ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 994 Y. Lisans Kamu Hukuku Selçuk Üniversitesi 997 Doktora Kamu Hukuku Selçuk Üniversitesi 200 Doçentlik Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku Üniversitelerarası Kurul 2008 Profesörlük Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku Selçuk Üniversitesi Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Araş. Gör Yrd. Doç. Dr Doç. Dr Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği dersler: Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Yıl Teorik Uyg. Anayasa Hukuku (L.) 4 İnsan Hakları Hukuku (L) 20 Bahar Yargılaması(Tezsiz YL) 202 Anayasa Yargısı(YL) 3 Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği(YL) 3 Parlamento Hukuku(DR) Güz Bahar Anayasa Hukuku (L) 4 İnsan Hakları Hukuku (L) Yargılaması(Tezsiz YL) Siyasi Partiler(YL) 3 Yargılama Yetkisi ve Uygulaması(YL) Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 3 (DR) Anayasa Hukuku (L) 4 İnsan Hakları Hukuku (L) Parlamento ve Seçim (YL) 3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ve 3 Yargılama Yetkisi Ve Uygulaması(YL)

2 Seçim Hukukunun Temel İlkeleri(DR) Güz Anayasa Hukuku (L) 4 İnsan Hakları Hukuku(L) Parlamento ve Seçim(YL) 3 Yargılaması(Tezsiz YL) Yargılama Yetkisi ve Uygulaması(YL) Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 3 (DR) L: Lisans; YL: Yüksek Lisans; DR: Doktora 8. Uzmanlık alanları: -İnsan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru, siyasi partiler, seçimler ve seçimlerde adaylık süreci, milletvekilliğinin kazanılması ve sona ermesi. 9. Aldığı Atıflar: Diğer yurtdışı, yurtiçi dergi, kitap ve proceedings de bulunan eserlerde aldığı atıflar: Bilimsel Faaliyetlere Katkı: 0.. Bilimsel toplantı düzenleme kurulu (ulusal): -TC İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Anayasa Kongresi Düzenleme ve Danışma Komitesi Üyeliği 0.2. Bilim kurulu üyeliği: Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uuslararası Kongre Bildiri Kitabı 4-6 Mayıs 202 Samsun-Türkiye Bilim Kurulu Üyesi 0.3. Yayın kurulu üyeliği (ulusal): Dergisi yayın kurulu üyeliği ( 2006) tarihinden beri devam etmektedir Akademik yükseltilme ve atanma jüri üyelikleri: (toplam 8 ). Danışmanlık: Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı: İnsan Hakları Topluluğu Danışmanlığı (toplam 6 yıl) 2. Üye Olduğu Dernekler: Anayasa Hukukçuları Derneği (Başkan yardımcısı) 3. Kurul Üyelikleri: Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği Konya Valiliği Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Üyeliği İdari Görevler Dekan Yardımcılığı Anabilim Dalı Başkanlığı Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı Tarih Tarih Tarih

3 Yüksekokul Müdür Yardımcılığı Tarih Yayınlar 5.. Kitaplar - Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara 20(Hasan Tunç ve Bülent Yavuz ile birlikte). 2- Türkiye de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Ankara Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara 2008 (Hasan Tunç ve Bülent Yavuz ile birlikte). 4- Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 20(Hasan Tunç ve Bülent Yavuz ile birlikte). 6- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi, Ankara Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Ankara Anayasa Hukuku Dersleri, Konya 202 (Berkan Hamdemir ile birlikte) 9- Bilir F. / Yanık M., Sorularla Anayasa, İstanbul, Makaleler Anayasası nda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Dernek Kurma Özgürlüğü, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:5, Şubat Cumhuriyet Dönemi Anayasalarımızda Milliyetçilik Anlayışı ve Atatürk Milliyetçiliği, Gazi Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt:2, Sayı:-2, Siyasi Yasaklılık ve Milletvekilliği, S. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2000, Sayı: Anayasası nda Bakanlar Kurulu, S. Ü. Hukuk Dergisi, C.7, Sayı -2, Türkiye de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:6, Sayı:60, Şubat-Mart Başbakanın Hukuki Durumu ve Başbakana Vekalet, S. Ü. Hukuk Dergisi, C., Sayı -2, Anayasa Değişiklikleri Üzerinde Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt:9, Sayı:-2, Haziran- Aralık Siyasi Partilerin Kapatılması ve Devlet Yardımından Yoksun Bırakılması Nedenleri Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:5, Aralık Anayasanın 90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri, S. Ü. Hukuk Dergisi, C.3, Sayı, (Hakemli) 0- Ülke Seçim Çevresi Milletvekilliği, S. Ü. Hukuk Dergisi, C.3, Sayı 2, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Yapısı ve 4 Nolu Protokol, Ankara Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt: 55, Sayı:, 35-56, (2006). (Hakemli) 2- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Yargılama Yetkisi ve Ermeni Soykırımını İnkarı Suç Sayan Düzenleme, Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, , (2006). 3- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılamanın Yenilenmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, 3-29, (2006). 4- Parti İçi Demokrasi ve Aday Belirleme, 6. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler

4 Kongresi, Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, s , (Ed. Ahmet Vecdi CAN- Muhittin ZÜGÜL- Kamil TAKIN, İstanbul Adaylık ve Mecliste Yenilenme, Yasama Dergisi, Sayı: 9 Mayıs-Haziran-Temmuz- Ağustos 2008, s Yasama Dönemi ve Yasama Dönemi İle İlgili Sorunlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi - Sayı: 77, Temmuz- Ağustos 2008, s Siyasi Partilerin Kapatılması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, Yıl: 2008, s. 3-43, (Murat AKSAN ile birlikte). 8- İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Kurullarının Rolü, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı: 6, Kış 2009, s Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu'nun (Venedik Komisyonu) Yargı Konseylerine Dair Görüşleri, Stratejik Düşünce Dergisi, Yıl:, Sayı: 4, Mart 200, s Anayasa Reformu Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri, Stratejik Düşünce Dergisi, Yıl:, Sayı:5, Nisan 200, s Yeni Yapılacak Bir Anayasada Neler Olmalıdır, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı: 5, Bahar 2009, s İnsan Hakları Kurullarının Niteliği, Çalışma Usulü ve Etkinliği, Türkiz Dergisi, Yıl:, Sayı:, Ocak- Şubat 200, s Anayasa Mahkemesi nde Yargılamanın Yenilenmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Yıl: 2009, s. 3-23( Osman Ermumcu ile) (Hakemli) Anayasa değişikliği Üzerine Bir Değerlendirme, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, Sayı: 7, Ağustos 200, s Anayasa Değişikliklerinin Halk Oylamasına Sunulmasına İlişkin Kanun Bir Seçim Kanunu Mudur?, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 7, Ağustos 200, s Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi, I. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi nde (ATCOSS-200), (0 2 Aralık 200) sunulan bildiri Anayasası nda Sosyal Hakların Düzenlenmesi, VII. Uluslar arası STK lar Kongresi, 3-5 Aralık 200 Çanakkale, Bildiriler Kitabı, s Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Seçimi Ve Hükümet Sistemine Etkileri, Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları konulu 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu nda sunulan Bildiri (KAYSEM 5), (3-4 Mayıs Konya). (Uluslar arası ) 29- BİLİR, Faruk, Siyasi Partilerin Güncel Sorunları ve Demokratikleşme, 30- İnsan Hakları ve Terör, Türkiz Dergisi, Yıl: 2, Sayı:2, Kasım- Aralık 20, s Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi, Mehmet Akad a Armağan, İstanbul 202, s Cumhurbaşkanının Görev Süresi İle İlgili Bir Değerlendirme, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 20, Sayı: Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi Ne Olmalı?, Stratejik Düşünce - Mayıs Adaylık Çakışması (Aday Adayının Başka Bir Siyasi Partiden Aday Gösterilmesi), SDÜ Hukuk Dergisi, Cilt: I, Sayı:, Yıl:20, s Bir Görüş - Çerçeve Anayasa, Düzenleyici Anayasa Ayrımı, Terazi Hukuk Dergisi, Aralık 20, Sayı: Anayasa Yapım Yöntemi Konusunda Değerlendirme, Demokrasi Platformu Anayasa Gündemi II, Yıl: 8, Sayı: 29, Kış 202, s

5 37- Demokratik Meşruluk, Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Tarafsızlığı Bağlamında Yargı Organının Yeniden Yapılanması, Demokratik Anayasa Görüşler ve Öneriler, hazırlayan: Ece Göztepe-Aykut Çelebi, İstanbul, 202, s Structuring of the Judiciary, European Journal of Social Sciences ISSN Vol.32 No.2 (202), pp Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Gensoru, Parlamenter Denetim Sempozyumu, ,s , TBMM Ankara Bildiriler - Parti Kapatma Davaları, Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu, Sempozyum, TBB, Ankara, 8-20 Haziran Yeni Bir Anayasa Nasıl Yapılmalı, Türkiye nin Anayasa Gündemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk, İstanbul, 7-8 Mayıs Türkiye de Demokrasi ve Siyasi Partiler Sempozyum, Türk Demokrasisi, Türk Ocakları Genel Merkezi ve Gazi Üniversitesi, Ankara, 4 Mayıs İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 20 Mayıs İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 6 Temmuz İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 05 Ekim Var olan Anayasa da Değişiklik Yapmak mı?yeni bir Anayasa Hazırlamak mı?, Demokrasi ve Anayasa Konferansı, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 2-22 Aralık Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve HSYK, Demokrasi Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Şubat Yeni Bir Anayasa mı? Kısmi Değişiklik mi?, Anayasa Değişikliği Sempozyumu, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 4 Nisan Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Seçimi Ve Hükümet Sistemine Etkileri Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Selçuk Üniversitesi, Konya, 3 Mayıs Türkiye de Demokrasinin Gelişimi ve Darbeler, Panel, Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Topluluğu, Konya, 4 Mayıs İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 24 Haziran Cumhuriyetin 87. Yıldönümünde Ülkemizde Yaşanan Anayasal Gelişmeler, Panel, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu, Konya, 25 Ekim Anayasa Değişiklikleri ve Yeni Bir Anayasa Gerekliliği, Panel, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu, Konya 27 Ekim İnsan Haklarının Güncel Sorunları, Panel Düzenleme Komitesi Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Hukuk, Konya Aralık Anayasasında Sosyal Hakların Düzenlenişi, VII. Uluslararası STK lar Kongresi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Çanakkale, 3-5 Aralık Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirmesi, Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, 0-2 Aralık Anayasada Başlangıç Bölümü Ve İdeoloji, İ.Ü. Hukuk Yeni Anayasa Çalıştayı,

6 9- Yeni Bir Anayasa Gerekliliği: Yeni Bir Anayasa Yapılmasını Zorunlu Kılan Şartlar, Boğaziçi Avukatlar Derneği Uluslar arası Hukuk Kongresi: Katılımcı Anayasa, 7-8 Ekim Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi, Uluslararası Anayasa Kongresi, - 4 Mayıs 20 İstanbul. 2- Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi Ne Olmalı?, ESAM Milli Anayasa Şurası, 2-22 Ekim 20 Ankara. 22- İnsan Haklarının Korunması, İnsan Haklarının Güncel Sorunları, Paneli, S. Ü. Cihanbeyli MYO, "Yeni Anayasanın Ana Çizgileri", Yeni Anayasa Nasıl Olmalı Paneli, S.Ü. İİBF, Anayasada Başlangıç Bölümü ve İdeoloji, İ. Ü. Hukuk Yeni Anayasa Çalıştayı, İstanbul "Yeni Anayasanın Ana Çizgileri, S. Ü. Hukuk, Yeni Anayasanın Gerekliliği ve Temel Esasları Etkinliği, Konya Yeni Anayasada Seçim ve Hükümet Sistemi, 4. Ord. Prof. Ali Fuad Başgil Ve Çarşamba Sempozyumu, Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı, , Çarşamba- Samsun. 27. Yeni Anayasanın Temel Çizgileri, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongresi, 4-6 Mayıs 202, Samsun Türkiye. 28. Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Gensoru, Parlamenter Denetim Sempozyumu, , TBMM Ankara. 29. Methods Of Constitution-Making, Third Ijas Conference At Cambridge, Massachusetts, Proud Home Of Harvard University, 27 Mayıs 3 Mayıs 202, Boston, Amerika (Murat Yanık ile birlikte) 30- Illegal Revealing and Illegal Reaching of Dates In Criminal Health Law, International Journal of Arts and Sciences, Germany, 20 (Nizamettin Aydın ve Kemal Gündem ile birlikte) 3- Judiciary Formation and Democratic Legitimacy, International Journal of Arts and Sciences, Prague, Yeni Anayasanın Temel Çizgileri, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslar Arası Kongre, Samsun, 4-6 Mayıs Yeni anayasanın Temel Esasları, Yeni Anayasa ve Demokratikleşme Sempozyumu, Mevlana Üniversitesi Hukuk, İnsan Haklarının Uluslar arası Düzeyde Korunması, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu İnsan Haklarının Korunması Paneli, 0 Aralık 202, Konya. 35- Yeni Anayasanın Anlamı ve Yeni Anayasa Yapım Süreci, Zirve Üniversitesi Hukuk Yeni Anayasa ve Hukukun Üstünlüğü Sempozyumu, , Gaziantep. 36- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun AİHM e Etkisi Konya Barosu Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Paneli, , Konya. 37- Bilir, F. "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının yerine Getirilmesi", 9. uluslararası Türk Dünyası Sosyal bilimler Kongresi Tebliğleri. Cilt, Bakü Azerbaycan, 6-7 Haziran 20, s Bilir, F. "Anayasa Yapımı ve Yeni Anayasa Arayışları" Hukuk Biliminin Güncel Sorunları II. Uluslar Arası Kongre Bildirileri, Bakü /Azerbaycan, 29 Nisan- Mayıs 200.

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı