Medya Politikaları Konferansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medya Politikaları Konferansı"

Transkript

1 Etkinlik Değerlendirmeleri 155 Medya Politikaları Konferansı Emek Çaylı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 15 Kasım 2002 Cuma günü "Medya Politikaları" isimli bir konferans gerçekleştirdi. Konferansın sabah oturumu, İLEF Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Tokgöz'ün açılış konuşmasıyla başladı. Leicester Üniversitesi Centre For Mass Communication Research (Kitle İletişim Araştırmaları Merkezi) Direktörü Dr. Ralph Negrine'in "National Policies in the Global Context" (Küresel Bağlamda Ulusal Politikalar) konulu sunumunun ardından, konferansın öğleden sonraki oturumunda İLEF Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Çaplı ve Yrd. Doç. Dr. Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye'de medya politikaları ve son dönemde yapılan düzenlemelere ilişkin birer giriş konuşması yaptılar. Konferans, yeni Radyo Televizyon Yasası'ndaki başlıca düzenleme konulan göz önüne alınarak oluşturulan çalışma gruplarının temsilcilerinin sunumlarından oluşan "forum" bölümü ile son buldu. "Forum"da "içerik çalışma grubu" sözcüsü İLEF Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Gencel Bek; "internet çalışma grubu" sözcüsü Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Timisi ve "yöndeşme çalışma grubu" sözcüsü aynı bölümden öğretim görevlisi Hakan Tuncel hazırladıkları raporları sundular. "National Policies in the Global Context" başlıklı konuşmasında Ralph Negrine, ülkelerin günümüzde, iletişim alanında kendi içlerine kapalı değil, uluslararası düzeyde çözümler üreten kurumlar yaratabilmesi gerektiğini vurgulamış, bu alanda yapılmak istenen düzenlemelerde yaşanan iç sorunların, ülkelerin ulusal politikaları üzerindeki tartışmaları da kaçınılmaz hale getirdiğini belirtmiştir. Negrine, BBC'deki düzenlemelerin ağırlıklı olarak model alınmasının ötesine geçilerek, her ülkenin kendi iç dinamiklerinin belirleyiiletişim : araştırmaları (1):

2 156 iletişim : araştırmaları ci olduğu düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizmiştir. Negrine, İngiltere'de medya alanında yapılan düzenlemelere değindiği konuşmasının ilk bölümünde gazete, radyo ve televizyonla ilgili genel bir perspektif sunmuş, gazete yayıncılığı alanındaki düzenlemelerin, medyada mülkiyet dağılımını dengeleyen çapraz mülkiyet yasalarına rağmen, yetersiz olduğundan söz etmiştir. Negrine'in konuşmasında özellikle üzerinde durduğu alan televizyondur. İngiltere'de 2002 yılı öncesine kadar televizyon yayıncılığının dahil olduğu düzenleyici sistemler olarak Office of Telecommunications (OFTEL), Radiocommunications Agency, Radio Regulatory Authority ve Broadcasting Standards Commissioriın yerini, tüm bu sistemleri ve yeni oluşumları birleştiren OFCOM'un (Office of Communications) aldığını söyleyen Negrine OF- COM hakkında ayrıntılı bilgi vererek, bu kurumun özellikle kamu yayıncılığı yapan BBC üzerinde yeni düzenlemeler gerçekleştirme çabasından söz etmiştir. Düzenlemelerde kamu hizmeti veren yayın kuruluşlarının yanı sıra tecimsel örneklerin de göz önünde bulundurulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Negrine, BBC'nin halen yayıncılık alanında baskın konumda olduğunu ve BBC üzerine yapılan düzenlemelerin Department for Culture, Media and Sport üzerinden yürütüldüğünü belirtmiştir. Negrine, İngiltere'de medya üzerine genel bir değerlendirmenin ardından medyayı düzenleyen yasaları ayrıntılarıyla ele almıştır. Yasaların düzenlenmesinde esas alman kriterler teknolojik değişimler ve sayısal yayıncılık alanındaki gelişmelerdir. Bunlara paralel olarak İngiltere'de hükümet, mülkiyet konusunda endüstrinin taleplerine karşılık verebilecek esnek düzenlemeler üzerinde durmaktadır. Negrine, Communications White Paper'da OFCOM'un temel görevinin, çoğulcu bir anlayışla çeşitliliklere yer veren yüksek kaliteli radyo ve televizyon yayın içeriğinin yanı sıra, sayısal teknolojilerle uyumlu ulusal yerel ve bölgesel iletişim pazarını destekleyen bir yayıncılık anlayışını yerleştirmek olarak belirlendiğinden söz etmiştir. OFCOM'un varlığı, İngiltere'de BBC'nin tekelinde olan kaliteli yayın, erişilebilirlik farklı ilgi ve zevklere hitap edebilme gibi özelliklerin artık yayıncılık alanının vazgeçilmezleri olmasını sağlamıştır. Negrine'e göre, bu İngiltere için yayıncılık alanında yaşanan önemli bir değişmedir. İngiltere'de "iyi yayıncılık" denince akla gelen ilk ve tek isim olan BBC, artık "öteki kanallar"ın benzer iddialarla ortaya çıkmasıyla "kamu hizmeti" yapan bir yayın kurumu olma ayrıcalığını yitiriyor gözükmektedir. Negrine'e göre yayıncılık alanının kamusal-tecimsel ikiliğinin ötesinde düşünülmesi bu genel tablonun bir uzantısıdır. Kamu hizmeti yayıncılığı an-

3 Çaylı' Medya Politikaları Konferansı 157 layışını benimseyen ITV ve Channel Four'un başarıları, "terimsel" yayın kuruluşlarının da kamuya hizmet amacı taşıdığını iddia etmelerine yol açmıştır. Dolayısıyla söz konusu yayıncılık anlayışı çerçevesinde yeni bir rekabet ortamının doğması kaçınılmaz olmuştur yılında çıkan Communications Bili'de söz konusu yeni rekabet piyasasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kuralların kaldırılması (deregülasyon) yönünde kararlar alındığı görülürken, öte yandan pazarın sınırlarının belirlenmesi, çoğulculuk ve çapraz mülkiyet konusundaki hassasiyetin göz önünde bulundurulması Negrine'e göre aslında var olan yasalardan çok farklı kararlar alınmadığı anlamına gelmektedir. Ancak Negrine, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin medya mülkiyetlerini engelleyen yasadaki değişiklikle Amerikan şirketlerine İngiltere'de basın kuruluşlarını satın alabilme olanağı doğduğunu belirtmiştir. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin mülkiyetini engelleyen yasanın değişmesine gerekçe ise çapraz mülkiyet ve genel anlamda mülkiyete ilişkin yasaların yeterince koruyucu olduğu düşüncesidir. Mülkiyet konusunda Communications Bill'den yola çıkarak değerlendirmeler yaptıktan sonra Negrine içerik düzenlemesi hakkında da genel bir çerçeve sunmuştur yılında çıkan Communications Bili'de içeriğe ilişkin üç alandan söz edilmektedir. Birincisi televizyon yayınları reklam standartları ve program standartlarıyla ilgilidir. Diğer iki alan ise kamu hizmeti yayıncılığı ve bu yayıncılık anlayışının gereklilikleri üzerinedir. Bağımsız yapımlara uygulanacak kota ve kamu hizmeti yayıncılığının gerektirdiği sınırlamalar belirtilmiştir. Negrine'e göre yeni düzenlemeler öncekilerden çok farklı alternatifler sunmamaktadır. Communications Bili daha çok yerel ve iç sorunlara odaklanmıştır. Yerel konulara öncelik verilerek küresel bağlamın ikinci planda tutulmasının nedeni ise yayıncılıkta her ülkenin kendi iç dinamiklerinin ön planda olması gereğidir. Negrine'in konuşmasını tamamladığı birinci bölümün ardından Türkiye'de medyanın çeşitli alanlarına ilişkin düzenlemeler ve uygulanan politikalara ilişkin genel bir çerçeve sunmayı amaçlayan, konferansın forum bölümüne geçilmiştir. Forum bölümünde Bülent Çaplı ve Beybin Kejanlıoğlu'nun konuşmalarının ardından internet çalışma gruplarını temsilen, sırasıyla Mine Gencel Bek, Nilüfer Timisi ve Hakan Tuncel çalışma metinlerini sunmuşlardır. Bülent Çaplı, Negrine'in konuşmasının sonunda ilettiği küresel stratejilerin yanında iç düzenlemelerin de önemli olduğu fikrine katıldığını belirterek her ikisinin de karşılıklı etkileşim içerisinde işlediğinden söz etmiştir. İngiltere'de iç düzenlemelerin baskınlığına karşın Türki-

4 158 iletişim : araştırmaları ye'de düzenlemelerin özellikle 1990'lardan soma yetersiz kaldığının altım çizen Çaplı, medya alanında çok sayıda aktörden söz edilebileceğini, ancak uygulanan politikaların sadece var olan koşullara bir cevap niteliğinde olduğunu söylemiştir. Düzenlemelerin belirleyici olması gerektiği halde politika yapıcıların sonuçlara bakarak harekete geçmesinin Türkiye'de düzenleme alanında yaşanan karmaşanın temel nedeni olduğunu belirten Çaplı, Kopenhag Kriterleri'nin Türkiye'de yapılan düzenlemelerde önemsendiğini vurgulamıştır. TRT'nin BBC'den yapısal anlamda oldukça farklı olduğunu hatırlatarak, düzenlemelerde BBC örneğinden hareket edilmesinin birçok noktayı açıkta bıraktığını söyleyen Çaplı, Türkiye'de son dönemde sayısallaşma ve kamu hizmeti yayıncılığı konularının gündemde olduğundan söz ederek konuşmasını bitirmiştir. Beybin Kejanlıoğlu konferans organizasyonunda hangi noktalar üzerinde durulduğunu ve internet çalışma gruplarının konferans ve sonrası için önemini belirttikten sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), "3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun"unda yapılan değişikliklerin önemli tartışmaları beraberinde getirdiğini, özellikle akademinin tavrının bu noktada belirleyici olduğunu söylemiştir. Sözü edilen değişiklerin medya mülkiyeti, içerik, internet yayıncılığı alanında düzenlemeler içerdiğini söyleyen Kejanlıoğlu, özellikle düzenlemeler bazında yöndeşine konusunun önemli olduğunun altmı çizerek sözü internet çalışma gruplarının sözcülerine bırakmıştır. Başta Nurçay Türkoğlu, Ahmet Talimciler, Cem Pekman, Sevilay Çelenk, Çiler Dursun ve Serpil Kırel olmak üzere geniş bir katılımın olduğu "içerik internet çalışma grubü'nu temsilen yaptığı konuşmada Mine Gencel Bek, siyasal ve toplumsal iktidar ilişkileri ve yayıncılık etiğinin içerik çalışmalarında iki önemli nokta olduğundan söz etmiştir. Türkiye'de içerik alanında yapılan çalışmaların daha çok haber metinleri üzerinde durduğunu vurgulayan Bek, son zamanlarda haber metinlerinin yanı sıra magazinelleşme, şiddet ve kadının temsili konularının ön plana çıktığını belirtmiştir. Milliyetçi ve cinsiyetçi söylemin, sporu sadece futbol olarak kabul eden bir medya kültüründen beslendiğinin altmı çizen Bek, televizyon endüstrisinin, diziler ve filmler dahil olmak üzere, % 80'inin yerli yapımlara yer verdiğini söylemiştir. Ancak yerli yapımlar; "Biri Bizi Gözetliyor" ve benzeri yarışma programları ve "sitcom"larda görüldüğü gibi, daha çok yabancı formatlardan uyarlamadır. İktidarın neoliberal söylemi, islami ve milliyetçi söylemin romantikleşmesi, popülistleşmesi gibi noktaların Türkiye'de televizyon metinlerinin içeriğini belirlediğini dile getiren Bek, içerik analizlerinin yetersiz olduğunu, söylem analizlerindeki bağlamsal eksiklikleri göz ardı etmemek

5 Çaylı' Medya Politikaları Konferansı 159 gerektiğini belirtse de akademik alanda yapılan içerik analizi çalışmalarının önemli veriler sunduğunu belirtmiştir. Bek, RTÜK'te içeriğin düzenlenmesine ilişkin maddelerin çok sınırlı olduğunu, yeni ve açık bir düzenlemenin söz konusu olmadığını hatırlatarak konuşmasını tamamlamıştır. "İnternet çalışma grubu" sözcüsü Nilüfer Timisi, Türkiye'de ve dünyada internet kullanım oranlarından söz ettikten soma Türkiye'de 80 sonrası başlayan ve 90'larda etkisini gösteren telekomünikasyon alanındaki yeniliklere değinmiştir. İnternet ile ilgili düzenlemelerde rekabetin desteklenmesi, sınırların kaldırılması, yerel pazarın düzenlenmesi ve de evrensel hizmet anlayışının esas alındığını belirten Timisi, pazarın özel sektöre açılması ile, Ulaştırma Bakanlığı, özel sektörün internet servis sağlayıcıları, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere çok sayıda aktörden söz edilmeye başlandığını söylemiştir. Türk Telekom'un PTT'den ayrılması ve 2000 yılında Telekomünikasyon Kurumunun kurulması Timisi'ye göre internet alanındaki düzenlemelerde önemli birer dönüm noktasıdır. RTÜK yasa değişikliği ve internet yayıncılığının basın yasası esasına tabi tutulması, Basın Kanunun internete uygulanması ve Haberleşme Yüksek Kurulu'nun belirleyiciliği Türkiye'de internetin sıkı bir devlet kontrolüne tabi tutulduğunu göstermektedir. Timisi, Türkiye'nin sadece internet değil medyayı kapsayan tüm alanlarda düzenlemeler konusunda yolun başında olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirmiştir. Hakan Tuncel "yöndeşme çalışma grubü'nu temsilen yaptığı konuşmada öncelikle "yöndeşme"nin aslında kendi içerisinde karmaşık bir konu olduğunu belirtmiştir. Yöndeşmenin teknolojik ve endüstriyel olmak üzere farklı iki boyutu olduğunu söyleyen Tuncel'e göre, yöndeşme dendiğinde telekomünikasyon, medya ve bilgisayarın bu iki farklı boyutta bir araya gelmesi anlaşılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde America Online ve Time Warne/m birleşmesi yöndeşmeye örnektir. Türkiye'de ise Çukurova Grubu bünyesinde bulundurduğu Tv, gazete, internet yayıncılığı ve cep telefonu operatörlüğü hizmetleriyle, yöndeşmenin Türkiye'deki boyutlarını görmek açısından örnek gösterilmiştir. Endüstrinin yöndeşmesi gibi gözükse de aslında yöndeşme aynı zamanda içeriklerin ve iletişim araçlarının yöndeşmesi olarak alınmalıdır. Tuncel artık medyada sayısallaşmayla birlikte, yayıncılığın "doğrusal" (linear) olmaktan çıkıp; kontrol edilemeyen, izleyicinin kendi televizyon programlarını ve yayın akışını belirlediği bir alan haline geldiğinden söz etmiştir. Yöndeşme dendiğinde akla gelen üç endüstrinin internet, cep telefonu ve sayısal Tv olduğunu belirten Tuncel, Tv yayınlarının internetten, hatta cep telefonlarından izlenmeye başlamasını yöndeşmenin bir ürünü olarak açıklamıştır. Tun-

6 160 iletişim : araştırmaları cel son olarak İngiltere'de düzenleyici kurumları tek çatı altında toplayan OFCOM örneğinin Türkiye'de olmasının mümkün görünmediğini söyleyerek, düzenleyici kurumların yöndeşmesinin Türkiye'de sorunlu ve tartışmaya açık bir konu olduğunu belirtmiştir. Türkiye'de medya politikaları üzerine bir tartışma zemini oluşturma, düzenlemeler konusundaki eksikleri akademik çerçevede ele alma, medya politikaları konusunda ileriye dönük çalışmalarda bir platform oluşturabilme amacıyla çok sayıda akademisyeni çalışma gruplarında bir araya getiren ve siyasal iletişim alanındaki çalışmalarıyla alanın önde gelen isimlerinden Ralph Negrine'in İngiltere'deki gelişmeler hakkındaki ayrıntılı çözümlemelerinden yola çıkarak bir Türkiye perspektifi oluşturmayı hedefleyen "Medya Politikaları Konferansı", Hakan Tuncel'in konuşmasının ardından son bulmuştur.

Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi

Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 2 Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi Yazarlar Ceren Sözeri Zeynep Güney DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği:

Detaylı

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç Yıldız Ankara-2003 T.C. ANKARA

Detaylı

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 3 İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Dilek Kurban Ceren Sözeri DEMOCRATİKLEŞME

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU * Arş. Gör. Arzu ÖZSOY ** ABSTRACT The inevitable development of information

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı

Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı Av. Mürüvvet Göksu KARINCA* * Ankara Barosu. GİRİŞ İngilizcede convergence olarak bilinen yakınsama kavramı, çok farklı anlamlarda kullanılmakta, bu nedenle farklı

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç...

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MART 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun,

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER Global Finansal Kriz Sürecınde Yeniden Yapılanma ve Çözüm Arayışları Dr. İhsan KULALI Hakan BİLİR Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

Bolonya Süreci nin Anlaşılması

Bolonya Süreci nin Anlaşılması 1. Giriş Bolonya nın Dışa Açılması: İtalya nın, Bolonya kentinde 1999 yılında Avrupa Yüksek Öğretim Alan ı oluşturmak için bir araya gelen ve o tarihten itibaren söz konusu süreci değerlendirmek üzere

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİLGİ TOPLUMUNUN NERESİNDE?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİLGİ TOPLUMUNUN NERESİNDE? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİLGİ TOPLUMUNUN NERESİNDE? H. Tuğba EROĞLU Selçuk Üniversitesi GİRİŞ ABSTRACT In the process of globalization and establishing the information society, nongovernmental organizations

Detaylı

görülen iflasların ve yok olmaların bu alanda da görülmesine yol açacaktır. Bu fırsatlar karşılığında bazı çiftçiler kaynaklarını bir havuzda

görülen iflasların ve yok olmaların bu alanda da görülmesine yol açacaktır. Bu fırsatlar karşılığında bazı çiftçiler kaynaklarını bir havuzda Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 933. sayısı ile karşınızdayız. Sonbaharın başladığı Eylül ayında, bir taraftan insanımız kışa hazırlık yaparken, bir taraftan

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı