ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı YAYGIN EĞİTİM VE GENÇLİK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Fatoş Oktay Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ankara 2003

2 2 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- YAYGIN EĞİTİM... 4 A- Tanımlar... 4 B- Yaygın Eğitim Kavramı ve Bilimsel Kökenleri... 6 III-TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ NDE YAYGIN EĞİTİM A- Türkiye de Yaygın Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi B- Avrupa Birliği nde Yaygın Eğitim Yaşam Boyu Öğrenme Beyaz Kitap ve Gençlik Programı Yaşam Boyu Öğrenme İlke Kararı C- Avrupa Konseyi nde Yaygın Eğitim Gençlerin Yaygın Eğitimleri Konusunda Ortak Anlayış Yaygın Eğitim Çalışmaları ve Bakanlar Komitesi nin 2003(8) Sayılı Tavsiyesi Tavsiye Metninin Yorumu IV-DEĞERLENDİRMEDE KARŞLAŞILAN ENGELLER A- Yöntembilimsel Şartlar B- Politik ve Kurumsal Şartlar V- SONUÇ KAYNAKÇA... 28

3 3 I- GİRİŞ Yaygın eğitime (non-formal education) ilişkin literatür tarandığında, konu hakkındaki görüşlerin çoğunlukla birbirinden farklılık arz ettiği görülmektedir. Colley, Hodkinson ve Malcolm; konuya kavramsal açıklık getirmek amacıyla, ilgili literatürü inceleyerek gerçekleştirdikleri geniş kapsamlı çalışmalarında, örgün (formal) ve yaygın (non-formal) eğitim ile formal olmayan eğitim (informal) kavramları arasındaki sınırlar veya ilişkilerin ancak belirli bağlamlar çerçevesinde anlaşılabileceğini ifade etmektedirler. Bu kavramlarda sık sık önemli oranda hem örtüşme hem de uyuşmazlık gözlenmektedir. Yazarlar sınıflandırmada karşılaştıkları üç probleme dikkat çekmektedirler. Birincisi, metinlerin birçoğunda formal olmayan (informal) öğrenmenin doğrudan formal olmayan öğrenme şeklinde tanımlanmasıdır. İkincisi, konuya ilişkin listelerin bir çoğunun, bir formun bazen etik, bazen yarattığı etki açısından diğerinden daha üstün olduğuna ilişkin varsayımlar içermesidir. Sonuncusu, yaygın eğitime ve formal olmayan eğitime ilişkin örtüşen literatürün varlığıdır. Bütün bunlar üç değişik öğrenme veya eğitim şekli arasında net bir ayrım yapılmasını zorlaştırmaktadır. 1 Söz konusu çalışmaya göre, ne kadar az oranda olursa olsun formal ve formal olmayan boyutlar, herhangi bir öğrenme durumunda hemen hemen her zaman bulunmaktadır. Öğrenmenin, çoğunlukla formal ve formal olmayan bütün unsurları birleştiren bir öğrenme ortamındaki karmaşık sosyal uygulamalarca belirlenmesi nedeniyle, öğrenmenin gerçekleştiği hemen hemen bütün durumlarda, hem formal hem de formal olmayan öğrenmenin unsurları mevcuttur. Burada önemli olan, bu tip öğrenmeler arasındaki sınırlar değil, belirli öğrenme durumlarında formal olma ve olmamanın boyutları arasındaki iç bağlantılardır. Araştırmacılar öğrenmeyi formal olma ve olmama noktasında karmaşık bir birleşen olarak görürken, non-formal kavramının rolünü ve amacını henüz net olarak keşfedemediklerini belirtmektedirler. 2 Yaygın eğitimin sık sık örgün eğitimin karşıtı olarak tanımlandığı da görülmektedir. Birçok uygulayıcı; gençlik örgütleri ve diğer kuruluşların, okulların kapasitelerinin ötesinde alternatif eğitim yolları sağlama konusundaki potansiyellerine 1 Helen Colley, Phil Hodkinson ve Janice Malcolm, non-formal learning: mapping the conceptual terrain. a consultation report, s. 1-3, <http://www.infed.org/archives/e-texts/colley_informal_learning.htm>, ( ). 2 a.g.e., s

4 4 dikkat çekmektedirler. Bununla beraber bu anlayış eğitim sektörleri arasında bütünleyici yaklaşımı savunanlarca eleştirilmektedir. Avrupa kuruluşları ve Avrupa Gençlik Formu, Avrupa da yaygın eğitim için sertifikasyon yollarını ve kalite standartlarını oluşturma çabası içindedir. Yaygın eğitimin değerinin tanınması tartışmaların bir boyutunu oluştururken, diğer yandan da gençlik çalışması içinde yer alanlar yaygın eğitimi tanıma ve sertifikalandırma sürecinde gençlik çalışmasının ve yetiştirmenin (training) kendine özgü kimi özelliklerini kaybedeceği kaygısını yaşamaktadırlar. 3 Alana ilişkin kavram kargaşası devam ederken yaygın eğitimin gençlik sivil toplum örgütlerinin çalışmalarında önem kazanmış olması ve sertifikalandırma doğrultusunda ciddi adımların atılıyor olması gerçeğinden hareketle; konuya ilişkin kavramların irdelenmesi, ülkemiz, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi nin ilgili birimlerinin yaklaşımlarının ele alınması ve ulaşılan bilgilerin gençlik sivil toplum kuruluşları ile paylaşılarak daha geniş bilgilere ulaşılması önem arz etmektedir. Bu düşünceyle gerçekleştirilen çalışmada, gerekli verileri elde etmek için ağırlıklı olarak elektronik ortam, resmi kaynaklar ve ilgili diğer literatür taraması yapılmıştır. II- YAYGIN EĞİTİM A- Tanımlar Yaygın (non-formal) eğitim ve formal olmayan (informal) eğitim (kavramların İngilizce karşılıklarına bakıldığında), temelde gençlerin devam ettikleri formal eğitim dışında bir eğitim olarak kendi kendini tanımlayan kavramlardır. 4 Demirel in Eğitim Sözlüğü nde örgün eğitimin İngilizce karşılığı formal / organized education olarak verilmektedir. Yaygın eğitimin İngilizce karşılıkları ise non-formal / informal / extended education olarak verilmekte ve örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okullardan erken 3 Goran Buldioski ve d., Training, training aims and non-formal education, T-Kit on Training Essentials, No. 6, (October 2002), s ( T-Kit, Avrupa Konseyi (Council of Europe) ve Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından yürütülen Partnership Agreement on European Youth Worker Training çerçevesinde yapılan ortak çalışmanın bir ürünüdür.) 4 a.g.e., s

5 5 ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim şeklinde tanımlanmaktadır. 5 Fidan ve Erden eğitimi, formal ve formal olmayan eğitim olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreç olarak tanımlanan formal olmayan (informal) eğitim amaçlı ve planlı değildir. Amaçlı ve programlı olarak yapılan formal eğitim ise örgün ve yaygın eğitimi içermektedir. Örgün eğitim belirli yaş gruplarına okulda düzenli ve amaçlı olarak yapılan eğitim olarak tanımlanırken; yaygın eğitim örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda yapılan eğitim olarak tanımlanmaktadır. 6 Formal eğitim sistemi dışında günlük yaşamda gerçekleşen, toplumda çalışmak ve karşılıklı etkileşim halinde olmak için öğrenilen değerler olarak sosyalleşmeyi sağlayan formal olmayan eğitimi, Avrupa Gençlik Formu, günlük yaşamda gerçekleşen örgütlü olmayan rastlantısal öğrenme olarak tanımlamaktadır. Okullar, üniversiteler ve değerlendirme sistemleri dışında gerçekleşen eğitimin ve öğrenmenin daha iyi tanınmasını sağlamak amacıyla, 1970 lerden itibaren ortaya çıkmış bir terim olan yaygın eğitimi ise, formal eğitim sistemi yapısı ve işleyişi dışında gerçekleşen örgütlü veya yarı örgütlü eğitim etkinlikleridir. 7 Yaygın eğitim, geleneksel ve klasik eğitim sistemlerine karşı yaratıcı ve yenilikçi alternatifler olarak görülen öğretme araçları ve öğrenme yöntemlerinin bir toplamıdır. 8 UNESCO ya göre yaygın eğitim, kurulu eğitim sistemi dışında düzenlenen, saptanabilir öğrenme hedefleriyle saptanabilir öğrenenler kitlesine hizmet vermesi planlanmış eğitim etkinliğidir. 9 Daha sonra ayrıntılı olarak verilmek üzere, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu nca yapılan kısa yaygın eğitim tanımları aşağıda belirtilmektedir: 10 Avrupa Konseyi Kültür ve Eğitim Komitesi 5 Özcan Demirel, Eğitim Sözlüğü, 1. B, Ankara, Pegem A Yayınevi, 2001, s. 96, Nurettin Fidan ve Münire Erden, Eğitime Giriş, Ankara, Alkım Yayınevi, s Buldioski ve d., s Lynne Chishome, Symposium on Non Formal Education - Report, Strasbourg, Avrupa Gençlik Merkezi nde Ekim 2000 tarihlerinde yapılan sempozyum, s a.g.e., s a.g.e., s. 60.

6 6 Yaygın eğitim,... genellikle devlet tarafından sağlanan ve desteklenen, kronolojik olarak derecelendirilen, ilköğretimden yükseköğretime uzanan... örgün eğitim sistemi dışında gerçekleşen... eğitim etkinliğidir.... Yaygın eğitim oldukça değişik iki realiteyi kapsamaktadır: bir yandan formal eğitim sistemi dışında gerçekleşen eğitim etkinlikleri (örneğin bir işçi sendikası tarafından düzenlenen sosyal haklar konulu konferans) ve diğer yandan gönüllü bir örgütte sorumlulukları yerine getirirken kazanılan deneyim (örneğin bir çevre koruma sivil toplum örgütünün yönetim kurulu üyesi olmak). Avrupa Komisyonu yaşam Boyu Öğrenme Memorandumu Yaygın öğrenme (eğitim), eğitim ve yetiştirme (training) temel sistemleri yanı sıra gerçekleşmekte ve... sonuçta resmi sertifikaların verilmesi söz konusu olmamaktadır. Yaygın öğrenme işyerlerinde, sivil toplum örgütleri ve grupları (örneğin gençlik örgütlerinde, işçi sendikalarında ve politik partilerde) etkinlikleri aracılığı ile sağlanabilir. Formal sistemleri bütünlemek üzere kurulan örgütler veya hizmetler (sanat, müzik ve spor sınıfları veya sınavlara hazırlamak için özel ders verme) aracılığı ile de sağlanabilir. Rinpoche ise bu kavramlara farklı bir açıdan yaklaşmaktadır. Örgün eğitim beynin mantıksal, bilişsel ve entelektüel bölümünün nasıl kullanılabileceğini öğretirken, yaygın eğitim aklın sezgisel, duygusal, içgüdüsel, sanatsal ve bilinç altı yönlerine doğru yaklaşım konusunda yardımcı olmaktadır. Yaygın eğitimin örgün eğitim sistemine entegrasyonu ile, beynin hem sol hem de sağ yarımküreleri uyumlu bir şekilde geliştirilir. Yaygın eğitim; kontrol edilemeyen duyguları ve psikolojik rahatsızlıkları kontrol altına almada ve zorluklara çözüm bulmada yardımcı olması ve farklı bir perspektif kazandırması nedeniyle, yaşamın her aşamasında toplumdaki bütün gruplar için büyük önem arz etmektedir. 11 B- Yaygın Eğitim Kavramı ve Bilimsel Kökenleri Yaygın eğitim kavramı, örgün eğitim ve formal olmayan eğitim kavramlarıyla benzerlik ve farklılıkları bağlamında ele alınarak incelenmelidir. Sık sık örgün (formal) ve formal olmayan (informal) eğitim arasında bir yere yerleştirilen yaygın(non-formal) eğitim kavramında görülen karışıklık, yaygın eğitimin bu kavramlar ile ilişkisinden veya farklılığından kaynaklanmaktadır. 12 Ayrıca kavramların İngilizce karşılıklarının ( non-formal ve informal ) örtüşmesi nedeniyle, kaçınılmaz olarak yaygın eğitim sık sık formal olmayan eğitimle karıştırılmaktadır. Formal olmayan eğitimde akran, aile, medya ve diğer faktörler aracılığı ile şahsi gelişim üzerinde olası etkiyle birlikte şahsi bir deneyim söz konusudur. Kabul edilmiş bir eğitim programı, yapı, değerlendirme ve ayrıca değerler, içerik, doğru uygulama, sosyal 11 Lama Gangchen Tulku Rinpoche, The Art of Better Living Through Non-Formal Education, s. 2, <http://www.iouedu.com/press/01lama/01_01.html>, ( ). 12 Lasse Sıurala, Symposium on Non Formal Education - Report, Strasbourg, Avrupa Gençlik Merkezi nde Ekim 2000 tarihlerinde yapılan sempozyum, s. 7.

7 7 yeterlikler gibi öğrenilen şey için sorumlu bir oyuncu yoktur. Yaygın eğitimde kişinin özgürce katılım seçeneği vardır. Seçim yapıldığında, planlı, standart öğrenme teorilerini izleyen, değerlendirilebilen, tanınan kalite standartları bulunan öneri sunulmaktadır. 13 Simkins den esinlenerek Fordham tarafından 1993 de geliştirilen ideal örgün ve yaygın eğitim modelleri tablosu iki kavram arasındaki farklılıkları göstermektedir: 14 Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Amaçlar Uzun süreli, genel Belgeye dayalı Kısa süreli, özel Belgeye dayalı olmayan Zamanlama Uzun dönem / hazırlayıcı / tam zamanlı Kısa dönem / yenilenen / yarı zamanlı İçerik Standart halde / girdi merkezli Akademik Giriş koşulları talep edeni belirler. Bireye özgü / çıktı-üretim merkezli Uygulamalı Talep eden giriş koşullarını belirler. İletme sistemi Kuruma dayalı, çevreden soyutlanmış Sıkı yapılanma, öğretmen merkezli ve kaynak yoğun Çevreye dayalı, toplumla bağlantılı Esnek, öğrenen merkezli ve kaynak tasarruflu/artırıcı Kontrol Dışarıdan / hiyerarşik Kendi kendini yöneten / demokratik 13 Non-formal education - Council of Europe youth programme, <http://www.coe.int/t/e/cultural_cooperation/youth/3._priorities_&_programmes/1b._priorities_ /_summary.as>, ( ). 14 Non-formal education, s. 6, <http://www.infed.org/biblio/b-nonfor.htm>, ( ).

8 8 Yaygın eğitimin bilimsel kökenlerine bakmak, diğer modeller ile bağlantı ve farklılıklarının daha net görülebilmesini sağlayacaktır. Yaygın eğitimin bilimsel kökenleri aşağıdaki aile resmi nden izlenebilir: ÖRGÜN EĞİTİM (Formal Education) YAPISALCI GÖRÜŞ POSTFORMAL EĞİTİM (Constructivism Postformal Education) YAŞAMBOYU ÖĞRENME (Lifelong Learning Lifewide Learing) YENİ EĞİTİM (New Education) YAYGIN EĞİTİM (Non-Formal Education) FORMAL OLMAYAN EĞİTİM (Informal Education) Yirminci yüzyılın başında belirlenmiş ve ölçülebilir hedefler, hiyerarşik müfredat, klasik konular, becerilerin ezberlenmesi, deneysel-analitik metotlar, yarışma ve benzeri özellikleri ile Frederick Taylor un bilimsel yönetimi (scientific management) ve B.F. Skinner in davranışçılık (behaviorism) teorisi, örgün eğitimin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu anlayışla hareket edilerek eğitim organizasyonunda büyük bir başarıya ulaşılmıştır. 16 Kökleri on-dokuzuncu yüzyılda Danimarkalı eğitimci Grundvig in çalışmasına uzanan Yeni Eğitim ( New Education ); yirminci yüzyılın ilk yarısında yaygınlaşarak alternatif bir eğitim alanı gücüne erişmiştir. Bu alanın en dikkat çeken isimlerinden biri 15 Sıurala, s a.g.e., s

9 9 de John Dewey dir. Çocuğun kendi değerlendirme çerçevesi, süreç olarak öğrenme, pratik yapma, sosyal beceriler ve sosyal serbestliğe önem veren Yeni Eğitim, yaygın eğitimin/ öğrenmenin pedagojik yaklaşımı ile benzerlik göstermektedir. 17 Mevcut eğitim reformlarının birçoğunun dayandırıldığı yapıcı/yapısalcı görüş (constructivism) ile nesnelci görüş (objectivism) arasında birbiriyle çelişen felsefi yaklaşımlar vardır. Bilginin bireyden bağımsız olarak dış dünyada var olduğunu savunan nesnelci görüş, öğrenciler açısından hedefi bilgi edinme, öğretmenler açısından ise bilgileri etkili bir şekilde aktarma olarak belirlemektedir. Öğretim, öğretmenin olayları öğrenciler için yorumlaması ve önceden belirlenmiş bilgilerin öğrencilere aktarılması; öğrenme, aktarılan bilgilerin olduğu gibi öğrencilerin zihinlerinde oluşmasıdır. Yapısalcı görüş ise bilgi ve gerçeğin dış dünyada bireyden bağımsız bir şekilde var olmadığını, bireyin deneyimlerine ve çevresiyle etkileşimine dayanarak gerçeği yorumladığını ve zihninde yapılandırdığını savunmaktadır. Öğretim, öğretmenin öğrencinin bilgiyi yapılandırmada gereksinim duyacağı bilgi kaynaklarını aktarması ve bunları sınayabilecekleri toplumsal bir alan sunması; öğrenme, öğrencilerin sürece aktif bir şekilde katılarak bilgiyi algılaması, yorumlaması ve yapılandırmasıdır. 18 י 19 Postformal eğitim, dış hedeflerden çok iç deneyimlere önem veren bir yapısalcı eğitim yaklaşımıdır. Bu anlayışa göre, öğrenme gerçekte bir kendi kendini öğrenme metodudur ve sosyal güç yapıları ( cinsiyet, etnik olgu, kapitalist üretim, global ekonomi, sürdürülebilir gelişme vb... ) içinde bireyin kimliğinin oluşumu ile ilgilenmektedir. Öğrenme yoluyla bu yapıların nasıl değiştirilebileceğine ilişkin görüş e ulaşılmaktadır. Örgün eğitime karşı ilk çıkışını 1980 lerin başında yapan, fakat eğitim programı ve öğretim uygulamaları üzerinde pek etkili olamayan yapısalcı düşüncenin, 90 ların sonlarında vatandaşlık ve yaşam boyu öğrenme ile ittifak arayışı içinde tekrar gündeme geldiği görülmektedir. 20 Formal olmayan eğitim, eğitim programı dışında günlük hayatta, ailede, akran gruplar arasında, medyada, değişik kültür ortamlarında gerçekleşen öğrenmedir. Gençlerin hayatında giderek daha çok önem kazanan formal olmayan öğrenme/eğitim oldukça geniş bir alandır. Bu türden öğrenmedeki kimi konular resmileştirilerek / formalleştirilerek (formalized) temel eğitim sistemi içine alınmıştır. Yaygın eğitimin, 17 a.g.e., s a.g.e., s Deniz Deryakulu, Yapıcı Öğrenme, Sınıfta Demokrasi, Eğitim Sen Yayınları, (2001), s.1-12, <http://www.eğitim.aku.edu.tr/yapici.doc>, ( ). 20 Sıurala, s:13.

10 10 kapılarını dinamik ve yenilikçi bir alan olan formal olmayan eğitime açmasının olumlu bir adım olacağı belirtilmektedir lerin sonunda resmileştirmeyi (formalisation) en uç noktaya getiren örgün eğitim, bu tarihten itibaren geri dönüş yaparak eğitim programında ve eğitim kurumlarında esnekliğe ve bireysel tercihlere yer vermeye başlamıştır. Örgün eğitimi yaşam boyu öğrenme, yaygın eğitim ve formal olmayan eğitim ile yapısalcı kurama yakınlaştırma, son yılların gündeminde önemli yer tutmuştur. 22 Modernleşme gereksinimi sonucunda, örgün eğitim; yeni yeterliklere (vatandaşlık becerileri, insan hakları), sivil topluma (STK lar), katılımcı öğretim metotlarına (yaygın eğitim), kamu yönetimine (katılım), sosyal konulara (insan hakları, sosyal dışlanma ile mücadele), topluma (gençlik STK ların köklerinin bulunduğu yerler, diğer gençlik çalışması yapıları), ortaklıklara (gençlik çalışması ve gençlik politikası yapıları) vb. açılmaktadır. 23 Sıurala, aile içindeki önemli bağlantıları ortaya koyan yaygın eğitim aile resmi ni birliktelik ve ailenin birleşmesi olarak görmekte ve aile üyelerinin birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığını belirtmektedir. 24 III-TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ NDE YAYGIN EĞİTİM A- Türkiye de Yaygın Eğitim 1- Milli Eğitim Bakanlığı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nda Türk milli eğitim sisteminin, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluştuğu belirtilmektedir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını; yaygın eğitim ise örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. 21 a.g.e., s a.g.e., s a.g.e., s a.g.e., s

11 11 Söz konusu kanunun 40. maddesinde yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, 1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, 2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, 3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, 4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, 6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak, 8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 25 Kanuna göre genel ve mesleki - teknik olmak üzere iki temel bölümden oluşan yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkanlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanmaktadır. Türk Eğitim Sistemindeki yaygın eğitim kurumları aşağıda belirtilmektedir: 26 Pratik Kız Sanat Okulu Olgunlaşma Enstitüsü Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi (okuma yazma kursları, meslek kursları, sosyal kültürel kursalar) Mesleki Eğitim Merkezi İş Eğitim Merkezi Bilim ve Sanat Merkezi 25 Milli Eğitim Temel Kanunu, (1739 S. K.), Haziran yılı başında milli eğitim, <http://www.meb.gov.tr/stats/apk2002/3_2.htm>, (4 Temmuz 2003).

12 12 Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Öğretim (özel kurslar, özel dershaneler, özel motorlu taşıt sürücü kursları, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri meslek kursları) Uzaktan Öğretim (açık ilköğretim okulu, açık öğretim lisesi, mesleki teknik açık öğretim okulu) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Öğrenme Merkezleri ile her düzeydeki ve yaştaki öğrencilere, öğrenci olmayan gençlere ve yetişkinlere bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirme, tüm yıl, tam gün, yaşam boyu eğitim hizmeti sunulmaktadır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu merkezler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra eğitim ve bilişim konusunda etkinlik gösteren sektörel kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile de işbirliği içinde kurulmakta ve sürekli kullanıma yönelik çalışmalar sürdürülmektedir AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Eğitim ve Gençlik Programları, Türkiye nin AB ile bütünleşmesinde en önemli araçlar olarak görülmektedir. Ocak 2002 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde kurulmuş olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi (ABEGPDB Ulusal Ajans), bu programlarının yürütülmesinden sorumludur. Üye ülkelerde eğitimin kalitesini yükseltmeyi ve işbirliğini artırmayı hedefleyen programlar; mesleki eğitim hariç olmak üzere bütün örgün ve yaygın eğitim programlarını içine alan Genel Eğitim Programı (Socrates), mesleki eğitim alanındaki proje ve faaliyetleri içeren Mesleki Eğitim Programı (Leonardo da Vinci) ve gençliğe yönelik proje ve faaliyetleri içeren Gençlik (Youth) programından oluşmaktadır. 28 Gençlik programı ile yaygın eğitim etkinlikleri desteklenmekte ve yaygın eğitim temelli bir Avrupa düzleminin oluşturulması hedeflenmektedir. 29 B- Avrupa Birliği nde Yaygın Eğitim 1-Yaşam Boyu Öğrenme 27 Öğrenme Merkezleri, <http://eğitek.meb.gov.tr/kapaklink/öğrenmemerkezi/öğrenmemerkezi.html>, (4 Temmuz 2003). 28 Basın duyurusu, <http://ekutup.dpt.gov.tr/haber/2003/01/dptabegp.pdf>, ( ). 29 Temel Bilgiler-Gençlik programının amaç ve öncelikleri nelerdir?, s. 1, <http://www.dpt.gov.tr/abegp/main.asp?pg=812>, ( ).

13 13 Dünyanın en rekabetçi ve bilgiye dayalı ekonomisine sahip olmayı hedefleyen Avrupa Birliği (AB), eğitim sistemini modernleştirmeye ve Avrupa sosyal modelinin temel unsuru olarak gördüğü yaşam boyu öğrenmeye büyük önem vermektedir. AB yaygın eğitimi ( non-formal öğrenmeyi) yaşam boyu öğrenme ile bağlantılı olarak ele almaktadır. Komisyonun, Avrupa çapında ilgili tüm çevrelerle görüş alışverişi sonucunda hazırladığı yaşam boyu öğrenmeye ilişkin bildiri (the Communication Making a European area of lifelong learning a reality ), Kasım 2001 de kabul edilmiştir. Okul öncesinden emeklilik sonrasına tüm yaşamı kapsayan öğrenmenin önemini vurgulayan bu bildiri; yaşam boyu öğrenmenin örgün, yaygın ve formal olmayan eğitim ( formal, non-formal ve informal öğrenme) yelpazesini tümüyle kapsaması gerektiğini belirtmektedir. Bildiride yaşam boyu öğrenme kişisel, sosyal, vatandaşlıkla ve/veya istihdamla ilgili bir perspektifle, bilgi, beceri ve yeterlikleri geliştirme amacıyla, yaşam boyu üstlenilen öğrenme etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Yaygın eğitim / öğrenme ise bir eğitim veya yetiştirme (training) kurumunca sağlanmayan ve bu nedenle de sonucunda sertifika söz konusu olmayan, bununla birlikte öğrenme hedefleri, zamanı ve desteği bakımından planlı (structured) ve öğrenenin perspektifinden amaçlı öğrenme olarak tanımlanmaktadır. 30 י Beyaz Kitap ve Gençlik Programı Gençlik alanında Avrupa Komisyonu nun hazırladığı en önemli dokümanlardan bir olarak görülen ve geniş bir bilgi alışverişi sürecinden sonra hazırlanarak Kasım 2001 de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Avrupa gençliği için yeni bir devinim gücü Beyaz Kitap (A new impetus for European youth White Paper); geleceğe dönük gündemi ortaya koymakta ve gençlik politikası oluşturmada yaygın eğitimin rolüne dikkat çekmektedir. 30 Hans-Joachim Schild, The White Paper on Youth and the lifelong learning strategy, Coyote, No:6, (November 2002), s. 23. ( Coyote, Avrupa Konseyi (Council of Europe) ve Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından yürütülen Partnership Agreement on European Youth Worker Training çerçevesinde yapılan ortak çalışmanın bir ürünüdür.) 31 Making a European Area of Lifelong Lerarning a Reality, s. 3, 4, 33, <http//www.kath.de/kbe/international/europabuero/mitteilung-lll-eng.pdf>, ( ).

14 14 Beyaz Kitap, Temmuz 2001 de kabul edilen ve Avrupa Komisyonu nun karar alma süreçlerini bu karardan etkilenecek olan insanlara açmayı amaçlayan Komisyon'un yönetişim üzerine Beyaz Kitabı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 32 Beyaz Kitap için konsültasyon sürecinde dört anahtar mesaj ortaya çıkmıştır: 33 Kendilerini sorumlu birer yurttaş olarak gören gençlerin aktif vatandaşlık için karar verme sürecine dahil edilmeleri; Gençler arasında özerkliğin geliştirilmesi; Gençlerin çoğunluğunun, Avrupa bütünleşmesini destekleyen değerlerle aynı değerleri savunmaları; Geleneksel yöntemlerle sınırlı kalınmaksızın, eğitim ve yetiştirme (training) bir bütün olarak ele alınarak deneyerek öğrenme alanlarının tanınması ve genişletilmesi. Ekonomik değişimden, demografik dengesizlikten, küreselleşmeden ve kültürel çeşitlilikten ilk önce etkilenen gençler seslerini duyurmak, Avrupa'nın geleceğinin tartışıldığı süreçte Avrupa'nın inşasında kendi rollerini oynamak istemektedirler. 34 Birliğin gençlik sektörü yıllar içinde yaygın eğitim / öğrenme sağlamada deneyim kazanmıştır. Avrupa seviyesinde Gençlik Programı bunun güzel bir örneğidir yaş arası gençlere yönelik hareketlilik ve yaygın eğitim programı olan Avrupa Gençlik Programının 36 amacını Beyaz Kitap, ırkçılıkla ve yabancı düşmanlığı ile mücadele, insan hakları gibi temel değerleri güçlendirerek; dayanışma duygusunu geliştirerek; girişimci ruh,... ve yaratıcılığı cesaretlendirerek, yaygın eğimin tanınmasını teşvik ederek ve gençlik alanında... işbirliğini güçlendirerek kültürlerarası anlayışı geliştirme ve Avrupa bütünleşmesine aktif olarak katkıda bulunmaları konusunda gençleri teşvik etmek olarak belirlemiştir. 37 Bilgi Avrupası na katkıda bulunmaya ve gençlik politikası geliştirmede işbirliği yapmaya yönelik, yaygın eğitim temelli bir Avrupa düzleminin oluşturulması hedeflenmektedir European Commission, A new impetus for European youth White Paper, Belgium, Office for Official Publications of the European Communities, 2002, s a.g.e., s a.g.e., s a.g.e., s Youth, <http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html>, ( ). 37 European Commission, s Temel Bilgiler-Gençlik programının amaç ve öncelikleri nelerdir?, s.1.

15 15 Bu doğrultuda gençlerin katılımının sağlanması noktasında örgün ve yaygın eğitimin / öğrenmenin bütünleyici özelliği büyük önem arz etmektedir. Hayat boyu öğrenme gereksinimi, gerekli becerilerin geleneksel yöntemlerle sınırlı kalmaksızın örgün, yaygın ve formal olmayan bağlamlarda öğrenme yoluyla kazanılabileceğini göstermiştir. 39 Beyaz Kitap da bu kavramlar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: Formal öğrenme, bir eğitim veya yetiştirme kurumu tarafından sağlanmakta ve sonunda sertifika/diploma verilmektedir. Öğrenme hedefleri, öğrenme zamanı ve öğrenme desteği bakımından programlıdır (structured), öğrenenin perspektifinden maksatlıdır. Nonformal öğrenme bir eğitim veya yetiştirme kurumu tarafından sağlanmamakta, sonunda da bir sertifikalandırma söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte hem programlıdır hem de maksatlıdır. Informal öğrenme bir eğitim veya yetiştirme kurumu tarafından sağlanmamaktadır, sonunda bir sertifikalandırma söz konusu olmamaktadır ve programlı değildir. İş, aile, serbest zamanla ilintili günlük etkinliklerin bir sonucudur. Maksatlı olabilir, fakat çoğunlukla değildir (diğer bir ifadeyle tesadüfi/rastlantısal / rastgeledir). 40 Okul, kolej, eğitim merkezleri gibi formal ortamlarda öğrenilenler, beceri kazanmanın bir bölümüdür. Gençlik kulüpleri, spor dernekleri, aile, politik yaşam gibi formal olmayan ( non-formal ve informal ) ortamlarda da öğrenme gerçekleşmektedir. Yaygın eğitimi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak geliştirmek için, toplumdaki önemli kişilerin ve kurumların, eğitimcilerin, sivil toplum örgütlerinin ve gençlerin dikkatleri bu konuya çekilmelidir. Gençlik çalışması gençlerin sosyal, politik ve kültürel beceriler edinmelerini sağladığından, gençleri yaygın eğitim etkinlikleri içine çekmek için çaba gösterilmelidir. 41 Bu anlayıştan hareketle yaygın eğitim, Avrupa Komisyonu nun gençlik alanındaki 2003 yılı öncelikleri arasına yerini almıştır Yaşam Boyu Öğrenme İlke Kararı Konseyi; 27 Haziran 2002 tarihli Yaşam Boyu Öğrenme İlke Kararı nda Avrupa Birliği yaşam boyu öğrenmenin, bütün örgün, yaygın ve formal olmayan öğrenme (eğitim) yelpazesini kapsayarak, okul öncesi yaştan emeklilik sonrasına (uzanan süreçteki) öğrenmeyi içermesi gerektiğini vurgulamaktadır.... gençlik alanında yaygın ve formal olmayan öğrenmenin (eğitimin) değerinin altını çizerek ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenme önceliklerini tanımlayarak, gençlik sektörünün yaşam boyu öğrenmeye ilişkin... stratejilerin tanımlanmasına katkıda bulunmasının önemini vurgulamaktadır European Commission, s a.g.e., s a.g.e., s Youth- priorities 2003, <http://europa.eu.int/comm/education/youth/priorities/index_en.html>, ( ).

16 16 daha iyi kalite ve... açıklık taahhüdü ile..., hem formal yeterliklerin hem de yaygın ve formal olmayan öğrenmenin... yasal olarak geçerli kılınması ve tanınmasına öncelik verilmesi gerektiğini kabul etmektedir.... örgün, yaygın ve formal olmayan öğrenme (eğitim) arasında köprüler oluşturmak için önem arz eden ve... yaşam boyu öğrenme Avrupa alanının yaratılması için bir önkoşul olan, öğrenme sonuçlarının yasal olarak geçerli kılınması amacıyla işbirliğini ve etkili ölçümleri teşvik etmeleri için... üye ülkelere çağrıda bulunmaktadır. 43 Yaygın eğitim ve yetiştirme (training) sistemleri dışında kazanılan becerilerin tanınmasına ilişkin etkili ve esnek yöntemlerin geliştirilmesi her geçen gün daha fazla önem arz etmektedir. Yaygın eğitimde / öğrenmede değerlendirme ve sertifikasyon için uygun çözümler sağlayacak olan ölçme-değerlendirme araçlarında doğru bir dengenin bulunması, önemli bir görevdir. Bu süreçte yaygın eğitimin / öğrenmenin açıklık özelliği korunmalı, örgün eğitim sisteminin etkisinde kalınarak formal bir yapıya dönüştürülmemelidir. 44 C- Avrupa Konseyi nde Yaygın Eğitim 1- Gençlerin Yaygın Eğitimleri Konusunda Ortak Anlayış Bu bölümünde öncelikle Avrupa Konseyi Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi nin (CDEJ) Şubat 2003 de Strasbourg da gerçekleştirdiği toplantısında üzerinde anlaşmaya vardığı ve gençlerin yaygın eğitimlerine ilişkin ortak bir anlayış oluşmasına yardımcı olası beklenen metnin kısa bir özeti ve ilgili tablolar 45 yer alacaktır: Örgün eğitim ile kıyaslandığında, yaygın eğitim daha az net tanımlanabilmiş bir kavramdır. Yaygın eğitim / öğrenme (non-formal education / learning) kavramları; kültür, ulusal gelenekler ve politik hedeflere göre hala farklı yorumlanmaktadır. İngilizce eğitim (education) terimi genellikle formal eğitim kurumları tarafından verilen öğretme ve yetiştirmeyi (training) ifade etmektedir; bu nedenle, CDEJ in İngilizce metinlerinde çoğunlukla iki terim ( education ve learning) birden kullanılmaktadır. CDEJ; yaygın eğitimi yapı, örgütlenme biçimi ve yeterliklerin kabulü 43 Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, Official Journal of the European Communities, European Commission, s Council of Europe - European Steering Committee for Youth (CDEJ), Draft recommendation on promotion and recognition of non-formal education / learning of young people, revised, CDEJ (2003) 7, s

17 17 açılarından forma / geleneksel okuldan ve yüksek öğretim sistemlerinden farklı, fakat aynı zamanda örgün eğitimin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görmektedir. Yaygın eğitim; yaş arası gençleri ilgilendiren ve yaygın eğitimin aktörleri olma konusunda özellikle gençlik örgütlerini ve ağlarını teşvik eden Avrupa Konseyi gençlik politikasının çalışma metotları ve hedefleri arasında yer almaktadır.... Bilgi ve becerinin gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak yaygın eğitim / öğrenme; insan hakları, hoşgörü, barışın geliştirilmesi, dayanışma ve sosyal adalet, kuşaklar arası diyalog, cinsiyet eşitliği, demokratik vatandaşlık ve kültürler arası öğrenme gibi geniş bir sosyal ve ahlaki değerler yelpazesini kapsamaktadır. Yaygın eğitim; katılımcı metotlar, denetime dayalı öğrenme, özerklik ve sorumluluğa önem vermektedir. Açıkça tanımlanmış eğitim programı ve belgelendirme kuralları olan örgün (formal) eğitim; okullar, kolejler ve yüksek öğretim kurumlarında gerçekleşmektedir. Yaygın eğitim (non-formal); örgün eğitim sistemi dışında gerçekleşen etkinlikler aracılığıyla öğrenen merkezli bir sosyal öğrenme sürecidir ve örgün eğitim sisteminin dışında gerçekleşmekle beraber, örgün eğitimin tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Gönüllü ve maksatlı olan yaygın eğitim çok çeşitli öğrenme alanlarını kapsamaktadır: Gençlik çalışması, gençlik kulüpleri, spor dernekleri, gönüllü hizmet ve öğrenme deneyimlerini düzenleyen diğer birçok etkinlik. Okul dışında gerçekleşen yaygın eğitim, bireyin topluma aktif katılımı ve entegrasyonu ile ilgilenmektedir. Bütün bu özellikler nedeniyle de eğitim programı daha az net bir şekilde kaleme alınmıştır ve daha az belgelendirme gücü ne sahiptir. Yaygın eğitim; bilinçli bir eğitim amacı olmaksızın (aile, akran gruplar vb. içinde gerçekleşen) sosyal deneyimden kaynaklanan bir öğrenme süreci olarak tanımlanabilen formal olmayan (informal) eğitimden / öğrenmeden de farklıdır ve formal olmayan eğitimi sağlayan sosyal aktörlerin eğitimci olmak için mutlaka eğitim almış olmasının gerekmemektedir. Örgün eğitimle kıyaslandığında daha az net tanımlanan eğitim programı ve belgelendirme kurallarına rağmen, yaygın eğitim; belirli eğitim ve öğrenme hedeflerine dayalı, etkili değerlendirme formatları ve belgelendirme yöntemleri olan ve yetişmiş eğitimciler tarafından sağlanan düzenli bir öğrenme süreci olmalıdır; fakat deneyim ve

18 18 becerilerin belgelendirilmesi örgün eğitim ve yetiştirme (training) sistemlerinde tanımlandığı şekilde mutlaka diploma almayı gerekli kılmamaktadır. Yaygın eğitim hedefleri ve yöntembilimi, bireyin genel gelişimini ve şahsi deneyimini hesaba katmaktadır. Böylece yaygın eğitim, yaratıcı sosyal becerileri geliştirmek amacıyla bireysel istek ve gereksinimleri karşılamak için uygun bir çerçeve sağlamaktadır. Yaygın eğitimin / öğrenmenin yapısal özellikleri Örgün eğitim sistemi yapıları dışında gerçekleşir, örgütlenme şekli ve bu öğrenmenin sağladığı tanıma/kabul şekli noktalarında bundan (örgün eğitim sisteminden) farklıdır. Maksatlı ve gönüllüdür. Her şeyden önce demokratik hayat değerlerini ve becerilerini iletmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Yaygın eğitimin / öğrenmenin yöntembilimsel özellikleri Öğrenmenin pratik, duygusal ve anlama / kavramaya ilişkin boyutları arasındaki etkileşim ve bunların dengeli bir şekilde birlikte varoluşu; Bireysel ve sosyal öğrenmenin birleştirilmesi, ortaklığa yönelik dayanışma ve dengeli öğretme/öğrenme ilişkileri; Katılımcı ve öğrenen merkezli; Gerçek hayat sorunlarına yakın, yaşamsal deneyimlere / gözlemlere dayanan, yaparak öğrenmeye yönelik, öğrenme araçları olarak kültürler arası alışveriş ve karşılaşmaları kullanma.

19 19 Yaygın eğitimin / öğrenmenin savunduğu temel değerler Kişisel gelişimle bağlantılı değerler özerklik eleştirel davranış/düşünce açıklık ve merak yaratıcılık Sosyal gelişimle bağlantılı değerler iletişim kapasitesi katılım ve demokratik vatandaşlık dayanışma ve sosyal adalet sorumluluk çatışma çözümlemesi Etik ve insani değerler hoşgörü ve diğerlerine saygı insan hakları kültürlerarası öğrenme ve anlayış barışçı/şiddete başvurmayan eğitim cinsiyet eşitliği kültürlerarası diyalog Yaygın eğitim / öğrenme uygulayıcılarında aranan ana yeterlikler paylaşımcı ve katılımcı metotları kullanma farklılığı olumlu bir öğrenme aracı olarak kullanma hem öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak hem de kalitelerini sürekli olarak geliştirmek için eleştirel bir yaklaşımla somut ve soyut arasında düşünsel bağlar kurma Avrupa da gençlerin yaşamları ve kültürleri hakkında bilgi

20 etmiştir. 49 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi; 2000 de yaygın eğitimin, eğitim sürecinin Yaygın Eğitim Çalışmaları ve Bakanlar Komitesi nin 2003(8) Sayılı Tavsiyesi Günümüzde yaygın eğitim (non-formal education), geçmişte okul dışı eğitim (out-of-school education) diye adlandırılan eğitim etkinlikleri için kullanılan yeni bir özet kavram haline gelmiştir ve Avrupa Konseyi gençlik sektörünün temel öğrenme modelidir. Avrupa Gençlik Merkezleri ve Avrupa Gençlik Vakfı; uluslararası bağlamda yaygın eğitimi daha bilimsel bir yaklaşımla ele almak, Avrupa eğitim ve yetiştirme (training) standartlarını belirlemek ve yaygın eğitim için yıllık yetiştirme / eğitim (training) planı yapmak için çaba göstermiş ve bu alanda gerçek bir uzmanlık becerisi geliştirmiştir. Avrupa Konseyi, ayrıca Avrupa Birliği ile alana ilişkin ortak bilimsel girişimlerde bulunmuştur. 46 י larda Avrupa Konseyi Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi (CDEJ) gençlerin topluma entegrasyonuna yardımcı olmak için girişimleri artırma kararı almıştır. Katılımın önündeki engelleri, bunları aşama yollarını saptayarak, yaygın eğitim yoluyla kazanılan becerileri tanıma kriterlerini bularak, örgün ve yaygın eğitim arasındaki bağlantılar üzerinde çalışarak, yaygın eğitimi gençlerin sosyal dışlanmışlığına karşı bir silah olarak geliştirerek, bu alanda atılacak adım için kurallar ortaya koymuştur. 48 Bükreş-Romanya da Nisan 1998 de gerçekleştirilen 5. Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı nın nihai Bildirisi nde, bakanlar; üye ülkeleri, gençlerin yaygın eğitim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerini tanımaları ve bu çerçevede kazanılan deneyim ve yeterliklerini onaylamak için çeşitli yollar bulmaları konusunda teşvik esas unsuru olduğu gerçeğini kabul etmeleri doğrultusunda eğitim politikasını belirleyenleri teşvik eden 1437 sayılı Tavsiye yi kabul etmiştir Council of Europe, The Council of Europe and Youth Thirty years of experience, Strasbourg, Council of Europe Publishing, October 2002, s Priorities of the Youth sector , <http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/youth/3._priorities_&_programmes/1b...>, ( ). 48 Council of Europe, s Council of Europe - European Steering Committee for Youth (CDEJ), s a.g.e., s. 3.

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesinde,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

Peti Wiskemann. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı

Peti Wiskemann. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı Peti Wiskemann Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı Bakanlar Komitesinin CM/Rec(2010)7

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için...

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Avrupa Sathında Öğrenme Fırsatları Portalı Sizi Bekliyor... PLOTEUS

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği

Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) Müdürü nevsem@gmail.com 1

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Projeyi neden yürütmek istiyoruz?

Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Dev bir bilgisayar ağı ve bunun sonucu

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı