SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM LEVHALARDA SMUT MİKTARININ TESPİTİ VE AZALTILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM LEVHALARDA SMUT MİKTARININ TESPİTİ VE AZALTILMASI"

Transkript

1 SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM LEVHALARDA SMUT MİKTARININ TESPİTİ VE AZALTILMASI Toygan SÖNMEZ*, Erhan EĞĠLMEZ**, Emin YILMAZ*** *Teknik Alüminyum San. A.ġ, Çorlu Tekirdağ/Türkiye **Teknik Alüminyum San. A.ġ, Çorlu Tekirdağ/Türkiye ***Teknik Alüminyum San. A.ġ, Çorlu Tekirdağ/Türkiye ÖZET Bu çalıģmada, çift merdane sürekli döküm yöntemiyle üretilmiģ ve soğuk haddelenmiģ alüminyum levha yüzeyinde smut oluģumuna bazı üretim parametrelerinin etkisi incelenmiģtir. ÇalıĢmada döküm prosesinin etkisinin ayrılarak sonraki proseslerin etkisi irdelenmek istendiğinden aynı döküm hattından aynı parametrelerle dökülen rulolar denemelerde kullanılmıģtır. AA 1050 alaģımında dökülmüģ ve 2 mm e haddelenmiģ levhalarda, soğuk hadde pas sayısının, merdane çapının ve pürüzlülüğünün smut üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıģtır. Çorlu ve Avcılar fabrikasında üretilen rulolar her iki fabrikanın yıkama-gerdirme hattından geçirilerek smut miktarları kıyaslanmıģ ve yıkama hattının smut giderme etkinliği gözlemlenmiģtir Anahtar Kelimeler: Smut, sürekli üretim yöntemi, yüzey pürüzlülüğü INVESTIGATION AND DEVELOPMENT OF SMUT LEVELS ON ALUMINUM SHEETS VIA CONTINUOUS CASTING METHOD ABSTRACT In this study, twin rolled continuous casted and cold rolled aluminum sheets were produced in order to investigate the production parameters influencing on smut formation behaviours. Study is aimed to get the effects on processes after casting line, so coils which were used in experiments were casted at same casting line. The pass number of cold rolling, roll diameter and roughness are the parameters to determine the impact of smut for AA 1050 aluminum alloys were manufactured and rolled to 2 mm sheets. Coils were processed on both tension leveler-degreasing line of Çorlu and Avcılar plants to compare the smut levels, so smut removal efficiency of degreasing line was observed. Keywords: Smut, continuous casting method,, surface roughness GİRİŞ Derin çekme veya haddeleme gibi soğuk metal Ģekil vermede, sürtünme en önemli rolü oynar. Yüksek sürtünme, malzeme yüzeyine aģırı yükleme ve hasar vermesine yol açar. Haddelemede yağlayıcılar kullanılarak merdane ile alüminyum yüzey arasındaki sürtünme seviyesini düģürüp malzeme yüzeyi korumak amaçlanır. Bundan dolayı, soğuk haddeleme sırasında alüminyum yüzeyinde oluģan oksit tabakasının kırılması olayı önemlidir [1]. Haddelemede her pas malzemenin yüzeyinde çok çarpıcı değiģim gözlenir. Bu değiģim,

2 kalınlık azalması, yağlayıcı film kalınlığı, hız, haddeleme basıncı, sıcaklık gibi parametrelerin yanı sıra pürüzlülüğü de bağlıdır [2]. Alüminyum, havada maruz kaldığında yüzeyi aniden oksitlenmektedir. Yüzeyde oluģan bu alüminyum oksit tabakası, haddelenirken küçük parçacıklara kırılmakta ve haddelemedeki ezme ile birlikte smut denilen alüminyum yüzeyinde kirlilik oluģmaktadır [1]. Smut, alüminyum uygulama alanlarında sınırlamalara yol açtığından, smutın minimize edilmesi ve yıkama gerdirmede giderilmesi gerekmektedir. Bu çalıģmada, soğuk hadde pas sayısı, merdane çapı ve pürüzlülüğü smut oluģumunu etkileyen değiģkenler olarak belirlenmiģ ve 2 mm kalınlığındaki AA 1050 alaģımı için bu parametrelerin smut üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıģtır. Ayrıca, yıkama gerdirme iģleminin, yüzeyden smutın giderme verimine etkisi incelenmiģtir. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Teknik Alüminyum San. A.ġ, I. tesisinde sürekli üretim yöntemiyle 6,5 mm kalınlığında dökülen AA 1050 alaģımlı rulolar, I. ve II. tesisinde tüm pasları haddelenirken merdane yüzey pürüzlülüğü birbirinden 0,56 ± 0,02 Ra farklı olacak Ģekilde proses edilmiģtir. Her iki farklı pürüzlülüğe sahip soğuk hadde iģ merdanesi ile 2 ve 3 pasta farklı ezme oranlarıyla 2 mm nihai kalınlığa indirilmiģ ve smut miktarı ġekil 1 deki Teknek yüzey temizleyici el merdanesi aparatı ile belirlenmiģtir. Şekil 1. Teknek yüzey temizleyici el merdanesi aparatı Pürüzlülük değerinde değiģim olmaması için hazırlanan merdaneler ilk olarak bu çalıģma için kullanılmıģtır. Haddelemeden önce rulo sıcaklığının 40ºC nin altında olması sağlanmıģtır. Malzeme nihai üretim makinelerinde proses edilmeden önce ilgili makine temizlenerek hattan gelecek kirlilik etkisi ortadan kaldırılmıģtır. ġekil 1 de görülen temizleme aparatı yardımıyla hattın açıcı tarafından her rulonun baģ, orta ve sonundan malzemenin operatör, merkez ve tahrik tarafından smut testi yapılmıģtır. Her ölçüm, aynı kiģi tarafından ve alüminyum yüzeyinden 20cm boyunda olacak Ģekilde alınmıģtır. Nikon SMZ 745T Stereo Mikroskop ile her smut numunesinin 50X büyütmeli makro görüntüleri çekilmiģtir. II. tesiste (düģük iģ merdanesi çapı) yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas haddelenmiģ malzemelerin baģ kısmından sırasıyla operatör, merkez ve tahrik tarafından ġekil 2 de 50X büyütmeli ġekil 3 te ise dijital fotoğraf makinesiyle makro görüntüleri verilmektedir.

3 Şekil 2. II. tesiste yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas haddelenmiģ malzemelerin sırasıyla rulonun baģ kısmından sırasıyla operatör, merkez ve tahrik tarafından 50X büyütmeli makro görüntüleri

4 Şekil 3. II. tesiste yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas haddelenmiģ malzemelerin sırasıyla rulonun baģ kısmından sırasıyla operatör, merkez ve tahrik tarafından dijital fotoğraf makinesi ile makro görüntüleri Yukarıdaki 50X büyütmeli ve dijital fotoğraf makinesi ile elde edilen görüntüler incelendiğinde aynı pürüzlülük ve pas sayısına sahip numunelerin operatör, merkez ve tahrik taraftan alınan numunelerin aynı smut seviyesine smutın hem renk hem de yoğunluğunun birbirine çok benzer olduğu görülmüģtür. Hem I. hem de II. tesiste yapılan smut testlerinin tümünde operatör, merkez ve tahrik tarafından aynı sonuçlar elde edildiğinden rulonun baģ, orta ve sonunu temsilen merkezden alınan test sonuçları karģılaģtırılmıģtır. ġekil 4 te II. tesiste yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas haddelenmiģ malzemelerin merkezinden sırasıyla baģ, orta ve sonunda 50X büyütmeli makro görüntüleri verilmektedir.

5 Şekil 4. II. tesiste fabrikasında yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas haddelenmiģ malzemelerin sırasıyla rulonun merkez tarafından baģ, orta ve sonundan 50X büyütmeli makro görüntüleri ġekil 4 deki görüntüler değerlendirildiğinde malzemenin baģında smut miktarı az iken, rulonun ortasında smut miktarı en yoğun olarak görülmektedir. Rulo sonuna doğru ise smut yoğunluğu azalmaktadır. Diğer tüm rulolarda da smut miktarı en fazla olduğundan rulonun ortasından alınan smut testleri referans alınacaktır. ġekil 5 ve 6 da görüldüğü gibi hem I. hem de II. tesiste aynı pas sayısında yüksek pürüzlülükte yapılan çalıģmalar düģük pürüzlülüktekine göre smut miktarı daha fazla çıkmıģtır. (d) Şekil 5. II. tesiste yüksek pürüzlülük ve yüksek pas sayısı 50X büyütmeli düģük pürüzlülük ve yüksek pas sayısı 50X büyütmeli yüksek pürüzlülük ve yüksek pas sayısı dijital fotoğraf makinesi ile (d) düģük pürüzlülük ve yüksek pas sayısına sahip numunelerin dijital fotoğraf makinesi ile rulonun ortasından malzemenin merkez görüntüleri

6 (d) Şekil 6. I. tesiste yüksek pürüzlülük ve yüksek pas sayısı 50X büyütmeli düģük pürüzlülük ve yüksek pas sayısı 50X büyütmeli yüksek pürüzlülük ve yüksek pas sayısı dijital fotoğraf makinesi ile (d) düģük pürüzlülük ve yüksek pas sayısına sahip numunelerin dijital fotoğraf makinesi ile rulonun ortasından malzemenin merkez görüntüler ġekil 7 de I. tesiste yüksek pürüzlülükteki merdane ile 3 pas haddelenmiģ malzemelerin merkez tarafından sırasıyla baģ, orta ve sonunda 50X büyütmeli makro görüntüleri gösterilmektedir.

7 Şekil 7. I. tesiste yüksek pürüzlülükteki merdane ile 3 pas haddelenmiģ malzemelerin merkez tarafından sırasıyla baģ, orta ve sonunda 50X büyütmeli makro görüntüleri. ġekil 4 ve 7 de I. ve II. tesiste yüksek pürüzlülükteki merdane ile yüksek pas sayısında çekilen tüm malzemeler smut miktarı açısından kıyaslandığında II. tesisteki smut miktarı I. tesistekine göre daha fazla olduğu anlaģılmaktadır. Aynı Ģekilde I. tesiste yüksek pürüzlülükte düģük pas görmüģ malzemelerin smut miktarı II. tesistekine göre daha iyidir. ġekil 8 de de görüldüğü gibi her iki fabrikada düģük pürüzlülükteki malzemelerde de gözlemlenmiģtir. DüĢük pürüzlülükteki merdane ile 2 ve 3 pas çekilen malzemelerde I. tesisteki smut miktarı II. tesistekine oranla daha fazladır. Şekil 8. DüĢük pürüzlülükteki merdane ile düģük pas (2 pas) haddelenmiģ rulo orasındaki malzemelerin merkez tarafından I. tesiste II. tesisteki 50X büyütmeli makro görüntüleri. ġekil 9 da görüldüğü gibi I. tesiste aynı pürüzlülükteki merdane ile çekilen malzemelerde yüksek pas sayısı görmüģ malzeme düģük pas sayısı görmüģ malzemeye göre smut açısından daha olumsuz sonuç elde edilmiģtir.

8 Şekil 9. I. tesiste yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas 2 pas haddelenmiģ malzemelerin rulo ortası ve merkez tarafından 50X büyütmeli makro görüntüleri. II. tesiste de I. tesiste olduğu gibi aynı pürüzlülükteki merdane ile çekilen yüksek pas sayısı görmüģ malzeme düģük pas sayısı görmüģ malzemeye göre smut açısından daha olumsuz olmasının yanı sıra aynı pas sayısı görmüģ malzemelerde yüksek pürüzlülükteki merdane ile çekilmiģ malzemeler düģük pürüzlülüktekine göre smut miktarı daha fazladır. ġekil 10 ve 11 de II. tesiste malzemenin smut miktarı en fazla olduğu için düģük ve yüksek pürüzlülükte ve 2 veya 3 pas görmüģ ruloların ortasında malzemenin merkezinden 50X büyütmeli ve dijital fotoğraf makinesiyle görüntüler alınmıģtır. AĢağıdaki resimler birbirleriyle kıyaslandığında pürüzlülük ve pas sayısı arttıkça smut miktarı arttığı tespit edilmiģtir. (d)

9 Şekil 10. II. tesiste yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas görmüģ yüksek pürüzlülükte merdane ile 2 pas görmüģ düģük pürüzlülükte merdane ile 3 pas görmüģ (d) düģük pürüzlülükte merdane ile 2 pas görmüģ malzemelerin 50X büyütmeli makro görüntüleri (d) Şekil 11. II. tesiste Yüksek pürüzlülükte merdane ile 3 pas görmüģ Yüksek pürüzlülükte merdane ile 2 pas görmüģ düģük pürüzlülükte merdane ile 3 pas görmüģ (d) düģük pürüzlülük merdane ile 2 pas görmüģ malzemelerin dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiģ fotoğrafları. I. tesiste ise aynı pas sayısı ile çekilmiģ malzemeler kıyaslandığında yüksek pas sayısı görmüģ malzemeler için yüksek pürüzlülükteki merdane ile çekilmiģ olanlar smut açısından daha kötü iken; düģük pas sayısı için kıyaslama yapıldığında düģük pürüzlülük merdane ile çekilmiģ olan malzemelerde smut açısından daha kötü sonuç elde edilmiģtir. Bunun nedeni olarak smut miktarındaki bir baģka parametrenin hadde hızı olduğu düģünülmektedir. ġekil 12 ve 13 de I. tesiste sırasıyla 3 pas görmüģ yüksek ve düģük pürüzlülükte merdane ile ve 2 pas görmüģ düģük ve yüksek pürüzlüğündeki merdane ile çekilmiģ malzemelerin 50X büyütmeli ve dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiģ makro fotğrafları gösterilmektedir.

10 (d) Şekil 12. I. tesiste 3 pas görmüģ yüksek pürüzlülükteki 3 pas görmüģ düģük pürüzlülükteki merdane ile ve 2 pas görmüģ düģük pürüzlülükteki merdane ile (d) 2 pas görmüģ yüksek pürüzlülükteki merdane ile çekilmiģ malzemelerin 50X büyütmeli makro fotoğrafları.

11 (d) Şekil 13. I. tesiste 3 pas görmüģ yüksek pürüzlülükteki 3 pas görmüģ düģük pürüzlülükteki merdane ile ve 2 pas görmüģ düģük pürüzlülükteki merdane ile (d) 2 pas görmüģ yüksek pürüzlülükteki merdane ile çekilmiģ malzemelerin dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiģ görüntüleri Her rulo yıkama gerdirme hattına alınmıģ ve hat hızı 60 m/dak olacak Ģekilde proses edilmiģtir. Malzeme baģ ve sonundan sarıcı tarafta operatör, merkez ve tahrik kısımdan smut testi yapılmıģtır. Her iki fabrikanın da smut miktarı en yüksek olan yüksek pürüzlülük merdanesiyle yüksek pas sayısına sahip malzemeler yıkama gerdirme hattından sonra I. tesisteki malzemenin yüzeyinden smutın daha iyi uzaklaģtırıldığı değerlendirilebilir ancak I. tesisteki malzeme haddeleme sonrası II. tesisteki malzemeye göre smut miktarı daha düģüktür. ġekil 14 ve 15 te yüksek pürüzlülük merdanesi ile yüksek pas sayısı görmüģ malzemelerin I. ve II. tesiste yıkama sonrası farkları görülmektedir. Şekil 14. Yüksek pürüzlülük merdanesi ile yüksek pas sayısı görmüģ malzemelerin merkezinden I. tesiste II. tesiste yıkama sonrası smut miktarını gösteren 50X büyütmeli görüntü

12 Şekil 15. Yüksek pürüzlülük merdanesi ile yüksek pas sayısı görmüģ malzemelerin merkezinden I. tesiste II. tesiste yıkama sonrası smut miktarını gösteren 50X büyütmeli görüntü Bir rulo ise sadece smut giderme verimini tespit edebilmek için yıkama gerdirme hattına kadar I. tesiste proses edilmiģ ve ortadan ikiye bölünerek her iki fabrikanın yıkama gerdirme hattında smut testi uygulanmıģtır. Her iki fabrikanın yıkama banyosu bu rulolar çekilmeden önce yeniden kurulmuģtur. Fakat çalıģma koģulları olarak (deterjan konsantrasyonu, tank sıcaklıkları) aynı tutulmamıģ olup hattın standart yıkama koģullarında iģlem yapılmıģtır. Bu rulonun kullanılmasındaki amaç, I. ve II. tesisteki yıkama hattının standart yıkama koģullarında smut giderme etkinliği gözlemlemektir. ġekil 16 da görüldüğü gibi her iki fabrikanın da genel olarak çok benzer smut giderme etkinliği olmasına rağmen II. tesisin yıkama performansı biraz daha iyidir. Şekil 16. Smut giderme etkinliğini belirlemek için yüksek pürüzlülük merdanesi ile düģük pas görmüģ malzemelerin I. tesiste II. tesisteki yıkama sonucu 50X büyütmeli görüntüsü SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME I. ve II. tesisin smut miktarına merdane pürüzlülüğünün ve pas sayısının etkisi belirlenmiģtir. Bu iki parametre haricinde hat hızı, haddelenen malzeme sıcaklığı ve hadde ekstrüzyon değiģtirilerek de çalıģmalar yapılması faydalı olabilir. Her iki fabrikada aynı pas sayısı için yüksek pürüzlülükte yapılan çalıģmaların sonucu elde edilen smut düģük pürüzlülüktekine göre daha fazladır. Yüksek pürüzlülükteki koģullarda I.

13 ve II. tesis karģılaģtırıldığında II. tesisteki smut miktarı I. tesistekine göre daha fazla olduğu anlaģılmaktadır. DüĢük pürüzlülükte pas sayısı sabit tutulduğunda düģük ve yüksek pas sayısında II. tesisin sonucu nispeten daha iyidir. Yüksek veya düģük pürüzlülükteki merdane ile 2 ve 3 pas çekilen durumları kıyaslarsak her iki tesis için yüksek pas sayısında düģük pas sayısına göre daha çok smut görülmüģtür. Her iki fabrikanın yıkama gerdirme hattında smut giderme performansı karģılaģtırıldığında ise genel olarak çok benzer sonuçlar elde edilmesine rağmen hat hızı her iki tesiste sabit tutulduğunda II. tesis yıkamanın performansının biraz daha iyi olduğu belirlenmiģtir. KAYNAKLAR [1] H.R. Le, M.P.F. Sutcliffe, P.Z. Wang, G.T. Burstein, Surface Oxide Fracture In Cold Aluminium Rolling, Acta Materialia, 52, , [2] L. GjØnnes, Development of Surface Topography During Cold Rolling of Twin Roll Cast Aluminium, Wear, 192, , 1996.

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİNDE DİKEY ÇİFT FİLTRE PRATİĞİNİN İNCELENMESİ. Melih UMAR. Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİNDE DİKEY ÇİFT FİLTRE PRATİĞİNİN İNCELENMESİ. Melih UMAR. Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİNDE DİKEY ÇİFT FİLTRE PRATİĞİNİN İNCELENMESİ Melih UMAR Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul melih.umar@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Alüminyum sıvı metalin filtrelenmesinde

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü,

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü, Hakkımızda VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerden levha ve rulo üretmek amacıyla 2006 yılında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmuştur. VIG Metal faaliyetlerine dünya da ilk kez

Detaylı

ERDEMİR. Temiz Çelik Kalite Çemberi

ERDEMİR. Temiz Çelik Kalite Çemberi ERDEMİR Temiz Çelik Kalite Çemberi İçerik Hata Kaynaklarının Belirlenmesi İyileştirme Konusunun Belirlenmesi Problemin Analizi Çözüm İçin Yapılan Çalışmalar Çalışmaların Değerlendirilmesi Sonuç Yaygınlaştırma

Detaylı

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 1 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN KULLANIM ALANI 7075 AlaĢımı Hava taģıtları baģta olmak üzere 2 yüksek Dayanım/Yoğunluk oranı gerektiren birçok alanda kullanılmaktadır.

Detaylı

TOZ METALURJĠSĠ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJĠSĠ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN . TEKNĠK SEÇĠMLĠ DERS I TOZ METALURJĠSĠ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN TOZLARIN YOĞUNLAġTIRILMASI VE ġekġllendġrġlmesġ KOU-TOZ METALURJĠSĠ LAB. HĠDROMODE 150 t. ÇĠFT EKSENLĠ SOĞUK PRES TOZLARIN YOĞUNLAġTIRILMASI

Detaylı

GALETAJ PROSESİNİN OPTİMİZASYONU İÇİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA AN EXPERIMENTAL STUDY FOR OPTIMIZATION OF BURNISHING PROCESS

GALETAJ PROSESİNİN OPTİMİZASYONU İÇİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA AN EXPERIMENTAL STUDY FOR OPTIMIZATION OF BURNISHING PROCESS Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:286-290 TÜBAV BİLİM DERGİSİ GALETAJ PROSESİNİN OPTİMİZASYONU İÇİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Funda KAHRAMAN, Aysun SAĞBAġ Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi Çağrı BARUT Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Tasarım Öğretmenliği Cagribarut@hotmail.com

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2 METALĠK KAPLAMALAR Uygulamada metalik kaplamalar yalnız korozyondan korunma amacı ile dahi yapılmış olsalar bile diğer önemli bazı amaçlara da hizmet ederler: Dekoratif görünüşü çekici kılarlar. 1 Kaplama

Detaylı

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi 2015 İstanbul ALUS'07 7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposiuırn Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi Fluidity of Lost Foam Cast Al-Si Alloys Nazlıcan

Detaylı

OVESE Mühendislik. Makina, İnşaat, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti

OVESE Mühendislik. Makina, İnşaat, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti Makina, İnşaat, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti Firmamız, demir ve çelik sektörü başta olmak üzere makine imalatı, proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çelik Servis Merkezleri alanında büyük deneyime

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Mukavemet ve deformasyon

Detaylı

HADDELEME. ÖNDER ALİOĞLU

HADDELEME. ÖNDER ALİOĞLU HADDELEME ÖNDER ALİOĞLU www.onderalioglu.com HADDELEMENİN METALURJİK ESASLARI (KRİSTAL KAFES SİSTEMLERİ) ÖNDER ALİOĞLU www.onderalioglu.com HADDELEMENİN MALZEME ÜZERİNE ETKİLERİ SICAK HADDELEME SOĞUK HADDELEME

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

Deneye Gelmeden Önce;

Deneye Gelmeden Önce; Deneye Gelmeden Önce; Deney sonrası deney raporu yerine yapılacak kısa sınav için deney föyüne çalışılacak, Deney sırasında ve sınavda kullanılmak üzere hesap makinesi ve deney föyü getirilecek. Reynolds

Detaylı

İÇECEK KUTULARINA YÖNELİK OLARAK İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ AA 3104 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DÖKÜMÜ VE TERMOMEKANİK PROSESLERİN TASARIMI

İÇECEK KUTULARINA YÖNELİK OLARAK İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ AA 3104 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DÖKÜMÜ VE TERMOMEKANİK PROSESLERİN TASARIMI İÇECEK KUTULARINA YÖNELİK OLARAK İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ AA 3104 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DÖKÜMÜ VE TERMOMEKANİK PROSESLERİN TASARIMI Cansu KIYAK*, Mithat MARMARA*, Özgül KELEŞ**, * Teknik Alüminyum

Detaylı

HADDELEME YOLU İLE İMALAT

HADDELEME YOLU İLE İMALAT HADDELEME YOLU İLE İMALAT TANIM : İki tane döner merdanenin basma kuvvetinin etkisiyle araya giren malzemeye soğuk yada sıcak olarak plastik şekil verme işlemine haddeleme denir. Haddeleme yoluyla ; kare,

Detaylı

ĠKĠZ MERDANE DÖKÜM YÖNTEMĠ ĠLE ÜRETĠLEN AA8006 ALAġIMLI LEVHALARIN TERMOMEKANĠK DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ

ĠKĠZ MERDANE DÖKÜM YÖNTEMĠ ĠLE ÜRETĠLEN AA8006 ALAġIMLI LEVHALARIN TERMOMEKANĠK DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠKĠZ MERDANE DÖKÜM YÖNTEMĠ ĠLE ÜRETĠLEN AA8006 ALAġIMLI LEVHALARIN TERMOMEKANĠK DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Metalurji Müh. Gökhan KARA

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

ÇeĢitli Ağaç Türlerine Ait Doğal Renk ve Parlaklık Değerlerinin KarĢılaĢtırılması

ÇeĢitli Ağaç Türlerine Ait Doğal Renk ve Parlaklık Değerlerinin KarĢılaĢtırılması ÇeĢitli Ağaç Türlerine Ait Doğal Renk ve Parlaklık Değerlerinin KarĢılaĢtırılması Mustafa ORDU Öğr. Gör. Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Mustafa.ordu@dpu.edu.tr Sait Dündar SOFUOĞLU* Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN AW 5754 (AlMg3) ALAŞIMLI SACLARIN ÇEKME DENEYİ İLE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN AW 5754 (AlMg3) ALAŞIMLI SACLARIN ÇEKME DENEYİ İLE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN AW 5754 (AlMg3) ALAŞIMLI SACLARIN ÇEKME DENEYİ İLE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ CEM DOĞAN Karabük Üniversitesi, Makine Eğitim Bölümü, Karabük / Türkiye, E-Posta:

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi Al-7Si-,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, * 2 Lokman GEMİ, 1 Osman AYDOĞUŞ, 1 Kerim ÇAM, ** 3 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TEL VE ÇUBUK ÇEKME YOLU İLE İMALAT

TEL VE ÇUBUK ÇEKME YOLU İLE İMALAT TEL VE ÇUBUK ÇEKME YOLU İLE İMALAT TEL VE ÇUBUK ÇEKMENİN TANIMI Tanım: Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin, bir matris (kalıbı) içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir.tel kesitleri genellikle

Detaylı

Küresel Grafitli Dökme Demir Dökümlerinde Hacimsel DeğiĢime Etki Eden Faktörlerin Ġncelenmesi

Küresel Grafitli Dökme Demir Dökümlerinde Hacimsel DeğiĢime Etki Eden Faktörlerin Ġncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Küresel Grafitli Dökme Demir Dökümlerinde Hacimsel DeğiĢime Etki Eden Faktörlerin Ġncelenmesi Ġ. Arda 1, S.

Detaylı

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ A801 Piston keçelerimiz pnömatik silindirlerde çift tesirli olarak çalışmak üzere tasarlanmış metal pul ile NBR malzemenin

Detaylı

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi Kolloidler Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5 -10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Çimento, su, agrega ve bu sistemin dispersiyonuna etki

Detaylı

DÖVME (Forging) Dövme (cold forging parts)

DÖVME (Forging) Dövme (cold forging parts) DÖVME (Forging) Dövmenin tarihi 4000 yıl veya daha fazlasına dayanmaktadır. Cıvatalar, perçinler, çubuklar, türbin milleri, paralar, madalyalar, dişliler, el aletleri, hava taşıtı parçaları dövme yolu

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BSFT Tandem 900 filtre ürünleri, hidrolik ve yağlama sistemlerinin bulunduğu her türlü endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Sistem üzerindeki entegre pompa

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI Can DEMİR*, Elvan B. MENTEŞE*, M.Alper TOGAY* *COMPONENTA DÖKTAŞ., Manisa ÖZET Alüminyum dökümde; artan oranda emniyet parçaların

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 1-9 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Set Üstü Ocak Uygulamaları İçin Emaye İşlemine Uygun Sıcak Haddelenmiş Bir Çelik

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ Distributed by Duferco 1. Giriş Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek dayanımlı çelik en iyi soğuk şekillendirme performansı için geliştirilmiştir.

Detaylı

TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK

TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK 1 TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK 2 Misyonumuz İleri ve pratik mühendislik çözümleri sunmak, Müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmetler vermek, Sektöre hitap eden yeni teknolojik ürünler geliştirmek, Kaliteli

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması

PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması Hazırlayan PlalamTeknikDepartmanı Tarih 10\01\2012 Cod. 059 1. Ürün Yapısı 1.1 Ürün yapısı şeması 1.2 Ürün Tanımı Polyester tabaka ile sıcak katmanlaştırılmış plaka (Standart

Detaylı

CNC Torna Tezgahinda 17-4 PH Paslanmaz Çeliğin ĠĢleme Parametrelerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

CNC Torna Tezgahinda 17-4 PH Paslanmaz Çeliğin ĠĢleme Parametrelerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 011, Elazığ, Turkey CNC Torna Tezgahinda 17-4 PH Paslanmaz Çeliğin ĠĢleme Parametrelerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi M. Ay 1,

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

PVD SPUTTERING. Cr 3+ Cr 6+ GREEN TECHNOLOGY NEW ERA OF CHROME COATING

PVD SPUTTERING. Cr 3+ Cr 6+ GREEN TECHNOLOGY NEW ERA OF CHROME COATING PVD SPUTTERING NEW ERA OF CHROME COATING GREEN TECHNOLOGY Cr 3+ Cr 6+ KOLZER PVD İŞLEMİ FİZİKSEL BUHAR BİRİKTİRME PVD Prosesi ile Krom Kaplama, uygulama yapılacak yüzeye istenen mekanik özellikleri kazandırırken,

Detaylı

Uluslararası Kompost Konferansı

Uluslararası Kompost Konferansı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR 0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR Kaynak Ders Kitabı: ÖLÇME TEKNĠĞĠ (Boyut, Basınç, AkıĢ ve Sıcaklık Ölçmeleri), Prof. Dr. Osman

Detaylı

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi GİRİŞ Ekstrüzyon; Isı ve basınç kullanarak malzemenin kalıptan sürekli geçişini sağlayarak uzun parçalar elde etme işlemi olup, plastik ekstrüzyon ve alüminyum ekstrüzyon olmak üzere iki çeşittir. Biz

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi

Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi Ders kapsamı Çelik malzemeler Termik dönüģümler ve kontrolü Fiziksel özellikler Ölçüm yöntemleri Malzeme seçim kriterleri Teknik ısıl iģlem uygulamaları Malzemelerin Kullanım

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 5 Termomekanik İşlemler

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 5 Termomekanik İşlemler MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 5 Termomekanik İşlemler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı Slab Sıcak haddeleme Asitle temizleme Soğuk haddehane Çan tipi fırın Temper hadde Sürekli tavlama

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

LER REFERANS DOKÜMANI ARALIK 2001 TERCÜME

LER REFERANS DOKÜMANI ARALIK 2001 TERCÜME TEKN LER REFERANS DOKÜMANI ARALIK 2001 TERCÜME ANKARA MAYIS 2007 AMAÇ... 1 ÖNSÖZ... 2 1.Bu belgenin statüsü... 2 2.... 2... 3... 3... 3 ÖZET... 5 endirme... 5... 5... 10 Tel Çekme ( Wire Drawing)... 14...

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI LABORATUARI

MAKİNE ELEMANLARI LABORATUARI YILDIZ EKNĠK ÜNĠVERSĠESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI LABORAUARI KONU: Kaymalı Yataklarda nin ve Sürtünme Katsayısının Deneysel Olarak Belirlenmesi DENEY RAPORUNDA ĠSENENLER 1. Kaymalı

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ÇOK FAZLI AKIŞLARDA PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ÇOK FAZLI AKIŞLARDA PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TESKON 2015 / BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇOK FAZLI

Detaylı

Sayın Yetkili, Saygılarımızla,

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Sayın Yetkili, Fujifilm- Right Team Danışmanlık Prescale Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Çözümleri ile ilgili tanıtım metinleri ve iletişim bilgilerimiz ekte tarafınıza sunulmuş olup; Prescale ürünleri

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR HADDE MERDANELERİNDE KARŞILAŞILAN HASARLAR VE ANALİZİ Cemal MERAN 1, Volkan KOVAN 2, Onur BERBEROĞLU 3 1 Pamukkale Üniversitesi, Makina

Detaylı

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR LEVON JOZEF ÇAPAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500-1134 Doğum Tarihi 17.06.1943

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Chevron 2005 DOC ID VİSKOZİTE Viskozite Nedir? Viskozite, yağların kendi akışlarına karşı gösterdikleri iç dirençtir Düşük Viskozite = İnce ve kolay akan yağ Yüksek Viskozite = Kalın

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

KARE KESĠTLĠ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞĠġEN AKIM NEDENĠYLE OLUġAN YEREL OYULMALAR

KARE KESĠTLĠ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞĠġEN AKIM NEDENĠYLE OLUġAN YEREL OYULMALAR 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 12-16 Eylül 2011 İSTANBUL KARE KESĠTLĠ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞĠġEN AKIM NEDENĠYLE OLUġAN YEREL OYULMALAR M. ġükrü GÜNEY Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

Altyapıda yenilikçi çözüm! NovoCrete. NovoCrete

Altyapıda yenilikçi çözüm! NovoCrete. NovoCrete Altyapıda yenilikçi çözüm! NovoCrete Uygulama Öncesi NovoCrete Sonrası Asfaltlama Sonrası Asfaltlama Sonrası NovoCrete 2 3 Alt yapıda yenilikçi çözüm Uygulama Kesiti Roadmix 10 cm Zemin 30 cm Toplam 40

Detaylı

Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri

Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Soğuk Def Tavlama Toparlanma Yeniden Kristalleşme Tane Büyümesi iç gerilimler 3 Toparlanma Statik Toparlanma: Soğuk deforme edilmiş metalin

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS SAÇ METAL ŞEKİLLENDİRME SİMÜLASYONLARI İLE ÜRETİM HATALARININ TESPİTİ Osman Koray DEMİR (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bir üretim hatasının sonlu elemanlar yötemi kullanılarak simülasyonunun yapılması,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ERDEMİR 4 NOLU SLAB ISITMA FIRINI: SEVİYE 2 ISI OPTİMİZASYON SİSTEMLİ YÜRÜYEN TABANLI DİJİTAL FIRIN Vedat BEKTAŞ 1, Ercan ARI 2, 1 Ereğli

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

H. WENDEL S40 RAY ÇELĠĞĠNDE YORULMA ÇATLAKLARININ MĠKROYAPISAL KARAKTERĠZASYONU

H. WENDEL S40 RAY ÇELĠĞĠNDE YORULMA ÇATLAKLARININ MĠKROYAPISAL KARAKTERĠZASYONU 2. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE 13), 9-11 Ekim 2013, Karabük, Türkiye H. WENDEL S40 RAY ÇELĠĞĠNDE YORULMA ÇATLAKLARININ MĠKROYAPISAL KARAKTERĠZASYONU Mustafa ÇÖL a, Funda

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / bahar. ön ve son işlemler. Prof. Dr. Gökhan Orhan

Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / bahar. ön ve son işlemler. Prof. Dr. Gökhan Orhan Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / 2016-2017 bahar ön ve son işlemler Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Temizleme Yağ Giderme Yüzey Şartlama Ön İşlemler

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ALÜMİNYUM SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ 5052 5182 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK KABİLİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

ALÜMİNYUM SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ 5052 5182 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK KABİLİYETLERİNİN BELİRLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ 5052 5182 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK KABİLİYETLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Komple Program Ölçüm sistemleri Kıvılcım söndürme sistemleri

Komple Program Ölçüm sistemleri Kıvılcım söndürme sistemleri Komple Program Ölçüm sistemleri Kıvılcım söndürme sistemleri G Levha endüstrisi için GreCon - Online ölçüm sistemleri BS 7 GreCon kıvılcım söndürme sistemleri önleyici yangın koruyucu tesisatı olarak hizmet

Detaylı

FREZELEME ĠġLEMĠNDE KESĠCĠ UÇ YARIÇAPI VE UÇ GEOMETRĠSĠNĠN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI.

FREZELEME ĠġLEMĠNDE KESĠCĠ UÇ YARIÇAPI VE UÇ GEOMETRĠSĠNĠN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI. FREZELEME ĠġLEMĠNDE KESĠCĠ UÇ YARIÇAPI VE UÇ GEOMETRĠSĠNĠN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Hakan DOMAÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA EĞĠTĠMĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

GEREDE MEKİKLİ DOKUMACILIK

GEREDE MEKİKLİ DOKUMACILIK GEREDE MEKİKLİ DOKUMACILIK Prof. Aysen SOYSALDI 1 1 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Ankara asoysal@gazi.edu.tr Arş. Gör. Mustafa Oğuz GÖK 2 2 Gazi Üniversitesi

Detaylı

PRES BESLEME SİSTEMLERİ

PRES BESLEME SİSTEMLERİ PRES BESLEME SİSTEMLERİ ADRES Esenşehir Mah.Muradiye Sok. No:56/A ümraniye- istanbul TEL: (0216) 540 67 06 Faks: (0216) 540 67 07 TEL: (0535) 434 44 96 TEL: (0532) 223 74 55 pressline@outlook.com PRESSline

Detaylı

RMF TANDEM 900 OFF-LINE FİLTRELERİ

RMF TANDEM 900 OFF-LINE FİLTRELERİ Değerli Kuruluşunuza uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan ve filtrasyon teknolojisinde günümüzün en yüksek teknolojisine sahip RMF Filtre Sistemlerine ürünlerine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı