TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 )"

Transkript

1 TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 ) FİZİK GRUP GIRGIR PROJE ADI SIVI İLETKENLİĞİNDEN YARARLANARAK SU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ Proje Ekibi Nazan YILMAZ İbrahim SARI Gürsün OTLAMAZ PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ Prof. Dr. Hakan KÖÇKAR KEPEZ/ÇANAKKALE Temmuz 2011

2 PROJENİN AMACI: Baraj ve su deposu gibi su tutulan sistemlerde su seviyesinin daha ekonomik ve kontrollü olarak takip edilmesi ve bu sayede su taşkınlarının engellenmesi GİRİŞ: Barajlar her ne kadar faydalı olsa da taşması halinde sel felaketi gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için taşkınların önlenmesi gerekmektedir. Günümüzde depolardaki su seviyesini ölçen sistemler suyun kaldırma kuvvetinden yaralanılarak oluşturulmuştur. Bu sistemler şamandıra sistemi olarak bilinir ve makara, çelik halat, güç kaynağı ve şamandıradan oluşur. Depo içindeki sıvı seviyesi yükseldikçe sıvıların kaldırma kuvveti özelliğinden şamandıra yükselecek ve sistemin bu şekilde çalışması sağlanacaktır [1]. Bu projede sıvıların iletkenlik özelliğinden yararlanarak barajlardaki su seviyesinin pratik olarak uzaktan kontrolünün sağlanması ve bu sayede olası su taşkınlarının engellenmesi hedefleniyor. Yaptığımız araştırmalar kadarıyla su seviyesini ölçmek amacıyla daha önce böyle bir yöntem kullanılmamıştır. Bilindiği üzere su içerisinde iyonlar bulunduğu takdirde iletkenlik özelliği kazanır. Suyun elektrik akımını iletme özelliğinden yararlanarak barajlardaki su seviyesi rahatlıkla ölçülebilir. Elektrik yükleri sadece katı maddeler içinden değil bazı çözeltiler içinden de geçebilir. Elektrik yüklerinin içinden geçtiği sıvılara elektrolit; yüklerin geçişini sağlamak için bu sıvı içerisine batırılan bakır, çinko ve platin gibi iletken çubuklara da elektrot denir [2]. Sıvı iletkenlerde elektrik yüklerinin taşınması bu sıvı içinde oluşan ve iyon adı verilen pozitif ve negatif atom gruplarınca sağlanır. Bir sıvı içerisinde ne kadar çok serbest iyon bulunursa sıvı o ölçüde iletken olur. Örneğin; saf su içinde serbest iyon çok az bulunduğu için elektrik akımını zayıf olarak iletir. Oysa çeşme suyunda az miktarda serbest iyon bulunduğundan az da olsa elektrik akımını iletir [3]. 1

3 MATERYAL VE YÖNTEM MATERYAL: 1. 2cm*70cm*100cm ebatlarında tahta blok 2. 20cm*20cm*40cm su haznesi 3. Lehim Makinesi volt Güç kaynağı 5. 1,5 volt pil 6. 9 volt pil 7. 1,5 volt renkli ledler 8. Alüminyum folyo 9. Silikon tabancası adet elektrik zili 11. Eldiven adet maket bıçağı 13. 0,1mm elektrik kablosu 14. Koli bantı Adet alüminyum folyo Adet ev maketi adet barbie bebek 18. Renkli kağıtlar YÖNTEM Sistemi oluşturmaya 20 x 20 cm 2 ve 20 x 40 cm 2 ölçülerinde olan cam parçalarını birleştirmekle (silikon ve sıvı yapıştırıcı ile) başlanıldı. 20 x 20 x 40 cm 3 ebatlarında oluşturulan cam kap içine su konulduğunda su sızdırmaya başladığı ve bu kabın mukavemetinin yeterli olmadığı görüldüğü için sistemin plastik kap ile değiştirilmesine karar verildi. Sonra plastik kap kullanılarak devam edildi. Ölçüleri 30 x 30 x 35 cm 3 olan plastik su haznesinin bir yüzüne tabandan 5 cm uzaklıkta elektrik kablosunun girebileceği büyüklükte bir delik açıldı. Karşıdaki yüze ilki tabandan 7 cm uzaklıkta olacak şekilde, aralarındaki uzaklık 7 cm olmak üzere toplam 3 adet delik açıldı. Farklı üç seviyede açılan deliklere, birbirine paralel, aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla yeşil, mavi ve kırmızı led bağlandı. Kırmızı lede seri olacak şekilde alarm (kapı zili), anakol üzerine de sistemi kapatıp açmak amacıyla bir anahtar bağlandı. Elektrik devresi 2

4 hazırlandıktan sonra deliklerden su sızmasını engellemek için silikon ile delikler kapatıldı. Haznenin içine koyulacak sıvının direnci olduğundan, enerji kaybını en aza indirebilmek için kutuplar birbirine yakın mesafede fakat temas etmeyecek şekilde monte edildi. Bu sistemin çalışmasını sağlamak için güç kaynağı olarak 9 voltluk bir pil kullanıldı. İlk olarak haznenin içine yavaş yavaş saf su ilave edildi. Su birinci seviyeye geldiğinde yeşil led, ikinci seviyeye geldiğinde mavi ve son seviyede kırmızı led ile beraber zilin durumları gözlendi. Aynı deneyler çeşitli oranlarda oluşturulmuş tuzlu su ve şehir suyu için tekrarlandı. Gerekli ölçümler yapılarak Tablo 1 oluşturuldu. SONUÇLAR VE TARTIŞMA İlk olarak haznenin içine yavaş yavaş saf su ilave edildi. Su birinci seviyeye geldiğinde yeşil ledin zayıf şiddette ışık verdiği gözlendi. Su ikinci seviyeye geldiğinde mavi ledin zayıf şiddette ışık verdiği, üçüncü seviyeye geldiğinde ise kırmızı ledin çok zayıf şiddette ışık verdiği ve zilin zayıf bir şekilde çaldığı gözlendi. İkinci olarak haznede bulunan 20 litre saf suyun içine önce 30 gram NaCl ilave edildi. Su birinci seviyeye geldiğinde yeşil ledin, ikinci seviyeye geldiğinde mavi ledin, üçüncü seviyeye geldiğinde kırmızı ledin saf sudaki durumlarına göre daha parlak ışık verdiği gözlendi. Zilin daha yüksek sesle çaldığı tespit edildi. Deneyin son aşamasında su haznesine şehir suyu konularak deney tekrarlandı ve ölçümler alındı. Haznede şehir suyu var iken birinci, ikinci ve üçüncü seviyelerdeki ledlerin parlak bir şekilde yandıkları görüldü. Şehir suyunun iletkenlik ölçümleri yapıldı. Her bir durumda sıvıların birim uzunluk başına iletkenliklerini bulabilmek için 5 er tane ölçüm yapıldı. Bu ölçümlerin ortalama değerleri hesaplandı. Bu değerler Tablo 1 de gösterildi. 3

5 Tablo 1: Kullanılan sıvılar için 20 litrede C sıcaklık aralığında birim uzunluk başına iletkenlik değerleri Sıvı Birim Uzunluk Başına İletkenlik( S / cm ) Saf Su 6 Saf su+tuz (30 gram) 3160 Saf su+tuz (60 gram) 6120 Saf su+tuz (90 gram) 8950 Şehir suyu 363 Tablo 1 den de anlaşıldığı gibi saf suyun birim uzunluk başına iletkenliği tuzlu suya ve şehir suyuna göre daha düşük seviyededir. Bu sebeple saf su kullanıldığında ledlerin daha zayıf şiddette ışık verdiği gözlendi. Suyun içindeki iyon miktarı arttıkça birim uzunluk başına iletkenliği de arttığı için ledlerin daha parlak yandığı tespit edildi. Şehir suyunun içerisinde bulunan iyon miktarı elektrik akımını iletmeye yeterli olduğu için saf suya göre ledlerin daha parlak yandığı görüldü En parlak ışık saf su+ tuz (90 gram) çözeltisinde, en zayıf ışık ise saf suda elde edildi. Bu sıvıların birim uzunluk başına elektrik iletkenliklerini büyükten küçüğe sıralayacak olursak; Saf su+tuz (90 gram)> Saf su+tuz (60 gram)> Saf su+tuz (30 gram)> Şehir suyu>saf su olduğu görülür. Bu sıralama ile ledlerin parlaklıklarının sıvıların iletkenliği ile doğru orantılı olduğu anlaşıldı. DEĞERLENDİRME: Oluşturulan bu sistem günlük hayatta kullanılabilecek geniş bir alana sahip olup ekonomikliği açısından son derece kullanışlıdır. Örneğin barajlardaki su seviyesinin ölçümünde kullanılarak su taşkınları önlenebilir. Bunun yanında su deposu gibi sistemlerin kontrollü bir şekilde doldurulması ve boşaltılması için kullanılabilir. Günümüzde su seviyesinin ölçümünde şamandıra sistemi kullanılmaktadır. Oluşturulan sistem şamandıra sisteminden daha kullanışlı ve ekonomiktir. Şamandıraların mekanik sistemi düşünüldüğünde meydana gelecek olası arızaların birçoğu elektrikle kontrol sisteminde gerçekleşmeyecektir ve bu arızaların tamiri hem zaman alacak hem de maddi açıdan daha masraflı olacaktır. Bu 4

6 arızalar; çelik halatın oksitlenme ihtimali, sürtünmeden kaynaklı aşınmalar ve yine sürtünmeden kaynaklı enerji kaybı olarak sıralanabilir. Bu projede yapılan sistemde ise olası enerji kaybını azaltmak için kutuplar arasındaki mesafe kısa tutulmuştur. Çünkü sıvının da bir direnci vardır. Elektrik tellerindeki oksitlenmeyi engellemek amacıyla yalıtılmış kablo kullanılmıştır. Ekonomik değeri açısından bakıldığında diğer sistemlere göre maliyeti daha düşüktür. KAYNAKLAR: 1.www.amfideyiz.biz/articles 2.www.fizikonline.com 3.www.forumfizik.com TEŞEKKÜR: Çalıştay koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet AY a Sunuları ve çalışmalarıyla bizleri aydınlatan; Danışmanlarımız: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ Prof. Dr. Hakan KÖÇKAR Ve tüm çalıştay ekibine TEŞEKKÜRLERİMİZİ ARZ EDERİZ. 5

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DA GÜÇ KAYNAKLARI VE MOTORLARI 522EE0135 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ PİLLERİNDE ÜRETİLEN DOĞRU AKIMIN TEMELLERİ 5EE0359 Ankara, 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ YÜKSEK GERĠLĠM TEKNĠĞĠ 2 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ YÜKSEK GERĠLĠM TEKNĠĞĠ 2 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ YÜKSEK GERĠLĠM TEKNĠĞĠ 2 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ AraĢ. Gör. Dr. Ġbrahim GÜNEġ AraĢ. Gör. Cengiz Polat UZUNOĞLU DENEY 1 1A. Yüksek Gerilim Ölçme Deneyleri Bu deneyde YG

Detaylı

COĞRAFYA LABORATUVARI. Murat ġahġn

COĞRAFYA LABORATUVARI. Murat ġahġn COĞRAFYA LABORATUVARI Murat ġahġn 1 ÖNSÖZ Coğrafya, İlkçağ ve Ortaçağ daki tasvire dayalı yapısından uygulamanın daha çok içinde olduğu bir yapıya doğru gelişme göstermektedir. Evliya Çelebi nin Sapanca

Detaylı

COĞRAFYA LABORATUVARI. Murat ŞAHİN

COĞRAFYA LABORATUVARI. Murat ŞAHİN COĞRAFYA LABORATUVARI Murat ŞAHİN SAKARYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2013 Bu kitabın bütün hakları SAKARYA BİLSEM e ait olup, yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen kullanılmaz, çoğaltılamaz, kopyası çıkarılamaz,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ELEMANLARI 522EE0018

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ELEMANLARI 522EE0018 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ELEMANLARI 522EE0018 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KONTROL SİSTEMİNİN KURULUMU 522EE0368 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

SENSÖRLER ALGILAYICILAR

SENSÖRLER ALGILAYICILAR SENSÖRLER ALGILAYICILAR Sistem bilgilerinin direkt olarak insan tarafından verildiği sistemlere konvansiyonel sistemler denir. Eğer bilgiler bir program yoluyla verilmiş ise bu durumda oluşturulan sisteme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :... TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK Öğrencinin: Adı Soyadı :............... Numarası :................ Deney Grubu :........

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI FİZİK BÖLÜMÜ PROJE RAPORU

YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI FİZİK BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI FİZİK BÖLÜMÜ PROJE RAPORU FİBER OPTİK KABLOLAR İLE EVLERİN KARANLIK YERLERİNİ AYDINLATMA Dilek

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ 85.5.ELEKTRİK AKM, DİRENÇ.5.0l. GİRİŞ: ELEKTRİK AKM, AKM ŞİDDETİ Durgun elektrik yüklerinde gözlenmeyen bir çok olay hareketli yüklerde gözlenmektedir. Bunlar: l ) Yükler ivmelenince manyetik alan doğması,

Detaylı

3. ÜNİTE ENERJİ ÇEŞİTLERİ

3. ÜNİTE ENERJİ ÇEŞİTLERİ 3. ÜNİTE ENERJİ ÇEŞİTLERİ KONULAR 1. ENERJİ VE ÇEŞİTLERİ 2. POTANSİYEL VE KNETİK ENERJİ 3. ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ 4. ELEKTRİK ENERJİSİNİN ELDE EDİLMESİ 3.1 ENERJİ VE ÇEŞİTLERİ Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

Detaylı

Deney No :3 Deneyin Adı :Toprak Özgül Direncinin ve Topraklama Direncinin Ölçülmesi, Toprak Kaçak Akım Röleleri

Deney No :3 Deneyin Adı :Toprak Özgül Direncinin ve Topraklama Direncinin Ölçülmesi, Toprak Kaçak Akım Röleleri Deney No :3 Deneyin Adı :Toprak Özgül Direncinin ve Topraklama Direncinin Ölçülmesi, Toprak Kaçak Akım Röleleri TOPRAKLAMA Toprak sonsuz büyüklükte iletken bir kitledir ve bütün elektrik tesislerinin bulunduğu

Detaylı