İZMİR MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 ...MENEMEN BELEDİYESİ İZMİR MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI EKİM 2009 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2 TAHİR ŞAHİN Menemen Belediye Başkanı MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2

3 BAŞKAN DAN Yöneticilerin karar verirken yaşadıkları belirsizlikler her geçen gün artmakta ve bu durum, önemli kararlar vermesi gereken üst yöneticilerinin işini zorlaştırmaktadır. Stratejik plan ise belirsizlik ortamının önüne geçmek, sağlam temelli kararlar alabilmek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için oldukça önemli bir yönetim aracıdır sayılı yasa ile, kamu kurumlarının da etkin yönetimini sağlamak amacıyla stratejik planlama yapmaları, bu plana bağlı olarak yılık performans programlarını hazırlamaları yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Sınırlı belediye kaynakları, artık belediye yönetimlerinin 5 yıllık öngörülerini dikkate alarak kullanılmak durumundadır. Menemen Belediyesi, yasal zorunluluğun da ötesinde bir yönetim tarzı olarak benimsediği stratejik yönetim yaklaşımını hayata geçirmek, modern ve etkin kurum yönetimini gerçekleştirmek için bu yasa ile yasal bir zemine de kavuşmuştur. Bu kapsamda 2006 yılında ilk stratejik planını oluşturmuş ve uygulamıştır. Yasa gereği hazırladığı planı, çok kapsamlı analiz ve değerlendirmeler sonucunda yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir plana dönüştürmüştür. Menemen i geleceğe taşıyacak sağlıklı bir kent, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir bir kentsel gelişim oluşturacak stratejiler belirlenmiştir. Oluşturulan stratejik amaçlar birim ve faaliyetlere dönüştürülmüş ve hedefler oluşturulmuştur. Belediyemizin kaynakları doğrultusunda bu hedeflerden 2010 yılında gerçekleştirilecek olanlar belirlenmiş ve bütçelenmek üzere performans programına alınmıştır. Belediyemiz için hayati önem taşıyan bu stratejik planın ve performans programının hazırlanması için özveriyle çalışan ekibimi kutluyor ve aynı özverinin, stratejik planın uygulanması sırasında da gösterileceğine inanıyorum. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizle belirlediğimiz misyonu hayata geçirecek, sürekli memnuniyeti sağlayarak kentlilik bilinci yüksek bir kent kültürü oluşturacağız. Her gün bir önceki günden daha iyi olmanın yoluna bakacak, doğal afetler başta olmak üzere her türlü acil duruma hazır, altyapısı tamamlanmış, kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş bir kent oluşturmanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Yapacağımız çalışmalarda hazırlamış olduğumuz stratejik plan bizlere rehber olacaktır. Aynı şekilde bu planın Menemen e kazandıracakları sayesinde daha sağlıklı bir belediyecilik sistemine ve daha mutlu bir yaşama kavuşacak olan vatandaşlarımızın da bizlere destek vereceği ümidiyle, 2010 ve sonrasında Menemen ve Menemen Belediyesi ne başarılar diliyorum. TAHİR ŞAHİN Menemen Belediye Başkanı MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. STRATEJİK PLANLAMA KURULU GİRİŞ. 6 3.GENEL BİLGİLER... 7 MENEMEN İLÇESİ... 7 Konum.. 7 Ulaşım... 7 Tarihçe.. 8 Menemen de Tarihi Yerler. 9 Nüfus MENEMEN İLÇESİ BELEDİYE SINIRI STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ HUKUKİ DAYANAK DURUM ANALİZİ MENEMEN BELEDİYESİ TARİHSEL SÜRECİ MİSYON-VİZYON-İLKELER MİSYON VİZYON İLKELER KURUMSAL YAPI MENEMEN BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI PERSONEL YAPISI 22 ARAÇ DURUMU.. 25 MALİ BİLGİLER. 30 ANA HİZMET ALANLARIMIZ GZFT (SWOT) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER 34 ZAYIF YÖNLER. 35 FIRSATLAR TEHDİTLER. 36 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR ve HEDEFLER.. 40 KATILIMCI YÖNETİM.. 40 KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 40 BELEDİYE MALİ YAPISI.. 41 İNSAN KAYNAKLARI 42 ALTYAPI ÇALIŞMALARI.. 42 SOSYAL BELEDİYECİLİK. 43 KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ KURUMSAL İLETİŞİM.. 44 ULAŞIM.. 44 KÜLTÜREL FAALİYETLER. 45 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.. 45 ÇEVRE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ.. 46 SPOR FAALİYETLERİ 47 İMAR ÇALIŞMALARI.47 HEDEF PROJELER UYGULAMAYA YÖNELİK HEDEF VE PROJELER PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMİ PLANIN UYGULANMASI VE EYLEM PLANLARI SONUÇ MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 4

5 1. STRATEJİK PLANLAMA KURULU Stratejik Planlama çalışması, belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluşturulmuş stratejik planlama kurulu önderliğinde tüm belediye çalışanlarının katılımı ile hazırlanmıştır. Stratejik Planlama Kurulu, çalışmaları koordine etmek üzere görevlendirilmiştir. Stratejik planlama kurulu üyeleri aşağıda verildiği gibidir. Tahir ŞAHİN (Belediye Başkanı) Mehmet ARSLAN Üye Abdurraman DEMİRCİ Üye Reyhan USLU- Üye Tuncay GEMLİK- Üye Gülay METE- Üye H.Yalçın KUYUCU- Üye Sevinç BAYER- Üye Yusuf TEKİN- Üye Hüdayi ARSLAN-Üye MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 5

6 2. GİRİŞ Kamu kurumlarında etkin yönetim, performansa dayalı yönetim, stratejik yönetim, vatandaş odaklı yönetim vb. gibi kavramlar son zamanlarda çok konuşulmaktadır. Özellikle kurumların stratejik yapılanmaları ile ilgili yasal düzenlemeler, bu konulardaki tartışma ve yapılanmaları artırmaktadır. Günümüzde özel sektörde olduğu gibi artık kamu sektöründe de kaynakları en etkin şekilde kullanabilecek, günün koşullarıyla uyumlu, beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak, kurumları sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacak yönetim tarzlarına ve yaklaşımlarına ihtiyaç olduğu artık herkes tarafından görülmektedir. Bu gerçekten hareketle bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır. Bunlardan özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunuyla 5018 sayılı Kamu Mali Denetimi Yasası, kamu kuruluşlarında çok önemli ve köklü değişiklikleri ve yeniden yapılanmayı gerekli kılmaktadır. Belediyeler sahip oldukları imkânları kendi kentlerinin gelişimine, vatandaşları ve diğer paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine, mevcut durumun değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan zayıf yönlerin iyileştirilmesine yönelik olarak kullanabilmek amacıyla stratejik yönetim anlayışını benimsemek durumundadırlar. Menemen Belediyesi de bu kapsamda; Kurumsal değerlendirmesini, Kentsel değerlendirmesini, Paydaş analizlerini, tamamlamış ve kurumun ve kentin iyileştirmeye açık alanlarını, kuvvetli yönlerini, önündeki fırsatları ve karşılaşacağı çok önemli sorunları belirlemiştir. Kuvvetli yönleri kullanarak zayıf yönleri iyileştirmek, fırsatları kullanarak sorunlara çözümler üretebilmek için yılları arasında uygulayacağı stratejik yaklaşımı oluşturmuştur. Bu stratejiler ışığında 2010 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Bu doküman, Menemen Belediyesinin hazırlamış olduğu stratejik planı içermektedir. Öncelikle kurumsal değerler açıklanmış, belediyenin organizasyon şeması verilerek tarihi gelişimi özetlenmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen kentsel, kurumsal analizler ile paydaş analizlerinin sonuçları kısaca verilmiştir. Bunun peşine kurumun zayıf ve kuvvetli yönleriyle fırsat ve tehditleri listelenmiş ve yılları için belirlenen stratejik amaçlar ve hedefler detaylı olarak açıklanmıştır. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 6

7 3. GENEL BİLGİLER MENEMEN İLÇESİ KONUM: Menemen; doğusunda Manisa, batısında Foça ve Ege Denizi, kuzeyinde Aliağa ilçesi, güneyinde Çiğli ilçesi ile çevrili olup yaklaşık yüzölçümü ha dır. İlçemiz, Manisa-Spil dağının devamı olan Dumanlı ve Yamanlar Dağı ile doğudan, Şaphane dağı ile kuzeyden kuşatılmıştır. Gediz nehri Manisa ovasından sonra Muradiye ve İlçemiz Emiralem Mahallesini geçip, ilçemizde 29 km yol aldıktan sonra İlçemiz Maltepe Mahallesinden Ege denizine dökülmektedir. İlçemiz, İzmir- Afyon - Bandırma demiryolu, Menemen - Manisa karayolu ile İzmir - Bergama - Çanakkale karayolunun üzerinde olup İzmir merkezine 33 km. mesafede önemli bir yerleşim alanıdır. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 20 metredir. Akdeniz ikliminin Ege bölgesi için gösterdiği karakterleri aynen taşımaktadır. Kışları ılık ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır. 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 Sayılı Yasa ile İlçemiz, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş, Musabey, Çavuş ve Buruncuk köy tüzel kişilikleri kaldırılarak İlçemize mahalle olarak bağlanmışlardır. Bununla birlikte; Hatundere, Süleymanlı, Göktepe, Karaorman, Hasanlar, Alaniçi, Çukurköy, Görece, Turgutlar, Bozalan, İğnedere, Doğaköy, Haykıran, Yanıkköy, Yahşelli, Belen, Ayvacık, Bağcılar, Çatlı ve Telekler olmak üzere 20 orman köyünün ruhsat ve imar ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yetki ve sorumluluğu İlçemiz Belediyesine verilmiştir. 22 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5747 Sayılı Yasa ile sınırlarımız yeniden düzenlenmiştir.asarlık, Emiralem, Seyrek, Maltepe, Türkelli, Koyundere, ve Ulukent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği sona ererek İlçemize mahalle olarak bağlanmışlardır. Bununla birlikte mahalle sayımız 46 ya ulaşmıştır. ULAŞIM: KARAYOLU İLE ULAŞIM : a) İzmir-Çanakkale Karayolu b) Manisa-Menemen Karayolu DEMİRYOLU İLE ULAŞIM : (Menemen Garı-Basmane Garı, Menemen Garı-Manisa, Uşak, Afyon, Bandırma,Balıkesir Garları...) MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 7

8 TARİHÇE: Menemen'in kuruluşu milattan önce dayanmakla birlikte kesin bir tarih saptanmış değildir. İlçenin M.Ö 1000 yıllarında Eoliyenlerle İonyalıların hudutlarını oluşturan Gediz (Hermos) nehrinin sol sahiline yakın olan bugünkü Yahşelli Köyü civarında kurulduğu zannedilmektedir. M.Ö yılları arasında da Asarlık köyü yakınlarına nakledildiği, Anadolu Beylikleri zamanında bugünkü yerine taşındığı bilinmektedir. Uzun yıllar İonyalıların egemenliği altında kalan Menemen, daha sonra Frigyalıların egemenliği altına girmiştir. Bölge el değiştirmesine rağmen İonlar bazı yerlerde egemenliklerini sürdürmüşlerdir. Frigyalıların egemenliği M.Ö yılları arasında Lidyalılar izlemişlerdir. Son Lidya Kralı Krezüs'ün Pers hükümdarı Kurus'a (Kirus) yenilmesiyle M:Ö 546 yılında Anadolu sahilleri dolayısıyla Menemen, Perslerin eline geçti. M.Ö. 334 yılına dek süren Pers istilası Büyük İskender'in Anadolu'yu istilası ile son buldu. Makedonya Kralı Büyük İskender'in M.Ö 323 yılında ölümü üzerine zaptettiği topraklar üzerinde, Helenizm krallıkları dediğimiz Asya, Mısır ve Makedonya krallıkları kuruldu. Asya krallığı sınırları içinde kalan Batı Anadolu'da Büyük İskender'in kumandanlarından biri tarafından bugünkü Bergama ve yöresinde Bergama Krallığı kurulmuştur. Bu sırada Menemen ve çevresi de Bergama Krallığının egemenliğini tanımıştır. M.Ö 64 yılında Asya Krallığı Romalılar tarafından ortadan kaldırılınca kasaba Romalıların egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesi üzerine(m.s 395)Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) payına düşmüştür. Anadolu'da Malazgirt zaferi ile başlayan Selçuklu egemenliği kısa sürede Menemen'i de içine aldı.(1084)ancak haçlı seferlerine rastlayan bu dönemlerde Menemen'in birkaç kez el değiştirdiği görülmüştür. Anadolu Selçukluları'nın son zamanlarında bağımsızlıklarını ilan eden Germiyanoğulları'nın yardımı ile Manisa ve çevresini elde eden Saruhan Bey 1300 yıllarında Saruhan Beyliğini kurdu yılında Saruhan Bey Menemen ve Foça yörelerine de egemenliği altına alarak sınırlarını genişletti. Anadolu'da Osmanlı Beyliğinin kurulması sırasında Saruhan Beyliğini ortadan kaldıran Yıldırım Beyazıt Menemen'i de Osmanlı Beyliği sınırları içine dahil etti. Yıldırım Beyazıt 1342 yılında Ankara Savaşında Timurlenk'e yenilince Timur Anadolu Beyliklerine bağımsızlıklarını geri verdi. Bu arada Saruhan Beyliği de eski toprakları üzerinde bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı tahtında hüküm süren Fetret Devri dediğimiz döneme Çelebi Mehmet, diğer kardeşlerini yenerek son verdi ve yeniden Anadolu Birliği'ni kurma çabalarına MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 8

9 girişti. Mehmet Çelebi Saruhan Bey'ini öldürterek bir asırdan beri devam eden Saruhan Beyliğine son verdi. Menemen ve çevresi de yeniden Osmanlı egemenliğine geçmiş oldu yılında 2. Murat Menemen'i kesin olarak Osmanlılara bağladı yılında eyalet merkezinin Aydın'dan İzmir'e alınmasıyla Menemen'de Manisa'dan ayrılıp İzmir'e bağlandı. 479 yıl Osmanlı idaresinde kalan Menemen, İzmir'in işgalini takip eden Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edildi. Üç yıldan fazla süren işgal sırasında Menemen çok kötü acı günler yaşamış; bu arada buna rağmen Kaymakam'ı Kemal Bey de şehit edilmiştir. İşgale rağmen Menemenli hiçbir zaman Yunan buyruğu altına girmemiş zaman zaman dağlara çıkarak Yunan askeri birliklerine baskınlar yaparak zayiatlar verdirmişlerdir. Menemen, Kurtuluş Savaşı sonrasında zafer kazanan Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de şehre girmesiyle tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. 9 Eylül günü Menemen'in en mutlu günü olarak kabul edilmiştir. MENEMEN'DE TARİHİ YERLER LARİSSA Menemen'in kuzeyinde Gediz nehrine 2 Km uzaklıkta Buruncuk köyünün olduğu yerdedir. Cilalı taş derinden kaldığı sanılmaktadır. İ.Ö. VIII. Yy. sonlarına doğru Bizans egemenliğine girmiştir. Belirgin aralıklarla yapılan kazılarda, surlarla çevrili ve Bizans öncesinden kalma kent kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Özellikle tepe'ye giden taş yolu görülmeye değerdir. TEMNOS Yıkıntıları Hasanlar ve Görece köyleri hududunda görülmektedir. Roma imparatorluğu döneminde büyük bir deprem geçirdiği tahmin edilmektedir. Nonithos ünlü hatip Hermegaras'ın doğduğu yerdir. Ancak burada bugüne kadar resmen kazı yapılmamıştır. KYME Bozköy (Biçer) ılıcası ile Aliağa arasında Eski Foça yolu üzerinde NEMRUT denilen yerdedir yılında Çekoslavakya Üniversitesi adına burada bir kazı yapılmıştır. M.Ö.'ki zamanlara ait bina kalıntıları bulunmuştur. Deniz kenarındadır. Halen resmi kazının yanında kaçak olarak yapılan gizli kazılarla büyük kurşun borular çıkarılmaktadır. LEFKE Bu Şehir Pers generallerinden TAHOS tarafından tesis edilmiştir. Bu zat Keykavus'a isyan edip bir adaya çekilerek bu kasabayı kurmuştur. Gediz nehri yatağını doldura doldura bu adanın Lefke ile birleşmesine neden olmuştur. Lefke şimdi Tuzçullu Üçtepeler mevkiindedir. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 9

10 PANAZTEPE Maltepe Beldesi sınırları içinde 1985 Temmuz ayında başlayan ilk kazı sonucunda burada Miken Uygarlığına ait antik şehrin kalıntıları bulundu. Kalıntılar arasında bir liman ile mezarlık da ortaya çıkarıldı. Panaztepe'nin Ege Bölgesindeki antik yerleşim merkezlerinin en eskisi olduğu kesin olarak ortaya çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları halen devam etmektedir. NEONNİKOS Yanıkköy yakınlarındadır. Bir tepenin üzerindedir. Eolya site devletlerindendir. NİONİTHON Yıkıntıları, Hasanlar ve Görece köyleri arasında görülmektedir. Ancak resmi olarak bir kazı yapılmamıştır. TAŞHAN 1600'lü yıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Daha çok deve kervanlarının uğrak yeri olmuştur. Moloz taş ve tuğladan imal edilmiş olup, iki katlıdır. Ticaretin canlanması ile başlayan hanların ilk örneklerindendir. Restorasyonu yeni tamamlanmış olup halen sağlam olarak ayakta durabilmektedir. NÜFUS : (2008 TÜİK) İlçe Köy Toplam Erkek Kadın Menemen Şehir 113,87 57,894 55,976 Belen Çukurköy Doğa Hatundere Haykıran 1, Yahşelli 3,432 1,751 1,681 Yanıkköy Alaniçi Ayvacık Bağcılar Bozalan Çaltı Göktepe Görece Hasanlar İğnedere Karaorman Süleymanlı Telekler Turgutlar İlçe toplamı 125,478 63,691 61,787 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 10

11 İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus İlçe Yaş grubu Toplam Erkek Kadın Menemen ,093 5,163 4, ,545 5,417 5, ,258 5,842 5, ,141 5,813 5, ,75 5,62 5, ,774 5,908 5, ,728 5,371 5, ,03 5,111 4, ,843 4,549 4, ,961 4,15 3, ,657 3,427 3, ,717 2,411 2, ,436 1,679 1, ,45 1,063 1, , , , Toplam 125,478 63,691 61,787 Açıklama: Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belde belediyesi, köy) göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanında yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 11

12 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 12

13 5. STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ HUKUKİ DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK de Değişiklik Yapılması Kanun 5227 Sayılı Kamu Yönetimi Temel İlkeleri Ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM nce kabul edilen 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) 24/12/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.kmykk ile yeniden tanımlanan bütçe sürecinde stratejik planlama, performans programı, performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporları yeni unsurlar olarak benimsenmiştir. KMYKK nın 9 uncu maddesi stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusundaki hükümleri ihtiva etmektedir.aynı maddenin 3 üncü fıkrasında stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. ifadesine yer verilmektedir. 03/07/2005 Tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 41.maddesinde nüfusu in üzerinde olan belediyelere stratejik plan ve performans programı hazırlamak zorunlu hale getirilmiştir. Kanunun bu maddesine göre Belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil eden stratejik plan ve performans programı Belediye Meclisi ne sunularak onaylanmak zorundadır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından oluşturulan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/05/2006 tarih ve nolu Resmi Gazetede yayınlanmıştır.bu yönetmelikle Stratejik Planlamanın genel ilkeleri belirlenmiştir. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 13

14 6. DURUM ANALİZİ MENEMEN BELEDİYESİ TARİHSEL SÜRECİ Menemen de belediye kurulması 5 Ekim 1877 tarihinde yürürlüğe giren Vilayetler Belediye Kanununda belirtilen her kırkbin kişi için bir belediye kurulması hükmü doğrultusunda ilk kez 1878 yılında kurulmuş olup İlçemizde görev alan Belediye Başkanları sırasıyla aşağıdaki gibidir: (Kaynak; Prof.Dr.Ersin DOĞER in Menemen Tarihi adlı yapıtı ) Mehmet (veya Muhammed ) Ağa : İsmail Hakkı Efendi : İsmail Ağa : Feyzi Efendi : ; Ayrı ayrı tarihlerde iki kez belediye reisliği yapmış olan Feyzi Bey in ilk döneminde çiçek aşısı kampanyasına öncülük ettiği, 1887 yılında belediye binası karşısında bir kıraathane açıldığı ve çok sayıda kitap,risale ve gazeteler getirilerek halkın istifadesine sunulduğu bilinmektedir. Abdülbaki Efendi : (?) Bekir Münir Efendi : ; Kendisi birkaç kez İdare Meclisi azalığında bulunmuş olup Ulu Camiinin yeniden inşasına öncülük etmiştir. Feyzi Efendi : ; İkinci dönemi ile ilgili olarak İzmir gazetelerinde birçok haberi yayınlanmıştır.1895 yılında Menemen Belediye Bütçesi guruş fazla vermiş ve reislik makamına tahsis edilmiş olan maaş Reis Feyzi Bey tarafından belediyeye terk edilmiştir.döneminde Menemen de ekmek fiyatlarının yüksek olmadığı basına haber olmuştur. Hafız Mehmet Efendi :1902-? Hilmi Bey :1914 -? Selahattin Bey : 1916-? İmar çalışmalarında yaptığı katkılarla anılır. Süleyman Sırrı Bey : ; Cumhuriyet dönemi öncesi Menemen tarihi ve siyaseti içinde, üzerinde en fazla konuşulan biri olan Süleyman Sırrı Bey tüm Yunan işgali boyunca Menemen de Belediye Reisliği görevini yapmıştır. Siyasi rakipleri kendisinin Yunanlılarla işbirliği içinde olduğunu, taraftarları ise uzlaşmacı kişiliği ile Menemen i yanmaktan kurtardığının ileri sürmüşlerdir. Kurtuluş Savaşı sonrası Menemen e 1903 den 1950 ye kadar hizmet veren Belediye Başkanlarımız: Süleyman Bey, Ahmet Kemal Bey, Fadıl Arat, Ahmet Karadayı, Hüsnü Evlioğlu, Akif Ulu Özen Kenan Ali Gemicigil, İdris Tınaz, Muhittin Çiftçi. Bedri Onat : ; İlçede Türk Hava Kurumu nun ve Menemenspor un kurulmasında, Türk Ocağı ve Halk Evi nin kurulup gelişiminde büyük gayret sarfetmiştir. Yücel Dirik : İlhami Gürsoy : , , ; İsmail Sayındaş : ; 12 Eylül 1980 darbesi sonucu atamayla göreve gelmiştir. Kadir Yıldırım : ; Tahir ŞAHİN :1999 yılından bu güne Belediye Başkanımızdır. MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 14

15 7. MİSYON-VİZYON-İLKELER MİSYONUMUZ Menemen halkına, Menemen de yer alan kurumlara belediye hizmetlerini; çağdaş, katılımcı, saydam, değişim ve gelişime açık, insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket ederek, halkın yerel ihtiyaçlarını hızlı, etkin, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde karşılayıp, sosyal projelerle zenginleştirerek kent halkının benimsediği haklılık platformunda, bu hizmetleri sürekli ve adil bir şekilde sunmaktır. VİZYONUMUZ Bölgemizde örnek ve öncü bir belediye olup, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, güvenli, çağdaş kentleşme normlarına uygun, geçmişinden kopmadan kent halkının değerlerine saygılı, sağlıklı kent gelişimini sağlayarak hizmette lider bir belediye olmaktır. İLKELERİMİZ Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak. Çağdaş, katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek. Halka karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve hızlı hizmet vermek. Hizmette ayrım yapmayarak eşitliği gözetmek. Çalışanların başarılarını takdir ederek ve ödüllendirilmesini sağlamak. Çalışanların özelliklerini bilir, yeteneklerinin gelişmesine imkan tanır, fikirlerine önem verir ve destekleriz. Başarıya sınır koymaz, bu yolda emek harcayanlara fırsat tanır ve gelişmelerine olanak sağlarız. Kendine güvenen, kararlı, tutarlı ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Makul ve uygulanabilir kararlar alır ve bunları yerine getiririz. Yapılan eleştirilere son derece saygılıyız. Önerileri değerlendirir ve uygun görülenleri uygulamaya koyarız. Sürekli gelişim ve değişimden yana olmak. Çalışma ve hizmet anlayışı ile lider olmak ve uygulamalar ile belediyecilik anlayışında lider olarak gösterilmek MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 15

16 8. KURUMSAL YAPI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ : 31 ÜYE : 7 ÜYE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI : 1 MÜDÜRLÜKLER : 14 BELEDİYE ŞİRKETİ : 1 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 16

17 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 17

18 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 18

19 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 19

20 Tahir ŞAHİN Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Encümeni Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Meta-Su Şirketi MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 20

21 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 21

22 PERSONEL YAPISI Menemen Belediyesi İstihdam Türleri Dağılımı Yıllar Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi Toplam * ** * 5216 Sayılı Büyükşehir Yasası gereği Belediyemizce yürütülmekte olan Su-Kanal, Katı Atık, Mezarlık, Mezbaha, Hal ve Ulaşım hizmetleriyle birlikte bu hizmetlerde görev yapan Belediyemiz personeli Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. ** 5747 Sayılı yasa gereği, 7 ilk kademe belediyesinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçemize mahalle olarak bağlanması sonucu, ilk kademe belediyelerinde çalışan personelin Belediyemize nakli gerçekleşmiştir. Kadro Durumu Kadın Erkek Toplam Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Eski Hükümlü Özürlü Sözleşmeli Personel Genel Toplam Personelin Eğitim Durumu Öğrenim Durumu Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Fakülte Yüksekokul Lise İlköğretim Okur-yazar Toplam MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 22

23 Personelin Yaş Ortalaması Ünvanı Toplam Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Sözleşmeli Açıklama Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Personel 0-2 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl ve Yukarısı Toplam 89 Memur Sınıfları İtibariyle Personel Durumu Memur Sınıfları 119 Memur Sayısı Genel İdari Hizmetler Sınıfı 69 Teknik Hizmetler Sınıfı 15 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 Toplam 89 Memur Kadrolarının Niteliği ve Durumu Mevcut Açıklama Dolu Boş Kadro Üst Yönetim İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmetler Personeli Zabıta Personeli Genel Toplam MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 23

24 Birim Adı Memur Kadrolu Geçici Sözleşmeli İşçi İşçi Personel Toplam Başkanlık Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Maaş Tahakkuk Şefliği Bilgi-İşlem Servisi Sağlık İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ambar Memurluğu Santral Tahsilat Servisi Gelir Tahakkuk-İcra Servisi Emlak Servisi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yol-Temizlik Hizmetleri Tamirhane Amirliği Park İşleri Amirliği Temizlik İşleri Müdürlüğü Otobüs İşletmesi Amirliği Menemenspor Klubü Belediye Kültür Merkezi Meta-Su Ltd. Şti Diğer Kurumlarda Çalışan Personel Asarlık Bölge Sorumluluğu Koyundere Bölge Sorumluluğu Emiralem Bölge Sorumluluğu Türkelli Bölge Sorumluluğu Ulukent Bölge Sorumluluğu Maltepe Bölge Sorumluluğu Seyrek Bölge Sorumluluğu TOPLAM MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 24

25 MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ DURUMU NO EDİNME TARİHİ CİNSİ MODEL PLAKA NO MİDİBÜS (Otobüs İşletmesi) İVECO 35 MBT MİDİBÜS (Otobüs İşletmesi) İVECO 35 MBT DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 KDP DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 KDP DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 R DAMPERLİ KAMYON (Fen İşleri) FATİH 34 LY VİDANJÖR (Fen İşleri) İVECO 35 BDD EKSKAVATÖR (Fen İşleri) PUCH SİLİNDİR (Fen İşleri) BOMM GRAYDER (Fen İşleri) OKA TRAKTÖR (Fen İşleri) STEYR VA İTFAİYE (Fen İşleri) FATİH 34 KDP İTFAİYE (Fen İşleri) İVECO AMBULANS (Fen İşleri) İVECO 35 HUT KOMPRESÖR (Fen İşleri) KEPÇE (Fen İşleri) JCB 426/B KEPÇE (Fen İşleri) JCB 426/B VİDANJÖR (Fen İşleri) BMC 35 MKF TRAKTÖR (Park İşleri) STEYR VA KAMYONET (Park İşleri ) LEVEND 35 S KAMYONET (Park İşleri) LEVEND 35 DT MOTOSİKLET (Park İşleri) KANUNİ 35 MHT DOLMUŞ (Fırın İşleri) PEUGEOT 35 MEE CENAZE ARACI (Zabıta Md.lüğü) PEUGEOT 35 MEE MOTOSİKLET (Zabıta Md.lüğü) KANUNİ MOTOSİKLET (Zabıta Md.lüğü) KANUNİ MOTOSİKLET (Zabıta Md.lüğü) KANUNİ TRAKTÖR (Temizlik İşleri) STEYR VA TRAKTÖR (Temizlik İşleri) STEYR MEJ KAMYONET (Temizlik İşleri) LEVEND 35 Y KAMYONET (Temizlik İşleri) LEVEND 35 S ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) İVECO 35 MBT ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) İVECO(TIR) 35 MBT ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) İVECO 35 MBT ÇÖP KAMYONU (Temizlik İşleri) FATİH YOL SÜPÜRME MAKİNASI (Temizlik İşl) HAMARAT TAKSİ (Mali Hizmetler Md.lüğü) PEUGEOT 35 MBB MOTOSİKLET (Elektrik İşleri) KANUNİ 35 MMF ET KAMYONU (Mezbaha ) MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 25

26 5747 sayılı Yasa ile tüzel kişiliği sona ererek İlçemiz Belediyesine bağlanan Asarlık, Emiralem, Seyrek, Maltepe, Türkelli, Koyundere, ve Ulukent Belediyelerine ait taşıtlar: ULUKENT BÖLGESİ TAŞIT LİSTESİ SIRA NO MARKASI TAŞITIN CİNSİ PLAKASI 1 BMC AÇIK SAÇ KAMYONET 35 MJN 51 2 LEYLAND ÇİFT SIRALI KAMYONET 35 MHJ 13 3 TÜRK-FİAT TRAKTÖR 35 ZZ JCB EKSKAVATÖR(İŞ MAKİNESİ) FATİH VİDANJÖR KAMYON 35 EY FATİH İTFAİYE ARAZÖZÜ 35 MEL 68 7 FATİH ÇÖP KAMYONU 35 MFS 56 8 LEVEND ÇİFT SIRALI KAMYONET 35 MCK 40 9 TOFAŞ KARTAL RESMİ OTO 35 MDS FATİH DAMPERLİ KASA KAMYON 35 MFS FATİH ÇÖP KAMYONU 35 MEL FORD DAMPERLİ KAMYON 35 MJY KANUNİ MOTORSİKLET 35 MKM KANUNİ MOTORSİKLET 35 MKN YOL SÜPÜRME MAKİNESİ 16 KOMPRESÖR TÜRKELLİ BÖLGESİ TAŞIT LİSTESİ SIRA NO TAŞITIN CİNSİ PLAKA 1 OTOBÜS (MAN 590) 35 MAM 19 2 KAMYON (FATİH BMC) 35 LA KAMYON (FATİH) 35 MBB 15 4 ÇÖP KAMYONU (IVECO 65P) 35 BJH 45 5 İŞ MAKİNASI (HİDROMEX) MİDİBÜS (MAGIRUS DEUTZ) 35 MFZ 98 7 MİDİBÜS (MAGIRUS DEUTZ) 35 MJY 57 8 BİNEK ARACI (ŞAHİN) 35 MAP 62 9 MAKAM ARACI (RENAULT MEGANE) 35 MFU TRAKTÖR (MASSEY FERGUSON) 35 BNB ARAZİ TAŞITI (LAND ROVER) 35 MKV BİNEK ARACI (RENAULT) 35 PV 845 MENEMEN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 26

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Hakkında Kuruluşu 2011 olan Nurhak Grup, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılamaya ve arttırmaya devam etmektedir. Nurhak Grup, her projesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaratıcı çözümler

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIŞŞTAY BAŞŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİLKADIIM BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

20 Ad. Toplam işyeri : KAVAKYOL UBELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI ADI : FİKRET KESKİN FAALİYET YILI : 2009

20 Ad. Toplam işyeri : KAVAKYOL UBELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI ADI : FİKRET KESKİN FAALİYET YILI : 2009 KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 009 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN : FİKRET KESKİN İÇİNDEKİLER S.NO KONU BAŞLIĞI SAYFA I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve vizyon B-Yetki,Görev ve Sor. C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 13.11.2015 2015/625 13.11.2015 2015/626 13.11.2015 2015/627 13.11.2015 2015/628 RAPOR/GÜNDEM NO 01: Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Kalkınma

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (İl Özel İdarelerinin Tasfiyesi Gereği) ESKİŞEHİR VALİLİĞİ NCE OLUŞTURULAN DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 12

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI Başkan Kocadon Muğla genelinde müdürlüklerini oluşturmuş, bütçelerini ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden geçirebilmiş tek belediyeyiz Kocadon: Özlenen

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı