Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri"

Transkript

1 ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem 2, Serkan Özcan 2, Nurdan Özdemir 2, Fehminaz Temel 3 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 2 İntörn Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 3 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Tanımlayıcı tipte olan çalışmada veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma grubunu, Nisan 2008 döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencisi olan toplam 264 kişiden, Kırsal Hekimlik Stajı yapan 40 ve dışarıda staj yapan 13 öğrenci dışındaki 211 kişi oluşturmaktadır, anketi 185 (%87.6) kişi yanıtlamıştır. Yaş ortalaması 24.1 ± 0.9 yıldır; %45.9 u kendi isteği ile tıp fakültesine girmiştir; %69.1 i tıpta uzmanlık sınavı (TUS) nı çok zor ya da zor olarak değerlendirmiştir. TUS için, son bir ayda günde ortalama 2.8 ± 2.2 saat çalışmaktadırlar. Uzman hekim olmak isteyenler çoğunluktadır (%67.6), yaklaşık yarısı (%48.0) ders çalışmak için uygun ortam bulamadığını belirtmiştir, %68.3 ü istediği yeri kazanma olasılığının %50 ve daha fazla olduğunu düşünmektedir. Uzmanlık alanı olarak tercih edilen ilk beş alan; pediatri (%14.5), kardiyoloji (%13.9), kadın doğum (%12.1), göz (%12.1) ve kulak burun boğaz hastalıklarıdır (%9.3). TUS a hazırlanırken en çok bilgi eksiği olduğu düşünülen ilk beş alan ise şunlardır: farmakoloji (%76.9), biyokimya (%56.1), pediatri (%34.7), anatomi (%30.1) ve mikrobiyoloji (%22.5). TUS a hazırlık çalışmalarında, öğrencilerin %98.3 ü TUS a özel kaynakları kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin %56.1 i TUS dershanelerine gitmiş veya halen gitmekte olduğunu belirtmiştir. TUS da alacakları puana tıp eğitiminin katkısını dershaneye gitmeyenler ortalama %30.6 ± 18.5, dershaneye gidenler %24.6 ± 12.0 olarak belirtmiştir. Annesinin öğrenim düzeyi lise ve üstü olanlar, kadınlar, annesi gelir getiren işte çalışanlar, ekonomik durumunu çok iyi ya da iyi olarak değerlendirenler, mezuniyet sonrası tercihi uzman hekim olmak ya da akademik kariyer yapmak olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta dershaneye gitmektedir (p< 0.05). Evde kalanlar, okuldan memnun olanlar, okul ortalaması A olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta ilk girecekleri TUS u kazanma ihtimalini %50 ve üzerinde düşünmektedir (p< 0.05). TUS hazırlık sürecinde olan öğrencilere tıp eğitimlerini aksatmayacakları ve dershanelere ihtiyaç duymayacakları şekilde uygun çalışma olanaklarının sağlanması faydalı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Tıpta uzmanlık sınavı, tıp öğrencisi, tıp eğitimi. ABSTRACT The opinions of sixth-year students in Hacettepe University Faculty of Medicine on medical speciality examination In this descriptive study, data was collected by face to face interview. Participants were 211 sixthyear students in Hacettepe University Faculty of Medicine. The questionnaires were replied by 185 of them (87.6%). The mean age of the students was 24.1 ± 0.9 years, 45.9% chosen the medical faculty voluntarily. Sixty-nine point one percent thought that the Medical Speciality Examination (MSE) was difficult or very difficult. They stated that they had studied approximately 2.8 ± 2.2 hours/day in order to be prepared for that test. Most of the students stated that they wanted 60 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri to become a medical specialist (67.6%), nearly half of them thought that they didn t have a suitable environment for studying (48.0%). Sixty-eight point three percent thought that the probability of getting the required score for the desired medical speciality was 50% or more. The five most preferred specialities were pediatrics (14.5%), cardiology (13.9%), obstetrics and gynecology (12.1%), ophthalmology (12.1%) and otorhinolaryngology (9.3%). The first five areas that the students thought they were insufficient in knowledge were pharmacology (76.9%), biochemistry (56.1%), pediatrics (34.7%), anatomy (30.1%) and microbiology (22.5%). Ninty-eight point three percent of the students stated that they preferred to study the test books published for the MSE, 56.1% has gone or still going to private teaching companies for the MSE. The students attending the private teaching companies declared that the medical education s average contribution to the exam score was 30.6% ± However the non-attendants thought it would have been 24.6% ± The students whose mothers educational level was higher and had a job, females, the students who declared that their socioeconomic status was better, and who are planning to have a career in medicine or a medical speciality, preferred to go to private teaching companies more, compared to others (p< 0.05). The students living in a house, who were satisfied with their schools, and the students whose average school grades were A, thought mostly that the probability of getting the required score for the desired medical speciality in their first exams was 50% or more, compared to the others (p< 0.05). Appropriate studying conditions should be set for the medical students in order to avoid their need for private teaching companies and resulting diversion from medical education. Key Words: Medical speciality examination, medical students, medical education. Türkiye de tıp fakültelerinde eğitimin daha nitelikli yapılabilmesi için önemli değişimler yaşanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) 1963 yılında entegre tıp eğitimini uygulamaya koymuş, yaklaşık 30 yıl sonra öğrenen merkezli tıp eğitimi uygulamaları başlamıştır, 2002 yılında Tıp Sağlık Eğitim Konseyi Ulusal Çekirdek Eğitim Programını hazırlayarak temel tıp eğitiminde ulusal düzeyde standardizasyon yönünde önemli bir adım atmıştır [1]. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 2007 yılı sonunda yapılan çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye de 49 tıp fakültesi öğrenci almaktadır, 17 fakülte ise kuruluş aşamasındadır ve öğrenci almamaktadır. Tıp fakültesi sayısı son iki yılda belirgin düzeyde artmıştır. Tıp fakültelerine alınan öğrenci sayısı 2007 yılında 4980 dir. Bu sayı 1985 yılına kadar sürekli olarak artmış, 1985 yılında 5440 ile en yüksek değere ulaşmıştır [1]. Tıp fakültesi ve öğrenci sayılarındaki artış uzmanlık eğitimi almak isteyenlerin sayısını da artırmıştır. Uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların seçimi için 1987 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) uygulaması başlatılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu na bağlı ÖSYM tarafından yılda iki kez uygulanan sınava 14,000-16,000 arasında başvuru olmaktadır. Sınavda yaklaşık 16 adaya bir kadro açılmaktadır [2,3]. Pratisyen hekimliğe verilen değer, mesleki itibar ve maddi sorunlar nedeniyle hekimler, TUS u hedefledikleri dalda uzmanlaşma olanağı sağlayacak bir aşama olarak değil, mutlaka kazanılması gereken, kendilerini ispatlamak için savaşacakları bir alan olarak görmeye başlamışlardır [1]. Mart 2008 tarihinde yayınlanan Türkiye Sağlık İnsan Gücü Raporu na göre, Türkiye de toplam 50 eğitim kurumunda tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir [4]. Ülkemizde aktif çalışan hekimlerin sayısı Sağlık Bakanlığında 59,357, üniversitelerde 24,492, özel sektörde de 19,328 olmak üzere toplam 103,177 dir. Türkiye de aktif çalışan pratisyen hekim sayısı ise toplam 30,662 dir. Tıpta uzmanlık eğitimi verilen üniversitelerde 1999 yılında uzmanlık eğitimi için 2683 TUS kontenjanı ayrılmışken Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde 1046 kontenjan ayrılmıştır yılında bu sayı üniversitelerde 3964 e, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise 1966 ya ulaşmıştır yılında, uzmanlık eğitim veren Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumu ile birlikte toplam kontenjan sayısı 6065 e ulaşmıştır. Türkiye de 50 üniversitede, Adli Tıp Kurumunda ve Sağlık Bakanlığına bağlı 48 eğitim ve araştırma hastanesinde verilmekte olan tıpta uzmanlık eğitimi için yılları arasında ayrılan TUS kontenjanı toplam 47,017 dir [4]. Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu (World Federation for Medical Education), tıp eğitiminin amacını tüm insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak için hekim yetiştirmek olarak tanımlamaktadır [5,6]. Tıp eğitiminin amacı birinci basamakta hizmet verecek hekimlerin yetiştirilmesi iken, tıp fakültesi mezunları arasında bir yarış haline gelen TUS sonuçları, fakülteler arasında da başarının göstergesi olarak kullanılır olmuştur. Son yıllarda sayıları giderek artan TUS hazırlık dershaneleri kurulmuştur [7]. Türkiye de tıp eğitiminde önemli ve saygın bir yeri olan HÜTF 1963 yılında kurulmuştur. O yıllarda dünyada çok az fakültede uygulanan, bugünün tıp eğitimi kavramları içinde olmazsa olmaz olarak kabul edilen konuların entegre bir şekilde verilmesini bir eğitim modeli olarak benimsemiş ve öğrenci merkezli, sistematik tıp eğitimini toplumda da uygulayarak yaygınlaştırmıştır. Aynı dönemde tıp eğitiminde öğrencinin Cilt 39 Say

3 Y ld z, Kurt, Öktem, Özcan, Özdemir ve Temel hasta ile karşılaşmasını tıp eğitiminin ilk yılına kadar taşıyarak örnek olmuştur. İntörnlük döneminde kırsal alanda eğitimin bir kısmını uygulaması, toplum hekimliğinin tıp eğitimindeki önemini ortaya koymuştur. Son yıllarda topluma dayalı, öğrenciyi eğitime aktif olarak katan, sorun çözmeyi ve sürekli gelişmeyi öğreten, humanistik tıp eğitimi ile entegre sistem güçlendirilmiştir [1,8]. Mezunlarının uzmanlık sınavlarındaki başarıları her dönem en üst düzeylerde olmuştur. Bu araştırmada HÜTF dönem VI öğrencilerinin, mezuniyet sonrası yaşamlarında önemli yeri olan TUS hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. YÖNTEM HÜTF de yapılan araştırma, tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışmadır. Fakültede 2008 yılında, Türkçe grubunda 1115, İngilizce grubunda 851 öğrenci bulunmaktadır, öğretim üyesi sayısı ise 476 dır [1]. Mart- Nisan 2008 tarihlerinde 264 dönem VI öğrencisi bulunmaktadır. Araştırma grubunu Nisan 2008 tarihlerinde kırsal hekimlik stajı yapan 40 öğrenci ve fakülte dışında staj yapan 13 öğrenci dışındaki dönem VI öğrencileri (211 kişi) oluşturmaktadır. Araştırma grubunun tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Öğrencilere yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanmıştır. Veri analizi SPSS 15.0 paket istatistik programı ile yapılmıştır. Analizlerde yüzde dağılımları ve ki-kare testi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırma grubunu oluşturan 211 kişiden 195 i ile görüşülmüş, 10 kişi araştırmaya katılmayı kabul etmemiştir. Toplam 185 (%87.6) kişi anketi yanıtlamıştır. Katılan öğrencilerin %62.2 si Türkçe Tıp, %37.8 i İngilizce Tıp grubundadır, %51.9 u erkektir. Yaklaşık yarısı (%46.5) 24 yaşındadır, yaş ortalaması ± 0.94 tür, %36.2 si yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin %31.9 unun annesi, %60.0 ının babası üniversite mezunudur, %37.8 inin annesi, %90.8 inin babası halen gelir getirici bir işte çalışmaktadır, %27.0 sinin yakın akrabaları arasında en az bir doktor vardır. Öğrencilerin yarısı (%49.2) ailesinin ekonomik durumunu orta, %40.0 ı iyi, %8.1 i çok iyi, %2.7 si kötü olarak değerlendirmiştir. Yaklaşık yarısı (%45.9) kendi isteğiyle tıp fakültesine girmiştir, %69.2 si okulundan memnundur, yarısının (%49.7) okul başarı ortalaması B1 düzeyindedir (Tablo 1). Çoğunluğu (%69.7) boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçirirken, %15.6 sının spor ya da hobi gibi düzenli yaptığı bir faaliyet vardır. Araştırma grubundan 12 kişi TUS a girmeyeceğini belirtmiştir. Bunların yedisi erkek, beşi kadındır; dokuzu İngilizce üçü Türkçe grubunda, yaş ortalamaları Tablo 1. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin bazı bulguların dağılımı (Nisan 2008) Sayı Yüzde Okul memnuniyeti Memnun olmayan Emin olmayan Memnun olan Tıp fakültesine girme nedeni Kendi isteği ile Ailesinin isteği ile Saygın olması Maddi getirisi Emin olmayan Okul başarı ortalaması (C) (B2) (B1) (A2) (A1) Mezuniyet sonrası tercihi Uzman hekimlik Akademik kariyer Yurt dışı çalışma Diğer* TUS Gerekli Emin olmayan Gereksiz TUS un zorluk düzeyi Çok zor Zor Yapılabilir Kolay Toplam * Pratisyen, aile hekimi, iş yeri hekimi, hekimlik dışı bir iş, kararsız ± 1.4 tür. TUS a girecek olan 173 öğrencinin %24.3 ü TUS a hiç hazır olmadığını, %53.7 si hazır olmadığını, %19.7 si emin olmadığını, sadece %2.3 ü hazır olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %71.2 si TUS un ailesi için önemli veya çok önemli olduğunu, %15.6 sı TUS un kendisi için önemli olmadığını, %77.7 si önemli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %49.1 i kendisini bir alanda geliştirmek için, %35.3 ü mesleki kariyer için, %9.2 si para kazanmak için TUS u kazanmak istediğini belirtmiştir. Uzmanlık alanı olarak tercih edilen ilk beş alan şunlardır: pediatri (%14.5), kardiyoloji (%13.9), kadın doğum (%12.1), göz (%12.1) ve kulak burun boğaz (%9.3). Öğrenciler TUS için, son bir ayda günde ortalama 2.8 ± 2.2 saat çalış- 62 H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Tablo 2. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin ortalama ders çalışma sürelerine ilişkin bulguların dağılımı (Nisan 2008) Ortalama SD En az En çok Ortanca Tepe değer Günlük çalışma süresi (saat) Son bir ayda günlük çalışma süresi (saat) Toplam hazırlanma süresi (ay) SD: Standart sapma. Tablo 3. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin TUS sonucu alacakları puanları belirleyen faktörlerin katkısına ilişkin bulguların dağılımı (Ankara, Nisan 2008) Dershaneye gitmeyenler (n= 76) Dershaneye gidenler (n= 97) Tıp eğitimi Bireysel çalışmalar Tıp eğitimi Bireysel çalışmalar Dershane Ortalama SD En az En çok Tepe değer Ortanca < % % Toplam SD: Standart sapma. maktadır. Öğrenciler TUS a hazırlanmak için ortalama 11.2 ± 5.6 ay çalışılması gerektiğini düşünmektedir (Tablo 2). Öğrencilerin yaklaşık yarısı (%52.0) ders çalışmak için uygun ortam bulduğunu, büyük çoğunluğu (%96.5) TUS için bilgi eksiği olduğunu belirtmiştir. TUS a hazırlanırken bilgi eksiği olduğu düşünülen ilk beş alan şunlardır: farmakoloji (%76.9), biyokimya (%56.1), pediatri (%34.7), anatomi (%30.1) ve mikrobiyoloji (%22.5). TUS a hazırlık çalışmalarında öğrencilerin hemen tamamı (%98.3) TUS a özel hazırlanmış kaynakları kullanırken, %5.2 si ders kitaplarını kullandığını, sadece iki kişi okul notlarından çalıştığını belirtmiştir. Girecekleri ilk TUS da istediği yeri kazanma şansı ortalaması %50.6 ± 23.3 tür (min-maks= 0-100, ortanca= 50). Araştırma kapsamındaki dönem VI öğrencilerinin %56.1 i (97 kişi) TUS hazırlık dershanelerine gittiğini veya gitmekte olduğunu belirtmiştir. Dershaneye gitme nedenleri arasında motivasyonu artırıyor (%34.0), birinin anlatması iyi oluyor (%19.6), okuldaki eğitim TUS a yönelik değil (%16.5), kendi başıma çalışamıyorum (%10.3), arkadaşı gittiği için (%7.3), diğer nedenler (%12.3, çekilişte çıkan, notlar daha özel ve TUS a spesifik, içimde kalmasın, özenli anlatıyor vb.) gibi gerekçeler bulunmaktadır. TUS sonucu alacakları puana tıp eğitiminin katkısını dershaneye gitmeyenler ortalama %30.6 ± 18.5, dershaneye gidenler %24.6 ± 12.0 olarak belirtmiştir (Tablo 3). Altı kişi tıp eğitiminin TUS da alacağı puana katkısını 0 olarak belirtmiştir. Bunlardan beşi dershaneye gitmeyenler arasındadır. Annesinin öğrenim düzeyi lise ve üstü olanlar, kadınlar, annesi gelir getiren işte çalışanlar, ekonomik durumunu çok iyi ya da iyi olarak değerlendirenler, mezuniyet sonrası tercihi uzman hekim olmak ya da akademik kariyer yapmak olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta dershaneye gitmektedir (p< 0.05) (Tablo 4). Evde kalanlar, okuldan memnun olanlar, okul ortalaması A olanlar diğerlerine göre daha yüksek sıklıkta ilk girecekleri TUS u kazanma ihtimalini %50 ya da daha fazla düzeyde bulmaktadır (p< 0.05) (Tablo 4). TARTIfiMA Tıp eğitimi sonrası uzmanlık eğitimi için öngörülen TUS doktorların hayatında önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. HÜTF öğrencilerinin TUS konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya katılan öğrencilerin kardeş sayısının Türkiye ortalamasına göre daha az olması, tıpta okuyan öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeyine bağlı olabilir. Öğrencilerin yarısından fazlasının annesi ve babası lise ya da üniversite mezunudur. Bu değer, Türkiye geneline göre yüksek bulunmuştur [9]. Cilt 39 Say

5 Y ld z, Kurt, Öktem, Özcan, Özdemir ve Temel Tablo 4. Araştırma kapsamındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin bazı özelliklerine göre TUS hazırlık dershanesine gitme durumlarının ve ilk girecekleri TUS u kazanma ihtimallerinin yüzde dağılımı (n= 173) (Ankara, Nisan 2008) İlk girecekleri TUS u TUS hazırlık dershanesine Ki-kare kazanma ihtimali Ki-kare Giden Gitmeyen p < %50 %50 p Grubu Türkçe İngilizce Yaş Kaldığı yer Yurt Ev Cinsiyet Erkek Kadın Medeni durumu Bekar, arkadaşı yok Diğerleri Anne öğrenim durumu Ortaokul ve altı Lise ve üstü Baba öğrenim durumu Ortaokul ve altı Lise ve üstü Annesi Çalışan Çalışmayan Babası Çalışan Çalışmayan Ekonomik durumu Çok iyi, iyi Orta, kötü Akrabaları arasında doktor Var Yok Okul memnuniyeti Memnun/Emin olmayan Memnun olan Okula girme nedeni Kendi isteyen Diğer nedenler* Okul ortalaması (C) (B) (A) Mezuniyet sonrası tercihi Uzman hekim, akademik kariyer Diğer** * Ailesi isteyen, saygın olması, maddi getirisi, emin olmayan. ** Yurt dışında çalışma, pratisyen hekim, aile hekimi, iş yeri hekimi, hekimlik dışı bir iş, kararsız. 64 H ACETTEPE T IP D ERG S

6 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Araştırmaya katılanların yarısından fazlası tıp fakültesinden memnun olduğunu, yaklaşık yarısı tıp fakültesine kendi isteğiyle girdiğini belirtmiştir. Ailesinin isteğiyle girenler %22.2, saygın olduğu için tercih edenler %16.2, maddi getirisi için gelenler %11.9, fikri olmayanlar ise %3.8 dir. Bu bilgiler, toplumda tıp fakültesine girmenin daha çok aile isteğiyle olduğu kanısına ters düşmektedir. Sağlık sisteminde sürekli yapılan değişiklikler ve tıp doktorlarının gelirlerinin eskiye oranla düşmesi, tıp doktorlarına toplumda gösterilen saygının eskisine oranla azaldığının düşünülmesi, bu sonuçta etkili olmuş olabilir. Ancak bu değerlendirmenin yapılabilmesi için ayrıntılı niteliksel ve niceliksel çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu mezun olduktan sonra uzman hekim olarak çalışmayı düşünmektedir. Mezuniyet sonrası akademik kariyer yapmak isteyenler %14.6, yurt dışına gitmek isteyenler %8.1 dir. Bu bilgiler TUS un dönem VI öğrencileri için çok önemli olduğu gözlemiyle örtüşmektedir. Bu veriler, bu araştırma diğer tıp fakültelerinde yapıldığı takdirde tıp fakülteleri arasındaki öğrenci yönelim farklılıklarını ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu TUS un gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu bilgi TUS un fırsat eşitliği ortaya koyduğu kanısıyla örtüşmektedir. Ayrıca, TUS öncesi uzmanlık alanlarına yerleşme biçimine olan tepkiyi de göstermektedir. TUS uygulaması öncesinde asistan seçiminde haksız ve kayırmacı uygulamalar olduğu yönündeki görüşler buna etki eden bir faktör olabilir. TUS un, tıp eğitimi ortamına adalet ilkesi getirdiği, olumlu bir etki yaptığı, aynı zamanda uzmanlık eğitimine alınan asistan kalitesinde de artmaya yol açtığı düşünülmektedir. Ancak bir yarışma sınavı olması nedeniyle mezuniyet öncesi tıp eğitimini olumsuz etkilemekte ve ölçme-değerlendirmeyi bilişsel bilginin bir defada ve çoktan seçmeli sınav sınırlılıkları ile ölçülmesine indirgemektedir [8,10]. Çiçek ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yürürlükte olan TUS un, asistanların çoğunluğu tarafından (%67) bilgi ve beceri ölçme yönünden eksik bulunduğu saptanmıştır [8]. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı TUS un zor olduğunu belirtmiştir. Yaklaşık dörtte biri ise çok zor olduğunu söylemiştir. Bu bilgi dönem VI öğrencilerinin TUS için duydukları kaygının yüksekliğiyle uyuşmaktadır. TUS ile belirlenen uzmanlık eğitimi kadrolarının talebe göre az sayıda olması, bu kaygının artmasının bir nedenidir. Nisan 2007 TUS sonuçlarına göre sınava başvuran hekim sayısı 14,473 iken, bir uzmanlık programına yerleşen aday sayısı yalnızca 2706 dır [11]. Araştırmaya katılanların %93.5 i TUS a gireceğini belirtmiştir, bunların yarıdan fazlası kendisini TUS a hazır hissetmediğini, %24.3 ü hiç hazır olmadığını söylerken, TUS a hazır olduğunu söyleyenler sadece %2.3 tür. Bu bilgiler, dönem VI nın çok yoğun geçtiği, çalışmak için yeterli boş zaman kalmadığı kanısını doğrulamaktadır. TUS a girecek olanların %71.2 si TUS un ailesi için önemli veya çok önemli olduğunu belirtmiştir. TUS un kendisi için önemli olduğunu söyleyenler %77.5 dir. Bu değerlendirme, TUS kaygısının dönem VI öğrencilerinin kendilerinden kaynaklandığı kadar, aile isteğinin/baskısının da bu konuda etkili olduğunu göstermektedir. TUS a girecek olanların %49.1 i TUS u kazanmak isteme nedenini bir alanda kendini geliştirme isteğinden kaynaklandığını söylemiştir. %35.3 ü kazanma isteğine mesleki kariyer, %9.2 si para kazanmak derken; aile isteği, mecburi hizmeti ertelemek, pratisyen hekimliğin tatmin edici olmaması gibi nedenler de belirtmişlerdir. Çiçek ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise hekimlerin %60 ının birinci basamaktaki olumsuz koşullar ve pratisyen hekimlerin karşı karşıya olduğu güçlükler nedeniyle uzmanlaşmayı istedikleri belirlenmiştir. Uzmanlaşmak için ikinci neden ise daha iyi ekonomik koşullara ulaşma isteğidir [8]. TUS a girecek olanların uzmanlık eğitimi için en çok tercih ettikleri alanlar sırasıyla; pediatri, kardiyoloji, kadın doğum, göz, kulak burun boğaz, dahiliye, ortopedi, radyoloji, dermatoloji, psikiyatri, üroloji ve genel cerrahidir. Tercih edilen alanlar değerlendirildiğinde bu alanların daha çok klinik alanlar olduğu görülmektedir. Bu sonuç, öğrencilerin ekonomik kaygılar ya da mesleki kariyer nedeniyle uzmanlık eğitimini tercih etme nedenlerini belirtmiş olmalarını destekler niteliktedir. TUS a girecek olanların yaklaşık yarısı günlük ortalama saat ders çalışmaktadır. %10 u günde dört saatten fazla çalışmakta, %5.8 i ise hiç çalışmamaktadır. Son bir ayda ise öğrencilerin %41 i saat arasında ders çalıştıklarını belirtirken, %16.4 ü günde dört saatten fazla çalıştığını belirtmiştir. %6.9 u hiç çalışmadığını söylemiştir. Bu bilgiler belirgin bir fark olmamakla beraber sınav tarihinin yaklaştığı son bir ayda çalışma ortalamalarının yükseldiğini göstermektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı, 7-12 aylık bir çalışma süresinin TUS için yeterli olduğunu düşünmektedir. TUS için günde ortalama 2.6 ± 1.6 saat, son bir ayda ortalama 2.8 ± 2.2 saat çalışıldığı belirtilmiştir. Öğrenciler, TUS a hazırlanmak için ortalama 11.2 ± 5.6 ay çalışmak gerektiğini düşünmektedir. TUS a girecek dönem VI öğrencilerinin yarıdan fazlası ders çalışmak için uygun ortam bulduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin hemen hepsi TUS için bilgi eksiği olduğunu düşünmektedir. Bu bilgiler öğrencilerin genelde ders çalış- Cilt 39 Say

7 Y ld z, Kurt, Öktem, Özcan, Özdemir ve Temel mak için uygun ortam bulabilmelerine rağmen yeterli zaman bulamadıklarını düşündürmektedir. TUS a girecek olanların büyük kısmı farmakoloji alanında bilgi eksiği olduğunu düşünmektedir. Bunu sırasıyla biyokimya, pediatri, anatomi, mikrobiyoloji ve kadın doğum izlemektedir. Bu durum öğrencilerin daha çok preklinik alanda kendilerini eksik hissettiklerini göstermektedir. Bunun nedeninin bu alanlardaki eğitimin, tıp eğitiminin ilk yıllarında alınmış olmasının yanında, bilgilerin pratikte fazla kullanılmamasıyla ilişkili olduğu düşünülebilir. Tıp Sağlık Eğitim Konseyi nin başlattığı girişimle, tıp eğitiminde yer alması gereken içeriklerin listelendiği bir Çekirdek Eğitim Programı Hacettepe Üniversitesi nde başlatılmıştır. Bu programla, son sınıfta uzmanlık için seçme sınavına girişe odaklanan öğrencileri, önceki yıllarda kazanılması gereken etkinliklere yöneltme açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir. TUS a girecek olan dönem VI öğrencilerinin hemen hepsi TUS a hazırlık kaynaklarını kullandıklarını belirtmiştir. Okul notlarından çalıştıklarını belirten sadece iki kişi bulunmaktadır. Bu bilgiler okul notlarının ve ders kitaplarının TUS a hazırlık için pek kullanılmadığını gösterirken, çalışılması gereken konuların çokluğundan dolayı öğrencilerin özet bilgilerden çalışmayı tercih ettikleri ve ders notlarının TUS a yönelik olmadığı kanısını doğrulamaktadır. Ancak TTB ye göre; son yıllarda denetimsiz olarak açılan TUS dershaneleri ve TUS a hazırlık amacıyla basılan standart bilimsel kaliteden yoksun yayınlar; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, TTB ve uzmanlık derneklerinin ortak çabasıyla engellenmelidir [10]. TUS a girecek dönem VI öğrencilerinin yarıdan fazlası TUS dershanelerine gitmiş veya gitmektedir. TUS dan sonra istediği yere giremeyenlerin çoğunun dershaneye gideceği düşünülürse bu oranın artması beklenmektedir. Bu veriler TTB nin ileri sürdüğü TUS dershanelerinin yaklaşık olarak 1 milyar dolara yaklaşan bir pazara sahip olduğu bilgisini doğrular niteliktedir [12]. Tıpta uzmanlık eğitiminde İzmir de eğitim veren kurumların güncel durumlarının saptanması, eğiticilerin ve asistanların uygulanan programa ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yılları arasında uzmanlık eğitimi veren birimlerin eğitim sorumlularının ve eğitim alan asistanların tümünü kapsayan ve uzmanlık eğitiminin pek çok basamağını araştıran bir çalışmada, katılımcılara, TUS için dershaneye gidip gitmedikleri ve kendilerine yararı sorulduğunda, %36.2 sinin ortalama 5.0 ± 3.8 ay (1-36 ay) boyunca TUS dershanesine gittiği, ortalama ± (250-10,000) YTL harcadığı ve %91.2 sinin dershaneyi 66 yararlı bulduğu saptanmıştır. TUS için dershaneye gidenler arasında birinci tercihine yerleşme sıklığı %30.5 iken, dershaneye gitmeyenler arasında bu sıklık %69.5 tir. TUS da ilk beş tercihini kazanan 154 (%61.6) kişinin TUS için dershaneye gitmediği, 73 (%51.4) kişinin ise gittiği saptanmıştır (p= 0.049) [8]. TUS a girecek olan dönem VI öğrencileri %34.0 ile en çok motivasyonlarını arttırdığı gerekçesiyle TUS dershanesine gittiğini veya gitmekte olduğunu belirtmiştir. Başka birisinden ders dinlemenin daha iyi olması, okuldaki eğitimin TUS a yönelik olmaması, kendi başına çalışamama, arkadaşı gittiği için dershaneye gitme gibi nedenler de belirtilmiştir. Bu bilgiler öğrencilerin kısa zamanda daha yoğun olarak dershanelerde bilgiyi alabilecekleri görüşünde olduklarını düşündürmektedir. Tıp öğrencileri için dershaneye gitme oranıyla tıp fakültesinde derslere düzenli devam edenlerin oranının karşılaştırılması için yapılabilecek bir araştırma bu konuda daha açıklayıcı ve ilginç bilgiler verebilir. Ancak İzmir de yapılan çalışmada TUS dershanelerinin hekimlerin birinci ya da ilk beş tercihlerine yerleşmeleri açısından bir etkide bulunmadığı saptanmıştır [8]. TUS a girecek olan dönem VI öğrencilerinin yarısından çoğu TUS da istediği yeri kazanma şansını %50-75 arasında değerlendirmiştir. TUS da istenilen yerin kazanılma şansının ortalama %50.6 olduğu belirlenmiştir. TUS a girecek dönem VI öğrencilerinin çoğu TUS a hazır olmadıklarını düşünse de büyük oranda istedikleri yeri kazanacaklarını düşünmektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı TUS nedeniyle sosyal yaşantısının, arkadaş ilişkisinin, beslenme durumunun, tatil programlarının, beden ve ruh sağlığının etkilendiğini belirtmiştir. Etkilendiği belirtilen diğer faktörler arasında enerji içeceği/kola/çay/kahve, sigara/alkol tüketimi, uyku düzeni, gazete-yayın takibi, ilaç kullanımı bulunmaktadır. Bu bilgiler öğrencilerin hayatlarının TUS nedeniyle belirgin olarak etkilendiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu etkilenme durumunun ne kadarının TUS ile ilgili olduğunu, ne kadarının tıp eğitiminin yoğunluğundan kaynaklandığını değerlendirmek için daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Dershaneye gitmeyen öğrenciler (n= 76), TUS sonucu alacakları puana tıp eğitiminin katkısını ortalama %30.6 ± 18.5, bireysel çalışmalarının katkısını ortalama %65.5 ± 18.0 olarak belirtmişlerdir. Bu öğrenciler, TUS daki başarılarını çoğunlukla kendi bireysel çabalarında görmektedir. Dershaneye giden öğrenciler ise (n= 97) TUS sonucu alacakları puana tıp eğitiminin katkısını ortalama %24.6 ± 12.0, bireysel çalışmalarının katkısını ortala- H ACETTEPE T IP D ERG S

8 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ma %52.5 ± 13.6, dershanenin katkısını %22.9 ± 12.1 olarak belirtmiştir. Dershaneye giden öğrenciler de TUS daki başarılarını büyük çoğunlukla kendi bireysel çabalarına dayandırmakla beraber, bu oran dershaneye gitmeyen öğrencilerde daha yüksektir. Dershaneye gitmeyen öğrenciler, gidenlere göre daha yüksek oranda tıp eğitiminin TUS a katkısı olduğunu belirtmiştir. Çalışmada anne öğrenim durumu ortaokul ve altı olan öğrencilerin %44.6 sının, lise ve üstü olanların %64.6 sının dershaneye gittiği belirlenmiştir (p= 0.009). Annesi çalışan öğrencilerin %67.7 si, çalışmayanların ise %49.1 i dershaneye gitmektedir (p= 0.017). Anne öğrenim durumu daha iyi olanların ekonomik durumunun da daha iyi olduğu varsayılabilir. Gelir durumu, dershaneye gitme durumunu da etkilemektedir. Ekonomik durumunu çok iyi veya iyi olarak belirten öğrencilerin %67.5 i, orta veya kötü olarak belirten öğrencilerin %45.6 sı TUS dershanesine gitmiş veya gitmektedir (p= 0.004). Araştırma kapsamındaki dönem VI öğrencilerinden mezuniyet sonrası uzman hekim olmak veya akademik kariyer yapmak isteyenlerin %59.1 i, bunun dışında tercihi olanların ise %37.5 i TUS dershanesine gitmektedir (p= 0.048). Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Uzman hekim ve akademisyen olmak isteyenler, doğal olarak TUS da iyi puan almak zorundadır. Bu, dershaneye gitmek isteme nedenlerini açıklayabilir. SONUÇ ve ÖNER LER HÜTF dönem VI öğrencilerinin büyük bir kısmı TUS hazırlık dershanesine gitmektedir. Bu öğrencilerin çoğunlukla orta, yüksek gelir grubunda olduğu ve dershanenin TUS başarısına olan katkısının düşük olduğunu düşündüğü saptanmıştır. Bu konuda, öğrencilerin dönem V in ilk günlerinde okul yönetimi tarafından bir seminerle bilgilendirilmesi faydalı olacaktır. Düzenli bir faaliyetle uğraşan öğrencilerin az sayıda olduğu saptanmıştır. Öğrenci-danışman ilişkisinin arttırılması için gerekli girişimlerde bulunulması, okulun ulaşılabilir sosyal imkanlarının artırılması gerekmektedir. Öğrencilerin büyük bir bölümü preklinik alanlardaki bilgilerinin eksik olduğunu düşünmektedir. Preklinik alan eğitiminin daha etkili olması için yeniden gözden geçirilmesi, klinik çalışmalarında bu bilgilerin tekrarlanmasına olanak sağlayacak eğitim uygulamalarının artırılması faydalı olacaktır. TUS hazırlık sürecinde olan öğrencilere tıp eğitimlerini aksatmayacakları ve dershanelere ihtiyaç duymayacakları şekilde uygun çalışma olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda halen sürdürülen Çekirdek Eğitim Programı na uyum sürecinin ve amaçlanan kazanımların değerlendirilmesi bu nedenle önem taşımaktadır. Sağlık insan gücü planlamalarında uzman hekim ihtiyacı, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak saptanmalı, sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşını oluşturan birinci basamakta çalışan pratisyen hekimliğin özendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar mezuniyet öncesi tıp eğitimini de kapsamalıdır. Kaynaklar 1. Sayek İ, Kiper N, Odabaşı O. Türk Tabipleri Birliği mezuniyet öncesi tıp ğitimi raporu. Ankara: Mart 2008; Sayek İ. Tıp fakülteleri kök hücre yetiştirmeli. Medimagazin Hekimler Birliği Vakfı < 3. Çiçek C, Terzi C. Tıpta uzmanlık eğitimi (İzmir ölçekli iki araştırma ve karşılaştırmalı sonuçları). Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Birinci Baskı. Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Yükseköğretim Kurulu. Türkiye Sağlık İnsangücü Durum Raporu. Bakanlık Yayın No: 739. Ankara, 2008; Saçaklıoğlu F. Dünyada tıp eğitimi. Toplum ve Hekim 1997; 12: WFME. Edinburgh Decleration, World Federation for Medical Education. Edinburg, Sayek İ, Ünal F. Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl. Ankara, Özvarış ŞB, Sayek İ. Tıp eğitiminde değişim. Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 36: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye: Türk Tabipleri Birliği. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu, < 11. T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler <http://www.osym.gov.tr/belgegoster.aspx? F6E10F CFF D5EC50F893A6B2904DF49B78F> 12. ATO seçimlerinde TUS dersanesi gölgesi. Hekim Postası, ATO Yayını, Nisan 2008: 17. Cilt 39 Say

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20132014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından önemi Alma Ata

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından önemi Alma Ata ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:233-238 Ankara da birinci basamak sa l k kurumlar nda çal flan Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi mezunu hekimlerin birinci basamakta sunulan hizmetlere iliflkin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1-ĠSTENĠLEN

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20162017 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (05.01.2017

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi

Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi Beklentiler Öneriler Arş. Gör. Dr. Yeşim BEŞLİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD TRABZON I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 24-28 TEMMUZ 2017 YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖSYM tarafından İlan edilecektir DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6).

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6). SAYISAL AÇIDAN TÜRKİYE DE ECZACILIK EĞİTİMİ TRENDİ: GERÇEKTEN İŞSİZ ECZACILAR OLACAK MI? Zekeriya AKTÜRK zekeriya@atauni.edu.tr Eczacılık fakültelerine 28 yılında ilk 1 bine giren öğrenciler yerleştirilirken

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ. Sınıfı: Tarih Öğrencinin Adı Soyadı: Okul Numarası: Cinsiyeti Kadın Erkek Mezun Olduğunuz Lise ve İli Öğrencinin İletişim Bilgileri: Adres: Medeni Durumunuz: Danışmanın Adı Soyadı: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 08.08.2014 REVİZE SAYISI: 17 YAYIN TARİHİ: 08.08.2014 SAYFA SAYISI: 9 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

EMO Basın- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)

EMO Basın- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) EMO NUN MESLEK ALANINDAKİ ÜNİVERSİTELER, ÖĞRENCİLER ve RAKAMLARLA BARAJ UYGULAMASININ SONUÇLARI Bahar Tanrısever EMO Basın- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bünyesinde yer alan mesleki alanlarda eğitim

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1ĠSTENĠLEN

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilere verilen burs ve yardımlarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri teşvik etmek, başarılı öğrencileri

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 11 Nisan 2003 14 Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Cemil Çelik*, Ramazan Amanvermez*, Dilek Gelmez Beker*, Gülden Başkol* Multidisipliner bir bilim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İki Farklı Dil, İki Farklı Program DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ () Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişinde Anadolu yakasının en yakın noktası

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR ANABİLİM DALI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi ABD Doktora Beslenme ve Diyetetik ABD

Detaylı

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı.

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖĞRENCİ ALIM İLANI Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları

Detaylı

Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı

Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 11 Nisan 2003 2 Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı Serpil Aydın*, Mehmet Eşber Özkömür** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

GİRİŞ. MATERYAL ve METOD: BULGULAR

GİRİŞ. MATERYAL ve METOD: BULGULAR Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları Opinions of Primary Care Family Physicians About Family

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13 Sağlık Bakanlığından: YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.4.2007-26506 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-8/2/2011-27840) (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencisi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖNKAYIT BAŞVURULARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖNKAYIT BAŞVURULARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖNKAYIT BAŞVURULARI 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için Pedagojik Formasyon Sertifika Programı önkayıt başvuruları 02 Şubat

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ T.C Uyruklu KONTENJAN Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş

Detaylı

Önlisanstan Lisans Eğitimine; DGS

Önlisanstan Lisans Eğitimine; DGS On5yirmi5.com Önlisanstan Lisans Eğitimine; DGS Önlisans eğitiminden lisansa geçmek istiyorsanız öncelikle Dikey Geçiş Sınavı'na girmeniz gerekiyor. Peki DGS nedir? Yayın Tarihi : 4 Haziran 2010 Cuma (oluşturma

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ Programın Amacı SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü programı sağlığın korunmasında, hastalıkların iyileştirilmesinde,

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi!

Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi! Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi! Mart 2015 Bugün Türkiye'de tıp eğitiminde ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. Yeni kurulan fakülteler bir yana köklü fakülteler

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI KONTENJAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÖZEL KOŞULLAR ANALİTİK KİMYA 6 6 SAY. FARMAKOGNOZİ 10 10 5 SAY.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Bahar yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

www.turkishfamilyphysician.com Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı:4

www.turkishfamilyphysician.com Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı:4 İzmir İlinde Bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki Aile Hekimliği Asistanlarının Aile Hekimliği Disiplini Konusunda Bilgileri ve Uzmanlık Eğitimi ile İlgili Görüşleri Opinions About Residency Training

Detaylı

2014-YGS SAYISAL BİLGİLER

2014-YGS SAYISAL BİLGİLER 2014-YGS SAYISAL BİLGİLER 1 2014-YGS Sayısal Bilgiler 2014-YGS ÖSYS Başvuran Aday Sayısı 2.086.115 Sınavsız Geçişe Başvuran Aday Sayısı 78.427 Sınava Giren Aday Sayısı 1.950.163 Sınava Girmeyen Aday Sayısı

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (30.06.2017

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay geçiş Yabancı uyruklu T.C. vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı uyruklu

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. Bilgilerinizi ve gerekli başvurumun kabulü için gereğini olurlarınıza saygılarımla arz ederim.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. Bilgilerinizi ve gerekli başvurumun kabulü için gereğini olurlarınıza saygılarımla arz ederim. 23/08/2017 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 10 / 08 / 2017 tarihli Milliyet Gazetesinde, eşzamanlı olarak YÖK ün akademik personel ilanları sayfasında ve Üniversiteniz Web sayfasında yayımlanan, Üniversiteniz

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı