ATIK YÖNETİMİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIK YÖNETİMİ. www.harmantemizlik.com"

Transkript

1

2 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ Firmamız, 1983 tarihli Çevre Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 1984 yılında kurulmuştur. Firmamızın hizmet verdiği bir alan olan endüstriyel atık yönetim danışmanlığı ve uygulamaları alanında, çevre mühendislerinden oluşan planlama ekibi ve uygulama konusunda deneyimli teknik ekibimiz ile geniş araç ve ekipmanlarımızla profesyonel çözümleri sunmaktayız. Bünyemizde bulunan planlama ve teknik ekibimizin ortak çalışmalarıyla, tesis içinde oluşan atıklarınız öncelikli olarak sınıflandırılır. Tesisin mevcut yerleşim yapısı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesini takiben, ihtiyaca tam olarak karşılık veren, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin, ISO gibi çevre yönetim standartlarının gerekliliklerini sağlayan, en etkin ve ekonomik atık yönetim sistemini planlamakta ve uygulamaktayız. Tesis içinde oluşan atıkların toplanması, toplamada kullanılacak biriktirme kaplarının temini ve imalatı, tesis içinde atıkların geçici olarak depolanacakları alanların düzenlenmesi ve işletilmesi, gerekirse toplanan atıkların türüne göre ambalajlanıp etiketlenmesi, geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesi, tesis içinde toplanan atıkların biriktirme kaplarına uygun araçlarla, nihai bertaraf tesislerine nakledilmesinin konusunda hizmet vermekteyiz. Bunların yanı sıra gerekli periyodik test, analiz ve kontroller sonucunda hazırladığımız raporlarla kurulan sistemin işleyişi ve verimi hakkında işverene düzenli olarak bilgilendirmekteyiz. ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Firmamız, metal ve ambalaj atıkları özellikle kâğıt atığın oluştuğu noktalara presli veya pressiz konteynerler temin ederek verimli biriktirmenin sağlanması ve özel liftli araçlarla alınması sağlanmaktadır. Kaynağında kirliliğe yol açmayacak şekilde biriktirilen ve toplanan atıklar tesislerimizde cinsleri ve tiplerine göre ayrıştırılarak hidrolik preslerle balyalanmakta; Geri Dönüşüm Tesislerinde Stok alanlarında ekonomik kullanılmaları, İşletme içi nakliye masrafları minimize etmeleri, Hava şartlarından olumsuz şekilde etkilenmemeleri sağlanmaktadır.

3 KENTSEL ATIK YÖNETİMİ Yaşadığımız doğal çevreyi kirleten ve insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden unsurlardan birisi de kentsel katı atıklardır. Oluşumundan itibaren üreticisi tarafından istenmeyen katı atıkların miktarı, artan nüfus, gelişen teknoloji ve göçler nedeniyle sürekli artmaktadır. Bundan dolayı, özellikle büyük kentlerde katı atık yönetimi sorunu Belediyelerin çözmesi gereken en büyük sorunlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Harman olarak bizler katı atık yönetimini oluşturulan toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf aşamalarını, birbirine bağımlı, birbirini etkileyen ve tamamlayan halkalardan oluşan bir bütün olarak düşünmekteyiz. Planlamalarımızı ve uygulamalarımızı çevre ve ekonomik değerlerin optimizasyonu ilkesi doğrultusunda yapmaktayız. İnsanların huzurlu bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için zorunlu olan temiz, düzenli ve bakımlı yaşam alanlarını sağlamak için özel temizlik araçlarımız ve personelimizle şehir temizliği konusunda da belediyeler aracılığıyla halkımıza hizmet vermekteyiz. Yapılan her çalışmanın bugünü olduğu kadar yarınları da etkileyebileceğinden sahip olduğumuz sorumluluğun bilincindeyiz. Kentsel Katı Atık Yönetimi Kapsamında Yapmakta Olduğumuz İşler: Katı atıkların toplanması ve taşınması, Yer altı ve yer üstü konteynerlerin toplanması, Konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonu, Cadde ve sokakların süpürülmesi, Caddelerin makineyle temizlenmesi, Yolların ve semt pazarlarının temizlenmesi, Tıbbi atıkların toplanması, İnşaat atıklarının toplanması, Afiş sökme işlemleri, Tuzlama ve yol açma faaliyetleri, Kurban kesim yerlerinin temizliği, Plaj temizliği, Düzenli depolama sahaların oluşması, Düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu gibi hizmetler sunmaktayız.

4 TEHLİKELİ ATIK VE ATIK YAĞ TAŞIMACILIĞI Harman olarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Tehlikeli Atık ve Atık Yağ Taşıma Lisansı na sahibiz. Personelimiz tehlikeli atık ve atık yağ taşıma konusunda gerekli belgelere ( ADR, SCR ) ve eğitime sahiptir. Tehlikeli Atık Nedir? Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü diğer canlı formlar için toksik kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip düşük sıcaklıklarda alevlenebilme özelliği olan patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir. Tehlikeli Atıklar Nelerdir? Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar, boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri gibi kısacası, üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik çevreye zararlı gibi) bulunan ambalajlar, Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.), Atık Yağlar (motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar), Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları, Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven gibi atıklar, Floresan lambalar, kartuş ve tonerler, Metal içeren boya ve fosfat çamuru, Siyanür içeren sertleştirme tuzları, Pestisitler, eski piller ve aküler, Boya ve vernik kalıntıları, Asbest içeren maddeler, Yağ içeren kablo atıkları, Yağlı araç parçaları, Organik solventler, Filtre tozları gibi atıklardır. Tehlikeli Atık Yönetimi Tehlikeli AtıklarınTransferi Yönetimi ve yenilikçi atık yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi Atıkların sınıflandırılması üzerine hizmetler verip, uygun geri kazanım ve bertaraf yöntemleri belirleyip firmanız adına atık yönetimini sağlamayı amaçlamaktayız. Tehlikeli atıklar, uygun sınıflandırma için analiz edilmektedir. Bu analizler ile atık madde ph değeri, katı madde miktarı, nem miktarı, inorganik/organik madde miktarı, parlama noktası vb. belirlenmektedir.

5 Tehlikeli Atık Yağ Nedir? Atık yağ; kullanılmış taşıt yağları, endüstriyel yağları, özel müstahzarları (kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri) ve kontamine olmuş yağ ürünlerini ifade eder. Atık Yağın Tehlikeleri Atık yağlar toprağa ve suya atılmamalıdır. Bulunduğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Ekotoksik özelliğe sahiptir. Küçük fırınlarda ve sobalarda yakılması yasaktır. Çünkü atık yağın içindeki ağır metal ve klor bileşimleri atık hava ile birlikte atmosfere salınarak havayı kirletir ve insan sağlığına zarar verir. Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri Atık yağı üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf ettirilmesini sağlamakla, Atık yağların tesis dışında taşımaları durumunda Ulusal Atık Taşıma Formu'nu doldurmakla, Atık yağlarını yönetmelikte belirtilen şekilde geçici depolamakla, Atık motor yağı üreticileri hariç, atık yağlara ilişkin bir önceki yıla ait bilgileri içeren atık yağ beyan formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın şubat ayı sonuna kadar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne göndermekle, Atık yağların taşınmasında üretici ile bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlıklar çıkması halinde, bu uyuşmazlıklar giderilemezse 15 (on beş) gün içerisinde uyuşmazlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmekle, bu süre içerisinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almakla yükümlüdürler. Ayrıca, atık yağlarla ilgili kayıtlar 5 ( beş ) yıl süre ile saklanmaktadır.

6 ALT YAPI ÇALIŞMALARI Kanalların Görüntülenmesi ve Rehabilitasyonu Kanalizasyon ya da lağım, pis su ve atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan alt yapı sistemidir. Fabrika, konut, restoran ve tüm işletmelerinizin pis su atıklarını ileten kanallar mevcuttur. Mevcut şehir kanalizasyon hatları zaman içerisinde dolmakta, su ve mazgallarda biriken kalıntılar, çeşitli kimyasal atıklar nedeniyle deforme olmaktadır. Zaman içerisinde kanallarda çökme, kırılma gibi bozulmalar meydana gelir. Kanal temizleme işlemi gerçekleştirmeden önce kanal görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. Kanalların görüntülenmesi için özel kanal görüntüleme cihazları kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde tıkalı kanallar görüntülenebilir ve durum tespiti yapılır. Kanal açma işlemleri de profesyonel ekibimizle etkili biçimde gerçekleştirilir. Firmamız araçları ayrıca Recycle ( Geri Dönüşüm) özelliğine sahiptir. Recycle özelliği; kanal temizleme araçları kanal içerisindeki mevcut suyu temizleyerek tekrar kanal temizliği için hazır hale getirilmesidir. Kanal rehabilitasyonu işlemi gerçekleştirirken hiçbir alanınıza zarar verilmemektedir. Su kanallarınızla alakalı tüm arızaların kaynağını tespit ederek, çözüm odaklı profesyonel ekibimizle sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız.

7

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIM I TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/470 08/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇİNKANLAR KİMYEVİ MADDELER TİCARET V E SANAYİ LTD.ŞTİ ANKARA ASFALTI 25KM ANSIZCA AKKOCA MEVKİ YOK KEMALPAŞA KEMALPAŞA

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Doğa Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Müh. Danışmanlık Eğit. Hizmetleri Ltd. Şti. Tarafından Yetkilendirilmiştir ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi /

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı