1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ"

Transkript

1 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-1 1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST 1 1. Tarih Öncesi Devirlerde, ne meydana gelen olaylar hakkında ve ne de bu olayların sebep ve sonuçları hakkında bilgilerimiz vardır. Bu sebeple tarih öncesi devirler geçmişten ders alınması ve insan Oğlunun geleceğine ışık tutması açısından yetersizdir. Buna göre tarihten ders alınabilmesi ve tarihin insanoğlunun geleceğine ışık tutması aşağıdakilerden öncelikle hangisine bağlıdır? A) Olayların yer ve zamanının bilinmesine B) Olay hakkında yazılı kaynakların olmasına C) Tarihi olayların ulusal çıkarlar yönünde değerlendirilmesine 4. Tarih en kısa tanımıyla geçmişin bilimidir Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Tarih biliminin konuları arasında gösterilemez? A) Fransız İhtilali nin dünya milletleri üzerindeki etkileri B) Devletler arası gerginlikler yüzünden doğabilecek savaşlar C) Anadolu-Mezopotamya medeniyetleri arasındaki ilişkiler D) I. ve II. Dünya Savaşları ve sonuçları E) Orta Asya Türk kültür ve medeniyeti ( PMYO) D) Olayların diğer olaylarla bağlantısının bilinmesine E) Deney ve gözlem metodunun yapılabilmesine ( PMYO) 2. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya örnek gösterilebilir? A) İstanbul un fethedilmesi B) Türkiye nin çağdaşlaşması C) Malazgirt Savaşanın kazanılması D) Birinci Dünya Savaşı nın başlaması E) Pearl Harbour baskınının yapılması ( LYS) 5. Türk Tarih Kurumu nun Anadolu nun eski tarihini araştırmaya yönelik çalışmalarıyla, I. arkeoloji, II. müzecilik, III. etnografya alanlarından hangilerinde gelişme sağlandığı savunulabilir? ( KPSS) 3. İnsan topluluklarının geçmişte yaşadıkları olayları yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir. 6. Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz? Buna göre tarih bilimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A)Tarihi olaylarda yer ve zaman önemlidir. B) Tarih biliminde neden-sonuç ilişkisi önemlidir. C) Tabii bilimler gibi kanunları vardır. D) Tarihi olaylar insanların eseridir. E) Tarihi olaylar doğru olarak aktarılmalıdır. A) Köylerin kurulması B) Tarımla uğraşılması C) Araç ve gereç yapılması D) Dokumacılığın başlaması E) Hayvanların evcilleştirilmesi ( YGS) ( PMYO) [ 5 ]

2 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-1 7. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak, I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır. II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz. III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) II ve III ( ÖSS) 10. Alacahöyük te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak; I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. III. Alacahöyük, Aslantepe den daha eski bir yerleşim bölgesidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? ( ÖSS) 8. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu 11. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna ( ÖSS) ( ÖSS) 9. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna ( ÖSS) 12. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir? A) Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması B) Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması C) Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması D) Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması E) MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması ( YGS) 1-D 2-B 3-C 4-B 5-E 6-C 7-E 8-A 9-B 10-A 11-C 12-C [ 6 ]

3 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-2 TEST 2 1. Herodotos tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi ( ÖSS) 4. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrinden sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı zamanda girmiş olduklarını göstermektedir. Bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır? A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir B) Yerleşme yeri bakır, kalay ve demir madenleri bakımından zengindir. C) Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır. D) Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devrini yaşayanlardan etkilenmişlerdir. E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur. ( ÖSS) 2. Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki Çatalhöyük te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur. Bu bilgiler Çatalhöyük te yaşamış olan kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir? A) İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır. B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır. C) Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir. D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır. E) Süslenme, bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır. ( ÖSS (İpt) 5. Çağlar boyunca Türk, İslam ve Hıristiyan kültürlerinin etkileşimini ortaya koymak isteyen bir araştırıcı İzmir e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı sırada bu araştırıcıya, incelemelerini İstanbul da yapması önerilmiş; böyle yaparsa bu konuda daha çok kanıt bulabileceği söylenmiştir. İstanbul un daha çok hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuştur? A) Yeni Türk Devleti nin en kalabalık ve gelişmiş kenti olması B) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet, ticaret ve kültür merkezi olması C) Haçlı seferlerinin Anadolu ya geçiş noktası üzerinde bulunması D) İstanbul un, Türklerden önce Araplar tarafından da kuşatılmış olması E) Halkının, değişik kültürlerden gelen araştırıcıları hoşgörüyle karşılaması ( ÖSS) 3. Kayseri yakınlarındaki Kültepe de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait Karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur, Tarih biliminde bu bilgilere, I. paleografi, II. arkeoloji, III. antropoloji bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşılabildiği savunulabilir? A) III B) I C) I II III D) I II E) II ( YGS) 6. Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için öncelikle neye bakılmalıdır? A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına B) İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına C) İki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine D) İki olayın konuları arasında benzerlik olup olmadığına E) Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe ( ÖSS) [ 7 ]

4 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-2 7. Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden daha çok hangisi etkili olmuştur? 10. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz? A) Bazı hayvanları evcilleştirme B) Giyim kuşamda değişim C) Tarımla uğraşma D) Araç ve gereç yapımı E) Toplumsal dayanışma A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma B) Kaynak taraması yapma C) Buluntuları inceleme D) Deney yapma E) Olaylar arasında ilişki kurma ( ÖSS) ( ÖSS) 8. Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada toprağın en alt katından en üst katına doğru sırayla, yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır. Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir? 11. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? A) Türkiye Şubat ayının 28 inde NATO ya girmiştir. B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır. C) Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bulunmuştur. A) Demiri işlemesini en son öğrendikleri B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun olduğu C) İşledikleri ilk metalin bakır olduğu D) İlk araçlarını taşlardan yaptıkları E) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları D) Kars Antlaşması Ekim ayının birinci yarısında imzalanmıştır. E) Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti ne üye olmuştur. ( ÖSS) ( ÖSS) 9. Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir? A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların B) Başka olaylarla benzerliklerin C) Olayla ilgili değişik yorumların D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun E) Eleştirinin yapılmış olduğu günün koşullarının 12. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ün doğum yılı olan 1881 in yüzyıl biçimindeki ifadesidir? A) 19. yüzyılın başı B) 19. yüzyılın ortası C) 20. yüzyılın sonu D) 19. yüzyılın sonu E) 20. yüzyılın ortası ( ÖMSS) ( ÖSS) 1-A 2-D 3-D 4-D 5-B 6-A 7-D 8-E 9-A 10-D 11-E 12-D [ 8 ]

5 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-3 TEST 3 1. Cilalı Taş Devri nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılmış alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır. Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri nde aşağıdakiler den hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur? A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Topraktan eşya yapılması C) Kullanılan silahların geliştirilmesi D) Tarım üretimine geçilmesi E) Yazının bulunması ( ÖSS) 4. M.Ö. tarihleri Milat Takvimi nin başlangıcından geriye doğru gittikçe, M.S. tarihleri ise Milat Takvimi nin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) M.Ö. iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir. B) M.Ö. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. C) M.Ö. bir tarih ile M.S. bir tarih arasındaki süre bunlardan sayısal değeri küçük olanın sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur. D) M.S. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. E) M.S. iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir. ( ÖSS) 2. Kalkolitik Çağ da Anadolu da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır. Bu bilgiye dayanarak Kalkolitik Çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Verimli topraklara göç edilmiştir. B) Yerleşik hayata geçilmemiştir. C) İnsanların yaşantısı değişmiştir. D) Hayvancılık yapılmamıştır. E) Tüketim üretimden çok olmuştur. 5. Tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçi en çok aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanır? A) Sosyoloji B) Arkeoloji C) Coğrafya D) Kronoloji E) Olaylar arasında ilişki kurma ( ÖYS) ( ÖSS) 3. Tanım: Tarih insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir. Durum: İslamiyet in hızlı yayılmasında, diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa da ve Asya da ezilmiş ve horlanmış insanlar, Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar. Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir? A) İnsan ilişkileri B) Neden-Sonuç ilişkileri C) Yer D) İnsan topluluklarının yaşayışları E) Zaman 6. Tarihe yardımcı bilimlerden Kronoloji nin ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan topluluklarının dilleri B) Eski paralar ve bunlar üzerindeki damgaların anlamları C) Eski yazılar D) Toplumların gelenek ve görenekleri E) Olayların gerçekleşme zamanı ( ÖYS) ( ÖSS) [ 9 ]

6 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-3 7. Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamışlardır? A) Toprak-Taş-Maden B) Toprak-Maden-Taş C) Taş-Maden-Toprak D) Taş-Toprak-Maden E) Maden-Taş-Toprak ( ÖYS) 10. Maden Devri insanları, önce bakır, sonra tunç, daha sonra da demir devrini yaşamışlardır. Devirlerin bu sıraya göre yaşanması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) İklim koşullarının değiştiğinin B) Giderek daha dayanıklı araçların yapıldığının C) İnsanların dağınık halde yaşadığının D) Madenlerin aynı zamanda bulunduğunun E) Yazının geç bulunduğunun ( ÖYS) 8. İnsan topluluklarını ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları, yer göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştıran bilim dalına Tarih denir. Bu tanımda Tarih Bilimi nin hangi özelliği yoktur? A) Eski devirleri aydınlatması B) Kronolojiye yer vermesi C) Olayların analizini yapması D) Belgelerden yararlanması E) Olayların geçtiği yeri belirtmesi ( ÖYS) 11. Yeni Taş (Cilalı Taş) Devri yerleşim alanlarından biri olan Konya Çatalhöyük ün, insanlık tarihi açısından, aynı devre ait Çayönü yerleşim alanından farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlanılması C) Heykelciklerin bulunması D) İlk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmesi E) Hayvanların evcilleştirildiğini gösteren buluntulara rastlanılması ( ÖYS) 9. Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanılmasını sağlamakla B) İktisadi faaliyetlerin gelişimini kontrol etmekle C) Olayları sınıflandırarak öğrenimi kolaylaştırmakla D) Dönemin koşullarını yargılamakla E) Toplumların coğrafî koşullarını belirlemekle ( ÖYS) 12. İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak için kilden çanak çömlek yaptıkları çağ, aşağıdakilerden hangisidir? A) Orta Taş (Mezolotik) Çağı B) Eski Taş (Paleolitik) Çağı C) Yeni Taş (Neolitik) Çağı D) Bakır Çağı E) Demir Çağı (2013-LYS) 1-E 2-C 3-E 4-A 5-B 6-E 7-D 8-B 9-C 10-B 11-D 12-C [ 10 ]

7 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-1 2. BÖLÜM İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST 1 1. Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkması ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Pusula B) Para C) Yazı D) Takvim E) Kağıt ( PMYO) 4. Kral Urgakina nın kişi özgürlüklerini dünyada ilk kez dile getirmesi Dinî inanışlarının dünyevi olması Çivi yazısının bulunması özelliklerinin tümü aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? A) Çin B) Hint C) Mezopotamya D) Anadolu E) Mısır ( Sayıştay) 2. Tek kişinin egemenliğine dayanan, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin de tek kişide toplandığı devlet anlayışına ne ad verilir? A) Oligarşik devlet B) Meşruti devlet C) Aristokrat devlet D) Teokratik devlet E) Monarşik devlet ( PMYO) 5. I. Ziggurat adlı tapınakları yapan Sümerler, burayı gözlemevi olarak da kullandılar. Böylece astronomide gelişmeler kaydettiler. II. Tanrılarına yaşadıkları olayların raporlarını veren Hititler, objektif tarih yazıcılığını başlatmış oldular. III. Ahiret inançlarının gereği mumyalamayı gerçekleştiren Mısırlılar, tıp ve eczacılık alanlarında ileri düzeye eriştiler. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında, ilk çağ uygarlıklarının ortak özelliği olarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? A) Gelişmelerin temelinde din - bilim ilişkisi vardır. B) Ölümden sonra yaşam inancı hepsinde görülmektedir. C) Astronomi, en çok gelişen bilim dalıdır. D) Bilimsel tarih anlayışı görülmektedir. E) Pozitif bilimlerin geliştiği bölge sadece Ön Asya dır. ( PMYO) 3. Tarihte Balkanlar ve Kafkaslarda sürekli ayaklanmaların çıkması ve dar bir alanda pek çok küçük devletin kurulmasında, I. bölgenin stratejik ve coğrafi konum açısından önemli olması, II. hızlı kavim hareketlerinin kaynaşmayı engellemesi, III. büyük devletlerin çıkar çatışmalarının olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? ( Sayıştay) 6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul da bulunan Bizans dönemi eserlerindendir? A) Sumela Manastırı B) Ayasofya Kilisesi C) Panteon Tapınağı D) Hadrianus Tapınağı E) Karanlık Kilise ( Sayıştay) [ 11 ]

8 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-1 7. İlk Çağda Mısır da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya da kerpiç ve tuğladan yapılmış, taş, Mısır a nazaran daha az kullanılmıştır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır ın etkisinde kalmıştır. 10. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu da kurulan uygarlıklardan biri değildir? A) Urartu B) Lidya C) Frig D) Hitit E) Sümer ( YÇS) B) Mezopotamya da sanattan çok bilime önem verilmiştir. C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur. D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur. E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihî açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır. ( ÖSS) 8. Günümüzde kullanıldığı anlamda diplomasi uygulamasının ilk olarak aşağıdaki bölge veya ülkelerin hangisinde başladığı kabul edilir? A) Mezopotamya B) Hint Alt Kıtası C) İngiltere D) İtalyan Kent Devletleri E) Eski Yunan Kent Devletleri ( KPSS / Ulus. İliş.) 11. Anadolu ile Mezopotamya arasında Eski Çağ da var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında, I. iki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması, II. iki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması, III. iki bölge arasında siyasi sorunların bulunmasa durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III ( KPSS) 9. Hititlerin ilk zamanlarında, I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi, II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık, savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi, III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması durumlarından hangilerinin feodal tımar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir? D) I ve II E) II ve III ( ÖSS) 12. Mezopotamya da Sus ta bulunan, taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgiler içeren seramik çanaklara Aşkabat yakınlarında Anav yöresinde de rastlanmıştır. Bu bilgiye dayanarak, I. Buluntular, insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. II. Seramik sanatı, farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır. III. İnsanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III ( ÖSS) 1-B 2-E 3-E 4-C 5-A 6-B 7-D 8-D 9-D 10-E 11-C 12-C [ 12 ]

9 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-2 TEST 2 1. Hattuşaş ta bulunan ve Hititlilerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili nin mühürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa nın mühürü de basılmıştır. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının D) Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun E) Eski Anadolu da, yasaların kadınları koruduğunun ( ÖSS) 4. I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII. Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır. II. Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır. Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir? A) Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla B) Savaşlar sırasındaki kültür alışverişleriyle C) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle D) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla E) Ulusların birbirleriyle yarışmalarıyla ( ÖSS) 2. * İslamiyet ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur. Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir. * Eski Mısır da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır. Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Yer altı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin B) Sanatın yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin 5. İlk Çağ da Mezopotamya nın kuzeyine Yukarı, güneyine Aşağı Mezopotamya dendiği halde; Mısır ın kuzeyine, Aşağı, güneyine Yukarı Mısır denmiştir Yukarı ve Aşağı şeklindeki bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır? A) Ekvatora olan uzaklığa B) Ovaların konumuna C) Yerleşim merkezlerinin dağılışına D) Nehirlerin akış yönüne E) Dağlık bölgelerin konumuna ( ÖSS) ( ÖSS (İpt) 3. I. M.Ö 3000: Sümerler çivi yazısı kullanmışlardır. II. M.Ö. 1280: Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır. III. M.Ö. 700: Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır. Bu üç olayın ortak yönü nedir? A) Meydana geldikleri dönemlerdeki toplum yapısını yansıtmaları B) Oluşumlarında birbirlerinden etkilenmeleri C) Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları D) Uluslararası ilişkileri içermeleri E) Uluslararası etkileşimi hızlandırmaları 6. Ön Asya da yapılan bir kazıda bulunan M.Ö yılına ait bazı eserlerin Orta Asya da bulunan M.Ö yılına ait eserlere benzediği görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu Ön Asya uygarlığının Orta Asya uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir? A) Bulunan eserlerin aynı tarih devrine ait olduğunun B) Ön Asya uygarlığını yaratanların Orta Asya dan geldiklerinin C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun D) Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediğinin E) Ön Asya da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun ( ÖSS) [ 13 ] ( ÖSS)

10 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-2 7. Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır. Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanat kavgalarını önlemek B) Beylerden daha önemli görevlerde yararlanmak C) Merkezi yönetimi güçlendirmek D) Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek E) Yönetimde yetenekli kişilere görev vermek ( ÖSS) 10. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Ticarette değiş tokuş usulünü uyguladıklarının B) Mimarlıkta geliştiklerinin C) Birden fazla tanrıya inandıklarının D) Barış içinde yaşadıklarının E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının ( ÖSS) 8. Mısır da, öğütleri ve ahlak kurallarını kapsayan, M.Ö yıllarına ait edebi eserler bulunmuştur. Anadolu nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, aynı yıllara ait buluntular arasında bu tür eserlere rastlanmamaktadır. Anadolu da aynı döneme ait buluntular sadece günlük işlerde kullanılan eşyalardan oluşmaktadır. Bu farkın, Anadolu nun hangi özelliğinin bir sonucu olduğu savunulabilir? A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasının B) Sık sık istilaya uğramasının C) İhtiyaçların Mısır dakinden farklı olmasının 11. İlk Çağ da İyonya da; - Tales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış, - Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür. İyonya daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını D) Yazıya geçişin daha geç olmasının E) Verimli topraklara sahip olmasının ( ÖSS) ( ÖSS) 9. Atina şehir devletinde halkın yardımıyla başa geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk Meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler ver miştir. Klistenes in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkın ülke dışına göçünü önlemek B) Kanunları yazılı hale getirmek C) Halkı dış saldırılara karşı korumak D) Yunan şehir devletlerini birleştirmek E) Halkın yönetime katılımını artırmak ( ÖSS) 12. İlk Çağ da Mısır da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil Nehri nin taşma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? A) İhtiyaçlar, insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir. B) Coğrafi konum kontrol altına alınmıştır. C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır. D) İnsanların yerleşik hayata geçmesinin bir nedeni tarımdır. E) İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır. ( ÖSS) 1-D 2-C 3-C 4-D 5-D 6-B 7-C 8-D 9-E 10-E 11-B 12-A [ 14 ]

11 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-3 TEST 3 1. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir? 4. Aşağıdaki uygarlık merkezlerinden hangisi Kapadokya bölgesinde değildir? A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması A) Tuşpa B) Alişar C) Alacahöyük B) Yıllıkların, kralların yaptıkları isler konusunda bilgi vermek için yazılması C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması D) Boğazköy E) Kültepe ( ÖYS) ( ÖSS) 2. Bugün çoğu ülkede kullanılan Miladi Takvim in gelişmesine aşağıdaki devletlerden hangisinin katkısı olmuştur? A) Roma B) Lidya C) Fenike D) Hitit E) Sümer ( ÖYS) 5. Anadolu da tarih dönemlerinin Mezopotamya ve Mısır dan daha geç başlaması, Anadolu nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur? A) Yazının kullanılmasına daha geç başlanması B) İstilaların daha çok olması C) Siyasi birliğin daha geç kurulması D) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması E) Çeşitli inançlara sahip insanların bulunması ( ÖYS) 3. İyonya nın bir kültür merkezi olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 6. İlk Çağ da düşünce hayatı ile Doğu-Batı kültürlerinin kaynaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Pers istilasına uğraması B) Ön Asya dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması C) Tarıma elverişli bir bölgede olması D) Şehir devletlerinden oluşması E) Deniz kıyısında ve yarımadalar üzerinde bulunması ( ÖYS) A) Paranın icat edilmesinin B) Yazının bulunmasının C) Uluslararası ticaretin D) İskender in Asya seferinin E) Skolastik düşüncenin ( ÖYS) [ 15 ]

12 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-3 7. I. Lidyalılar II. İbraniler III. Urartular IV. Hititler V. Fenikeliler VI. İyonlar İlk Çağ da yukarıdaki kavimlerden hangileri harf yazısını kullanmamışlardır? A) I ve III B) ll ve V C) III ve IV 10. Gökçen:... siyasi birliklerini MÖ 750 li yıllarda kurmuş, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım, hayatlarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki bereket tanrıçasınakibele adını vermişler, ayrıca tarımı korumak için özelkanunlar çıkarmışlardır. Orhan: Bu devletin merkezi, Ankara il sınırları içerisindedir. Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? D) IV ve V E) V ve VI ( ÖYS) A) Lidya B) Frig C) Urartu D) Hitit E) İyon (2013 -LYS) 8. I. Midas ın Mezarı II. Bergama Tapınağı III. Agustus Tapınağı IV. Bozdoğan Kemeri V. Apollo Tapınağı VI. İvriz Kabartması Anadolu da bulunan yukarıdaki sanat eserlerinden hangileri Roma Dönemi ne aittir? A) I ve II B) III ve IV C) III ve V D) IV ve V E) V ve VI 11. Anadolu uygarlığında, aşağıdaki kentlerden hangisi bir tıp merkezi olarak tanınmıştır? A) Efes B) Bergama C) Perge D) Milet E) Halikarnas ( ÖYS) 12. Güneş Takvimi ni tarihte ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? ( ÖYS) A) Hititler B) Asurlular C) Sümerler D) Mısırlılar E) Fenikeliler ( ÜSS) 13. Eski Mısır da tıp ve mumyacılığın gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 9. Frigyalılar, Anadolu uygarlığına aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır? A) Çivi yazısını B) Altın ve gümüş parayı C) Tapetes adıyla bilinen halı ve kilimleri D) Silindir şeklinde damga mühürleri E) Hiyeroglif yazısını A) Hayatın ölümden sonra da devam ettiği inancı B) Akrabaların, ölünün beden yapısını unutmamaları düşüncesi C) Ölülerin kutsal sayılması D) Bedenin ruhtan ayrı yaşayabileceği inancı E) Aile üyeleri arasındaki sıkı bağlılık ( ÜSS) ( ÖYS) 1-C 2-A 3-B 4-A 5-A 6-E 7-C 8-B 9-C 10-B 11-B 12-D 13-A [ 16 ]

13 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-4 TEST 4 1. Büyük İskender in Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur? 4. HeIenizm kültürünün gelişmesinde Büyük İskender in aşağıdaki başarılarından hangisi en çok etkili olmuştur? A) Pozitif bilimlerde ilerleme B) Helenizm uygarlığının doğması C) Yeni şehirler kurulması D) Yunanlıların Asya ya göçü E) Mısır ve İran ın fethi A) Doğuda büyük şehirler kurması B) Başkenti Ortadoğu ya taşıması C) Yunanlılarla Ön Asya halkını kaynaştırması D) Ordusu için Asya dan paralı askerler getirmesi E) Asya yı Hindistan da kadar fethetmesi ( ÜSS) ( ÜSS) 2. Romalıların Anadolu da büyük yollar yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 5. Atina Arhonlarından Klistenes in yaptığı kanunların amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygarlıklarını yayma isteği A) Borçlandıkları için köleliğe düşen halkı kurtarmak B) Anadolu nun iç kısımlarını ele geçirme gayesi C) Anadolu ya devamlı yerleşme amacı D) İran harplerinde yararlanma düşüncesi E) Anadolu nun doğal güzelliklerinin çekiciliği B) Zenginlikten doğan sınıf farkını kaldırmak C) Yüksek mevkilere kendi adamlarını getirmek D) Halkı gelirlerine göre sınıflara ayırmak E) Soyluların haklarını korumak ( ÜSS) ( ÜSS) 3. Museviliğin diğer tek tanrılı dinlerden (Hristiyanlık, Müslümanlık) önce doğmasına rağmen, onlar kadar yayılmayışının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 6. İlk Çağ da Fenike, Orta Çağ da İspanya, Yeni Çağ da Venedik ve Ceneviz, Yakın Çağ da da İngiltere en çok hangi alandaki başarılarıyla ün kazanmışlardır? A) İbrani birliğinin uzun zaman korunamaması B) Yahudilerin kendilerini diğer kavimlerden üstün görmeleri C) Yahudilerin daha çok ticaretle uğraşmaları A) Güzel sanatlar B) Devlet yönetimi C) Deniz ticareti D) Yahudilerin II. Dünya Savaşı nın sonuna kadar siyasi bir varlık gösteremeyişleri E) Hıristiyanlığın Roma nın resmi dini haline gelmesi ( ÜSS) D) Bilimsel çalışmalar E) Harp sanatı ( ÖSS) [ 17 ]

14 İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST-4 7. İlk Çağda kurulmuş olan I. Bergama, II. İskenderiye, III. Efes kentlerinin hangileri kütüphaneleriyle ünlüdür? ( Sayıştay) 8. Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ ın en zengin iki kütüphanesinden biri olması B) III. Attalos un Bergama Krallığı nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması C) Bergama Krallığı nın İyonya ayaklanmasına destek vermesi D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması E) Roma nın MÖ 129 da Bergama Krallığı nı ele geçirmesi ( YGS) 1-B 2-D 3-B 4-C 5-B 6-C 7-E 8-A [ 18 ]

15 TEST-1 3. BÖLÜM TEST 1 1. Tarihte bilinen en eski Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygur B) Göktürk C) Asya Hun D) Hazar E) Avar ( ÖMSS) 4. Orta Asya da Türk boyları arasındaki siyasi anlaşmazlıklar ve bunun yol açtığı savaşlar Türk göçlerine neden olan olaylardan biridir. Yalnız bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Göçlere Türk boylarının hepsinin katıldığına B) Türk göçlerinde kültürel etkileşim olduğuna C) Boylar arasında çıkar çatışmaları olduğuna D) Savaşı kaybeden tarafın egemenlik altına girmek istemediğine E) Orta Asya da kurulan Türk devletlerinin boylar hâlinde yaşadığına ( JOK Astsb) 2. Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü nün sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa nın etnik yapısının değişmesi B) Avrupa da bir Hun Devleti kurulması C) Roma İmparatorluğu nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi 5. Türklerin, I. Geniş coğrafi bölgelere yayılmaları II. Göçebe hayat sürdürmeleri, III. maden işlemede yetkinlik kazanmaları durumlarından hangilerinin Türk tarihini incelenmesini zorlaştırdığı savunulabilir? D) Avrupa da skolastik düşüncenin egemen olması E) Göktürk Devleti nin yıkılması ( KPSS) D) I ve II E) II ve III ( İda. Yargı Hâk. Aday.) 3. Aşağıdakilerden hangisinin Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarından biri olduğu savunulamaz? 6. Çinliler, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin akınlarını durdurmak için Çin Seddi ni inşa etmiştir? A) Türklerden bir kısmının Orta Asya da kalması B) Dünyada nüfus artışının olması C) Kavimlerin yer değiştirmesi D) Yeni devletlerin kurulması A) Göktürk B) Asya Hun C) Uygur D) Türgiş E) Akhun ( ÖMSS) E) Kültürel yapının değişmesi ( ALS) [ 19 ]

16 TEST-1 7 Hristiyanların günahlarından dolayı Tanrı nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderildiğini düşündükleri ve Tanrı nın Kamçısı olarak nitelendirdikleri döneminde Avrupa Hun Devleti nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir. A) Mete B) Balamir C) Teoman D) Atilla E) Bumin Kağan ( LYS) 10. Türk kültürünün çıkış bölgesi olan Tanrı ve Altay dağları arasındaki Orta Asya nın bozkırlarında, iklimin değişken ve sert olması, uzun mesafelere ulaşmada hızlı hareket edilmesini gerektirmiştir. Bu duruma göre Türklerle ilgili olarak, I. Yerleşik hayata geç geçmişlerdir. II. Yaşamlarında ata önemli bir yer vermişlerdir. III. Doğayla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) II ve III ( JOK Uzm. J.) 8. Çin kaynaklarına göre, Orta Asya da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasında kurulan Hazarların evleriyse hep ah şap olup yalnız hakan sarayı ve kale taştan yapılmıştır. Yukarıda verilen bu bilgilerle, I. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir. II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir, yargıla rından hangilerine ulaşılabilir? 11. Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı Kazakistan da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Tabgaçlar B) Göktürkler C) Uygurlar ( KPSS) D) Hunlar E) Kırgızlar ( ÖSS) 9. Aşkabat yakınlarında Anav daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 12. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma imparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır? A) Asya Hun B) Avar C) Uygur D) Akhun E) Hazar ( LYS) A) Sanatla uğraşıldığı B) Bir yerleşim alanı olduğu C) Tahıl ürünlerinin tanındığı D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı ( ÖSS) 1-C 2-E 3-B 4-A 5-D 6-B 7-D 8-A 9-E 10-E 11-D 12-A [ 20 ]

17 TEST-2 TEST 2 1. Orta Asya da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Göktürk B) Uygur C) Hun D) Moğol E) Akhun (1991- ÖYS) 4. Türk tarihinde görülen Kürşad Ayaklanması yla ilgili olarak aşağıda verilen, I. Türklerin, bağımsızlığı amaçlayan hareketlerinden biridir. II. Doğu Göktürk Devleti nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir. III. Türklerin, İslamiyet i kabul etmelerinde etkili olmuştur. bilgilerinden hangileri doğrudur? ( LYS) 2. Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır: I. İlk kez Türk adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır. II. Doğu-Batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir. III. Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir. IV. Orta Asya da devlet kurmuşlardır. V. Hükümdarları, komşu ülke hanedanları ile akrabalık kurmuştur. Bu bilgilerden hangilerine dayanarak, Göktürklerde ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir? A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V 5. Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkistan ın Sincan özerk bölgesinde yaşayan topluluklardan biri Uygurlardır. B) Orta Asya da kurulan ilk Türk Devleti Göktürklerdir. C) Avrupa Hunlarının kurucusu Mete Han dır. D) Karluklar Avrupa da devlet kurmuştur. E) Alparslan Malazgirt Savaşı nı Haçlılara karşı kazanmıştır. ( LYS) ( ÖSS) 3. Türk kelimesini kendi adında kullanan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Avar B) Uygur C) Hun D) Karahanlı E) Göktürk ( ÖMSS) 6. Uygurlar, 745 yılında Karluk ve Basmillerle birleşip Göktürk Devleti ni yıkarak yerine Orhun Nehri kıyılarında başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlardır. Dokuz aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil topluluklarını da itaatleri altına alarak bu sayıyı on bire çıkarmışlardır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Göçebe yaşam sürdürülmüştür. B) Uygurlar, farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir. C) Çin in baskısıyla batıya göçler olmuştur. D) Karluklar Uygurlardan önce devlet kurmuştur. E) Karluklar Orta Asya nın Türk egemenliğinde kalmasında etkili olmuştur. ( LYS) [ 21 ]

18 TEST-2 7. Türk Devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlardır I. Avrupa da devlet kurmuşlardır. II. Maniheizm i kabul etmişlerdir. III. Alfabelerinde harf kullanmışlardır. IV. Orduyu onluk sisteme göre ilk kez düzenlemişlerdir. V. Moğollar döneminde kültürel etkinlikleri olmuştur. VI. Siyasi varlıklarına Göktürkler son vermiştir. Bu olgulardan hangileri Uygurlara ilişkindir? A) I ve III B) I ve V C) IV ve VI D) II, III ve V E) II, IV ve VI ( ÖYS) 10. Asya ve Avrupa nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde, I. Türgiş, II. Avar, III. Hun devletlerinden hangileri etkili olmuştur? D) I ve II E) II ve III ( ÖSS) 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Uygurlara ait değildir? A) Dönemlerinde Çin Seddi nin yapılması B) Tapınak yapımına önem verilmesi C) Karabalgasun yazıtlarının dikilmesi D) Maniheizm dininin kabul edilmesi E) Yerleşik hayata geçilmesi ( Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.) 11. Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir? A) Dede Korkut Hikâyeleri nin ortaya çıkması B) Anadolu nun kapılarının Türklere açılması C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi D) Türkler arasında İslamiyet in yayılmaya başlaması E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi ( ÖSS) 9. I. Karluklar II. Hazarlar III. Avarlar IV. Hunlar Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri Orta Avrupa da teşkilatlı bir devlet kurmuşlardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV 12. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinmektedir? A) Avar B) Bulgar C) Kuman D) İskit E) Karluk ( Adli Yargı) D) II ve III E) III ve IV ( KPSS 1-A 2-A 3-E 4-D 5-A 6-B 7-D 8-A 9-E 10-E 11-C 12-A [ 22 ]

19 TEST-3 TEST 3 1. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi devlet kuramamıştır? A) Peçenekler B) Türgişler C) Karluklar D) Hazarlar E) Avarlar ( ALS) 4. Moğolların, I. en önemli devlet organlarının Kurultay olması, II. ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılması, III. ordularının onlu sisteme göre oluşturulması durumlarından hangileri Türklerden etkilendiklerini gösterir? ( Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.) 2. Türk topluluklarından biri olan Peçeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 5. I. Selçuklu Devleti II. Göktürk Devleti III. Uygur Devleti A) Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Savaşı nın kazanılmasında etkili olmuşlardır. B) Eyyubi ve Memlûk ordusunda görev almışlardır. C) Issık Gölü civarında Asya Hun Devleti ne bağlı olarak yaşamışlardır. D) En uzun destan olarak bilinen Manas Destanı, halk edebiyatlarının göstergesidir. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri kurucularının adını almıştır? ( JOK Uzm. J.) E) Emevi ordularına karşı mücadele ederek Orta Asya nın Arapların eline geçmesine engel olmuşlardır. ( Adli Yargı-Avukat-1) 3. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir? A) Kıpçaklar B) Vandallar C) Sabirler D) Karluklar E) Avarlar ( ÖYS) 6. Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatını oluşturduğu savunulabilir? A) Hunlar B) Uygurlar C) Göktürkler D) Hazarlar E) Avarlar ( KPSS) [ 23 ]

20 TEST-3 7. İslamiyet ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı? A) Halk tarafından verildiğine B) Kurultay tarafından verildiğine C) Büyük devletler tarafında verildiğine D) Başkanlarından zorla alındığına E) Tanrı tarafından verildiğine ( KPSS) 10. Türk devlet anlayışında yönetme yetkisi, kurucu hanedana özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunamamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşça büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi B) Hanedan üyelerinin illere vali olarak atanması C) Hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması D) Yönetimin babadan oğula geçmesi E) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi ( LYS) 8. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdara yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır Aşağıdakilerden hangisi bu inanışı yansıtmaktadır? A) Kağan E) Kımız C) Kut D) Yuğ E) Tarkan (2011 JANA) 11. Türk Devletlerinde, I. taht kavgalarının ortaya çıkması, II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması, III. çeşitli dinlere inanılması durumlarından hangileri ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonuçları arasındadır? D) I ve III E) I, II ve III ( KPSS) 9. Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır? A) Şad B) Kut C) Tekin D) Toy E) Balbal ( KPSS) 12. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerle Selçukluların ortak özelliklerinden biridir? A) Aynı yüzyıllarda siyasi varlık göstermeleri B) Ülkenin, hükümdar ailesinin ortak malı olması C) Hükümdarlarının sultan unvanı taşıması D) İslam dinini kabul etmeleri E) Alfabe birliğinin olması ( İda. Yargı Hâk. Aday.) 1-A 2-A 3-B 4-E 5-A 6-A 7-E 8-C 9-B 10-C 11-A 12-B [ 24 ]

21 TEST-4 TEST 4 1. Orta Asya da kurulan Türk Devletlerinin (Hun- Göktürk - Kutluk) kısa sürede yıkılmalarında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? A) Türklere komşu olan Çin in saldırıları B) Orta Asya nın coğrafi durumu C) Geleneklere göre devletin prensler arasında bölünmesi D) İyi bir devlet örgütünün kurulamamış olması E) Türklerin boylar halinde yaşamaları 4. Türk tarihinde, I. düzenli ordunun kurulması, II. devlet teşkilatının kurulması, III. hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması gelişmelerinden hangileri Hunlar Dönemine aittir? D) I ve II E) II ve III ( ÖSS) ( ÜSS) 2. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir? 5. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde ilk devlet teşkilatını kimler kurmuştur? A) Ahilik teşkilatı B) Kümbet mimarisi C) Arap alfabesi D) Vakıf sistemi E) Veraset sistemi ( KPSS) A) Göktürkler B) Karluklar C) Uygurlar D) Türgişler E) Hunlar ( ALS) 3. Türk devletlerinde, hanedan bireylerinin çeşitli bölgelerin ve vilayetlerin yöneticileri olarak görevlendirilmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır? A) Sınırların güvenliğinin B) Egemenlik anlayışının C) Hanedan değişikliklerinin D) Güçlü bir merkezî otoritenin E) Hanedan üyelerinin sayıca fazla olmasının 6. İslamiyet ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir? A) Şad B) Kağan C) Tigin D) Tudun E) Sübaşı ( KPSS) ( Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.) [ 25 ]

22 TEST-4 7. Orta Asya da kurulan Türk devletlerinde; I. Kağan II. Tudun III. Han IV. Hakan unvanlarından hangileri hükümdar için kullanıl mamıştır? D) I ve III E) I ve IV ( KPSS) 10. Türklerdeki ikili teşkilat anlayışının, I- Devlet geleneğinin sürdürülememesi II- Kut anlayışının sona ermesi III- Devlet yapısını daha baştan parçalaması durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I II ve III ( Müfettiş Yard.) 8. Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle uygulanmaya başlanmıştır? A) Göktürk B) Uygur C) Hun D) Tabgaç E) Hazar ( Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday.-2) 11. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir? A) Hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna C) Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna D) Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna E) Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna ( KPSS) 9. İslamiyet ten önce kurulan Türk devletlerinde, devlet arazisi iki kısma ayrılır, bu arazilere sağ-sol doğu-batı gibi adlar verilirdi. Hakan merkezde oturur, kanatları ise, hakana bağlı hanedandan üyeler yönetirdi. Bu bölünmenin I. toprakların genişlemesi, II. geniş toprakların idare edilmesi zorluğu, III. ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması durumlarından hangilerinin gereği olduğu savunulabilir? 12. İslamlıktan önceki Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır: I. Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması II. Kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması III. Kağanın belli bir ailenin üyesi olması IV. Ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması geleneklerinden hangileri, demokratik yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV ( Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.) ( ÖSS) 1-C 2-E 3-B 4-D 5-E 6-B 7-B 8-C 9-E 10-B 11-C 12-A [ 26 ]

23 TEST-5 TEST 5 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya da kurulan Türk devletlerinde yönetimin özelliklerinden biri değildir? A) Herkesin kurultaya katılma hakkının olması B) Ülkenin bölümler halinde yönetilmesi C) Devlet yönetiminde törelere uyma zorunluluğunun olması D) Hatun un (hükümdarın eşi) kurultaya katılması E) Devlet yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılması 4. İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde Hatun un, I. kurultaya katılması, II. elçileri kabul etmesi, III. gerektiğinde naip (vekil) olarak devlet başkanlığı yapması özelliklerinden hangileri siyasi sorumlulukları olduğunun göstergesidir? ( ALS) ( KPSS) 2. I. Toy II. Kurultay III. İl Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet ten önce kurulan Türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir? D) I, II E) I, II ve III 5. İslamiyet ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine hatun unvanı verilirdi. Hatunun, I. elçileri kabul etmesi, II. sarayının olması, III. oğlunun veliaht olması durumlarından hangileri, kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir? ( KPSS) D) I ve II E) II ve III ( ÖSS) yılında yapılan kazılarda Göktürklere ait bir para bulunmuştur. Paranın ön yüzünde kağan ve hatun bir likte gösterilmiştir. Yalnız bu bilgiyle Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çin, Bizans ve Sasanilerle ticari ilişkilerin geliştiğine B) Kadınların devlet yönetiminde söz sahibi olduğuna C) Ülkenin ikili teşkilatla yönetildiğine D) Boyların birleşmesiyle devletin oluştuğuna E) Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildi ğine 6. İslamiyet ten önce Türk devletlerinde halkın, I. mülk edinebilmesi, II. kullandığı otlaklar ve yaylalar için devlete vergi ödemesi, III. genelde soy ve dil birliğine sahip boylar hâlinde yaşaması durumlarından hangileri toprağın devlete ait olduğunu gösterir? ( JANA) ( ALS) [ 27 ]

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI İÇİNDEKİLER TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ Tarih Öncesi Çağlar a. Taş Çağı b. Maden Çağı Tarih Çağları İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Kültür ve Uygarlık Mezopotamya Uygarlığı a. Sümerler

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP II YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Mehmet DARDAĞAN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR Alper ERCAN 6/B 112 TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır. Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

www.kpssegitimleri.com

www.kpssegitimleri.com GENEL TARİH www.kpssegitimleri.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ. 16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır.

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. kpss 2014 Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. Hülya Özateş Hakan Özateş KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-647-1

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI A- TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE TARİH ÇAĞLARI 1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI İnsanlar merak duygusunu gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için birtakım faaliyetlerde bulunurlar. Ateşin kullanılması,

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

EKONOMİK FAALİYET 9. BÖLÜM TÜRLERİ

EKONOMİK FAALİYET 9. BÖLÜM TÜRLERİ EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ - Geçmişten Günümüze Geçim Kaynakları - Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması - Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri - Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri 9. BÖLÜM G E Ç M İ Ş T E N

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir?

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? 2) Paleolitik çağda doğal malzemeleri hangi yöntemleri kullanıp şekillendirerek

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 42 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 1. Tarihi Çağlara Giriş... 22 2. İlk Çağ Uygarlıkları... 26 Konu Değerlendirme Testi... 47 21 Tarihi Çağlara Giriş 43 46 Tarih daha kolay ve derinlemesine

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

KAPADOKYA. Melih ÖZTEKİN. Eralp ÖZYAĞCI. Mert ÇİL. Başak DEMİRBAŞ

KAPADOKYA. Melih ÖZTEKİN. Eralp ÖZYAĞCI. Mert ÇİL. Başak DEMİRBAŞ KAPADOKYA Hazırlayanlar; Öğretmen;B. Perihan SALMAN Orçun Can CEVİZ ÖZEL EGE LİSESİ Melih ÖZTEKİN Eralp ÖZYAĞCI Mert ÇİL Başak DEMİRBAŞ 1 ÖNSÖZ Kapadokya yöresindeki eski çağlardan kalma bazı medeniyetler

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

Dersin Amacı. Ders İçeriği

Dersin Amacı. Ders İçeriği BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Türkiye de Turizm Coğrafyası Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 810000000001208 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı 10. Ege ve Yunan Uygarlığı Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı Anadolu da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. 10. Ege

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TARİH: İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 118 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 3. Diğer Türk Devletleri ve Topluluklar... 63 4. İlk Türk Devletlerinde Kültür

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2)

SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2) SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2) 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 13) Ülkeler Coğrafyası (14 20) Sosyoloji (21 25) Mantık (26 30) ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı