J Selahattin ARTUN Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "J Selahattin ARTUN Mali Hizmetler Dairesi Başkanı"

Transkript

1 h<.fxmurr/r T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Sayı : nfö/ÇtfT- Konu : Gelir Tarifesi /? o İm0\i? ' \ EXP02016 ANTALYA ö ^./12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA Muratpaşa Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih 485 nolu kararlan ile onaylanan Evsel Katı Atık Hizmetleri tarife ve ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 23.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. Uygun görüşle arz ederim. fil/l 2/2014 J Selahattin ARTUN Mali Hizmetler Dairesi Başkanı M^f?mefÂV (Ji Genel Sekreter Yardımcısı V. arz ederim. Sekreter BELEDİYE MECLİSİNE I a Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ek : Muratpaşa Belediyesi Meclis kararı. A dres: A ntalya B üyükşehir Bld. G elir Şb. M d. K araalioğlu Parkı İçi / A N T A LY A Tel: Fax: W eb : \vw vv.antalva.bcl.tr E -Posta:

2 T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : ? ^ 12/11/2014 Konu: Meclis Kararı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına) Belediye Meclisinin 10/11/2014 gün ve 485 Sayılı Kararı ile uygun görülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine Uyulacak Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzu doğrultusunda hazırlanan Evsel Katı Atık Hizmetleri tarife ve ücretleri ile ilgili meclis kararları ilişikte sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim. Hal Be Başkan Yardımcısı EKLER EK 1 - Evsel Katı Atık Tarife ve Ücretleri Meclis Kararlan (3 Adet) F ener M ahallesi Tekelioğlu Caddesi A yrıntılı Bilgi İçin İrtib at: ts- o 0E5 > No:63 M uratpaşa ANTALYA \ X Telefon: Faks: e-posta: elektronik ağ : wvvw.muratpasa-bld.gov.tr uratpasawww.twitter.com/m uratpasabld

3 Gündemin 2. Maddesi Karar No.485 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 485 SAYILI KARARI Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Turizm Komisyonu Raporundan oluşan Karma Komisyon Raporu doğrultusunda, Evsel Katı Atık hizmetlerinin tarife ve ücretlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 2. Maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 05/11/2014 tarih ve 462 sayılı kararlan ile Komisyonumuza havale edilen, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili olarak toplanan Karma Komisyonumuz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlayarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzuna bağlı kalınarak evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağlanan evsel katı atık hizmetlerin tarife ve ücretlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları tamamlamış olup, hazırlanan komisyon raporu Belediyemiz Meclisine sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisine havalesini isteyen tarih ve 6210 sayılı yazısı okundu. Komisyon Raporu; Belediyemiz Meclisinin 05/11/2014 tarih ve 462 sayılı kararlan ile Komisyonumuza havale edilen, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili olarak Karma Komisyonumuz 06/11/2014 ve 07/11/2014 tarihlerinde saat da Belediyemiz toplantı salonunda toplanmıştır. Bu rapor, 27/10/2010 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 23/1 maddesinde yer alan 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve Belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. hükmü gereği hazırlanmıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 2013 yılı Toplam Sistem Maliyetinin, kirleten öder ilkesine göre farklı atık üreticilerine dağıtılmasına ve maliyet geri kazanımmın sağlanmasına dair esasları tespit etmek amacıyla, Mali Hizmetler Müdürlüğünce kurulan komisyon tarafından çalışmalar yapılmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde kayıtlı ÇTV mükellef bilgileri, Zabıta Müdürlüğü Semt Pazar yerleri bilgileri, ASAT konut ve kamu kurumlan abone bilgileri doğrultusunda, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz esasları ile maliyet dağıtım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 yılı sistem maliyeti raporunda belirtildiği üzere Muratpaşa Belediyesi sınırları dahilinde adet konteyner bulunduğundan ve 28 hane için 1 konteyner kullanıldığından ve ASAT tan alman 22/10/2014 tarih sayılı yazı ekindeki bilgiler doğrultusunda, hane / 28 = 7376 konteyner hanelerden kaynaklı evsel atık için ihtiyaç olup; 2013 yılında konutlardan kaynaklı evsel atık miktarı toplam atık miktarının %74 ü olarak tespit edilmiştir. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde toplanan evsel atıkların %74 ü konut, % 26 sı ise konut dışı yer kaynaklıdır yılı Toplam sistem maliyeti olan ,68-TL nin %74 ü ,223.-TL konutlardan tahsil edilecek olup; ASAT verileri doğrultusunda konut yıllık su tüketimi ,84 m3 olduğundan, mj başına 0,6386 TL nin.aylık su faturalarına (Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi) yansıtılarak tahsil edilmesi; Konut dışı atık maliyeti ,44-TL nin ise; Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği tarafından 2015 yılı Nisan ayma kadar işyeri ÇTV mükellef bilgileri kontrol ve güncelleme işlemleri tamamlanarak, 2015 yılı içerisinde Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilmesi, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 23/1 maddesi hükmü gereğince halkın önerilen tarifeler ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla aynı yönetmeliğin 23/2 maddesi hükmü gereğince halka duyurulması hususları doğrultusunda Komisyon Raporu imza altına alınarak Belediyemiz Meclisinin

4 takdirine sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı İbrahim Güney, Üye Mutlugül Tarım, Ali Kuş, Haşan Hüsnü Kilit, Mehmet Atınsoy, Çevre ve Turizm Komisyonu Başkanı Cem Kotan, Özgür Taylant Budak, Recep Tokgöz, İzzettin Sultanyar, Ömer Yücesoy (Katılmadı) imzalı Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Turizm Komisyonundan oluşan Karma Komisyon Raporu kayıt altına alındı. Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkamın grubumuz komisyon raporuna katılıyor, ancak Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın bu konuyla ilgili bilgilendirmesi olacak, dedi. Üye İbrahim Güney söz alıp, Sayın Başkanım, tarihinden yürürlüğe girecek maddeden itibaren evsel katı atıkların maliyeti, hesaplanıp tahsil edilecek bunun hesaplamaları biz Muratpaşa da %74 ü evlerden %26 sı işyerlerinden hesaplandı, %74 lük kısmı Asat vasıtasıyla su paralarından tahsil edilecek, metre küp başına 0,63 kuruşluk bir maliyet hesabı yapıldı, diğerleri işyerleri de Nisan ayma kadar mükellef bilgileri kontrol edilerek Mayıs ve Kasım aylarında emlak vergileriyle beraber tahsil edilecektir, dedi. Başkan, teşekkür ederiz, dedi. Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, Karma Komisyon Kararı bizce de uygundur Başkanım, dedi. Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım biz de komisyon raporuna katılıyoruz, dedi. Başkan, evet gündemin 2. maddesinde karma komisyon maddesinin karma komisyon kararı doğrultusunda karara bağlanmasını, buyurun, dedi. Üye Mustafa Reşat Oktay söz alıp, Sayın Başkanım söz istiyorum, Sayın Başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum, 2015 yılından itibaren hükümet tarafından, zorunlu bir şekilde konutlardan katı atıkların toplanması bedeli karşılığı bir ücret tahsili yoluna gidileceği anlaşılıyor, bunun hazırlıkları tabi ki 6 yıl öncesine dayanıyor ama süreç içerisinde bu hep ertelene ve ötelene geldi ama nihayet 2015 yılından itibaren Belediyelerin katı atık ile ilgili yapmış olduğu harcamaların su ücretine tahvil edilmek suretiyle vatandaşlarımızdan tahsili cihetine gidiliyor % 70 i, su Sayın arkadaşlarım insanlık yaşamında olmazsa olmaz öğelerden bir tanesi insan hakları açısından, insan yaşamı açısından su hiçbir şekilde bir ücrete tabi olarak yüksek bir ücrete tabi olarak halkına arz edilemeyecek bir şey normal koşullarda baktığımız zaman bunun bir maliyetinin olduğunu biliyoruz, hele Antalya açısından baktığımız zaman Antalya halkına içme suyunu, temiz içme suyunu elektrik enerjisini kullanarak arz eden bir özellik taşıyor, yani kullandığımız içme suyu yeraltı kaynaklarından elektrik enerjisi kullanmak suretiyle yer üzerine tevzi ediliyor ve dağıtılıyor ve bunun karşılığında da bir bedel tahsili ile halkımıza ulaştırılıyor, bu bakımdan Antalya diğer kentlerimizden farklı olarak benim hatırladığım kadarıyla kentlisine, yurttaşına hiçbir zaman su sıkıntısı yaşatmayan bir şehir yaşamadık bilmiyoruz hiç birimiz Antalya da banyolarımızda küvetleri doldurmak suretiyle, leğenleri doldurmak suretiyle bir su sıkıntısı yaşamadık, ama görüyoruz ki son zamanlarda Antalya da zaten en önemli öge olan suya zam tartışmaları siyasetin bir argümanı olsa bile bir kaynak olarakta, bir eklenti olarakta KDV si ile beraber 85 kuruş civarında bir gizli zam taşıyan bir dayatmayla karşı karşıyayız, eğer bu tahsil yapılacak ise Hükümet bunu Belediyelere bu tahsili yapma yetkisini verebilirdi, yani katı atıkla ilgili tahsilatı yapma yetkisini verebilirdi Sayın Başkanım, fakat bunu suya tahvil ederek atık suya tahvil ederek metre küp başına bir fiyat oluşturarak bu şekilde bu tahsilatın yapılmasının sağlanması kolaycılıktan başka bir şey değildir, birincisi kolaycılıktır, iki özerk yönetime ve millet iradesine de bir noktada el atma, onun iradesine ipotek koyma anlamını da taşımaktadır, Meclisimiz burada yolda bulunan bir düğmeye gömlek dikmektedir, yani biz burada meclis kararı alıyoruz neyin meclis kararım alıyoruz Allah aşkına, aldığımız komisyon kararının neyin komisyon kararını alıyoruz aldığımız kararda bize dayatma var, bunu bu kararı alm diyorlar da alıyoruz, eğer bu alın demeseydi hükümet biz bu kararı alacak mıydık, Belediyeler bu karan almak zorunda kalacaklar mıydı, hükümet zaten milli gelirden en az düzeyde pay alan Antalya kentine yani milli gelire 10 koyup milli gelirden 1 alan Antalya kentine, Antalya yurttaşlarına bir yük daha bindiriyor, bakın değerli arkadaşlarım Belediye meclisleri eğer demokrasiye inanıyorsak millet iradesine inanıyorsak, Belediye meclislerinin elinde vergi tarh etme yetkisi yok, vergi tarh etmek yetkisi Büyük Millet Meclisine irade edilmiş Büyük Millet Meclisi yapıyor bunu, bi-zler ancak harçlar üzerinden hareket edebiliyoruz ama Antalya kentine baktığımız zaman yaklaşık Türkiye nin hani diyoruz ya Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız geçmişte oldukça çok fazla bunu dillendirdi kişi başına 11 bin doları geçtik diye kişi başına 11 bin dolar ücret ödeyen bir toplumda su üzerinden katı atık tahsili yapılmaz arkadaşlar, bu bir tezattır, küçük gibi geliyor 63 kuruş belki bizim için önemsiz gelebilir ama bugün o 63 kuruş artı KDV siyle beraber ve bizim alacağımız kısımla beraber 1 liraya tekabül ediyor, bizim zaten Belediye

5 Karar No: olarak insanlarımıza hizmetle mükellef olduğumuz bir konu için veriliyor bu para zaten biz o görevi yapmak zorundayız, çöpümü aldın, çöpümü al evimin önüne konteyner koy, ama bunun ücretini ödeyeceksin, nasıl ödeyeceğiz arkadaşlarım suyumuzun tonuna 1 lira ödeyerek, bakınız bugün benim oturduğum apartmanın önünde 2 tane çöp konteyneri var 2 tane çöp konteyneri var ortalama 60 civarında hane bu çöp konteynerinden faydalanıyor ben ortalama ayda 25 ton su kullanıyorum bu 25 lira demektir, 25 hane bu kullansa 625 lira yapar senede 7200 lira yapar. 2 tane çöp konteyneri 7200 lira zaten bu hizmeti yapmak üzere bizim nüfus başına İller Bankasından vergi tahsilat vergilerinden vatandaşlarımızın ödemiş oldukları vergi tahsilat gelirlerinden aldığımız bir pay var bu hizmeti yap diye, bunun üstüne bir ücret daha bindiriliyor, ha mecburen yapıyoruz biz bunu Belediye meclisi olarak mecburen yapıyoruz içimize siniyor mu hayır, benim içime siniyor mu, Sayın Başkanın içine siniyor mu sinmediğini adım gibi eminim bu ücretin alınması noktasında ama hükümetin millet iradesiyle görev yaptığını söyleyen hükümetin Belediyelerin önüne vatandaşından afedersiniz tırnak içerisinde söylüyorum ibiş vergisi adı altında aldığı bir. vergidir bu ibiş vergisi, kel ibiş vergisi bu bakımdan değerli arkadaşlarım bunu alacağız yasal, yasal bimevi duruma dönüştüreceğiz ama içimize sinmediğini içime sinmediğini özellikle üstüne basa basa söylüyorum ki burada kayıtlara düşmesi açısından kayıtlara girmesi açısından bir konuyu da Meclisimizin kamu oyunun takdirine bırakıyorum, değerli arkadaşlarım Antalya kenti anası turizm, ticaret ve tarımdan oluşmak kaydıyla Türkiye deki genel vergi tahsilatı içerisinde en az payı alan kentlerden bir tanesidir nüfusuna göre 500 bin nüfuslu Muratpaşa bugün ortalama 1 milyon kişiye her gün hizmet etmektedir, burası bir Hakkari Belediyesi değildir, burası bir Burdur Belediyesi de değildir, burası kendi nüfusunun bir katı asgari bir katı misafirine de hizmet etmek zorunda olan bir kenttir ayrıca burada kayıtlı olmadığı halde burada yaşamaya devam eden gelip giden ikinci nüfusa da hizmet etmek zorunda olan bir kenttir, bu kent bir turizm kentidir bu kentte turizm üzerinden para kazanan insanların vergilerini yatırdıkları kent İstanbul dur, biz o İstanbul a yatırılan vergilerden pay alamıyoruz arkadaşlarım, o payı İstanbul Belediyesi alıyor, bakın bu son derece önemlidir, 350 milyar dolarlık bir gayrisafı milli hasıla vardır Türkiye de, bu 350 milyar dolarlık gayri safi hasıla içerisinde Antalya nın payı 1,5 milyar dolar değildir, Muratpaşadan bahsetmiyorum, Antalya dan bahsediyorum değerli arkadaşlarım buna çözüm bulması gereken hükümet 12 yıldır çözüm bulamazken bir vergi gizli vergide burada tarh etmesi maalesef gözümüzden kaçmış falanda değildir, bu bakımdan bu meclis kararının hayırlı bir meclis kararı olmadığını düşünüyorum arkadaşlarım saygılar sunuyorum, dedi. Başkan, teşekkür ederim başka söz isteyen arkadaşımız var mı buyurun, dedi. Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, Saym Başkanım şimdi Reşat Bey in bahsettiği konularla ilgili ben sadece sona dönerek bir şey söylemek istiyorum, özellikle Antalya da kazanç elde eden turizm şirketlerinin ki 5 yıldızlı otel sahipleri büyük bir bölümü İstanbul başta olmak üzere farklı illerdeki şirket merkezlerinden ötürü vergilerini orada ödemelerinden kaynaklanan vergi kaybı olduğu şehrin kaçınılmazdır ben AK Parti yönetim kurulu üyesiyken 5 sene boyunca turizm komisyonunda Başkanlık yaptım, biz turizm komisyonu olarak çok teferruatlı dosya hazırladık bunu önce Bakanlığımıza sonra Başbakanlığımıza ilettik şu anda mevcut konu ile ilgili kazanılan bedellerin kazanıldığı İlde vergilendirilmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı hani hükümet hiçbir şey yapmadı deniliyor ama bununla ilgili bir girişimde bulunuldu tahmin ediyorum 2015 yılının Ocak veya Şubat ayından sonra yürürlüğe girecek artık buradan sonra yani o tarihten itibaren bu şehirde kazanılan her türlü kazancın vergisi bu şehirde ödenerek tekrar bu şehrin dinamitlerine dahil edilecek belirtmek isterim teşekkür ederim, dedi. Başkan, bunun takipçisi olmamız lazım, yani kamuoyu yaparak takipçisi olunması lazım teşekkür ederim, başka söz isteyen arkadaşım var mı, evet gündemin 2. maddesinin komisyon kararı paralelinde karara bağlanmasını oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliği ile kabul edilmiştir, dedi. Yapılan oylamada; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Turizm Komisyonu Raporundan oluşan Karma Komisyon Raporu doğrultusunda, Evsel Katı Atık hizmetlerinin tarife ve ücretlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. ÜmiöUVSAL i l ^ I Belediye Başkanı G efpkota N Gülay AKIN Belediye Meclis B aşkanı Di> an K atibi Divan K atibi

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Floradan ekonomiye geçiş

Floradan ekonomiye geçiş TTSO 2011 Faaliyetleri Basın Toplantısı 10-11 de Yıl: 20 Sayı: 233 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı www.ttso.org.tr Ortak Akıl Toplantısı 2-3-4-5-8-9 da 2012 de firmalar kazanç için iç pazarı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) SORU: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki kanunun temel çıkarılma nedeni nedir? CEVAP: Afetler sonucu bir daha

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

Türkiye deki konut açığını dikkate aldığımızda, köyden kente olan göçü dikkate aldığımızda, konut açığının giderek, konut ihtiyacının giderek

Türkiye deki konut açığını dikkate aldığımızda, köyden kente olan göçü dikkate aldığımızda, konut açığının giderek, konut ihtiyacının giderek 20 Şubat 2007 Salı 13. X Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159).. Cumhuriyet Halk

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 DENİZ TİCARETİ Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 Soma Faciası Türkiye yi Yasa Boğdu Ölümle Dans: Mayıs 1938 Atatürk ün Mersin e Son Ziyareti Tekne Raf Park Sistemleri Mualla Erkut: Anadolu ve onu çevreleyen denizlerin

Detaylı

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 İhsan Feyzibeyoğlu. Sayın Başkan, Sayın Dekanım, hocalarım, değerli Mülkiyeliler, 21 mart seçimlerinden 10 Nisan 2010 tarihine kadar olan gelişmeleri Yüksek

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ NAZIM HİKMET İ KONUŞTU

BEYLİKDÜZÜ NAZIM HİKMET İ KONUŞTU SAYFA 01 8 inci BEYLİKDÜZÜ NAZIM HİKMET İ KONUŞTU YAŞIMIZDAYIZ G Ü N D E M Cumhurbaşkanı na, Başbakan a ve Enerji Bakanı na arzuhalimdir n HAKSIZLIK karşısında susan DİLSİZ Şeytandır... Değerli devlet

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER (Başkan Yardımcısı) KONUŞMACILAR : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN-Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU Nisan 2011 Yıl: 27 Sayı: 323 NİSAN GÜNDEM SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3260 09 Mayıs 2014 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3260 09 Mayıs 2014 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3260 09 Mayıs 2014 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI SUNUCU Sayın İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı, Sayın İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası mensupları ve değerli misafirler,

Detaylı

Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu

Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu Dr. Ahmet OZANSOY bilgi@ahmetozansoy.com Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu 1. GİRİŞ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu na (EVK) göre; Türkiye de bulunan arazi, arsa ve binalar emlak

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Yıl: 7 Sayı: 42 Ağustos 2012 DOSABSİAD adına sahibi Selim Yedikardeş Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Öztürk DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Ferudun Kahraman Başkan Yardımcısı İlhan Sarı Üyeler

Detaylı