Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri"

Transkript

1 ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem 2, Serkan Özcan 2, Nurdan Özdemir 2, Fehminaz Temel 3 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 2 İntörn Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 3 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Tanımlayıcı tipte olan çalışmada veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma grubunu, Nisan 2008 döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencisi olan toplam 264 kişiden, Kırsal Hekimlik Stajı yapan 40 ve dışarıda staj yapan 13 öğrenci dışındaki 211 kişi oluşturmaktadır, anketi 185 (%87.6) kişi yanıtlamıştır. Yaş ortalaması 24.1 ± 0.9 yıldır; %45.9 u kendi isteği ile tıp fakültesine girmiştir; %69.1 i tıpta uzmanlık sınavı (TUS) nı çok zor ya da zor olarak değerlendirmiştir. TUS için, son bir ayda günde ortalama 2.8 ± 2.2 saat çalışmaktadırlar. Uzman hekim olmak isteyenler çoğunluktadır (%67.6), yaklaşık yarısı (%48.0) ders çalışmak için uygun ortam bulamadığını belirtmiştir, %68.3 ü istediği yeri kazanma olasılığının %50 ve daha fazla olduğunu düşünmektedir. Uzmanlık alanı olarak tercih edilen ilk beş alan; pediatri (%14.5), kardiyoloji (%13.9), kadın doğum (%12.1), göz (%12.1) ve kulak burun boğaz hastalıklarıdır (%9.3). TUS a hazırlanırken en çok bilgi eksiği olduğu düşünülen ilk beş alan ise şunlardır: farmakoloji (%76.9), biyokimya (%56.1), pediatri (%34.7), anatomi (%30.1) ve mikrobiyoloji (%22.5). TUS a hazırlık çalışmalarında, öğrencilerin %98.3 ü TUS a özel kaynakları kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin %56.1 i TUS dershanelerine gitmiş veya halen gitmekte olduğunu belirtmiştir. TUS da alacakları puana tıp eğitiminin katkısını dershaneye gitmeyenler ortalama %30.6 ± 18.5, dershaneye gidenler %24.6 ± 12.0 olarak belirtmiştir. Annesinin öğrenim düzeyi lise ve üstü olanlar, kadınlar, annesi gelir getiren işte çalışanlar, ekonomik durumunu çok iyi ya da iyi olarak değerlendirenler, mezuniyet sonrası tercihi uzman hekim olmak ya da akademik kariyer yapmak olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta dershaneye gitmektedir (p< 0.05). Evde kalanlar, okuldan memnun olanlar, okul ortalaması A olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta ilk girecekleri TUS u kazanma ihtimalini %50 ve üzerinde düşünmektedir (p< 0.05). TUS hazırlık sürecinde olan öğrencilere tıp eğitimlerini aksatmayacakları ve dershanelere ihtiyaç duymayacakları şekilde uygun çalışma olanaklarının sağlanması faydalı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Tıpta uzmanlık sınavı, tıp öğrencisi, tıp eğitimi. ABSTRACT The opinions of sixth-year students in Hacettepe University Faculty of Medicine on medical speciality examination In this descriptive study, data was collected by face to face interview. Participants were 211 sixthyear students in Hacettepe University Faculty of Medicine. The questionnaires were replied by 185 of them (87.6%). The mean age of the students was 24.1 ± 0.9 years, 45.9% chosen the medical faculty voluntarily. Sixty-nine point one percent thought that the Medical Speciality Examination (MSE) was difficult or very difficult. They stated that they had studied approximately 2.8 ± 2.2 hours/day in order to be prepared for that test. Most of the students stated that they wanted 60 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri to become a medical specialist (67.6%), nearly half of them thought that they didn t have a suitable environment for studying (48.0%). Sixty-eight point three percent thought that the probability of getting the required score for the desired medical speciality was 50% or more. The five most preferred specialities were pediatrics (14.5%), cardiology (13.9%), obstetrics and gynecology (12.1%), ophthalmology (12.1%) and otorhinolaryngology (9.3%). The first five areas that the students thought they were insufficient in knowledge were pharmacology (76.9%), biochemistry (56.1%), pediatrics (34.7%), anatomy (30.1%) and microbiology (22.5%). Ninty-eight point three percent of the students stated that they preferred to study the test books published for the MSE, 56.1% has gone or still going to private teaching companies for the MSE. The students attending the private teaching companies declared that the medical education s average contribution to the exam score was 30.6% ± However the non-attendants thought it would have been 24.6% ± The students whose mothers educational level was higher and had a job, females, the students who declared that their socioeconomic status was better, and who are planning to have a career in medicine or a medical speciality, preferred to go to private teaching companies more, compared to others (p< 0.05). The students living in a house, who were satisfied with their schools, and the students whose average school grades were A, thought mostly that the probability of getting the required score for the desired medical speciality in their first exams was 50% or more, compared to the others (p< 0.05). Appropriate studying conditions should be set for the medical students in order to avoid their need for private teaching companies and resulting diversion from medical education. Key Words: Medical speciality examination, medical students, medical education. Türkiye de tıp fakültelerinde eğitimin daha nitelikli yapılabilmesi için önemli değişimler yaşanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) 1963 yılında entegre tıp eğitimini uygulamaya koymuş, yaklaşık 30 yıl sonra öğrenen merkezli tıp eğitimi uygulamaları başlamıştır, 2002 yılında Tıp Sağlık Eğitim Konseyi Ulusal Çekirdek Eğitim Programını hazırlayarak temel tıp eğitiminde ulusal düzeyde standardizasyon yönünde önemli bir adım atmıştır [1]. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 2007 yılı sonunda yapılan çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye de 49 tıp fakültesi öğrenci almaktadır, 17 fakülte ise kuruluş aşamasındadır ve öğrenci almamaktadır. Tıp fakültesi sayısı son iki yılda belirgin düzeyde artmıştır. Tıp fakültelerine alınan öğrenci sayısı 2007 yılında 4980 dir. Bu sayı 1985 yılına kadar sürekli olarak artmış, 1985 yılında 5440 ile en yüksek değere ulaşmıştır [1]. Tıp fakültesi ve öğrenci sayılarındaki artış uzmanlık eğitimi almak isteyenlerin sayısını da artırmıştır. Uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların seçimi için 1987 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) uygulaması başlatılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu na bağlı ÖSYM tarafından yılda iki kez uygulanan sınava 14,000-16,000 arasında başvuru olmaktadır. Sınavda yaklaşık 16 adaya bir kadro açılmaktadır [2,3]. Pratisyen hekimliğe verilen değer, mesleki itibar ve maddi sorunlar nedeniyle hekimler, TUS u hedefledikleri dalda uzmanlaşma olanağı sağlayacak bir aşama olarak değil, mutlaka kazanılması gereken, kendilerini ispatlamak için savaşacakları bir alan olarak görmeye başlamışlardır [1]. Mart 2008 tarihinde yayınlanan Türkiye Sağlık İnsan Gücü Raporu na göre, Türkiye de toplam 50 eğitim kurumunda tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir [4]. Ülkemizde aktif çalışan hekimlerin sayısı Sağlık Bakanlığında 59,357, üniversitelerde 24,492, özel sektörde de 19,328 olmak üzere toplam 103,177 dir. Türkiye de aktif çalışan pratisyen hekim sayısı ise toplam 30,662 dir. Tıpta uzmanlık eğitimi verilen üniversitelerde 1999 yılında uzmanlık eğitimi için 2683 TUS kontenjanı ayrılmışken Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde 1046 kontenjan ayrılmıştır yılında bu sayı üniversitelerde 3964 e, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise 1966 ya ulaşmıştır yılında, uzmanlık eğitim veren Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumu ile birlikte toplam kontenjan sayısı 6065 e ulaşmıştır. Türkiye de 50 üniversitede, Adli Tıp Kurumunda ve Sağlık Bakanlığına bağlı 48 eğitim ve araştırma hastanesinde verilmekte olan tıpta uzmanlık eğitimi için yılları arasında ayrılan TUS kontenjanı toplam 47,017 dir [4]. Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu (World Federation for Medical Education), tıp eğitiminin amacını tüm insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak için hekim yetiştirmek olarak tanımlamaktadır [5,6]. Tıp eğitiminin amacı birinci basamakta hizmet verecek hekimlerin yetiştirilmesi iken, tıp fakültesi mezunları arasında bir yarış haline gelen TUS sonuçları, fakülteler arasında da başarının göstergesi olarak kullanılır olmuştur. Son yıllarda sayıları giderek artan TUS hazırlık dershaneleri kurulmuştur [7]. Türkiye de tıp eğitiminde önemli ve saygın bir yeri olan HÜTF 1963 yılında kurulmuştur. O yıllarda dünyada çok az fakültede uygulanan, bugünün tıp eğitimi kavramları içinde olmazsa olmaz olarak kabul edilen konuların entegre bir şekilde verilmesini bir eğitim modeli olarak benimsemiş ve öğrenci merkezli, sistematik tıp eğitimini toplumda da uygulayarak yaygınlaştırmıştır. Aynı dönemde tıp eğitiminde öğrencinin Cilt 39 Say

3 Y ld z, Kurt, Öktem, Özcan, Özdemir ve Temel hasta ile karşılaşmasını tıp eğitiminin ilk yılına kadar taşıyarak örnek olmuştur. İntörnlük döneminde kırsal alanda eğitimin bir kısmını uygulaması, toplum hekimliğinin tıp eğitimindeki önemini ortaya koymuştur. Son yıllarda topluma dayalı, öğrenciyi eğitime aktif olarak katan, sorun çözmeyi ve sürekli gelişmeyi öğreten, humanistik tıp eğitimi ile entegre sistem güçlendirilmiştir [1,8]. Mezunlarının uzmanlık sınavlarındaki başarıları her dönem en üst düzeylerde olmuştur. Bu araştırmada HÜTF dönem VI öğrencilerinin, mezuniyet sonrası yaşamlarında önemli yeri olan TUS hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. YÖNTEM HÜTF de yapılan araştırma, tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışmadır. Fakültede 2008 yılında, Türkçe grubunda 1115, İngilizce grubunda 851 öğrenci bulunmaktadır, öğretim üyesi sayısı ise 476 dır [1]. Mart- Nisan 2008 tarihlerinde 264 dönem VI öğrencisi bulunmaktadır. Araştırma grubunu Nisan 2008 tarihlerinde kırsal hekimlik stajı yapan 40 öğrenci ve fakülte dışında staj yapan 13 öğrenci dışındaki dönem VI öğrencileri (211 kişi) oluşturmaktadır. Araştırma grubunun tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Öğrencilere yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanmıştır. Veri analizi SPSS 15.0 paket istatistik programı ile yapılmıştır. Analizlerde yüzde dağılımları ve ki-kare testi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırma grubunu oluşturan 211 kişiden 195 i ile görüşülmüş, 10 kişi araştırmaya katılmayı kabul etmemiştir. Toplam 185 (%87.6) kişi anketi yanıtlamıştır. Katılan öğrencilerin %62.2 si Türkçe Tıp, %37.8 i İngilizce Tıp grubundadır, %51.9 u erkektir. Yaklaşık yarısı (%46.5) 24 yaşındadır, yaş ortalaması ± 0.94 tür, %36.2 si yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin %31.9 unun annesi, %60.0 ının babası üniversite mezunudur, %37.8 inin annesi, %90.8 inin babası halen gelir getirici bir işte çalışmaktadır, %27.0 sinin yakın akrabaları arasında en az bir doktor vardır. Öğrencilerin yarısı (%49.2) ailesinin ekonomik durumunu orta, %40.0 ı iyi, %8.1 i çok iyi, %2.7 si kötü olarak değerlendirmiştir. Yaklaşık yarısı (%45.9) kendi isteğiyle tıp fakültesine girmiştir, %69.2 si okulundan memnundur, yarısının (%49.7) okul başarı ortalaması B1 düzeyindedir (Tablo 1). Çoğunluğu (%69.7) boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçirirken, %15.6 sının spor ya da hobi gibi düzenli yaptığı bir faaliyet vardır. Araştırma grubundan 12 kişi TUS a girmeyeceğini belirtmiştir. Bunların yedisi erkek, beşi kadındır; dokuzu İngilizce üçü Türkçe grubunda, yaş ortalamaları Tablo 1. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin bazı bulguların dağılımı (Nisan 2008) Sayı Yüzde Okul memnuniyeti Memnun olmayan Emin olmayan Memnun olan Tıp fakültesine girme nedeni Kendi isteği ile Ailesinin isteği ile Saygın olması Maddi getirisi Emin olmayan Okul başarı ortalaması (C) (B2) (B1) (A2) (A1) Mezuniyet sonrası tercihi Uzman hekimlik Akademik kariyer Yurt dışı çalışma Diğer* TUS Gerekli Emin olmayan Gereksiz TUS un zorluk düzeyi Çok zor Zor Yapılabilir Kolay Toplam * Pratisyen, aile hekimi, iş yeri hekimi, hekimlik dışı bir iş, kararsız ± 1.4 tür. TUS a girecek olan 173 öğrencinin %24.3 ü TUS a hiç hazır olmadığını, %53.7 si hazır olmadığını, %19.7 si emin olmadığını, sadece %2.3 ü hazır olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %71.2 si TUS un ailesi için önemli veya çok önemli olduğunu, %15.6 sı TUS un kendisi için önemli olmadığını, %77.7 si önemli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %49.1 i kendisini bir alanda geliştirmek için, %35.3 ü mesleki kariyer için, %9.2 si para kazanmak için TUS u kazanmak istediğini belirtmiştir. Uzmanlık alanı olarak tercih edilen ilk beş alan şunlardır: pediatri (%14.5), kardiyoloji (%13.9), kadın doğum (%12.1), göz (%12.1) ve kulak burun boğaz (%9.3). Öğrenciler TUS için, son bir ayda günde ortalama 2.8 ± 2.2 saat çalış- 62 H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Tablo 2. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin ortalama ders çalışma sürelerine ilişkin bulguların dağılımı (Nisan 2008) Ortalama SD En az En çok Ortanca Tepe değer Günlük çalışma süresi (saat) Son bir ayda günlük çalışma süresi (saat) Toplam hazırlanma süresi (ay) SD: Standart sapma. Tablo 3. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin TUS sonucu alacakları puanları belirleyen faktörlerin katkısına ilişkin bulguların dağılımı (Ankara, Nisan 2008) Dershaneye gitmeyenler (n= 76) Dershaneye gidenler (n= 97) Tıp eğitimi Bireysel çalışmalar Tıp eğitimi Bireysel çalışmalar Dershane Ortalama SD En az En çok Tepe değer Ortanca < % % Toplam SD: Standart sapma. maktadır. Öğrenciler TUS a hazırlanmak için ortalama 11.2 ± 5.6 ay çalışılması gerektiğini düşünmektedir (Tablo 2). Öğrencilerin yaklaşık yarısı (%52.0) ders çalışmak için uygun ortam bulduğunu, büyük çoğunluğu (%96.5) TUS için bilgi eksiği olduğunu belirtmiştir. TUS a hazırlanırken bilgi eksiği olduğu düşünülen ilk beş alan şunlardır: farmakoloji (%76.9), biyokimya (%56.1), pediatri (%34.7), anatomi (%30.1) ve mikrobiyoloji (%22.5). TUS a hazırlık çalışmalarında öğrencilerin hemen tamamı (%98.3) TUS a özel hazırlanmış kaynakları kullanırken, %5.2 si ders kitaplarını kullandığını, sadece iki kişi okul notlarından çalıştığını belirtmiştir. Girecekleri ilk TUS da istediği yeri kazanma şansı ortalaması %50.6 ± 23.3 tür (min-maks= 0-100, ortanca= 50). Araştırma kapsamındaki dönem VI öğrencilerinin %56.1 i (97 kişi) TUS hazırlık dershanelerine gittiğini veya gitmekte olduğunu belirtmiştir. Dershaneye gitme nedenleri arasında motivasyonu artırıyor (%34.0), birinin anlatması iyi oluyor (%19.6), okuldaki eğitim TUS a yönelik değil (%16.5), kendi başıma çalışamıyorum (%10.3), arkadaşı gittiği için (%7.3), diğer nedenler (%12.3, çekilişte çıkan, notlar daha özel ve TUS a spesifik, içimde kalmasın, özenli anlatıyor vb.) gibi gerekçeler bulunmaktadır. TUS sonucu alacakları puana tıp eğitiminin katkısını dershaneye gitmeyenler ortalama %30.6 ± 18.5, dershaneye gidenler %24.6 ± 12.0 olarak belirtmiştir (Tablo 3). Altı kişi tıp eğitiminin TUS da alacağı puana katkısını 0 olarak belirtmiştir. Bunlardan beşi dershaneye gitmeyenler arasındadır. Annesinin öğrenim düzeyi lise ve üstü olanlar, kadınlar, annesi gelir getiren işte çalışanlar, ekonomik durumunu çok iyi ya da iyi olarak değerlendirenler, mezuniyet sonrası tercihi uzman hekim olmak ya da akademik kariyer yapmak olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta dershaneye gitmektedir (p< 0.05) (Tablo 4). Evde kalanlar, okuldan memnun olanlar, okul ortalaması A olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta ilk girecekleri TUS u kazanma ihtimalini %50 ya da daha fazla düzeyde bulmaktadır (p< 0.05) (Tablo 4). TARTIfiMA Tıp eğitimi sonrası uzmanlık eğitimi için öngörülen TUS doktorların hayatında önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. HÜTF öğrencilerinin TUS konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya katılan öğrencilerin kardeş sayısının Türkiye ortalamasına göre daha az olması, tıpta okuyan öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeyine bağlı olabilir. Öğrencilerin yarısından fazlasının annesi ve babası lise ya da üniversite mezunudur. Bu değer, Türkiye geneline göre yüksek bulunmuştur [9]. Cilt 39 Say

5 Y ld z, Kurt, Öktem, Özcan, Özdemir ve Temel Tablo 4. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin bazı özelliklerine göre TUS hazırlık dershanesine gitme durumlarının ve ilk girecekleri TUS u kazanma ihtimallerinin yüzde dağılımı (n= 173) (Ankara, Nisan 2008) İlk girecekleri TUS u TUS hazırlık dershanesine Ki-kare kazanma ihtimali Ki-kare Giden Gitmeyen p < %50 %50 p Grubu Türkçe İngilizce Yaş Kaldığı yer Yurt Ev Cinsiyet Erkek Kadın Medeni durumu Bekar, arkadaşı yok Diğerleri Anne öğrenim durumu Ortaokul ve altı Lise ve üstü Baba öğrenim durumu Ortaokul ve altı Lise ve üstü Annesi Çalışan Çalışmayan Babası Çalışan Çalışmayan Ekonomik durumu Çok iyi, iyi Orta, kötü Akrabaları arasında doktor Var Yok Okul memnuniyeti Memnun/Emin olmayan Memnun olan Okula girme nedeni Kendi isteyen Diğer nedenler* Okul ortalaması (C) (B) (A) Mezuniyet sonrası tercihi Uzman hekim, akademik kariyer Diğer** * Ailesi isteyen, saygın olması, maddi getirisi, emin olmayan. ** Yurt dışında çalışma, pratisyen hekim, aile hekimi, iş yeri hekimi, hekimlik dışı bir iş, kararsız. 64 H ACETTEPE T IP D ERG S

6 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Araştırmaya katılanların yarısından fazlası tıp fakültesinden memnun olduğunu, yaklaşık yarısı tıp fakültesine kendi isteğiyle girdiğini belirtmiştir. Ailesinin isteğiyle girenler %22.2, saygın olduğu için tercih edenler %16.2, maddi getirisi için gelenler %11.9, fikri olmayanlar ise %3.8 dir. Bu bilgiler, toplumda tıp fakültesine girmenin daha çok aile isteğiyle olduğu kanısına ters düşmektedir. Sağlık sisteminde sürekli yapılan değişiklikler ve tıp doktorlarının gelirlerinin eskiye oranla düşmesi, tıp doktorlarına toplumda gösterilen saygının eskisine oranla azaldığının düşünülmesi, bu sonuçta etkili olmuş olabilir. Ancak bu değerlendirmenin yapılabilmesi için ayrıntılı niteliksel ve niceliksel çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu mezun olduktan sonra uzman hekim olarak çalışmayı düşünmektedir. Mezuniyet sonrası akademik kariyer yapmak isteyenler %14.6, yurt dışına gitmek isteyenler %8.1 dir. Bu bilgiler TUS un dönem VI öğrencileri için çok önemli olduğu gözlemiyle örtüşmektedir. Bu veriler, bu araştırma diğer tıp fakültelerinde yapıldığı takdirde tıp fakülteleri arasındaki öğrenci yönelim farklılıklarını ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu TUS un gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu bilgi TUS un fırsat eşitliği ortaya koyduğu kanısıyla örtüşmektedir. Ayrıca, TUS öncesi uzmanlık alanlarına yerleşme biçimine olan tepkiyi de göstermektedir. TUS uygulaması öncesinde asistan seçiminde haksız ve kayırmacı uygulamalar olduğu yönündeki görüşler buna etki eden bir faktör olabilir. TUS un, tıp eğitimi ortamına adalet ilkesi getirdiği, olumlu bir etki yaptığı, aynı zamanda uzmanlık eğitimine alınan asistan kalitesinde de artmaya yol açtığı düşünülmektedir. Ancak bir yarışma sınavı olması nedeniyle mezuniyet öncesi tıp eğitimini olumsuz etkilemekte ve ölçme-değerlendirmeyi bilişsel bilginin bir defada ve çoktan seçmeli sınav sınırlılıkları ile ölçülmesine indirgemektedir [8,10]. Çiçek ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yürürlükte olan TUS un, asistanların çoğunluğu tarafından (%67) bilgi ve beceri ölçme yönünden eksik bulunduğu saptanmıştır [8]. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı TUS un zor olduğunu belirtmiştir. Yaklaşık dörtte biri ise çok zor olduğunu söylemiştir. Bu bilgi dönem VI öğrencilerinin TUS için duydukları kaygının yüksekliğiyle uyuşmaktadır. TUS ile belirlenen uzmanlık eğitimi kadrolarının talebe göre az sayıda olması, bu kaygının artmasının bir nedenidir. Nisan 2007 TUS sonuçlarına göre sınava başvuran hekim sayısı 14,473 iken, bir uzmanlık programına yerleşen aday sayısı yalnızca 2706 dır [11]. Araştırmaya katılanların %93.5 i TUS a gireceğini belirtmiştir, bunların yarıdan fazlası kendisini TUS a hazır hissetmediğini, %24.3 ü hiç hazır olmadığını söylerken, TUS a hazır olduğunu söyleyenler sadece %2.3 tür. Bu bilgiler, dönem VI nın çok yoğun geçtiği, çalışmak için yeterli boş zaman kalmadığı kanısını doğrulamaktadır. TUS a girecek olanların %71.2 si TUS un ailesi için önemli veya çok önemli olduğunu belirtmiştir. TUS un kendisi için önemli olduğunu söyleyenler %77.5 dir. Bu değerlendirme, TUS kaygısının dönem VI öğrencilerinin kendilerinden kaynaklandığı kadar, aile isteğinin/baskısının da bu konuda etkili olduğunu göstermektedir. TUS a girecek olanların %49.1 i TUS u kazanmak isteme nedenini bir alanda kendini geliştirme isteğinden kaynaklandığını söylemiştir. %35.3 ü kazanma isteğine mesleki kariyer, %9.2 si para kazanmak derken; aile isteği, mecburi hizmeti ertelemek, pratisyen hekimliğin tatmin edici olmaması gibi nedenler de belirtmişlerdir. Çiçek ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise hekimlerin %60 ının birinci basamaktaki olumsuz koşullar ve pratisyen hekimlerin karşı karşıya olduğu güçlükler nedeniyle uzmanlaşmayı istedikleri belirlenmiştir. Uzmanlaşmak için ikinci neden ise daha iyi ekonomik koşullara ulaşma isteğidir [8]. TUS a girecek olanların uzmanlık eğitimi için en çok tercih ettikleri alanlar sırasıyla; pediatri, kardiyoloji, kadın doğum, göz, kulak burun boğaz, dahiliye, ortopedi, radyoloji, dermatoloji, psikiyatri, üroloji ve genel cerrahidir. Tercih edilen alanlar değerlendirildiğinde bu alanların daha çok klinik alanlar olduğu görülmektedir. Bu sonuç, öğrencilerin ekonomik kaygılar ya da mesleki kariyer nedeniyle uzmanlık eğitimini tercih etme nedenlerini belirtmiş olmalarını destekler niteliktedir. TUS a girecek olanların yaklaşık yarısı günlük ortalama saat ders çalışmaktadır. %10 u günde dört saatten fazla çalışmakta, %5.8 i ise hiç çalışmamaktadır. Son bir ayda ise öğrencilerin %41 i saat arasında ders çalıştıklarını belirtirken, %16.4 ü günde dört saatten fazla çalıştığını belirtmiştir. %6.9 u hiç çalışmadığını söylemiştir. Bu bilgiler belirgin bir fark olmamakla beraber sınav tarihinin yaklaştığı son bir ayda çalışma ortalamalarının yükseldiğini göstermektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı, 7-12 aylık bir çalışma süresinin TUS için yeterli olduğunu düşünmektedir. TUS için günde ortalama 2.6 ± 1.6 saat, son bir ayda ortalama 2.8 ± 2.2 saat çalışıldığı belirtilmiştir. Öğrenciler, TUS a hazırlanmak için ortalama 11.2 ± 5.6 ay çalışmak gerektiğini düşünmektedir. TUS a girecek dönem VI öğrencilerinin yarıdan fazlası ders çalışmak için uygun ortam bulduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin hemen hepsi TUS için bilgi eksiği olduğunu düşünmektedir. Bu bilgiler öğrencilerin genelde ders çalış- Cilt 39 Say

7 Y ld z, Kurt, Öktem, Özcan, Özdemir ve Temel mak için uygun ortam bulabilmelerine rağmen yeterli zaman bulamadıklarını düşündürmektedir. TUS a girecek olanların büyük kısmı farmakoloji alanında bilgi eksiği olduğunu düşünmektedir. Bunu sırasıyla biyokimya, pediatri, anatomi, mikrobiyoloji ve kadın doğum izlemektedir. Bu durum öğrencilerin daha çok preklinik alanda kendilerini eksik hissettiklerini göstermektedir. Bunun nedeninin bu alanlardaki eğitimin, tıp eğitiminin ilk yıllarında alınmış olmasının yanında, bilgilerin pratikte fazla kullanılmamasıyla ilişkili olduğu düşünülebilir. Tıp Sağlık Eğitim Konseyi nin başlattığı girişimle, tıp eğitiminde yer alması gereken içeriklerin listelendiği bir Çekirdek Eğitim Programı Hacettepe Üniversitesi nde başlatılmıştır. Bu programla, son sınıfta uzmanlık için seçme sınavına girişe odaklanan öğrencileri, önceki yıllarda kazanılması gereken etkinliklere yöneltme açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir. TUS a girecek olan dönem VI öğrencilerinin hemen hepsi TUS a hazırlık kaynaklarını kullandıklarını belirtmiştir. Okul notlarından çalıştıklarını belirten sadece iki kişi bulunmaktadır. Bu bilgiler okul notlarının ve ders kitaplarının TUS a hazırlık için pek kullanılmadığını gösterirken, çalışılması gereken konuların çokluğundan dolayı öğrencilerin özet bilgilerden çalışmayı tercih ettikleri ve ders notlarının TUS a yönelik olmadığı kanısını doğrulamaktadır. Ancak TTB ye göre; son yıllarda denetimsiz olarak açılan TUS dershaneleri ve TUS a hazırlık amacıyla basılan standart bilimsel kaliteden yoksun yayınlar; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, TTB ve uzmanlık derneklerinin ortak çabasıyla engellenmelidir [10]. TUS a girecek dönem VI öğrencilerinin yarıdan fazlası TUS dershanelerine gitmiş veya gitmektedir. TUS dan sonra istediği yere giremeyenlerin çoğunun dershaneye gideceği düşünülürse bu oranın artması beklenmektedir. Bu veriler TTB nin ileri sürdüğü TUS dershanelerinin yaklaşık olarak 1 milyar dolara yaklaşan bir pazara sahip olduğu bilgisini doğrular niteliktedir [12]. Tıpta uzmanlık eğitiminde İzmir de eğitim veren kurumların güncel durumlarının saptanması, eğiticilerin ve asistanların uygulanan programa ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yılları arasında uzmanlık eğitimi veren birimlerin eğitim sorumlularının ve eğitim alan asistanların tümünü kapsayan ve uzmanlık eğitiminin pek çok basamağını araştıran bir çalışmada, katılımcılara, TUS için dershaneye gidip gitmedikleri ve kendilerine yararı sorulduğunda, %36.2 sinin ortalama 5.0 ± 3.8 ay (1-36 ay) boyunca TUS dershanesine gittiği, ortalama ± (250-10,000) YTL harcadığı ve %91.2 sinin dershaneyi 66 yararlı bulduğu saptanmıştır. TUS için dershaneye gidenler arasında birinci tercihine yerleşme sıklığı %30.5 iken, dershaneye gitmeyenler arasında bu sıklık %69.5 tir. TUS da ilk beş tercihini kazanan 154 (%61.6) kişinin TUS için dershaneye gitmediği, 73 (%51.4) kişinin ise gittiği saptanmıştır (p= 0.049) [8]. TUS a girecek olan dönem VI öğrencileri %34.0 ile en çok motivasyonlarını arttırdığı gerekçesiyle TUS dershanesine gittiğini veya gitmekte olduğunu belirtmiştir. Başka birisinden ders dinlemenin daha iyi olması, okuldaki eğitimin TUS a yönelik olmaması, kendi başına çalışamama, arkadaşı gittiği için dershaneye gitme gibi nedenler de belirtilmiştir. Bu bilgiler öğrencilerin kısa zamanda daha yoğun olarak dershanelerde bilgiyi alabilecekleri görüşünde olduklarını düşündürmektedir. Tıp öğrencileri için dershaneye gitme oranıyla tıp fakültesinde derslere düzenli devam edenlerin oranının karşılaştırılması için yapılabilecek bir araştırma bu konuda daha açıklayıcı ve ilginç bilgiler verebilir. Ancak İzmir de yapılan çalışmada TUS dershanelerinin hekimlerin birinci ya da ilk beş tercihlerine yerleşmeleri açısından bir etkide bulunmadığı saptanmıştır [8]. TUS a girecek olan dönem VI öğrencilerinin yarısından çoğu TUS da istediği yeri kazanma şansını %50-75 arasında değerlendirmiştir. TUS da istenilen yerin kazanılma şansının ortalama %50.6 olduğu belirlenmiştir. TUS a girecek dönem VI öğrencilerinin çoğu TUS a hazır olmadıklarını düşünse de büyük oranda istedikleri yeri kazanacaklarını düşünmektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı TUS nedeniyle sosyal yaşantısının, arkadaş ilişkisinin, beslenme durumunun, tatil programlarının, beden ve ruh sağlığının etkilendiğini belirtmiştir. Etkilendiği belirtilen diğer faktörler arasında enerji içeceği/kola/çay/kahve, sigara/alkol tüketimi, uyku düzeni, gazete-yayın takibi, ilaç kullanımı bulunmaktadır. Bu bilgiler öğrencilerin hayatlarının TUS nedeniyle belirgin olarak etkilendiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu etkilenme durumunun ne kadarının TUS ile ilgili olduğunu, ne kadarının tıp eğitiminin yoğunluğundan kaynaklandığını değerlendirmek için daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Dershaneye gitmeyen öğrenciler (n= 76), TUS sonucu alacakları puana tıp eğitiminin katkısını ortalama %30.6 ± 18.5, bireysel çalışmalarının katkısını ortalama %65.5 ± 18.0 olarak belirtmişlerdir. Bu öğrenciler, TUS daki başarılarını çoğunlukla kendi bireysel çabalarında görmektedir. Dershaneye giden öğrenciler ise (n= 97) TUS sonucu alacakları puana tıp eğitiminin katkısını ortalama %24.6 ± 12.0, bireysel çalışmalarının katkısını ortala- H ACETTEPE T IP D ERG S

8 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ma %52.5 ± 13.6, dershanenin katkısını %22.9 ± 12.1 olarak belirtmiştir. Dershaneye giden öğrenciler de TUS daki başarılarını büyük çoğunlukla kendi bireysel çabalarına dayandırmakla beraber, bu oran dershaneye gitmeyen öğrencilerde daha yüksektir. Dershaneye gitmeyen öğrenciler, gidenlere göre daha yüksek oranda tıp eğitiminin TUS a katkısı olduğunu belirtmiştir. Çalışmada anne öğrenim durumu ortaokul ve altı olan öğrencilerin %44.6 sının, lise ve üstü olanların %64.6 sının dershaneye gittiği belirlenmiştir (p= 0.009). Annesi çalışan öğrencilerin %67.7 si, çalışmayanların ise %49.1 i dershaneye gitmektedir (p= 0.017). Anne öğrenim durumu daha iyi olanların ekonomik durumunun da daha iyi olduğu varsayılabilir. Gelir durumu, dershaneye gitme durumunu da etkilemektedir. Ekonomik durumunu çok iyi veya iyi olarak belirten öğrencilerin %67.5 i, orta veya kötü olarak belirten öğrencilerin %45.6 sı TUS dershanesine gitmiş veya gitmektedir (p= 0.004). Araştırma kapsamındaki dönem VI öğrencilerinden mezuniyet sonrası uzman hekim olmak veya akademik kariyer yapmak isteyenlerin %59.1 i, bunun dışında tercihi olanların ise %37.5 i TUS dershanesine gitmektedir (p= 0.048). Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Uzman hekim ve akademisyen olmak isteyenler, doğal olarak TUS da iyi puan almak zorundadır. Bu, dershaneye gitmek isteme nedenlerini açıklayabilir. SONUÇ ve ÖNER LER HÜTF dönem VI öğrencilerinin büyük bir kısmı TUS hazırlık dershanesine gitmektedir. Bu öğrencilerin çoğunlukla orta, yüksek gelir grubunda olduğu ve dershanenin TUS başarısına olan katkısının düşük olduğunu düşündüğü saptanmıştır. Bu konuda, öğrencilerin dönem V in ilk günlerinde okul yönetimi tarafından bir seminerle bilgilendirilmesi faydalı olacaktır. Düzenli bir faaliyetle uğraşan öğrencilerin az sayıda olduğu saptanmıştır. Öğrenci-danışman ilişkisinin arttırılması için gerekli girişimlerde bulunulması, okulun ulaşılabilir sosyal imkanlarının artırılması gerekmektedir. Öğrencilerin büyük bir bölümü preklinik alanlardaki bilgilerinin eksik olduğunu düşünmektedir. Preklinik alan eğitiminin daha etkili olması için yeniden gözden geçirilmesi, klinik çalışmalarında bu bilgilerin tekrarlanmasına olanak sağlayacak eğitim uygulamalarının artırılması faydalı olacaktır. TUS hazırlık sürecinde olan öğrencilere tıp eğitimlerini aksatmayacakları ve dershanelere ihtiyaç duymayacakları şekilde uygun çalışma olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda halen sürdürülen Çekirdek Eğitim Programı na uyum sürecinin ve amaçlanan kazanımların değerlendirilmesi bu nedenle önem taşımaktadır. Sağlık insan gücü planlamalarında uzman hekim ihtiyacı, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak saptanmalı, sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşını oluşturan birinci basamakta çalışan pratisyen hekimliğin özendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar mezuniyet öncesi tıp eğitimini de kapsamalıdır. Kaynaklar 1. Sayek İ, Kiper N, Odabaşı O. Türk Tabipleri Birliği mezuniyet öncesi tıp ğitimi raporu. Ankara: Mart 2008; Sayek İ. Tıp fakülteleri kök hücre yetiştirmeli. Medimagazin Hekimler Birliği Vakfı < 3. Çiçek C, Terzi C. Tıpta uzmanlık eğitimi (İzmir ölçekli iki araştırma ve karşılaştırmalı sonuçları). Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Birinci Baskı. Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Yükseköğretim Kurulu. Türkiye Sağlık İnsangücü Durum Raporu. Bakanlık Yayın No: 739. Ankara, 2008; Saçaklıoğlu F. Dünyada tıp eğitimi. Toplum ve Hekim 1997; 12: WFME. Edinburgh Decleration, World Federation for Medical Education. Edinburg, Sayek İ, Ünal F. Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl. Ankara, Özvarış ŞB, Sayek İ. Tıp eğitiminde değişim. Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 36: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye: Türk Tabipleri Birliği. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu, < 11. T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler <http://www.osym.gov.tr/belgegoster.aspx? F6E10F CFF D5EC50F893A6B2904DF49B78F> 12. ATO seçimlerinde TUS dersanesi gölgesi. Hekim Postası, ATO Yayını, Nisan 2008: 17. Cilt 39 Say

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖRNEĞİ Nermin ÇELİK 1, Umut ÜZMEZ 2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖRNEĞİ Nermin ÇELİK 1, Umut ÜZMEZ 2 Çelik, Üzmez ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖRNEĞİ Nermin ÇELİK 1, Umut ÜZMEZ 2 Özet Bu araştırmanın amacı, çağrı merkezi hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* Prof.Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Detaylı

ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Dilek ŞAHİN 1, Derman KÜÇÜKALTAN 2, Fikriye TOKER KAYA 3 Özet Çalışmanın Amacı özel hastanelerdeki

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öğr. Gör. Dr. Menekşe Şahin Hitit Üniversitesi meneksesahin@hitit.edu.tr Fikret Tepençelik Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz: 143-160, 2007, Copyright 2007 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2007) Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler:

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Dilara DEMİRBULAK Yeditepe Üniversitesi, İngilizce Öğretimi Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Dilara DEMİRBULAK Yeditepe Üniversitesi, İngilizce Öğretimi Bölümü, İstanbul, Türkiye. Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi 1641-1660 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ UYGULAMALARA VE ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ *

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013 ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 12 (2): 33-47 ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Zehra Y. Dökmen* Şennur T. Kışlak** Özet Amaç: Bu araştırmanın

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL 1 Cevat SÖYLEMEZ 2 Kariyer yönetiminde ve

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:213 Cilt:2 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ * Nevide Akpınar Dellal - Zeynep Kara Özet Profesyonel öğretebilmek için, bir öğretmenin gerekli tüm

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı