09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları"

Transkript

1 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği bir çekle ödemiştir. Bu işlemle ilgili işletme Aşağıdaki kaydı yapmıştır. ALINAN ÇEKLER HESABI ORTAKLARA BORÇLAR Bu kayıt, aşağıdaki muhasebenin temel kavramlarından hangisiyle yakından ilgilidir? A) Dönemsellik B) İhtiyatlılık C) Özün önceliği D) Kişilik E) Tutarlılık Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 123 2) Tahsili şüpheli hale gelen Türk Liralık bir alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Ertesi yıl mahkeme sonuçlanmış ve alacağın yalnızca Türk Liralık kısmı tahsil edilebilmiş, kalanından vazgeçilmiştir. Bu bilgilere göre alacağın tahsiliyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. C) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. E) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Türk Lirası borçlandırılır.

2 100 KASA 13, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 13,000 Şüpheli Alacaktan yapılan tahsilat 129 ŞÜHHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 13, ÖNCEKİ DÖN. GEL. VE KARI OLMALI 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR Şüpheli alacaktan yapılan tahsilatın karşılık gider kaydının iptali 13, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ. 4, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 4,000 Tahsil edilemeyen şüpheli alacağın değersiz alacak haline gelip kapatılması Cevap C) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 161 3) İşletme alış maliyeti Türk Lirası taşıtı kredili olarak Türk Lirasına satmıştır. Satış anında taşıtın Türk Liralık kısmı itfa edilmiş durumdadır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

3 Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 205

4 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARAR TAŞITLAR HESAPLANAN KDV ) Cari yıl boyunca A İşletmesinin varlıkları Türk Lirası artmış, borçları da Türk Lirası azalmıştır. Eğer işletmenin sermayesi yılsonunda Türk Lirası olursa, dönem başındaki sermayesi kaç Türk Lirası olmalıydı? A) B) C) D) E) Cevap A) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 305 DÖNEM İÇİ SERMAYE VARLIKLARDAKİ ARTIŞ (+) BORÇLARDAKİ AZALIŞ (+) VARLIKLARDAKİ AZALIŞ ( ) 0 BORÇLARDAKİ ARTIŞ ( ) 0 SERMAYE = 39,000 SERMAYE DÖNEM BAŞI SERMAYE + = DÖNEM İÇİ SERMAYE + 39,000 DÖNEM SONU SERMAYE= DÖNEM BAŞI SERMAYE = ) İşletme, herhangi bir borcu olmadığı halde başka bir işlemeden senet almıştır. Bu işlemi kaydederken alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Diğer Ticari Alacaklar B) Alıcılar C) Diğer Çeşitli Alacaklar D) Diğer Çeşitli Borçlar E) S atıcılar

5 Hatır Senetleri Hatır senedi veya muvazaa senedi ilgililerin gerçeğe uygun olmadığını bilerek, mevcut bir akdi, işlemi veya borcu mevcutmuş gibi göstermek amacı ile düzenlenen senettir. Hatır senetleri 121 Hesapta yer almaz. çünkü bu hesapta mal ve hizmet satışından kaynaklanan senede bağlı alacaklar yer alır. Hatır senetlerinin işletme yararlandığı zaman, aktifte muvakkat bir hesaba örneğin 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabının altında açılacak hatır senetleri hesabına borç, pasifte ise 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR hesabının altında açılacak hatır senedi verenler hesabına alacak verilir. uygulamada, alınan bu senetler bankalardan kredi temininde ve diğer çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Hatır senetleri uygulamada genellikle ortaklardan veya topluluk içindeki firmalardan alınmaktadır. Bu senetleri kullanan işletmeler, kaynağı olmayan yollarla işletmeye fon yaratmış olmaktadır. Örnek: İşletme topluluğa ait X A.Ş. nden 1,000,000,- TL lık hatır senedi almış ve bunu 850,000,-TL ya iş bankasına ıskonto ettirmiş daha sonra vadesinde senedi ödemiştir. 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,000,000 Hatır Senetleri 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 1,000,000 Hatır Senedi Verenler (X A.Ş) Hatır senedi alınması Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 153

6 6) Bir işletme, yeni bir şube açmak için ödediği giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlemelidir? A) Özel Maliyetler Hesabında B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabında D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabında E) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Yeni bir şube açan işletme TL kuruluş ve örgütlenme gideri ve KDV si için senet düzenlemiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı nasıldır? 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİD İNDİRİLECEK KDV BORÇ SENETLERİ Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 211 7) İşletme yıl içinde Türk Lirası bedelle, nominal değeri 1 Türk Lirası olan A şirketi hisse senetlerinden adet satın almıştır. İşletmenin A şirketinin sermayesindeki hisse payı oranı %12 dir. Borsada işlem gören söz konusu hisse senetlerinin son işlem günündeki ortalama fiyatı 2,50 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere ve Vergi Usul Kanunu a göre A şirketi hisse senetleri işletmenin yılsonu bilançosunda, hangi hesapta ve hangi değerle gösterilecektir? A) İştirakler hesabında, Türk Lirası B) İştirakler hesabında, Türk Lirası C) Bağlı Menkul Kıymetler hesabında, Türk Lirası D) İştirakler hesabında, Türk Lirası E) B ağlı Menkul kıymetler hesabında, Türk Lirası 242 İŞTİRAKLER BANKA Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 201

7 8) A Bankası'ndan sağlanan krediye teminat olarak verilen Türk Liralık senedin, Türk Liralık kısmının komisyon kesintisi yapıldıktan sonra banka tarafından hesaben tahsil edildiği görülmüştür. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap B) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa BANKA KREDİLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ

8 9) Muhasebe politikalarının açıklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mali tabloların içerdiği bütün önemli muhasebe politikaları açıklanmalıdır. B) Mali tablolar dönemler itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olmalıdır. C) Cari dönemde önemli etki yaratan mali politika değişiklikleri nedenleri ve mali tablolara etkileri ile birlikte açıklanmalıdır. D) Kullanılan muhasebe politikalarının açıklanması mali tabloların bütünlüğü ve tamlığı için temel ilkedir. E) Gelecek dönemlerde önemli etki yaratabilecek politika değişikliği yapılmış ise neden ve etkilerinin açıklanması gerekmez. Cevap E) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Bir işletmenin iyi bir kuruluş yerine ve iyi üne sahip olması ile alıcılarında güven ve emniyet yaratması sonucu, rakip işletmelerden daha fazla kâr elde etmesini sağlayan değere muhasebe sisteminde ne ad verilir? A) İmtiyaz B) Hak C) Şerefiye D) Patent E) Özel maliyet Cevap E) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 210, Çözümlü Sorular da da aynı soru 354. Sayfa 11) Amortismana tabi bir duran varlığın satış işleminin muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Satış bedeli ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir. B) İlgili duran varlık hesabı aktifleştirme bedeli kadar alacaklandırılarak kapatılır. C) Duran varlığın satış bedelinden, varlığın birikmiş amortismanı düşülerek net defter değeri bulunur. D) Duran varlığın satış bedeli ile maliyeti arasındaki fark satış kârı olarak kaydedilir. E) D uran varlığın birikmiş amortismanı alacak kaydı yapılarak kapatılır. Cevap B) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 207, Çözümlü Sorular da da 347. Sayfa

9 12) Cevap C) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 175

10 13) İşletme, maliyet bedeli Türk Lirası, hurda bedeli Türk Lirası, faydalı ömrü 5 yıl olan bir makineyi satın almıştır. Azalan bakiyeler yöntemini uygulayan işletmenin, 2. yıl sonunda hesaplayacağı, makinenin birikmiş amortismanlar tutarı kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa Yıl x % 40 = TL Azalan Bakiyeler 2. Yıl ( ) x % 40 = TL Azalan Bakiyeler 2. Yılın Sonunda = TL Birikmiş Amortisman 14) Banka tarafından işletme lehine Türk Lirası faiz tahakkuk ettirilmiş, 150 Türk Liralık vergi mahsup edildikten sonra kalan işletmenin hesabına geçirilmiştir. Bu bilgilere göre İşletmenin yapacağı muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 150 Türk Lirası alacaklandırılır. B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 150 Türk Lirası alacaklandırılır. C) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 150 Türk Lirası borçlandırılır. D) Faiz Gelirleri Hesabı Türk Lirası borçlandırılır. E) P eşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 150 Türk Lirası borçlandırılır. 102 BANKALAR PEŞİN ÖD. VERGİ. VE FON FAİZ GELİRLERİ Cevap E) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gider hesapları gelir tablosunda yer alırlar. B) Gider hesapları bilançoda yer almazlar. C) Gider hesapları kesin mizanda yer alırlar. D) Gider hesapları Kâr /Zarar hesabına devredilirken borçlandırılırlar. E) Gider hesapları Kâr /Zarar hesabına devredilirken alacaklandırılırlar. Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 277

11 16) Maliyetlerin kapsamına göre yapılan sınıflandırmada yer alacak maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Değişken maliyet sistemi- Standart maliyet sistemi B) Tam maliyet sistemi- Tahmini maliyet sistemi C) Tam maliyet sistemi- Değişken maliyet sistemi D) Değişken maliyet sistemi- Fiili maliyet sistemi E) T am maliyet sistemi- Sipariş maliyet sistemi Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Safha (evre) maliyet sisteminde, bir safhadaki üretimi tamamlanmamış birimlerin tamamlanmış birim cinsinden ifade edilmesine ne ad verilir? A) Eşdeğer ürün B) Şekillendirilmemiş mamul C) Bozuk mamul D) Yarı tamamlanmış mamul E) Normal mamul Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Başabaş noktası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu noktada kâr sıfırdır. B) Toplam sabit maliyetlerin toplam katkı payına oranı başabaş noktası satış miktarını verir. C) Toplam satış hasılatıyla toplam üretim maliyetinin birbirine eşit olduğu noktadır. D) İşletmenin kâra geçtiği noktayı gösterir. E) Toplam katkı payının toplam sabit maliyetlere eşit olduğu noktadır. Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişken maliyet sistemi B) Tam maliyet sistemi C) Sipariş maliyet sistemi D) Sabit maliyet sistemi E) A sal maliyet sistemi Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 628

12 20) K Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 60 Türk Lirası, birim değişken maliyeti 35 Türk Lirası ve yıllık toplam sabit maliyeti Türk Lirası dır. (X) satış miktarını ifade ederse, işletmenin yıllık kâr fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kâr = 60X B) Kâr = 25X C) Kâr = 35X D) Kâr = 95X E) K âr = 35X Maliyet Muhasebesinde Toplam Maliyet fonksiyonu = ax+b demektir. a = değişken giderleri x = üretim (satış miktarını) b= toplam maliyeti ifade eder. Maliyet Muhasebesinde kar fonksiyonu ise Kar = fx (ax+b) ile ifade edilir. F = Satış fiyatını X = üretim (satış ) miktarını ifade eder. Soruda yerlerine koyarsak Kar = 60x ( 35x ) olur Kar = 25x olur. Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 682

13 21) Z Üretim İşletmesi'nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı Türk Lirası ve fiili genel üretim giderleri tutarı Türk Lirası dır. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı ise Türk Lirası dır. Bu bilgilere göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapılmıştır? A) Türk Lirası eksik yükleme yapılmıştır. B) Türk Lirası eksik yükleme yapılmıştır. C) Türk Lirası eksik yükleme yapılmıştır. D) Türk Lirası fazla yükleme yapılmıştır. E) Türk Lirası fazla yükleme yapılmıştır. Tahmini GÜG = Fiili GÜG Olumsuz Sapma SMM Yüklenen Tahmini GÜG = GÜG Tahmini Yükleme Oranı / = 0,60 Olumsuz Sapma *0,60= TL Eksik Yükleme Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 632. Sayfa 738. Sayfada örnek soru

14 22) Z Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem sonu mamul Stokları Türk Lirası Dönem sonu yarı mamul stokları Türk Lirası Dönem başı mamul stokları Türk Lirası Dönem başı yarı mamul stokları Türk Lirası Satılan mamul maliyeti Türk Lirası Bu bilgilere göre, işletmenin dönem içinde katlanılan üretim maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) DÖNEMİN ÜRETİM MALİYETİ DB YARI MAMUL DS YARI MAMUL TAMAMLANAN MAMUL MALİYETİ DB MAMUL DS MAMUL SATILAN MAMUL MALİYETİ Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 616. Sayfa 23) Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetinin bir parçasıdır? A) Pazarlama giderleri B) Satış giderleri C) Reklam giderleri D) Genel yönetim giderleri E) Malzeme giderleri Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 589. Sayfa

15 24) Safha (evre) maliyet sistemini uygulayan bir üretim işletmesinde, üretim safhasının eşdeğer ürün miktarları ve birim eşdeğer ürün maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Eşdeğer Ürün Miktarı Üretimi Tamamlanıp Devredilen Birim Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları Direkt İlk Madde ve Malzeme Birim Direkt İşçilik Birim Genel Üretim Giderleri Birim Birim eşdeğer ürün maliyetleri direkt ilk madde ve malzeme için 0,7 Türk Lirası, direkt işçilik için 0,3 Türk Lirası, genel üretim giderleri için 0,5 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre, işletmenin üretime yüklenen toplam maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Birim Eşdeğer Ürün Maliyetleri DİMM 0,7 DİŞ. 0,3 GÜG 0.5 Toplam 1,5 Tamamlanan Mamul Maliyeti *1,5= TL DSYM Maliyeti = TL DİMM 9.000*0,7=6.300 TL DİS 8.000*0,3= TL GÜG 8.000*0,5= TL Toplam üretime yüklenen maliyet = ( ) TL Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa Sayfa

16 25) Brüt satışları Türk Lirası, satış ıskontoları Türk Lirası, üretim kapasitesi 200 birim olan bir işletme dönemde 120 birim üretim yapmış, değişken maliyet yöntemine göre üretim maliyeti Türk Lirası, tam maliyet sistemine göre üretim maliyeti Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre ve işletme normal maliyet yöntemi uyguladığı varsayılırsa, brüt satış kârı kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Brüt Satışlar Satış İskontosu Net Satışlar TL Üretim Kapasitesi 200 Birim Üretim Miktarı 120 Birim Kapasite Kullanım Oranı 120 birim /200 birim = 0,6 Tam Maliyet Yöntemine Göre Üretim Maliyeti TL Değişken Maliyet Yöntemine göre Üretim Maliyeti TL ( ) = TL Sabit GÜG Normal Maliyet Yöntemi Mamul Maliyeti *0,60 = TL Net Satışlar Normal Maliyet Brüt Satış Karı TL Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 629. Sayfa

17 26) I. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) II. Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) III. Eğilim Yüzdeleri ile Analiz (Trend Analizi) IV. Oran Yöntemi ile (Rasyo) Analiz Aşağıdakilerden hangisi tek bir dönemin finansal tablosu kullanılarak yapılan analizlerdendir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) I II ve IV Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 518. Sayfa 529. Sayfa 27) Bir işletmenin, net satışları Türk Lirası, aktif toplamı Türk Lirası, sürekli sermayesi Türk Lirası, duran varlıklarının devir hızı oranı ise 2 dir. Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 4,6 DÖNEN VARLIK? 8,000 KVYK? 2,000 DURAN VARLIK? 22,000 SÜREKLİ SERMAYE 28,000 SÜREKLİ SERMAYE= (UVYK+ÖZKAYNAK) UVYK ÖZKAYNAK AKTİF 30,000 PASİF 30,000 DURAN VARLIK DEVİR HIZI = NET SATIŞLAR / DURAN VARLIKLAR NET SATIŞLAR 44,000 DURAN VARLIK? DURAN VARLIK DEVİR HIZI 2 DURAN VARLIK 22,000 CARİ ORAN = DÖNEN VARLIK /KVYK CARİ ORAN = /2.000= 4 Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 558. Sayfa

18 28) Satılan ticari mal maliyeti Türk Lirası, dönem başı ticari malları Türk Lirası, dönem sonu ticari malları Türk Lirası olan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Brüt satış kârı Türk Lirasıdır. B) Net satış tutarı Türk Lirasıdır. C) Stok devir hızı 20 dir. D) Stok devir hızı 10 dur. E) Faaliyet etkinliği 36 gündür Stok Devir Hızı = Satılan Ticari Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar Stok Devir Hızı= / ( ) /2 = 10 Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 533. Sayfa 29) Bir işletmenin cari oranı 1,2; asit test oranı 0,5; kısa vadeli yabancı kaynak toplamı Türk Lirası olduğuna göre işletmenin stok tutarı ne kadardır? A) B) C) D) E) Cari Oran = Dönen Varlık / KVYK Cari Oran = X / = 1.2 Olduğundan Dönen Varlık TL Asit Test Oranı = Dönen Varlık Stok / KVYK = 0,5 Asit Test Oranı = X / = 0,5 X = TL Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 531. Sayfa

19 30) Likidite oranları, dönen varlıklarla aşağıdaki hesap gruplarından hangisi arasındaki ilişkiyi araştırır? A) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar B) Toplam Yabancı Kaynaklar C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar D) Öz Kaynaklar E) Toplam Pasif Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 531. Sayfa

20 31) Likidite oranı 1.2, cari oranı 1,6, aktif toplamı Türk Lirası, özkaynakları Türk Lirası, uzun vadeli yabancı kaynakları Türk Lirası olan işletme için aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? A) Net çalışma sermayesi B) Duran varlıklar C) Hazır değerler D) Stoklar E) Kısa vadeli borçlar DÖNEN VARLIK? 1,600 KVYK? DURAN VARLIK? 4,900 SÜREKLİ SERMAYE SÜREKLİ SERMAYE= (UVYK+ÖZKAYNAK) UVYK ÖZKAYNAK AKTİF 6,500 PASİF Cari Oran = Dönen Varlık / KVYK Cari ORAN = X / 1000 = 1,6 İse X = TL Dönen Varlık = TL AKTİF= DÖNEN VARLIK + DURAN VARLIK olduğundan Duran Varlık = TL Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlık KVYK Net Çalışma Sermayesi = = 600 TL Likidite Oranı = Dönen Varlık Stoklar / KVYK Likitide Oranı = X / =1.2 olduğundan Stoklar = 400 TL Hazır Değer Bulunmaz Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 531. Sayfa

21 32) Aşağıdakilerden hangisi mali tablolar analizinin kapsam yönünden sınıflandırılmasını doğru olarak gösterir? A) Statik Analiz - Dinamik Analiz B) İşletme İçi Analiz - İşletme Dışı Analiz C) İşletme Yönetimi - İşletme İç Çevresi-İşletme Dışı Çevre D) Yönetim Analizi - Yatırım Analizi E) Kredi analizi - Varlık Analizi Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 497. Sayfa 33) I. Satılan mamullerin maliyeti II. Satılan ticari malların maliyeti III. Satış ıskontoları IV. Diğer satışların maliyeti Yukarıdakilerden hangileri satışların maliyeti tablosunun bir unsuru değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I I ve IV Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 553 Sayfa 34) Bir üretim işletmesinde ticari alacak devir hızı 36 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletme bir yılda alacaklarını 30 kez satışa konu edebilmektedir. B) İşletmenin satışlarının kârlılığı düşüktür. C) İşletme alacaklarını ortalama 36 günde tahsil edebilmektedir. D) İşletmenin satışlarında problem vardır. E) İşletme alacaklarını yılda ortalama 36 kez tahsil edebilmektedir. İşletme alacaklarını yılda 36 kez ( defa) tahsil etmektedir. İşletme alacaklarını ortalama 10 günde bir tahsil etmektedir. Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 533 Sayfa

22 35) Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Dönem başı ticari mal stoku Dönem içi ticari mal alışları Dönem sonu ticari mal stoku Bu bilgilere göre işletmenin stok devir hızı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Stok Devir Hızı = Satılan Ticari Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar Satılan Ticari Mal Maliyeti = Dönem Başı Ticari Mal + Dönem içi Alışlar - Dönem Sonu Ticari Mal Satılan Ticari Mal Maliyeti = TL Ortalama Stok = Dönem Başı Ticari Mal + Dönem Sonu Ticari Mal /2 Ortalama Stok = /2 = Stok Devir Hızı = Satılan Ticari Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar Stok Devir Hızı = / = 2 Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 533 Sayfa 36. Muhasebe denetiminin tanımında aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz? A) İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar olması B) Rakiplere karşı üstünlük sağlaması C) İlgili kullanıcılara iletilmesi D) Tarafsızca kanıt toplama ve kanıt değerlendirmesi E) Süreç olması Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 3 37) Denetim alanlarında uygulanacak denetim tekniklerinin, görevlendirilecek denetim elemanlarının ve her bir denetim alanına ayrılacak zamanın belirlenmesi, denetim sürecinin hangi aşamasında yapılmaktadır? A) Denetim işinin alınması B) Denetim programın yürütülmesi C) Denetimin planlanması D) Denetimin tamamlanması E) Denetim raporunun yazılması Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 23

23 38) Denetçinin bulduğu hatalı işlem sayısı ile hata oranı arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? A) Bulunan hatalı işlem sayısı hata oranının altında ise ana kütle red edilir. B) Bulunan hatalı işlem sayısı hata oranının üstünde ise ana kütle kabul edilir. C) Bulunan hatalı işlem sayısı önemlilik oranının altında ise ana kütle red edilir. D) Bulunan hatalı işlem sayısı önemlilik seviyesinin üstünde ise ana kütle kabul edilir. E) B ulunan hatalı işlem sayısı önemlilik seviyesinin altında ise ana kütle kabul edilir. Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa Sayfa 39) Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Denetlenecek birim sayısının büyüklüğü B) Denetçinin uzmanlığı C) Kanıtların elde edilme zamanı D) Kanıtların güvenilirliği E) K anıtı sağlayan kişinin nitelikleri Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 39 40) Denetçi denetim çalışmaları sırasında önemlilik seviyesinin altında kalan hatalar bulmuştur. Bu bilgiye göre denetçi aşağıdaki görüşlerden hangisini bildirir? A) Görüş bildirmekten kaçınır B) Olumsuz görüş C) Olumlu görüş D) Şartlı olumsuz E) Şartlı olumlu Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 40

24 41) İç kontrol sisteminin yakalayamadığı ve engelleyemediği bazı hataların finansal tablolara kadar yansıması riskine ne ad verilir? A) Tözel risk B) Denetçi riski C) İşletme riski D) Kontrol riski E) İçsel risk Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 25 42) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimde denetçinin görüş oluşturmak üzere incelediği finansal tablolarda işletme yönetimi tarafından finansal tablolarda ileriye sürülen ve doğrulukları konusunda denetçinin kanıt toplamak zorunda olduğu savlar arasında yer almaz? A) Varlıklar veya borçlar verilen bir tarihte mevcuttur ve gelir ve giderler meydana gelmiştir. (Gerçeklik/Varolma) B) Tüm varlıklar, borçlar, hasılat ve gider elemanları uygun biçimde ve doğru olarak görülmüştür. (Sır saklama yükümlülüğü) C) Finansal tablolarda yansıtılması gereken tüm işlemler ve hesaplar tablolarda yansıtılmıştır. (Bütünlük) D) Varlıklar, belirli bir tarihteki işletmenin hakları; borçları ise yükümlülükleridir. (Sahiplik) E) Finansal tabloların unsurları uygun biçimde sınıflanmış, tanımlanmış ve açıklanmıştır. (Tam açıklama) Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 32 43) Bağımsız denetimde aşağıdaki işlemlerden hangisi sadece dönem içinde yapılabilir? A) Alıcılar hesabının denetimi B) Kasanın sayımı C) Stok sayımı D) Denetim raporu oluşturma işlemleri E) İç kontrol sisteminin incelenmesi Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 32

25 44) Örneklerin seçildiği, bağımsız denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alana ne ad verilir? A) Örneklem B) Örnekleme çerçevesi C) Gözlem birimi D) Küme E) Evren Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 55 45) Denetçi aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisini sürekli dosyada saklamak zorundadır? A) Kasa sayım tutanaklarını B) Stok sayım tutanaklarını C) Müşterilere gönderilen mutabakat yazıları ve cevaplarını D) Denetimi yapılan yıl içindeki risk değerleme çalışmalarına ait evrakları E) Denetlenen işletmenin organizasyon şemasını Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 52 46) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimde kanıtların güvenilirlik düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Daha pahalı kanıtlar, daha ucuza toplanan kanıtlardan daha güvenilirdir. B) Eğer bir kanıt işletme dışı kaynaklardan toplanmış ise, işletme içerisinden toplananlara göre daha güvenilirdir. C) Kanıtı bizzat denetçi kendisi oluşturur ise, başka birilerine sorarak oluşturduğu kanıtlardan daha güvenilir kanıt elde edilmiş olur. D) Kanıt orijinal ise, fotokopi veya faks çıktısından daha güvenilirdir. E) Dönem sonu toplanan kanıtlar, dönem içi toplanan kanıtlardan daha güvenilirdir. Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 40

26 47) Aşağıdakilerden hangisinde istatistiki örneklemenin safhaları doğru olarak verilmiştir? A) Birimlerin incelenmesi-örneklemenin planlanması-örnek birimlerin seçimideğerlendirme B) Örnek birimlerin seçimi-örneklemenin planlanması- birimlerin incelenmesideğerlendirme C) Değerlendirme-birimlerin incelenmesi-örnek birimlerin seçimi-örneklemenin planlanması D) Örneklemenin planlanması- birimlerin incelenmesi-örnek birimlerin seçimideğerlendirme E) Ö rneklemenin planlanması-örnek birimlerin seçimi-birimlerin incelenmesi-değerlendirme Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 54 48) c (küçük c) işaretinin bağımsız denetimdeki özel anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiili sayımı yapıldı. B) Mizan ile mutabık olduğu tespit edildi. C) Mutabakat (teyit) mektupları ile karşılaştırıldı. D) Toplamların sağlaması yapıldı. E) Belgelerle yevmiye kayıtları karşılaştırıldı. Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabında bu sorunun cevabı geçmiyor. 49) A İşletmesini denetleyen bir bağımsız denetçi yaptığı çalışmalar sonunda işletmenin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olmadığını tespit etmiştir. Bu durumda işletme aşağıdaki denetim standartlarından hangisine aykırı davranmıştır? A) Yeterli açıklama standardına B) Raporlama ve görüş bildirme standardına C) Tutarlılık standardına D) Planlama standardına E) Mesleki özen standardına Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 2

27 50) Muhasebe denetimini meslek olarak seçecek bağımsız bir dış denetçinin hangi eğitim ve uzmanlıklara sahip olması gerektiği ve denetim çalışmasını yürütürken nasıl davranması gerektiği konuları aşağıdaki standartlardan hangisi içerisinde düzenlenmiştir? A) Genel standartlar B) Çalışma alanı standartları C) Raporlama standartları D) Görüş bildirme standartları E) Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standartları Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 12 51) Devlet teşvikleri standardına göre, varlıklara ilişkin teşvikler dışında kalan devlet teşvikleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Katkılar B) Gelire ilişkin teşvikler C) Sermayeye ilişkin yardımlar D) Kaynaklara ilişkin teşvikler E) Varlıklara ilişkin teşvikler Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa /03/2011 SORUSU 52) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre aşağıdakilerden hangisi tam bir finansal tablo seti içinde yer almaz? A) Döneme ait nakit bütçesi B) Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço) C) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu D) Döneme ait özkaynak değişim tablosu E) Ö nemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 436

28 53) Maddi duran varlıklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi geri kazanılabilir tutarı ifade etmektedir? A) Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden küçük olanı B) Bir varlığın net satış fiyatı ve alış değerinden büyük olanı C) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım değerinden büyük olanı D) Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden büyük olanı E) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım değerinden küçük olanı Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa /06/2012 SORUSU 54) Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutara ne ad verilir? A) Defter değeri B) İşletmeye özgü değer C) Amortismana tabi tutar D) Gerçeğe uygun değer E) Geri kazanılabilir tutar Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa /03/2009 SORUSU 55) TMS 7- Nakit akış tabloları standardına göre, bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyeti dışındaki ana gelir getirici diğer faaliyetine ne ad verilir? A) Yatırım faaliyetleri B) İşletme faaliyetleri C) Finansman faaliyetleri D) Mali faaliyetler E) Yönetim faaliyetleri Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 439

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı