İZMİR MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 ...MENEMEN BELEDİYESİ İZMİR MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI EKİM 2009 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2 TAHİR ŞAHİN Menemen Belediye Başkanı MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2

3 BAŞKAN DAN Yöneticilerin karar verirken yaşadıkları belirsizlikler her geçen gün artmakta ve bu durum, önemli kararlar vermesi gereken üst yöneticilerinin işini zorlaştırmaktadır. Stratejik plan ise belirsizlik ortamının önüne geçmek, sağlam temelli kararlar alabilmek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için oldukça önemli bir yönetim aracıdır sayılı yasa ile, kamu kurumlarının da etkin yönetimini sağlamak amacıyla stratejik planlama yapmaları, bu plana bağlı olarak yılık performans programlarını hazırlamaları yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Sınırlı belediye kaynakları, artık belediye yönetimlerinin 5 yıllık öngörülerini dikkate alarak kullanılmak durumundadır. Menemen Belediyesi, yasal zorunluluğun da ötesinde bir yönetim tarzı olarak benimsediği stratejik yönetim yaklaşımını hayata geçirmek, modern ve etkin kurum yönetimini gerçekleştirmek için bu yasa ile yasal bir zemine de kavuşmuştur. Bu kapsamda 2006 yılında ilk stratejik planını oluşturmuş ve uygulamıştır. Yasa gereği hazırladığı planı, çok kapsamlı analiz ve değerlendirmeler sonucunda yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir plana dönüştürmüştür. Menemen i geleceğe taşıyacak sağlıklı bir kent, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir bir kentsel gelişim oluşturacak stratejiler belirlenmiştir. Oluşturulan stratejik amaçlar birim ve faaliyetlere dönüştürülmüş ve hedefler oluşturulmuştur. Belediyemizin kaynakları doğrultusunda bu hedeflerden 2010 yılında gerçekleştirilecek olanlar belirlenmiş ve bütçelenmek üzere performans programına alınmıştır. Belediyemiz için hayati önem taşıyan bu stratejik planın ve performans programının hazırlanması için özveriyle çalışan ekibimi kutluyor ve aynı özverinin, stratejik planın uygulanması sırasında da gösterileceğine inanıyorum. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizle belirlediğimiz misyonu hayata geçirecek, sürekli memnuniyeti sağlayarak kentlilik bilinci yüksek bir kent kültürü oluşturacağız. Her gün bir önceki günden daha iyi olmanın yoluna bakacak, doğal afetler başta olmak üzere her türlü acil duruma hazır, altyapısı tamamlanmış, kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş bir kent oluşturmanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Yapacağımız çalışmalarda hazırlamış olduğumuz stratejik plan bizlere rehber olacaktır. Aynı şekilde bu planın Menemen e kazandıracakları sayesinde daha sağlıklı bir belediyecilik sistemine ve daha mutlu bir yaşama kavuşacak olan vatandaşlarımızın da bizlere destek vereceği ümidiyle, 2010 ve sonrasında Menemen ve Menemen Belediyesi ne başarılar diliyorum. TAHİR ŞAHİN Menemen Belediye Başkanı MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. STRATEJİK PLANLAMA KURULU GİRİŞ. 6 3.GENEL BİLGİLER... 7 MENEMEN İLÇESİ... 7 Konum.. 7 Ulaşım... 7 Tarihçe.. 8 Menemen de Tarihi Yerler. 9 Nüfus MENEMEN İLÇESİ BELEDİYE SINIRI STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ HUKUKİ DAYANAK DURUM ANALİZİ MENEMEN BELEDİYESİ TARİHSEL SÜRECİ MİSYON-VİZYON-İLKELER MİSYON VİZYON İLKELER KURUMSAL YAPI MENEMEN BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI PERSONEL YAPISI 22 ARAÇ DURUMU.. 25 MALİ BİLGİLER. 30 ANA HİZMET ALANLARIMIZ GZFT (SWOT) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER 34 ZAYIF YÖNLER. 35 FIRSATLAR TEHDİTLER. 36 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR ve HEDEFLER.. 40 KATILIMCI YÖNETİM.. 40 KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 40 BELEDİYE MALİ YAPISI.. 41 İNSAN KAYNAKLARI 42 ALTYAPI ÇALIŞMALARI.. 42 SOSYAL BELEDİYECİLİK. 43 KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ KURUMSAL İLETİŞİM.. 44 ULAŞIM.. 44 KÜLTÜREL FAALİYETLER. 45 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.. 45 ÇEVRE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ.. 46 SPOR FAALİYETLERİ 47 İMAR ÇALIŞMALARI.47 HEDEF PROJELER UYGULAMAYA YÖNELİK HEDEF VE PROJELER PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMİ PLANIN UYGULANMASI VE EYLEM PLANLARI SONUÇ MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 4

5 1. STRATEJİK PLANLAMA KURULU Stratejik Planlama çalışması, belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluşturulmuş stratejik planlama kurulu önderliğinde tüm belediye çalışanlarının katılımı ile hazırlanmıştır. Stratejik Planlama Kurulu, çalışmaları koordine etmek üzere görevlendirilmiştir. Stratejik planlama kurulu üyeleri aşağıda verildiği gibidir. Tahir ŞAHİN (Belediye Başkanı) Mehmet ARSLAN Üye Abdurraman DEMİRCİ Üye Reyhan USLU- Üye Tuncay GEMLİK- Üye Gülay METE- Üye H.Yalçın KUYUCU- Üye Sevinç BAYER- Üye Yusuf TEKİN- Üye Hüdayi ARSLAN-Üye MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 5

6 2. GİRİŞ Kamu kurumlarında etkin yönetim, performansa dayalı yönetim, stratejik yönetim, vatandaş odaklı yönetim vb. gibi kavramlar son zamanlarda çok konuşulmaktadır. Özellikle kurumların stratejik yapılanmaları ile ilgili yasal düzenlemeler, bu konulardaki tartışma ve yapılanmaları artırmaktadır. Günümüzde özel sektörde olduğu gibi artık kamu sektöründe de kaynakları en etkin şekilde kullanabilecek, günün koşullarıyla uyumlu, beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak, kurumları sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacak yönetim tarzlarına ve yaklaşımlarına ihtiyaç olduğu artık herkes tarafından görülmektedir. Bu gerçekten hareketle bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır. Bunlardan özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunuyla 5018 sayılı Kamu Mali Denetimi Yasası, kamu kuruluşlarında çok önemli ve köklü değişiklikleri ve yeniden yapılanmayı gerekli kılmaktadır. Belediyeler sahip oldukları imkânları kendi kentlerinin gelişimine, vatandaşları ve diğer paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine, mevcut durumun değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan zayıf yönlerin iyileştirilmesine yönelik olarak kullanabilmek amacıyla stratejik yönetim anlayışını benimsemek durumundadırlar. Menemen Belediyesi de bu kapsamda; Kurumsal değerlendirmesini, Kentsel değerlendirmesini, Paydaş analizlerini, tamamlamış ve kurumun ve kentin iyileştirmeye açık alanlarını, kuvvetli yönlerini, önündeki fırsatları ve karşılaşacağı çok önemli sorunları belirlemiştir. Kuvvetli yönleri kullanarak zayıf yönleri iyileştirmek, fırsatları kullanarak sorunlara çözümler üretebilmek için yılları arasında uygulayacağı stratejik yaklaşımı oluşturmuştur. Bu stratejiler ışığında 2010 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Bu doküman, Menemen Belediyesinin hazırlamış olduğu stratejik planı içermektedir. Öncelikle kurumsal değerler açıklanmış, belediyenin organizasyon şeması verilerek tarihi gelişimi özetlenmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen kentsel, kurumsal analizler ile paydaş analizlerinin sonuçları kısaca verilmiştir. Bunun peşine kurumun zayıf ve kuvvetli yönleriyle fırsat ve tehditleri listelenmiş ve yılları için belirlenen stratejik amaçlar ve hedefler detaylı olarak açıklanmıştır. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 6

7 3. GENEL BİLGİLER MENEMEN İLÇESİ KONUM: Menemen; doğusunda Manisa, batısında Foça ve Ege Denizi, kuzeyinde Aliağa ilçesi, güneyinde Çiğli ilçesi ile çevrili olup yaklaşık yüzölçümü ha dır. İlçemiz, Manisa-Spil dağının devamı olan Dumanlı ve Yamanlar Dağı ile doğudan, Şaphane dağı ile kuzeyden kuşatılmıştır. Gediz nehri Manisa ovasından sonra Muradiye ve İlçemiz Emiralem Mahallesini geçip, ilçemizde 29 km yol aldıktan sonra İlçemiz Maltepe Mahallesinden Ege denizine dökülmektedir. İlçemiz, İzmir- Afyon - Bandırma demiryolu, Menemen - Manisa karayolu ile İzmir - Bergama - Çanakkale karayolunun üzerinde olup İzmir merkezine 33 km. mesafede önemli bir yerleşim alanıdır. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 20 metredir. Akdeniz ikliminin Ege bölgesi için gösterdiği karakterleri aynen taşımaktadır. Kışları ılık ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır. 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 Sayılı Yasa ile İlçemiz, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş, Musabey, Çavuş ve Buruncuk köy tüzel kişilikleri kaldırılarak İlçemize mahalle olarak bağlanmışlardır. Bununla birlikte; Hatundere, Süleymanlı, Göktepe, Karaorman, Hasanlar, Alaniçi, Çukurköy, Görece, Turgutlar, Bozalan, İğnedere, Doğaköy, Haykıran, Yanıkköy, Yahşelli, Belen, Ayvacık, Bağcılar, Çatlı ve Telekler olmak üzere 20 orman köyünün ruhsat ve imar ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yetki ve sorumluluğu İlçemiz Belediyesine verilmiştir. 22 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5747 Sayılı Yasa ile sınırlarımız yeniden düzenlenmiştir.asarlık, Emiralem, Seyrek, Maltepe, Türkelli, Koyundere, ve Ulukent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği sona ererek İlçemize mahalle olarak bağlanmışlardır. Bununla birlikte mahalle sayımız 46 ya ulaşmıştır. ULAŞIM: KARAYOLU İLE ULAŞIM : a) İzmir-Çanakkale Karayolu b) Manisa-Menemen Karayolu DEMİRYOLU İLE ULAŞIM : (Menemen Garı-Basmane Garı, Menemen Garı-Manisa, Uşak, Afyon, Bandırma,Balıkesir Garları...) MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 7

8 TARİHÇE: Menemen'in kuruluşu milattan önce dayanmakla birlikte kesin bir tarih saptanmış değildir. İlçenin M.Ö 1000 yıllarında Eoliyenlerle İonyalıların hudutlarını oluşturan Gediz (Hermos) nehrinin sol sahiline yakın olan bugünkü Yahşelli Köyü civarında kurulduğu zannedilmektedir. M.Ö yılları arasında da Asarlık köyü yakınlarına nakledildiği, Anadolu Beylikleri zamanında bugünkü yerine taşındığı bilinmektedir. Uzun yıllar İonyalıların egemenliği altında kalan Menemen, daha sonra Frigyalıların egemenliği altına girmiştir. Bölge el değiştirmesine rağmen İonlar bazı yerlerde egemenliklerini sürdürmüşlerdir. Frigyalıların egemenliği M.Ö yılları arasında Lidyalılar izlemişlerdir. Son Lidya Kralı Krezüs'ün Pers hükümdarı Kurus'a (Kirus) yenilmesiyle M:Ö 546 yılında Anadolu sahilleri dolayısıyla Menemen, Perslerin eline geçti. M.Ö. 334 yılına dek süren Pers istilası Büyük İskender'in Anadolu'yu istilası ile son buldu. Makedonya Kralı Büyük İskender'in M.Ö 323 yılında ölümü üzerine zaptettiği topraklar üzerinde, Helenizm krallıkları dediğimiz Asya, Mısır ve Makedonya krallıkları kuruldu. Asya krallığı sınırları içinde kalan Batı Anadolu'da Büyük İskender'in kumandanlarından biri tarafından bugünkü Bergama ve yöresinde Bergama Krallığı kurulmuştur. Bu sırada Menemen ve çevresi de Bergama Krallığının egemenliğini tanımıştır. M.Ö 64 yılında Asya Krallığı Romalılar tarafından ortadan kaldırılınca kasaba Romalıların egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesi üzerine(m.s 395)Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) payına düşmüştür. Anadolu'da Malazgirt zaferi ile başlayan Selçuklu egemenliği kısa sürede Menemen'i de içine aldı.(1084)ancak haçlı seferlerine rastlayan bu dönemlerde Menemen'in birkaç kez el değiştirdiği görülmüştür. Anadolu Selçukluları'nın son zamanlarında bağımsızlıklarını ilan eden Germiyanoğulları'nın yardımı ile Manisa ve çevresini elde eden Saruhan Bey 1300 yıllarında Saruhan Beyliğini kurdu yılında Saruhan Bey Menemen ve Foça yörelerine de egemenliği altına alarak sınırlarını genişletti. Anadolu'da Osmanlı Beyliğinin kurulması sırasında Saruhan Beyliğini ortadan kaldıran Yıldırım Beyazıt Menemen'i de Osmanlı Beyliği sınırları içine dahil etti. Yıldırım Beyazıt 1342 yılında Ankara Savaşında Timurlenk'e yenilince Timur Anadolu Beyliklerine bağımsızlıklarını geri verdi. Bu arada Saruhan Beyliği de eski toprakları üzerinde bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı tahtında hüküm süren Fetret Devri dediğimiz döneme Çelebi Mehmet, diğer kardeşlerini yenerek son verdi ve yeniden Anadolu Birliği'ni kurma çabalarına MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 8

9 girişti. Mehmet Çelebi Saruhan Bey'ini öldürterek bir asırdan beri devam eden Saruhan Beyliğine son verdi. Menemen ve çevresi de yeniden Osmanlı egemenliğine geçmiş oldu yılında 2. Murat Menemen'i kesin olarak Osmanlılara bağladı yılında eyalet merkezinin Aydın'dan İzmir'e alınmasıyla Menemen'de Manisa'dan ayrılıp İzmir'e bağlandı. 479 yıl Osmanlı idaresinde kalan Menemen, İzmir'in işgalini takip eden Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edildi. Üç yıldan fazla süren işgal sırasında Menemen çok kötü acı günler yaşamış; bu arada buna rağmen Kaymakam'ı Kemal Bey de şehit edilmiştir. İşgale rağmen Menemenli hiçbir zaman Yunan buyruğu altına girmemiş zaman zaman dağlara çıkarak Yunan askeri birliklerine baskınlar yaparak zayiatlar verdirmişlerdir. Menemen, Kurtuluş Savaşı sonrasında zafer kazanan Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de şehre girmesiyle tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. 9 Eylül günü Menemen'in en mutlu günü olarak kabul edilmiştir. MENEMEN'DE TARİHİ YERLER LARİSSA Menemen'in kuzeyinde Gediz nehrine 2 Km uzaklıkta Buruncuk köyünün olduğu yerdedir. Cilalı taş derinden kaldığı sanılmaktadır. İ.Ö. VIII. Yy. sonlarına doğru Bizans egemenliğine girmiştir. Belirgin aralıklarla yapılan kazılarda, surlarla çevrili ve Bizans öncesinden kalma kent kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Özellikle tepe'ye giden taş yolu görülmeye değerdir. TEMNOS Yıkıntıları Hasanlar ve Görece köyleri hududunda görülmektedir. Roma imparatorluğu döneminde büyük bir deprem geçirdiği tahmin edilmektedir. Nonithos ünlü hatip Hermegaras'ın doğduğu yerdir. Ancak burada bugüne kadar resmen kazı yapılmamıştır. KYME Bozköy (Biçer) ılıcası ile Aliağa arasında Eski Foça yolu üzerinde NEMRUT denilen yerdedir yılında Çekoslavakya Üniversitesi adına burada bir kazı yapılmıştır. M.Ö.'ki zamanlara ait bina kalıntıları bulunmuştur. Deniz kenarındadır. Halen resmi kazının yanında kaçak olarak yapılan gizli kazılarla büyük kurşun borular çıkarılmaktadır. LEFKE Bu Şehir Pers generallerinden TAHOS tarafından tesis edilmiştir. Bu zat Keykavus'a isyan edip bir adaya çekilerek bu kasabayı kurmuştur. Gediz nehri yatağını doldura doldura bu adanın Lefke ile birleşmesine neden olmuştur. Lefke şimdi Tuzçullu Üçtepeler mevkiindedir. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 9

10 PANAZTEPE Maltepe Beldesi sınırları içinde 1985 Temmuz ayında başlayan ilk kazı sonucunda burada Miken Uygarlığına ait antik şehrin kalıntıları bulundu. Kalıntılar arasında bir liman ile mezarlık da ortaya çıkarıldı. Panaztepe'nin Ege Bölgesindeki antik yerleşim merkezlerinin en eskisi olduğu kesin olarak ortaya çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları halen devam etmektedir. NEONNİKOS Yanıkköy yakınlarındadır. Bir tepenin üzerindedir. Eolya site devletlerindendir. NİONİTHON Yıkıntıları, Hasanlar ve Görece köyleri arasında görülmektedir. Ancak resmi olarak bir kazı yapılmamıştır. TAŞHAN 1600'lü yıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Daha çok deve kervanlarının uğrak yeri olmuştur. Moloz taş ve tuğladan imal edilmiş olup, iki katlıdır. Ticaretin canlanması ile başlayan hanların ilk örneklerindendir. Restorasyonu yeni tamamlanmış olup halen sağlam olarak ayakta durabilmektedir. NÜFUS : (2008 TÜİK) İlçe Köy Toplam Erkek Kadın Menemen Şehir 113,87 57,894 55,976 Belen Çukurköy Doğa Hatundere Haykıran 1, Yahşelli 3,432 1,751 1,681 Yanıkköy Alaniçi Ayvacık Bağcılar Bozalan Çaltı Göktepe Görece Hasanlar İğnedere Karaorman Süleymanlı Telekler Turgutlar İlçe toplamı 125,478 63,691 61,787 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 10

11 İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus İlçe Yaş grubu Toplam Erkek Kadın Menemen ,093 5,163 4, ,545 5,417 5, ,258 5,842 5, ,141 5,813 5, ,75 5,62 5, ,774 5,908 5, ,728 5,371 5, ,03 5,111 4, ,843 4,549 4, ,961 4,15 3, ,657 3,427 3, ,717 2,411 2, ,436 1,679 1, ,45 1,063 1, , , , Toplam 125,478 63,691 61,787 Açıklama: Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belde belediyesi, köy) göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanında yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 11

12 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 12

13 5. STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ HUKUKİ DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK de Değişiklik Yapılması Kanun 5227 Sayılı Kamu Yönetimi Temel İlkeleri Ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM nce kabul edilen 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) 24/12/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.kmykk ile yeniden tanımlanan bütçe sürecinde stratejik planlama, performans programı, performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporları yeni unsurlar olarak benimsenmiştir. KMYKK nın 9 uncu maddesi stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusundaki hükümleri ihtiva etmektedir.aynı maddenin 3 üncü fıkrasında stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. ifadesine yer verilmektedir. 03/07/2005 Tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 41.maddesinde nüfusu in üzerinde olan belediyelere stratejik plan ve performans programı hazırlamak zorunlu hale getirilmiştir. Kanunun bu maddesine göre Belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil eden stratejik plan ve performans programı Belediye Meclisi ne sunularak onaylanmak zorundadır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından oluşturulan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/05/2006 tarih ve nolu Resmi Gazetede yayınlanmıştır.bu yönetmelikle Stratejik Planlamanın genel ilkeleri belirlenmiştir. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 13

14 6. DURUM ANALİZİ MENEMEN BELEDİYESİ TARİHSEL SÜRECİ Menemen de belediye kurulması 5 Ekim 1877 tarihinde yürürlüğe giren Vilayetler Belediye Kanununda belirtilen her kırkbin kişi için bir belediye kurulması hükmü doğrultusunda ilk kez 1878 yılında kurulmuş olup İlçemizde görev alan Belediye Başkanları sırasıyla aşağıdaki gibidir: (Kaynak; Prof.Dr.Ersin DOĞER in Menemen Tarihi adlı yapıtı ) Mehmet (veya Muhammed ) Ağa : İsmail Hakkı Efendi : İsmail Ağa : Feyzi Efendi : ; Ayrı ayrı tarihlerde iki kez belediye reisliği yapmış olan Feyzi Bey in ilk döneminde çiçek aşısı kampanyasına öncülük ettiği, 1887 yılında belediye binası karşısında bir kıraathane açıldığı ve çok sayıda kitap,risale ve gazeteler getirilerek halkın istifadesine sunulduğu bilinmektedir. Abdülbaki Efendi : (?) Bekir Münir Efendi : ; Kendisi birkaç kez İdare Meclisi azalığında bulunmuş olup Ulu Camiinin yeniden inşasına öncülük etmiştir. Feyzi Efendi : ; İkinci dönemi ile ilgili olarak İzmir gazetelerinde birçok haberi yayınlanmıştır.1895 yılında Menemen Belediye Bütçesi guruş fazla vermiş ve reislik makamına tahsis edilmiş olan maaş Reis Feyzi Bey tarafından belediyeye terk edilmiştir.döneminde Menemen de ekmek fiyatlarının yüksek olmadığı basına haber olmuştur. Hafız Mehmet Efendi :1902-? Hilmi Bey :1914 -? Selahattin Bey : 1916-? İmar çalışmalarında yaptığı katkılarla anılır. Süleyman Sırrı Bey : ; Cumhuriyet dönemi öncesi Menemen tarihi ve siyaseti içinde, üzerinde en fazla konuşulan biri olan Süleyman Sırrı Bey tüm Yunan işgali boyunca Menemen de Belediye Reisliği görevini yapmıştır. Siyasi rakipleri kendisinin Yunanlılarla işbirliği içinde olduğunu, taraftarları ise uzlaşmacı kişiliği ile Menemen i yanmaktan kurtardığının ileri sürmüşlerdir. Kurtuluş Savaşı sonrası Menemen e 1903 den 1950 ye kadar hizmet veren Belediye Başkanlarımız: Süleyman Bey, Ahmet Kemal Bey, Fadıl Arat, Ahmet Karadayı, Hüsnü Evlioğlu, Akif Ulu Özen Kenan Ali Gemicigil, İdris Tınaz, Muhittin Çiftçi. Bedri Onat : ; İlçede Türk Hava Kurumu nun ve Menemenspor un kurulmasında, Türk Ocağı ve Halk Evi nin kurulup gelişiminde büyük gayret sarfetmiştir. Yücel Dirik : İlhami Gürsoy : , , ; İsmail Sayındaş : ; 12 Eylül 1980 darbesi sonucu atamayla göreve gelmiştir. Kadir Yıldırım : ; Tahir ŞAHİN :1999 yılından bu güne Belediye Başkanımızdır. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 14

15 7. MİSYON-VİZYON-İLKELER MİSYONUMUZ Menemen halkına, Menemen de yer alan kurumlara belediye hizmetlerini; çağdaş, katılımcı, saydam, değişim ve gelişime açık, insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket ederek, halkın yerel ihtiyaçlarını hızlı, etkin, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde karşılayıp, sosyal projelerle zenginleştirerek kent halkının benimsediği haklılık platformunda, bu hizmetleri sürekli ve adil bir şekilde sunmaktır. VİZYONUMUZ Bölgemizde örnek ve öncü bir belediye olup, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, güvenli, çağdaş kentleşme normlarına uygun, geçmişinden kopmadan kent halkının değerlerine saygılı, sağlıklı kent gelişimini sağlayarak hizmette lider bir belediye olmaktır. İLKELERİMİZ Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak. Çağdaş, katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek. Halka karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve hızlı hizmet vermek. Hizmette ayrım yapmayarak eşitliği gözetmek. Çalışanların başarılarını takdir ederek ve ödüllendirilmesini sağlamak. Çalışanların özelliklerini bilir, yeteneklerinin gelişmesine imkan tanır, fikirlerine önem verir ve destekleriz. Başarıya sınır koymaz, bu yolda emek harcayanlara fırsat tanır ve gelişmelerine olanak sağlarız. Kendine güvenen, kararlı, tutarlı ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Makul ve uygulanabilir kararlar alır ve bunları yerine getiririz. Yapılan eleştirilere son derece saygılıyız. Önerileri değerlendirir ve uygun görülenleri uygulamaya koyarız. Sürekli gelişim ve değişimden yana olmak. Çalışma ve hizmet anlayışı ile lider olmak ve uygulamalar ile belediyecilik anlayışında lider olarak gösterilmek MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 15

16 8. KURUMSAL YAPI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ : 31 ÜYE : 7 ÜYE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI : 1 MÜDÜRLÜKLER : 14 BELEDİYE ŞİRKETİ : 1 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 16

17 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 17

18 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 18

19 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 19

20 Tahir ŞAHİN Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Encümeni Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Meta-Su Şirketi MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 20

21 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 21

22 PERSONEL YAPISI Menemen Belediyesi İstihdam Türleri Dağılımı Yıllar Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi Toplam * ** * 5216 Sayılı Büyükşehir Yasası gereği Belediyemizce yürütülmekte olan Su-Kanal, Katı Atık, Mezarlık, Mezbaha, Hal ve Ulaşım hizmetleriyle birlikte bu hizmetlerde görev yapan Belediyemiz personeli Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. ** 5747 Sayılı yasa gereği, 7 ilk kademe belediyesinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçemize mahalle olarak bağlanması sonucu, ilk kademe belediyelerinde çalışan personelin Belediyemize nakli gerçekleşmiştir. Kadro Durumu Kadın Erkek Toplam Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Eski Hükümlü Özürlü Sözleşmeli Personel Genel Toplam Personelin Eğitim Durumu Öğrenim Durumu Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Fakülte Yüksekokul Lise İlköğretim Okur-yazar Toplam MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 22

23 Personelin Yaş Ortalaması Ünvanı Toplam Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Sözleşmeli Açıklama Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Personel 0-2 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl ve Yukarısı Toplam 89 Memur Sınıfları İtibariyle Personel Durumu Memur Sınıfları 119 Memur Sayısı Genel İdari Hizmetler Sınıfı 69 Teknik Hizmetler Sınıfı 15 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 Toplam 89 Memur Kadrolarının Niteliği ve Durumu Mevcut Açıklama Dolu Boş Kadro Üst Yönetim İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmetler Personeli Zabıta Personeli Genel Toplam MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 23

24 Birim Adı Memur Kadrolu Geçici Sözleşmeli İşçi İşçi Personel Toplam Başkanlık Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Maaş Tahakkuk Şefliği Bilgi-İşlem Servisi Sağlık İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ambar Memurluğu Santral Tahsilat Servisi Gelir Tahakkuk-İcra Servisi Emlak Servisi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yol-Temizlik Hizmetleri Tamirhane Amirliği Park İşleri Amirliği Temizlik İşleri Müdürlüğü Otobüs İşletmesi Amirliği Menemenspor Klubü Belediye Kültür Merkezi Meta-Su Ltd. Şti Diğer Kurumlarda Çalışan Personel Asarlık Bölge Sorumluluğu Koyundere Bölge Sorumluluğu Emiralem Bölge Sorumluluğu Türkelli Bölge Sorumluluğu Ulukent Bölge Sorumluluğu Maltepe Bölge Sorumluluğu Seyrek Bölge Sorumluluğu TOPLAM MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 24

25 MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ DURUMU NO EDİNME TARİHİ CİNSİ MODEL PLAKA NO MİDİBÜS (Otobüs İşletmesi) İVECO 35 MBT MİDİBÜS (Otobüs İşletmesi) İVECO 35 MBT DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 KDP DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 KDP DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 R DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 LY VİDANJÖR (Fen İşleri) İVECO 35 BDD EKSKAVATÖR (Fen İşleri) PUCH SİLİNDİR (Fen İşleri) BOMM GRAYDER (Fen İşleri) OKA TRAKTÖR (Fen İşleri) STEYR VA İTFAİYE (Fen İşleri) FATİH 34 KDP İTFAİYE (Fen İşleri) İVECO AMBULANS (Fen İşleri) İVECO 35 HUT KOMPRESÖR (Fen İşleri) KEPÇE (Fen İşleri) JCB 426/B KEPÇE (Fen İşleri) JCB 426/B VİDANJÖR (Fen İşleri) BMC 35 MKF TRAKTÖR (Park İşleri) STEYR VA KAMYONET (Park İşleri ) LEVEND 35 S KAMYONET (Park İşleri) LEVEND 35 DT MOTOSİKLET (Park İşleri) KANUNİ 35 MHT DOLMUŞ (Fırın İşleri) PEUGEOT 35 MEE CENAZE ARACI (Zabıta Md.lüğü) PEUGEOT 35 MEE MOTOSİKLET (Zabıta Md.lüğü) KANUNİ MOTOSİKLET (Zabıta Md.lüğü) KANUNİ MOTOSİKLET (Zabıta Md.lüğü) KANUNİ TRAKTÖR (Temizlik İşleri) STEYR VA TRAKTÖR (Temizlik İşleri) STEYR MEJ KAMYONET (Temizlik İşleri) LEVEND 35 Y KAMYONET (Temizlik İşleri) LEVEND 35 S ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) İVECO 35 MBT ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) İVECO(TIR) 35 MBT ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) İVECO 35 MBT ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) FATİH YOL SÜPÜRME MAKİNASI (Temizlik İşl) HAMARAT TAKSİ (Mali Hizmetler Md.lüğü) PEUGEOT 35 MBB MOTOSİKLET (Elektrik İşleri) KANUNİ 35 MMF ET KAMYONU (Mezbaha ) MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 25

26 5747 sayılı Yasa ile tüzel kişiliği sona ererek İlçemiz Belediyesine bağlanan Asarlık, Emiralem, Seyrek, Maltepe, Türkelli, Koyundere, ve Ulukent Belediyelerine ait taşıtlar: ULUKENT BÖLGESİ TAŞIT LİSTESİ SIRA NO MARKASI TAŞITIN CİNSİ PLAKASI 1 BMC AÇIK SAÇ KAMYONET 35 MJN 51 2 LEYLAND ÇİFT SIRALI KAMYONET 35 MHJ 13 3 TÜRK-FİAT TRAKTÖR 35 ZZ JCB EKSKAVATÖR(İŞ MAKİNESİ) FATİH VİDANJÖR KAMYON 35 EY FATİH İTFAİYE ARAZÖZÜ 35 MEL 68 7 FATİH ÇÖP KAMYONU 35 MFS 56 8 LEVEND ÇİFT SIRALI KAMYONET 35 MCK 40 9 TOFAŞ KARTAL RESMİ OTO 35 MDS FATİH DAMPERLİ KASA KAMYON 35 MFS FATİH ÇÖP KAMYONU 35 MEL FORD DAMPERLİ KAMYON 35 MJY KANUNİ MOTORSİKLET 35 MKM KANUNİ MOTORSİKLET 35 MKN YOL SÜPÜRME MAKİNESİ 16 KOMPRESÖR TÜRKELLİ BÖLGESİ TAŞIT LİSTESİ SIRA NO TAŞITIN CİNSİ PLAKA 1 OTOBÜS (MAN 590) 35 MAM 19 2 KAMYON (FATİH BMC) 35 LA KAMYON (FATİH) 35 MBB 15 4 ÇÖP KAMYONU (IVECO 65P) 35 BJH 45 5 İŞ MAKİNASI (HİDROMEX) MİDİBÜS (MAGIRUS DEUTZ) 35 MFZ 98 7 MİDİBÜS (MAGIRUS DEUTZ) 35 MJY 57 8 BİNEK ARACI (ŞAHİN) 35 MAP 62 9 MAKAM ARACI (RENAULT MEGANE) 35 MFU TRAKTÖR (MASSEY FERGUSON) 35 BNB ARAZİ TAŞITI (LAND ROVER) 35 MKV BİNEK ARACI (RENAULT) 35 PV 845 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 26

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019)

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) İÇİNDEKİLER BAŞKANDAN... 2 I. GİRİŞ... 3 1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAĞI... 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE KATILIMCILIK... 4 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi Kars Belediye Binası No:19 KARS İletişim Bilgileri: Telefon: 0474 223 21 50-54 Fax: 0474 223 21 55 Web: www.kars.bel.tr

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 2 2.SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 3 3.STRATEJİK PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR.. 4 4. STRATEJİK PLAN HUKUKİ DAYANAK.... 6 5.SEYHAN BELEDİYESİ

Detaylı

Çok Değerli Bucalılar;

Çok Değerli Bucalılar; Çok Değerli Bucalılar; Belediyeler, halkın yerel nitelikli, ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz...

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz... Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir Arnavutköy için Çalısıyoruz... Mahalle ve Köylerimiz ARNAVUTKÖY MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU İMRAHOR İSLAMBEY YAVUZSELİM BAHŞAYIŞ YUNUS EMRE ATATÜRK BOĞAZKÖY İSTİKLAL

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI S U N U Ş Değerli Meclis Üyeleri; Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı

Detaylı

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Sisteminin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan 5018

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2010 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Hemşehrilerimizin teveccüh edip bizleri göreve getirmelerinin

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 Sayfa 1 BAŞKAN SUNUMU Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder. Bir belediyenin

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI Kemalpaşa Belediyesi İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ 1. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 1.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 1.1.1. Coğrafi Konum, İklim, Yüzey Şekilleri 1.1.2.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ)

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) T.C. KIRŞEHİR BELEDİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...4 ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ.5.6 BAŞKANDAN.8 1. MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 9 1.1. KIRŞEHİR BELEDİSİNİN

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı