Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169."

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk Üniversitesi 2004 Edebiyatı Y. Lisans Türk Dili Dumlupınar Üniversitesi 2007 Doktora Yeni Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2010 Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÜŞENMEZ, Emek, Modern Özbek Edebiyatı, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s ÜŞENMEZ, Emek, Kutadgu Biligninn Pergana Nushası, (Modern Uygurca ya aktaran: Yüsüpcan Yasin) بوالق Bulak Uluslararası Hakemli Dergi, ISSN: , sayı 1, 2011, s Çin Halk Cumhuriyeti ÜŞENMEZ, Emek, ئۈزبيكستان قول يازما ئەسە رلە ر كوتوپخانسى (Modern Uygurca ya aktaran: Yüsüpcan Yasin) بوالق Bulak Uluslararası Hakemli Dergi, ISSN: , sayı 5, 2010, s Çin Halk Cumhuriyeti. 1

2 ÜŞENMEZ, Emek, Özbekistan Yazma Eserler Kütüphanesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume: 2, Issue: 6, Winter 2009, s ÜŞENMEZ, Emek, Karahanlı Eserlerindeki Yazım Farklılıkları Hakkında Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 181. sayı, Temmuz-Ağustos 2009, İstanbul, s ÜŞENMEZ, Emek, Terimsel Açıdan Divanu Lugati t-türk Akademik Araştırmalar Dergisi 2008 Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı Kasım 2008-Ocak 2009, s İstanbul-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Karahanlı Türkçesinde Fonetik Farklılıklar Üzerine Özbekistan İlimler Akademisi, Ali Şir Nevayi Adlı Edebiyat Müzesi, Adabıyot Ko zgusı Ilmıy Nashr No: 11, 2009 s Taşkent-Özbekistan ÜŞENMEZ, Emek, Yunus Emre nin Dili Hakkında Akademik Bakış, Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sayı 16 Nisan 2009, Celalabat-Kırgızistan., s ÜŞENMEZ, Emek, Türkçe İlk Kur an Tercümesi Ve Tercümedeki Mak/-Mek Eki Hakkında, Akademik Bakış, Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sayı 14 Nisan 2008, Celalabat- Kırgızistan ÜŞENMEZ, Emek, Karahanlı Eserlerinde Tün Sözü, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and Hıstory Of Turkish or Turkic Volume 3/1 Winter 2008, s Erzincan-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, On Yedinci Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer ve Dili, İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt: 38, s Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÜŞENMEZ, Emek, Şah-ı Nakşıbend Talebeleri Kuran tefsiri ve Tercüme-i Tefsir-i Yakubı Çerhî Özbekçe Tercümeleri, Bahaveddin Nagyshbendi and Sufi Literature 1-2 December 2011, s. 82, 178, 275. Aşkabad-Türkmenistan. 2

3 ÜŞENMEZ, Emek, Candaroğulları (İsfendiyar) Döneminde Yazılan Türkçe Eserler Ve Eski Anadolu Türkçesine Katkıları, Kuzey Anadolu da Beylikler Dönemi Sempozyumu, 3-8 Ekim 2011, Sinop-Çankırı-Kastamonu-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Somuncu Baba Ve Kur an-ı Kerim Tercüme-Tefsir Meselesi, Uluslararası Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu, Eylül 2011, Aksaray-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Modern Türkmen Türkçesinin Oluşumunda Harezm (Köhne Ürgenç) Bölgesinin Yeri Ve Önemi The State of the Koneurgench Turkmen and Central Asia in the first half of the 13th Century, 1-3 Aralık 2010 Aşkabad-Türkmenistan ÜŞENMEZ, Emek, Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya) Şairlerin Yeri Ve Kütahya daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı (TDK-İÜ), 1-2 Aralık 2010 İstanbul.-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Yayınlarının Eski Anadolu Türkçesine Katkıları, Uluslar arası Geçmişten Günümüze İstanbul da Sağlık Kongresi, 3-6 Kasım 2010, İstanbul- Türkiye, Kongre Bildiri Kitabı s ÜŞENMEZ, Emek, İslami Türk Yazı Dilin İlk Ürünlerinde (Karahanlı Eserlerlerinde) Tıp Terimleri, 5. Uluslar arası İslam Tıp Tarihi Sempozyumu, Ekim 2010 İstanbul-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Eski Bir Kur an Tercümesinin (Özbekistan Nüshası) 15. Yüzyıla Ait Bir Osmanlı Dönemi Kur an Tercümesiyle Karşılaştırılması, İlim Yayma Vakfı Kuran ve Tefsir Akademisi, 2-6 Ağustos 2010, İstanbul, s ÜŞENMEZ, Emek, Orta Asya-Türkistan Jeopolitiği Açısından Özbekistan, 5. Uluslararası Türk-Asya Kongresi-5 th International Turkish Asian Congress 3-5 Haziran 2010, İstanbul, s , Tasam Yay., İstanbul

4 ÜŞENMEZ, Emek, Divan-ı Hikmet in Dili, Uluslararası Hoca Ahmed-i Yesevî Sempozyumu, 2010, İstanbul-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Kutadgu Bilig in Özbekistan (Fergana/Nemengan) Nüshası, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Uluslar arası Bilgi Şöleni, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Ekim 2009, İstanbul-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Yunus Emre Divanında Türkçe İslamî Terimler Aksaray Üniversitesi I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 8-10 Ekim 2008, Aksaray-Türkiye, s ÜŞENMEZ, Emek, XV. Yüzyılda Yazılmış Bir Tıp Eseri (Kemâliyye) I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, II. Cilt, s Mayıs 2008 Konya-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Divanu Lugati t-türk te Geçen Çocukla İlgili Kavramlar Üzerine Qafqaz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı, Kasım 2008, Türk Halqları Edebiyatı II Beynelhalq Uşaq Edebiyatları Kongresi I. Kitap s Bakü-Azerbaycan ÜŞENMEZ, Emek, Satırarası Tercümelerin Türkçeye Etkisi, DAÜ Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Mart 2008, Gazimagosa-KKTC ÜŞENMEZ, Emek, Sözlük Çalışmaları Açısından Divanu Lugati t-türk Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Ekim 2008, Rize-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Doğu Türkçesi İle Yapılmış Kur an Tercümeleri Üzerine, I. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Kasım 2008, Başkent Ünv., Ankara-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Doğu Türkçesi İle Yapılan Kur an Tercümelerinde Terim Yapma Yolları, VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, Ekim 2008, Ankara-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, XI. Yüzyılda Türkçenin Söz Varlığı Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Nisan 2007, Bişkek-Kirgizistan. 4

5 ÜŞENMEZ, Emek, Türkçe İlk Kur an Tercümesindeki Temizlik Kelimeleri Üzerine Notlar, Marmara Üniversitesi Türk Kültüründe Temizlik Sempozyumu, Kasım 2007, İstanbul-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Taşpınar Halılarının Dili Hakkında, I. Uluslararası Türk el Dokumaları Sempozyumu, Kasım 2007, SÜ, SAMB Yay. s Konya-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Menakıb-ı Mevlâna da Geçen Yüz, Göz, Gönül Kelimeleri ve Türevleri (İştikakları) Üzerine Notlar, 2007 UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2007, II. Cilt s Konya-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Mehmet Âkif in Çanakkale Şehitleri Şiirinde Dil ve Üslûp, I. Uluslararası Çanakkale Sempozyumu Mart 2006, İstanbul) Çanakkale Savaşı ve Tarihi I, s , İBB Kültür AŞ Yay., İstanbul Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÜŞENMEZ, Emek, Karahanlı Türkçesinin Söz Varlığı, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi Cilt 3, sayı 1, s Sakarya-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Eşrefoğlu Rûmî Dîvanında Eski Türkçe İzleri, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, s , 2007 Tokat-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Türkçe İlk Kur an Tercümesi ve Tercümedeki İslamî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine, Gazi Osman Paşa Ünv. Sos. Bil. Ens. Dergisi S.1, Bahar 2006, s , Tokat- Türkiye Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÜŞENMEZ, Emek, Öteki Ömer Seyfettin: Şairliği ve Şiir Dili II. Ulusal Ömer Seyfettin Sempozyumu, 2008 Gönen-Türkiye. 5

6 ÜŞENMEZ, Emek, Garib-nâme de Geçen Arkaik Kelimelerin Kutadgu Bilig ve Atabetü l- Hakayık İle Karşılaştırılması (Anlam yönü ile), Türk Dil Kurumu-Ahi Evren Üniversitesi, Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni, Mayıs 2007, Kırşehir-Türkiye ÜŞENMEZ, Emek, Ömer Seyfettin in Dili Üzerine, I. Ulusal Ömer Seyfettin Sempozyumu, 9-11 Mart 2007, Gönen-Türkiye, s Diğer yayınlar Çeviriler *Prof. Dr. Kazakbay Mahmudov, туркий тaфсир (XII-XII acp) TURKİY TEFSİR (XII-XIII asr), Taşkent, s+Tıpkıbasım. TDE Dergisi (Baskıda) (Tanıtma Yazısı) **Özbek Türkçesinden Türkiye Türkçesine Şeyhzade Atayi Divanı-Dr. Seyfeddin Seyfulla (Giriş Kısmı), İÜEF TDED, c. 40, 2010, İstanbul. (Aktarma) **Hokand Edebi Muhitinde Divancılık Geleneği ve Divan Tasnifleri Hakkında (Özbekçeden) **Hokand Emiri Ömer Han ın Osmanlı Sultanı II. Mahmud a Hediyesi: Kuran-ı Kerim (Özbekçeden) Tanıtma-Değerlendirme Yazıları Prof. Dr. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000, 1008 sayfa. İÜ Edebiyat Fakültesi. TDE Dergisi C.37, 2008, s Prof. Dr. Muhammet Yelten, Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, TDE Dergisi C.40, Doç. Dr. Bilâl Aktan Nehcü l Feradis Hakkında, Edebiyat Otağı Dergisi, Eylül 2006, Ankara-Türkiye. 6

7 Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Hatice TÖREN, Dr. Osman ESİN, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006, 999 sayfa. İÜ Edebiyat. Fakültesi. TDE Dergisi Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Türkçenin Ses ve Yazım Özellikleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001, 296 sayfa. İÜ Edebiyat. Fakültesi. TDE Dergisi Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, İnsan İletişim ve Dil, 3F Yayınevi, İstanbul 2008, 176 sayfa. İÜ Edebiyat. Fakültesi. TDE Dergisi Prof. Dr. Ahmet Sevgi, Beyitlerin Gölgesinde Soluklanmak, Yedi İklim Dergisi, Ekim 2006, İstanbul- Türkiye Kitaplar 1. Emek Üşenmez, Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü, Doğu Kitabevi, İstanbul 2010, 376 sayfa. 2. Emek Üşenmez, Modern Özbek Türkçesi, (Giriş-Gramer-Metinler-Tematik Sözlük), Akademik Kitaplar, İstanbul, 2011 (Baskıda). 934 sayfa. 3. Emek Üşenmez, Modern Özbek Edebiyatı, (Giriş-Edebi Muhit-Metinler-Sözlük), İstanbul, 2012 (Baskıda). 4. Emek Üşenmez, Modern Türkmen ve Özbek Edebiyatının Ortak Muhiti: Harezm (Köhne ve Taze Ürgenç), İstanbul, 2012 (Baskıya hazır). 5. Emek Üşenmez, Özbekistan Güney Harezm Oğuz Lehçesi, (Derleme Metinler-İnceleme-Sözlük), İstanbul, 2011 (Baskıda hazır). 6. Emek Üşenmez, Türkçe İlk Kur an Tercümelerinden Özbekistan Nüshası İnterlinear Türkçe- Farsça Tercümeli (Giriş-Gramer-Metin-Sözlük-Ekler Dizini), İstanbul, 2011 (Baskıda). 7. Emek Üşenmez, Kutadgu Bilig (Özbekistan) Fergana Nüshası, (Giriş-Tıpkıbasım), İstanbul, 2011 (Baskıda). 7

8 8. Emek Üşenmez, İnancın Zaferi: Çanakkale, İstanbul, 2012 (Baskıya hazır). 300 sayfa. 9. Emek Üşenmez, Türk Şiirinde Çanakkale Savaşı, İstanbul, 2012, Çanakkale Valiliği Yayınları. 300 sayfa. Kitapta Bölümler 1. Emek Üşenmez (M. Güneş le), Çanakkale Tarihi V Türk Şiirinde Çanakkale Savaşları, Değişim Yayınları, İstanbul 2008, s Eşrefoğlu Rumi Divanı, (Dizin-Sözlük), Sahhaflar Yayınevi, İstanbul, Projeler 9. İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Türk Dili Tarihi 2 40 Tarihi Türk Şiveleri III: 2 40 Karahanlı-Harezm Türkçeleri Osmanlı Türkçesi I Türkiye Türkçesi I 2 50 Tarihi Türk Şiveleri I: 2 50 Köktürkçe Türk Dili Çağatay Türkçesi 2 40 Osmanlı Türkçesi II Uygur Türkçesi 2 50 Osmanlı Türkçesi I Tarihi Türk Şiveleri I: Köktürkçe Türk Dili Çağdaş Türk Lehçeleri Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 8

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı