3.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KOD KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5N 1K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KOD KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5N 1K"

Transkript

1 3.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KOD KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5N 1K Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar X X X X Alfabetik Sıralama Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır X X X X X Ana Duygu (Tema) Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler X X X X X X Anahtar Kelimeler Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar X X X X X Anlam Kurma Metin dışı anlam kurar X X X X X Metin içi anlam kurar X X Anlatım Bozuklukları Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler X X Beden Dilini Yorumlama Beden dilini yorumlar X X X X Betimleme Yazılarında betimlemeler yapar X X X Cümle Oluşturma - Tamamlama Anlamlı ve kurallı cümleler yazar X X X X X Cümlede Anlam Özellikleri Okuduklarından çıkarımlar yapar Cümleyi Yorumlama Okuduklarından çıkarımlar yapar X Davetiye - Tebrik Kartı Yazma Davetiye, tebrik kartı yazar X Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur X X X Doğadaki Değişimler Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar X Duygusal - Abartılı İfadeler Okuduklarında duygusal ve abartılı öğeleri belirler ve sorgular X Duyuru, Afiş Yazma Duyuru, afiş vb. yazar X Eş - Zıt Anlamlı Sözcükler Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur X X X X X X Eş Sesli Sözcükler Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder X X X X Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur X X Gerçek - Hayal Ürünü İfadeler Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder X Görseli Yorumlama Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar X X X Metin ve görsel ilişkisini sorgular X X X X X Hâl (Durum) Ekleri Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır Harita - Kroki Okuma Harita ve kroki okur X Hikâyenin Unsurları Okuduklarında hikâye unsurlarını belirler X X İsimler (Varlıkları Karşılayan Sözcükler) Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır X X Karikatür Yorumlama Karikatürde verilen mesajları algılar X Karşılaştırma Cümleleri Karşılaştırmalar yapar X X X X X Kısa Oyun Yazma Kısa oyunlar yazar Mektup Yazma Mektup yazar. 0337

2 KAZANIM KOD KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Metinde Sorun - Çözüm Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur X X X X Metne Yönelik Sorular Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır X X X X X Metnin Ana Fikri Okuduğunun ana fikrini belirler X X X X Metnin Başlığı Başlık ve içerik ilişkisini sorgular X X X X Yazısına uygun başlık belirler X X X Metnin Bölümleri Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur X X Metnin Konusu Okuduklarının konusunu belirler X X X X Metnin Türü Metnin türünü dikkate alarak okur X X X X X Noktalama İşaretleri Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır X X X X X Olayların Oluş Sırası Olayları, oluş sırasına göre yazar X X X Önem Belirten İfadeler Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur X X Özetleme Okuduğunu özetler X Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur X Resim - Fotoğraf Yorumlama Resim ve fotoğrafları yorumlar X X X X X Sahiplik Bildiren Ekler (İyelik Ekleri) Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır Sebep - Sonuç Cümleleri Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar X X X X X Sıfatlar (İsimleri Belirten Sözcükler) Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır X X Sınıflandırma Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır X X Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır X X X X X Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder X X X X X Sözcük Türetme Ekleri kullanarak kelimeler türetir X X X X Şekil, Sembol ve İşaretler Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir X X X Şiir Yazma Şiir yazar X X X Tablo - Grafik Okuma Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar X X Trafik İşaretleri Trafik işaretlerinin anlamını bilir X Yazım Kuralları Yazularında yazım kurallarını uygular. X X X X X X

3 3. SINIF MATEMATİK (BERKAY) Konu Kazanım Adı Saat Tarih KOD KOD.E KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Tablo Çetele ve sıklık tabloları oluşturur Eylül - 22 Eylül M Veri Toplama Bir problemle ilgili veri toplar Eylül - 22 Eylül M Şekil Grafiği Şekil grafiğini oluşturur Eylül - 29 Eylül M Şekil Grafiği Şekil grafiğini yorumlar Eylül - 29 Eylül M Nokta Modelleri Noktaya modelleriyle örnekler verir Eylül - 29 Eylül M Noktanın İsimlendirilmesi Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir Eylül - 29 Eylül M Düzlem ve Düzlemsel Şekillerin Modelleri Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder Eylül - 29 Eylül M Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir Ekim - 06 Ekim M Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir Ekim - 06 Ekim M Sayıları Okuyup Yazma Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar Ekim - 13 Ekim M Basamak Adları ve Basamak Değerleri Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir Ekim - 13 Ekim M Sayıları Karşılaştırma 1000 den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir Ekim - 20 Ekim M Sayıları Sıralama 1000 den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar Ekim - 20 Ekim M Örüntü Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir Ekim - 20 Ekim M Romen Rakamları 20 ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar Ekim - 27 Ekim M Tek ve Çift Doğal Sayılar Tek ve çift doğal sayıları belirtir Ekim - 27 Ekim M Doğru Modelleri Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder Ekim - 27 Ekim M KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Doğru Modelleri Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur Ekim - 03 Kasım M Uzunlukları Ölçme Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer Ekim - 03 Kasım M Doğru Modelleri Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar Ekim - 03 Kasım M Doğruların Birbirlerine Göre DurumDüzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar Kasım - 10 Kasım M Açı Modelleri Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir Kasım - 10 Kasım M Açı Modelleri Açıyı modelleri ile çizer Kasım - 10 Kasım M Açı Modelleri Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer Kasım - 10 Kasım M Açıların Sınıflandırılması Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır Kasım - 17 Kasım M Toplama İşlemi Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar Kasım - 17 Kasım M Toplama İşlemi Problemleri Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar Kasım - 24 Kasım M Paralarımız Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar Kasım - 01 Aralık M Çıkarma İşlemi En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar Aralık - 08 Aralık M KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Çıkarma İşlemi Probemleri Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar Aralık - 15 Aralık M

4 Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Konu Kazanım Adı Saat Tarih KOD KOD.E KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer Aralık - 15 Aralık M Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve ÇembeCetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer Aralık - 22 Aralık M Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve ÇembeÜçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir Aralık - 22 Aralık M Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve ÇembeÜçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır Aralık - 29 Aralık M Simetri Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur Aralık - 29 Aralık M Süsleme Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar Ocak - 05 Ocak M KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Alan Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer Ocak - 12 Ocak M Zihinden Toplama İşlemi Toplamları 100 ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar Ocak - 12 Ocak M En Yakın Onluğa Yuvarlama En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar Ocak - 19 Ocak M YARIYIL TATİLİ Sayıların Toplamını Tahmin Etme İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır Şubat - 09 Şubat M Zihinden Çıkarma İşlemi İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar Şubat - 09 Şubat M Zihinden Çıkarma İşlemi 10 un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10 un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır Şubat - 16 Şubat M İleriye Doğru Sayma 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar Şubat - 16 Şubat M Çarpım Tablosu Çarpım tablosunu oluşturur Şubat - 23 Şubat M Eldeli Çarpma İşlemi Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar Şubat - 02 Mart M Çarpma İşlemi Çarpımları 1000 den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar Şubat - 02 Mart M KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Kısa Yoldan Çarpma İşlemi En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile, bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar Mart - 09 Mart M Çarpma İşlemi Problemleri Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar Mart - 16 Mart M Metre ve Santimetre Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar Mart - 16 Mart M Metre ve Santimetre Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar Mart - 23 Mart M Uzunlukları Tahmin Etme Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır Mart - 23 Mart M Uzunluk Ölçme Problemleri Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar Mart - 30 Mart M Çevre Nesnelerin çevrelerini belirler Mart - 30 Mart M Çevre Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar Nisan - 06 Nisan M Çevre Problemleri Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar Nisan - 06 Nisan M KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Bölme İşlemi İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler Nisan - 13 Nisan M Bölme İşlemi Problemleri Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar Nisan - 20 Nisan M Kesirler Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir Nisan - 27 Nisan M Kesirler Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder Nisan - 04 Mayıs M Kesirleri Sıralama Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar Nisan - 04 Mayıs M KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Kesrin Birimi Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler Mayıs - 11 Mayıs M

5 Konu Kazanım Adı Saat Tarih KOD KOD.E KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Saat Okuma Saati okur Mayıs - 18 Mayıs M Zamanı İfade Etme Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder Mayıs - 18 Mayıs M Zamanı Ölçme Problemleri Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar Mayıs - 25 Mayıs M Kilo ve Gram Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir Mayıs - 25 Mayıs M Tartma Problemleri Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar Mayıs - 01 Haz. M Litre ve Yarım Litre Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar Mayıs - 01 Haz. M Sıvı Miktarını Tahmin Etme Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder Haz Haz. M Sıvıları Ölçme Problemleri Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar Haz Haz. M

6 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ Konu Kazanım Adı Saat Tarih Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Okula Hazırlıklı Gelmeliyiz Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar Eylül - 22 Eylül A.3.1. Benzerlik ve Farklılıklarımız Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder Eylül - 22 Eylül A.3.2. Arkadaşlarımız Nasıl Olmalı? Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir Eylül - 22 Eylül A.3.3. Doğru ve Etkili İletişim Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir Eylül - 29 Eylül A.3.4. Doğru ve Etkili İletişim Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder Eylül - 29 Eylül A.3.5. Duyarlı Olalım Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder Eylül - 29 Eylül A.3.6. Okulda Demokratik Yaşam Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır Ekim - 06 Ekim A.3.7. Yanlı Davranışlar Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler Ekim - 06 Ekim A.3.8. Sorunları Çözelim Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır Ekim - 13 Ekim A.3.9. Kroki Çizelim Okulunun ve sınıfının krokisini çizer Ekim - 20 Ekim A Okulumuzun Tarihi Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar Ekim - 20 Ekim A Eşyalarımızı Özenli Kullanalım Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir Ekim - 27 Ekim A Milli Bayramlarımız Milli bayramları kutlama nedenlerini açıklar Ekim - 27 Ekim A KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Dostluk Kazansın Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder Ekim - 03 Kasım A Okul Kurallarına Uyalım Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular Ekim - 03 Kasım A Okulumuzu Sevelim Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir Ekim - 03 Kasım A Acil Durumlar Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder Kasım - 10 Kasım A Atatürk ün Öğrenim Hayatı Atatürk ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder Kasım - 10 Kasım A Özel Günler Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir Kasım - 17 Kasım A Bilinçli Tüketici Olalım Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler Kasım - 17 Kasım A Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır Kasım - 24 Kasım A Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanır Kasım - 24 Kasım A Trafik Kuralları Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar Kasım - 24 Kasım A Kabul Edilemez Öneriler Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler Kasım - 01 Aralık A Kabul Edilemez Öneriler Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar Kasım - 01 Aralık A Kulüp ve Grup Çalışmaları Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur Kasım - 01 Aralık A Kulüp ve Grup Çalışmaları Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir fikir etrafında bir araya getirir Aralık - 08 Aralık A Dürüstlük ve Güven Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır Aralık - 08 Aralık A Dürüstlük ve Güven Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır Aralık - 08 Aralık A KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Neler Öğrendik (Okul Heyecanım) Okul Heyecanım temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır Aralık - 15 Aralık A Evimdeyim Güvendeyim Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir Aralık - 15 Aralık B.3.1. Hayalimizdeki Ev Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder Aralık - 15 Aralık B.3.3. Adresimizi Öğrenelim Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir Aralık - 22 Aralık B.3.4.

7 Konu Kazanım Adı Saat Tarih Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Adresimizi Öğrenelim Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder Aralık - 22 Aralık B.3.5. Yön Bulma Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır Aralık - 22 Aralık B.3.6. Aile Büyüklerinin Hayatı Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır Aralık - 29 Aralık B.3.7. Farklılıklar Güzeldir Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır Aralık - 29 Aralık B.3.8. Fiziksel Özelliklerimizi Tanıyalım Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir Aralık - 29 Aralık B.3.9. İnsanlığa Hizmet Etmiş Kişiler İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını özgün bir biçimde ifade eder Ocak - 05 Ocak B Meslekler Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar Ocak - 05 Ocak B KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Meslekler Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder Ocak - 12 Ocak B Beden Dili Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder Ocak - 12 Ocak B Ailemiz Bizim İçin Özeldir Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar Ocak - 19 Ocak B Herkesin Ailesi Farklıdır Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder Ocak - 19 Ocak B İnsanları Sevelim ve Sayalım Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır Ocak - 19 Ocak B YARIYIL TATİLİ Her Sorunun Bir Çözümü Vardır Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır Şubat - 09 Şubat B İletişim Türleri Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır Şubat - 09 Şubat B Fikrimizi Söylemeliyiz Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular Şubat - 09 Şubat B Herkesin Bir Görevi Var Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular Şubat - 16 Şubat B Plan Yapalım Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar Şubat - 16 Şubat B Plan Yapalım Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır Şubat - 16 Şubat B Paramızı Uygun Biçimde Harcayalım Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar Şubat - 23 Şubat B Birbirimizin Haklarına Saygılı Olalım Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler Şubat - 23 Şubat B Atatürk ve İnsan Hakları Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar Şubat - 23 Şubat B Görgü Kuralları Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir Şubat - 02 Mart B Amaçlarımız Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar Şubat - 02 Mart B Amaçlarımız Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur Şubat - 02 Mart B KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Kaybetmek Yok Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır Mart - 09 Mart B Eğlenceli Gün Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar Mart - 09 Mart B Eğlenceli Gün Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır Mart - 09 Mart B Liderlerin Etkileri Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır Mart - 16 Mart B Eşyalarımızı Özenli Kullanalım Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer Mart - 16 Mart B Ev Kazaları Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir Mart - 23 Mart B Doğal Afetlerde Yapılması Gerekenler Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir Mart - 23 Mart B Evimi, Okulumu ve Ülkemi Seviyorum Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir yuva olarak kabul eder Mart - 30 Mart B.3.41.

8 Konu Kazanım Adı Saat Tarih Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Evimi, Okulumu ve Ülkemi Seviyorum Türkiye nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar. İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine Evimi, Okulumu ve Ülkemi Seviyorum bağlı olduğunu kavrar. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya Bizim Gezegenimiz yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar Mart - 30 Mart B Mart - 30 Mart B Nisan - 06 Nisan B Neler Öğrendik (Benim Eşsiz Yuvam) Benim Eşsiz Yuvam temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır Nisan - 06 Nisan B Geçen Yıl, Bu yıl Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar. KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan Nisan - 13 Nisan C.3.1. Duygularımızdaki Değişim Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder Nisan - 13 Nisan C.3.2. Ailemizdeki Değişiklikler Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar Nisan - 13 Nisan C.3.3. Hayalimizdeki Meslek Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar Nisan - 20 Nisan C.3.4. Hava Olayları ve Trafiğe Etkileri Takvimi kullanarak hava olayları ve trafiğe etkilerindaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır Nisan - 20 Nisan C.3.5. Atatürk`ün Hayatı, Kişilik Özellikleri ve Atatürk ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder Nisan - 27 Nisan C.3.6. Atatürk`ün Hayatı, Kişilik Özellikleri ve Atatürk ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar Nisan - 27 Nisan C.3.7. Atatürk`ün Hayatı, Kişilik Özellikleri ve Atatürk ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar Nisan - 04 Mayıs C.3.8. Ülkeler ve Bayrakları Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirtir Nisan - 04 Mayıs C.3.9. KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Milli Bayramlarımız Bayram kutlamalarına katılarak, milli bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihi olaylar arasında bağ kurar Mayıs - 11 Mayıs C Cumhuriyetimizi Koruyalım Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir Mayıs - 11 Mayıs C Hava Olayları ve Trafiğe Etkileri Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar Mayıs - 11 Mayıs C Ulaşım Araçları Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar Mayıs - 18 Mayıs C Bilgisayar Her Yerde Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgi toplar ve sınıfta sunar Mayıs - 18 Mayıs C Geçmişten Günümüze İletişim TeknoloGeçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır Mayıs - 25 Mayıs C Yaşadığımız Yerin Dünü, Bugünü Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni halini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder Mayıs - 25 Mayıs C Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak Aile Büyüklerinin Küçükken Oynadığı O değişimi ve sürekliliği fark eder Müzelerden ve tarihi mekanlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni halini karşılaştırarak Geçmişe Yolculuk zaman içindeki değişimi kavrar Mayıs - 25 Mayıs C Mayıs - 01 Haz. C Birey, Toplum ve Çevre Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir Mayıs - 01 Haz. C Doğal Afetlerde Yapılması Gerekenler Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir Haz Haz. C Neler Öğrendik (Dün, Bugün, Yarın) Dün, Bugün, Yarın temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır Haz Haz. C.3.32.

9 3. SINIF FEN BİLİMLERİ Konu Kazanım Adı Saat Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Duyu Organları ve Görevleri Duyu organlarını tanır Eylül - 22 Eylül Duyu Organları ve Görevleri Duyu organlarının temel görevlerini açıklar Eylül - 22 Eylül Duyu Organlarının Sağlığı Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar Eylül - 29 Eylül Varlıkların Hareket Özellikleri Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder Ekim - 06 Ekim Varlıkların Hareket Özellikleri Hareketi açıklar, "Hareket Nedir?" sorusuna cevap verir Ekim - 13 Ekim Varlıkların Hareket Özellikleri Hareket çeşitlerini ayırt eder Ekim - 13 Ekim Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder Ekim - 20 Ekim Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler Ekim - 27 Ekim Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma Kuvvet kavramını açıklar Ekim - 27 Ekim Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır Ekim - 03 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeleri sertlik ve yumuşaklıklarına göre ayırt eder Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeleri esnekliklerine göre ayırt eder Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeleri kırılganlıklarına göre ayırt eder Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeleri renklerine göre ayırt eder Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeleri kokunlarına göre ayırt eder Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeleri tatlarına göre ayırt eder Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Beş duyu organını kullanarak maddeleri pürüzlü ya da pürüzsüz olma durumuna göre ayırt eder Kasım - 10 Kasım Maddeyi Niteleyen Özellikler Bazı maddelere dokunma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini fark eder Kasım - 17 Kasım Maddelerle Çalışırken Güvenlik Tedbirleri Alma Bireysel olarak ya da gruplar halinde maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir Kasım - 24 Kasım Maddenin Halleri Çevresindeki maddeleri, hallerine göre sınıflandırır Kasım - 01 Aralık Maddenin Halleri Maddenin katı haline örnekler verir Aralık - 08 Aralık Maddenin Halleri Maddenin sıvı haline örnekler verir Aralık - 08 Aralık Maddenin Halleri Maddenin gaz haline örnekler verir Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Işığın Görmedeki Rolü Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır Aralık - 15 Aralık Işık Kaynakları Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır Aralık - 22 Aralık Işık Kaynakları Işık kaynaklarının birbirlerinden farklı ışık enerjisi yaydıklarını gözlemler Aralık - 29 Aralık Işık Kaynakları Doğal ışık kaynaklarına örnekler verir Aralık - 29 Aralık Işık Kaynakları Yapay ışık kaynaklarına örnekler verir Aralık - 29 Aralık Sesin İşitmedeki Rolü Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Sesin Uzaklığı Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi kavrar Ocak - 12 Ocak Sesin Şiddeti Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini kavrar Ocak - 12 Ocak

10 Konu Kazanım Adı Saat Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Çevremizdeki Sesler Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yönde yayıldığı sonucunu çıkarır Ocak - 19 Ocak Doğal ve Yapay Ses Kaynakları Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ 05 Şubat - 09 Şubat Sesin Kaynağı İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp-uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur Şubat - 09 Şubat Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır Şubat - 16 Şubat Ben ve Çevrem Yaşadığı çevreyi tanır ve bu ortamların temizliğinde aktif görev alır Şubat - 23 Şubat Doğal ve Yapay Çevre Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar Şubat - 02 Mart Doğal ve Yapay Çevre Doğal çevrenin özelliklerini bilir Şubat - 02 Mart Doğal ve Yapay Çevre Yapay çevrenin özelliklerini bilir Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Doğal Çevrenin Önemi Doğal çevrenin canlılar için önemini kavrar ve doğal çevreyi korumak için tedbirler alır Mart - 09 Mart Bilinçli Tüketici Elektrik ve su gibi kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini kavrar ve bu kaynakların kullanımında tasarruflu davranır Mart - 16 Mart Sağlıklı Yaşam Sağlıklı yaşam için gerekli olan durumların önemini kavrar ve günlük yaşamında uygular Mart - 23 Mart Sağlıklı Yaşam Spor ve sağlık arasındaki ilişkiyi fark eder Mart - 30 Mart Sağlıklı Yaşam Dengeli beslenmenin önemini kavrar Mart - 30 Mart Sağlıklı Yaşam Sağlıklı yaşam için farklı besinlere ihtiyaç duyduğumuzu bilir Mart - 30 Mart Sağlıklı Yaşam Sağlıklı yaşam için sağlıklı ürünler tüketmemiz gerektiğini bilir Mart - 30 Mart Sağlıklı Yaşam Sağlıksız beslenmeye örnek verir, sonuçlarını tartışır Mart - 30 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Elektrikli Araç-Gereçler Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar Nisan - 06 Nisan Elektrik Kaynakları Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır Nisan - 20 Nisan Pil Atıklarının Çevreye Vereceği Zararlar Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır Nisan - 04 Mayıs Elektriğin Güvenli Kullanımı Elektriğin can ve mal güvenliği bakımından güvenli kullanımına ilişkin yapılması gerekenleri araştırır ve elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları kavrar. KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs Mayıs - 11 Mayıs Dünya nın Şekli Dünya nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder Mayıs - 25 Mayıs Dünya nın Şekli Dünya'nın şekli ile ilgili geçmişten günümüze görüşleri bilir Mayıs - 25 Mayıs Dünya nın Yapısı Dünya yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını ve etrafımızı saran bir hava tabakasının bulunduğunu kavrar Mayıs - 01 Haz. Dünya nın Yapısı Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır Haz Haz. Kazanım Değerlendirme 1 (Uygulam: 20 Ekim'e kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 2 (Uygulam: 24 Kasım'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 3 (Uygulam: 22 Aralık'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 4 (Uygulam: 16 Şubat'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 5 (Uygulam: 23 Mart'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 6 (Uygulam: 27 Nisan'a kadar olan konuları kapsayacak.

11 3. SINIF İNGİLİZCE Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Asking for permission Students will be able to ask and answer questions using their previous knowledge and lexis Eylül - 22 Eylül Giving and responding to simple instructions Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions to complete a game Eylül - 29 Eylül Making simple requests Students will be able to ask and answer questions using their previous knowledge and lexis Ekim - 06 Ekim Naming numbers Students will be able to say the numbers 11 through Ekim - 13 Ekim Naming numbers Students will be able to recognize the numbers Ekim - 13 Ekim Telling someone what to do Students will be able to tell someone what to do during a game Ekim - 20 Ekim Telling someone what to do Students will be able to recognize verbs related to playing a game Ekim - 20 Ekim Vocabulary Students know frequently used words in unit Wheel of Fortune Ekim - 20 Ekim Describing characters/people Students will be able to recognize kinship terms (names for family members) Ekim - 27 Ekim Describing characters/people Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and stating the relationships of their family members Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Making simple inquiries Students will be able to ask about and state the relationships of their family members Ekim - 03 Kasım Talking about possessions Students will be able to introduce their family members by pointing to them in a photograph or drawing Kasım - 10 Kasım Vocabulary Students know frequently used words in unit My Family Kasım - 10 Kasım Describing characters/people Students will be able to recognize the personal and physical qualities of individuals Kasım - 17 Kasım Describing characters/people Students will be able to follow short, simple spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and explaining the personal and physical qualities of individuals Kasım - 17 Kasım Expressing ability and inability Students will be able to ask and answer questions about what people can and cannot do Kasım - 24 Kasım Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about personal and physical qualities of individuals Kasım - 01 Aralık Vocabulary Students know frequently used words in unit People I Love Kasım - 01 Aralık Describing what people are doing now Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and describing what people are doing at the moment Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Expressing feelings Students will be able to recognize the names of emotions/feelings Aralık - 15 Aralık Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about personal details such as how someone feels Aralık - 22 Aralık Making simple inquiries Students will be able to ask about what someone is doing at the moment Aralık - 22 Aralık Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about what someone is doing at the moment Aralık - 22 Aralık Vocabulary Students know frequently used words in unit Feelings Aralık - 22 Aralık Describing sizes and shapes Students will be able to recognize the names of shapes Aralık - 29 Aralık Expressing quantity Students will be able to ask and answer questions about the quantity of things Ocak - 05 Ocak Expressing quantity Students will be able to tell the kinds and quantity of the toys they have Ocak - 05 Ocak UYGULAMA: 5 Ocak 2016 KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about the shapes of things Ocak - 12 Ocak Naming colors Students will be able to name colors Ocak - 19 Ocak Talking about possessions Students will be able to recognize the names of toys Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Talking about possessions Students will be able to tell the kinds and quantity of the toys they have Şubat - 09 Şubat Telling people what we know Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and naming the shapes of things Şubat - 09 Şubat Vocabulary Students know frequently used words in unit Toys and Games Şubat - 09 Şubat

12 Konu Kazanım Adı K.od. Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Describing sizes and shapes Students will be able to recognize the names of the rooms in a flat/house Şubat - 16 Şubat Making simple inquiries Students will be able to ask about and tell the names of the rooms in an apartment/house Şubat - 23 Şubat Talking about locations of things Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and saying the names of the rooms in an apartment/house Şubat - 02 Mart Talking about locations of things Students will be able to ask about and tell the location of things in the rooms in an apartment/house Şubat - 02 Mart Vocabulary Students know frequently used words in unit My House Şubat - 02 Mart Apologizing Students will be able to say when they don t know the answer to a question Describing places Students will be able to recognize the names of buildings and parts of a city Mart - 09 Mart Making simple inquiries Students will be able to ask about and tell where buildings and other places are in a city by pointing to a map Mart - 09 Mart Talking about locations of things Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and saying the names of buildings and parts of a city Mart - 16 Mart UYGULAMA: 2 Mart 2017 KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Talking about locations of things Students will be able to tell where people are at the moment Mart - 23 Mart Vocabulary Students know frequently used words in unit In My City Mart - 23 Mart Telling people what we know Students will be able to recognize the names of vehicles Mart - 30 Mart Telling people what we know Students will be able to follow directions that lead them to a certain place Mart - 30 Mart Talking about locations of things Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and saying the names of some vehicles Mart - 30 Mart Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about where vehicles are right now Nisan - 06 Nisan Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about how one can get to a certain place by taking certain vehicles Nisan - 06 Nisan Vocabulary Students know frequently used words in unit Transportation Nisan - 06 Nisan UYGULAMA: 6 Nisan 2017 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Describing the weather Students will be able to identify various weather conditions Nisan - 13 Nisan Describing places Students will be able to describe places Nisan - 13 Nisan Describing what people are doing now Students will be able to understand what people are doing at the moment Nisan - 20 Nisan Describing what people are doing now Students will be able to ask and answer questions about what people are doing at the moment Nisan - 20 Nisan Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about the weather conditions specific to a geographic area Nisan - 27 Nisan Talking about locations of things Students will be able to talk about locations of things Nisan - 27 Nisan Vocabulary Students know frequently used words in unit Weather Nisan - 27 Nisan Describing places Students will be able to describe places Nisan - 04 Mayıs UYGULAMA: 4 Mayıs 2017 KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Expressing ability and inability Students will be able to express ability and inability Mayıs - 11 Mayıs Expressing likes and dislikes Students will be able to recognize the names of animals Mayıs - 18 Mayıs Expressing quantity Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and saying the names of animals and their quantity and colors Mayıs - 25 Mayıs Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about the animals they like and don t like Mayıs - 01 Haz. Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about the quantity of the animals they see Mayıs - 01 Haz. Naming colors Students will be able to ask and answer questions about the colors of animals Haz Haz. Vocabulary Students know frequently used words in unit Nature Haz Haz. Kazanım Değerlendirme 1 (Uygulama: 26 Ekim: 20 Ekim'e kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 2 (Uygulama: 6 Aralık : 24 Kasım'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 3 (Uygulama: 5 Ocak) : 22 Aralık'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 4 (Uygulama: 1 Mart) : 16 Şubat'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 5 (Uygulama: 3 Nisan : 23 Mart'a kadar olan konuları kapsayacak. Kazanım Değerlendirme 6 (Uygulama: 7 Mayıs : 27 Nisan'a kadar olan konuları kapsayacak.

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:.

Detaylı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:. Eş sesli

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

3.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KOD KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5N 1K

3.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KOD KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5N 1K 3.SINIF TÜRKÇE KAZANIM KOD KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5N 1K Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 0301 X X X X Alfabetik Sıralama Yazılarında sözlük ve imlâ

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI ARALIK KASIM EKİM BEŞ DUYUMUZ KUVVET VE HAREKET MADDEYİ TANIYALIM 1.1.1 Duyu organlarını tanır. 1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 1.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF

Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF / 2015-2016 EĞİTİM YILI Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 3. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Sayıları Okuyup Yazma Uc basamaklı dogal sayıları okur ve yazar. M3111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayılar

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema 1 2 3 4 5 6 Birey ve Toplum Atatürk Sözlü İletişim Okuma Yazma Üretim, Tüketim ve Verimlilik Oyun ve Spor Sağlık ve Çevre Değerlerimiz Güzel Ülkem Türkiye Hayal

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ

3. SINIF FEN BİLİMLERİ 3. SINIF FEN BİLİMLERİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Gezegenimizi Tanıyalım Dünya`nın Şekli Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. F3111 1 Gezegenimizi

Detaylı

2.SINIF TÜRKÇE. Adlar ve Adın Durumları

2.SINIF TÜRKÇE. Adlar ve Adın Durumları 2.SINIF TÜRKÇE Kazanım Konu Kod.Eski Kod 1 2 3 4 5 6 Cümlenin Anlamı T2.1.1. T.2.0203 X X X X X X 5N 1K T2.2.2. T.2.0301 X X X X X X Cümle Oluşturma T2.3.3. T.2.0201 X X X X X X Gerçek ve Hayal Unsurları

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4.Okuduklarında ne,

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 . Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Türkçe Matematik Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım Kuralları

Detaylı

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak . SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN (0-0) Mucit Defter.hafta - Eylül Ağustos Böceği ile Karınca (Okuma Metni).. /...hafta - 0 Eylül Hece Nedir? - Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler -.hafta 0-0 Ekim Hacivat ile Karagöz

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

A TEMASI: OKUL HEYECANIM

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5-9 Eylül 07 8- Eylül 07 Saat Tarih A TEMASI: OKUL HEYECANIM Kazanımlar Kazanımlarla İlgili Kişisel

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL OKUL HEYECANIM 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Okula Hazırlık A.3.. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini

Detaylı

İLKÖĞRETİM. Deneme Tarihleri. Ders Konuları. 1

İLKÖĞRETİM. Deneme Tarihleri. Ders Konuları.  1 İLKÖĞRETİM Deneme Tarihleri & Ders Konuları 0212 655 04 00 www.isabet.com.tr 1 2 2. SINIF DENEME TARİHLERİ 1. DENEME 08.11.2017 2.DENEME 20.12.2017 3.DENEME 14.03.2018 4.DENEME 25.04.2018 2. SINIF TÜRKÇE

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden; duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler; canlı ve cansız varlıklar, doğal

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

SORU SAYISI In the Classroom. - Okulda iletişim. - Sınıfta, okulda grup etkinlikleri. - Okulda tutumlu olma.

SORU SAYISI In the Classroom. - Okulda iletişim. - Sınıfta, okulda grup etkinlikleri. - Okulda tutumlu olma. - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU DAĞILIMI. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 22-26 EKİM - Sözlük sırası - Metnin konusu - Metinle ilgili soruları cevaplama - Zıt

Detaylı

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Okulumuzda Hayat Özelliklerim Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. HB211 1 Okulumuzda Hayat Bireysel Farklılıklar

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI 06.02.2017 07.02.2017 Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Aile

Detaylı

4.SINIF TÜRKÇE TEMA Satır Etiketleri KOD 5N 1K Açıklayıcı Anlatım Alfabetik Sıralama Ana Duygu (Tema) Anahtar Kelimeler Anlam Kurma

4.SINIF TÜRKÇE TEMA Satır Etiketleri KOD 5N 1K Açıklayıcı Anlatım Alfabetik Sıralama Ana Duygu (Tema) Anahtar Kelimeler Anlam Kurma 4.SINIF TÜRKÇE TEMA Satır Etiketleri KOD 1 2 3 4 5 6 5N 1K Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 04.01 X X X Açıklayıcı Anlatım Açıklayıcı ve bilgilendirici

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI EKİM OKUL HEYECANIM EYLÜL 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE I Düzenli ve Planlı Olmak A... Okulla ilgili günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Miraç Can ÇAKAR Eğitsel Performans Doğal sayılarla eldesiz toplama

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 34. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 11. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 12 25. kazanımlar AKDAY

Detaylı

Sınav Tarihleri. 60 dk.

Sınav Tarihleri. 60 dk. Sınav Tarihleri Sınav No. Sınav Tarihi 1 24 Ekim 2018 Çarşamba 2 28 Kasım 2018 Çarşamba 3 3 Ocak 2019 Perşembe 4 27 Şubat 2019 Çarşamba 5 3 Nisan 2019 Çarşamba 8 Mayıs 2019 Çarşamba TÜRKÇE SINAVLAR 1 2

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KAZANIM ADI A.3. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5-9 Eylül 07 (. Hafta) Dünya mızın Yapısı EYLÜL 8- Eylül 07 (. Hafta) Dünya nın Şekli 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU SÜRE:9 DERS SAATİ.ÜNİTE Ünite Adı: GEZEGENİMİZİ TANIYALIM KONU ALANI ADI: Dünya

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 4. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M4111 1 Doğal Sayılar Yüzer ve Biner

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) 1.hafta Eylül Zeynep'in İyiliği (Okuma Parçası) 9 2.hafta Eylül Alfabemiz 10 1

2. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) 1.hafta Eylül Zeynep'in İyiliği (Okuma Parçası) 9 2.hafta Eylül Alfabemiz 10 1 . SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN (0-0) Mucit Defter Yaprak Soru Kitabı Test.hafta - Eylül Zeynep'in İyiliği (Okuma Parçası).hafta - 0 Eylül Alfabemiz 0.. /.. /..0.hafta 0-0 Ekim Sesli (Ünlü) ve Sessiz (Ünsüz)

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı