4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin %24.82 sini teşkil etmektedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin %24.82 sini teşkil etmektedir."

Transkript

1 204 YILI BÜTÇESi

2

3 BÜTÇE SUNUŞU Odamız üyelerine sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için geliştirdiği projelere her yıl yenilerini eklemekte ve üye memnuniyetini artırmak için sürekli çalışmalar yapmaktadır. 202 yılında ,-TL olan Gelir Bütçemiz ,-TL olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçemiz ise TL hedeflenmiş iken ,-TL olarak gerçekleşmiştir. 203 yılı gelir ve gider bütçemiz TL olarak belirlenmişti. 204 yılı bütçemiz ise ,-TL olarak hedeflenmiştir. 204 yılında da Odamıza ve kentimize yakışır bir bina kazandırmak amacı ile tasarruf ağırlıklı bir bütçe hazırlanmıştır. 203 yılında tahsilatlarımızın % 40 ı bankalar aracılığıyla, %8 i web portalımız üzerinden gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ofislerinden internet aracılığıyla daha hızlı ve kolay aidatlarını ödeyebilmişler ve e-imzalı belge, fuar teşvik başvuruları, ödüllendirme başvurularını vb. web portalımız üzerinden gerçekleştirmiştir. Odamız 204 yılında da üzerine yüklenmiş olduğu misyonunu yerine getirmek için çalışmalar yapacaktır. Üyelerimize sunulan hizmetin kalitesi her geçen gün artmakta, İzmir in büyümesi ve tanıtımı için yapılan faaliyetler artarak devam edecektir. 303

4 204 Yılı Gelir Bütçemizin, -Kayıt Ücretleri Faslı; 574 sayılı kanunun 24. Maddesinde belirtilen tavanlar dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama sonucu beklenen gelirler, Gelir Bütçemizin % 4.57 sini teşkil etmektedir. 2-Yıllık Aidat Faslı; 574 sayılı kanunun 24. Maddesinde belirtilen tavanlar dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama sonucu beklenen gelirler, Gelir Bütçemizin % 30,32 sini teşkil etmektedir. 3-Munzam Aidat Faslı; 574 sayılı kanunun 25. Maddesinde belirtilen tavanlar dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama sonucu beklenen gelirler, Gelir Bütçemizin % ünü teşkil etmektedir. 4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin %24.82 sini teşkil etmektedir. 5-Faiz Gelirleri Faslı; Faiz ve temettülerden doğan gelirler ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat gecikme zamları Gelir Bütçemizin %6.06 sını teşkil etmektedir. 6-Kira Gelirleri Faslı; Odamız İş Merkezindeki büro ve işyerleri ile Odamız hizmet binasında ABD Ticaret Müsteşarlığı na verilen ofis kira gelirlerimiz Gelir Bütçemizin % 3.43 ünü teşkil etmektedir. 7-Belge Bedelleri, Yayın Gelirleri, Şube ve Temsilcilik Gelirleri, Tarife Tasdik Ücretleri, Bağış ve Yardımlar, Para Cezaları, Menkul Kıymet Satış Gelirleri, Kambiyo Gelirleri ve Sair Gelirler Fasılları; Gelir Bütçemizin %,7 sini teşkil etmektedir. 204 Yılı Gider Bütçemizin, -Personel Giderleri Faslı; memur ücret ve giderleri tahminleri tarihinde yürürlüğe giren 574 sayılı kanuna göre; halen çalışmakta olan ve yeni yasaya göre İş Kanununa tabi olarak Odamızda çalışmaya başlayan personelimize tabi oldukları yasalara uygun olarak ödenecek ücretleri, giyecek ve yiyecek yardımları gibi unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin % sını teşkil etmektedir. 2-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Faslı; Oda hizmetlerinin yürütülmesi ve devamı için yapılması zorunlu işletme giderleri ile çeşitli hizmet ve mal alımları unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin %8.8 ini teşkil etmektedir. 3-Sabit Kıymet Giderleri Faslı; Odamızın, Bilgisayar, mefruşat, diğer demirbaşlar, bilgisayar sistemine ait yazılım ve paket program bedellerinin karşılanması unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin %24.94 ünü teşkil etmektedir. 4-Genel Yönetim Giderleri Faslı; Odamızın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan sigorta, dava icra, komisyon ve kuruluş yıldönümü etkinlikleri giderlerinin karşılanması unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin % 4 ünü teşkil etmektedir. 304

5 5-Seyahat ve Yol Giderleri Faslı; Gider Bütçemizin %2.75 ini teşkil etmektedir. 6-Birlik Aidatı, Kanuni Aidat ve Fonlar Faslı; Gider Bütçemizin % 0.2 ini teşkil etmektedir. 7-Eğitim ve Fuar Giderleri Faslı; Gider Bütçemizin % 9.5 ini teşkil etmektedir. 8-Bağış ve Yardımlar ,-TL olup Gider Bütçemizin % 2.28 ini oluşturmaktadır. Fasıldaki bakiye tutar Atatürk anısı fonu, sosyal tesis ve İzmir in tanıtımı amacıyla gerçekleştirilecek proje giderleri için tahsis edilmiş olan TL. Gider Bütçemizin % ini teşkil etmektedir. 9- Basın Yayın Giderleri Faslı, Menkul Kıymet Satış Giderleri, Kambiyo Giderleri, Sair Giderler, Kira Giderleri, Huzur Hakkı Giderleri, Şube ve Temsilcilik Giderleri, Vergi, Resim Harçlar Fasılları Gider Bütçemizin %.39 unu teşkil etmektedir. YÖNETİM KURULU 305

6 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU RAPORU Hesapları İnceleme Komisyonu DÖNMEZLER in başkanlığında toplandı. Çarşamba günü saat 4.00 de Ahmet Yönetim Kurulu nun, tarih 3 sayılı oturumunda görüşülerek Meclis Başkanlığı tarafından komisyonumuza havale edilen Odamızın 204 yılı Bütçe tasarısı üzerinde; Gelir Gider cetvelleri, gerekçeleri, gerekçeler içindeki Meclisin onayına sunulan teklifler, kadro cetvelleri ile verilecek bursun miktarını gösterir cetvel ile seyahat giderleri tablosu, 204 yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi, 204 yılı Hizmet Ücretleri ve 8 maddeden oluşan bütçe talimatı ile birlikte ayrıntılı olarak yapılan incelemeler ve görüşmeler sonunda; Gelir bütçesinin fasıl ve maddelerindeki gelir tekliflerinin mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın yapıldığı görülerek TL olarak bağlanan gelir tahminlerinin, 204 yılı çalışma programında yazılı hususları da kapsayacak şekilde ve gelir bütçesine denk olarak saptanmış olduğu tespit edilen gider bütçesinin ekteki haliyle, fasıl ve maddelerinde teklif edilen ödenekler ile verilecek bursun miktarını gösterir cetvel ile seyahat giderleri tablosu, 204 yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi, 204 yılı Hizmet Ücretleri, kadro cetvellerinin ve bütçe talimatının, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun bulunduğu görüşüyle 204 yılı bütçesinin Meclisimizin onaylarına sunulmasına, Üyelerin oy birliği ile karar verildi. Başkan Ahmet DÖNMEZLER Başkan Yardımcısı Turgut YEMİŞÇİ Üye İbrahim GÜDÜM Üye Ender KIZILTOPRAK (Mazeretli ) 306 Üye Mehmet PAMUK

7 204 YILI BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ 0-KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 204 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. tahmin edilmiştir. 00-Kayıt Ücretleri 204 yılında Odamıza kaydı yapılacak üyelerin ödeyecekleri kayıt ücretlerinden sağlanacak gelir ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 02-YILLIK AİDAT FASLI Bu fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 00-Cari Yıl Aidatları Cari yıl aidatları ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 204 yılı için tahsil edilebilecek tahmini miktarlar aşağıda gösterilmiştir ; Fevk. Derece 2.Derece 4.Derece 5.Derece 203 Yılı Tarifesi 385,-TL 240,-TL 205,-TL 35,-TL 05,-TL 00,-TL 204 Yılı Tarifesi 40,-TL 255,-TL 220,-TL 45,-TL 5,-TL 0,-TL* 204 Yılı Bütçe Tahmini ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL 0.000,-TL ,-TL *Kayıt ücreti ile yıllık aidat,onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %0 undan az, yarısından fazla olamaz. 002-Geçmiş Yıl Aidatları 574 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince; tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 204 yılına devreden aidat tahsilatlarının ,-TL. olacağı tahmin edilmiştir. 03-MUNZAM AİDAT FASLI Bu fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 00-Cari Yıl Munzam Aidatları 574 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince; Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında tahsil edilecek munzam aidatın, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecek olup, 204 yılı geliri ,-tl. olarak tahmin edilmiştir. 307

8 002-Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 574 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 204 yılına devreden munzam aidat tahsilatlarının ,tl. olacağı tahmin edilmiştir. 04-YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 204 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. tahmin edilmiştir. 00- Hizmet Ücretleri 574 sayılı kanunun 26.maddesi gereğince Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla yapılan tarife gereğince hizmetler karşılığı alınan ücret gelirlerinden oluşacaktır. Tahmin edilen gelir ,-TL. dir. 05-BELGE BEDELLERİ FASLI Belge bedelleri faslı olarak ,-TL. tahmin edilmiştir. 00-Belge Bedelleri 574 sayılı kanunun 26.maddesi gereğince tahsil edilecek belge bedellerinden, geçen yıl tahsilatları dikkate alınarak bu madde geliri ,- TL. olarak tahmin edilmiştir. 06- YAYIN GELİRLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. 00- Oda Yayın Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl konulmuştur. 07- ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. 00-Çeşme Temsilciği Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl konulmuştur. 08- TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI Tarife Tasdik Ücreti faslı için 3.000,-TL. tahmin edilmiştir. 00- Tarife Tasdik Ücreti 574 Sayılı kanunun 26.maddesi gereğince tahsil edilecek tarife tasdik ücretleri geliri 3.000,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 308

9 0-BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Faslın açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. 00-Bağış ve Yardımlar Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. -PARA CEZALARI FASLI Faslın açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. 00-Para Cezaları Maddenin açık tutulmasını teminen,- TL. konulmuştur. 3-FAİZ GELİRLERİ FASLI Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin ve süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidatlara ait 683 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki kanun hükümlerine göre alınacak gecikme zamlarının izlendiği fasıldır. Bu fasıl gelirlerimiz ,-TL olarak tahmin edilmiştir. 00- Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Vadeli mevduatlarımızdan elde olacağı tahmin edilmiştir. edilecek faiz gelirimizin ,-tl Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Gecikme Zamları 574 sayılı kanunun 24 üncü maddesi ve 683 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki kanun hükümlerine göre zamanında ödenmeyen 204 yılına ait kayıt ücreti ve yıllık aidatların gecikme zamları ile tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 204 yılına devreden kayıt ücreti ve yıllık aidat gecikme zammı tahsilatlarının 204 yılında ,-tl.sına ulaşacağı tahmin edilmiştir Munzam Aidat Gecikme Zamları 574 sayılı kanunun 25 inci maddesi ve 683 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki kanun hükümlerine göre zamanında ödenmeyen 204 yılına ait munzam aidatların gecikme zamları ile tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 204 yılına devreden munzam aidat gecikme zammı tahsilatlarının 204 yılında ,-TL.sına ulaşacağı tahmin edilmiştir. 4- KİRA GELİRLERİ FASLI Bu fasıl toplamı ,-tl. olarak tahmin edilmiştir. 00- Kira ve Aidat Gelirleri Odamız gayrimenkullerinden elde edilecek kira ve aidat gelirlerimiz ,-tl. tahmin edilmiştir. 309

10 5-MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. 00- Menkul Kıymetler Satış Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. 6-KAMBİYO GELİRLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 2,-TL. konulmuştur 00- Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur. 7-SAİR GELİRLER FASLI Bu fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 00- Küsurat Farkı Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. konulmuştur 003- Sair Gelirler 204 Yılı içinde gerçekleşebilecek sair gelirlerimiz ,-TL. olarak tahmin edilmiştir İştirak Gelirleri 204 Yılı içinde Odamız iştiraklerinden gerçekleşebilecek gelirlerimiz ,-TL olarak tahmin edilmiştir. 30

11 I NO'LU CETVEL 204 YILI GELİR BÜTÇESİ FASIL NO YÖNETİM KURULU TEKLİFİ MADDE NO 0 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU TEKLİFİ KAYIT ÜCRETLERİ FASLI Kayıt Ücretleri Cari Yıl Aidatları Fevkalade Derece Derece Derece MUNZAM AİDAT FASLI Cari Yıl Munzam Aidatları Geçmiş Yıl Munzam Aidatları YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI Hizmet Ücretleri BELGE BEDELLERİ FASLI Belge Bedelleri YAYIN GELİRLERİ FASLI Oda Yayın Gelirleri ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI Çeşme Temsilciliği Gelirleri TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI Tarife Tasdik Ücreti BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Bağış ve Yardımlar PARA CEZALARI FASLI Para Cezaları FAİZ GELİRLERİ FASLI Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri YILLIK AİDAT FASLI Geçmiş Yıl Aidatları 3

12 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Gecikme Zamları Munzam Aidat Gecikme Zamları KİRA GELİRLERİ FASLI Kira ve Aidat Gelirleri MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI Menkul Kıymet Satış Gelirleri KAMBİYO GELİRLERİ FASLI Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri SAİR GELİRLER FASLI Küsürat Farkı Gelirleri Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri 003 Sair Gelirler İştirak Gelirleri

13 GİDER BÜTÇESİ 0- MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen,-tl. teklif edilmiştir. 00-Menkul Kıymet Satış Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,- TL teklif edilmiştir. 02-KAMBİYO GİDERLERİ FASLI Fasılın açık tutulmasını teminen 3,- TL teklif edilmiştir 00-Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,- TL teklif edilmiştir. 002-Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,- TL teklif edilmiştir. 003-Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,- TL teklif edilmiştir. 03-SAİR GİDERLER FASLI Fasılın açık tutulmasını teminen 2,- TL teklif edilmiştir. 00-Maddi Duran Varlık Satış Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,- TL teklif edilmiştir. 002-Sair Giderler Maddenin açık tutulmasını teminen,- TL teklif edilmiştir. 04-PERSONEL GİDERLERİ FASLI 574 sayılı TOBB Kanununun 73 ncü maddesi çerçevesinde 4857 sayılı İş Kanunu, Bakanlar Kurulunca tarih ve 83/6620 sayılı kararla saptanarak tarihinden geçerli olmak üzere gün ve 826 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Odalar Personel Yönetmeliği ile bu yönetmelikte yapılan değişiklik hükümlerine ve Devlet ları Kanununun Odamız personelini kapsamına alan maddeleri ve bunlara dayalı olarak çıkarılan kararnameler ve Odamız Personel İç Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenen ücretler ile sosyal aktivite harcamaları, yiyecek, giyecek ve sağlık giderlerini kapsamaktadır. 33

14 Fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin ve teklif edilmiş olup, maddeler halinde dökümü aşağıdadır: 00- Kadrolu Personel Ücretleri Kadro cetvelinde yer alan kadrolardan daimi personele ilişkin bulunanlar için Odalar Personel Yönetmeliğinin 2.maddesinde uygulanması öngörülen Aylık Gösterge Tablosu nda yer alan gösterge rakamları ile taban aylığı ve kıdem aylığı gösterge rakamlarında 204 yılında Hükümetçe öngörülecek muhtemel artışlar da dikkate alınarak ek gösterge, ödenek, özel hizmet tazminatı, ihtisas tazminatı, yabancı dil tazminatı, aile yardımı ve çocuk yardımı ücretleri karşılığı ,- TL ödenek teklif edilmiştir. Odalar Personel Yönetmeliği nin 2.maddesinde tarih ve 377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik hükmüne göre personel için tespit edilen ek gösterge cetveli aşağıda gösterilmiştir: Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Müdür- Danışman Uzman Uzman Uzman Yardımcısı Şef Şef Yüksek Okul Lise ve Dengi Ortaokul İlkokul Kadro Derecesi Ek Gösterge tarih 9 sayılı Meclis Kararı ve Odalar Personel Yönetmeliği nin 3.maddesi uyarınca yapılan tespite göre kadrolu personel aylıklarının 2/3 ü tutarında da ödenek hesaplanacaktır. Yine Personel Yönetmeliği nin 4.maddesindeki Oda, Borsa ve Birlikte -4 dereceli kadrolarda çalışan personel ile özel bilgi ve beceriyi gerektiren işlerde çalışan personele 657 sayılı Devlet ları Kanununa 327 sayılı kanunla eklenen değişik ek maddeye göre Devlet larına ödenen özel hizmet tazminatı miktarının iki katını aşmamak şartıyla brüt özel hizmet tazminatı ödenir. hükmünden hareketle, Yönetim Kurulumuzca tespit edilen özel hizmet tazminatı cetveli aşağıda gösterilmiştir: 34

15 Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Müdür- Danışman Müdür&Tic.Sic. Yardımcısı Uzman Şef Uzman Yrd. Yüksek Okul Yüksek Okul Yüksek Okul Lise ve Dengi Lise ve Dengi Kadro Derecesi Tazminat Oranı % Sözleşmeli Personel Ücretleri Odalar Personel Yönetmeliği nin. 6.maddesinde tespit edilmiş olan ücret kıstasları dikkate alınarak, halen çalışmakta olan sözleşmeli personelimizin ücretlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-İş Kanununa Tabi Sözleşmeli Personel Ücretleri Tarihinde yürürlüğe giren 574 sayılı TOBB Kanunun 73.maddesi çerçevesinde yine bu tarihten itibaren Odamızda istihdam edilenler 4857 sayılı İş Kanununa tabi kılındığından ücretleri bu kanun hükümlerine göre düzenlenerek ,-TL.ödenek teklif edilmiştir. 004-Sigorta ve Emeklilik Primi Teşekkül Payı 506 sayılı kanunun 78.maddesine göre yapılan yeni düzenlemeye, Sigorta ve Emeklilik Sandığına bağlı sigortalı personelin Vakıf Senedi hükümlerine göre ödenecek teşekkül payını karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-İşsizlik Sigortası İşveren Payı Tarihinden itibaren Odamızda istihdam edilen personelin işçi statüsünde olmaları nedeniyle 4447 sayılı İşsizlik Kanununa tabi olduklarından işsizlik sigorta primi işveren payı karşılığı olarak ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 006-Fazla Mesai Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. teklif edilmiştir. 007-İkramiye Odalar Personel Yönetmeliği nin 28. maddesi gereğince personele Yönetim Kurulunca uygun görülecek tarihlerde ikramiye ödenmesini teminen ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 35

16 008-Kasa ve Mali Risk Tazminatı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 70. maddesi doğrultusunda, brüt mali risk tazminatı ödemelerini karşılamak üzere,-tl. ödenek teklif edilmiştir Doğum ve Ölüm Yardımları Odalar Personel Yönetmeliği'nin 27. maddesine göre, Devlet memurlarına ödenen miktarlara eşit olmak üzere yapılacak bu yardımlar için ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Giyecek Yardımı Odalar Personel Yönetmeliği'nin 27. maddesine göre Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Oda görevlilerine verilmesi öngörülen giyim giderlerini karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 0- Ayrılış, Ölüm, Maluliyet, İhbar ve Kıdem Tazminatı Personelimizin, Personel Yönetmeliği nin 32.maddesine göre ayrılmaları halinde ayrılma tazminatlarını karşılamak üzere ve Tarihinden itibaren Odamızda İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen personelin işten ayrılmaları veya işlerine son verilmesi hallerinde 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi için ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 02- Personel Sosyal Aktivite Harcamaları Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 03- Sair Sosyal Yardımlar Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 04-Sağlık Giderleri Personel sağlık giderlerinin karşılanması amacıyla ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 05- Yemek Giderleri Personel yemek giderlerini karşılamak üzere 204 yılı harcamaları ve fiyatlarda oluşacak artışlar da dikkate alınarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 06- Ödül Teşvik ve Performans Fonu Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 07- Kıdem Tazminat Fonu Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl teklif edilmiştir. 36

17 05- DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI Odamız faaliyetlerini yürütmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri kapsayan giderler için TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Elektrik Giderleri 204 Yılı bütçe uygulaması sonucunda elektrik giderlerinin karşılığı olarak yapılan ödemeler ve 204 yılı içindeki olabilecek fiyat artışları da dikkate alınarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Su Giderleri 204 yılı su giderlerini karşılamak üzere ,-TL. edilmiştir. ödenek teklif 003- Isınma Giderleri 204 yılı içinde Odamızın ihtiyacı olan yakıt giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir İletişim Giderleri 204 yılı teklif edilmiştir. iletişim giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek 005- Kurye, Kargo ve Posta Giderleri Odamız hizmet ve aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde yapılacak posta, kurye ve kargo hizmetleri için ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Bilgisayar İşletme Giderleri 204 yılı internet erişim hizmetleri ile bilgisayar programlarımızın bakım bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri Odamız binalarının temizliğinde kullanılan malzeme bedelleri ile sözleşme gereği özel şirkete yaptırılan Odamız binalarının genel temizlik ve ilaçlama giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Binalar Bakım, Onarım ve İnşaat Giderleri Odamız hizmet binaları ve iş merkezinde yapılacak tadilatlar, deprem testleri ve yangın önlemleri ile asansörlerin ve diğer periyodik bakım gerektiren tesisatların bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Güvenlik Hizmeti Giderleri Sözleşme gereği özel güvenlik şirketinden sağlanan güvenlik hizmet ve malzeme giderlerini karşılamak üzere ,-TL ödenek teklif edilmiştir. 37

18 00-Odamız Taşıtları ve Ulaşım Giderleri Odamız taşıtlarının yakıt, bakım, onarım, park giderleri ve görevleri nedeniyle personele ödenen ulaşım giderleri ile toplantılara katılan Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerimizin park giderlerini karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 0- Bilgisayar Makinaları Bakım, Onarım ve Malzeme Giderleri Odamız bilgisayarlarının bakım, onarım ve malzeme giderlerini karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 02- Demirbaş Eşya Bakım, Onarım Giderleri Demirbaş eşyalarımızın her türlü bakım ve onarım karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. giderlerini 03-Meclis Başkanlığı Temsil Giderleri Meclis Başkanlığına ait ağırlama, çiçek, Meclis sonrası verilen kokteyl vb. Meclis Başkanlığı giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 04-Odamız Temsil Giderleri İlimizi ve Odamızı ziyaret eden yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması giderlerini, çeşitli törenler için yaptırılan çiçek bedelleri ile yerli ve yabancı heyet mensupları için verilen hediyelik eşya bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 05- Toplantı Temsil ve İkram Giderleri Odamızca düzenlenen toplantılarda yapılacak karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. ikram giderlerini 06- Kırtasiye Giderleri 204 yılı kırtasiye giderlerimizi karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 07- Danışmanlık Giderleri Ekonomik, sosyal, hukuki ve mali konulardaki danışmanlık ücretlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 08-İstişare, Etüd ve Seminer Giderleri 204 yılında düzenlenecek kongre, panel, seminer, arama konferansı. v.b. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak giderleri karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 38

19 09-Telif Hakkı Giderleri Odamızca çeşitli konularda ihtiyaç duyulabilecek ekonomik, sosyal, hukuki ve mali konulardaki eserlere ait telif ücretleri ile Odamızın çeşitli faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan tercüme giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 020-Müteferrik Giderler Odamız müteferrik giderlerini karşılamak üzere ,- TL ödenek teklif edilmiştir. 02-Nakliye ve Hammaliye Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 06- BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI Odamız faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak basın, yayın ve ilan giderlerini karşılamak üzere fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Basın, Yayın ve İlan Giderleri Odamız dergisinin basımı, yıl içinde araştırma, seminer vb. faaliyetlere ilişkin kitap ve broşür gibi yayınlar, bültenler ile ilan ücretlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Kitap, Gazete ve Dergi Giderleri Odamızın abone olduğu gazete ve dergi bedelleri ile kütüphane ve servisler için ihtiyaç duyulan kitap, dökümantasyon ve periyodik yayın giderlerini karşılamak üzere TL. ödenek teklif edilmiştir Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı Odamızın abonesi olduğu ajanslardan haber alım ve medya takip bedellerini karşılamak üzere TL. ödenek teklif edilmiştir. 07- SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI Fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Bilgisayar 204 yılında alınacak PC, notebook, server ve yazıcı giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Mefruşat Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 39

20 003-Diğer Demirbaşlar 204 yılı içerisinde alınacak çeşitli demirbaş bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Arazi, Arsa ve Binalar 204 Yılı içerisinde yeni hizmet binası yapımı veya gayrimenkul alımı giderlerini karşılamak üzere bütçeye ,-TL ödenek teklif edilmiştir. 005-Tesis, Makine ve Cihazlar 204 yılı içerisinde tesis, makine ve cihaz alınması olasılığı göz önünde tutularak iz bedeli üzerinden bütçeye,-tl ödenek teklif edilmiştir. 006-Taşıtlar Makam aracı yenilenmesi giderlerini karşılamak üzere ,-TL ödenek teklif edilmiştir Haklar Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 204 yılında mevcut bilgisayar programlarımızın güncelleştirilmesi ile yeni bilgisayar program bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 08-KİRA GİDERLERİ FASLI 204 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 00- Kira ve Aidat Giderleri 204 yılı içinde ödenecek arşiv kira giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 09-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI Oda faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan genel yönetim giderlerini karşılamak üzere ,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 00-Sigorta Giderleri Odamız gayrimenkullerinin, demirbaşlarının ve Odamız araçlarının sigortaları için ödenecek sigorta giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Komisyon Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 320

21 003-Dava ve İcra Giderleri 204 yılında Odamızın taraf olduğu veya olabileceği davalar, icra takip ve gerçekleşebilecek tahkim masraflarını karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Meslek Komiteleri Talepleri Meslek Komitelerinin kendi meslek grupları itibariyle sektörlerinin gelişmesini sağlayacak, sektörün yaşadığı sorunun çözümüne katkıda bulunacak çalışmalarda (araştırma, anket, toplantı, ilgili kurum-kuruluş ziyareti, mekansal çalışma, eğitim, Ur-ge Destek Projeleri ve proje hazırlama vb.) bulunulması amacıyla yapılacak harcamaları karşılamak üzere ,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 005-Seçim Giderleri 204 yılında Odamız Meslek Komiteleri seçimleri nedeniyle yapılacak giderleri karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 006-Ödüllendirme ve Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Giderleri Her yıl yapılmakta olan Odamız Kuruluş Yıldönümü, vergi ödemede ve ihracatta başarılı üyelerimizi ödüllendirme faaliyetleri giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 0-SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 204 yılı için fasıl toplamı olarak ,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 00- Yurt İçi Seyahat Giderleri Yurtiçi inceleme gezilerine, çeşitli toplantılara, seminer, konferans, v.b. etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 65nci maddesi ile Odamız Personel İç Yönetmeliği uyarınca ödenecek yol masrafları ve seyahatin biçimine göre konaklama masrafları ve gündelikler ile ayrıca pamuk, kuru üzüm ve incir rekolte tahmin çalışmaları dolayısıyla yapılan yol giderleri 3 teşekkül arasında paylaşarak karşılandığından bu maddeye ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. a Meclis, Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Sekretere, Genel Sekreter Yardımcılarına ve Oda dışından görevlendirileceklere ödenecek günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının dörtte birini geçemeyecek olup, 204 yılı için 240,TL.dir. b- Genel Sekreter ve Yardımcısı dışında kalan ve Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek danışman, şube/temsilcilik yetkilisi, müşavir, daire başkanı, müdür, uzman, uzman Yrd., şef, müfettiş, avukat, mühendis, mimar gibi benzeri kadrolarda çalışan personele ödenecek günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının beşte birini geçemeyecek olup, 204 yılı için 90,- TL.dir. c- (b) bendinde yazanlar dışında kalan personele günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı ise 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının altıda birini geçemeyecek olup, 204 yılı için 50,- TL.dir. 32

22 002- Yurt Dışı Seyahat Giderleri Odamızın çalışma programı çerçevesinde oluşan projelere uygun olarak düzenlenecek dış inceleme ve işbirliği gezileri ile sergi ve fuarlara, çeşitli toplantı, kongre, seminer, konferans v.b. etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 65 nci maddesi ile Odamız Personel İç Yönetmeliği uyarınca ödenecek yol masrafları, seyahatin biçimine göre konaklama masrafları ve gündelikleri karşılamak üzere ,-tl. ödenek teklif edilmiştir. a Meclis, Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Sekretere, Genel Sekreter Yardımcılarına ve Oda dışından görevlendirileceklere ödenecek günlük yurt dışı yevmiyesinin brüt miktarı 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının üçte ikisini geçemeyecek olup, 204 yılı için 520,-TL.dir. b- Genel Sekreter ve Yardımcısı dışında kalan ve Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek danışman, şube/temsilcilik yetkilisi, müşavir, daire başkanı, müdür, uzman, uzman Yrd., şef, müfettiş, avukat, mühendis, mimar gibi benzeri kadrolarda çalışan personele ödenecek günlük yurt dışı yevmiyesinin brüt miktarı 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını geçemeyecek olup, 204 yılı için 460,- TL.dir. c- (b) bendinde yazanlar dışında kalan personele günlük yurt dışı yevmiyesinin brüt miktarı ise 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının beşte ikisini geçemeyecek olup,204 yılı için 350,-TL.dir. - HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 204 yılı fasıl toplamı olarak 76.00,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Meclis Huzur Hakları Katıldıkları her toplantı için Meclis Başkanı ve Meclis üyelerine toplantı başına brüt 35,-TL. huzur hakkı ödenmesini teminen ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Yönetim Kurulu Huzur Hakları Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 30,-TL. tutarında huzur hakkı ödenmesini teminen 2.500,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Meslek Komitesi Huzur Hakları Meslek Komiteleri üyelerine ay içinde birden fazla toplantı yapılsa dahi ayda yalnız bir toplantı için brüt 30,-TL. huzur hakkı ödenmesini teminen ,TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Hesapları İnceleme Komisyonu Huzur Hakları Hesapları İnceleme Komisyonu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 45,-TL tutarında huzur hakkı ödenmesini teminen 2.500,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 322

23 005-Disiplin Kurulu Üyeleri Huzur Hakları Disiplin Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 45,-TL tutarında huzur hakkı ödenmesini teminen.000,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 006-Sair Komisyon Üyeleri Huzur Hakları Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 2-ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 00-Çeşme Temsilciliği Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 3-BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 204 yılı fasıl toplamı TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Birlik Aidatı 574 sayılı kanunun 70.maddesi gereğince Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin % 8 ini Odalar Birliğine Birlik Aidatı ismi altında ödemekle mükelleftir. Esasen kesin hesapların sonucunun alınması halinde gerçek aidat miktarı tahakkuk ettirileceğinden tahmini olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payı 574 sayılı yasanın 78.maddesi b bendine dayanılarak hazırlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bütçenin % tutarında olmak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı 574 Sayılı yasanın 78.maddesi a bendine dayanılarak hazırlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bütçenin % tutarında olmak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Kalkınma Ajansı Fonu 5449 sayılı kanunun 9.maddesi e.bendi gereğince bir önceki yılın kesinleşmiş bütçe gelirlerinin % oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak pay nedeniyle ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri Kanun gereği ödemekle mükellef olduğumuz aidatlar dışında üyesi bulunduğumuz kuruluşların üyelik aidatlarının karşılanacağı bu madde için ,TL. ödenek teklif edilmiştir. 323

24 4-EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 204 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Eğitim Giderleri Odamızda staj yapacak öğrencilerin staj ücretleri ile diğer giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Personel Eğitim Giderleri Odamız personeli hizmet içi eğitim masraflarını, Kalite Belgesi eğitimlerini, personelimizden yabancı dil kurslarına devam edip başarılı olanların kurs ücretlerini karşılamak üzere 0.000,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Üyelerimiz Eğitim Giderleri Üyelerimize yönelik eğitim giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Burslar Odamız Burs Yönetmeliği esasları doğrultusunda 204 yılında Üniversite öğrencilerine 200,-TL. Lise Öğrencilerine 00,-TL. olarak ödenecek bursları karşılamak üzere ,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 005-Fuar ve Sergi Giderleri 204 yılında fuar ve sergilere katılım giderlerini karşılamak üzere ,-tl. ödenek teklif edilmiştir Yurtiçi Fuar Teşvikleri Yurtiçi fuar teşvikleri ve fuarlara katılım giderlerini karşılamak üzere ,-tl. ödenek teklif edilmiştir Yurtdışı Fuar Teşvikleri Yurtdışı fuar teşvikleri ve fuarlara katılım giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 5- BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 204 yılı fasıl toplamı olarak ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 00-Eğitim Yardımları Eğitim tesis ve hizmetlerine yapılacak yardımları karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Sair Yardımlar Odamızdan yardım talebinde bulunan çeşitli derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, İzmir in kültür, sanat ve spor yaşamının canlanması ile sağlık kurumlarının, çeşitli vakıfların sağlık, spor, kültür ve sanata katkı amaçlı aktivitelerini ve organizasyonlarını desteklemek amacıyla ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 324

25 003-İTO Vakfı Fonu İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı na 204 yılı yardım bedeli olarak ,TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Sosyal Kültürel Aktiviteler ve Tanıtım Fonu Üyelerimize yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler ile Odamızca gerçekleştirilecek İzmir in, Türkiye nin tanıtımına ilişkin çeşitli faaliyet ve etkinlikleri için ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-İzmir de Turizm Potansiyeli Taşıyan Tarihi ve Kültürel Mekanların Şehir Turizmine ve Kente Kazandırılması Fonu İzmir in şehir merkezindeki Smyrna Antik Kenti, Kadifekale, Kemeraltı ve Dalgakıran gibi tarihi ve kültürel mekanlarını şehir turizmine kazandırmak gezilebilir-görülebilir-ziyaret edilebilir hale getirmek amacıyla ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Atatürk Anısı Fonu Odamızın Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve yaşatılarak yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek aktivite, yapılacak Atatürk Büstü ve Köşeleri ile Atatürk Posterlerinin giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Kent Projeleri Fonu İzmir i gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm projeleri ile Ege Bölgesi nin toptan ticaret merkezi, Güney İzmir Lojistik Merkezi projesi ile Batı Anadolu nun lojistik merkezi, Sera OSB projesi ile tarım sektörünün lokomotifi, Kruvaziyer turizmi açısından bir ana liman haline getirmek ve kentsel ekonominin büyümesi için geliştirilecek her türlü proje giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Üyelere Dönük Sosyal Yatırım ve Hizmet Fonu Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir Uluslararası Organizasyonlar Fonu Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 00- WORLD EXPO 2023 Giderleri İzmir in WORLD EXPO 2023 çalışmaları kapsamında genel kurullara katılım, delegelere lobi faaliyetleri kapsamında yapılabilecek ülke ziyaretleri ve organizasyon giderlerini ve diğer harcamaları karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 6-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI Çeşitli mevzuatlar gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi resim ve harçların ödenmesini sağlamak üzere 34.89,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 325

26 00-Damga Vergisi Mevzuat gereği Odamızca yapılan ödemelere ait damga vergilerinin karşılanacağı bu madde için.000,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 002-Emlak Vergisi Odamız gayrimenkulleri için ödenecek vergileri karşılamak üzere ,TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Motorlu Taşıtlar Vergisi Odamız taşıtları için ödenecek vergileri karşılamak üzere 6.000,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Noter ve Harç Giderleri Mevzuat gereği yapılması gereken işlemlerle ilgili noter ve harç giderlerini karşılamak üzere 0.000,-TL. ödenek teklif edilmiştir 005-Çevre Temizlik Vergisi Mevzuat gereği ödenen Çevre Temizlik Vergisinin karşılanacağı bu madde için 7.890,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 006-Kira Stopajları Maddenin açık tutulmasını teminen,-tl. ödenek teklif edilmiştir. 326

27 II NO LU CETVEL 204 YILI GİDER BÜTÇESİ FASIL NO MADDE NO YÖNETİM KURULU TEKLİFİ MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI Menkul Kıymet Satış Giderleri KAMBİYO GİDERLERİ FASLI Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri SAİR GİDERLER FASLI Maddi Duran Varlık Satış Giderleri Sair Giderler PERSONEL GİDERLERİ FASLI Kadrolu Personel Ücretleri Sözleşmeli Personel Ücretleri İş Kanununa Tabi Sözleşmeli Personel Ücretleri Sigorta ve Emeklilik Primi Teşekkül Payı İşsizlik Sigortası İşveren Payı Fazla Mesai Ücreti İkramiye Kasa ve Mali Risk Tazminatı Doğum ve Ölüm Yardımları Giyecek Yardımı Ayrılış, Ölüm, Maluliyet, İhbar ve Kıdem Tazminatı Personel Sosyal Aktivite Harcamaları Sair Sosyal Yardımlar Sağlık Giderleri Yemek Giderleri Ödül, Teşvik ve Performans Fonu Kıdem Tazminatı Fonu DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI Elektrik Giderleri Su Giderleri Isınma Giderleri 327 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU TEKLİFİ

28 İletişim Giderleri Kurye,Kargo ve Posta Giderleri Bilgisayar İşletme Giderleri Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri Binalar Bakım,Onarım İnşaat Giderleri Güvenlik Hizmeti Giderleri Odamız Taşıtları ve Ulaşım Giderleri Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri Demirbaş Eşya Bakım ve Onarım Giderleri Meclis Başkanlığı Temsil Giderleri Odamız Temsil Giderleri Toplantı Temsil ve İkram Giderleri Kırtasiye Giderleri Danışmanlık Giderleri İstişare. Etüd ve Seminer Giderleri Telif Hakkı Giderleri Müteferrik Giderler Nakliye ve Hammaliye Giderleri BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI Basın, Yayın ve İlan Giderleri Kitap, Gazete ve Dergi Giderleri Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI Bilgisayar Mefruşat Diğer Demirbaşlar Arazi,Arsa ve Binalar Tesis Makine ve Cihazlar Taşıtlar Haklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar KİRA GİDERLERİ FASLI Kira ve Aidat Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI Sigorta Giderleri Komisyon Giderleri Dava ve İcra Giderleri

29 Meslek Komiteleri Talepleri Seçim Giderleri Ödüllendirme ve Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Giderleri SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI Yurt İçi Seyahat Giderleri Yurtdışı Seyahat Giderleri HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI Meclis Huzur Hakları Yönetim Kurulu Huzur Hakları Meslek Komitesi Huzur Hakları Hesapları İnceleme Komisyonu Huzur Hakları Disiplin Kurulu Üyeleri Huzur Hakları Sair Komisyon Üyeleri Huzur Hakları ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI Çeşme Temsilciliği Giderleri BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI Birlik Aidatı İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payı TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı Kalkınma Ajansı Fonu Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI Eğitim Giderleri Personel Eğitim Giderleri Üyelerimiz Eğitim Giderleri Burslar Fuar ve Sergi Giderleri Yurt İçi Fuar Teşvikleri Yurt Dışı Fuar Teşvikleri BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Eğitim Yardımları Sair Yardımlar İTO Vakfı Fonu Sosyal Kültürel Aktiviteler ve Tanıtım Fonu

30 İzmir de Turizm Potansiyeli Taşıyan Tarihi ve Kültürel Mekanların Şehir Turizmine ve Kente Kazandırılması Fonu Atatürk Anısı Fonu Kent Projeleri Fonu Üyelere Dönük Sosyal Yatırım ve Hizmet Fonu Uluslararası Organizasyonlar WORLD EXPO 2023 Giderleri VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI Damga Vergisi Emlak Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Noter ve Harç Giderleri Çevre Temizlik Vergisi Kira Stopajları

31 BURS CETVELİ BURSİYERLER BURS ÜCRETLERİ ÜNİVERSİTE 200,-TL. LİSE 00,-TL. Bedel olup, 204 yılında ,-tl burs ödenecektir. 33

32 Seyahat Giderleri Tablosu; Odamız Meslek Komiteleri Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Personeli veya Oda dışından temsilcilerimizin yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezilerine, çeşitli toplantılara, seminer, konferans v.b. etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 65 nci maddesi uyarınca ödenecek gündelikler aşağıdaki gibidir; 204 YILI İÇİN ŞEHİR DIŞI YURT DIŞI a Organ Üyelerine, Genel Sekretere, Genel Sekreter Yardımcılarına ve Oda dışından görevlendirileceklere ödenecek günlük yevmiyesinin brüt miktarı 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının; -Şehir dışı görevlendirmelerde dörtte birini geçemez, 2-Yurt dışı görevlendirmelerde üçte ikisini geçemez, b- Genel Sekreter ve Yardımcısı dışında kalan ve Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek danışman, şube/temsilcilik yetkilisi, müşavir, daire başkanı, müdür, Uzman, Uzman Yrd., şef, müfettiş, avukat, mühendis, mimar gibi benzeri kadrolarda çalışan personele ödenecek günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının; 240,- TL 520,- TL 90,- TL 460,- TL 50,- TL 350,- TL -Şehir dışı görevlendirmelerde beşte birini geçemez, 2-Yurt dışı görevlendirmelerde yarısını geçemez, c- (a ve b) bendinde yazanlar dışında kalan personele günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı ise 6 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının; -Şehir dışı görevlendirmelerde altıda birini geçemez, 2-Yurtdışı görevlendirmelerde beşte ikisini geçemez. 332

33 204 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ Dereceler Fevkalade 2.Derece 4.Derece 5.Derece KAYIT ÜCRETLERİ TARİFESİ Dereceler Fevkalade 2.Derece 4.Derece 5.Derece YILLIK AİDAT TARİFESİ 40,-TL 255,-TL 220,-TL 45,-TL 5,-TL 0,-TL 40,-TL 255,-TL 220,-TL 45,-TL 5,-TL 0,-TL 333

34 204 YILI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ Hizmet/Belge Adı Oda Hizmet Ücreti TOBB Payı/Belge /Bilirkişi Ücreti ATR Dolaşım Belgesi * Menşe Şahadetnamesi, * Form.A Dolaşım Belgesi * EUR. Dolaşım Belgesi* EUR-MED Dolaşım Belgesi* Basitleştirilmiş ATR* GATT Menşe Şahadetnamesi İhracat Belgesi İnceleme Raporu Fatura rayiç fiyat tasdiki Ticari Mahiyette Bilirkişi ve Bilirkişi raporu Hizmet ücreti ( iki bilirkişi atanmaktadır) Gayri Menkul Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti ( iki bilirkişi atanmaktadır) 2,5-TL 3,5-TL 3,5-TL 3,5-TL 3,5-TL 2,75-TL 2,-TL Sınai ve ticari mahiyetteki belge Onayları Ekspertiz Raporu ( bir eksper atanmaktadır) 255,-TL 320,-TL 240,-TL 4 Kapasite Raporları ( bir eksper atanmaktadır) 320,-TL 240,-TL 5 Kapasite Muafiyet İnceleme Raporu 320,-TL 240,-TL 6 7 Antrepo belgesi Fiili Tüketim Belgesi 255,-TL 255,-TL 80,-TL 8 9 İmalat Yeterlilik Belgesi Yetkili Temsilcilik (Distribütörlük Belgesi) Faydalı Model Raporu (bir bilirkişi atanmaktadır) 255,-TL 255,-TL 320,-TL 240,-TL 2 22 Yerli Malı Belgesi Türk Malı Belgesi* 25,-TL 245,-TL 5,-TL 23 Meslek gruplarına göre ticari adres tespiti Üye Sayısı Beher Takım ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Üye Sayısı Beher Takım ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Azami fiyat tarifesi İmza ve kayıt tasdikleri 70,- TL 55,-TL 70,- TL 55,-TL ,-TL 6,-TL 6,-TL 7,-TL 7,-TL 2,25-TL Toplam 9,5-TL 9,5-TL 9,5-TL 0,5-TL 0,5-TL 5,-TL 2,-TL 27,-TL 320,-TL 320,-TL 72,-TL 27,-TL Hizmet Ücreti 320,-TL Mal Bedeli; TL arası 5,-TL ,-TL arası 75,-TL 55.00,-TLve üzeri 260,-TL Tapu üzerinden yazan toplam m2-255m2 ye kadar olan yerler için 200,-TL m2 yekadar olan yerler için 230,-TL -55 m2 den fazla olan yerler için 320,-TL 334 Hizmet Ücreti 320,-TL Toplam=550,-TL-840,-TL Hizmet ücreti 72,-TL Toplam=572,-TL-82,-TL Hizmet Ücreti 255,-TL Eksper ücreti 240,-TL Hizmet Ücreti 320,-TL Toplam=560,-TL Eksper ücreti 240,-TL Hizmet Ücreti 320,-TL Toplam=560,-TL Eksper ücreti 240,-TL Hizmet Ücreti 320,-TL Toplam=560,-TL Hizmet Ücreti 255,-TL Eksper ücreti 80,-TL Hizmet Ücreti 255,-TL Toplam=335,-TL Hizmet Ücreti 255,-TL Hizmet Ücreti 255-TL Bilirkişi ücreti 240,-TL Hizmet Ücreti 320,-TL Toplam=560,-TL Hizmet Ücreti 25,-TL 255,-TL

35 a) İlk Nüsha Sicil ve diğer vesika suretleri b )Sicil Sureti Nüshaları Mücbir sebep zaruret belgesi Numune belgesi (ithalat) İş Makinası tescili ve tasdiki* 20,- TL 20,- TL 5,-TL 5,-TL 40,-TL 70 TL 00,-TL 40,-TL 70,- TL 66,55 TL 4 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti* 6 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti* 4 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti* 20 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti* AB 4 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti* 0-TL 2,-TL Belge ücreti 66,55 TL Hizmet Ücreti 00,-TL Toplam=66,55 TL 22,-TL 4-TL 68,-TL 82,-TL 5-TL 80,-TL 95,-TL 5-TL 85,-TL 200,-TL 5,-TL 84,-TL 89,-TL AB 6 Yapraklı Tır Karnesi Satış Ücreti* AB Kural Dışı Kullanımı* Tır Karneleri kayıp işlemi* Tır Karnesi Tasdik Bedeli Karayolu Taşıt Onay Belgesi Tek Girişli Geçiş Belgesi* Çok Girişli Geçiş Belgesi* Ata Karnesi tasdik ücreti * Sigorta İşlemleri Yeni Kayıt* Sigorta İşlemleri Fiziki Şart Tespiti* Uzlaştırma veya Ticari Tahkim Hizmet Ücreti Şirket Kuruluşu, Nevi Değişikliği, bölünme, rehin tescili Şirket Birleşme, Sermaye artırımı, Hisse Devri Denetçi Seçimi (AŞ), Genel Kurul (Seçimsiz) (AŞ), İktisadi İşletme Kuruluşu, Nakil ve Şube Açılışı Denetçi Seçimi (Koop), Genel Kurul (Seçimsiz) (Koop) Genel Kurul ( Seçimsiz ) (LTD.) İktisadi İşletme (Değişiklik) Muhtelif Belgeler a)üye b)üye olmayan 0,-TL 3,-TL 23,-TL 85,-TL 60,- TL 0,- TL 0,90 TL 2.25,-TL 5,-TL 37,55,-TL 75,-TL 90,-TL 70,-TL 60,-TL 255,-TL 20,- TL 2,- TL,-TL 7,-TL 40,-TL 87,55 TL 85,-TL 00,-TL 0,0 TL 4.75-TL 35,-TL 55,-TL 0,-TL 0,-TL 80,-TL 80,-TL 420,-TL 420-TL 40,-TL 40,-TL 40,-TL 40,-TL 70,- TL 70,-TL 40,-TL 40,-TL 70,-TL 70,-TL 20,- TL 30,- TL 22,- TL 40,- TL *TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır. ** TOBB Yönetim Kurulu nca, yıl içinde belirlenebilecek diğer hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır. 335

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır.

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Odamız, üyelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalitede hizmet sunmak, kısa ve uzun vadeli sorunların çözümünü sağlayarak üyelerin ve şehrin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak

Detaylı

BÜTÇE SUNUŞU yılı gelir ve gider bütçemiz TL olarak belirlenmişti yılı bütçemiz ise TL olarak hedeflenmiştir.

BÜTÇE SUNUŞU yılı gelir ve gider bütçemiz TL olarak belirlenmişti yılı bütçemiz ise TL olarak hedeflenmiştir. BÜTÇE SUNUŞU Odamız üyelerine sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için geliştirdiği projelere her yıl yenilerini eklemekte ve üye memnuniyetini artırmak için sürekli çalışmalar yapmaktadır.

Detaylı

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır.

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Dünyayı etkileyen krizin etkileri henüz silinmeden, yeni kriz söylentileri, Avrupa Birliği üye ülkelerinde baş gösteren sıkıntılar, yatırım sürecini yavaşlatmakta, para güvenli liman olarak

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 22,748,688.67 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,134,912.78 10 HAZIR DEĞERLER 21,048,832.57 32 TİCARİ BORÇLAR 942,921.74

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,390,632.23 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4,679,290.51 10 HAZIR DEĞERLER 23,110,853.44 32 TİCARİ BORÇLAR 1,736,226.60

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 39,928,137.60 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,838,455.55 10 HAZIR DEĞERLER 35,904,396.71 32 TİCARİ BORÇLAR 839,383.98

Detaylı

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 48,613,266.04 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,440,559.64 10 HAZIR DEĞERLER 45,265,371.86 32 TİCARİ BORÇLAR 840,774.85

Detaylı

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE 0/06/2016 İTİBARİYLE Sayfa No: 1/ 6 90 KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00 Merkez TL Kasası 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00.001 TL KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00 102 BANKALAR 692,626.9

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,015,685.03 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,442,164.58 10 HAZIR DEĞERLER 22,281,309.23 32 TİCARİ BORÇLAR 446,445.69

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) I DÖNEN VARLIKLAR 29,753,560.29 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,183,247.52 10 HAZIR DEĞERLER 27,314,678.90 32 TİCARİ BORÇLAR 373,096.06 100

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 52,496,523.70 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,397,174.85 10 HAZIR DEĞERLER 48,827,160.48 32 TİCARİ BORÇLAR 718,921.19

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,488,672.64 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,277,035.83 10 HAZIR DEĞERLER 37,097,215.62 32 TİCARİ BORÇLAR 402,077.79

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,571,649.19 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,902,177.64 10 HAZIR DEĞERLER 37,203,796.36 32 TİCARİ BORÇLAR 243,271.46

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 29,319,767.65 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,900,466.48 10 HAZIR DEĞERLER 26,908,548.33 32 TİCARİ BORÇLAR 262,401.45

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,489,380.88 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,810,040.24 10 HAZIR DEĞERLER 22,854,495.28 32 TİCARİ BORÇLAR 511,250.17

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 42,600,072.34 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,886,039.48 10 HAZIR DEĞERLER 38,474,902.76 32 TİCARİ BORÇLAR 582,095.69

Detaylı

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi: Sayfa No: 1/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 100 KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00.001 TL KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 102 BANKALAR 1,985,216.6

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 19,054,899.90 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,746,989.88 10 HAZIR DEĞERLER 17,608,290.18 32 TİCARİ BORÇLAR 457,905.41

Detaylı

2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 9,486,217.74

2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 9,486,217.74 2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 13,831,141.36 13,129,743.45 14,000,000.00 9,407,690.82 13,500,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 12,000,000.00 11,500,000.00 11,000,000.00

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 48,250,858.82 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,397,377.09 10 HAZIR DEĞERLER 44,529,435.23 32 TİCARİ BORÇLAR 500,392.37

Detaylı

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI %

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % 1 376,00 TL 410,00 TL 9,04 2 262,00 TL 285,00 TL 8,78 3 218,00 TL 238,00 TL 9,17

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 21,457,786.78 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3,154,502.63 10 HAZIR DEĞERLER 19,595,974.17 32 TİCARİ BORÇLAR 2,003,699.32

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 212.555,66 212.232,70 322,96 102 BANKALAR 3.302.932,74 356.624,31 2.946.308,43 102.01

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01 Kasa Hesabı 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 101 ALINAN ÇEKLER 11.305,00 11.305,00

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 MAYIS AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 MAYIS AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 MAYIS AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,770,109.73 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,082,361.06 10 HAZIR DEĞERLER 37,598,858.42 32 TİCARİ BORÇLAR 533,038.21

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,018,478.09 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,913,680.31 10 HAZIR DEĞERLER 25,000,341.72 32 TİCARİ BORÇLAR 1,105,458.52

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2017 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2017 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2017 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 52,667,943.51 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6,466,531.55 10 HAZIR DEĞERLER 30,796,599.14 32 TİCARİ BORÇLAR 2,400,526.78

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI AĞUSTOS AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI AĞUSTOS AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI AĞUSTOS AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 38,722,297.35 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6,619,113.85 10 HAZIR DEĞERLER 22,526,147.38 32 TİCARİ BORÇLAR 2,036,123.57

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ 1 - KURS

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2016 KASIM AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2016 KASIM AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 62,497,354.45 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3,093,005.02 10 HAZIR DEĞERLER 52,705,015.62 32 TİCARİ BORÇLAR 1,042,007.52 100 KASA HESABI 4,412.07 320 BORÇLAR HESABI 898,349.01

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 50,260,497.62 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,890,916.79 10 HAZIR DEĞERLER 32,408,694.00 32 TİCARİ BORÇLAR -267,394.30 100 KASA HESABI 4,518.10 320 BORÇLAR HESABI -430,616.22

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari bilançoların işlenmesi) Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı