bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu"

Transkript

1 bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

2 BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı olarak peşin (İlk yıl içinde katkı payı ödeme dönemine bağlı olarak taksitler halinde) ve/veya ertelenmiş giriş aidatı uygulanır. Giriş aidatının peşin olan kısmı aylık brüt asgari ücretin 10 nu aşmayacak şekilde uygulanır. Ertelenmiş kısmı ise peşin olarak tahsil edilen tutar da dahil olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen süre ve oranlar doğrultusunda katılımcının sistemden ayrılma veya başka bir şirkete aktarımı halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilerek tahsil edilir. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm yada maluliyet nedeni ile yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez. Destek Emeklilik Planı (1001) Artı Emeklilik Planı (1002) Tam Emeklilik Planı (1003) 96 TL 96 TL Girişte alınmaz. Sözleşme Yılı Aylık Brüt Asgari Ücret Oranı () 0-3 Yıl Yıl Yıl 25 BAŞLANGIÇ KATKI PAYI TUTARI Tam Emeklilik Planı (1003) için başlangıç katkı payının asgari tutarı 5000 TL olarak uygulanmaktadır. YÖNETİM GİDERİ KESİNTİSİ Katkı Payı Tutarı Ek Katkı Payı Tutarı Başlangıç Katkı Payı Tutarı Destek Emeklilik Artı Emeklilik Tam Emeklilik Başlangıç Katkı Payı Tutarı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin 12 katı ve üzerinde ise bu tutar için yönetim gideri kesintisi uygulanmaz. AÇIKLAMALAR Artı (1002) ve Tam (1003) Emeklilik Planları için uygulanan yönetim gideri kesintine ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir: Sözleşmeye ödenen katkı payı, ek katkı payı ve başlangıç katkı payı toplamının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin 12 katına ulaşması durumunda takip eden ödemelerden itibaren yönetim gider kesintisi 1 e düşürülürken, toplam tutarın aylık brüt asgari ücretin 48 katına ulaşması durumunda takip eden ödemelerde bu oran sıfırlanır. Kesintinin düşürülmesi veya sıfırlanması durumunda geriye dönük ya da ileri tarihli kapanmamış tüm vadelere yapılacak ödemeler için yeni belirlenen kesinti oranı geçerli olur. Sözleşmeye tek seferde ödenen katkı payı veya ek katkı payı tutarı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin 6 katından düşük ise 2, 6 katı ile 12 katı arasında ise ilgili tutara 1 yönetim gider kesintisi yapılır. İlgili tutar aylık brüt asgari ücretin 12 katı veya üzerinde ise yönetim gider kesintisi yapılmaz. Toplam ödenen katkı payı tutarının hesaplanmasında, başka bir emeklilik şirketinden aktarım yolu ile gelen tutarlar dahil edilmez ve bu tutarın hesaplanmasında katılımcının şirketteki her bir sözleşmesi ayrı ayrı dikkate alınır.

3 G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının 25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısından yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam 15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam 35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam 60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim itibarıyla sistemde bulunan herhangi bir sözleşmemi tarihine kadar birikimlerimi alarak sonlandırmam halinde, e kadar sistemdeki hiçbir sözleşmem için devlet katkısından yararlanamayacağımı biliyorum. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmad n biliyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, 5 ila 15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. Ad - Soyad Tarih:.../.../... Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir. İmza Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir. Şirket Nüshası

4 G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının 25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısından yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam 15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam 35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam 60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim itibarıyla sistemde bulunan herhangi bir sözleşmemi tarihine kadar birikimlerimi alarak sonlandırmam halinde, e kadar sistemdeki hiçbir sözleşmem için devlet katkısından yararlanamayacağımı biliyorum. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmad n biliyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, 5 ila 15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. Ad - Soyad Tarih:.../.../... Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir. İmza Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir. Katılımcı Nüshası

5 TC/Yabancı Kimlik No Adı BAŞVURU TİPİ KATILIMCI KİMLİK BİLGİLERİ Soyadı Doğum Tarihi / / Cinsiyet Erkek Kadın Doğum Yeri Baba Adı Anne Adı Uyruğu TC Yabancı 2. Vatandaşlık Uyruğu** Vergi Kimlik No*** Vergi Dairesi*** KİŞİSEL BİLGİLERİ Yeni Sözleşme İçin Aktarım İçin Medeni Durumu Bekar Evli Çocuk Sayısı Öğrenim Durumu İlköğretim Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora Meslek Sektör Kurum/Şirket Adı Aylık Net Gelir İLETİŞİM BİLGİLERİ E-Posta Ev Telefonu / İş Telefonu / Dahili Faks / Cep Telefonu / **5901 sayılı Kanunun 28.maddesine göre T.C. vatandaşı olup da izin almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları için MAVİ KART ifadesi yazılacaktır. ***Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart Sahibi** olmayan katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarları için Devlet katkısı ödenmeyecektir. 1 Şirket Nüshası

6 TC/Yabancı Kimlik No Adı BAŞVURU TİPİ KATILIMCI KİMLİK BİLGİLERİ Soyadı Doğum Tarihi / / Cinsiyet Erkek Kadın Doğum Yeri Baba Adı Anne Adı Uyruğu TC Yabancı 2. Vatandaşlık Uyruğu** Vergi Kimlik No*** Vergi Dairesi*** KİŞİSEL BİLGİLERİ Yeni Sözleşme İçin Aktarım İçin Medeni Durumu Bekar Evli Çocuk Sayısı Öğrenim Durumu İlköğretim Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora Meslek Sektör Kurum/Şirket Adı Aylık Net Gelir İLETİŞİM BİLGİLERİ E-Posta Ev Telefonu / İş Telefonu / Dahili Faks / Cep Telefonu / **5901 sayılı Kanunun 28.maddesine göre T.C. vatandaşı olup da izin almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları için MAVİ KART ifadesi yazılacaktır. ***Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart Sahibi** olmayan katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarları için Devlet katkısı ödenmeyecektir. 1 Katılımcı Nüshası

7 Adres İlçe İl TC/Yabancı Kimlik No Adı ADRES BİLGİLERİ Posta Kodu Soyadı Doğum Tarihi / / Cinsiyet Erkek Kadın Doğum Yeri Baba Adı Anne Adı Uyruğu TC Yabancı 2. Vatandaşlık Uyruğu** Vergi Kimlik No*** Vergi Dairesi*** Ev Ülke KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KİŞİ* KİMLİK BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLERİ İş Medeni Durumu Bekar Evli Çocuk Sayısı Öğrenim Durumu İlköğretim Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora Meslek Sektör Kurum/Şirket Adı Aylık Net Gelir TL *Formun bu bölümü Katılımcı ile Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi nin farklı olması durumunda doldurulacaktır. **5901 sayılı Kanunun 28.maddesine göre T.C. vatandaşı olup da izin almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları için MAVİ KART ifadesi yazılacaktır. ***Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart Sahibi** olmayan katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarları için Devlet katkısı ödenmeyecektir. 2 Şirket Nüshası

8 Adres İlçe İl TC/Yabancı Kimlik No Adı ADRES BİLGİLERİ Posta Kodu Soyadı Doğum Tarihi / / Cinsiyet Erkek Kadın Doğum Yeri Baba Adı Anne Adı Uyruğu TC Yabancı 2. Vatandaşlık Uyruğu** Vergi Kimlik No*** Vergi Dairesi*** Ev Ülke KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KİŞİ* KİMLİK BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLERİ İş Medeni Durumu Bekar Evli Çocuk Sayısı Öğrenim Durumu İlköğretim Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora Meslek Sektör Kurum/Şirket Adı Aylık Net Gelir TL *Formun bu bölümü Katılımcı ile Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi nin farklı olması durumunda doldurulacaktır. **5901 sayılı Kanunun 28.maddesine göre T.C. vatandaşı olup da izin almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları için MAVİ KART ifadesi yazılacaktır. ***Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart Sahibi** olmayan katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarları için Devlet katkısı ödenmeyecektir. 2 Katılımcı Nüshası

9 E-Posta Ev Telefonu / İş Telefonu / Dahili Faks / Cep Telefonu / Adres İlçe İl İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES BİLGİLERİ Posta Kodu YATIRIM STRATEJİLERİ Emeklilik Fonu AXA Likit Fonu Ev AXA Kamu Borçlanma Standart Fonu** AXA Esnek Fon AXA Kamu Dış Borçlanma Fonu AXA Hisse Senedi Fonu AXA Altın Fonu İş Ülke Aşağıdaki tablo emeklilik fonları Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi ne ek olarak katılımcının risk tercihi doğrultusunda düşük ve yüksek risk düzeyli yatırım seçeneklerini içermektedir. Tavsiye Edilen Yatırım Seçeneklerinden birinin seçilmesi durumunda da Fon Dağılımı Oranı bilgileri doldurulmaktadır. ALTERNATİF YATIRIM STRATEJİSİ Emeklilik Fonu Günlük FonToplam Tavsiye Edilen Yatırım Seçenekleri Gider Kesintisi* (Yüz binde) Düşük Risk Yüksek Risk 3,00 5,25 6,25 5,25 6,25 5, Fon Dağılımı Oranı Günlük Fon Toplam Gideri Kesintisi* (Yüz binde) Tavsiye Edilen Yatırım Seçenekleri Düşük Risk Yüksek Risk AXA Alternatif Esnek Fon 6, AXA Altın Fonu 5, Fon Dağılımı Oranı * Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan yapılan, fon işletim gideri de dahil, kesintilerinin toplamıdır. ** Fon Dağılımı Oranı için hiçbir tercihte bulunulmaması durumunda kullanılacak standart emeklilik fonu olup, yatırıma yönlendirme 0 oranında bu standart fon üzerinden uygulanır. 3 Şirket Nüshası

10 E-Posta Ev Telefonu / İş Telefonu / Dahili Faks / Cep Telefonu / Adres İlçe İl İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES BİLGİLERİ Posta Kodu YATIRIM STRATEJİLERİ Emeklilik Fonu AXA Likit Fonu Ev AXA Kamu Borçlanma Standart Fonu** AXA Esnek Fon AXA Kamu Dış Borçlanma Fonu AXA Hisse Senedi Fonu AXA Altın Fonu İş Ülke Aşağıdaki tablo emeklilik fonları Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi ne ek olarak katılımcının risk tercihi doğrultusunda düşük ve yüksek risk düzeyli yatırım seçeneklerini içermektedir. Tavsiye Edilen Yatırım Seçeneklerinden birinin seçilmesi durumunda da Fon Dağılımı Oranı bilgileri doldurulmaktadır. ALTERNATİF YATIRIM STRATEJİSİ Emeklilik Fonu Günlük FonToplam Tavsiye Edilen Yatırım Seçenekleri Gider Kesintisi* (Yüz binde) Düşük Risk Yüksek Risk 3,00 5,25 6,25 5,25 6,25 5, Fon Dağılımı Oranı Günlük Fon Toplam Gideri Kesintisi* (Yüz binde) Tavsiye Edilen Yatırım Seçenekleri Düşük Risk Yüksek Risk AXA Alternatif Esnek Fon 6, AXA Altın Fonu 5, Fon Dağılımı Oranı * Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan yapılan, fon işletim gideri de dahil, kesintilerinin toplamıdır. ** Fon Dağılımı Oranı için hiçbir tercihte bulunulmaması durumunda kullanılacak standart emeklilik fonu olup, yatırıma yönlendirme 0 oranında bu standart fon üzerinden uygulanır. 3 Katılımcı Nüshası

11 EMEKLİLİK PLANI Katkı Payı Tutarı Başlangıç Katkı Payı Tutarı Kredi Kart No Kart Sahibi Adı Kart Sahibi Soyadı Ödeme Dönemi* Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Ödeme Şekli Banka Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi / (Ay/Yıl) Kart Tipi Visa Master Diğer Kart tahsilat gününü her ayın Banka Adı Destek Emeklilik Artı Emeklilik Tam Emeklilik Grup Plan No/Adı ÖDEME PLANI Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi** / / (Gün/Ay/Yıl) ÖDEME TALİMATI KREDİ KARTI BANKA. günü olarak belirlemek istiyorum. Bu Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu nun düzenlenmesini takiben oluşturulacak emeklilik hesabı için katkı payı ödemelerinin ve belirtilen tutarın dönemsel olarak ya da talebim doğrultusunda artırılması durumunda ilgili vade tutarının; işbu talimatım doğrultusunda ayrıca bir yazılı talimatım bulunmuyor ise yukarıda belirtilen kredi kartı ya da bankaya vereceğim bilgi/talimatım doğrultusunda tahsil edilmesine muvafakat ederim. TL TL Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi (Ad Soyadı / İmza) * Seçilen plana bağlı olarak varsa ilk yıl giriş aidatı, katkı payı için belirlenen Ödeme Dönemi esas alınarak eşit taksitler halinde tahsil edilecektir. ** Bu alan sözleşmenin ilk tahsilatı için geçerli olup, ödeme tarihi 30 iş gününü geçmemelidir. Blokaj Süresi: Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda provizyon tarihi ile ilgili tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarihler arasındaki süredir. Blokaj süreleri bankalar ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte olup, güncel blokaj süre bilgisini internet sitemizden öğrenebilirsiniz. 4 Şirket Nüshası

12 EMEKLİLİK PLANI Katkı Payı Tutarı Başlangıç Katkı Payı Tutarı Kredi Kart No Kart Sahibi Adı Kart Sahibi Soyadı Ödeme Dönemi* Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Ödeme Şekli Banka Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi / (Ay/Yıl) Kart Tipi Visa Master Diğer Kart tahsilat gününü her ayın Banka Adı Destek Emeklilik Artı Emeklilik Tam Emeklilik Grup Plan No/Adı ÖDEME PLANI Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi** / / (Gün/Ay/Yıl) ÖDEME TALİMATI KREDİ KARTI BANKA. günü olarak belirlemek istiyorum. Bu Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu nun düzenlenmesini takiben oluşturulacak emeklilik hesabı için katkı payı ödemelerinin ve belirtilen tutarın dönemsel olarak ya da talebim doğrultusunda artırılması durumunda ilgili vade tutarının; işbu talimatım doğrultusunda ayrıca bir yazılı talimatım bulunmuyor ise yukarıda belirtilen kredi kartı ya da bankaya vereceğim bilgi/talimatım doğrultusunda tahsil edilmesine muvafakat ederim. TL TL Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi (Ad Soyadı / İmza) * Seçilen plana bağlı olarak varsa ilk yıl giriş aidatı, katkı payı için belirlenen Ödeme Dönemi esas alınarak eşit taksitler halinde tahsil edilecektir. ** Bu alan sözleşmenin ilk tahsilatı için geçerli olup, ödeme tarihi 30 iş gününü geçmemelidir. Blokaj Süresi: Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda provizyon tarihi ile ilgili tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarihler arasındaki süredir. Blokaj süreleri bankalar ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte olup, güncel blokaj süre bilgisini internet sitemizden öğrenebilirsiniz. 4 Katılımcı Nüshası

13 Peşin Giriş Aidatı (TL) Yönetim Gideri Kesintisi () GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI LEHTAR BES Aracı Sicil No Aracı Adı Aracı Soyadı Kanuni varislerim ARACI BİLGİLERİ Acente Partaj No Aracı Partaj No Katkı Payı Ertelenmiş Giriş Aidatı (TL) Ek Katkı Payı Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) Hakkında Bilgilendirme: ABD vatandaşlarının bireysel emeklilik teklif formuna ek olarak W-9 formunu doldurmaları gerekmektedir. ABD Vatandaşı olmayıp greencard sahibi olan ya da ABD sınırları içinde bir ikametgah, iletişim bildiriminde bulunan katılımcı ve katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler ile ABD banka ve finansal kurumlarına kayıtlı bir hesap üzerinden ödeme talimatı bulunan kişilerin W-8BEN formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcıların emeklilik sözleşmelerinin yürürlüğe girmesini takiben vatandaşlık durumlarında değişiklik bulunması durumunda konu hakkında şirketimize gerekli bilgilendirmeyi yapmaları gerekmektedir. İlgili Yasa gereği yapılması zorunlu bildirim ya da beyanda bulunmayan katılımcıların gelirleri üzerinden 30 oranında stopaj vergisi kesintisi yapılacaktır. Yukarıda yer alan kapsamdaki bilgilerimin yurtiçi ve yurt dışı makamlar ile paylaşılmasına muvaffakiyetimin bulunduğunu beyan ederim. Bireysel Emeklilik Sözleşme Teklif Formu nun bir nüshasına ek olarak Giriş Bilgi Formu, Emeklilik Sözleşme Şartları ve Hizmet Sözleşmesi nin tarafıma teslim edildiğini; seçtiğim plan ve uygulanacak kesintiler hakkında bilgilendirilecegimi beyan ederim. Teklif İmza Tarihi / / (Gün/Ay/Yıl) BES Aracısı (Ad Soyadı / İmza) Lehtar belirlemek istiyorum. (Lehtar Bilgileri Bildirim Formu nu doldurunuz.) Katılımcı (Ad Soyadı / İmza) Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi (Ad Soyadı / İmza) Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, formun bir örneği katılımcıda kalacaktır. 5 Şirket Nüshası

14 Peşin Giriş Aidatı (TL) Yönetim Gideri Kesintisi () GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI LEHTAR Kanuni varislerim ARACI BİLGİLERİ BES Aracı Sicil No Aracı Adı Aracı Soyadı Acente Partaj No Aracı Partaj No Katkı Payı Ertelenmiş Giriş Aidatı (TL) Ek Katkı Payı Lehtar belirlemek istiyorum. (Lehtar Bilgileri Bildirim Formu nu doldurunuz.) Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) Hakkında Bilgilendirme: ABD vatandaşlarının bireysel emeklilik teklif formuna ek olarak W-9 formunu doldurmaları gerekmektedir. ABD Vatandaşı olmayıp greencard sahibi olan ya da ABD sınırları içinde bir ikametgah, iletişim bildiriminde bulunan katılımcı ve katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler ile ABD banka ve finansal kurumlarına kayıtlı bir hesap üzerinden ödeme talimatı bulunan kişilerin W-8BEN formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcıların emeklilik sözleşmelerinin yürürlüğe girmesini takiben vatandaşlık durumlarında değişiklik bulunması durumunda konu hakkında şirketimize gerekli bilgilendirmeyi yapmaları gerekmektedir. İlgili Yasa gereği yapılması zorunlu bildirim ya da beyanda bulunmayan katılımcıların gelirleri üzerinden 30 oranında stopaj vergisi kesintisi yapılacaktır. Yukarıda yer alan kapsamdaki bilgilerimin yurtiçi ve yurt dışı makamlar ile paylaşılmasına muvaffakiyetimin bulunduğunu beyan ederim. Bireysel Emeklilik Sözleşme Teklif Formu nun bir nüshasına ek olarak Giriş Bilgi Formu, Emeklilik Sözleşme Şartları ve Hizmet Sözleşmesi nin tarafıma teslim edildiğini; seçtiğim plan ve uygulanacak kesintiler hakkında bilgilendirilecegimi beyan ederim. Teklif İmza Tarihi / / (Gün/Ay/Yıl) BES Aracısı (Ad Soyadı / İmza) Katılımcı (Ad Soyadı / İmza) Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi (Ad Soyadı / İmza) Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, formun bir örneği katılımcıda kalacaktır. 5 Katılımcı Nüshası

15 HİZMET SÖZLEŞMESİ TELEFONLA DESTEK HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, hizmetin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla şirketin gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve çağrı merkezi görevlisi ile arasındaki görüşmenin ses kayıt sistemi ile tespiti ve kaydına muvafakat eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, sesli yanıt sisteminde kaydedilen görüşme esnasında, şirket temsilcisine vereceği her türlü bilgi ve talimatların şirket tarafından delil olarak kullanılabileceğini ve bunların H.U.M.K m.287 anlamında kesin delil teşkil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi bu hizmetleri ilgili şifresini Çağrı Merkezi görevlisi de dahil kimse ile paylaşmayacak; bu şifrenin başka kişiler tarafından kullanımı ile işlem yapılmaması için gerekli önlemleri alacak; şifrenin başka kişiler tarafından elde edildiği yönünde şüphelendiğinde ivedi şekilde şirketi bilgilendirecek, aksi takdirde yetkisiz kişiler tarafından Bireysel Emeklilik hesabı üzerinden yapılan işlemlerden sorumlu olacaktır. Katılımcı ve/veya katılmcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi kendisine ait her türlü telefonların dinlenmesi sebebiyle kendisine ve hesaplarına ait bilgilerin ve şifresinin başka kişiler tarafından öğrenilmesi nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Bireysel Emeklilik hesabı ile bilgi verilmesi ve/veya işlemin gerçekleştirilmesi sebebiyle katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin uğrayacağı zararlardan şirket sorumlu olmayacaktır. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi şifresinin ve şirketin gerekli göreceği sair yöntemlerin kullanılması suretiyle kendisinin telefonda sözlü olarak vereceği talimatlar üzerine kendisine ait hesaplara katkı payı ödemesi, katkı payı ve birikim fon dağılım değişikliği, genel bilgi değişikliği gibi talimat konusu işlemleri gerçekleştirme konusunda şirket yetkili kılar. Şirket, telefon cihazı, telefon hatlarındaki arızalar vs teknik arızalar sonucu hizmetin verilememesi sebebiyle katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Şirket, katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, Bireysel Emeklilik hesabının, sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, bu hizmetten hatalı olarak veya yasalara aykırı olarak istifade edildiği veya güvenlik önlemlerinin ihlal edildiğini tespit ederse veya sözleşme sona ererse bu hallerle de sınırlı olmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın bu hizmetlere son verebilir. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin verdiği talimatlara ilişkin işlemlerin gerçekleşme anına dair uyuşmazlıklarda şirketin kayıtlarının ve işlem gerçekleştirildiği andaki değerlerin esas alınacağını katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi kabul ve beyan eder. İNTERNET ORTAMINDA SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Katılımcı şifresi ile şirketin bu sözleşmenin imzalandığı tarihte sunduğu ve ileride internet ortamı üzerinden sunacağı hizmetlerinden yararlanması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, işbu sözleşme çerçevesinde şirkette verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının sadece kendisine ait olduğunu, şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi herhangi bir başka kişiye açıklamayacağını ve bu şifrenin herhangi bir başka kişi tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin herhangi bir başka kişi tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, şirketin şifre dışında güvenlik tedbirleri geliştirip yürürlüğe koyabileceğini ve sunacağı güvenlik tedbirlerini takip etme, uygulama konusunda kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, şirketin internet ortamı üzerinden sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında oluşabilecek arıza vs teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişimi nedeniyle şirketin herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. Şirket, katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, Bireysel Emeklilik hesabının, sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, bu hizmetten hatalı olarak veya yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği veya güvenlik önlemlerinin ihlal edildiğini tespit ederse veya sözleşme sona ererse bu hallerle de sınırlı olmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman bu hizmetlere son verebilir. FAKS İLE YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, şirketin faks ile aldığı talimatları, yazı aslı gibi kabul ederek ve faks teyidi aramaksızın yerine getirmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi şirketin, defter kayıtları ve şirket nezdindeki faks cihazınca üretilen faks metinlerinin kesin delil niteliğinde olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, kendisine ulaşan faks talimatları üzerine yaptığı işlemlerden veya imza benzerliklerinin sonuçlarından, makul bir dikkat ve özenle sahte olduğu anlaşılamayacak faks metinleri üzerine yapılan işlemlerden; kendi faks cihazının gönderilen faks mesajlarını arıza vs herhangi bir sebeple kabul etmiyor olmasından ötürü sorumlu değildir. Katılımcı (Ad Soyadı / İmza) 6 Şirket Nüshası

16 HİZMET SÖZLEŞMESİ TELEFONLA DESTEK HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, hizmetin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla şirketin gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve çağrı merkezi görevlisi ile arasındaki görüşmenin ses kayıt sistemi ile tespiti ve kaydına muvafakat eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, sesli yanıt sisteminde kaydedilen görüşme esnasında, şirket temsilcisine vereceği her türlü bilgi ve talimatların şirket tarafından delil olarak kullanılabileceğini ve bunların H.U.M.K m.287 anlamında kesin delil teşkil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi bu hizmetleri ilgili şifresini Çağrı Merkezi görevlisi de dahil kimse ile paylaşmayacak; bu şifrenin başka kişiler tarafından kullanımı ile işlem yapılmaması için gerekli önlemleri alacak; şifrenin başka kişiler tarafından elde edildiği yönünde şüphelendiğinde ivedi şekilde şirketi bilgilendirecek, aksi takdirde yetkisiz kişiler tarafından Bireysel Emeklilik hesabı üzerinden yapılan işlemlerden sorumlu olacaktır. Katılımcı ve/veya katılmcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi kendisine ait her türlü telefonların dinlenmesi sebebiyle kendisine ve hesaplarına ait bilgilerin ve şifresinin başka kişiler tarafından öğrenilmesi nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Bireysel Emeklilik hesabı ile bilgi verilmesi ve/veya işlemin gerçekleştirilmesi sebebiyle katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin uğrayacağı zararlardan şirket sorumlu olmayacaktır. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi şifresinin ve şirketin gerekli göreceği sair yöntemlerin kullanılması suretiyle kendisinin telefonda sözlü olarak vereceği talimatlar üzerine kendisine ait hesaplara katkı payı ödemesi, katkı payı ve birikim fon dağılım değişikliği, genel bilgi değişikliği gibi talimat konusu işlemleri gerçekleştirme konusunda şirket yetkili kılar. Şirket, telefon cihazı, telefon hatlarındaki arızalar vs teknik arızalar sonucu hizmetin verilememesi sebebiyle katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Şirket, katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, Bireysel Emeklilik hesabının, sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, bu hizmetten hatalı olarak veya yasalara aykırı olarak istifade edildiği veya güvenlik önlemlerinin ihlal edildiğini tespit ederse veya sözleşme sona ererse bu hallerle de sınırlı olmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın bu hizmetlere son verebilir. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin verdiği talimatlara ilişkin işlemlerin gerçekleşme anına dair uyuşmazlıklarda şirketin kayıtlarının ve işlem gerçekleştirildiği andaki değerlerin esas alınacağını katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi kabul ve beyan eder. İNTERNET ORTAMINDA SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Katılımcı şifresi ile şirketin bu sözleşmenin imzalandığı tarihte sunduğu ve ileride internet ortamı üzerinden sunacağı hizmetlerinden yararlanması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, işbu sözleşme çerçevesinde şirkette verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının sadece kendisine ait olduğunu, şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi herhangi bir başka kişiye açıklamayacağını ve bu şifrenin herhangi bir başka kişi tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin herhangi bir başka kişi tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, şirketin şifre dışında güvenlik tedbirleri geliştirip yürürlüğe koyabileceğini ve sunacağı güvenlik tedbirlerini takip etme, uygulama konusunda kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, şirketin internet ortamı üzerinden sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında oluşabilecek arıza vs teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişimi nedeniyle şirketin herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. Şirket, katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, Bireysel Emeklilik hesabının, sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, bu hizmetten hatalı olarak veya yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği veya güvenlik önlemlerinin ihlal edildiğini tespit ederse veya sözleşme sona ererse bu hallerle de sınırlı olmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman bu hizmetlere son verebilir. FAKS İLE YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, şirketin faks ile aldığı talimatları, yazı aslı gibi kabul ederek ve faks teyidi aramaksızın yerine getirmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi şirketin, defter kayıtları ve şirket nezdindeki faks cihazınca üretilen faks metinlerinin kesin delil niteliğinde olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, kendisine ulaşan faks talimatları üzerine yaptığı işlemlerden veya imza benzerliklerinin sonuçlarından, makul bir dikkat ve özenle sahte olduğu anlaşılamayacak faks metinleri üzerine yapılan işlemlerden; kendi faks cihazının gönderilen faks mesajlarını arıza vs herhangi bir sebeple kabul etmiyor olmasından ötürü sorumlu değildir. Katılımcı (Ad Soyadı / İmza) 6 Katılımcı Nüshası

17 EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI Sözleşme Kapsamı Sözleşme, teklif formunda adı geçen katılımcı ile AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. arasında kurulmuş olup emeklilik sözleşmesi kapsamında iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Cayma ve Ret Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip 60 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, katılımcı tarafından şirketin Müşteri Hizmetleri ne veya faks yolu ile şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte 10 iş günü içinde ödeyene iade edilir. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan 5 iş günü içinde ödeyene iade edilir. Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Katkı Payı Sözleşme ile belirlenmiş, bir ödeme periyoduna bağlı olarak, katılımcı ve/veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından düzenli ödemeleri yapılacak olan tutardır. Türk Lirası cinsinden 1 TL ve katları şeklinde belirlenebilir. Belirlenen katkı payı ödemeleri, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Katkı Payı Artışı Emeklilik sözleşmesi ile belirlenen katkı payı tutarlarındaki artış, sözleşme yıl dönümlerinden bir önceki ay yıllık bazda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi artış oranına göre yapılır. Artış sonucu hesaplanan katkı payı tutarı yukarıya doğru, 1 TL ve katları olacak şekilde yuvarlanır. Katkı Payı Ödemeye Ara Verme Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir. Bu işlemde, kesintinin yapıldığı tarihte hesaptaki birikimleri oluşturan fonlar esas alınarak hesaplama yapılır. Kesinti, fon satış valörü en düşük olan likit fondan başlayarak yapılır. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirilebilir. Ek Katkı Payı Katılımcı ve/veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı payı tutarıdır. Başlangıç Katkı Payı Katılımcının, sözleşmenin yürürlüğe girmesi aşamasında bir defaya mahsus yaptığı toplu katkı payı ödemesidir. Başka şirketten birikim aktarım yolu ile yürürlüğe giren sözleşmelerde ilk ay içinde tahsil edilir. Aktarım ile yürürlüğe giren bu sözleşmelerde ilk ay içinde başlangıç katkı payı tahsilatı yapılamayan aktarım sözleşmelerinde katılımcının seçimi doğrultusunda plan değişikliği işlemi yapılır. Yatırıma Yönlendirme Banka ve kredi kartından provizyon ile tahsil edilen katkı payları, banka ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak uygulanan bloke süresi sonunda yatırıma yönlendirilir. Emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesi ve sonrasındaki tüm katkı payı ödemelerinde planda belirtilen oran üzerinden yönetim gideri kesintisi yapılarak, kalan tutar katılımcı tarafından tercih edilen emeklilik fonlarında değerlendirilir. Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemeler, intikal tarihini müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir. Giriş Aidatı Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı olarak peşin ve/veya ertelenmiş giriş aidatı uygulanır. Giriş aidatın peşin olan kısmı aylık brüt asgari ücretin 10 u geçmeyecek şekilde ilk yıl içinde, belirlenen katkı payı ödeme dönemine bağlı olarak eşit taksitler halinde uygulanır. Kalan kısmı ise peşin olarak tahsil edilen bu tutar da dahil olmak üzere teklif formunda belirtilen süre ve oranlar doğrultusunda katılımcının sistemden ayrılma veya başka bir şirkete aktarımı halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilerek tahsil edilir. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm ya da maluliyet nedeni ile yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez. Gruba bağlı bireysel emeklilik planlarında ise teklif formunda, seçilen plana bağlı olarak belirlenen peşin giriş aidatı ve/veya ertelenmiş giriş aidatı uygulanır. Aktarım ile gelen sözleşmelerden tahsil edilmez. Plan değişikliği yapılan sözleşmede ilk plana bağlı koşullar devam eder. Katılımcının vefat, maluliyet ve emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılma halinde, ertelenmiş giriş aidatı alınmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınabilir. 7

18 Yönetim Gider Kesintisi Sözleşmeye yapılan katkı payı, ek katkı payı veya başlangıç katkı payı ödemelerinden teklif formunda belirtilen oranlarda yatırıma yönlendirme öncesinde kesinti yapılır. Fon Toplam Gider Kesintisi Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, tabloda belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde belirlenir. Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılıp aşılmadığı şirket tarafından her takvim yılı sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon içtüzüğünde yer alan yıllık kesinti oranı ve o yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değerine göre yapılır. Şirket tarafından her dönem sonunda yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir. Fon Dağılım Oran ve Plan Değişikliği Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını yılda azami 6 kez, emeklilik planını ise bir yılda azami 4 kez değiştirebilir. Katılımcı ve/veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi fon dağılım oranlarında yapılacak işlemi; Değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını, Bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini, Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı vadelerini kapsamak üzere 3 farklı şekilde belirleyebilir. Fon dağılım oranı değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılabilir. Plan değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak yapılır. Şirketin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip 10 iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi 10 iş günü içinde katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa, tercihleri doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde gönderilir. Artı Emeklilik Planından Destek Emeklilik Planına; Tam Emeklilik Planından ise Destek ya da Artı Emeklilik Planına geçiş yapılamamaktadır. Sistemden Ayrılma Şirket, ayrılma amacı ile yapılan başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderir. Şirket, isteyen katılımcının ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcının, ayrılma talep formunu imzalayarak faks veya posta ile şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren 20 iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenir. Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık kuruluşlarından alınmış bir belgeyi şirkete vermesi gerekir. Maluliyet halinin her durumda emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra oluşmuş olması şarttır. Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir. Yapılacak işlemlerde, katılımcının devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlara ve varsa katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısına ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. Birikimlerin Başka Şirkete Aktarımı Katılımcı veya sponsor kuruluş, bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yılını tamamladıktan sonra, hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir. Şirket, aktarım amacıyla kendisine başvuruda bulunan katılımcının veya sponsor kuruluşun tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu gönderir. Şirket, isteyen katılımcının veya sponsor kuruluşun hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcı veya sponsor kuruluş imzaladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapacak şirkete gönderir. Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde birikim, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Emekliliğe Hak Kazanma Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak isteyen katılımcı, toplu para, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabındaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir. Şirket, katılımcının faks veya posta aracılığıyla şirkete ilettiği yazılı tercihi doğrultusunda işlem yapar. Şirket, emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde gönderir. Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının kendisine ödenmesini talep etmesi halinde, bu talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren 10 iş günü içinde yerine getirir. Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve diğer emeklilik hesaplarını bu hesap ile birleştirmesi gerekmektedir. 8

19 EMEKLİLİK FONLARI FONLARIN TANITIM FORMLARI - ÖNEMLİ BİLGİ Bu tanıtım formunda yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, TTSG nde yayımlanan izahnameleri yer alan bilgilerin özetidir. Bu belgede izahnamelere aykırı nitelikte bilgilere yer verilemez. İzahnameler AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Genel Müdürlüğü nden, bölge müdürlükleri, acentelerin ve adresli internet sitesinden temin edilebilir. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ FONU (AXA Hisse Senedi Fonu) Fon Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az 80 i İMKB de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşturulmuştur. Fon, ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamakta olup portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fonun Hangi Katılımcılar İçin Uygun Olduğu Fon ağırlıklı olarak İMKB de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Hisse senedi riski almak isteyen ve yüksek getiri hedefleyen, yüksek risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan fonumuzdur. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK FON (AXA Esnek Fon) Fon Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel borçlanma senetleri, Türk hisse senetleri, ters repo ile mevduat ve/veya katılma hesaplarından oluşturulmaktadır. Fon, sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fonun Hangi Katılımcılar İçin Uygun Olduğu Fon değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak ters repo, devlet iç ve dış borçlanma senetleri, özel sektör borçlanma senetleri ve hisse senetlerine yatırım yapabilmektedir. Fon çok geniş yatırım alternatifine bağlı olarak orta düzeyin üzerinde risk taşıyabilmektedir. Portföy yöneticisinin uzmanlığından yararlanarak farklı piyasalardaki getirilerden faydalanmak isteyen, orta/yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (AXA Kamu Dış Borçlanma Fonu) Fon Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az 80 i kamu ve/veya Türk özel sektörün ihraç ettiği Dolar ve/veya Euro cinsinden borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fonun Hangi Katılımcılar İçin Uygun Olduğu Fon, Dolar ve Euro bazında faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon, piyasalardaki dalgalanmalardan dolayı faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar/Euro cinsinden faiz getirisi elde etmek isteyen, orta veya yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur. 9

20 GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA STANDART FONU (AXA Kamu Borçlanma Standart Fonu) Fon Yatırım Stratejisi Fon, orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi değişen piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır. Fon portföyünün en az 80 i ters repo dahil Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla 20 si Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinde değerlendirilecektir. Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinde değerlendirilecek toplam tutar fon portföyünün yüzde ikisini aşamaz. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu Fon devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmak isteyen katılımcılar için uygundur. Fon portföyünde ters repo dahil Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları toplamı asgari 80 olacaktır. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK FONU (AXA Likit Fonu) Fon Yatırım StrateJisi Fon varlıkları kısa vadeli para piyasası enstrümanlarında değerlendirilmektedir. Fon portföyünün tamamı ters repo dahil kısa vadeli ve likiditesi yüksek devlet iç borçlanma senetleri ve/veya Türk özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Vadeli ters repo ve kısa vadeli hazine bonolarının getirilerinden faydalanılmaktadır. Fonun Hangi Katılımcılar İçin Uygun Olduğu Fon portföyünün tamamı ters repo dahil kısa vadeli devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Risk almadan kısa vadeli faiz oranlarının getirilerinden yararlanmak isteyen, düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AXA Altın Fonu) Fon Yatırım Stratejisi Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı sağlamayı hedeflemektedir. Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu Fon portföyü ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla bu tip araçların getirilerinden faydalanılmaktadır. Fon, altın fiyatı ve döviz riski taşımaktadır. Altın getirisi elde etmek isteyen, orta risk profiline sahip yatırımcılar için uygun olan fonumuzdur. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AXA Alternatif Esnek Fon) Fon Yatırım Stratejisi Fon, hiçbir şeklide faiz geliri elde etmeyi amaçlamamakta olup, bu kapsamda portföyün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve BIST katılım endeksindeki pay senetlerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca TL ve Döviz cinsi katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir. Fon yönetiminde enflasyon, piyasa ve döviz kur riski taşınmaktadır. Farklı piyasalardaki getirilerden faydalanmak isteyen, orta/yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygun olan fonumuzdur. İLETİŞİM BİLGİLERİ Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: Salıpazarı - İstanbul - Türkiye Ticaret Sicil No.: Büyük Mükellefler V.D.: Tel: (0212) pbx Faks: (0212) E-Posta: 10

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş)

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) MÜŞTERİ NÜSHASI AVANTAJLARIM KES NT LER VERGİSEL TEŞVİKLER Çalışanlar için ödenen katkı payları kanunen kabul edilen giderler arasında sayılmaktadır. Her bir çalışan

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40%

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40% Katılımcı Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik No* : TERCİH EDİLEN FON DAĞILIMI EMEKLİLİK GELİR PLANINA GEÇİŞ VE PROGRAMLI GERİ ÖDEME BİLGİ FORMU Teklif No:... Bireysel Emeklilik Sözleşme No :

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Bilindiği üzere, 6327 sayılı kanun ile 4632 sayılı kanuna eklenen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

YÖNETMELİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı