KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1"

Transkript

1 KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1 1. ABD de 17 istihbarat örgütünün çatısında yer alan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi nin analitik kolu olarak faaliyet gösteren Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından, ilk olarak döneminde hazırlanan ve her Başkanlık seçiminden sonra güncellenerek, yeni ABD Yönetimi ne uzun dönemli stratejik planlamada yardımcı olmayı amaçlayan Küresel Eğilimler raporlarının sonuncusu Aralık 2012 de yayımlanmıştır. Rapora, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi nin internet sitesinden (www.dni.gov/files/documents/globaltrends_2030.pdf) ulaşılması mümkündür. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi nin internet sitesinde Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar raporunun, günümüz dünyasını şekillendiren hızlı ve büyük çaplı jeopolitik değişiklikler ile önümüzdeki 15 yılı şekillendirecek muhtemel küresel yörüngeler üzerinde düşünmeyi teşvik etmek maksadıyla hazırlandığı ve hazırlık sürecinde yaklaşık 20 ülkedeki düşünce kuruluşları, bankalar, kamu kurumları ve iş çevrelerinden uzmanların katkısından yararlanıldığı belirtilmektedir Rapor; Mega Eğilimler, Oyun Değiştiriciler ve Alternatif Dünyalar olmak üzere üç ana bölüm ve bu bölümlerin altında yer alan çeşitli alt başlıklardan oluşmaktadır. Raporun içeriği aşağıda sunulmaktadır: 1 inci Bölüm; Mega Eğilimler Bireylerin Güçlenmesi Gücün Dağılması Demografik Yapılar Artan Gıda, Su ve Enerji Bağlantıları 2 inci Bölüm; Oyun Değiştiriciler Krizlere Açık Küresel Ekonomi Yönetişim Zaafı Artan Çatışma Potansiyeli Bölgesel İstikrarsızlığın Kapsamının Genişlemesi Yeni Teknolojilerin Etkisi ABD nin Rolü 3 üncü Bölüm; Alternatif Dünyalar Aksayan Motorlar Füzyon Gini nin 3 Şişeden Çıkması Devletsiz Dünya 1 Bu inceleme notunda rapor kelimesi kelimesine değil, aslına sadık kalınmak suretiyle genel hatlarıyla tercüme edilmiştir Raporda Gini terimiyle gelir eşitsizliğini ölçmede kullanılan istatistiksel bir ölçü birimi olan Gini Katsayısı nın kastedildiği belirtilmektedir. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değişen bir sayıdır ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğinin, bire yaklaştıkça gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığını gösterir. 1/42

2 a giderken dünyayı şekillendireceği belirtilen Mega Eğilimler başlıklı birinci bölümünde özetle aşağıdaki hususlara yer verilmektedir: a. 1 inci Mega Eğilim; Bireylerin Güçlenmesi: Bireylerin güçlenmesi ya da bireysel güçlenme, küresel ekonominin genişlemesi, gelişmekte olan ülkelerin hızla büyümesi, iletişim ve üretimde yeni teknolojilerin hızla yaygınlaşması gibi diğer akımları da etkilediğinden, belki de en önemli mega eğilimdir. Bu gücün artmasıyla, bir tarafta gelecek yılda küresel sorunlarla mücadelede daha fazla bireysel girişim potansiyeli ortaya çıkarken, diğer taraftan bireysel ya da küçük grupların öldürücü ve yıkıcı teknolojilere erişim ve kullanım imkanları (özellikle siber araçlar, bio-terör silahlar vb.) da artmaktadır. Bireysel güçlenme, yoksulluğun azalması, küresel orta sınıfın büyümesi, eğitim imkânlarına daha kolay ulaşılması, sağlık koşullarının iyileşmesi gibi faktörlerin etkisiyle kayda değer ölçüde ivme kazanacaktır. Yoksulluğun azalması: Günümüzde yaklaşık 1 milyon kişi, günde 1,25 ABD Doları nın altında kazanç elde ederek, aşırı yoksulluk içinde ve yetersiz beslenme şartlarında yaşamaktadır. Bu nüfus bir süredir durağan olmakla birlikte, yoksulluk oranlarında düşme görülmektedir. Rakamlara bakıldığında, Doğu Asya da, özellikle de Çin de yoksullukta kayda değer bir azalma söz konusudur. Bu bölgelerde gözlemlenen bahse konu düşmenin, gelecek yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Yine rakamlara göre; Güney Afrika da, Ortadoğu da, Kuzey Afrika da yoksulluk oranlarında düşüşler beklenmektedir. Bununla birlikte, Sahra altı Afrika ülkelerinde önümüzdeki yıl içinde aşırı yoksulluk devam edecektir. En kötü senaryo hariç, çoğu senaryoya göre, 2030 da dünyada yoksullukla mücadelede önemli başarı elde edilecektir. Bununla birlikte, uzun süreli küresel ekonomik durgunluğun oluşması halinde, aşırı yoksulluk içinde yaşayanların oranında beklenen % 50 azalmaya ulaşmak zorlaşacak ve 300 milyon kadar insanın, beslenme bozukluğu, açlık ve aşırı yoksulluk durumu devam edecektir. Düşük büyüme senaryolarına göre ise, aşırı yoksullukta küçük bir düşüş olacak ve daha az sayıda unsur küresel orta sınıfa dahil olacaktır. Büyüyen küresel orta sınıf : 2030 da orta sınıf her yerde büyümekle birlikte, bütün analizler en fazla artışın Hindistan dan, Çin e doğru, Asya da olacağına işaret etmektedir da 330 milyon olan orta sınıf, 2030 da 679 milyon olacaktır. Hızla büyüyen orta sınıf beraberinde mallara talebi de arttıracaktır (araba gibi). Büyüyen orta sınıf, sosyo-politik değişimlere de yol açacak, daha fazla demokrasi talep edilecektir. Şehirlerde orta sınıfın ekonomik kazancının artması, kırsalda yaşayanları, şehirlere göç etmeye yöneltecektir. 2/42

3 Ekonomik durgunluk yaşayan özellikle OECD ülkeleri, Asya daki artan orta sınıfın ve ihtiyaçlarının yol açtığı ekonomik büyümeden, rahatsız olacaktır. Örneğin, 2030 da Kuzey Amerika ve Avrupa nın tüketimi % 0,6 olurken, Asya da bu oran % 9 olacaktır. Eğitim ve cinsiyet farkı: 2030 da bireylerin ve ülkelerin ekonomik durumları eğitim düzeylerine bağlı olacaktır. Ortalama tamamlanmış resmi eğitim süresi Ortadoğu ve Kuzey Afrika da yükselerek, 7,1 yıldan, 8,7 yıla çıkacaktır. Hatta bu bölgelerde kadınların eğitim sürelerinin 5 yıldan 7 yıla çıkması beklenmektedir. Kadınlar ile erkeklerin eğitim süreleri arasındaki fark azalacaktır. Cinsiyetler arasındaki eğitim ve sağlığa ilişkin farkın kapanması, yine cinsiyetler arasında var olan ekonomik hayata katılım ve politik güç arasındaki farkın kapanmasına da etki edecektir. Bu durum yönetim alanında daha çok kadının yer almasına olanak sağlayacaktır. Dünya Ekonomik Forumunun Cinsiyet Farkları bölümüne göre, 2012 de cinsiyetler arasındaki farkın ekonomik alanda sadece % 60 ı, siyasi alanda ise sadece % 20 si küresel planda kapanabilmiştir. Buna göre henüz hiçbir ülkede ekonomik hayatta ya da politik güçte cinsiyetler arasındaki fark tam olarak kapanmamıştır. Sadece Nordik ülkeleri, bu farkın en az olduğu (eşite yakın) ülkelerdir. Ortadoğu, Güney Asya ve Sahra altı Afrika ülkeleri ise bu farkın en fazla olduğu bölgelerdir. Bu farkı azaltan diğer bölgeler, Doğu Asya ve Latin Amerika dır. Zengin olan Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeyse bu fark 2030 da daha az olmaya devam edecektir. İletişim araçlarının ve teknolojinin rolü: İkinci nesil kablosuz iletişim gibi gelişen teknolojiler, bireysel imkân ve kabiliyetleri daha da arttıracaktır. Kırsal ve kentsel alandaki teknolojik gelişmişlik farkı azalacaktır. Gelişen Sağlık Durumu: 2030 yılında sürekli daha iyiye giden bir sağlık eğilimi beklenmektedir. Buna özellikle yaşlananların hayat kalitesinin yükselmesi de eklenebilir. HIV/AIDS hastalığına rağmen, küresel hastalıkların ağırlığı, birkaç on yıldan bu yana, bulaşıcı hastalıklardan bulaşıcı olmayan hastalıklara kaymaktadır da AIDS, sarılık, solunum hastalıkları gibi bulaşıcı hastalıkların %30 azalacağı, ölümlerin daha çok bulaşıcı olmayan rahatsızlıklardan (kalp krizi, kanser, diyabet gibi) kaynaklanacağı öngörülmektedir. İlerleyen yıllarda çocuk ölümlerinde de önemli düşüşler olacaktır ve ortalama yaşam süresi artmaya devam edecektir. Bununla birlikte zengin ile fakir arasındaki ortalama yaşam süresi farkı hâlâ devam edecektir. Daha Çatışmacı Bir İdeolojik Görünüm: Orta sınıfın büyümesi, ekonomik potansiyellerin değişmesi ve politik gücün daha fazla yayılması giderek çeşitlenen bir ideolojik görünüm ortaya çıkaracaktır. Ekonomik küreselleşme Batı nın bilimsel düşünce, bireyselcilik, laik yönetim ve kanunların üstünlüğü gibi fikirlerini, 3/42

4 Batı nın maddi ilerlemesini gerçekleştirmek isteyen toplumlarda yayılmasını sağlayacak; ancak bu toplumlar kültürel ve politik kimliklerinden taviz vermek konusunda isteksiz olacaklardır. Batının mevcut ideolojileri ile gelişmekte olan ülkelerin ilişkisi, işbirliğinin ve ekonomik çıkarların öne çıkacağı yeni melez ideolojiler ortaya çıkaracaktır. AB nin son küresel eğilimler çalışması da, farklı toplumların benzer siyasi ve ekonomik sınamalarla karşılaştıkça, norm ve değerlerde ayrışmadan çok uzlaşmanın ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Milliyetçilik Uzak Doğu gibi, çözülmemiş toprak ihtilaflarının yaşandığı alanlarda artacaktır. Ayrıca, Sahra altı Afrika ülkeleri gibi gelişmekte ve kırılgan olan ülkelerde de doğal kaynakların kıtlığından ve iklim değişikliğinden kaynaklanan etnik ve kabile çatışmaları artacaktır. b. 2 inci Mega Eğilim; Gücün Dağılması: 2030 yılına kadar, gücün ülkeler arasında ve ülkelerden gayri resmi ağlara dağılımı, Batı nın 1750 den bu yana yaşanan tarihi yükselişini büyük ölçüde tersine çevirmek ve Asya nın küresel ekonomi ve dünya politikalarındaki ağırlığını güçlendirmek suretiyle, çok önemli bir etki yaratacaktır a kadar gerçekleşecek tektonik bir değişiklikle, Asya; küresel güç, GSMH, nüfus büyüklüğü, askeri harcamalar ve teknolojik yatırımlar açısından Kuzey Amerika ve Avrupa nın toplamını geçecektir. Tek başına Çin, 2030 dan birkaç yıl önce ABD yi geçerek, muhtemelen en büyük ekonomiye sahip olacaktır. Avrupa, Japonya ve Rusya nın ekonomileri ise yavaş, göreceli düşüşlerini sürdürecektir. Bunun kadar önemli bir başka husus da, Kolombiya, Mısır, Endonezya, İran, Güney Amerika, Meksika, Türkiye ve bugün orta sınıfta bulunan diğer Batılı olmayan ülkelerin 2030 a kadar yükselişte olacaklarıdır. Çin ve Hindistan ın aşırı büyümelerinden ötürü, bu ülkelerin çoğu, bireysel olarak, ikinci derecede oyuncu olmaya devam edeceklerse de, bütün olarak, küresel güç anlamında Avrupa, Japonya ve Rusya yı geçeceklerdir. Ayrıca, hızlı büyüyen bu orta düzeyli ülkelerin Çin ve Hindistan la birleşimi, gücün Batı dan Batılı olmayan dünyaya geçişini daha belirgin hale getirecektir. Çin in, en büyük ekonomik güç olarak, Hindistan ın önünde olmaya devam etmesi, ancak aralarındaki farkın 2030 yılına kadar azalması beklenmektedir. Çin in ekonomik büyüme oranının yavaşlamasına karşın, Hindistan ınkinin yükselmesi muhtemeldir da Hindistan, Çin in bugünkü durumuna benzer şekilde, yükselen ekonomik güç merkezi olarak görülecektir. Çin in günümüzde % 8 ila 10 arasında seyreden ekonomik büyüme oranı, 2030 da muhtemelen uzak bir hatıra olacaktır. Çin in çalışabilir yaştaki nüfusunun toplam büyüklüğü 2016 da zirveye ulaşacak ve 2030 da 994 milyondan 961 milyon civarına gerileyecektir. Buna karşın, Hindistan ın çalışabilir nüfusunun büyüklüğü 2050 ye kadar zirveye ulaşamayacaktır. Başka bir önemli husus ise, Hindistan ın Pakistan karşısındaki güç avantajını pekiştirmeye devam edecek olmasıdır. Hindistan ın ekonomisi, 4/42

5 zaten Pakistan ın 8 katı büyüklüktedir; bu oranın 2030 a kadar rahatlıkla 16 kattan fazla olması mümkündür. Afrika da, Mısır, Etiyopya ve Nijerya ulusal gücün tüm unsurları anlamında Güney Afrika ya yaklaşabilir ya da onu geçebilir; fakat buradaki kilit faktör daha fazla ekonomik büyüme ile sosyal ve insani kalkınmaya yönelik daha iyi yönetişimdir. Güneydoğu Asya da, Vietnam ın bölgesel gücü 2030 a kadar artacak ve Tayland ınkine yaklaşacaktır. Vietnam, kişi başına düşen GSMH nın istikrarlı bir biçimde artmasından yararlanırken, Tayland da kişi başına düşen GSMH değişken bir seyir izleyecektir. Latin Amerika da önümüzdeki 15 yıl, muhtemelen, Brezilya nın Meksika ve Kolombiya karşısındaki nispi konumunu yükselterek, bu ülkenin güneyin devi olma pozisyonunu teyit edecektir. Avrupa da Almanya, ekonomik büyüme tahminlerinden ötürü, 26 ülke arasında lider olmaya devam edecek, ancak yaşlanan nüfusu bu ülke için sınama teşkil edecektir. Rusya ise 2030 a kadar, başka hiçbir ülkenin bu zaman diliminde yaşamayacağı ölçüde, ciddi bir nüfus azalışına (yaklaşık 10 milyon kişi) sahne olacaktır. Bununla birlikte, ekonomik büyüme oranları ve göçe bağlı olarak, bugünkü küresel güç payını muhafaza edecektir. Bir dizi ülke, 2030 yılına kadar dönüm/sapma noktalarını (inflection points) geçecektir. Yani, küresel güçleri ya aynı düzeyde seyredecek, ya da güçlerinin artma oranı yavaşlayacaktır. Sadece Çin ve ABD nin değil, Avrupa, Japonya ve Rusya nın da dönüm noktalarını aşmaları, uluslararası sistem üzerinde ilave baskı yaratacaktır. Çin in küresel gücü artmaya devam etse de, artış oranı yavaşlayacaktır. Akademisyenlerce geliştirilen güç döngü modeli, güç artış oranlarının yavaşlamaya ya da aynı düzeyde kalmaya devam ettiği durumlarda, ülkelerin daha endişeli ve saldırgan hale geldiklerini göstermektedir a kadar ABD, Çin ya da hiçbir büyük ülke başat güç olmayacaktır. İletişim teknolojilerinin yardımıyla, güç, neredeyse tamamen, çeşitli alanlarda küresel politikaları etkilemek üzere oluşturulan, devlet ve devlet dışı aktörlerden meydana gelen çok yönlü ve amorf ağlara kayacaktır. Sistemde kayda değer ağırlık, ABD ve Çin gibi, maddi ve diplomatik gücü olan ülkelerde yoğunlaşmaya devam etse de, bu ülkelerin başka devletlerin ya da devlet dışı aktörlerin işbirliği olmaksızın yollarını bulabilmeleri muhtemel görülmemektedir. c. 3 üncü Mega Eğilim; Demografik Yapılar: 2030 a gelindiğinde, günümüzde 7,1 olan dünya nüfusu 8,3 milyona çıkacak ve ülkelerin çoğunun ekonomik ve siyasi koşulları ile diğer ülkelerle ilişkilerini temel olarak 4 demografik eğilim şekillendirecektir. Bunlar sırasıyla; Batı ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşlanma, genç nüfusun azalması, göç (sınır bölgelerinde önemli bir sorun olacaktır) ve artan kentleşme (bu durum ekonomik gelişmeye neden olmakla birlikte kaynaklarda yeni sorunlara yol açacaktır) dir. 5/42

6 Artan yaşlanma: 2030 da, medyan yaş, genç yaştan, ileri yaşa doğru değişim gösterecektir. Sahra altı Afrika ülkeleri hariç, hemen hemen bütün toplumlarda, medyan yaşta bir artış gözlenecektir. OECD nin zengin ülkelerinde 2010 itibarıyla 37,9 olan medyan yaş 42,8 e çıkacaktır. Japonya ve Almanya da 2012 yılı itibarıyla zaten 45 yaş civarı olan medyan yaş, 2030 a gelindiğinde daha da yükselecektir (Avrupa ve Asya da pek çok ülkede bu durum beklenmektedir) dünyada medyan yaş karşılaştırmasına ilişkin harita Ek-1 dedir. Bahse konu yaşlanan ülkelerdeki nüfusun büyük bir kısmı 65 yaş ve üzeri olacaktır. Bu ülkelerde çalışan genç nüfus sayısı azalacağından, ekonomik üretkenlik de azalma eğiliminde olacaktır. Ayrıca, yaşlanan nüfustan dolayı bu ülkelerin, emeklilik ve sağlık sistemlerinde reformlar gerekecektir. Kimi analistler, bazı Avrupalı ülkeler ile hızla yaşlanan Doğu Asya ülkelerinin, büyük çaplı bir silahlı kuvvetleri muhafaza edemeyecekleri ya da güçlerini deniz aşırı bölgelere genişletmenin maliyetini karşılayamayacakları sonucuna varacaklarını tahmin etmektedirler. Doğum oranı düşük olan ve Asya ve Afrikalı göçmenlerini yeterince entegre edememiş bazı Batı Avrupa ülkelerinde ise, göçmen topluluklarının hızla büyümesi toplumsal uyumun aşınmasına ve tepkisel politikaların gelişmesine yol açacaktır. Her ne kadar yaşlanan nüfusun bu etkilerinin büyük bölümü spekülatif olsa da, gelişmiş Batı ülkelerinin bu negatif etkileri minimuma indirecek kapasiteleri bilinmemektedir. Medyan yaşı 35 ila 45 yaş arasında olan Doğu Asya ülkelerinde bu durum bir avantaj olurken, günümüzde medyan yaşı 45 üzeri olan Batı Avrupa ülkelerinde 2030 da bu durum dezavantaj olacaktır. Nüfusu medyan yaş bakımından olgun kategorisinde olan Çin gibi ülkeler için, nüfusun getirdiği avantaj ve fırsatlar, insani sermayeye yapılan büyük yatırıma rağmen kaybolacaktır. Söz konusu riskin azaltılması için bu ülkelerin sürdürülebilir emeklilik ve sağlık düzenlemelerinin yapılmasına daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Genç nüfusa sahip olan ülke sayısında azalma: Bugün 80 den fazla ülkenin medyan yaşı 25 ya da daha altındadır. Bu ülkelerin, bir grup olarak, 1970 li yıllardan bu yana, dünya olayları üzerinde oldukça büyük etkisi bulunmaktadır. Dünyadaki tüm silahlı iç ve etnik çatışmaların yaklaşık % 80 i genç nüfusa sahip ülkelerde başlamıştır. Çerçevesini bu genç toplumların çizdiği demografik istikrarsızlık kuşağı, Orta Amerika nın merkezindeki ve And Dağları nın orta bölgelerindeki topluluklardan başlayıp, tüm Sahra altı Afrika yı kapsamakta ve Ortadoğu dan geçerek Güney ve Orta Asya ya uzanmaktadır a kadar genç nüfusa sahip bu ülke kuşağının, ölümlerin azalışı, hayat koşullarının iyileşmesi gibi sebeplerle daralması beklenmektedir. Genç nüfusa sahip ülkelerin, yoğunluklu olarak ekvatoral bölgedeki Sahra altı Afrika ülkeleri olacağı tahmin edilmektedir. 6/42

7 İkinci olarak Ortadoğu ülkelerinde (özellikle Filistin yerleşim yerleri), Ürdün ve Yemen in; Amerika kıtasında Bolivya, Guetemala, Haiti ve Pasifik boyunca Doğu Timor, Papua Yeni Gine ve Solomon adalarının, 2030 da genç nüfus yapısını hâlâ muhafaza edeceği öngörülmektedir. ABD Nüfus İdaresi, Güney Asya da 2030 da sadece Afganistan ın genç nüfus yapısını muhafaza edeceğini tahmin etmektedir. Pakistan ve Hindistan gibi geniş ve artan nüfusa sahip ülkelerdeki yaşlanma, güvenlik açısından endişe kaynağı olmaya devam eden, genç etnik ve bölgesel halkları kamufle edecektir. Afganistan ve Pakistan da, Peştunlar arasında çocuk doğum oranları kadın başına beş çocuktan daha fazladır. Türkiye nin güneydoğusunda Kürtlerin doğurganlık oranı kadın başına yaklaşık 4 çocukta duracak gibi görünmektedir. İsrail de ise ultra Ortodoks Yahudi azınlığın doğurganlık oranı kadın başına 6 çocuktan daha fazladır. Uyum güçlüğü yaşayan azınlıklardaki yüksek doğurganlık oranı ve nüfus artışı siyasi düzeni kaçınılmaz şekilde huzursuz etmekteyse de, demografik veriler, ülkelerin nüfus değişikliklerine nasıl uyum sağlayacaklarına dair tek başına bir anlam ifade etmezler. Yeni bir göç dönemi: Küreselleşmenin ilk başladığı dönem olan 19 uncu yüzyıl sonları, 20 nci yüzyıl başlarında, Avrupa Kıtası nın kendi içinde ve Avrupa dan da Yeni Dünya ya büyük bir göç yaşanmıştır. Birinci Endüstri Devrimi ndeki kadar büyük oranda olmamakla birlikte, son çeyrek yüzyıldakinden daha hızlı bir uluslararası göç beklenmektedir. Sınır ötesi göçe sebep olan faktörlerin güçlü ve ya da yoğun kalmaya devam etmeleri muhtemeldir. Bu faktörler, küreselleşme, fakir ve zengin ülkelerin nüfus yapılarındaki farklılık, ülkeler ve bölgeler arasındaki gelir adaletsizliği ile gönderen ve kabul eden ülkeler arasındaki göç şebekeleridir. Uluslararası göçten daha yüksek düzeylerde gerçekleşecek iç göç, gelişmekte olan ülkelerde hızlı şehirleşme, 2030 un sonlarına doğru ise bazı ülkelerde iklim değişikliği ve çevresel faktörler tarafından yönlendirilecektir. İklim değişikliği kaynaklı göç, Afrika ve Asya nın bazı bölgelerinin tarıma bağımlı olması ve Asya nın olağanüstü hava olaylarına karşı büyük hassasiyetinin bulunması nedeniyle, Afrika ve Asya yı diğer kıtalardan daha çok etkileyecektir. Kuraklığın neden olduğu göçler, dünyada artan bir sorun olacaktır. Daha büyük ekonomik fırsatlara erişim beklentisi de iç göçün başlıca nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Bugün sadece Çin de yaklaşık 250 milyon kişinin ülke içinde göç ettiği tahmin edilmektedir. Kırsal kesimden, daha iyi yaşam koşularının olduğu kentlere doğru olan bu iç göç, artarak devam edecektir. Küresel işçiler: Vasıflı ve vasıfsız iş gücüne, geleneksel ve yeni göç alan ülkelerde ihtiyaç duyulduğu sürece, göç olgusu küresel bir gerçek olmaya devam edecektir. Günümüzde dünya göçmenlerinin 7/42

8 yarısından fazlasını kabul eden ilk 10 ülke G-8 ülkeleridir. Bu ülkelerde göçmenler için fırsatlar, ekonomik yavaşlama olsa dahi, iş gücü boşluğunu doldurmak üzere devam edecektir. Almanya da yaş arası genç nüfus oranı 2035 de % 25 ya da 2,5 milyon azalacak, yine Japonya da genç nüfus oranı % 25 ya da 3 milyon azalacaktır. ABD de ise her ne kadar genç nüfus oranında az da olsa bir artış gözlense de, genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzyılın gelecek çeyreğinde %14 den %12,8 lere inecektir. Yaş ile gelir farklılıkları da bir paradoks yaratmaktadır. Normalde, hızlı büyüyen ekonomilerin göçmenler için bir çekim gücü olması, göç vermemesi beklenirken, ekonomik büyümenin bilgi ve kaynak sağladığı gençler daha fazla gelir elde edecekleri, daha zengin ülkelere gitmeyi tercih edeceklerdir. Yeni gelişen ülkeler, göçmenler için sonsuz fırsatlar sunacaktır. Önümüzdeki 40 yıl zarfında, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı şehirleşmenin özellikle Asya ve Afrika da neden olduğu ev, iş yeri ve ulaşım hizmetleri alanlarındaki inşaat hacmi, bugüne kadar dünya tarihinde bu türden yapılan inşaatın toplam hacmine neredeyse eşit olacaktır. Bu da hem vasıflı hem de vasıfsız işçiler için büyük fırsatlar yaratacaktır. Genç nüfusu düşen Brezilya, Çin ve Türkiye gibi gelişen ülkeler, Sahra altı Afrika ve Güneydoğu Asya gibi genç nüfuslu az gelirli ülkelerden göçmenleri kendilerine çekecektir. Brezilya, Çin ve Türkiye halihazırda doğurganlıkta keskin düşüşler yaşamaktadır. Brezilya nın genç nüfusunun 2030 da 5 milyon a, Çin inkinin 75 milyona düşmesi beklenmektedir. Türkiye de ise genç nüfusun 2030 a kadar yavaş yavaş azalacağı tahmin edilmektedir. d. 4 üncü Mega Eğilim; Gıda, Su ve Enerji İhtiyacı: 2030 da küresel düzeyde artan nüfusa ve genişleyen orta sınıfa bağlı olarak, kaynaklara duyulan ihtiyaçlarda artış gözlenecektir. Küresel alanda gıda ihtiyacı % 35 den fazla, enerji ihtiyacı %50 oranında artarken, dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı yaşayacaktır. İklim değişikliği bu kritik kaynakların ulaşılabilirliğini olumsuz etkileyecektir da bir kıtlıklar dünyasıyla karşılaşmamamız için politika yapıcıların ve özel sektörün proaktif olması gerekmektedir. Muhtemelen pek çok ülke, dışarıdan büyük ölçekli yardım almadan gıda ve su sıkıntılarıyla başa çıkamayacaktır. Bir alanla ilgili sorunu, diğer alanlardaki arz ve talebi etkilemeden çözmek mümkün olmayacaktır. Tarımın, büyük ölçüde yeterli su kaynağına erişime bağlı olması ya da biobenzin gibi yeni enerji kaynaklarının gıda arzını olumsuz etkileme potansiyelinin bulunması gıda, su ve enerji arasındaki bağlantıya örnek teşkil etmektedir. Bilhassa Afrika ve Ortadoğu daki kırılgan devletler en fazla gıda ve su sıkıntısı riskiyle karşı karşıya kalacaklarsa da, Çin ve Hindistan da nüfusları nedeniyle bu risklere açıklardır. Enerji ile ilgili olarak yaşanabilecek bir yapısal değişim, kaya gazı ve yeni teknolojiler vasıtasıyla artan petrol üretimi sayesinde ABD nin enerji bağımlılığından kurtulmasıdır. Bu gelişme 8/42

9 vesileyle ABD nin dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme rakamlarında iyileşme, artan üretim nedeniyle ham petrol fiyatlarında düşüş ve müteakiben petrol ihraç eden ülkelerin ekonomilerinin olumsuz etkilenmesi gibi gelişmelerin yaşanması da muhtemeldir. 4. Raporun ikinci bölümünde, 2030 yılında ne tür bir dünyanın ortaya çıkacağını, Mega Eğilimler ile etkileşim halinde belirleyeceği ileri sürülen ve Oyun Değiştiriciler olarak adlandırılan altı değişken ele alınmaktadır. Bu bölümde özetle aşağıdaki hususlara yer verilmektedir: 4 a. 1 inci Oyun Değiştirici; Krizlere Açık Küresel Ekonomi: Uluslararası ekonomi, büyük ihtimalle, son derece farklı hızlarda ilerleyen bölgesel ve ulusal ekonomiler tarafından şekillendirilmeye devam edecektir. Bölgesel ekonomiler arasındaki bu farklılık, 2008 deki mali krizin oluşmasındaki etmenlerden biri olan küresel dengesizlikleri artırmakta, hükümetleri ve uluslararası sistemi zorlamaktadır. Bu noktada temel mesele, farklılıkların ve artan değişkenliğin küresel bir bozulmaya ya da çöküşe mi neden olacağı, yoksa çok sayıda büyüme merkezinin oluşmasının daha fazla esneklikle mi sonuçlanacağıdır. Başlıca gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde uyumlu politika ayarlamalarının bulunmadığı durumda, siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması çok muhtemeldir. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler küresel ekonomide yeni normal e ya da istikrara erişmek konusunda ciddi sınamalarla karşı karşıyadır. Batı için bu sınama, son dönemde yaşanan yavaşlamanın ya da 2008 den bu yana devam eden durağanlaşan büyümenin, uzun süreli bir iktisadi bunalıma ya da daha kötüsüne dönüşmemesidir. Bu sınama, pek çok Avrupa ülkesi ve Japonya için hızla yaşlanan nüfus karşısında büyümeyi sürdürülebilir kılmanın yollarını aramayı da içermektedir. Çin ve Hindistan gibi yükselen güçler için ise, başlıca sınama ekonomik kalkınmayı sürdürmek ve orta gelir tuzağına (kişi başına düşen GSMH nın gelişmiş ekonomilerdeki düzeyine erişememesi) düşmemektir krizi ve onun uzun süren etkileri, çoğu Avrupa ülkesinde sosyal ve siyasi dokuyu aşındıracak ve uzun dönemli istikrarsızlığa sebep olabilecek, daha uzun süreli bir kriz ihtimalini yükseltmektedir. McKinsey Küresel Enstitüsü nün kısa süre önce yaptığı bir çalışmada, hiçbir ülkenin ekonomik büyümeyi canlandırmak için bütün koşullara sahip olmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle, önde gelen Batılı ülkelerin çoğunluğu, on yıldan daha uzun sürecek düşük ekonomik büyümenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilecektir. Kilit önemdeki yapısal sınama olan yaşlanma, Avrupa ve Japonya yı daha fazla etkilemekle birlikte, ABD yi de önemli oranda etkileyecektir. 4 Raporun Yönetici Özeti nde, Oyun Değiştiriciler ile ilgili olarak, siyah kuğu olarak adlandırılan ve geniş çaplı karışıklıklara neden olabileceği belirtilen sekiz münferit durumdan da söz edilmektedir. Bunlar; şiddetli salgın hastalık, iklim değişikliğinin daha da hızlanması, Avro/AB nin çökmesi, Çin in demokratikleşmesi ya da çökmesi, İran ın reform sürecine girmesi, nükleer savaş ya da kitle imha silahlarının kullanıldığı bir saldırı veya siber saldırı, uyduları, jeomanyetik solar fırtınalar; ABD nin geri çekilmesi olarak sıralanmaktadır. Bunların arasında, demokratik bir Çin ve değişen İran dışında bütün durumların olumsuz etkilerinin olacağı ifade edilmektedir. 9/42

10 Avrupa özel bir durumdur. Zira, ekonomik ve mali konular AB nin geleceğine ilişkin siyasi kararlarla iç içedir. AB liderleri, mevcut çabalarının bir kriz ortamıyla sonuçlanmasına ve Avrupa piyasalarının geleceğine ilişkin şüphelerin doğmasına neden olmasına karşın, Avro bölgesinin dağılmasını önlemeye çalışmaktadır. Kriz yönetiminin uzun vadede bugünkü şekliyle sürdürülmesi mümkün görünmemektedir. Çok vitesli Avrupa gibi muhtemel çözümler, Avrupa nın bütüncül siyasi eylem kapasitesi konusunda şüphe uyandırmaktadır. Ekonomik çeşitlilik ve piyasa değişkenliğinin bu dönem zarfında AB yi karakterize etmeyi sürdürmesi muhtemeldir. Japonya nın hızla yaşlanan ve azalan nüfusu, uzun dönemli büyüme potansiyeli açısından ciddi bir kaynak boşluğuna sebep olmaktadır. Dramatik bir şekilde yaşlanan ve azalan nüfusun uzun süredir bozulan mali durumla birleşmesi, hükümetin mali durumu düzeltmeye yönelik manevra alanını daraltmaktadır. (Japonya da 2025 e kadar çalışma yaşındaki iki kişiye bir yaşlının düşeceği ve yaş arası nüfusun yılları arasında 81,5 milyondan 68,7 milyona gerileyeceği tahmin edilmektedir.) ABD, ikame düzeyine yakın doğum oranıyla, nüfus açısından, bütün gelişmiş büyük güçler (ve Çin gibi gelişmekte olanlar) arasında en iyi durumda olan ülkedir. Bununla birlikte, sosyal güvenlik ve tıbbi bakım gibi sorumlulukları (entitlement programs) devlet üzerindeki yükü önemli oranda artıracaktır. Ekonomistler, aynı zamanda, doğum oranının yükseltilmeye çalışıldığı İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arasındaki dönemde doğmuş olan neslin (baby-boomer generation) işçi olmaktan emekli olmaya geçişinin yaklaşmasının, Amerikan iş gücünün en iyi eğitimli, becerikli ve tecrübeli kadrolarını ortadan kaldırmasından da endişe duymaktadır. Çoğu ekonomist, ABD nin yeniden canlı ve istihdam yaratan büyüme yoluna dönebilmesi için ekonomisinin kompozisyonunun yeniden dengelenmesine ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Küresel ekonominin sağlığı, giderek artan oranda, geleneksel Batı dan ziyade, gelişmekte olan ülkelerin ne denli başarılı olduğuna bağlı olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler, halihazırda, küresel büyümenin % 50 den, küresel yatırımın ise % 40 dan fazlasını sağlamaktadır. Bu ülkelerin, küresel yatırımın büyümesine katkısı % 70 den fazladır. Çin in bu alandaki katkısı ABD ninkinin 1,5 katıdır. Dünya Bankası nın gelecekteki ekonomik çok kutupluluğa ilişkin modellemesine göre, Çin, ekonomik büyümesinin yavaşlamasına karşın 2025 e kadar küresel büyümenin 1/3 ünü sağlayacaktır. Bu kapsamda, dünya ekonomisi artık Amerikan tüketicilerine değil, etkili olmaya başlayan (emerging) ülkelerdeki yatırımın büyümesine bağlı olacaktır. Dünyanın ekonomik büyüme motoru olacağına ilişkin parlak tahminlere karşın, Çin belki de en ciddi engellerle karşı karşıyadır. Ülkenin nüfusu hızla yaşlanmaya başlayacaktır. Halihazırda Çin nüfusunun % 8 i 65 yaş ve üzeriyken, bu rakam 2030 da % 16 yı geçecektir. Bu arada, son zamanlarda % 72 yle zirveye ulaşan normal çalışma yaşındaki (15-65) nüfusun toplam nüfusa oranı, 2030 da % 68 e gerileyecektir. Çin de çalışma yaşındaki nüfusun azalmasına ilave olarak, 10/42

11 ufukta genç nüfusu kıtlığı da görünmektedir. Günümüzde yaş aralığındaki nüfusun toplam nüfusa oranı %30 un biraz üzerindeyken, 2030 a kadar % 21 ye düşecektir. Üniversite başvuruları son iki yılda azalmıştır. Muhtemelen daralan işgücü piyasasının ilk belirtileri ülkede işçilerin giderek artan huzursuzluklarını perçinlemektedir. Çin, son otuz yılda ortalama % 10 oranında gerçek büyüme göstermiştir. Çeşitli özel sektör kuruluşlarının tahminlerine göre, Çin 2020 ye kadar ancak % 5 oranında büyüyebilecektir. Çin in, daha yavaş büyümesi bile ABD nin büyüme ortalamasının iki katına tekabül edecek ve bu ülkenin önümüzdeki on ya da yirmi yılda genel ekonomik büyüklük anlamında ABD yi geçmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, daha yavaş büyüme kişi başına düşen gelirin büyümesi üzerinde aşağıya doğru bir baskı yaratacaktır. Çin de kişi başına düşen milli gelir 2020 da nominal değerlerle Dolar a ulaşacaktır ki, bu dönemde kişi başına düşen gelirin G-7 ekonomilerinde Dolar, Brezilya da , Rusya da ise Dolar dan fazla olması beklenmektedir. Çin orta gelir tuzağına düşme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Çin ekonomisinin yavaşlayacağının bilincinde olan Çinli liderler, ekonomiyi daha fazla tüketime dayalı bir şekle dönüştürmek ve ülkeyi katma-değerli endüstriyel üretim zincirine yükseltmek istemektedirler. Yeni ekonomik büyümenin motoru olarak bilim ve teknolojiyi teşvik etmektedirler. Çin şimdiden, nano teknoloji, kök hücre, malzeme araştırmaları ve mevcut teknolojilerin yeni uygulamaları konularında önemli ilerleme kaydetmiştir. Çin örneğinde, ekonomik açıdan zor bir dönüşüm, aynı şekilde zor bir siyasi dönüşüm anlamına gelmektedir. Yavaşlayan kişi başına düşen gelir artışı, artan beklentileri karşılamadaki güçlükleri de artıracak ve muhtemelen toplumda huzursuzluğu tetikleyecektir. Siyasi bir kriz Çin in ekonomik hedeflerine erişmesini güçleştirecektir. Uzun süren bir siyasi ve ekonomik kriz, Çin in, sorunlarından dış unsurları sorumlu tutarak, içine kapanmasına neden olabilecektir. Her ne kadar son otuz yılda kaydedilen ekonomik başarılar nedeniyle lider kadrosu ve orta sınıfın büyük bölümü küreselleşmeye bağlanmışsa da, tarihte başka ülkelerde görüldüğü gibi, ekonomik gelişmenin durması durumunda, dış dünyaya ilişkin şüpheler, etkili bir siyasi güç olarak yeniden ortaya çıkabilir. Dünya Bankası, Hindistan ın, 2025 e kadar, gelişmekte olan ekonomik büyüme kutbu olarak Çin e katılacağı düşüncesinde olup, bu durum küresel ekonomiyi güçlendirecektir. Hindistan ın önümüzdeki yılda beklenen güçlü büyümesi, bu ülkenin küresel büyümeye katkısının ABD dışındaki bütün münferit gelişmiş ekonomilerin katkısını geçeceği anlamına gelmektedir. Dünya Bankası, 2025 yılına kadar, Çin ve Hindistan ın bir arada gerçekleştirecekleri büyüme motoru işlevinin, ABD ve Avro bölgesinin toplamından yaklaşık iki kat fazla olacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, Hindistan da Çin gibi, hızlı büyümeye eşlik eden sorun ve tuzaklarla karşı karşıyadır. Bunların arasında kırsaldaki ve şehirdeki sektörler arasındaki ve toplumdaki büyük 11/42

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜNE GLOBAL BAKIŞ

ÇİMENTO SEKTÖRÜNE GLOBAL BAKIŞ ÇİMENTO SEKTÖRÜNE GLOBAL BAKIŞ Çeviren ve Derleyen: Zehra N. ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü 2011 OECD ve IMF den gelen son tahminlere göre, her ne kadar 2010 yılındaki kadar güçlü olmasa da, 2011 yılında

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET Uluslararası Çalışma Ofisi- Cenevre Küresel ekonomi yeni zaaf işaretleri sergiliyor Yapılan tahminlere göre dünya ekonomisi 2015 yılında

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi Hazırlayan: Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Nisan 2016 IMF Küresel Ekonomi

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri)

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET SIĞIR VE DANA ETİ Küresel Üretim Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin

Detaylı

Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Raporun Anahatları Megatrends: Küresel ana eğilimler Game-Changers: Ana Eğilimlerde değişime yol açabilecek etkenler Senaryolar Ana

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Nisan 214 Araştırma Şubesi 16 1 12 1 8 6 2 17,3 19,5 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 133,9 17, 97,8 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat, İstihdam)

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI NIN 2012 DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI NIN 2012 DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI NIN 2012 DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren ve merkezi Paris te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) nın

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR T.C. Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği Küresel Ticarette Türkiye nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni

Detaylı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2015 N201501 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Aytaç 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Petrol fiyatları, 2014 yılının

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

Türkiye 2025 yılına gelindiğinde, dünyada önemli ülkelerden biri olacak. - Haberler - Gizli ilimler Sitesi

Türkiye 2025 yılına gelindiğinde, dünyada önemli ülkelerden biri olacak. - Haberler - Gizli ilimler Sitesi 2025 yılına gelindiğinde Türkiye küresel büyümeye katkıda bulunan önemli ülkelerden biri olacak. Türkiye'nin küresel büyümeye katkı yapabilmesi için ''teknoloji kabulü ve faktör yeniden dağıtımı yoluyla

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Temmuz 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 s 8 6 97,6 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 66,3 81,4 18, 15,2 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Marrtt 2014 2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ KASIIM 2014 1 2014 YILI EKİM AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIC 2030 KÜRESEL EĞİLİMLER ALTERNATİF DÜNYALAR ARALIK 2012 05.02.2013 Ekonomik Analiz Ve Değerlendirme Dairesi YÖNETİCİ ÖZETİ National Intelligence Council in gelecek hakkında

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

PLASTİK SEKTÖRÜ 2017 YILI BEKLENTİLERİ ARALIK 2016 GEBZE TİCARET ODASI TİCARET BÖLÜMÜ

PLASTİK SEKTÖRÜ 2017 YILI BEKLENTİLERİ ARALIK 2016 GEBZE TİCARET ODASI TİCARET BÖLÜMÜ PLASTİK SEKTÖRÜ 2017 YILI BEKLENTİLERİ ARALIK 2016 GEBZE TİCARET ODASI TİCARET BÖLÜMÜ PLASTİK SEKTÖRÜ 2017 YILI BEKLENTİLERİ Türk plastik sektörü, 2016 da gerçekleştirdiği 9 milyon tonluk üretimle dünyanın

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Nisan 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 14 1 1 8 6 4 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 19,5 117,2 115,5 97,6 66,3 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Bankamızın 30.09.2011 itibarıyla ortaklık yapısı ve paylarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Dr. Fatih BİROL IEA Baş Ekonomisti İstanbul, 22 Aralık 2014

Dr. Fatih BİROL IEA Baş Ekonomisti İstanbul, 22 Aralık 2014 Dr. Fatih BİROL IEA Baş Ekonomisti İstanbul, 22 Aralık 2014 Küresel enerji sisteminde ciddi baskı belirtileri Piyasalardaki mevcut sakinlik önümüzdeki zor yolu saklamamalı Orta Doğu daki jeopoplitik gelişmeler

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı