Ücret Yönetimi Logo Mart 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ücret Yönetimi Logo Mart 2015"

Transkript

1 Ücret Yönetimi Logo Mart 2015

2 İçindekiler Ücret Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 Tür Tanımları... 4 Yuvarlama Tabanı Türleri... 5 Bordro Türleri... 5 Yan Ödeme Puan Türleri... 6 SGK İndirim Kanunu Türleri... 6 SGK Belge Türleri... 7 Puantaj Kartı Metin Alan Başlıkları... 7 Puantaj Kartı Sayısal Alan Başlıkları... 8 Puantaj Kartı Tarih Alan Başlıkları... 8 Öndeğerler ve Parametreler... 9 Bordro Kanun Parametreleri... 9 Gelir Vergisi SGK Matrah ve Oranlar Kıdem/İhbar Tazminatları Kamu Tabloları Diğer Tablolar Bordro Çalışma Parametreleri Ücret Parametreleri Mesailer Mesai Tanımları Ek Mesailer Ek Mesai Tanımları Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Tanımları Ek Ödemeler Ek Ödeme Tanımları Ek Kesintiler Ek Kesinti Tanımları Kurum Ücret Parametreleri Kurum Mesai Bilgileri Kurum Ek Mesai Bilgileri Kurum Sosyal Yardım Bilgileri Kurum Ek Ödeme Bilgileri Kurum Ek Kesinti Bilgileri Ücret Grupları Ek Yasal Kesinti Parametreleri Kullanıcı Tanımlı Ek Yasal Kesinti Parametreleri için Yeni Fonksiyonlar Ücret Yönetimi Tanımlar Hesap Şablonları Hesap Şablonu Bilgileri Puantaj Öndeğerleri Puantaj Öndeğer Bilgileri Puantaj Öndeğer Tanım Filtresi Öndeğer Parametre ve Fonksiyonları Ücret Yönetimi 2/95

3 Öndeğer Tanımlarında Formüller Parametre ve Fonksiyonlar Hareketler Puantajlar Puantaj Kartı Bilgileri Puantaj Kartı Menüsü Hesaplar Hesapla Öndeğer Uygula Puantaj Satırları Dönem Bilgileri Dönem Sonu Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Bordro Ödemeleri Bordro Ödemeleri Bilgileri İşlemler Puantaj Kartları Hesaplama Fark Puantajları Hesaplama Emsal Maaş Hesaplama Fiili/İtibari Hizmet Zammı Hesaplama PDKS den Puantaja Veri Aktarımı Excelden Puantaja Veri Aktarımı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma Bordro Ödemeleri Oluştur Raporlar Bordro Zarfı Tahakkuk Listesi Tahakkuk Toplamları Mesai Bilgileri Listesi Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi SGK Primleri Listesi Kıdem/İhbar Yükü Banka Ödeme Emri Puantaj Bilgileri Listesi Fark Bilgileri Listesi İade Puantajları Raporu Sendika Aidat Listesi Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Sosyal Sigorta Bildirgeleri SGK Eksik Çalışma Günleri Emekli Sandığı Bildirgeleri Emekli Sandığı Kesenek Oranları Emekli Sandığı Aylık Kesenek Listesi Emekli Sandığı Yıllık Şahıs İcmali Fiili İtibari Hizmet Zammı İcmal Bordrosu Ücret Yönetimi 3/95

4 Ücret Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar Ücret Yönetimi program bölümünde kullanılan tür ve tanımlar Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Tür Tanımları Tür tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Türler seçeneği ile kaydedilir. Türler altında yer alan ve Ücret Yönetimi Bölümünde kullanılan seçenekler şunlardır: Yuvarlama Tabanı Türleri Bordro Türleri Yan Ödeme Puan Türleri SSK İndirim Kanunu Türleri SGK Belge Türleri Puantaj Kartı Metin Alan Başlıkları Puantaj Kartı Sayısal Alan Başlıkları Puantaj Kartı Tarih Alan Başlıkları Ücret Yönetimi 4/95

5 Yuvarlama Tabanı Türleri Bordro hesaplarında sonuç küsuratlı çıkabilir. Bu sonucun yuvarlanacağı taban için tür tanımlanır. Yuvarlama Tabanı Türleri, Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alır. Bordro parametreleri belirlenirken ve toplu ücret ayarlamaları sırasında seçim yapılır. Yuvarlama tabanı türleri tanım penceresinden kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: No: Yuvarlama tür tanım numarasıdır. Tanım: Yuvarlama tanımıdır. Tanımlanan tür için yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı tanım alanında kaydedilir. Bordro Türleri Kuruma özel bordro ve bağlı olarak yapılan bordrolar için kullanılır. Bordro türleri raporlamada da kolaylık sağlayacaktır. Bordro Tür Tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Bordro Türleri seçeneği ile kaydedilir. Ücret Yönetimi 5/95

6 Yan Ödeme Puan Türleri Memurlar için hazırlanan bordrolarda yapılan hesaplamalar için kullanılır. Yan Ödeme Puan Türleri raporlamada da kolaylık sağlayacaktır. Yan Ödeme Puan Türleri, Sistem Ayarları, Türler menüsünde Ücret Yönetimi altında yer alan Yan Ödeme Puan Türleri seçeneği ile tanımlanır. Yan ödeme tablosundaki ilk 8 kolonun başlıkları kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Burada kullanılacak başlıklar yan ödeme puan tipi olarak tanımlanır. Programda öndeğer olarak 8 adet tür tanımlıdır. Kolon başlıkları Değiştir seçeneği ile değiştirilebilir. Yapılan tanımlar yan ödeme tablosuna kolon başlığı olarak aktarılmaktadır. SGK İndirim Kanunu Türleri SGK İndirim Kanun tiplerinin kaydedildiği seçenektir. Sistem Ayarlarında Türler menüsündeki Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alır. Yeni tanım yapmak için Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kod ve tanım açıklaması girilerek kaydedilir. SGK İndirim Kanunun Türleri, Aylık prim ve hizmet belgesinde kullanılır. Ücret Yönetimi 6/95

7 SGK Belge Türleri SGK belge türlerinin kaydedildiği seçenektir. Sistem Ayarlarında Türler menüsündeki Ücret Yönetimi altında yer alır. SGK Belge Türleri, Aylık prim ve hizmet belgesinde kullanılır. Yeni tanım yapmak için Ekle seçeneği kullanılır. Puantaj Kartı Metin Alan Başlıkları Puantaj kartında kullanılacak metin alan başlıklarının kaydedilmesinde kullanılır. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alır. Yeni tanım için Ekle seçeneği kullanılır. Kullanıcı tarafından tanımlanacak puantaj ek bilgi alan başlıkları Puantaj Kartı Metin Alan Başlıkları seçeneği ile kaydedilir. Puantaj işlemlerinde kullanılacak bazı bilgiler kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar ile kaydedilir, izlenir, raporlanır ve puantaj hesaplarında kullanılır. Kurumların organizasyonları, elemanlarına ait kaydetmek istedikleri Puantaj bilgileri birbirinden farklıdır. Puantaj kartı üzerinden kaydedilen bilgilere ek olarak personele ait bu detay bilgiler için kullanıcı tarafından tanımlanan detay bilgi alanları kullanılır. Kullanıcı tanımlı alanlar tablo tanımları ile puantaj hesaplarında kullanılır ve programlardaki standart alanların kullanılmasıyla yapılamayan detay hesaplamalar kolaylıkla yapılır ve puantaj kartlarına aktarılır. Ücret Yönetimi 7/95

8 Puantaj Kartı Sayısal Alan Başlıkları Puantaj kartında kullanılacak sayısal alan başlıklarının kaydedilmesinde kullanılır. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alır. Yeni tanım için Ekle seçeneği kullanılır. Kullanıcı tarafından tanımlanacak puantaj sayısal bilgi alan başlıkları Puantaj Kartı Sayısal Alan Başlıkları seçeneği ile kaydedilir. Puantaj işlemlerinde kullanılacak bazı bilgiler kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar ile kaydedilir, izlenir, raporlanır ve puantaj hesaplarında kullanılır. Kurumların organizasyonları, elemanlarına ait kaydetmek istedikleri Puantaj bilgileri birbirinden farklıdır. Puantaj kartı üzerinden kaydedilen bilgilere ek olarak personele ait bu detay bilgiler için kullanıcı tarafından tanımlanan detay bilgi alanları kullanılır. Kullanıcı tanımlı alanlar tablo tanımları ile puantaj hesaplarında kullanılır ve programlardaki standart alanların kullanılmasıyla yapılamayan detay hesaplamalar kolaylıkla yapılır ve puantaj kartlarına aktarılır. Bu alan özel sigorta hesaplamaları için de kullanılabilir. Puantaj Kartı Tarih Alan Başlıkları Puantaj kartında kullanılacak tarihsel alan başlıklarının kaydedilmesinde kullanılır. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alır. Yeni tanım için Ekle seçeneği kullanılır. Kullanıcı tarafından tanımlanacak puantaj tarihsel bilgi alan başlıkları Puantaj Kartı Tarih Alan Başlıkları seçeneği ile kaydedilir. Puantaj işlemlerinde kullanılacak bazı bilgiler kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar ile kaydedilir, izlenir, raporlanır ve puantaj hesaplarında kullanılır. Kurumların organizasyonları, elemanlarına ait kaydetmek istedikleri Puantaj bilgileri birbirinden farklıdır. Puantaj kartı üzerinden kaydedilen bilgilere ek olarak personele ait bu detay bilgiler için kullanıcı tarafından tanımlanan detay bilgi alanları kullanılır. Ücret Yönetimi 8/95

9 Öndeğerler ve Parametreler Bordro Kanun Parametreleri Bordro işlemlerinde geçerli olacak kuruma ve işyerlerine özgü bilgiler bordro parametreleri ile kaydedilir. Bordro Kanun Parametreleri Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsünde Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alır. Bordro kanun parametreleri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Ana Bilgiler Başlangıç Tarihi 16 Yaşından Büyükler/Küçükler için Asgari Ücret Yuvarlama Tabanı (SGK) Yuvarlama Şekli (SGK) Ücret Yönetimi 9/95 Bordro başlangıç tarihinin belirtildiği alandır. Yasal olarak geçerli asgari ücret bilgileri 16 yaşından küçük olanlar ve 16 yaşından büyükler için ilgili satırlarda ayrı ayrı kaydedilir. SGK statüsündeki personelin bordro hesaplarında dikkate alınacak yuvarlamanın tabanıdır. SGK statüsündeki personelin bordro hesaplarında dikkate alınacak yuvarlama şeklidir. Bu alan; Yapılmayacak Aşağıya Yukarıya En yakın sayıya

10 Damga Vergisi Oranı (Binde) Bireysel Emeklilik Kontrol Oranı (%) Muafiyetlere Esas Çocuk Sayısı Şahıs Sigortası Kontrol Oranı (%) Aylık Toplam Gün Sayısı seçeneklerini içerir. Ücretlerden kesilen damga vergisi oranıdır. Bireysel emeklilik kontrol oranıdır. Bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri gelir vergisi matrahından düşülmektedir. Son yasal düzenlemelere göre gelir vergisi matrahından düşülecek tutar ödemenin yapıldığı aydaki ücretlerin brüt %10 olarak belirlenmiştir. Çocuk yardımının kaç çocuğa kadar vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır. Şahıs sigortası kontrol oranıdır. Çalışanlar sigorta şirketlerine kendileri, eşleri ve çocukları için ödedikleri sigorta prim ödemelerinin belirli bir bölümünü gelir vergisi matrahından indirmektedir. Bu oran son yasal düzenlemelere göre %5 tir. Harcırah gündeliği Katsayı Göstergeler Kamu Hesaplamaları Yuvarlama tabanı Yuvarlama Şekli Fark/Kıst Maaş Toplam Gün Sayısı Personele günlük harcırah olarak verilecek ücret bilgisidir. Aylık katsayı, taban aylık katsayı, kıdem aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı, aile yardımı katsayısı, çocuk yardımı göstergesi, en yüksek devlet memuru göstergesi kanun parametreleri üzerinde Ana Bilgiler sayfasından kaydedilir. Kamu personelinin bordro hesaplarında dikkate alınacak yuvarlamanın tabanıdır. Kamu personelinin bordro hesaplarında dikkate alınacak yuvarlama şeklidir. Bu alan; Aşağıya Yukarıya En yakın sayıya seçeneklerini içerir. Fark/kıst maaş hesaplamalarında kullanılacak bir çalışma ayının toplam gün sayısı girilir. Bu alan boş bırakıldığında, fark/kıst maaş hesaplaması, içinde bulunulan ayın gün sayısı dikkate alınarak yapılır. Örneğin; 30 olarak girildiğinde, hesaplama 30 gün üzerinden yapılır. Emekli Sandığı Kesinti Oranları Kurum Emekli Sandığı Matrahı üzerinden kurum adına kesilecek oranı gösterir, % 20'dir. Çalışan Emekli Sandığı Matrahı üzerinden çalışan adına kesilecek oranı gösterir, % 16 dır. İlk Maaş Alınacak ilk tam maaş üzerinden hesaplanan Emekli Sandığı Matrahından kesilecek olan kurum ve çalışan oranını gösterir, % 25'tir. İlk tam maaştan normal maaşlardan kesilen kurum % 20 ve çalışan % 15 kesinti oranları uygulanmaz. Ücret Yönetimi 10/95

11 Gelir Vergisi Ücretlinin brüt kazancına göre ödeyeceği vergi yüzdesini belirten gelir vergisi dilimleri ve vergi indirimi tablosu, Kanun Parametreleri üzerinde yer alan Gelir Vergisi sayfasından kaydedilir. Gelir vergisi ve vergi indirimine ait alt ve üst sınırları ile bu dilime düşen vergi oranı tablo üzerinden kaydedilir. Programda yasal olarak geçerli son oranlar öndeğer olarak yer almaktadır. Yıllık Vergi Dilimleri sayfasında, her bir dilim için ücret aralığı ve bu aralığa uygulanan vergi oranı belirtilir. Zamanla yasalarda olabilecek değişiklikler yine aynı tablo üzerinden yapılır. Vergi dilimleri ve indirimleri penceresinden aynı zamanda; Sakatlık indirimleri Çocuk yardımı muafiyetleri Yemek yardımı muafiyeti (günlük) parametreleri ile ilgili değerler kaydedilir. Çocuk yardımının yalnızca belli bir bölümü vergiden muaftır. Bundan daha fazla bir çocuk yardımı sözkonusu ise, bu fazla verilen bölümden gelir vergisi kesilir. Bu parametre çocuk yardımının ne kadarından vergi alınmayacağını gösterir. Tutarın hesaplanmasında dikkate alınan oran SGK Matrah ve Oranları penceresinden kaydedilir. Girilen yeni değerler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Vazgeç seçeneği ise tabloyu bir önceki değerlerle bırakır ve önceki menüye dönüşü sağlar. Ücret Yönetimi 11/95

12 SGK Matrah ve Oranlar İşçi ve çırak statüleri için SGK taban, tavan matrahları ve SGK primi matrahlarının ve asgari ücrete göre prim muafiyetlerinin belirlendiği kanun parametresidir. Matrahlar SGK primleri kişinin aldığı ücrete göre değişmektedir. Ancak kesilecek primlerin bir taban ve bir tavan değeri vardır. Primler taban değerinin altına inemeyeceği gibi, tavan değerinin üstüne de çıkamaz. Buna bağlı olarak belirli bir ücretin üstüne çıkıldığında SGK primi sabit bir tavan rakamına erişir. Belirli bir ücretin altında ücret alanlar içinse tabana karşılık gelen prim ödenir. SGK tavan ve taban matrahları günlük ücret üzerinden belirtilmiştir ve çırak statüsündeki çalışanlar için ayrı tavan ve taban matrahları bulunur. Asgari Ücrete Göre prim Muafiyetleri Bu oranlar aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi gereken oranlardır. Asgari ücrete göre prim muafiyetleri; Çocuk Yardımı Muafiyet Oranı Yemek Yardımı Muafiyet Alanı (günlük) Aile Yardımı Muafiyet Oranı Özel Sigorta Muafiyet Oranı alanlarından kaydedilir. Ücret Yönetimi 12/95

13 Özel Sigorta Muafiyet Oranı alanında, işveren tarafından ödenen özel sigorta tutarlarında, asgari ücretin SGK'dan muaf tutulacak oranı belirtilir. SGK Matrah ve Oranlar sayfasında; Oranlar Ek Oranlar seçenekleri yer alır. SGK Prim Oranları Ücretlerden kesilen sigorta prim oranları SGK matrah ve oranları penceresinden kaydedilir. Sigortalı çalışanlar için geçerli olacak bu primler analık sigortası, hastalık sigortası, hastalık sigortası (çırak), malüllük/yaşlılık/ölüm sigortası, SGDP, işsizlik sigortası, genel sağlık sigortası, genel sağlık sigortası (5434) ve iş kazası sigortası primleridir. Sosyal Güvenlik Statüsü normal, emekli, çırak, stajyer ve yabancı olmak üzere beş seçeneklidir. Her statüye göre kesilecek primler farklılık gösterir. Personelin kurumda hangi statüde çalıştığı sicil kartı açılırken belirlenir. Personelin çalışma statüsüne göre tabi olduğu SGK primleri de yine sicil kartında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Tabi olduğu SGK primleri seçeneği ile kaydedilir. Ek Oranlar sayfasında oranlara ek olarak personele uygulanabilecek ekstra oranlar tanımlanabilir. Ek Oranlar Kurumda bazı durumlarda (örneğin yabancı statüsünde çalışanlar için) geçerli olacak SGK primleri ve bunların yüzdeleri ek SGK oranı verilerek belirlenir. Bu oranlar, Ek Oranlar bölümünde kaydedilir. Ek oranlar bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır: Açıklama: Ek SGK oranı adı ya da açıklamasıdır. İşçi ve işveren yüzdeleri: Prim kesintisinin işçi ve işverene ait yüzdeleridir. Grup: Yapılan ek kesinti tanımının hangi SGK primine ait olduğunu belirtir. SGK prim seçenekleri listelenir ve ilgili prim seçilir. SGK matrah ve oranları kaydedilirken, program çalışma tarihine göre kontrolü otomatik olarak yapar. Yapılan değişikliğin önceki hesaplamaları etkilememesi için yeni oranların sabitlenen tarihten itibaren geçerli olacağını belirten mesaj ile kullanıcıyı uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yapılan değişiklikler bu tarihten sonraki hesaplamalarda geçerli olacaktır. Ücret Yönetimi 13/95

14 Kıdem/İhbar Tazminatları Kıdem tazminatı, hizmet sözleşmesinin bildirimli sona ermesi durumlarında ya da yasanın öngördüğü bazı bildirimsiz sona ermelerde işveren tarafından ödenir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında geçerli olacak parametreler Kıdem/İhbar Tazminatları seçeneği ile kaydedilir. Kıdem/İhbar Tazminatları sayfası iki ana bölümden oluşur. Kıdem Tazminatı bölümünde, kıdem tazminatı hesabının ne şekilde yapılacağı ve kıdem tazminatına esas teşkil edecek; Gün Tavan matrahı Yılın gün sayısı kaydedilir. İhbar Tazminatı bölümünde, ihbar tazminatına esas gün sayıları belirlenir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu dikkate alınır. Yasal olarak geçerli son değerler tabloda öndeğer olarak yer alır. Son duruma göre ihbar tazminatına esas gün sayıları yukarıdaki gibidir. Ücret Yönetimi 14/95

15 Kamu Tabloları Kamu Tabloları; Görev/Kadro ve Diğer Göstergeler Yan Ödeme Tablosu Aylık Göstergeler Öğrenim Durumu (D/K) sayfalarında oluşur. Görev/Kadro ve Diğer Göstergeler Görev Sınıfına ve Maaş Derecesine göre memurun ek gösterge puanın tespit edildiği tablodur. Görev tanımına göre ek gösterge ve emekli sandığı matrahı ilave oranı tablo üzerindeki ilgili alanlardan kaydedilir. Yürürlükteki rakamlar öndeğer olarak programda kayıtlıdır. Yan Ödeme Tablosu Hizmet Sınıfına göre yan ödeme puanı ve Özel Hizmet Tazminatı Oranı tespit edilmiş olur. Sicil kartında seçilen hizmet sınıfına karşılık gelen yan ödeme puanı ile yan ödeme katsayısının çarpılmasında yan ödeme tutarı hesaplatılmış olur. Bu hizmet sınıfına karşılık gelen Özel Hizmet Tazminatı Oranı ile En Yüksek Devlet Memuru Göstergesi ve Aylık Katsayının çarpılmasından Özel hizmet tazminatı hesaplatılır. Ücret Yönetimi 15/95

16 Yan ödemeler için geçerli olacak bilgiler Kanun Parametreleri menüsündeki Yan Ödeme Tablosu seçeneği ile kaydedilir. Yan ödeme bilgileri hizmet kodu, tanımı, özel kodu ve derecesi belirtilerek kaydedilir. Aylık Göstergeler Memur maaşlarının hesaplanmasına esas teşkil eder, memurun bulunduğu kademe ve dereceye göre değişir. Memurların bulunduğu derece ve kademeye göre göstergelerini içeren tablo Aylık Gösterge Tablosu'dur. Aylık gösterge tablosu bilgileri Kanun Parametreleri menüsündeki Aylık göstergeler seçeneği ile kaydedilir. Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu öndeğer olarak kayıtlıdır. Gösterge bilgilerinde zamanla olabilecek değişiklikler yine aynı tablo üzerinden kaydedilir. Ücret Yönetimi 16/95

17 Öğrenim Durumu Memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılır. Memurun almış olduğu eğitime göre başladığı derece kademe ve gidebileceği en son derece kademe kontrolünü sistem buradan yapar. Diğer Tablolar Diğer Tablolar; İzin Tablosu Tehlike Sınıfları Para Kupürleri Harcırah Muafiyet Tablosu Harcırah Gündelikleri Tablosu sayfalarından oluşur. Ücret Yönetimi 17/95

18 İzin Tablosu Çalışma süresine bağlı olarak personelin ücretli izin gün sayısı İzin Tablosu bölümünde kaydedilir. Programda öndeğer olarak geçerli izin süreleri kayıtlıdır. Yeni tanım ve değişiklikler tablo üzerinde kaydedilir. Tehlike Sınıfları Tehlike sınıflarına uygulanacak primleri gösteren tablodur. Bu tabloda on iki tehlike sınıfı ve her sınıf için alt, normal ve üst derece prim oranları yer almaktadır. Oranlarda değişiklik olduğunda, yeni oranlar girilerek kaydedilir. Kurumun farklı işyerlerinin olması durumunda bu işyerleri farklı tehlike sınıfına girebilir. Bu durumda, her bir işyeri için tehlike sınıfı, Parametreler menüsündeki Bordro parametreleri penceresinde ayrı ayrı kaydedilir. Para Kupürleri Ücretlilere yapılan ödemelerin zarfla yapılması durumunda, zarfın üzerinde ödeme tutarının hangi para kupürleriyle ödeneceği belirtilir ve bütün ücretlilere yapılan ödemelerle ilgili toplam rapor alınır. Bu raporların alınabilmesi için tedavülde bulunan para kupürlerinin kaydedilmesi gerekir. Para kupürleri tablosundan kullanılan para kupürleri kaydedilir. Programa ilk girildiğinde tanımlı olan kupürler listelenir. Bunlarda değişiklik ya da ek söz konusu ise yeni tanımlar kaydedilir. Ücret Yönetimi 18/95

19 Harcırah Muafiyet Tablosu Harcırah muafiyet değerlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Ücret Yönetimi 19/95

20 Harcırah Gündelikleri Tablosu Kurum çalışanına harcırah limitlerinin belirtildiği ekrandır. Ücret Yönetimi 20/95

21 Bordro Çalışma Parametreleri Bordro işlemlerinde geçerli olacak kuruma ve işyerlerine özgü bilgiler bordro parametreleri ile kaydedilir. Bordro Parametreleri Sistem Ayarları-Öndeğerler ve Parametreler menüsünde Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alır. Bordro Parametreleri listesinde Ekle seçeneği açılan tanım penceresinde yer alan; Bordro Parametreleri Diğer Parametreler Seçenekleri kullanılarak çalışma parametreleri kaydedilir. Bordro Parametreleri Bordro parametreleri sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır: Kurum İşyeri Geçerlilik tarihi Bordro Başlangıç Tarihi İş Kolu Parametrenin hangi kurum için geçerli olacağını gösterir. Tanımlı kurum numarası verilir. Ya da tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Bordro çalışma parametrelerinin geçerli olacağı işyerini belirtir. Tanımlı iş yerleri listelenir ve seçim yapılır. Bordro çalışma parametrelerinin hangi tarihler için geçerli olacağı bu alanda belirtilir. Bordro başlangıç tarihinin belirtildiği alandır. İşyerinin bağlı olduğu iş kolunu belirtir. Ücret Yönetimi 21/95

22 Sosyal Güvenlik Kuruluşu Günlük Çalışma Süresi Şirket Statüsü Ek Mesailere Esas Süre İstihdam Yasası Yuvarlama Tabanı Kullanılan İzinler Hesaba Katılacak Öncelikli Bölge Bu alanda işyerinin hangi sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalıştığı belirlenir. Sosyal güvenlik alanı; SGK Emekli Sandığı Banka ve Diğerleri Bağkur olmak üzere 4 seçeneklidir. Ok simgesi tıklanarak bu seçenekler listelenir ve seçim yapılır. Günlük çalışma süresini belirtir. Şirket statüsünün belirtildiği alandır. Ek mesailere esas süre, ek mesai ücretinin hesaplanmasını sağlayacak normal mesai ücretinin bulunmasını sağlar. Örneğin ek mesailer için esas alınacak sürenin 120 olduğunu varsayalım. Bu durumda %200 zamlı ek mesai ücreti: Aylık ücret/120 * %200 olarak hesaplanacaktır. İşveren Primlerinin hazinece karşılanan oranının belirtildiği alandır. Bu alanda, Puantaj hesapları sonucunda, ödenecek ücretin küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamada esas alınacak taban ve yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Yuvarlama belirlenen tabanın altına, üstüne ya da en yakınına olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra yuvarlama tipi seçilir. Ücretler ödenirken, özellikle ücretlerin brüt olarak belirlendiği kurumlarda net ödenecek rakam küsuratlı olabilir. Yuvarlama tabanı ile ödemelerdeki küsuratlı rakamlar belli bir tabana yuvarlanabilir. Yuvarlama tabanı yuvarlama işleminin kaç lira için uygulanacağını gösterir. Örneğin 1000 liranın altında bozuk para olmayacaksa yuvarlama tabanı 1000 liradır. Yuvarlanan miktarlar (+) ya da (-) olarak puantaj kartına işlenir ve daha sonraki aylarda telafi edilir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılacak parametre öndeğerinin belirlendiği alandır. Hesaplamalarda kullanılan izinler dikkate alınacaksa bu alanın işaretlenmesi gerekir. Kurum ya da işyerinin öncelikli bölge kapsamında faaliyet göstermesi durumunda bu kutu işaretlenir. Ücret Yönetimi 22/95

23 Diğer Parametreler Diğer parametreler sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır: Fark Bordrosuna Öndeğer Olacak Kur Tarihi İşten Ayrılan Personelin Puantajına Öndeğer Kur Tarihi Dövizli kullanımda fark bordrosu hesaplamalarında öndeğer olarak kullanılacak kur tarihidir. Bu alan; İşten çıkış tarihi İşten çıktığı dönemin kur tarihi Fark bordrosunun basıldığı tarih seçeneklerini içerir. Fark bordrosu hesaplamalarında hangi tarihteki kur değeri kullanılacaksa ilgili seçenek seçilir. İşten çıkış tarihi seçiminde fark bordrosu alınacak personelin işten çıkış tarihine ait kur değeri kullanılır. İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde işten çıktığı döneme ait kur değeri kullanılır. Fark bordrosunun basıldığı tarih seçiminde ise fark bordrosu ne zaman basılacaksa bu tarihteki kur değeri kullanılacaktır. İşten ayrılan personelin puantaj hesaplarında geçerli olacak kur tarihini belirtir. Bu alan; İşten çıkış tarihi İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçeneklerini içerir. İşten çıkış tarihi seçiminde puantajda öndeğer olarak personelin işten çıkış tarihindeki kur değeri öndeğer olarak kullanılır. İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde ise işten çıktığı döneme ait kur tarihi kullanılır. Ücret Yönetimi 23/95

24 İzin Hesaplamalarına Esas Başlangıç Tarihi Personelin izin sürelerinin hesaplama öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Bu alan; Gruba giriş tarihi Kuruma giriş tarihi İşyerine giriş tarihi Hakların başlangıç tarihi seçeneklerini içerir. Kıdem Hesaplamalarına Esas Başlangıç Tarihi Gruba giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi gruba girdiği tarih esas alınarak hesaplanır. Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi kuruma girdiği tarih esas alınarak hesaplanır. İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi kuruma girdiği tarih esas alınarak hesaplanır. Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden izin süresi hakların başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplanır. Personelin kıdem hesaplama öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Bu alan; Gruba giriş tarihi Kuruma giriş tarihi İşyerine giriş tarihi Hakların başlangıç tarihi seçeneklerini içerir. İhbar Hesaplamalarına Esas Başlangıç Tarihi Gruba giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında gruba girdiği tarih esas alınır. Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında kuruma girdiği tarih esas alınır. İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında kuruma girdiği tarih esas alınır. Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden kıdem hesaplarında hakların başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Personelin ihbar hesaplama öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Bu alan Gruba giriş tarihi Kuruma giriş tarihi İşyerine giriş tarihi Hakların başlangıç tarihi seçeneklerini içerir. Ücret Yönetimi 24/95 Gruba giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında gruba girdiği tarih esas alınır. Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında kuruma girdiği tarih esas alınır. İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında kuruma girdiği tarih

25 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Matrahı Hesaplama Şekli esas alınır. Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden ihbar hesaplarında hakların başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır. İş kazası ve meslek hastalıklarında matrahın ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Ücrete göre Kazançlar toplamına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Ücrete göre seçiminde matrah hesaplamada personelin ücreti dikkate alınır. Bireysel Emeklilik İşveren Payı Özel Sigorta Vergi İndirimi Öncelik Sırası İzin Hesaplama Şekli Kazançlar toplamına göre seçiminde ise matrah hesaplamada personelin tüm kazançları toplamı dikkate alınır. Bireysel emeklilik işveren payının ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Gider Olarak Gösterilmeyecek Gider Olarak Gösterilecek seçeneklerini içerir. Özel sigorta vergi indirimlerinin öncelik sırasının belirlendiği parametredir. Bireysel Emeklilik-Şahıs Sigortası Şahıs Sigortası-Bireysel Emeklilik seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçime göre vergi indirimleri hesaplanır. İzin hesaplama şeklinin belirlendiği parametredir. Takvim yılına göre İşe giriş tarihine göre Seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçime göre personelin kullanacağı izinler hesaplanır. Ücret Yönetimi 25/95

26 Ücret Parametreleri Programında puantaj hesaplarında kullanılacak ve hesaplamalarda geçerli olacak mesai, ek mesai, sosyal yardım ek ödeme ve kesintiler genel olarak Ücret Parametreleri ile tanımlanır. Bu parametrelerden Kurum için geçerli olacaklar ve kuruma özgü tanımlar ise Kurum Ücret Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Puantaj bilgilerini oluşturan ve bordro hesaplarında kullanılan parametreler genel özellikleri ile ücret parametreleri seçeneği ile tanımlanır. Ücret Parametreleri menüsü, Mesailer Ek Mesailer Sosyal Yardımlar Ek Ödemeler Ek Kesintiler olmak üzere 5 seçeneklidir. Tanımın hangi parametre için yapılacağı parametre seçim alanında belirlenir. Her bir başlık için istenen sayıda tanım yapılır. Yapılan tanımlar ilgili parametre seçilerek listelenir. Kurum için bu tanımlardan hangisinin geçerli olacağı ve kurumda ne şekilde kullanacağı Kurum Ücret Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Ücret Yönetimi 26/95

27 Mesailer Mesai tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Yeni tanım yapmak, mesai bilgilerinde değişiklik yapmak, tanımın geçerlilik tarihlerini kaydetmek vb. İşlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Mesai Tanımları Yeni mesai tanımlamak ya da programda öndeğer olarak tanımlı mesai bilgilerini güncelleştirmek için (Sistem Ayarları menüsünde Öndeğerler ve Parametreler seçeneği altında Ücret Parametrelerinde yer alan) Mesailer seçeneği kullanılır. Bunlardan normal, hafta tatili, resmi tatil, ücretli izin, çalışılan tatil ve ücretsiz izin mesaileri öndeğer olarak tanımlıdır. Tanımlı mesailerin dışında yeni tanım yapılabilir. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden mesai bilgileri ve genel özellikleri kaydedilir. Mesai tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kayıt Numarası Tanım Geçerlilik tarihi İşlem türü Vergi Türü Ücret Yönetimi 27/95 Mesai tanımı kayıt numarasıdır. Mesai tanımının açıklamasıdır. Mesainin hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. Bu alanda mesai tanımının işlem türü belirlenir. Normal Mesai Ücretli izin Ücretsiz izin Diğer Raporlu İzin olmak üzere 5 seçeneklidir. Mesai ile elde edilen kazancın ne şekilde vergilendirileceği bu satırda belirlenir. Vergi türü; Normal Sabit olmak üzere iki seçenek içerir. Mesai için belli bir yüzde üzerinden vergi kesilecekse normal, sabit bir oran vergi olarak kesilecekse Sabit seçimi yapılır. Bu kesintilere ait değerler Kurum Ücret parametrelerinde kaydedilir. Kurum çalışma parametreleri belirlenirken vergi türü normal olarak belirlenen mesai tanımı kullanılıyorsa, gelir vergisine tabi oran alanında geçerli olacak

28 İzin Durumu yüzde kaydedilir. Bu alanın öndeğeri %100'dür. Hesaplamalarda kanun parametrelerinde belirtilen gelir vergisi dilimleri ve burada belirtilen yüzde esas alınır. Kurum çalışma parametreleri belirlenirken vergi türü sabit olarak belirlenen mesai tanımı kullanılıyorsa, gelir vergisi sabit oranı alanında geçerli olacak sabit oran belirtilir. Burada belirtilen sabit oran üzerinden gelir vergisi kesilir. Bu durumda gelir vergisi dilimleri dikkate alınmaz ve gelir vergisi olarak burada belirtilen sabit oran üzerinden işlem yapılır. Tanımlanan mesai için personelin izinli olup olmadığını gösterir. İzin durumu alanı İzinden düşülecek, İzine eklenecek Etkisiz olmak üzere üç seçeneklidir. İzine eklenecek ve izinden düşülecek seçimlerinde puantajda bu mesaiden girilen gün sayısı toplam çalışılan günden düşülerek ya da toplam çalışılan güne eklenerek kıdem hesaplamalarında kullanılacak yıllık izin belirlenir. İzinden düşülecek seçildiğinde bu mesai tipinin karşılığına girilen gün sayısı yıllık izinden düşülür. İzne eklenecek seçildiğinde bu mesai tipinin karşılığına girilen gün sayısı yıllık izne eklenir. Çalışma Durumu Kullanılacak Ücret Etkisiz seçiminde ise izin durumu bu mesai tanımı için hesaplamaları etkilemez. Personelin işe giriş ve çıkış tarihlerinin dikkate alınarak puantaj gününün otomatik olarak hesaplanmasında kullanılır. Bu alanda yapılan seçime göre, puantaj kartı dönemi içerisinde işe başlayan ya da işten ayrılan personeller için çalışma günü, hafta tatili, resmi tatil ve bayram öncesi gün bilgileri puantajda ilgili satırlara gelir ve hesaplama bu bilgilere göre yapılır. Ay içerisinde işe başlama ya da ayrılma durumu olmayan, normal çalışma düzenindeki personellere ait puantaj günü hesaplamalarında da hesaplama yapılan aydaki takvim bilgisine göre puantaj günleri hesaplanır. Çalışma Durumu alanında herhangi bir seçim yapılmamışsa işlem atlanır. Puantaj kartında güncellenmesi gereken çalışma parametresine ait gün değeri bulunuyorsa hesaplama ve üzerinde güncelleme yapılmaz. Puantaj öndeğeri kullanılarak işlem yapılıyorsa ve puantaj öndeğerinde ilgili çalışma parametresine ait formül girişi varsa puantaj ön değerindeki formül kullanılır, yeni düzenleme ve hesaplama kullanılmaz. Puantaj kartında geçerli çalışma parametrelerinde birden fazla çalışma parametresinde iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil seçimi yapılmışsa, parametre numarası en küçük olan çalışma parametresine ait satır güncellenir. Mesai için kullanılacak ücreti belirtir. Bu alan Dönem Ücreti Zamlı Ücret seçeneklerini içerir. İlgili ücret seçilir. Ücret Yönetimi 28/95

29 Ek Mesailer Tanımlı ek mesailerin yer aldığı listedir. Ek Mesai tanımları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ek Mesai Tanımları Hesaplamalarda kullanılacak genel tanımlardan bir diğeri ek mesai bilgileridir. Burada puantaj hesaplarında kullanılacak ek mesailerin genel özellikleri tanımlanır. Ek mesai genel tanımları Ayarlar menüsündeki Çalışma parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Tanımlanan her ek mesai bilgisi kurum çalışma parametrelerinde kullanılır ve kurum için geçerli olacak detayları kaydedilir. Programda öndeğer olarak 5 adet ek mesai tanımlıdır. Tanımlı ek mesailerin dışında yeni tanım yapılabilir Ekle seçeneği açılan pencereden ek mesai bilgileri ve genel özellikleri kaydedilir. Ek mesai tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kayıt Numarası Tanım Geçerlilik tarihi İşlem türü Vergi Türü Ek mesai kayıt numarasıdır. Ek mesai tanımının adı ya da açıklamasıdır. Ek mesai tanımının hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. Bu alanda ek mesai tanımının ne şekilde işlem göreceği belirlenir. İşlem türü alanı; Normal Çalışma Süresine Göre Tanımlı Çalışma Süresine Göre olmak üzere iki seçeneklidir. Normal Çalışma Süresine Göre Bordro parametrelerinde yazılan günlük çalışma süresini esas alır. Tanımlı Çalışma Süresine Göre Bordro parametrelerine yazılan Ek Mesailere Esas Süre alanında yazılmış olan süreyi esas alır. Mesai ile elde edilen kazancın ne şekilde vergilendirileceği bu satırda belirlenir. Vergi türü; normal sabit olmak üzere iki seçenek içerir. Ücret Yönetimi 29/95 Ek mesai için belli bir yüzde üzerinden vergi kesilecekse normal, sabit bir tutar vergi olarak kesilecekse Sabit seçimi yapılır. Bu kesintilere ait değerler

30 kurum çalışma parametrelerinde kaydedilir. Kurum çalışma parametreleri belirlenirken vergi türü normal olarak belirlenen mesai tanımı kullanılıyorsa, gelir ergisine tabi oran alanında geçerli olacak yüzde kaydedilir. Bu alanın öndeğeri %100'dür. Hesaplamalarda kanun parametrelerinde belirtilen gelir vergisi dilimleri ve burada belirtilen yüzde esas alınır. İzin Durumu Kullanılacak Ücret Kurum çalışma parametreleri belirlenirken vergi türü sabit olarak belirlenen mesai tanımı kullanılıyorsa, gelir vergisi sabit oranı alanında geçerli olacak sabit oran belirtilir. Burada belirtilen sabit oran üzerinden gelir vergisi kesilir. Bu durumda gelir vergisi dilimleri dikkate alınmaz ve gelir vergisi olarak burada belirtilen sabit oran üzerinden işlem yapılır. Tanımlanan mesai için personelin izinli olup olmadığını gösterir. İzin durumu alanı İzinden düşülecek, İzine eklenecek Etkisiz olmak üzere üç seçeneklidir. İzine eklenecek ve izinden düşülecek seçimlerinde puantajda bu mesaiden girilen gün sayısı toplam çalışılan günden düşülerek ya da toplam çalışılan güne eklenerek kıdem hesaplamalarında kullanılacak yıllık izin belirlenir. İzinden düşülecek seçildiğinde bu mesai tipinin karşılığına girilen gün sayısı yıllık izinden düşülür. İzine eklenecek seçildiğinde bu mesai tipinin karşılığına girilen gün sayısı yıllık izne eklenir. Etkisiz seçiminde ise izin durumu bu mesai tanımı için hesaplamaları etkilemez. Ek mesai için kullanılacak ücreti belirtir. Bu alan Dönem Ücreti Zamlı Ücret seçeneklerini içerir. İlgili ücret seçilir. Ücret Yönetimi 30/95

31 Sosyal Yardımlar Sosyal yardım tanımlarının yer aldığı listedir. Sosyal yardım tanımları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Sosyal Yardım Tanımları Kurumun çalışanlarına ücret dışında vermekte olduğu yemek, ulaşım, evlilik yardımı vb. ödemeler Sosyal Yardım başlığı altında toplanmıştır. Sosyal yardım tür ve genel özellikleri Sosyal Yardımlar çalışma parametresi ile kaydedilir. Bordro programında istenen sayıda sosyal yardım tanımı yapılabilir. Yemek yardımı, ulaşım yardımı, çocuk ve aile yardımı adındaki tanımlar programda öndeğer olarak tanımlıdır. Sosyal yardım tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kayıt Numarası Tanım Geçerlilik Tarihi İşlem türü İşlem Tipi Kullanılacak Ücret Ücret Yönetimi 31/95 Sosyal yardım tanımının kayıt numarasıdır. Tanımlanan sosyal yardımın adı ya da açıklamasıdır. Sosyal yardım tanımının hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. Bu alanda sosyal yardım tanımının ne şekilde işlem göreceği belirlenir. İşlem türü; Normal Çocuk yardımı Aile Yardımı Yemek yardımı Özel Sigorta Seçeneklerini içerir. Bu alan İşlem Türü alanında Özel Sigorta seçildiğinde aktif olur. Özel sigorta için geçerli olacak işlem tipini belirtir. Şahıs Sigortası Bireysel Emeklilik Sigortası Şahıs Sigortası (Eski) Hayat Sigortası seçeneklerini içerir. Sosyal yardım için kullanılacak ücreti belirtir. Bu alan Dönem Ücreti

32 SGK İstisnası SGK Matrah Devri Zamlı Ücret seçeneklerini içerir. İlgili ücret seçilir. Sosyal yardım işlem türü alanında Özel Sigorta seçildiğinde aktif olur. Maaş hesaplamalarında ücret dışındaki ödeme kalemlerinin SGK tavanını aşan kısmının bir sonraki aya devir durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Sosyal yardım için matrah devri yapılacaksa bu alanda Evet seçiminin yapılması gerekir. Puantaj hesaplaması yapılırken önce SGK matrahları toplanır, bulunan matrah SGK tavan rakamı ile karşılaştırılır. Eğer bu rakam SGK tavanından yüksek ise matrah devri yapılan kalemlerin tutarlar toplamının tamamı bir sonraki aya devreder. SGK tavanından yüksek değilse SGK tavan ile devretmeyecek tutarların toplamı arasındaki fark alınır. Devredecek olan tutarlar toplamından bu fark çıkarılır kalan rakam bir sonraki aya devreder. Ücret Yönetimi 32/95

33 Ek Ödemeler Sosyal yardımlar ve normal kazançların dışında kurumun çalışanlarına yaptığı prim ve ikramiye gibi ek ödemelerin tanımlandığı menü seçeneğidir. İstenen sayıda ek ödeme tanımı yapılabilir. Programda ikramiye, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, harcırah, vergi iadesi, nema ödemesi işlem türleri için ek ödeme bilgileri öndeğer olarak tanımlıdır. Ek Ödeme Tanımları Ek ödeme tanımı için Ekle seçeneği kullanılır. Ek ödeme tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır. Kayıt Numarası Tanım Geçerlilik Tarihi İşlem türü Kullanılacak Ücret SGK İstisnası SGK Matrah Devri Ek ödeme kayıt numarasıdır. Tanımlanan ek ödemenin adı ya da açıklamasıdır. Ek ödeme tanımının hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. Bu alanda ek ödeme işlem türü belirlenir. İşlem türleri Normal, masraf, harcırah, vergi iadesi, nema ödemesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, özel sigorta seçeneklerini içerir. Yapılacak ek ödeme işlem türü seçilerek alana aktarılır. Ek ödeme için kullanılacak ücreti belirtir. Bu alan; Dönem Ücreti Zamlı Ücret Seçeneklerini içerir. İlgili ücret seçilir. Ek Ödeme işlem türü alanında Özel Sigorta seçildiğinde aktif olur. Maaş hesaplamalarında ücret dışındaki ödeme kalemlerinin SGK tavanını aşan kısmının bir sonraki aya devir durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Ek ödeme için matrah devri yapılacaksa bu alanda Evet seçiminin yapılması gerekir. Puantaj hesaplaması yapılırken önce ücret ve matrah devri yapılmayanların SGK matrahları toplanır, bulunan matrah SGK tavan rakamı ile karşılaştırılır. Eğer bu rakam SGK tavanından yüksek ise matrah devri yapılan kalemlerin tutarlar toplamının tamamı bir sonraki aya devreder. SGK tavanından yüksek değilse SGK tavan ile devretmeyecek tutarların toplamı arasındaki fark alınır. Devredecek olan tutarlar toplamından bu fark çıkarılır kalan rakam bir sonraki aya devreder. Ücret Yönetimi 33/95

34 Ek Kesintiler Resmi kesintiler dışında yapılacak kesintilerin tanımlandığı menü seçeneğidir. İstenen sayıda ek kesinti tanımlanabilir. Kurumun kullanacağı tanımlar ve detay bilgileri ise Kurum Ücret Parametreleri ile belirlenir. Bunlardan Ek Kesinti-1, İhbar tazminatı, Masraf, Yasal kesintiler adındaki kesintiler programda öndeğer olarak tanımlıdır. Ek Kesinti Tanımları Ek kesinti tanımı için Ekle seçeneği kullanılır. Ekrana gelen tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kayıt No Tanım Geçerlilik Tarihi Öncelik İşlem türü Kullanılacak Ücret Ek kesinti kayıt kodudur. Tanımlanan ek kesintinin adı ya da açıklamasıdır. Ek kesinti tanımının hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. Kesinti işlemi yapılacağı zaman,kişinin maaşından kesinti yapılacak kalemin hangi öncelik sırasıyla yapılacağı seçilir. Bu alanda ek kesinti işlem türü belirlenir. İşlem türleri Normal, masraf, yasal kesintiler, ihbar tazminatı kesintisi, hizmet borçlanması, para cezası, sendika aidatı, özel sigorta seçeneklerini içerir. Yapılacak ek kesinti işlem türü seçilerek alana aktarılır. Ek kesinti için kullanılacak ücreti belirtir. Bu alan Dönem Ücreti Zamlı Ücret seçeneklerini içerir. İlgili ücret seçilir. Ücret Yönetimi 34/95

35 Kurum Ücret Parametreleri Kurum ücret bilgileri her kurumun kendine özgü uygulamalarını belirlediği bölümdür. Personel ve özellikle SGK uygulamaları ile ilgili kanunlar dışında şirket uygulamaları da şirketten şirkete farklılık göstermektedir. Kanunlarda belirtilmemiş ya da serbest bırakılmış bazı konularda şirketin uygulayacağı kurallar kurum ücret parametreleri ile belirlenir. Puantaj işlemlerinde kullanılacak olan ve personele yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan mesai, ek mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesinti tanımları genel özellikleri ile Ücret Parametreleri ile kaydedilir. Kurumun bu tanımlardan hangilerini kullanacağı ve özellikleri ise Kurum Ücret parametreleri seçeneği ile kaydedilir. İşlemleri yapılan her kurum için ücret parametreleri ayrı ayrı seçilir ve özellikleri kaydedilir. Puantaj hesaplarında burada kaydedilen tanımlar kullanılır. Kurum çalışma parametreleri ile kaydedilen öndeğerler sicil kartlarına ve puantaj öndeğeri tanımlarına doğrudan aktarılır. Kuruma özgü özelliklerin belirleneceği ücret parametreleri; Mesailer Ek Mesailer Sosyal Yardımlar Ek Ödemeler Ek Kesintiler seçenekleridir. Hangi parametrenin tanımlanacağı parametre seçim alanında belirlenir. Ekle seçeneği ile kurum için geçerli olacak parametre bilgileri kaydedilir. Ücret Yönetimi 35/95

36 Kurum Mesai Bilgileri Çalışma günlerinde değişik çalışma saatlerinin uygulanması ve bu uygulamalara göre ücretlerin oluşması Mesai Bilgileri ile belirlenir. Kurum için geçerli olacak her mesai tanımı Ekle seçeneği ile kaydedilir. Mesai tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kurum Geçerlilik tarihi Tanım Numarası Kullanılacak Ücret Zamlı Ücret Parametresi Hesaplama Şekli Katsayı S.G. Primine Tabi Oran E.S. Primine Tabi Oran Damga Vergisine Tabi Oran Gelir Vergisi Oranı İşveren Hissesi Nete Dahil / Nakit / İhbara Dahil / Kıdeme Dahil Parametrenin hangi kurum için geçerli olacağını gösterir. Tanımlı kurum numarası verilir. Ya da tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Mesai tanımının geçerlilik tarihidir. Mesai tanım numarasıdır. Çalışma parametrelerinde tanımlanan mesai tanımları F10 tuşu ya da fare ile listelenir ve seçim yapılır. Dönem ücretini belirtir. Bu parametre ile ilgili farklı bir parametrenin puantaj kartına, raporlara toplanarak getirilmesi istenirse, ikinci bir parametre tanımı yapılabilir. Brütten mi yoksa netten mi hesaplanacağı bilgisi seçilir. Mesai için geçerli olacak katsayı öndeğeridir. Mesai kazancı burada verilen katsayı dikkate alınarak hesaplanır. Mesai tanım penceresinin % bölümündeki alanlardan ise bu mesai sonucu elde edilen kazancın tabi olduğu kanuni kesinti değerler kaydedilir. Mesaiden elde edilecek kazancın SGK Primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Mesaiden elde edilecek kazancın emekli sandığı primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Mesaiden elde edilecek kazancın damga vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Mesaiden elde edilecek kazancın gelir vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. İşverenin karşılama oranı girilebilir. Mesaiden elde edilen kazancın nasıl ödeneceğini belirtir. Ücret Yönetimi 36/95

37 Kurum Ek Mesai Bilgileri Kurum Ücret Parametreleri ile belirlenen diğer bir parametre ek mesai bilgileridir. Burada fazla mesai türleri ve verilecek ücretler belirlenir. Tanımlanan her mesai bilgisi puantaj kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Ek mesai tiplerinden hangilerinin kurum için geçerli olacağı ve kuruma özgü mesai bilgileri Kurum Ücret parametreleri ile belirlenir. Ek mesai tanımlamak için Kurum Ücret Parametreleri listesinde parametre seçim alanında Ek Mesai seçilir. Ekle seçeneği ile açılan Ek Mesai tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kurum Geçerlilik tarihi Tanım numarası Kullanılacak Ücret Zamlı Ücret Parametresi Hesaplama Şekli Katsayı Parametrenin hangi kurum için geçerli olacağını gösterir. Tanımlı kurum numarası verilir. Ya da tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Ek mesai tanımının geçerlilik tarihidir. Bu alana yalnızca Değiştir seçeneği ile bilgi girilebilir. Ek Mesai tanım numarasıdır. Çalışma parametrelerinde tanımlanan ek mesai tip tanımları listelenir ve seçim yapılır. Tanım numarası verildiğinde adı tanım alanına otomatik olarak gelecektir. Dönem ücretini belirtir. Farklı bir parametrenin puantaj kartına, raporlara bu parametre ile toplanarak getirilmesi istendiğinde ikinci bir parametre tanımı yapılabilir. Fazla mesai ücretinin ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Bu alan, Ücret türüne göre Net Brüt olmak üzere 3 seçeneklidir. Ücret tipine göre seçiminde sicil kartında belirtilen hesaplama şekli dikkate alınır. Net seçiminde ödenecek tutar net olarak hesaplanır. Brüt seçiminde ödenecek tutar brüt olarak hesaplanır. Mesai için geçerli olacak katsayıdır. Mesai kazancı burada verilen katsayı Ücret Yönetimi 37/95

38 Miktar Ödeme Tipi SGK Primine Tabi Oran E.S. Primine Tabi Oran Damga Vergisine Tabi Oran Gelir Vergisine Tabi Oran İşveren Hissesi Nete Dahil dikkate alınarak hesaplanır. Bu mesai için ödenecek ücretin hesaplama öndeğeridir. Miktar alanı; Sabit Yüzde olmak üzere iki seçeneklidir. Sabit seçiminde mesai kazancı sabit bir tutar olarak verilir. Sabit rakam tutar alanında kaydedilir. Yüzde seçiminde mesai kazancı saat ücreti esas alınarak hesaplanır. Örneğin fazla mesai ücreti normal ücretin 2.5 katı ise tutar alanına % 250 yazılır. Ödeme tipini belirtir. Ek Mesaiden elde edilecek kazancın SGK Primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek Mesaiden elde edilecek kazancın emekli sandığı primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek Mesaiden elde edilecek kazancın damga vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek Mesaiden elde edilecek kazancın gelir vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek mesai için geçerli olan işveren hissesini belirtir. Mesai kazacının net ücrete dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir. Dahil olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Ücret Yönetimi 38/95

39 Kurum Sosyal Yardım Bilgileri Kurumun çalışanlarına ücret dışında vermekte olduğu yemek, ulaşım, evlilik yardımı vb. ödemeler Sosyal Yardım başlığı altında toplanmıştır. Sosyal yardım tipleri çalışma parametreleri ile kaydedilir. Kurum için geçerli olacak sosyal yardım ve özellikleri ise Kurum Ücret Parametreleri menüsünde parametre tipi sosyal yardım seçilerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kurum Tanım Numarası Geçerlilik tarihi Zamlı Ücret Parametresi Hesaplama şekli Katsayı Miktar Parametrenin hangi kurum için geçerli olacağını gösterir. Tanımlı kurum numarası verilir. Ya da tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Sosyal yardım tanım numarasıdır. Çalışma parametrelerinde tanımlanan sosyal yardım tip tanımları listelenir ve seçim yapılır. Tanım numarası verildiğinde adı tanım alanına otomatik olarak gelecektir. Sosyal yardım tanımının geçerlilik tarihidir. Farklı bir parametrenin puantaj kartına,raporlara bu parametre ile toplanarak getirilmesi istendiğinde ikinci bir parametre tanımı yapılabilir. Sosyal yardım hesaplama şeklini belirtir. Bu alan; Ücret türüne göre Net Brüt olmak üzere 3 seçeneklidir. Ücret türüne göre seçiminde sicil kartında belirtilen hesaplama şekli dikkate alınır. Net seçiminde ödenecek tutar net olarak hesaplanır. Brüt seçiminde ödenecek tutar brüt olarak hesaplanır. Sosyal yardım için geçerli olacak katsayıdır. Sosyal yardım tutarı burada verilen katsayı dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplama öndeğeridir. Sabit ve yüzde olmak üzere iki seçenek içerir. Burada yapılan seçim otomatik olarak puantaj kartlarına aktarılır. Bu nedenle sosyal Ücret Yönetimi 39/95

40 Ödeme Tipi Grup Numarası Sosyal Güvenlik Primine Tabi Oran E.S. Primine Tabi Oran Damga Vergisine Tabi Oran Gelir Vergisine Tabi Oran İşveren Hissesi Harcırah Muafiyetine Tabi Oran Nete dahil Nakit İhbara dahil Kıdeme dahil yardım olarak sabit bir miktar ya da yüzde esas alınıyorsa bunun öndeğer olarak tespit edilmesi puantaj kartlarının doldurulmasında kolaylık sağlayacaktır. Sabit seçiminde sosyal yardım miktarı sabit bir tutar olarak verilir. Sabit rakam tutar alanında kaydedilir. Yüzde seçiminde sosyal yardım tutarı burada verilecek yüzde üzerinden hesaplanır. Sosyal yardım tutarının ödeme tipi bu alanda belirtilir. Ödeme tipi alanı; Ay Gün Saat olmak üzere üç seçeneklidir. Ay seçiminde sosyal yardım tutarı miktar alanında yapılan seçime göre aylık brüt ücret üzerinden ödenir. Gün seçiminde sosyal yardım tutarı miktar alanında yapılan seçime göre ve puantaj kartında süre alanında verilen gün sayısı dikkate alınarak ödenir. Saat seçiminde ise sosyal yardım tutarı miktar alanında yapılan seçime göre ve puantaj kartında süre alanında verilen saat sayısı dikkate alınarak ödenir. Kurum sosyal yardım tanımlarını gruplamak ve işlemlerde kolaylık sağlamak amaçlı kullanılır. Sosyal yardım tutarının Sosyal güvenlik primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Sosyal yardımın emekli sandığı primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Sosyal yardım tutarının damga vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Sosyal yardım tutarının gelir vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. İşverenin karşılama oranını gösterir. Kurum için geçerli sosyal yarım tanımının harcırah muafiyetine tabi olacak oranını belirtir. Sosyal yardım tutarının net ücrete dahil olup olmadığını belirtir. Net ücrete dahil ise ilgili kutu işaretlenir. Bu alanda sosyal yardım tutarının ne şekilde ödeneceği belirlenir. Personele doğrudan ödeme yapılması durumunda Nakit seçeneği işaretlenir. Sosyal yardımın ayni olarak yapılması durumunda nakit seçeneğinin yanındaki işaret kaldırılır. Sosyal yardım tutarının ihbar tazminatı hesaplarında geçerli olup olmadığı bu seçenek ile belirlenir. Sosyal yardım tutarının ihbar tazminatı hesaplarında geçerli olup olmadığı bu seçenek ile belirlenir. Ücret Yönetimi 40/95

41 Kurum Ek Ödeme Bilgileri Sosyal yardımlar ve normal kazançların dışında kurumun çalışanlarına yaptığı prim ve ikramiye gibi ek ödemelerin belirlendiği seçenektir. Ek ödeme genel tanımları Parametreler menüsünde ek ödemeler seçeneği ile kaydedilir. Kurum için geçerli olacak ek ödemeler ve özellikleri ise Kurum Çalışma Parametreleri menüsünde parametre tipi ek ödeme seçilerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kurum Tanım Numarası Geçerlilik tarihi Zamlı Ücret Parametresi Hesaplama Şekli Katsayı Miktar Parametrenin hangi kurum için geçerli olacağını gösterir. Tanımlı kurum numarası verilir. Ya da tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Ek ödeme tanım numarasıdır. Çalışma parametrelerinde tanımlanan ek ödeme tip tanımları listelenir ve seçim yapılır. Tanım numarası verildiğinde adı tanım alanına otomatik olarak gelecektir. Ek ödeme tanımının geçerlilik tarihidir. Farklı bir parametrenin puantaj kartına,raporlara bu parametre ile toplanarak getirilmesi istendiğinde ikinci bir parametre tanımı yapılabilir. Ek ödemenin ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Bu alan; Ücret tipine göre Net Brüt olmak üzere 3 seçeneklidir. Ücret tipine göre seçiminde sicil kartında belirtilen ücret tipi dikkate alınır. Net seçiminde ödenecek tutar net olarak hesaplanır ve ödenir. Brüt seçiminde ödenecek tutar brüt olarak hesaplanır. Ek ödeme için geçerli olacak katsayıdır. Ek ödeme tutarı burada verilen katsayı dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplama öndeğeridir. TL ve yüzde olmak üzere iki seçenek içerir. Burada Ücret Yönetimi 41/95

42 yapılan seçim otomatik olarak puantaj kartlarına aktarılır. Bu nedenle Ek ödeme için sabit bir miktar ya da yüzde esas alınıyorsa bunun öndeğer olarak tespit edilmesi puantaj kartlarının doldurulmasında kolaylık sağlayacaktır. Ödeme Tipi Para Birimi Grup Numarası SGK Primine Tabi Oran E.S. Primine Tabi Oran Damga Vergisine Tabi Oran Gelir Vergisi Oranı İşveren Hissesi Harcırah Muafiyetine Tabi Oran Nete Dahil Nakit İhbara dahil Kıdeme dahil Sabit seçiminde ek ödeme sabit bir tutar olarak verilir. Sabit rakam tutar alanında kaydedilir. Yüzde seçiminde ek ödeme tutarı burada verilecek yüzde üzerinden hesaplanır. Ek ödeme tutarının ne şekilde ödeneceği bu alanda belirtilir. Ödeme tipi alanı, Ay Gün Saat olmak üzere üç seçeneklidir. Ay seçiminde ek ödeme tutarı miktar alanında yapılan seçime göre aylık brüt ücret üzerinden ödenir. Gün seçiminde ek ödeme tutarı miktar alanında yapılan seçime göre ve puantaj kartında süre alanında verilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Saat seçiminde ise ek ödeme tutarı miktar alanında yapılan seçime göre ve puantaj kartında süre alanında verilen saat sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Bu alanda sosyal yardım tutarının hangi para birimi üzerinden ödeneceği belirtilir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır. Ek ödeme tanımlarını gruplamak ve işlemlerde kolaylık sağlamak amaçlı kullanılır. Ek ödemeden elde edilecek kazancın SGK Primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek ödemenin emekli sandığı primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek ödemeden elde edilecek kazancın damga vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek ödemeden elde edilecek kazancın gelir vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. İşverenin karşılama oranı girilebilir. Kurum için geçerli ek ödeme tanımının harcırah muafiyetine tabi olacak oranını belirtir. Ek ödeme tutarının nete dahil olup olmadığı belirlenir. Bu alanda ek ödeme tutarının ne şekilde ödeneceği (Nakdi ya da Ayni ) belirlenir. Personele doğrudan ödeme yapılması durumunda Nakit seçeneği işaretlenir. Ek ödeme tutarının ayni olarak yapılması durumunda nakit seçeneğinin yanındaki işaret kaldırılır. Ek ödeme tutarının ihbar tazminatı hesaplarında geçerli olup olmadığı bu seçenek ile belirlenir. Ek ödeme tutarının ihbar tazminatı hesaplarında geçerli olup olmadığı bu seçenek ile belirlenir. Ücret Yönetimi 42/95

43 Kurum Ek Kesinti Bilgileri Resmi kesintiler dışında yapılacak kesintilerin (borçlar, sağlık sigortası vb. Kesintiler) tanımlandığı menü seçeneğidir. İstenen sayıda ek kesinti tanımlanabilir. Ek kesinti genel tanımları Ücret Parametreleri menüsünde Ek Kesintiler seçeneği ile kaydedilir. Kurum için geçerli olacak ek kesinti ve özellikleri ise Kurum Çalışma Parametreleri menüsünde parametre tipi ek kesinti seçilerek belirlenir. Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kurum Tanım no Geçerlilik tarihi Zamlı Ücret Parametresi Katsayı Miktar Ödeme Tipi Parametrenin hangi kurum için geçerli olacağını gösterir. Tanımlı kurum numarası verilir. Ya da tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Ek kesinti tanım numarasıdır. Çalışma parametrelerinde tanımlanan ek kesinti tip tanımları listelenir ve seçim yapılır. Tanım numarası verildiğinde adı tanım alanına otomatik olarak gelecektir. Ek kesinti tanımının geçerlilik tarihidir. Farklı bir parametrenin puantaj kartına,raporlara bu parametre ile toplanarak getirilmesi istendiğinde ikinci bir parametre tanımı yapılabilir. Ek kesinti için geçerli olacak katsayıdır. Ek kesinti tutarı burada verilen katsayı dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplama öndeğeridir. TL ve yüzde olmak üzere iki seçenek içerir. Burada yapılan seçim otomatik olarak puantaj kartlarına aktarılır. Bu nedenle Ek kesinti için sabit bir miktar ya da yüzde esas alınıyorsa bunun öndeğer olarak tespit edilmesi puantaj kartlarının doldurulmasında kolaylık sağlayacaktır. Sabit seçiminde ek kesinti sabit bir tutar olarak verilir. Sabit rakam tutar alanında kaydedilir. Yüzde seçiminde ek kesinti tutarı burada verilecek yüzde üzerinden hesaplanır. Ek kesinti tutarının ne şekilde işlem göreceği bu alanda belirtilir. Ödeme tipi Ücret Yönetimi 43/95

44 alanı, Ay Gün Saat olmak üzere üç seçeneklidir. SGK Primine Tabi Oran E.S. Primine Tabi Oran Damga Vergisine Tabi Oran Gelir Vergisi Oranı İşveren Hissesi Harcırah Muafiyetine Tabi Oran Ay seçiminde ek kesinti tutarı miktar alanında yapılan seçime göre aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gün seçiminde ek kesinti miktar alanında yapılan seçime göre ve puantaj kartında süre alanında verilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Saat seçiminde ise ek ödeme miktar alanında yapılan seçime göre ve puantaj kartında süre alanında verilen saat sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Ek kesinti tutarının SGK Primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek kesintinin emekli sandığı primine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek kesinti tutarının damga vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek kesinti tutarının gelir vergisine tabi olacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Ek kesinti tutarının işveren tarafından karşılanacak yüzdesi bu alanda belirtilir. Kurum için geçerli ek ödeme tanımının harcırah muafiyetine tabi olacak oranını belirtir. Ücret Yönetimi 44/95

45 Ücret Grupları Ücret gruplarının belirlendiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Parametreler seçeneği altında yer alır. Ücretlerin gruplanması ve bu grubun sicil kartı üzerinden seçilmesi ile tanımlanan parametreler sicil kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Yeni grup tanımlamak için Ücret Grupları listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Grupta yer alacak parametreler; Mesailer Ek Mesailer Sosyal Yardımlar Ek Ödemeler Ek kesintiler için ilgili başlıklardan ayrı ayrı belirlenir. Parametre numarası ve tanımı alanlarından seçilen parametre için tanımlı olan kurum çalışma parametrelerine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir. Ücret Yönetimi 45/95

46 Ek Yasal Kesinti Parametreleri Bordro işlemlerinde geçerli olacak yasal kesintilerin hesaplanma formüllerinin değişik ülke mevzuatlarına göre tanımlanması ve hesaplamalarda bu parametrelerin geçerliliğinin sağlanması önemlidir. Bu işlem için ek yasal kesinti parametreleri seçeneği kullanılır. Puantaj hesaplarında tanımlanan bu ek kesinti tanımları dikkate alınır ve netten brüte ve brütten nete hesaplamalar yapılır. Ek yasal kesinti parametreleri, Sistem Ayarları program bölümünde Ücret Parametreleri menüsü altında yer alır. Geçerli olacak ek kesintileri tanımlamak için Ek Yasal Kesinti Parametreleri liste penceresinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Geçerli olan her bir ek yasal kesinti parametresine ait bilgiler; Parametreler Formüller Seçenekleri ile kaydedilir. Parametreler Parametreler seçeneği ile ülke mevzuatlarına göre geçerli olacak ve ücret hesaplamalarında kullanılacak parametreler başlangıç ve bitiş tarihi verilerek kaydedilir. Açıklama alanında parametrenin adı, değeri alanında ise parametrenin değeri kaydedilir. Örneğin sosyal güvenlik primi günlük tavanı, sosyal sigorta vergisi ve benzeri parametreler açıklama 1-8 alanlarında kaydedilir. Ücret Yönetimi 46/95

47 Tablolar Bu başlık altında yer alan satırlardan çalışılan ülke mevzuatı için geçerli olacak tablolar (gelir vergisi tablosu vb.) kaydedilir. Tablo değerleri ise, Bilgi Girişi alanında yer alan (...) simgesi tıklanarak kaydedilir. Formüller Ek yasal parametreler penceresinde yer alan bu seçenek ile hesaplamalarda kullanılacak kesintiler ve bu kesintilerin hesaplanmasında kullanılacak değerler (matrahlar, gün sayıları vb.) tür seçilerek kaydedilir. Kesintilerin ne şekilde hesaplanacağı formül alanında toplamların ne şekilde tutulacağı ve devredeceği ise Toplamları Sıfırlama alanında belirlenir. Hesaplanması gereken değer ve kesintiler satırlara, hesaplanması istenen sıra ile kaydedilir. Giriş sırası önemlidir. Çünkü formül alanında daha önce tanımlanan bir matrahın ya da kesintinin kullanılması gerekebilir. Puantaj hesaplarında, ek yasal kesinti parametreleri giriş sırasına göre dikkate alınır. Ücret Yönetimi 47/95

48 Personel için bu ek yasal kesintilerin hangilerinin geçerli olacağı, Personel Kartları Listesi nde Ücret Bilgileri seçeneği altında yer alan Tabi Olduğu Ek Yasal Kesintiler seçeneği ile belirlenir. Kayıtlı ek yasal kesinti parametre tanımları listelenir. Personel için geçerli olacak parametre tanımı Ekle seçeneği ile seçilir. Ek yasal kesinti parametreleri ile tanımlanmış olan kesintiler listelenir. Personel için geçerli olacaklar Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. Puantaj hesaplanırken, personel için seçilen her yasal ek kesinti satırının değeri hesaplanır ve kaydedilir. Bu kesintilerin aylık ve yıllık toplamları da kaydedilir. Personelin kazançlar toplamından ilgili kesintiler düşülerek net istihkaklar hesaplanır. Puantaj Hesaplar penceresinde bu bilgiler yer alır. Tahakkuk raporlarında da kullanıcının tanımladığı bu kesinti ve değeler bastırılır. Ücret Yönetimi 48/95

49 Kullanıcı Tanımlı Ek Yasal Kesinti Parametreleri için Yeni Fonksiyonlar Kullanıcı tanımlı ek yasak kesinti parametrelerinin hesaplamalarda kullanılması için ilgili parametre ve fonksiyonlar hesaplama editöründe yer alır. SliceCalc(Matrah, tablonr) fonksiyonu gelir vergisi hesabı gibi- dilimli yapıdaki tabloda matraha karşılık gelen değeri hesaplayan fonksiyondur. Tablo numarası olarak verilen parametre de bu kartın ilk tabında yer alacak tabloları gösterir. GetSliceValue(Değer, tablonr) fonksiyonu gönderilen değere karşılık tablonun 3ncü kolonunun değerini dikkate alır. PersonHasDeduct(extrafldnr), fonksiyonu yasal kesintiye personelin tabi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. exttextpar(nr), ExtNumPar(nr) fonksiyonu ek yasal kesinti parametreleri tabındaki 8 tane nümerik alana ulaşım sağlamak için kullanılır. PntExtFldValue(fieldnr, returntype) fonksiyonu, kullanıcının tanımladığı kesinti/değer numarası_ptd, YTD, MTD değerlerini belirtir. Ek Yasak Kesinti Formülü tanım penceresinde tarih esaslı parametre ve fonksiyonlar kurum tanımlanırken belirlenen mevzuat bilgisi dikkate alınarak çalışır. Örneğin işe giriş tarihi parametresi İran mevzuatında Celali takvime göre, Türkiye mevzuatında Gregorian takvime göre işlem yapar. Ücret Yönetimi 49/95

50 Ücret Yönetimi Kurumda çalışan personele belirli aralıklarla ödenecek ücretlerin hesaplanması, Puantaj Kartları nın oluşturulması ve bordro basımı işlemleri, j-guar da Ücret Yönetimi bölümünde gerçekleştirilir. Ücret Yönetimi bölümünde yapılan işlemler şunlardır: Puantaj hesaplarında geçerli olacak öndeğer tanımları Puantaj Kartları inceleme ve değişiklik işlemleri, Dönem işlemleri, Bordro zarfı ve ücret pusulası basımları. Ücret Yönetimi program bölümü aşağıdaki menüleri içerir. Tanımlar: Hesap Şablonları, Puantaj Öndeğerleri nin kaydedildiği ve izlendiği menü seçeneğidir. Hareketler: Puantaj Kartları ile oluşturulmuş olan puantajları, Puantaj Satırları ile personelin puantaj kartlarındaki satırları kalem bazında görebilmeyi ve rakamlarda gerekli olabilecek düzenlemeleri yapmayı sağlayacak menüdür. Dönem Bilgileri ise dönemlere ait bilgilerin kaydedildiği ve izlendiği menü seçeneğidir. İşlemler: Puantaj Kartı Hesaplama, Fark Puantajları Hesaplama, İade Puantajları Hesaplama, Emsal Maaş Hesaplama, Fiili/İtibari Hizmet Zammı Hesaplama, PDKS den Puantaja Veri Aktarımı, Excelden Puantaja Veri Aktarımı, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma, Bordro Ödemeleri Oluşturma işlemlerinin yapıldığı menü seçeneğidir. Raporlar: Bordro işlemlerine ait raporların basıldığı menü seçeneğidir. Sosyal Sigorta Bildirgeleri: SGK'ya verilmesi zorunlu resmi rapor ve bildirgelerin basıldığı menü seçeneğidir. Emekli Sandığı Bildirgeleri: 657 sayılı kanuna tabi çalışanlar için resmi rapor ve bildirgelerin basıldığı menü seçeneğidir. Ücret Yönetimi 50/95

51 Tanımlar Hesap Şablonları Puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler dizisine Hesap Şablonu denir. Ay içinde personele maaş ödemesi, ikramiye ödemesi gibi değişik ödemeler yapılır. Bu ödemeler için yapılacak puantaj hesaplarında geçerli olan parametreler farklıdır. Ödemenin türüne göre hesaplama yapılabilmesi için, farklı parametreler uygulanması gerekir. Bordroların ve raporların alınmasında kullanılacak parametreler her personel için geçerli olmayabilir. Ayrıca personele ait puantaj hesaplamalarını her personel için ayrı ayrı yapmak zaman alıcı ve hata payı yüksek bir işlemdir. Bu nedenle ödemelerde geçerli olacak parametreleri içeren şablonları hazırlamak ve puantaj hesaplarında bu şablonları kullanmak hem zaman kaybını önleyecek, hem de hata payını en aza indirecektir. Logo J-Guar uygulamasında istenen sayıda Hesap Şablonu tanımlanır. Tanımlanan hesap şablonunun hangi kurum için geçerli olacağı Tanım kartında belirtilir. Yeni kayıt eklemek ve tanımlı kayıtlar üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Yeni şablon tanımlamak için kullanılır Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Şablon tanımını silmek için kullanılır. Şablon bilgilerini incelemek için kullanılır. Bilgiler Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Kayıtları Şablon onay bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Ücret Yönetimi 51/95

52 Hesap Şablonu Bilgileri Hesap şablonu, puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Programda öndeğer Hepsi tipindeki hesap şablonu tanımlıdır. Yeni şablon tanımlamak için Hesap Şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Hesap şablonları için tarihçe kaydı tutulmaktadır. Tanım kartının üst bölümünde şablona ait genel bilgiler ile geçerlilik tarihi ve maaş tipi bilgileri kaydedilir. Şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap Şablonu penceresinde bulunan alanlar şunlardır: Kurum İşyeri Şablon Kodu Şablon Adı Geçerlilik Tarihi Maaş Tipi Şablonun uygulanacağı kurumunun kodudur. Bordro döneminin kurum bazında olması durumunda hesap şablonunun hangi kurum için geçerli olacağı Kurum alanında belirlenir. Tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum tanımı seçilerek alana aktarılır. Kurum alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Şablonun uygulanacağı işyeri kodudur. Bordro dönemimin İşyeri bazında olması durumunda şablonun kullanılacağı işyerini belirtir. Tanımlanan şablonun kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Şablonun raporlarda kullanılacak adı ya da açıklamasıdır. Hesap Şablonunun hangi tarihler için geçerli olacağı bu alanda belirtilir. Puantaj hesapları yapılırken gerekli olan hesaplama şablonu bilgileri ilgili puantajın türüne, ait olduğu işyerine ve tarihine göre hesaplama şablonlarından alınır. Maaş tipi, tanımlanan şablonun uygulanacağı maaş tipinin belirlenmesinde kullanılır. Bu alan; Hepsi Normal Ücret Yönetimi 52/95

53 Ücret Yönetimi 53/95 Kıst Maaş İlk Maaş Terfi Açığa Alınmış Tutuklanmış Fark Döner Sermaye İade Puantajı Diğer Seçeneklerini içerir. Şablonunun uygulanacağı maaş tipi seçilir. Puantaj kartı hesaplanırken puantajla aynı maaş türü, kurum ve işyeri bilgisine sahip o tarihte geçerli bir şablon varsa o şablondaki bilgiler, Böyle bir şablon yoksa maaş türü hepsi olan şablon, Bu da yoksa o kuruma ait işyeri bilgisi boş olan hesaplama şablonlarından maaş türü ve bordro türü aynı olan ve o tarihte geçerli olan hesap şablonu, da yoksa maaş türü hepsi olan hesap şablonu kullanılır. Bordro Türü Bordro türünün belirlenmesinde kullanılır. Maaş tipi Diğer ya da Fark Bordrosu seçildiğinde bu alana bilgi girilebilir. Şablonun uygulanması ile puantaj hesaplarında geçerli olacak yasal kesinti ve ödemeler, Hesap Şablonu penceresinin ilgili parametre satırlarında belirlenir. Hesaplamalarda geçerli olacak parametreler işaretlenir. Bu parametreler şunlardır: Vergi Kesintisi Bu hesap şablonu kullanılarak yapılan puantaj hesaplarında vergi kesintisinin yapılıp yapılmayacağını gösterir. Damga Vergisi Kesintisi Damga vergisinin kesilip kesilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Vergi İadesi Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, vergi iadesinin hesaplara dahil edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Çocuk Yardımı Bu şablon kullanılarak oluşturulan Puantaj Kartları nda çocuk yardımının hesaplara dahil edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Bu parametre öndeğer olarak seçilidir. Çocuk Yardımı hesaplamalarda dikkate alınmayacaksa, seçeneğin yanındaki işaret kaldırılır. Özel Sigorta Hesapları Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, özel sigorta hesaplarının puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği bu parametre ile belirlenir. Ters Bakiye Avans ve borç gibi işlemler sonucunda personele ait borçların, yapılacak ödemeden fazla çıkması durumunda bu bakiyenin puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği şablon tanımı yapılırken belirlenir. Sakatlık İndirimi Hesaplamalarda sakatlık indiriminin geçerli olup olmayacağını gösterir. Asgari Geçim İndirimi Bu hesap şablonu kullanılarak yapılacak hesaplamalarda asgari geçim indirimi uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Asgari geçim indirimi çalışanın kendisi, eşi çalışmıyor ise eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre belirlenen aylık bir vergi indirimi tutarıdır. Yani gelire göre değişen değil personelin sosyal durumuna göre hesaplanan bir tutardır. Aynı sosyal durumdaki herkesin indirim tutarı aynıdır. Ayrıca söz konusu indirim tutarı matrahtan değil vergiden indirilir. Puantaj kartında hesaplama çalıştırıldığında hesaplama şablonunda gelir vergisi ve asgari geçim indirimi seçenekleri işaretliyse o ay için yapılacak olan asgari geçim indirimi hesaplanır. Aile bireyi ile ilgili bilgi aile bireyi kartında çalışma durumu

54 seçeneği ile belirlenir. Asgari geçim indiriminin o aya ait puantajlarda ne kadarının kullanıldığı aynı aya ait bir önceki puantajdan, böyle bir puantaj yoksa geçmiş puantaj bilgilerinden alınır. Ay ortasında işe girenler için asgari geçim indirimi bilgisi geçmiş puantaj bilgilerinde asgari indirim seçilerek belirlenir. Hesaplar penceresinde asgari geçim indirimine ait bilgileri, gelir vergisi bölümünün altında Aylık asgari geçim indirimi tutarı Ödenmiş asgari geçim indirimi tutarı Uygulanacak asgari geçim indirimi Devreden Yuvarlama Farkı Sıfırlaması Sigorta Primi Kesintisi tutarları ile yer alır. Devreden yuvarlama farklarının sıfırlanıp sıfırlanmayacağı bu bölümde belirlenir. Bu alan, Evet, Hayır ve Personele Göre olmak üzere üç seçeneklidir. Evet seçildiğinde, devreden yuvarlama farkları sıfırlanır. Hayır seçildiğinde, devreden yuvarlama farkları sıfırlanmaz ve puantaj hesaplarında dikkate alınır. Personele Göre seçildiğinde, Personel Kartı nda Bordro Bilgileri bölümünde yapılan seçim geçerli olacaktır. Tanımlanan şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, SGK prim kesintilerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Bu parametre, Evet, Hayır ve Tavanı Aşarsa olmak üzere üç seçeneklidir. Evet seçilirse, SGK Primi Kesintisi puantaj hesaplarında dikkate alınır. Devreden SGK Günü Tavanı Aşarsa seçilirse, yalnızca tavan matrahını aşan tutarlar için SGK Primi Kesintisi yapılması sağlanır. Hayır seçilirse SGK Primi Kesintisi puantaj hesaplarında dikkate alınmaz. Önceki dönemlerden devreden SGK günü varsa hesaplamalarda kullanılıp kullanılmayacağı bu menüden seçilir. Ücret Yönetimi 54/95

55 Puantaj Öndeğerleri Puantaj hesaplarında kullanılacak olan öndeğerlerin tanımlandığı ve güncelleştirildiği bölümdür. Ücret Yönetimi bölümünde Tanımlar menüsünde yer alır. Kurumda çalışan personele belirli periyotlarda (haftalık-aylık...) ödenecek ücretlerin hesaplanması işlemine puantaj adı verilir. Puantaj, her personel için aylık olarak basılan bordro ile resmi olarak belgelenir. Puantaj Kartları ile personelin ücreti ve onun adına şirket tarafından devlete ödenecek vergi gibi kesintiler de hesaplanır. Ödemelerin hesaplanması işlemi ile, bordroların ve raporların alınmasında kullanılacak parametreler her personel için aynı olmayabilir. Ayrıca personele ait puantaj hesaplamalarını her personel için ayrı ayrı yapmak zaman alıcı ve hata payı yüksek bir işlemdir. Bu nedenle ödemelerde geçerli olacak parametreleri içeren şablonlar hazırlamak ve puantaj hesaplarında bu şablonları kullanmak zaman kaybını önleyecek ve hata payını en aza indirecektir. Puantaj hesaplarında geçerli olacak kanun parametreleri, Sistem Ayarları program bölümünde yer alan Öndeğerler ve Parametreler menüsünde Ücret Yönetimi seçeneği altında yer alan Kanun Parametreleri ile tanımlanır. Burada yapılan tanımlar personelin puantaj hesaplamalarında kullanılır. Personele yapılacak ödemelerde puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler, ödeme türüne göre, hesap şablonu tanımlanarak belirlenir. Puantaj işlemlerinde hesaplarda geçerli olacak çalışma bilgileri (mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler, sosyal yardımlar vb.) Kurum Çalışma Parametreleri seçeneği ile tanımlanır. Burada yapılan tanımlar personelin puantaj hesaplamalarında kullanılır. Personelin mesai bilgilerini Puantaj Kartları na tek tek işlemek yerine, öndeğerler tanımlanır ve böylece mesai bilgileri personelin Puantaj Kartları na otomatik olarak aktarılır. Puantaj Öndeğerlerinde seçilen hesap şablonu dikkate alınır. Yapılacak hesaplamalar ve alınacak raporlar için geçerli parametreler ile bunların hangi koşulda uygulanacağı belirlenir. İstenen sayıda öndeğer tanımlanabilir. Yapılan her tanım Puantaj Öndeğerleri listesinde bir satır olarak yer alır. Puantaj öndeğerleri üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Yeni öndeğer tanımı yapmak için kullanılır Öndeğer tanımında değişiklik yapmak için kullanılır Sil İncele Öndeğer tanımını silmek için kullanılır. Öndeğer bilgilerini incelemek için kullanılır. Kopyala Durumunu Değiştir Test Et Puantaj Öndeğeri Sayıları Bilgiler Öndeğer bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Puantaj öndeğerine ait durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır. Puantaj öndeğeri girildiğinde puantaj eklemeden test yapmak için kullanılır. Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Kayıtları Onay bilgilerini incelemek için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Ücret Yönetimi 55/95

56 Puantaj Öndeğer Bilgileri Puantaj öndeğeri tanımlamak için Puantaj öndeğerleri listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Puantaj Öndeğer Tanımı penceresi iki ana bölümden oluşur. Tanım penceresinin üst bölümünde yer alan alanlarda tanıma ilişkin genel bilgiler yer alır. Öndeğer bilgilerini içeren satırlarda hesaplamalarda geçerli olacak parametreler ve bunların hangi koşullarda geçerli olacağı belirlenir. Puantaj Öndeğer Tanımı penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kurum Kurum Adı Öndeğer Kodu Açıklama Puantaj Öndeğerleri nin geçerli olacağı kurum kodudur. Tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilerek alana aktarılır. Kurum alanına bilgi girilmesi zorunludur. Puantaj öndeğerinin geçerli olacağı kurum adı ya da açıklamasıdır. Kurum alanında seçilen kurumun adı bu alana aktarılır. Kurum alanına bilgi girildiğinde ya da Kurumlar Listesi nden seçilerek alana aktarıldığında, daha önce Kurum Ücret Parametrelerinde yapılan tanımlar otomatik olarak Parametreler sütununda yer alan satırlara gelecektir. Bu parametrelerden hangisinin, hangi koşulda geçerli olacağı ise Puantaj Öndeğer Tanımı penceresinde belirlenir. Puantaj öndeğeri tanım kodudur. Öndeğer kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Puantaj öndeğeri tanımının adı ya da açıklamasıdır. Ücret Yönetimi 56/95

57 SGK Primine Esas Gün Vergi Ödeme Günü Toplam Çalışma Günü Puantaj Üretilecek Kur Tarihi Tanımlanan puantaj öndeğeri için SGK prim ödeme gün sayısıdır. Tanımlanan puantaj öndeğeri için vergi ödeme gün sayısıdır. Toplam çalışma gün sayısının belirtildiği alandır. Döviz özelliğinin kullanılması durumunda, puantaj üretiminde esas alınacak kur tarihini belirtir. Bu alan Ay Sonu, Ay Başı, Dönem Başı, Çalışma Tarihi ve Diğer seçeneklerini içerir. Hesaplamalar, burada yapılan seçime göre kur tablosundan okunacak kur değeri dikkate alınarak yapılır. Puantaj öndeğer tanımında geçerli olacak parametreler, puantaj hesaplarında kullanılacak mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler, sosyal yardımlar ve değişkenler için tanım penceresinde ayrı ayrı belirlenir. Değişkenler seçeneği ile formüllerde sık kullanılan değişkenler tanımlanır. Ücret Yönetimi 57/95

58 Puantaj Öndeğer Tanım Filtresi Puantaj öndeğer tanımının geçerli olacağı Personel Kartları, Puantaj Öndeğeri Tanımı penceresinde Filtreler sayfası ile seçilir. Hangi filtrelerin kullanılacağı ve hangi koşulları içereceği filtre satırlarında belirlenir. Puantaj Öndeğer Tanım Filtresi penceresinde, öndeğerlerin işletileceği personel seçimini sağlayan ve Personel Kartı ndan girilen tüm bilgiler yer alır. Öndeğer tanım filtresi seçenekleri şunlardır: Filtre Sicil Numarası Seçili Personel Sosyal Güvenlik Statüsü Bölüm İşyeri Birim Ödeme Tipi Hesaplama Şekli Değeri Grup / Aralık Personel Listesinden Birden Fazla Personel Kartının Seçilmesi SGK Çalışan / SGK Emekli / SGK Çırak / SGK Stajyer / SGK Yabancı / Emekli Sandığı (Çalışan) / Emekli Sandığı (Memur) / Emekli Sandığı (Emekli) / Bağ- Kur (Çalışan) / Bağ-Kur (Emekli) / Diğer Tanımlı bölümler Tanımlı işyerleri Tanımlı birimler Ay/Gün/Saat Net/Brüt Ücret Yönetimi 58/95

59 Bordro Kodu Personel Statüsü Ücret grubu Ücret Alma Tipi Farklı İşyerleri İçin Otomatik Terfi Hesaplama Kıdem/İhbar Ödemesi Uygulama İzin Aktarımı Ödül/Ceza Uygulama Grup / Aralık Statü seçenekleri Grup / Aralık Peşin Alan/Çalışıp Alan Tek Puantaj / Ayrı Puantaj Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır Sicil Numarası: Puantaj Öndeğerleri nin geçerli olacağı personel, Personel numarasına göre filtrelenir. Bunun için koşul alanında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır ve öndeğerlerin aktarılacağı Puantaj Kartları seçilir. Grup tanımında belli bir grup tanımına göre, aralık tanımında ise başlangıç ve bitiş kod aralığı verilerek koşul belirlenir. Her iki koşul belirleme işleminde de Personel Kartları listelenir ve seçim yapılır. Sosyal Güvenlik Statüsü: Öndeğerlerin hangi statüdeki personel için geçerli olacağı bu filtre satırında belirlenir. SGK statüleri listelenir. LOGO uygulamasında, öndeğer olarak tüm statüler işaretlidir. Öndeğerlerin geçerli olmayacağı Sosyal Güvenlik Statüsünün yanındaki onay işareti kaldırılır. Bordro Kodu : Öndeğerlerin geçerli olacağı personeli Bordro Kodu na göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak geçerli olacak bordro kodları filtrelenir. Bölüm : Personelin çalıştığı bölüme göre öndeğerlerin belirlendiği filtre seçeneğidir. İşyeri : Öndeğerlerin geçerli olacağı personelin işyerlerine göre belirlendiği filtre seçeneğidir. Birim: Öndeğerlerin geçerli olacağı personelin birime göre belirlendiği filtre seçeneğidir. Ödeme Tipi : Personel bilgilerinde kaydedilen ödeme tiplerine göre koşul belirlenen filtre satırıdır. Ay, Gün ve Saat olmak üzere üç seçeneklidir. Hesaplama Şekli: Personele ödenen ücret türüne göre koşul belirlenen filtre satırıdır. Net ve Brüt olmak üzere iki seçeneklidir. Personel Statüsü: Puantaj öndeğeri uygulanacak personelin statü bilgisine göre filtrelenmesinde kullanılır. Öndeğer filtreleri Filtre Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Kaydedilen bir Puantaj Öndeğer Tanım Filtresi yalnızca bu kısımda belirlenen koşullara uygun personele ait Puantaj Kartları na işlenecektir. Puantaj Kartları üretiminde daha önceden belirlenmiş ve kaydedilmiş filtre dosyasını kullanmak için, Filtre Yükle seçeneği kullanılır. Tanımlı öndeğer filtre dosyaları listelenir ve seçim yapılır. Ücret Yönetimi 59/95

60 Öndeğer Parametre ve Fonksiyonları Puantaj öndeğer tanımında geçerli olacak kurum çalışma parametreleri, tanım ekranında mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler ve sosyal yardımlar için ayrı ayrı belirlenir. Tanım işleminde ilgili seçenekler kullanılır. Parametre tanımı bölümünde puantaj hesaplarında kullanılan mesai bilgileri, ek mesai bilgileri, sosyal yardımlar, ek ödeme ve ek kesintiler için kurum çalışma parametrelerinde belirlenen değerler otomatik olarak parametre tanımı kolonuna aktarılır. Tanımda kullanılacak parametreler seçilir. Parametrelerin seçilmesi yanında, satırdaki parametre için ilgili parametre seçenekleri, aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla birlikte kullanılarak formüllendirilir. Öndeğer tanım ve formüllendirme bölümü bir tablo şeklindedir. Tanımlanacak öndeğer ait bilgiler hesaplama şekli (Net/Brüt), ödeme tipi (Ay/Gün/Saat) ve tutar kolon başlıkları altında formüllendirilir ve kaydedilir. Öndeğer parametreleri; Mesailer Sosyal Yardımlar Ek Ödemeler Ek Kesintiler Detay Alanlar olmak üzere 5 seçeneklidir. Hangi parametre için tanım yapılacaksa ilgili seçenek tıklanır. Öndeğer kolon bilgileri şunlardır: Geçerli olacak parametre tanımının seçilmesi Puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametrelerin belirlenmesinde + ve - karakterleri kullanılır. Hesaplarda geçerli olması istenen parametreler +, hesaplarda kullanılmayacak parametreler ise - karakteri ile belirlenir. Böylece kurum çalışma parametrelerinde tanımlanan mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesintilerden aktif şablona göre yapılacak hesaplarda dikkate alınmayacak olanlar hesap dışı bırakılmış olacaktır. Puantaj kartları üretiminde, öndeğer kodu verildiğinde, tanımda geçerli olan parametreler dikkate alınarak aktif hesap şablonu üzerinden hesaplamalar yapılacak ve puantaj kartlarına işlenecektir. Hesaplama şeklinin seçilmesi Öndeğer tanımında mesai bilgileri için hesaplama şekli Net/Brüt alanında belirlenir. Hesaplama şekilleri listelenir ve seçim yapılır. Hesaplama şekli seçenekleri şunlardır: * Tanımlı olanı Bozma T Tanımı kullan K Sicil maaş tipi N Net B Brüt Aynı dönem içinde birden fazla puantaj işlemi yapıldığında geçerlidir. Daha önce üretilmiş puantaj kartındaki tanım ödeme şekli olarak geçerli olacaktır. Aynı dönem için çalışana ait puantaj kartı yoksa bu seçenek bir anlam ifade etmez. Kurum çalışma bilgilerinde bu parametre için tanımlanan hesaplama şekli geçerli olacaktır. Sicil kartında belirtilen ücret hesaplama şekli kullanılır. Hesaplamanın net ücret tutarına göre yapılmasını sağlar. Hesaplamanın brüt ücret tutarına göre yapılmasını sağlar. Ücret Yönetimi 60/95

61 Ödeme tipleri Ücret hesabında kullanılacak ek mesai, ek ödeme, ek kesinti ve sosyal yardım başlıkları altında toplanan parametreler için ödemelerin hangi tipte yapılacağı A/G/S kolonunda kaydedilir. Kurum çalışma parametrelerinde tanımlanan parametreler öndeğer penceresine aktarılır. Her bir parametre için ödeme tipi ilgili satırda kaydedilir. Ödeme tipi seçenekleri ve kullanımı şu şekildedir. * Tanımlı Aynı dönem içinde birden fazla puantaj işlemi yapıldığında geçerlidir. Daha önce üretilmiş olanı Bozma puantaj kartındaki ödeme tipi geçerli olacaktır. Aynı dönem için çalışana ait puantaj kartı yoksa bu seçenek bir anlam ifade etmez. T Tanımı kullan K Sicil maaş türü A Ay G Günlük S Saat Kurum çalışma bilgilerinde bu parametre için tanımlanan ödeme tipi geçerli olur. Sicil kartında belirtilen ödeme tipi kullanılır. Parametrenin aylık olarak hesaplatılması için kullanılır. Parametrenin günlük hesaplatılması için kullanılır. Parametrenin saat olarak hesaplatılması için kullanılır. Ödemeler Ücret hesabında kullanılacak ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardım başlıkları altında toplanan parametreler için ödemelerin yapılış biçimi Nakdi/Ayni kolonunda belirlenir. Hesaplanan ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardım tutarları nakit olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. (Bu kolon yalnızca ek mesai, ek ödeme, sosyal yardım öndeğer tanım satırlarında yer alır.) Tutar Hesaplama değerinin girildiği, formüllendirildiği alandır. Geçerli olacak katsayı Tanımlanan öndeğer için hesaplamalarda dikkate alınacak katsayı, katsayı alanında belirtilir. Bu alanda formül tanımlanarak hesaplamaların buna göre yapılması sağlanır. Gün Puantaj hesaplarında kullanılacak öndeğer tanım satırlarında formül tanımlanarak öndeğer belirlendiği gibi doğudan hesaplama değeri de kaydedilebilir. Özellikle mesai bilgileri tanım satırlarında hesaplamanın kaç gün üzerinden yapılacağı doğrudan gün sayısı verilerek kaydedilir. Gün alanı Hesaplamalarda geçerli olacak gün sayısının belirtildiği ya da formüllendirildiği alandır. Gün sayısı ondalıklı olarak da verilebilir. Ücret Yönetimi 61/95

62 Öndeğer Tanımlarında Formüller Öndeğer tanımlarında SGK Primine esas gün, vergi ödeme günü, toplam çalışma günü alanları ile tutar, katsayı, gün alanlarında formüllendirme yapılır ve hesaplanması istenen değerler belirlenir. Puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler için kurum çalışma parametrelerinde ya da personel sicil kartında belirtilen öndeğerlerden farklı olarak ödeme ve kesinti formülleri tanımlanır ya da doğrudan ödenecek tutar kaydedilir. Formül tanımlarında kurum çalışma bilgilerinde belirtilen parametreler kullanılabildiği gibi sicil kartında kaydedilen alan bilgileri de kullanılabilir. Kategoriler başlığı altında toplanan parametreler ile personele yapılacak tüm ödeme ve kesintiler formüllerde kullanılır. Parametre tanım satırlarında tutar, katsayı, gün alanlarından ulaşılan formül penceresinde tüm seçenekler matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılarak formüllendirme yapılır. Formüllendirme penceresi 2 ana bölümden oluşmaktadır. Formül bölümünde öndeğer tanımlarında kullanılacak formül bilgisi kaydedilir. Formüllendirme yapılırken kullanılacak olan parametre ve fonksiyonlar ise pencerenin alt bölümündeki alanlardan seçilir. Seçilen parametre ve fonksiyonlar aritmetik işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve öndeğer kaydedilir. Yapılan formül tanımı, öndeğer tanım penceresinde ilgili alanda görüntülenir. Ücret Yönetimi 62/95

63 Parametre ve Fonksiyonlar Formül tanımında kullanılacak parametre ve fonksiyonlar, formüllendirme penceresinde ilgili başlıklar altında yer almaktadır. Formül tanımında kullanılacak parametreler tip ve kullanımlarına belirli gruplar altında toplanmıştır. Bunun amacı formül tanımlarında kullanım kolaylığını sağlamak ve hata payını azaltmaktır. Puantaj hesaplarında kullanılacak formül tanımlarında Kurum çalışma bilgilerinde kaydedilen alanlar Genel çalışma bilgilerinde kaydedilen alanlar Sicil kartları ve puantaj kartlarından kaydedilen bilgiler Sicil kartlarında kaydedilen bilgiler doğrultusunda yapılan hesaplamalar Sabit bilgiler kullanılır. Grup: Personelin puantaj bilgilerini oluşturan ve kurum çalışma parametrelerinde belirlenen mesai, ek mesai, ek ödeme, sosyal yardım ve ek kesinti bilgileri bu başlık altında toplanmıştır. Her parametre seçeneği G harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Grup seçeneği altında toplanan parametreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Grup Parametreleri G1 G2 G3 G4 G5 Mesai Ek Mesai Sosyal Yardım Ek Ödeme Ek Kesinti Alan: Bu parametreler kurum çalışma parametrelerindeki alan bilgileri ile puantaj alan bilgilerini içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği F harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Alan parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Alan Parametreleri F1 Ödeme Tipi F10 Katsayı F2 Nakit Ödeme F11 Döviz Türü F3 Hesaplama Şekli F12 Özel Sigorta F4 Gün F13 Vergi Türü F5 Saat F14 Nete Dahil F6 Birim Tutar F15 TTF Dahil F7 Net Tutar F16 SGK Primine Tabi Oran F8 Brüt Tutar F17 Gelir Vergisine Tabi Oran F9 İşveren Hissesi F18 Damga Vergisine Tabi Oran F19 Grup Numarası Ücret Yönetimi 63/95

64 İşlem Türü: Bu parametre seçenekleri, genel çalışma parametre tanımlarında kaydedilen işlem türü seçenekleridir. Her parametre seçeneği T harfi ile başlayan isimleri ile listede yer alır. İşlem türü parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İşlem Türü Parametreleri T0 Hepsi T9 Vergi İadesi T1 Normal T10 Nema Ödemesi T2 Ücretli İzin T11 Kıdem Tazminatı T3 Ücretsiz İzin T12 İhbar Tazminatı T4 Diğer T14 Yasal Kesinti T5 Tanımlı Çalışma Süresine Göre T15 İhbar Tazminatı Kesintisi T6 Çocuk Yardımı T16 Hizmet Borçlanması T7 Masraf T17 Para Cezası T8 Harcırah T18 Sendika Aidatı T20 Aile Yardımı T21 Yemek Yardımı Genel Değişkenler: Bu grup altında toplanan parametre seçenekleri kurum çalışma parametreleri ve sicil kartlarındaki bilgileri içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği P harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Alan parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sabit: Bu grup altında toplanan seçenekler karşılaştırma değerlerini içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği C harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Fonksiyonlar Formüllendirme yapılırken parametrelerle birlikte fonksiyonlarda kullanılır. Kullanılacak fonksiyon seçilerek formül alanına aktarılır. Formül tanımında kullanılan fonksiyonlar şunlardır: Adı MIN(number, number) MAX(number, number) MOD(number, divisor) DIV(number, divisor) ABS(number) ROUND(number) TRUNC(number) CEIL(number) FRAC(number) EXP(number) LN(number) POWER(base, exponent) SQR(number) COS(number) TAN(number) VAL(text) Açıklaması Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır. Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır. Bölme işleminin kalanını verir. Bölme sonucunun tam kısmını verir. Sayının mutlak değerini verir. Yuvarlama Bir sayının tam sayı kısmını döndürür Yukarı yuvarlama (tamsayıya) Noktalı sayılarda noktanın sağını verir. Sayının exponansiyelini (üs değerini) verir. Girilen sayının ln değerini getirir. Üslü sayılar. Girilen sayının karesini verir. Değer olarak radyan değer giriliyor. Değer olarak radyan değer giriliyor. Girilen text'i nümerik değere dönüştürüyor. Ücret Yönetimi 64/95

65 STR(number) SUBSTR(text, start, len) UPCASE(text) LOWCASE(text) TRIMSPC(text) JUSTIFY(text, direction, fill, length) ISNULL(var) NULL() NUMSTR(number, formattype, precision) CONSOLE(value) PROPERTY(var, propname) BOSTATUS(text) STRPOS(text, substr) STRLEN(text) DAYS(first date, last date) IF(boolean, expression, expression) WDAYSTR(text) STRCAT(string, string, ) ROUNDF(number, number) FLOOR(number) SQLINFO(fieldname, tablename, where) DATESTREX(date) TIMESTREX(date) DATEEX(day, month, year) AFTEREX(days, date) MAXDAYS(date) DAYOFEX(date) MONTHOFEX(date) YEAROFEX(date) WDAYOFEX(date) GETCURRENCYRAT(date, number) WEEKNUMEX(date, number, date) EXTTEXTPAR(fieldNr) EXTNUMPAR(fieldNr) PERSONHASDEDUCT(extraFieldNr) GETSLICEVALUE(value, tablenr) SLICECAL(value, tablenr) PNTEXTFIELDVALUE(number, result, type) XNFLD(table, field_name, Nümerik değeri string e çevirir. Text içerisindeki belli bir noktadan başlayan text i döndürür. Texti Büyük harfe dönüştürür. Verilen texti küçük harfe dönüştürür. Girilen string bilginin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. Yazı formatlama. Yazının sağına veya soluna ne geleceğini belirlenir. Parametrenin değerini sorgulayıp Null durumu için true döner. Sayı formatlıyor. Girilen nümerik değerin virgülden sonra kaç hane gösterileceğini ve aradaki imlecin nokta veya virgül olacağını belirtir. Değişkenin özelliğini verir. Text içerisindeki diğer text in başladığı pozisyonu belirtir. Textin uzunluğunu döndürür. Girilen tarihler arasındaki gün sayısını verir. Girilen iki string değeri birleştirir. Verilen sayının tamsayı kısmını döndürür. Tarihi stringe dönüştürür. Parametreleri olarak verilen sayıları tarihe dönüştürür. Belirtilen sayı kadar sonraki tarihi verir. Girilen tarihin ayındaki en son gün değerini getirir. Verilen tarihin gününü döndürür. Verilen tarihin ayını döndürür. Verilen tarihin yılını döndürür. Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu döndürür. Girilen tarihteki kur değerini getirir. Number değerine döviz cinsi belirlenir. Ek yasal kesinti parametrelerinde alanın text değerini döndürür. Ek yasal kesinti parametrelerinde alanın nümerik değerini döndürür. Personelin verilen ek yasal kesintiye tabii olup olmadığı bilgisini döndürür. Value ile verilen değere göre, tablenr ile verilen tabloda düştüğü dilimin Değer 3 kolonundaki değerini döndürür. Value parametresine girilen değerin tablenr ile belirtilen tablodaki dilimlere göre hesaplanmış değerlerini döndürür. (NOT: Gelir vergisi matrahı hesabı gibi çalışıyor.) Ek yasal kesintilerde formüller tabında number olarak girilen satırın result_type göre değerini getirir. (NOT: 1:PTD(Puantaj), 2:MTD(Aylık),3: YTD(Yıllık)) Ücret Yönetimi 65/95

66 person_field, rule) XTFLD(table,field_name, person_field,rule) PNTCFLD(date1, date2, wage_type, pnt_type,field_name) PNTLFLD(date1, date2, wage_type, pnt_type, line_type, line_nr, field_name) PE(parameter, field) PESUM(group, type,field) PESUMF(group, filter,field) NORMTAX(taxNormBase, cumtaxbase) LOOKUP(tableNr, column, value, result, method) PERSONDISCOUNTVAL(discountNr) FAMILYDISCOUNTTOT(discountNr) LAWCHGFLDVALUETOT(date1, date2, nr) PNTEXTFLD(date1, date2, wage_type, roll_type, number, result_type) GETCALENDARTOTALS(date1, date2, calendar_type, day_type) GETWAGETABLEVAL(table_nr) FINDWAGE() GETTOTALLOAN(date1, date2, card_type, code, result_type) GETPERTOTALLOAN(date1, date2, card_type, code, result_type) PNTCARDS tablosundaki herhangi bir alanın değerini getirir. Bir önceki ayı getirmek için tarih alanları boş bırakılır. PNTLINES tablosundaki herhangi bir alanın değerini getirir. Verilen parametrenin alan bilgisini getirir Örnek: G3: Sosyal Yardım T5: Çocuk Yardımı F8: Brüt Tutar PESum (G3, T5, F8) formülü ile sosyal yardımlardan, tipi çocuk olanlara ödenen brüt tutar toplamı formülize edilmiş olur. Belli bir grup parametrelerinin toplam değerlerini döndürür. PESUM fonksiyonundan farklı olarak koşul kullanılır. İlk parametrede GV matrahı, ikinci parametrede kümülatif vergi matrahı verilirek GV değerini getirir. (NOT: Türk mevzuatına göre.) Değer kısmındaki bilgi ile kolon kısmındaki değeri yöntem koşuluna göre karşılaştırıp, tablodaki sonuç ile verilen kolon bilgisini getirir. Personel verilen numaralı ek kesinti indirimine tabi ise tutarını getirir. Aile bireylerinin discountnr numaralı tabi olduğu ek kesintinin değer toplamlarını getirir. (NOT: Birden fazla aile bireyi varsa toplamlarını getirir.) İki tarih arasındaki ek yasal kesinti satırının toplamlarını getirir. İki tarih arasındaki çalışılan gün, hafta tatili, resmi tatil veya bayram öncesi gün sayısını getirir. Ücret grubunda kullanılan fonsiyona göre doğru değeri getirir. Ücret Yönetimi 66/95

67 Hareketler Puantajlar Döneme ilişkin Puantaj Kartları nın oluşturulduğu ve incelendiği seçenektir. Puantaj Kartları içinde bulunulan döneme ait ücret hesapları yapılırken kullanılır. Her personele ait mesai ve ödeme bilgileri ayrı ayrı kartlarda tutulur ve izlenir. Personelin dönem içinde ne kadar çalıştığı, fazla mesai yaptığı ve izin kullandığı ücret hesaplamalarının temelini oluşturur. Bu tür bilgilere Puantaj Bilgileri, bilgilerin işlendiği kartlara da Puantaj Kartları denir. Puantaj Kartları her personel için tek tek veya İşlemler menüsündeki Puantaj Kartı Üretme seçeneği ile toplu olarak üretilir. Puantaj Kartları dönem bazlı yaratılırlar. Bir dönemde aynı personele birden fazla puantaj kartı yaratılamaz. Dönem kapatılma yapılmadan (bunun için de maaş hesaplamalarını etkileyecek hesaplamalar yapılmalı) ay içinde işyeri değişikliği yapılan personel haricinde yeni bir puantaj kartı eklenemez. Puantaj Kartı Üret seçeneği ile aktif hesap şablonu üzerinden, seçilen puantaj öndeğeri tanımına uygun bir Puantaj Kartı oluşturulur. Puantaj Kartları listesinde yer alan düğmeler veya sağ fare tuşu menüsü seçenekleri ile seçili olan puantaj kartı görüntülenerek, puantaj işlemleri ile hesaplamalar yapılır, bilgiler değiştirilebilir. Oluştur Değiştir Sil İncele Döneme ait puantaj kartını açmak için kullanılır. Puantaj bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır Döneme ilişkin puantaj kartını silmek için kullanılır. Puantaj bilgilerini incelemek için kullanılır. Durumunu Değiştir Çıkış Fark Puantajı Ekle İade Puantajı Ekle Fark Puantajı Ekle Borç/Alacak Oluştur Puantaj Satırlarını Oluştur Zamlı Ücret Satırlarını Oluştur Borç Geri Ödeme Aktarımı Borç Geri Ödeme İptali Alacak Geri Ödeme Aktarımı Alacak Geri Ödeme İptali İzin Aktarımı İzin İptali Kayıt Sayısı Genel Gönder Toplu Gönder Ücret Yönetimi 67/95 Puantaj kartına ait durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır. Personele ait Çıkış Fark Puantajı eklemek için kullanılır. Seçilen personele iade puantajı eklemek için kullanılır. Seçilen Personele fark Puantajı eklemek için kullanılır. Borç/Alacak kaydı oluşturmak için kullanılır. Personel için puantaj satırlarını oluşturmak için kullanılır. Personel için zamlı ücret satırlarını oluşturmak için kullanılır. İzin aktarım işlemleri için kullanılır. Puantaj kartları listesinden izin iptal işlemi kaydetmek için kullanılır. Puantaj Listesinde görüntülenen kayıt sayısını onay durumuna göre ve toplam olarak almak için kullanılır. Puantaj Formu Raporunun alınması için kullanılır. Puantaj Formu Raporunun toplu olarak alınması için kullanılır.

68 İade Puantajı Raporu Fark Bordrosu Ekle Bilgiler Düzeltme Hareketleri Kayıt Bilgisi İade Puantaj raporunu almak için kullanılır. İşten çıkan personel için çıkış işlem kaydında Fark bordro seçeneğinin işaretlenmesi durumunda fark bordrosu bilgilerini kaydetmek ve bastırmak için kullanılır. Puantaja ait düzeltme hareketlerini görüntüler. İşlemin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Ücret Yönetimi 68/95

69 Puantaj Kartı Bilgileri Puantaj Kartları listesi açıkken sağ fare menüsünde ve pencerenin alt kısmında yer alan Puantaj Oluştur seçeneği tıklanarak yeni Puantaj Kartı oluşturulur. Puantaj Kartı iki ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde personelin Adı Soyadı, Kurum, Bölüm, İşyeri, Sicil Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Sosyal Güvenlik Statüsü, İşe Giriş Tarihi gibi Personel Kartı ndan okunan bilgileri yer alır. Bu bilgiler Puantaj Kartları üzerinden değiştirilemez. Kartın puantaj bilgileri bölümünde, personelin ücret hesabının yapılabilmesi için gerekli mesai ve ek mesai bilgileri ile personelin tabi olduğu ek ödemeler ek kesintiler, sosyal yardım bilgileri ile Personelin Genel bilgileri yer alır. Puantaj bilgilerini içeren sekmelerde, Puantaj Öndeğerleri nde tanımlanan tüm mesai, ek mesai, ek ödeme, ek kesinti ve sosyal yardım türleri ile borç kesintileri ve alacak ödemeleri yer alır. Uygulanan şablona göre Puantaj Öndeğerleri çalıştırıldığında, öndeğer tanımında işaretlenen tüm satırlara öndeğerleri ve bunlara göre hesaplanan değerler aktarılır. Puantaj hesaplarında kullanılacak mesai, ek ödeme, sosyal yardım bilgileri, Puantaj Kartları na öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, bu bilgiler ilgili satırlarda doğrudan da kaydedilebilir. Ücret Yönetimi 69/95

70 Puantaj kartı üzerinden personel bilgilerine ulaşmak ve gerektiğinde ücret ve kanuni bilgilerde değişiklik yapmak mümkündür. Bunun için Genel Bilgiler seçeneği kullanılır. Puantaj kartında belirtilen mesai, ek mesai, sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti bilgileri kullanılarak yapılan bordro hesap bilgileri, Puantaj Kartı açıkken sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesaplar seçeneği ile izlenir. Ücret Yönetimi 70/95

71 Hesaplar seçeneği seçildikten sonra Hesap Özeti ekranında hesaplama ile ilgili tüm detay bilgiler yer alır. Puantaj Kartları nın tek tek oluşturulması durumunda ya da daha önceden Puantaj Kartı Üret seçeneği kullanılarak üretilmiş puantaj hesaplarında değişiklik yapmak gerektiğinde, Puantaj Kartı açıkken sağ fare tuşu menüsünde yer alan Öndeğer Uygula seçeneği ile döneme ait hesaplamaların ne şekilde yapılacağı belirlenir. Puantaj Kartı nın alt kısmında yer alan sekmeler ve içerikleri şunlardır: Mesailer Öndeğer kullanılarak üretilen Puantaj Kartları nda mesai bilgilerinin yer aldığı ve izlendiği seçenektir. Bu bilgiler ilgili satırlara doğrudan da kaydedilebilir. Mesai bilgilerinin izlendiği satırlarda mesai bilgisi gün olarak verilebildiği gibi, saat olarak da verilebilir. Belirtilen saat sayısı uygulama tarafından, günlük çalışma saatine bölünerek güne çevrilir. Ücret saat başına veriliyorsa, mesai bilgisi ondalıklı olarak verilebilir. Günlük çalışma süresi Ayarlar menüsünde yer alan Bordro Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Sosyal Yardımlar Puantaj hesaplarında kullanılacak sosyal yardım bilgileri Puantaj Kartları na öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, bu bilgiler ilgili satırlara doğrudan da kaydedilebilir. Sosyal yardım bilgilerinin izlendiği satırlara sosyal yardım tutarı doğrudan girilerek ya da formül tanımlanarak kaydedilir. Ek Ödemeler Puantaj hesaplarında kullanılacak ek ödeme bilgileri Puantaj Kartları na öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, puantaj kartında ilgili satırlara doğrudan da kaydedilebilir. Puantaj öndeğeri aktarımı yapılmadığında, ek ödeme bilgilerinin yer aldığı satırlarda ek ödeme tutarı doğrudan girilerek ya da formül tanımlanarak kaydedilir. Ek Kesintiler Puantaj hesaplarında kullanılacak ek kesinti bilgileri Puantaj Kartları na öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, puantaj kartında ilgili satırlarda doğrudan da kaydedilebilir. Puantaj öndeğeri aktarımı yapılmadığı durumlarda ek kesinti bilgilerinin yer aldığı satırlarda ek kesinti tutarı doğrudan girilerek ya da formül tanımlanarak kaydedilir. Borç Kesintileri Personel borç kesinti ve ödemelerinin izlendiği ve kaydedildiği bölümdür. Borç kayıtları listelenerek ya da yeni kayıt eklenerek borç kesintileri puantaja yansıtılır. Alacak Ödemeleri Personel alacak ödemelerinin kaydedildiği bölümdür. Ücret Yönetimi 71/95

72 Genel Bilgiler Puantaj Kartı açıkken personelin bilgilerini incelemek için kullanılır. Genel Bilgiler sekmesinde personelin dönem ücreti bilgileri incelenir ve gerekiyorsa değiştirilir. Personel bilgileri penceresinin orta bölümündeki alanlarda personele ait kanuni bilgiler görüntülenir. Vergi iadesi Bölümündeki alanlara Nisan dönemine ait Puantaj Kartı nda vergi iadesine esas olacak Fiş / Fatura Toplamı ile Kümülatif Vergi Matrahı toplamları kaydedilir. Fiş / Fatura Toplamı, Önceki Kümülatif Vergi Matrahı ve Önceki Kümülatif Vergi alanlarına girilen bilgiler esas alınarak uygulama tarafından hesaplanan Toplam Vergi İadesi ile Puantaj Vergi İadesi ilgili alanlarda görüntülenir. Puantaj Kartı Menüsü Puantaj Kartı açıkken sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ve işlevleri şunlardır: Hesaplar Puantaj kartında belirtilen mesai, ek mesai, sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti bilgileri kullanılarak yapılan bordro hesap bilgileri Hesaplar seçeneği ile izlenir. Hesaplar penceresinde uygulanan öndeğere göre ya da doğrudan kaydedilen bilgiler ile aktif hesap şablonu dikkate alınarak hesaplanan toplamlar yer alır. Bu pencereden yalnızca inceleme yapılır, bilgi değişikliği yapılamaz. Hesaplar penceresinin giriş bölümünde SGK Primine Esas Gün, Vergi İndirim Gün Sayısı ve Toplam Çalışma Günü yer alır. Ücrete temel teşkil eden mesai kazançları ay, gün, saat ve bu sürelerdeki kazanç toplamları ile listelenir. Ücret Yönetimi 72/95

73 Hesaplar penceresinde yer alan satırlarda, mesailerden kazanılan ek kazançlar, ek ödemeler ve sosyal yardım toplamları, Tasarruf fonu işçi ve işveren kesinti tutarları ile SGK primi dışı ek ödeme ve kesintiler, SGK tavan ve taban matrahları ile personelin çalışma statüsüne göre tabi olduğu primler, bunların işçi ve işveren tarafından ödenen tutarları, gelir vergisi matrahı ve devreden kümülatif vergi matrahı, damga vergisi dışı ek ödeme ve kesinti tutarları ile damga vergisi matrahı ile yasal kesinti ve diğer kesintiler sonucunda bulunan ödemeler toplamı listelenir. Hesapla Puantaj hesaplarında geçerli olacak ek mesai, sosyal yardım, ek kesinti, ek ödeme bilgilerinde değişiklik yapıldığında satır ve genel toplam bilgilerinin yeniden hesaplanması için kullanılır. Öndeğer Uygula Puantaj Kartı üzerinden öndeğer uygulamak için kullanılır. Puantaj Kartları nın tek tek oluşturulması durumunda ya da daha önceden Puantaj Kartı Üret seçeneği kullanılarak üretilmiş puantaj hesaplarında değişiklik yapmak gerektiğinde Öndeğer Uygula seçeneği ile döneme ait hesaplamaların ne şekilde yapılacağı belirlenir. Öndeğer Uygula seçildiğinde tanımlı öndeğerler listelenir ve hesaplamalarda geçerli olması istenen öndeğer tanımı seçilir. Uygulanan öndeğer tanımında geçerli olan koşullara göre yapılan hesaplar, Hesaplar seçeneği ile izlenir. Puantaj Satırları Kurum çalışma parametresi seçilerek filtrelerde belirlenen personele ait puantaj satırlarının listelendiği seçenektir. Ücret Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Puantaj satırlarının hangi parametreye göre listeleneceği Parametre Tipi ve Parametre aldı alanlarında seçilir. Ücret Yönetimi 73/95

74 Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Kurum Bölüm İşyeri Sicil Numarası Adı Bordro Kodu Personel Statüsü Sosyal Güvenlik Statüsü Puantaj Tipi Değeri Kurum seçimi Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Statü seçenekleri Statü seçenekleri Grup/Aralık Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklandığında koşullara uyan personele ait puantaj bilgileri; Sicil Numarası Adı Soyadı Parametre Adı Tutar Süre Süre Tipi kolon bilgileri ile listelenir. Ücret Yönetimi 74/95

75 Dönem Bilgileri Dönem kapatma, dönem iptali, dönem geri alma, döneme ait toplamların izlenmesi ve dönem bilgilerinin güncelleştirilmesi gibi işlemler, Ücret Yönetimi bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Dönem Bilgileri ile gerçekleştirilir. Dönem içinde personele birden fazla ödeme yapılabilir. Bu ödemeler ücret, ikramiye, prim ödemesi gibi farklı nitelikte ödemelerdir. Puantaj hesapları her bir ödeme için geçerli olacak hesap şablonu ve öndeğer tanımı seçilerek yapılır. Dönem içinde personele yapılan maaş ödemeleri ise, aylık basılan bordrolar sayesinde resmi olarak belgelenir. Dönem içinde personele yapılan ödemeler, Dönem Bilgileri listesinde Kurum, Dönem Başı Tarihi, Dönem Sonu Tarihi, Açıklama ve Ödeme Türü alanları ile görüntülenir. Geçmiş dönemlere ait bilgilere ulaşılabilir. Gerektiğinde bu bilgilerde değişiklik yapılır ve raporlanır. Geçmiş dönemlere ait işlemler için, öncelikle çalışma tarihinin, değişiklik yapılacak dönemin tarihine göre değiştirilmesi gerekir. Çalışma Tarihi ana ekranda yer alan Çalışma Tarihi seçeneğinden değiştirilir. Puantaj hesaplarında gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, bilgiler Dönem Bilgileri listesinin alt bölümünde yer alan Güncelle düğmesi tıklanarak güncellenir. Dönem Bilgileri listesinde yer alan seçenekler ödeme türüne göre farklılık gösterir. Dönem Başı ve Dönem Sonu en fazla bir aylık süreyi kapsar. Ay içinde başlangıç ve bitiş tarihi verilerek bu tarihler arasında işlem yapılabilir. Dönem kapatma işlemlerinde Dönem Başı ve Dönem Sonu tarihleri aynı aya ait olmalıdır. Dönem Sonu Dönemi sonlandırmak için kullanılır. Dönem İptali Dönem Puantajlarını Hesaplama Borç Aktarım Sonlandırılan dönemi iptal etmek için kullanılır. Puantaj bilgilerinde değişiklik yapılması durumunda toplamların yeniden hesaplanması için kullanılır. Personelin aldığı borçların toplu olarak döneme aktarılması ve döneme ilişkin puantaj işlemlerine yansımasını sağlamak için kullanılır. Borç İptali Borç iptal işlemi için kullanılır. Alacak Aktarım Alacak İptali Ödemeler Döviz Bilgileri İzin Aktarımı İzin İptali Paketleme Paket İptali Personel alacaklarının toplu olarak döneme aktarılması ve döneme ilişkin puantaj işlemlerine yansımasını sağlamak için kullanılır. Alacak iptal işlemi için kullanılır. Ödeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Dönem döviz bilgilerini incelemek için kullanılır. İzin aktarımı seçeneği ile o dönemde puantajı olan personelin zaman planlama kayıtlarında aktivite plan satırları taranarak bordro durumu =uygulanacak, aktivite durumu = gerçekleşti ve bordro uygulama tarihi <= dönem başlangıç tarihi olan satırlardaki süreler ilgili aktarılır. Bu aktarım yapılırken aktivite tanımlarında yapılan üst sınır dikkate alınır. İzin iptal işlemleri için kullanılır. Dönem paketleme işlemleri için kullanılır. Dönem paketleme işlemini iptal etmek için kullanılır. Ücret Yönetimi 75/95

76 Dönem Sonu Dönemle ilgili işlemler tamamlandığında, dönemin bilgilerinin kesinleştirilmesi ve bir sonraki dönemin açılması için dönemin kapatılması gerekir. Bir dönem sona erdirilmeden, bir sonraki döneme ait işlem yapılamaz. Dönem kapatma işleminde kapatılan dönemin tam bir aya eşit olması gerekmez. Ay içinde değişik puantaj işlemlerini içeren dönemler olabilir. Ancak dönem başı ve sonu aynı aya ait olmalıdır. Dönem Sonu seçildiğinde, dönem sonu bilgilerinin yer aldığı Dönem Sonu İşlemleri penceresi açılır. Pencerenin üst bölümünde, dönem sonu işleminin yapılacağı Kurum Numarası, kullanılan Hesap Şablonu ve Dönem Tarihleri yer alır. Dönem Sonu tarihi girildikten sonra, Uygula düğmesi tıklanarak dönem kapatma işlemi başlatılır. Dönem kapatıldıktan sonra, bir sonraki dönem otomatik olarak açılır. Yeni dönemin başlangıç tarihi, bir önceki dönemin bitiş tarihini izleyen gündür. Bu döneme ait puantaj işlemlerini yapmak için her personele ait Puantaj Kartları ya Puantaj Kartları listesinden tek tek ya da İşlemler menüsündeki Puantaj Kartları Hesaplama seçeneği kullanılarak topluca oluşturulur ve döneme ilişkin puantaj işlemleri yapılır. Dönem Puantajları Hesaplama Ücret Yönetimi bölümünden dönemlere ait bilgilere ulaşılır ve gerektiğinde değişiklik yapılabilir. Gerek içinde bulunulan, gerekse geçmiş dönemlere ait puantaj işlemlerinde yapılan değişiklikler sonucu toplamların yeniden hesaplanması için Dönem Puantajlarını Hesaplama seçeneği kullanılır. Özellikle aktarım işlemleri sonrasında, aktarılan rakamların hesaplara yansıtılabilmesi için, güncelleme işleminin yapılması gerekir. Dikkat: Geçmiş dönemlere ait bilgilerde yapılan değişiklikler SGK primleri ve bildirgelerini etkiliyorsa, bu bildirgelerin bildirge mahiyeti belirlenerek yeniden alınması gerekir. Açıklama İlgili döneme ait detay bilginin girilebildiği bölümdür. Borç Aktarımı Dönem işlemleri üzerinden borç aktarımlarının yapıldığı seçenektir. Dönem bilgileri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Borç aktarımının ne şekilde yapılacağı ise Borç Aktarımı filtre satırlarında belirlenir. Filtreler düğmesi tıklanarak açılan Borç aktarımı filtre seçenekleri şunlardır; Filtre Sicil Numarası Adı Soyadı Bordro Kodu Bölüm Birim Tanım Tipi Borç Kodu Mevcut Borç Aktarımı Taksitler Net İstihkak Aşılıyorsa Değeri Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak bordro kodu belirlenir Aktarım yapılacak bölüm belirlenir. Aktarım yapılacak birim belirlenir. Aktarım yapılacak borç tanım tipi belirlenir. Aktarım yapılacak borç tanımı belirlenir. Daha önce aktarılan borç tutarlarının değiştirilip-değiştirilmeyeceği belirlenir. Taksitli borç aktarımında, taksitlerin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Aktarım yapılacak puantajdaki net istihkak tutarının aşılması durumunda Ücret Yönetimi 76/95

77 Döviz Bilgileri Güncelle Puantaj hesaplama Birim Personel Statüsü yapılması gereken işlem belirlenir. Döviz bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği belirlenir. Güncelleme yapılacak ise güncelleme yapılacak kur belirlenir. Ödeme üst sınırı formüle edilmiş borçların aktarımında, aktarılan her bir borç için parametre değerinin yeniden hesaplatılıp hesaplatılmayacağı belirlenir. Hesaplatılma yapılmadığı durumda parametre tutarı aktarım yapılan borç tanım sayısına bölünür. Personelin bağlı olduğu birim kodu seçimi 1.Tip, 2.Tip ve Kapsam İçi personel seçimi filtresi Borç İptali Dönem işlemleri üzerinden borç iptali yapıldığı seçenektir. Puantajlara aktarılan borç tutarlarının silinmesi sağlanır. Dönem bilgileri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. İzin aktarımının ne şekilde yapılacağı ise Borç Aktarımı filtre satırlarında belirlenir. Filtreler düğmesi tıklanarak açılan Borç İptali yapılacak puantajlar için kriterler belirlenir. Sicil Numarası-Adı-Soyadı, Bordro Kodu, Bölüme göre filtreleme yapılabilir. Alacak Aktarımı Dönem işlemleri üzerinden Alacak aktarımlarının yapıldığı seçenektir. Dönem bilgileri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Alacak aktarımının ne şekilde yapılacağı ise Alacak Aktarımı filtre satırlarında belirlenir. Filtreler düğmesi tıklanarak açılan Alacak aktarımı filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Sicil Numarası Adı Soyadı Bordro Kodu İşyeri Bölüm Birim Tanım Tipi Kod Mevcut Borç Aktarımı Taksitler Döviz Bilgileri Güncelle Personel Statüsü Değeri Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak bordro kodu belirlenir Aktarım yapılacak işyeri belirlenir Aktarım yapılacak bölüm belirlenir. Aktarım yapılacak birim belirlenir. Aktarım yapılacak borç tanım tipi belirlenir. Aktarım yapılacak borç tanımı belirlenir. Daha önce aktarılan borç tutarlarının değiştirilip-değiştirilmeyeceği belirlenir. Taksitli borç aktarımında, taksitlerin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Döviz bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği belirlenir. Güncelleme yapılacak ise güncelleme yapılacak kur belirlenir. Personelin 1.Tip, 2.Tip ve Kapsam İçi olduğu filtre seçimi. Ücret Yönetimi 77/95

78 Alacak İptali Dönem işlemleri üzerinden alacak iptali yapıldığı seçenektir. Puantajlara aktarılan alacak tutarlarının silinmesi sağlanır. Dönem bilgileri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. İzin aktarımının ne şekilde yapılacağı ise Alacak Aktarımı filtre satırlarında belirlenir. Filtreler düğmesi tıklanarak açılan Alacak İptali yapılacak puantajlar için kriterler belirlenir. Sicil Numarası-Adı-Soyadı, Bordro Kodu, Bölüme göre filtreleme yapılabilir. Sicil Numarası Adı Soyadı Bordro Kodu İşyeri Bölüm Birim Döviz Bilgileri Güncelleme Personel Statüsü Aktarım yapılacak personeller belirlenir Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak personeller belirlenir. Aktarım yapılacak bordro kodu belirlenir Personelin bağlı olduğu işyeri seçimi Personelin bağlı olduğu bölüm seçimi Personelin bağlı olduğu birim seçimi Döviz bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği belirlenir. Güncelleme yapılacak ise güncelleme yapılacak kur belirlenir. Personelin 1.Tip, 2.Tip ve Kapsam İçi olduğu filtre seçimi. Döviz Bilgileri Döviz bilgileri güncellenmek isteniyor ise sağ fare düğmesi tıklanarak Yatay menü seçeneklerinde bulunan Döviz Bilgileri bölümünde döviz türü ve kur değeri belirlenebilir. Paketleme ve Paketleme İptali Bazı tablolarda oluşan yoğun bilgi nedeniyle işlemlerde ve raporlarda yaşanan performans problemlerini gidermek için dönem bilgileri paketlenir. Paketleme işlemleri için, Ücret Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Dönem Bilgileri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Dönem Paketleme seçeneği kullanılır. Kurum numarası ve dönem tarihi verilerek paketleme işlemi başlatılır. Paketleme işlemi yalnızca kapalı dönemlerde kullanılabilir. Paketleme işlemi son açık dönemin başlangıç tarihinden en az iki yıl önceki başlangıç tarihine sahip dönemler paketlenebilir. Aksi durumda program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır. Paketleme işlemi bu dönemden geriye doğru o kurumun tüm kapalı dönemleri için yapılır ve işlem sırası olarak en eski kapalı dönemden başlayarak paketleme işleminin başlatıldığı döneme kadar bütün dönemler sırayla paketlenir. Paketleme işlemini iptal etmek gerekirse Paketleme İptali seçeneği kullanılır. Paketlenmiş dönemlerden hangisinin üzerinden işlem başlatılmış ise o dönemden başlayarak en yeniden eskiye doğru paketlenmiş tüm dönemler iptal edilir. Ücret Yönetimi 78/95

79 Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma işlemi ile oluşturulan ve Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen Prim ve Hizmet belgelerinin listelendiği menü seçeneğidir. Ücret Yönetimi Program Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Listesi ekrana gelir. Liste üzerinde Kayıtlar ve Filtreler olmak üzere iki ayrı sayfa yer alır. Raporun ne şekilde ve hangi personel için alınacağı filtre satırlarında belirlenir. Değiştir Aylık Prim ve Hizmet Belgesi üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sil Öndeğer tanımını silmek için kullanılır. İncele Dosyaya Kaydet Durumunu Değiştir SGK Sayfasına Aktar Rapor Oluştur Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Öndeğer bilgilerini incelemek için kullanılır. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin dosyaya kaydedilmesinde kullanılır. Puantaj öndeğerine ait durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK Sayfasına otomatik olarak aktarımı için kullanılır. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin rapor formatında çıktısının alınması için kullanılır. Belgenin ek olarak alınması durumunda ya da SGK nın sitesine upload edilemediği durumlarda Rapor Oluştur seçeneği kullanılır. APHB listesini güncellemek için kullanılır. Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. APHB için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Ücret Yönetimi 79/95

80 Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Kayıt Bilgisi Uyarla seçeneği ile Form Uyarlama Sihirbazına ulaşılarak, Liste ya da Form üzerine istenilen alan eklemesi yapılır. Liste üzerinde yer alan düğmelere kısayol tanımlamak için kullanılır. Listede yer alan ve konumlanılan kayıt için yer imi adresi(url) oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan yer imi adresi ile programa bağlanıldığında, ilgili listede ilgili kayıt üzerine konumlanılır. APHB Listesinde görüntülenen kayıt sayısını onay durumuna göre ve toplam olarak almak için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Ücret Yönetimi 80/95

81 Bordro Ödemeleri Ücret Yönetimi program bölümü Hareketler menüsü altında yer alan Bordro Ödemeleri ile bordro tahakkukları sonucu personel, SGK ve GİB için ödenecek borçların takibi kolaylıkla gerçekleştirilir. Bordro Ödemeleri, ilgili menü üzerinden oluşturulabileceği gibi İşlemler menüsü altında yer alan Bordro Ödemeleri Oluştur seçeneği ile hızlı ve güvenilir bir şekilde de oluşturulur. Bordro Ödemeleri, Ücret Yönetimi / Tanımlar menüsü altında yer alır. Ödemeler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ya da sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Bordro Ödemeleri Bilgileri Bordro Ödemesi üzerinde yer alan alanlardan girilen bilgiler şunlardır: Ödeme No İşlem Tarihi Ödeme Tarihi Ödeme Türü Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Başlangıç / Bitiş Tarihi İşyeri Ödeme Grubu İşlem Para Birimi Kur (İPB) Ödenecek Tutar Ödenen Kur (RPB) Tutar İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordro ödemeleri numaralarına göre sıralanmıştır. Bu alan bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Bordro Ödemesine ait işlem tarihidir. Çalışma tarihi üzerinden doğrudan oluşturulur. Tarih değişikliği yapılmak istendiğinde Takvim üzerinden seçim yapılır. Ödemenin yapıldığı tarihtir. Bordro ödeme türünün belirlendiği alandır. Personel Ödemeleri SGK Ödemeleri Gelir Vergisi Ödemeleri Damga Vergisi Ödemeleri Olmak üzere programda tanımlı olarak gelir. Hangi türden ödeme yapılacaksa seçim yapılır. Bordro ödemesine ait açıklama bilgisidir. Bordro Ödeme bilgilerini gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, bordro ödeme bilgilerini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, bordro ödeme bilgileri üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Kullanıcının yetki kodudur. Bordro Ödemesinin başlangıç ve bitiş tarihi girilir. Bu alanda verilen tarihler, puantaj kayıtlarının dönem başlangıç tarihlerine göre gruplanmasını sağlar. Bu aralığın içinde kalan puantajların ödeme tutarları bordro ödemesinde kullanılır. Bordro ödemesinin hangi işyeri için yapılacağı bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Bordro ödemesinin hangi ödeme grubuna ait olduğu bu alanda belirlenir. Bordro ödemesinde geçerli olacak para birimi listeden seçilir. İşlem para biriminin kur bilgisidir. Ödenecek tutar girilir. Banka ya da kasa ödemelerinden gelen toplam ödenen tutar bilgisidir. Raporlama para biriminin kur bilgisidir. Bordro Ödeme tutarıdır. Ücret Yönetimi 81/95

82 Onaylanan bordro ödemesi artık ödemesi yapılacak bir kayıt anlamını taşımaktadır. Bordro Ödeme Kayıtları aynı zamanda Finans Program bölümü ile bir köprü görevi taşımaktadır. Ücret Yönetimi 82/95

83 İşlemler İşlemler menüsünde personele ait puantaj kartlarının üretimi ile çeşitli maaş ve ödenek hesaplamalarının yapılmasını sağlayan seçenekler yer alır. Bu menünün içinde: Puantaj Kartları Hesaplama Fark Puantajları Hesaplama İade Puantajları Hesaplama Emsal Maaş Hesaplama Fiili/İtibari Hizmet Zammı Hesaplama PDKS den Puantaja Veri Aktarımı Excel den Puantaja Veri Aktarımı Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Oluşturma Bordro Ödemeleri Oluştur Seçenekleri yer alır. Ücret Yönetimi 83/95

84 Puantaj Kartları Hesaplama Puantaj Kartları Hesaplama, Ücret Yönetimi bölümünde İşlemler menüsünde yer alır. Puantaj Kartları ile içinde bulunulan dönem için ücret hesapları yapılır. Her personele ait mesai ve ödeme bilgileri ayrı ayrı kartlarda tutulur ve izlenir. Dönem içinde personelin ne kadar çalıştığı, fazla mesai yaptığı ve izin kullandığı ücret hesaplamalarının temelini oluşturur. Bu tür bilgiler, puantaj bilgileridir. LOGO uygulamasında, bu tarz bilgilerin işlendiği kartlar Puantaj Kartları olarak adlandırılır. LOGO uygulamasının Ücret Yönetimi bölümünde, personele ait Puantaj Kartları belirlenen personel için topluca üretilir. Birden fazla kurum ile çalışma söz konusu ise Puantaj Kartları nın hesaplanması her kurum için ayrı ayrı yapılır. Puantaj Kartları, dönem için belirlenen aktif hesap şablonu üzerinden, daha önceden tanımlanmış Puantaj Öndeğerleri nden biri seçilerek üretilir. Puantaj Kartı hesaplatıldığında, her eleman için ayrı bir Puantaj Kartı açılır. Bu Puantaj Kartı na, seçilen Puantaj Öndeğeri tanımında belirlenen mesai bilgileri ile ek ödeme ve kesintiler otomatik olarak aktarılır. Dönem için aktif olarak kullanılan hesap şablonu üzerinden yapılan hesaplamalar ile personele ait ödeme ve kesintiler Puantaj Kartı üzerinde ilgili alanlarda yer alır. Puantaj Kartları Hesaplama bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir ve Uygula düğmesi tıklanarak Puantaj Kartları Hesaplama işlemi başlatılır. Puantaj Kartları Hesaplama işlemi sırasında, eğer puantaj öndeğeri ile personelin bir kısmı (ya da tamamı) için daha önce puantaj hesaplattırılmış, ancak dönem kapatılmamışsa, uygulama kullanıcıyı, bu puantaj kartının daha önce üretildiğini belirten bir mesajla uyaracaktır. Döneme ait Puantaj Kartları nın yeniden hesaplanması isteniyorsa, görüntülenen uyarı mesajında yer alan Evet, Hayır ve Vazgeç seçeneklerinden Evet seçilmelidir. Puantaj kartı üretme işlemi, tek tek personel seçilerek ya da toplu olarak yapılabilir. Puantaj Kartları hesaplama, Öndeğer Filtresi nde belirtilen koşullara uyan tüm personel yerine, yalnızca bazı personel için yapıldığında, uyarı mesajı görüntülendiğinde kartı yeniden üretilmeyecek personel için Hayır, yeniden üretilmesi istenen personel için de Evet seçilir. Ücret Yönetimi 84/95

85 Puantaj Kartları Hesaplama penceresinde üst bölümde yer alan alanlarda Puantaj Kartları nın hangi kurum personeli için üretileceği ve üretimde hangi Puantaj Öndeğer tanımının kullanılacağı kaydedilir. Birden fazla puantaj öndeğeri seçilebilir. Puantaj kartı üretilirken öndeğerler listede seçildiği sıraya göre uygulanır. Kurum: Puantaj Kartları Hesaplanacak olan kurum seçimi yapılır. Puantaj Öndeğerleri: Hesaplama sırasında hangi öndeğerler uygulanacağı seçimi/seçimleri yapılır. İşlem Ayı (Peşin Alan): Oluşturulacak puantaj kartlarının peşin alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir. İşlem Ayı (Çalışıp Alan): Oluşturulacak puantaj kartlarının çalışıp alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir. Maaş tipi: Puantaj Kartları maaş tipine göre üretilir. Maaş Tipi alanında, kart üretiminin yapılacağı maaş tipleri listelenir ve uygun tip seçilir. Bu alan, Normal, Kıst Maaş, İlk Maaş, Terfi, Açığa Alınmış, Tutuklanmış, Fark, Döner Sermaye ve Diğer seçeneklerini içerir. Bu seçeneklere ait kısa açıklamalar aşağıdadır: Normal: Normal maaş ödeme tipidir. Kıst: İlk defa göreve atananlar, göreve atandıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Göreve başladığı gün ile takip eden aybaşına (takip eden ayın 15'ine) kadar olan süreye ilişkin istihkaklar gün hesabıyla belirlenir ve takip eden ayın maaşı ile birlikte ödenir. Kıst esasına göre hesaplanan tutarlardan sadece damga vergisi ile gelir vergisi kesilir. Ücret Yönetimi 85/95

86 Bunun dışında Emekli Sandığı ile Tasarruf Teşvik Kesintileri gibi herhangi bir kesinti yapılmaz. Kıst Maaş bordrosunun düzenleneceği ay için gün sayısı dikkate alınır. İlk Maaş: İlk defa Emekli Sandığına tabi bir hizmete atanan memurların ilk tam aylıkları üzerinden % 25 giriş keseneği kesilir, bu giriş keseneği hem memur hem kurum tarafından ödenir. Bu % 25 kesinti dışında normal maaşlarda ödenen % 15 memur, % 20 kurum kesintisi uygulanmaz. Terfi: Memurun maaş derece ve kademe ilerlemesiyle yapmış olduğu terfi tarihinden sonraki ilk maaş ödemesinin yapılacağı tarihte personelin halen bulunduğu maaş derece ve kademe karşılığı aylığı ile yükseldiği derece ve kademenin karşılığı olan tutarlar arasıdaki farkın tamamı ( % 100 'ü) kesilir, aynı miktar da devletçe ödenerek iki aylık arasındaki farkın % 200 tutarı Emekli sandığına gönderilir. Bu ayda % 15 ve % 20 lik emekli sandığı kesenekleri de hesaplanır. Çalışanın maaş kadro ve/veya derecesinde veya kıdem yılında bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklikten sonra kişiye ait oluşturulacak ilk puantajın maaş tipi olarak "terfi" maaş öndeğer olarak gelir ve terfi kesintisi hesaplanır. Diğer: Ödenen bazı ek ödemeler için normal maaş puantajından ayrı olarak yeni bir puantaj oluşturulmak istenen durumlarda kullanılır. İkramiye bordrosu, nöbet bordosu vb. Diğer bordrosunun ismi ayarlar program bölümünde tip tanımları menüsündeki bordro tipi seçeneği ile tanımlanır. Açığa Alınmış: Açığa alınan personel için düzenlenen bordrodur. Tutuklanmış: Tutuklu personel için düzenlenen bordrodur. Döner Sermaye: Döner sermaye ile işlem gören personel için alınan bordro türüdür. Kur Tarihi - Değeri: Hesaplamalarda döviz kullanılacak ise, kur tarihi ve kur değeri bu alanlara girilir. Kur tarihi girildiğinde, kur tablosundan okunan kur değeri alana aktarılır. Ödeme Tarihi: Puantajın ödeme tarih girişi yapılabilir. Zamlı Ücret Satırları Oluşturulsun: Hesaplama bittikten sonra puantaj kartında eğer yeni satırlar varsa bunların gözükmesini sağlar. Puantaja Esas Bilgiler Kullanılsın: Hesaplamadan önce puantaja esas bilgi girişi yapılmışsa bu bilgilerin hesaplamaya dahil edilmesini sağlar. Puantaj Kartı Yoksa Oluşturulsun: Kişiye ait puantaj kartı oluşmamışsa ya da yoksa bu seçenek kullanılır. Puantaj Kartı Varsa Güncellensin: Verilen tarih aralığında yer alan puantaj kartlarının yeniden hesaplanıp hesaplanmayacağı bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Otomatik Gün Hesaplama: Puantaj kartları için otomatik hesaplama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılır. Bu seçenek işaretli ise Puantaj kartının Mesailer sayfasında yer alan SGK Prime Esas Gün / Vergi Ödeme Günü / Toplam Çalışma Günü satırları programda standart olarak verilen 30 gün üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Puantaj kartlarında gün bilgilerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi isteniyorsa bu alanın işaretlenmemesi gerekmektedir. Ücret Yönetimi 86/95

87 Filtreler: Filtreler seçeneği ile puantaj kartı oluşturulacak personel belirlenir. Sicil Numarası Sosyal Güvenlik Statüsü Bordro Kodu Bölüm İşyeri Birim Ödeme Tipi Hesaplama Şekli Yetki Kodu Ünvan Kodu Personel Statüsü Puantaj Kartları nın üretileceği sicil numarasıdır. Sicil tanımları listelenir ve ilgili sicil seçilir. Puantaj Kartları nın Sosyal Güvenlik Statüsüdür. Statüler listelenir ve ilgili statü seçilir. Bordro Koduna göre Puantaj Kartı üretilecek siciller belirlenir. Bordro Kodları listelenir ve ilgili kod veya kod aralığı belirlenir. Filtre dışında kalan siciller için puantaj kartı üretilemez ve dolayısıyla puantaj hesabı yapılamaz. Puantaj Kartı üretilecek Bölüm belirlenir. Bölümler listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Filtre dışında kalan siciller için puantaj kartı üretilemez ve dolayısıyla puantaj hesabı yapılamaz. Puantaj Kartı üretilecek İşyeri belirlenir. İşyerleri listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Filtre dışında kalan siciller için puantaj kartı üretilemez ve dolayısıyla puantaj hesabı yapılamaz. Puantaj Kartı üretilecek Birim belirlenir. Birimler listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Filtre dışında kalan siciller için puantaj kartı üretilemez ve dolayısıyla puantaj hesabı yapılamaz. Puantaj Kartı üretilecek Ödeme Tipi belirlenir. Hesaplama Şekline göre puantaj üretilecek siciller belirlenir. Yetki Koduna göre puantaj üretilecek siciller belirlendi. Puantaj hesaplatılacak Ünvanlar belirlenir. Hangi statüdeki personele puantaj yapılacağı belirlenir. Ücret Grubu Otomatik Terfi Hesapla Kıdem/İhbar Ödemesi Uygula Ücret Grubu İzin Aktarım Ödül/Ceza Uygula Hangi ücret grubundaki personele puantaj yapılacağı belirlenir. Puantaj hesaplaması esnasında Terfilerinde hesaplanması sağlanır. İlgili dönemde işten ayrılan personellerin Kıdem/İhbar tutarlarının puantajlara yansıtılır. Ücret Grubuna göre hesaplama yaptırılmak istenen siciller belirlenir. Puantaj hesaplaması esnasında İzin Yönetimi bölümünde kullanılan izinlerin puantaj kartına yansıtılması sağlanır. Performans hesaplaması sonunda belirlenen Ödül/Cezaların ilgili puantajlara yansıtılması sağlanır. Ücret Alma Tipi Peşin alan ya da çalışıp alana göre hesaplama yapılmasını sağlar. Ücret Yönetimi 87/95

88 Fark Puantajları Hesaplama Personele geçmişe yönelik fark gelmesi durumunda maaşların toplu olarak hesaplatılması işlemidir. Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Katsayı farkı da ücret farkı olarak kabul edilebilir. Fark hesaplama işleminin hangi kurum ve personeli kapsayacağı Parametreler ve Filtreler seçenekleri ile belirlenir. Kurum kodu: Katsayı ve terfi farkları hesaplama işleminin yapılacağı kurumun kodudur. Kayıtlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Puantaj Öndeğeri: Hesaplama işleminde kullanılacak puantaj öndeğeridir. Fark hesaplanmasında kullanılmak üzere tanımlanmış olan öndeğer seçilir. Birden fazla öndeğer seçilebilir. Çalışma günü 30, çalışılan saat 240, SGK günü 0, vergi ödeme günü 0, farkı hesaplanacak parametrelerin öndeğeri (+), tutarları ise 0 olmalıdır. İşlem Ayı (Peşin Alan): Oluşturulacak puantaj kartlarının peşin alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir. İşlem Ayı (Çalışıp Alan): Oluşturulacak puantaj kartlarının çalışıp alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir. Ücret Yönetimi 88/95

89 Kur Tarihi - Değeri : Hesaplamalarda döviz kullanılacak ise, kur tarihi ve kur değeri bu alanlara girilir. Kur tarihi girildiğinde, kur tablosundan okunan kur değeri alana aktarılır. Maaş Tipi: Fark maaş tipi alana öndeğer olarak gelir ve değiştirilemez. Fakat fark maaşın tipi seçilebilir. Puantaja Esas Bilgiler Kullanılsın;Puantaja esas bilgilere girilmiş alanların dikkate alınıp alınmayacağı belirlenir. Puantaj Kartı Yoksa Oluşturulsun:Personelin puantaj kartı olmaması durumunda yeni bir kart oluşturulmasını belirtir. Fark Tarihleri:Hangi tarihler arası fark hesaplanacağı belirtilir. Fark Gün Sayısı:Personele kaç geriye dönük kaç günlük fark yapılacağı belirtilir. Fark Puantajları Hesaplama Filtreleri Farkların hesaplatılacağı personel, hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Sicil Numarası Sosyal Güvenlik Statüsü Bordro Kodu Bölüm İşyeri Birim Ödeme Tipi Hesaplama Şekli Yetki Kodu Unvan Kodu Personel Statüsü Ücret Grubu Ücret Alma Tipi Değeri Grup/Aralık SGK (Çalışan)/SGK (Emekli)/SGK (Çırak)/SGK (Stajyer)/SGK (Yabancı) /Emekli Sandığı (Memur) /Emekli Sandığı (Çalışan) / Emekli Sandığı (Emekli) / Bağkur (Çalışan) / Bağkur (Emekli) / Diğer Grup/Aralık Tanımlı bölümler Tanımlı işyerleri Tanımlı Birimler Ay/Gün/Saat Net/Brüt Grup/Aralık Grup/Aralık Sözleşmeli/Kapsam İçi/Kapsam Dışı Grup/Aralık Personeli peşin alan,çalışıp alan şeklinde tercih edilmesini sağlar. Ücret Yönetimi 89/95

90 Emsal Maaş Hesaplama Özellikle 657 ye tabi olan personelde memur görevli olduğu yere bağlı olarak aynı anda farklı bir görevi de yapıyorsa bu iki işin maaş hesaplaması ayrı ayrı yapılır ve hangisi yüksekse personele o miktarın ödemesi yapılır. Emsal maaş hesaplama seçeneği, Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Kurum kodu: Katsayı ve terfi farkları hesaplama işleminin yapılacağı kurumun kodudur. Kayıtlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Puantaj Öndeğeri: Hesaplama işleminde kullanılacak puantaj öndeğeridir. İşlem Ayı (Peşin Alan) : Oluşturulacak puantaj kartlarının peşin alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir. İşlem Ayı (Çalışıp Alan) : Oluşturulacak puantaj kartlarının çalışıp alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir. Maaş Tipi:Normal,Kıst ilk maaş gibi tercihlerde yapılabilir. Kur Tarihi - Değeri : Hesaplamalarda döviz kullanılacak ise, kur tarihi ve kur değeri bu alanlara girilir. Kur tarihi girildiğinde, kur tablosundan okunan kur değeri alana aktarılır. Puantaja Esas Bilgiler Kullanılsın;Puantaja esas bilgilere girilmiş alanların dikkate alınıp alınmayacağı belirlenir. Ücret Yönetimi 90/95

91 Fark Tarihleri:Hangi tarihler arası fark hesaplanacağı belirtilir. Fark Gün Sayısı:Personele kaç geriye dönük kaç günlük fark yapılacağı belirtilir. Görüntü olarak fark puantajları hesaplamadan farkı ;Puantaj Yoksa Oluşturulsun seçeneğinin olmaması. Emsal Puantajları Hesaplama Filtreleri Farkların hesaplatılacağı personel, hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Sicil Numarası Sosyal Güvenlik Statüsü Bordro Kodu Bölüm İşyeri Birim Ödeme Tipi Hesaplama Şekli Yetki Kodu Unvan Kodu Personel Statüsü Ücret Grubu Otomatik Terfi Hesaplama Kıdem İhbar Ödemesi Uygula İzin Aktarımı Ödül Ceza Uygula Ücret Alma Tipi Değeri Grup/Aralık SGK (Çalışan)/SGK (Emekli)/SGK (Çırak)/SGK (Stajyer)/SGK (Yabancı) /Emekli Sandığı (Memur) /Emekli Sandığı (Çalışan) / Emekli Sandığı (Emekli) / Bağkur (Çalışan) / Bağkur (Emekli) / Diğer Grup/Aralık Tanımlı bölümler Tanımlı işyerleri Tanımlı Birimler Ay/Gün/Saat Net/Brüt Grup/Aralık Grup/Aralık Sözleşmeli/Kapsam İçi/Kapsam Dışı Grup/Aralık Terfi hesaplama işlemi de yapılabilir. Evet/Hayır. Kıdem/ihbar ödeme seçeneğinde evet/hayır tercih edilebilir. Evet/hayır tercih edilebilir. Verilmiş bir ödül ya da ceza varsa bunlar uygulatılabilir. Personeli peşin alan,çalışıp alan şeklinde tercih edilmesini sağlar. Ücret Yönetimi 91/95

92 Fiili/İtibari Hizmet Zammı Hesaplama Fiili/İtibari hizmet zammı hesaplama işlemlerinin toplu olarak yapılmasında kullanılır. Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Geçerli olacak koşullar filtre seçenekler ile belirlenir. Hesaplandığı Yıl: Hangi yılın hesaplaması yapılacaksa o yıl girilir. İşlem Tipi: Hesaplama mı yoksa silme işlemi mi yapılacak,tercih edilir. Personel Statüsü: Değişik statüdeki personellerden tercih edilerek de hesaplama yapılabilir. Sicil Numarası: İstenilen bir sicil ya da sicil aralığı girilebilir. Adı/Soyadı: Ad soyad girilerek de hesaplama yapılabilir. Kurum: Sadece bir kuruma ya da belli kurumlara hesaplama yapılabilir. Bölüm/işyeri/Birim: Belirli işyeri,bölüm ya da birimler tercih edilerek hesaplama yapılabilir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak veri aktarım işlemi başlatılır. Ücret Yönetimi 92/95

93 PDKS den Puantaja Veri Aktarımı Bu seçenek ile PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)'den Puantaja bilgi aktarımı yapılır. Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. PDKS'den veri aktarımı bir metin dosyası üzerinden yapılır. Veri dosyası alanına aktarımda kullanılacak dosya adı listelenerek seçilir. Bu aktarım türü;fazla mesai saatlerini görülebilmesi için kartlı giriş çıkış saatlerinin sisteme aktarılmasıdır. Aktarım yapıldıktan sonra rakamlar Mesailerde ki Normal Çalışma Günü ve Fazla Mesai deki rakam olarak görülür. Veri aktarımında 0 dan büyük değerler dikkate alınsın seçeneği işaretlenirse yalnızca bu kayıtlar aktarılır. Personel için puantaj kartı henüz oluşturulmamışsa Puantaj kartı yoksa oluşturulsun seçeneği işaretlenir. Filtreler Filtreler seçeneği ile veri aktarımı için geçerli olacak koşullar belirlenir. Veri aktarımı filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Kurum İşyeri Bölüm Birim Pozisyonu Personel Statüsü Çalışma Statüsü Bordro Kodu Değeri Kurum seçimi Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak veri aktarım işlemi başlatılır. Ücret Yönetimi 93/95

94 Excelden Puantaja Veri Aktarımı Bu seçenek ile Excel den programa bilgi aktarımı yapılır. Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Veri aktarımı bir dosya üzerinden yapılır. Veri dosyası alanına aktarımda kullanılacak dosya adı girilir ya da ilgili dosyalar listelenerek seçilir. Veri aktarımında 0 dan büyük değerler dikkate alınsın seçeneği işaretlenirse yalnızca bu kayıtlar aktarılır. Personel için puantaj kartı henüz oluşturulmamışsa Puantaj kartı yoksa oluşturulsun seçeneği işaretlenir. Filtreler Filtreler seçeneği ile veri aktarımı için geçerli olacak koşullar belirlenir. Veri aktarımı filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Kurum İşyeri Bölüm Birim Pozisyonu Personel Statüsü Çalışma Statüsü Bordro Kodu Değeri Kurum seçimi Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak veri aktarım işlemi başlatılır. Ücret Yönetimi 94/95

95 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma Aylık Hizmet ve Prim Belgesi, aylık hizmet ve prim bilgilerinin listelendiği Sosyal Sigortalar kurumuna verilen belgedir. Bu belgenin seçilecek personel için toplu olarak oluşturulması mümkündür. Bunun için Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma seçeneği kullanılır. Filtreler seçeneği ile belgenin hangi personel için oluşturulacağı belirlenir. Filtre Sıralama Bildirgenin Mahiyeti İşlem Ayı İşlem Yılı Kurum İşyeri Sicil Numarası Bordro Kodu Belge Türü İndirim Kanunu Sosyal Güvenlik Statüsü Çalışma Kanunu Maaş Tipi Değeri SGK Numarasına Göre/Sicil Numarasına Göre Asıl/Ek Ay Seçimi Tarih Girişi Tanımlı Kurumlar Tanımlı İşyerleri Grup/Aralık Grup/Aralık Belge Türü İndirim Kanunu Seçenekleri Statü Seçenekleri İş Kanunu/Basın İş Yasası/Deniz İş Yasası Maaş tip seçenekleri Filtreler uygulandıktan sonra gelen bilgiler Transfer düğmesine tıklanarak ilgili kuruma aktarılır. Ücret Yönetimi 95/95

96 Bordro Ödemeleri Oluştur Bordro Ödemeleri Oluştur işlemi filtrelerle belirlenen aralıktaki puantajların Net Ödenecek Tutar, SGK (İşçi + İşveren), Damga Vergisi ve Gelir Vergisi tutarlarıyla Bordro Ödeme Türü seçimine göre Bordro Ödeme Hareketi oluşturmak için kullanılır. Bunun için Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Bordro Ödemeleri Oluştur seçeneği kullanılır. Filtreler sayfası ile bordro ödemelerinde seçilen ödeme türü ve verilen aralıktaki puantajlar için geçerli olacak koşullar belirlenir. Filtre Kurum İşyeri Birim Bölüm Sicil Numarası Bordro Kodu Personel Statüsü Sosyal Güvenlik Statüsü Yetki Kodu Ödeme Grubu Kodu Ödeme Tipi Maaş Tipi Bordro Türü Bordro Durumu Muhasebeleşmiş Puantajlar Bordro Dönemi Başlangıcı Değeri Tanımlı Kurumlar Tanımlı İşyerleri Tanımlı Birimler Tanımlı Bölümler Grup / Aralık Grup / Aralık Tanımlı Personel Statüleri Tanımlı Sosyal Güvenlik Statüleri Grup / Aralık Grup / Aralık Ay / Gün / Saat / Aylık Saat Tanımlı Maaş Tipleri Tanımlı Bordro Türleri Bekliyor / Onaylandı / Ödendi Dahil / Hariç Bordro Dönemi Başlangıç Bitiş Tarihi Ücret Yönetimi 96/95

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar 2 LOGO Bordro Plus

Ayarlar ve Araçlar 2 LOGO Bordro Plus Ayarlar ve Araçlar 2 LOGO Bordro Plus Ayarla DoQQQBT/Artifa< Araçrtif LOGO Bordro Plus LOGO Bordro PluT LOGO Bordro Plus Bu özel durum tiplerine ek olarak kullanıcı tarafından beş ayrı özel durum tipi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Personel Yönetimi Logo Ocak 2016

Personel Yönetimi Logo Ocak 2016 Personel Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Personel Kayıtlarında Kullanılan Tür ve Tanımlar... 6 Personel Kartları... 7 Personel Bilgileri... 11 Personel Çalışma Bilgileri... 22 Personel Fotoğraf Bilgileri...

Detaylı

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI Urün : İnsan Kaynakları / Tiger2Bordro/ BordroPlus Bölüm : Mevzuat. Yemek Parası Hesaplaması: NAKİT YEMEK YARDIMI UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI Urün : İnsan Kaynakları / Tiger2Bordro/ BordroPlus Bölüm : Mevzuat. Yemek Parası Hesaplaması: NAKİT YEMEK YARDIMI UYGULAMASI NAKİT YEMEK YARDIMI UYGULAMASI Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem,

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil 5/117 LOGO Bordro Plus Sicil 10/117 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Brüt Sicil 12/117 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus 5921 Sayılı Kanun Bordro bilgileri

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 6111 Sayılı Torba Yasa Uygulaması 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Đşten çıkış kayıtlarına sağ fare menüsündeki Ekle seçeneği kullanılarak yeni bir çıkış kaydı eklenir.

DESTEK DOKÜMANI. Đşten çıkış kayıtlarına sağ fare menüsündeki Ekle seçeneği kullanılarak yeni bir çıkış kaydı eklenir. Đşten çıkış kayıtlarına sağ fare menüsündeki Ekle seçeneği kullanılarak yeni bir çıkış kaydı eklenir. Eklenen kayıt içerisinde çıkış işlemleri yapılacak personel seçilir. Personelin çıkış tarihi ve işlem

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2012

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2012 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2012 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir. TOPLU SÖZLEŞME FARKI Toplu sözleşme farkı hesaplama, geçmişe yönelik yapılan ücret artışlarına ait farkların hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle toplu iş sözleşmesi yapan iş yerleri için

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI:

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Yapılan bu değişiklikten sonra vergiden müstesna olarak ödenebilecek aylık çocuk zammı tutarı;

DESTEK DOKÜMANI. Yapılan bu değişiklikten sonra vergiden müstesna olarak ödenebilecek aylık çocuk zammı tutarı; ÇOCUK YARDIMI MEVZUATI (01.01.2005 tarihinde yapılan değişikliğe göre) HATIRLATMA : Gelir vergisi açısından; 01.01.2005 tarihinden önce çocuk yaşı ne olursa olsun tek bir tutar üzerinden vergi istisnası

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Personel Modülü... Personel Modülü... Giriş 1 Çalışma Ayı

Detaylı

Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar

Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar 1-Öncelikle personel kartı tanımlamalarının yapılması gerekir a-personel kodu b-personel adi c-personel ssk d-iş grubu öncelikle yukarıdaki

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1. IK Ek Özellik Paketi 1 İçerikleri*

IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1. IK Ek Özellik Paketi 1 İçerikleri* IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1 18 Ocak 2010 tarihinde üretime yüklenecek olan İnsan Kaynakları Ek Özellik Paketi 1, 3.08.02 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut IK kullanıcılarımızın bu özelliklerden

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2018) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2018) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2018) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2018 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14)

Detaylı

LKS2. Sabit Kıymetler

LKS2. Sabit Kıymetler LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç

Detaylı

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro 20 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BĐREYSEL EMEKLĐLĐK ve ÖZEL SAĞLIK SĐGORTASI HESAPLANMASI Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası ödemelerinin kanunlar

Detaylı

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Yrd.Doç.Dr.Murat ACET PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Personel İşlemleri menüsünden işletmede çalışan işçilerin İşe Giriş/Çıkış

Detaylı

NETSİS BORDRO PAKETİ YENİLİKLERİ (VERGİ İADESİ İŞLEMLERİ, GÜNE BAĞLI HESAPLAR) Amaç 2005 yılından geçerli olmak üzere değiştirilen gider indirimi uygulaması ile Netsis Bordro paketinde yapılan yeniliklerle

Detaylı

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1 Ocak 2008 tarihi itibari ile ocak/2008 ücretleride uygulamaya girecek olan Asgari Geçim İndirimi, ücret bordroları hesaplanırken otomatik olarak hesaplanacaktır. Bordrolar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

MEMUR MAAŞLARI HESABI

MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞ HESAPLANMASINA ESAS VERİLER MAAŞ HESAPLAMA ŞEKLİ MAAŞ KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak(bumko) TABAN AYLIK KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak (BUMKO)

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım Bilgi Ref. No : 2017/1/232 Tarih : 20.12.2016 Sürüm : PrestoPlus 2.01.75.001 Konu : BES Otomatik Katılım 10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Hazırlayan: Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

Hazırlayan: Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 Hazırlayan: Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 6 yıl hizmeti bulunan ve 5. Derecenin 1. Kademesinde olan eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan (altı yaşından büyük) bir Mali Hizmetler Uzmanının 15 Ocak

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İzin Yönetimi... 3 İzin Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 İzin Türleri... 4 İzin Tanımları... 5 Filtreler... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları...

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V. n Adı: Sürecin Adı ve Kodu Ek Ders İşlemleri İş Akışı 48-8.2 EK DERS İŞLEMLERİ Akademik takvime uygun olarak dönem başında Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2019/4

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2019/4 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 04.01.2019 Sayı : 2019/4 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. A. Konu Başlıkları; -Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Hesaplama ve Bordrolama Sunum : Ümit KACAR 10 Aralık 2013, Salı Ücret Nedir? 2 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Temel ücret: Temel ücret tablosunda

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Yönetim LOGO Kasım 2011

Yönetim LOGO Kasım 2011 Yönetim LOGO Kasım 2011 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

2019 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler Belirlenmiştir

2019 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler Belirlenmiştir Tax WWW. ON ERYMM.COM.TR 13.ONUR YILIMIZ 2018 44 2019 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler Belirlenmiştir Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2012 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir.

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir. 08 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro BORDRO UYGULAMALARI FARKLI KANUNLARA TABİ PERSONEL İÇİN BORDRO UYGULAMALARI 5921 SAYILI KANUN (İşsizlik Maaşı Alanın

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Sirküler 2018/01 09 Ocak 2018

Sirküler 2018/01 09 Ocak 2018 Sirküler 2018/01 09 Ocak 2018 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2018 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

07 Haziran 2011 Tarihli Genelgeye İlişkin Düzenlemeler

07 Haziran 2011 Tarihli Genelgeye İlişkin Düzenlemeler 07 Haziran 2011 Tarihli Genelgeye İlişkin Düzenlemeler Ürün Grubu [ ] RedCode Enterprise [ ] RedCode Standard [ ] Entegre.Net Kategori [ ] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Uygulama Sosyal Güvenlik

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır. Bilgi Ref. No : 2017/03/232 Tarih : 22.03.2017 Sürüm : Likom Presto Plus 2.01.79.001, Likom Presto Plus Müşavir 2.02.22.01, Likom Presto XL 2.04.10.001 Konu : 687 Sayılı Yasa Gereği Personel Yönetimi Yazılımı

Detaylı

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi KASIM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FİHRİST 1. Bölüm : Vekalet İşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

2018 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücret Üzerinden Hesaplanan Hadler Belirlenmiştir

2018 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücret Üzerinden Hesaplanan Hadler Belirlenmiştir Tax WWW.ONERYMM.COM.TR 13.ONUR YILIMIZ 2018 01 2018 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücret Üzerinden Hesaplanan Hadler Belirlenmiştir Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı