NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU"

Transkript

1 NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 23/1 maddesinde yer alan "2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır." Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır. Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır. Özkaynak Getirisinin tarifeye esas tutar hesabında dikkate alınma nedeni kılavuzda şöyle açıklanmıştır: "Özkaynak getirisi, bir maliyet kalemi olmamakla beraber; (Gelecekteki) Yatırım programlarını uygulamak; Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engellemek; Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında özkaynak getirisi sürdürülebilir işletme için gereklidir." İdare olarak, hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması, evsel atık toplama hizmetinden dolayı gelecek dönemde yüklenilmesi olası giderlerin karşılanması amacıyla tarifeye esas tutarın belirlenmesinde özkaynak getirisi kalemi de dikkate alınmıştır. 1

2 Özkaynak Getirisi, kılavuzdaki örnekte olduğu gibi maliyet olan hizmet alım giderlerinin 2013 yılı yeniden değerleme oranı olan %3,93 olarak belirlenmiştir. Buna ilişkin hesaplama aşağıdaki tablodadır: Tablo 2: Toplam Maliyet Toplam Temizlik Hizmet Alımı ,64 Özkaynak Getirisi (Kılavuzdaki gibi Toplam Maliyetin %3,93) ,90 Toplam Sistem Maliyeti ,54 Direkt maliyetler ve Özkaynak Getirisi kalemlerinden oluşan Net Toplam Sistem Maliyetine ilişkin hesaplama aşağıda gösterilmiştir. Konutlarla ilgili genel bilgi: Konut Abone sayısı dir. Konutlardan alınan katı atık tarifesinin belirlenmesinde suyun m3'ü üzerinden hesaplama yapılmıştır. Şehir içme şebekesinin yeterli aboneye ulaşamaması nedeni ile bazı konutlar kuyu suyu kullanmaktadırlar. Bu aboneler için GASKİ tarafından Atık Su Abone Kaydı Yapıldığında konutlar için belirlenmiş olan tarife üzerinden tahsilat yapılacaktır. Nizip ilçe sınırlarında 2014 yılında konutların kullanmış olduğu su miktarı Belediyemiz verilerine göre, m3.dür. Konutlar evsel katı atıkların % 75'ini üretmektedir. Bu nedenle toplam sistem maliyetinin ,40 TL.si konutlardan kaynaklanmaktadır. Bu bedelden konutlar için tahakkuk ettirilen ,10 TL Çevre Temizlik Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar ,3- TL konutlardan su kullanımı üzerinden tahsil edilecektir. İşyerleri ile ilgili genel bilgi: İşyerleri evsel katı atıkların % 25'ini üretmektedir. Bu nedenle toplam sistem maliyetinin ,13 TL.si işyerlerinden kaynaklanmaktadır. İşyeri Çevre Temizlik Vergisi ,05 TL. düşüldükten sonra kalan tutar ,08 TL. olarak işyerlerinden ÇTV ile birlikte tahsil edilecektir. Tablo 3: Toplam Maliyet Direkt Maliyetler ,64 Özkaynak Getirisi ,90 TOPLAM SİSTEM MALİYETİ Satış Gelirleri ,54 0 NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,54 Atık Miktarlarının Hesaplanması Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dengeli bir biçimde dağıtılabilmesi için atık miktarlarının doğru ve tutarlı bir biçimde hesaplanması önkoşuldur. Bu raporun giriş bölümünde belirtildiği üzere Nizip Belediyesi sınırları içerisinde toplanan evsel katı atıkların %75 i konut, %25 i ise konut dışı yer kaynaklıdır. Hesaplamalar öncelikli olarak konut dışı yerler için Kılavuzun 71 inci sayfasındaki ölçülere göre yapılmış, yüzdesel ağırlığa göre konut kaynaklı evsel atık miktarı hesaplanmıştır. 2

3 Kılavuza Göre Konut Dışı Evsel Atık Miktarı Hesabı Okul, Yurt, Kreş, Dershane Evsel Atık Miktarı Hesabı Okul, yurt, kreş, dershane evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71 inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir öğrenci grubuna isabet eden evsel atık miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 1,3/20=0,065 ton/yıl olur. Tablo 4: Okul, Yurt, Kreş, Dershane Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı(OrxA tıkxsayı=) Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0, ,43 Okul, yurt,kreş, dershane , ,25 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0, ,06 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0, ,77 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0,065 29,06 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0,065 0 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0,065 0 TOPLAM 2.624,57 Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerine Ait Evsel Atık Miktarı Hesabı Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan Hastanelerde 20 yatak başına düşen atık miktarı otellerde 20 yatak başına düşen evsel atık miktarının ortalaması alınmak ve bulunan bu tutar 20'ye bölünmek yoluyla 1 yatak başına düşen atık miktarı hesabı yapılmıştır. Tablo 5: Konaklama Tesisi, Hastane Vb. Birim Atık Miktarı Hesabı Otellerde20 yatağa isabet eden atık miktarı Hastanelerde 20 yatağa isabet eden atık miktarı Ortalama Birim Yatak Atık miktarı (Ton/yıl) Birim Atık Miktarı 19,7 25,6 22,65 1,1325 Gruplara göre Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin yatak sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. 3

4 Tablo 6 AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Konaklama Tesisi Hastane vb. Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı ,5 1, Grup Atık Miktarı Konaklama Tesisi Hastane vb. Konaklama Tesisi Hastane vb. Konaklama Tesisi Hastane vb. Konaklama Tesisi Hastane vb. Konaklama Tesisi Hastane vb , ,5 1, ,5 1, , ,5 1, , , ,65 Toplam 174,4049 Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Evsel Atık Miktarı Hesabı Yeme içme eğlence yerleri atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre yeme içme eğlence yerlerinin alan ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71'inci sayfasındaki verilere göre Restaurant, market ve pazarlar için kılavuzda belirtilen referans miktar 50 m2 için 30,6 ton/yıl olduğuna göre 1m2 alan için 30,6/50= 0,61 ton/yıl olur. Tablo 7: Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) Birim Atık Miktarı AÇIKLAMA Yeme, İçme Eğlence yeri Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama ,61 0 Grup Atık Miktarı Yeme, İçme Eğlence yeri ,61 0 Yeme, İçme Eğlence yeri ,5 0,61 0 Yeme, İçme Eğlence yeri ,5 0,61 0 4

5 Yeme, İçme Eğlence yeri ,5 0,61 181,78 Yeme, İçme Eğlence yeri , TOPLAM 3292,78 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b Evsel Atık Miktarı Hesabı Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre lunapark, panayır vb. yerlerin kullanım alanlarının ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71'inci sayfasındaki verilere göre Restaurant, market ve pazarlar için kılavuzda belirtilen referans miktarın birim başına düşen tutarının yarısı alınmıştır. (0,61 /2= 0,305 ton/yıl) Tablo 8: Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) Birim Grup Atık Miktarı Atık Miktarı AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b ,305 0 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b ,5 0,305 0 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b ,5 0,305 0 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b ,5 0,305 0 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b ,5 0,305 0 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b ,5 0, ,7925 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b , ,5 TOPLAM 6.633,2925 Sinema tiyatro vb. Yerler evsel atık miktarı hesabı Sinema, Tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre sinema, tiyatro vb. yerlerin koltuk sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71'inci sayfasındaki verilere 5

6 göre Bürolar için kılavuzda referans olan katı atık miktarı bu alan için de referans alınmıştır. (10 kişi için 2,5 ton/yıllık ise 2,5/10=0,25 ton/yıl) Tablo 9: Sinema Tiyatro vb. Yerler Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Sinema Tiyatro vb ,25 0 Sinema Tiyatro vb ,25 0 Sinema Tiyatro vb ,25 0 Sinema Tiyatro vb ,5 0,25 0 Sinema Tiyatro vb ,5 0,25 0 Sinema Tiyatro vb ,5 0,25 0 Sinema Tiyatro vb ,25 0 TOPLAM 0 TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN YERLER EVSEL ATIK MİKTARI HESABI Yukarıdaki gruplar kapsamına girmeyen Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında kalan faaliyet gösteren yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında kalan yerlerin personel sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71'inci sayfasındaki verilere göre Diğer Ticarethaneler için kılavuzda referans olan katı atık miktarı bu alan için de referans alınmıştır. (Kılavuzda diğer ticarethaneler için referans 10 personel için 13,6 ton/yıl atık miktarı ise 1 personel için 13,6/10=1,36 ton atık miktarı) Tablo 10: Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Grup Atık Miktarı (Ton) Miktarı(ton) , Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş , ,5 1, , ,5 1, ,20 6

7 Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş ,5 1, , ,5 1, , , ,52 TOPLAM ,68 Kamu Kurumları personel sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki kurum sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71'inci sayfasındaki verilere göre Kamu binaları için kılavuzda referans olan katı atık miktarı bu alan için de referans alınmıştır. (Kılavuzda Kamun Binaları için referans 5 personel için 3 ton/yıl atık miktarı ise 1 personel için 3/5=0,6 ton atık miktarı) Tablo 11: Kamu Binaları Evsel Atık Miktarı Hesabı AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Grup Atık Miktarı (Ton) Miktarı(ton) Kamu Binası ,60 Kamu Binası ,00 Kamu Binası , ,10 Kamu Binası , ,10 Kamu Binası , ,00 Kamu Binası , ,80 Kamu Binası TOPLAM 1215,60 7

8 Konutlara İsabet Eden Evsel Atığın de Yapılan Hesaplama Sonucunda Bulunan Tutarlarla Orantılandırılması Bu raporun bölümünde yapılan hesaplamalara göre bulunan atık miktarları gruplar itibariyle aşağıdaki gibidir: Konut: İşyerleri ve Kamu/25x75: Tablo 11: Konutlara İsabet Eden Evsel Atık MÜKELLEF GRUPLARI Okullar, Dershaneler vd ,40 Konaklama Tesisleri, Hastaneler 174,41 Yeme İçme Eğlence Yerleri 3.292,78 Diğer ticari kuruluşlar ,68 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b 6.633,29 Kamu Binaları 1.215,60 Sinema,tiyatro,opera, bale vb. 0 Meskenler ,99 TOPLAM ,32 Kılavuza göre hesaplanan atık Miktarı Bu raporun "2.Tarife Hesaplama İlkeleri" başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere konutlardan kaynaklanan evsel atığın toplam evsel atık içindeki oranı %75'tir. Dolayısıyla yukarıdaki tabloda yer alan grupların evsel atıklarının toplam evsel atık içindeki oranı da %25 olacaktır. Bu açıklamalar çerçevesinde; Ağırlıklandırmaya esas konutlardan kaynaklı evsel atık miktarı = Gruplar toplamı/25x75 formülüyle hesaplanacaktır. Konutlar dahil tüm grupların ağırlık oranlarının görüldüğü tablo aşağıdadır: Tablo 12: Tüm Grupların Ağırlık Oranları MÜKELLEF GRUPLARI Kılavuza göre hesaplanan atık Miktarı Toplam İçindeki Oranı Okullar, Dershaneler vd ,40 1,0056 Konaklama Tesisleri, Hastaneler 174,41 0,0929 Yeme İçme Eğlence Yerleri 3.292,78 1,7553 Diğer ticari kuruluşlar ,68 17,9620 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b 6.633,29 3,5360 Kamu Binaları 1.215,60 0,6480 Sinema,tiyatro,opera, bale vb. 0 0 Meskenler ,48 75 TOPLAM ,

9 Kılavuza Göre Yapılan Hesaplamanın Toplanan Atık Miktarına Dağıtılması Hesaplanan atık miktarının toplanan atık miktarına göre ağırlıklandırılması bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır: Şöyle ki; Şöyle ki; Kılavuzun 71. sayfasında ilimizde kişi başı atık oluşumu günlük 0,85 kg olarak belirtilmiştir. Orantılandırma kılavuzdaki verilere göre yapılmıştır. Nüfusu olan Nizip İlçemizde 2013 yılında toplanan evsel atık miktarı tondur. Bu raporun bölümünde kılavuza göre yapılan hesaplama sonucu bulunan evsel atık miktarının fiilen toplanan tutar içinde yapılan dağıtımı sonrasında evsel atık toplanan yerlere göre toplanan atık miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Kılavuza göre Toplanan Atık hesaplanan atık Toplam Toplanan atık miktarı içindeki pay MÜKELLEF GRUPLARI Miktarı İçindeki Oranı miktarı (atıkxoran/100=) Okullar, Dershaneler vd. Konaklama Tesisleri, Hastaneler 1.886,40 1, , ,41 0, ,0810 Yeme İçme Eğlence Yerleri 3.292,78 1, ,8898 Diğer ticari kuruluşlar ,68 17, ,969 Lunapark, panayır,spor salonları,depolama yerleri v.b Kamu Binaları Sinema,tiyatro,opera, bale vb. Meskenler 6.633,29 3, , ,60 0, , , ,5 TOPLAM , Toplam Atık miktarı içindeki paylarına göre evsel atık toplanan yerler kendi içinde gruplandırılmıştır. Okul, Yurt, Kreş, Dershane Okul, yurt, kreş, dershane verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. 9

10 Tablo 14: Okul, Yurt, Kreş, Dershane Gruplara göre atık miktarları Kılavuza göre atık miktarı Grup genel toplamı Grup genel toplamı içindeki Toplanan oranı(miktar/top atık lamx100) miktarı , ,40 30, , , , ,40 38, , , , ,40 21, , , , ,40 7, , , , ,40 1, ,1572 8, , ,40 0, ,1572 0, , , Grupların atık miktarı(atıkxoran%=) Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesisleri yerleri verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 15: Toplanan Atık Miktarıyla Orantılandırılarak Yeniden Dağıtımı GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARLARI 1.500'DEN FAZLA 'DEN AZ KILAVUZA GÖRE ATIK MİKTARI GRUP GENEL TOPLAMI GRUP GENEL TOPLAMI İÇİNDEKİ ORANI(Miktar/Topl amx100) TOPLANAN ATIK MİKTARI Grupların atık miktarı(atıkxo ran%=) 0 174, , , , , , , ,41 64,608 44, , , , ,0810 9, ,65 174,41 12,99 44,0810 5,7261 Her Türlü Yeme, İçme Ve Eğlence Yerleri Her türlü yeme, içme eğlence ve yerleri verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. 10

11 Tablo 16: Atık Hesabının Toplanan Atık Miktarıyla Orantılandırılarak Yeniden Dağıtımı Grup genel toplamı Toplanan Gruplara göre atık Kılavuza göre atık Grup genel içindeki Atık miktarları miktarı toplamı oranı(miktar/toplamx Miktarı 100) Grupların atık miktarı(atıkxoran% =) , , , , , , , , , , , , , , ,9092 Lunapark, Park, Panayır vb. Yerler Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus yerlerin verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 17: Lunapark, Park, Panayır vb. Yerler Gruplara Göre atık miktarları Kılavuza göre atık miktarı , ,5 Grup genel Grup genel toplamı içindeki oranı(miktar/toplamx Toplanan atık Grupların atık toplamı 100) miktarı miktarı(atıkxoran%=) 6.633, , , , , , , , , , ,29 10, , , ,29 89, , ,

12 Sinema Tiyatro Vb. Yerler Sinema, Tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerin verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 18: Sinema Tiyatro vb. Yerler Grup genel toplamı Gruplara göre atık miktarları Kılavuza göre atık miktarı Grup genel toplamı içindeki oranı(miktar/topla mx100) Toplanan atık miktarı Grupların atık miktarı(atıkxora n%=) Ticari, Sınai, Zirai Ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında kalan yerler verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 19: Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Gruplara göre atık miktarları Kılavuza göre atık Grup genel miktarı toplamı Grup genel toplamı içindeki oranı(miktar/topla Toplanan atık mx100) miktarı Grupların atık miktarı(atıkxoran%= ) , , , , , , ,68 13, , , , ,68 3, , , , ,68 29, , , , ,68 9, , , , ,68 43, , ,

13 Tablo 20: Kamu Kuruluşları Gruplara göre atık miktarları Kılavuza göre atık Grup genel miktarı toplamı 300, ,60 24, ,00 269,10 134,10 354,00 7, , , , , , ,60 Grup genel toplamı içindeki oranı(miktar/topla Toplanan atık mx100) miktarı 307,476 12, , , ,1214 0, , , , , , ,476 Grupların atık miktarı(atıkxoran%= ) 76, , , , ,5413 1, TARİFELER Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz özelinde bu tür yapılaşmalar söz konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir. Sabit tarifeler atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hanehalkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler bu tarife türüne örnek olarak kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki biçimde belirlenmiştir: Konutlar: Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı atık üretim miktarları. Ticari kuruluşlar: Kuruluşun tipi ve kuruluşun büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapasite, kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Kamu kuruluşları: Kuruluşun personel sayısına göre belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Sanayiler: Sanayinin büyüklüğüne göre (personel sayısı) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları Tarafımızdan izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde çevre temizlik vergisi verilerinden ve Kılavuzdan yararlanılmıştır. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, koltuk sayısı, personel sayısındaki değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken 13

14 hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Mükellef türleri ve tarifeler aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Tarifelerin belirlenmesinde genel yöntem; öncelikle birim maliyetlerin belirlenmesi, belirlenen birim maliyet gruba isabet eden atık miktarı ile çarpılması ve gruptaki mükellef sayısına bölünmesidir. Tarife tablolarında taksit tutarları da gösterilmiştir. Konutlara ait evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Gaziantep Su Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne (GASKİ) ödenecektir. Gaziantep Su Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne (GASKİ) ise tahsil ettiği bedelin tamamını Belediyemize aktaracaktır. Konutlara ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, konutlardan elde edilen Çevre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları üzerinden yeniden bir çevre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede konut için belirlenen tutar tam olarak GASKİ tarafından mükelleften alınarak Nizip Belediyesine aktarılacaktır. Kamu Kuruluşları ve Kamu Okulları ekli listede belirlendiği şekilde KDV dahil olarak su faturaları üzerinden GASKİ tarafından tahsil edilerek Nizip Belediyesine aktarılacaktır. Diğer mükellef gruplarının evsel atık bedelleri 2 eşit takside bölünmüş olup, taksit tutarları Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanında ödenecektir. Süresinde ödenmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacaktır. Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir. 14

15 Mükellef Grubu Bazında Tarifeler İşyerleri ve Kamu Binaları Birim Maliyet Hesabı: İşyerleri ve Kamu net maliyeti/işyerleri ve Kamu atık miktarı: Birim maliyet ,08 TL/11.875: 37,9067 TL. Okul, Yurt, Kreş ve Dershaneler Tablo 20: Okul, Yurt, Kreş ve Dershaneler Tablo :21 GRUPLAR (ÖĞRENCİ SAYISI) (A)BİRİM MALİYET (B)GRUBA İSABET EDEN ATIK MİKTARI (C)GRUPTAKİ MÜKELLEF SAYISI (D)TARİFE (YILLIK) (AxB)/C) TAKSİT TUTARI 'den büyük 37, , ,00 273, , , , , , , , , ,00 54, ,9067 8, ,00 23, ,9067 0, ,00 11, , Özel Okul,Yurt, Kreş ve Dershanelerden Çevre Temizlik Vergisi Dönemlerinde Ödenmek Üzere 2 Taksitte Nizip Belediyesince tahsil edilir. Resmi Okullardan ise eğitim dönemi içinde ekte belirtilen miktarda su tahsilatı üzerinden GASKİ tarafından tahsil edilerek Nizip Belediyesine aktarılır. Tablo: 22 Konaklama Tesisleri İle Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri TARİFEYE ESAS MALİYET (A)BİRİM MALİYET (B)GRUBA İSABET EDEN ATIK MİKTARI (C)GRUPTAKİ MÜKELLEF SAYISI (D)TARİFE (YILLIK) (AxB)/C) 1.500'DEN FAZLA 37, , TAKSİT TUTARI , , , ,00 540, ,9067 9, ,00 187, 'DEN AZ 37,9067 5, ,00 54,50 Özel Hastane ve Yataklı Sağlık Kuruluşu ve Konaklama Tesislerinden Çevre Temizlik Vergisi Dönemlerinde Ödenmek Üzere 2 Taksitte Nizip Belediyesince tahsil edilir. Nizip Devlet Hastanesinden ise ekte belirtilen miktarda su tahsilatı üzerinden GASKİ tarafından tahsil edilerek Nizip Belediyesine aktarılır. Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Tablo 22: Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri 15

16 Tablo: 23 GRUPLAR (kullanım Alanı m2) (A)BİRİM MALİYET (B)GRUBA İSABET EDEN ATIK MİKTARI (C)GRUPTAKİ MÜKELLEF SAYISI (D)TARİFE (YILLIK) (AxB)/C) 'den fazla 37, , TAKSİT TUTARI , , , , ,00 218, 'den az 37, , ,00 73,50 Lunapark, Park, Panayır, spor salonu vb. ile depolamaya mahsus Yerler Tablo 24: Lunapark, Park, Panayır, spor salonu vb. ile depolamaya mahsus Yerler GRUPLAR (A)BİRİM (B)GRUBA İSABET EDEN (kullanım Alanı m2) MALİYET ATIK MİKTARI 'den fazla 37, , , , , , , 'den a z 37, ,2593 (C)GRUPTAKİ MÜKELLEF SAYISI (D)TARİFE (YILLIK) (AxB)/C) TAKSİT TUTARI , , , Tablo 25 Sinema Tiyatro vb. Yerler (C)GRUPTAKİ MÜKELLEF SAYISI GRUPLAR (KOLTUK SAYISI) (A)BİRİM MALİYET (B)GRUBA İSABET EDEN ATIK MİKTARI (D)TARİFE (YILLIK) (AxB)/C) 'den Fazla 37, , , , , , 'den Az 37, TAKSİT TUTARI 16

17 Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Tablo 26: Ticari, Sınai, Zirai Ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler TARİFEYE ESAS MALİYET (Personel sayısı) 1.300'DEN FAZLA (C)GRUPTAKİ (D)TARİFE (A)BİRİM (B)GRUBA İSABET EDEN ATIK MÜKELLEF (YILLIK) TAKSİT MALİYET MİKTARI SAYISI (AxB)/C) TUTARI 37, , , , Arası Olan 37, Arası Olan 37, , ,00 975, Arası Olan 37, , , Arası Olan 37, , ,00 192, Arası Olan 37, , ,00 42, ve Daha Az Olan 37, , ,00 13,00 Tablo 27 Kamu Kurumları TARİFEYE ESAS MALİYET (Personel sayısı) (A)BİRİM MALİYET (B)GRUBA İSABET EDEN ATIK MİKTARI (C)GRUPTAKİ MÜKELLEF SAYISI (D)TARİFE (YILLIK) (AxB)/C) TAKSİT TUTARI (12 TAKSİT) 1.500'DEN FAZLA 37, , ,00 240, , , ,00 119, , , ,00 72, , , ,00 35, , , ,00 14, 'DEN AZ 37,9067 1, , ve Daha Az 37, Tablo 28 KONUTLAR TARİFEYE ESAS MALİYET (A) KULLANILAN SU m3 (B) AYLIK M3 BAŞINA (A/B) , ,42 Reslan YALÇIN Mustafa KARABABA Cengiz ÖZYILMAZ Mehmet KILIÇ Temizlik İşl.Md.V. Park ve Bahçeler Md.V. İnşaat Mühendisi Çevre Mühendisi 17

18 18

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İÇİNDEKİLER Giriş 1. Bölüm: Atık Üreticilerinin Belirlenmesi

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları

Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları M. Cemal Özyardımcı * Belediyelerimiz, beldenin ve belde halkının yerel nitelikte, ortak ve medeni ihtiyaçlarını kendi karar ve yürütme organlarıyla

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Yasal Dayanak Madde 1: (Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/04/2013 tarih ve 05/570 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.) 1 Temmuz

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı