T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB Konu : On-line Provizyon İşlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB Konu : On-line Provizyon İşlemleri GENELGE 2005 / 97 İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih ve 2005/26 sayılı Genelgemiz, c) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 23/02/2005 tarih ve B100THG / sayılı yazısı, d) 25/02/2005 tarih ve 2005/33 Sayılı Genelgemiz, e) 03/03/2005 tarih ve B100BİDB/288 sayılı yazımız, f) 08/03/2005 tarih ve B100BİDB/302 sayılı yazımız. Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumlarından hak sahibi vatandaşlarımızın, Sağlık hizmeti almak üzere Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan tüm Hastaneler ve Semt Polikliniklerine müracaat etmeleri durumunda; Sağlık Kurumlarımızda hak sahipliği On-line Provizyon alma işlemini yapmak için gerekli ağ güvenliği önlemleri ile internet erişim altyapıları tesisi tamamlanmıştır. Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı kullanmakta olan hastane ve semt polikliniklerinde; Emekli Sandığı mensubu ve Yeşil Kartlı hastaların hastane ya da semt polikliniklerine müracaatı halinde on-line provizyon sorgulaması Emekli Sandığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar Ek-1 dedir. (www.emekli.gov.tr) Bağ- Kur mensubu hastaların müracaatı halinde ise on-line provizyon sorgulaması Bağkur Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar hakkındaki bilgiler Ek- 2 dedir.(www.bagkur.gov.tr) SSK mensubu hastaların müracaatı halinde ise on-line provizyon sorgulama SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar hakkındaki bilgiler Ek-3 dedir. (www.ssk.gov.tr) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki bilgiler çerçevesinde, Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımına sahip tüm Hastane ve Semt Polikliniklerinin kullanmakta oldukları yazılımlardaki uyarlamaları, teknik destek ve bakım hizmeti alınan firmalarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde; en geç 1 Temmuz 2005 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir. Teknik destek ve bakım hizmeti vermekte olan ve on-line provizyon işlemleri ile ilgili yazılım düzenlemesi yapmakla yükümlü firmalar, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile temasa geçeceklerdir.(ek-4) Teknik Destek ve Bakım Hizmeti kapsamında verilecek bu hizmeti herhangi bir sebeple alamayan ve/veya problemlerle karşılaşan kurumlarımız uygulama yazılımlarını değiştirmek üzere gerekli tedbirleri alacaklardır. Mithatpaşa Cad. 3 D Blok, Kat Sıhhiye-Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Elektronik ağ: Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. ÜLGÜ Doktor

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB Böylece 01/07/2005 tarihinden itibaren Emekli Sandığı, Yeşil Kartlı, Bağ- Kur ve SSK mensubu hastaların hak sahipliği durumlarını sorgulamak üzere on-line provizyon işlemleri eksiksiz yapılıyor olacaktır. On-line provizyon sorgulamasında hak sahipliği durumu olumlu olan ve hak sahibi olduğu teyit edilen hastalar için alınan provizyon numarası, olumsuz olan sonuçlarda ise hata kodu ve açıklaması aşağıda belirtildiği şekilde fatura ve/veya icmallerde yer alacaktır: a) Yatan hasta faturalarında Hasta Kurum/Adres bilgisinin altına, b) Ayaktan hastalara verilen hizmetlerin toplu fatura basımlarında ise icmallerde, hizmeti alan hastaya ait bilgilerin içinde ayrı bir satır halinde, alt satırda ve sayfanın sağına yanaşık olarak, yazdırılacaktır. On-line provizyon sorgulamasında hak sahipliği durumu herhangi bir sebeple belirlenemeyen hastalara hizmet verilmeye devam edilecek olup teknik nedenler dışında kalan nedenler için; Hastane İdareleri, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile temasa geçeceklerdir. Şayet Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı yok ise bu kurumlarda; İnternete bağlı Bilgisayarlar aracılığıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfasından on-line provizyon sorgulama işlemi yapılacak ve alınan provizyon numaraları veya hata kodu ve açıklaması aynı şekilde Fatura ve İcmallerde yer alacaktır. Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan tüm Hastaneler ve Semt Polikliniklerine başvuran hastaların, hak sahipliği durumunu sorgulamak üzere on-line provizyon işlemlerinin yapılabilmesi için; Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımlarında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar EKLER: 1 - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü nden On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (3 Sayfa) 2 - Bağkur Genel Müdürlüğü nden On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (3 Sayfa) 3 - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ndan On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (5 Sayfa) 4- Provziyon Sistemlerinin yapılandırılması sürecinde Sosyal Güvenli Kurumlarının Teknik Destek İletişim Bilgileri(1 Sayfa) Dağıtım: 81 İl Valiliği Mithatpaşa Cad. 3 D Blok, Kat Sıhhiye-Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Elektronik ağ: Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. ÜLGÜ Doktor

3 T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROVİZYON (SAĞLIK HAK SAHİPLİĞİ KONTROLÜ) UYGULAMA YAZILIMI WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU Haziran 2005

4 Provizyon Web Servisleri Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler...2 AMAÇ...3 TANIM...3 PROVİZYON WEB SERVİSİ...4 Genel Bilgiler...5

5 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Amaç T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bilgi sisteminde sağlık yardımı almaya müstehak olanlar ile Sağlık Bakanlığı yeşil kartlı vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alabilmesi amacıyla hak sahipliğini (provizyon) kontrolünü kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilere elektronik ortamda sunulmasını içermektedir. Tanım Sosyal Güvenlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası ve sağlık karnesi parametreleri kullanılarak, Provizyon (Hak Sahipliği Kontolü) işlemlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Uygulama geliştiricilere yönelik hazırlanan bu kılavuzda, Provizyon Web Servisine ait bilgiler bulunmaktadır. 3

6 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Web Servisleri Hakkında Genel Bilgiler Günümüz dünyasında farklı kurumlar birbirlerinden gerek donanım, gerekse işletim sistemi bazında farklılıklar arz eden sistemler kullanmaktadırlar. Kurumların var olan sistemlerini kullanarak diğer kurumlardan hizmet alması ihtiyacını karşılamak amacıyla XML Web Servisleri kavram olarak ortaya atılmış, farklı üreticilerden gördüğü destek ile teknoloji halini almıştır. XML Web Servisleri farklı donanım ve işletim sistemlerinin standart veri yapıları kullanarak birbirleriyle haberleşmelerini sağlayan web uygulaması türüdür. XML, veriyi her sistem tarafından anlaşılabilecek standart bir yapıda tanımlayan dildir. Nasıl ki HTML (Hypertext Markup Language) görselliği tanımlayan bir dil ise XML benzer kurallar çerçevesinde veriyi ve verinin yapısını tanımlayan bir dil olarak geliştirilmiştir. Günümüzde hemen her üreticinin XML yapısında olan verinin işlenmesine olanak sağlayan hazır araçları bulunmaktadır. XML Web Servislerinin bir diğer özelliği var olan web alt yapısını kullanmalarıdır. Böyle bir yapılanmaya gidilmesinin temel sebebi şu ana kadar kullanılan protokollerin bu amaçla değiştirilmemesi olarak gösterilebilir. Ayrıca web siteleri için alınan güvenlik önlemleri bu sayede Web Servisleri için de alınmış olmakta, fazladan bir güvenlik mekanizması ihtiyacı doğmamaktadır. XML Web Servislerinin kullanımı web sayfalarının kullanımına oldukça benzemektedir. İstemci standart URL (Unified Resource Locator) adresi ile Web Servis sayfasına istekte bulunur ve varsa gerekli parametreleri bu istekte kullanır. Web Servisi gerekli işlemleri yapar ve XML yapısında olan veriyi istemciye iletir. Veriyi alan istemci çözme (Decode) işlemini yaptıktan sonra bilgiyi işlemeye başlayabilir. 4

7 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Provizyon Web Servisi Genel Bilgiler Provizyon Web servisini kendi uygulamalarınız içerisinden kullanabilmeniz için, Provizyon Web servisinin tanımlarını içeren WSDL bu kullanım kılavuzu ile birlikte verilmektedir. Yetkilendirme Provizyon Web Servisi ile verilen bilgilere yetkileriniz doğrultusunda erişebileceksiniz. Aşağıda Provizyon Web Servisi ile sorgulanabilecek alanların detayları yer almaktadır. Hak sahipliği Sorgulama Web Servisinin URL i li/saglik/provizyon/dao/provizyon.wsdl Deneme Hastane Kodu : Deneme Hastane Şifre:

8 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Provizyon (Hak Sahipliği Kontrolü) Servisi GİRDİ PARAMETRELERİ : Parametre Tipi Uzunluk Zorunlu Kurum Kodu Karakter 8 Evet Kurum Şifresi Sağlık hak sahibinin Sosyal Güvenlik Numarası yada T.C. Kimlik Numarası (*) Sağlık hak sahinin Karne Numarası Karakter Karakter 15 Evet Karakter 10 Evet (**) (*)Sosyal Güvenlik Numarası(Emekli Sicil) kullanıldığında ilk karakter E,ya da Sosyal Güvenlik Numarası yerine TCKN kullanıldığında girişlerinde ilk karakter "T" Yeşil Kartlı sağlık haksahiblerinin TCKN girişlerinde ilk karakter "Y" olacaktır. (**)Yeşil Kartlı hak sahiplerinde doldurulması zorunlu değildir. ÇIKTI BİLGİLERİ: Alan Adı Tipi Uzunluk Adı Karakter 50 Soyad Karakter 50 Protokol Numarası Karakter 14 Durum Kodu (***) Karakter 1 Durum Tarihi (****) Karakter 8 (***)Durum Kodu P ise sağlık hizmetlerinden faydalanamaz, A ise sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. (****)Durum Tarihi sorgulanan kişinin durum kodu P ise bu alan pasif duruma dönüştüğü tarihi döndürür.a ise ve belirli bir süre için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsa bu sürenin bitiş tarihi, eğer sağlık hizmetlerinde belirli bir kısıtlama yoksa günün tarihini döndürür. 6

9 »ÂĞ-KUR Provizyon Alma İşlemi Bağ-kur Sigortalısının hastane işlemleri öncesi Bağkur'dan provizyon alınması zorunlu hale getirilmiştir.bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. Bu provizyon alma işlemi için Bağ-kur'da geliştirilen uygulamanın detayları aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu konuda her türlü sorulannızv Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na iletebilirsiniz. Provizyon alma işlemi internet üzerinden çevrim içi yapılmaktadır. Bağ-Kur sunucusuna http isteğinde bulunulması ve bu isteğe karşılık Bağ-Kur sunucusundan gelen http cevabı değerlendirilmelidir. Bu isteğin yapısı aşağıdaki gibidir: &=BAGNO&tairne=KARNENO&y]iod=YAKKOD HASTANEADI: ŞİFRE: BAGNO: KARNENO: YAKKOD: Hastane kujuanıcı kodu (en çok 8 harf) Hastane kullanıcı şifresi (en çok 8 harf) Sigortalının Bağ-Kur Numarası (10 rakam) Sigortalının Karne Numarası (en çok 9 harf) Sigortalının yakplflclcödu (4 rakam) Bu isteğinize karşılık olarak; ONAYLANMIŞ İŞLEM SONUCU SONUÇ - 0 NO - J J 2 ILI Brrn Örnek olarak; ONAYLANMAMIŞ İŞLEM SONUCU SONUÇ = 0 değil HATA = Hata Mesajı ELI = 000 HATA KODU = 2 karakter BİTTİ. Burada ; SONUÇ: isteğin doğru olup olup olmadığını göstermektedir. O dan farklı olması istekte hata olduğunu gösterir. "O" (sıfır) olması düzgün olarak provizyon verildiğini gösterir. NO : isteğin doğru olması durumunda provizyon numarasıdır. İstek eğer yanlış ise bu alan da hata mesajı çıkacaktır. ELI: isteğin doğru olması durumunda bağ-kur sigortalısının ilini gösterir. İstek eğer yanlış ise bu alan değerlendirilmeyecektir. HATA KODU: isteğin yanlış olması durumunda neden yanlış olduğunu belirten hata kodu gelir. İstek eğer doğru ise bu alan da "00" bulunur.

10 şifreli TESTHASTANESI kullanıcısı numaralı 2000 yakınlık kodlu AB karne numarasına sahip Bağ-kur sigortalısı için istekte bulunacak ise. hkul-testhastanesi&hsif= & bagno &karne=ab &vkod=2000 şeklinde bir istekte bulunmalıdır. Bu işleyişi detaylı görmek istersek, İstek ve Cevap şu şekilde olacaktır sunucusuna http bağlantısı kurulduktan sonra aşağıdaki isteğin gönderilmesi gereklidir. İstek: GET /HOPYeni/GetProvizyon?hkul=TESTHASTANESI&hsif &bagno= &karne=ab &ykod=2000 HTTP/1.O HOŞT: Bu isteğe karşılık sunucu aynı bağlantıdan aşağıdakine benzer bir cevap verecektir. Sonuç: http/ OK Date: Mon, 09 May :37:09 GMT Server: IBM HTTP SERVER/ Apache/ (Unix) Connection: close Content-Type : text/plain;charset=isö-8859-l Content-Language : en-us 45 SONUÇ = 0 NO ILI HATA KODU =00 BİTTİ Visual Basic, Vİsual C, C++, Java,.NET ve benzeri tüm diller ile http isteğinde bulunmak mümkündür. Kullanılan yazılım dili ve teknolojisinden bağımsız olarak bu servisten yararlanılabilecektir. Hastaneniz için kullanıcı adı ve şifresi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir. Hastaneler, online provizyon işlemlerini yapabilmeleri için öncelikle Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığın dan bir adet "hastane kullanıcı kodu"

11 'alacaklardır.kullanıcı kodu talebi olan hastanelere bir adet hastane kullanıcı kodu ve hastane kullanıcı şifresi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir. HATA KODLARI : 1- Veri tabanında ilgili kayıt bulıunamadı. 2- Kullanıcı adı hatalı. 3- Şifre doğru değil. 4- Hastane tablosunda sözleşme yapılammış ya da gönde r i Imemiş. 5- Hastane sözleşmesi askısı var giriş yapı'lamaz. 6- Fesihli, giriş yapılamaz. 7- Askı tarihi 6 ayı doldurmamış. 8- Bağ-No hatalı. 9- Yakınlık kodu hatalı. 10-Bildirge giriş tarihi tedaviye uygun değil. 11-Karne numarası uyuşmuyor. 12-Sigortalı ölüm tarihi işlenmemiş. 13-Toptan ödeme yapılmış tedavi verilemez. 14-MKK tarihi ve terkler uyumsuz. 15-îsteğe bağlı sigortalı sağlık hizmeti yok. 16-Sağlık primi kesilmiyor tedavi verilmez. 17-Vize tarihi tedaviye uygun değil. 18-Karne iptali var. 19-Borcu var tedavi yapılamaz. 20-Sistem hatası. 21-Terk edilmiş sigortalı 90 günü geçmiş. 99-Bağlantı kurulamadı. Online hastane provizyon işlemleri ile ilgili olarak irtibat için başvurulabilecek telefon numaraları ve fax numarası: Tel: O den Fax: O

12 Sosyal Sigortalar Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ESAĞLIK PROJESİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

13 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ESAĞLIK WEB SERVİSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ MÜSTAHAKLIK SORGULAMA WEB SERVİSİ Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin URL i Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin Metotları Müstahaklık Web Servisi İçin Parametre Açıklamaları Müstahaklık Web Servisi İçin Sonuç Bilgisi Müstahaklık Web Servisi İçin Hata Kodları ve Mesajları MUAYENE İŞLEMLERİ WEB SERVİSİ Muayene İşlemleri Web Servisinin URL i Web Servisin Metotları Muayene İşlemleri Web Servisi Parametre Açıklamaları Muayene İşlemleri Web Servisi Sonuç Bilgisi SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

14 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu Bu sayfa, SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulacak olan ve ESağlık Projesi kapsamında bulunan Müstahaklık Sorgulama ve Muayene İşlemleri web servisleri hakkında teknik bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Genel Bilgi ESağlık web servisleri Java Teknolojileri ile hazırlanmış olup, IBM WebSphere Application Server üzerinde sunulmaktadır. Servise ulaşım protokolü HTTPS olup, SSK nın kök sertifikasının istemci (client) uygulamalarına tanıtılması gerekmektedir. SSK Kök Sertifikası aşağıdaki linkten alınabilir: Servislerin sağlık kuruluşları tarafından kullanılabilmesi için, SSK tarafından sağlanacak olan ve her sağlık kuruluşuna özel olarak üretilen kullanıcı adı ve şifresinin HTTP Basic Authentication yöntemleri ile HTTP Header içinde sunucuya gönderilmesi gerekir. Hastane otomasyon sistemlerinin, entegrasyon çalışmalarında kullanabilmeleri için bir adet test kullanıcı adı ve şifresi oluşturulmuştur. Test kullanıcı adı ve şifresi için lütfen SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na başvurunuz. 1. Müstahaklık Sorgulama Web Servisi Bir SSK sigortalı ya da emeklisinin sağlık hizmeti almaya hakkı olmasına müstahaklık denir. Sağlık Bakanlığı na bağlı kuruluşlar, kendilerine başvuran SSK lılar için SSK dan provizyon istemektedir. Provizyon işlemi sırasında SSK lının müstahaklığı kontrol edilir. Müstahaklık Kontrol Web Servisi bu işlemi yapmaktadır. Müstahaklık sorgusunda SSK lının: Karnesinin geçerli olup olmadığı Çalışan ise prim gün sayısının yeterliliği Emekli ise maaş ödemlerinin devam edip etmediği kontrol edilir. Bu bölüm, Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 1.1 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin URL i Müstahaklık Sorgulama web servisin tüm özelliklerini içeren Web Service Definition Language (WSDL) dosyasına aşağıdaki adresten ulaşılabilir. https://ws.ssk.gov.tr/esaglikwebservices01/services/mustehaklikkontrol/wsdl/mustehaklikkontrol.wsdl 1.2 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin Metotları SSK lı hastalar için TC Kimlik Numarası veya SSK Sicil+Karne numarası ile müstahaklık sorgusunun yapılabileceği iki ana metot sağlanmıştır. 1- mernisdenkarneveprimprovizyon: TC Kimlik Numarası (MERNIS) ile müstahaklık sorgusu yapar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veritabanı ile senkronize edilen SSK veritabanında, mernis anahtarı ile gerekli sorgulamalar yapılır. TC kimlik SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

15 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu numarası SSK veritabanında olmayan SSK lılar için bu metot hata döndürecektir. Metot için gerekli parametreler aşağıdaki gibidir: * tckno (long) sigortalituru (String) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (String) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 2- karneveprimprovizyon: SSK sicil numarası ve karne numarası ile müstahaklık kontrolü yapar. Gerekli parametreler aşağıdaki gibidir: ssksicil (String) ssktahsis (String) sigortalituru (String) karneno (int) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (int) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) Müstahaklık kontrolü dışında, karnenin geçeliliği veya prim gün sayısının yeterli olup olmadığı sorgulanmak istenirse, bu amaca hizmet eden diğer metotlar kullanılabilir. 3- mernisdenkarneprovizyon: TC Kimlik Numarası ile karne geçerlilik kontrolü yapar. Gereken parametreler: tckno (long) sigortalituru (String) pgmid (String) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 4- mernisdenprimprovizyon: TC Kimlik Numarası ile prim gün sayısı yeterlilik kontrolü yapar. Gereken parametreler: tckno (long) sigortalituru (String) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (String) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 5- karneprovizyon: SSK sicil ve karne numarası ile karne geçerlilik kontrolü yapar. Aldığı parametreler: siciltahsis (String) sigortalituru (String) karneno (int) pgmid (int) * Parametre açıklamaları için lütfen bölüm 1.3 e bakınız. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

16 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 6- primprovizyon: SSK sicil numarası ile prim gün sayısı kontrolü yapar. Aldığı parametreler: sigortalituru (String) ssksicil (String) ssktahsis (String) yakinlikkodu(string) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (int) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 1.3 Müstahaklık Web Servisi İçin Parametre Açıklamaları tckno ssksicil ssktahsis : TC Kimlik Numarası (Mernis numarası) : SSK sicil numarası. SSK lı çalışanlar için anahtar bilgidir. : SSK tahsis numarası. SSK lı emekliler için anahtar bilgidir. sigortalitürü : H (çalışan), E (emekli), K (SSK Kurumu çalışanı) karneno siciltahsis : SSK tarafından verilmiş karnenin numarası : Çalışanlar için SSK sicil, emekliler için SSK tahsis numarası. provizyongun: provizyon istenen tarihe ait günün sayısal değeri. provizyonay : provizyon istenen tarihe ait ayın sayısal değeri. provizyonyıl : provizyon istenen tarihe ait yılın sayısal değeri. pgmid unitekod : Web servisi kullanacak olan hastane otomasyon programının adı. : Web servisi kullanacak olan hastane ünitesinin kodu. kaydet : Eğer SSK lının müstahaklığı hakkında sadece bilgi alınmak isteniyorsa bu değer false olarak verilmelidir. Böylece, sorgu sonucunda herhangi bir provizyon numarası üretilmez. Provizyon numarası alınmak istendiği durumlarda, kaydet değeri true olarak girilir. Bu durumda SSK sistemi bir provizyon numarası üretecek ve bu numarayı istemciye gönderecektir. 1.4 Müstahaklık Web Servisi İçin Sonuç Bilgisi Müstahaklık sorgusunun sonucunda ResultData adlı bir java bean dönmektedir. Bu objenin değişkenleri şöyledir. provkod (int) : provizyon kodu. 0 olmadı durumunda işlem başarılı, diğer durumlarda ise başarısız anlamına gelir. provuniqueid (long) : provizyon verilme durumunda, SSK sistemi tarafından unique bir provizyon numarası üretilecektir. info (String): Sorgu sonucunun açıklamasını içerir. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

17 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu mustehaklıkbitisgunu (Calendar): Müstahaklığın sona ereceği tarihi içerir. Örneğin, işten çıkış durumunda SSK lı çalışanlar 190 gün daha sağlık hizmeti alabilmektedir. 2 ay önce işten çıkan bir SSK lı için müstahaklık biti tarihi 4 ay sonrasıdır. Primleri eksiksiz olarak yatan SSK lar için bu alan BOŞ (null) olarak gelecektir. sigortalibilgileri : Müstahaklık sorgusu yapılan sigortalı/emekliye ait bilgileri içeren bir java bean objesidir. Bu objenin değişkenleri ise aşağıdaki gibidir: - ad: SSK lının adı - soyad: SSK lının soyadı. - yas: SSK lının yaşı - cinsiyet: SSK lının cinsiyeti - yakinlikkodu: K(kendisi), E (eşi), C (çocukları), A (annesi), B (babası) - tckno: SSK lının TC Kimlik numarası - sicilno: Çalışan SSK lı için sicil numarası - tahsisno: Emekli SSK lı için tahsis numarası - sigortalıturu: H (çalışan), E (emekli), K (SSK Kurumu çalışanı) - sira: Karne kayıtları ile ilgili kullanılan kayıt sıra numarası - karneno: SSK tarafından verilen karnenin numarası 1.5 Müstahaklık Web Servisi İçin Hata Kodları ve Mesajları Müstahaklık sorgusunun sonucunda, sonuç kodu parametresi dönülmektedir. Bu parametre değerinin 0 (sıfır) olması işlemin başarı ile gerçekleştirilip, hasta için provizyon verilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Sıfır dışındaki tüm değerler bir hataya işaret ederler. Hata mesajı ise Açıklama Kodu alanında açık bir şekilde ifade edilir. Müstahaklık sorgulama servisi için hata kod ve mesajları aşağıdaki gibidir. 0 : Sicil/tahsis numarası için provizyon verilmiştir! 1 : Veritabanında ilgili kayıt bulunamadı! 2 : Sicil numarası için geçerli bir karne kaydı bulunamadı 3 : Tahsis numaralı emekli için geçerli karne kaydı bulunamadı! 4 : Sicil numarası kimlik ve karne kayıtlarında farklı kaydedilmiş! 5 : Tahsis numarası kimlik ve karne kayıtlarında farklı kaydedilmiş! 6 : Provizyon istek tarihi hatalı girildi. Lütfen kontrol ediniz! 7 : İşten çıkış tarihinden bir sene geriye yönelik olarak toplam 120 günlük prim bulunamamıştır! 8 : Provizyon istek tarihi işten çıkış tarihinden 6 ay 9 gün sonra olduğu için provizyon verilememiştir! 9 : Hizmet günü 120 günden az olduğundan çalışanın yakını için provizyon verilememiştir! 10 : Hizmet günü 90 günden az olduğundan çalışanın kendisi için provizyon SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

18 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu verilememiştir! 11 : Kesilme kodu ile, tahsis numarasına ait emekli maaşı kesilmiştir! 12 : Karne no girilmedi 13 : Sicil numarasına göre tahsis numarası uyumsuz! Doğru tahsis numarası: 14 : Sicil Numarası bos bırakılmamalıdır. 15 : Tahsis ve sicil no numarası boş bırakılmamalıdır. 16 : Yakınlık kodu hatalıdır 17 : Aynı kimlik numarasına ait birden çok kayıt var. 18 : Aktif geçerli karne bulunamadı 20 : Sistem hatası oluştu. 21 : Veritabanı bilgi hatası,işten çıkış tarihi hatalıdır. 22 : Sonuç başarısız! (ek açıklama içerir) 50 : Tarım sigortalısı. Müstahaklık sorgusu buradan yapılamaz. Karnesinin üzerinde bulunan vize kontrol edilmelidir. 2. Muayene İşlemleri Web Servisi Bir hasta ile ilgili muayene süreçleri bu web servisin metodları ile yapılmaktadır. Muayenenin başlatılması, başlamış olan muayeneye yeni işlemlerin eklenmesi ve muayenenin sonlandırılması bu web servisinin temelini oluşturmaktadır. Bu bölüm, Muayene İşlemleri Web Servisinin kullanımı ile ilgili genel bilgi vermektedir. 2.1 Muayene İşlemleri Web Servisinin URL i Muayene İşlemleri Web Servisi için Web Service Definition Language (WSDL) dosyasına aşağıdaki adresten ulaşılabilirsiniz: https://ws.ssk.gov.tr/esaglikwebservices/services/muayene/wsdl/muayene.wsdl 2.2 Web Servisin Metotları 1. muayenebaşlat: Bir hasta ile ilgili muayene sürecini başlatmak için ilk olarak bu metot çağrılır. yazilimevikod (String) yazilimevisifre (String) tesiskod (int) kullaniciid (String) vatandaslikno (long) sicilno (String) tahsisno (String) karneno (int) sigortalituru (String) muayenebaslamatarihi (calendar) uzmanlikkod(string) doktorkod(long) Parametre açıklamaları için lütfen bölüm 2.3 e bakınız. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

19 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu Dönüş Parametreleri: sonuckod (int) sonucaciklama(string) provizyonno(string) muayeneno(string) 2. muayeneislem: Muayene süresince hastaya için yapılmak istenen muayene işlemleri bu metod çağırılarak yapılmaktadır. yazilimevikod (String) yazilimevisifre (String) tesiskod (int) kullaniciid (String) muayeneno(string) işlemtarihi(calendar) islemkod(string) ozetrapor(string) anarapor(string) islemsonuc(string) Dönüş Parametreleri: sonuckod (int) sonucaciklama(string) 3. muayenebitir: Muayenenin sonuçlandırılması bu metod çağırılarak gerçekleştirilir. yazilimevikod (String) yazilimevisifre (String) tesiskod (int) kullaniciid (String) muayeneno(string) muayenebitirmetarihi(calendar) muayenesonuckod(string) sonucrapor(string) tanilar(stringarray) raportip(string) raporsure(int) raportarih(calendar) Dönüş Parametreleri: sonuckod (int) sonucaciklama(string) 2.3 Muayene İşlemleri Web Servisi Parametre Açıklamaları yazilimevikod : Hastane otomasyonu üreten yazılım şirketleri için SSK tarafından verilmiş, şirket bazında tekil numara. yazilimevisifre tesiskod tesislerine verilen koddur kullaniciid : Yazılım şirketleri için SSK tarafından verilmiş şifre. : İşlemi yapan sağlık tesisi kodu SSK tarafından sağlık : İşlemi yapan kullanıcının ID si. Sadece entegrasyon sırasında kullanılmak üzere tüm yazılım şirketleri için tek bir kod ve şifre hazırlanmıştır. Yazılım evi kullanıcı kodu ve şifresi için lütfen SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na başvurunuz. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

20 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu vatandaslikno sicilno tahsisno karneno sigortalituru : Hasta vatandaşlık numarası :Hasta Sicil Numarası Sosyal Güvence SSKB Aktif Sigortalı SSKB Emekli Sigortalı SSKB Kurum Personeli Giriş Koşulu SSKB Sicil No SSKB Sicil No SSKB Kurum No :Hasta tahsis numarası (SSKB Emekli Sigortalı) :Hasta sağlık karnesi seri numarası :Hasta sigortalı türü Kod Ad Giriş Koşulu H SSKB Aktif Vatandaşlık No ya da Sigortalı Sicil No mutlaka E K SSKB Emekli Sigortalı SSKB Kurum Personeli girilmelidir Vatandaşlık No ya da Sicil No ve Tahsis No mutlaka girilmelidir Vatandaşlık No ya da Sicil No girilmelidir muayenebaslamatarihi : Muayeneyi başlatma tarihi uzmanlikkod : Muayene uzmanlık dalı (Tablo 1) doktorkod : Muayeneyi yapan doktorun vatandaşlık numarası (SSK Sağlık Yönetici Web Uygulaması tarafından kaydedilmiş olmalıdır) muayeneno : İşlemin bağlı olduğu muayene (Muayene başlat çağrıldıktan sonra alınan muayene numarası) işlemtarihi : İşlemin yapıldığı tarih islemkod : Yapılan işlemin kodu (Tablo 2) ozetrapor : İşlem için özet rapor anarapor : İşlemle ilgili ana rapor islemsonuc : 1- Normal 2- Patolojik muayenebitirmetarihi : Muayeneyi bitirme tarihi muayenesonuckod sonucrapor ilgili yazdığı açıklamadır : Muayene sonuç kodları Kod Ad 1 Tedavi 2 Şifa ile Taburcu 3 Haliyle Taburcu 4 Ölüm : Muayene bitirilirken doktorun tedavi veya durumla SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

21 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu tanilar : Muayenin bitiriliş tanıları. Tanı listesinin tamamına adresinde bulunan DUYURULAR bölümünden ulaşabilirsiniz. raportip : Rapor Tipi Kod Ad 1 Raporsuz 2 Tek Hekim Raporu 3 Heyet Raporu raporsure ise sıfır girilmelidir raportarih : Rapor verildi ise raporun kaç gün verildiği, verilmemiş : Rapor verildi ise tarih verilmedi ise boş bırakılır. 2.4 Muayene İşlemleri Web Servisi Sonuç Bilgisi Muayene işlemleri sorgusunun sonucunda Sonuç adlı bir java bean dönmektedir. Bu objenin değişkenleri şöyledir. sonuckod durumudur) : İşlem sonuç.kodu (Tüm pozitif sayılar hata Kod Ad 0 Başarılı 1 Sistem Hatası 2 Başarısız sonucaciklama : İşlem sonuç açıklaması (Başarılı dışındaki tüm durumlarda sonuç açıklama bilgisi geri döner) provizyonno muayeneno : Hasta provizyon sorgu numarası : Başarılı kayıt durumunda muayeneye verilen numara. ÖNEMLİ NOT: Muayene ile ilgili tüm işlemlerde Muayene Başlat aşaması ile birlikte SSK sistemi tarafından üretilen muayene numarası kullanılacaktır. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

22 PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE EMEKLİ SANDIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Soyadı Telefon İrem MENGEN Ümit ÇINAR Hakan BULUN Ülkü ÇOBAN E- posta PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE SSK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Soyadı Telefon Özlem PAYAN Bilge KÜNBİ E- posta PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE BAĞKUR BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ Birim Adı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Elba Yazılım Telefon Dahili Tel E-posta

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 17.12.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 GENEL BİLGİLER... SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 24.11.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 02.02.2012 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 25 1 GENEL BİLGİLER... 25 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15

Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (İTP) İşitme Tarama Programı Koordinatörlüğü Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15 İçindekiler Tablosu 1-SİSTEM YAPISI... 3 1-1- GENEL TEKNİK SİSTEM BİLGİLERİ... 3 1-1-1- MİMARİ...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA WEB SERVĠSLERĠ KULLANIM KILAVUZU 25.01.2013 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ...

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu]

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] Vestel Datasel Birim Ortaklığı Tarih : 23.01.2009 Sürüm : 1.0 İçindekiler İçindekiler... 2 Giriş... 4 SİSTEM YÖNETİMİ (T.C. Sağlık

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu Tarih: 25.02.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1 Giriş... 8 2 E-Fatura... 8 1.1 E-Fatura

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı