Dicle Bölgesi Çevre ve Altyapı Mevcut Durum Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dicle Bölgesi Çevre ve Altyapı Mevcut Durum Raporu"

Transkript

1

2 Dicle Bölgesi Çevre ve Altyapı Mevcut Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010

3 DİCLE BÖLGESİ TARIM SEKTÖR RAPORU İçindekiler ŞEKIL LISTESI...5 TABLO LISTESI...5 HARITA LISTESI...5 GİRİŞ ÇEVRE Doğal Kaynaklar Ormanlık Alanlar Flora ve Fauna Su Kaynakları Ülkemiz Su Kaynakları Potansiyeli Dicle Bölgesi Su Kaynakları İklim Mardin İli İklimi Batman İli İklimi Şırnak İli İklimi Siirt İli İklimi Çevre Kirliliği Hava Kirliliği Toprak ve Su Kirliliği Altyapı İçme ve Kullanma Suyu Altyapısı Atık Su Altyapısı Katı Atık Altyapısı Genel Değerlendirme Ekler

4

5 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Şekil Listesi Şekil 1: Orman Arazileri Büyüklük ve Durum Karşılaştırması 9 Şekil 2: Dicle Bölgesi İlleri Kış Ayları SO2 Oranları Karşılaştırması 23 Tablo Listesi Tablo 1: Dicle Bölgesi Yüz Ölçüm ve Rakım Değerleri 8 Tablo 2: Dicle Bölgesi Flora Varlığı Tablosu 11 Tablo 3: Türkiye nin Su Kaynakları Potansiyeli 12 Tablo 4: Dicle Bölgesi Akarsuları 15 Tablo 5: Dicle Bölgesi İşletme Halindeki Barajlar 16 Tablo 6: Dicle Bölgesi İşletme Halindeki Göletler 16 Tablo 7: Dicle Bölgesi İşletme Halindeki Sulama Tesisleri 16 Tablo 8: Dicle Bölgesi İnşa Halindeki Sulama Tesisleri 17 Tablo 9: Mardin İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) 18 Tablo 10: Batman İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) 19 Tablo 11: Şırnak İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) 20 Tablo 12: Siirt İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) 21 Tablo 13: Dicle İlleri Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Raporları Verileri 22 Tablo 14: Dicle İlleri İstasyon Raporları Sonuçlarına Göre Hava Kalitesi Sınıflandırması 23 Tablo 15: Atık Su Deşarj Miktarları ve Deşarj Yerleri 24 Tablo 16: İçme Suyu Altyapısı Karşılaştırması 25 Tablo 17: Atık Su Altyapısı Karşılaştırması 26 Tablo 18: Katı Atık Miktarları 28 Tablo 19: Katı Atık ve Bertaraf Yöntemleri 29 Harita Listesi Harita 1: Dicle Bölgesi ve İlleri Haritası 8 Harita 2: Dicle Bölgesi Orman Varlığı Haritası 10 Harita 3: Dicle İlleri Orman Varlığı Haritası 10 05

6 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Giriş Dicle Bölgesi il ve ilçe merkezleri hızlı bir şekilde köyden kente göç alırken, Bölge illerinin kentleşme hızı nüfus artışına yetişememekte, mevcut altyapı ile nüfusun bir kısmının içme suyu ve atık yönetimi gibi temel altyapı ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Bölge de kentsel altyapının ve çevresel koşulların yetersizliği Bölge nin yaşanabilirliği algısını ve Bölge nin rekabet gücünü olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bölge nin kentsel ve çevresel altyapıya ilişkin sorunlarının başında, şehirlerde yaşanan su sıkıntısı, katı atık toplanması ve geri dönüşümüne yönelik tesislerin eksikliği, doğalgaz altyapısının bulunmaması gibi sorunlar gelmektedir. Bölge deki belediyelerin sunduğu içme suyu, katı atık yönetimi ve kanalizasyon hizmetleri Türkiye ortalamalarının altında kalmakta ve Bölge nin kentleşme ihtiyaçlarına yetişememektedir. Bölge de sanayinin çok gelişmemiş olmasına bağlı olarak endüstriyel kirlilik çok yüksek oranlarda yaşanmamaktadır; ancak gelişmekte olan sanayi için önlemlerin şimdiden alınması, müşterek sanayi alanlarında arıtma tesislerinin kurulması gerekmektedir. Bölge deki önemli çevre sorunlarından bir tanesi de özellikle Şırnak taki kükürt oranı yüksek kömürlerin yakıt olarak kullanımına bağlı olarak yaşanan yüksek hava kirliliğidir. Yeşil alanların arttırılması, bozuk ormanların rehabilite edilmesi Dicle Bölgesi nde daha yaşanabilir bir çevre için alınması gerekli diğer önlemlerden bazılarıdır. Dicle Bölgesi kentsel altyapı ve çevre durumunun güncel verilere dayalı analizini içeren bu raporda, doğal kaynaklar, iklim, çevre kirliliği, altyapı konularına yer verilmiştir. 7

7 1. ÇEVRE Harita 1: Dicle (TRC3) Bölgesi ve İlleri Haritası Tablo 1: Dicle Bölgesi Yüz Ölçüm ve Rakım Değerleri Kaynak: TÜİK Dicle (TRC3) Bölgesi ,11 km2 yüz ölçüm değeri ile Türkiye nin %3,33 lük alanını kaplamaktadır. Bölge illerinin büyüklük sırası Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman şeklindedir. Bölgenin illerinden olan Mardin ili Suriye ile Şırnak ili ise Suriye ve Irak ile komşudur. Şırnak ili metre rakımı ile Dicle bölgesinin en yüksek rakıma sahip ilidir. T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

8 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU 1.1 Doğal Kaynaklar Orman Alanları Dicle Bölgesi sınırları içerisindeki toplam orman alanı ,5 hektardır. Bu miktar bölgenin toplam alanı içerisinde %25,2 oranında yer kaplamaktadır. Türkiye genelinde toplam ormanlık alanların, toplam alana oranının %27,2 olduğu göz önüne alındığında, bölgenin toplam ormanlık alan bakımından Türkiye ortalamasına yakın olduğu söylenebilir. Ancak, Türkiye genelinde toplam orman alanlarının %50,12 si normal, %49,88 i bozuk orman alanı iken bölge toplam orman alanlarının %25,96 sı normal, %74,04 ü bozuk orman alanları olduğu tespiti ile beraber bölge toplam orman alanları içerisindeki bozuk orman alanlarının yüksekliği dikkat çekmektedir. Şekil 1: Orman Arazileri Büyüklük ve Durum Karşılaştırması Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü 9

9 Harita 2: Dicle Bölgesi Orman Varlığı Haritası Kaynak: OGM Harita 3: Dicle İlleri Orman Varlığı Haritası Kaynak: OGM T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

10 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Flora ve Fauna Tablo 2: Dicle Bölgesi Flora Varlığı Tablosu Kaynak : TÜBİVES Mardin Mardin ili bitki ve orman varlığı yönünden çok fakir bir haldedir. Step kenarında yer alan meşe ağaçları bölgede Akdeniz iklimine yaklaşan karasal bir iklim tipi hüküm sürdüğü için kurakçıl orman niteliğindedir. Quercus İnfecoria (Mazı Meşesi) meşe türleri arasında en yaygın olanıdır. Bununla beraber Quercus Brantii, Quercus Vesca gibi türler de vardır. Havzayı kuzey ve kuzeydoğudan kuşatan Bitlis ve Hakkâri toroslarında da başlıca ağaç türlerini meşeler (Quercus İberica, Quercus Castaneafolia, Quercus İnfectoria vb.) oluşturmaktadır. Kışların uzun sürdüğü yüksek kesimlerde meşelerin yerini soğuğa karşı dayanıklı olan Ardıçlar almaktadır. Kuytu ve sulak vadi tabanlarında ise Söğüt, Çınar, Ceviz, Kavak ve Melengiç gibi ağaç türlerine rastlanır. Havza ve çevresindeki step bitkilerinin başlıcaları; Velbuscum, Astragalus, Delphinium, Eryağlum, Euphorbia, Gentiana, Silene, Trifolium, Bromus, Thymus, Achillea ve Convulvulus ların çeşitli türleridir. Mardin ili doğal orman alt sınırının KızıltepeMardinNusaybin Ovaları kuzey sınırından metre yüksekliğe Siirt ve Diyarbakır il sınırına kadar uzanır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hayvan varlığı üzerine yapılan çalışmalar yeterli değildir. Muhtelif habitatlarda da tespit edilen türlere ilaveten, literatür çalışmaları ve bölgede yaşayanlardan elde edilen bilgiler fauna envanteri içinde incelenmiş ve listeler halinde Ekler de verilmiştir. Batman Alçak ve düz alanlarda Yavşan (Pelin) ile Kekik türleri yaygındır. Bunlar arasına bazı Gramanie cinslerine ait alt türler ile diğer bölgelerde rastlanmayan tipik step türleri girmektedir. Daha yüksek ve eğimli yamaçlarda ise yastık formundaki Astragalus sp.(gevenler),onobrychis sp. Acantholimon sp. gibi bitkiler yaygın bulunmaktadır. Bunlar arasında; Genista, Thymus, Verbascum, Phlomis, Salvia, Cousinia, Stachys, Sideritis ve daha pek çok cins tür bulunmaktadır. Bu bitkiler arasında aşırı hayvan otlatmanın az olduğu yerlerde Gramineae türleri diğer türlere göre uzun boyları ve örtüş alanları ile dikkati çeker. İl faunasını oluşturan türlerin büyük bir kısmı Türkiye genelinde, az bir kısmı ise diğer birkaç bölgede yayılış gösteren türlerdir. Ayrıca bu türlerin popülasyon yoğunlukları oldukça azdır. Kirpi, tarla faresi, çöl sıçanı, avurtlak, kayalık faresi, cüce yarasa memeli türler olarak ön sıralarda yer almaktadır. Kuş faunasının tespiti oldukça zor olmasına rağmen çaylak türleri, kartal türleri, keklik türleri, bülbül türleri, ötleğen, ardıç, sinekkapan, çekirge kuşu, toygar türleri, baykuş türleri bölgede yaşayan bazı kuş türleridir. Sürüngen türleri, bölgede bol olarak bulunmakta ancak, tehlikeli olmayan canlılardır. Başlıcaları; tosbağa, keler, kertenkele türleri ve yılan türleridir. 11

11 Şırnak Bölgedeki maki formasyonu, özellikle tektonik kökenli depresyonlar aracılığı ile Doğu Anadolu ya kadar sokulur. Bölge ormanlarının tahrip edildiği sahalar çoğunlukla makilerle kaplanmıştır. Ancak tür itibarı ile önemli değişme görülür. Kuru dere yataklarında ve sel bölgelerinde Platanus orientalis, Nerium oleander gibi bitkiler yaygındır. Doğu Anadolu palamut meşesi, mazı, meşe, çalı toplulukları, yabani incir, akçaağaç, badem, erguvan, mahlep, alıç, çitlembik, antepfıstığı ağaçlarıdır. İlde bulunan hayvan varlığı türleri; ak leylek, atmaca, kınalı keklik, kaya güvercini, kumru, ebabil kuşu, arı kuşu, tepele toygar, tarla kuşu, saka kuşu, leş kargası, saksağan, kırlangıç, kuyruksallayan, sinekkapan, taş serçesi, sarı gagalı serçe, kar ispinozu, sığırcık, karatavuk, tilki, yaban tavşanı, çakal, yaban domuzu gibi türlerdir. Siirt Siirt ili orman varlığı bakımından oldukça zayıftır. En çok rastlanan ağaç türü meşedir. Belli baslı ağaç türleri; mazı meşesi, Lübnan meşesi ve palamut meşesidir. Bunlardan başka; öğüt, kavak, kızılçam, huş, ceviz, çınar, akçaağaç türleri ve serpeli olarak dişbudak, çitlembik ve az miktarda ardıç görülmektedir. Bunların dışında geyik dikeni, sumak, karaçalı, bıtım (Pistacia Khinjuk), böğürtlen ve ilgana rastlanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde fauna üzerine yapılan çalışmalar yeterli değildir. Dicle Üniversitesinin hazırlamış olduğu fauna varlığı envanterinden elde edilen bilgilere göre ilimizdeki faunaya ait türler ve alttürler Ekler de sıralanmıştır Su Kaynakları Türkiye nin Su Kaynakları Potansiyeli Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suların % 97,5 i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, % 2,5 i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da % 90 ının kutuplarda ve yer altında hapsedilmiş olarak bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 3: Türkiye nin Su Kaynakları Potansiyeli Kaynak : TÜBİVES T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

12 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Türkiye de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama 501 milyar m3 suya tekabül etmektedir. Bu suyun 274 milyar m3 ü toprak ve su 5,42 milyon hektarlık sulamaya açılmış alanın 3,13 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine sahiptir. Ülkemize yılda 501 milyar m³ yağış düşmekte, bunun % 37 sine karşılık gelen 186 milyar m³ ü akışa geçerek, 95 km³ ü ekonomik olarak kullanılabilir forma dönüşmektedir. Ülke yüzeyine yılda düşen ortalama mm yağışa karşılık ülkemizin yenilenebilir su potansiyeli 234 km3 olup, bunun 41 km³ ü yeraltı suları, 193 km³ ü ise akarsulardan meydana gelmektedir. Ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik kullanımlarda teknik ve ekonomik anlamda tüketilebilir yerüstü ve yeraltı suyu miktarı, yurt içindeki akarsulardan 95 km³, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 km³ olmak üzere yılda ortalama toplam 98 km³ yerüstü ve 12 milyar m³ yeraltı suyu olmak üzere toplam 110 milyar m³ olarak belirlenmiştir. DSİ nin 2005 yılı verilerine göre, ülkemizin tüketilebilir yüzey ve yer altı suyu potansiyeli miktarı, 98 milyar m³ yerüstü ve 14 milyar m³ yeraltı suyu olmak üzere toplam 112 milyar m³/yıl olarak belirtilmektedir. Bu miktarın bölgesel ve mevsimsel dağılımındaki dengesizlik önemli bir sorundur. Bu suyun % 35 i çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanıma sunulmuş, kalan % 65 i ise halen kullanılmamaktadır. Su zengini olmayan ülkemizde kişi başına düşen yenilenebilir su potansiyeli, 2000 yılında belirlenen nüfusumuz göz önüne alındığında yaklaşık m³ dür. Dünya ortalaması olan m³ ün yaklaşık yarısına karşılık gelen bu değer nedeniyle ülkemiz, su fakiri olmamakla birlikte, su kısıtı bulunan ülkeler arasında sayılmaktadır. Kişi başına düşen teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir yıllık su miktarı m³ civarındadır ve ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. TÜİK in tahminlerine göre 2030 yılına kadar ülkemiz nüfusunun 100 milyona ulaşması durumunda, kişi başına kullanılabilir su miktarı m³ e düşecektir. Türkiye de sektörler itibarıyla su kullanımında en büyük pay % 75 ile tarım sektöründedir Dicle Bölgesi Su Kaynakları Bölge nin en önemli akarsuyu Dicle Nehri dir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu 523 km olmak üzere, toplamda 1900 km dir. Debisi ortalama 360 m3/sn, minimum 55m3/sn, maksimum 2263m3/sn dir. Doğu Anadolu Dağlarından doğup Basra Körfezine dökülmektedir. En önemli kolları Batman Çayı, Botan Çayı, Habur Suyu, Büyük ve Küçük Zap Suları dır. Dicle Bölgesi nin 40 km lik Suriye sınırını çizer. 13

13 Dicle Nehri Türkiye de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat la birleşerek Şattülarap ta Basra Körfezi ne dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcük) gölünden alır. Türkiye nin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar, Basra Körfezi ne dökülür. Toplam uzunluğu 1900 km dir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km dir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zap tır. Debisi ortalama 360 m³/sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m³/sn ile en küçük, şubat sonunda 2263 m³/sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır. Dicle Nehri, güneye doğru akarken Cizre ilçesinin içinden Habur Suyu kavşağına kadar 40 km uzunlukta TürkiyeSuriye arasında sınırı meydana getirir. Habur Suyu ile birleştikten sonra Irak topraklarına girer. Dicle, Irak toprağında çöküntü çukurdan akarak, dar boğazları aşar Musul da Büyük ve Küçük Zap sularıyla birleşir. Mezopotamya ovasına iner, bundan sonra Bağdat yakınlarında Fırat a 35 km yaklaşır. Burada yine İran dan gelen Piyale Nehri ile birleşir. Bu birleşmeden sonra tekrar Fırat a yaklaşır ve Kurna yakınında Basra nın 64 km yukarısında Fırat la birleşerek Şatt ülarab ismini alır. Basra Körfezi ne dökülür. Dicle Nehrini besleyen en önemli kolları; Batman ili sınırları içerisinde Batman ve Yanarsu (Garzan) Çayları, Siirt il sınırları içerisinde Uluçay (Botan Çayı), Şırnak il sınırları içerisinde ise Hezil Çayıdır. Hezil Çayı Türkiye, Suriye ve Irak sınırı birleşiminde Dicle nehrine karışmaktadır. Dicle Bölgesi Dicle ve Fırat havzası sınırları içerisinde yer almaktadır. Mardin ve Şırnak ın bir kısmı Fırat havzasında yer alırken, bölgenin geri kalanının tamamı Dicle Havzası sınırları içerisindedir. Mardin ilinin önemli akarsuyu Çağ Çağ Suyu dur. Mardin Nusaybin ilçesi sınırlarında olup, Karasu ve Beyazsu adındaki iki koldan oluşur. Çağ Çağ Suyu kapasitesi minimum 8 m3/sn, maksimum kapasitesi 12 m3/sn dir. Beyazsu kaynağı Mardin ve Kızıltepe nin içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. İlin diğer akarsuları şunlardır: Gümüş Suyu, Habur Çayı, Buğur Çayı, Reşan Çayı, Hınız Deresi, Gülizar Deresi, Sultan Deresi, Gurs Deresi, Büyük Dere ve Cehennem Deresi dir. Siirt ilinin önemli akarsuyu Botan Çayı dır. Minimum debisi 31 m3/sn iken, maksimum debisi 274 m3/sn dir. Batman ilinin önemli akarsuyu Batman Çayı dır. Batman Çayı, Batman ile Diyarbakır arasında doğal bir sınır oluşturmaktadır. Şırnak ilinin önemli akarsuları şunlardır: Kızılsu, Nerdüş (Çağlayan) Çayı, Hezil ve Habur Çayları dır. T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

14 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Tablo 4: Dicle Bölgesi Akarsuları AKARSU ADI Dicle Nehri Çağ Çağ Suyu AÇIKLAMA Bölgenin en önemli akarsuyu Dicle Nehri dir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu 523 km olmak üzere, toplamda 1900 km dir. Debisi ortalama 360 m3/sn, minimum 55m3/sn, maksimum 2263m3/sn dir. Doğu Anadolu Dağlarından doğup Basra Körfezine dökülmektedir. En önemli kolları Batman Çayı, Botan Çayı, Habur Suyu, Büyük ve Küçük Zap Suları dır. DİCLE Bölgesinin 40 km lik Suriye sınırını çizer. Çağ Çağ Deresi Mardin ili Nusaybin İlçesinin sınırlarında olup, Karasu ile Beyazsu adındaki iki koldan oluşur. Karasu kolu Beyazsu kavşağına kadar sarfiyatı 2,4 3,0 m3/sn oranında değişen membalarla beslenir. Beyazsu Karasu kavşağına kadar 5,0 6,0 m3/sn oranında değişen pınarlarla beslenir. Çağ Çağ Suyu nun kapasitesi minimum 8 m3/sn, maksimum kapasitesi de 12 m3/sn olarak kabul edilir. Beyazsu akarsuyunun bir kısmı içme suyu olarak kullanılmaktadır. Gümüş Suyu Sulama suyu olarak kullanılmakta olup, Mardin ilinin batısında Erdem köyünde doğan bu su Akdoğan köyünün güneyinden Suriye Devleti ne geçer. Habur Çayı Mardin ili Savur ilçesinin Suçi köyünden çıkan bu su; içme kullanma ve sulama suyu olarak kullanılmakta olup, Savur ilçesinin can damarını oluşturur. Buğur Çayı Mardin ili Derik İlçesinin Buğur Köyü nün yakınlarında bir kaynaktan doğar. Bu sudan sulama suyu olarak faydalanılır. Reşan Çayı (Karasu) Mardin ili Mazıdağı İlçesi Yücebağ Köyü ile Diyarbakır ili arasında bulunmakta olup üzerinde yüksek kapasiteli ve nitelikli alabalık yetiştiriciliği yapılan faydalı bir sudur. Batman Çayı Dicle Nehri batıdan doğuya akarak il topraklarının içinden geçer. Batman Çayı, BatmanDiyarbakır il sınırını çizerek Dicle Nehri ile birleşir. İl merkezi Batman Çayı havzasında düz bir arazi üzerine yerleşmiştir Basur Çayı Bitlis ilinin kuzeyinden çıkan bu su il hudutları içindeki uzunluğu 45 km.dir. SiirtKurtalan yolu üzerindeki Basur Köprüsünün 2 km. güneyinde Kezer Çayı ile birlesir. Kezer Çayı Bitlis in doğusunda Güzeldere denilen yerden çıkar ve Kırkçeşme sularının birleşmesinden oluşur. Mağaralı Mezrası (Hümriyan) önünde Basur Çayı ile birleştikten sonra Botan Çayı na karışır. Çayın oluşturduğu vadilerde sebze yetiştirilir. Ganan Çayı Sason Dağlarının güney yamaçlarından inen kollardan oluşur. Kozluk ilçesi yakınlarından geçer. Kurtalan ilçesinde bir kısım araziyi suladıktan sonra Kaşüstü Köyü (Hendük) yakınlarında Dicle Irmağı ile birleşir. Botan Çayı Kollarıyla birlikte Siirt in dağlık kesimlerinin sularını toplayan Botan Suyu, düzenli yağışlar ve kar sularıyla beslendiği için yaz kış bol suludur. Botan suyunun saniyede taşıdığı ortalama su miktarı Eylül ayında 31 m3 ile en düşük düzeyine inmekte, Mayıs ayında ise 274 m3 e kadar çıkmaktadır. Resinan Suyu Pervari nin Çemikari Yaylasından çıkarak Şırnak ilinde oldukça geniş vadileri sular ve Dergül Köyü önünden geçerek Kasrik Boğazından sonra Dicle Irmağı ile birleşir. Kaynak: Çevre ve Orman İl Müdürlükleri Faaliyet Raporları (2008) 15

15 Tablo 5: Dicle Bölgesi İşletme Halindeki Barajlar Kaynak : DSİ Tablo 6: Dicle Bölgesi İşletme Halindeki Göletler Kaynak : DSİ Tablo 7: DİCLE Bölgesi İşletme Halindeki Sulama Tesisleri Kaynak : DSİ Bölgede; Batman, Şırnak il sınırlarları içerisinde 1 er, Mardin il sınırları içerisinde 2 adet sulama tesisi bulunmaktadır. Bölgede toplam 4 adet sulama tesislerinin net sulama kapasiteleri hektardır. T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

16 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Tablo 8: DİCLE Bölgesi İnşa Halindeki Sulama Tesisleri Kaynak : DSİ 1.2 İklim Mardin İli İklimi Mardin ili iklimi Akdeniz iklimine benzer özellikler taşır. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışları ise bol yağışlı ve ılımandır. Mardin de kış mevsiminde oluşan yüksek basınç alanı kış aylarının soğuk geçmesine yol açar. Bir yandan güneydeki çöl ikliminin etkisi altında bulunması (Basra Alçak Basıncı), diğer yandan kuzeydeki yüksek dağların serin hava kütlelerinin bölgeye girmesine mani olması sebebiyle ilin ovalık kesiminde yazlar çok sıcak geçer. İlin kuzey kesiminde zaman zaman kara iklimine benzer özellikler görülür. Mardin in iklimini ova ve dağ kesimi olarak iki şekilde değerlendirmek mümkündür. İki kesimdeki farklılık yağış, sıcaklık ve rüzgâr değerlerinde ortaya çıkar. Ova kesiminde yazlar çok sıcak geçer, kışlar ise ılıman ve yağmurludur. Bu kesimde az miktarda ve kalıcı olmayan kar yağışları görülür. Dağ kesiminde ise yazları ovaya nispeten daha serin, kışlar ise şiddetli rüzgâr, bol yağmur ve kar yağışlı geçer. Mardin, ilçeleri ve komşu illerden rüzgâr hızının ve yağış miktarının yüksekliği; nem ve sıcaklık değerlerinin düşüklüğü ile dikkat çekici bir farklılık gösterir. 17

17 Tablo 9: Mardin İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) MARDİN Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler ( ) Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama En Yüksek Sıcaklık ( C) Ortalama En Düşük Sıcaklık ( C) Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) Ortalama Yağışlı Gün Sayısı Ortalama Yağış Miktarı (kg/m2) Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler ( )* En Yüksek Sıcaklık ( C) En Düşük Sıcaklık ( C) En Çok Yağış kg/m2 En Hızlı Rüzgar km/sa En Yüksek Kar cm Tarih Miktar Tarih Miktar Tarih Miktar Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

18 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Batman İli İklimi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzey ucunda yer alan Batman İlinde karasal iklim egemendir. Ancak bozkır iklimiyle, Doğu Anadolu nun yüksek yayla iklimi arasında bir geçiş yeri oluşturduğundan kışlar ılık, yazlar ise çok sıcak ve kurak geçmektedir. Merkeze en fazla yağış Nisan ayında düşmektedir. Kış aylarında yağışlar Kozluk ve Sason ilçelerinde daha çok kar şeklinde olmaktadır. Tablo 10: Batman İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) BATMAN Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler ( ) Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama En Yüksek Sıcaklık ( C) Ortalama En Düşük Sıcaklık ( C) Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) Ortalama Yağışlı Gün Sayısı Ortalama Yağış Miktarı (kg/m2) Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler ( )* En Yüksek Sıcaklık ( C) En Düşük Sıcaklık ( C) En Çok Yağış kg/m2 En Hızlı Rüzgar km/sa En Yüksek Kar cm Tarih Miktar Tarih Miktar Tarih Miktar Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19

19 1.2.3 Şırnak İli İklimi Şırnak ilinin iklimini belirlerken, ilin bulunduğu bölgelere göre değerlendirme yapmak gerekir. Doğu Anadolu Bölgesi ne yakın kalan kısmında kışlar serttir. Kuzeyden gelen soğuk havalar kışın bu yörenin sert ve karlı geçmesine neden olur. Karla örtülü, dolu ve sisli gün sayısı Şırnak ilinin güney bölgesine göre fazladır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalan kısmında kışlar daha ılık geçer fakat yazları aşırı sıcaktır. İklimin karasal olması doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmuştur. Mevsim içindeki yağışların az olması, doğal bitki örtüsünün bozkır olmasına neden olmuştur. Yükseklerde, özellikle Beytüşşebap ve Uludere civarında bulunan dağların yüksek yerlerinde alpin çayırları bulunur. İlde Doğu Anadolu ikliminin birbirine karşıt iki hava kütlesinin etki gösterdiği görülür. Bunlardan birisi, bölgeyi özellikle kış aylarında etkisi altında bulunduran, buna karşılık yaz aylarında kuzeye çekilen soğuk kuru hava kütlesidir. İl merkezi ve Cizre ilçesinde olmak üzere 2 adet meteoroloji ölçüm istasyonu mevcuttur. Tablo 11: Şırnak İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) ŞIRNAK Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler ( ) Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama En Yüksek Sıcaklık ( C) Ortalama En Düşük Sıcaklık ( C) Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* Ortalama Yağışlı Gün Sayısı Ortalama Yağış Miktarı (kg/m2) Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler ( )* En Yüksek Sıcaklık ( C) En Düşük Sıcaklık ( C) En Çok Yağış kg/m2 En Hızlı Rüzgar * * En Yüksek Kar * * Tarih Miktar Tarih Miktar Tarih Miktar Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

20 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Siirt İli İklimi Siirt ilinde kara iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. İlin kuzey ve doğusu kışın daha soğuk ve yazın daha serin olur. Senelik yağış ortalaması 757 mm dir. Tablo 12: Siirt İli Sıcaklık ve Yağış Değerleri ( ) SİİRT Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler ( ) Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama En Yüksek Sıcaklık ( C) Ortalama En Düşük Sıcaklık ( C) Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) Ortalama Yağışlı Gün Sayısı Ortalama Yağış Miktarı (kg/m2) Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler ( )* En Yüksek Sıcaklık ( C) En Düşük Sıcaklık ( C) En Çok Yağış kg/m2 En Hızlı Rüzgar km/sa En Yüksek Kar cm Tarih Miktar Tarih Miktar Tarih Miktar Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21

21 1.3 Çevre Kirliliği Hava Kirliliği Bölgemizde bulunan 4 il merkezlerinde Çevre İl Müdürlüklerine ait hava kalitesi ölçüm istasyonları bulunmaktadır. 30 Kasım 2010 tarihine kadar son 365 günlük istasyon raporları kayıtları incelenmiştir. Şırnak ta istasyon raporu kayıtlarında partikül madde ölçüm sonuçları 247, Kükürt dioksit ölçüm sonuçlarına 236 gün kadarına ulaşılmıştır. Şırnak istasyonu veri sağlama ile konunda diğer bölge illerine göre oransal olarak geri kalmaktadır. Tablo 13: DİCLE İlleri Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Raporları Verileri BATMAN PM µg/m3 Mardin SO2 µg/m3 PM µg/m3 Batman SO2 µg/m3 PM µg/m3 Şırnak SO2 µg/m3 PM µg/m3 Siirt SO2 µg/m3 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM Ölçülen maksimum değer Maksimum değerin ölçüldüğü tarih Yıllık Ortalama değer Ölçüm yapılabilen gün sayısı Ölçüm yapılabilen gün sayısı yüzdesi (%) Kaynak: DİCLE Bölgesi illeri hava kalitesi ölçüm istasyonu verileri derlenerek üretilmiştir. Partikül madde ölçüm sonuçlarına göre maksimum miktar Mardin de tarihinde ölçülmüştür. Mardin de ve Şırnak ta dönem dönem partikül miktarları yüksek değerlerde gözlenirken, Siirt ve Batman da yıl içerisine yayılmış olarak partikül madde kirliliği gözlenmektedir. T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

22 DİCLE BÖLGESİ ÇEVRE ve ALTYAPI DURUM RAPORU Şekil 2: DİCLE Bölgesi İlleri Kış Ayları SO2 Oranları Karşılaştırması Kaynak: İllere Ait İstasyon Raporları Tablo 14: DİCLE İlleri İstasyon Raporları Sonuçlarına Göre Hava Kalitesi Sınıflandırması 1 Saatlik Ortalama SO2 miktarı (µg/m3) Hava Kalitesi Endeksi Çok İyi İyi Yeterli Orta Kötü Çok Kötü Ölçüm Sayıları Mardin Batman Şırnak Siirt Kaynak: İllere Ait İstasyon Raporları

23 Çevre Bakanlığı Hava Kalite Endeksine göre sınıflandırılan bölge illeri istasyonları SO2 ölçüm sonuçlarına bakıldığında Şırnak istasyonu SO2 verilerinin diğer üç ilden de farklılık göstererek orta, kötü ve çok kötü sınıfında yüksek sayıda ölçüm sonuçları görülmektedir. SO2 bazında hava kalitesi açısından en iyi durumda olan ilimiz Batman olmakla beraber, bölge illerinde; özellikle Şırnak ta, SO2 miktarının azaltılması yönünde çalışmalar ortaya koyulmalıdır. Konutların ısıtılmasında kullanılan kalitesiz ve kükürt oranı yüksek fosil yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan kükürt dioksit gazının solunum yolları rahatsızlıklarına yol açtığı bilinmektedir. Şırnak ta çıkarılan ve ilin temel istihdam ve geçim kaynağı olarak değerlendirilen asfaltit kömürünün yüksek kükürt oranının düşürülmesi yönünde fizibilitelerin yapılmasının desteklenmesi ve projelerin uygulanması ile birlikte Şırnak SO2 sorununa sürdürülebilir bir çözüm ortaya koyulabilir. Temiz enerji kaynağı olan Doğalgaz ın bölgeye ulaşması sonrasında, kullanımını teşvik edecek, doğalgaz talebini artıracak tedbirler alınması gerekmektedir Toprak Su Kirliliği Bölge de 2008 yılında kanalizasyon şebekesi ile toplanan atık suların %93 ü akarsulara, %7 si araziye arıtılmadan deşarj edilmektedir. Türkiye genelinde 2008 yılında kanalizasyon şebekeleri ile toplanan atık suyun %44,7 si denize, %43,1 i akarsuya, %3,5 i baraja, %2,1 i gölegölete %1,5 i araziye ve %5,1 i diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. Tablo 15: Atık Su Deşarj Miktarları ve Deşarj Yerleri Toplam belediye sayısı Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı Deşarj edilen toplam atıksu miktarı (1000m3/yıl) Denize (1000 m3/yıl) Göle Gölete (1000 m3/yıl) Akarsuya (1000 m3/yıl) Araziye (1000 m3/yıl) Baraja (1000 m3/yıl) Diğer ortamlara (2) (1000 m3/yıl) Deşarj edilen kişi başı atıksu miktarı (litre/kişi gün) Türkiye DİCLE Mardin Batman Şırnak Siirt Kaynak: TÜİK 2008 T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa)

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 353-400 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 AKARSULAR VE GÖLLER:... 4 1.4 İKLİMİ... 8 1.5 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU*, Dr. Ülker GÜNER BACANLI** *Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, scizmecioglu@denizli.bel.tr.

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI Alptekin KARAGÖZ 1 Nusret ZENCİRCİ 2 Ayfer TAN 3 Tuncer TAŞKIN 3 Hamit KÖKSEL 4, Muzaffer SÜREK 5 Cengiz TOKER 6 Kürşad ÖZBEK 7 ÖZET Değişen çevre koşullarına

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU İLİ 2012 YL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Hava A.1.Hava Kalitesi 9 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar. 10 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar.. 13 A.4. Ölçüm

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Hazırlayanlar: Filiz Keskin Kıdemli Uzman M. Oğuzhan ÖNEN Kıdemli Uzman Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı