FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR"

Transkript

1 FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR İşletme Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlu Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlu Alınan Avanslar Hesabı alacaklı Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklı Bir işletme, bir şirketin nominal değeri 1 Türk Lirası /adet olan hisse senetlerinden adet satın almış ve Türk Lirası ödemiştir. Alış işlemiyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hisse Senetleri Hesabı borçlu Hisse Senetleri Hesabı alacaklı Hisse Senetleri Hesabı borçlu Hisse Senetleri Hesabı alacaklı Komisyon Giderleri alacaklı Stoklarını sürekli envanter yöntemiyle izleyen ve Türk Lira maliyetli bir malı Türk Lirasına kredili olarak satan işletme malın yarısını iade almıştır. İade kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Satılan Ticari Mal Maliyeti hesabı alacaklandırılır. Satılan Ticari Mal Maliyeti hesabı alacaklandırılır. Ticari Mal hesabı borçlandırılır. Satıştan İadeler hesabı borçlandırılır. Alıcılar hesabı alacaklandırılır. 5. I. Katma değer vergisi de dahil olmak üzere fatura bedelinin tamamı için bir çek ciro edilerek demirbaş alışı II. Özel fonların 1/2'sinin birikmiş amortismanlar hesabına aktarılması III. Bir alacak senedinin bankaya ıskonto ettirilmesi IV. Aralıklı envanter yönteminde ticari malda sayım sonucunda bulunan farkın, ilgili hesaba aktarılması Yukarıdaki finansal olaylardan hangilerinin muhasebe kaydında bileşik madde kullanılır? I ve II I ve III I ve IV II ve III II ve IV 3. İşletmenin dönem içi alışları Türk Lirası; alış iadeleri Türk Lirası; Dönem sonu stokların maliyeti Türk Lirası; ve Satılan Malın Maliyeti Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre işletmenin dönem başı mallarının maliyeti kaç Türk Lirasıdır? Maliyeti Türk Lirası, birikmiş amortismanı Türk Lirası olan bir demirbaş %18 KDV dahil Türk Lirasına peşin olarak satılmıştır. Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı kaç Türk Lirasıdır? 800 kâr kâr kâr zarar zarar 429

2 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 7. İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere Türk Liralık masa ve sandalyeyi peşin bedelle satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri 500 Türk Lirasıdır. DEMİRBAŞLAR HS TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS DEMİRBAŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS DİĞER MADDİDURAN VAR. HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS DEMİRBAŞLAR HS ÖZEL MALİYETLER HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS İşletme, 2010 yılı içinde Türk Lirasına aldığı ve Türk Lirası nakliye bedeli ödediği, faydalı ömrü 5 yıl olan makineyi azalan bakiyeler yöntemi ile amorti etmektedir. İşletme 2012 yılında, azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçmeye karar vermiştir. Bu bilgilere göre 2012 yılı amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır? Bir işletme Kasa hesabına 1 Euro =2 Türk Lirasından kayıtlarına aldığı Euro yu satmış karşılığında Türk Lirası almıştır. Yukarıdaki finansal olayın muhasebe kaydına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kasa Hesabı ( Kasası) alacaklı Kasa Hesabı ( Kasası) borçlu Kasa Hesabı (Türk Lirası Kasası) alacaklı Kasa Hesabı ( Kasası) alacaklı Kasa Hesabı (Türk Lirası Kasası) borçlu 10. İşletme, herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işletmeden senet almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? Alıcılar Satıcılar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Ticari Alacaklar 11. A İşletmesi, tamamını kredili olarak satın aldığı Türk Liralık mal için satıcılar tarafından % 10 oranında ıskonto yapıldığını öğrenmiştir. SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 900 SATIŞ İSKONTOLARI HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 900 SATIŞ İSKONTOLARI HS İNDİRİLECEK KDV HS. 900 TİCARİ MALLAR HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 900 HESAPLANAN KDV HS. 900 TİCARİ MALLAR HS ALICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS

3 12. İşletme fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte Türk Lirasına peşin olarak satın almış ve Türk Lira KDV yi peşin olarak ödemiştir. Ayrıca binanın yıkılması için Türk Lirası ödemiş ve binanın enkazının satışından Türk Lirası tahsil etmiştir. Bu işlemler sonucunda dönem sonu bilançosunda arazi ve arsalar kaç Türk Lirası olarak gözükecektir? Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlık hesaplarından biri değildir? Haklar Kuruluş ve örgütlenme giderleri Araştırma ve geliştirme giderleri Özel maliyetler Yeraltı ve yer üstü düzenleri 14. Sağladığı oy hakkı ve yönetime katılma hakkı %10 un altında olan hisse senetleri ile bir yıldan daha uzun sürede paraya dönüşecek diğer menkul kıymetler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Diğer Menkul Kıymetler Hisse Senetleri İştirakler Bağlı Menkul Kıymetler Bağlı Ortaklıklar 15. İşletme, Türk Liralık hisse senetlerinin değerinde %20 değer düşüklüğü olduğunu saptamış ve aynı tutarda karşılık ayırmıştır. Karşılık ayırmaya ilişkin yapılacak yevmiye kaydı 654 KARŞILIK GİDERLERİ HİSSE SENETLERİ Dİ. OLAĞAN GİD. VE ZA MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜK. KAR Dİ. OLAĞANDI. GİD.VE ZAR MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜK. KAR HİSSE SENETLERİ KONUSU KAL. KAR KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜK. KAR Bir işletmeye ait yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir: GENEL YÖNETİM GİDER. HS. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. Bu kayıt, aşağıdaki muhasebenin temel kavramlarından hangisine uygun olarak yapılmıştır? Kişilik İhtiyatlılık Özün önceliği Tutarlılık Dönemsellik 2. İşletme, bir maddi duran varlığını Türk Lirasına peşin bedelle satmıştır. Varlığın maliyeti Türk Lirası ve satış kârı Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre maddi duran varlığın birikmiş amortismanı kaç Türk Lirasıdır? Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Varlık hesabıdır. Pasifi düzenleyici hesaptır. Gelir tablosu hesabıdır. Öz kaynak hesabıdır. Aktifi düzenleyici hesaptır.

4 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 4. İşletme iki yıl önce Türk Liralık bir taşıt satın almıştır. Bu taşıtın hizmet süresi beş yıl ve hurda değeri de Türk Lirasıdır. Bu bilgilere ve eşit tutarlar yöntemine göre amortisman ayıran işletmenin yıl sonunda yapması gereken yevmiye kaydı 770 GENEL YÖNETİM GİD. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİD. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİD. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİD. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİD. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS Verilen rehin ve ipotekler bilançonun hangi kısmında yer alır? Duran varlıklarda Kısa vadeli yabancı kaynaklarda Uzun vadeli yabancı kaynaklarda Bilanço dipnotlarında Denetim raporunda 6. İşletme, kredili olarak Türk Lirasına binek taşıt satın almıştır. Bu işlemde alacaklandırılacak hesap Satıcılar Alıcılar Banka Kredileri Borç Senetleri Diğer Ticari Borçlar 7. İşletmenin 2012 yılı ticari kârı Türk Lirasıdır. Yıl sonunda yapılan envanterde işletmenin Türk Lirası vergiden istisna kazancı olduğu ve Türk Liralık belgesiz gideri ve Türk Liralık fazla ayrılmış karşılığı olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin 2012 yılı mali kârı kaç Türk Lirasıdır? İşletme dönem sonunda, alacak senetleri için 250 Türk Lirası reeskont hesaplamış ve ilgili yevmiye kaydını yapmıştır. Bu bilgilere göre reeskont işlemiyle ilgili ertesi dönem başında yapılması gereken yevmiye kaydı 122 ALACAK SENET. REES. HS REES. FAİZ GİD. HS ALACAK SENET. REES. HS REES. FAİZ GEL. HS REES. FAİZ GİD. HS ALA. SENET. REES. HS REES. FAİZ GEL. HS ALA. SENET. REES. HS REES. FAİZ GEL. HS REES. FAİZ GİD. HS Vadeli çeklerin Alınan Çekler hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır? Dönemsellik İhtiyatlılık Özün önceliği Tutarlılık Tam açıklama 432

5 10. İşletme finansal raporlama yaparken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? Denetim standartlarını Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini Muhasebe standartlarını Muhasebenin temel kavramlarını Muhasebenin temel varsayımlarını 11. İşletme, bankadan aldığı dekonttan, cari hesabı lehine faiz tahakkuk ettirildiğini ve bu tutara ilişkin menkul sermaye iradı vergisinin de kesilerek cari hesabından tahsil edildiğini öğrenmiştir. Bu bilgilere göre işletme bu işlemde sermaye iradı vergisini aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydeder? İndirilecek KDV Hesaplanan KDV Faiz Gelirleri Ödenecek Vergi ve Fonlar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12. Maddi duran varlıkların elde edilmesi sonrası yapılan harcamalardan hangisi varlığın maliyetine eklenmez? Varlığın değerinde artış yaratan harcamalar. Varlığın teknolojik ömrünü uzatan harcamalar Varlığın hizmet verir durumda kalmasını sağlayan harcamalar. Varlığın kapasitesini ve verimini artıran harcamalar. Varlığın ekonomik ömrünü uzatan harcamalar. 13. İşletme, fabrika binası olarak kullanmak üzere arsasıyla birlikte bir bina satın almıştır. Arsanın bedeli Türk Lirası, binanın bedeli Türk Lirasıdır. İşletme arsa ve binanın bedeli için Türk Liralık bir senet ciro etmiş, geriye kalan tutar ve KDV si için de borçlanmıştır. Bu bilgilere ve muhasebe ilkelerine göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden 252 BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ALACAK SEN. HS DİĞER TİC. BOR. HS ARAZİ VE ARSALAR HS BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS BORÇ SENE. HS DİĞER TİC. BOR. HS BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ALACAK SEN. HS DİĞER ÇEŞ. BOR. HS ARAZİ VE ARSALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS BORÇ SENE. HS DİĞER TİC.BOR. HS ARAZİ VE ARSALAR HS BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ALACAK SEN. HS DİĞER TİC. BOR. HS İşletme satın aldığı üç adet yazıcı için Türk Liralık bir çek keşide etmiştir. Bu bilgilere göre alacaklandırılacak hesap Alınan Çekler Tesis Makine ve Cihazlar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Demirbaşlar Genel Yönetim Giderleri 15. İşletme nominal değeri Türk Lirası olan alacak senetlerinin tasarruf değerini Türk Lirası olarak hesaplamıştır. Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Türk Lirası borçlandırılır. Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Türk Lirası borçlandırılır. Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. 433

6 Aktif Akademi Eğitim Merkezi İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği bir çekle ödemiştir. Bu işlemle ilgili işletme aşağıdaki kaydı yapmıştır. ALINAN ÇEKLER HS ORTAKLARA BOR. HS Bu kayıt, aşağıdaki muhasebenin temel kavramlarından hangisiyle yakından ilgilidir? Dönemsellik İhtiyatlılık Özün önceliği Kişilik Tutarlılık 2. Tahsili şüpheli hale gelen Türk Liralık bir alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Ertesi yıl mahkeme sonuçlanmış ve alacağın yalnızca Türk Liralık kısmı tahsil edilebilmiş, kalanından vazgeçilmiştir. Bu bilgilere göre alacağın tahsiliyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Türk Lirası alacaklandırılır. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Türk Lirası borçlandırılır. 3. İşletme alış maliyeti Türk Lirası taşıtı kredili olarak Türk Lirasına satmıştır. Satış anında taşıtın Türk Liralık kısmı itfa edilmiş durumdadır. 127 DİĞER TİC. ALA. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS TAŞITLAR HS HESAP. KDV HS ALICILAR HS BİRİKMİŞ AMOR. HS DİĞ. OL.DI. GİD. VE ZAR. HS TAŞITLAR HS HESAP. KDV HS ALICILAR HS BİRİKMİŞ AMOR. HS DİĞ. OL.DI. GİD. VE ZAR. HS TAŞITLAR HS HESAP. KDV HS DİĞER TİC. ALA. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS DİĞ. OL.DI. GİD. VE ZAR. HS TAŞITLAR HS HESAP. KDV HS DİĞER TİC. ALA. HS TAŞITLAR HS HESAP. KDV HS DİĞER TİC. ALA. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS DİĞ. OL.DI. GİD. VE ZAR. HS TAŞITLAR HS HESAP. KDV HS Cari yıl boyunca A İşletmesinin varlıkları Türk Lirası artmış, borçları da Türk Lirası azalmıştır. Eğer işletmenin sermayesi yılsonunda Türk Lirası olursa, dönem başındaki sermayesi kaç Türk Lirası olmalıydı? İşletme, herhangi bir borcu olmadığı halde başka bir işletmeden senet almıştır. Bu işlemi kaydederken alacaklandırılacak hesap Diğer Ticari Alacaklar Alıcılar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Borçlar Satıcılar 434

7 6. Bir işletme, yeni bir şube açmak için ödediği giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlemelidir? Özel Maliyetler Hesabında Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabında Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabında Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında 7. İşletme yıl içinde Türk Lirası bedelle, nominal değeri 1 Türk Lirası olan A şirketi hisse senetlerinden adet satın almıştır. İşletmenin A şirketinin sermayesindeki hisse payı oranı %12 dir. Borsada işlem gören söz konusu hisse senetlerinin son işlem günündeki ortalama fiyatı 2,50 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere ve Vergi Usul Kanunu a göre A şirketi hisse senetleri işletmenin yılsonu bilançosunda, hangi hesapta ve hangi değerle gösterilecektir? İştirakler hesabında, Türk Lirası İştirakler hesabında, Türk Lirası Bağlı Menkul Kıymetler hesabında, Türk Lirası İştirakler hesabında, Türk Lirası Bağlı Menkul kıymetler hesabında, Türk Lirası 8. A Bankası'ndan sağlanan krediye teminat olarak verilen Türk Liralık senedin, Türk Liralık kısmının komisyon kesintisi yapıldıktan sonra banka tarafından hesaben tahsil edildiği görülmüştür. 102 BANKALAR HS FİNANSMAN GİDE. HS ALACAK SEN. HS BANKA KREDİLERİ HS FİNANSMAN GİDE. HS ALACAK SEN. HS BANKA KREDİLERİ HS KOMİSYON GİDE. HS BORÇ SEN. HS BANKALAR HS FİNANSMAN GİDE. HS BORÇ SEN. HS BANKA KREDİLERİ HS KOMİSYON GİDE. HS MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HS Muhasebe politikalarının açıklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mali tabloların içerdiği bütün önemli muhasebe politikaları açıklanmalıdır. Mali tablolar dönemler itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olmalıdır. Cari dönemde önemli etki yaratan mali politika değişiklikleri nedenleri ve mali tablolara etkileri ile birlikte açıklanmalıdır. Kullanılan muhasebe politikalarının açıklanması mali tabloların bütünlüğü ve tamlığı için temel ilkedir. Gelecek dönemlerde önemli etki yaratabilecek politika değişikliği yapılmış ise neden ve etkilerinin açıklanması gerekmez. 10. Bir işletmenin iyi bir kuruluş yerine ve iyi üne sahip olması ile alıcılarında güven ve emniyet yaratması sonucu, rakip işletmelerden daha fazla kâr elde etmesini sağlayan değere muhasebe sisteminde ne ad verilir? İmtiyaz Hak Şerefiye Patent Özel maliyet 435

8 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 11. Amortismana tabi bir duran varlığın satış işleminin muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Satış bedeli ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir. İlgili duran varlık hesabı aktifleştirme bedeli kadar alacaklandırılarak kapatılır. Duran varlığın satış bedelinden, varlığın birikmiş amortismanı düşülerek net defter değeri bulunur. Duran varlığın satış bedeli ile maliyeti arasındaki fark satış kârı olarak kaydedilir. Duran varlığın birikmiş amortismanı alacak kaydı yapılarak kapatılır. 13. İşletme, maliyet bedeli Türk Lirası, hurda bedeli Türk Lirası, faydalı ömrü 5 yıl olan bir makineyi satın almıştır. Azalan bakiyeler yöntemini uygulayan işletmenin, 2. yıl sonunda hesaplayacağı, makinenin birikmiş amortismanlar tutarı kaç Türk Lirasıdır? E İşletmesi Türk Liralık değeri düşen ticari mal için %40 oranında karşılık ayrılmasına karar vermiştir KARŞILIK GİDERLERİ HS DİĞER STOKLAR HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS KARŞILIK GİDER. HS KARŞILIK GİDERLERİ HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS DİĞER STOKLAR HS DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS DİĞER BORÇLAR VE GİDER KARŞILIKLARI HS Banka tarafından işletme lehine Türk Lirası faiz tahakkuk ettirilmiş, 150 Türk Liralık vergi mahsup edildikten sonra kalan işletmenin hesabına geçirilmiştir. Bu bilgilere göre İşletmenin yapacağı muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 150 Türk Lirası alacaklandırılır. Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 150 Türk Lirası alacaklandırılır. Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 150 Türk Lirası borçlandırılır. Faiz Gelirleri Hesabı Türk Lirası borçlandırılır. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 150 Türk Lirası borçlandırılır. 15. Gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Gider hesapları gelir tablosunda yer alırlar. Gider hesapları bilançoda yer almazlar. Gider hesapları kesin mizanda yer alırlar. Gider hesapları Kâr /Zarar hesabına devredilirken borçlandırılırlar. Gider hesapları Kâr /Zarar hesabına devredilirken alacaklandırılırlar. 436

9 İşletme satın aldığı masa ve sandalye için TL lik bir çek ciro etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? Alınan çekler Demirbaşlar Verilen çekler ve ödeme emirleri Alacak senetleri Borç senetleri 22. Bir işletmenin, yeni bir şube açmak için yaptığı harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Binalar Hesabında Özel Maliyetler Hesabında Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri Hesabında Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabında 23. İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere TL lik masa ve sandalyeyi peşin olarak satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri 500 TL dir. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS DEMİRBAŞLAR HS TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS DEMİRBAŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS DİĞER MADDİ DURAN VAR. HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS DEMİRBAŞLAR HS ÖZEL MALİYETLER HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS İşletmenin uzun vadeli kredilerinin TL lik kısmı dönem sonunda kısa vadeli duruma düşmüştür. (Soru İptal Edilmiştir) 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS DİĞER MALİ BORÇLAR HS UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ HS BANKA KREDİ DİĞER MALİ BORÇLAR HS BANKA KREDİ. HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS BANKA KREDİ. HS BANKA KREDİLERİ HS BANKA KREDİLERİ HS İşletmede seçilen muhasebe yöntem ve usullerinin, birbirini izleyen muhasebe dönemlerinde değiştirilmeden uygulanması aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir? Dönemsellik Maliyet esası İhtiyatlılık Önemlilik Tutarlılık 437

10 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 26. İşletme borçlanarak TL ye arazi satın almıştır. ARAZİ VE ARSALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS ARAZİ VE ARSALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ALICILAR HS ARAZİ VE ARSALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS SATICILAR HS ARAZİ VE ARSALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ARAZİ VE ARSALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS BANKA KREDİLERİ HS İşletme iki yıl önce TL ye bir taşıt satın almıştır. Bu taşıtın hizmet suresi beş yıl ve hurda değeri de TL dir. Eşit tutarlar yöntemine göre amortisman ayıran işletmenin yıl sonunda yapması gereken amortismanlarla ilgili muhasebe kaydı GENEL YÖNETİM GİDER. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİDER. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİDER. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİDER. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS GENEL YÖNETİM GİDER. HS BİRİKMİŞ AMOR. HS İşletme, kredili olarak TL ye binek taşıtı satın almıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden Borç Senetleri Alıcılar Diğer Ticari Borçlar Taşıtlar Satıcılar 29. İşletme, herhangi bir borcu olmadığı halde başka bir işletmeden senet almıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden Diğer Ticari Alacaklar Diğer Çeşitli Borçlar Alıcılar Satıcılar Diğer Çeşitli Alacaklar 30. Satıcılara olan senetsiz borçların aynı hesapta muhasebeleştirilmesi muhasebenin aşağıdaki unsurlarından hangisi ile ilgilidir? Raporlama Yorumlama Kaydetme Sınıflandırma Bilgi toplama 31. Bir işletmenin ay sonu itibariyle KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir: İndirilecek KDV Hesabı: Hesaplanan KDV Hesabı: Devreden KDV Hesabı: TL TL TL Bu bilgilere göre, ay sonunda yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Devreden KDV hesabı TL borçlandırılır. Devreden KDV hesabı TL alacaklandırılır. İndirilecek KDV hesabı TL borçlandırılır. Hesaplanan KDV hesabı TL alacaklandırılır. Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı TL alacaklandırılır. 438

11 32. İşletme nominal değeri 800 TL, alış değeri TL olan 20 adet hisse senedini banka aracılığı ile tanesi 960 TL dan peşin olarak satmıştır. Banka satış işlemi için 600 TL komisyon kesmiştir. BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS. 600 MENKUL KIY. SATIŞ ZAR. HS KASA HS. 600 HİSSE SENETLERİ HS BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS. 600 MENKUL KIY. SATIŞ ZAR. HS. 800 HİSSE SENETLERİ HS BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS. 600 HİSSE SENETLERİ HS MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRI HS BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS. 600 HİSSE SENETLERİ HS MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRI HS BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS. 600 HİSSE SENETLERİ HS İşletme elinde bulunan alış değeri TL olan 100 adet hisse senedinin borsa değerleri toplamının TL ye düştüğünü saptamıştır. Bu işlemin kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı TL alacaklandırılır. Karşılık Giderleri Hesabı TL alacaklandırılır. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı TL borçlandırılır. Menkul Kıymetler Satış Zararları Hesabı TL borçlandırılır. Hisse Senetleri Hesabı TL alacaklandırılır. 35. Aralıklı sayım yöntemi uygulayan işletmenin dönem sonunda mal hesabının borç taraf toplamı TL, alacak taraf toplamı TL ve dönem sonu stoklarının maliyeti TL dir. Bu bilgilere göre işletmenin satılan ticari mallarının maliyeti kaç TL dir? Bir poliçede yazılı olan tutarı tahsil etme yetkisine sahip olan kişiye ne ad verilir? Alonj Aval Keşideci Muhatap Lehtar 439

12 Aktif Akademi Eğitim Merkezi İşletmenin satın aldığı makinenin alış maliyeti içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Gümrük vergileri Sigorta giderleri Amortisman giderleri Makinenin alış fiyatı Montaj giderleri 22. Aşağıdaki işlemlerden hangisi devamlı sermaye tutarını arttırır? Uzun vadeli banka kredisi ile demirbaş alımı Bankada kısa vadeli mevduat hesabı açtırılması Uzun vadeli kredi borcuna karşılık taksit ödenmesi Kısa vadeli ticari borç ile ticari mal alımı Kısa vadeli banka kredisi ile demirbaş alımı 23. "Değeri düşen hisse senetleri için karşılık ayrılması" aşağıdaki temel kavramlardan hangisi ile doğrudan ilgilidir? Tutarlılık kavramıyla Özün önceliği kavramıyla Önemlilik kavramıyla İhtiyatlılık kavramıyla Maliyet esası kavramıyla 24. İşletme kredili olarak satın aldığı ticari malların TL lik kısmını iade etmiştir. SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 180 SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 180 ALICILAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 180 SATICILAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 180 SATICILAR HS HESAPLANAN KDV HS. 180 TİCARİ MALLAR HS A İşletmesi TL lik malı yarısı ve KDV si peşin, geriye kalanı ise kredili olarak satmıştır. KASA HS ALICILAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS KASA HS ALACAK SENETLERİ HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS KASA HS SATICILAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS KASA HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS KASA HS ALINAN ÇEKLER HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS

13 26. A işletmesi, tamamını kredili olarak satın aldığı TL lik mal için satıcılar tarafından % 10 oranında ıskonto yapıldığını öğrenmiştir. SATIŞ ISKONTOLARI HS İNDİRİLECEK KDV HS. 900 TİCARİ MALLAR HS SATIŞ ISKONTOLARI HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 900 SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 900 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 900 ALICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS İşletme alış maliyeti TL olan taşıtını kredili olarak TL ye satmıştır. Satış anında taşıtın birikmiş amortismanı TL dir. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS BİRİKMİŞ AMOR. HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS BİRİKMİŞ AMOR. HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS ALICILAR HS BİRİKMİŞ AMOR. HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS ALICILAR HS BİRİKMİŞ AMOR. HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS Bir işletmenin belli bir dönemine ilişkin büyük defter hesaplarının borç ve alacak tutarlarının toplamları ile, ilgili tüm hesapların kalanlarını düzenli bir şekilde gösteren cetvele ne ad verilir? Gelir tablosu Bilanço Nakit akış tablosu Kar zarar cetveli Mizan 441

14 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 29. "A" işletmesi, bir şirketin nominal değeri 1 TL/adet olan hisse senetlerinden adet satın almış ve TL ödemiştir. Bu bilgilere göre alış işlemiyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı TL borçlandırılır. Hisse Senetleri Hesabı TL alacaklandırılır. Hisse Senetleri Hesabı TL borçlandırılır. Hisse Senetleri Hesabı TL alacaklandırılır. Hisse Senetleri Hesabı TL borçlandırılır. 30. İşletme 4 yıllığına kiraladığı bir otobüsün boyasını yenilemiş, ödemeyi peşin olarak yapmıştır. Ödemeyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? Özel Maliyetler Yapılmakta Olan Yatırımlar Taşıtlar Verilen Avanslar Gelecek Yıllara Ait Giderler 31. İşletme yaptığı sayımda kasada TL bulunduğunu saptanmıştır. Ancak kayıtlara göre kasada TL bulunmaktadır. KASA HS 180 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS. 180 KASA HS 180 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HS. 180 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 180 KASA HS SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 180 KASA HS. 180 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 180 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERİ HS KASA HS. 500 Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Alacak senedinin yenilenmesine Alacak senedinin protestosuna Alacak senedinin ıskontosuna Alacak senedinin banka tarafından tahsiline Alacak senedinin ciro edilmesine 33. Kiralanan gayrı menkullerin ekonomik değerini sürekli olarak arttırmak amacıyla yapılan harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? Binalar Hesabına Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabına Genel Yönetim Giderleri Hesabına Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına Özel Maliyetler Hesabına 34. İşletmenin A malı ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir: Alış Tarihi Miktar Birim Maliyet Toplam maliyet Dönem sonunda 125 adet A malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre işletmenin dönemsonu mal mevcudu kaç TL dir? Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilançoda yer almaz? Sayım ve Tesellüm Fazlaları Gelir Tahakkukları Konusu Kalmayan Karşılıklar Şüpheli Alacaklar Gelecek Aylara Ait Gelirler 442

15 İşletmenin döviz kasasında bulunan yabancı paralarının kur farklarından kaynaklanan olumlu farkı aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Kambiyo Zararları Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Kambiyo Kârları Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Kasa 22. İşletme, fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte TL TL KDV ye peşin olarak satın almıştır. Ayrıca binanın yıkılması için TL ödemiş ve binanın enkazının satışından TL tahsil etmiştir. Bu bilgilere göre, işletmenin dönem sonu bilançosunda "Arazi ve Arsalar" kaç TL olarak yer alacaktır? İşletmenin satın aldığı TL lik ticari malın bedelini ve TL lik KDV sini işletme sahibi ödemiştir. TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ORTAKLARA BORÇLAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS Bir işletmenin, başka bir işletmeye hiçbir borcu olmamasına rağmen senet vermesi durumunda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? Diğer Ticari Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri 25. Bir poliçede yazılı olan tutarı tahsil etme yetkisine sahip olan kişi aşağıdakilerden Keşideci Alonj Aval Muhatap Lehtar 26. Tekdüzen hesap planına göre aşağıdakilerden hangisi 153. Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilmez? Satış iadeleri Alış iadeleri Dönem başı mevcudu Alış giderleri Alışlar 27. Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok devir hızı düşüklüğü nedeni ile işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönemde kullanabileceğinden fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesap 157 Diğer Stoklar 294 Elden Çıkartılacak Stoklar 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 298 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 28. İşletme, ortağı olan Ahmet Güneş' ten kredili olarak TL tutarında mal almıştır. Bu işlemden doğan borç aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Ortaklara Borçlarda İştiraklere Borçlarda Diğer Çeşitli Borçlarda Diğer Ticari Alacaklarda Satıcılarda 443

16 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 29. İşletmenin yaptığı genel kurulda dağıtılmasına karar verilen kârın TL lik kısmının iştiraki olan Aydınlar AŞ.'ye ait olduğu anlaşılmıştır. (Soru iptal edilmiştir.) DÖNEM NET KÂRI HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS DÖNEM NET KÂRI HS İŞTİRAKLERE BORÇLAR HS DÖNEM NET KÂRI HS ORTAKLARA BORÇLAR HS GEÇMİŞ DÖNEM KÂRLARI HS İŞTİRAKLERE BORÇLAR HS GEÇMİŞ DÖNEM KÂRLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS İşletme TL tutarındaki sermaye taahhüdünün 1/4' ünü yerine getirmeyen ortağın hissesini iptal etmiş ve bu hisseyi TL bedelle yeni ortağa satmıştır. KASA HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI HS KASA HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS SERMAYE HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS KASA HS SERMAYE HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS HİSSE SENETLERİ İPTAL KÂRLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS KASA HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS HİSSE SENETLERİ İPTAL KÂRLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS KASA HS SERMAYE HS HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI HS İşletme kredili olarak satın aldığı ticari malların TL lik kısmını iade etmiştir. SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 180 SATICILAR HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 180 ALICILAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 180 SATICILAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 180 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS Muhasebe dışı envanterin tamamlanmasından sonra, belirlenen durumlara göre muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve bu düzeltme kayıtlarından sonra, gelir ve gider hesaplarının kâr ve zarar hesabı ile karşılaştırılarak ilgili döneme ilişkin faaliyet sonucunun saptanması işlemine ne ad verilir? Tasfiye envanteri işlemi Muhasebe içi envanter Mizan Kesin mizan Geçici mizan

17 33. İşletmenin alış maliyeti TL olan binası peşin olarak TL + KDV bedelle satılmıştır. Satış anında binanın TL lik kısmı itfa edilmiş durumdadır. KASA HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS BİNALAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS KASA HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS BİNALAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS KASA HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS BİNALAR HS HESAPLANAN KDV HS KASA HS BİNALAR HS HESAPLANAN KDV HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS KASA HS BİNALAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS lik gecikme faizi tutarını peşin olarak ödemiştir. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS KASA HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS KASA HS BORÇ SENETLERİ HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS KASA HS BORÇ SENETLERİ HS KASA HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS KASA HS İşletme, 2 ay önce keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçenin kabul işleminin tamamlanarak lehdara teslim edildiğini öğrenmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? Satıcılar Alıcılar Borç Senetleri Diğer Ticari Borçlar Alacak Senetleri 34. İşletme, "H" İşletmesinden sağladığı TL lik hatır senedi tutarını ve TL FİNANSAL 445

18 Aktif Akademi Eğitim Merkezi MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR Aşağıdakilerden hangisi Öz Kaynaklar grubunda yer almaz? Ödenmiş Sermaye Yasal Yedekler Menkul Kıymet İhraç Farkları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Geçmiş Yıl Kârları 22. Aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler arasında yer almaz? Diğer Hazır Değerler Bankalar Alınan Çekler Hisse Senetleri Kasa 23. Vadeli çeklerin "Alınan Çekler" hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır? Tutarlılık Tam açıklama İhtiyatlılık Dönemsellik Özün önceliği 24. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemi ile izleyen işletmenin dönem sonunda A cinsi maldan 60 adet stoku bulunmaktadır. İşletme bu malların değerlemesinde Son Giren İlk Çıkar yöntemini kullanacaktır. A malının dönem içi alışları aşağıdaki gibidir. Tarih Miktar Birim Toplam maliyet (TL) maliyet (TL) adet adet adet Bu bilgilere göre işletmenin donem sonu stoklarının değeri kaç TL dir? Vadesi gelen TL lik bononun borçlusu, nakit durumunun elverişsizliği nedeniyle ileri tarihli bir bono ile değiştirme talebinde bulunmuştur. Borçlunun 750 TL gecikme faizi karşılığında vermiş olduğu yeni bono alacaklı tarafından kabul edilmiştir. Bu bilgilere göre alacaklının yapacağı yevmiye kaydı ALACAK SENETLERİ HS ALACAK SENETLERİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 750 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 750 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 750 ALACAK SENETLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 750 ALACAK SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 750 ALACAK SENETLERİ HS Bir malın piyasa fiyatının maliyetinin altına düşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Değer düşüklüğü bir giderdir. Dönemsellik ilkesi gereği ait olduğu döneme gider yazılmalıdır. Bu gider mal hareketleri sonucu doğmuştur. Gider karşılık kaydı yoluyla kaydedilir. Karşılık Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. 27. İşletme tarihinde, binasını TL bedelle dört aylığına kiraya vermiştir. Kira bedelini kira süresi sonunda tahsil edecektir. 446

19 Bu bilgilere göre birinci ayın sonunda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? Diğer Çeşitli Alacaklar Gelecek Yıllara Ait Gelirler Gelecek Aylara Ait Gelirler Gelir Tahakkukları Kasa 28. İşletme ileride iştirak seviyesine yükseltmek amacıyla N AŞ hisse senetlerinin % 4 ünü TL bedelle satın almıştır. BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS KASA HS BAĞLI ORTAKLIKLAR HS KASA HS İŞTİRAKLER HS KASA HS DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HS KASA HS HİSSE SENETLERİ HS KASA HS A İşletmesi, elinde bulunan bir demirbaşı yenilemek amacıyla satmış ve satış işleminden TL elde etmiştir. İşletme satış işlemini takip eden 3 mali yıl boyunca yeni demirbaş almamıştır. Bu bilgilere göre yenileme amacıyla satılan varlıktan elde edilen karın 3. mali yıl sonundaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden ÖZEL FONLAR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HS ÖZEL FONLAR HS ÖZEL FONLAR HS DÖNEM KÂR VEYA ZARARI HS PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS ÖZEL FONLAR HS ÖZEL FONLAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS İşletme, kredili olarak TL ye binek araç satın almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? Banka Kredileri Borç Senetleri Alıcılar Satıcılar Diğer Ticari Borçlar 31. Duran varlıkları genişletmek veya ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan giderlere ne ad verilir? Genel yönetim giderleri Sermaye harcamaları Özel maliyetler Finansman giderleri Hasılat harcamaları 32. İşletme, bankadan aldığı dekonttan cari hesabı lehine TL lik faiz tahakkuk ettirildiğini ve bu tutara ilişkin % 10 oranındaki verginin de kesilerek cari hesabından tahsil edildiğini öğrenmiştir. BANKALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS FAİZ GELİRLERİ HS BANKALAR HS FAİZ GELİRLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS BANKALAR HS PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HS FAİZ GELİRLERİ HS KASA HS

20 Aktif Akademi Eğitim Merkezi FAİZ GELİRLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS FAİZ GELİRLERİ HS İşletme fabrika binası olarak kullanmak üzere arsasıyla birlikte bir binayı satın almıştır. Arsanın bedeli TL, binanın bedeli TL dir. İşletme arsa ve binanın bedeli için TL lik bir senet ciro etmiş, geriye kalan tutar ve KDV si için de borçlanmıştır. ARAZİ VE ARSALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS BORÇ SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ALACAK SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS ARAZİ VE ARSALAR HS BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS BORÇ SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ALACAK SENETLERİ HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS ARAZİ VE ARSALAR HS BİNALAR HS İNDİRİLECEK KDV HS ALACAK SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS İşletme, yönetim binasının TL tutarındaki Ekim ayı kirasını % 20 stopajı mahsup ettikten sonra peşin olarak ödemiştir. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS KASA HS GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS KASA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HS KASA HS GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HS KASA HS Nominal değerinin altında satılan tahvil, senet ve benzeri menkul kıymetlerin nominal değerleri ile satış fiyatları arasındaki farkın izlendiği hesap Hisse Senetleri İhraç Primleri Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 448

21 Menkul Kıymetler İhraç Farkı "A" işletmesi pazarlama faaliyetleri için kiraladığı bir binaya asansör ve yürüyen merdiven yaptırmıştır. Bu bilgilere göre işletme bu gideri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydeder? Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Özel Maliyetler Şerefiye Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri Haklar 22. İşletme satın aldığı masa ve sandalye için TL lik bir çek ciro etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? Alacak senetleri Demirbaşlar Verilen çekler ve ödeme emirleri Borç senetleri Alınan çekler 23. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan biri değildir? Alacak Senetleri Reeskontu Dönem Net Zararı Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Birikmiş Amortismanlar Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 24. Vadesi gelen TL lik bononun borçlusu, nakit durumunun elverişsizliği nedeniyle ileri tarihli bir bono ile değiştirme talebinde bulunmuştur. Borçlunun 750 TL gecikme faizi karşılığında vermiş olduğu yeni bono alacaklı tarafından kabul edilmiştir. ALACAK SENETLERİ HS ALACAK SENETLERİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 750 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 750 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 750 ALACAK SENETLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 750 ALACAK SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 750 ALACAK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline Alacağın şüpheli duruma düşmesine Şüpheli duruma düşen alacağın tahsil olanağının kalmamasına Şüpheli duruma düşen alacak için karşılık ayrılmasına Şüpheli duruma düşen alacağın tahsiline 26. İşletme kayıtlarına TL olarak aldığı, $ nominal değerli borç senedinin reeskont tutarını 560 $ olarak hesaplamıştır. Değerleme gününde 1$=1,500 TL olduğuna göre borç senedinin tasarruf değeri kaç TL dir?

22 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Aralık tarihinde kısa vadeli alacaklara ilişkin Şüpheli Alacaklar Karşılığı hesabının alacak kalanı TL dir. işletme envanter sırasında bu alacaklar için karşılık tutarını perakende satış yöntemine göre TL hesaplamıştır. ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI HS KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS KARŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI HS KARŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI HS ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HS ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI HS işletme daha önce ısmarladığı ve TL avans verdiği TL lık malı teslim almış, kalan kısmı için TL lık çek keşide ederek ödemiştir. TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS İŞ AVANSLARI HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS İşletme kredili olarak satın aldığı ticari malların TL lik kısmını iade etmiştir. SORU İPTAL EDİLMİŞTİR. SATICILAR HS HESAPLANAN KDV HS. 180 TİCARİ MALLAR HS SATICILAR HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 180 ALICILAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 180 SATICILAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS

23 SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS Taşıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Binek taşıtlarda KDV, indirilemeyecek KDV olarak işlem görür. Taşıtlar alış maliyeti ile izlenir. Tüm taşıtlara kist amortisman uygulanır. Taşıma ve sigorta gideri maliyete ilave edilir. Sadece binek taşıtlara kıst amortisman uygulanır. 31. "A" işletmesi, tamamını kredili olarak satın aldığı TL lik mal için, satıcılar tarafından % 10 oranında ıskonto yapıldığını öğrenmiştir. SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV. HS. 900 SATIŞ ISKONTOLARI HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV. HS. 900 SATIŞ ISKONTOLARI HS İNDİRİLECEK KDV HS. 900 TİCARİ MALLAR HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 900 ALICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS işletme alış maliyeti TL olan taşıtını kredili olarak TL ye satmıştır. Satış anında taşıtın TL lik kısmı itfa edilmiş durumdadır. ALICILAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS ALICILAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS TAŞITLAR HS HESAPLANAN KDV HS İşletmenin kayıtlarında bulunan binası yangın sonucu kullanılamaz hale gelmiştir. Sigorta şirketi binanın bedelini ödemeyi taahhüt etmiştir. Sigorta şirketinin taahhüt kaydı yapılırken borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden Kasa 451

24 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Gider Tahakkukları Alıcılar Diğer Çeşitli Alacaklar Satıcılar 34. "Y" işletmesi, 300 TL si keşide edilen bir çek karşılığı, KDV si ve kalanı peşin olmak üzere 500 TL lik ticari mal satın almıştır. TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS. 90 KASA HS. 290 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 300 TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS. 90 KASAHS. 290 ALINAN ÇEKLER HS. 300 TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS. 90 BANKALAR HS. 290 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 300 TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS. 90 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 590 TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS. 90 ALINAN ÇEKLER HS İşletme, TL lik kasa fazlalığının alıcılardan olan alacağının tahsil edildiği halde kayıtlara geçirilmediğinden kaynaklandığını saptamıştır SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS ALICILAR HS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS ALACAK SENETLERİ HS ALICILAR HS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS KASAHS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS SATICILAR HS Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklarla ilgili bilanço ilkelerinden biri değildir? İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan dönem kâr veya zararının bilançoda özkaynaklar grubunda gösterilmesi İşletmenin ödenmiş sermayesinin özkaynaklar grubunda gösterilmesi İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklarının özkaynak grubunda gösterilmesi İşletmede herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmaların takip edilmesi Gelecek dönemlere ait giderlerin tespit edilmesi ve bilançoda ayrıca gösterilmesi 22. İşletmenin, keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçe kabul işlemi tamamlanarak geri gönderilmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? Alıcılar Satıcılar Diğer Çeşitli Alacaklar Alacak Senetleri Borç Senetleri 23. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? Sayım ve Tesellüm Fazlaları Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler Şüpheli Alacaklar Konusu Kalmayan Karşılıklar 452

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz.

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. KTÜ İşletme Bölümü Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN - Prof. Dr. Uğur KAYA

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı