Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: Ahmet Tatlı Şef Tel: H. İlgün Aydoğdu Kütüphaneci Tel: Hüsnüye Ağcakaya VHKİ Tel: Kütüphane Salonu Tel: Yayına Hazırlayan: H.İlgün Aydoğdu Baskı: Yayın İşleri Müdürlüğü Sayıştay Mensupları için bastırılmıştır. BU SAYIDA KİTAPLAR Satın alınan yayınlar 3 Türkiye Barolar Birliği 6 tarafından bağışlanan yayınlar Türk Parlamenterler Birliği tarafından bağışlanan yayınlar 13 Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bağışlanan yayınlar Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından bağışlanan yayınlar Bağışlanan diğer yayınlar Yılı İçerisinde Sayıştay Yayınlarından Çıkan Kitaplar 65 SÜRELİ YAYINLAR 66 Kütüphaneye gelen günlük gazeteler 73 Haberler 73

3 Kütüphane Bülteni Sayı: 8 KİTAPLAR

4 2

5 SATIN ALINAN YAYINLAR A Arter, Dennis R., Quality audits for improved performance/ Dennis R. Arter. 3 rd edition. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press publications, X,142 s.: şekil, çizelge; 24 cm. Sözlük: s İndeks: s. İçindekiler: Audit program manager Preparation Performance Reporting Follow- up and closure ISBN: Quality control-auditing M Mutluer, M. Kâmil Bütçe hukuku/ M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Xix,414 s.: şema, şekil; 24 cm. (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları; 99. Hukuk; 7) Bölüm sonlarında kaynakça var. İçindekiler: Bütçe hukuku : Genel bilgiler Kamu bütçesi Kamu kesimi ve kamu mali yönetimi Bütçenin hazırlanması ve TBMM de görüşülmesi Bütçenin uygulanması Merkezi yönetim bütçeleri dışında kalan bütçeler Kamu harcama hukuku Bütçenin denetim ve yargısı Bütçenin yargı denetimi (Sayıştay Denetimi) ISBN: Bütçe hukuku. 2.Budget-Law and legislation-turkey. 3.Budget-Turkey. 3

6 001.4 K Kurbanoğlu, S Serap Kaynak gösterme el kitabı/ S. Serap Kurbanoğlu. Ankara: ÜNAK, XIV, 176 s.; 24 cm. (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği yayınları; 4) İçindekiler: Kaynak göstermenin önemi ve kaynak gösterme biçimleri Künye hazırlamak Gönderme yapmak Alıntı yapmak Kaynakça hazırlamak. Kaynakça: Dizin: s. ISBN: X 1.Rapor yazma. 2.Araştırma Y Yüksel, Öznur İnsan kaynakları Yönetimi/ Öznur Yüksel. Ankara: Gazi Kita bevi, IX,286 s.; 24 cm. Kaynakça:[275]-286 s. İçindekiler:İnsan kaynakları yönetimi ilkeleri İnsan kaynağının sağlanması İnsan kaynağının yönlendirilmesi İnsan kaynağının eğitimi, geliştirilmesi ve ücretlendirilmesi--insan kaynakları yönetiminin geleceği. ISBN : İnsangücü planlaması. 2.İnsan sermayesi. 3.Personel yönetimi. 4

7 657.5 E Erdoğan, Melih Denetim/ Melih Erdoğan. Genişletilmiş ve güncelleştirilmiş 2. baskı. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, VI,316 s.: tablo, çizelge, resim, şekil; 24 cm. Kaynakça: s. İçindekiler: Denetime giriş ve finansal tabloların denetimi Denetimde önemlilik, risk ve kanıt kavramları Denetim süreci ve iç kontrolün anlaşılması Bilgisayar ortamında muhasebe denetimi Muhasebe denetiminde örnekleme Denetimin tamamlanması ve denetim raporu. ISBN: Muhasebe denetimi. 2.Muhasebe bilgi sistemleri 5

8 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN YAYINLAR 340 B Bilgi edinme hakkı : Panel 5 Mayıs 2004 Danıştay Genel Kurul Toplantı Salonu. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, X, 357 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 62) İçindekiler: Anayasa ve insane hakları bağlamında Bilgi Edinme Kanunu İdare ve ceza hukuku açısından Bilgi Edinme Hakkı Vergi, Ticaret Hukuku ve Bankacılık açısından Bilgi Edinme Hakkı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Başbakanlık Genelgesi Hükümet Tasarı ve Gerekçesi Avrupa Uyum Komisyonu Raporu ve Metni Adalet Komisyonu Raporu ve Metni TBMM Tutanakları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Ticari Sırlar Kanun Tasarısı Devlet Sırları Kanun Tasarısı ISBN: Bilgi edinme hakkı-hukuk ve mevzuat-türkiye. 2.Dilekçe hakkı-türkiye A Anayasa Reformları ve Avrupa Anayasası : Uluslararası toplantı. Ankara: Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayın; no. 2) İçindekiler: Avrupa Birliği ve üyeleri arasında Yetkilerin Pay laşı mı/ Jean-Paul Jacqué Yunan Anayasasındaki yeni değişiklikler/ Antonis Pantélis Türkiye de Anayasal Reformlar üzerine/ İbrahim Ö. Kaboğlu Avrupa için bir anayasa kaleme alınması/ Francis Delpérée Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi-TBB( Hak ve özgürlükler yönünden 2001 Anayasa 6

9 değişikliği ve TBB Anayasa önerisi/ Fazıl Sağlam Yasama/Yürütme ilişkileri/ Yavuz Sabuncu Yargı Yetkisi/ Yılmaz Aliefendioğlu Oluşturulmakta olan Avrupa Anayasası doğrultusunda 1982 Anayasasında yapılması gereken değişiklikler/ Necmi Yüzbaşıoğlu. 1.Anayasa hukuku-avrupa federasyonu. 2.Avrupa federasyonu B Başkanlık sistemi/ Yayına hazırlayan Teoman Ergül. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VIII,219 s.; 24 cm.(türkiye Barolar Birliği yayınları; 77) İçindekiler: Türkiye de hükümet sistemi değişikliği tartışmaları: Olanaklar ve Olasılıklar üzerine bir çalışma notu/ Özdemir Özok, Levent Gönenç Başkanlık Rejimi: Türkiye nin diktatörlük tehdidiyle sınavı/ Ersin Kalaycıoğlu Türkiye de başkanlık ve yarı başkanlık rejimi tartışmaları: ylları arasında basına yansıyan öneri ve tepkilerden kesitler/ Bertil Emrah Oder Türkiye de başkanlık ve yarı başkanlık sistemine geçmesi düşünülmeli midir?/ Erdal Onar Başkanlık sistemi tartışmaları/ Ergun Özbudun Başkanlık sistemi sevdası: Zayıf Temelli bir özlem/ İlter Turan Başkanlık sistemleri: Türkiye için bir değerlendirme/serap Yazıcı TBMM Bütçe görüşmelerinde Başkanlık sistemi (2004) TBB Uluslararası hukuk Kurultayı nda Başkanlık Sistemi (2001) ISBN: X 1.Başkanlık sistemi. 350 K Kamu yönetimi: Panel 12 Aralık 2003 Ankara Danıştay Genel Kurul Salonu. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VI,298 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 54) İçindekiler: Kamu yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesi 7

10 sorunları ve çözüm önerileri/ İlhan Özay, Aytaç Durak, Dengir Mir, Mehmet Fırat, Mehmet Kesimoğlu, Taner Ayanoğlu Kamusal görev-yetkilerin yerel yönetimlere devri ve Üniter devlet ilkesi/ Sumru Çörtoğlu, İbrahim Kaboğlu, Süheyl Batum, Ali Ulusoy, Cüneyt Ozansoy Yerel yönetimlerde halk denetçiliği; gereksinim ve işlerlik/ Turgay Ergun, Hikmet Sami Türk, Tuncay Alemdaroğlu Kamu yönetimi ve denetim/ Mustafa Birden, Kızıltan Ulukavak, Atalay Ergüven, Feyzi Uluğ İkinci dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon/ Birgül A. Güler Kamu Yönetimi ve Kalite/ Esmeray Alacadağlı Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı hakkında görüşler/ Ankara Barosu nun raporu Kamu yönetiminde yeni dünya düzenine entegrasyon/ Mustafa Şahin 1.Kamu Yönetimi. 2.Kamu Yönetimi-Hukuk-Türkiye. ISBN: H Hukuk öğretimi ve hukukçunun eğitimi: Uluslararası toplantı Ankara Ocak Ankara: Türkiye Barolar Birliği, s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 59) İçindekiler: Hukuk eğitimine genel bakış/ Şahin Mengü, Özdemir Özok, Adnan Güriz, Hubert Rottleuthner, Hayrettin Ökçesiz Hukuk İlintili Yurttaşlık eğitimi/ İpek Gürkaynak, Dilek Gözütok, Tufan Erhürman Hukuk Fakültelerinde öğretim; yönetimin değerlendirilmesi, programın analizi, kadrolar ve öğrenci profile/ Sait Güran Hukukta aktif eğitim/ Hakan Pekcanıtez Fransa da hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Hans Heiner Kuhne Yunanistan da hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Antolis Pantelis İtalya da hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Frédérique Dreifuss-Netter İngiltere de hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Julian Lonbay ABD de hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Axel Gehringer Avukatlık stajı ve stajyerin eğitimi/ Semih Güner Adli yargıda hakim ve savcı adaylarının ve adalet akademisi eğitimi/ Fatma Çamlıbel Adli yargıda hakim ve savcı adaylarının eğitimi/ Salih Er 1.Hukuk. 2.Hukuk eğitimi. 8

11 G Gülmez, Mesut Birleşmiş milletler sisteminde insan haklarının korunması/ Mesut Gülmez. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XXX,IV,541 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 60) İçindekiler: Uluslararası kuruluşlar ve genel olarak uluslararası koruma Uluslararası korumanın doğuşu, dayanakları ve koruma yöntemlerine toplu bakış Uluslararası çalışma örgütü koruma ve denetim yöntemleri Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür örgütü koru türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemleri Birleşmiş Milletler koruma yöntemlerine toplu bakış Her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemleri Apartheid suçunun kaldırılması ve cezalandırılması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemi Ekonomik sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemi Kadınlara karşı tüm ayrımcılık biçimlerinin kaldırılması sözleşmesi ve koruma yöntemleri İşkenceye ve başka zalimce, insanlıkdışı ya da onur kırıcı ceza ya da davranışlara karşı sözleşme ve koruma yöntemleri Çocuk hakları sözleşmesi ve koruma yöntemi Tüm göçmen işçilerin ve aile üyelerinin korunması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemleri Uluslararası Ceza Mahkemeleri ISBN: İnsan hakları. 2.Birleşmiş Milletler- İnsan hakları. 340 İ İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantı 7-8 Mart Ankara: Türkiye Barolar Birliği, s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 52) İçindekiler:Medeni yargılama hukukunda istinafın yeri Türk Medeni Yargılama Hukunda bölge adliye mahkemelerinin işlevi Ceza Yargılama Hukunda İstinafın yeri Türk Ceza Yargılama Hukukunda bölge adliye mahkemelerinin işlevi Ceza Yargılamasında istinaf/ Erdener Yurtcan Bölge Adliye Mahkemelerinde uygulanacak usul: (Hukuk davaları açısından)/ Halûk Konuralp Teksif ilkesi 9

12 açısından istinaf/ Nevhis Deren-Yıldırım Kanun yolu olarak istinaf/ M.Kâmil Yıldırım Membre du conseil supérieur de la magistrature français/ Valéry Turcey Appellate courts in civil law judgement- German model: First degree appellate court in germany/ Ekkehard Becker-Eberhard TBMM Genel Kurulu nda yürütme ve yürürlük maddeleri dışında kabul edilmiş yasa tasarıları. ISBN: Mahkemeler. 2.Mahkemeler-Hukuk. 340 T Türkiye Barolar Birliği ve Baro başkanlarının Avrupa Barolar Konseyi (CCBE) nin resmi davetlisi olarak Paris, Strazburg ve Brüksel deki mesleki inceleme ve ziyaretleri Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XIII,150 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 80) ISBN: Türkiye Barolar Birliği U Uluğtekin, S. Sevda Çocuk Mahkemeleri ve sosyal inceleme roporları/ S. Sevda Uluğtekin. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XVI,192 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 71) İçindekiler: Tarihsel gelişim süreci içinde çocuk mahkemeleri ve sosyal inceleme raporları İngiltere de çocuk mahkemeleri ve sir uygulamaları Türkiye de çocuk mahkemeleri ve sir uygulamaları Bir sosyal hizmet etkinliği olarak sir Çocuk Mahkemesi ve sosyal inceleme raporları araştırması üzerine inceleme. ISBN: Çocuk mahkemeleri-türkiye. 2.Çocuk mahkemeleri-sosyal inceleme. 10

13 C Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarı Taslağı: Türkiye Ba rolar Birliği CMUK tasarısı komisyonu tarafından hazırla nan. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XXVI,246 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 69) İçindekiler: CMUK tasarı taslağı maddeler ve gerekçeler Türkiye Barolar Birliği alternatif CMUK tasarısı na ilişkin tartışma notları. ISBN: CMUK tasarısı. 2.Tasarılar-Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu A Ayan, Serkan Evlilik Birliğinin korunması/ Serkan Ayan. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XX,356 s.: 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 58) Kaynakça: s. İçindekiler:Genel olarak evlilik birliğinin korunması ve evlilik bir liğinde eşlerin yükümlülükleri Türk Medeni Kanunu nun, eşler arasında bir uyuşmazlık doğmasından önce de uygulanabilecek olan evlilik birliğini koruyucu hükümleri Eşler arasında bir uyuşmazlık doğmasından sonra uygulanabilecek hükümler Türk Medeni Kanunu nun evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacıyla açılmış bir davanın görüldüğü sırada uygulanabilecek olan evlilik birliğini koruyucu diğer hükümleri 4320 sayılı ailenin korunmasına dair Kanun un, evlilik birliğinin korunması amacıyla, hâkimin müdahalesine ilişkin hükümleri. ISBN: Aile hukuku. 11

14 S Sekseninci yılında Türkiye Cumhuriyeti sempozyumu 31 Ekim-1 Kasım 2003, Ankara. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VII,421 s.: 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 57) İçindekiler: Cumhuriyet/Mümtaz Soysal [ve başkl.] Siyaset ve uluslararası ilişkiler/ Gündüz Aktan [ve başkl.] Cumhuriyet in 80. yılında ekonomi/ Yakup Kepenek [ve başkl.] 80. yılda sanat/ Sevda Şener [ve başkl.] Cumhuriyet ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türk hukuku/zeki Ekmen [ve başkl.] Bilim ve eğitim/ Zeki Ekmen [ve başkl.] Zeki Ekmen [ve başkl.] Dünden yarına üniversite/ Gencay Şaylan [ve başkl.] ISBN: Türkiye-Siyaset ve devlet yönetimi-tarih. 2.Türkiye Cumhuriyeti tarihi M Mardin: İnsanlığın ortak malvarlıklarına saygı hakkı ve kültürel mirası yaşatarak koruma. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VI,300 s.: renkli resim; 20X25 cm. ( Türkiye Barolar Birliği yayınları; 61. Kültür serisi;1) İçindekiler: İnsanlığın ortak mal varlıklarına saygı hakkı Kültürel mirası yaşatarak koruma Kent yoksulluğuna bir çözüm: Tarihsel çevrelerin sürdürülebilir korunması Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu-- Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme Kültür ithal ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili sözleşme Avrupa mimari mirasının korunması sözleşmesi Avrupa arkeolojik mirasının korunması sözleşmesi. 1.Mardin-Türkiye. 12

15 TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN YAYINLAR İ Türkiye-Avrupa Birliği ilerleme raporu: (Panel) 1 Kasım Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, [2004]. 83 s.; 19X13,5 cm. 1.Türkiye-Dış ilişkiler-avrupa Birliği. 2. Avrupa Birliği T Türkiye de siyasî yapılanma ve temel siyasî sorunlar sempozyum Şubat 2000, Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birli ği, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, s.: 13,5X19,5 cm. İçindekiler: Neden başkanlık hükümeti/ Burhan Kuzu-- Siyasal rejim türleri ve Türkiye de siyasal rejimin geleceği/ Süheyl Batum Hükümet sistemleri, anayasa ve demokrasi/ergun Özbudun Yabancı ülkelerdeki uygulamalar: İsrail örneği/ Shlomo Avineri ABD örneği/ Paul Rundquist Demokratik sol parti/ Süleyman Yağız Milliyetçi Hareket Partisi/ Şevket Bülend Yahnici Demokrasi mi?bürokratik holigarşi mi?/ Bahri Zengin Anavatan Partisi/ Nejat Arseven Doğru Yol Partisi/Ahmet İyimaya Cumhuriyet Halk Partisi/ Oya Aralsı. 1.Türkiye-Siyaset ve yönetim. 320 P264 [1999] Parlamenter rejimin dünü, bugünü, yarını (6 Haziran 1999). Siyasal etik (5 Kasım 1999). Verimlilik Kültürü (15 Aralık 1999): [Panel]. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, [1999]. 13

16 75 s.: 13,5X19,5 cm. İçindekiler:Türkiye de parlamento/ Dursun Ali Akbulut Türkiye de seçim sistemleri ve seçim sonuçları/erol Tuncer Siyasî etik üzerine/ Aydın Tuğ Siyasal etik/ Zeki Çeliker [ve başkl.] Verimlilik kültürü/ Zeki Çeliker [ve başkl.] 1.Parlamenter rejim-türkiye 2.Siyaset-Verimlilik S Soğuk savaş sonrası yeni dönemde Türk dış politikasında temel yaklaşımlar: Panel 12 Kasım 2001 Ankara. Türk Parlamen terler Birliği, Türk Dış Politika Enstitüsü. Ankara: s.; 17.5 cm. İçindekiler: Marjinallikten merkeze Türkiye/ Seyfi Taşhan Türkiye nin jeopolitiği, güvenliği ve milli güç/ Doğu Aktulga Anadolu jeopolitiğinin tarihi süreci/ Halil İnalcık Yeni dönemde Balkanlar ve Kafkasya nın önemi/ Ali Hikmet Alp Türkiye- ABD i- lişkilerinin geleceği/ Şükrü Elekdağ Türkiye-ABD& ilişkilerinin geleceği / Ali Lütfü Karaosmanoğlu Türkiye- AB ilişkilerinin geleceği/kârman İnan-- Türkiye- AB ilişkilerinin geleceği/ Hüseyin Bağcı Türkiye-Türk dünyası ilişkilerinin geleceği/ Namık Kemal Zeybek 1.Türkiye-Dış ilişkiler K Küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde Türk Kamu yöne timi: Sempozyum 30 Mart 2002, Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s. : 17 cm. İçindekiler: İdarenin yeniden yapılanması gereği ve cumhuriyet döneminde idari reform çalışmaları/ Turgay Ergun Küreselleşmenin Türk kamu yönetimi üzerindeki etkileri, saydam- 14

17 lık, yeni etik anlayışı, kalite yönetimi/ Gencay Şaylan Avrupa Birliği süreci ve kamu yönetimi/ Ömer Bozkurt Değişim sürecinde yerel yönetimler/ Birgül Ayman Güler Siyasi Partilerimizin kamu yönetiminin yeniden yapılanması ile görüşleri 1.Kamu yönetimi-türkiye. 2.Kamu yönetimi-türkiye- Küreselleşme. 3.Kamu yönetimi-türkiye-avrupa Birliği A Avrupa ortak değerleri ve Avrupa Anayasasının temel taşları: Kolokyum 19 Ocak 2002, Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.; 13X19,5 cm. İçindekiler: Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Ali Bozer, Ekonomik açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Volkan Vural Siyasi açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Füsun Arsava Sosyal açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Tekin Akıllıoğlu Kültürel açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Bozkurt Gücvenç Avrupa anayasasının temel taşları ve Türkiye Anayasası/ Günseli Özkaya Avrupa Birliği nin anayasal temel taşları/ Sanem Baykal Türkiye anayasasının batılı anlayış açısından değerlendirilmesi/ Nemci Yüzbaşıdğlu Gelecekteki Avrupa Anayasası muvacehesinde Türk Anayasasının alacağı şekil/ Haluk Günuğur. 1.Anayasa-Avrupa S Siyasî partiler ve seçim kanunları Sempozyum 8-9 Haziran 2001 Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s. ; 13,5X19,5 cm. İçindekiler: Parti içi demokrasi ve genel başkanlar ile başkanlık divanlarının yetkileri ve süreleri/ Atilla Özer Siyasi partilerin ve adayların devlet yardımları dahil finansmanı/ Ömer Faruk Gençkaya Siyasi partilerin mali kaynakları/ İtler Turan Yargısal 15

18 denetim dahil siyasi partilerin denetimi/ Sedat Akay Anayasa nın 67. maddesinin son fıkrasına Anayasa Mahkemesinin bakışı/ Nemci Yüzbaşıoğlu Seçim sistemleri ve seçim kanunlarının temel esasları/ Ersin Kalaycıoğlu Bugüne kadar yapılmış seçimlerin değerlendirilmesi/ Erol Tuncer. Milletvekili seçimlerinin aday tespit usulleri ve ön seçim/ Kemal Bağcıoğlu Tercih hakkı, karma liste, partilerin müşterek listeler ile seçime girmeleri/ Özer Gürbüz. 1.Seçimler-Hukuk ve mevzuat-türkiye. 2.Siyasal partiler- Hukuk ve mevzuat-türkiye. 328 A Avrupa siyasî kuruluşlarında parlamenterliğin boyutları konulu panel 24 Ocak Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.; 13,5X19,5 cm. 1.Parlamenterler-Avrupa C Cumhuriyetimizin 75. yılında parlamenter sistemimizin bugünü ve yarını: 21. yüzyılda nasıl bir Türkiye (26 Eylül 1998): [Konferans]. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.: 13,5X19,5 cm. 1.Türk parlamentosu 16

19 İ Türkiye-Avrupa Birliği İlerleme raporu 1 Kasım 2004 TBMM, Ankara: Panel. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, III,83 s.; 13,5X19,5 cm. 1.Avrupa Birliği-Türkiye T Tarih boyunca Türk Ermeni ilişkileri Nisan 2001, TBMM Ankara: Sempozyum. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.; 13,5X19,5 cm. İçindekiler: Tarihi boyut/ Kamuran Gürün, ;Türkkaya Ataöv, İlber Ortaylı, Taner Timur Askeri boyut/ Hüseyin Işık, İhsan Sakarya, Yücel Aktar Hukuki boyut/ Pulat Tacar, Gündüz Aktan Siyasi boyut/ Şükrü Elekdağ, Bülent Akarcalı, Ömer Lütem, Bilal Şimşir Arşiv ve belgeler boyutu/ Yusuf Halaçoğlu, Yavuz Ercan, Hüseyin Çelik, Doğu Perinçek, Aytunç Altındal, Yusuf Sarınay, Oktay Ekşi Yabancı gözüyle Türks-Ermeni İlişkileri/ Cafer Tayyar Sadıklar, Salih Baklacı, Kalina Antatinova Belova, Gennadioviç Starçenkov, Selahi Sonyel. 1.Ermeniler-Türkiye-Tarih. 2.Ermeni sorunları-türkiye. 17

20 BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN YAYINLAR 909 S Sander, Oral Siyasi tarih: İlkçağlardan 1918 e/ Oral Sander. 12. baskı. Ankara: İmge Kitabevi, s.;13,5x19,5 cm. İçindekiler:Tarih nedir? Siyasi tarih nedir? XIX. Yüzyıla kadar dünya tarihinin ana hatları Devrimler dönemi ( ) Endüstri devrimi ve sonuçları Birinci dünya savaşı na nasıl gidildi? ISBN : Siyasi tarih-ilkçağ L Lewis, Bernard Modern Türkiye nin doğuşu/ Bernard Lewis; İngilizceden çevi ren Metin Kıratlı. 9.baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, XVI, 541 s.: 1 yatık katlı harita; 24 cm. ( AKDTYK Türk Tarih Kurumu yayınları; IV..Dizi-Sa.8 8 ). Bibliyografya:[481]-[505] s. İndeks: s. ISBN: X 1.Türk tarihi-20. yüzyıl. 2.Türkiye Cumhuriyeti tarihi D Dündar, Can Gölgedekiler/ Can Dündar. 10. baskı. Ankara: İmge Kitabevi, s.; 13X190,5 cm. ISBN: Türkiye-Tarih-Kurtuluş Savaşı, Biyografi. 18

21 658 İ İzgören, Ahmet Şerif İş yaşamında 100 Kanguru: Sistem Liderliği/ Ahmet Şerif İzgören. 13. basım. -- Ankara: Elma Yayınevi, s. : resim, şekil grafik; 21 cm. Kaynakça: 286 s. ISBN: Liderlik. 2.İş yaşamı. 3.Yönetim bilimi. 4.İnsan kaynakları. 5.Personel yönetimi. 6.Sistem analizi-işletmeler A Aydoğan, Metin Bitmeyen oyun: Türkiye yi bekleyen tehlikeler/ Metin Aydoğan. 8. basım. İzmir: Kum Saati Yayıncılık, s.; 21 cm. (Kum Saati Yayıncılık; Araştırma/İnceleme dizisi; ) Kaynakça: s. İçindekiler: Yeni bir yüzyıla girerken ABD ile anlaşmak Batı zor durumda Uluslar arası gerilimler ve borçlanmanın gerçek yüzü Tarımda barbarlık Batı nın ırkçılığı Eski oyunlar ve Batı nın demokratlığı IMF ile siyaset Ulus devlet ve tahkim Sanayi ve sağlıkta atılımlar Uluslararası şirketler Özelleştirme ve KİT satışları Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği nin kısa öyküsü Batı da korunan devlet. ISBN: Türkiye-Siyaset ve devlet yönetimi-tarih. 2.Türkiye-tarihsiyasi. 3. Özeleştirme-Türkiye. 4.Türkiye-Dış ilişkiler. 19

22 330 C Canpolat, Naci Mucizede fırtına : Doğu Asya da ekonomik büyüme ve bunalım/ Naci Canpolat. Ankara: Ekonomik Araştırmalar Merkezi, s.; 20 cm. (Ekonomik Araştırmalar Merkezi yayınları; no. 16) Kaynakça: s. ISBN: İçindekiler: Büyüme ve bunalım Ülke deneyimleri: Tayland, Malezya, Endonezya, Kore. 1.Ekonomi-Doğu Asya 2.Özelleştirme-Doğu Asya 3.Mali krizler-doğu Asya S Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Sosyal demokrat yaklaşımlar/ Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES); editör Aydın Cıngı. İstanbul: Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES); s.; 19,5 cm. İçindekiler: Sosyal demokrasinin temel kavramları ve tarihsel gelişimi/ Yurdakul Fincancıoğlu Türkiye de sosyal demokrasinin gelişimi ve CHP/ Mehmet Kabasakal Sosyal Demokraside Siyaset biçimi ve yöntemi, örgütlenme, uluslararası işbirliği/ Ercan Karakaş Sosyal demokrasinin ekonomi programı anlayışı/taner Berksoy Sosyal demokrasi ve küreselleşme/ Burhan Şenatalar Sosyal refah devleti: Kimi için umut kimi için kaygı kaynağı/ Meryem Koray Sosyal demokrasi, insan hakları ve birey/ Zafer Üskül Kültür, kimlik, kültürel haklar/ Aydın Uğur Kadınlar, siyaset ve demokrasi/ Fatmagül Berktay Uluslar arası barış ve güvenlik/ Mensur Akgün Dünya düzeni, global olgu ve eğilimler, AB parti sistemi/ Aydın Cıngı ISBN: Sosyal Demokrasi 2.Cumhuriyet Halk Partisi. 20

23 K Kovancı, Onur Kapitalizm, yoksulluk ve yoksullukla mücadele tarihsel bir deneyim: İngiliz yoksul yasaları/ Onur Kovancı. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı, s. : resim, tıpkı basım; 13,5X19,5 cm. (Mülkiyeliler Birliği Vakfı yayınları tezler dizisi; 14) Eser, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Kaynakça: s. İçindekiler: Bir insancılık örneği: Paternalist himayecilik Laissez-Faire ve yoksulluğun ideolojisi Yoksul yasası reformunun düşünsel temelleri Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jeremy Bentham Yeni Yoksul Yasası Hayır anlayışından sosyal devlete. ISBN: Yoksulluk-İngiltere. 2.İngiltere-Anayasa. 3.Hukuk-İngiltere S Sarıibrahimoğlu, Y. Selim Ülkelerin kaderine IMF i ortak edenler/y.selim Sarıibrahimoğlu. 2. baskı. -- Ankara: [yayl.y.], s.: resim; 24 cm. İçindekiler: Arjantin izlenimleri ve IMF IMF ile ilgili sorunları çözmek için ne yapılmalı Türkiye de bankacılık hataları ve Gümrük Birliği. 1.Uluslararası Para Fonu 2.International Monetary Fund 3.Türkiye- Dış ekonomik ilişkiler 4.Türkiye ekonomi politikası. 21

24 A Aktan, Coşkun Can Yeni ekonomi ve yeni rekabet/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vu ral.-- Ankara: Türkiye İşveren sendikaları konfederasyonu, s. : tablo, şekil, grafik.; 24 cm. (Rekabet dizisi;1. Yayın no; 253) Kaynakça: s. ISBN: Rekabet. 2.Rekabet-Ekonomi 3.Üretim ekonomisi 4.Uluslararası rekabet A Aktan, Coşkun Can Rekabet gücü ve rekabet stratejileri/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural. Ankara: Türkiye İşveren sendikaları konfederasyonu, s.: tablo, şekil; 24 cm. (Rekabet dizisi; 2). Kaynakça: s. ISBN: Rekabet. 2.Rekabet-Ekonomi. 3.Üretim ekonomisi D Duru, Bülent Kıyı politikası: Kıyı yönetiminde bütünleşik yaklaşımlar ve ulusal kıyı politikası/ Bülent Duru. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı, s. ; 20 cm. (Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları; 29). Kaynakça: s. Eser, 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu yönetimi ve siyaset bilimi anabilim Dalı nda Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. ISBN: Kıyılar. 2.Kıyı koruması. 22

25 Ö Ögel, Bahaeddin Türk kültür tarihine giriş/ Bahaeddin Ögel. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, cilt: resim, şekil; 19 cm. [Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 638. Kültür eserleri dizisi; 46) Cilt sonlarında dizin var. İçindekiler: 1.C.:Türklerde köy ve şehir hayatı: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde ziraat kültürü: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde ev kültürü: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde yemek kültürü: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde giyecek ve süslenme: Göktürklerden Osmanlılara 1.Kültür-Türk tarihi. 2.Türk halkları-tarih. 3.Türkler-Sosyal yaşam ve adetler-asya. 4.Etnoloji-Asya G Göker, Yurdagün Son kararınız mı?/ Yurdagün Göker. Ankara: Avrasya-Bir Vakfı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, III,179 s.; 20 cm. ISBN: Avrupa Birliği-Türkiye-Karikatür. 2.Türkiye-Uluslar arası ilişkiler-karikatür K265 [2003] Karikatür sosyoloji ve insan hakları=cartoon and sociology and human rights: Ankara 9. Uluslararası karikatür festivali 2-6 Mayıs 2003= Ankara 9. International cartoon festival 2-6 May Ankara: Karikatür Vakfı, [2003]. 101,[29] s.: karikatür, resim, şekil; 27 cm. 1.İnsan hakları-karikatür. 2.Sosyoloji-Karikatür 23

26 K265 [2003] Karikatür ve mizah=cartoon and humour: Ankara 10. Uluslararası karikatür festivali 7-11 Mayıs 2004 = Ankara cartoon festival 7-11 May Ankara: Karikatür vakfı, [2004]. 136,[28] s.: karikatür, resim, şekil; 27 cm. 1.Mizah- Karikatür T Sanal, Türker Türkiye nin hükümetleri muvakkat encümen den 55. hükümete: 1Muvakkat Encümen, 5 İcra Vekilleri Heyeti, 55 Hükümet, 23 Başba kan, 722 Bakan/ Türker Sanal. Ankara: [yayl.y.], XII, 345 s.; 24 cm. Kaynakça: s. 1.Türkiye-Siyaset ve devlet yönetimi. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi E Ermeniler: sürgün ve göç/ Hikmet Özdemir [ve başkl.]. 2. basım.-- Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; XVI. Dizi-Sa.1001) Bibliyografya:[195]-210 s. Dizin: [211]-223 s. ISBN: Ermeniler-Osmanlı İmparatorluğu. 2.Tehcir-Ermeniler. 3.Göçler-Ermeniler. 24

27 H Halaçoğlu, Yusuf Facts on the relocation of Armenians ( )/ Yusuf Halaçoğlu. Ankara: Turtish Historical Society, İx, 137, [42] s.; 24 cm. ( Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History publications of Turkish Historical Society; Serial XVI.-No.94) ISBN: Ermeni sorunu K Kurumahmut, Ali Two twilight zones in the Aegean: (un) forgotten Turkish Islands= Ege de gri bölgeler: unutul (may)an Türk adaları/ Ali Kurumahmut, Sertaç Hami Başeren. Ankara: Turkish Historical Society, Vii, 87 s.: 5 katlı harita; 24 cm. ( Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History. Publications of Turkish Historical Society; Serial VII-No.220). Kaynakça: [89]-90 s. Dizin: [75]-79 s. ISBN: Türkiye-Dış ilişkiler-yunanistan. 2.Yunanistan-Dış ilişkiler- Türkiye. 3. Ege Adaları-Türkiye. 25

28 K Kocaeli Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezi nin ortaklaşa düzenledikleri Atatürk ün Cumhuriyet in İlânından Son raki Hedefleri Sempozyumu bildirileri 4-6 Haziran 1998, İzmit/ [Yayına Hazırlayan Çetin Baytekin, Berna Türkdoğan]. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, s.; 24 cm. İçindekiler: Evrensel önder ve Büyük Türk Devrimcisi Atatürk ün temel hedefleri/ Cevat Aklan Atatürkçü düşüncede eğitim sistemi ve boyutları/ Ahmet Çoban Atatürk ün eğitim hedefleri/ Çetin Baytekin John Dewey ve Türkiye de ilköğretimde tarih öğretimi ( )/Bahri Ata-- Atatürkçü düşünce sisteminde kadın ve eğitimi/ Ahmet Çoban Kadın eğitiminin kalkınmadaki rolü/ Fahri Kayadibi Cumhuriyet dönemi kadın işgücü sorunları/ Buket Önal Atatürk devrimi sürecinde kıyafet devriminin yeri/ Şener Aksu Atatürk ün insan ve kadro yetiştirme politikası/ Haluk Dursun Yurdun efendisi köylüdür/ Hasan Erçelebi Musul sorunu/ Nuray Erdoğan, Gülcan Yılmaz ISBN: X 1.Atatürk, Mustafa Kemal Gazi-Türk tarihi Ç Çalık, Ramazan Alman basınında milli mücadele ve Mustafa Kemal Paşa ( )/ Ramazan Çalık. Ankara: [ Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü], s.; 24 cm. Kaynakça: s. Dizin: s. ISBN: Basın-Almanya. 2.Atatürk, M. Kemal- Kamuoyu. 3.Kurtuluş Savaşı, Kamuoyu. 26

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 2 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 B BAŞKANDAN

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Geçmişten Günümüze. Sayıştay Yayınları

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Geçmişten Günümüze. Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları Yayına Hazırlayanlar Doç. Dr. Recai AKYEL Uzman Denetçi Necip TOSUN Uzman Denetçi

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

2014 ten Satırbaşları

2014 ten Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2014 İçindekiler 2014 ten Satırbaşları 3 TÜSİAD, Türkiye yi geleceğe taşıyor. 3 Kurucular Protokolü 4 TÜSİAD ın Yapılanması 5 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 13

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) -6- TOPLANTIYA DAVETLİSİNİZ Yer: Tarih: Saat: Konuklar:

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) -6- TOPLANTIYA DAVETLİSİNİZ Yer: Tarih: Saat: Konuklar: ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) -6- TOPLANTIYA DAVETLİSİNİZ Yer: Tarih: Saat: Konuklar: Devlet ve Bireyin Sosyo-ekonomik Hak ve Yükümlülükleri Mülkiyet ve Miras www.tkmm.net 1

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı

Bilimsel TEMYİZ. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. NİSAN 2012 Sayı: 1 YHF

Bilimsel TEMYİZ. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. NİSAN 2012 Sayı: 1 YHF Bilimsel TEMYİZ YHF Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NİSAN 2012 Sayı: 1 Bilimsel TEMYİZ (BilTem) Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NİSAN 2012 SAYI: 1 Sahibi Yaşar Üniversitesi Hukuk

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı