T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB Konu : On-line Provizyon İşlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB Konu : On-line Provizyon İşlemleri GENELGE 2005 / 97 İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih ve 2005/26 sayılı Genelgemiz, c) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 23/02/2005 tarih ve B100THG / sayılı yazısı, d) 25/02/2005 tarih ve 2005/33 Sayılı Genelgemiz, e) 03/03/2005 tarih ve B100BİDB/288 sayılı yazımız, f) 08/03/2005 tarih ve B100BİDB/302 sayılı yazımız. Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumlarından hak sahibi vatandaşlarımızın, Sağlık hizmeti almak üzere Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan tüm Hastaneler ve Semt Polikliniklerine müracaat etmeleri durumunda; Sağlık Kurumlarımızda hak sahipliği On-line Provizyon alma işlemini yapmak için gerekli ağ güvenliği önlemleri ile internet erişim altyapıları tesisi tamamlanmıştır. Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı kullanmakta olan hastane ve semt polikliniklerinde; Emekli Sandığı mensubu ve Yeşil Kartlı hastaların hastane ya da semt polikliniklerine müracaatı halinde on-line provizyon sorgulaması Emekli Sandığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar Ek-1 dedir. (www.emekli.gov.tr) Bağ- Kur mensubu hastaların müracaatı halinde ise on-line provizyon sorgulaması Bağkur Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar hakkındaki bilgiler Ek- 2 dedir.(www.bagkur.gov.tr) SSK mensubu hastaların müracaatı halinde ise on-line provizyon sorgulama SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden yapılacak olup kullanılacak standartlar hakkındaki bilgiler Ek-3 dedir. (www.ssk.gov.tr) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki bilgiler çerçevesinde, Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımına sahip tüm Hastane ve Semt Polikliniklerinin kullanmakta oldukları yazılımlardaki uyarlamaları, teknik destek ve bakım hizmeti alınan firmalarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde; en geç 1 Temmuz 2005 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir. Teknik destek ve bakım hizmeti vermekte olan ve on-line provizyon işlemleri ile ilgili yazılım düzenlemesi yapmakla yükümlü firmalar, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile temasa geçeceklerdir.(ek-4) Teknik Destek ve Bakım Hizmeti kapsamında verilecek bu hizmeti herhangi bir sebeple alamayan ve/veya problemlerle karşılaşan kurumlarımız uygulama yazılımlarını değiştirmek üzere gerekli tedbirleri alacaklardır. Mithatpaşa Cad. 3 D Blok, Kat Sıhhiye-Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Elektronik ağ: Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. ÜLGÜ Doktor

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB Böylece 01/07/2005 tarihinden itibaren Emekli Sandığı, Yeşil Kartlı, Bağ- Kur ve SSK mensubu hastaların hak sahipliği durumlarını sorgulamak üzere on-line provizyon işlemleri eksiksiz yapılıyor olacaktır. On-line provizyon sorgulamasında hak sahipliği durumu olumlu olan ve hak sahibi olduğu teyit edilen hastalar için alınan provizyon numarası, olumsuz olan sonuçlarda ise hata kodu ve açıklaması aşağıda belirtildiği şekilde fatura ve/veya icmallerde yer alacaktır: a) Yatan hasta faturalarında Hasta Kurum/Adres bilgisinin altına, b) Ayaktan hastalara verilen hizmetlerin toplu fatura basımlarında ise icmallerde, hizmeti alan hastaya ait bilgilerin içinde ayrı bir satır halinde, alt satırda ve sayfanın sağına yanaşık olarak, yazdırılacaktır. On-line provizyon sorgulamasında hak sahipliği durumu herhangi bir sebeple belirlenemeyen hastalara hizmet verilmeye devam edilecek olup teknik nedenler dışında kalan nedenler için; Hastane İdareleri, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile temasa geçeceklerdir. Şayet Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı yok ise bu kurumlarda; İnternete bağlı Bilgisayarlar aracılığıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfasından on-line provizyon sorgulama işlemi yapılacak ve alınan provizyon numaraları veya hata kodu ve açıklaması aynı şekilde Fatura ve İcmallerde yer alacaktır. Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan tüm Hastaneler ve Semt Polikliniklerine başvuran hastaların, hak sahipliği durumunu sorgulamak üzere on-line provizyon işlemlerinin yapılabilmesi için; Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımlarında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar EKLER: 1 - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü nden On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (3 Sayfa) 2 - Bağkur Genel Müdürlüğü nden On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (3 Sayfa) 3 - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ndan On-line Provizyon alınabilmesi için yapılacak yazılım düzenlemeleri bilgi notu (5 Sayfa) 4- Provziyon Sistemlerinin yapılandırılması sürecinde Sosyal Güvenli Kurumlarının Teknik Destek İletişim Bilgileri(1 Sayfa) Dağıtım: 81 İl Valiliği Mithatpaşa Cad. 3 D Blok, Kat Sıhhiye-Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Elektronik ağ: Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. ÜLGÜ Doktor

3 T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROVİZYON (SAĞLIK HAK SAHİPLİĞİ KONTROLÜ) UYGULAMA YAZILIMI WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU Haziran 2005

4 Provizyon Web Servisleri Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler...2 AMAÇ...3 TANIM...3 PROVİZYON WEB SERVİSİ...4 Genel Bilgiler...5

5 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Amaç T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bilgi sisteminde sağlık yardımı almaya müstehak olanlar ile Sağlık Bakanlığı yeşil kartlı vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alabilmesi amacıyla hak sahipliğini (provizyon) kontrolünü kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilere elektronik ortamda sunulmasını içermektedir. Tanım Sosyal Güvenlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası ve sağlık karnesi parametreleri kullanılarak, Provizyon (Hak Sahipliği Kontolü) işlemlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Uygulama geliştiricilere yönelik hazırlanan bu kılavuzda, Provizyon Web Servisine ait bilgiler bulunmaktadır. 3

6 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Web Servisleri Hakkında Genel Bilgiler Günümüz dünyasında farklı kurumlar birbirlerinden gerek donanım, gerekse işletim sistemi bazında farklılıklar arz eden sistemler kullanmaktadırlar. Kurumların var olan sistemlerini kullanarak diğer kurumlardan hizmet alması ihtiyacını karşılamak amacıyla XML Web Servisleri kavram olarak ortaya atılmış, farklı üreticilerden gördüğü destek ile teknoloji halini almıştır. XML Web Servisleri farklı donanım ve işletim sistemlerinin standart veri yapıları kullanarak birbirleriyle haberleşmelerini sağlayan web uygulaması türüdür. XML, veriyi her sistem tarafından anlaşılabilecek standart bir yapıda tanımlayan dildir. Nasıl ki HTML (Hypertext Markup Language) görselliği tanımlayan bir dil ise XML benzer kurallar çerçevesinde veriyi ve verinin yapısını tanımlayan bir dil olarak geliştirilmiştir. Günümüzde hemen her üreticinin XML yapısında olan verinin işlenmesine olanak sağlayan hazır araçları bulunmaktadır. XML Web Servislerinin bir diğer özelliği var olan web alt yapısını kullanmalarıdır. Böyle bir yapılanmaya gidilmesinin temel sebebi şu ana kadar kullanılan protokollerin bu amaçla değiştirilmemesi olarak gösterilebilir. Ayrıca web siteleri için alınan güvenlik önlemleri bu sayede Web Servisleri için de alınmış olmakta, fazladan bir güvenlik mekanizması ihtiyacı doğmamaktadır. XML Web Servislerinin kullanımı web sayfalarının kullanımına oldukça benzemektedir. İstemci standart URL (Unified Resource Locator) adresi ile Web Servis sayfasına istekte bulunur ve varsa gerekli parametreleri bu istekte kullanır. Web Servisi gerekli işlemleri yapar ve XML yapısında olan veriyi istemciye iletir. Veriyi alan istemci çözme (Decode) işlemini yaptıktan sonra bilgiyi işlemeye başlayabilir. 4

7 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Provizyon Web Servisi Genel Bilgiler Provizyon Web servisini kendi uygulamalarınız içerisinden kullanabilmeniz için, Provizyon Web servisinin tanımlarını içeren WSDL bu kullanım kılavuzu ile birlikte verilmektedir. Yetkilendirme Provizyon Web Servisi ile verilen bilgilere yetkileriniz doğrultusunda erişebileceksiniz. Aşağıda Provizyon Web Servisi ile sorgulanabilecek alanların detayları yer almaktadır. Hak sahipliği Sorgulama Web Servisinin URL i li/saglik/provizyon/dao/provizyon.wsdl Deneme Hastane Kodu : Deneme Hastane Şifre:

8 PROVİZYON WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU Provizyon (Hak Sahipliği Kontrolü) Servisi GİRDİ PARAMETRELERİ : Parametre Tipi Uzunluk Zorunlu Kurum Kodu Karakter 8 Evet Kurum Şifresi Sağlık hak sahibinin Sosyal Güvenlik Numarası yada T.C. Kimlik Numarası (*) Sağlık hak sahinin Karne Numarası Karakter Karakter 15 Evet Karakter 10 Evet (**) (*)Sosyal Güvenlik Numarası(Emekli Sicil) kullanıldığında ilk karakter E,ya da Sosyal Güvenlik Numarası yerine TCKN kullanıldığında girişlerinde ilk karakter "T" Yeşil Kartlı sağlık haksahiblerinin TCKN girişlerinde ilk karakter "Y" olacaktır. (**)Yeşil Kartlı hak sahiplerinde doldurulması zorunlu değildir. ÇIKTI BİLGİLERİ: Alan Adı Tipi Uzunluk Adı Karakter 50 Soyad Karakter 50 Protokol Numarası Karakter 14 Durum Kodu (***) Karakter 1 Durum Tarihi (****) Karakter 8 (***)Durum Kodu P ise sağlık hizmetlerinden faydalanamaz, A ise sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. (****)Durum Tarihi sorgulanan kişinin durum kodu P ise bu alan pasif duruma dönüştüğü tarihi döndürür.a ise ve belirli bir süre için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsa bu sürenin bitiş tarihi, eğer sağlık hizmetlerinde belirli bir kısıtlama yoksa günün tarihini döndürür. 6

9 »ÂĞ-KUR Provizyon Alma İşlemi Bağ-kur Sigortalısının hastane işlemleri öncesi Bağkur'dan provizyon alınması zorunlu hale getirilmiştir.bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. Bu provizyon alma işlemi için Bağ-kur'da geliştirilen uygulamanın detayları aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu konuda her türlü sorulannızv Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na iletebilirsiniz. Provizyon alma işlemi internet üzerinden çevrim içi yapılmaktadır. Bağ-Kur sunucusuna http isteğinde bulunulması ve bu isteğe karşılık Bağ-Kur sunucusundan gelen http cevabı değerlendirilmelidir. Bu isteğin yapısı aşağıdaki gibidir: &=BAGNO&tairne=KARNENO&y]iod=YAKKOD HASTANEADI: ŞİFRE: BAGNO: KARNENO: YAKKOD: Hastane kujuanıcı kodu (en çok 8 harf) Hastane kullanıcı şifresi (en çok 8 harf) Sigortalının Bağ-Kur Numarası (10 rakam) Sigortalının Karne Numarası (en çok 9 harf) Sigortalının yakplflclcödu (4 rakam) Bu isteğinize karşılık olarak; ONAYLANMIŞ İŞLEM SONUCU SONUÇ - 0 NO - J J 2 ILI Brrn Örnek olarak; ONAYLANMAMIŞ İŞLEM SONUCU SONUÇ = 0 değil HATA = Hata Mesajı ELI = 000 HATA KODU = 2 karakter BİTTİ. Burada ; SONUÇ: isteğin doğru olup olup olmadığını göstermektedir. O dan farklı olması istekte hata olduğunu gösterir. "O" (sıfır) olması düzgün olarak provizyon verildiğini gösterir. NO : isteğin doğru olması durumunda provizyon numarasıdır. İstek eğer yanlış ise bu alan da hata mesajı çıkacaktır. ELI: isteğin doğru olması durumunda bağ-kur sigortalısının ilini gösterir. İstek eğer yanlış ise bu alan değerlendirilmeyecektir. HATA KODU: isteğin yanlış olması durumunda neden yanlış olduğunu belirten hata kodu gelir. İstek eğer doğru ise bu alan da "00" bulunur.

10 şifreli TESTHASTANESI kullanıcısı numaralı 2000 yakınlık kodlu AB karne numarasına sahip Bağ-kur sigortalısı için istekte bulunacak ise. hkul-testhastanesi&hsif= & bagno &karne=ab &vkod=2000 şeklinde bir istekte bulunmalıdır. Bu işleyişi detaylı görmek istersek, İstek ve Cevap şu şekilde olacaktır sunucusuna http bağlantısı kurulduktan sonra aşağıdaki isteğin gönderilmesi gereklidir. İstek: GET /HOPYeni/GetProvizyon?hkul=TESTHASTANESI&hsif &bagno= &karne=ab &ykod=2000 HTTP/1.O HOŞT: Bu isteğe karşılık sunucu aynı bağlantıdan aşağıdakine benzer bir cevap verecektir. Sonuç: http/ OK Date: Mon, 09 May :37:09 GMT Server: IBM HTTP SERVER/ Apache/ (Unix) Connection: close Content-Type : text/plain;charset=isö-8859-l Content-Language : en-us 45 SONUÇ = 0 NO ILI HATA KODU =00 BİTTİ Visual Basic, Vİsual C, C++, Java,.NET ve benzeri tüm diller ile http isteğinde bulunmak mümkündür. Kullanılan yazılım dili ve teknolojisinden bağımsız olarak bu servisten yararlanılabilecektir. Hastaneniz için kullanıcı adı ve şifresi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir. Hastaneler, online provizyon işlemlerini yapabilmeleri için öncelikle Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığın dan bir adet "hastane kullanıcı kodu"

11 'alacaklardır.kullanıcı kodu talebi olan hastanelere bir adet hastane kullanıcı kodu ve hastane kullanıcı şifresi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir. HATA KODLARI : 1- Veri tabanında ilgili kayıt bulıunamadı. 2- Kullanıcı adı hatalı. 3- Şifre doğru değil. 4- Hastane tablosunda sözleşme yapılammış ya da gönde r i Imemiş. 5- Hastane sözleşmesi askısı var giriş yapı'lamaz. 6- Fesihli, giriş yapılamaz. 7- Askı tarihi 6 ayı doldurmamış. 8- Bağ-No hatalı. 9- Yakınlık kodu hatalı. 10-Bildirge giriş tarihi tedaviye uygun değil. 11-Karne numarası uyuşmuyor. 12-Sigortalı ölüm tarihi işlenmemiş. 13-Toptan ödeme yapılmış tedavi verilemez. 14-MKK tarihi ve terkler uyumsuz. 15-îsteğe bağlı sigortalı sağlık hizmeti yok. 16-Sağlık primi kesilmiyor tedavi verilmez. 17-Vize tarihi tedaviye uygun değil. 18-Karne iptali var. 19-Borcu var tedavi yapılamaz. 20-Sistem hatası. 21-Terk edilmiş sigortalı 90 günü geçmiş. 99-Bağlantı kurulamadı. Online hastane provizyon işlemleri ile ilgili olarak irtibat için başvurulabilecek telefon numaraları ve fax numarası: Tel: O den Fax: O

12 Sosyal Sigortalar Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ESAĞLIK PROJESİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

13 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ESAĞLIK WEB SERVİSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ MÜSTAHAKLIK SORGULAMA WEB SERVİSİ Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin URL i Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin Metotları Müstahaklık Web Servisi İçin Parametre Açıklamaları Müstahaklık Web Servisi İçin Sonuç Bilgisi Müstahaklık Web Servisi İçin Hata Kodları ve Mesajları MUAYENE İŞLEMLERİ WEB SERVİSİ Muayene İşlemleri Web Servisinin URL i Web Servisin Metotları Muayene İşlemleri Web Servisi Parametre Açıklamaları Muayene İşlemleri Web Servisi Sonuç Bilgisi SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

14 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu Bu sayfa, SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulacak olan ve ESağlık Projesi kapsamında bulunan Müstahaklık Sorgulama ve Muayene İşlemleri web servisleri hakkında teknik bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Genel Bilgi ESağlık web servisleri Java Teknolojileri ile hazırlanmış olup, IBM WebSphere Application Server üzerinde sunulmaktadır. Servise ulaşım protokolü HTTPS olup, SSK nın kök sertifikasının istemci (client) uygulamalarına tanıtılması gerekmektedir. SSK Kök Sertifikası aşağıdaki linkten alınabilir: Servislerin sağlık kuruluşları tarafından kullanılabilmesi için, SSK tarafından sağlanacak olan ve her sağlık kuruluşuna özel olarak üretilen kullanıcı adı ve şifresinin HTTP Basic Authentication yöntemleri ile HTTP Header içinde sunucuya gönderilmesi gerekir. Hastane otomasyon sistemlerinin, entegrasyon çalışmalarında kullanabilmeleri için bir adet test kullanıcı adı ve şifresi oluşturulmuştur. Test kullanıcı adı ve şifresi için lütfen SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na başvurunuz. 1. Müstahaklık Sorgulama Web Servisi Bir SSK sigortalı ya da emeklisinin sağlık hizmeti almaya hakkı olmasına müstahaklık denir. Sağlık Bakanlığı na bağlı kuruluşlar, kendilerine başvuran SSK lılar için SSK dan provizyon istemektedir. Provizyon işlemi sırasında SSK lının müstahaklığı kontrol edilir. Müstahaklık Kontrol Web Servisi bu işlemi yapmaktadır. Müstahaklık sorgusunda SSK lının: Karnesinin geçerli olup olmadığı Çalışan ise prim gün sayısının yeterliliği Emekli ise maaş ödemlerinin devam edip etmediği kontrol edilir. Bu bölüm, Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 1.1 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin URL i Müstahaklık Sorgulama web servisin tüm özelliklerini içeren Web Service Definition Language (WSDL) dosyasına aşağıdaki adresten ulaşılabilir. https://ws.ssk.gov.tr/esaglikwebservices01/services/mustehaklikkontrol/wsdl/mustehaklikkontrol.wsdl 1.2 Müstahaklık Sorgulama Web Servisinin Metotları SSK lı hastalar için TC Kimlik Numarası veya SSK Sicil+Karne numarası ile müstahaklık sorgusunun yapılabileceği iki ana metot sağlanmıştır. 1- mernisdenkarneveprimprovizyon: TC Kimlik Numarası (MERNIS) ile müstahaklık sorgusu yapar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veritabanı ile senkronize edilen SSK veritabanında, mernis anahtarı ile gerekli sorgulamalar yapılır. TC kimlik SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

15 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu numarası SSK veritabanında olmayan SSK lılar için bu metot hata döndürecektir. Metot için gerekli parametreler aşağıdaki gibidir: * tckno (long) sigortalituru (String) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (String) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 2- karneveprimprovizyon: SSK sicil numarası ve karne numarası ile müstahaklık kontrolü yapar. Gerekli parametreler aşağıdaki gibidir: ssksicil (String) ssktahsis (String) sigortalituru (String) karneno (int) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (int) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) Müstahaklık kontrolü dışında, karnenin geçeliliği veya prim gün sayısının yeterli olup olmadığı sorgulanmak istenirse, bu amaca hizmet eden diğer metotlar kullanılabilir. 3- mernisdenkarneprovizyon: TC Kimlik Numarası ile karne geçerlilik kontrolü yapar. Gereken parametreler: tckno (long) sigortalituru (String) pgmid (String) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 4- mernisdenprimprovizyon: TC Kimlik Numarası ile prim gün sayısı yeterlilik kontrolü yapar. Gereken parametreler: tckno (long) sigortalituru (String) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (String) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 5- karneprovizyon: SSK sicil ve karne numarası ile karne geçerlilik kontrolü yapar. Aldığı parametreler: siciltahsis (String) sigortalituru (String) karneno (int) pgmid (int) * Parametre açıklamaları için lütfen bölüm 1.3 e bakınız. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

16 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 6- primprovizyon: SSK sicil numarası ile prim gün sayısı kontrolü yapar. Aldığı parametreler: sigortalituru (String) ssksicil (String) ssktahsis (String) yakinlikkodu(string) provizyongun (int) provizyonay (int) provizyonyil (int) pgmid (int) unitekod (int) kaydet (boolean true/false) 1.3 Müstahaklık Web Servisi İçin Parametre Açıklamaları tckno ssksicil ssktahsis : TC Kimlik Numarası (Mernis numarası) : SSK sicil numarası. SSK lı çalışanlar için anahtar bilgidir. : SSK tahsis numarası. SSK lı emekliler için anahtar bilgidir. sigortalitürü : H (çalışan), E (emekli), K (SSK Kurumu çalışanı) karneno siciltahsis : SSK tarafından verilmiş karnenin numarası : Çalışanlar için SSK sicil, emekliler için SSK tahsis numarası. provizyongun: provizyon istenen tarihe ait günün sayısal değeri. provizyonay : provizyon istenen tarihe ait ayın sayısal değeri. provizyonyıl : provizyon istenen tarihe ait yılın sayısal değeri. pgmid unitekod : Web servisi kullanacak olan hastane otomasyon programının adı. : Web servisi kullanacak olan hastane ünitesinin kodu. kaydet : Eğer SSK lının müstahaklığı hakkında sadece bilgi alınmak isteniyorsa bu değer false olarak verilmelidir. Böylece, sorgu sonucunda herhangi bir provizyon numarası üretilmez. Provizyon numarası alınmak istendiği durumlarda, kaydet değeri true olarak girilir. Bu durumda SSK sistemi bir provizyon numarası üretecek ve bu numarayı istemciye gönderecektir. 1.4 Müstahaklık Web Servisi İçin Sonuç Bilgisi Müstahaklık sorgusunun sonucunda ResultData adlı bir java bean dönmektedir. Bu objenin değişkenleri şöyledir. provkod (int) : provizyon kodu. 0 olmadı durumunda işlem başarılı, diğer durumlarda ise başarısız anlamına gelir. provuniqueid (long) : provizyon verilme durumunda, SSK sistemi tarafından unique bir provizyon numarası üretilecektir. info (String): Sorgu sonucunun açıklamasını içerir. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

17 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu mustehaklıkbitisgunu (Calendar): Müstahaklığın sona ereceği tarihi içerir. Örneğin, işten çıkış durumunda SSK lı çalışanlar 190 gün daha sağlık hizmeti alabilmektedir. 2 ay önce işten çıkan bir SSK lı için müstahaklık biti tarihi 4 ay sonrasıdır. Primleri eksiksiz olarak yatan SSK lar için bu alan BOŞ (null) olarak gelecektir. sigortalibilgileri : Müstahaklık sorgusu yapılan sigortalı/emekliye ait bilgileri içeren bir java bean objesidir. Bu objenin değişkenleri ise aşağıdaki gibidir: - ad: SSK lının adı - soyad: SSK lının soyadı. - yas: SSK lının yaşı - cinsiyet: SSK lının cinsiyeti - yakinlikkodu: K(kendisi), E (eşi), C (çocukları), A (annesi), B (babası) - tckno: SSK lının TC Kimlik numarası - sicilno: Çalışan SSK lı için sicil numarası - tahsisno: Emekli SSK lı için tahsis numarası - sigortalıturu: H (çalışan), E (emekli), K (SSK Kurumu çalışanı) - sira: Karne kayıtları ile ilgili kullanılan kayıt sıra numarası - karneno: SSK tarafından verilen karnenin numarası 1.5 Müstahaklık Web Servisi İçin Hata Kodları ve Mesajları Müstahaklık sorgusunun sonucunda, sonuç kodu parametresi dönülmektedir. Bu parametre değerinin 0 (sıfır) olması işlemin başarı ile gerçekleştirilip, hasta için provizyon verilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Sıfır dışındaki tüm değerler bir hataya işaret ederler. Hata mesajı ise Açıklama Kodu alanında açık bir şekilde ifade edilir. Müstahaklık sorgulama servisi için hata kod ve mesajları aşağıdaki gibidir. 0 : Sicil/tahsis numarası için provizyon verilmiştir! 1 : Veritabanında ilgili kayıt bulunamadı! 2 : Sicil numarası için geçerli bir karne kaydı bulunamadı 3 : Tahsis numaralı emekli için geçerli karne kaydı bulunamadı! 4 : Sicil numarası kimlik ve karne kayıtlarında farklı kaydedilmiş! 5 : Tahsis numarası kimlik ve karne kayıtlarında farklı kaydedilmiş! 6 : Provizyon istek tarihi hatalı girildi. Lütfen kontrol ediniz! 7 : İşten çıkış tarihinden bir sene geriye yönelik olarak toplam 120 günlük prim bulunamamıştır! 8 : Provizyon istek tarihi işten çıkış tarihinden 6 ay 9 gün sonra olduğu için provizyon verilememiştir! 9 : Hizmet günü 120 günden az olduğundan çalışanın yakını için provizyon verilememiştir! 10 : Hizmet günü 90 günden az olduğundan çalışanın kendisi için provizyon SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

18 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu verilememiştir! 11 : Kesilme kodu ile, tahsis numarasına ait emekli maaşı kesilmiştir! 12 : Karne no girilmedi 13 : Sicil numarasına göre tahsis numarası uyumsuz! Doğru tahsis numarası: 14 : Sicil Numarası bos bırakılmamalıdır. 15 : Tahsis ve sicil no numarası boş bırakılmamalıdır. 16 : Yakınlık kodu hatalıdır 17 : Aynı kimlik numarasına ait birden çok kayıt var. 18 : Aktif geçerli karne bulunamadı 20 : Sistem hatası oluştu. 21 : Veritabanı bilgi hatası,işten çıkış tarihi hatalıdır. 22 : Sonuç başarısız! (ek açıklama içerir) 50 : Tarım sigortalısı. Müstahaklık sorgusu buradan yapılamaz. Karnesinin üzerinde bulunan vize kontrol edilmelidir. 2. Muayene İşlemleri Web Servisi Bir hasta ile ilgili muayene süreçleri bu web servisin metodları ile yapılmaktadır. Muayenenin başlatılması, başlamış olan muayeneye yeni işlemlerin eklenmesi ve muayenenin sonlandırılması bu web servisinin temelini oluşturmaktadır. Bu bölüm, Muayene İşlemleri Web Servisinin kullanımı ile ilgili genel bilgi vermektedir. 2.1 Muayene İşlemleri Web Servisinin URL i Muayene İşlemleri Web Servisi için Web Service Definition Language (WSDL) dosyasına aşağıdaki adresten ulaşılabilirsiniz: https://ws.ssk.gov.tr/esaglikwebservices/services/muayene/wsdl/muayene.wsdl 2.2 Web Servisin Metotları 1. muayenebaşlat: Bir hasta ile ilgili muayene sürecini başlatmak için ilk olarak bu metot çağrılır. yazilimevikod (String) yazilimevisifre (String) tesiskod (int) kullaniciid (String) vatandaslikno (long) sicilno (String) tahsisno (String) karneno (int) sigortalituru (String) muayenebaslamatarihi (calendar) uzmanlikkod(string) doktorkod(long) Parametre açıklamaları için lütfen bölüm 2.3 e bakınız. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

19 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu Dönüş Parametreleri: sonuckod (int) sonucaciklama(string) provizyonno(string) muayeneno(string) 2. muayeneislem: Muayene süresince hastaya için yapılmak istenen muayene işlemleri bu metod çağırılarak yapılmaktadır. yazilimevikod (String) yazilimevisifre (String) tesiskod (int) kullaniciid (String) muayeneno(string) işlemtarihi(calendar) islemkod(string) ozetrapor(string) anarapor(string) islemsonuc(string) Dönüş Parametreleri: sonuckod (int) sonucaciklama(string) 3. muayenebitir: Muayenenin sonuçlandırılması bu metod çağırılarak gerçekleştirilir. yazilimevikod (String) yazilimevisifre (String) tesiskod (int) kullaniciid (String) muayeneno(string) muayenebitirmetarihi(calendar) muayenesonuckod(string) sonucrapor(string) tanilar(stringarray) raportip(string) raporsure(int) raportarih(calendar) Dönüş Parametreleri: sonuckod (int) sonucaciklama(string) 2.3 Muayene İşlemleri Web Servisi Parametre Açıklamaları yazilimevikod : Hastane otomasyonu üreten yazılım şirketleri için SSK tarafından verilmiş, şirket bazında tekil numara. yazilimevisifre tesiskod tesislerine verilen koddur kullaniciid : Yazılım şirketleri için SSK tarafından verilmiş şifre. : İşlemi yapan sağlık tesisi kodu SSK tarafından sağlık : İşlemi yapan kullanıcının ID si. Sadece entegrasyon sırasında kullanılmak üzere tüm yazılım şirketleri için tek bir kod ve şifre hazırlanmıştır. Yazılım evi kullanıcı kodu ve şifresi için lütfen SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na başvurunuz. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

20 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu vatandaslikno sicilno tahsisno karneno sigortalituru : Hasta vatandaşlık numarası :Hasta Sicil Numarası Sosyal Güvence SSKB Aktif Sigortalı SSKB Emekli Sigortalı SSKB Kurum Personeli Giriş Koşulu SSKB Sicil No SSKB Sicil No SSKB Kurum No :Hasta tahsis numarası (SSKB Emekli Sigortalı) :Hasta sağlık karnesi seri numarası :Hasta sigortalı türü Kod Ad Giriş Koşulu H SSKB Aktif Vatandaşlık No ya da Sigortalı Sicil No mutlaka E K SSKB Emekli Sigortalı SSKB Kurum Personeli girilmelidir Vatandaşlık No ya da Sicil No ve Tahsis No mutlaka girilmelidir Vatandaşlık No ya da Sicil No girilmelidir muayenebaslamatarihi : Muayeneyi başlatma tarihi uzmanlikkod : Muayene uzmanlık dalı (Tablo 1) doktorkod : Muayeneyi yapan doktorun vatandaşlık numarası (SSK Sağlık Yönetici Web Uygulaması tarafından kaydedilmiş olmalıdır) muayeneno : İşlemin bağlı olduğu muayene (Muayene başlat çağrıldıktan sonra alınan muayene numarası) işlemtarihi : İşlemin yapıldığı tarih islemkod : Yapılan işlemin kodu (Tablo 2) ozetrapor : İşlem için özet rapor anarapor : İşlemle ilgili ana rapor islemsonuc : 1- Normal 2- Patolojik muayenebitirmetarihi : Muayeneyi bitirme tarihi muayenesonuckod sonucrapor ilgili yazdığı açıklamadır : Muayene sonuç kodları Kod Ad 1 Tedavi 2 Şifa ile Taburcu 3 Haliyle Taburcu 4 Ölüm : Muayene bitirilirken doktorun tedavi veya durumla SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

21 Esağlık Projesi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu tanilar : Muayenin bitiriliş tanıları. Tanı listesinin tamamına adresinde bulunan DUYURULAR bölümünden ulaşabilirsiniz. raportip : Rapor Tipi Kod Ad 1 Raporsuz 2 Tek Hekim Raporu 3 Heyet Raporu raporsure ise sıfır girilmelidir raportarih : Rapor verildi ise raporun kaç gün verildiği, verilmemiş : Rapor verildi ise tarih verilmedi ise boş bırakılır. 2.4 Muayene İşlemleri Web Servisi Sonuç Bilgisi Muayene işlemleri sorgusunun sonucunda Sonuç adlı bir java bean dönmektedir. Bu objenin değişkenleri şöyledir. sonuckod durumudur) : İşlem sonuç.kodu (Tüm pozitif sayılar hata Kod Ad 0 Başarılı 1 Sistem Hatası 2 Başarısız sonucaciklama : İşlem sonuç açıklaması (Başarılı dışındaki tüm durumlarda sonuç açıklama bilgisi geri döner) provizyonno muayeneno : Hasta provizyon sorgu numarası : Başarılı kayıt durumunda muayeneye verilen numara. ÖNEMLİ NOT: Muayene ile ilgili tüm işlemlerde Muayene Başlat aşaması ile birlikte SSK sistemi tarafından üretilen muayene numarası kullanılacaktır. SSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

22 PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE EMEKLİ SANDIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Soyadı Telefon İrem MENGEN Ümit ÇINAR Hakan BULUN Ülkü ÇOBAN E- posta PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE SSK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Soyadı Telefon Özlem PAYAN Bilge KÜNBİ E- posta PROVİZYON SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE BAĞKUR BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ Birim Adı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Elba Yazılım Telefon Dahili Tel E-posta

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.1 OCAK 2010 Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 15.06.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 15.06.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 NİSAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 OCAK 2012 Amaç Hastanelerin elektronik reçete bilgilerinin

Detaylı

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 29 ARALIK 2016 Amaç Eczanelerin sorgulanan güne ait olan reçete ilaç bilgilerinin istemci tarafına gönderilmesi.

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0 KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006 Sürüm: 1.0 2006-2007 Çözüm Bilgisayar www.cozumbil.com.tr cozum@cozumbil.com.tr İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...3 1.1 GENEL

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.8 Sayfa 1 / 12 Online Protokol V1.8 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API. Yardım Dokümanı

Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API. Yardım Dokümanı TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API Yardım Dokümanı Sürüm 1.5 1 / 16 1. SÜRÜM GEÇMİŞİ Sürüm Tarih Hazırlayan Açıklama 1.0 27.05.2015 Hüseyin SARI Doküman oluşturuldu. 1.1 12.10.2015

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.9 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V1.9 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 2 KASIM 2015 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula

Detaylı

Misafir Anne Web Servisi Projesi

Misafir Anne Web Servisi Projesi Misafir Anne Web Servisi Projesi Amaç : Misafir Anne web servisi projesinin temel amacı, bu hizmete ihtiyaç duyan gebelere talep işlemlerinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı sunucularında çalışan bir

Detaylı

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU 21.10.2013 Sürüm: 2.2.0 Sayfa 1 / 10 Giriş EBT Sisteminin, Web Servisleri birinci versiyonu, BOTAŞ ile yapılan ayrıştırma çalışmalarına paralel

Detaylı

PayNet Sanal POS Teknik Dökümanı PAYNET İşlemleri PAYNET sistemi, Arena Bilgisayar A.Ş. nin, bayilerine artı değer olarak sunduğu bir online ödeme sistemidir. Bu sistem v1.0 itibariyle, sadece kredi kartları

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat Microsoft SQL Server

Detaylı

Sayı : B100BİDB-702-1.8 Konu : Ayaktan Hasta Maliyetleri GENELGE 2005/ 176

Sayı : B100BİDB-702-1.8 Konu : Ayaktan Hasta Maliyetleri GENELGE 2005/ 176 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702-1.8 Konu : Ayaktan Hasta Maliyetleri 02.12.2005 GENELGE 2005/ 176 2006 yılı içerisinde ayaktan hasta maliyetlerini analiz ederek branş

Detaylı

API v1.0 http://www.gazisms.com

API v1.0 http://www.gazisms.com API v1.0 http://www.gazisms.com GaziSMS API, GaziSMS müşterilerinin kendi geliştirdikleri programlar içerisinden SMS göndermelerine olanak sağlayan bir program parçasıdır. GaziSMS API kendisine gönderilen

Detaylı

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU 21.10.2013 Sürüm: 2.2.1 (27.12.2013) Sayfa 1 / 11 Güncellenen Bölümler Sürüm 2.2.1 Yayınlanma Tarihi 27.12.2013 Güncellenen Bölümler GUNSONUAKISGONDER

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Değişiklik No Değişiklik Tarihi SKRS V2.2 18.02.2015 SKRS V2.2 20.06.2015 SKRS

Detaylı

MEDULA V3.0. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008

MEDULA V3.0. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MEDULA V3.0 Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008 SÜREÇLER Yeni versiyonda, sağlık tesislerince işletilecek üç ana, bir yan süreç

Detaylı

08/12/2017

08/12/2017 08/12/2017 medulayeniversiyon@sgk.gov.tr İçindekiler EVRAK DOKÜMAN İŞLEMLERİ METODLARI... 3 1. DOKÜMAN KAYDET... 3 2. DOKÜMAN SİL... 5 3. TAKİP DOKÜMAN LİSTESİ... 6 M E D U L A H A S T A N E 2 Evrak Doküman

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

XML ile Mesaj İşlemleri

XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 2.5.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem üzerinden çok yüksek sayılarda (Bir kerede 20000 gibi) farklı içerikli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Sayı : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-10649-925569 Ankara Konu : Sağlık Karnesi Uygulaması 26.12.2007 G E N E L G E 2007/96 Kurumumuza devredilen SSK nca yayımlanan Sağlık Karnelerinin Yenilenmesi konulu 28.03.2005

Detaylı

VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ 2017 VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI V.01 10.11.2017 04.01.2017 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU 11.09.2012 Sürüm: 1.0 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 E-SEVK WEB SERVİSİ E-Sevk test ortam

Detaylı

MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI

MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (VERSİYON 2.) 1 İÇİNDEKİLER 1. UYGULAMAYA GİRİŞ a) Acente Girişi b) Sağlık Beyanı 2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI a) Sigortalı Bilgileri Giriş

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS)

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) Versiyon: 1.0.5 İçindekiler İçindekiler... 2 1. Belgenin Amacı... 3 2. Sistem Gereksinimleri... 3 3. Belge Sürümleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1 Web den Başlatma...

Detaylı

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Versiyon 1.6 Nisan 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Nisan 2015 Versiyon : 1.6 1/12 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVĠSĠ KULLANIM KILAVUZU 08/01/2013 Sürüm: 1.0 Değişen Bölümler 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 Değişen Bölümler sevkvasitasi,

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu SQL Bağlantı Bilgileri Server : Kullanıcısı : Şifre : Veri Tabanı : LOGO ürünü veri tabanının barındırıldığı MS SQL sunucu adı. LOGO ürünü veri tabanına bağlantı

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.06 27 HAZİRAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine

Detaylı

TÜİK e-vt. Web Servis Kılavuzu

TÜİK e-vt. Web Servis Kılavuzu TÜİK e-vt Web Servis Kılavuzu Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.2 1/12 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 17.04.2014 Sayfa 13 Hata Kodu Tablosu

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU Bazı genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVĠSĠ KULLANIM KILAVUZU 18/02/2013 Sürüm: 1.0 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 Değişen Bölümler Değişen Bölümler sevkvasitasi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVĠSĠ KULLANIM KILAVUZU 01.03.2013 Sürüm: 1.0 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 Değişen Bölümler Değişen Bölümler sevkvasitasi,

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

WEB SERVİSİ ile ACENTE VE KULLANICI İŞLEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 a. Tanımlar... 2 b. Sınıflar... 2 2. ACENTE TANIM / GÜNCELLEME FONKSİYONLARI... 4 a.

WEB SERVİSİ ile ACENTE VE KULLANICI İŞLEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 a. Tanımlar... 2 b. Sınıflar... 2 2. ACENTE TANIM / GÜNCELLEME FONKSİYONLARI... 4 a. WEB SERVİSİ ile ACENTE VE KULLANICI İŞLEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 a. Tanımlar... 2 b. Sınıflar... 2 2. ACENTE TANIM / GÜNCELLEME FONKSİYONLARI... 4 a. Acente Tanımı Fonksiyonu... 4 b. Acente Güncelleme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769-700 Konu : e-nabız Sistemine Geçici Şifre Tanımlanması TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA e-nabız sistemi ile ilgili Genel Müdürlüğümüze

Detaylı

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları...

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM VER:6.1.0 ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 4 TANIMLAR... 4 ÖRNEK XML YAPISI... 4 PHP ÖRNEK KOD... 5 Örnek Sayfayı

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Tüm Sayfadaki WSDL adresleri Hasta Kartı web servisi Online Regular Web Servisler

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (VERSİYON 2.) 1 İÇİNDEKİLER 1. UYGULAMAYA GİRİŞ a) Acente Girişi 2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI a) Sağlık Beyanı b) Sigortalı Bilgileri Giriş

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.1 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam...1 2.2 Hedef Kitle...1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA GENEL BİLGİLENDİRME Sürüm: 2.1 2006-2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1 İKİNCİ VERSİYON FARKLARI... 3 2 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ... 3 3 ANA

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

Windows Live ID ve parolanızı giriniz.

Windows Live ID ve parolanızı giriniz. Ücretsiz Deneme Hesabı Oluşturma ve Temel Özelliklerin Kullanım Kılavuzu Bilgi girilmesi gerekli alanlar Kişisel bilgi içeren alanlar http://www.windowsazure.com/tr-tr/pricing/free-trial/ adresine gidiniz

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.0 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam... 1 2.2 Hedef Kitle... 1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...

Detaylı

MEDİ GAP HAK SAHİ PLİ G İ SORGULAMA Sİ STEMİ SAG LİK TESİ Sİ KULLANİM KİLAVUZU

MEDİ GAP HAK SAHİ PLİ G İ SORGULAMA Sİ STEMİ SAG LİK TESİ Sİ KULLANİM KİLAVUZU MEDİ GAP HAK SAHİ PLİ G İ SORGULAMA Sİ STEMİ SAG LİK TESİ Sİ KULLANİM KİLAVUZU Yardım kılavuzu ile Medigap Hak Sahipliği Sorgulama Sisteminin kullanımı görsel olarak anlatılmıştır. TCHEALTH Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı MCKS İthalatçı web servisleri internet üzerinden güvenli şekilde erişime açılmıştır. Erişime ait ağ bağlantısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Şekil - 1: MCKS-ithalatçı

Detaylı

Medula Optik E-Reçete E-Rapor Web Servisleri - Sürüm : 1.0 Hazırlayan : Ayşe Erdoğan

Medula Optik E-Reçete E-Rapor Web Servisleri - Sürüm : 1.0 Hazırlayan : Ayşe Erdoğan Medula Optik E-Reçete E-Rapor Web Servisleri - Sürüm : 1.0 Hazırlayan : Ayşe Erdoğan 3.1 Medula Optik : OptikWS Metod Adı sagliktesisiraporkaydet Açıklama Bu metot optik raporlarını kaydetmek için oluşturulmuştur.

Detaylı

2 Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme Tüm kullanıcıların Kullanıcı Adı ve Parola bilgisi Sağlık.Net sisteminde kullandığı veriler olmalıdır.

2 Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme Tüm kullanıcıların Kullanıcı Adı ve Parola bilgisi Sağlık.Net sisteminde kullandığı veriler olmalıdır. 1 Kapsam Aşı Takip Sistemini AHBS, HSBS, HBYS ve MBYS kullanıcılarının web servis (SOAP) aracılığıyla kullanacakları metotların yapısı ve kuralları anlatılmaktadır. Servisler SSL üzerinden çalışacaktır.

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

Doküman JETSMS XML Mesaj Đşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0

Doküman JETSMS XML Mesaj Đşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 HTTP SMS Gönderimi 1. Genel Kullanım Bu fonksiyonu kullanarak; Bir telefon numarasına tek bir mesaj gönderimi Birden fazla telefon numarasına aynı mesaj gönderimi -> tek seferde en fazla 150 telefon numarasına

Detaylı

VIDEOCELL API. Versiyon 1.0.0

VIDEOCELL API. Versiyon 1.0.0 VIDEOCELL API Versiyon 1.0.0 İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları... 4

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.07 4 TEMMUZ 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

e-fatura Başvuru Açıklamalar

e-fatura Başvuru Açıklamalar e-fatura Başvuru Açıklamalar Ocak 2014 e-fatura Başvuru Açıklamalar Versiyon: 11 ANKARA Ocak 2014 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura Başvuru Açıklamalar (I) Ocak

Detaylı

3G Sms&MMS GateWay Xml Interface

3G Sms&MMS GateWay Xml Interface 3G Sms&MMS GateWay Xml Interface İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 WEB SERVIS API YE GİRİŞ... 4 AYNI MESAJIN ÇOK NUMARAYA GÖNDERİLMESİ... 6 TANIMI... 6 ÖRNEK XML... 6 XML ENVELOP AÇIKLAMALARI... 7 RESPONSE

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Kurumsal İnternet şube menü ağacında bulunan Grup işlemleri adımı içerisindeki Toplu işlem ve Talep dosyası indir butonuna tıklanır. Açılan Dosya masa üstüne

Detaylı

2012/Kasım İtibariyle Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodları Eklendi

2012/Kasım İtibariyle Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodları Eklendi 2012/Kasım İtibariyle Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodları Eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, aylık prim ve hizmet belgesine meslek kodlarının eklenmesine ilişkin 1 Kasım 2012 tarihli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.05 22 HAZİRAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

UYUMSOFT BAĞIMSIZ E-DEFTER PLATFORMU / PROBAR KONNEKTÖRÜ PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

UYUMSOFT BAĞIMSIZ E-DEFTER PLATFORMU / PROBAR KONNEKTÖRÜ PROBLEM ÇÖZÜMLERİ UYUMSOFT BAĞIMSIZ E-DEFTER PLATFORMU / PROBAR KONNEKTÖRÜ PROBLEM ÇÖZÜMLERİ İçindekiler 1. eadaptör ürününde Seçili Kayıtlarını İptal Et işlemi yaptım. Bu ne demektir?:... 3 2. Yevmiye Fişleri Hiç Gelmiyor?

Detaylı

SMS API. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47

SMS API. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47 SMS API 16.3.2015 SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47 Y.Yalova Yolu Buttim iş Mrk. C-Blok K.5 N.1462 Osmangazi / Bursa / Türkiye

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu

E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu Sürüm 10112014 Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Dökümanın

Detaylı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU YOL HARİTASI. Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü

BELGELENDİRME BAŞVURUSU YOL HARİTASI. Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü BELGELENDİRME BAŞVURUSU YOL HARİTASI Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü GENEL AÇIKLAMALAR Türk Standardı bulunan konularda ( Örneğin:

Detaylı

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ DNS Nedir? 14545568 HİKMET TÜYSÜZ DNS DNS, Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/22

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/22 GENELGE 2002/22 İLGİ : 20.05.1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-320-06451 ve (1999/34) sayılı genelge. 1587 sayılı Nüfus Kanununa 3080 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü madde ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık

Detaylı

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI Ersin UMDU ** I. GİRİŞ 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladıbu uygulamadan yaklaşık

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

2017 Bahar Kampanyası BP İşbirliği. 1 Nisan 15 Mayıs

2017 Bahar Kampanyası BP İşbirliği. 1 Nisan 15 Mayıs 2017 Bahar Kampanyası BP İşbirliği 1 Nisan 15 Mayıs Kampanya Bilgileri Kampanya Geçerlilik Tarihi: 1 Nisan 15 Mayıs 2017 Ürün grubu: Bridgestone Markalı & Binek ve Hafif Ticari & Yaz (LVR, LTS, LSR Combi

Detaylı

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Yeni lisanslama sistemine geçiş sonrasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacı ile yükleme işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. Yapılan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 03.05.2012 DUYURU ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİCİ WEB SİTESİ HAKKINDA DUYURU Genel sağlık sigortası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 22.08.2007 Sürüm: 2.12 2006 2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER DEĞİŞEN BÖLÜMLER... 5 GİRİŞ...11 1 GENEL BİLGİLER...11

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 01.12.2008 Sürüm: 3.0 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU Mart 2014 İÇİNDEKİLER A. TANIMLAR B. BİY MODÜLÜNE GİRİŞ C. SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TARAFINDAN YAPILMASI

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU (Sürüm 1) 25 ARALIK 2015 İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 1 GİB BS Dış Entegrasyon Dosya

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı