MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010"

Transkript

1 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU 0. Enflasyon ve Para Politikası. Mali Piyasalar. Kamu Maliyesi ve Borçlanma. Bankcılık Sektörü YÖNETİCİ ÖZETİ Euro Bölgesinin büyüme performansında artış yaşanmasına karşın, 00 sonlarında ve 0 başında bir miktar toparlanma görülen ABD ve Japon ekonomilerinde belirgin bir yavaşlama görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kredi, gayrimenkul ve işgücü piyasalarındaki sorunların devam etmesi, küresel ekonominin toparlanma hızına ilişkin aşağı yönlü risklerin bir süre daha canlı kalabileceğine işaret etmektedir. Türkiye ekonomisi, 0 yılının ikinci çeyreğinde, beklentilerin ötesinde bir performans göstererek, yüzde, oranında büyümüştür. Böylece 00 yılından beri ilk kez üst üste iki çeyrek boyunca çift haneli bir büyüme kaydetmiştir. Türkiye ekonomisini dünyada ve bölgesinde öne çıkaran bu güçlü büyüme performansı, baz etkisinin yanı sıra özel sektör yatırımlarına ve tüketim harcamalarına dayanmaktadır. Özellikle ikinci çeyrekte azalan baz etkisine rağmen beklentilerin üzerinde gelen büyüme performansı, ekonomi çevrelerinde olumlu bir hava yaratmıştır. İkinci çeyrekte de devam eden çift haneli büyüme rakamları, istihdama pozitif katkı sağlamıştır. İşgücü piyasasında 00 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşme eğilimi devam etmektedir. Cari işlemler hesabı, Temmuz 0'da, milyar dolar açık vermiş, böylece yılın ilk yedi aylık döneminde, milyar dolar açığa ulaşmıştır. Cari açığın finansmanındaki en önemli kaynak olan doğrudan yatırımların katkısı sınırlı kalmıştır. Ağustos ayında tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0,, yıllık bazda ise yüzde, oranında artmıştır. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde,0 artmıştır. Merkez Bankası,Türk parası zorunlu karşılık oranını 0, puan, yabancı para zorunlu karşılık oranını 1 puan arttırmış; Türk parası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına ise son vermiştir. Alınan bu kararların, etkileri sınırlı düzeyde olmak kaydıyla, bankaların mevduata ödedikleri faizlerde aşağı yönlü, kredi faizlerinde ise yukarı yönlü bir etki yaratması beklenmektedir. Mali piyasalar, son bir aylık dönemde genel görünümde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Özellikle ABD'den gelen olumlu verilerin ve yurtiçindeki sakin seyrin etkisi ile mali piyasalar göstergeleri olumlu bir izlenim vermektedir. Türkiye'de 00 yılının son çeyreğinden itibaren canlanmaya başlayan ekonomik faaliyetlerin kamu dengeleri üzerindeki olumlu etkisi, 0 yılının Ocak-Ağustos döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde, merkezi yönetim bütçe açığı 1, milyar TL, faiz dışı fazla ise 0, milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 1

2 - 0 0 A. Küresel Ekonomik Gelişmeler Gelişmiş Ü lkelerde B üyüme 1. Çeyrek. Çeyrek ABD, 1, E uro B ölgesi 0, 1, AB 0, 1, A lmanya,0, İngiltere -0, 1, Japonya, 1, Kaynak: Euros tat, BEA Küresel ekonomi piyasalarda belirsizliklere neden olan bir geçiş dönemi içine girmiştir. Küresel ekonominin finansal krizden ve resesyondan çıkmasına yardımcı olan teşvikler geri çekilmeye başlamıştır. Ancak söz konusu teşviklerin etkilerinin bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Son açıklanan veriler, Euro Bölgesinin büyüme performansının arttığını göstermektedir. Buna karşın 00 sonlarında ve 0 başında bir miktar toparlanma görülen ABD ve Japon ekonomilerinde belirgin bir yavaşlama görülmektedir. Euro bölgesinin söz konusu büyümesinin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Almanya'nın gösterdiği büyüme performansıdır. Bunun yanı sıra Asya ve Latin Amerikan ekonomileri ise uyguladıkları teşvik politikaları ve küresel ticaretteki canlanma sayesinde hızlı bir büyüme göstermektedirler. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında yaşanan ayrışma devam etmektedir. Bunun kadar belirgin olmasa da son dönemde, ABD ile Euro Bölgesi ekonomilerinin büyüme oranları arasındaki farklılıklar, gelişmiş ülkeler arasında da toparlanma sürecinde bir farklılaşma olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkeler arasındaki bu farklılığı açıklamak amacıyla ortaya konulan görüşlerden biri, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin kamu maliyesine ilişkin olarak aldıkları tedbirlerin, bu ülkelerdeki belirsizliği ortadan kaldırarak özel tüketimin artmasına yol açtığını öne sürmektedir. Bu görüşe göre, ABD'de kamu borçları ile ilgili sıkıntılar, iş dünyasının ve hane halklarının tüketim kararlarını olumsuz etkilemektedir. Ancak İngiltere ve Almanya'nın aldığı mali tedbirler, kısa dönemde büyümede yaşanan hızlı artışı tam olarak açıklayamamaktadır. Bir diğer görüş ise, bu durumu parasal hareketlere bağlamaktadır. Bu görüşe göre, Euro Bölgesi'nde yaşanan krizin etkisi ile dolar karşısında değer kaybına uğrayan euro, Almanya'nın ihracatını arttırırken, ABD'nin ihracatını olumsuz etkilemiştir. Nitekim açıklanan ikinci çeyrek verileri de Almanya'daki büyümenin büyük bölümünün dış ticaretten kaynaklandığını göstermektedir. Benzer şekilde, zayıf pound da İngiltere'deki ekonomik canlanmanın önemli bir nedeni olarak görülmektedir. Son olarak, aslında ABD'deki toparlanmanın daha güçlü olduğunu öne süren bir başka görüş ise Avrupa'da iş çevrimlerinin (business cycle) ABD'yi bir ya da iki çeyrek geriden izlediğini ve ayrışmanın bundan kaynaklandığını öne sürmektedir.

3 - 0 0 ayında, küresel ekonomideki bir diğer önemli gelişme ise Basel III olarak adlandırılan yeni sermaye kurallarının yürürlüğe konulması için anlaşma sağlanması olmuştur. Bu çerçevede dünya genelinde finansal düzenleyici kurumlar, bankaların rezerv olarak tutmaları gereken sermaye miktarının artırılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Basel III kuralları sermaye yeterlilik oranının yüzde olmasını öngörmektedir. (Mevcut durumda bu oran yüzde 'dir.) Anlaşma ile bankalara sermaye oranlarını artırmak için 1 Ocak 01 yılından itibaren altı yıllık bir süre tanınmaktadır. Bankaların yeni sermaye düzenlemelerini 01 Ocak ayı ile 01 Ocak ayı arasındaki dönemde, sermaye yapısını oluşturan unsurlara ilişkin düzenlemeleri ise 01 Ocak ile 01 Ocak tarihleri arasında tamamlaması öngörülmektedir.

4 - 0 0 B. Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam Temel Göstergeler (Son Veriler) GSYH Büyümesi (Yıllık % Değişim) (0 II. Çeyrek), Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık % Değişim) (Temmuz), Sanayi Ciro Endeksi (Yıllık % Değişim) (Temmuz) 1, Sanayi Sipariş Endeksi (Yıllık % Değişim) (Temmuz) 1, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Yıllık Puan Değişim) (), İşsizlik Oranı (%) (Haziran), Türkiye ekonomisi, 0 yılının ikinci çeyreğinde, beklentilerin ötesinde bir performans göstererek yüzde, oranında büyümüştür. Böylece 00 yılından beri ilk kez üst üste iki çeyrek boyunca çift haneli bir büyüme kaydetmiştir. Türkiye ekonomisi 0 yılının ikinci çeyreğinde AB ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise bir önceki çeyreğe göre yüzde, artmıştır. Büyümenin kaynakları incelendiğinde, 0 yılının ikinci çeyreğindeki büyüme performansı, yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi büyük ölçüde iç talepteki canlanmadan kaynaklanmaktadır. 0 yılı ikinci çeyreğindeki büyüme performansı, büyük ölçüde özel sektör öncülüğünde gerçekleşmiştir. Kamu kesiminin katkısı ise sınırlı düzeyde kalmıştır. Büyümeye özel sektör katkısı, puan olurken, kamu kesiminin katkısı 1 puan olmuştur. Harcamalar yönünden büyümenin kaynaklarına bakıldığında, büyümeye en büyük katkı, puan ile gayrisafi sabit sermaye oluşumundan gelmiştir. 0 yılının ilk çeyreğinde GSYH'ye en fazla katkı sağlayan harcama kalemi olan toplam tüketim harcamaları, 0 yılının ikinci çeyreğinde, puan katkıda bulunmuştur. Kriz sürecinde GSYH'ye en önemli olumsuz katkıyı yapan stok değişmeleri, krizden çıkış sürecinde üretimin canlanması ile birlikte birikim sürecine tekrar başlamıştır. Yılın ilk çeyreğinde yüzde,'lik büyümenin, puanlık kısmını oluşturan stok değişmeleri, büyüme performansına sadece 1, puan katkıda bulunurken, yine yılın ilk çeyreğinde büyümeye, puan olumsuz katkı yapan net ihracat, yılın ikinci çeyreğinde 1, puan olumsuz katkı yapmıştır. 0 yılı ikinci çeyreğinde sektörel bazda büyüme hızlarına bakıldığında, tarım sektörünün büyüme hızının yüzde 1,1 ile oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Sanayi sektörü ise aynı dönemde yüzde 1, gibi yüksek bir büyüme oranına ulaşmıştır. Hizmetler sektörünün büyüme hızı, sanayi sektörünün gerisinde kalmasına rağmen GSYH içindeki

5 - 0 0 payının yüksekliği nedeniyle GSYH'ye en fazla katkıyı yapan sektör olmuştur. Sözkonusu sektörün GSYH'ye katkısı,1 puan olurken, sanayi sektöürünün katkısı,1 puan, tarım sektörünün katkısı ise 0,1 puan olmuştur. Sanayi üretim endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde, artarken, takvim etkisinden arındırılmış endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde, artmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0, artış göstermiştir. Kapasite kullanım oranı, ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, puan, bir önceki aya göre ise 0, puan artarak yüzde, seviyesinde gerçekleşmiştir. 0 ayında kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre dayanıklı tüketim mallarında 1, puan artışla yüzde 1,, dayanıksız tüketim mallarında 0, puan artışla yüzde 1,, tüketim mallarında 0, puan artışla yüzde 1,, ara mallarında, puan artışla yüzde,, yatırım mallarında 1, puan artışla yüzde,, olarak gerçekleşti. gıda ve içeceklerde ise kapasite kullanım oranı 1, puan azalışla yüzde, seviyesinde gerçekleşmiştir. Sanayi ciro ve sipariş endekslerinde, 0 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışlar yaşanmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı, sanayi ciro endeksinde yüzde 1,, sipariş endeksinde ise yüzde 1, olmuştur. Tüketici güven endeksi, 0 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak, değerine düşmüştür. Reel kesim güven endeksi ise 0 yılı ayında bir önceki aya göre 1, puan azalarak 1, seviyesinde gerçekleşmiştir. Öte yandan CNBC-e tüketim endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde,0 artış göstererek, düzeyine yükselmiştir. İşgücü piyasasında 00 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşme eğilimi devam etmektedir. Son veriler ikinci çeyrekte de devam eden çift haneli büyüme rakamlarının istihdama pozitif katkı sağladığını, ekonominin istihdam yaratma gücünün arttığını ortaya koymaktadır. Haziran 0 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 1 bin kişi azalarak milyon 1 bin kişi seviyesine gerilemiştir. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, puan, bir önceki döneme göre ise 0, puan azalarak yüzde, seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki döneme göre 0, puanlık azalış göstererek yüzde, seviyesindedir. Mevsimsellikten arındırılmış veriler dahil olmak üzere işsizlik oranları, geçen yılın bahar aylarından itibaren düşüş kaydetmektedir. İşgücüne katılım oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1, puan artışla yüzde 0'ye ulaşmıştır.

6 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 1 bin kişi artarak, milyon bin kişiye yükselmiştir. Tarımdışı istihdam ise yine aynı dönemde 1 milyon bin kişilik artış kaydetmiştir. Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde,'sı tarım, yüzde 1,'ü sanayi, yüzde,'si inşaat, yüzde,'ü ise hizmetler sektöründedir. İşgücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirildiğinde, tarım istihdamının yanısıra tarımdışı sektörlerdeki istihdamın da toplam istihdam verilerine olumlu katkısının sürdüğü görülmektedir. Sanayi istihdamındaki bin kişilik artış sanayi sektöründeki istihdamın kriz öncesi seviyelerine ulaşmasını sağlamıştır.

7 Ç1 Ç 1,0,0,0 0,0 -,0 -,0-1,0-0,0 Ç GÖSTERGELER Büyümeye Katkılar (Puan) Toplam Tüketim, 0,1 0,0 -, -, -1,1-0,,,, Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 1, -0, -,0 -,0 -, -,1 -, -1,1,, Net İhracat -0, 0,,0,,, 1, -0, -, -1, Stok Değişmeleri 1,, 0, -, -, -, 0,,, 1, GSYH Büyümesi (%),0, 0, -,0-1, -, -,,0,, Kaynak: TÜİK Toplam Tüketim Net İhracat 00- Ç1 GSYH Büyümesi (%) Sektörel Büyüme Oranları (%) Ç Ç Ç Ç 00-Ç1 Ç 00- Ç1 Ç Ç Ç Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu Stok Değişmeleri Ç Ç 0- Ç1 0-Ç1 Ç Ç - Tarım Sanayi Hizmetler Kaynak:TÜİK

8 Kaynak:TÜİK Sanayi Üretim Endeksleri (Yıllık Yüzde Değişim) Arındırılmamış Sanayi Üretim Endeksi Takvim Etkisinden Arındırılmış Endeks Kapasite Kullanım Oranı (%) Kaynak:TCMB

9 Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranı (%) Kaynak:TCMB Dayanıklı Tüketim Malları Tüketim Malları Ara Malları Sanayi Sipariş ve Ciro Endeksleri (00=0) Dayanıksız Tüketim Malları Gıda ve İçecekler Yatırım Malları Kaynak:TÜİK Sanayi Ciro Endeksi Sanayi Sipariş Endeksi

10 Güv e n Ende ksle ri Kaynak:TÜİK, TCMB Tüketici Güven Endeks i Reel Kes im Güven Endeks i Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre İstihdamın Sektörel Değişimi (Bin Kişi) Kaynak: TÜİK Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler

11 Kaynak:TÜİK İşsizlik Oranları (%) 00-1 Mevsimsellikten Arındırılmamış 0-1 Mevsimsellikten Arındırılmış İşgücü Durumu (Bin Kişi) Haziran 00 Haziran 0 Değişim Kurumsal olmayan sivil nüfus ve daha yukarı yaştaki nüfus 1..0 İşgücü İstihdam edilenler Tarım.. Sanayi.. İnşaat Hizmetler..1 İşsiz..1-1 Kır 0-1 Kent.. -0 İşgücüne dahil olmayan nüfus.. -1 İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar İşgücüne katılma oranı (%), 0,0 1, İşsizlik oranı (%) 1,0, -, Kır,0, -1, Kent 1,0 1,1 -, Tarım dışı işsizlik oranı (%) 1, 1, -,0 Kaynak: TÜİK

12 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Temel Göstergeler (Ağustos) Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) (Ocak-Temmuz) -.0 İhracat (FOB) (Milyon $).1 İthalat (CIF)(Milyon $). Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) -1.1 Karşılama Oranı (%), Cari işlemler hesabı, Temmuz 0'da, milyar dolar açık vermiş, böylece yılın ilk yedi aylık döneminde, milyar dolar açığa ulaşmıştır. 00 yılının aynı döneminde bu rakam küresel krizin etkisiyle,, milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 1 aylık kümülatif cari açık rakamı, Haziran ayına göre yüzde, oranında artışla 0, milyar dolara yükselmiştir. Cari açıktaki bu artışın yanında enerji dışı cari denge ise milyon dolar açık vermiştir. 0 itibarıyla, iç tüketimdeki artış hızlanmıştır. İç talepteki canlanmanın paralelinde, ithalatın artış eğilimine girmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesi ile enerji ithalatının artması, cari açığı artırmaktadır. Diğer yandan ihracattaki artış, euronun değer kaybı ve Avrupa Birliği ülkelerindeki talep toparlanmasının yavaş ve kademeli olması nedeniyle sınırlı kalmıştır. TÜİK'in verilerine göre dış ticaret açığı, yılın ilk sekiz ayında yüzde, oranında artarak 1, milyar dolara ulaşmıştır. Ağustos ayında ihracat, 00 yılının aynı ayına göre yüzde,1, ithalat ise yüzde 0, oranında artış göstermiştir. Bu durum, aylık dış ticaret açığı rakamının, milyar dolara yükselmesine neden olmuştur. Yılın ilk sekiz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1, oranında artarak milyar dolar, ithalat ise yüzde 0, oranında artarak, milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 00'un ilk sekiz ayında yüzde, iken, bu yılın ilk sekiz ayında yüzde,'e gerilemiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 0 ayı rakamlarına göre ihracat, 0'un ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, oranında artış göstererek,, milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Finans hesaplarında, bir önceki yılın Ocak-Temmuz döneminde 1, milyar dolar net sermaye girişi gerçekleşmişken, cari açığın artışına paralel olarak, bu yılın aynı döneminde, milyar dolar tutarında net sermaye girişi olmuştur. 1 aylık kümülatif sermaye girişi ise, milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 00'un ilk yedi ayında, portföy yatırımlarında milyon dolar net sermaye girişi gerçekleşirken, 0 yılının aynı döneminde, milyar dolar sermaye girişi gerçekleşmiştir. Cari açığın finansmanındaki en önemli kaynak olan doğrudan yatırımların katkısı sınırlı kalmaktadır. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye'nin de cari açığın finansmanının kalitesi bakımından daha fazla doğrudan yabancı yatırıma ihtiyacı vardır. 1

13 - 0 0 Hedefin büyütülmesi ve alınacak tedbirlerle, bugüne kadar potansiyelin altında kalan performansın yükseltilmesi mümkündür. Bu çerçevede, 0'un ilk yedi ayında, milyar dolar doğrudan sermaye girişi gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında 1 milyar dolar yatırım yapması sonucu net doğrudan yatırımlar, milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1 aylık kümülatif yurtiçinde doğrudan yatırım tutarı da kriz öncesi döneme göre ciddi düşüşler yaşamıştır. 00 Temmuz itibarıyla 1 aylık kümülatif olarak, milyar dolarlık yurtiçinde doğrudan yatırım gerçekleşmişken, 0 Temmuz itibarıyla ise bu rakam, milyar dolar olmuştur. Doğrudan yatırımlardaki bu azalış, borçlanma dışı finansmanın azalması bakımından oldukça önemlidir. Bunun yanında, krizle birlikte birçok uluslararası finansal kuruluşun kaldıraçlarını azaltmalarının da etkisiyle, yurtdışından sağlanan kredi imkanlarının daralmasına bağlı olarak, bankalar ve reel sektör firmalarının net dış borç ödeyicisi konuma geçmesi, finans hesaplarına sermaye çıkışı olarak yansımaya başlamıştır. Ödemeler dengesinin diğer yatırımlar kısmı incelendiğinde, kriz öncesi dönemde biriktirilen döviz rezervinin kriz döneminde cari açığın finansmanında kullanıldığı görülmektedir. Nitekim, ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluşan diğer yatırımlar kaleminde, 00'un ilk yedi ayında, milyar dolar yatırım çıkışı gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 1, milyar dolar yatırım girişi gerçekleşmiştir. 1 aylık kümülatif diğer yatırım tutarı ise milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel sektör uzun vadeli kredi borcu, 00 yılı sonuna göre yüzde, oranında gerileyerek Temmuz ayında toplam.0 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu miktarın.1 milyon dolarlık kısmı finansal olmayan kuruluşların,.0 milyon dolarlık kısmı ise finansal kuruluşların borçlarından oluşmaktadır. 1

14 GÖSTERGELER Cari İşlemler Dengesi (1 Aylık Kümülatif, Milyon $) Kaynak: TCMB, TÜİK 00-1 Cari Denge Enerji Dışı Cari Denge Türkiye'nin Dış Ticareti ( Aylık Kümülatif, % Değişim) Kaynak: TÜİK İhracat İthalat 1

15 - 0 0 Temmuz 00 Temmuz 0 Ocak- Temmuz 00 Ocak- Temmuz 0 1 Aylık Toplam 00 1 Aylık Toplam 0 Cari Denge -0, -, -, -, -1, -0, Dış Ticaret Dengesi -, -, -, -, -, -0, İhracat,,,0,,,0 İthalat -, -1, -0, -, -, -1, Hizmetler Dengesi,,,, 1, 1, Turizm Gelirleri,,1,,0 1,0 1, Turizm Giderleri -0, -0, -, -, -, -, Sermaye ve Finans Hesabı 0,, 1,,,, Doğrudan Yatırım (Net) 0, 1,0,1,,, Doğrudan Yatırım Girişi 0, 1,1,0, -1, -1, Doğrudan Yatırım Çıkışı -0,1-0,1-0, -1,0,, Portföy Yatırımı (Net) 1,,0 0,, -,,1 Hisse Senedi 0,1 0, 1, 1, -1,, Borç Senedi 1,, 1,0, -,1, Diğer Yatırımlar (Net) 0,1-1, -, 1, -,,0 Varlıklar -0, -, 0,,0, 1, Yükümlülükler 0,,0 -,1 1, -, 1, Rezerv Varlıklar -1,1-0,, -,,1 -, Net Hata ve Noksan -0, 0,, -0, 1, -, Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi (Milyar $) Ç1 Ç Temmuz Borçluya Göre Dağılım I. FİNANSAL A. Bankalar Krediler Tahvil B. Bankacılık Dışı Krediler Yabancı Sermaye Sayılan Krediler II. FİNANSAL OLMAYAN Krediler Yabancı Sermaye Sayılan Krediler Ticari Krediler 0 0 Kaynak: TCMB Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (Milyon $) 1

16 Enflasyon ve Para Politikası Temel Göstergeler Aylık TÜFE (Ağustos) 0,0 Yıllık TÜFE (Ağustos), Aylık ÜFE (Ağustos) 1,1 Yıllık ÜFE (Ağustos),0 Gecelik Faiz Oranı (Borçlanma- ), Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı (),00 Ağustos ayında tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0,, yıllık bazda ise yüzde, oranında artmıştır. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde,0 artmıştır. TÜFE'den enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ile altının dışlanması yoluyla elde edilen ÖKTG-H endeksinin yıllık artış oranı, Ağustos ayında yüzde 'e, bu endeksten işlenmiş gıda ürünleri çıkarılarak elde edilen ÖKTG-I endeksinin yıllık artış oranı ise yüzde,'ye gerilemiştir. İşlenmemiş gıda fiyatları, taze meyve ve sebze fiyatları kaynaklı olarak belirgin oranda yükselmiş ve grup yıllık enflasyonu yüzde 1, olmuştur. Bunun yanında, işlenmemiş et fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür. Et fiyatlarındaki artışlar, işlenmiş et ürünleri fiyatlarına yansımaya devam etmiştir. Ağustos ayında mal grubu fiyatları yüzde 0,0, hizmet grubu fiyatları ise yüzde 0, oranında artmıştır. Böylelikle, yıllık enflasyon mal grubunda yüzde,'ye yükselirken, hizmet grubunda yüzde,'e gerilemiştir. Ağustos ayında hizmet grubu yıllık enflasyonu, endeks tarihindeki en düşük seviyesine gerilemiştir. Ağustos ayında üretici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde,0'e yükselmiştir. Tarım fiyatları, meyve-sebze ve buğday fiyatlarındaki artışların yanı sıra, canlı hayvan fiyatlarındaki yükselişin sürmesi ile yüzde, oranında artmıştır. İmalat sanayi fiyatları ise Ağustos ayında ana metal sanayi imalatı fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüzde 0, ile sınırlı bir oranda yükselmiştir. Para Politikası Kurulu (Kurul), bu yılın. toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması gerektiğini belirterek değiştirmemiştir. Bu çerçevede, politika faiz oranı yüzde düzeyinde sabit tutulurken, borçlanma faiz oranı yüzde,0'den,'e, borç verme faiz oranı ise yüzde,00'dan yüzde, seviyesine indirilmiştir. Öte yandan, piyasadaki likidite koşullarının öngörüldüğü şekilde geliştiğini belirten Kurul, 1 Nisan 0 tarihinde açıklanan "Para Politikası Çıkış Stratejisi" kapsamında teknik faiz ayarlaması sürecinin ikinci adımının atılması için gerekli koşulların oluştuğu değerlendirmesinde bulunarak, faiz oranlarında yukarıda belirtilen değişikliklerin yapılmasına karar vermiştir. Ayrıca Kurul, 0 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülen çıkış stratejisi kapsamındaki diğer düzenlemelerin de yürürlüğe konulmasının uygun olacağını ifade etmiştir. Merkez Bankası ayrıca, Türk parası zorunlu karşılık oranını 0, puan artırarak yüzde 'ten yüzde,'e; yabancı para zorunlu karşılık oranını ise 1 puan artırarak yüzde 'dan yüzde 'e yükseltmiştir. 1

17 - 0 0 Zorunlu karşılık oranlarının artırılmasıyla toplamda yaklaşık,- milyar TL likiditenin piyasadan çekilmesi amaçlanmaktadır. Toplam TL ve döviz cinsi mevduatın yaklaşık 00 milyar TL ( ayı itibarıyla 0 milyar 1 milyon TL) büyüklüğünde olduğu düşünülürse; bu likidite azaltılması yüzde 1 seviyesinin altında olacaktır. Diğer taraftan, Türk parası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına da son verilmiştir. Burada amaç, gelecekte zorunlu karşılık oranlarının makroekonomik ve finansal riskleri azaltıcı araçlardan biri olarak daha aktif bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktır. Merkez Bankası, Türk parası zorunlu karşılıklar için yüzde, civarında faiz ödüyordu. Sistemde yaklaşık olarak 1 milyar TL Türk parası zorunlu karşılık olduğu düşünülürse; bankacılık kesimi açısından yaklaşık olarak 1 milyar 1 milyon TL ( milyon dolar) faiz geliri kaybedilecektir. Alınan bu kararlarla birlikte, bir taraftan miktar yönünden bir sıkılaştırma yaratılırken; diğer taraftan normalizasyon süreci amaçlanmaktadır. Bu kararların bankacılık sektörünün maliyetleri ve piyasa faizleri üzerinde etkilerinin sınırlı düzeyde olması beklenmektedir. Bankaların mevduata ödedikleri faizi düşürmeleri; kredi faizlerini ise yükseltmeleri sürpriz olmayacaktır. 1

18 - 0 0 Gıda ve alkolsüz içecekler GÖSTERGELER Ana Harcama Gruplarının Aylık Enflasyona Katkısı (Puan) Lokanta ve oteller Eğlence ve kültür Alkollü içecekler ve tütün Çeşitli mal ve hizmetler Giyim ve ayakkabı Kaynak: TÜİK Konut Eğitim Ev eşyası Sağlık Ulaştırma Haberleşme -0, -0,01-0,0-0,0-0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mal ve Hizmet Fiyatları Enflasyonu (Ağustos, %) Aylık Yıllık TÜFE 0,0, Mallar 0,0, Enerji -0,1, İşlenmemiş Gıda, 1, İşlenmiş Gıda 0,,0 Enerji ve Gıda Dışı Mallar -1,1, Hizmetler 0,, Kira 0,1,0 Lokanta ve Oteller 0,,1 Ulaştırma Hizmetleri 0,1,0 Diğer Hizmetler -0,,1 Kaynak: TCMB 1

19 Enflasyon Beklentileri (%) ,00 1,00 1,00 1,00 1,00,00 Kaynak: TÜİK,00,00,00 Yıl Sonu 1 Ay Sonrası Ay Sonrası TCMB Gecelik Faiz Oranları (%) Kaynak: TCMB 1

20 Mali Piyasalar Temel Göstergeler (Son Veriler/*) İMKB-0. Dolar/TL 1,1 Euro/TL 1, Döviz Sepeti 1,1 * Mali piyasalar, son bir aylık dönemde genel görünümde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Özellikle ABD'den gelen olumlu verilerin ve yurtiçindeki sakin seyrin etkisi ile mali piyasalar göstergeleri olumlu bir izlenim vermektedir. İMKB-0 endeksi, ayına yükselişle girmiş ve bu eğilimi ay boyunca sürdürmüştür. ayının ilk günlerinde ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden daha olumlu gelmesi, ABD'de ikinci bir resesyon yaşanacağı yönündeki endişeleri hafifleterek endeksin rekor seviyelere çıkmasını sağlamıştır. İMKB-0 endeksi tarihinde 0. puandan kapanmıştır haftası ise ABD'de açıklanan ekonomik verilerin olumlu karşılanmasıyla, ABD ve Asya borsalarında yaşanan yükselişler yurtiçi piyasalara da yansımış ve yurtdışındaki iyimser havadan etkilenen İMKB-0 endeksinde yeni rekorlar görülmüştür. Endeks, haftayı.1 seviyesinden kapatmıştır. MSCI Türkiye ve MSCI Yükselen Piyasalar endeksleri de, İMKB-0'e paralel olarak son bir aylık dönemde istikrarlı bir artış göstermiştir. Para piyasalarına bakıldığında ise doların düşüş eğilimine girerken euronun artış kaydettiği görülmektedir. Doların euro karşısındaki değer kaybında, ABD Merkez Bankası'nın (FED) piyasadaki likiditeyi artıracağı yönündeki beklentiler etkili olmuştur. FED'in yaptığı açıklamaya göre; ABD'de kredi hacmindeki daralma, talepteki canlanmanın beklenenden yavaş gerçekleştiğini göstermekte ve bu da doların değer kaybetmesine yol açmaktadır. Tahvil-bono piyasasında faiz oranları,.0.0 tarihine kadar, yurtdışı ve yurtiçi piyasalarda gözlenen sakin seyrin yanısıra tahvil-bono piyasalarına doğrudan etki edecek bir gelişmenin yaşanmamış olması sayesinde, yatay bir seyir izlemiştir. Ancak,.0.0 tarihinde TCMB'nin bankaların Türk Lirası ve döviz zorunlu karşılık oranlarını yükseltmesinin ve Türk Lirası karşılıklara faiz ödenmesine son vermesinin ardından faiz oranları hızla yükselmiştir. TCMB'nin piyasadaki likiditeyi çekmek adına yaptığı bu müdahaleyle birlikte, gösterge tahvilin bileşik faizi haftalık bazda baz puan yükselerek yüzde,1 olmuştur. Mali piyasalarda yabancı paylarına bakıldığında ise ayında, İMKB'de yabancı payı artarken tahvil-bono piyasasındaki yabancı payının biraz da olsa azaldığı görülmektedir. Son yıllık süreçte beş kat artış gösteren altın fiyatları, ons başına 1. doların üzerine çıkarak yeni rekorunu kırmıştır. Birçok analist altındaki bu yükselişin yılsonuna kadar devam edeceğini öngörmektedir. 0

21 Oca, 00 0 Oca, 00 Şub, 00 Mar, 00 Kaynak: Reuters GÖSTERGELER İMKB-0 Endeksi ( ) Nis, 00 May, 00 0 Haz, 00 1 Tem, 00 1 Ağu, 00 1 Eyl, 00 1 Eki, 00 1 Kas, 00 1 Ara, 00 1 Oca, 00 1 Şub, 00 1 Mar, 00 Nis, 00 1 May, 00 Haz, 00 0 Tem, 00 0 Ağu, 00 0 Eyl, 00 MSCI Türkiye ve Yükselen Piyasalar 0 Eki, 00 0 Kas, 00 0 Ara, 00 1 Ara, 00 Oca, 0 Şub, 0 Mar, 0 Nis, 0 May, 0 Haz, 0. 0 Tem, 0 1 Ağu, 0 1 Eyl, Oca, 00 0 Oca, 00 Şub, 00 Mar, 00 Nis, 00 May, 00 0 Haz, 00 1 Tem, 00 1 Ağu, 00 1 Eyl, 00 1 Eki, 00 1 Kas, 00 1 Ara, 00 1 Oca, 00 1 Şub, 00 1 Mar, 00 0 Nis, 00 May, 00 0 Haz, 00 0 Tem, 00 0 Ağu, Eyl, Eki, 00 0 Eki, Ara, 00 Ara, 00 Oca, 0 Şub, 0 Mar, 0 1 Nis, 0 1 May, 0 1 Haz, 0 1 Tem, 0 1 Ağu, 0 Eyl, 0 MSCI Türkiye (sol eksen) MSCI YP (sağ eksen) Kaynak: Morgan Stanley Capital International 1

22 - 0 0,000,000,0000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0000 Kaynak: TCMB 1 1 Döviz Kurları ( ) 0 Oca, 00 0 Şub, 00 0 Mar, 00 0 Nis, 00 0 May, 00 0 Haz, 00 0 Tem, 00 0 Ağu, 00 0 Eyl, 00 0 Eki, 00 0 Kas, 00 0 Ara, 00 0 Oca, 00 0 Şub, 00 Mar, 00 Nis, 00 1 May, 00 1 Haz, 00 1 Tem, 00 1 Ağu, 00 1 Eyl, 00 1 Eki, 00 1 Kas, 00 1 Ara, 00 1 Oca, 0 1 Şub, 0 1 Mar, 0 1 Nis, 0 1 May, 0 1 Haz, 0 0 Tem, 0 0 Ağu, 0 0 Eyl, 0 Dolar Euro Döviz Sepeti (0, Dolar+0, Euro) İkincil Piyasa Gösterge Faiz Oranı ( ) ,1 Kaynak: Reuters

23 ,0 1,0 1,0,0,0,0,0,0 0,0 Toplam Tahvil-Bono Stokunda ve İMKB'de Yabancı Payları (%) Kaynak: TCMB, Merkezi Kayıt Kuruluşu Toplam Tahvil-Bono Stokunda Yabancı Payı İMKB'de Yabancı Payı,0,0 0,0,0,0,0,0 0,0,0

24 Kamu Maliyesi ve Borçlanma Temel Göstergeler Bütçe Dengesi (Milyon TL) (Ağustos) -.0 Bütçe Dengesi (Milyon TL) (Ocak-Ağustos) -1. Faiz Dışı Denge (Milyon TL) (Ağustos).1 Faiz Dışı Denge (Milyon TL) (Ocak-Ağustos) 0. Bütçe Giderleri (Milyon TL) (Ağustos).1 Bütçe Gelirleri (Milyon TL) (Ağustos). Brüt Borçlanma (Milyon TL) (Ocak-Ağustos).00 Türkiye'de 00 yılının son çeyreğinden itibaren canlanmaya başlayan ekonomik faaliyetlerin kamu dengeleri üzerindeki olumlu etkisi, 0 yılının Ocak-Ağustos döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde, bütçe açığı 1, milyar TL, faiz dışı fazla ise 0, milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İç Borç Servisi (Milyon TL) (Ocak-Ağustos) DİBS Faiz Oranı (% ) ().0, Vergi gelirlerinde yaşanan artışın toplam giderlerdeki artışın oldukça üzerinde gerçekleşmesi, 0 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe dengesinin geçen yıla göre önemli bir iyileşme kaydetmesine neden olmuştur. Vergi gelirlerinde yaşanan artışın yanında faiz giderlerinin de dönemsel olarak düşük gerçekleşmesi, bütçe performansının iyileşmesinde önemli bir rol oynamıştır. 0 yılının Ocak-Ağustos döneminde, milyar TL olarak öngörülen bütçe ödeneğinin yüzde,'u kullanılmış ve bütçe giderleri 1, milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde, oranında artmıştır. 0 yılının ilk sekiz ayında, faiz dışı bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, oranında artarak 1,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz dışı giderlerin artışında personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve cari transferlerde görülen artış belirleyici olmuştur. 0 yılının ilk sekiz ayında cari transferler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde, oranında artarak,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, cari transferler içinde yer alan sosyal güvenlik açık finansmanı yüzde, oranında azalırken, devletin sosyal güvenlik katkısı ise yüzde,1 oranında artmıştır. Sosyal güvenlik için yapılan devlet katkısındaki artış, SGK'nın gelirlerini artırması nedeniyle SGK açık finansmanı için yapılan transferlerin azalmasına neden olmuştur. Toplamda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım için bütçeden yapılan transferlerdeki artış yüzde, düzeyinde kalmıştır. 0 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0, oranında artarak 1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, büyüme hızında yaşanan artışın vergi gelirleri üzerindeki etkisi hissedilir derecede yükselmiştir. Ayrıca vergi denetiminde ve vergi tahsilatında etkinliğin artması da vergi gelirlerinde olumlu bir performans sağlamıştır. Bu sayede, 0 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde oranında artarak 1, milyar TL olmuştur. Vergi gelirlerinin detayına bakıldığında, özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi dolaylı vergilerde artış yaşandığı görülmektedir. Dahilde alınan katma değer vergisi yüzde, oranında artarken, yapılan vergi ayarlamaları sebebiyle özel tüketim

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde,73 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde, e yükselmiştir. Para Politikası Kurulu nun Ağustos ayı değerlendirmesinde öngörüldüğü gibi temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 7,71 e gerilemiştir. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır. Temel mal fiyatlarının yıllık artış

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 3.13 3.13 3.13 3.13 ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,1 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu sınırlı bir yükselişle yüzde 7,1 olmuştur. Gıda ve ilişkili hizmet fiyatlarında enflasyon yüksek

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,90 oranında azalmış ve yıllık enflasyon yüzde 8,87 seviyesine yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de dikkat çekildiği gibi, enerji ve

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,1 ya gerilemiştir. Đşlenmemiş gıda fiyatları Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği gibi, yıllık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos 29 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde,2 oranında artmıştır. Yıllık enflasyon yüzde,39'a düşerken, temel (çekirdek) enflasyon göstergeleri yükselmiştir.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1..13.13.13.13 1.13.1 1..13.13.13.13 1.13.1 1..13.13.13.13 1.13.1 1..13.13.13.13 1.13.1 ÖZET Ekim ayında yıllık tüketici enflasyonu,1 puan artarak yüzde,9 ya yükselmiştir. Gıda enflasyonunda kısmi bir

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,3 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,1 e yükselmiştir. Gıda ve yemek hizmetleri yıllık enflasyonu yüksek seyrini bu dönemde de

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 7,9 a yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarının

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015

HAFTALIK BÜLTEN 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta piyasaların yönünde yurtdışında ve Amerika da açıklanan şirket bilançoları etkiliydi. Beklentilerden kötü gelen bilançolar borsalarda düşüşe

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7, e yükselmiştir. Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve ve sebze kaynaklı olarak

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde, a yükselmiştir. Bir süredir yukarı yönlü seyir izleyen gıda fiyatlarında bu dönemde gözlenen

Detaylı

Günlük Bülten 02 Nisan 2013

Günlük Bülten 02 Nisan 2013 Bülten 02 Nisan 20 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,84 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, yurtdışı piyasaların tatil olması sebebiyle hacimsiz geçen günü %0,2 düşüşle 1,4 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,1 oranında

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 ÖZET Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu, puan azalarak yüzde, ya gerilemiştir.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 9,19 a yükselmiştir. Bu yükselişte enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken temel enflasyon göstergeleri

Detaylı

Günlük Bülten 17 Eylül 2013

Günlük Bülten 17 Eylül 2013 Bülten 17 Eylül 13 PİYASALAR Döviz Piyasası Summers'ın FED Başkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından FED'in gevşek para politikasının devam edeceği beklentisi ve Suriye'ye yönelik endişelerin azalmasıyla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,31 e yükselmiştir. Bu gelişmede, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de öngörüldüğü gibi, tütün ürünleri vergi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 7 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları gıda fiyatlarındaki belirgin yükselişin etkisiyle yüzde 1,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,53 puan yükselerek yüzde,53 olmuştur. Aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 28 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,22 oranında artmış ve 27 yıl sonu enflasyonu yüzde 8, olmuştur. İşlenmiş gıda fiyatlarında yılın ikinci yarısından

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Günlük Bülten 10 Nisan 2012

Günlük Bülten 10 Nisan 2012 Bülten 10 an 20 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Pazartesi gününe 1,7950 seviyesinden başladı. Gün içinde yatay bir seyir izleyen kur günü

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Temmuz Ağustos Eylül 2015) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Temmuz Ağustos Eylül 2015) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER (Temmuz Ağustos Eylül 2015) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Ekim 2015 EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Ekim 2015 I. GSYH, SANAYİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1.1 1.1 1.1 1.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde, olmuştur. Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017 .... HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ TEMMUZ 217 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,27 oranında düşmüş ve yıllık enflasyon,2 puan azalarak yüzde 1, olmuştur. Bu dönemde, Aralık ayından bu yana yükselmekte

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında azalmış ve yıllık enflasyon,7 puan düşüşle yüzde,5 olmuştur. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade edildiği üzere

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- EYLÜL 2015 (SAYI: 79) GENEL DEĞERLENDİRME Siyasetteki ve Ekonomideki Belirsizliklere Rağmen, Büyüme Oranı Beklentilerin Üzerinde. Ancak Kur Etkisiyle Üçüncü Çeyrekte Büyüme

Detaylı

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 EKONOMİ BÜLTENİ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ 01-15 KASIM 2013 SAYI:61 Yurt İçi Gelişmeler TÜFE yıllık bazda % 7,71 e geriledi. TÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre %1,80 artış gözlenirken; bir önceki

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2013 (SAYI: 49) 27.03.2013 GENEL DEĞERLENDİRME Reel sektör borçlanma ile döviz cinsinden risk biriktirmeye devam ediyor Dünya ekonomisinde olumlu yöndeki işaretler az da

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 0,60 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 05 Eylül 2017

HAFTALIK RAPOR 05 Eylül 2017 Oca.1 Tem.1 Oca.11 Oca.12 Oca.13 Oca.14 Oca.1 Oca.16 Oca.17 Tem.7 Oca.8 Tem.8 Oca.9 Tem.9 Oca.1 Tem.1 Oca.11 Oca.12 Oca.13 Oca.14 Oca.1 Oca.16 Oca.17 HAFTALIK RAPOR Eylül 217 Dış ticaret açığı Temmuz ayında

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ocak 2014 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ocak 2014 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Günlük Bülten 12 Eylül 2014

Günlük Bülten 12 Eylül 2014 Bülten 12 Eylül 21 PİYASALAR Döviz Piyasası Sabah saatlerinde 2,2 seviyesini aşan USD/TL kuru temmuz ayı cari açık verisinin beklentilere paralel açıklanmasıyla gerileyerek 2,192 seviyesine kadar geldi.

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 20 Mayıs 2014

HAFTALIK RAPOR 20 Mayıs 2014 HAFTALIK RAPOR 2 Mayıs 214 Cari işlemler dengesi yılın ilk çeyreğinde dış ticaretteki iyileşmeye paralel olarak toparlanmaya devam etti. Mart ayında cari işlemler açığı 3.2 milyar dolar ile piyasa beklentisine

Detaylı

Günlük Bülten 18 Eylül 2013

Günlük Bülten 18 Eylül 2013 Bülten Eylül PİYASALAR Döviz Piyasası Güne, seviyesinden başlayan USD/TL kuru TCMB nin yabancı para zorunlu karşılık oranlarını ve/veya rezerv opsiyon katsayılarını azaltarak TL ye destek vereceği beklentilerine

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Nisan 2016 EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2016 İÇİNDEKİLER I. GSYH,

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 2016

HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 2016 Tem.8 Kas.8 Mar.9 Tem.9 Kas.9 Mar.1 Tem.1 Kas.1 Mar.11 Tem.11 Kas.11 Mar.12 Tem.12 Kas.12 Mar.13 Tem.13 Kas.13 Mar.14 Tem.14 Kas.14 Mar.1 Tem.1 Kas.1 HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 216 Geçtiğimiz hafta açıklanan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 11.1 11.1 11.1 11.1 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puanlık düşüşle yüzde 7, olmuştur. Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı