DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi"

Transkript

1 Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş avansı, icra ve taksitli borç olarak ayrı ayrı takip edilebilir. Borç Tanımları Kurumda kullanılan borç tanımlarının (ev kredisi, evlilik borçlanması) tanımlandığı bölümdür. Personele verilen borçların takibi için öncelikle borç tanımları yapılmış olmalıdır. Borç tanımları bağlı oldukları tanım tipine göre geri ödenmektedir. Tanım Tipleri : İş Avansı, Maaş Avansı, İcra ve Taksitli Borç tur. Yeni borç tanımı yapmak için borç tanımları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Kod : Borç tanımının kodudur. Açıklama : Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. Tanım Tipi : Borç tipini belirtir. Bu alan; İş Avansı Taksitli Borç Maaş Avansı İcra Olmak üzere dört seçeneklidir. Tanım tipine gore personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. 1/19

2 İş Avansı: Personele kurum adına yaptığı işler için verilen bir avans türüdür. Personel o iş esnasında yaptığı harcamaların faturalarını, işverene rapor ederek, verilmiş olan iş avansı miktarından bu harcamalar düşülür. Taksitli Borç: İşverenin, personelin talebi doğrultusunda verdiği borç türüdür. Daha sonra her ay personelin maaşından Kurum tarafından belirlenen miktar kesilirek tahsil edilir. Örneğin kömür borcu. İşveren kış başında personeline kışlık kömür alması için borç verir. Daha sonra her ay belli bir miktar personelin maaşından kesilerek verilmiş olan kömür borcu kuruma geri ödenir. Maaş Avansı: Personele bir sonraki maaşına mahsuben verilen borç türüdür. Maaş avansının verildiği ay sonunda personel, çektiği avans miktarı kadar az maaş alır. Maaş avansı maaştan fazla ödenemez. İcra: Personelin icra borcuna karşılık tanımlanan bir borç tipidir. Özel Kod: Borç tanımlarını gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç tanımlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Taksit Sayısı: Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. Alan tanım tipine bağlı olarak aktif gelmektedir. Öncelik Sırası: Personel aynı dönem içinde birden fazla borç almışsa, öncelikle hangisinin geri ödeneceği belirtir. Dönem bilgilerinden Borç aktarım seçeneği ile işlem başlatıldığında sicile ait borçların öncelik sırası dikkate alınarak geri ödeme kayıtları oluşturulur. Grup Numarası: Aynı Tanım Tipine sahip borç tutarlarının ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Örneğin; programda tanımlanmış bir kredi borç tanımında grup numarası 1 verilmiş borçlardan personel için ne kadar borç kesintisi yapılacağı listelenecekse, tahakkuk listesi rapor tasarımında borç grup toplamları alanı tanımlanabilir ve alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. Örnek: Kurumda Taksitli Borç tipinde, ev ve araba kredisi adında iki farklı borç tanımı var. Tahakuk toplamları raporunda ev ve araba kredisi tutarlarını ayrı listelenmesi isteniyor. Bu durumda borç kayıtlarına grup numarası verilmelidir. Tahakkuk toplamları rapor tasarımına standart alanlar içerisinde bulunan Borç Grup Toplamları alanı eklenmeli ve alan içerisinde numarası alanına grup numarası yazılarak tip borçlar için ayrı ayrı toplam tutarlar listelenmesi sağlanır. 2/19

3 Döviz Türü: Borcun hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir.ilgili döviz seçilir. Kota: Borçlandırma isleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota, maaş üzerinden yüzdelik oran verilerek veya sabit bir tutar girilerek belirlenir. Kota maaşa göre ise yüzde olarak belirtilir. Borçlandırma işleminde seçilen borç tanımında verilen kotaya göre kontrol yapılır. Ödeme Üst Sınırı: Borcun uygulandığı puantaj hesaplarında, bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla borç kesintisi yapılamaz.bu alana formül kurulabileceği gibi net bir rakam da yazılabilir. Personelin net istihkakının her ay değiştiği durumlarda, ödeme üst sınırı formülü kullanılabilir. 3/19

4 Örneğin; Uygulamada icra kesintisi kullanılıyor ve aylık istihkakın ¼ ü kadar kesiliyor olsun. Bu borç için ödeme üst sınırına formülü şu şekilde tanımlanmalıdır; Ödeme üst sınırı: Aylık net ücret/4 Gelir Vergisine Tabi Oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. Damga Vergisine Tabi Oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının damga vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. Böylelikle; borç alınan tutarın gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulması ve borç geri ödemeleri aşamasında da ödenen miktarın gelir vergisi ve damga vergisi matrahlarından düşülmesi sağlanır. Aktif: İlgili borç tanımının kurum için aktif bir borç tanımı olup olmama durumu kontrol edilebilir ve artık kullanılmayacak bir borç tanımı için aktif işareti kaldırılabilir.bu durumda ilgili borç tanımı listede yer almaz.yeni bir borç tanımı eklendiğinde aktif kutusu otomatik olarak işaretli gelir. Borç Kayıtları Personellere verilen borçlar Borç Avans Yönetimi/Kayıtlar/Borç Kayıtları seçeneği ile tanımlanır. Personele borç verme işleminde işlem türü borçlandırma, personelin yapmış olduğu ödemelerin işlem türü ise geri ödeme olarak belirlenir. Sicil numarası: Borç verilen personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır.sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, calıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. İşlem Tarihi: Borç işleminin kayıt tarihidir. 4/19

5 Borç Tanımı: Borç tanımının seçildiği alandır.borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü borç türü alanında görüntülenir. Ödeme Başlangıcı: Alınan borca ait geri ödemelerin ne zaman başlayacağını gösterir. Ödemeler: Taksit sayısına ve taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. *Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. Seçilen borç turu tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, borç tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir. *Taksit tutarına göre seçiminde ise, taksit tutarı alanına girilen tutar ve verilen borç tutarı dikkate alınarak borcun kaç taksitte ödeneceği program tarafından hesaplanır ve taksit alanına aktarılır. Tutar: Verilen borç tutarıdır. Döviz Türü: Borcun hangi döviz türü üzerinden verildiğini belirtir.döviz türleri listelenir ve ilgili doviz türü seçilir. Taksit Sayısı: Borcun kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen borç tanımında, borcun kac taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak yansır. Aynı şekilde borç tanımında borçlandırma penceresinde ödemelerin taksit tutarına göre yapılması seçili ise borç miktarı ve taksit tutarı dikkate alınarak hesaplanan taksit sayısı alana aktarılır. Ödeme Şekli: Borcun ne şekilde verileceğini belirtir. Ödeme şekli alanı; Elden Kasadan Bankadan Puantajdan Belge ile olmak üzere beş seçeneklidir. Kasadan: Ödeme şekli kasadan seçildiğinde borç işlemlerinin kasa üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiş olur. Ticari sistem tarafında Kasa İşlemleri bölümünde Personel İşlemleri / Personel Geri Ödemesi fişi seçilerek geri ödeme işlemi yapılır. Fiş içerisinde Sicil No alanından ilgili sicil seçilir. 5/19

6 Geri ödeme işlemi içerisinde F9 Borç İşlem Seçimi ile ilgili borç aktarılabilir. Personel Geri Ödeme işlemi kaydedilerek işlem tamamlanır. İlgili sicile ait puantaj kartına herhangi bir borç kesintisi yansımaz. Borç kaydı, kasadan yapılan bu giriş ile kapatılmış olur. Bu işlemin yapılabilmesi için Ticari sistem ile entegrasyon sağlanmalıdır. Entegrasyon için, Ticari Sistem Yönetimi/ Muhasebe Parametrelerinde personel yönetimi kataloğu alanında bordro ürünü kataloğu ve kurum numarası belirtilmiş olmalıdır. Örneğimizde, Bordro Plus ürünümüzden Tiger Plus veritabanına bordro tarafında girmiş olduğumuz iş avansı tipindeki borç kaydının kasadan geri ödemesini gerçekleştiriyoruz. İlgili fiş; Ticari Sistemde listelenir. Kasa İşlemleri penceresinde Personel Geri Ödemesi işlem türü ile 6/19

7 Bordro Plus ürününde Borç Kayıtları penceresinde Ödeme Şekli Kasadan olarak listelenir. İlgili ödeme ile borç kapatılıyor ise listeleme F9 Hepsini Göster seçeneği ile yapılabilir. Bankadan: Ödeme şekli bankadan seçildiğinde, borç işlemlerinin banka üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiş olur.bu seçenekle Ticari Sistemde Banka Fişleri içerisinden Personel Geri Ödemesi fişi ile ilgili borç kaydına ait geri ödeme işlemi yapılabilir. İlgili sicile ait puantaja herhangi bir borç kesintisi ise yansımaz. Bu işlemin yapılabilmesi için Ticari sistem ile entegrasyon sağlanmalıdır. Entegrasyon için, Ticari Sistem Yönetimi/ Muhasebe Parametrelerinde personel yönetimi kataloğu alanında bordro ürünü kataloğu ve kurum numarası belirtilmiş olmalıdır. Ödeme şekli bankadan olduğunda, avans ödemelerinin bankaya iletilmesi sağlanabilir. Borç/Avans Yönetimi/Raporlar/Banka Avans Ödemesi raporunda ödeme şekli banka olan borç kayıtları listelenebilir ve kayıtlara ait ödeme emri oluşturulabilir. Ticari sistem tarafında banka fişleri ile personel geri ödemesi yapıldıktan sonra rapor alındığında geri ödeme kolonunda tutarın listelendiği görülecektir. Örneğimizde, Ticari sistemde, bordro tarafında girmiş olduğumuz iş avansı tipindeki borç kaydının bankadan geri ödemesini gerçekleştiriyoruz. 7/19

8 Borç işlemi aktarımı gerçekleştirildikten sonra Bordro Plus Borç Kayıtları penceresinde ilgili borcun kapandığı görülebilir. Puantajdan: Ödeme şekli puantajdan seçildiğinde, borç işlemleri puantaj kartları üzerinden yapılır. Puantaja aktarılan borçlandırma veya borç kesintisi hesaplamalara yansır ve net ödenecek tutarı etkiler. Belge ile: Ödeme şekli belge ile seçildiğinde iş avansı şeklinde kullanılan harcamaların personelden alınan fiş-fatura gibi belgelerle takip edilmesi için kullanılır. Ödeme Üst Sınırı: Seçilen borç tanımında ödeme üst sınırı tutar olarak belirtilmiş ya da formüllendirilmiş ise bu alana aktarılır. Ödeme üst sınırı, ödemeler alanında borç geri ödemelerinin taksit tutarına göre yapılacağı belirlenmişse değiştirilebilir. Taksit tutarı ve ödeme üst sınırı alanlarının her ikisine bilgi girilmesi durumunda ödeme tutarı olarak hangisi daha az ise o dikkate alınır. Taksit tutarı belirtilmezse geri ödemelerde ödeme süt sınırı geçerli olacaktır. Sadece ödeme üst sınırı tutarındaki formülün tanımlandığı borçlarda borç işlemlerinden geri ödeme yapılamaz, sadece puantaj üzerinden borç geri ödemesi yapılması durumunda anlamlıdır. Açıklama: Borçlandırma işlemine ait açıklamadır. Muhasebe Şablonu: Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak muhasebe şablonunun belirtildiği alandır. 8/19

9 Borçlandırma bilgileri kaydedildikten sonra işleme ait bilgiler borç işlemleri listesinde işlem tarihi, borç işleminin ait olduğu personelin sicil numarası, adı, soyadı, verilen borç türünün kodu ve işlem tutarı ile yer alır. Borç/Avans Üret İşlemi Borç / Avans Üret seçeneği ile belirli özelliklere sahip borç kayıtları toplu olarak oluşturulabilir. Borçlandırmanın hangi personel için ve hangi borç türü kullanılarak yapılacağı ise Borç / Avans üret filtre satırlarında belirlenir. İşlem sonunda belirtilen koşullara uygun borçlandırma kayıtları otomatik olarak oluşturulur. Borç işlemi üret penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: İşlem Tarihi: Borç işlemi üretim tarihidir. Ödeme Başlangıcı: Borç geri ödemelerinin başlayacağı tarihtir. Borç Tanımı: Borç avans üretme işleminin hangi borç türü için yapılacağını belirtir. Kayıtlı borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. İşlem Tipi: Borç İşlemi üretimi borçlandırma için yapılır.üretimin ne için yapılacağı işlem tipini gösterir. Ödemeler: Ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. Ödemeler taksit sayısına ya da taksit tutarına göre yapılır. Borç Tanımı alanında seçim yapıldıktan sonra ödemeler alanı aktif duruma gelir. Tutar: Borç / avans üretme işlemine ait tutar bu alanda girilir. Taksit Sayısı / Taksit Tutarı: Seçilen borç tanımında belirtilen taksit sayısı ve tutarı bu alanlara doğrudan gelir. Ödeme Üst Sınırı: Seçilen borç tanımında belirtilen ödeme üst sınırı bu alana doğrudan gelir. Ödeme Şekli: Borç avans üretme işleminin hangi ödeme şekline göre üretileceği bu alanda belirtilir. 9/19

10 BORÇ GERİ ÖDEME UYGULAMALARI Logo IK ürünlerinde alınan borca ait geri ödeme işlemleri 4 farklı şekilde yapılabilir 1. Puantaj Kartı İçerisinde Borç Ödemesi Ekle Personelin almış olduğu borca karşılık yapacağı geri ödemeler puantaj kartları üzerinden de kaydedilebilir.puantaj kartı üzerinden geri ödemeleri için, döneme ait puantaj kartı üzerinde Borç Kesintileri seçeneği kullanılır. Yapılacak geri ödemeyi işlemek için; borç kesintileri listesinde F9 Borç Ödemesi Ekle seçeneği kullanılır. Ekrana geri ödeme işlem bilgilerinin girileceği pencere gelir ve geri ödemenin hangi borç işlemine ait olduğu borçlanma tarihi alanında belirlenir. Borç işlemleri listelenir ve ilgili işlem seçilir. Borç işleminde belirlenen ödeme şekline göre ödenecek tutar otomatik olarak gelecektir. Eğer geri ödeme işlemi ile ödenen tutar farklı ise değiştirilebilir. Geri ödeme işleminden sonra Hesaplar seçeneği ile puantaj hesapları incelendiğinde, yapılan borç kesintisi hesaplar penceresinde borç kesintisi satırında listelenir. Yapılan borç kesinti işlemi ile ödenmesi gereken tutardan az ya da çok geri ödeme yapıldığında, bu tutar bir sonraki ödeme tutarından düşülür ya da eklenir. 10/19

11 Puantaj Kartı / Borç İşlemleri bölümünde detay menüden(f9) Borç Ödemesi Ekle seçeneği dışında Borçlandırma Ekle seçeneği ile puantaj kartlarına borçlandırma kaydı yansıtılabilir. Borçlandırma Ekle işlemi ile borç kayıtları listesine ulaşılır. Listede, sicile ödemesi yapılmamış ve ödeme şekli puantajdan olarak belirlenen kayıtlar listelenir. 11/19

12 Puantaj kartına aktarılan borç kaydı ödemeler bölümünde listelenir. 2. Dönem Üzerinde Borç Aktarımı Bordro/Kayıtlar/Dönem Bilgileri menüsünde ilgili dönem üzerinde F9 Borç Aktarım seçeneği kullanılarak döneme ait ödemeler ilgili puantaj kartlarına yansıtılır. Borç aktarımı ile ödemeler, borçlandırma işleminde verilen ödeme tarihi başlangıcı, alınan tutar ve ödeme şekli dikkate alınarak, döneme ait puantaj kartlarına otomatik olarak aktarılır. Puantaj hesapları bu geri ödemeleri de dikkate alarak program tarafından yapılır. Borç aktarımının ne şekilde yapılacağı ve hangi personeli kapsayacağı Borç Aktarım Filtre seçenekleri ile belirlenir. Mevcut Borç Aktarımı filtre satırı Değiştirilmeyecek ve Yeniden Hesaplanacak seçeneklerini içerir. Değiştirilmeyecek seçiminde geri ödeme tutarı olduğu gibi aktarılır.eğer dönem içinde daha önceden borç aktarım işlemi yapılmışsa ve kesintilerin yeniden hesaplanması isteniyorsa Yeniden Hesaplanacak seçeneği işaretlenir. Aktarım sonucunda, ödeme başlangıcı tarihi bu dönem içinde olan ve bu dönem puantaj hesaplamalarına yansıması istenen borç ve geri ödeme işlemleri puantaj kartlarına aktarılır ve hesaplamalar bu geri ödemeleri de içerecek sekilde yapılır. 12/19

13 Net İstihkak Aşılıyorsa filtresi ise; personele verilen borcun geri ödeneceği puantajda ilgili ödeme tutarı personelin net istihkakından büyük ise bu borcun ödemesinin nasıl alınacağı belirlenebilir. Örneğin; personelin kazancı 1.500TL ve aldığı borç 2.000TL bu borcun ilgili dönemdeki puantaja aktarımı yapılırken eğer Borcun Tamamı Kesilecek filtresi seçilirse net istihkak ve borç tutarı ise olduğundan eksiye düşme söz konusu olacaktır. Net İstihkak Kadarı Kesilecek filtresi seçilirse borç tutarının net istihkak kadarı aktarılacak ve puantajdan 1.500TL kesilecek, kalan tutar diğer dönemlerde geri ödenebilecektir. Borçlar filtresi ise; taksitli borçlar için yapılacak seçimle taksitlerin hepsi aktarılabileceği gibi ödenmemiş taksitler ya da yalnızca ilk ödenmemiş taksit ve taksitli borçların hepsi aktarılabilir. Borç aktarımı ile puantaj hesaplarına aktarılan geri ödeme hareketleri, borç işlemleri, sicil kartları ve puantaj kartları üzerinden ulaşılan borç toplamları penceresine otomatik olarak aktarılır. Borç İptali seçeneği ile, puantaj kartlarına aktarılan ödemeler geri alınabilir. 3. Borç işlemleri menüsünden Geri Ödeme seçeneği Geri ödeme işlemine ait bilgiler, borç işlemleri menüsünden işlem türü Geri ödeme seçilerek kaydedilir. Ekle düğmesi tıklandığında açılan pencerenin üst bölümünde yer alan alanlardan personele ait bilgiler, orta bölümde yer alan alanlardan ise geri ödeme işlemine ait bilgiler kaydedilir. 13/19

14 Borç Toplamları penceresi kalan tutarlar için kontrol edilebilir. 4. Borç işlemleri menüsünden Borç Kapat Borç kapatma işlemi, doğrudan borç işlemleri menüsünden de yapılabilir. Bunun için borç işlemleri listesinde Borç Kapat seçeneği kullanılır. Ekrana gelen mesaja onay verilmesi durumunda borç işlemi kapatılır. Hatalı yapılan kapatma işlemlerinde ise işlemin geri alınması mümkündür. Bunun için borç işlemleri listesinde ilgili kapatma kaydı uzerinde Geri al seçeneği kullanılır ve kapatma işlemi iptal edilebilir. 14/19

15 Borç işleminin kapatıldığı borç kayıtları penceresinden izlenebilir ve ilgili sicil borç toplamları menüsünden kapandığı görülebilir. Geri Al seçeneği ile, puantaj kartlarına aktarılan ödemeler geri alınabilir. Yapılan ödemeyi geri alabilir ve borç yeniden kontrol edilebilir. Borç ödeme hareketi geri alınmış ve borç kayıtarı listesinde aynı tutar ile açık borçlar arasında listelendiği görülebilir. 15/19

16 Taksitli Borç Kayıtları İçin Geri Ödeme Planlama (Taksit Bilgisi) Logo İnsan Kaynakları ürünlerinde taksitli borç kayıtlarının, geri ödeme tutarları listelenebilir ve geri ödeme yapılmamış aylara ait satırlar, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Borç&Avans Yönetimi / Kayıtlar / Borç Kayıtları / F9 seçeneklerinde Taksit Bilgisi formu seçeneği vardır. İlgili seçeneğin aktif olarak kullanabilmesi için ilgili borç işleminin Taksitli Borç tipinde bir borç için kaydedilmiş olması gerekir. İlgili borcun Taksit Bilgisi formunda; kaydın içerisindeki toplam borç tutarı ve taksit sayısına göre ödeme planı listelenir. Taksit Bilgisi formunda Geri Ödeme yapılmamış satırlara ait tutarlarda değişiklikler yapılabilir. Bu tutarlarda yapılan değişikliklere göre formda F9 seçeneklerinde şu seçenekler listelenir : o Farkı İlk Takside Ekle o Farkı Eşit Dağıt o Farkı Son Takside Ekle o Fark İçin Yeni Taksit Ekle Örnek1: 16/19

17 Farkı İlk Takside Ekle : Yukarıdaki gibi bir örnekte 2. taksit tutarı TL yerine 500 TL olarak değistiriliyor. 2. takside ait 500 TL lik eksik ödeme tutarı için, Farkı İlk Takside Ekle fonksiyonu seçildiğinde 3. Taksit tutarı yerine olacaktır. Farkı Eşit Dağıt: Örnek1 e göre 2. taksit tutarı TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL lik eksik ödeme tutarı için, Farkı Eşit Dağıt fonksiyonu seçildiğinde, 500TL lik ödeme kalan taksit sayısı olan 3 e(3. ve 4.taksit) eşit olarak dağıtılır. Farkı Son Takside Ekle: Örnek1 e göre 2. taksit tutarı TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL lik eksik ödeme tutarı için, Farkı Son Takside Ekle fonksiyonu seçildiğinde, 500TL lik eksik ödeme 4. taksit tutarına eklenir. Fark İçin Yeni Taksit Ekle: Örnek1 e göre 2. taksit tutarı TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL lik eksik ödeme tutarı için, Fark İçin Yeni Taksit Ekle fonksiyonu seçildiğinde, 500TL lik eksik ödeme için 5. taksit olarak yeni bir satır eklenir. 17/19

18 Yukarıda eksik ödeme için verilen örnekler fazla ödeme için de aynı mantıkta geçerlidir. Borç kayıtları dönem bilgileri üzerinden de aktarılabilir.böylelikle, personelin aldığı borçların toplu olarak döneme aktarılması ve döneme ilişkin puantaj işlemlerine yansıması sağlanır. Borç Ödemesi Ekle işlemi ile personele ait borçların geri ödemeleri yapılır. Geri ödemenin hangi borç işlemine ait olduğu borçlanma tarihi alanında belirlenir. F10 tuşu ile borç işlemleri listelenir ve ilgili işlem seçilir. Borç işleminde belirlenen ödeme şekline göre ödenecek tutar otomatik olarak gelir. Yapılan borç kesinti işlemi ile ödenmesi gereken tutardan az ya da çok geri ödeme yapıldığında, bu tutar bir sonraki ödeme tutarından düşülür ya da eklenir. Puantaj kartı/hesaplar seçeneği ile ilgili işlem borç kesintisi satırında görülebilir. 18/19

19 Raporlar Raporlar bölümünde borç kayıtlarına bağlı olarak Borç Tanımları Listesi, Borç Kayıtları Listesi, Borç Kayıtları Analizi, Personel Borç Dökümü alınabilmektedir.tablo olarak Personel Borç Tablosu alınabilir. Banka Avans Ödemesi ile avans işlemleri banka ödeme emri olarak alınabilir. Örnek bir personel borç dökümü rapor görüntüsü: 19/19

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2012 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar 2 LOGO Bordro Plus

Ayarlar ve Araçlar 2 LOGO Bordro Plus Ayarlar ve Araçlar 2 LOGO Bordro Plus Ayarla DoQQQBT/Artifa< Araçrtif LOGO Bordro Plus LOGO Bordro PluT LOGO Bordro Plus Bu özel durum tiplerine ek olarak kullanıcı tarafından beş ayrı özel durum tipi

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir. TOPLU SÖZLEŞME FARKI Toplu sözleşme farkı hesaplama, geçmişe yönelik yapılan ücret artışlarına ait farkların hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle toplu iş sözleşmesi yapan iş yerleri için

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Personel entegrasyonunda,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : İnsan Kaynakları /Bordro Plus Bölüm : İzin Yönetimi İZİN YÖNETİMİ 1/13. Tarih: 01.09.2012 Konu: İzin Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : İnsan Kaynakları /Bordro Plus Bölüm : İzin Yönetimi İZİN YÖNETİMİ 1/13. Tarih: 01.09.2012 Konu: İzin Yönetimi İZİN YÖNETİMİ İzin Yönetiminde, personellerin izin hakedişleri hesaplanabilir ve personelin kullandığı izinler tüm detayları ile takip edilebilir. İzin yönetiminde yapılan tanımlarla Sicil Yönetimi ve

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Yönetim LOGO Kasım 2011

Yönetim LOGO Kasım 2011 Yönetim LOGO Kasım 2011 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

LKS2. Sabit Kıymetler

LKS2. Sabit Kıymetler LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri. Mart 2017

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri. Mart 2017 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri Mart 2017 BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI Bordro Plus BES Otomatik Katılım Bordro Plus 4.41.01.00

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil 5/117 LOGO Bordro Plus Sicil 10/117 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Brüt Sicil 12/117 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus 5921 Sayılı Kanun Bordro bilgileri

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

Basit bir akış şeması,

Basit bir akış şeması, YANSITMA İŞLEMLERİ HAKKINDA... Tanım : Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarım

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Đşten çıkış kayıtlarına sağ fare menüsündeki Ekle seçeneği kullanılarak yeni bir çıkış kaydı eklenir.

DESTEK DOKÜMANI. Đşten çıkış kayıtlarına sağ fare menüsündeki Ekle seçeneği kullanılarak yeni bir çıkış kaydı eklenir. Đşten çıkış kayıtlarına sağ fare menüsündeki Ekle seçeneği kullanılarak yeni bir çıkış kaydı eklenir. Eklenen kayıt içerisinde çıkış işlemleri yapılacak personel seçilir. Personelin çıkış tarihi ve işlem

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İzin Yönetimi... 3 İzin Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 İzin Türleri... 4 İzin Tanımları... 5 Filtreler... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları...

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

J-GUAR İnsan Kaynakları Eğitimi. Bayi Eğitim İçeriği

J-GUAR İnsan Kaynakları Eğitimi. Bayi Eğitim İçeriği J-GUAR İnsan Kaynakları Eğitimi Bayi Eğitim İçeriği Eğitim Kapsamı İnsan Kaynakları Modülleri Süreç Yönetimi Raporlamalar Kritik Detaylar Modül İçeriği Tanımlar Hareketler İşlemler E-Bildirge Personel

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım Bilgi Ref. No : 2017/1/232 Tarih : 20.12.2016 Sürüm : PrestoPlus 2.01.75.001 Konu : BES Otomatik Katılım 10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

PERSONEL YÖNETİMİ. Tanımlar. Personel Kartı

PERSONEL YÖNETİMİ. Tanımlar. Personel Kartı Tanımlar PERSONEL YÖNETİMİ Personel Kartı Sicil kartında bir değişiklik yapıldığında düzeltme seçildi ise ondan sonra yapılan tüm değişiklikler düzelme olarak kaydedilir. Ücret Çalışma Tipi: Özellikle

Detaylı

İçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3

İçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3 İçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 3 2.1. Yazarkasa Aktarımı Ana Modülleri...3 2.1.1. Satış Aktarımı.6 2.1.2. Malzeme Aktarımı..8 2.1.3. Aktarım Log Raporu...9

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1. IK Ek Özellik Paketi 1 İçerikleri*

IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1. IK Ek Özellik Paketi 1 İçerikleri* IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1 18 Ocak 2010 tarihinde üretime yüklenecek olan İnsan Kaynakları Ek Özellik Paketi 1, 3.08.02 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut IK kullanıcılarımızın bu özelliklerden

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 İçindekiler Banka... 3 Banka Fişleri... 4 Banka Fiş Türleri... 6 Banka Fiş Bilgileri... 7 Banka Fişleri Başlık Bilgileri... 8 Banka Fişleri Satır Bilgileri... 10 Rusya, Azerbaycan

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve Hareketlerde

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2013

GO Plus Banka LOGO Mart 2013 GO Plus Banka LOGO Mart 2013 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

GO 3 Banka LOGO Haziran 2016

GO 3 Banka LOGO Haziran 2016 GO 3 Banka LOGO Haziran 2016 İçindekiler Banka... 3 Banka Fişleri... 4 Banka Fiş Türleri... 6 Banka Fiş Bilgileri... 7 Banka Fişleri Başlık Bilgileri... 8 Banka Fişleri Satır Bilgileri... 10 Rusya, Azerbaycan

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

Ücret Yönetimi Logo Mart 2015

Ücret Yönetimi Logo Mart 2015 Ücret Yönetimi Logo Mart 2015 İçindekiler Ücret Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 Tür Tanımları... 4 Yuvarlama Tabanı Türleri... 5 Bordro Türleri... 5 Yan Ödeme Puan Türleri... 6 SGK İndirim

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı Ambar Sayımı Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı