b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur."

Transkript

1 1. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. İlk kez Rus botanikçi Mikhail Semyonovich Tsvet (1903) tarafından bitki pigmentlerinin renk ayrımında kullanılmıştır. Kullandığı kolonda renkli bantlar oluştuğu için bu ayırma yöntemine kromatografi demiştir. Kromatografi tekniğinin temelinde üç ana unsur yer alır. a. Sabit faz: Bu faz daima bir "katı" veya bir "katı destek üzerine emdirilmiş bir sıvı tabakasından" oluşur. b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur. c. Sabit faz, hareketli faz ve karışımında yer alan maddeler arasındaki etkileşimin türü: Kromatografide "yüzey tutunması veya adsorpsiyon" ile "çözünürlük" olguları temel etkileşim türlerini oluştururlar. Şayet sabit faz bir "katı" ise, karışımdaki maddelerle sabit faz arasında "yüzey tutunması (adsorpsiyon)" etkileşimi gerçekleşir Kromatografinin Sınıflandırılması Ayrılma Mekanizmalarına Göre, Adsorpsiyon Kromatografisi Partisyon Kromatografisi İyon Değiştirme Kromatografisi Jel Filtrasyon (Moleküler Eleme) Kromatografisi İyon Çifti Kromatografisi Afinite Kromatografisi Uygulama Biçimine Göre Düzlemsel Kromatografi Kağıt Kromatografisi İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) Kolon Kromatografisi Gaz Kromatografisi (GC) Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Faz Tiplerine Göre Sıvı Kromatografisi Sıvı-Katı Kromatografisi

2 Sıvı-Sıvı Kromatografisi Gaz Kromatografisi Gaz-Sıvı Kromatografisi Gaz-Katı Kromatografisi 2. GAZ KROMATOGRAFİSİ Gaz kromatografisi, bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaştırılabilen bileşenlerin birbirinden ayrılması için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde ayrılma, bileşenlerin farklı katı yüzeylerdeki farklı adsorpsiyon ilgilerine göre gerçekleşir. Numunede bulunan bileşenler bir cihazla spektrum haline getirilir ve bu spektrumda bulunan her pik ayrı bir bileşeni gösterir. Gaz Kromatografisi Cihazı genel anlamda 5 bölümden oluşmaktadır. I. Enjeksiyon II. Enjeksiyon Bloğu III. Fırın ve Kolon IV. Dedektör V. Sinyal kaydedici ve Gazlar I. Enjeksiyon Numunenin hazırlanıp enjeksiyon bloğuna gönderilmesi işlemine denir. İki tür enjeksiyon yapılmaktadır. a. Manuel Enjeksiyon: Numunenin, enjeksiyon bloğuna elle gönderilmesi işlemidir. Gerek enjeksiyon miktarının doğru ayarlanamamasına, gerekse alıkonma zamanındaki kaymalara sebep olabileceği için oldukça kullanışsız bir yöntemdir. b. Otomatik Enjeksiyon: Analizi yapılması istenen numunelerin 2 veya 20 ml lik vaillere koyularak otomatik sıvı örnekleyicilerle (autosampler, headspace sampler) enjeksiyon bloğuna gönderilmesi işlemidir. Alıkonma zamanındaki ve enjeksiyon miktarındaki sapmalar minimumdur. Kalibrasyon çalışmalarında yüksek verim elde edilir. II. Enjeksiyon Bloğu Analizi yapılan organik bileşiğin, manuel enjeksiyon veya otomatik sıvı örnekleyicilerle enjekte edildiği yerdir. Numune burada gaz haline geçerek taşıyı gaz vasıtasıyla kolon içerisine yönlendirilir. Enjeksiyon bloğunun sıcaklığı, numunelerin gaz

3 haline geçtiği sıcaklığa göre ayarlanmalıdır. Bu sıcaklık da genel olarak 200 o C nin üzerindedir. Enjeksiyon bloğunda önemli olan diğer bir husus da, enjekte edilen numunenin ne kadarının kolona yönlendirileceğidir. Yüksek konsantrasyonlu numuneler için split modu kullanılırken, enjekte edilen numunenin tamamının yönlendirilmesi için ise splitless modu kullanılır. Enjeksiyon bölümü fırın içerisindedir. Ancak ayrı bir ısıtma sistemi ile ısıtılır. Sıcaklık ölçümü ve kontrolü thermocoupel kullanılarak yapılır. Enjekte edilecek maddelerin türüne göre sıcaklık -50 ile 400 C olarak ayarlanabilir. III. Fırın ve Kolon Fırın: Gaz kromatografisinin en önemli bölümlerindendir. Kolonun sıcaklık değişimini sağlamakla görevli olup; sıcaklığı kolonun sıcaklık kapasitesiyle uyumlu olarak o C ye kadar çıkarabilmektedir.

4 Kolon: Numunenin, yürütücü faz yardımıyla ayrışmasını sağlayan, bu ayrışmaları belli fiziksel özelliklere göre sıralayan (örneğin molekül ağırlığına göre) özel dolgu maddeleriyle kaplı kılcal boru sistemidir. Gaz kromatografisinde kullanılan kolonlar bakır, alüminyum, nikel, paslanmaz çelik ya da cam olabilir. Ancak cam kolonlar, kırılgan olmaları ve cihaza bağlanma zorlukları gibi dezavantajlara sahip olmalarına karşın inert olmaları bakımından daha çok tercih edilir. Özelliklerine göre kapiler ve dolgulu kolon olmak üzere ikiye ayrılır. Dolgu kolonlarda kolon boyu ve çapı amaca ve doldurulacak sabit faza göre seçilir. Ancak birçok yapımcı firma ortak standart çap ve uzunluklarda kolon imal etmektedirler. Genellikle kolon boyları metre, iç çap 1/4, 1/8 inç, dış çap ise 2-4 mm olarak standardize edilmiştir. Kılcal kolonlarda kolon boyu m arasında olup, iç çap da mikrometre arasındadır. Bu kolonlar doğrudan cam yerine özel koşullarda hazırlanmış fused silica adı verilen camlardan yapılmaktadır. IV. Dedektör Kolondan gelen organik bileşiklerin tür ve miktarının belirlenmesine önemli rol oynamaktadır. Detektör kullanım amacı, kolondan gelen gazın kompoziyonunu incelemektir. Elektronik bir aygıt olan detektör, sensörleri yardımıyla sürekli olarak hareketli fazı izleyip sürekli bir sinyal oluşturur. Bu elektronik sinyal bir yazıcı veya bilgisayarda baseline ( temel çizgi ) olarak kaydedilir. Zamana karşı elekronik sinyaldeki değişimin çiziminden madde miktarını veya derişimini veren kromatogram adı verilen grafik elde edilir. Numunenin hassasiyetine göre çeşitli dedektörler mevcuttur. Yaygın olan dedektörleri şu şekilde sıralayabiliriz; o Katarometre o Alev İyonlaşma Dedektörü

5 o Elektron Yakalama Dedektörü o Termoiyonik İyonizasyon Dedektörü o Alev Fotometrik Dedektör o Fotoiyonizasyon Dedektörü o Atomik Emisyon Dedektörü o Helyum İyonizasyon Dedektörü o Elektrokimyasal Dedektörler o Kütle Spektrometresi Dedektör Tipi Uygulanabilir Örnekler Hassasiyet (Algılama) Termal iltkenlik (TCD) Alev iyonizasyon (FID) Nitrojen fosfor (NPD) Elektron yakalama (ECD) Atomik emisyon (AED) Fotoiyonizasyon (PID) Kütle spektrometre (MSD) Evrensel Hidrokarbonlar N, P içeren örnekler Halojenli hidrokarbonlar Element seçici Gaz ve buhar bileşikler Ayarlanabilir örnek 500 pg/ml 1 pg/s P: 10-12, N: (g/ml) 5 fg/s 1 pg μg/l pg Alev İyonizasyon Dedektörü (FID): Organik parametrelerin analizi için en kullanışlı dedektörler arasındadır. Duyarlılığı, tekrarlanabilirliği, hassasiyeti yüksek olup, ölü hacmi oldukça düşüktür. Organik parametrelere karşı oldukça duyarlı olmasına karşın, su, formik asit, bazı inorganik gazların (SO2, NO2...gibi) ve soygazların büyük bir bölümüne karşı oldukça duyarsızdır.

6 Elektron Yakalama Dedektörü (ECD): Adından da anlaşılacağı üzere elektronegavitesi yüksek olan bileşiklere karşı oldukça duyarlıdır. Bu özelliğinden dolayı oldukça popüler hale gelmiştir. ECD dedektörlerinin ölçümlerinde X ışınları referans alınmıştır. Düşük enerjili β ışını ile elektron ve iyon üretilir. Bu üretim için ilk önce gümüş sarımla absorbe edilmiş trityum kullanılmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda yüksek sıcaklıklara çıkma gereksiniminden dolayı 63 Ni kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü trityum, hidrojenin radyoaktif izotopu olduğu için yüksek sıcaklıklarda kararsız hale gelmektedir. Kolondan gelen akım, bu beta üreticilerinden geçirilerek iyonlaştırılıp elektron haline getirilir. Elektronlar da akımı düşüreceğinden dolayı, oluşan sinyal kaybı ölçülüp kaydedilir. ECD dedektörü, FID dedektörü kadar yüksek hassasiyete sahiptir. Fakat çalışma aralığı FID kadar geniş değildir. Özellikle halojenli bileşiklere, peroksitlere, nitro gruplarına ve kinonlara karşı aşırı derecede duyarlıdır. Klorlu tarım ilaçlarının analizinde (pestisit, herbisit, insektisit) öncü durumdadır.

7 Kütle Spektrometre (MS) Dedektörü: Şimdiye kadar kullanılan dedektörler arasında, her anlamda en güçlü dedektör konumundadır. Bileşik ayrımını kütle taramasına göre yapmaktadır. Örnek, kolondan çıkarak transfer hattından geçirilip kütle spektrometresine ulaşır. Burada elektron-impact iyon kaynağı tarafından iyonlarına ayrıştırılır. Bu işlem sırasında örnek, enerjili elektronlar tarafından bombardımana maruz kalır ve elektrostatik kuvvetler molekülün elektron kaybederek iyonlaşmasını sağlar. Bu iyonlaşmadan sonra maddeler kütle/yük oranına göre sıralamaya sokulur, alıkonma zamanları belirlenir ve kütle analizörü tarafından da moleküllerin türü saptanır. En yaygın kütle analizörü, gaz haline gelmiş moleküller üzerinde yüksek elektrik alan oluşturan ve bu sayede uzun sure tutunmasını sağlayan Quadrupole dür. İyon kanı analizöründe üç tane elektrot bulunur. Merkez elektrot halka; üst ve alt elektrotlar da yarım küre şeklindedir. İyonizasyon ve kütle analizi aynı yerde gerçekleşir. Ayrılan iyonlar bir iyon dedektörüyle ölçülür. Kullanımı en yaygın olan dedektör, sürekli dinod tip bir iyon dedektörü olan elektron multiplierlerdir.

8 V. Sinyal Kaydedici ve Gazlar Analizin en son aşaması olup; verilerin saklanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için gerekli olan bölümdür. Dedektörden gelen sinyallerin anlık olarak kaydedilmesi ve oluşan piklerin oluşturulan kalibrasyona göre hesaplanması sağlanır. Özel yazılımlarla desteklenen sinyal kaydediciler; metot oluşturma, sıcaklık ayarları, akış hızları vb gibi analizi etkileyen bütün parametrelerin de kontrolünü sağlayabilmektedir. Kromatografi yönteminde, hareketli faz olarak kullanılan maddeler; analizi yapılan kimyasallarla hiçbir şekilde etkileşime girmemeli, bileşiklerin yapısını bozmamalıdır. Özellikle Gaz kromatografisinde hareketli (yürütücü) faz olarak helyum ve azot gazı kullanılmaktadır. Azot gazı genellikle make up gazı olarak tercih edilmektedir. FID dedektörlerinde bu gazlara ek olarak, dedektördeki alevi yakmak için kuru hava ve hidrojen gazları kullanılmaktadır.

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI KROMATOGRAFİ METODU FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI Kromatografi Kromatografi; bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

Ayrıştırma ve Saflaştırma

Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma Saflaştırma nin Sınıflandırılması Yöntemin temeli boyut kütle ve yoğunluk kompleks durumu fiziksel durum (faz) değişimi kimyasal durum değişimi fazlar arasında dağılım

Detaylı

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ 1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ Karbüratörün özellikle uçak motorları için uygun olmaması ve bazı sakıncalar yaratması benzinin püskürtme yoluyla havaya karıştırılması fikrini yaratmıştır. 1912 yılında

Detaylı

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden TIG KAYNAK YÖNTEMİ TIG KAYNAĞI Çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kaynakçı tarafından kullanılması kolaydır. Prensip olarak gaz eritme kaynağını andırır, yalnız torç biraz değişiktir, yanıcı yakıcı

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Konu başlıkları Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri Sıvı Kristal Çeşitleri Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Liquid Crystal Display(LCD) LCD Paneller LCD Televizyon Teknolojisi Giriş

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI Mehmet Saltan, Serdal Terzi, Şebnem Sargın, Nihat Morova, Sercan SERİN 12 SDU International Technologic Science Vol. 5, No 1, June 2013 pp. 12-21 Constructional Technologies YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU KATI FAZ EKSTRAKSIYONU Kadir ARISOY Ahmet ŞENER C.B.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., MANİSA Y.Y.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., VAN ÖZET Bu makalede katı faz ekstraksiyonuyla ilgili bilgiler derlenmiştir. Katı

Detaylı