TURİST DESTİNASYONLARINA DÖNÜK SOSYAL MEDYA SÖYLENTİLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİST DESTİNASYONLARINA DÖNÜK SOSYAL MEDYA SÖYLENTİLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s TURİST DESTİNASYONLARINA DÖNÜK SOSYAL MEDYA SÖYLENTİLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI Gökçe ÖZDEMİR1, Ferika Özer SARI2 ÖZET Sosyal medya ve turizme dair akademik çalışmalar, sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte artış göstermiştir. Sosyal medya araçlarının farklı kullanım amaçları ve farklı pazarlara ulaşımı mümkün olmakla birlikte; metin, fotoğraf veya video aracılığıyla bir destinasyon hakkında söylenti yaratabilmek mümkündür. Destinasyonla ilgili bir söylenti, bilinçli veya bilinçsiz, olumlu veya olumsuz olmak üzere turistler tarafından üretilebilmekte ve seyahate ilgi duyan milyonlarca insana ulaşabilmektedir. Bu çalışma, sosyal medya araçlarından söylenti yaratmaya yönelik elektronik ağıdan ağıza reklamın en iyi örneklerinden biri olan Virtualtourist.com u içerik analizi kapsamında incelemektedir. İnceleme sonucunda bu sitenin tüyolar ve değerlendirmeler, oteller, yapılacaklar, yerel gelenekler, alışveriş olanakları, turist tuzakları, vd... gibi 13 ayrı kategoride sınıflandırdığı bilgiler yardımıyla kullanıcılar açısından hızla erişilen zengin içerikli bir seyahat paylaşım ortamı sunduğu ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Destinasyon, Ağızdan Ağıza Pazarlama A CASE ANALYSIS OF THE INTERNET BUZZ ABOUT TOURISM DESTINATIONS ABSTRACT The spread of social media usage globally has given rise to the studies related to social media and tourism together. Social media platforms used for different purposes aiming ro reach various segments can easily spread buzz about a destination supported by texts, photographs and videos. Either positive or negative buzz about a destination whether consciously or unconsciously can be generated by users and can reach to millions of potential tourists all around the world. In this regard, this study aims to highlight the functionality of Virtualtourist.com as a best example in ewom. Study results revealed that aforementioned site provides a contentful and easy accessed social media platform. Keywords: Social Media, Destination, ewom 1 2 Doç. Dr. Gökçe Özdemir, Yaşar Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Yard. Doç. Dr. Ferika Özer Sarı, Yaşar Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü

2 Gökçe ÖZDEMİR, Ferika Özer SARI 1. GİRİŞ Çağımızın getirdiği iletişim olanakları sayesinde markalar, dikkat çekmek ve rakiplerinin önüne geçebilmek amacıyla tüketicilere çeşitli mesajlar iletmektedirler. Turizm destinasyonları da tıpkı markalar gibi mesajlarını hem bireylere hem gruplara ve hem de aracı kuruluşlara iletmek için pazarlama iletişimi araçlarından yararlanmaktadır. Bazı araştırmacılar tüketicilere iletilecek mesajların fiziksel, sözel ve sanal (viral) ya da bunların bir karışımı şeklinde gönderilebileceğini ifade etmektedir (Jurvetson, 2000; Kaikati ve Kaikati, 2004). Herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alan kişi bu ürün/hizmet ile ilgili mesajları başka insanlara aktardıkça, söylenti yoluyla o ürün veya hizmetin tanıtımı da gerçekleşmiş sayılmaktadır. Ağızdan ağıza iletilen bu mesajlar, özellikle elektronik ortamda kişiden kişiye aktarıldıkça ulaşılan tüketici sayısı bir çığ gibi büyümektedir. Diğer yandan, sosyal medya platformları söz konusu söylentilerin daha hızlı yayılmasını sağlamakta ve dolayısıyla söylentilerin etkileri daha büyük olmaktadır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, söylenti pazarlamasının tanımlanması konusunda çeşitli yaklaşımlar ve ifade şekilleriyle karşılaşılmaktadır. Söylenti pazarlaması kavramı bazı akademik çalışmalarda gizli pazarlama, viral pazarlama, virütik pazarlama, fısıltı pazarlaması, vızıltı pazarlaması, ağızdan ağıza pazarlama, örtülü pazarlama ya da maskeli pazarlama olarak adlandırılmaktadır. Söylenti pazarlamasının bu kavramlar ile ortak yönleri ve farklılaştığı konular söylenti pazarlaması kavramı başlığı altında ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, konuyla ilgili gerçekleştirilen araştırmalar özetlendikten sonra Virtualtourist.com sosyal medya platformu incelemeye tabii tutulmuştur. 2. SÖYLENTİ PAZARLAMASI KAVRAMI Bir kişinin belli bir hizmet ya da ürün hakkındaki bilgi ve deneyimlerini sözlü olarak aktarması ve paylaşması olarak tanımlanabilecek olan ağızdan ağıza pazarlama (WOM), hizmet pazarlaması yazınında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmacılar WOM un tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediğini (Day, 1971; Litvin vd., 2008) ve ağızdan ağıza iletişimin tüketicilerin duygusal katılımı ile birebir ilişkili olduğunu (Harrison-Walker, 2001) savunmaktadır. WOM, yeni piyasaya sürülen bir ürüne dair tüketici farkındalığını artırmak konusunda reklamlardan daha etkili ve güvenilir iken (J.N. Sheth, 1971) aynı zamanda bir pazarlama aracı olarak bir arkadaş veya tanıdığın onayını doğrudan aktarması sebebiyle reklamdan çok daha güçlüdür (Jurvetson, 2000). Söylenti pazarlamasının çeşitli şekillerde ifade edildiğinden önceki bölümde bahsedilmişti. Söylenti pazarlamasının gizli pazarlama olarak bilinen türünde, pazarlama mesajını gönderen firma hakkındaki bilgileri saklı tutan teknikler kullanılmakta ve mesajın etkinliğini artırmak amacıyla sosyal ilişkilerden de faydalanılmaktadır (Martin ve Smith, 2008:2). Dolayısıyla gizli pazarlama tüketicilere belli etmeden, hedefine dönük iletişim yöntemlerine başvuran bir anlayışı içermektedir (Dahlen, Lange ve Smith, 2010). Bu bakış açısıyla, bir tür 290

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 aldatmaya dayanan gizli pazarlama stratejilerinin ne kadar etik olduğu halihazırda araştırmacılar tarafından sorgulanmaktadır. Örtülü pazarlamanın, daha çok mesajı herkese açıkça ilan etmek yerine ürün/hizmet hakkında bir söylenti yaratarak bunu doğru seçilmiş birkaç insana aktarma taktiği olduğunu savunulmaktadır (Kaikati ve Kaikati, 2004). Viral pazarlama ise, tüketicileri pazarlamacının mesajını, hemen ve çarpıcı biçimde yayabilecek elektronik posta ya da çevirimiçi video yoluyla paylaşmaya ikna edecek bir stratejidir (Pride ve Ferrell, 2011:386). Bu bakımdan, viral pazarlama örtülü pazarlamayı da kapsayan bir pazarlama çeşidi olarak açıklanabilmektedir. Genel anlamda, ağızdan ağıza pazarlamanın bir alt türü olarak kabul edilen söylenti pazarlamasında, insanların bir marka, ürün veya hizmet hakkında konuşmalarını sağlamak için sansasyonel, ilgi çekici unsurlar ya da haberler kullanılmaktadır (Kotler, Shalowitz ve Stevens, 2008 : 491). Firmanın görüşlerini tüketicilere iletmek için, yayılan bilginin yalnızca bir söylenti olmadığı ve bir anlam taşıdığını göstermesi, bunun yanısıra müşterilerin ilgisini uyandıracak ve firmayı daha yakından tanıyıp anlamalarına yardımcı olacak ilginç bir konu ortaya koyması gerekmektedir (Kelly, 2007:21). Firmalar tarafından üstü kapalı şekilde yürütülen bu tip tutundurma çalışmaları ya da söylenti pazarlaması, firmaların ürünlerine dikkat çekebilmek amacıyla başvurdukları yeni yöntemler arasındadır (Lamb, Hair ve Carl, 2009:46). Söylenti pazarlamasının tekniği özellikle, ergenlik çağındaki gençlerin günlük olağan konuşmaları esnasında firmanın ürün veya hizmetleri hakkında konuşmalarını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır (Lamb, Hair ve Carl, 2009:46). Söylenti pazarlaması öncelikle insanların bir ürün ya da hizmet hakkındaki etkileşimleri yoluyla veri akışına bağlıdır. Müşterileri çeken ve heyecanlandıran bir unsur mevcut olduğunda, söylenti çeşitli iletişim kanalları üzerinden hızla yayılmaktadır. Söylenti pazarlaması riskli bir strateji olarak kabul edilmekte ama aynı zamanda marka mesajının iletilmesi için uygun maliyetli ve etkili bir pazarlama aracı olarak görülmektedir. Aslında marka mesajının söylenti yoluyla yayılması diğer iletişim şekillerinden daha hızlı olmaktadır. Nitekim, söylenti pazarlaması bireysel satış, satış promosyonu ve tanıtıcı araçları da kullanan bileşik bir iletişim programının parçası olduğunda en iyi şekilde çalışmaktadır (Pride ve Ferrell, 2011:386). 3. LİTERATÜRDE SÖYLENTİ PAZARLAMASI Kişilerarası iletişim tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkilemede çok etkin bir rol oynadığından, pazarlama yöneticileri markaları hakkında pozitif söylenti oluşmasını pasif bir şekilde beklemek ve umut etmek yerine, markaları için konuşulanları proaktif olarak etkilemenin çok daha yararlı olacağını farketmişlerdir ve pazarlama profesyonelleri söylenti yaratmaya çalışmaktadırlar (Shimp, 2010:549). Diğer bir deyişle, pazarlamacılar söylenti pazarlaması yaklaşımıyla bir ürün/hizmetin tanınırlığını, yaratıcı etkinlikler aracılığıyla yükseltmeye çalışmaktadır (Pride ve Ferrell, 2011:386). Sürecin başında mesajı yaratan ve gönderilmesini sağlayan 291

4 Gökçe ÖZDEMİR, Ferika Özer SARI firmanın kendisi olduğu halde amaç; mesajın kaynağını tüketicilerden gizlemektir (Dahlen, Lange ve Smith, 2010). Kotler ve Armstrong (2008:135) a göre pazarlamacılar genellikle ürünleri için kanaat liderleri tespit etmeye ve pazarlama çabalarını onlara doğru yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu söylenti yaratma ve yayma sürecinde Boone ve Kurtz (2010:321) söylenti mesajlarının ideal taşıyıcılarının etkileyiciler ya da öncüler olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü diğer insanların gözünde, markayı deneyimlemiş olan öncülerin sözleri daha güvenilir olup, tercihleri değer taşımaktadır. Söylenti pazarlaması hakkında yapılmış araştırmalar içinde, Thomas Jr (2004) kodlanmamış söylentiyi kodlanmış söylentiye dönüştürme konusunda pratik bilgi içeren bir kavramsal model öne sürmektedir. Argan ve Argan 2006 yılındaki çalışmalarında viral pazarlama ve internet üzerinde ağızdan ağıza pazarlama konularına dair kuramsal bir çerçeve çizmektedirler. Yazarlar, firmaların ürün ve hizmetleri hakkında söylenti yaratmasının etkili ve maliyet etkin yöntemlerden olduğunu, virüslere benzer şekilde iletilen mesajın binlerce kişiden milyonlarca kişiye yayılarak avantaj kazandırdığını vurgulamaktadır. Ashley ve Leonard (2009) ise tüketicilerin örtülü pazarlama çalışmalarına nasıl karşılık verdiğini, ayrıca duygusal bağlılık ile güven ve sadakat kaybı arasındaki ilişkiyi ampirik olarak incelemiştir. Mohr (2007) tarafından yapılan bir başka araştırma, söylenti pazarlamasını sinema endüstrisi bakımından incelemekte ve başarılı olarak uygulanması için önerilerde bulunmaktadır. Özdipçiner (2010) internet in pazarlama aracı olarak turizm sektöründeki kullanımı ve yarattığı değişim üzerine kuramsal bir çalışma yapmıştır. Benzer biçimde kuramsal bir başka çalışma da Barutçu (2011) tarafından, mobil iletişim teknolojilerinin pazarlama faaliyetlerine etkileri, viral pazarlama ve mobil viral pazarlama kavramları üzerine gerçekleştirilmiştir. Karniouchina nın (2011) çalışması, bireysel olarak film yıldızları ve filmin kendisi etrafında yaratılan söylentinin etkilerini inceleyerek tüketici söylentisinin filmin dağıtımı ve gişesi üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Ünal 2011 de yaptığı araştırmada viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini incelemekte ve sonuç olarak belirli gruplar için viral pazarlama uygulamalarının oldukça uygun olabileceğini, bunun yanısıra sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye de kullanımının giderek yaygınlaşmasından ötürü viral pazarlamanın daha etkili bir pazarlama çeşidi olarak göründüğünü öne sürmektedir. A. Holdford (2004) eczacıların ilaç tedavilerine yönelik yeni hizmetlerin tanıtılması için söylenti pazarlamasını kullanabileceğini öne sürmekte, ve bunun en fazla, hastaların sözkonusu yeniliklerin faydalarını algıladıklarında işe yarayacağını belirtmektedir. Ahuja ve arkadaşları (2007) söylenti pazarlamasında ergenlik çağındaki gençlerin kendini açığa vurma konusundaki algısını incelemişlerdir. Yazarlar, ergenlerin söylenti yayan etken olmaktan hoşlandığını, bunu bir iş olarak algıladığını, genellikle söylentiyi yayan kişi olduklarını sakladıklarını ve kendini açığa vurmamayı etik bir sorun veya çelişki şeklinde görmediklerini belirtmektedir. 292

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 J. Kennet ve S. Matthews (2008) in çalışmasında ise söylenti pazarlamasının, insanların yakın arkadaşların ilişkilerinde nasıl bir rol oynadığı hakkında detaylı bir analiz yapılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin geleneksel reklam ile söylenti pazarlaması yaklaşımına verdiği tepkileri karşılaştıran bir başka çalışma da Notarantonio ve Quigley Jr (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. 4. ÇALIŞMANIN AMACI Söylenti pazarlamasının farklı alanlardaki etkileri pek çok araştırmacı tarafından araştırılmış ve turizm ürünleri açısından sosyal medya dahilinde araştırmaların azlığı böyle bir çalışma için itici güç olmuştur. Dünya üzerinde pek çok insan günlük yaşamlarının bazı kesitlerini ve deneyimlerini internet aracılığı ile tanıdığı ve/veya tanımadığı insanlarla paylaşabilmekte ve bir söylentinin yaratılmasına aracılık etmektedir. Birçok akademik araştırmada iyi söylenti pazarlaması örneklerinden olarak gösterilen ve Trip Advisor medya grubu tarafından 2008 de satın alınan Virtualtourist.com un başarısı, inceleme alanı olarak seçilmesinde önemli bir etken teşkil etmektedir. Bu anlamda, Virtualtourist.com gibi sanal seyahat toplulukları, dünyanın farklı yerlerinden bireylere tanışma ve arkadaş edinme fırsatı veren (Chung ve Buhalis, 2009) önemli sosyal medya araçlarıdır. Böylece, paylaşılan metinler ve fotoğraflar ile dolaylı bir söylenti yaratılmış olmakta ve bu platform aracılığıyla söylentiler beslenmektedir.bu çalışmada, turizm ve destinasyon odaklı paylaşımları içeren bir sosyal medya platformu olan Virtualtourist.com un söylenti pazarlaması açısından incelenerek değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 5. METODOLOJİ Nitel analiz çeşitlerinden içerik analizine tabi tutulan Virtualtourist.com incelenerek turistlerin bilgi almak ve bilgi vermek için gün geçtikçe daha çok kullandığı bu tarz sanal seyahat topluluklarının nasıl bir sistem içinde yürütüldiğü ve sahip olduğu özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, çalışmayı gerçekleştiren iki araştırmacı Virtualtourist.com u farklı zamanlarda ayrı ayrı inceleyerek saptamalarda bulunmuş ve söz konusu saptamalar karşılıklı olarak paylaşılarak yorumlanmıştır. Gözlem sırasında araştırmacıların dikkatinden kaçan bir unsurun söz konusu olmaması için söz konusu platformla ilgili bilgiler birbirini teyit edecek şekilde değerlendirmeye alınmış, ikileme düşüldüğü durumlarda platformun ilgili unsurları iki araştırmacı tarafından tekrar incelemeye alınmıştır. Virtualtourist.com la ilgili değerlendirmeler çalışmanın bulgular bölümünde özetlenmiştir. 6. BULGULAR Gerçek tecrübelerin en çok itibar gördüğü sektörlerden birinin de turizm sektörü olmasından ötürü, potansiyel turistler psikolojik, finansal ve fiziksel risk içeren seyahat kararlarını vermeden önce internette araştırma yapmaktadırlar. İnternette bilgiler dağınık olduğu için aranan bilgiye kompakt şekilde ulaşılabilmeye imkan 293

6 Gökçe ÖZDEMİR, Ferika Özer SARI veren Virtualtourist.com turistler için önemli ve zengin bir veri kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Üyelerin web sitesi içeriğine kullanıcıların ulaşımını kolaylaştırmak için VirtualTourist teki tüyolar ve değerlendirmeler; oteller, yapılacaklar, yerel gelenekler, alışveriş olanakları, turist tuzakları gibi 13 ayrı kategoriye ayrılmıştır ve bilgilerin sınıflandırılması dolayısıyla kullanıcılar açısından erişim daha rahat ve hızlı gerçekleşmektedir verilerine göre Virtual Tourist in 220 den fazla ülke ve bölgeden 1.3 milyon kayıtlı üyesi, her ay 9 milyon özgün kullanıcısı, dünya çapında 63,000 den fazla destinasyon hakkında 1,8 milyon seyahat tüyosu sunmakta, 3,7 milyon fotoğrafa erişim sağlamakta ve %90 ından fazlası cevaplanmış forum soruları içeren zengin bir içeriğe sahip seyahat paylaşım ortamıdır. VirtualTourist sanal turist anlamına gelen İngilizce kelimelerden oluşan bir seyahat web sitesidir. Nitekim bu ücretsiz platform, turistlerin sanal ortamda buluşarak, seyahat tecrübelerinden kaynaklanan bilgi, birikim, tecrübe ve veri paylaşımına imkan veren interaktif bir sosyal medya platformudur. Bu anlamda, turistlere seyahat öncesi destinasyonlar ve oteller hakkında bilgi kaynağı oluşturacak bir donanıma sahiptir ve söz konusu metin ve görsel içerik bizzat kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Kullanıcıların birbiri ile iletişimine imkan sağlayan ve interaktif bir iletişim ortamı yaratan Virtualtourist.com, forumları aracılığıyla soruları ve endişeleri olan turistlerin aydınlatılmasına aracı olmaktadır. Aynı zamanda başka sitelere bağlanarak otellere rezervasyon yapma imkanı da veren web sitesinin karşılıklı kullanıcı etkileşimine izin veren forumları da mevcuttur. Forumlarında ise seyahatle ilgili konuların karşılıklı tartışılması bu platformu kullanıcılar için kullanışlı ve faydalı hale getirmektedir. Söylentinin yayılması sürecini kolaylaştıran, yaygınlaştıran ve hızlandıran Virtual Tourist in, Yahoo!, AOL, Newsweek, Travel Weekly gibi prestijli kurumlardan en iyi destinasyon rehberi gibi kategorilerde aldığı ödüller bulunmaktadır. Söz konusu platform, kullanıcıların övgü veya yergi niteliğindeki eleştirilerini içeren metinler, fotoğraflar ve videolar ile desteklenmektedir. Uluslararası anlamda içerik paylaşımına izin veren bir sosyal medya aracı olarak üyeler dahil olmak üzere milyonlarca insana güncel ve erişilebilir bilgi sunmaktadır. Turistler tarafından paylaşılan içeriğin sağladığı fayda ve içeriğe göre yine kullanıcılar tarafından derecelendirilebilmesi bu platformu interaktif ve gerçek yapan özelliklerdendir. Aynı zamanda bir tür veritabanı olarak üyelerin demografik özelliklerinin yanı sıra seyahat tercihleri ve ilgi alanları doğrultusunda kullanıcıları takip etmeye izin veren bir yapılanmaya sahiptir. Site içinde üyelerin profillerinin yanı sıra seyahatle ilgili tüm paylaşımlarının yer aldığı kişisel seyahat sayfaları da bulunmaktadır. Virtual Tourist in dili İngilizce olmakla birlikte paylaşımların İngilizce olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Latin alfabesini kullanmayan dillerin yazımını destekleyecek fonksiyonlara da sahip değildir. İnsanları seyahat deneyimlerini paylaşmak için bir araya getiren bu platform yer ve zaman sınırı olmadan turizm ve seyahat tecrübelerine ulaşım imkanı vermektedir. Söz konusu deneyimlerden faydalanan kullanıcılar, kendi deneyimlerini paylaşmak 294

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 için heves duymaktadırlar. Böylece sadece seyahat edilen yerler değil insanların yaşadıkları yerlerle ilgili bilgilerin de eklenmesi ile platformun içeriği daha da zenginleştirilmiştir. Platformu ziyaret edenler arasında kurulan interaktif iletişim, arkadaşlıkların, birlikteliklerin hatta evliliklerin doğmasına neden olmuştur. Nitekim bu ortam üzerinden tanışıp evlenen 25 çift olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, Virtual Tourist daha çok kullanıcıya ulaşmak ve mevcut deneyimlerden daha çok insanın paylaşmasını sağlamak için Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi diğer sosyal medya ortamlarında da yer almaktadır. Diğer sosyal medya mecralarında paylaşılan bilgilerin Virtual Tourist in web sitesinde yer alan bilgilerle birebir aynı şekilde paylaşıldığı saptanmıştır. 7. SONUÇ İnternet ve iletişim teknolojileri, turizm işletmelerinin veya destinasyonların veya gibi gelişen dijital araç ve mekanizmalardan sanal söylenti yayma bazında faydalanmalarını sağlamaktadır (Jun ve Buhalis, 2011). Böylece, elektronik ağızdan ağıza pazarlamada en etkin bilgi kaynaklarından biri olarak tüketicilerin diğer tüketiciler ile iletişime geçerek gerçek tecrübelerini paylaşabilmeleri ve sanal ortamda oluşan ağızdan ağıza pazarlamanın avantajlarını yaşayabilmeleri mümkün olmaktadır. Olumlu paylaşımlar potansiyel bir turistin turizm işletmesine veya destinasyona yönelik tutumu yine olumlu etkilenirken, olumsuz yöndeki paylaşımların da mümkün olması turizm yöneticilerini kaliteli hizmet performansı konusunda daha dikkatli ve özenli olmaya sevk etmektedir. Ayrıca, Chung ve Buhalis e göre (2009) Virtual Tourist gibi sanal seyahat topluluklarının, seyahat eden turistler ve yerel halk arasında iletişimin kurulmasına aracılık etmesi onların en eşsiz rollerinden birini ifade etmektedir Turizm pazarlamacıları, internet forumları ve blogları yoluyla yayılan söylentileri önemli geri bildirim mekanizmaları olarak görmektedir. Turistlerin algılarının ve düşüncelerinin gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesine yarayan bu platformlar hem turizm pazarlamacıları hem de turistlere bilgiye ulaşmada kolaylık sağlamaktadır. Virtual Tourist in tüm içeriğinin kullanıcılar tarafından oluşturulması ve daha çok Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya çapındaki popülerliği aylık yaklaşık 9 milyon kullanıcısıyla kanıtlanmaktadır. Turistlerin diğer turistlerce üretilen söylentilere verdiği önem bu tarz sosyal medya oluşumlarını gün geçtikçe daha önemli kılmaktadır. Diğer yandan, yerel halkın yaşadığı destinasyonu tanıtması için de fırsat tanıyan bu web sitesi, söylentinin bizzat destinasyon tarafından tutundurma amaçlı olarak üretilmesini de desteklemektedir. Forumlar aracılığı ile yerel halktan kişilerle iletişim içine girerek, gezilmesi görülmesi gereken yerleri bizzat yerlisinden öğrenme ayrıcalığı da Virtual Tourist i popüler kılmaktadır. Son derece zengin içeriği ve birincil tecrübelerin yer aldığı bu platform turizm ürünleri ile ilgili bilgi sağlayan seyahat acentalarından, tur operatörlerinden, tutundurma materyallerinden, turizm işletme ve destinasyonlarının web sitelerinden daha çok ilgi görmekte ve daha doğru bilgi sunduğu düşünülmektedir. İnternette turistleri etkileşim içine sokan 295

8 Gökçe ÖZDEMİR, Ferika Özer SARI ve turistlerin ürettiği diğer turistlere yönelik tavsiyeler içeren Virtual Tourist söylentinin yayılması için uygun bir sanal ortam sunmaktadır. Seyahate ilgi duyan ve birincil tecrübeye sahip olmayan kişilerin, seyahat eden kişilerce yapılan değerlendirmelerine site üzerinden yorum yapmak ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak gibi imkanlar bu siteyi söylenti pazarlaması açısından özel kılmaktadır. Tecrübelerini bizzat paylaşmak isteyen turistler ve seyahate çıkmadan önce görüş almak isteyen potansiyel turistlerin; ek olarak destinasyon hakkındaki kullanışlı ve güncel bilgi paylaşmak isteyen yerel halktan oluşan kullanıcı kitlesi virtualtourist.com u oluşturmaktadır. Kullanıcıların söylenti niteliğindeki paylaşımlarının göresel anlamda desteklenmesi de inandırıcılığını ve güvenirliliğini arttırmaktadır. İçeriğin sadece kullanıcılara ait olması, kullanıcılar tarafından yaratılan söylentinin ne kadar hızlı yayıldığı ve diğer kullanıcılar tarafından ne kadar değer atfedildiği böyle bir sosyal platformun varlığı ile kanıtlanmaktadır. Nitekim, Govers ve Go (2009:242) bütün deneyim temelli hizmetlerde olduğu gibi, potansiyel müşterilerin zihnindeki imajı değiştirebilmenin en etkili yolunun insanların diğer insanlara söylenti, sanal toplulukların internet üzerinden yürüttüğü tartışmalar, çevirimiçi değerlendirmeler, çevirimiçi videolar ve bloglar aracılığla aktardıkları deneyimler olduğuna işaret etmektedir. Bu anlamda, olumlu söylentinin oluşmasını sağlamak ancak ve ancak gerek turizm işletmeleri gerekse turism destinasyonları açısından yüksek hizmet kalitesinin sağlanması ile mümkündür. Aksi takdirde, söylenti pazarlamasını kontrol ederek yön vermek mümkün görünmemektedir. Diğer yandan, yerel halkın yaşadığı bölgeyi, kültürünü, tarihini ve geleneklerini iyi biliyor olması destinasyona sahip çıkarak, turizm faaliyetlerini destekleyerek ve sosyal medya platformlarında bilinçli bir şekilde olumlu dikkat çekici paylaşımlarda bulunarak söylenti pazarlaması kapsamında turizme katkıda bulunmaları mümkündür. Söylentilerin internet ortamında yaygınlaşması ve insanların internete ulaşımının ev, işyeri, hatta telefon ve tabletlerden mümkün olması sosyal medyayı çok önemli bir konuma getirmektedir. Bu doğrultuda, sosyal medya birçok tutundurma faaliyetinden daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Turizm sektöründeki yönetici ve pazarlamacıların internetin gücünü küçümsememesi ve gerekli yatırımları yaparak bir ekip kurması, sosyal medyadaki söylentileri takip etmesi ve işletmeye veya destinasyona bu anlamda yön vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda, işletmeyi veya destinasyonu temsilen forumlarda yer alan bilgilere müdahele edilmesi, gerektiği zaman düzeltmelerin yapılması, olumlu argümanların pekiştirilmesi ve olumsuzların önüne geçilmesi mümkündür. Eskiden otellerde yer alan Misafir Defteri nin en üst düzeyi olarak değerlendirebileceğimiz sosyal medyanın etkileri inanılmaz boyutlardadır. Sosyal medya aracılığıyla, turizmle ilgili söylentiler hızlı bir şekilde günün her saati insanlara ulaşabilmektedir. Seyahate çıkmadan önce turistlerin seyahat kararlarını etkileyebilecek bu platformlar turizm hareketlerine bir nevi yön vermektedir. İnsanlar, yoğun ve stresli şehir yaşamından uzaklaşmak için fırsat olarak gördükleri kısa veya uzun soluklu tatiller öncesinde en doğru kararı vermek için araştırma yoluna gitmektedirler. Sosyal medya platformları gelişmeden önce eşe dosta sorarak alınan bilgiler popülerliğini yitirmiş, internetten daha ayrıntılı ve 296

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 çeşitli bilgiler edinerek seyahat kararını vermek daha yaygın hale gelmiştir. Virtual Tourist gibi sanal turizm topluluklarının büyüklüğü, kapsamı ve içeriği hem akademisyenler hem de uygulamacılar için sosyal medyayı çok daha dikkatle izlenmesi gereken bir konuma getirmektedir. KAYNAKÇA Ahuja, R. D., T. A. Michels, M.M. Walker ve M. Weissbuch (2007), Teen Perceptions of Disclosure in Buzz Marketing. Journal of Consumer Marketing, 24 (3) pp Argan, M. ve Argan, M. T. (2006), Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve, Sosyal Bilimler Dergisi, Anadolu Üniversitesi, pp Ashley,C. ve H. A. Leonard (2009), Betrayed by the Buzz? Covert Content and Consumer Brand Relationships, Journal of Public Policy & Marketing, 28 (2) Fall 2009, Barutçu, S. (2011), Mobil Viral Pazarlama, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi (İUYD), 2 (1), pp Boone, L.E. ve Kurtz, D.L. (2010), Contemporary Marketing South Western Cengage Learning, USA. Chung, J.Y. ve Buhalis, D., 2009, Virtual Travel Community: Bridging between travellers and locals, In, Sharda, N., Tourism Informatics: Visual Travel Recommender Systems, Social Communities and User Interface Design, IGI Global, pp Crockett, S.R. ve Wood, L.J. (2004), Western Australia: building a state brand, Morgan, N., Pritchard ve Pride, R. (edts.), Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford. Dahlen, M., Lange, F. ve Smith, T. (2010), Marketing communications: a brand narrative approach, John Wiley & Sons, UK. Day, G.S. (1971), Attitude change, media and word of mouth. Journal of Advertising Research 11(6), Ekaterina V. Karniouchina (2011), Impact of star and movie buzz on motion picture distribution and box office revenue. International Journal of Research in Marketing 28 (2011) Govers, R. ve Go, F. (2009), Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced, PALGRAVE MACMILLAN, Great Britain. 297

10 Gökçe ÖZDEMİR, Ferika Özer SARI Harrison-Walker, J.A. (2001), The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an Investigation of Service Quality and Customer Commitment As Potential Antecedents. Journal of Service Research 4: 60, DOI: / Holdford, D. A. (2004), Using Buzz Marketing to Promote Ideas, Services, and Products. Journal of the American Pharmacists Association Vol. 44, No. 3, Jun, S.H. ve Buhalis, D. (2011), E-Tourism, Goodfellow Publishers Ltd. Jurvetson, S. (2000), From the Ground Floor What Exactly is Viral Marketing?, Red Herring, Red Herring Communications, pp Kaikati, A.M. ve Kaikati J.G. (2004). Stealth Marketing: How to Reach Consumers Surreptitiously. California Management Review, Vol. 46, No. 4, pp Kelly, L. (2007). Beyond buzz: the next generation of word of mouth marketing, AMACOM, NY. Kennett, J. ve S. Matthews (2008). What s the Buzz? Undercover Marketing and the Corruption of Friendship. Journal of Applied Philosophy, Vol. 25, No. 1, pp Kotler, P. ve Armstrong, G. (2008). Principles of Marketing, Pearson Prentice Hall London. Kotler, P., Shalowitz, J. ve R.J. Stevens (2008). Strategic Marketing For Health Care Organizations: Building A Customer-Driven Health System, John Wiley & Sons, USA. Lamb, C.W., Hair, J.F. ve Carl, D.MD.(2009). Marketing South Western Cengage Learning, USA. Litvin, S. W., Goldsmith, R. E. ve Pan B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management 29 (2008) Martin, K. D. ve Smith, N. C. (2008). Commercializing Social Interaction: The Ethics of Stealth Marketing, Faculty & Research Working Paper, INSEAD, Fontainebleau, France. Mohr, I. (2007). Buzz marketing for movies. Business Horizons 50, , doi: /j.bushor Notarantonio, E. M. ve Charles J. Quigley Jr. (2009). The Effectiveness of a Buzz Marketing Approach Compared to Traditional Advertising: An Exploratio. Journal of Promotion Management, 15:4, , DOI: /

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Özdipçiner, N.S. (2010). Turizmde Elektronik Pazarlama, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi (İUYD), Vol. 1, pp Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach, Butterworth-Heinemann, UK. Pride, W.M. ve Ferrell, O.C. (2011). Foundations of Marketing South Western Cengage Learning, USA. Sheth J.N. (1971). Word of mouth in low risk innovations. Journal of Advertising Research 11, Shimp, T.A. (2010). Advertising, Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing Communications South Western Cengage Learning, USA. Thomas Jr, G. M. (2004). Building the buzz in the hive mind. Journal of Consumer Behaviour Vol. 4, 1, Henry Stewart Publications , doi: /cb.158. Ünal, S. (2011). Viral Pazarlamanın Sosyal Paylaşım Sitelerine Üye Olan Kullanıcılar Üzerindeki Etkisini İnceleyen Pilot Bir Çalışma, Öneri Dergisi, Cilt 9, Vol. 36 (18), pp

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 8 Aralık 2014-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 1 Aralık 2015-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015 SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET Ekim, 2015 SOSYAL DÜNYAYA GENEL BAKIŞ Günden güne sosyal medya, bireylerin günlük rutininin bir parçası haline gelmekte ve bu bütünleşme yalnızca boş vakitleri değerlendirmek

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES 1 DOĞRUDAN SATIŞ; ORJİNAL SOSYAL AĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR İş modelimiz yüz yüze satış temeline dayanmaktadır sözlü olarak, ağızdan ağıza

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 32260 Çünür/ISPARTA

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 32260 Çünür/ISPARTA BURDUR İLİ TURİZM DEĞERLERİNİ TANITMADA BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ IMPORTANCE OF INFORMATION SYSTEMS IN PROMOTING BURDUR TOURISM POTENTIAL AND A MODEL PROPOSAL Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Keyifli ve Verimli Bir Gün Olması Dileğiyle

Keyifli ve Verimli Bir Gün Olması Dileğiyle Keyifli ve Verimli Bir Gün Olması Dileğiyle TANIŞALIM ve BEKLENTİLER 1973, İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 91 İstanbul Üniversitesi / İngilizce İktisat 95 Oklahoma State University / MBA 97 Pazarlama

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BIG CONTENT > BIG DATA

BIG CONTENT > BIG DATA BIG CONTENT > BIG DATA Pazarlama Zirvesi 2013 Paralel Oturumlar KREA Digital 5 Aralık 2013 AKIŞ Terminoloji Bugün, Yarın ve Sonrası İçerik Doğru Soru : Nasıl? Uygulama Örnekler 1 Big Content > Big Data

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

sosyal & dijital pazarlama

sosyal & dijital pazarlama sosyal & dijital pazarlama en sağlıklı iletişim dijital dünya üzerinde gerçekleşir. gerçek kişilere eriştiğinizi görmek harika bir deneyim. bir müşterimiz diyor ki; İnternet ve Sosyal Medya benim için oldukça

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme seçenekleri. Hedefleme seçeneğiniz. Google Görüntülü Reklam Ağı Nedir? (GDN), reklamlarınızı yerleştirebileceğiniz reklam alanlarına sahip web sitesi ağıdır, ilgi

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları Online Kriz Yönetimi Sunum notları Samet Ensar SARI 03/03/12 Şirketler için en önemli değer KURUMSAL İTİBAR Gerçekler ve algılar var Sosyal paydaşlarla oluşturulan rasyonel ve duygusal bağlar bulunuyor

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

Sosyal Medya Kılavuzu

Sosyal Medya Kılavuzu Sosyal Medya Kılavuzu 1 DOĞRUDAN SATIŞ: ORİJİNAL SOSYAL AĞ Bizim iş modelimiz kişiden kişiye satış bazlıdır kullandığınız sözcüklerin önemi işimiz için büyüktür. Teknoloji sürekli olarak değişmeye devam

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN Social Ads Social ads mevcut müşterilerinizi facebook

Detaylı

PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR

PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR Pazarlama disiplininin dinamik bir yapısı vardır. Bu dinamizm içinde mevcut pazarlama anlayışının değişen şartlara ayak uydurmada yetersizliği birçok araştırmacı ve uygulamacıyı

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul Kutalmış Damar Emre Uzuncakara 07 Haziran 2012 - İstanbul Unica ve Netezza Hızlı analitik, etkili pazarlama Unica ve Netezza İşbirliği 2010 yılında Unica ve Netezza IBM e katıldı İlk Unica Netezza işbirliği

Detaylı

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları Barış Bozkurt Pazarlama Firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satış stratejileri belirlemeleri

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Klasik Tüketici Deneyimi Günümüzde Tüketici Deneyimi Gelecek programatikte.. Programatik nedir? Joe Zawadzki, CEO, MediaMath "The use of technology

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 21. PAZARLAMA KONGRESİ Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi Examining Social Media Studies in the Field of Marketing

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

L Oréal in Dijital Dönüşümü

L Oréal in Dijital Dönüşümü L Oréal in Dijital Dönüşümü Yazan: Marie Gulin-Merle Yayınlanma tarihi: Nisan 2017 Konular Reklamcılık, Perakende, Mobil, Önemli Anlar Dijital dünyada, özellikle de mobil platformda tüketicilere gitgide

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Sosyal Medya Ürün ve Mecraları. Emre Rüşvanlı

Sosyal Medya Ürün ve Mecraları. Emre Rüşvanlı Sosyal Medya Ürün ve Mecraları Emre Rüşvanlı Web 2.0 dan Sosyal Ağlara Geçiş Tüketici Marka Sosyal Ağlar Tüketici Sosyal Mecralar Markalara Nasıl Entegre Edilir? Sorulacak Sorular: Markanızın hedef kitlesi

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

İŞLETMELER İÇİN SOSYAL MEDYA NIN ÖNEMİ

İŞLETMELER İÇİN SOSYAL MEDYA NIN ÖNEMİ İŞLETMELER İÇİN SOSYAL MEDYA NIN ÖNEMİ Erkut Ergenç www.liderlikokulu.com.tr 2013 Sosyal Medyanın İşletmeler Açısından İki Yüzü Teknolojinin gelişimi ile iletişim kanallarında yaşanan değişiklikler insanlar

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir. GENEL BĐLGĐLERĐMĐZ 2008 den 2011 e kadar sosyal paylaşım siteleri üzerinden takipçilerine hizmet veren Etkin Ankara, 2011 Ekim ayında etkinankara.com sitesi üzerinden faaliyete geçmiş ve Ekim 2011 Ağustos

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

SEYAHAT VE TURİZM İLE İLGİLİ RUS LIFESTYLE PORTALI

SEYAHAT VE TURİZM İLE İLGİLİ RUS LIFESTYLE PORTALI SEYAHAT VE TURİZM İLE İLGİLİ RUS LIFESTYLE PORTALI COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Tüm hakları saklıdır. Russian Traveller tescilli markadır. RUSSIAN TRAVELLER NEDİR? RUSSİAN

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Biz Kimiz? Gerçek zamanlı hedefleme ve satın alma teknolojileriyle doğru yerde doğru zamanda doğru kullanıcıya ulaşmanızı sağlıyoruz Teknoloji

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş Rafine Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi Sektörel Reklam Ajansı Rafine; mobilya sektöründe uzmanlaşan kadrosuyla, sektörel hizmet veren bir reklam ajansıdır. 20 yıllık Mobilya Sektörü tecrübemize güveniriz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı