AVRUPA PARLAMENTOSU. Türkiye nin katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin Avrupa Parlamentosu Kararı için TASLAK RAPOR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA PARLAMENTOSU. Türkiye nin katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin Avrupa Parlamentosu Kararı için TASLAK RAPOR 1"

Transkript

1 AVRUPA PARLAMENTOSU Dışişleri Komitesi /2118(INI) Raportör: Camiel Eurlings Türkiye nin katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin Avrupa Parlamentosu Kararı için TASLAK RAPOR 1 Avrupa Parlamentosu; - Komisyon un 2005 yılı İlerleme Raporu, - 28 Eylül 2005 tarihli, Türkiye ile müzakerelerin açılmasına ilişkin karar, - Komisyon un 16 Mart 2006 tarihli 2005 Genişleme Stratejisi Belgesi ne ilişkin karar, - Komisyon un 2004 İlerleme Raporu na ve Türkiye nin katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin Komisyon tavsiyesine dair 15 Aralık 2004 tarihli karar, - Türkiye de kadınların rolüne ilişkin 6 Temmuz 2005 tarihli karar, - 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye ile Müzakere Çerçevesi, - Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesi nde yer alan ilkeler, öncelikler ve koşullar hakkında 23 Ocak 2006 tarih ve 2006/35/EC sayılı Konsey Kararı, - Kıbrıs Türk Toplumu nun ekonomik gelişmesini desteklemek için bir mali yardım aracı oluşturulmasına ilişkin 27 Şubat 2006 tarih ve 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü, - Türkiye nin Kıbrıs a ilişkin 29 Temmuz 2005 tarihli deklarasyonu, 21 Eylül 2005 tarihli Konsey deklarasyonu ve Türkiye nin 28 Şubat 2006 tarihli Eylem Planı, prosedür kuralı, - Dışişleri Komitesi nin A6-0000/2006 sayılı raporu çerçevesinde; A. Konsey in 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye nin AB ye katılımına dair Müzakere Çerçeve Belgesi ni onayladığı ve böylece müzakerelerin söz konusu toplantının hemen ertesinde başlamasının sağlandığı, ve halihazırda Komisyon un bazı politika alanlarında ilerleme kaydettiği müktesebatın incelenmesine ilişkin resmi sürecin devam ettiği, B. Müzakerelerin, Katılım Ortaklığı Belgesi nde belirlenmiş olan önceliklerin ve Müzakere Çerçevesi nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) ile Ek Protokol deki, sınır anlaşmazlıklarına ve Kıbrıs a ilişkin kapsamlı bir çözüm de dahil olmak üzere, tüm hükümlerin eksiksiz bir biçimde uygulanması temelinde ilerlemesi gerektiği, C. Kopenhag kriterlerinin tümüne uyum sağlanmasının her zaman AB ye katılımın temelini oluşturduğu, 1 İKV tarafından yapılan resmi olmayan çeviri. Konunun bütünlüğünü korumak amacıyla orijinal metinde kullanılan ifadelere sadık kalınmıştır. 1

2 D. Parlamento nun 15 Aralık 2004 ve 28 Eylül 2005 tarihli kararlarında belirtildiği üzere müzakerelerin başlamasının tavsiye edilmiş olduğu; müzakerelerin ilk aşamasında önceliğin siyasi kriterlerin eksiksiz şekilde uygulanmasına verildiği, ayrıca, bakanlar düzeyindeki müzakerelerin her birinde siyasi kriterlerin sadece teorik açıdan değil fiili açıdan da değerlendirildiği ve bu şekilde, Türk makamları üzerinde reformların sürdürülmesi için sürekli bir baskı oluşturulduğu; bunların yanı sıra, siyasi kriterlerin tamamlanması için net hedef, takvim ve mühletlerin belirlenmesi gerektiği, E. Reform sürecinin sürdürülebilirliği ve geriye dönülmezliğini garanti altına almak amacıyla, AB nin reformların kapsamını ve uygulanmasını izlemeye devam etmesi gerektiği, F. Komisyon un İlerleme Raporu nda, değişim sürecinin geçtiğimiz sene yavaşladığı, uygulamanın yeknesak olmadığı, özellikle ifade özgürlüğü, kadın hakları, dini özgürlükler, sendikal haklar, kültürel haklar alanları ile işkence ve kötü muameleyle mücadelenin güçlendirilmesi olmak üzere, temel özgürlükler ve insan haklarına ilişkin daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtmesi, G. İfade özgürlüğü alanında kaydedilen ilerlemeler tatmin edici olmamakla birlikte, Türk Ceza Kanunu nun 216. ve 301. maddelerinden yargılanan Profesör İbrahim Kabaoğlu ve Profesör Baskın Oran ile yazar Orhan Pamuk un beraat etmesi gibi olumlu gelişmelerin de yer aldığı karmaşık bir tablonun sergilendiği, ancak hakkında verilen beraat kararı Yargıtay a gönderilen gazeteci Hrant Dink ve mahkum olan insan hakları savunucusu Eren Keskin örneklerinde olduğu gibi hala bazı insan hakları savucuları ile gazeteci ve yayıncıların kovuşturmaya uğradığı ve aleyhlerine açılan davalarla karşı karşıya kaldığı, H. Mevcut Terörle Mücadele Yasası taslağının önceki reformlarla kaldırılmış olan bazı hususları tekrar getirmek suretiyle, temel özgürlükler ve insan hakları alanında yapılmış önceki reformları zayıflattığı, söz konusu taslağın terörist eylem ve terör suçlusu kavramlarını geniş tanımladığı ve bu yasa çerçevesinde değerlendirilen suçların kapsamını genişlettiği için ilgili hak ve özgürlükleri daha fazla kısıtlayabileceği, I. Parlamento nun dini azınlıkların karşılaştıkları zorlukları içeren son raporundan bu yana ilerleme sağlanamaması, TBMM de bekleyen Vakıflar Yasası nın daha önceki taslakta belirtilen; dini vakıfların malvarlığına el koyulması, tüzel kişilik, din adamı yetiştirme ve iç yönetim hakkı gibi eksiklikleri gidermemesi, dolayısıyla dini cemaatlere ilişkin AB standartlarını ve beklentilerini karşılamaması, J yılında Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan Emasya Protokolü nün, belirli şartlar altında, iç güvenliğin tehlikede olması halinde askeri operasyonlara izin vermesi, K. Ülkenin Güneydoğu sunda şiddetin nüksetmesinin ve PKK nın terör faaliyetlerinin tekrar başlamasının Türkiye de barış, istikrar ve demokrasiye ciddi tehdit oluşturduğu, L. Başbakan Erdoğan ın geçen yıl Kürt sorununa ilişkin verdiği cesur ve umut vadeden mesajların ardından esaslı faaliyetlerin gelmemesi, 2

3 M. Türk Hükümeti nin Güneydoğu bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik kapsamlı bir stratejisinin bulunmaması ve Güneydoğu Anadolu Projesi nin Diyarbakır ve diğer iller üzerinde bugüne kadar çok kısıtlı bir etkisinin olması, N. Üç yayın kuruluşuna (Diyarbakır da Söz TV ve Gün TV ile Urfa da Medya FM) Kürtçe yayın izni verilmesi; zaman kısıtlamasına ve diğer engellere tabi olmasına rağmen bu gelişmenin Türkiye deki azınlıklara ilişkin olumlu bir adım teşkil etmesi, O. Türkiye nin, henüz uygulanmamış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulaması gerektiği ve 2005 yılında AİHM tarafından karara bağlanan 290 davanın 270 inde en az bir ihlal tespit edildiği, P. Türk Hükümeti nin, AİHS e imza atmış bir taraf iken, AİHM in belirli davalarda verdiği kararlara yönelttiği eleştirilerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin Türk kamuoyu tarafından kabulünü tehlikeye atabileceği, Q yılında, 2000 in üzerinde Türk vatandaşının sığınma başvurusunun AB üye ülkeleri tarafından kabul edilmesi, R. Komisyon un, İlerleme Raporu nda yolsuzluğun Türkiye de halen ciddi bir problem olduğunu belirtmesi ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü nün 2005 Yolsuzluk İndeksi ne göre Türkiye nin ortalama bir düzeyde bulunması (0 yüksek derecede yolsuzluk, 10 çok temiz), S. Türk ekonomisi nin 2005 yılında güçlü bir büyüme (yaklaşık %7,4) ve artan doğrudan yabancı yatırım hacmi sergilemesi ancak artmaya devam eden cari açığın ve yüksek işsizlik oranının (Mart 2006 itibariyle yaklaşık %11,8) halen endişe verici düzeyde olması, T. Türkiye nin, bazı uluslararası meseleler (enerji, su kaynakları, ulaşım, sınır yönetimi, terörizmle mücadele) ile birlikte bölgedeki stratejik coğrafi konumunun, ekonomisi ve insan kaynaklarının dinamizminin, bölgede karşılaşılan çeşitli güçlükler ile başa çıkılmasında önemli bir rol oynamasını mümkün kılması, U. Türkiye nin, Ankara Anlaşması nı genişleten Protokolü onaylamayarak veya uygulamayarak, Kıbrıs bandıralı gemilerin ve Kıbrıs limanlarından gelen gemilerin Türk limanlarına girişine ve Kıbrıs uçaklarının Türk havaalanlarına inmesine izin vermeyerek ambargo uygulamayı sürdürmesi, V. Avrupa Topluluğu ve üye ülkelerinin 21 Eylül 2005 tarihli deklarasyonda belirttiği üzere, AB nin, Türkiye nin Ankara Protokolü nü 2006 yılında tam olarak uygulamasını yakından izleyeceği ve değerlendireceği; Avrupa Topluluğu ve üye ülkelerinin, Türkiye nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesinin müzakerelerin gidişatını etkileyeceğini açıklamış olması hususlarını göz önünde bulundurarak aşağıdaki kararları almıştır: 3

4 Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 1. Özellikle ifade özgürlüğü, dini özgürlükler ve azınlık hakları, sivil-asker ilişkileri, yasaların uygulanması, kadın hakları, sendikal haklar, kültürel haklar ve yargının bağımsızlığı alanlarında süregelen eksiklikler ya da kaydedilen ilerlemenin yetersizliği nedeniyle reform sürecinin yavaşlamasını üzüntüyle karşılamaktadır; 2. Kamu Denetçiliği Kurumu Yasası (Ombudsmanlık), askeri harcamaların denetlenmesini öngören Sayıştay Kanunu, Vakıflar Kanunu, yargının işleyişini güçlendiren tedbirleri içeren İdari Usul Kanunu, yolsuzlukla mücadele tedbirleri ile azınlık okullarının işleyişini kolaylaştıran ve siyasi partilerin finansmanına ilişkin daha şeffaf kuralların getirilmesini kapsayan 9. Reform Paketi nin Hükümet tarafından TBMM ye sunularak, yasal değişiklik sürecinin başlatılması için girişimde bulunulmasını memnuniyetle karşılamaktadır, Reform Paketi nin reform sürecine gerçek bir ivme kazandırabilmesi için, TBMM nin özellikle şu hususları göz önünde bulundurarak değişiklik yapmasını ve paketi kabul etmesini beklemektedir: - Yargının işleyişi ve bağımsızlığı; İskan Kanunu, İdari Usul Kanunu ve İdari Yargı Usulü Kanunu na dahil edilecek gerekli tedbirler yoluyla güçlendirilmelidir, - Vakıflar Kanunu, gayri-müslim azınlıkların karşılaştığı; tüzel kişilik, din adamlarının eğitimi, çalışma izni, okullar ve iç yönetime ilişkin tüm mevcut kısıtlamaları kaldırmalı ve el konulmuş malların durumunu ele almalıdır, - Siyasi Partilerin Finansmanına Dair Kanun şeffaflığı artırmalı ve yolsuzluğa son vermelidir, - Askeri mahkemelerin sivillerin yargılamasına ilişkin kalan yetkileri kaldırılmalıdır, - Ulusal Azınlıkların Korunması için Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi, Bölgesel ya da Azınlık Dillerine İlişkin Avrupa Şartı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nin Kuruluşuyla ilgili Roma Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar imzalanmalı ve onaylanmalıdır, 4. Yeni Terörle Mücadele Yasası nın temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını daha fazla kısıtlamamasını (sanık ve avukatı arasındaki görüşmelerin sadece ilgili devlet memurları gözetiminde gerçekleştirilmesi gibi), güvenlik gereksinimlerinin yerine getirilmesi ve insan haklarının güvence altına alınması arasında bir denge oluşturmasını beklemektedir, 5. Türkiye ye; soruşturma, dava, hüküm verme, tutuklama dahil yasal sürecin tüm aşamalarında kamu yetkililerine, askeri personele ya da güvenlik güçlerine mensup kişilere istisna tanımaksızın Türk vatandaşlarının tamamının yasa önünde eşit muamele görmesinin sağlanması yönünde çağrıda bulunmaktadır, 6. Türkiye ye kısa süre içerisinde Ceza Yasası nın 216, 277, 285, 288, 301, 305 ve 318. maddelerini kaldırması ya da değiştirmesi yönünde çağrıda bulunmaktadır; söz konusu maddeler, hakimler ve savcılar tarafından keyfi değerlendirmeler yapılarak ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne aykırı kararlar alınmasına yol açmakta, böylece insan hakları ve özgürlüklere saygı konusunda tehdit oluşturmakta ve demokrasinin gelişimini olumsuz etkilemektedir, 4

5 7. Türk Hükümeti nin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü çabalar sonucunda, Avrupa Parlamentosu nun tavsiyelerini yerine getirerek, işkenceye karşı sıfır hoşgörü politikasına ilişkin mevzuatta gerçekleştirdiği iyileştirmeleri olumlu karşılamakta; özellikle Güneydoğu Bölgesi nde sayıları yeniden artan işkence ve kötü muamele vakalarının ve bu eylemleri gerçekleştiren kolluk kuvvetlerinin genellikle ceza almamasının gösterdiği gibi, daha etkili tedbirler almak gereğini vurgulamakta; bölgedeki uygulamaların AB standartlarının altında olan kalitesinden endişe duymaktadır, 8. Türk Hükümeti tarafından 2002 yılından beri yürütülen yolsuzlukla mücadele, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi ve hukuki yardıma erişim alanlarındaki çabalar sonucunda mevzuatta meydana gelen iyileşmeleri tespit etmekte, Türk makamlarını yolsuzlukla mücadeleyi faal biçimde sürdürmeye davet etmektedir, 9. Yeni Ceza Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle kadın hakları konusunda belirli bir ilerleme kaydedildiğini not etmekte, ancak Türkiye de kadın haklarına saygı gösterilmemesinin ciddi ilgi isteyen konulardan biri olmayı sürdürdüğünü vurgulamakta ve kadınlara karşı ayrımcı uygulamaların ve şiddetin ortadan kaldırılması ve daha fazla sığınma evi kurulması konusunda çabaların artırılması gerektiğini vurgulamakta, Türkiye ye kadınların kendi eğitim haklarını tam olarak kullanabilmelerini sağlamak için çabalarını hızlandırması çağrısında bulunmaktadır, 10. Bir kitapevinin -iddiaya göre güvenlik güçlerince- bombalanması ve bunu takiben Savcı Ferhat Sarıkaya nın azledilmesini içeren ve Meclis tarafından soruşturulmakta olan Şemdinli olaylarından derin üzüntü duyduğunu ifade etmekte; Türk toplumunda ordunun süregelen hatta güçlenen- rolüyle ilgili ciddi endişeleri bulunduğunu, tarafsız ve adil soruşturmaların kamu güvenini ve yargının güvenirliğini tesis etmek için gerekli önkoşul olduğu vurgulamaktadır, 11. Yüzde onluk barajın kaldırılarak seçim sisteminin yenilenmesine ve böylece TBMM de siyasi güçlerin, ağırlıklı olarak Kürtlerin bulunduğu partiler de dahil olmak üzere, daha geniş bir şekilde temsil edilmesinin sağlanmasına yönelik çağrısını yinelemektedir, 12. Yeni bir Anayasa taslağı hazırlanmasını, AB üyeliği için gerekli değişimlerin doğasından kaynaklanan müteakip ve muhtemelen gerekli bir fikir olarak gördüğünü hatırlatmakta, çağdaş bir Anayasa nın Türk Devleti nin modernleştirilmesinin temelini oluşturabileceğini belirtmektedir, 13. Bir yüksek mahkeme yargıcının öldürülmesini şiddetle kınamakta, açık tehditlere rağmen polis tarafından bu tür yargıçlara sağlanan güvenliğin yetersizliğinden endişe duymakta; Türk Hükümeti ni bu duruma çözüm bulmaya davet etmektedir, İnsan hakları ve azınlıkların korunması 14. Geçtiğimiz yıl temel hak ve özgürlüklere ilişkin sadece sınırlı ilerleme kaydedilmesinden üzüntü duymakta, insan hakları ve özgürlüklerle ilgili ihlalleri ve bu hak ve özgürlüklerin uygulanmasındaki kısıtlamaları kınamaktadır, 5

6 15. Türkiye ye mevcut insan hakları gözetim hizmetlerini, Türkiye nin tüm bölgelerinde çalışabilecek şekilde yeterli kaynağa ve polise ait tüm gözaltı merkezlerini her an soruşturabilecek yetkiye sahip olacak, aynı zamanda bağımsız Türk insan hakları STK ları ile de yakın işbirliği içinde bulunacak bağımsız gözetim birimlerine devrederek yenilenmesini öngören tavsiyesini hatırlatmakta, insan haklarını geliştiren ve uygulayan kurumların kapasitelerinin konsolide edilmesine ve güçlendirilmesine acil ihtiyaç bulunduğunu belirtmektedir, 16. Parlamento nun son raporundan bu yana din özgürlüğü alanında ilerleme kaydedilmemesinden üzüntü duymakta; vatandaşlara, hangi din veya mezhebe mensup olmayı seçerlerse seçsinler, ibadet etmeleri, cemaatlerini organize edebilmeleri, cemaat malvarlıklarını elinde tutarak yönetmeleri ve din adamlarını yetiştirebilmeleri için benzer yasal ve idari fırsatlar verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır, 17. Önceki kararlarında da ifade edilen, inanç özgürlüğüne ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesi ve başta hukuki statü, din adamlarının eğitilmesi ve mülkiyet hakları (Örneğin Ekümenik Patrikhane nin yakın zamanlarda 30 mülkü kamulaştırılmıştır) olmak üzere dini azınlıkların karşı karşıya oldukları engellerin kaldırılmasına yönelik somut adımlar atılması için Türk makamlarına çağrısını yinelemekte; dini cemaatlere ait mülklere Türk makamlarınca el konularak bu mülklerin satılmasına bir an önce son verilmesi; bir an önce Heybeliada Rum Ortodoks ruhban okulunun yeniden açılması ve Ekümenik Patrik dini unvanının kullanılması; Cemevlerinin dini merkezler olarak tanınması dahil Alevilerin korunması ve tanınması, tüm dini eğitimin gönüllük esasına dayanması ve sadece Sünni dinini kapsamaması; Türkiye deki Hıristiyan azınlık ve cemaatlerin (İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada Rumları gibi) temel haklarının korunması için çağrıda bulunmaktadır, 18. Türkiye nin tüm dini cemaatlerin temel haklarının korunmasının bütünüyle güvence altına alınmasına ilişkin yükümlülüğü üzerinde ısrar etmekte; TBMM tarafından yaz tatilinden önce kabul edilmesi planlanan gözden geçirilmiş Vakıflar Kanunu taslağının AP ve Komisyon tavsiyelerini yansıtması, Avrupa standartlarına uygun olması ve çok dinli Türk toplumunun beklentilerine cevap vermesini talep etmektedir, 19. Sendikal haklara ilişkin ILO standartlarının uygulanması ve çocukların istihdam edilmesini yasaklayan yeni yasaların yürürlüğe koyulması için Türk makamlarına çağrısını yinelemektedir, 20. Kürtçe yayına başlanmasını memnuniyetle karşılamakta; bunu, süre kısıtlamalarının ve diğer sınırlamaların da zaman içinde kaldırılması şartıyla, Kürt kökenli Türk vatandaşlarının kültürel haklarını özgürce kullanmasını sağlayan önemli bir adım olarak kabul etmektedir, Güneydoğu 21. PKK tarafından şiddet eylemlerinin tekrar başlatılmasını sert bir şekilde kınamakta, ülkenin çeşitli bölgelerinde Türk vatandaşlarına yönelik şiddetin hiçbir zaman mazur gösterilemeyeceğini vurgulamakta, terörle mücadelesinde Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir, 6

7 22. Güneydoğu da ortaya çıkan ve bölgede barış ve istikrarı ciddi biçimde tehdit eden gerilimden derin endişe duymakta, çatışmanın taraflarına şiddet kullanmak veya şiddet kullanarak karşılık vermekten kaçınmaları için çağrıda bulunmaktadır; hukuki bir kavram olan terör ün, Türk Terörle Mücadele Kanunu kapsamına çok fazla suç dahil ederek temel hakları tehlikeye atacak şekilde genişletilmemesinin önemli olduğunu düşünmektedir, 23. Türk makamlarına şüphelilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasında Avrupa standartlarının uygulanması için çağrıda bulunmaktadır; Mart ayında Diyarbakır da gerçekleşen gösterilerde, yaralanmalarla sonuçlanan, çocuklara yönelik şiddet hakkında endişe duymaktadır; Temmuz 2005 te kabul edilen Çocukların Korunmasına ilişkin Kanun un çocuk suçlularla ilişkin uluslararası standartlara tam olarak uymadığını kaydetmektedir, 24. Türk Hükümetini, Başbakan Erdoğan ın geçen yıl yaptığı umut verici açıklamalar doğrultusunda Kürt sorununa demokratik çözüm arayışlarını sürdürmeye davet etmekte; bu bağlamda, durumun güvenlik açısından asker-sivil gerilimlerinin önlenerek kontrol edilmesi gerektiğine ayrıca; yeterli kaynakla desteklenen kapsamlı bir strateji çerçevesinde siyasi diyaloğun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişiminin etkili şekilde desteklenmesi arasında denge kurulmasını elzem görmekte, Türk Hükümetini Güneydoğu nun sosyo-ekonomik gelişimine yatırım yapmaya ve barışçı taraflar ile yapıcı diyaloğa girmeye davet etmektedir, 25. Etkili uygulandığı takdirde önemli bir tazminat aracı olabilecek Yerlerinden Edilmiş Kişiler Hakkındaki Kanun un kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta, ancak korucuların varlığının devam etmesinin ve şiddetin tekrar ortaya çıkmasının dönüş hakkını kısıtladığını not etmekte ve Türk yetkilileri korucuları silahsızlandırmaya ve koruculuk sistemini kaldırmaya davet etmektedir, Bölgesel konular ve dış ilişkiler 26. Modern, demokratik ve laik bir Türkiye nin uygarlıklar arasında karşılıklı anlayışı artıracağı yönündeki inancını tekrarlamaktadır, 27. Türkiye nin geçmişteki trajik tecrübeleri aşmak için ikili bir uzmanlar komitesi oluşturulması yönündeki teklifini ve Ermenistan ın söz konusu öneri hakkındaki görüşünü dikkate almakta, Türk ve Ermeni Hükümetlerini taraflarca kabul edilebilecek bir teklife gidecek uzlaşma sürecini sürdürmeye davet etmekte, Türkiye yi önkoşul olmaksızın Ermenistan la diplomatik ve iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeye ve Parlamento tarafından 1987 ve 2005 de kabul edilen kararlar uyarınca kara sınırını yakın zamanda açmaya davet etmektedir, 28. Çeşitli hatırlatmalara rağmen Türkiye nin Kıbrıs bayrağı taşıyan ve Kıbrıs limanlarından gelen gemiler ile Kıbrıs uçaklarına limanlarını ve havaalanlarını açmaması konusundaki hayal kırıklığını belirtmekte; Türkiye ye bu uygulamanın, malların serbest dolaşımı ilkesinin ihlali olduğu için, Protokolü kayda almaksızın Ortaklık Anlaşması nın ve Gümrük Birliği hükümlerinin ihlali anlamına geldiğini hatırlatmaktadır, 7

8 29. Türkiye ye, Kıbrıs dahil olmak üzere tüm üye devletlerin tanınmasının katılım sürecinin gerekli bir parçası olduğunu hatırlatmakta ve Türkiye yi Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol den doğan yükümlülüklerini bütünüyle yerine getirmeye davet etmekte; Türkiye yi Kıbrıs sorununa ilgili BM kararları uygun olarak, AB nin üzerine kurulduğu ilkeler temelinde, kapsamlı ve eşitlikçi bir çözüm bulma yönündeki yapıcı tutumunu sürdürmeye ve adadan askeri güçlerini yakın zamanda ve bir takvim uyarınca çekmeye davet etmektedir, 30. Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla bir mali destek aracının oluşturulmasını memnuniyetle karşılamakta, Konsey den, Kuzey Kıbrıs ile ticaretin kolaylaştırılmasına dair düzenlemeye ilişkin bir anlaşmaya varılması için yeniden çaba göstermesini talep etmektedir, Müzakereler 31. Türkiye ye, Konsey kararına göre, Komisyon un 2006 yılı içinde Ankara Anlaşması nın tam olarak uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlamakla yükümlü olduğunu ve bu konuda gelişme sağlanamamasının müzakere süreci üzerinde ciddi sonuçları olacağını hatta müzakerelerin kesilmesine yol açabileceğini hatırlatmaktadır, 32. Önceki kararlarına ve Konsey ile Komisyon tarafından oluşturulan tutuma uygun olarak, Katılım Ortaklığı Belgesi nde yer alan kısa vadeli önceliklerin 2007 sonundan önce, orta vadeli önceliklerin ise 2009 sonundan önce tamamlanmasını beklemekte; müzakere sürecinin ilk aşamasında önceliğin siyasi kriterlerin tam olarak uygulanmasına verilmesi gerektiğini ve söz konusu hedeflere ulaşılmasının müzakere sürecinin sürekliliği için bir koşul olduğunu vurgulamaktadır, 33. Siyasi kriterlerin, eğitim ve kültür faslından başlayarak, müzakere süreci boyunca dikkate alınmasına ilişkin AB Dönem Başkanlığı teklifini memnuniyetle karşılamakta, ancak söz konusu teklif üzerinde uzlaşma sağlanamamasını ve bu nedenle, siyasi kriterlerin müzakere süreci boyunca sadece bazı fasıllarda dikkate alınacak olmasını büyük üzüntüyle karşılamaktadır; bunun da, gerekli siyasi reformların ve katılım sürecinin inandırıcılığının korunması amacıyla, KOB da yer alan kısa ve orta vadeli önceliklerin yerine getirilmesi için kabul edilen sürelere (2007 ve 2009) uyulmasını daha da önemli kıldığını vurgulamaktadır, 34. Türkiye nin kendi menfaati için ve reform sürecinin geri dönülmezliğini korumak amacıyla, reformların bizzat ülke makamları tarafından güçlendirilmesinin ve bunun sadece Türkiye dışından gelen baskılar sonucunda sağlanmamasının önemi üzerinde durmaktadır, 35. Müzakerelerin başlamasının uzun süren ve doğası gereği ucu açık bir sürecin başlangıcı olduğunu, sürecin kesin ve kendiliğinden katılımla sonuçlanmayacağını belirtmektedir, 36. Müzakerelerin başarıyla tamamlanması veya tamamlanamamasından bağımsız olarak, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, Türkiye nin Avrupa yapılarına tamamıyla bağlı kalmasını sağlaması gerektiği kanaatindedir, 8

9 37. AB nin bütünleşme hızını korurken Türkiye yi hazmetme kapasitesinin, hem AB nin hem Türkiye nin genel çıkarı açısından önemli bir mülahaza olduğunu hatırlatmaktadır; Komisyon un 2005 yılında Türkiye nin üyeliğinin AB ye etkisi raporunu güncelleme fırsatı bulamamasını üzüntüyle karşılamakta ve 2006 yılında devamını getirmesini talep etmektedir, 38. Başkan ın söz konusu kararı Konsey e, Komisyon a, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı na ve Türk Hükümeti ile TBMM ye iletmesini arz etmektedir. 9

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2. Türk toplumunda ve başlıca siyasi partiler arasında süregelen ve 2008 yılı boyunca derinleşerek siyasi kurumların işleyişini ve reform sürecini olu

2. Türk toplumunda ve başlıca siyasi partiler arasında süregelen ve 2008 yılı boyunca derinleşerek siyasi kurumların işleyişini ve reform sürecini olu AVRUPA PARLAMENTOSU Avrupa Parlamentosu nun Türkiye nin 2008 yılı İlerleme Raporuna İlişkin 12 Mart 2009 Tarihli Kararı * Avrupa Parlamentosu; - Komisyon tarafından 5 Kasım 2008 de yayımlanan 2008 Türkiye

Detaylı

İKV tarafından yapılan resmi olmayan çeviri. Konunun bütünlüğünü korumak amacıyla orijinal metinde kullanılan ifadelere sadık kalınmıştır.

İKV tarafından yapılan resmi olmayan çeviri. Konunun bütünlüğünü korumak amacıyla orijinal metinde kullanılan ifadelere sadık kalınmıştır. AVRUPA PARLAMENTOSU 21.05.2008 P6_TA PROV (2008) 0224 Avrupa Parlamentosu nun Türkiye nin 2007 yılı İlerleme Raporu na ilişkin 21 Mayıs 2008 tarihli Kararı (2007/2269/INI) 1 Avrupa Parlamentosu; - Komisyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı

Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Avrupa Parlamentosu, Komisyon tarafından hazırlanan 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporunu (SEC(2009)1334)

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ve TÜRKİYE DE DEMOKRATİK REFORM SÜRECİ

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ve TÜRKİYE DE DEMOKRATİK REFORM SÜRECİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ve TÜRKİYE DE DEMOKRATİK REFORM SÜRECİ Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü mozsoz@ikv.org.tr TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU TİHK 27 Mart 2014, İstanbul İKTİSADİ

Detaylı

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci Aralık 2013 Mayıs 2016 16 Aralık 2013 Geri Kabul Anlaşması imzalandı AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Diyaloğu başladı Vize Serbestleştirilmesi Yol Haritası

Detaylı

TÜRKİYE 2006 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ KRİTERLER

TÜRKİYE 2006 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ KRİTERLER TÜRKİYE 2006 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ KRİTERLER Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı AB Çalışma Grubu 8 Kasım 2006 Neslihan Kaptanoğlu Ömer Fazlıoğlu 1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü İlerleme

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE 2006 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ KRİTERLER

TÜRKİYE 2006 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ KRİTERLER TÜRKİYE 2006 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ KRİTERLER Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı AB Çalışma Grubu 8 Kasım 2006 Neslihan Kaptanoğlu Ömer Fazlıoğlu 1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü İlerleme

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

2006 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU (Siyasi ve Ekonomik Kriterler'in İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi) 1 1. GİRİŞ 1.1 Önsöz Komisyon, Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi sonuç

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

AB-TÜRKİYE KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ

AB-TÜRKİYE KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ REX/219 AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi'nin 21. Toplantısı Kayseri, 14 Temmuz 2006 Kayseri'de 13 ve 14 Temmuz 2006'da yapılan AB-TÜRKİYE KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ 21. toplantısında Sn. Jan Olsson (Eş-Başkan)

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

Türkiye nin 2010 Yılı İlerleme Raporu hakkında 09 Mart 2011 tarihli. Avrupa Parlamentosu İlke Kararı

Türkiye nin 2010 Yılı İlerleme Raporu hakkında 09 Mart 2011 tarihli. Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Türkiye nin 2010 Yılı İlerleme Raporu hakkında 09 Mart 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Komisyon tarafından hazırlanan 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporunu (SEC(2010)1327)

Detaylı

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan TÜRKİYE Önemli Bulgular: Türk hükümeti geçtiğimiz yıllarda azınlık topluluklarının mülkiyet hakları, dini kıyafetler ve eğitim dahil olmak üzere dini özgürlüklere ilişkin bazı reformları hayata geçirmiş

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 28. RİG TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ Ankara, 15 Haziran 2013

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 28. RİG TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ Ankara, 15 Haziran 2013 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 28. RİG TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ Ankara, 15 Haziran 2013 2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu nun (RİG) 28. Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 22. REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI Basın Bildirisi İstanbul, 17 Eylül 2010

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 22. REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI Basın Bildirisi İstanbul, 17 Eylül 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 22. REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI Basın Bildirisi İstanbul, 17 Eylül 2010-2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu nun (RİG) 22. Toplantısı, Devlet Bakanı

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 22 Eylül 2010 İKV DEĞERLENDİRME NOTU Anayasa Değişikliği Paketinin Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumuna Etkisi Melih Özsöz, M. Özgür Bozçağa İKTİSADİ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr Anayasa

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

1. İdam Cezası. I. Giriş

1. İdam Cezası. I. Giriş 1. İdam Cezası I. Giriş Birleşmiş Milletler in Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Misakı (ICCPR), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (CRC) ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin (ECOSOC) İdam Cezasına Mahkum Edilenlerin

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Giriş (1) Çevre haklarının hukuk sistemine dahil edilmesi konusunun çerçevesi

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 24. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 18 Aralık 2011

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 24. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 18 Aralık 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 24. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 18 Aralık 2011-2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu nun (RİG) 24. Toplantısı, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu nun ev

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ 2010 GENĐŞLEME STRATEJĐSĐ ĐLE ADAY VE POTANSĐYEL ÜLKELER ĐLERLEME RAPORLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ 2010 GENĐŞLEME STRATEJĐSĐ ĐLE ADAY VE POTANSĐYEL ÜLKELER ĐLERLEME RAPORLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ 2010 GENĐŞLEME STRATEJĐSĐ ĐLE ADAY VE POTANSĐYEL ÜLKELER ĐLERLEME RAPORLARI AÇIKLANDI Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan genişleme stratejisi ve aday ve potansiyel

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca;

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Aile Arabuluculuğu Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı - Arabulu 1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; 2. Aile uyuşmazlıklarının

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASİ REFORM SÜRECİ...

TÜRKİYE DE SİYASİ REFORM SÜRECİ... TÜRKİYE DE SİYASİ REFORM SÜRECİ... Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Zeynep Songülen Utku Tuncay 17 Aralık 2004 tarihinde gerçekleşen Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde,

Detaylı

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk AD Öğretim Üyesi Ankara 1 Giriş İlk soru: Ne durumdayız? Neden? Sebepler

Detaylı