II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)"

Transkript

1 EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler hastalıklarda morbidite ve mortaliteyi azaltıcı etkisiyle tüm dünyada giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Evde USMV pratiği, mekanik ventilasyon teknolojisine paralel olarak gelişme göstermiştir (1). Polio epidemileri döneminde ve savaş yıllarında ( ) negatif basınçlı ventilatörler (tank akciğer) yaygın olarak kullanılmış; 1950 li yıllardan sonra ise endotrakeal ventilasyon ve trakeostomi ile pozitif basınçlı ventilasyon (PPV) tekniği gelişmeye başlamıştır. Böylece yoğun bakım ünitelerine (YBÜ) akut solunum yetmezliği nedeniyle yatırılan hastalarda sağkalım oranı artmış ve 1970 li yıllardan itibaren özellikle medikal olarak stabil olan kronik solunum yetmezliği (KSY) olan hastalarda trakeostomiden PPV nin YBÜ dışında da uygulanabileceği gösterilmiştir. Gelişmiş ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde bu tür hastalar için uzun süreli bakım merkezleri kurulmuş olup halen eve gönderilebilecek kadar stabil olmayan hastalar için kullanılmaktadır. Uzun süreli oksijen tedavisinin (USOT) kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nda sağkalımı arttırdığı ve USMV nin USOT a ve nebülizatör tedavisine üstünlüğü olmadığının kabul edilmesi ile 1980 li yıllarda evde USMV kullanımı restriktif hastalıklarla sınırlı kalmıştır (1). Son yıl içinde maske ile noninvaziv uygulamanın etkili bir yöntem olarak gösterilmesi, daha çok sayıda hasta grubunun bu uygulamadan yarar görmesi ve bu grup hastaların hekimler tarafından daha iyi tanınması sonucu evde USMV kullanıcı sayısında geometrik bir artış olmuştur. Ayrıca ventilatör üreticileri evde kullanıma uygun, daha pratik ve taşınabilir cihazları kullanıma sunmuş olup her geçen gün hasta konforunu ve ventilatör ile uyumunu artıran cihaz ve maske çeşitleri geliştirilmeye devam etmektedir. Bu konuda tıp ve sanayinin karşılıklı etkileşimi giderek daha olumlu sonuçlar yaratmaktadır. USMV ile ilgili olarak ilk uzlaşı konferansı ACCP (American College of Chest Physicians) tarafından 1986 yılında yapılmış, bu konferansta konu ile ilgili yeterli sayıda basılı materyal bulunmaması nedeniyle öneriler katılımcıların kişisel deneyimlerine göre oluşturulmuştur (2). ACCP tarafından 1993 yılında kurulan ve konusunda deneyimli uzmanlardan oluşan bir komite yoğun bakım ünitesi dışındaki mekanik ventilasyon uygulamaları ile ilgili yayınları değerlendirmiş, uzlaşı raporu Kasım 1997 de son halini alarak 1998 de yayınlanmıştır (3). Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV) un kronik solunum yetmezliğindeki kullanımı da bir başka uzlaşı raporu ile 1999 da yayınlanmıştır (4). Tanımlar: Ventilatör-yardımlı birey: Bir ay veya daha uzun süreli olarak günde en az 4 saat süreyle mekanik ventilasyon desteği gereken bireylerdir. Uygulama genel olarak noninvaziv, nadiren özel durumlarda invaziv olarak yapılır. Ventilatör-bağımlı birey: Spontan solunum dürtüsü olmayan veya ciddi derecede bozulmuş bireyler ile spontan solunum dürtüsü olduğu halde ciddi solunumsal kas güçsüzlüğü nedeniyle yeterli solunum yapamayan ve kronik olarak günde saatten uzun süreli mekanik ventilatör desteği gereken bireylerdir. Uygulama invaziv olarak yapılır. Noninvaziv mekanik ventilasyon (NİMV): Yapay bir havayolu gerekmeksizin uygulanan, pozitif veya negatif basınçlı olabilen ventilasyondur. Pozitif basınçlı mekanik ventilasyon nazal, oronazal veya yüz maskesi ile uygulanırken, negatif basınçlı ventilasyon göğüs kafesi üzerine dıştan uygulanan negatif basınç ile solunumu desteklemektedir. Negatif basınçlı ventilasyon, uygulama sırasında üst havayolunda kollapsa neden olabileceğinden kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), obstrüktif uyku apne sendromu ve obez hastalarda önerilmemektedir. Toraks deformitelerinde de cihazın göğüs duvarına uyumu mümkün olmadığından zaten kullanılamamaktadır. Ancak diyafram paralizisi, polio sekeli gibi oldukça sınırlı endikasyonlarda uygulanmaktadır.

2 İnvaziv mekanik ventilasyon (İMV): Uygulamada yapay bir havayolu gerektiren ventilasyondur. Evde mekanik ventilasyon uygulamasında yapay havayolu, trakeostomi ile sağlanır. Trakeostomi endikasyonlarına aşağıda değinilecektir. Prevalans: Günümüzde tüm dünyada binlerce hastanın evde solunum desteğinden yararlandığı bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde 1986 da 6800; Fransa da 1992 de 5000 den fazla sayıda hastanın evde MV desteği aldığı bildirilmiştir (1,5). Eurovent çalışmasında, 16 Avrupa ülkesinde 2002 yılı için evde USMV uygulamasının tahmini prevalansı 6.6/ (toplam ), Hong Kong da ise 2.9/ (toplam 249 kullanıcı) olarak bildirilmiştir (6,7). Aslında sadece Duchenn müsküler distrofi (DMD) insidansının erkek doğumunda 30 olduğu düşünüldüğünde hala çok sayıda hastanın sürekli solunum desteğine gereksinimi olduğu halde bu olanaktan yoksun olduğu ileri sürülebilir (8). Nitekim DMD de kronik ventilatör kullanımının % 43.4 olduğu bildirilmiştir (9). USMV nin Fizyolojik Etkileri: Restriktif Akciğer Hastalıkları (RAH) Toraksın iskelet ve kas sistemini etkileyen hastalıklarda (kifoskolyoz, toraks deformitesi, nöromüsküler hastalıklar) hiperkapni, presipite edici herhangi bir ek faktör olmaksızın sinsice gelişir. Göğüs duvarı ve/veya akciğer kompliansının düşük olmasına bağlı olarak vital kapasite ve tidal volüm azalır, solunum merkezinin hiperkapni duyarlılığı azalır. Dakika ventilasyon gereksinimini karşılamak için hasta kompansatuar olarak solunum sayısını arttırır. Zamanla solunum kas yorgunluğu gelişerek inspirasyon zamanı kısalır ve tidal volüm daha da düşer. Erken dönemde sadece noktürnal hipoventilasyon olurken zamanla gün boyu hiperkapni de eklenir. RAH da noktürnal solunum desteğinin yararları kanıtlanmıştır (10,11). Gece boyunca yüksek tidal volümde soluma sonucu akciğer ve toraks kompliansı düzelir; gece solunum kaslarının dinlenmiş olması nedeniyle hasta gündüz yeterli ventilasyonu sağlayabilir. Gece hiperkapninin düzelmiş olması ile solunum merkezinin hiperkapniye duyarlılığında da artma olur. Kifoskolyozlularda yapılan bir çalışmada sadece USOT alan hastalarla USOT+noktürnal NPPV alan hastalar karşılaştırılmış; NPPV grubunda bazal PaO2 daha düşük ve PaCO2 daha yüksek olduğu halde uygulamanın 6. ayında kan gazlarında anlamlı düzelme olduğu; maksimum inspirasyon basıncındaki artışla korele olarak vital kapasitenin arttığı gösterilmiştir (10). Aynı çalışmada NPPV grubunun 2 yıllık sağkalım oranının sadece USOT alanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu bildirilmiştir. DMD de tedavisiz sağkalım 6-13 yaş arasında iken; noktürnal veya günboyu NPPV ile ortalama 19, trakeostomi ile sürekli solunum desteği uygulandığında 23 yaş (17-28) olarak bildirilmektedir (11). Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (OAH) KOAH da noktürnal NPPV ile uykunun REM dönemindeki oksijen desatürasyonunun önlenmesi, ventilasyon gereksiniminin karşılanmasıyla hiperkapnide düzelme, solunum işinin azalması, toraks ve akciğer kompliansının düzelmesi, solunum merkezinin duyarlığında artma amaçlanır. Gündüz hipokseminin düzelmesi sonucu sekonder olarak pulmoner hipertansiyon ve polisiteminin kontrol altına alınması amaçlanır. KOAH da evde MV kullanımı ile ilgili yayınlar çelişkili sonuçlar vermektedir. Bu konudaki toplam 164 yayın içinden randomize kontrollü 4 çalışmanın dahil edildiği bir meta-analizde FEV 1 ve maksimum inspirasyon basıncı üzerine etkisinin minimal olduğu, 6 dakikalık yürüme mesafesine orta derecede etkili olduğu ve FVC, PaCO 2 ve uyku düzenine ise etkisiz olduğu bildirilmiştir (12). Ancak bu çalışmalarda hasta sayısının az ve hastaların hafif derecede hiperkapnik, hatta bazılarının normokapnik olduğu ve uygulanan basınç düzeylerinin de düşük olduğu dikkati çekmektedir. Metaanalizdeki pozitif etki saptanan tek çalışmada ise noktürnal hipoventilasyonun daha belirgin ve uygulanan inspirasyon basıncının daha yüksek (IPAP 18cmH 2 O) olduğu görülmektedir (13). Clini ve ark nın randomize kontrollü çalışmasında 47 USOT hastası ile 43 USOT+noktürnalNPPV alan KOAH lı karşılaştırılmış; NPPV grubunda CO 2 retansiyonunda ve hastane başvurularında azalma, yaşam kalitesinde artma saptanmıştır (14). Kontrolsüz çalışmalarda da, hastaların bazal hiperkapni düzeyinin daha yüksek olduğu, NPPV ile PaCO 2 de ve hastanede geçirilen gün sayısında azalma ve yaşam kalitesinde düzelme bildirilmiştir (15-17). Biz de 41 hastalık serimizde (17 si KOAH lı) NPPV

3 ile 6 aylık takip sonrası tüm hasta gruplarında acil servise başvuru, hastaneye ve/veya YBÜ ye yatış sayısında NPPV öncesi 6 aya göre anlamlı derecede azalma olduğunu saptadık (18). Çelişkili raporlara karşın KOAH olgularında USMV tüm dünya ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eurovent çalışmasında kullanıcıların %34 ünün akciğer hastası (çoğu KOAH), Hong Kong çalışmasında yaklaşık yarısı, İsviçre çalışmasında (Janssens) %27 sinin KOAH lı olduğu dikkati çekmektedir (6,7,17). KOAH da hastalığın ciddiyeti, hiperkapni düzeyi, USOT a karşın gece oksijen desatürasyonu olması ya da hiperkapnik solunum yetmezliği ile sık hastane yatışı gibi endikasyonların varlığı titizlikle aranmalı ve hasta için uygun cihaz, optimal inspirasyon ve ekspirasyon basınçları ile yeterli süre hastanede denendikten sonra verilmelidir. Evde USMV Endikasyonları ve Hasta Seçimi: Evde MV uygulaması için hasta seçiminde spesifik bir tanı ile birlikte, uygun kan gazı özelliklerinin varlığı ve hastanın medikal olarak stabil olması koşulları aranmalıdır. Aşağıda noninvaziv ve invaziv MV endikasyonları maddeler halinde belirtilmiştir. I. Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NPPV) Endikasyonları (4) 1. Kronik stabil ya da yavaş ilerleyen solunum yetmezliği: a. Gündüz anlamlı derecede CO 2 retansiyonu (PaCO 2 50 mmhg) olması, b. Gündüz ya da gece hafif derecede CO 2 retansiyonu (PaCO 2 = mmhg) olan hastalarda, kronik hipoventilasyonla açıklanabilen ciddi semptomların bulunması (sabah başağrıları, rahatsız uyku, gece kabusları, enurezis, gündüz uykuya eğilim, vb), c. Belirgin noktürnal hipoventilasyon ya da oksijen desatürasyonu (en az 2L/dk akım hızında nazal oksijen desteği ile O 2 satürasyonunun kesintisiz 5 dakika süreyle %88 in altında olması) varlığında ya da bir yıl içinde en az iki kez hiperkapnik solunum yetmezliği (ph<7.35 ve PaCO 2 50mmHg) nedeniyle hastaneye yatırılmak. 2. Aşağıdaki durumlar sağlandığında: a. Hasta altta yatan akciğer hastalığı için optimal medikal tedaviyi alıyor olmalı, b. Hava yolu açık ve sekresyonlarını hasta kendisi temizleyebiliyor olmalı, c. Geri döndürülebilir durumlar tedavi edilmiş olmalı (hipotiroidizm, konjestif kalp yetersizliği, ciddi elektrolit bozukluğu..vb). 3. Spesifik tanılar (Tablo 1) ilgili branş hekimlerince belgelendiğinde: a. Nöromüsküler hastalıklar, b. Göğüs duvarı deformiteleri, c. Santral hipoventilasyon sendromu ya da obezite hipoventilasyon, d. Nazal CPAP ile düzelmeyen obstruktif uyku apne sendromu, e. Ciddi hiperkapni ve gece oksijen desaturasyonu olan KOAH (cihaz denenerek verilmeli).

4 Tablo 1: Uzun dönem mekanik ventilasyon için uygun hastalıklar. Santral Sinir Sistemi Hastalıkları Arnold-Chiari malformasyonu SSS travması Serebrovasküler hastalıklar Santral hipoventilasyon sendromları Miyelomeningosel Spinal kord travması Nöromüsküler hastalıklar Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) Konjenital çocukluk çağı hipotonisi Guillain-Barre Sendromu Yeni doğan botulizmi Müsküler distrofiler Miyasteni gravis Frenik sinir paralizisi Polio ve post-polio sekeli Spinal müsküler atrofi Miyotonik distrofi İskelet sistemi hastalıkları Kifoskolyoz Toraks deformiteleri Torakoplasti Kardiyovasküler hastalıklar Konjenital veya akkiz kalp hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları Üst solunum yolu Pierre-Robin Sendromu Trakeomalazi Vokal kord paralizisi Alt solunum yolu Bronkopulmoner displazi KOAH Akut akciğer hasarının komplikasyonları Kistik fibrozis Pnömoni komplikasyonları Pulmoner fibrotik hastalıklar II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) 1. Noninvaziv mekanik ventilasyon endikasyonu olup aşağıdaki kriterlere sahip hastalar: a) Havayolu sekresyonunu kontrol edemeyenler, b) Kronik aspirasyona ve tekrarlayan pnömonilere sebep olabilecek yutma bozukluğu, c) Noninvaziv mekanik ventilasyonu tolere edemeyen ya da bu tedavi ile düzelmeyen persistan semptomatik solunum yetmezliği, d) İleri derecede solunum kas yorgunluğu ya da paralizisi yüzünden (yüksek spinal kord lezyonları ya da son dönem nöromüsküler hastalık varlığı) günde 16 saatten uzun süreli solunum desteğine gereksinimi, 2. Akut solunum yetmezliği nedeniyle invaziv mekanik ventilasyon (MV) uygulanan hastalarda MV den ayırma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması (MV bağımlılığı): 4 haftadan uzun süren yeterli tedaviye rağmen ve en az 3 kez başarısız ayırma denemesinin dökümante (ayırma öncesi ve sonrası arter kan gazı, dakika solunum sayısı..vb) edildiği hastalar. Solunumsal destek gereken hastaların uzun süreli bakım ünitesi ya da eve gönderilme kriterleri: 1. Medikal stabilite: 1-2 hafta boyunca aşağıdaki kriterler sağlanmış olmalı. a. Akciğer dışı organ bozuklukları tedavi edilmiş olmalı,

5 b. Hemodinamik olarak stabil olmalı ve hemodinami takibine gereksinim olmamalı, c. Kontrol altına alınmamış aritmi ya da kalp yetersizliği olmamalı, d. Kontrol altına alınmamış hemoraji olmamalı, e. Renal fonksiyonlar ve asid baz dengesi stabil olmalı ya da uzun süreli diyaliz programında bulunmalı, f. Tedavi planı sık değişebilir olmamalı ve yoğun bakım ünitesi dışında da uygulanabilir olmalı, g. Tercihen enteral yol olmak üzere yeterli beslenme programı uygulanabiliyor olmalı. 2. Solunumsal stabilite: 3-4 hafta süresince aşağıdaki kriterlere uyulmuş olmalı: a. Hava yolu açıklığının sağlanması: Tüp değişikliklerine izin verecek yeterli büyüklükte stoması olan trakeostomi ya da noninvaziv ventilasyon ile stabil durumda olmak (minimal aspirasyon riski ile), b. Yardımlı ya da spontan olarak havayolu sekresyonlarını temizleyebilmesi, c. Ağır dispne ataklarının olmaması, d. Havayolu direncinin ve akciğer kompliansının stabil olması: Tepe basıncı ±5 cm H 2 O yu geçmeyen değişiklikler kabul edilebilir (öksürük durumları hariç). e. Stabil FiO 2 ( 40%) ve düşük PEEP ( 5 cmh 2 O) ile yeterli oksijenizasyon elde edilmesi (arteriyel oksijen saturasyonu 90%): Obstrüktif uyku apnesi yüzünden daha yüksek PEEP gerekmiyorsa. f. Aspirasyon ya da pozisyon verme sırasında oksijenizasyonda ciddi bir bozulma olmaması. g. Ventilatör parametrelerinin stabil olması. 3. Hastada aranan sosyo-psikolojik özellikler: a. Hasta, kişisel bakımını yapan kişiyi (ya da bu bakımı üstlenebilecek bir aile bireyini) kabul etmeli ve yönlendirebilecek durumda olmalı, b. Evde bulunmasını kısıtlayacak majör bir affektif bozukluğu olmamalı, c. Yerleşik bir evde oturmalı, d. Ev koşulları hastanın gereksinimine göre düzenlenmiş olmalı, e. Masraflar için yeterli mali destek olmalı (sosyal güvence varlığı). Ev tipi invaziv mekanik ventilatörün özelliklerinin belirlenmesi ve ventilatör seçimi: 1. Hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan minimal MV parametreleri (MV modu, tidal volüm, solunum dakika sayısı, tetikleme hassasiyeti, inspirasyon basıncı, destek basıncı, PEEP, FiO 2 düzeyi, inspiratuar akış hızı veya I:E oranı) belirtilmelidir. 2. Cihazın güç kaynağı (internal ve eksternal pil sistemi ve şarj süreleri) açıklanmalıdır. 3. Cihazda istenen alarm (oksijen kaynağı yetersizliği, elektrik kesilmesi, hastanı cihazdan ayrılması, yüksek basınç, apne vb) ve uyarı (pil gücü ve şarj bilgisi) sistemleri belirlenmeli, alarm limitleri uygun şekilde ayarlanmalıdır. 4. Cihazla birlikte aşağıdaki gereçler sağlanmalıdır: Yedek ventilatörün sağlanabilir olması: Cihazda tamir gerektirecek arızalarda sorun giderilinceye kadar yedek ventilatörün acil olarak sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır, a. Taşıma arabası, b. Acil durumlar için 12 volt batarya, c. Dezenfekte edilebilen ventilatör devresi (2 adet), d. Nemlendirici ve ısıtıcı, e. Oksijen destek sistemi (sabit ya da portabl), f. Bakteri filtreleri, g. Trakeostomi ya da T tüp adaptörü, h. Ambu seti ve trakeostomiye uyumlu ara bağlantı eki, oksijen torbası ve hortumu, i. Aspiratör ve aspirasyon sondaları, toplayıcı kap, eldivenler, j. Trakeostomi gereçleri: Yedek trakeostomi tüpü (bir küçük boy dahil), kafı indirmek/şişirmek için 10 ml lik enjektör; trakeostomi bandı, steril salin solüsyonu, k. Dezenfektan solüsyon: Sirke/su:1/3, kuaterner amonyum bileşikleri, l. Nebulizatör, m. Hasta ile iletişim sistemi (Hekim-hemşire-hasta-aile arası), n. Tekerlekli sandalye,

6 o. Havalı yatak, p. Gerektiğinde yara bakım ürünleri, 5. Noninvaziv MV ekipmanı a. Yüz maskesi, b. Nazal maske ya da yastıkçık, c. Çene ya da alın bandı, d. Maske başlığı, e. Oksijen kaynağı, Hasta için uygun MV tipi ve parametreleri belirlendikten sonra hastaya sağlanan ev tipi ventilatör hastane ve hatta mümkünse YBÜ koşullarında en az 48 saat süreyle uygulanmalıdır. Bu süre hem hastanın yeni cihaza uyum sağlaması, hem de cihazın hasta için uygunluğunun test edilmesi için gereklidir. Belirlenen parametreler uygulansa bile bazen farklı ventilatöre geçişte hastanın klnik tablosu bozulabilmektedir. İstenen sonucun sağlanması için bazen birçok ventilatörün denenmesine gereksinim duyulmaktadır. Evde solunumsal destek tedavisini planlama ekibi: Ekibi aşağıdaki kişiler oluşturur: 1. Hasta ve ailesi: Grubun en önemli üyeleridir. Özellikle eve gönderilme durumunda bakımla ilgili her kararı hastanın kendisi, eğer bu imkansızsa ailesi ile birlikte alınmalı ve onlar yönetici durumda olmalıdır. 2. Hekim: Hastanın bazal durumunu, solunumsal rezervini ve psikolojik durumunu iyi bilmeli ve hastanın güvenini kazanmış olmalı. Hasta ve ailesi tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olmalı. 3. Hastayı yakından takip eden hemşire: Ekip içinde hekimin en önemli yardımcısıdır. Cihazların kullanımı, ayarlanması, uygulanması ve bakımı konusunda deneyimli, hasta ve ailesine eğitim verebilecek özellikte olmalıdır. Güler yüzlü olmalı ve hastaya güven vermelidir. Evde USMV programına alınan hastalarda eve gönderilmeden önce yapılması gerekenler : 1. Eğitim: Hasta ve ailesi primer hastalığın doğal seyri ve prognozu konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Özellikle akut atak semptomlarına karşı dikkatli olunması; belirti ve bulguların varlığında zaman geçirilmeden hekimin aranması gerektiği belirtilmelidir. Noninvaziv kullanıcıları için kısa süreli bir eğitim yeterli olurken, invaziv MV kullanacak olanlara daha uzun süreli ve uygulamalı eğitim verilmelidir. Trakeostomi bakımı, aspirasyon, kanül değişimi ve stoma bakımı hasta ve ailesi için endişe verici işlemlerdir. Bu nedenle eğitim sırasında sabırlı ve anlayışlı olmak, daha da önemlisi soğukkanlı olmak gereklidir. 2. Cihazlar ve yardımcı araçların kullanımı, temizliği ve bakımı hastaya ve yakınına öğretilmeli (ventilatör, aspiratör, oksijen konsantratörü, maske, nemlendirici...), 3. Profilaktik önlemler ve genel sağlık önlemleri (ilaçlar, maskenin temizlenmesi, trakeostomi kanülünün değiştirilmesi, stomanın bakımı), 4. Acil durumlarda yapılacaklar (ambu, küçük trakeostomi kanülü, aspirasyon) öğretilmeli (Tablo 2), 5. İzleme programı: Her hasta için mutlaka bir izleme programı oluşturulmalı, izlemenin evde mi yoksa hastanede mi yapılacağı önceden belirlenmelidir. İlk kontrol, hastane çıkışından sonraki 1-2 ay içinde yapılmalıdır. Bu süre, hastanın durumuna göre kısaltılabilir ancak daha uzun tutulmamalıdır. Sonraki kontroller 2-3 ay aralarla yapılabilir. Her kontrole hastanın cihazı ile birlikte gelmesi sağlanmalı, hastanın cihaza uyumu, cihaz üzerindeki çalışma ve tedavi sürelerine bakılarak denetlenmelidir. Hastanın cihaz kullanımı sırasında karşılaştığı zorluklar, maske sorunları, uyku düzeni, semptomlar ve atak durumu sorgulanmalı; gerekirse ventilasyon modunda veya basınçlarda uygun değişiklikler yapılmalıdır. Trakeostomiden MV desteği alan hastalar için her kontrolde trakeostomi gerekliliğinin devam edip etmediği değerlendirilmelidir. İzleme programının en büyük yararı hastanın tedaviye olan inancını ve zaman içinde uyumunu artırması, hastane yatışı gerektirmeyen hafif atakların zamanında fark edilerek ilerlemeden tedavi edilmesini sağlaması ve hasta ve ailesinin moral değerlerini artırmasıdır.

7 Tablo 2. Evde mekanik ventilasyon uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Sorunlar Önlemler -Güç kaynağının yetersizliği -Güç kaynağı alarmı. Şarjlı sistemler. -Aletlerin yetersizliği Ambu. -Ventilatör hasta bağlantısının ayrılması -Trakeostomi kanülünün tıkanması ya da yeniden takılamaması -Diğer sorunlar -Düzenli servis. 2. ventilatör. -Bağlantılara dikkat edilmesi. Düşük basınç alarmı. -Yeterli aspirasyon. Daha küçük çaplı trakeostomi kanülünün bulundurulması. -Hastalar ve bakımını üstlenenlerin eğitilmesi Sonuç: Evde MV uygulaması, endikasyon konduğu andan itibaren hekim, hemşire, hasta ve hasta yakını için zorlu bir sürecin başlaması anlamına gelmektedir. Bu sürece hasta ve ailesinin en iyi şekilde hazırlanması ve hekimle işbirliği içinde olmalarının sağlanması önemlidir. Kaynaklar: 1. Muir JF. Home mechanical ventilation. Thorax 1993; 48: O Donohue WJ, Giovannoni RR, Goldberg AI, et al. Longterm mechanical ventilation: guidelines for management in the home and at alternate community sites: Report of the Ad Hoc Committee, Respiratory Care Section, American College of Chest Physicians. Chest 1986; 90(suppl):1S-37S 3. Make BJ, Hill NS, Goldberg AI, et al. Mechanical ventilation beyond the intensive care unit. Report of a consensus conference of the American College of Chest Physicians. Chest 1998; 113: Goldberg AI, Leger P, Hill NS, Criner G. Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory failure due to restrictive lung disease, COPD, and nocturnal hypoventilation: a consensus conference report. Chest 1999; 116: Make BJ, Gilmartin ME. Rehabilitation and home car efor ventilator-assisted individuals. Clin Chest Med 1986;7: Lloyd-Owen SJ, Donaldson GC, Ambrosino N, et al. Patterns of home mechanical ventilation use in Europe: results from the Eurovent survey. Eur Respir J 2005;25: Chu CM, Yu WC, Tam CM, et al. Home mechanical ventilation in Hong Kong. Eur Respir J 2004; 23: Rumbak MJ, Walker RM. Should patients with neuromuscular disease be denied the choice of the treatment of the mechanical ventilation. Chest 2001; 119: Jeppesen J, Green A, Steffensen BF, Rahbek J. The Duchenne muscular dystrophy population in Denmark, : prevalence, incidence and survival in relation to the introduction of ventilator use. Neuromuscul Disord 2003; 13: Buyse B,Meersseman W, Demedts M. Treatment of chronic respiratory failure in kyphoscoliosis: oxygen or ventilation? Eur Respir J 2003; 22: Finder JD, Birnkrant D, Carl J, et al. Respiratory care of the patient with Duchenne muscular dystrophy: ATS consensus statement. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: Wijkstra PJ, Lacasse Y, Guyatt GH, et al. A meta-analysis of nocturnal noninvasive positive pressure ventilation in patients with stable COPD: Chest 2003;124: Meecham Jones DJ, Paul EA, Jones PW, Wedzicha JA. Nasal pressure support ventilation plus oxygen compared with oxygen therapy alone in hypercapnic COPD. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: Clini E, Sturani C, Rossi A, et al. The Italian multicentre study on noninvasive ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Respir J 2002;20: Sivasothy P, Smith IE, Shneerson JM. Mask intermittent positive pressure ventilation in chronic hypercapnic respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1998; 11:34-40.

8 16. Perin C, El Far Y, Vandenbos F, et al. Domiciliary nasal intermittent positive pressure ventilation in severe COPD: effects on lung function and quality of life. Eur Respir J 1997; 10: Janssens JP, Derivaz S, Breitenstein E, et al. Changing patterns in long-term noninvasive ventilation: a 7-year prospective study in the Geneva Lake area. Chest 2003;123: Karakurt Z, Yarkın T, Özgül D, et al. Long-term follow-up of the patients with chronic respiratory failure treated with NIMV at home: the effect on the frequency of hospitalization. Eur Respir J 2005; 26(Sup 49): 644A.

EVDE MEKANİK VENTİLASYON

EVDE MEKANİK VENTİLASYON EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay YARKIN SB Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi,İstanbul 19.04.2006 TARİHÇE Evde mekanik ventilasyon (EMV) pratiğindeki gelişmeler 4 evrede incelenebilir

Detaylı

Evde Solunum Desteği Gereksinimi Olan Hastalara Yaklaşım

Evde Solunum Desteği Gereksinimi Olan Hastalara Yaklaşım Evde Solunum Desteği Gereksinimi Olan Hastalara Yaklaşım Dr. Tülay YARKIN SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul TTD 10. Yıllık Kongresi, Antalya; 25.04.2007

Detaylı

Yoğun Bakımdan - Eve Ventilatörde Hasta Takibi. Prof. Dr. Pınar Ergün

Yoğun Bakımdan - Eve Ventilatörde Hasta Takibi. Prof. Dr. Pınar Ergün Yoğun Bakımdan - Eve Ventilatörde Hasta Takibi Prof. Dr. Pınar Ergün Sunu planı Genel prensipler Organizasyonel yapılanma- ekip yapısı İş akışı Solunum yetmezliği- EVDE mekanik ventilasyon Kronik Restriktif

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

Evde Mekanik Ventilasyon

Evde Mekanik Ventilasyon Evde Mekanik Ventilasyon U z m. Dr. Tülay YARKIN Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, STANBUL G R fi Kronik solunum yetmezli inin tedavisinde evde mekanik ventilasyon

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Evde Mekanik Ventilasyon

Evde Mekanik Ventilasyon Evde Mekanik Ventilasyon Zuhal KARAKURT* * SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Bölümü, İSTANBUL Home Mechanical Ventilation Key Words:

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa YOĞUN BAKIMDAN EVDE BAKIMA TANIM EVDE BAKIM Koruyucu Tedavi Rehabilitasyon EVDE BAKIM Etkili Sürekli Destekleyici

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar TEDAVİ ENDİKASYONLARI Doç.Dr. Remzi ALTIN Karaelmas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku sırasında meydana gelen gaz değişimlerine paralel

Detaylı

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD Teknoloji Bağımlı Çocuk Teknoloji Değerlendirme Ofisi Tanımlaması

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi Pulmoner rehabilitasyon; semptomatik ve sıklıkla da günlük yaşam aktivitelerinde azalma olan kronik akciğer hastalarına uygulanan multidisipliner, kanıta dayalı ve kapsamlı bir programdır (1). Pulmoner

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar #

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA*, Özlem KUMBASAR*,

Detaylı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı VENTİLAT LATÖR R SEÇİMİ Doç.Dr.Dr.. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları ve Yoğun Bakım m Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI OUAS SUAS CSS UHHS Obstrüktif Uyku Apne

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya NIV kullanımı İlk olarak 1980 li yıllarda Akut SY de ET ye alternatif

Detaylı

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri;

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 20.4.15. Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları (NĐMV) A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 1. NĐMV cihazı verilecek hastalıklar; Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği BİPAP MODLARI Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği American Academy of Sleep Medicine, International Classification of Sleep Disorders, Third

Detaylı

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Noninvazif Mekanik Ventilasyon 1. Büyük çocuk ise önce ne yapacağını anlat 2. Uygun nasal veya oranazal maske kullan 3. Uygun ve hastayı rahatsız etmiyecek şekilde yerleştir

Detaylı

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z.

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z. ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULUNA ADAYLIK BAŞVURU FORMU ADI SOYADI: Doç Dr Zuhal Karakurt ADAY OLDUĞUNUZ ÇALIŞMA GRUBU: Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım KAÇ YILDIR TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÜYESİSİNİZ: 1997 KAÇ

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi

Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi BÖLÜM 25 Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi 189 Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi Müge Aydoğdu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP İle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar

Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP İle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar BÖLÜM 2 Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP ile Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar 21 Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP İle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV Dr. Turgut TEKE N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Karbon Dioksit Karbondioksitin Özellikleri Renksiz Kokusuz Yanmaz Yoğunluğu

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

Evde İnvaziv Mekanik Ventilasyon

Evde İnvaziv Mekanik Ventilasyon Evde İnvaziv Mekanik Ventilasyon Dr. İrfan Uçgun Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Evde Bakım Kursu, 2013 BURSA Evde MV ABD de 17824 hasta/yıl Yılda yaklaşık 1000

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29 (3) 55-59, 2003 Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Ahmet URSAVAŞ, Nihat ÖZYARDIMCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ünlü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD.

Prof. Dr. Mehmet Ünlü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Prof. Dr. Mehmet Ünlü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Uyku sırasında solunum şeklinde patolojik düzeydeki değişikliklere bağlı olarak gelişen Hastalarda morbidite ve

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÖZET Noninvaziv ventilasyon nedir? Negatif basınçlı noninvaziv ventilasyon Pozitif basınçlı noninvaziv

Detaylı

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yaşam desteği alan hastaların bakımı için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, yaşam desteği alan

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIRILMA ENDİKASYONLARI

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIRILMA ENDİKASYONLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIRILMA ENDİKASYONLARI Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi-tanım YBÜ leri -yoğun

Detaylı

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

BPAP KULLANIM ENDİKASYONLARI. Doç.. Dr Remzi Altın kları AnabilimDalı

BPAP KULLANIM ENDİKASYONLARI. Doç.. Dr Remzi Altın kları AnabilimDalı BPAP KULLANIM ENDİKASYONLARI Doç.. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs s Hastalıklar kları AnabilimDalı BPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) CPAP uygulanan ve tedaviye uyum

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon

Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Zuhal KARAKURT*, Hilal ALTINÖZ*, Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi,

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLİĞİ (SY) TANI VE TEDAVİSİ

SOLUNUM YETMEZLİĞİ (SY) TANI VE TEDAVİSİ SOLUNUM YETMEZLİĞİ (SY) TANI VE TEDAVİSİ Dr Gül GÜRSEL Solunum yetmezliği solunum sisteminin oksijenizasyon ve/veya karbondioksit eliminasyon işlevlerinde meydana gelen bozukluğa bağlı olarak PaO2 in 60

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

SleepOne Ürün Platformu

SleepOne Ürün Platformu Kare Medikal 2003 yılında üretim,satış ve ihracat faaliyetlerini birleştirmek üzere kurulmuştur. PAP cihazları, ventilasyon, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi ve aspirasyon ürün gruplarında ar-ge ve üretim

Detaylı

Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü

Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü BÖLÜM 24 Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü 183 Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü Arzu Topeli Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara GİRİŞ

Detaylı

Havayolu klirensi bozuk hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Sema Savcı Fizyoterapist H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Havayolu klirensi bozuk hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Sema Savcı Fizyoterapist H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Havayolu klirensi bozuk hastaya yaklaşım Prof. Dr. Sema Savcı Fizyoterapist H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Hava yolu temizleme teknikleri Solunum mekanikleri Hasta tanımlaması Modalitelerin

Detaylı

NON-ĐNVAZĐV MEKANĐK VENTĐLASYONDA UYGULAMA TEKNĐKLERĐ VE AYARLAR Doç. Dr. Mehmet GENCER Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı TANIM Hastanın kendi başına solunum işini

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Zuhal KARAKURT* * Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Noninvasive

Detaylı

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Respiratuvar Destek Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi Hayatın ilk anından itibaren

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon)

CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon) CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon) Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi Gazi Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Tanım CPAP titrasyonu; obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tanısı almış, uygun endikasyondaki

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYONDAN AYIRMA Dr. Nevin Uysal Hastanın kendi kendine solunum yapabildiği döneme kadar yapılan mekanik ventilasyon desteğinin azaltılması işlemlerine ayırma-weaning denilir. Bu dönemde solunum

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

Noninvaziv Pozitif Basınçlı Mekanik Ventilasyon

Noninvaziv Pozitif Basınçlı Mekanik Ventilasyon Noninvaziv Pozitif Basınçlı Mekanik Ventilasyon Figen DEVECİ*, S. Erhan DEVECİ** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Havayolu Basınç (PAP) Tedavisi Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP (Continious Positive

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 22.Hafta ( 23 27 / 02 / 2015 ) OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Slayt No: 34 Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar Solunumu olan hastalarda; nazal kanül, basit yüz

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ İnspiratuvar direnci arttıran durumlar: Entübasyon tüpünün bükülmesi Hastanın tüpü ısırması Ekspiratuvar direnci arttıran durumlar: Sekresyonlar Bronkospazm

Detaylı

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı?

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP Yüksek devirli bir jeneratör Basıncı

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 KOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı KOAH.1 KOAH tanısı alan hastalarda spirometri yapılma

Detaylı

Göğüs Kafesi Hastalıklarında Ne Kadar Etkili?

Göğüs Kafesi Hastalıklarında Ne Kadar Etkili? Derleme Review 115 Göğüs Kafesi Hastalıklarında Ne Kadar Etkili? How Effective in the Thoracic Cage Disorders? Dr. Asiye KANBAY Medeniyet Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Maslak Hastanesi Tüple Beslenme; Günlük protein, kalori ve sıvı gereksinimlerini

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

lması Kararı Yrd. Doç. Dr. Nevin Uysal Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD llık k Kongresi Nisan 2007, Antalya

lması Kararı Yrd. Doç. Dr. Nevin Uysal Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD llık k Kongresi Nisan 2007, Antalya Yaşam am Desteğinin Sonlandırılmas lması Kararı Yrd. Doç. Dr. Nevin Uysal Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Türk Toraks Derneği i 10. YıllY llık k Kongresi 25-29 29 Nisan 2007, Antalya Tanımlar

Detaylı

Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar

Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar Doç. Dr. Mehmet Ünlü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Uykuda solunum bozuklukları Uyku sırasında solunum şeklinde patolojik

Detaylı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı AMAÇ Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın hemşirelik bakımının planlanması ve mekanik ventilasyonun devamlılığının sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Tanımlar Ventilatör

Detaylı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı Cengizhan ELMAS*, Tuba TURUL**, Ebru YALÇIN*, Nural KİPER*, Deniz DOĞRU*, Uğur ÖZÇELİK*, Ayhan GÖÇMEN* * Hacettepe Üniversitesi İhsan

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Noninvaziv Mekanik ventilasyon (NIMV) uygulamasının endikasyonları, uygulamada kullanılan maske ve aletler,

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi #

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi # Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi # Ahmet URSAVAŞ, Ercüment EGE, Esra KUNT UZASLAN, Funda COŞKUN,

Detaylı

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi Teknisyen : Evren SÖNMEZIŞIK CPAP OSAS tedavisinde birinci seçenektir.

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR Dr. Sibel Özkurt Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fak. Göğüs s Hastalıklar kları Anabilim Dalı Organizmanın çevreyle iletişiminin değişik şiddette uyaranlar

Detaylı

Noninvaziv MV, endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve modlar. Doç.Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ünitesi

Noninvaziv MV, endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve modlar. Doç.Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ünitesi Noninvaziv MV, endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve modlar Doç.Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ünitesi Solunum Yetmezligi Parankimal hastalık Ventilatuvar hastalık

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON

İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Doç.. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların atılmas

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

NIMV kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A. D.

NIMV kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A. D. NIMV kullanımı Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A. D. Sunum planı NIV nin tanımı Neden NIV? NIV nin akut solunum yetmezliğinde kullanımının fizyolojik gerekçeleri

Detaylı