8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR"

Transkript

1 8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR Konu Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. T X X X Cümle Yorumu Okuduklarını içerik yönünden değerlendirir. T X Deyim - Atasözü Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. T X X X Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. T X X X X Düşünce Yazıları Düşünce / bildirme yazıları yazar. T X X X X X Düşünceyi Geliştirme Yolları Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. T X X Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. T X X X X Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. T X Fiilimsiler Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. T X X Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. T X Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. T X Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. T X X Hikâyenin Unsurları Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. T X Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. T X X X X Karşılaştırma Cümleleri Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. T X X Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. T X Metin Türleri Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. T X X X X X Metinde Anlatıcı Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. T X X Metne Yönelik Sorular Metne ilişkin sorular oluşturur, sorulara cevap verir. T X X X X Metnin Başlığı Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. T X X X X Metne, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. T X X Metnin Dil ve Anlatımı Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. T X X X X X Metni biçim ve içerik yönünden değerlendirir. T X X Noktalama İşaretleri Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. T X X X X X Olay Yazıları Olay yazıları yazar. T X X X X Örtülü Anlam Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. T X X X X X Öznel - Nesnel Yargılı Cümleler Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. T X X X Paragraf Oluşturma Okuduklarını kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. T X X X X Sözcüğün Kazandığı Anlamlar Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. T X X X X

2 TEMALAR Konu Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. T X X X Yazım Kuralları Yazım kurallarını kavrayarak uygular. T X X X X X X Yazım ve noktalama kurallarına uyar T X X X X X X Amaç - Sonuç Cümleleri Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. T X X X X Cümlenin Ögeleri Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. T X Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. T X X Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. T X Eş, Zıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. T X X X Sebep - Sonuç Cümleleri Okuduğu metinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. T X X X X Anahtar Kelimeler Metindeki anahtar kelimeleri belirler. T X X X Bildirme Yazıları Bildirme yazıları yazar. T X Fiilde Çatı Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. T X Metin - Görsel İlişkisi Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. T X X Metinde Karşılaştırmalar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. T X X X X Metnin Ana fikri Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T X X X X X Metnin Konusu Metnin konusunu belirler. T X X X X X Metnin Planı Metnin planını kavrar. T X X Söz Sanatları Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. T X Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. T X X Şiirin Uyandırdığı duygular Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. T X X X Cümle Çeşitleri Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. T X Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. T X İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. T X Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. T X Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. T X X Metnin Yardımcı Fikirleri Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. T X X X Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. T X X X Paragrafta Anlam Bütünlüğü Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. T X Olayların Oluş Sırası Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. T X Anlatım Bozuklukları Anlatım bozukluklarını düzeltir. T X

3 TEMALAR Konu Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. T X Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. T X Cümleye Hâkim Olan Duygu Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. T X X Şiir Bilgisi Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. T X

4 8. SINIF TÜRKÇE TEMA Konu KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Düşünceyi Geliştirme Yolları X X X X X X Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama X X X Cümle Yorumu X Deyim - Atasözü X X X X Düşünce Yazıları X X X X X Fiilimsiler X X Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam X X Hikâyenin Unsurları X X X X Karşılaştırma Cümleleri X X X Metin Türleri X X X X X Metinde Anlatıcı X X Metne Yönelik Sorular X X X X X Metnin Başlığı X X X X X X Metnin Dil ve Anlatımı X X X X X X Noktalama İşaretleri X X X X X Olay Yazıları X X X X Örtülü Anlam X X X X X Öznel - Nesnel Yargılı Cümleler X X X Paragraf Oluşturma X X X X Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar X X X Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları X X X Yazım Kuralları X X X X X X Amaç - Sonuç Cümleleri X X X X Cümlenin Ögeleri X X Eş, Zıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler X X X Metnin Ana Fikri X X X X X Metnin Konusu X X X X X Metnin Yardımcı Fikirleri X X X X Sebep - Sonuç Cümleleri X X X X Sözcüğün Kazandığı Anlamlar X Metinde Karşılaştırmalar X X X X Anahtar Kelimeler X X X Bildirme Yazıları X Fiilde Çatı X Metin - Görsel İlişkisi X X Metnin Planı X X Söz Sanatları X X Şiirin Uyandırdığı duygular X X X Cümle Çeşitleri X X Paragrafta Anlam Bütünlüğü X Cümleye Hâkim Olan Duygu X X Olayların Oluş Sırası X Anlatım Bozuklukları X Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri X Şiir Bilgisi X

5 8. SINIF MATEMATİK Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Çarpanlar ve Katlar Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur. M Eylül - 22 Eylül Tam Sayıları Üslü İfade Şeklinde Yazma Pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. M a 2 18 Eylül - 22 Eylül EBOB - EKOK İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer M Eylül - 29 Eylül Aralarında Asal Doğal Sayıla Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. M Eylül - 29 Eylül Tam Sayı Kuvvetini Hesaplama Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar. M Ekim - 06 Ekim 10'un Tam Sayı Kuvvetleri Sayıların ondalık gösterimlerini 10 un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. M Ekim - 06 Ekim Üslü İfadelerde Denklik Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. M Ekim - 13 Ekim 10'un Tam Sayı Kuvvetleri Sayıları 10 un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. M Ekim - 20 Ekim Çok Küçük ve Çok Büyük Sayılar Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. M Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Tam Kare Doğal Sayılar Tam kare doğal sayıları tanır. M Ekim - 03 Kasım Tam Kare Sayıların Karekökü Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. M Ekim - 03 Kasım Tam Kare Olmayan Sayıların Karekökü Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. M Ekim - 03 Kasım Gerçek Sayılar Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. M Ekim - 03 Kasım Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. M Kasım - 10 Kasım Kök Şeklinde Gösterme ve Kök İçine Alma M Kasım - 17 Kasım Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. M Kasım - 24 Kasım Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. M Kasım - 01 Aralık Ondalık İfadelerin Kaekökleri Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. M Kasım - 01 Aralık Bir Olaya Ait Olası Durumlar Bir olaya ait olası durumları belirler. M Aralık - 08 Aralık "Daha Fazla", "Eşit", "Daha Az" Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir. M Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Eşit Şansa Sahip Olasılıklar Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. M Aralık - 15 Aralık Kesin ve İmkansız Olasılıklar Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar. M Aralık - 15 Aralık Bir Olayın Olma Olasılığı Basit olayların olma olasılığını hesaplar. M Aralık - 15 Aralık Kenarortay, Açıortay, Yükseklik Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. M Aralık - 22 Aralık Kenarlar Arası İlişki Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. M Aralık - 22 Aralık Kenar Açı İlişkisi Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. M Aralık - 29 Aralık Üçgen Çizme Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. M Aralık - 29 Aralık Pisagor Bağıntısı Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. M Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Dönme İle Görüntü Oluşturma Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur. M Ocak - 12 Ocak Dönme İle Görüntü Oluşturma Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder. M Ocak - 12 Ocak

6 Öteleme, Yansıma ve Dönme Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer. M Ocak - 19 Ocak Öteleme, Yansıma ve Dönme Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur. M Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Cebirsel İfadeler Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. M Şubat - 09 Şubat Cebirsel İfadelerin Çarpımı Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. M Şubat - 09 Şubat Özdeşikler Özdeşlikleri modellerle açıklar. M Şubat - 16 Şubat Cebirsel İfadelerde Çarpanlarına Ayırma Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. M Şubat - 23 Şubat Eş ve Benzer Şekillerin Açı Kenar Özellikleri Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler. M Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Benzerlik Oranı Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. M Mart - 09 Mart Tablo, Grafik ve Denklemler Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar. M Mart - 16 Mart Doğrunun Eğimi Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir. M Mart - 16 Mart Bir Değişkeni Diğeri Cinsinden İfade Etme Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder. M Mart - 23 Mart Bir Bilinmeyenli Denklemler Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. M Mart - 30 Mart İki Bilinmeyenli Denklemler İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer. M Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Denklemlerin Grafikleri Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki ku M Nisan - 13 Nisan Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Tanımı Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. M Nisan - 20 Nisan Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Sayı Doğrusunda Gösterimi Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. M Nisan - 27 Nisan Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözümü Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. M Nisan - 27 Nisan Dik Prizmalar Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. M Nisan - 04 Mayıs Dik Dairesel Silindir Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. M Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Dik Dairesel Silindirde Alan Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. M Mayıs - 11 Mayıs Dik Dairesel Silindirde Hacim Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. M Mayıs - 11 Mayıs Dik Piramit Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. M Mayıs - 18 Mayıs Dik Koni Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. M Mayıs - 25 Mayıs Histogram Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar. M Mayıs - 01 Haz. Grafikler Arasında Dönüşüm Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği veya histogramla gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar. M Haz Haz.

7 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kaza ve kader kavramlarını açıklar. D Eylül - 22 Eylül Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Allah ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. D Eylül - 29 Eylül Kader ve Evrendeki Yasalar Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. D Ekim - 06 Ekim İnsan İradesi ve Kader İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. D Ekim - 20 Ekim İnsan İradesi ve Kader İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. D Ekim - 20 Ekim Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. D Ekim - 27 Ekim Allah a Güvenmek (Tevekkül) Allah a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. D ,5 23 Ekim - 27 Ekim Allah a Güvenmek (Tevekkül) Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini açıklar. D ,5 23 Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Ayete l-kürsi ve Anlamı Ayete l-kürsi yi ezbere okur ve anlamını söyler. D Ekim - 03 Kasım İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. D Kasım - 17 Kasım İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. D Kasım - 24 Kasım Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. D Kasım - 01 Aralık Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar. D Aralık - 08 Aralık Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır. D Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Yardımlaşma Kurumlarımız Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır. D Aralık - 15 Aralık Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar. D Aralık - 22 Aralık Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar. D Aralık - 29 Aralık Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar. D Ocak - 05 Ocak Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur. D Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. D Ocak - 12 Ocak Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in hayatından örneklerle O`nun insanlara değer verdiğini fark eder. D Ocak - 19 Ocak Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in hayatından örneklerle O`nun güvenilir bir insan olduğunu fark eder. D Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in hayatından örneklerle O`nun bilgiye önem verdiğini fark eder. D Şubat - 09 Şubat Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in hayatından örneklerle O`nun danışarak iş yaptığını fark eder. D Şubat - 09 Şubat Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle O`nun merhametli, hoşgörülü ve affedici olduğunu fark eder. Hz. Muhammed in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle O`nun çalışmayı sevdiğini ve zamanı iyi değerlendirdiğini fark eder. D Şubat - 16 Şubat D Şubat - 16 Şubat Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in hikmetli sözleriyle insanları sabırlı ve cesaretli olmaya yönlendirdiğini fark eder. D Şubat - 23 Şubat Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in hikmetli sözleriyle insanları hakkı gözetmeye yönlendirdiğini fark eder. D Şubat - 23 Şubat

8 Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur. D Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi Dini anlamada ve sorumlulukta aklın önemini yorumlar. D Mart - 09 Mart Kur an Aklımızı Kullanmamızı İster Kur an ın aklı kullanmaya verdiği önemi örneklerle açıklar. D Mart - 09 Mart Kur an Doğru Bilgiye Önem Verir Kur an ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir. D Mart - 16 Mart Kur an da Bilgi Edinme Yolları Vahiy, akıl ve duyuların Kur an a göre bilgi edinme yolları olduğunu açıklar. D Mart - 16 Mart Bilgi Taassubu Önler Taassubun zararlarını ve doğru bilginin kişiyi taassuba düşmekten korumadaki önemini açıklar. D Mart - 23 Mart Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf Hz.Yusuf un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini gerekçeleri ile açıklar. D Mart - 30 Mart Kötü Alışkanlıklar İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. D Nisan - 06 Nisan Kötü Alışkanlıklar Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar. D ,5 02 Nisan - 06 Nisan Kötü Alışkanlıklar Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarına örnekler verir. D ,5 02 Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor? Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını açıklar. D Nisan - 13 Nisan Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım? Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur. D Nisan - 13 Nisan Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur. D Nisan - 20 Nisan Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını yorumlar. D Nisan - 27 Nisan Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır. D Nisan - 27 Nisan Günümüzde Yaşayan Dinler Hinduizm ve Budizm`i temel özellikleriyle tanır. D Nisan - 04 Mayıs Günümüzde Yaşayan Dinler Yahudilik`i temel özellikleriyle tanır. D ,5 30 Nisan - 04 Mayıs Günümüzde Yaşayan Dinler Hristiyanlık`ı temel özellikleriyle tanır. D ,5 30 Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 İslam`ın Dinler Arasındaki Yeri İslam ın dinler arasındaki yerini açıklar. D Mayıs - 11 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek doğruluğun önemini fark eder. D ,5 07 Mayıs - 11 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek temizliğin önemini fark eder. D ,5 07 Mayıs - 11 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek iyilik yapmanın ve yardımsever olmanın önemini fark eder. D ,5 14 Mayıs - 18 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermenin önemini fark eder. D ,5 14 Mayıs - 18 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek hayvanlara iyi davranmanın önemini fark eder. D Mayıs - 18 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek çevreyi korumanın önemini fark eder. D Mayıs - 25 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın önemini fark eder. D Mayıs - 25 Mayıs Dinler ve Evrensel Öğütleri Dinlerin ve İslam ın evrensel öğütlerine örnekler vererek başkalarına zarar vermemenin önemini fark eder. D Mayıs - 01 Haz. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur. D Mayıs - 01 Haz. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak İstismarcı misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur. D Haz Haz.

9 8. SINIF FEN BİLİMLERİ Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 DNA ve Genetik Kod Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar ve bu kavramlar arasında ilişki kurar. F Eylül - 22 Eylül DNA ve Genetik Kod DNA nın yapısını model üzerinde gösterir ve DNA nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. F Eylül - 22 Eylül Mitoz Mitozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini açıklar. F Eylül - 29 Eylül Mitoz Hücrenin, mitoz sırasında birbirini takip eden farklı evrelerden geçtiğini kavrar. F Ekim - 06 Ekim Mayoz Mayozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini araştırır. F Ekim - 06 Ekim Mayoz Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. F Ekim - 13 Ekim Mitoz ve Mayoz Arasındaki Faklar Mayoz ve mitoz arasındaki farkları kavrar. F Ekim - 13 Ekim İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar. F Ekim - 20 Ekim İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder. F Ekim - 20 Ekim İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar. F Ekim - 20 Ekim İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. F Ekim - 20 Ekim Ergenlik ve Sağlık Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri tartışır. F Ekim - 27 Ekim Ergenlik ve Sağlık Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. F Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Basit Makineler Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar. F Ekim - 03 Kasım Basit Makineler Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlemi bilir. F Ekim - 03 Kasım Basit Makineler Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu fark eder. F Kasım - 10 Kasım Basit Makineler Basit makinelerde işten kazanç olmadığı kavrar. F Kasım - 10 Kasım Basit Makineler Basit makinelerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. F Kasım - 17 Kasım Basit Makineler Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar ve yapar. F Kasım - 24 Kasım Periyodik Sistem Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. F Kasım - 01 Aralık Periyodik Sistem Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. F Kasım - 01 Aralık Periyodik Sistem Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin elektron-katman ilişkisi temelinde elektron dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulur F Kasım - 01 Aralık Elementlerin Sınıflandırılması Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. F Aralık - 08 Aralık Kimyasal Bağ Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır. F Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Asitler ve Bazlar Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir. F Aralık - 15 Aralık Asitler ve Bazlar Maddelerin ph değerlerini kullanarak asitlik ve bazlık durumları hakkında çıkarımlarda bulunur. F Aralık - 22 Aralık Asitler ve Bazlar Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. F Aralık - 22 Aralık Asitler ve Bazlar Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır. F Aralık - 22 Aralık Asitler ve Bazlar Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar. F Aralık - 22 Aralık Kimyasal Tepkimeler Kimyasal tepkimeleri, bağ oluşumu ve bağ kırılımı temelinde açıklar. F Aralık - 29 Aralık Kimyasal Tepkimeler Kimyasal tepkime türlerini kavrar. F Aralık - 29 Aralık Kimyasal Tepkimeler Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu sonucunu çıkarır. F Aralık - 29 Aralık Türkiye de Kimya Endüstrisi Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini kavrar. F Ocak - 05 Ocak

10 Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Türkiye de Kimya Endüstrisi Geçmişten günümüze Türkiye deki kimya endüstrisinin gelişimini sorgular. F Ocak - 05 Ocak Türkiye de Kimya Endüstrisi Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanlarının neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur. F Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Işığın Kırılması ve Mercekler Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. F Ocak - 12 Ocak Işığın Kırılması ve Mercekler Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler. F Ocak - 12 Ocak Işığın Kırılması ve Mercekler İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını tespit eder, çizimle gösterir. F Ocak - 19 Ocak Işığın Kırılması ve Mercekler Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğini fark eder. F Ocak - 19 Ocak Işığın Kırılması ve Mercekler Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. F Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Sesin Sürati Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. F Şubat - 09 Şubat Sesin Sürati Sesin boşlukta neden yayılmadığı bilir. F Şubat - 09 Şubat Sesin Sürati Işık ve sesin havadaki süratini karşılaştırılır. F Şubat - 09 Şubat Sesin Sürati Sesin bir enerji türü olduğunu ve ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini kavrar. F Şubat - 16 Şubat Besin Zinciri ve Enerji Akışı Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekler verir. F Şubat - 16 Şubat Besin Zinciri ve Enerji Akışı Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini açıklar. F Şubat - 16 Şubat Besin Zinciri ve Enerji Akışı Canlılarda solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar. F Şubat - 23 Şubat Madde Döngüleri Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. F Şubat - 23 Şubat Madde Döngüleri Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. F Şubat - 02 Mart Madde Döngüleri Ozon tabakasının seyrelme nedenlerini ve canlılar üzerindeki olası etkilerini araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar. F Şubat - 02 Mart Sürdürülebilir Kalkınma Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar F Şubat - 02 Mart Sürdürülebilir Kalkınma Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını, araştırma verilerini kullanarak tartışır ve bu konuda çözüm önerileri sunar. KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 F Mart - 09 Mart Biyo-teknoloji Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini, araştırma verilerini kullanarak tartışır. F Mart - 09 Mart Biyo-teknoloji Biyo-teknoloji uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimini araştırır ve rapor eder. F Mart - 09 Mart Biyo-teknoloji Biyo-teknolojik çalışmalar ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının görev alanlarını açıklar. F Mart - 16 Mart Özısı Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. F Mart - 16 Mart Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi Isı ile özısı, kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi kavrar. F Mart - 23 Mart Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi Isı alışverişi ile ilgili problemler çözer. F Mart - 30 Mart Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi Hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olduğu sonucuna varır. F Nisan - 06 Nisan Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi Maddelerin hâl değişim ısılarını hesaplayarak sonucu yorumlar. F Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi Maddelerin hâl değişim grafiğini çizer ve yorumlar. F Nisan - 13 Nisan Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. F Nisan - 13 Nisan Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Elektriklenmeyi, teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamalarını gözlemleyerek örneklendirir ve açıklar. F Nisan - 13 Nisan Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini deneyerek keşfeder. F Nisan - 20 Nisan Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Elektriklenme çeşitleriyle ilgili deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemler. F Nisan - 20 Nisan

11 Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Elektrik Yüklü Cisimler Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. F Nisan - 27 Nisan Elektrik Yüklü Cisimler Nötr cismin, yüksüz cisim anlamına gelmediği, nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarlarının eşit olduğunu bilir. F Nisan - 27 Nisan Elektrik Yüklü Cisimler Elektroskopun kullanım amacını bilir ve çalışma prensibini gösterir. F Nisan - 04 Mayıs Elektrik Yüklü Cisimler Topraklama olayının ne olduğunu keşfeder ve günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarını dikkate alarak can ve mal güvenliği açısından önemini tartışır KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 F Mayıs - 11 Mayıs Depremle İlgili Temel Kavramlar Depremle ilgili temel kavramları bilir. F Mayıs - 11 Mayıs Depremle İlgili Temel Kavramlar Deprem biliminin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara deprem bilimci adı verildiğini bilir. F Mayıs - 18 Mayıs Depremle İlgili Temel Kavramlar Türkiye nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında ilişki kurar. F Mayıs - 18 Mayıs Depremle İlgili Temel Kavramlar Depremlerin sebepleri ve yol açacağı olumsuz sonuçları tartışır. F Mayıs - 18 Mayıs Depremle İlgili Temel Kavramlar Deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri tartışır. F Mayıs - 18 Mayıs Hava Olayları Havanın temel bileşenlerini bilir. F Mayıs - 25 Mayıs Hava Olayları Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır. F Mayıs - 25 Mayıs Hava Olayları Hava olaylarının sebeplerini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek basınç alanlarıyla açıklar. F ,5 21 Mayıs - 25 Mayıs Hava Olayları Hava olaylarının, yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimindeki etkisine ilişkin örnekler verir. F ,5 21 Mayıs - 25 Mayıs Hava Olayları Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini tartışır. F ,5 21 Mayıs - 25 Mayıs Hava Olayları Meteorolojinin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara meteorolog adı verildiğini bilir. F ,5 21 Mayıs - 25 Mayıs Mevsimlerin Oluşumu Mevsimlerin oluşum sebebini, Dünya nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanmasıyla ilişkilendirir. F Mayıs - 01 Haz. Mevsimlerin Oluşumu Dünya nın dönme ekseninin eğikliğini dikkate alarak Güneş etrafındaki dolanma hareketine ait bir model oluşturur ve sunar. F Mayıs - 01 Haz. İklim İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. F Haz Haz. İklim İklim bilimin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini bilir. F Haz Haz. İklim Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırır ve sunar. F Haz Haz.

12 8. SINIF İNKILAP TARİHİ Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Atatürk ün Çocukluk ve Öğrenim Hayatı Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. SB ,5 18 Eylül - 22 Eylül Atatürk ün Çocukluk ve Öğrenim Hayatı Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. SB ,5 18 Eylül - 22 Eylül Atatürk ün Askerlik Hayatı Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. SB ,5 18 Eylül - 22 Eylül Atatürk ün Askerlik Hayatı Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. SB ,5 18 Eylül - 22 Eylül Atatürk ün Fikir Hayatı ve Liderliği Atatürk ün Fikir Hayatı ve Liderliği Atatürk ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. SB Eylül - 29 Eylül SB Eylül - 29 Eylül I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. SB Ekim - 06 Ekim Mondros Ateşkes Anlaşması ve Kuvâ-yı Millîye Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir. SB Ekim - 13 Ekim Mondros Ateşkes Anlaşması ve Kuvâ-yı Millîye Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. SB Ekim - 13 Ekim Millî Mücadele Misakımillî nin Kabulü Misakımillî nin Kabulü Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açılışını ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. Mustafa Kemal in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. SB Ekim - 20 Ekim SB Ekim - 27 Ekim SB Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Millî Egemenlik Yolunda Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. SB Ekim - 03 Kasım Sevr Antlaşması İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması na karşı Mustafa Kemal in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. SB Ekim - 03 Kasım Doğu ve Güney Cephelerinde Yapılan Mücadeleler Kurtuluş Savaşı nda Doğu cephesinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. SB Kasım - 10 Kasım Doğu ve Güney Cephelerinde Yapılan Mücadeleler Kurtuluş Savaşı nda Güney cephesinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. SB Kasım - 10 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. SB ,3 13 Kasım - 17 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri Birinci İnönü Zaferi`ni değerlendirir. SB ,1 13 Kasım - 17 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri Londra Konferansını ve sonuçlarını değerlendirir. SB ,1 13 Kasım - 17 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri Afganistan ile yapılan Dostluk Antlaşması`nı değerlendirir. SB ,1 13 Kasım - 17 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri Moskova Antlaşması`nı değerlendirir. SB ,1 13 Kasım - 17 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri İkinci İnönü Zaferi`ni değerlendirir. SB ,1 13 Kasım - 17 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri İstiklal Marşı`nın yazılma sürecini bilir. SB ,1 13 Kasım - 17 Kasım Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri Kütahya-Eskişehir Savaşları`nı değerlendirir. SB ,1 13 Kasım - 17 Kasım Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi ve Tekâlif-i Millîye Kararları Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi ve Tekâlif-i Millîye Kararları Kurtuluş Savaşı nın yaşandığı ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları nın uygulamalarını inceler. SB Kasım - 01 Aralık SB Kasım - 01 Aralık Millî Mücadelenin Zaferle Sonuçlanması Sakarya Meydan Savaşı nın ve Büyük Taarruz un kazanılmasında Atatürk ün rolünü fark eder. SB ,8 04 Aralık - 08 Aralık Millî Mücadelenin Zaferle Sonuçlanması Sakarya Savaşı`ndan sonraki süreci değerlendirir. SB ,1 04 Aralık - 08 Aralık Millî Mücadelenin Zaferle Sonuçlanması Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi`ni değerlendirir. SB ,1 04 Aralık - 08 Aralık

13 Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Millî Mücadelenin Zaferle Sonuçlanması Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir. SB Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Millî Mücadelenin Zaferle Sonuçlanması Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder. SB Aralık - 15 Aralık Saltanatın Kaldırılması Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. SB ,5 18 Aralık - 22 Aralık Sevr ve Lozan Antlaşmaları Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması nın sağladığı kazanımları analiz eder. SB ,5 18 Aralık - 22 Aralık İzmir İktisat Kongresi İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler. SB ,5 18 Aralık - 22 Aralık Ankara nın Başkent Oluşu Ankara nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar. SB ,5 18 Aralık - 22 Aralık Cumhuriyetin İlan Edilmesi Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir. SB Aralık - 29 Aralık 3 Mart 1924`te Kabul Edilen Kanunlar 3 Mart 1924 te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. SB Aralık - 29 Aralık Çok Partili Demokratik Hayat Atatürk ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar. SB Ocak - 05 Ocak Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 SB Ocak - 12 Ocak Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. SB Ocak - 12 Ocak Hukuk Alanında İnkılaplar Cumhuriyet Dönemi İç Olaylar Kabotaj Bayramı Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir. Kabotaj Kanunu nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir. YARIYIL TATİLİ SB Ocak - 19 Ocak SB Ocak - 19 Ocak SB ,5 05 Şubat - 09 Şubat Cumhuriyet Dönemi İç Olaylar Mustafa Kemal e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar. SB ,5 05 Şubat - 09 Şubat Nutuk Büyük Nutuk un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar. SB ,5 05 Şubat - 09 Şubat Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar Atatürk ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir. Cumhuriyet Dönemi İç Olaylar Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir. Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler Cumhuriyetten Günümüze Şehrimiz ve Üniversitelerimiz verir. SB ,5 05 Şubat - 09 Şubat SB ,5 12 Şubat - 16 Şubat SB ,5 12 Şubat - 16 Şubat SB ,5 12 Şubat - 16 Şubat Cumhuriyetten Günümüze Şehrimiz ve Üniversitelerimiz1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar. SB ,5 12 Şubat - 16 Şubat Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler. SB ,5 19 Şubat - 23 Şubat Atatürk ün Tarıma Verdiği Önem Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. SB ,5 19 Şubat - 23 Şubat Atatürk`ün Sanat ve Spora Verdiği Önem Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder. SB ,5 19 Şubat - 23 Şubat Onuncu Yıl Nutku Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Onuncu Yıl Nutku ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir. SB ,5 19 Şubat - 23 Şubat Soyadı Kanunu nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal e Atatürk soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar. SB Şubat - 02 Mart Atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. SB Şubat - 02 Mart

14 Konu Kazanım Adı KOD Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Atatürk`çü Düşünce Sistemi Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar. SB Mart - 09 Mart Atatürk`çü Düşünce Sistemi Atatürk ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur. SB Mart - 09 Mart Millî Güç Unsurları Millî güç unsurlarının Atatürk ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar. SB Mart - 16 Mart Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. SB Mart - 16 Mart SB Mart - 23 Mart Milliyetçilik Atatürk ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. SB Mart - 23 Mart Milliyetçilik Halkçılık Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. özdeyişinden hareketle Ne mutlu Türk üm diyene! ifadesinin anlam ve önemini kavrar. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. SB Mart - 30 Mart SB Mart - 30 Mart Devletçilik Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar. SB ,5 02 Nisan - 06 Nisan Devletçilik Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir. SB ,5 02 Nisan - 06 Nisan Laiklik Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder. SB Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 İnkılapçılık İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar. SB Nisan - 13 Nisan Atatürk İlkelerinin Amaçları Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. SB Nisan - 13 Nisan Atatürkçülüğün Esasları Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. SB Nisan - 20 Nisan Atatürkçülüğün Esasları Atatürk ilkelerinin modern Türkiye nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır. SB Nisan - 20 Nisan Mazlum Milletler Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder. SB Nisan - 27 Nisan Atatürk İlke ve İnkılaplarına Sahip Çıkma Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır. SB Nisan - 27 Nisan Türk Dış Politikası Lozan Barış Antlaşması nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. SB Nisan - 04 Mayıs Türk Dış Politikası Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur. SB ,4 30 Nisan - 04 Mayıs Türk Dış Politikası Yabancı okulların Türkiye`ye başlanma sürecini analiz eder. SB ,1 30 Nisan - 04 Mayıs Türk Dış Politikası Musul sorunu ile ilgili süreci analiz eder. SB ,1 30 Nisan - 04 Mayıs Türk Dış Politikası Yunanistan ile nüfus mübadelesi sürecini analiz eder. SB ,1 30 Nisan - 04 Mayıs Türk Dış Politikası Montrö Boğazlar Sözleşmesi`ni neden ve sonuçları ile analiz eder. SB ,1 30 Nisan - 04 Mayıs Türk Dış Politikası Türkiye`nin Milletler Cemiyeti`ne katılma sürecini değerlendirir. SB ,1 30 Nisan - 04 Mayıs Türk Dış Politikası Balkan Antatı ve Sadabat Paktı`nı değerlendirir. SB ,1 30 Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Hatay`ın Ana Vatana Katılması Atatürk ün Hatay ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder. SB Mayıs - 11 Mayıs Atatürk Bizimle Atatürk ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. SB ,5 07 Mayıs - 11 Mayıs Atatürk Bizimle Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder. SB ,5 07 Mayıs - 11 Mayıs İkinci Dünya Savaşı nın Sebep, Süreç ve Sonuçları İkinci Dünya Savaşı nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye ye etkileri açısından değerlendirir. SB Mayıs - 18 Mayıs Demokrasi Yolunda Türkiye ve İnsan Hakları Türkiye de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler. SB ,5 14 Mayıs - 18 Mayıs

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu 16. Hafta Madde ve Türkiye de Kimya Endüstrisi a) Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini

Detaylı

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 1) 8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. 4) 8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 2) 8.3.1.2.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 8.1.1.1. Nükleotid,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DERS SAATİ 1 KONU ADI DNA ve Genetik Kod Mitoz 3- Mayoz KAZANIMLAR 8.1.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI 016 017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAZANIMLARININ SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI KAZANIMLAR Ay Hafta D. Saati EYLÜL 8.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat 8.1.1. DNA

Detaylı

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI

SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI 017 018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAZANIMLARININ SÜRE ÜNİTE/KONU ALANI ADI Ay EYLÜL EKİM Hafta D. Saati 1 KAZANIMLAR 8.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat 8.1.1.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU DERS SINIF ÖĞRENME ALANI KAZANIM SORU NO. A B TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA Metnin

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

Deneme Analizi (Sözel Bölüm)

Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9

Detaylı

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI (20 ADET TÜRKÇE LGS, 20 ADET MATEMATİK LGS, 20 ADET FEN BİLİMLERİ LGS, 20 ADET T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS) TÜRKÇE 1. DENEME 2 Cümlede Anlam (Cümle

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin ana fikrini/ana

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM

8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM 8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM Konu 1 2 3 4 5 6 Düşünceyi Geliştirme Yolları Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama Cümle Yorumu Deyim - Atasözü Düşünce Yazıları Fiilimsiler Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Hikâyenin

Detaylı

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE BRANŞ SORU NO TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE 16 TÜRKÇE 17 TÜRKÇE 18 TÜRKÇE 19 TÜRKÇE

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır ÜNİTE 1 Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l Kürsi ve Anlamı İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder. 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada

Detaylı

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada Anlam 3 7 Türkçe Parçada Anlam 4 8 Türkçe Parçada Anlam

Detaylı

8.SINIF TÜRKÇE (20 SORU) KONULAR Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar.

8.SINIF TÜRKÇE (20 SORU) KONULAR Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar. 8.SINIF TÜRKÇE (20 SORU) KONULAR Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerini fark eder. Fiilimsiyle fiil

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam 2 Sözcükte nlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. TÜRKÇE KZNIM 1 Parçada nlam Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 Deyimler Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 Parçada nlam Metinler arasında karşılaştırma yapar. 4 Parçada nlam Okudukları

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM KONU DAĞILIMI

SÖZEL BÖLÜM KONU DAĞILIMI TÜRKÇE Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerini Fiilimsiyle fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE

DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ÜSLÜ SAYILAR Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri Rasyonel Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Ondalık Kesirlerin Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Üslü Sayılarda

Detaylı

LGS LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKIYE GENELI DENEME SINAVI 1 / A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI (1-20), (21-30), (31-40), (41-50).

LGS LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKIYE GENELI DENEME SINAVI 1 / A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI (1-20), (21-30), (31-40), (41-50). LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1 / A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI Türkçe (1-20), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (21-30), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (31-40), Yabancı Dil (41-50). 1

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Hafta ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR EYLÜL 3 4 Sayılar ve İşlemler Çarpanlar

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA 06-07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI.DÖNEM EYLÜL EKİM.Hafta 9-.Hafta 6-0 K)Doğal sayılar, kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelerle hesaplamaları

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONULARI UNIT 1 FRIENDSHIP UNIT 2 ROAD

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E Y L Ü L ÜNİTE SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Çarpanlar ve Katlar Çarpanlar ve Katlar 8... Verilen

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta 1. ÜNİTE / Çarpanlar ve Katlar

Detaylı

8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI

8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI 8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI 8. SINIF 8. SINIF TÜRKÇE DAĞILIMLAR Sözcükte anlam Cümlede anlam Sözcükte çok anlamlılık / Sözcükler arası anlam ilişkisi / Sözcük grupları, deyim atasözleri

Detaylı

SINIF CEVAP ANAHTARI

SINIF CEVAP ANAHTARI 8. SINIF CEVAP ANAHTARI 1. ÜNİTE: ÇARPANLAR, KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ İFADELER ÇARPANLAR VE KATLAR (ASAL ÇARPANLAR) 1-B 2-D 3-A 4-D 5-D 6-C 7-C 8-A 9-B 10-A 11-A 12-D ÇARPANLAR VE KATLAR (EBOB -

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI

8. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI 1 F.8.1. Mevsimler ve İklim 2 F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 8 3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 6 5 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07 8.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Sıra No Adı ve Soyadı İmza Sıra No 8 9 0 6 Adı ve Soyadı İmza 7 Ömer Askerden 06 07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Sosyal Bilgiler Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 SONUÇ KARNESİ. Başarı. Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi. Soru

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 SONUÇ KARNESİ. Başarı. Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi. Soru AHMET KURT 8A SINIFI 2 2 2 1. 84.17 78.8 54.38 61.39 1 1 1 1. 8.19 81.7 48.13 57.46 1 9 1 8.67 86.67 89.63 83.75 66.47 71.89 1 1 1 1. 84.26 85.33 54.44 59.26 2 18 2 17.33 86.67 53.6 47.25 2.68 29.22 2

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Kişisel Gelişim ve Okuma Kültürü temalarına bağlı olarak çeşitli metinler ve Düşünceler

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu 3 Cümle Türleri Yapısına göre cümleler Anlamına göre cümleler Yüklemin yerine

Detaylı

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ Matematik TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Gelebilecek Soru Kalıpları Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir.

Detaylı

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. S İ S 6 MAYIS 2013 SINIF DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 8. sınıf Türkçe Cümlede Anlam Cümlede eksik

Detaylı

I 8. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 8. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Boş. Yanlış. Doğru. Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B. Başarım % TEOG Puan pdfcrowd.

Boş. Yanlış. Doğru. Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B. Başarım % TEOG Puan pdfcrowd. Sınav Sonuç Belgesi 2.3.217 - Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Melissa Doğancı Şube : 8B Üye No : 4511916 Şifre :4511916 TEOG Puan 318.8889 58 62 %48.33 %48.33

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL YENİŞEHİR/ İLK EİM ETÜT 1 3 Sıra Ö.No İsim Snf ler D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Sn Okul çe Genel Genel Ortalama,,,,,,33,

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR TEST NO TEST/KONU ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.. Atatürk ün öğrenim hayatı

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

8. SINIF 4. TEOG SINAVI (MART AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 4. TEOG SINAVI (MART AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TLOSU ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1 9 TÜRKÇE DİL İLGİSİ Cümledeki fi illerin çatı özelliklerini kavrar. 2 10 TÜRKÇE OKUM Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları

Detaylı

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 55 90 80 50 50 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi 10 Salı RAMAZAN 11 Çarşamba

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI)

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Türkçe 23 Türkçe 23 Matematik 20 Matematik 20 Fen ve Teknoloji 20 Fen ve Teknoloji 20 Sosyal Bilgiler 20 İnkılap Tarihi 20 Yabancı Dil 17 İngilizce

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D Test 2 1-B 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-D 14-A 15-A 16-D Test 3 1-D 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A

Detaylı

8. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

8. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 8. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam ve Terim Anlam Eş Anlamlılık, Yakın Anlamlılık ve Eş Seslilik Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ)

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ) 18 EKİM CUMARTESİ TÜRKÇE Toplum Hayatı Fiilimsiler MATEMATİK Dönüşüm Geometrisi Tablo ve Grafikler Bir Karaman Doğuyor Fraktallar Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Oluşturalım Kalıtım ve Mayoz İNGİLİZCE

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı