EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR"

Transkript

1 EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2 TEHLİKELİ ATIK TIBBİ ATIK Sağlık Kuruluşları AMBALAJ ATIĞI NÜKLEER ATIK EVSEL ATIK

3 ATIKLARIN SAĞLIK ETKİLERİ Enfeksiyona neden olabilen patojenler içerir, Kalıtsal yapı (DNA) üzerinde değişikliklere neden olabilir, Toksik ya da tehlikeli kimyasal veya farmasötik maddeleri içerir, Radyoaktiftir, Kesicileri içerir. Risk Altındaki Kişiler. Doktorlar, hemşireler, yardımcı sağlık çalışanları ve diğer hastane personeli, Hastalar ve ziyaretçileri Çamaşırhane, atık toplama ve taşıma gibi sağlık kuruluşlarının destek birimlerinde çalışanlar, Atık sterilizasyon/bertaraf tesislerindeki işçiler,

4 DÜNDEN BUGÜNE HASTANEMİZDE ATIK YÖNETİMİ 21 Kasım 2008 tarih sayılı ÇEVRE DENETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ, MADDE 12 (1) Hastane ve sağlık kuruluşlarından yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre görevlisi çalıştırmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından işletmesindeki çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür. Türkiye Çiğdem de ilk BÜYÜKTOPÇU EÜTF HASTANESİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ Çevre Sağlığı Birimi (2 Çevre Sağ. Tek.) 2011 Çevre Yönetim Birimi (+1 Çevre Görevlisi-Çevre Müh.)

5 Atık ve Atık Yönetimi nedir? ATIK:Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. ATIK YÖNETİMİ:Atığın kaynağında azaltılması, özelliklerine göre ayrıştırılarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü, geri kazanılması vb. işlemleri kapsayan bir yapılanma biçimidir.

6 ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Üretilen atık çeşitlerini, Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, Üretilen atık miktarının azaltılmasını, Atıkların usulüne uygun olarak toplanmasını ve taşınmasını, Atıkları taşımada kullanılacak ekipmanı, Toplama ekipmanının temizliğini ve dezenfeksiyonunu, Geçici depolama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanması ile ilgili kuralları, Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları, Lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesini, Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemleri ve kaza durumunda yapılacak işlemleri, Atık yönetimi sürecinde yer alan sorumluları kapsamalıdır.

7 Atık Yönetimine ilişkin genel ilkeler Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması esastır. Atığın oluşumunun kaçınılmaz olduğu durumlarda atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Atıkların lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerinde, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır. ÖNLEME MİNİMİZASYON YENİDEN KULLANIM GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ GERİ KAZANIM BERTARAF

8 Atık Yönetimine ilişkin Genel İlkeler Yazışmaların elektronik ortamda yapılması Hasta bilgilerinin ve tetkiklerinin dijital ortamlarda saklanması Radyografik çekimlerin dijital ortamlarda yapılması Etkin stok yönetimi vb Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması esastır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çamaşırhane Atıksu Önlem Tesisi

9 Atık Yönetimine ilişkin Genel İlkeler Atığın oluşumunun kaçınılmaz olduğu durumlarda atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Bitkisel Atık yağ geri kazanımı

10 Patoloji Laboratuvarı Atık Alkol- Ksilol ve Formaldehitin geri kazanımı

11 Atık Yönetimine İlişkin Genel İlkeler Atıkların lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerinde, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır. Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır.

12 Atıkların Ayrıştırılması Neden Bu Kadar Önemli? Hastalıkların yayılmasını önleme Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlama Yerel kaynakların daha etkin kullanılması Çevreyi koruma Bertaraf maliyetlerini düşürme

13 SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI EVSEL ATIK TIBBİ ATIK TEHLİKELİ ATIK Genel Atıklar Kağıt-Karton Cam Plastik Metal Enfeksiyöz Patolojik atıklar Kesici delici atıklar

14 TIBBİ ATIKLAR Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/ kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla, yükümlüdür.. SAĞLIK KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU Atıkların kaynağında ayrı toplanması Geçici Depolanması Depodan alınarak taşınması Sterilizasyona tabi tutulması

15 TIBBİ ATIKLAR A. Enfeksiyöz Atıklar B. Patolojik Atıklar C. Kesici Delici Atıklar Çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasak Kaynağında tehlikeli ve evsel atıklarla karıştırılmaması, ayrı toplanması, taşınması ve bertarafı esas Tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelin eğitim ve sağlık kontrolünden geçirilmesi

16 ENFEKTE VE KESİCİ-DELİCİ ATIKLARIN TEHLİKELERİ Enfekte atıklar birçok patojen mikroorganizma içerir ve bunlar; Deri (batma, kesik gibi), Mukoz membran İnhalasyon Sindirim yoluyla vücuda vücuda girebilirler. HIV ve Hepatit B-C virüsleri genellikle kanla kontamine olmuş enjektör iğneleriyle yaralara bulaştırılırlar. Kesicilerin sebep olduğu batma ve kesiklerin yanında esas sorun bunların temasıyla bulaşan kan enfeksiyonlarıdır.

17 TIBBİ ATIKLAR Bu biriktirme kapları, ihtiyaca uygun büyüklükte ve kaynağa en yakın yerde bulunmalı kapaklı kullanılmalıdır. Dökülmeleri durumunda elle temastan kaçınılmalı kürek veya karton gibi malzemelerle toplanmalıdır.

18 Tıbbi Atıkların Ünite içi taşınması Tıbbi atıkların ünitelerden toplanması ve geçici atık deposuna taşınması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sertifikalı, özel koruyucu giysili 12 personel tarafından kapaklı, keskin kenarlara sahip olmayan arabalarla belirlenmiş program dahilinde ve yine belirlenmiş güzergahlar kullanılarak yapılır.

19 Tehlikeli Atıklar Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklar - Tehlikeli kimyasallar - Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar - Amalgam atıkları - Genotoksik ve sitotoksik atıklar - Farmasötik atıklar - Ağır metal içeren atıklar - Basınçlı kaplar

20 Tehlikeli Atıklar TEHLİKELİ KİMYASALLAR Tanı ve deneysel çalışmalar, hastane genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden çıkan katı, sıvı ve gazlardan oluşur. Formaldehid, fotografik kimyasallar, solventler, organik ve inorganik kimyasallar, sağlık kuruluşlarında bulunma olasılığı en fazla olan tehlikeli kimyasal türleridir.

21 TEHLİKELİ ATIKLAR TEHLİKELİ KİMYASALLAR ( )

22 TEHLİKELİ ATIKLAR SİTOTOKSİK VE SİTOSTATİK İLAÇLAR ( ) Kanser tedavisinde kullanılan hücre öldürücü (sitotoksik)ve hücre çoğalmasını durdurucu (sitostatik) ilaçlar Bu ilaçların hazırlanmasında kullanılan her türlü ekipman ve koruyucu malzeme

23 TEHLİKELİ ATIKLAR FARMASÖTİK ATIKLAR ( ) Hastanede kullanılan günü geçmiş veya bozulmuş ilaç ve tıbbi maddeler

24 TEHLİKELİ ATIKLAR AĞIR METAL İÇEREN ATIKLAR Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun içeren atıkları, Film banyoları, atılan kaplamalar Gümüş ve diğer ağır metalleri içeren x-ray filmler

25 TEHLİKELİ ATIKLAR BASINÇLI KAPLAR Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan gazları içinde bulunduran silindirleri, kartuşları ve kutularını kapsar. Nitröz oksit, uçucu halojene hidrokarbonlar, eter ve kloroform, oksijen, etilen oksit gibi gazların depolandığı gaz silindirleri, gaz kartuşları, aerosol kutuları.

26 TEHLİKELİ ATIKLAR Piller ( ) Aküler ( ) Florasan lambalar ( ) Kartuş ve tonerler ( ) Bilgisayar, monitör ve parçaları Kablo ( ) Yalıtım Malzemeleri ( ) Elektrikli ve Elektronik Ekipman ( ) Makina-Ekipman Parçaları ( ) Yağ Yakıt Filtreleri ( ) Hava Filtreleri, üstübü ( ) Anestezik gaz ambalajı, entübasyon tüpü, Airway Kontamine Ambalajlar ( )

27 TEHLİKELİ ATIKLAR Tehlikeli atıklar sağlam, sızmaya dayanıklı mavi atık varillerinde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilir. Atığın toplanmaya başlandığı tarihte atık ile ilgili bilgilerin yer aldığı etiket doldurularak varile yapıştırılmalıdır. Atıklar toplanmaya başladığı tarihten itibaren 180 gün dolmadan atık deposuna gönderilmelidir.

28 TEHLİKELİ ATIKLAR Atık varilleri 2/3 oranında doldurulmalı, kelepçeleri kapalı tutulmalıdır. Atıklar katı, sıvı, gaz özelliklerine ve türlerine göre ayrı varillerde biriktirilmelidir. Alevlenir maddeler oksitleyicilerden ayrı toplanır. Asitler bazlardan ayrı toplanır. Toksik atıklar diğer atıklardan ayrı toplanır Kanserojen, mutajen atıklar ayrı toplanır.

29 TEHLİKELİ ATIKLAR Ünite İçi Taşınması

30 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla, Atıklarını kaynağında ayrı toplamak ve geçici depolamakla

31 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıkları geçici depolamakla Geçici Atık Deposu Atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir. Hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilemez.

32 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıkları geçici depolamakla 440 m² kapalı alan Tıbbi atık deposu: 50 m² Tehlikeli atık deposu :53 m² Evsel atık deposu: 50 m² Geçici Atık Deposu

33 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıkları ayrı toplamak ve geçici depolamakla Evsel atıklar hastanemizin farklı noktalarında yer alan, 11 adet yer altı konteynerinde toplanmaktadır. Bu konteynerler sayesinde evsel atıklar çevreye kötü görüntü ve koku yaymadan sağlıklı bir şekilde toplanmakta dır.

34 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıkları ayrı toplamak ve geçici depolamakla Geçici Tıbbi Atık Deposu Kapı (dışa doğru açılan/sürmeli, turuncu renkli, amblem) En az iki günlük kapasite Tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplı Soğutma tertibatı (+4 ºC) Yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma

35 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıkları ayrı toplamak ve geçici depolamakla Geçici Tıbbi Atık Deposu ve konteyner temizliği Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır.

36 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıkları geçici depolamakla Atık kodlarına göre gruplandırılmış tehlikeli atık varilleri Atık floresanlar

37 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ürettiği atıklar için kayıt tutmak, uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, Ambalaj Atık; % 6,5 Hastanemizin Atık Dağılımı Tehlikeli Atık; %2 Tıbbi Atık; % 18.5 Evsel (Genel) Atık; % 73 Harcamaları karşılamakla, 2014 yılı atık miktarları kg tıbbi atık kg tehlikeli atık kg ambalaj atığı (cam, kağıt, plastik, metal) 219 kg atık pil kg bitkisel atık yağ

38 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıklarını izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle, Ünitelerden toplanarak geçici atık deposuna getirilen tıbbi atıklar anlaşmalı lisanslı kuruluşun kapalı kasa araçlarıyla alınarak sterilizasyon tesisine götürülür. Tıbbi atıklar önce basınçlı buhar ile otoklavlanarak sterilize edilir daha sonra granül hale getirilerek deponi alanına gönderilir.

39 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıklarını izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle, Ünitelerden alınarak geçici atık deposuna getirilen tehlikeli atıklar anlaşmalı lisanslı firmanın lisanslı araçları ile Tehlikeli Atık Ara Depolama tesisine taşınmaktadır. Burada kodlarına göre paletlerde paketlenmektedir. Yakılarak imha edilebilecek olanlar tehlikeli atık yakma lisanslı tesise yakılmak üzere gönderilir. Diğerlerinin ise geri kazanım işlemlerinden birine tabi tutuluncaya kadar depolanması sağlanır.

40 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

41 ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Personel hijyen ve temizliği Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini, eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

42 TEŞEKKÜRLER Çevre Müh. Çiğdem BÜYÜKTOPÇU E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Çevre Yönetim Birimi Tel:

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/6 111/2 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar,

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 28 Nisan 2014, Zonguldak guvencelebi@yahoo.com

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

REVİZYON TAKİP SAYFASI

REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 10 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 11.11.2014 6 02 3,10 Proje kapsamında hafriyat toprağının tamamının saha içerisinde

Detaylı

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa da Birlik? ABD nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZEROL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ esmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı