Kayıpları minimum seviyeye indirerek maliyeti düşürme, kalite

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik temel mevzuat (89/106/EEC) Construction

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE "CE" SERTİFİKASYONU UYGULAMALARI

AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE CE SERTİFİKASYONU UYGULAMALARI AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE "CE" SERTİFİKASYONU UYGULAMALARI CE İşareti Nedir? CE işareti Fransızcada "conformité éuropéenne" kelimelerinin baş harflerini temsil etmekte olup, "Avrupa normlarına uygunluk"

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı