09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları"

Transkript

1 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği bir çekle ödemiştir. Bu işlemle ilgili işletme Aşağıdaki kaydı yapmıştır. ALINAN ÇEKLER HESABI ORTAKLARA BORÇLAR Bu kayıt, aşağıdaki muhasebenin temel kavramlarından hangisiyle yakından ilgilidir? A) Dönemsellik B) İhtiyatlılık C) Özün önceliği D) Kişilik E) Tutarlılık Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 123 2) Tahsili şüpheli hale gelen Türk Liralık bir alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Ertesi yıl mahkeme sonuçlanmış ve alacağın yalnızca Türk Liralık kısmı tahsil edilebilmiş, kalanından vazgeçilmiştir. Bu bilgilere göre alacağın tahsiliyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. C) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. E) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Türk Lirası borçlandırılır.

2 100 KASA 13, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 13,000 Şüpheli Alacaktan yapılan tahsilat 129 ŞÜHHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 13, ÖNCEKİ DÖN. GEL. VE KARI OLMALI 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR Şüpheli alacaktan yapılan tahsilatın karşılık gider kaydının iptali 13, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ. 4, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 4,000 Tahsil edilemeyen şüpheli alacağın değersiz alacak haline gelip kapatılması Cevap C) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 161 3) İşletme alış maliyeti Türk Lirası taşıtı kredili olarak Türk Lirasına satmıştır. Satış anında taşıtın Türk Liralık kısmı itfa edilmiş durumdadır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

3 Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 205

4 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARAR TAŞITLAR HESAPLANAN KDV ) Cari yıl boyunca A İşletmesinin varlıkları Türk Lirası artmış, borçları da Türk Lirası azalmıştır. Eğer işletmenin sermayesi yılsonunda Türk Lirası olursa, dönem başındaki sermayesi kaç Türk Lirası olmalıydı? A) B) C) D) E) Cevap A) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 305 DÖNEM İÇİ SERMAYE VARLIKLARDAKİ ARTIŞ (+) BORÇLARDAKİ AZALIŞ (+) VARLIKLARDAKİ AZALIŞ ( ) 0 BORÇLARDAKİ ARTIŞ ( ) 0 SERMAYE = 39,000 SERMAYE DÖNEM BAŞI SERMAYE + = DÖNEM İÇİ SERMAYE + 39,000 DÖNEM SONU SERMAYE= DÖNEM BAŞI SERMAYE = ) İşletme, herhangi bir borcu olmadığı halde başka bir işlemeden senet almıştır. Bu işlemi kaydederken alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Diğer Ticari Alacaklar B) Alıcılar C) Diğer Çeşitli Alacaklar D) Diğer Çeşitli Borçlar E) S atıcılar

5 Hatır Senetleri Hatır senedi veya muvazaa senedi ilgililerin gerçeğe uygun olmadığını bilerek, mevcut bir akdi, işlemi veya borcu mevcutmuş gibi göstermek amacı ile düzenlenen senettir. Hatır senetleri 121 Hesapta yer almaz. çünkü bu hesapta mal ve hizmet satışından kaynaklanan senede bağlı alacaklar yer alır. Hatır senetlerinin işletme yararlandığı zaman, aktifte muvakkat bir hesaba örneğin 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabının altında açılacak hatır senetleri hesabına borç, pasifte ise 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR hesabının altında açılacak hatır senedi verenler hesabına alacak verilir. uygulamada, alınan bu senetler bankalardan kredi temininde ve diğer çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Hatır senetleri uygulamada genellikle ortaklardan veya topluluk içindeki firmalardan alınmaktadır. Bu senetleri kullanan işletmeler, kaynağı olmayan yollarla işletmeye fon yaratmış olmaktadır. Örnek: İşletme topluluğa ait X A.Ş. nden 1,000,000,- TL lık hatır senedi almış ve bunu 850,000,-TL ya iş bankasına ıskonto ettirmiş daha sonra vadesinde senedi ödemiştir. 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,000,000 Hatır Senetleri 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 1,000,000 Hatır Senedi Verenler (X A.Ş) Hatır senedi alınması Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 153

6 6) Bir işletme, yeni bir şube açmak için ödediği giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlemelidir? A) Özel Maliyetler Hesabında B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabında D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabında E) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Yeni bir şube açan işletme TL kuruluş ve örgütlenme gideri ve KDV si için senet düzenlemiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı nasıldır? 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİD İNDİRİLECEK KDV BORÇ SENETLERİ Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 211 7) İşletme yıl içinde Türk Lirası bedelle, nominal değeri 1 Türk Lirası olan A şirketi hisse senetlerinden adet satın almıştır. İşletmenin A şirketinin sermayesindeki hisse payı oranı %12 dir. Borsada işlem gören söz konusu hisse senetlerinin son işlem günündeki ortalama fiyatı 2,50 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere ve Vergi Usul Kanunu a göre A şirketi hisse senetleri işletmenin yılsonu bilançosunda, hangi hesapta ve hangi değerle gösterilecektir? A) İştirakler hesabında, Türk Lirası B) İştirakler hesabında, Türk Lirası C) Bağlı Menkul Kıymetler hesabında, Türk Lirası D) İştirakler hesabında, Türk Lirası E) B ağlı Menkul kıymetler hesabında, Türk Lirası 242 İŞTİRAKLER BANKA Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 201

7 8) A Bankası'ndan sağlanan krediye teminat olarak verilen Türk Liralık senedin, Türk Liralık kısmının komisyon kesintisi yapıldıktan sonra banka tarafından hesaben tahsil edildiği görülmüştür. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap B) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa BANKA KREDİLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ

8 9) Muhasebe politikalarının açıklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mali tabloların içerdiği bütün önemli muhasebe politikaları açıklanmalıdır. B) Mali tablolar dönemler itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olmalıdır. C) Cari dönemde önemli etki yaratan mali politika değişiklikleri nedenleri ve mali tablolara etkileri ile birlikte açıklanmalıdır. D) Kullanılan muhasebe politikalarının açıklanması mali tabloların bütünlüğü ve tamlığı için temel ilkedir. E) Gelecek dönemlerde önemli etki yaratabilecek politika değişikliği yapılmış ise neden ve etkilerinin açıklanması gerekmez. Cevap E) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Bir işletmenin iyi bir kuruluş yerine ve iyi üne sahip olması ile alıcılarında güven ve emniyet yaratması sonucu, rakip işletmelerden daha fazla kâr elde etmesini sağlayan değere muhasebe sisteminde ne ad verilir? A) İmtiyaz B) Hak C) Şerefiye D) Patent E) Özel maliyet Cevap E) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 210, Çözümlü Sorular da da aynı soru 354. Sayfa 11) Amortismana tabi bir duran varlığın satış işleminin muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Satış bedeli ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir. B) İlgili duran varlık hesabı aktifleştirme bedeli kadar alacaklandırılarak kapatılır. C) Duran varlığın satış bedelinden, varlığın birikmiş amortismanı düşülerek net defter değeri bulunur. D) Duran varlığın satış bedeli ile maliyeti arasındaki fark satış kârı olarak kaydedilir. E) D uran varlığın birikmiş amortismanı alacak kaydı yapılarak kapatılır. Cevap B) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 207, Çözümlü Sorular da da 347. Sayfa

9 12) Cevap C) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 175

10 13) İşletme, maliyet bedeli Türk Lirası, hurda bedeli Türk Lirası, faydalı ömrü 5 yıl olan bir makineyi satın almıştır. Azalan bakiyeler yöntemini uygulayan işletmenin, 2. yıl sonunda hesaplayacağı, makinenin birikmiş amortismanlar tutarı kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Cevap D) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa Yıl x % 40 = TL Azalan Bakiyeler 2. Yıl ( ) x % 40 = TL Azalan Bakiyeler 2. Yılın Sonunda = TL Birikmiş Amortisman 14) Banka tarafından işletme lehine Türk Lirası faiz tahakkuk ettirilmiş, 150 Türk Liralık vergi mahsup edildikten sonra kalan işletmenin hesabına geçirilmiştir. Bu bilgilere göre İşletmenin yapacağı muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 150 Türk Lirası alacaklandırılır. B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 150 Türk Lirası alacaklandırılır. C) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 150 Türk Lirası borçlandırılır. D) Faiz Gelirleri Hesabı Türk Lirası borçlandırılır. E) P eşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 150 Türk Lirası borçlandırılır. 102 BANKALAR PEŞİN ÖD. VERGİ. VE FON FAİZ GELİRLERİ Cevap E) Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gider hesapları gelir tablosunda yer alırlar. B) Gider hesapları bilançoda yer almazlar. C) Gider hesapları kesin mizanda yer alırlar. D) Gider hesapları Kâr /Zarar hesabına devredilirken borçlandırılırlar. E) Gider hesapları Kâr /Zarar hesabına devredilirken alacaklandırılırlar. Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 277

11 16) Maliyetlerin kapsamına göre yapılan sınıflandırmada yer alacak maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Değişken maliyet sistemi- Standart maliyet sistemi B) Tam maliyet sistemi- Tahmini maliyet sistemi C) Tam maliyet sistemi- Değişken maliyet sistemi D) Değişken maliyet sistemi- Fiili maliyet sistemi E) T am maliyet sistemi- Sipariş maliyet sistemi Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Safha (evre) maliyet sisteminde, bir safhadaki üretimi tamamlanmamış birimlerin tamamlanmış birim cinsinden ifade edilmesine ne ad verilir? A) Eşdeğer ürün B) Şekillendirilmemiş mamul C) Bozuk mamul D) Yarı tamamlanmış mamul E) Normal mamul Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Başabaş noktası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu noktada kâr sıfırdır. B) Toplam sabit maliyetlerin toplam katkı payına oranı başabaş noktası satış miktarını verir. C) Toplam satış hasılatıyla toplam üretim maliyetinin birbirine eşit olduğu noktadır. D) İşletmenin kâra geçtiği noktayı gösterir. E) Toplam katkı payının toplam sabit maliyetlere eşit olduğu noktadır. Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa ) Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişken maliyet sistemi B) Tam maliyet sistemi C) Sipariş maliyet sistemi D) Sabit maliyet sistemi E) A sal maliyet sistemi Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 628

12 20) K Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 60 Türk Lirası, birim değişken maliyeti 35 Türk Lirası ve yıllık toplam sabit maliyeti Türk Lirası dır. (X) satış miktarını ifade ederse, işletmenin yıllık kâr fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kâr = 60X B) Kâr = 25X C) Kâr = 35X D) Kâr = 95X E) K âr = 35X Maliyet Muhasebesinde Toplam Maliyet fonksiyonu = ax+b demektir. a = değişken giderleri x = üretim (satış miktarını) b= toplam maliyeti ifade eder. Maliyet Muhasebesinde kar fonksiyonu ise Kar = fx (ax+b) ile ifade edilir. F = Satış fiyatını X = üretim (satış ) miktarını ifade eder. Soruda yerlerine koyarsak Kar = 60x ( 35x ) olur Kar = 25x olur. Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 682

13 21) Z Üretim İşletmesi'nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı Türk Lirası ve fiili genel üretim giderleri tutarı Türk Lirası dır. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı ise Türk Lirası dır. Bu bilgilere göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapılmıştır? A) Türk Lirası eksik yükleme yapılmıştır. B) Türk Lirası eksik yükleme yapılmıştır. C) Türk Lirası eksik yükleme yapılmıştır. D) Türk Lirası fazla yükleme yapılmıştır. E) Türk Lirası fazla yükleme yapılmıştır. Tahmini GÜG = Fiili GÜG Olumsuz Sapma SMM Yüklenen Tahmini GÜG = GÜG Tahmini Yükleme Oranı / = 0,60 Olumsuz Sapma *0,60= TL Eksik Yükleme Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 632. Sayfa 738. Sayfada örnek soru

14 22) Z Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem sonu mamul Stokları Türk Lirası Dönem sonu yarı mamul stokları Türk Lirası Dönem başı mamul stokları Türk Lirası Dönem başı yarı mamul stokları Türk Lirası Satılan mamul maliyeti Türk Lirası Bu bilgilere göre, işletmenin dönem içinde katlanılan üretim maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) DÖNEMİN ÜRETİM MALİYETİ DB YARI MAMUL DS YARI MAMUL TAMAMLANAN MAMUL MALİYETİ DB MAMUL DS MAMUL SATILAN MAMUL MALİYETİ Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 616. Sayfa 23) Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetinin bir parçasıdır? A) Pazarlama giderleri B) Satış giderleri C) Reklam giderleri D) Genel yönetim giderleri E) Malzeme giderleri Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 589. Sayfa

15 24) Safha (evre) maliyet sistemini uygulayan bir üretim işletmesinde, üretim safhasının eşdeğer ürün miktarları ve birim eşdeğer ürün maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Eşdeğer Ürün Miktarı Üretimi Tamamlanıp Devredilen Birim Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları Direkt İlk Madde ve Malzeme Birim Direkt İşçilik Birim Genel Üretim Giderleri Birim Birim eşdeğer ürün maliyetleri direkt ilk madde ve malzeme için 0,7 Türk Lirası, direkt işçilik için 0,3 Türk Lirası, genel üretim giderleri için 0,5 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre, işletmenin üretime yüklenen toplam maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Birim Eşdeğer Ürün Maliyetleri DİMM 0,7 DİŞ. 0,3 GÜG 0.5 Toplam 1,5 Tamamlanan Mamul Maliyeti *1,5= TL DSYM Maliyeti = TL DİMM 9.000*0,7=6.300 TL DİS 8.000*0,3= TL GÜG 8.000*0,5= TL Toplam üretime yüklenen maliyet = ( ) TL Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa Sayfa

16 25) Brüt satışları Türk Lirası, satış ıskontoları Türk Lirası, üretim kapasitesi 200 birim olan bir işletme dönemde 120 birim üretim yapmış, değişken maliyet yöntemine göre üretim maliyeti Türk Lirası, tam maliyet sistemine göre üretim maliyeti Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre ve işletme normal maliyet yöntemi uyguladığı varsayılırsa, brüt satış kârı kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Brüt Satışlar Satış İskontosu Net Satışlar TL Üretim Kapasitesi 200 Birim Üretim Miktarı 120 Birim Kapasite Kullanım Oranı 120 birim /200 birim = 0,6 Tam Maliyet Yöntemine Göre Üretim Maliyeti TL Değişken Maliyet Yöntemine göre Üretim Maliyeti TL ( ) = TL Sabit GÜG Normal Maliyet Yöntemi Mamul Maliyeti *0,60 = TL Net Satışlar Normal Maliyet Brüt Satış Karı TL Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 629. Sayfa

17 26) I. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) II. Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) III. Eğilim Yüzdeleri ile Analiz (Trend Analizi) IV. Oran Yöntemi ile (Rasyo) Analiz Aşağıdakilerden hangisi tek bir dönemin finansal tablosu kullanılarak yapılan analizlerdendir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) I II ve IV Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 518. Sayfa 529. Sayfa 27) Bir işletmenin, net satışları Türk Lirası, aktif toplamı Türk Lirası, sürekli sermayesi Türk Lirası, duran varlıklarının devir hızı oranı ise 2 dir. Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 4,6 DÖNEN VARLIK? 8,000 KVYK? 2,000 DURAN VARLIK? 22,000 SÜREKLİ SERMAYE 28,000 SÜREKLİ SERMAYE= (UVYK+ÖZKAYNAK) UVYK ÖZKAYNAK AKTİF 30,000 PASİF 30,000 DURAN VARLIK DEVİR HIZI = NET SATIŞLAR / DURAN VARLIKLAR NET SATIŞLAR 44,000 DURAN VARLIK? DURAN VARLIK DEVİR HIZI 2 DURAN VARLIK 22,000 CARİ ORAN = DÖNEN VARLIK /KVYK CARİ ORAN = /2.000= 4 Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 558. Sayfa

18 28) Satılan ticari mal maliyeti Türk Lirası, dönem başı ticari malları Türk Lirası, dönem sonu ticari malları Türk Lirası olan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Brüt satış kârı Türk Lirasıdır. B) Net satış tutarı Türk Lirasıdır. C) Stok devir hızı 20 dir. D) Stok devir hızı 10 dur. E) Faaliyet etkinliği 36 gündür Stok Devir Hızı = Satılan Ticari Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar Stok Devir Hızı= / ( ) /2 = 10 Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 533. Sayfa 29) Bir işletmenin cari oranı 1,2; asit test oranı 0,5; kısa vadeli yabancı kaynak toplamı Türk Lirası olduğuna göre işletmenin stok tutarı ne kadardır? A) B) C) D) E) Cari Oran = Dönen Varlık / KVYK Cari Oran = X / = 1.2 Olduğundan Dönen Varlık TL Asit Test Oranı = Dönen Varlık Stok / KVYK = 0,5 Asit Test Oranı = X / = 0,5 X = TL Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 531. Sayfa

19 30) Likidite oranları, dönen varlıklarla aşağıdaki hesap gruplarından hangisi arasındaki ilişkiyi araştırır? A) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar B) Toplam Yabancı Kaynaklar C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar D) Öz Kaynaklar E) Toplam Pasif Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 531. Sayfa

20 31) Likidite oranı 1.2, cari oranı 1,6, aktif toplamı Türk Lirası, özkaynakları Türk Lirası, uzun vadeli yabancı kaynakları Türk Lirası olan işletme için aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? A) Net çalışma sermayesi B) Duran varlıklar C) Hazır değerler D) Stoklar E) Kısa vadeli borçlar DÖNEN VARLIK? 1,600 KVYK? DURAN VARLIK? 4,900 SÜREKLİ SERMAYE SÜREKLİ SERMAYE= (UVYK+ÖZKAYNAK) UVYK ÖZKAYNAK AKTİF 6,500 PASİF Cari Oran = Dönen Varlık / KVYK Cari ORAN = X / 1000 = 1,6 İse X = TL Dönen Varlık = TL AKTİF= DÖNEN VARLIK + DURAN VARLIK olduğundan Duran Varlık = TL Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlık KVYK Net Çalışma Sermayesi = = 600 TL Likidite Oranı = Dönen Varlık Stoklar / KVYK Likitide Oranı = X / =1.2 olduğundan Stoklar = 400 TL Hazır Değer Bulunmaz Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 531. Sayfa

21 32) Aşağıdakilerden hangisi mali tablolar analizinin kapsam yönünden sınıflandırılmasını doğru olarak gösterir? A) Statik Analiz - Dinamik Analiz B) İşletme İçi Analiz - İşletme Dışı Analiz C) İşletme Yönetimi - İşletme İç Çevresi-İşletme Dışı Çevre D) Yönetim Analizi - Yatırım Analizi E) Kredi analizi - Varlık Analizi Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 497. Sayfa 33) I. Satılan mamullerin maliyeti II. Satılan ticari malların maliyeti III. Satış ıskontoları IV. Diğer satışların maliyeti Yukarıdakilerden hangileri satışların maliyeti tablosunun bir unsuru değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I I ve IV Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 553 Sayfa 34) Bir üretim işletmesinde ticari alacak devir hızı 36 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletme bir yılda alacaklarını 30 kez satışa konu edebilmektedir. B) İşletmenin satışlarının kârlılığı düşüktür. C) İşletme alacaklarını ortalama 36 günde tahsil edebilmektedir. D) İşletmenin satışlarında problem vardır. E) İşletme alacaklarını yılda ortalama 36 kez tahsil edebilmektedir. İşletme alacaklarını yılda 36 kez ( defa) tahsil etmektedir. İşletme alacaklarını ortalama 10 günde bir tahsil etmektedir. Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 533 Sayfa

22 35) Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Dönem başı ticari mal stoku Dönem içi ticari mal alışları Dönem sonu ticari mal stoku Bu bilgilere göre işletmenin stok devir hızı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Stok Devir Hızı = Satılan Ticari Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar Satılan Ticari Mal Maliyeti = Dönem Başı Ticari Mal + Dönem içi Alışlar - Dönem Sonu Ticari Mal Satılan Ticari Mal Maliyeti = TL Ortalama Stok = Dönem Başı Ticari Mal + Dönem Sonu Ticari Mal /2 Ortalama Stok = /2 = Stok Devir Hızı = Satılan Ticari Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar Stok Devir Hızı = / = 2 Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 533 Sayfa 36. Muhasebe denetiminin tanımında aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz? A) İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar olması B) Rakiplere karşı üstünlük sağlaması C) İlgili kullanıcılara iletilmesi D) Tarafsızca kanıt toplama ve kanıt değerlendirmesi E) Süreç olması Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 3 37) Denetim alanlarında uygulanacak denetim tekniklerinin, görevlendirilecek denetim elemanlarının ve her bir denetim alanına ayrılacak zamanın belirlenmesi, denetim sürecinin hangi aşamasında yapılmaktadır? A) Denetim işinin alınması B) Denetim programın yürütülmesi C) Denetimin planlanması D) Denetimin tamamlanması E) Denetim raporunun yazılması Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 23

23 38) Denetçinin bulduğu hatalı işlem sayısı ile hata oranı arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? A) Bulunan hatalı işlem sayısı hata oranının altında ise ana kütle red edilir. B) Bulunan hatalı işlem sayısı hata oranının üstünde ise ana kütle kabul edilir. C) Bulunan hatalı işlem sayısı önemlilik oranının altında ise ana kütle red edilir. D) Bulunan hatalı işlem sayısı önemlilik seviyesinin üstünde ise ana kütle kabul edilir. E) B ulunan hatalı işlem sayısı önemlilik seviyesinin altında ise ana kütle kabul edilir. Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa Sayfa 39) Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Denetlenecek birim sayısının büyüklüğü B) Denetçinin uzmanlığı C) Kanıtların elde edilme zamanı D) Kanıtların güvenilirliği E) K anıtı sağlayan kişinin nitelikleri Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 39 40) Denetçi denetim çalışmaları sırasında önemlilik seviyesinin altında kalan hatalar bulmuştur. Bu bilgiye göre denetçi aşağıdaki görüşlerden hangisini bildirir? A) Görüş bildirmekten kaçınır B) Olumsuz görüş C) Olumlu görüş D) Şartlı olumsuz E) Şartlı olumlu Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 40

24 41) İç kontrol sisteminin yakalayamadığı ve engelleyemediği bazı hataların finansal tablolara kadar yansıması riskine ne ad verilir? A) Tözel risk B) Denetçi riski C) İşletme riski D) Kontrol riski E) İçsel risk Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 25 42) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimde denetçinin görüş oluşturmak üzere incelediği finansal tablolarda işletme yönetimi tarafından finansal tablolarda ileriye sürülen ve doğrulukları konusunda denetçinin kanıt toplamak zorunda olduğu savlar arasında yer almaz? A) Varlıklar veya borçlar verilen bir tarihte mevcuttur ve gelir ve giderler meydana gelmiştir. (Gerçeklik/Varolma) B) Tüm varlıklar, borçlar, hasılat ve gider elemanları uygun biçimde ve doğru olarak görülmüştür. (Sır saklama yükümlülüğü) C) Finansal tablolarda yansıtılması gereken tüm işlemler ve hesaplar tablolarda yansıtılmıştır. (Bütünlük) D) Varlıklar, belirli bir tarihteki işletmenin hakları; borçları ise yükümlülükleridir. (Sahiplik) E) Finansal tabloların unsurları uygun biçimde sınıflanmış, tanımlanmış ve açıklanmıştır. (Tam açıklama) Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 32 43) Bağımsız denetimde aşağıdaki işlemlerden hangisi sadece dönem içinde yapılabilir? A) Alıcılar hesabının denetimi B) Kasanın sayımı C) Stok sayımı D) Denetim raporu oluşturma işlemleri E) İç kontrol sisteminin incelenmesi Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 32

25 44) Örneklerin seçildiği, bağımsız denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alana ne ad verilir? A) Örneklem B) Örnekleme çerçevesi C) Gözlem birimi D) Küme E) Evren Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 55 45) Denetçi aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisini sürekli dosyada saklamak zorundadır? A) Kasa sayım tutanaklarını B) Stok sayım tutanaklarını C) Müşterilere gönderilen mutabakat yazıları ve cevaplarını D) Denetimi yapılan yıl içindeki risk değerleme çalışmalarına ait evrakları E) Denetlenen işletmenin organizasyon şemasını Cevap E Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 52 46) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimde kanıtların güvenilirlik düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Daha pahalı kanıtlar, daha ucuza toplanan kanıtlardan daha güvenilirdir. B) Eğer bir kanıt işletme dışı kaynaklardan toplanmış ise, işletme içerisinden toplananlara göre daha güvenilirdir. C) Kanıtı bizzat denetçi kendisi oluşturur ise, başka birilerine sorarak oluşturduğu kanıtlardan daha güvenilir kanıt elde edilmiş olur. D) Kanıt orijinal ise, fotokopi veya faks çıktısından daha güvenilirdir. E) Dönem sonu toplanan kanıtlar, dönem içi toplanan kanıtlardan daha güvenilirdir. Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 40

26 47) Aşağıdakilerden hangisinde istatistiki örneklemenin safhaları doğru olarak verilmiştir? A) Birimlerin incelenmesi-örneklemenin planlanması-örnek birimlerin seçimideğerlendirme B) Örnek birimlerin seçimi-örneklemenin planlanması- birimlerin incelenmesideğerlendirme C) Değerlendirme-birimlerin incelenmesi-örnek birimlerin seçimi-örneklemenin planlanması D) Örneklemenin planlanması- birimlerin incelenmesi-örnek birimlerin seçimideğerlendirme E) Ö rneklemenin planlanması-örnek birimlerin seçimi-birimlerin incelenmesi-değerlendirme Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 54 48) c (küçük c) işaretinin bağımsız denetimdeki özel anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiili sayımı yapıldı. B) Mizan ile mutabık olduğu tespit edildi. C) Mutabakat (teyit) mektupları ile karşılaştırıldı. D) Toplamların sağlaması yapıldı. E) Belgelerle yevmiye kayıtları karşılaştırıldı. Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabında bu sorunun cevabı geçmiyor. 49) A İşletmesini denetleyen bir bağımsız denetçi yaptığı çalışmalar sonunda işletmenin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olmadığını tespit etmiştir. Bu durumda işletme aşağıdaki denetim standartlarından hangisine aykırı davranmıştır? A) Yeterli açıklama standardına B) Raporlama ve görüş bildirme standardına C) Tutarlılık standardına D) Planlama standardına E) Mesleki özen standardına Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 2

27 50) Muhasebe denetimini meslek olarak seçecek bağımsız bir dış denetçinin hangi eğitim ve uzmanlıklara sahip olması gerektiği ve denetim çalışmasını yürütürken nasıl davranması gerektiği konuları aşağıdaki standartlardan hangisi içerisinde düzenlenmiştir? A) Genel standartlar B) Çalışma alanı standartları C) Raporlama standartları D) Görüş bildirme standartları E) Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standartları Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 12 51) Devlet teşvikleri standardına göre, varlıklara ilişkin teşvikler dışında kalan devlet teşvikleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Katkılar B) Gelire ilişkin teşvikler C) Sermayeye ilişkin yardımlar D) Kaynaklara ilişkin teşvikler E) Varlıklara ilişkin teşvikler Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa /03/2011 SORUSU 52) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre aşağıdakilerden hangisi tam bir finansal tablo seti içinde yer almaz? A) Döneme ait nakit bütçesi B) Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço) C) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu D) Döneme ait özkaynak değişim tablosu E) Ö nemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar Cevap A Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 436

28 53) Maddi duran varlıklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi geri kazanılabilir tutarı ifade etmektedir? A) Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden küçük olanı B) Bir varlığın net satış fiyatı ve alış değerinden büyük olanı C) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım değerinden büyük olanı D) Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden büyük olanı E) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım değerinden küçük olanı Cevap D Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa /06/2012 SORUSU 54) Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutara ne ad verilir? A) Defter değeri B) İşletmeye özgü değer C) Amortismana tabi tutar D) Gerçeğe uygun değer E) Geri kazanılabilir tutar Cevap C Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa /03/2009 SORUSU 55) TMS 7- Nakit akış tabloları standardına göre, bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyeti dışındaki ana gelir getirici diğer faaliyetine ne ad verilir? A) Yatırım faaliyetleri B) İşletme faaliyetleri C) Finansman faaliyetleri D) Mali faaliyetler E) Yönetim faaliyetleri Cevap B Kaynak: Aktif Akademi Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kitabı Sayfa 439

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI Soru-1 Soru-2 VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz Borsa Rayici Emsal Bedeli Mukayyet değeri Yazılı Değeri Soru-3 VUK göre Usulsüzluk

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı