(LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ)"

Transkript

1 ÖZEL NENE HATUN ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ (LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ) LGS REHBERİM LİSELERE GİRİŞ SINAVI EĞİTİM BÖLGESİ VE SINAVSIZ MAHALLİ YERLEŞTİRME

2 ÖZELNENE HATUN ORTAOKULUNDA LGS ÇALIŞMALARI Hepimizi bildiği üzere öğretim yılı başıda ortaöğretime Geçiş Sistemi içide yer ala Temel Eğitimde Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sıavı kaldırılarak MEB Ortaöğretime geçiş yöergesi ile ortaöğretime geçiş uygulamasıda değişikliğe gidilmiştir. Yei uygulamada iki başlık altıda Merkezi Sıav ile öğreci ala okullara Merkezi Yerleştirme ile Sıavsız öğreci ala okullara Y Yerleştirme ile öğreci alıacağı belirtilmiştir. Sistem Liselere Geçiş Sistemi (LGS) olarak adladırılmıştır. LGS e yöelik özel çalışma programları geliştirmiş ola Okulumuz, öğrecilerii Merkezi Yerleştirme ile Nitelikli okullara yerleşmesi içi merkezi sıavda başarılı olması içi yoğu bir çalışma temposu sergiler. Sistemli, plalı bir çalışma ile veli ve öğrecilerii başarıya ulaştıracak yötem ve tekikler kousuda bilgiledirir. Okulumuzda, öğrecileri LGS sıavıa etki bir hazırlık süreci yaşamaları amacıyla uygulaa LGS programıyla, derslerde öğretile kavram, ilke ve geellemeleri kullaarak bilgi, kavrama, uygulama, aaliz, setez, değerledirme gibi zihisel becerileri geliştirilmesie yöelik sistemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedef çerçeveside yoğu akademik çalışma programı, etütler, seviye tespit, kou tarama ve seviye belirleme sıavları yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda Daışma (koç)öğretmelerimiz LGS sürecide aktif rol oyamaktadır. Her e kadar LGS merkezi yerleştirme sıavıda 8.sııf koularıda soru sorulacağı belirtilmiş olsa dahi MEB tarafıda belirlee müfredat sarmal yapıda olduğuda, 6, 7 ve 8. sııfta işlee koular devamlılık arz etmektedir. Bu edele 6. sııf itibariyle sıava hazırlık süreci başlamakta, öğrecileri sağlam akademik altyapıya sahip olmalarıa öze gösterilmektedir. Daışmalık hizmetleri çerçeveside, bilgi verme, öğreciyi taıma, yerleştirme-izleme, ölçmedeğerledirme, kotrol ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır.

3 Yıllık plalar MEB sıav takvimie uygu olarak hazırlamaktadır. Ders suumları kazaımlara, yeiliklere ve değişe tekolojiye göre yeide düzelemektedir. MEB sıavlarıda e çok sorula sorular / koular, öğretmelerimizi ders suumlarıda, alatımlarıda özellikle vurgulamaktadır. Yei sıav sistemii taıtımı, ilk hafta rehberlik birimice öğrecilerimize, öğretmelerimize slaytlar eşliğide tüm detayları ile birlikte yapılmaktadır. Merkezi sıavları yapılacağı altı dersi kazaımları hazırlaarak, tüm öğrecilerimize dağıtılmakta ve gerekli bilgiledirmeler yapılmaktadır. 8. sııf velilerie de sistemle ilgili bilgi verilerek, öğrecilerimizi psikolojik ve akademik gelişim süreçleri okul-aile birlikteliği içeriside değerledirilmektedir. Okul WEB sayfamız üzeride ayrıca veli toplatıları ve görüşmeleriyle yei sıav sistemi, tüm 5-6,7,8. sııf öğreci ve velilerie alatılarak Yılsou Başarı Puaıı Öemi ve Etkisi paylaşılmaktadır. BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI 8. Sııflarda Liselere Geçiş Sistemi hakkıdaki gelişim ve değişimleri, doğru ve sistemli bir şekilde öğrecilere aktarılması, öğrecii bu süreç ile ilgili bilgilemesi ve biliçlemesi adıa öemlidir. LGS ile ilgili bilgiledirme yapılıyor ve puaları oluşumu kousuda gücel bilgileri gerek veli toplatılarıyla gerek Web sayfamızla ve doküma çalışmalarımızla sistemle ilgili tüm ayrıtıları öğrecilerle ve velilerimizle paylaşıyoruz. ZENGİN DÖKÜMANTASYON Okulumuzda 5. Sııfta itibare öğrecilerimize kou testleri verilmektedir. Bu testleri bir kısmı ders saatleride değerledirilmekte, bir kısmı ise performas görevi şeklide öğrecileri evleride çözmeleri istemektedir.

4 DERS ÇIKIŞLARINDA YAPILAN LGS ETÜT PROGRAMI Okulumuzda Pazartesi-Çarşamba-Cuma güleri 8. Sııf öğrecilerie yöelik Liselere Geçiş Sıavı a hazırlık etüt programı düzelemektedir.. ÖĞRENCİ DERS ÇALIŞMA VE TAKİP AJANDASI Çok sayıda öğreci ders çalışma ile ilgili sorularda yakıır. Bir kısmı çalışamadığıda bir kısmı da ders çalışmaya başlayamadığıda. Öğrecileri ders çalışma sorularıı başlıca edeleri: küçük yaşta itibare çalışma alışkalığıı kazaamamış olmaları, yalış çalışma alışkalıkları, temel bilgi eksikleride dolayı dersleri alayamama, şahsi ve ailevi problemler vb. bua bir de amaçsız, plasız ve programsız çalışmayı da ekleyebiliriz. Başarıya ulaşmak içi alama, öğreme ve hız kazama çalışmalarıı sistemli bir şekilde sürdürmek gerekir. Bu edele öğrecilerimizi gülük ödev takibii yapmak, düzeli ders çalışmayı teşvik etmek, ailei ders ve ödev takibii sağlamak, okul ve sıavlarla ilgili ajada bilgileri sumak, gülük kitap okuma ve soru çözme performaslarıı daha et izleyebilmek amacıyla "TAKİP AJANDASI isimli ajada hazırlamıştır. Öğreci ders çalışma ve takip ajadası haftalık periyotlar ile daışma öğretmeler tarafıda kotrol edilir ve öğrecilere gerekli yöledirme ve tavsiyelerde buluur. YARIYIL TATİLİ LGS MERKEZİ SINAV KONU TEKRAR PROGRAMI Eğitimi kesitisiz bir süreç olduğua iaa okulumuz Şubat Tatilide de Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sıavıa hazırlaa öğrecilerimize yöelik bir haftalık kamp döemide sorularla geel tekrar programı düzelemektedir. Bu programda öğrecilerimize kou tekrarları, deeme sıavı, düzeli kitap okuma çalışmaları yapılmaktadır.

5 GERİSAYIM VE SON 2 HAFTA DENEMELERİ Okulumuzda LGS sıavları öcesi so hafta geri sayım deemeleri uygulaır. Gerçek LGS i bir provası iteliğide ola bu sıavlar tam LGS sıav saatide uygulaır. Ve öğrecileri sıav provası yapmaları sağlaır. LGS PERFORMANS KARNELERİ Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sıavıa yöelik öğreci performasları döemde DÖRT kez düzelee veli toplatıları ile kapsamlıca ele alımakta ve değerledirilmektedir. Bu toplatılarda velilerimize ara karei yaı sıra LGS Merkezi Sıav derslerie ait kou kavram yüzdelerii, doğru, yalış ve boş soru sayılarıı ve et gelişimlerii yer aldığı LGS SINAV performas kareleri verilir. Velilerimiz yıl içeriside de diledikleri zama dilimide Rehberlik Serviside bu kareleri talep edebilirler. BİR YILDA 20 Yİ AŞKIN DENEME SINAVI Sıavlara hazır olmaı e öemli basamaklarıda bir taesi test tekiğie hakim olmaktır. Bu sebeple ÖZEL NENE HATUN ORTAOKULU öğrecilerie birçok deeme sıavı uygulamakta ve uygulaa bu sıavları İdare - braş öğretmeleri ve rehberlik servisi ile detaylı bir şekilde iceleyerek değerledirmektedir. Böylece öğrecileri kou eksikleri tespit edilir. Ve bu eksik koular sııf içide tekrar edilerek ve ek sıav ve mii yazılılarla tamamlaır. Okulumuzda LGS hazırlık çalışmaları kapsamıda farklı yayı evlerie ait 20 yi aşkı deeme sıavı yapılmaktadır.

6 TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMLERİNDE REHBERLİK FAALİYETLERİ LGS ve orta öğretime geçiş uzu ve yorucu bir süreç bu süreci souda öğrecilerimizi elde ettikleri Merkezi Sıav pualarıa göre tercih ve yerleştirme işlemleri beklemektedir. Okulumuz bu süreçte de öğreci ve velilerimize rehberlik yapmakta ve öğrecilerimizi bir üst eğitim kurumua özellikle kedi kurumlarımıza sağlıklı bir şekilde yerleştirilmeside etki rol oyamaktadır. YAPTIĞIMIZ DİĞER ÇALIŞMALAR GRAFİKLİ SONUÇ KARNESİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVLARI EĞİTİM KOÇLUĞU SİSTEMİ HAFTALIK AJANDA SORU TAKİP ÇİZELGELERİ SINAV ÖNCESİ YOĞUN PROGRAM BİREYSEL ÖĞRENCİ DERS ÇALIŞMA PROGRAMLAR Liselere Geçiş Sistemi Nasıl Uygulaacak? Ortaeğitim Kurumlarıa öğreci yerleştirme uygulaması iki şekilde yapılacaktir. Bularda biricisi Merkezi Yerleştirme başlığı altıda MEB tarafıda belirlee Fe Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Özel Porgram ve Proje Uygulaya Ortaöğretim Kurumlarıa Merkezi olarak yapılacak sıav ile yapılacak yerleştirmedir. Öğrecileri %10 u yukarıda belirtile sistemle okullara yerleştirilecektir. İkici Yerleştirme ise Y Yerleştirme başlığı altıda Eğitim Bölgesi ve Sıavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi şeklide yukarıda bahsedile merkezi sıavda herhagi bir ortaöğretim kurumua yerleşemeye öğreciler ile sıava girmeye öğrecileri adres ve tercihlerie bağlı olarak gerçekleştirilecek yerleştirme şeklidir. Öğrecileri %90 ı bu şekilde okullara yerleştirilecektir.

7 İ l Merkezi Yerleştirme-Merkezi Sıav; Yapılacak sıav MEB tarafıda merkezi sıav olarak gerçekleştirilecektir. Sıav, 8 ici sııf öğretim programları esas alıarak yapılacaktır. Sıav, iki bölüm hâlide uygulaacak, çokta seçmeli 90 soru sorulacak ve ayı gü yapılacaktır. Birici bölüm, 50 soruluk sözel alada oluşacak ve süresi 75 dakika; ikici bölüm ise 40 soruluk sayısal alada oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır. Sözel bölümde, 8 ici sııf Türkçe, di kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. ikılâp tarihi ve Atatürkçülük ile yabacı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fe bilimleride sorular yöeltilecektir. Merkezî Sıav başvuru ve souçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektroik ortam üzeride gerçekleştirilecektir. Öğrecii herhagi bir soru ya da zorlukla karşılaşmaması içi elektroik ortam üzeride bilgilerii kayıtlı ve gücel olması gerekmektedir. Merkezî Sıav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısıa göre gerekli görüle ilçe merkezleride, yurt dışıda ise sıava girecek e az 10 (o) öğreci olmak kaydıyla belirlee yurt dışı sıav merkezleride Türkiye saatiyle birici bölüm 2 Hazira da ve ikici bölüm da başlayacaktır. Milli Eğitim Bakalığı Akara da Sıavla Öğreci Alacak Liseleri Listesi (2018 yılı) İl ç e Okulu Adı Geel Müdürlük Akyurt Muhammed Hamdi Yazır Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Erkek Var Merkezi 3 90 Altıdağ Altıdağ Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız/Erkek Yok Merkezi Altıdağ Akara Kız Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız Var Merkezi Altıdağ Altıdağ Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Altıdağ Akara Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Altıdağ Atatürk Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Altıdağ İskitler Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Altıdağ Ulus Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Altıdağ Akara OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Altıdağ Sabahatti Zaim Sosyal Bilimler OGM Sosyal Bilimler Kız-Erkek Yok Merkezi Beypaza Hatice-Cemil Erca Sosyal Bilimler OGM Sosyal Bilimler Kız-Erkek Var Merkezi rı Çakaya Ümitköy Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Erkek Var Merkezi 3 90 Çakaya Ümitköy Kız Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız Var Merkezi 3 90 Çakaya Balgat Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Çakaya Tapu Kadastro Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Çakaya Türk Telekom Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Çakaya Akara Atatürk OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Çakaya Akara Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Çakaya Akara Türk Telekom Sosyal Bilimler OGM Sosyal Bilimler Kız-Erkek Var Merkezi Çakaya Ayha Sümer OGM Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90 Çakaya Ayracı (İgilizce-Çice) OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Çakaya Betül Ca OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Çakaya Cumhuriyet Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Çakaya Dr. Biaz Ege-Dr. Rıdva Ege OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Çakaya Hacı Ömer Tarma (İgilizce-Almaca) OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Çakaya Hasa Ali Yücel Sosyal Bilimler OGM Sosyal Bilimler Kız-Erkek Var Merkezi Çakaya Mehmet Emi Resulzade OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Çubuk Şehit Ömer Takdemir Aadolu İmam Hatip DÖGM Aadolu İmam Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 3 90 Çubuk Fatih Sulta Mehmet Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Çubuk Meliha Hasaali Bosta Çubuk Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Okulu Türü Öğretim Şekli Pasi yo Dur umu Yerleşti rme Şek li Derslik Sayısı Koteja

8 Elmadağ Hasaoğla Atatürk Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Etimesg Cezeri Yeşil Tekoloji Mesleki ve Tekik Aadolu MTEGM Mesleki ve Tekik Kız-Erkek Var Merkezi 3 90 ut Etimesg Elvaköy İMKB Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik ut Etimesg ut Fatma-Hacı Hüseyi Akgül Mesleki ve Tekik Aadolu MTEGM Mesleki ve Tekik Kız Yok Merkezi/Y Etimesg Özket Akbilek Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi ut Etimesg Şehit Oğuzha Yaşar OGM Kız-Erkek Yok Merkezi ut Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Aadolu İmam H. DÖGM Aadolu İmam Kız Var Merkezi Gölbaşı Gölbaşı Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Gölbaşı Gölbaşı OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Güdül Hasa Hüseyi Akdede Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Kahrama Mustafa Haka Güveçer Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi kaz Kalecik Mehmet Doğa Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Keçiöre Atatürk Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız/Erkek Yok Merkezi Keçiöre Şehit Ahmet Özsoy Kız Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız Var Merkezi Keçiöre Aydılıkevler Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Keçiöre Kaui Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Keçiöre Keçiöre İb-i Sia Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Keçiöre Keçiöre İMKB Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Keçiöre Keçiöre Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Keçiöre Aydılıkevler OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Keçiöre Fethiye Kemal Mumcu OGM Kız-Erkek Var Merkezi Kızılcaha mşehit Haka Gülşe Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Kız-Erkek Var Merkezi/Y ma Mamak Abidipaşa Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Mamak Battalgazi Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Mamak Prof. Dr. Rağıp Üer Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Mamak Türközü Oğuzha Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Mamak Yavuz Sulta Selim OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Nallıha Nallıha Fettah Gügör Mesleki ve Tekik Aadolu Lis MTEGM Mesleki ve Tekik Kız-Erkek Var Merkezi/Y Nallıha Bilal Gügör Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Polatlı Polatlı Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Polatlı Polatlı TOBB Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi Pursakla Güzide Ülker Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik r Pursakla r Pursaklar Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Kız Yok Merkezi/Y Pursakla Akara Pursaklar Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi r Sica Erka- Volka Yiğit Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız/Erkek Yok Merkezi Sica Fatih Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Sica Sica Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Sica Süleyma Demirel OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Şerefliko ayavuz Sulta Selim Fe OGM Fe Kız-Erkek Var Merkezi çhis Batıket Şehit Demet Seze Kız Aadolu İmam Hatip DÖGM Aadolu İmam Kız Var Merkezi 3 90 L Şehit Ömer Halisdemir Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız/Erkek Var (Erke k Merkezi Tevfik İleri Aadolu İmam DÖGM Aadolu İmam Kız/Erkek Var (Erke k Merkezi Erkek Var Merkezi Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Aadol udögm Aadolu İmam Batıket Ş. Evliyagil Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşku Kılıç Mesleki ve MTEGM Mesleki ve Tekik Te Gazi Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Mimar Sia Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Tekik Aadolu Lises MTEGM Mesleki ve Tekik Şehit Mehmet Şegül Mesleki ve Tekik AMTEGM Mesleki ve Tekik Zeyep-Salih Alp Mesleki ve Tekik MTEGM Mesleki ve Tekik Kız-Erkek Var Merkezi/Y Aad Atatürk OGM Kız-Erkek Yok Merkezi Gazi OGM Kız-Erkek Var Merkezi 8 240

9 LGS MERKEZİ SINAVDA HANGİ DERSLER YER ALIYOR? Ortak Sıavlarda Sorumlu Olua Dersler: Türkçe Matematik Fe ve Tekoloji Di Kültürü ve Ahlâk Bilgisi İkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabacı Dil Öğreci Sıava Nasıl Hazırlamalıdır? Sıavlarda Yüksek Pua Almak İçi Nasıl Çalışılmalı? LGS de merkezi sıavları olduğu kadar diğer yazılılarıda öemli ölçüde etkisii olduğu bilimektedir. Ayrıca, öğreci sadece sıav odaklı değil lise öğreimii temelii oluşturacağı akademik bilgileri elde edilmesi içi gayret etmelidir. LGS sıavlarıı eski sistemde e öemli farkı sıavları daha az kouda ve kısa aralıklarla yapılacak olmasıdır. Bu durumu öğreci avataja döüştürebilir ve düzeli tekrarlarla, alama-kavrama düzeyi oluşucaya kadar da test çözerek isteile başarıya ulaşabilir. Öğrediğiiz bilgileri kalıcı olması çok öemlidir. İşte burada düzeli ve sistemli çalışma devreye giriyor. Derse hazırlıklı gitmek ve dersi dikkatlice dilemek öemli. Öğredikleriizi ayı gü tekrar edi. Değerli öğreciler şu formülü hiç uutmayı! (3 Tekrar = Takdir) Koularla ilgili etkili ve verimli soru çözü. Soruları çok dikkatli okuyu ve iyice alamaya çalışı 7 Adımda Hızlı Test Çözme Tekiği Bir kouyla ilgili soruları çözmede öce o kouyu iyi öğrei. Soru çözerek de öğreip öğremediğiizi hem kotrol edi, hem de tekrar edi. Soruları kediize zama taıyarak çözü. Çükü gerçek sıav sadece bilgiizi değil bilgi kullama hızıızı da ölçmektedir. Soruları ayırt etmeyi. Her soruu size sıavda sorulabileceğii düşüerek yaıtlamaya çalışı. Çözemediğiiz veya yalış çözdüğüüz soruu mutlaka doğru çözümüü öğrei. Bir soruya çok fazla takılarak zihiizi buladırmayı ve kediizde stres oluşturmayı. Soruyu daha kolay çözmeizi sağlayacak öemli kelimeleri altıı çizi. Sorudaki her şeyi altıı çizmeyi. Her gü belirli miktarda soru çözmeye çalışı ve zamala bu soru sayısıı artırı.

10 ÖZEL NENE HATUN ORTAOKULU DENEME SINAVI TAKVİMİ 1.DÖNEM Eylül 2.hafta Eylül 4. Hafta Ekim1.hafta Ekim 2. hafta Ekim3.hafta Ekim 4. hafta Kasım 1. hafta Kasım 2. hafta Kasım 3. hafta Geri sayım deemeleri 2.DÖNEM Ocak 1. hafta Ocak 2.hafta Şubat 4. hafta Mart 1. hafta Mart2. hafta Mart 3. hafta Nisa 1. hafta Nisa 2. hafta Nisa 3. Hafta Geri sayım deemeleri TESTLER SORULARIN KATSAYISI TÜRKÇE 4 MATEMATİK 4 FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER 4 1 YABANCI DİL 1 DİN KÜLTÜRÜ 1

11 ÖZEL NENE HATUN ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ LGS ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi -Güü koularıı tekrar etme (1 saat) -Matematik (40 dk Her 40 dakikada sora dakika ara vermelisiiz! -Türkçe (40 dk) -Fe ve Tekoloji (40 dk) -Di kült. (40 dk) -Kitap Okuma (30 dk) Toplam Aktif Çalışma Süresi: 210 dk=3,5 sat (yaklaşık) Salı Güü koularıı tekrar etme (1 saat) -Fe ve Tekoloji (40 dk) -İkılap Tarihi (40 dk)-igilizce (40 dk) - -Kitap okuma (30 dk) Toplam Aktif Çalışma Süresi: 210 dk= 3,5 saat -Çarşamba Güü koularıı tekrar etme (1 saat) OKULADA YAPILAN ETÜT - TÜRKÇE MATEMATİK SORU ÇÖZÜMÜ 150 SORU 150 DAKİKA Toplam Aktif Çalışma Süresi: 210 dk=3,5 saat Perşembe -Güü koularıı tekrar etme (1 saat) -Yabacı Dil (40 dk) FEN (40 dk) -İkılap Tarihi (40 dk) - -Kitap okuma (30 dk) Toplam Aktif Çalışma Süresi: 210 dk=3,5 saat Cuma -Tüm dersleri geel tekrarı (40+40 dk) -Geel Test Çözme ETÜT -Kitap okuma (30 DAKİKA ) Toplam Aktif Çalışma Süresi: 120dk= 2 saat Cumartesi- Pazar -Pazartesi güüü koularıa hazırlama 2 DENEME SINAVI ÇÖZÜLECEK -Kou eksiklerii tamamlaması-kitap Okuma- 2 DENEME SINAVI ÇÖZÜLECEK Programla İlgili Bilimesi Gerekeler Uyarı: Uykusuz kalmamak ve tüm çalışma süreleriizi tamamlamak şartı ile; istediğiiz saatlerde çalışabilirsiiz. Yapmak istediğiiz etkilikleri yapı ama o gükü çalışmalarıızı da mutlaka tamamlayı! 1. Ders çalışma süreiz dakikayı kesilikle geçmesi. 2. Her dakikalık çalışma süresi souda mutlaka dakika ara veri 3. Kitap okuma saatleriizi kesilikle aksatmayı. 4. Koulara hazırlık süreleride ödevleriizi de yapabilirsiiz.