DİJİTAL ARŞİV VE DÖKÜMAN YÖNETİMİ SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİJİTAL ARŞİV VE DÖKÜMAN YÖNETİMİ SİSTEMİ"

Transkript

1 T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü DİJİTAL ARŞİV VE DÖKÜMAN YÖNETİMİ SİSTEMİ Hazırlayan Reis HACIÖMEROĞLU Makina Mühendisi Müdür Yardımcısı 1

2 Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sistemi Dijital arşiv sistemi, dokümanların kağıtsız ortamda yönetilmesi ve sayısal ortamda saklanmasıdır. Burada temel unsur dökümandır. Dolayısıyla dökümana özellik kazandırılarak yapılandırılması gerekmektedir. Dökümanın yapılandırılması; dökümanın içeriğine bağlı olarak tiplenmesi, erişim noktaları olabilecek (proje adı, proje kodu, ilçe, pafta, ada, parsel, sayı, karar no vb) veriler elde edip bu verilerden bir database oluşturulmasıdır. Sistemde saklanması düşünülen her bilgi bir döküman olarak kabul edilebilir. Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sisteminin Amacı Doküman yönetiminin amacı, bilgilerin ve dokümanların çoklu-kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Amaç, çalışmalarda kullanılan/kullanılacak tüm dokümanların kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilerek paylaşılır halde bulunmasıdır. Bu noktada verimlilik, dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi, her türlü dökümanın gelecek nesillerce sağlıklı bir şekilde kullanılmasının sağlanması edilmiş olacaktır. Özellikle Tarihi Eserlere ait bilgilerin toplanması, saklanması, bilgi paylaşımına sunulması çok önemlidir. Bilgi akışını kurumsal düzeyde düşünürsek: Veri tekrarlarının önlenmesi Dokümanlara erişimin kolaylaşması, bilgi paylaşımının sağlanması, Dokümanların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma/zaman kaybını önlemek, Kurumsal düzeyde veri bütünlüğünü sağlamak, İçerik açısından doküman kalitesinde artış Doküman hazırlama maliyetinin azalması, avantajları sağlanacaktır. Dokümanların Sisteme Kaydı Döküman Yönetimi Sistemi 2 ana modülden oluşmaktadır. 1- Evrak Takip Sistemi 2- Proje Yönetim Sistemi Bu iki sistem birbiriyle entegre çalışmaktadır. Kurum içi/kurum dışı yazışmalarda Evrak Takip Sistemi kullanılacaktır. Proje hizmetlerine yönelik yapılmış çalışmalara ait her türlü dökümanın (Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Kentsel Tasarım Projeleri, fotoğraflar, ihale dosyası dökümanları, Kurum görüş ve raporları gibi) sisteme kaydedilmesinde Proje Yönetim Sistemi kullanılacaktır. Sayısal formatta olan veya sayısal olarak oluşturulmuş (scanned image) dokümanların sisteme kaydedilmesi oldukça kolaydır. Dökümanın kaydedilmesi sırasında, doküman yönetim sistemi kullanıcıdan doküman profil bilgilerinin girilmesini isteyecektir. Sözkonusu profil bilgileri, dokümanın tipi, özü, açıklama, proje adı, proje kodu, geldiği yer, sektör, alt sektör vb. bilgileri, içeren arşivleme parametrelerden oluşmaktadır. Sisteme kayıt olan her doküman bir indeks numarası alır ve sistem dahilinde takibi bu numara üzerinden yapılır. Bu aşamada dokümanın 2

3 fiziksel olarak bulunduğu yerin bilgisi de doküman yönetim sistemi tarafından algılanır ve ilgili bilgiler ilişkisel veritabanına (Planlama) aktarılır. Bu tipte olmayan tüm basılı dokümanlar için ise doküman yönetimi sistemlerinin tarayıcılar ile uyumlu bir şekilde çalışması ve gelişmiş görüntü işleme fonksiyonlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sistemde özellikle tarama anında sıkıştırma özelliği olan tarayıcılar kullanılmalıdır. Çünkü kaydedilecek dökümanın sayısal boyutunun olabildiğince küçük olması gerekmektedir. Evrak Takip Sisteminde, özellikle tarama sonrasında görüntünün iyileştirilmesi, OCR (optical character recognition) ve ICR (intelligent character recognition) tekniklerinin desteklenmesi sisteme kayıt aşamasında önemlidir. Güvenlik Dijital Arşiv ve Doküman Yönetimi Sistemlerinde güvenlik en önemli husustur. Döküman oluşturma, görüntüleme, güncelleme ve silme işlemlerinin kimler tarafından ve ne koşullar altında yapılabileceğini FileNet ve MSSQL veri tabanında tanımlanmıştır. Kullanıcı ve grup tanımları, güvenlik tanımlarının temelini oluşturur. Görüntülenen döküman üzerinde yetki verilen kullanıcı ancak değişiklik yapabilir. Yetkisi olmayan veya dökümanı görme yetkisi olan kullanıcının dökümana yaptığı değişiklikle aynı ad altında veri tabanına kaydetmesi sistem tarafından engellenmektedir. Yetkilendirme, kullanıcı ve döküman üzerine düzenlenebilmektedir. Süreklilik Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sistemi sürekli güncel halde tutulmalıdır. Özellikle yönetici konumundaki yetkililerin bu sistemi kullanması ve mahiyetindekilere kullanmayı özendirmesi gerekmektedir. Çünkü teknolojiyi iyi kullanan kısa zamanda başarılı olabilir. Kuruluş Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sistemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir ilk olarak Yatırım Planlama Müdürlüğünde 1998 yılında kurulmuş, bu sistemde çalışan değerli mesai arkadaşlarımın katkılarıyla Mayıs 2006 tarihine kadar güncelliğini korumuştur. Söz konusu müdürlükteki çalışmalarım sonucunda kazandığımız bilgi ve deneyim 01 Kasım 2006 tarihinden itibaren Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünde kurduğumuz Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sisteminde kullanılmaktadır. Sistem, anlaşılır olması ve kullanıcıya kolaylık sağlaması nedeniyle uygulanmış ekran görüntüleriyle ayrı ayrı tanımlanarak anlatılmaktadır. Kurumumuza faydalı olması dileklerimle. Reis HACIÖMEROĞLU Makina Mühendisi 23 Şubat

4 I- EVRAK TAKİP SİSTEMİ 4

5 I- EVRAK TAKİP SİSTEMİ Bu sistem, günlük evrak akışını, yönetimini sağlamaktadır. Evrakların ilk aşamasından son durumuna kadar olan hareket durumu hakkında bilgi vermektedir. Burada önemli olan bilgilerin eksiksiz ve düzenli olarak girilmesidir. Dolayısıyla yapılacak sorgulamalarında doğru sonuç vermesini sağlayacaktır. Proje Yönetimi Siteminde olduğu gibi burada da kullanıcılara sisteme bağlanma yetkisi, doküman ekleme, doküman silme, doküman izleme yetkileri verilmiştir. Yetkilendirme, kullanıcıların statülerine göre düzenlenmektedir. Bilgi girilecek alanları kısaca tanımlamaya çalışalım: 1. Gelen Evrak No: O ana kadar Müdürlüğe gelmiş evrak sayısını, başka bir ifadeyle sisteme kayıtlı bulunan evrak sayısını ifade eder. Her evrak bilgisi girilip kaydedildikten sonra otomatik olarak bir artacaktır. 2. İlgi Evrak No: Yazının geldiği kurumdaki ilgisini ifade etmektedir. 3. Geliş Tarihi: Evrakın kuruma geldiği tarihi ifade eder. Bu alan zorunlu bilgi girişinin yapılacağı alandır. 4. Özü: Gelen evrak hakkında kısaca bilgi girilecek alandır. Buraya girilecek bilgi, evrakın kısaca özeti anlamına gelmektedir. Yapılacak sorgulamalar bu alana girilecek bilgiye bağlı olacaktır. Bilginin kısa, net ve doğru olması çok önemlidir. Zorunlu bilgi girişinin yapılacağı alandır. 5. Büyükşehir Evrak No: Gelen yazının, Büyükşehir Belediyesi genel evrak kaydının olduğunu ve kayıt numarasının girileceği alandır. 6. Daire Bşk. Evrak No: Daire Başkanlığından gelen evrakların kayıt numarası olup bu alana girilecektir. 7. Gönderen Şahıs/Kurum: Evrakı gönderen kurum veya şahsın girileceği alandır. Bu alanlara girilecek bilgiler bir kez girilmektedir. Daha sonra aynı kurumdan veya şahıstan evrak gelmesi durumunda buradan adı seçilecektir. 8. Gönderenin Açıklaması ve Ekleri: Gelen yazıya ait ekler varsa, bu alana ekler hakkında bilgisi girilecektir. Ayrıca, yazı günlü ise burada belirtilecektir. 9. Evrak Nevi: Kaydı girilecek dökümanın tipinin tamlandığı alandır. Bu alana girilmiş bilgiler Evrak Takip Sisteminde önceden tanımlanmış doküman tipleridir. Gelen evrak, burada tanımlı bir doküman tipinde değilse Tanımlar kısmında Evrak Nevi bölümünde belirtildiğı şekilde bir kere tanımlanması gerekmektedir. Zorunlu bilgi girişinin yapılacağı alandır. 10. Belgedeki Evrak No: Evrakın geldiği kurumdaki kayıt numarasını ifade etmektedir. 11. Açıklama: Gelen evrak hakkında kısaca bilgi girilecek alandır. Özü kısmında girilen bilgi yeterli ise bu alan boş bırakılabilir. 12. Evrak karşılık No: Gelen evrakın; daha önce yazılmış yazıya istinaden olup olmadığını ifade eder ve daha önce yazılmış yazının numarasının girileceği alandır. 13. Sonuçlandı: Gelen evrakın daha önce yazılmış yazıya istinaden gelmişse buradaki kutucuk işaretlenerek sonuçlandırılır. 14. Arşiv Dosya No: Gelen evrakın; kurumda daha önceden bir evveliyatı var ise ve bir kurum arşivinde bir dosyası açılmışsa, bu dosya numarasının girileceği alandır. 15. Yatırım Projesiyle İlgili: Gelen evrakın; kurumda işlem gören yatırım projesiyle alakalı ise bu check box işaretlenerek açılan alana yatırım projesinin Dijital Arşiv Proje Kodu numarası bu alana girilecektir. Böylece gelen evrak ile yatırım projesine ait klasör arasında bağlantı kurulmuş olacaktır. 5

6 16. Karşılık Giden Evrak: Buraya kadar gelen evrakın kurum-kurum dışı ilişkilerini inceledik. Bundan sonra evrakın kurum içindeki hareketlerini inceleyeceğiz. Başka bir ifadeyle İş Akışını kontrol edeceğiz. 17. Evrakın kurum içinde işlem gördüğü ilk basamaktır. Burada evrak, kurum yetkili tarafından (Müdür) işleme alınmış olup başka bir yetkiliye incelenmek üzere havale edildiğini, havale tarihi ve saati belirtilmektedir. Ekle butonuna basıldığında bilgi girilecek alanlar açılacaktır. Burada bilgi girilecek alanlarla ilgili tanımlamalar önceden girilmiş olmalıdır. Tanımlar kısmında Servisler bölümünde belirtildiğı şekilde bir kere tanımlanması gerekmektedir. Evrakla ilgili işlemler tamamlandığında (havale edilmiş en son görevli kişi için geri geldi kutucuğu seçilmeli ve Sonuçlandı kutucuğu seçilmelidir. Eğer kutucuklar seçilmezse evrakın son durumu sorgulandığında işlem tamamlanmış olarak tanımlanmış olacaktır. 18. Kaydet butonuna basılarak evrakla ilgili ekransal işlemler sonuçlandırılır. 19. Doküman butonu basılarak evrakın orijinalinin taranması işlemine geçilir. Dijital Arşiv ve Doküman Yönetimi Sisteminin en önemli aşamalarından bir tanesi, saklanacak dökümanın görüntüsü ile birlikte indeks bilgilerinin veri tabanında ayrı ayrı; ancak birbiriyle bağlantılı olarak saklanmasıdır. Doküman butonu basıldıktan sonra ekrana gelen diyalog penceresinde Yeni Tara butonuna basılır. Evrakın ön yüzü taranacaksa sıra numarasına bir açıklamasına abc sayılı evrakın ön yüzü yazıp; Tamam butonuna basıldığında sisteme bağlı olan Scanner (Tarayıcı) devre girecek ve tarama işlemi başlayacaktır. İşlem bitince Kaydet butonuna basılıp sonlandırılır. 20. Getir gelen evrak numarası bilinen dökümanın ekransal bilgilerinin çağrılmasını sağlar. 21. Ara : Aranacak dökümanın bir/birkaç kelimesini %...% ifadesi içersine yazarak aranmasını sağlar. Buradaki arama kriteri Özü bilgisinin içeriğine bağlıdır. 22. Ekle : Ekransal bilgileri girilmiş bir dökümana; sayısal haldeki bir dosyayı eklemeyi sağlar. Yukarda anlatılan temel ifadelerle birlikte uygulamalardan alınmış ekran görüntülerini birleştirerek sistemin kolay anlaşılması ve kullanılmasını sağlamaya çalışalım. Sisteme bağlanmak için Evrak Takip Sistemi butonuna basılır. Sisteme girme yetkimizin olup olmadığını sorgulayan diyalog ekranı gelecektir. 6

7 Kullanıcı adı ve şifresini yazıp Tamam butonuna basılır. Kullanıcı tanımlı ise aşağıdaki diyalog ekranı gelecektir. Kullanıcı tanımlı değilse veya yanlış kullanıcı adı, şifresi girmişse bağlantı başarısız ifadesi ile işlem sonuçsuz kalacaktır. Gelen diyalog ekranından dökümanın durumuna göre Gelen Evrak/Giden Evrak seçimi yapılıp işlem başlatılacaktır. Bilgi girişi farklı terminallerden yapılabilir. Örneğin bir kullanıcı Gelen Evrak bilgisi girerken; bir başka kullanıcı Giden evrak bilgisi girebilir. Gelen Evrak Girişi ile işlemimize devam edelim. 7

8 Gelen Evrak Numarası otomatik olarak belirlendi, işlemin yapılacağı tarih belirlendi. Örnek ekran görüntüsü üzerinde ekran bilgilerinin tamamlanmış hali aşağıda görülmektedir. Aşağıda Giden Evrak boş ekran görüntüsü verilmiştir. 8

9 Bir kuruma gönderilen bir evrakla ilgili düzenlenmiş Giden Evrak ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Dağıtımlı yazışmalarda her kurum bilgisi ayrı ayrı girilmelidir. Daha önce belirtildiği gibi Giden Evrak evveliyatı olan bir konu ise; işlem gören proje ile alakalı ise Yatırım Projesiyle İlgili kutucuk seçilmeli ve söz konusu Proje Kodu numarası açılan text alanına girilmelidir. Böylece giden evrak ile arşivdeki dosyası arasında bağlantı kurulmuş olacaktır. 9

10 Dijital Arşivden Döküman İzlenmesi: Dijital Arşive kaydı yapılmış dökümanı görmek, çıktısını almak veya e-posta ile başka bir ortama göndermek için: Gelen Evrak Girişi penceresi üzerinde Döküman butonu basıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü karşımıza geleceketir. Aktif ekran üzerinden hangi döküman görüntülenecekse mouse ile işaretlenir ve Görüntüle buttonuna basılır. 10

11 Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sisteminde tanımlı kullanıcılara yetkiler verilmiştir. Kullanıcılar, bu sistemi yetkileri ölçüsünde kullanabilir. Sisteme döküman kaydetmek, kayıtlı dökümanı izlemek için yetkinizin olup olmadığı sorgulanır ve aşağıdaki diyalog ekranı karşınıza gelir. Bilgi girmeniz gereken alanlara gerekli bilgiler girildikten sonra yetkiniz dahilinde ise dökümana erişim sağlanır ve döküman ekranda yapılandırılmasına uygun olan bir görüntüleme interface ile karşınıza gelir. Görüntülenen döküman, önceden belirlenmiş veya sonradan oluşturulacak e-posta grubuna havale edilebilir; kullanıcı bilgisayarına bağlı (yada network yazıcısına bağlı) bir yazıcıdan çıktısı alınabilir. 11

12 Aşağıda, Dijital Arşive kayıtlı bir dökümanın görüntüleri örnek olarak verilmiştir. 12

13 Evrakın işlem görmüş (havale edilmiş) kısmının görüntüsü aşağıdadır. Dijital Arşive Döküman Göndermek: Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sistemine, PDF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, RAW, BMP, DWG, NCZ, DGN, DOC, XLS, vb formatlarda döküman kaydetmek mümkündür. Burada önemli olan dökümanın tarama boyutunu küçülterek sisteme kaydetmektir. Çok sayfalı dökümanların sisteme kaydedilmesinde PDF veya TIFF formatının kullanılması uygun olacaktır. Çünkü sisteme kaydedilecek dökümanın boyutu nekadar küçük olursa kaydedilmesi ve sonradan görüntülenmesi o oranda kolay olacaktır. Sisteme, kendi orijinal formatında kaydedilmiş.dwg,.dgn,.ncz gibi çalışma dosyalarının görüntülenmesi ancak o bilgisayara ilgili formatları destekleyen yazılımların bulunmasıyla mümkündür. Bu kural, scanned image (taranmış imaj) dosyaları için geçerli değildir. Evrak takibi modülünde, taranmış dökümanlar kayıtlı evrak belgesi olarak tutulmaktadır. Döküman Yönetimi Sisteminde ise; döküman hangi döküman tipi adı altında yapılandırılmışsa o ad ile kaydedilmektedir. Örnek: İşlem gören projeye aiat özel teknik şartname sisteme bu ad ile kaydedilmeli ve aynı ad ile sorgulanmalıdır. Aşağıda ekran bilgileri girilmiş bir dökümanın tarayıcıdan taranarak kaydedilmesi aşamalı olarak gösterilmiştir. 13

14 698 numaralı gelen evrağın arka yüzünün taranması için Yani Tara butonuna basılarak dökümanın sıra ve açıklama bilgileri girildi. Tamam butonuna basılarak işlemin yapıldığı bilgisayara bağlı bulunan scanner aktif hale geldi ve geçici tiff taraması olarak taramaya başladı. Tarama bitince sisteme kaydedilmesi için Kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır. Gelen Evrak/Giden Evrak numarası Uygulamalar pop up menüsü altındaki Sayaç Değişimi Kısmından istenildiği gibi düzenlenebilir. Ayrıca veri tabanının Suspect olması durumunda yukarda tanımlanan parametrelerden yeni düzenleme yapılabilir. Gerekli düzenlemeyi yapabilmek için Admin veya erişim şifresini (...) bilmek gerekir. Aşağıda düzenlemeye ait ekran görüntüsü verilmiştir. 14

15 Tanımlar: Dijital Arşiv ve Döküman Yönetimi Sisteminde sürekli kullanılacak veya standart olan verilerin tekrar tekrar girilmemesi için bu verilerin bir kez girilerek daha sonra kullanımı sırasında seçilmesi mantığı ile düzenleme yapılmıştır. Seçme sırasında ilk harfin yazılması ile o harfe ait dizin oluşacaktır. Tanımlar başlığı altında Evrak Nevi için gerekli standart tanımlama Yeni butonuna basılarak yapılacak ve Kaydet butonuyla sonlandırılacaktır. Ayrıca, mevcut bir alan seçilerek istenilen şekilde düzenlenebilir; Sil komutu ile silinebilir ve Kaydet butonu basılarak işlem sonlandırılabilir. Burada önemli olan bir hususu açıklamak gerekir: Daha önceden bir evrak nevi altında kaydedilmiş; daha sonra o tanımlı nevi silinip veya adı değiştirilirse önceden o nevi adı altında kaydedilen dökümanlar tanımsız olacaktır. 15

16 Aşağıda Servisler ve Kurumlar kısmına ait düzenlemeye ilişkin ekran görüntüleri verilmiştir. Evrak Nevi için anlatılanlar Servisler ve Kurumlar a ait düzenlemeler için de geçerlidir. Yeni bir Servis Adı veya Kurum Adı tanımlarken Servis Kodu/Kurum Kodu mevcutlardan farklı girilmelidir. Varolan bir kod girilmesi durumunda database hatası oluşacaktır. Farklı bir kod girilmesi durumunda problem düzelecektir. Raporlar: Bu bölümde sisteme kayıtlı veriler hakkında raporlar alınmakta, sorgulamalar yapılmaktadır. Kurum ve şahıslardan Gelen/Giden evrak sorgulamaları; birimlerden cevaplanmayan, gelmeyen ve tasniflenmeyen evrak bilgileri raporlanmaktadır. Bir kurum veya firmadan, belirlenen iki tarih arasında gelen/giden evraklara ait kayıt bilgisi sorgulanmakta; listelenen kayıtlardan özü bilgisi içeriğinden aranan döküman kaydı bulunup bu 16

17 kayıt numarasına bağlı olarak döküman ekrana çağrılabilmektedir. Aşağıda örnek görüntü verilmiştir. 17

18 İstenirse Kurum, Firma-Şahıs bazında istenen yıla ait; günlük ve aylık evrak sirkülasyonu hakkında grafikler elde edilebilir. Grafikler kısmından sorgulamaya ait görüntü şekli değiştirilebilir. 18

19 II- PROJE YÖNETİMİ SİSTEMİ 19

20 GENEL BİLGİLER: Proje Yönetim Sistemi programı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü nün bünyesindeki bütün projelerin takibi, özelliklerine göre sınıflandırılabilmesi ve standartlarının belirlenebilmesi için hazırlanmış bir programdır. Oluşturulacak yada sorgulanacak proje için belli hiyerarşilerden faydalanılır. Böylelikle sınıflandırmanın sağladığı proje yönetimini kolaylaştıran, ayrıştıran ve sistemlileştiren bir standarttan faydalanılmış olunur. Bu sistemi oluşturan unsurlar; sektörler, alt sektörler, proje kodları, proje dosyaları ve sahip olduğu diğer tüm özellikleridir. Proje Yönetimi Programı; projelere ait bu özellikleri en basit ve sistemli şekilde yönetmeyi sağlar. Proje Yönetim Programı proje sınıflandırmasını temel olarak proje kodu vasıtasıyla yapar. Proje oluşturulurken kendisini kapsayan sektöre göre proje numarası atanır. Proje numarası alt sektöre göre yeniden şekillenir.böylelikle projeler arasındaki hiyerarşi sağlanmaya başlanmış olur. Seçilen sektöre göre proje kodu otomatik olarak program tarafından verilir. Geriye kalan aşamalar projeye ait indeks bilgilerini girmektir. Program vasıtasıyla projenin aşamalarının izlenmesi de mümkündür. Oluşturulan projenin tasarımından bitimine kadar tüm safhaları program vasıtasıyla takip edilebilir. Safhalar tarihlendirilerek aşamalar projeye ait kayıtlar olarak tutulabilir. Projeyi geliştiren sorumluların kayıtları da tutulur ve proje söz konusu sorumlular için özelleştirilebilir. Sorumlular yürüttükleri projeyi diğer kullanıcıların müdahalelerine kilitleyebilir. Projeler tanımlı her bir proje sektörü için bir klasör ve bu klasörlerin içinde de alt sektörlerini gösteren klasörler mevcuttur. Programın içinden klasörler windows gezgini vasıtasıyla incelenebilir. Arşivde her bir proje için de projenin tanımlanması esnasında açılmış bir klasör bulunacak ve bu klasör içinde projenin tüm dokümanları bulunacaktır. Her hangi bir projenin klasörü ilgili olduğu alt sektör klasörünün içinde olacaktır. Proje yönetim sistemi programı proje yönetimini kolaylaştıran, hızlandıran ve proje dökümanlarına ulaşmayı en kolay hale getiren bir programdır. Proje oluşturma sihirbazı ile projeye ait bilgilerin toparlanması çok kolay ve hızlı hale gelmiştir. Program projeye ait bilgileri proje oluşturma sihirbazı yardımıyla aşama aşama girmeyi sağlamıştır. Her bir kullanıcı, Windows Gezgini aracılığıyla da doküman arşivine ulaşabilecek ve buradaki dokümanlarla yetkisi dahilinde işlemler yapabilecektir. 20

21 PROJE YÖNETİMİ SİSTEMİNE GİRİŞ Programın açılış penceresinde kullanıcıya hangi modülde işlem yapmak istediğine dair seçim yapma fırsatı verilir. Proje Yönetim Sistemi için Kırmızı ikonlu tuşa basılarak Proje Yönetim Sistemi programına girilir. YENİ PROJE OLUŞTURMA Yeni proje oluşturmak için proje menüsünden Yeni Proje (Ctrl+N) tıklanmalıdır. Bu işlem yapılınca ekrana gelen pencerede proje oluşumunda karşılaşılacak aşamalar ekrana gelir. Penceredeki tuşuna basılarak oluşturulacak projeye ait bilgilerin girileceği Proje Oluşturma Sihirbazı çalıştırılır. Sihirbaz, projeyle alakalı gerekli sicil bilgilerinin girilmesine yarar ve standart proje arşiv kayıtlarını oluşturur. PROJE KODU ÜRETME PENCERESİ: Proje oluşturma sihirbazı proje oluşturma işini en kolay hale getirir ve projeye ait bilgilerin aşama aşama girilmesini sağlar. Proje oluşturma işleminde ekrana gelecek ilk pencere Proje Kodu Üretme penceresidir. Proje oluşturulurken ilk olarak projenin sektörü ve alt sektörü yandaki şekildeki gibi seçilir ve seçilen sektör ve alt sektöre göre otomatik olarak proje numarası verildikten sonra projenin adı girilerek projenin kaydı yapılmış olur. 21

22 Sektöre ait proje kodları tuşuna kodları listelenebilir. Ayrıca tarafından engellenecektir. basılarak daha önceden kullanılmış proje mükerrer proje kodu kullanılması sistem Yukarıdaki pencere görüldüğünde Proje Kodu Üretme penceresi çalıştırılmış demektir. PROJE KLASÖRÜ OLUŞTURMA PENCERESİ: Sihirbaz yardımıyla projenin en fazla 32 karaktere kadar olacak şekilde kısaltılmış olan adı görüntülenir ve değiştirilebilir. Belirlenen kısaltılmış proje adı proje arşiv klasörünün adını oluşturacaktır. Yukarıdaki mesaj görüldüğünde arşiv klasörü pencerede verildiği ismiyle açılmış demektir. Böylelikle Proje Arşiv Klasörü Penceresi çalıştırılmış olur. PROJE ARŞİV KARTI OLUŞTURMA PENCERESİ: Sihirbazın yardımıyla proje için arşiv kartı seçilir. Opsiyon olarak standart arşiv kartı veya uygun görünen arşiv kartı seçilir. Standart arşiv kartı işaretlenerek ileri tuşuna basıldığında klasörün içinde projenin indekslerini taşıyan herhangi bir dosya atılır. Özel arşiv kartı seçeneğinde ise ekrana diskinizde bulunan herhangi bir dosyayı arşiv kartı olarak seçmenizi sağlayacak bir pencere gelir ve seçtiğiniz dosya arşiv kartı olarak atanır. 22

23 Yandaki ileti görülmesi proje arşiv kartı seçme işleminin tamamlandığı anlamına gelir. PROJE GENEL BİLGİLERİ PENCERESİ: Projeye ait genel bilgilerin girildiği penceredir. Projeye ait indeks bilgilerinin oluşturulabilmesi için bu bilgilerin mümkün olduğunca eksiksiz doldurulması gerekir. PROJE TİP BİLGİLERİ PENCERESİ Projenin tipiyle ilgili bilgileri içeren penceredir. Projenin, Yatırım Planlama Müdürlüğü nde yürütülen hangi çalışmaya tabi tutulacağı ve statüsü hakkında bilgi sahibi olunabilmesi için bu penceredeki bilgilerin girilmesi gerekir. Ayrıca projenin yatırım planlamada yeri olup olmadığını da işleyebilirsiniz. PROJE KOORDİNATÖR VE SORUMLULARI PENCERESİ: Proje sorumluları hakkındaki bilgileri girebileceğiniz penceredir. Sorumlular ile ilgili bilgiler işlendikten sonra proje sorumlusu projeyi diğer kullanıcıların müdahalesine engel olmak amacıyla kilitleme yetkisine sahiptir. Projeyi kilitlemek için Projeyi Kilitle tuşuna basılır. Mevcut logon şifresiyle proje kilitlenmiş olur. Aynı şekilde projenin kilidini sadece bu logon açabilir. Kilidi Çöz Tuşuna basılarak kilit çözülebilir. 23

24 Projeye ait sorumlular bilgisi girildikten sonra projeyi kilitle tuşuna basıldığında ekrana gelen yukarıdaki ileti projenin kilitlendiğini ve projeyi kilitleyen kişinin (örnekteki) x olduğunu ifade eder. Proje kilidini de ancak X logon çözebilir. İleti onaylanırsa Projenin kilitli olma durumu yandaki şekildeki gibidir. SON DURUM BİLGİLERİ PENCERESİ: Projenin son durumuyla ilgili ve hangi safha da olduğuna dair bilgilerin girilebileceği penceredir. Son durum tespit tarihi bu pencereden girilebilir. BİRİM VE TARİHLER PENCERESİ: Projenin ilişkisi olan tüm birimler ve bu birimlerde projeye dair yapılan işlerin tarihlerinin girildiği penceredir. Bilgi girmek için pencerenin içine mouse ile tıklanır. Proje iade edilmişse iade edilme gerekçesiyle ilgili açıklama girilebilir. 24

25 İHALE BİLGİLERİ PENCERESİ: İhale ile ilgili tüm bilgilerin girileceği penceredir. Herhangi bir bilgi girmek için pencerenin içine mouse ile tıklanmalıdır. İhalenin tarihi, sayısı, şekli, bedeli, ihaleyi alan firma, ihaleyi düzenleyen makam ve kapsamı gibi bilgiler girilebilir. İhale bedeli, ihale tarihi bilgisine göre TL veya YTL olarak değişecektir tarihinden sonra yapılmış ihalelerin bedeli otomatik olarak YTL olacaktır. Bilgi girişi bittiğinde ileri tuşuna basılarak ihale bilgilerini girme işlemi bitirilir. GÖREVLİLER PENCERESİ: Projede görev alan personel ve sorumlulara ait bilgileri girebileceğiniz penceredir. Görevleri, ünvanları ve isimleri girilebilir. Her yeni görevli için Ekle butonuna basılmalıdır. TAPU SİCİL BELGELERİ PENCERESİ: Projeye ait tüm tapu sicil bilgilerinin girilebileceği penceredir. Bilgiler girildikten sonra ileri tuşuna basılır ve bilgiler projeye eklenmiş olur. Pafta, ada ve parsel bilgilerinin girilmesi ile FileNET sorgulaması için önemlidir. 25

26 MÜLKİYET BİLGİLERİ PENCERESİ: Proje ile ilgili mülkiyet bilgilerinin girilebileceği penceredir. Bütün bilgiler girildikten sonra ileri tuşuna basılarak girilen bilgiler kaydedilmiş olur. İMAR BİLGİLERİ PENCERESİ: Projeye ait imar bilgilerinin girilebileceği penceredir. Bilgiler girildikten sonra ileri tuşuna basılarak girilen bilgiler kaydedilmiş olur. SAFHA ÇALIŞMALARI PENCERESİ: Projeye ait safha çalışmalarıyla ilgili bilgilerin girilebileceği penceredir. Yeni bir safha eklemek için Safha Ekle butonuna basılmalıdır. Yeni bir çalışma eklemek için Çalışma Ekle butonuna basılmalıdır. Safha veya ilişkin çalışmalardan herhangi birini silmek için ise Sil butonuna basılmalıdır. 26

27 PROJE İŞLEMLERİ PENCERESİ: Projeye, uygulanması muhtemel olan bütün işlemleri bu pencereden girebilirsiniz. Herhangi bir işlemi girmek için İşlem Ekle tuşuna basmalısınız. Herhangi bir işlemi silmek için Sil tuşuna basmalısınız. Standart İşlemi Oluştur tuşuna basarak proje ile ilgili standart işlemleri oluşturmuş olursunuz. PROJE ARŞİV BELGELERİ PENCERESİ: Projeye ait olan arşiv belgelerini listeleyebileceğiniz ve bunlarla ilgili işlemler yapabileceğiniz penceredir. Söz konusu belgelerin bütün indeks bilgilerini görebilirsiniz. Herhangi bir arşiv dosyasının içinde bulunduğu arşiv klasörünü görmek için Proje Arşiv Klasörü tuşuna basılmalıdır. Bu tuşa basılınca ekrana, dosyanın içinde bulunduğu klasör, Windows Gezgini içinde gelir. Arşiv dosyalarından herhangi birinin farklı kaydedilmesi isteniyorsa Farklı Kaydet tuşuna basılmalıdır. Eğer arşiv dosyasına ait bilgilerde karakter problemi varsa Karakter Düzelt tuşuna basılmalıdır. Bu tuşa basıldığında karakter problemi kısmen düzelecektir. 27

28 Proje Arşiv Klasörü klasörü içinden sadece aynı tipteki dökümanların listelenmesi istenirse Doküman Tipi açıklama kısmından istenen tip seçilecektir. PROJE SORGULAMA PENCERESİ: VAR OLAN PROJEYİ AÇMAK: Proje sorgulama ekranı açılan projenin yazdırılması, projeye ait özelliklerin sıraya sokulması, projenin görüntüsünün yakınlaştırılabilmesi gibi konularda yardımcı olur. Herhangi bir kriter seçilmesi durumunda Arama ona göre yapılacaktır. Sadece Arama butonuna basılınca Dijital Arşiv Sisteminde kayıtlı bütün proje isimleri listelenecektir. Bu listeden aranan proje belirlenebilir. 28

29 Var olan bir projeye erişmek için projenin adını veya proje kodunu girmek yeterlidir. Proje Sorgulama tuşuna basılarak var olan projeler, proje adı, proje kodu, sektörü, proje sorumluları, projenin içinde bulunduğu aşama ve proje oluşturulurken girilen projeye ait tüm bilgilere göre listelenebilir. Ayrıca projenin herhangi bir aşamasından itibaren sonrasını veya öncesini de incelemek mümkündür.istenilen aşamaya sorgulama ekranındaki numaralanmış ve üzerinde içerdiği aşama yazan tuşlardan erişilebilir. Proje sorgulama tuşuyla seçilen bir projenin aşamalarının izlenmesi yine bu yolla mümkündür. PAROLA DEĞİŞTİRMEK: Var olan parolayı değiştirmek için Şuanki Parola penceresine değiştirmek istenilen parola, Yeni Parola penceresine ise yeni parola girilip Yeni Parolayı Onaylayın penceresine etkin olması istenen parola tekrar girilir.on olarak Değiştir tuşuna basılarak parola değiştirilmiş olur. PROJE GENEL BİLGİLERİ: Projeye ait bütün özellikler ve indeks bilgileri görüntülenebilir, sorgulanabilir, son durum bilgileri ve diğer özellikleri ile ilgili bilgi girişi yapılabilir.herhangi bir projenin proje kodu girilerek proje indeksi getrilebilir. Tuşuna basılarak gelen ekrandan proje kodu girilerek proje kodları ve içerdikleri proje tipleri listelenebilir. Tuşuna basılarak getirilen projenin görüntüsü alınabilir ve butonuna basılarak proje yazıcıya gönderilebilir. UYGULAMALAR: Aynı menü vasıtasıyla arsa imar bilgileri, ihale bilgileri, proje sorumluları, proje bilgileri, proje işlemleri ve proje safhaları irdelenebilir ve kayıtlar girilebilir. 29

30 Proje kodu penceresine çalışılmak istenen projenin kodu girilip Getir tuşuna basılınca projeye ait tüm kayıtlar gelir. Yeni tuşuna basıldığında getirilen kayıtlar silinir ve yeniden proje kodu girmeniz beklenir. Sil tuşuna basıldığında getirilmiş projeye ait olan tüm kayıtlar silinir. Kaydet tuşuna basıldığında pencere üstünde yapılan işlemlerin tümü veritabanına kaydedilir. Yazdır tuşuna basıldığında indeksi açılmış olan proje yazıcıya gönderilir. Bul tuşuna basıldığında yandaki pencere ekrana gelir. 30

31 Arama penceresi proje kodu girilen projeyi ve sahip olduğu tüm indeksini Arama tuşuna basmak suretiyle görüntülenir. Bu pencere genel olarak projeleri sorgulama işlemini yapar. TANIMLAR: Proje yönetim sisteminde kullanılan tanımlar tipler içinde sınıflandırılarak listelenmiş ve numaralandırılmıştır.var olan tanımlardan yararlanılabileceği gibi yeni tanımlar da eklenebilir. RAPORLAR: Menüden seçilen seçenek doğrultusunda projeye ait raporlama yapılabilir. Gelen ekrandan aranılan projenin kodu girildikten sonra butonuna basılarak projeye ait bilgiler getirilir. Getirilen proje Pencereden çıkmak için butonuna basılarak yazıcıya gönderilebilir. butonuna basılır ve ana pencereye dönülür. 31

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir.

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi temsilcilerinin

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Yabancı Para Alacağından Dolayı Geçici Şerh Tesisi işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişleri yapılır. Başvuruya Ait

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU KULLANICI KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Portal üzerinden kullanım 2. Mobil uygulama üzerinden kullanım 3. E-posta üzerinden kullanım İÇERİK / Portal Kullanımı 1. Sisteme Giriş 2. Kullanıcı Ana Ekranı 3.

Detaylı

NETSİS PAKETLERİNİ ORTAK UYGULAMA İLE ÇALIŞTIRMA

NETSİS PAKETLERİNİ ORTAK UYGULAMA İLE ÇALIŞTIRMA NETSİS PAKETLERİNİ ORTAK UYGULAMA İLE ÇALIŞTIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, Netsis paketlerinin (temelset, personel ve demirbaş) ortak bir uygulamadan tek isim ve şifre ile çalıştırılabilmesi, Muhasebeci

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir.

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Firma temsilcisi

Detaylı

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER PLAN İŞLEM NUMARASI (PİN)... 2 PİN UYGULAMASINA GİRİŞ... 2 Çoklu Kullanıcı Girişi...3 Ana Sayfa Penceresi...4

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır butonuna basılır MERNİS de kayıtlı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

Self Servis Windows Parola İşlemleri

Self Servis Windows Parola İşlemleri Self Servis Windows Parola İşlemleri 1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Amaç... 3 3 Kapsam... 3 4 Gereksinimler... 3 5 Uygulama Adımları... 3 5.1... Uygulamaya Erişim... 3 5.2... Sisteme Kayıt olma... 3 5.3...

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri İPOTEK; doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İpotek tesisinden sonraki bir zamanda ipotekle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu örnek işlem bedel

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.24.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.24.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran Adı-Soyadı bölümüne ilgili mahkeme kararı yazılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) kısmında

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu,

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 1 İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 5 Cihazdan Sayım İşlemleri... 8 Sayım Dosyasının Hitit e Okutulması...

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu 23.1.2015 tarihinde güncellendi Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu Açık Öğretim Lisesi, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren elektronik arşiv uygulamasına başlamıştır.

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KISA TANITIM DOKÜMANI PROGRAMDA NELER VAR Bu doküman, Kolay Sipariş Takibi programının temel özelliklerini size kısaca tanıtmak ve programı kısa sürede kavramanızı sağlanmak için

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

TC. SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAYICI TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLEME VE SERTİFİKA KULLANIM YÖNERGESİ

TC. SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAYICI TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLEME VE SERTİFİKA KULLANIM YÖNERGESİ TC. SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAYICI TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLEME VE SERTİFİKA KULLANIM YÖNERGESİ 1. Google Chrome Tarama Verilerini Temizleme Google Chrome menü butonu Ayarlar sekmesine tıklanır.(görüntü 1)

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) YARDIM KLAVUZU Hazırlayan: Merve GENÇKAL İçindekiler A. EBYS ANASAYFA... 2 A.1. Anasayfaya

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Azil işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır, butonuna basılır. MERNİS de

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Elektronik - Sağlık Personeli Bilgi Sistemi 12.11.2015 2 E-SPEBİS NEDİR? Elektronik Sağlık Personeli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GİRİŞ Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin geçiş hükümleri gereği modernizasyon planı vermiş olan onaya tabi gıda işletmelerinin

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Logo Ekleme Kılavuzu Kasım 2012 İçerik 1 Birim Logosu Kayıt İşlemleri... 3 1.1 Tek Logo Ekleme İşlemleri... 4 1.1.1 Logo Pozisyonu :... 5 1.1.2

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ - Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri) Belgesi YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 0 9 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri Kullanıcı Girişi 2 3. Güvenlik Kodu örn;5622 alt tarafta bulunan kutuya yazılır.

Detaylı

SATIŞ, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir.

SATIŞ, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. SATIŞ, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi ve alıcının veya yetkili temsilcilerinin

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN. İlhan DENKLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN. İlhan DENKLİ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN İlhan DENKLİ Başvuru Fişleri ekranında talep edilen imar işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, ilgili alanlarının bilgi girişi yapılır. Başvuruya

Detaylı