Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: Ahmet Tatlı Şef Tel: H. İlgün Aydoğdu Kütüphaneci Tel: Hüsnüye Ağcakaya VHKİ Tel: Kütüphane Salonu Tel: Yayına Hazırlayan: H.İlgün Aydoğdu Baskı: Yayın İşleri Müdürlüğü Sayıştay Mensupları için bastırılmıştır. BU SAYIDA KİTAPLAR Satın alınan yayınlar 3 Türkiye Barolar Birliği 6 tarafından bağışlanan yayınlar Türk Parlamenterler Birliği tarafından bağışlanan yayınlar 13 Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bağışlanan yayınlar Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından bağışlanan yayınlar Bağışlanan diğer yayınlar Yılı İçerisinde Sayıştay Yayınlarından Çıkan Kitaplar 65 SÜRELİ YAYINLAR 66 Kütüphaneye gelen günlük gazeteler 73 Haberler 73

3 Kütüphane Bülteni Sayı: 8 KİTAPLAR

4 2

5 SATIN ALINAN YAYINLAR A Arter, Dennis R., Quality audits for improved performance/ Dennis R. Arter. 3 rd edition. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press publications, X,142 s.: şekil, çizelge; 24 cm. Sözlük: s İndeks: s. İçindekiler: Audit program manager Preparation Performance Reporting Follow- up and closure ISBN: Quality control-auditing M Mutluer, M. Kâmil Bütçe hukuku/ M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Xix,414 s.: şema, şekil; 24 cm. (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları; 99. Hukuk; 7) Bölüm sonlarında kaynakça var. İçindekiler: Bütçe hukuku : Genel bilgiler Kamu bütçesi Kamu kesimi ve kamu mali yönetimi Bütçenin hazırlanması ve TBMM de görüşülmesi Bütçenin uygulanması Merkezi yönetim bütçeleri dışında kalan bütçeler Kamu harcama hukuku Bütçenin denetim ve yargısı Bütçenin yargı denetimi (Sayıştay Denetimi) ISBN: Bütçe hukuku. 2.Budget-Law and legislation-turkey. 3.Budget-Turkey. 3

6 001.4 K Kurbanoğlu, S Serap Kaynak gösterme el kitabı/ S. Serap Kurbanoğlu. Ankara: ÜNAK, XIV, 176 s.; 24 cm. (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği yayınları; 4) İçindekiler: Kaynak göstermenin önemi ve kaynak gösterme biçimleri Künye hazırlamak Gönderme yapmak Alıntı yapmak Kaynakça hazırlamak. Kaynakça: Dizin: s. ISBN: X 1.Rapor yazma. 2.Araştırma Y Yüksel, Öznur İnsan kaynakları Yönetimi/ Öznur Yüksel. Ankara: Gazi Kita bevi, IX,286 s.; 24 cm. Kaynakça:[275]-286 s. İçindekiler:İnsan kaynakları yönetimi ilkeleri İnsan kaynağının sağlanması İnsan kaynağının yönlendirilmesi İnsan kaynağının eğitimi, geliştirilmesi ve ücretlendirilmesi--insan kaynakları yönetiminin geleceği. ISBN : İnsangücü planlaması. 2.İnsan sermayesi. 3.Personel yönetimi. 4

7 657.5 E Erdoğan, Melih Denetim/ Melih Erdoğan. Genişletilmiş ve güncelleştirilmiş 2. baskı. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, VI,316 s.: tablo, çizelge, resim, şekil; 24 cm. Kaynakça: s. İçindekiler: Denetime giriş ve finansal tabloların denetimi Denetimde önemlilik, risk ve kanıt kavramları Denetim süreci ve iç kontrolün anlaşılması Bilgisayar ortamında muhasebe denetimi Muhasebe denetiminde örnekleme Denetimin tamamlanması ve denetim raporu. ISBN: Muhasebe denetimi. 2.Muhasebe bilgi sistemleri 5

8 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN YAYINLAR 340 B Bilgi edinme hakkı : Panel 5 Mayıs 2004 Danıştay Genel Kurul Toplantı Salonu. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, X, 357 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 62) İçindekiler: Anayasa ve insane hakları bağlamında Bilgi Edinme Kanunu İdare ve ceza hukuku açısından Bilgi Edinme Hakkı Vergi, Ticaret Hukuku ve Bankacılık açısından Bilgi Edinme Hakkı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Başbakanlık Genelgesi Hükümet Tasarı ve Gerekçesi Avrupa Uyum Komisyonu Raporu ve Metni Adalet Komisyonu Raporu ve Metni TBMM Tutanakları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Ticari Sırlar Kanun Tasarısı Devlet Sırları Kanun Tasarısı ISBN: Bilgi edinme hakkı-hukuk ve mevzuat-türkiye. 2.Dilekçe hakkı-türkiye A Anayasa Reformları ve Avrupa Anayasası : Uluslararası toplantı. Ankara: Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayın; no. 2) İçindekiler: Avrupa Birliği ve üyeleri arasında Yetkilerin Pay laşı mı/ Jean-Paul Jacqué Yunan Anayasasındaki yeni değişiklikler/ Antonis Pantélis Türkiye de Anayasal Reformlar üzerine/ İbrahim Ö. Kaboğlu Avrupa için bir anayasa kaleme alınması/ Francis Delpérée Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi-TBB( Hak ve özgürlükler yönünden 2001 Anayasa 6

9 değişikliği ve TBB Anayasa önerisi/ Fazıl Sağlam Yasama/Yürütme ilişkileri/ Yavuz Sabuncu Yargı Yetkisi/ Yılmaz Aliefendioğlu Oluşturulmakta olan Avrupa Anayasası doğrultusunda 1982 Anayasasında yapılması gereken değişiklikler/ Necmi Yüzbaşıoğlu. 1.Anayasa hukuku-avrupa federasyonu. 2.Avrupa federasyonu B Başkanlık sistemi/ Yayına hazırlayan Teoman Ergül. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VIII,219 s.; 24 cm.(türkiye Barolar Birliği yayınları; 77) İçindekiler: Türkiye de hükümet sistemi değişikliği tartışmaları: Olanaklar ve Olasılıklar üzerine bir çalışma notu/ Özdemir Özok, Levent Gönenç Başkanlık Rejimi: Türkiye nin diktatörlük tehdidiyle sınavı/ Ersin Kalaycıoğlu Türkiye de başkanlık ve yarı başkanlık rejimi tartışmaları: ylları arasında basına yansıyan öneri ve tepkilerden kesitler/ Bertil Emrah Oder Türkiye de başkanlık ve yarı başkanlık sistemine geçmesi düşünülmeli midir?/ Erdal Onar Başkanlık sistemi tartışmaları/ Ergun Özbudun Başkanlık sistemi sevdası: Zayıf Temelli bir özlem/ İlter Turan Başkanlık sistemleri: Türkiye için bir değerlendirme/serap Yazıcı TBMM Bütçe görüşmelerinde Başkanlık sistemi (2004) TBB Uluslararası hukuk Kurultayı nda Başkanlık Sistemi (2001) ISBN: X 1.Başkanlık sistemi. 350 K Kamu yönetimi: Panel 12 Aralık 2003 Ankara Danıştay Genel Kurul Salonu. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VI,298 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 54) İçindekiler: Kamu yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesi 7

10 sorunları ve çözüm önerileri/ İlhan Özay, Aytaç Durak, Dengir Mir, Mehmet Fırat, Mehmet Kesimoğlu, Taner Ayanoğlu Kamusal görev-yetkilerin yerel yönetimlere devri ve Üniter devlet ilkesi/ Sumru Çörtoğlu, İbrahim Kaboğlu, Süheyl Batum, Ali Ulusoy, Cüneyt Ozansoy Yerel yönetimlerde halk denetçiliği; gereksinim ve işlerlik/ Turgay Ergun, Hikmet Sami Türk, Tuncay Alemdaroğlu Kamu yönetimi ve denetim/ Mustafa Birden, Kızıltan Ulukavak, Atalay Ergüven, Feyzi Uluğ İkinci dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon/ Birgül A. Güler Kamu Yönetimi ve Kalite/ Esmeray Alacadağlı Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı hakkında görüşler/ Ankara Barosu nun raporu Kamu yönetiminde yeni dünya düzenine entegrasyon/ Mustafa Şahin 1.Kamu Yönetimi. 2.Kamu Yönetimi-Hukuk-Türkiye. ISBN: H Hukuk öğretimi ve hukukçunun eğitimi: Uluslararası toplantı Ankara Ocak Ankara: Türkiye Barolar Birliği, s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 59) İçindekiler: Hukuk eğitimine genel bakış/ Şahin Mengü, Özdemir Özok, Adnan Güriz, Hubert Rottleuthner, Hayrettin Ökçesiz Hukuk İlintili Yurttaşlık eğitimi/ İpek Gürkaynak, Dilek Gözütok, Tufan Erhürman Hukuk Fakültelerinde öğretim; yönetimin değerlendirilmesi, programın analizi, kadrolar ve öğrenci profile/ Sait Güran Hukukta aktif eğitim/ Hakan Pekcanıtez Fransa da hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Hans Heiner Kuhne Yunanistan da hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Antolis Pantelis İtalya da hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Frédérique Dreifuss-Netter İngiltere de hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Julian Lonbay ABD de hukuk öğretimi, hukukçu eğitimi ve sorunları/ Axel Gehringer Avukatlık stajı ve stajyerin eğitimi/ Semih Güner Adli yargıda hakim ve savcı adaylarının ve adalet akademisi eğitimi/ Fatma Çamlıbel Adli yargıda hakim ve savcı adaylarının eğitimi/ Salih Er 1.Hukuk. 2.Hukuk eğitimi. 8

11 G Gülmez, Mesut Birleşmiş milletler sisteminde insan haklarının korunması/ Mesut Gülmez. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XXX,IV,541 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 60) İçindekiler: Uluslararası kuruluşlar ve genel olarak uluslararası koruma Uluslararası korumanın doğuşu, dayanakları ve koruma yöntemlerine toplu bakış Uluslararası çalışma örgütü koruma ve denetim yöntemleri Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür örgütü koru türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemleri Birleşmiş Milletler koruma yöntemlerine toplu bakış Her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemleri Apartheid suçunun kaldırılması ve cezalandırılması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemi Ekonomik sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemi Kadınlara karşı tüm ayrımcılık biçimlerinin kaldırılması sözleşmesi ve koruma yöntemleri İşkenceye ve başka zalimce, insanlıkdışı ya da onur kırıcı ceza ya da davranışlara karşı sözleşme ve koruma yöntemleri Çocuk hakları sözleşmesi ve koruma yöntemi Tüm göçmen işçilerin ve aile üyelerinin korunması uluslararası sözleşmesi ve koruma yöntemleri Uluslararası Ceza Mahkemeleri ISBN: İnsan hakları. 2.Birleşmiş Milletler- İnsan hakları. 340 İ İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantı 7-8 Mart Ankara: Türkiye Barolar Birliği, s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 52) İçindekiler:Medeni yargılama hukukunda istinafın yeri Türk Medeni Yargılama Hukunda bölge adliye mahkemelerinin işlevi Ceza Yargılama Hukunda İstinafın yeri Türk Ceza Yargılama Hukukunda bölge adliye mahkemelerinin işlevi Ceza Yargılamasında istinaf/ Erdener Yurtcan Bölge Adliye Mahkemelerinde uygulanacak usul: (Hukuk davaları açısından)/ Halûk Konuralp Teksif ilkesi 9

12 açısından istinaf/ Nevhis Deren-Yıldırım Kanun yolu olarak istinaf/ M.Kâmil Yıldırım Membre du conseil supérieur de la magistrature français/ Valéry Turcey Appellate courts in civil law judgement- German model: First degree appellate court in germany/ Ekkehard Becker-Eberhard TBMM Genel Kurulu nda yürütme ve yürürlük maddeleri dışında kabul edilmiş yasa tasarıları. ISBN: Mahkemeler. 2.Mahkemeler-Hukuk. 340 T Türkiye Barolar Birliği ve Baro başkanlarının Avrupa Barolar Konseyi (CCBE) nin resmi davetlisi olarak Paris, Strazburg ve Brüksel deki mesleki inceleme ve ziyaretleri Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XIII,150 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 80) ISBN: Türkiye Barolar Birliği U Uluğtekin, S. Sevda Çocuk Mahkemeleri ve sosyal inceleme roporları/ S. Sevda Uluğtekin. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XVI,192 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 71) İçindekiler: Tarihsel gelişim süreci içinde çocuk mahkemeleri ve sosyal inceleme raporları İngiltere de çocuk mahkemeleri ve sir uygulamaları Türkiye de çocuk mahkemeleri ve sir uygulamaları Bir sosyal hizmet etkinliği olarak sir Çocuk Mahkemesi ve sosyal inceleme raporları araştırması üzerine inceleme. ISBN: Çocuk mahkemeleri-türkiye. 2.Çocuk mahkemeleri-sosyal inceleme. 10

13 C Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarı Taslağı: Türkiye Ba rolar Birliği CMUK tasarısı komisyonu tarafından hazırla nan. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XXVI,246 s.; 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 69) İçindekiler: CMUK tasarı taslağı maddeler ve gerekçeler Türkiye Barolar Birliği alternatif CMUK tasarısı na ilişkin tartışma notları. ISBN: CMUK tasarısı. 2.Tasarılar-Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu A Ayan, Serkan Evlilik Birliğinin korunması/ Serkan Ayan. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, XX,356 s.: 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 58) Kaynakça: s. İçindekiler:Genel olarak evlilik birliğinin korunması ve evlilik bir liğinde eşlerin yükümlülükleri Türk Medeni Kanunu nun, eşler arasında bir uyuşmazlık doğmasından önce de uygulanabilecek olan evlilik birliğini koruyucu hükümleri Eşler arasında bir uyuşmazlık doğmasından sonra uygulanabilecek hükümler Türk Medeni Kanunu nun evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacıyla açılmış bir davanın görüldüğü sırada uygulanabilecek olan evlilik birliğini koruyucu diğer hükümleri 4320 sayılı ailenin korunmasına dair Kanun un, evlilik birliğinin korunması amacıyla, hâkimin müdahalesine ilişkin hükümleri. ISBN: Aile hukuku. 11

14 S Sekseninci yılında Türkiye Cumhuriyeti sempozyumu 31 Ekim-1 Kasım 2003, Ankara. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VII,421 s.: 24 cm. (Türkiye Barolar Birliği yayınları; 57) İçindekiler: Cumhuriyet/Mümtaz Soysal [ve başkl.] Siyaset ve uluslararası ilişkiler/ Gündüz Aktan [ve başkl.] Cumhuriyet in 80. yılında ekonomi/ Yakup Kepenek [ve başkl.] 80. yılda sanat/ Sevda Şener [ve başkl.] Cumhuriyet ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türk hukuku/zeki Ekmen [ve başkl.] Bilim ve eğitim/ Zeki Ekmen [ve başkl.] Zeki Ekmen [ve başkl.] Dünden yarına üniversite/ Gencay Şaylan [ve başkl.] ISBN: Türkiye-Siyaset ve devlet yönetimi-tarih. 2.Türkiye Cumhuriyeti tarihi M Mardin: İnsanlığın ortak malvarlıklarına saygı hakkı ve kültürel mirası yaşatarak koruma. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, VI,300 s.: renkli resim; 20X25 cm. ( Türkiye Barolar Birliği yayınları; 61. Kültür serisi;1) İçindekiler: İnsanlığın ortak mal varlıklarına saygı hakkı Kültürel mirası yaşatarak koruma Kent yoksulluğuna bir çözüm: Tarihsel çevrelerin sürdürülebilir korunması Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu-- Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme Kültür ithal ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili sözleşme Avrupa mimari mirasının korunması sözleşmesi Avrupa arkeolojik mirasının korunması sözleşmesi. 1.Mardin-Türkiye. 12

15 TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN YAYINLAR İ Türkiye-Avrupa Birliği ilerleme raporu: (Panel) 1 Kasım Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, [2004]. 83 s.; 19X13,5 cm. 1.Türkiye-Dış ilişkiler-avrupa Birliği. 2. Avrupa Birliği T Türkiye de siyasî yapılanma ve temel siyasî sorunlar sempozyum Şubat 2000, Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birli ği, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, s.: 13,5X19,5 cm. İçindekiler: Neden başkanlık hükümeti/ Burhan Kuzu-- Siyasal rejim türleri ve Türkiye de siyasal rejimin geleceği/ Süheyl Batum Hükümet sistemleri, anayasa ve demokrasi/ergun Özbudun Yabancı ülkelerdeki uygulamalar: İsrail örneği/ Shlomo Avineri ABD örneği/ Paul Rundquist Demokratik sol parti/ Süleyman Yağız Milliyetçi Hareket Partisi/ Şevket Bülend Yahnici Demokrasi mi?bürokratik holigarşi mi?/ Bahri Zengin Anavatan Partisi/ Nejat Arseven Doğru Yol Partisi/Ahmet İyimaya Cumhuriyet Halk Partisi/ Oya Aralsı. 1.Türkiye-Siyaset ve yönetim. 320 P264 [1999] Parlamenter rejimin dünü, bugünü, yarını (6 Haziran 1999). Siyasal etik (5 Kasım 1999). Verimlilik Kültürü (15 Aralık 1999): [Panel]. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, [1999]. 13

16 75 s.: 13,5X19,5 cm. İçindekiler:Türkiye de parlamento/ Dursun Ali Akbulut Türkiye de seçim sistemleri ve seçim sonuçları/erol Tuncer Siyasî etik üzerine/ Aydın Tuğ Siyasal etik/ Zeki Çeliker [ve başkl.] Verimlilik kültürü/ Zeki Çeliker [ve başkl.] 1.Parlamenter rejim-türkiye 2.Siyaset-Verimlilik S Soğuk savaş sonrası yeni dönemde Türk dış politikasında temel yaklaşımlar: Panel 12 Kasım 2001 Ankara. Türk Parlamen terler Birliği, Türk Dış Politika Enstitüsü. Ankara: s.; 17.5 cm. İçindekiler: Marjinallikten merkeze Türkiye/ Seyfi Taşhan Türkiye nin jeopolitiği, güvenliği ve milli güç/ Doğu Aktulga Anadolu jeopolitiğinin tarihi süreci/ Halil İnalcık Yeni dönemde Balkanlar ve Kafkasya nın önemi/ Ali Hikmet Alp Türkiye- ABD i- lişkilerinin geleceği/ Şükrü Elekdağ Türkiye-ABD& ilişkilerinin geleceği / Ali Lütfü Karaosmanoğlu Türkiye- AB ilişkilerinin geleceği/kârman İnan-- Türkiye- AB ilişkilerinin geleceği/ Hüseyin Bağcı Türkiye-Türk dünyası ilişkilerinin geleceği/ Namık Kemal Zeybek 1.Türkiye-Dış ilişkiler K Küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde Türk Kamu yöne timi: Sempozyum 30 Mart 2002, Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s. : 17 cm. İçindekiler: İdarenin yeniden yapılanması gereği ve cumhuriyet döneminde idari reform çalışmaları/ Turgay Ergun Küreselleşmenin Türk kamu yönetimi üzerindeki etkileri, saydam- 14

17 lık, yeni etik anlayışı, kalite yönetimi/ Gencay Şaylan Avrupa Birliği süreci ve kamu yönetimi/ Ömer Bozkurt Değişim sürecinde yerel yönetimler/ Birgül Ayman Güler Siyasi Partilerimizin kamu yönetiminin yeniden yapılanması ile görüşleri 1.Kamu yönetimi-türkiye. 2.Kamu yönetimi-türkiye- Küreselleşme. 3.Kamu yönetimi-türkiye-avrupa Birliği A Avrupa ortak değerleri ve Avrupa Anayasasının temel taşları: Kolokyum 19 Ocak 2002, Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.; 13X19,5 cm. İçindekiler: Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Ali Bozer, Ekonomik açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Volkan Vural Siyasi açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Füsun Arsava Sosyal açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Tekin Akıllıoğlu Kültürel açıdan Avrupa ortak değerleri ve Türkiye/ Bozkurt Gücvenç Avrupa anayasasının temel taşları ve Türkiye Anayasası/ Günseli Özkaya Avrupa Birliği nin anayasal temel taşları/ Sanem Baykal Türkiye anayasasının batılı anlayış açısından değerlendirilmesi/ Nemci Yüzbaşıdğlu Gelecekteki Avrupa Anayasası muvacehesinde Türk Anayasasının alacağı şekil/ Haluk Günuğur. 1.Anayasa-Avrupa S Siyasî partiler ve seçim kanunları Sempozyum 8-9 Haziran 2001 Ankara. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s. ; 13,5X19,5 cm. İçindekiler: Parti içi demokrasi ve genel başkanlar ile başkanlık divanlarının yetkileri ve süreleri/ Atilla Özer Siyasi partilerin ve adayların devlet yardımları dahil finansmanı/ Ömer Faruk Gençkaya Siyasi partilerin mali kaynakları/ İtler Turan Yargısal 15

18 denetim dahil siyasi partilerin denetimi/ Sedat Akay Anayasa nın 67. maddesinin son fıkrasına Anayasa Mahkemesinin bakışı/ Nemci Yüzbaşıoğlu Seçim sistemleri ve seçim kanunlarının temel esasları/ Ersin Kalaycıoğlu Bugüne kadar yapılmış seçimlerin değerlendirilmesi/ Erol Tuncer. Milletvekili seçimlerinin aday tespit usulleri ve ön seçim/ Kemal Bağcıoğlu Tercih hakkı, karma liste, partilerin müşterek listeler ile seçime girmeleri/ Özer Gürbüz. 1.Seçimler-Hukuk ve mevzuat-türkiye. 2.Siyasal partiler- Hukuk ve mevzuat-türkiye. 328 A Avrupa siyasî kuruluşlarında parlamenterliğin boyutları konulu panel 24 Ocak Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.; 13,5X19,5 cm. 1.Parlamenterler-Avrupa C Cumhuriyetimizin 75. yılında parlamenter sistemimizin bugünü ve yarını: 21. yüzyılda nasıl bir Türkiye (26 Eylül 1998): [Konferans]. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.: 13,5X19,5 cm. 1.Türk parlamentosu 16

19 İ Türkiye-Avrupa Birliği İlerleme raporu 1 Kasım 2004 TBMM, Ankara: Panel. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, III,83 s.; 13,5X19,5 cm. 1.Avrupa Birliği-Türkiye T Tarih boyunca Türk Ermeni ilişkileri Nisan 2001, TBMM Ankara: Sempozyum. Ankara: Türk Parlamenterler Birliği, s.; 13,5X19,5 cm. İçindekiler: Tarihi boyut/ Kamuran Gürün, ;Türkkaya Ataöv, İlber Ortaylı, Taner Timur Askeri boyut/ Hüseyin Işık, İhsan Sakarya, Yücel Aktar Hukuki boyut/ Pulat Tacar, Gündüz Aktan Siyasi boyut/ Şükrü Elekdağ, Bülent Akarcalı, Ömer Lütem, Bilal Şimşir Arşiv ve belgeler boyutu/ Yusuf Halaçoğlu, Yavuz Ercan, Hüseyin Çelik, Doğu Perinçek, Aytunç Altındal, Yusuf Sarınay, Oktay Ekşi Yabancı gözüyle Türks-Ermeni İlişkileri/ Cafer Tayyar Sadıklar, Salih Baklacı, Kalina Antatinova Belova, Gennadioviç Starçenkov, Selahi Sonyel. 1.Ermeniler-Türkiye-Tarih. 2.Ermeni sorunları-türkiye. 17

20 BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN YAYINLAR 909 S Sander, Oral Siyasi tarih: İlkçağlardan 1918 e/ Oral Sander. 12. baskı. Ankara: İmge Kitabevi, s.;13,5x19,5 cm. İçindekiler:Tarih nedir? Siyasi tarih nedir? XIX. Yüzyıla kadar dünya tarihinin ana hatları Devrimler dönemi ( ) Endüstri devrimi ve sonuçları Birinci dünya savaşı na nasıl gidildi? ISBN : Siyasi tarih-ilkçağ L Lewis, Bernard Modern Türkiye nin doğuşu/ Bernard Lewis; İngilizceden çevi ren Metin Kıratlı. 9.baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, XVI, 541 s.: 1 yatık katlı harita; 24 cm. ( AKDTYK Türk Tarih Kurumu yayınları; IV..Dizi-Sa.8 8 ). Bibliyografya:[481]-[505] s. İndeks: s. ISBN: X 1.Türk tarihi-20. yüzyıl. 2.Türkiye Cumhuriyeti tarihi D Dündar, Can Gölgedekiler/ Can Dündar. 10. baskı. Ankara: İmge Kitabevi, s.; 13X190,5 cm. ISBN: Türkiye-Tarih-Kurtuluş Savaşı, Biyografi. 18

21 658 İ İzgören, Ahmet Şerif İş yaşamında 100 Kanguru: Sistem Liderliği/ Ahmet Şerif İzgören. 13. basım. -- Ankara: Elma Yayınevi, s. : resim, şekil grafik; 21 cm. Kaynakça: 286 s. ISBN: Liderlik. 2.İş yaşamı. 3.Yönetim bilimi. 4.İnsan kaynakları. 5.Personel yönetimi. 6.Sistem analizi-işletmeler A Aydoğan, Metin Bitmeyen oyun: Türkiye yi bekleyen tehlikeler/ Metin Aydoğan. 8. basım. İzmir: Kum Saati Yayıncılık, s.; 21 cm. (Kum Saati Yayıncılık; Araştırma/İnceleme dizisi; ) Kaynakça: s. İçindekiler: Yeni bir yüzyıla girerken ABD ile anlaşmak Batı zor durumda Uluslar arası gerilimler ve borçlanmanın gerçek yüzü Tarımda barbarlık Batı nın ırkçılığı Eski oyunlar ve Batı nın demokratlığı IMF ile siyaset Ulus devlet ve tahkim Sanayi ve sağlıkta atılımlar Uluslararası şirketler Özelleştirme ve KİT satışları Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği nin kısa öyküsü Batı da korunan devlet. ISBN: Türkiye-Siyaset ve devlet yönetimi-tarih. 2.Türkiye-tarihsiyasi. 3. Özeleştirme-Türkiye. 4.Türkiye-Dış ilişkiler. 19

22 330 C Canpolat, Naci Mucizede fırtına : Doğu Asya da ekonomik büyüme ve bunalım/ Naci Canpolat. Ankara: Ekonomik Araştırmalar Merkezi, s.; 20 cm. (Ekonomik Araştırmalar Merkezi yayınları; no. 16) Kaynakça: s. ISBN: İçindekiler: Büyüme ve bunalım Ülke deneyimleri: Tayland, Malezya, Endonezya, Kore. 1.Ekonomi-Doğu Asya 2.Özelleştirme-Doğu Asya 3.Mali krizler-doğu Asya S Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Sosyal demokrat yaklaşımlar/ Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES); editör Aydın Cıngı. İstanbul: Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES); s.; 19,5 cm. İçindekiler: Sosyal demokrasinin temel kavramları ve tarihsel gelişimi/ Yurdakul Fincancıoğlu Türkiye de sosyal demokrasinin gelişimi ve CHP/ Mehmet Kabasakal Sosyal Demokraside Siyaset biçimi ve yöntemi, örgütlenme, uluslararası işbirliği/ Ercan Karakaş Sosyal demokrasinin ekonomi programı anlayışı/taner Berksoy Sosyal demokrasi ve küreselleşme/ Burhan Şenatalar Sosyal refah devleti: Kimi için umut kimi için kaygı kaynağı/ Meryem Koray Sosyal demokrasi, insan hakları ve birey/ Zafer Üskül Kültür, kimlik, kültürel haklar/ Aydın Uğur Kadınlar, siyaset ve demokrasi/ Fatmagül Berktay Uluslar arası barış ve güvenlik/ Mensur Akgün Dünya düzeni, global olgu ve eğilimler, AB parti sistemi/ Aydın Cıngı ISBN: Sosyal Demokrasi 2.Cumhuriyet Halk Partisi. 20

23 K Kovancı, Onur Kapitalizm, yoksulluk ve yoksullukla mücadele tarihsel bir deneyim: İngiliz yoksul yasaları/ Onur Kovancı. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı, s. : resim, tıpkı basım; 13,5X19,5 cm. (Mülkiyeliler Birliği Vakfı yayınları tezler dizisi; 14) Eser, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Kaynakça: s. İçindekiler: Bir insancılık örneği: Paternalist himayecilik Laissez-Faire ve yoksulluğun ideolojisi Yoksul yasası reformunun düşünsel temelleri Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jeremy Bentham Yeni Yoksul Yasası Hayır anlayışından sosyal devlete. ISBN: Yoksulluk-İngiltere. 2.İngiltere-Anayasa. 3.Hukuk-İngiltere S Sarıibrahimoğlu, Y. Selim Ülkelerin kaderine IMF i ortak edenler/y.selim Sarıibrahimoğlu. 2. baskı. -- Ankara: [yayl.y.], s.: resim; 24 cm. İçindekiler: Arjantin izlenimleri ve IMF IMF ile ilgili sorunları çözmek için ne yapılmalı Türkiye de bankacılık hataları ve Gümrük Birliği. 1.Uluslararası Para Fonu 2.International Monetary Fund 3.Türkiye- Dış ekonomik ilişkiler 4.Türkiye ekonomi politikası. 21

24 A Aktan, Coşkun Can Yeni ekonomi ve yeni rekabet/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vu ral.-- Ankara: Türkiye İşveren sendikaları konfederasyonu, s. : tablo, şekil, grafik.; 24 cm. (Rekabet dizisi;1. Yayın no; 253) Kaynakça: s. ISBN: Rekabet. 2.Rekabet-Ekonomi 3.Üretim ekonomisi 4.Uluslararası rekabet A Aktan, Coşkun Can Rekabet gücü ve rekabet stratejileri/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural. Ankara: Türkiye İşveren sendikaları konfederasyonu, s.: tablo, şekil; 24 cm. (Rekabet dizisi; 2). Kaynakça: s. ISBN: Rekabet. 2.Rekabet-Ekonomi. 3.Üretim ekonomisi D Duru, Bülent Kıyı politikası: Kıyı yönetiminde bütünleşik yaklaşımlar ve ulusal kıyı politikası/ Bülent Duru. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı, s. ; 20 cm. (Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları; 29). Kaynakça: s. Eser, 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu yönetimi ve siyaset bilimi anabilim Dalı nda Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. ISBN: Kıyılar. 2.Kıyı koruması. 22

25 Ö Ögel, Bahaeddin Türk kültür tarihine giriş/ Bahaeddin Ögel. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, cilt: resim, şekil; 19 cm. [Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 638. Kültür eserleri dizisi; 46) Cilt sonlarında dizin var. İçindekiler: 1.C.:Türklerde köy ve şehir hayatı: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde ziraat kültürü: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde ev kültürü: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde yemek kültürü: Göktürklerden Osmanlılara Türklerde giyecek ve süslenme: Göktürklerden Osmanlılara 1.Kültür-Türk tarihi. 2.Türk halkları-tarih. 3.Türkler-Sosyal yaşam ve adetler-asya. 4.Etnoloji-Asya G Göker, Yurdagün Son kararınız mı?/ Yurdagün Göker. Ankara: Avrasya-Bir Vakfı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, III,179 s.; 20 cm. ISBN: Avrupa Birliği-Türkiye-Karikatür. 2.Türkiye-Uluslar arası ilişkiler-karikatür K265 [2003] Karikatür sosyoloji ve insan hakları=cartoon and sociology and human rights: Ankara 9. Uluslararası karikatür festivali 2-6 Mayıs 2003= Ankara 9. International cartoon festival 2-6 May Ankara: Karikatür Vakfı, [2003]. 101,[29] s.: karikatür, resim, şekil; 27 cm. 1.İnsan hakları-karikatür. 2.Sosyoloji-Karikatür 23

26 K265 [2003] Karikatür ve mizah=cartoon and humour: Ankara 10. Uluslararası karikatür festivali 7-11 Mayıs 2004 = Ankara cartoon festival 7-11 May Ankara: Karikatür vakfı, [2004]. 136,[28] s.: karikatür, resim, şekil; 27 cm. 1.Mizah- Karikatür T Sanal, Türker Türkiye nin hükümetleri muvakkat encümen den 55. hükümete: 1Muvakkat Encümen, 5 İcra Vekilleri Heyeti, 55 Hükümet, 23 Başba kan, 722 Bakan/ Türker Sanal. Ankara: [yayl.y.], XII, 345 s.; 24 cm. Kaynakça: s. 1.Türkiye-Siyaset ve devlet yönetimi. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi E Ermeniler: sürgün ve göç/ Hikmet Özdemir [ve başkl.]. 2. basım.-- Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; XVI. Dizi-Sa.1001) Bibliyografya:[195]-210 s. Dizin: [211]-223 s. ISBN: Ermeniler-Osmanlı İmparatorluğu. 2.Tehcir-Ermeniler. 3.Göçler-Ermeniler. 24

27 H Halaçoğlu, Yusuf Facts on the relocation of Armenians ( )/ Yusuf Halaçoğlu. Ankara: Turtish Historical Society, İx, 137, [42] s.; 24 cm. ( Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History publications of Turkish Historical Society; Serial XVI.-No.94) ISBN: Ermeni sorunu K Kurumahmut, Ali Two twilight zones in the Aegean: (un) forgotten Turkish Islands= Ege de gri bölgeler: unutul (may)an Türk adaları/ Ali Kurumahmut, Sertaç Hami Başeren. Ankara: Turkish Historical Society, Vii, 87 s.: 5 katlı harita; 24 cm. ( Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History. Publications of Turkish Historical Society; Serial VII-No.220). Kaynakça: [89]-90 s. Dizin: [75]-79 s. ISBN: Türkiye-Dış ilişkiler-yunanistan. 2.Yunanistan-Dış ilişkiler- Türkiye. 3. Ege Adaları-Türkiye. 25

28 K Kocaeli Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezi nin ortaklaşa düzenledikleri Atatürk ün Cumhuriyet in İlânından Son raki Hedefleri Sempozyumu bildirileri 4-6 Haziran 1998, İzmit/ [Yayına Hazırlayan Çetin Baytekin, Berna Türkdoğan]. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, s.; 24 cm. İçindekiler: Evrensel önder ve Büyük Türk Devrimcisi Atatürk ün temel hedefleri/ Cevat Aklan Atatürkçü düşüncede eğitim sistemi ve boyutları/ Ahmet Çoban Atatürk ün eğitim hedefleri/ Çetin Baytekin John Dewey ve Türkiye de ilköğretimde tarih öğretimi ( )/Bahri Ata-- Atatürkçü düşünce sisteminde kadın ve eğitimi/ Ahmet Çoban Kadın eğitiminin kalkınmadaki rolü/ Fahri Kayadibi Cumhuriyet dönemi kadın işgücü sorunları/ Buket Önal Atatürk devrimi sürecinde kıyafet devriminin yeri/ Şener Aksu Atatürk ün insan ve kadro yetiştirme politikası/ Haluk Dursun Yurdun efendisi köylüdür/ Hasan Erçelebi Musul sorunu/ Nuray Erdoğan, Gülcan Yılmaz ISBN: X 1.Atatürk, Mustafa Kemal Gazi-Türk tarihi Ç Çalık, Ramazan Alman basınında milli mücadele ve Mustafa Kemal Paşa ( )/ Ramazan Çalık. Ankara: [ Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü], s.; 24 cm. Kaynakça: s. Dizin: s. ISBN: Basın-Almanya. 2.Atatürk, M. Kemal- Kamuoyu. 3.Kurtuluş Savaşı, Kamuoyu. 26

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ESOGÜ İ İ B F YAZ OKULU TASLAK DERS PROGRAMI

ESOGÜ İ İ B F YAZ OKULU TASLAK DERS PROGRAMI 1.SINIF DERSLER 131211135 İşletme Matematiği I 6 Doç.Dr. Ayşe BAYAR A21 08.00-131111131 Genel Matematik I 4 Doç.Dr. Süheyla EKMEKÇİ A22 08.00-12.00 131311133-A Kamu Maliyesi I-A 6 Yrd.Doç.Dr. Semih BİLGE

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401 28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 09:30-10:30 ULS115 Hukukun Temel Kavramları 182 171 SHB105

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çeko1 08 : 0 9:0 0 8: - 9:00 : - 1 0:0 0 9: - :00 : 1 1:0 0 : - :00 : 1 2:0 0 : - :00 : 1 3:0 0 : - :00 : 1 4:0 0 : - :00 : 1 5:0 0 : - :00 : - :00 : - :00 rtesi Yrd. Doç. Dr. Esin Sayın A Matematik Yrd.

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

1 Temmuz Cuma günü dersler yapılacaktır.

1 Temmuz Cuma günü dersler yapılacaktır. BÖLÜMÜ ARA SINAV PROGRAMI İŞL1807 GENEL MUHASEBE I İKT4003 BÜYÜME TEORİSİ Erol Solmaz İŞL2806 İŞLETME İSTATİSTİĞİ II KAY1802 ANAYASA Namık Kemal Öztürk İKT3516 VERGİ -204 İKT2001 MİKRO I Serkan Değirmenci

Detaylı

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-111 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-112 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-114 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil)

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil) Tarihi 5İ BÜTÜNLEME Merkez 17 Haziran 2015 Çarşamba 17:00 A-Z02 A-Z03 A-Z04 A-Z05 A-111 A-112 A-114 A-115 Afetlerde Sosyal Hizmet Öğr. Gör. Gülşah Dalğıç 22 Haziran 2015 Pazartesi 09:30 A-Z04 Aile ve Çocuklarla

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi LAW 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT DERSLİK EKO 101 Ekonomi I Doç. Dr. Enver ÖZCAN Çarşamba 10:00-12:50

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı