Anti-Statik Teknik Bilgi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anti-Statik Teknik Bilgi"

Transkript

1 Tartım Esnasındaki Elektrostatik Yükler: Hataları Engellemek İçin Önlemler Elektrostatik yüklerin oluşması Elektrostatik olarak yüklenen numuneler, çalışma ve tartım zorluklarına, ve ölçüm hatalarına neden olabilir. Ek önlem almadan ölçüm yapıldığında, elektrostatik yükü azaltmak ve doğru ölçüm yapmak mümkün olmaz. Tartım kaplarının eelktrostatik yüklenmesi halinde, tartım kefesinin metal yüzeyleri üzerindeki kutupsal karşıt yükler, kaplara doğru çekilir. Tartım kefesine yüklenen kap ile tartım kefesinin üzerindeki yükler arasındaki bu çekim, terazinin üzerinde varsayılan ek ağırlık olarak tarttığı ilave bir güç üretir. Genellikle bu tür etkiler altında terazilerin, dengeye gelme süresi uzar ve ölçüm ilave güç nedeniyle doğru çıkmaz. Şek. 1: Tartım kefesindeki elektrostatik yükler. Elektrostatik yükler ayrıca, numune veya dara kabının ağzı elektrostatik yüklü ise tartım sürecini de aksatır. Bu durum oluştuğunda toz, spatuladan dara kabına sıçrama yapabilir ve hassas tartım işleminin doğru çıkmasını engeller. Numune kapları tutulduğunda veya kaldırıldığında, sürtünme olursa elektrostatik yük ayrılıkları oluşmaktadır. PTFE'nin yanı sıra polipropilen, polikarbonat veya polistiren ile cam gibi güçlü elektrik yalıtım etkisi olan materyallerden yapılmış tartım kapları elektrostatik yüklenmeye daha yatkındır. Ek olarak kuru ortam, yeteri kadar topraklanmamış zemin veya plastik eldiven kullanımı yük ayrımının oluşumuna ve dolayısıyla da elektrostatik yüklemeye sebep olur. Elektrostatik yüklerin tekrarlanabilirliğe ve doğru tartıma olumsuz etkisi bulunmaktadır.

2 Elektrostatik yüklemenin minimuma indirilmesi Elektrostatik yükü etkisiz hale getirmek için ne yapılabilir? En kolay yolu birçok plastik laboratuvar tartım kabı gibi iletken materyaller kullanmaktır. Bu kaplar kullanıldığında yere konulan tartım kefesi ile bozucu yükler akar ve yük boşaltılmış olur. Tab. 1: Özel elektrik direnci (20 C'de): Materyal Elektrik direnci ρ (Ω * mm 2 /m) Alüminyum 0,028 Bakır 0,017 Çelik 0,10 0,20 Cam Polistiren (PS) Kağıt PTFE Polipropilen (PP) Porselen Referanslar: Şek. 2: Özel antistatik nitelikleri ile plastik tartım yardımcısı örneği SmartPrep tartım hunisi. Maalesef, birçok uygulama için dara kaplarının yapıldığı materyaller seçilmemektedir. Dolayısıyla, yalıtımlı ayakkabı giymeye dikkat etmek, gerekmedikçe numune kaplarını ovalamayarak ya da kabı koruyucu eldivenlerle tutarak; statik elektriğin etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca özellikle kış ayları olmak üzere çok kuru hava olan ortamlar, tartım örneklerinin elektrostatik yüklenmesini destekler. Bununla birlikte, %50'nin üzerindeki relative nem oranı sıklıkla sorunu azaltabilir yalnız yine de tek başına sorunu çözmemektedir. 2

3 Elektrostatik Yükü Engelleyici Aparatlar Dara kabı ve terazinin içi arasındaki bozucu etkiler çoğunlukla dara kabının metal bir sepet ile korunması yoluyla kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Metal sepet, Faraday kafesi olarak işlev görmekte olup dara kabını belirli bir konumda emniyetli bir şekilde tutmasından dolayı artı avantaj sağlamaktadır. benzer şekilde çeşitli metal sepetler sunmaktadır. Bunlara ErgoClips adı verilmektedir. Kurulumu kolay olan sepetler, çok çeşitli standart laboratuvar kapları için mevcuttur. Şek. 3: ErgoClip sepet, küçük olmakla birlikte terazinin içindeki dara kabının elektrostatik yüklerine karşı kalkan görevi yapar. PCR tüpleri, test tüpleri veya santrifüj tüpleri için idealdir. Geniş tartım kapları için kapladıkları alan ve ağırlıkları büyük olduğundan metal sepetleri kullanmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda, kabın yüzeyi üzerindeki bozucu yüklerin nötr hale getirilmesi gereklidir. Bunun için birkaç ihtimal bulunmaktadır. Bazı laboratuvarlarda piezo-kristal antistatik pistoller, tetik çekildiğinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturmada kullanılmaktadır. Benzeri ticari pistoller, elektrostatik boşaltma işleminde etkili olmakla birlikte, günlük kullanım için uygun değildir. Zira tartım işlemi esnasında pistolün elde tutulması gereklidir ve hatta elektrostatik yüklerin tamamen boşaltılacağının bir garantisi yoktur. Şek. 4: Pozitif ve negatif yüklü iyonlar oluşturmak için Antistatik pistoller. Yüksek voltaj kullanarak çalışan iyon gidericiler yapısal olarak entegre oldukları için daha uygundur. Elektrik deşarjı (korona) adı verilen bu sistemlerle, alternatif akım yüksek voltaj alanı, kendi elektrotlarında pozitif ve negatif yüklü iyonlar üretir. Örn; hava molekülleri farklı şekillerde yüklenirler (oksijenin negatif, nitrojenin pozitif olması gibi). Kabın üzerindeki herhangi bir yükü nötr hale getimek üzere elektrotlar arasında yüklü hava moleküllerinden oluşan bir "bulut" oluşturulur. Yalnızca elektrotların çevresindeki belirli yarıçapta çalışmakla birlikte en çok orada etkilidir. 3

4 , teraziye entegre edilebilen ya da terazi kapısının açılmasıyla aktif hale gelen, yüksek voltaj iyon giderici çeşitleri sunar. Kaplar, tartım bölümüne geçerken entegre elektrostatik elektrod tarafından yükleri boşaltılır. Kabın boyutuna bağlı olarak nokta elektrodu veya daha büyük bir bulut oluşturmak için U elektrotları kullanılır. Benzer sistemler, rutin çalışmalarınızda uzun süre kullanılabilirler. Şek. 5: Excellence Plus XP205 Analitik Terazi, çok yönlü antistatik kit ile birlikte. Terazi kapısının yanında konumlandırılan U elektrodu boyutu, tüm örnek ve dara kaplarının boşaltılması için idealdir. Çok yönlü antistatik kiti, tüm terazi tiplerinde kullanılabilir. Şek. 6: Excellence PlusXP2U Mikro Terazi, mikro antistatik kit ile birlikte. Küçük U elektrodu, küçük örneklerin ve dara kaplarının yüklerinin boşaltılması için idealdir. Şek. 7: Excellence Plus XP205 Analitik Terazi, entegre antistatik kit ile birlikte. XP analitik ve mikro teraziler için entegre antistatik yük giderici otomatik kapı açılması ile senkronize çalışır; yani nokta elektrodu, kapı açıldığında otomatik olarak açılır ve kapandığında otomatik olarak kapanır. 4

5 Yüksek voltajlı iyon gidericilerin kullanımı da kendi limitlerine sahiptir. Kontrollü çevrelerde çalışırken yük alıcı genellikle oksijen alamaz ve bu yüzden de yükleri boşaltılamaz. Bu tür ortamlarda polonyum, amerikyum şeritleri veya zayıf alfa radyasyonu yayan diğer materyallerin daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Radyoaktif parça radyasyonu, zorlu ortamlardaki bozucu yükleri ortadan kaldırmak için uygundur, bununla birlikte yansıtıcının yarılanma ömrü o kadar kısadır ki bir yıldan sonra değiştirilmesi ve radyoaktif atık olduğu için uygun bir şekilde imha edilmesi gereklidir. Fan ile bağlantılı olarak kullanılan iyon gidericiler genellikle tavsiye edilmemektedir. Toksik örneklerin karıştırılması ve çalışma alanı çevresinde bulundurulması riski göz ardı edilemez. Fanlar ayrıca daha yavaş stabilizasyon sürelerine ve doğruları daha az yansıtan ölçüm sonuçlarına yol açtıkları için ölçümü bozarlar. Yük boşaltma örnekleri için önlemler Dara kaplarınınkine benzer sorunlar, test maddelerinde de meydana gelmektedir. Plastik kaplardaki yeni kurumuş toz halindeki maddeler elektrostatik olarak yüklenebilir ve spatuladan diğer yüzeylere olan sıçramalar yapabilirler. Ayrıca bu durumda örnek yüklü spatulalar ile geçen yüksek voltajlı iyon gidericilerin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Şek. 8: İşlem esnasındaki tozun atlaması, elektrostatik yükler ile tetiklenmektedir. Şişe ağızlarının içinde ya da kap ağızlarında toz halinde bulunan örneklerin atlaması, kabın yüksek voltajlı iyon giderici elektrodun çevresinde daha çok vakit geçirmesi sağlanarak önlenebilir. 5

6 Zorlu durumlarda yükün ortadan kaldırılması PTFE gibi güçlü elektrik izolasyon etkisine sahip materyaller kullanıldığında ya da son derece zayıf şartlar altında tartım yapıldığında (izole edilmiş zemin, kuru atmosfer, koruyucu eldiven kullanılması), sadece yerleştirmek ya da kabı hafifçe tutmak gibi belli belirsiz ovalama durumlarında yük oluşumu mümkündür. Böylesi durumlarda yukarıda bahsedilenlere ek olarak şu gibi önlemlerin alınması gerekebilir. Spatula ve topraklı zemin arasında topraklama şeridi yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, kabın kaplamasız alüminyum folyo ile basit bir şekilde sarılması da bozucu etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Eğer işe yaramazsa markalı U elektrodu gibi bir çoklu elektrot iyon gidericisi kullanılmalıdır. Yanı sıra, boşaldığından emin olmak için örnek, elektrot alanında daha uzun süre tutulmalıdır; örn, 20 saniyeye kadar. Şek. 9: Örneğin mikro teraziye manuel dozlanması esnasında yüklerinin boşaltılması. Küçük U elektrodu, küçük örneklerin ve dara kaplarının yüklerinin boşaltılması için idealdir. Hava akışı altında yüklerin boşaltılması yorucu ve zordur. Örn; yüklü hava partiküllerinin hava akışı ile kolayca yer değiştirebildiği güvenlik kabinlerinde. Böyle bir durumda, elektrotların arasındaki örnek veya kabın hava akışı yönünde konumlandırılması ve daha uzun yük boşaltma süreleri yardımcı olur. Şek. 10: Excellence Plus analitik terazi ile emniyetli tartım kabini. 6

7 Özet Elektrostatik yükler, örneklerin işlenme sürecinde, yanlış tartım sonuçları ve daha uzun tartım süreleri gibi sorunlara yol açar. Bahsi geçen efektif önlemler bir sonraki çalışma dizininde sorun çözülünceye dek harcanan zaman ve harcamaya göre sınıflandırılarak uygulanmalıdır. Terazi ve tartı kefesi daima topraklanmalıdır. Laboratuvar kaplarının SmartPrep tartım hunileri gibi iletken materyaller ile kullanımı Dara kabının ErgoClips gibi bir metal kap ile korunması (Faraday kafesi). Yüksek voltajlı iyon giderici kullanılması. Küçük kaplar ve örnek miktarları ile birlikte entegre nokta elektrodu yeterli olacaktır; daha büyük kaplarla, U elektrodu kullanımı daha uygundur. Yüksek izolasyon etkisi sağlayan kaplar için iyonlaştırıcı elektrotta bulunduğu süre artar (PTFE olması durumunda yaklaşık 20 saniyeye kadar). Kabın gereksiz yere ovalanmasından; özellikle de koruyucu eldivenlerle dokunmaktan kaçının. Mümkünse tartım cımbızları kullanın. Oksijenden hariç tutularak polonyum şeridi veya benzeri bir materyal kullanın. Mümkünse, relatif nem oranını %50'nin üzerinde tutun. Daha zorlu durumlarda, elektrik izolasyonlu bir ayakkabı giymeyin (topraklamalı ayakkabılar veya topraklamalı kayışlar kullanın). Kapları, tartı kefesinin ucuna yerleştirmeyin. Daha fazla bilgi için Mettler Toledo AG CH-8606 Greifensee, İsviçre Telefon Faks Teknik değişikliklere tabidir 08/2013 Mettler-Toledo AG İsviçre'de basılmıştır Global MarCom Switzerland

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3. 1 İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.1 Meslek Hastalıklardan Korunmak İçin Problemi Tanımlamak 6 1.3.1

Detaylı

TIG kaynağı- metod ve uygulama

TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı Tanım TIG ismi ABD den gelir ve Tungsten Inert Gazın kısaltmasıdır. Eğer dolgu maddesi kullanmak gerekliyse, dolgu teli çıplak tel gibi otomatik ya da manuel

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle

Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle SAYFA 1 - Bulaşık makinesinin tanımı.................52-53 2 - Makineyi ilk defa kullanmadan önce neler yapılmalı 54-57 Adım 1: Suyun yumuşaklığının ayarlanması-

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Aşağıdakiler için problem çözümleri Üretim Onarım Koruma Bakım WEICON Bu isim

Detaylı

62 305 512 15 02/2008. Kullanım Kılavuzu Kompresörler. RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR

62 305 512 15 02/2008. Kullanım Kılavuzu Kompresörler. RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR Kullanım Kılavuzu Kompresörler RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR TR RME asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır.

Detaylı

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları 1 İçindekiler Klimalar Hangi Model kaç BTU? Klima Üstün i Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Çift Yönlü Taze Hava Sistemi Ev Tipi Klimalar Salon Tipi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ateş: Yanma olayının gözle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

www.protek.gen.tr Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

www.protek.gen.tr Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. www.protek.gen.tr FİRMAMIZ PROTEK Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd Şti. 2005 yılında, Gökhan AKTAŞ ve Yasin ÖZEL kurucu ortaklığında

Detaylı

Harman hallaç. Teknik uygulamalar

Harman hallaç. Teknik uygulamalar Harman hallaç Teknik uygulamalar 16 Harman hallaç teknolojisi Mükemmel bir pamuk işleme tesisi gerektiği kadar büyük, mümkün olduğunca kısa Şerit telefleri Temizlenmiş telefler Telef-Açıcı BO-R Elektronik

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

Kontrat Halısı Seçim ve Bakım Kılavuzu

Kontrat Halısı Seçim ve Bakım Kılavuzu Kontrat Halısı Seçim ve Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş: Performans ve tasarım 2. Halı daha fazlasını sunar Yüksek katma değer, düşük maliyet Kolay döşeme Düşük bakım maliyeti Ses emicilik Güvenlik

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı