ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF 16.06.2005"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serkan ÇINAR 2. Doğum Tarihi ve Yeri: İstanbul 3. Unvanı: Araş. Gör. Dr. 4. Yabancı Dil: İngilizce Derece Alan Üniversite Tarih Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Teorisi Celal Bayar Üniversitesi SBE Doktora İktisat Teorisi Celal Bayar Üniversitesi SBE Yayınlar 5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Nexus between Energy Consumption and Economic Growth: The Comparison of Non-Renewable Natural Resource Poor and Rich Countries, International Journal of Global Warming, (Yayına kabul edilen). Bernur Açıkgöz ve Mine Yılmazer ile ortak çalışma. (SCI-Science Citation Index (Thompson Reuters), Scopus (Elsevier), Academic OneFile (Gale), Expanded Academic ASAP (Gale), Google Scholar, Scirus (Elsevier), Inspec) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Sürdürülebilirlik: Panel Veri Analizi, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Vol: 9, No: 33, pp , Melih Özçalık ile ortak çalışma. (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, OCLC PICA). 1

2 Doğrudan Yabancı Yatırımların Analizi ve Gelir İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı:1, s , Bahar Ece Erol ile ortak çalışma. (EBSCO-Host, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), ASOS İndeks kapsamındadır). Kirlilik Yaratan Sektörlerin Ticareti ve Çevre: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:13, Sayı: 2, Mine Yılmazer ve Tuğba Arpazlı Fazlılar ile ortak çalışma. (Türkiye Makaleler Bibliyografyası, EBSCO Academic Search Complete, EconLit, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Open J-Gate ve ASOS (Sosyal Bilimler İndeksi) kapsamındadır). OECD Ülkelerinde Büyüme-Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, Erdem Hepaktan ile ortak çalışma. (TÜBİTAK-ULAKBİM, ASOS İndex, RePEc/Econpapers, EBSCO-Host, Index Copernicus, Ulrich s Periodicals Directory, Sociological Abstracts, Index Islamicus ve Directory of Open Access Journals -DOAJ- kapsamındadır). OECD Ülkelerinin Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri ile Analizi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: IV, Sayı:2, Erdem Hepaktan ile ortak çalışma. (TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO-Host, ECONLIT, Sociological Abstracts ve Worldwide Political Science Abstracts kapsamındadır). Türkiye nin Dış Ticaretinin Bölgesel Profili, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXX, Sayı: I, s , Erdem Hepaktan ile ortak çalışma. (EBSCO-Host ve ECONLIT kapsamındadır). Gelir ve CO 2 Emisyonu İlişkisi: Panel Birim Kök Ve Eşbütünleşme Testi, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, (EBSCO-Host, TÜBİTAK-ULAKBİM, ASOS İndex, Index Copernicus kapsamındadır). 2

3 OECD Ülkelerinde Kişi Başı GSYİH Durağan Mı? Panel Veri Analizi, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari ve Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXIX, Sayı: II, s , (EBSCO-Host, ECONLIT ve TÜBİTAK-ULAKBİM kapsamındadır) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler İçsel Büyüme Modelinde Kaynak Kısıtı Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği, EconWorld 2014-International Conference in Economics, Eylül 2014, Prag, Çek Cumhuriyeti. Para Arzının Post Keynesyen Yorumu: Gelişmiş Ülkeler Örneği, EconWorld International Conference in Economics, Eylül 2014, Prag, Çek Cumhuriyeti. Filiz Erataş ve Hayriye Başcı Nur ile ortak çalışma. Son 20 Yılda Türk Bankacılık Sektöründeki Kriz Maratonu ve Bir Rekabetçilik Analizi, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Eylül 2014, St. Petersburg, Rusya. Cüneyt Yenal Kesbiç ve Selim Duramaz ile ortak çalışma. Gelişmekte Olan Ülkelerde Para Talebinin Belirleyicileri ve Kararliliği: BRICT Ülkeleri Örneği, 1 st EY International Congress on Economics, Ekim 2013, Ankara. Hayriye Başcı Nur ile ortak çalışma. İmalat Sanayi Sektörünün Rekabetçilik analizi: Türkiye ve G7 Ülkeleri Panel Veri Analizi, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi III (EconAnadolu 2013), Haziran 2013, Eskişehir. Melih Özçalık ile ortak çalışma. Balkan Ekonomilerinde Okun Kanunu nun Geçerliliği, 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 2012 (International Conference of Social Science in Balkans), Eylül 2012, Kalkandelen-Makedonya. 3

4 Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Sürdürülebilirlik: Panel Veri Analizi, Uluslararası Ekonomi Konferansı (UEK) Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Kongresi, 1-3 Kasım 2012, İzmir. Melih Özçalık ile ortak çalışma. Cari İşlemler Dengesi Sürdürülebilir mi? Dönemlerarası Bütçe Kısıtının Test Edilmesi, Uluslararası Ekonomi Konferansı (UEK) Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Kongresi, 1-3 Kasım 2012, İzmir. Küreselleşmenin Ekonomik Entegrasyon Üzerine Etkileri, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2011 (International Conference Eurasian Economies 2011), Ekim 2011, Bişkek-Kırgızistan. Erdem Hepaktan ile ortak çalışma Yazılan kitaplar ve kitapta bölümler Dışa Açıklık ve Büyüme İlişkisinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması: Panel Veri Analizi, Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Editörler: Mert Ural, Dilek Seymen, Aylin Abuk Duygulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ISBN: , s , Mayıs 2013, İzmir. Erdem Hepaktan ile ortak çalışma. (Kitapta bölüm) 5.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Mali Krizler ve Son Mali Krizin (2008) Reel Sektöre Etkileri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, Ağustos 2011, s Erdem Hepaktan ile ortak çalışma. (ASOS İndex ve TÜBİTAK-ULAKBİM kapsamındadır). Türkiye de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Dış Ticaret İle İlişkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, Erdem Hepaktan ve Özlem Dündar ile ortak çalışma. Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: , Yıl: 2010, Cilt:8, Sayı:2, s Erdem Hepaktan ile ortak çalışma. (ASOS İndex ve TÜRKSOR kapsamındadır). 4

5 5.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Dışa Açıklık ve Büyüme İlişkisinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması: Panel Veri Analizi, 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları, 29 Şubat 02 Mart 2012, İzmir. Erdem Hepaktan ile ortak çalışma Diğer Yayınlar İhracat Sürdürülebilir Olmalıdır?, Yeni Asır Gazetesi Ekonomide Yeni Dönem Eki, Üniversite ve Ticaret Odası Görüşü Bölümü, 31 Ağustos Hakan Yalçınkaya, Coşkun Çılbant, Erdem Hepaktan, Ece Demiray ve Melih Özçalık ile ortak çalışma. 6. Tezler Uluslararası Sermaye Akımlarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, Danışman: Prof. Dr. İbrahim Erol. Uluslararası Sermaye Akımları Üzerindeki Kontroller ve Büyüme Dinamikleri Üzerindeki Etkileri: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği, Doktora Tezi, Manisa Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem Hepaktan. 7. Dergide Hakemlik Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ( tarihinden itibaren Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi ve Ekonometri konularında hakem olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım). Journal of Economics World 5

6 8. Bilimsel ve Mesleki Eğitimler, Seminerler ve Kurslar Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri, , Manisa. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Araştırma Semineri, 7-9 Mayıs 2009, Manisa. Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Yaz Seminerleri IX-2010, Panel Veri Ekonometrisi Teorisi (Prof. Dr. Haluk ERLAT-ODTÜ), Panel Veri Ekonometrisi Uygulama I-II (Doç. Dr. Bülent GÜLOĞLU-Pamukkale Üniversitesi), Kesirli Eşbütünleşme Analizleri (Prof. Dr. Mehmet BALCILAR-Yakın Doğu Üniversitesi), 2-16 Ağustos Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Yaz Seminerleri XI-2012, Spatial Panel Data (Prof. Dr. Anıl K. BERA-University of Illinois, Yrd. Doç. Dr. Filiz YEŞİLYURT-Pamukkale Üniversitesi), Applied Non-stationary Panel Data Analysis (Prof. Dr. Joakim WESTERLUND-Deakin University) Temmuz Age of Sustainable Development, (Prof. Jeffrey D. Sachs - Columbia University), 14 weeks, 2014, 6

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Tel: 0 236 237 18 28/166 bernur.acikgoz@bayar.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Tel: 0 236 237 18 28/166 bernur.acikgoz@bayar.edu.tr Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Tel: 0 236 237 18 28/166 bernur.acikgoz@bayar.edu.tr ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bernur Açıkgöz Ersoy Doğum Tarihi: 27 Mart

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Çukurova Üniversitesi 1998 Y.Lisans İktisat Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı