EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI"

Transkript

1 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL OKUL HEYECANIM 8-22 Eylül 207 (.Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Okula Hazırlık A.3.. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Araştırma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 2) Farklı Olmak Doğaldır A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye ve Vatandaşlık (28) Girişimcilik () Kariyer Bilinci Geliştirme (2) el Eğitim () Rehberlik ve Danışma (5) Sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde Arkadaşımı Seçerken A.3.3. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. Karar Verme becerisini geliştirmeye Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye Okulda İletişim A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Etkileşim) becerisini geliştirmeye İletişim becerisini geliştirmeye Toplumsallık üzerinde Gözlem 2 Duygularımız A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye İletişim becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 4) el Eğitim (9) Sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde [!] Mutluluk, korku, kızgınlık ve üzüntü duyguları üzerinde

2 09-3 Ekim 207 ( 4. Hafta) EKİM OKUL HEYECANIM Ekim 207 ( 3. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE İstemeden Önce Düşünelim A.3.6. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder. İletişim becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 4) Rehberlik ve Danışma (3a) Dürüstlük, adalet, saygı ve sabır üzerinde Demokratik Çözümler A.3.7. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. İletişim becerisini geliştirmeye İnsan Hakları ve Vatandaşlık (3, 38) Adalet, hoşgörü, saygı ve sabır üzerinde Gözlem Doğru Davranışlar A.3.8. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye Doğruluk ve saygı üzerinde [!] Yaş, cinsiyet ve bedensel engele yönelik yanlı davranışlardan kaçınılması üzerinde 2 Efe nin Ensesi A.3.9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır. Problem Çözme becerisini geliştirmeye Gözlem

3 23-27 Ekim 207 ( 6. Hafta) EKİM OKUL HEYECANIM 6-20 Ekim 207 ( 5. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE 2 Yüksekten Bakmak Okulumun Tarihi A.3.0. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. A.3.. Okulun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 3) Matematik dersi Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember alt öğrenme alanı (Kazanım 2) Araştırma becerisini geliştirmeye Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye Ürün Dosyası Araştırma Kâğıdı Sorunumu Çözüyorum Önemli Olan Yarışmak Kurallar Hepimiz İçin A.3.2. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. A.3.3. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. A.3.4. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. Problem Çözme becerisini geliştirmeye Girişimcilik becerisini geliştirmeye Problem Çözme becerisini geliştirmeye () (38) Adalet üzerinde Gözlem

4 06-0 Kasım 207 ( 8. Hafta) EKİM - KASIM OKUL HEYECANIM 30 Ekim - 03 Kasım 207 ( 7. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Her Şeye Rağmen A.3.5. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir. Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye konular (A.3.5-3) Dereceleme Ölçeği Ne Yapmalıyım? A.3.9. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye Rehberlik ve Danışma (2) Yardımseverlik üzerinde Yazılı Sunum el Günler A el günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir. Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye Vatanseverlik, sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde 2 Yaşasın Cumhuriyet! A.3.2. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular. Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye Vatanseverlik, sevgi üzerinde konular (A.3.2-0) [!] 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nın anlam ve önemi üzerinde Bu kazanım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı na denk gelen hafta işlenecektir. Gözlem

5 20-24 Kasım 207 ( 0. Hafta) KASIM OKUL HEYECANIM 3-7 Kasım 207 (9. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE 2 Atatürk ün Öğrenim Hayatı A Atatürk ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü veya görsel yollarla ifade eder. Araştırma becerisini geliştirmeye Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 8) konular (A ) [!] Bu kazanım Atatürk Haftası na denk gelecek günlerde işlenecektir. Sergileme Ölçeği Tüketici Olarak Haklarımı Bilirim A Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler. Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye (52) Nasıl Daha İyi Öğreniriz? A Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır. Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini geliştirmeye Rehberlik ve Danışma (8) [!] Öğrenme teknikleri hakkında açıklama yapılacaktır. Gözlem Bilgiye Ulaşırken A Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır. Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye Rehberlik ve Danışma (5) Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 4) [!] Bilgi teknolojileri bilgiye ulaşmayı sağlayan kitap, ansiklopedi, bilgisayar ve bütün araçları kapsar. [!] Okuldaki bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde Gözlem Trafik Kuralları A Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Trafikte Güvenliğini Sağlama) becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 4) (9) Çoktan Seçmeli Test

6 04-08 Aralık 207 ( 2. Hafta) KASIM - ARALIK OKUL HEYECANIM 27 Kasım - 0 Aralık 207 (. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Hayır Diyebilirim A Okula geliş ve gidişlerinde başkala - rının kabul edilemez önerileriyle karşılaş, tığında etkili reddetme davranışı sergiler. Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Hayır Diyebilme) becerisini geliştirmeye (32) güven üzerinde Okul Yolunda A Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvura bileceğini açıklar. Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye (52) Neye İhtiyacımız Var? A Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur. A Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaş larını bir fikir etrafında bir araya getirir Girişimcilik becerisini geliştirmeye Girişimcilik becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) ve Vatandaşlık (5) güven üzerinde Gözlem 2 Sana Güveniyoruz A.3.3. Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır. Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye Doğruluk ve dürüstlük üzerinde

7 8-22 Aralık 207 ( 4. Hafta) ARALIK OKUL HEYECANIM - 5 Aralık 207 ( 3. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Bana Güveniyor musunuz? A Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır. Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye Akran Temada Geçen Kavramlar A Okul Heyecanım temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım ) Ürün Dosyası Benim Güzel Evim Hayalimdeki Ev B.3.. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir. B.3.3. Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder. Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye Matematik dersi Örüntü ve Süslemeler alt öğrenme alanı (Kazanım ) [!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı üzerinde Boşluk Doldurma Çalışması Sergileme Ölçeği Bilmen Gerekir B.3.4. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir. Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına /Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye Evinin Yerini Tarif Ederken B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder. Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye [!] Ana yönler (kuzey, güney, doğu, batı) üzerinde

8 02-05 Ocak 208 ( 6. Hafta) ARALIK - OCAK BENİM EŞSİZ YUVAM Aralık 207 ( 5. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Evinin Yerini Tarif Ederken B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder. Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye [!] Ana yönler (kuzey, güney, doğu, batı) üzerinde Yönümüzü Bulmak İçin B.3.6. Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır. Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye Çoktan Seçmeli Test Onlar da çocuktu B.3.7. Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır. Araştırma becerisini geliştirmeye Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye [!] Akraba büyüklerinden bahsedilecektir. Araştırma Kâğıdı Farklılıklarımız Olabilir B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır. Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye Rehberlik ve Danışma (5) el Eğitim (2) Hoşgörü üzerinde konular (B.3.8 7) Gözlem Kendimi Seviyorum B.3.9.Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir. Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye Rehberlik ve Danışma () saygı ve öz güven üzerinde Sporcular, Mucitler, Sanatçılar B.3.0. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocukluklarını ve yaptıklarını araştırır ve sunar. Araştırma becerisini geliştirmeye [!] Bilim, sanat, spor alanında insanlığa hizmet etmiş kişilerden örnekler verilecektir. Sergileme Ölçeği

9 5-9 Ocak 208 ( 8. Hafta) OCAK BENİM EŞSİZ YUVAM 08-2 Ocak 208 ( 7. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE 2 Bu Mesleği Seçince B.3.. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. B.3.2. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder. Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye Araştırma becerisini geliştirmeye Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 6) Kariyer Bilinci Geliştirme (5) Rehberlik ve Danışma (0) Vücudumuz Anlatıyor B.3.3. Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim ögelerinin de kullanıldığını fark eder. İletişim becerisini geliştirmeye Rehberlik ve Danışma (7, 2) Gözlem Ailem eldir B.3.4. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar. İletişim becerisini geliştirmeye Sevgi ve saygı üzerinde Gözlem Ailelerdeki Farklılıklar B.3.5. Kendi ailesi ile diğer aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder. Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye Farklı Düşünebiliriz B.3.6. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır. Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye (22, 23, 29) Kariyer Bilinci Geliştirme (23) Hoşgörü, doğruluk ve dürüstlük üzerinde konular (B.3.6-6) Tartışma

10 05-09 Şubat 208 ( 9. Hafta) ŞUBAT BENİM EŞSİZ YUVAM Şubat 208 ( 9. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Farklı Düşünebiliriz B.3.6. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır. Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye (22, 23, 29) Kariyer Bilinci Geliştirme (23) Hoşgörü, doğruluk ve dürüstlük üzerinde konular (B.3.6-6) Tartışma Sorunumu Çözebilirim İletişim Türleri B.3.7. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır. B.3.8. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır. Problem Çözme becerisini geliştirmeye Araştırma becerisini geliştirmeye İletişim becerisini geliştirmeye Gözlem Araştırma Kâğıdı 2 Birlikte Daha Kolay Planlı Olalım B.3.9. Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular. Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular. B.3.2.Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır. Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye Karar Verme becerisini geliştirmeye Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 4) Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye Matematik dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (Kazanım 2) Araştırma becerisini geliştirmeye (3) Kariyer Bilinci Geliştirme (22) Geliştirme (20) Rehberlik ve Danışma (9, 4) saygı, öz güven ve yeniliğe açıklık üzerinde Adalet üzerinde Görüşme Gözlem

11 26 Şubat - 02 Mart 208 ( 22. Hafta) ŞUBAT - MART BENİM EŞSİZ YUVAM 9-23 Şubat 208 ( 2. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Planlı Olalım Paramı Harcarken B.3.2.Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır. B Kendi parasını uygun biçimde önceliklerini belirleyerek harcar. Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye Matematik dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (Kazanım 2) Araştırma becerisini geliştirmeye Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye Kariyer Bilinci Geliştirme (20) Rehberlik ve Danışma (9, 4) Kariyer Bilinci Geliştirme (7) Sabır üzerinde Gözlem Buna Hakkın Var mı? B Ailesinde ve çevresinde (akrabala - rı, komşuları vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler. Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 0) (2) Sevgi, saygı ve hoşgörü üzerinde [!] Atatürkçülükle ilgili konular (B ) Görüşme Atatürk ve İnsan Hakları B Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar. Araştırma becerisini geliştirmeye Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye (9) konular (B ) Tartışma 2 Uygun Davranışlar B Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir. Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye Toplumsallık üzerinde Kontrol Listesi

12 2 6 Mart 208 ( 24. Hafta) MART BENİM EŞSİZ YUVAM Mart 208 ( 23. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE 2 Amaca Ulaşırken Denemeye Değer B.3.3. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaç lara ulaşmak için izleye ceği aşamaları planlar B Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşa-bileceği eleştirilere açık olur. B Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır. Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye Yönetim (Amaç Belirleme) becerisini geliştirmeye Girişimcilik becerisini geliştirmeye Kariyer Bilinci Geliştirme (2) Kariyer Bilinci Geliştirme (7) Yeniliğe açıklık ve sabır üzerinde Yeniliğe açıklık üzerinde Gözlem 2 Ailemle Birlikte Eğleniyorum B Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar. B Ailesiyle katıldığı özel gün mizahı kullanır. Yönetim (Eğlenme) becerisini geliştirmeye Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye Sevgi, saygı ve toplumsallık üzerinde Yazılı Sunum, Liderlerin Etkileri B Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye Kariyer Bilinci Geliştirme (8) [!] Okul ve ailedeki liderlerden örnekler verilecektir. Performans Görevi

13 26 30 Mart 208 ( 26. Hafta) MART BENİM EŞSİZ YUVAM 9 23 Mart 208 ( 25. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Liderlerin Etkileri B Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye Kariyer Bilinci Geliştirme (8) [!] Okul ve ailedeki liderlerden örnekler verilecektir. Performans Görevi 2 enli Kullanılmadığında B Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer. Problem Çözme becerisini geliştirmeye Rehberlik ve Danışma (3b) Saygı üzerinde Yazılı Sunum 2 Aman Dikkat! B Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir. Güvenlik ve Korumayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (2) Dereceleme Ölçeği Yapılması Gerekenler B Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir. Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Doğal Afetlerden Korunma) becerisini geliştirmeye Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (8, 9, 3, 9)

14 09-3 Nisan 208 ( 28. Hafta) NİSAN BENİM EŞSİZ YUVAM Nisan 208 ( 27. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE 2 Türkiye m B.3.4.Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir yuva olarak kabul eder. B.3.42Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar. Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Sevgi, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde konular (B.3.4 5) [!] Türkiye idari bölümler hari- tası, üzerinde bölgeler gösteri lerek isimleri belirtilecektir. Uzun Cevaplı Sorular Sorumluluklarım B İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar. Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye ve Vatandaşlık (8) [!] Kamu malına zarar verme- me ve vergi verme üzerinde [!] Atatürkçülükle ilgili konular (B ) [!] Sorumluluklarını yerine getirmenin ülke sevgisinin bir göstergesi olduğu üzerinde Gözlem 2 Daha Güzel Bir Dünya İçin B Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar. Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye ve Vatandaşlık (2, 55) Sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde Yazılı Sunum

15 23-27 Nisan 208 ( 30. Hafta) NİSAN DÜN, BUGÜN, YARIN 6-20 Nisan 208 ( 29. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Temanın Kavramları Artık Yapabiliyorum Olaylar ve Duygular Yaşamımızdaki Değişiklikler Hangi Mesleği Seçmeliyim? B.3.45 Benim Eşsiz Yuvam temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde de kullanır. C.3.. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı hâlde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar. C.3.2. Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder. C.3.3. Kendisinin veya anne babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar. C.3.4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar. Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım ) Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye İletişim becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 8) Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 4) Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye Kariyer Bilinci Geliştirme (5) Rehberlik ve Danışma (6) Sağlık Kültürü (0) Ürün Dosyası Gözlem Dereceleme Ölçeği Gözlem Hava Durumu C.3.5. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır Araştırma becerisini geliştirmeye Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 9) Araştırma Kâğıdı

16 07 - Mayıs 208 ( 32. Hafta) NİSAN - MAYIS BENİM EŞSİZ YUVAM 30 Nisan - 04 Mayıs 208 ( 3. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Atatürk ün Hayatı C.3.6. Atatürk ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder. Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma (Kazanım 4) konular (C.3.6 ) Sergileme Ölçeği 2 Lider Atatürk C.3.7. Atatürk ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar. C.3.8. Atatürk ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar. Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Araştırma becerisini geliştirmeye Vatanseverlik üzerinde konular (C.3.7 3, 5) (C.3.8 4) Gözlem Bayrağımız C.3.9. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirtir. Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye Eşleştirme Çalışması 2 Millî Bayramlarımız C.3.0. Bayram kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye Vatanseverlik, kültürel değer leri koruma ve geliştirme üze rinde [!] 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 9 Ma yıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nın anlam ve önemi üzerinde Bu kazanım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 9 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı na denk gelen haftada işlenecektir. Gözlem

17 2-25 Mayıs 208 ( 34. Hafta) MAYIS DÜN, BUGÜN, YARIN 4-8 Mayıs 208 ( 33. Hafta) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Cumhuriyet i Yaşatmak İçin Hava Koşulları Ve Trafik C.3.. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir. C.3.4. Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar. Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye Karar Verme becerisini geliştirmeye Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Neden-Sonuç İlişkisi) becerisini geliştirmeye Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde [!] Cumhuriyetimizin geçmişten günümüze var olduğu ve gelecekte de var olacağı vurgulanacaktır. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz. M. Kemal ATATÜRK vecizesine değinilecektir.) Yazılı Sunum Yazılı Sunum Ulaşım Araçları Gelişiyor Bilgisayar Hayatımızda İletişimdeki Değişmeler Yaşadığım Yer C.3.8. Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar. C Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgi toplar ve sınıfta sunar. C.3.2. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır. C Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bun lar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye Araştırma becerisini geliştirmeye Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 3) Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 9) Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye Araştırma becerisini geliştirmeye Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye Araştırma becerisini geliştirmeye Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde Yazılı Sunum Performans Görevi Araştırma Kâğıdı

18 02-08 Haziran 208 ( 36. Hafta) MAYIS - HAZİRAN 28 Mayıs - 0 Haziran 208 ( 35. Hafta) DÜN, BUGÜN, YARIN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Bu Oyunu Biliyorum C Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder. Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Süreklilik) becerisini geliştirmeye Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (22) Yazılı Sunum Eski ve Yeni Karşılıklı Bağımlılık C Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar. C Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini geliştirmeye Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Karşılıklı Bağımlılık) becerisini geliştirmeye Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde Tartışma 2 Doğal Afetlere Hazırız C Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir. Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Doğal Afetlerden Korunma) becerisini geliştirmeye Sergileme Ölçeği Temada Geçen Kavramlar C Dün, Bugün, Yarın temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım ) Ürün Dosyası Sınıf Öğretmeni 8/09/207 Uygundur Okul Müdürü

A TEMASI: OKUL HEYECANIM

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5-9 Eylül 07 8- Eylül 07 Saat Tarih A TEMASI: OKUL HEYECANIM Kazanımlar Kazanımlarla İlgili Kişisel

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KAZANIM ADI A.3. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde

Detaylı

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır EKİİM EYLÜL 7-8 eylül 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI TEMA: OKUL HEYECANIM 7 EYLÜL- ARALIK -0 A... Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik

Detaylı

2013 2014 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN

2013 2014 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı SINIF LE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR TEMA DERS LARI 7. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini fark edebilme. AÇIKLAMA:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI EKİM OKUL HEYECANIM EYLÜL 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE I Düzenli ve Planlı Olmak A... Okulla ilgili günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER 2. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN LER TEMA ADI OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN TOPLAM Kazanım Sayısı Ders Saati Oranı (%) Kazanım Sayısı Ders Saati

Detaylı

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : DERS :HAYAT BİLGİSİ SINIFI : BEP HAZIRLAMA TARİHİ : ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Uzun Dönemli Amaçlar A.OKUL HEYECANIM 1. Okul Heyecanım temasında geçen Kavramları yerinde ve doğru bir

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Okulumuzda Hayat Özelliklerim Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. HB211 1 Okulumuzda Hayat Bireysel Farklılıklar

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 201-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 201 / 12 Haziran 2015) Yıllık plan, Gizem Yayınlarına ait onaylı ders kitabı esas alınarak

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI

HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI Hayat Bilgisi Dersinin Tarihi Gelişimi 1869 Malumatı Nafia 1909 Şifahi Malumat 1909 - Durusü Esya ve Malumatı Nafia 1913 Müsahabatı Ahlakiye", "Malumatı Medeniye ve Vataniye 1924

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL programda verilen etkinlik 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLERİN TARİHİ GELİŞİMİ Sosyal Bilimler Kavramının Ortaya Çıkışı Sosyal Bilimlerin Genç Kuşaklara Öğretimi Tek disiplinli yaklaşım (Tarih, Coğrafya

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI 06.02.2017 07.02.2017 Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Aile

Detaylı

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi 207-208 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM 3. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM YİRMİNCİ HAFTA ETKİNLİKLERİ

ÖZEL ATAYURT İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM 3. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM YİRMİNCİ HAFTA ETKİNLİKLERİ ÖZEL ATURT İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM 3. SINIF YOL HARİTASI 06.02.2017 İKİNCİ DÖNEM YİRMİNCİ ETKİNLİKLERİ 4. ÜNİTE 5.ÜNİTE D.EĞİTİMİ İLETİŞİM TÜRLERİ 5.TEMA ÇARPMA İŞLEMİ VE UZUNLUKLARI CANLILAR

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI 017-018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI AYLAR 1. 5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. Hafta EKİM. Hafta EYLÜL 4. hafta EYLÜL. Hafta 0-0 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum. ÜNİTE ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ (1-4. SINIFLAR) DERSI. Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ (1-4. SINIFLAR) DERSI. Öğretim Programı Tanıtım Sunusu OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ (1-4. SINIFLAR) DERSI Öğretim Programı Tanıtım Sunusu Sunu Akışı Program Geliştirme Süreci Programın Temel Felsefesi ve Genel Amaçları Programda Temel Beceriler Değerler

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı

Detaylı

Ana fikir: Oyun ile duygularımızı ve düşüncelerimizi farklı şekilde ifade edebiliriz.

Ana fikir: Oyun ile duygularımızı ve düşüncelerimizi farklı şekilde ifade edebiliriz. 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Özel Ümraniye Gökkuşağı İlkokulu Sorgulama Programı Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS UYGARLIK TARİH SNF105 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 10-14 EKİM (4. ) EKİM 03-07 EKİM (3. ) ÜNİTE 1. İNSAN OLMAK EYLÜL 6-30 EYLÜL (. ) EYLÜL 19-3 EYLÜL (1. ) 016-017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU İLİŞKİLEN Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLAN

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLAN EYLÜL 18 22 EYLÜL (1. Hafta) 4 1.TEMA: OKUL HEYCANIM A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 19 23 EYLÜL (1. Hafta) 4 2016-2017 ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1.TEMA: OKUL HEYCANIM A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.

Detaylı

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1. TEMA: OKUL HEYECANIM 1 A.1.27. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 4 1.TEMA: OKUL HEYCANIM A.1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır. A.1.2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder. A.1.3. Neleri kolayca

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

HAYAT BİLGİSİ UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF HAYAT BİLGİSİ 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR Her Haftaya Bir Bölüm Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. AŞ

Detaylı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema 1 2 3 4 5 6 Birey ve Toplum Atatürk Sözlü İletişim Okuma Yazma Üretim, Tüketim ve Verimlilik Oyun ve Spor Sağlık ve Çevre Değerlerimiz Güzel Ülkem Türkiye Hayal

Detaylı

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

GÖKKUŞAĞI KOLEJİ PYP SORGULAMA PROGRAMI

GÖKKUŞAĞI KOLEJİ PYP SORGULAMA PROGRAMI GÖKKUŞAĞI KOLEJİ PYP SORGULAMA PROGRAMI 2017-2018 SINIF / YAŞ haklar ve lar, haklar ve lar 4/5 YAŞ Ailemizi ve kültürlerimizi bilmek kimliğimizi geliştirmemizi sağlar. Aile kültürümüz Aile kültürleri arasındaki

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLERİ

İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLERİ İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLERİ TEMEL YETENEKLER YETENEKLER Okuma: El kitapları, grafikler ve programlar gibi kaynaklardaki yazılı bilgileri bulma, anlama ve yorumlama Yazma: Düşünceleri, fikirleri,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 05-09 EKİM 2015 DAYANIŞMANIN BÖYLESİ B İ R E Y V E T O P L U M 28 EYLÜL 02 EKİM 2015 KOMŞU KUNDUZLAR 1. TEMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

1. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. 2. İnsanların tek ve kendine özgü. güçlerinin değişik olabileceğinin

1. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. 2. İnsanların tek ve kendine özgü. güçlerinin değişik olabileceğinin YILLIK PLAN SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum 1. ÜNİTE: Kendimi Tanıyorum İLE İLGİLİ KONULAR Doğrudan verilecek beceri: Kanıt tanıma ve Kullanma Doğrudan verilecek değer: Duygu ve düşüncelere saygı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. Ø 10 a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan

Detaylı

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ TÜRKÇE DERSİ TEMA: SAĞLIK, SPOR VE OYUN SÖZLÜ İLETİŞİM: Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt edebilecek. OKUMA Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandıp ve ilişkilendirebilecekler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AYLAR SÜRE METİNLER KAZANIMLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR EYLÜL EKİM (16.09.2013 11.10.2013) BİREY VE TOPLUM OKUMA 1.SİHİRLİ SÖZLER 2. YAŞASIN DEMOKRASİ 3. EŞEK ARISININ BAŞINA GELENLER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ 9. SINIFLAR SEÇMELİ PROJE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ 9. SINIFLAR SEÇMELİ PROJE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ 9. SINIFLAR SEÇMELİ PROJE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY EYLÜL EKİM HAFTA SAAT HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLER ÜNİTE 1 BİLİM,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5-9 Eylül 07 (. Hafta) Dünden Bugüne EYLÜL 8- Eylül 07 (. Hafta) Benim de Bir Kimliğim Var 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU SÜRE: DERS SAATİ.ÜNİTE Ünite Adı: KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY TOPLUM

Detaylı

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

TYYÇ-PDR PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-PDR PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 12 DERS İ 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI-ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM EYLÜL EYLÜL 1. (17-23) 2.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı