GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi"

Transkript

1 GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi Doç.Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO Aralık 2004, Batman 1

2 SUNUŞ PLANI Giriş GAP Bölgesindeki Endüstriyel Tesisler ve Olası Su Kirliliği Sorunları GAP Bölgesinde Gelişmesi Beklenen Endüstriler ve Olası Atıksu Yükleri Örnek Çalışma: Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Atık Sularının Ön Arıtım Gereksinimi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ne göre endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarj koşulları 2

3 Sunuşta Kullanılacak Bazı Tanımlar Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder. Evsel Atıksu : Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan ve insanların yaşam süreçlerindeki su kullanımları nedeni ile oluşan atıksulardır. Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan atıksulardır. 3

4 Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hâle getirilebilmeleri için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlem ve prosesleri ifade eder. Arıtma Tesisi: Atıksuların alıcı ortama boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce arıtılmaları amacıyla, ilgili belediyenin kuracağı veya atıksu kaynaklarından kurulmasını isteyeceği her türlü tesislerdir. Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya bir taşıma aracı ile herhangi bir atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce kirlilik yükü ve derişim için belirlenen sınır değerlere göre arıtılmaları amacı ile belediye tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir. 4

5 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye nin Doğu Anadolu Bölgesi nden kaynaklanan ve sularını Basra Körfezi ne boşaltan Fırat ve Dicle nehirleri havzalarındaki geniş ovalardan ve Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden oluşmaktadır. GAP dokuz ili kapsayan bir alanda 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile Türkiye toplam su potansiyelinin % 28 ini kontrol altına alırken, 1.7 milyon hektar arazinin sulaması ve 7476 megavatın üzerinde bir kurulu kapasite ile yılda 27 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretecektir. 5

6 Önce toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesini amaçlayan bir mühendislik projesi olarak başlayan, daha sonra çok sektörlü, entegre, bölgesel bir yatırım programı olarak ele alınan GAP günümüzde insan odaklı sürdürülebilir bir kalkınma projesi olarak yürütülmektedir. Proje Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin adil kalkınma özleminin bir yansıması olmakla kalmayıp aynı zamanda GAP Bölgesi nin kalkınma potansiyelini ortaya çıkarmak, ekonomik büyüme ve toplumsal istikrar gibi ulusal hedeflere de katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Bu hedeflerle yola çıkılmış olmasından dolayı GAP, sadece bir elektrik üretimi ve sulama projesi olarak değil; sosyal projeler, sağlık, altyapı, turizm, eğitim, çevre, kültür, sanayi, ulaşım ve tarımsal modernizasyonu da eşgüdümlü projelerle yürüten bir sosyo-ekonomik dönüşüm projesidir. Kaynak: Bölge ve ülke için hayati öneme sahip bu projenin gelişmesine paralel olarak, ekolojik dengenin bozulması; su, toprak ve hava ortamlarının kirlenmesi ve bu sorunların yaratacağı olası insan sağlığı sorunları, ekonomik kayıplar, vb. önlenmelidir. 6

7 GAP Bölgesindeki Endüstriyel Tesisler ve Olası Su Kirliliği Sorunları Ferrokrom Fabrikası: Fabrika Keban baraj gölüne 1 km mesafede 1977 yılında kurulmuş ve yüksek karbonlu ferrokrom üretmektedir. Göle yakın bir alanda yılda yaklaşık ton cüruf atmaktadır. Yapılan bir çalışmada cüruf içerisindeki ağır metal konsantrasyonları şöyle bulunmuştur: Krom: mg/kg curuf, Bakır: 1500 mg/kg curuf, Çinko: 625 mg/kg curuf. Bu cürufun içerdiği ağır metallerin yağmur suları ile toprağa sızması ve yer altı sularına karışması olasıdır. Keban Simli Kurşun İşletmesi: Bu tesis yörede çıkarılan simli kurşun cevherini zenginleştirmek amacıyla 1952 yılında kurulmuştur. Keban barajının 2-3 km aşağısında ve nehir kıyısında bulunmaktadır. Flotasyon atığı 1983 yılına kadar Fırat nehrinin hemen yanına yığılmıştır. Bu tarihten itibaren zenginleştirme işlemine son verilmiştir. Yapılan çalışmalarla nehrin kenarındaki atıktan örnekler alınarak, çevreye yayılabilecek metal miktarları belirlenmiştir. Bu atıkların su ile temasında önemli ölçüde çinko, bakır, mangan, kadmiyum, nikel ve kurşun kirliliğine neden olabileceği anlaşılmaktadır. 7

8 Ergani Bakır Fabrikası: Blister bakır üretimi için 1939da kurulan bu fabrikada işletim süresince yılda bin ton cüruf ve 6650 m3 flotasyon atığı (yaklaşık %10 katı faz) ortaya çıkmıştır. Bu atıklar maden çayının hemen yanına yığılmıştır. Bu çay Dicle nehrine karışmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda çay suyunun sulamada kullanılamayacak kadar kirli olduğu ortaya çıkmıştır. Cüruftaki ağır metal konsantrasyonları da oldukça yüksek değerlerde bulunmuştur. Kaynak: Tümen F., Boybay F., Solmaz B., Cici M., Bildik M., Elazığ Ferrokrom Fabrikası ve Keban Simli Kurşun İşletmesi Katı Atıklarının Kirlilik Potansiyeli, Doğa, T. Journal of Eng. And Env. Sciences, 15, 4, Diğerleri: Hazar gölünün hemen yanındaki gübre fabrikası Keban baraj gölü yakınındaki Ağın Deri Fabrikası Keban baraj gölü yakınındaki Elazığ Şeker Fabrikası Bakır, kurşun-çinko, krom fosfat yatakları ve ilgili madencilik faliyetleri Kaynak: Boybay M., Gerger R. ve Arslan M., GAP ve Endüstriyel Kirlenme, İTÜ 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu, İstanbul. Tüm bu kaynaklardan ortaya çıkan atıkların neden olacağı diğer olumsuzluklara ek olarak, yüzey sularına karışıp taşınarak, içme, kullanma suları, kanalizasyon şebekeleri, vb.de de önemli sorunlara yol açabileceği bir gerçektir. 8

9 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (O.S.B.) GAP Bölgesi nde, Gaziantep il inde 760 hektarlık (Gaziantep I 260 hektar ve Gaziantep II 500 hektar) 2 adet, Mardin de 300 hektarlık 1 adet, Şanlıurfa da 286 hektarlık 1 adet olmak üzere toplam 4 Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B.) tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur. O.S.B. Toplam Parsel Üretime Geçen Tesis Sayısı Gaziantep I Gaziantep II Mardin Şanlıurfa Yaratılan İş İmkanı Özetle, GAP Bölgesi nde tamamlanan O.S.B. lerin Türkiye toplamı içindeki payı büyüklük olarak % 13 tür. Eylül 1999 itibariyle biten O.S.B. lerde 398 fabrika üretime geçmiş ve kişiye iş imkanı sağlamıştır 9

10 KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ (K.S.S.) GAP Bölgesi nde 1965 yılından 1999 yılı sonuna kadar 5514 işyeri ihtiva eden 18 adet Küçük Sanayi Sitesi (K.S.S.) tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Tamamlanan K.S.S. den 6 sı Diyarbakır, 6 sı Gaziantep, 3 ü Şanlıurfa, 1 i Batman, 1 i Siirt ve 1 i Mardin illerinde yer almaktadır. GAP Bölgesi K.S.S. lerinin Türkiye toplamı içindeki payı % 8 dir. Halen bu işyerlerinde yaklaşık kişi çalışmaktadır. 10

11 DEVLET YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN O.S.B. VE K.S.S. PROJELERİ a. O.S.B. Projeleri 1999 yılı Yatırım Programı nda 11 Adet O.S.B. (Arıtma hariç) projesi yer almaktadır. Bunlar Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep III, Gaziantep IV, Nizip, Siirt, Şanlıurfa II, Batman, Şırnak, Cizre ve Kilis O.S.B. leridir. Gaziantep II, Mardin ve Şanlıurfa I O.S.B. leri arıtma işleri de Program da yer almıştır. Program da olan işler tamamlandığında fabrika sayısı 1658 e çıkacak ve kişiye iş imkanı sağlanacaktır. b. K.S.S. Projeleri 1999 yılı Yatırım Programında 19 adet (altyapılar hariç) proje yer almıştır. 19 adet projede 4537 işyeri bulunmaktadır. Bunlar Adıyaman Merkez, Besni, Gölbaşı, Diyarbakır Oto, Nurdağı, Nizip, Gaziantep Ayakkabıcılar, Gaziantep 25 Aralık, Kızıltepe, Nusaybin, Mardin Merkez II, Midyat, Siirt, Şanlıurfa Merkez II, Birecik, Şırnak Örnek, Silopi, Cizre, Kilis Merkez Yeni, Kilis Pekmez - Helva K.S.S. leridir. Programda olan işler tamamlandığında K.S.S. adedi 36 ya, işyeri sayısı e çıkacaktır. K.S.S. lerin Türkiye toplamı içindeki payı % 9 a yükselecek ve istihdam 60,000 e ulaşacaktır. 11

12 Bölgede ortaya çıkacak olan endüstriyel atıksulara ilişkin herhangi bir öngörü yapabilmek için bu endüstrilerinin tür, proses ve kapasitelerinin bilinmesi gereklidir. Bu sanayi bölgelerinde hangi endüstri kollarının bulunduğuna yönelik detaylı verilere ulaşılamamış olunmakla birlikte, gelişmesi beklenen endüstriler şöyle özetlenebilir: GAP BÖLGESİ VE İLLERİNDE GELİŞMESİ BEKLENEN SANAYİLER Buğdaya dayalı sanayi (un, makarna, irmik) Pamuğa dayalı sanayi (çırçır, pamuk ipliği, dokuma, konfeksiyon) Yemeklik yağ sanayi (Ham yemeklik ve rafine yağ, hayvan yemi) Hayvancılığa dayalı sanayi (kösele, deri, et ve süt işleme) İnşaat malzemesi sanayi (beton, tuğla, kiremit, boru, vb.) Turizm Diğerleri (Matbaa ve yayın, ambalaj malzemesi, paketleme, madencilik) Kaynak: Boybay M., Gerger R. ve Arslan M., GAP ve Endüstriyel Kirlenme, İTÜ 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu, İstanbul. Bu endüstrilerden kaynaklanan atıksuların karakterlerine yönelik bir değerlendirme mümkün olduğunca ülkemizde elde edilen veriler kullanılarak derlenmiş ve aşağıda verilmektedir. 12

13 BUĞDAYA DAYALI SANAYİ-1 Un fabrikası atıksularının kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Kirletici değerleri Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Toplam Askıda Katı Madde (TAKM) mg/l mg/l mg/l ph 7,2 7,6 Diğer : Buğday kabukları, sap ve kepeği * İzmir civarındaki çeşitli un fabrikalarının atıksu bileşemi (Dokuz Eylül Üniv.-DEÜ- 1987) 13

14 BUĞDAYA DAYALI SANAYİ-2 Makarna üretimi sırasında oluşan kirleticiler ve değerleri* Başlıca kirleticiler Kirletici değerleri Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Toplam Askıda Katı Madde (TAKM) Toplam Azot (N) Toplam Fosfor (P) mg/l mg/l mg/l 9-86 mg/l 1-20 mg/l ph 7,0 7,2 Diğer : Buğday kabukları, sap ve kepeği * İzmir civarındaki bir makarna fabrikasının atıksu bileşenleri (Tübitak, 1984) 14

15 PAMUĞA DAYALI SANAYİ Pamuklu tekstil sanayi atıksularının kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Kirletici değerleri Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Toplam alkalinite Toplam Katı Madde (TKM) Krom mg/l mg/l mg/l < 3 mg/l ph 8 12 Özellikleri: yüksek ph ve sıcaklıkta olması; toksik madde, sülfür, deterjan ve sabun, yağ ve gres ve yüksek organik madde içermesi. *Apre işlemi kompozit atıksularının ortalama bileşenleri (Cooper 1978; Nemerow 1978) 15

16 YEMEKLİK YAĞ SANAYİ Zeytinyağı üretimi sırasında oluşan kirleticiler ve değerleri* Başlıca kirleticiler Kirletici değerleri Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Askıda Katı Madde (AKM) Toplam Azot (N) Toplam Fosfor (P) Yağ mg/l mg/l mg/l mg/l 7-9 mg/l mg/l ph 4,5-6 %0,5-1 organik asit; % 0,5-2,4 polifenol; %1-1,5 polialkol içermektedir. * Aydın ve Gemlik yörelerinde elde edilen karasu verileri de içermekte (DEÜ, 1984) 16

17 HAYVANCILIĞA DAYALI SANAYİ-1 Süt ürünleri üretimi sırasında oluşan atıksuların kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Tereyağı üretimi sırasında çıkan kirleticilerin değerleri Peynir üretimi sırasında çıkan kirleticilerin değerleri BOİ mg/l BOİ5 yükü (gr/kg) 0,95 1,7 13,3 Toplam Katı Madde (TKM) mg/l Yağ mg/l ph 7-8 5,5 6,5 Toplam azot Fosfor < 160 mg/l < 60 mg/l * Şengül, 1987; Nemerow,

18 HAYVANCILIĞA DAYALI SANAYİ-2 Mezbahalarda oluşan birim kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler (kg / 500 kg canlı ağırlık) Küçükbaş hayvan Büyükbaş hayvan Ortalama BOİ5 4,53 9,4 6,97 AKM 5,0 6,7 5,85 Azot 0,49 1,00 0,75 Yağ ve gres 0,25 0,31 0,28 *Nemerow,

19 HAYVANCILIĞA DAYALI SANAYİ-3 Et kesim ve paketleme tesisi atıksularının kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Kirletici değer aralığı (mg/l) Maksimum değerler (mg/l) Maksimum değerlerin gözlendiği bölümler BOİ Kan tankı, bağırsak yıkayıcı AKM Kan tankı, bağırsak yıkayıcı Organik N Kan tankı, haşlama fıçısı, bağırsak yıkayıcı ph 6,0-7,4 9,0 Kan tankı, haşlama fıçısı Et kesim ve paketleme tesisindeki işlemler: kesme, kan ayırımı, haşlama, et kesimi, iç yıkama, dış yıkama, yan ürünler. * Nemerow,

20 HAYVANCILIĞA DAYALI SANAYİ-4 Deri işleme tesisi atıksularının kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Ortalama değerler (mg/l) (çalkalama suyu dahil) Sığır postu işlemesinde çeşitli aşamalarda oluşan kirletici değerleri (mg/l) (konsantre atıksu) BOİ TKM NaCl Krom Sülfit ph (pikle işlemi) Atıksu özellikleri, deri işleme bölümü ve tabaklama malzemesine göre çok değişken olabilmektedir. * Nemerow,

21 ŞEKER ENDÜSTRİSİ Şeker pancarı fabrikası atıksularının kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Kirletici değerleri (mg/l) Flume suyu Proses atıksuyu BOİ KOİ NH3-N 3 15 Alkalinite TKM Sukroz ph - 7,9 * Nemerow

22 İNŞAAT MALZEMESİNE DAYALI SANAYİ Çimento sanayinde oluşan atıksuların kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Leaching işlemi olan tesislerdeki kirletici değerleri (yük / ton yük) Leaching işlemi olmayan tesislerdeki kirletici değerleri (yük / ton yük) Minimum Maksimum Minimum Maksimum TAKM TÇKM** 49, Alkalinite Potasyum Sülfat ph 6,0 12,0 6,0 12,3 ** TÇKM: Toplam Çözünmüş Katı Madde * Nemerow

23 DİĞER SANAYİLERE ÖRNEKLER-1 Kömür sanayi: iki farklı madenin drenaj atıksu özellikleri ve kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Maden A Kirletici değerleri (mg/l) Maden B Serbest asit Toplam asit SiO2 14 9,6 Al 17 1,9 Fe 22 0,2 Mn 10 4,6 SO Ca ph 3,7 6,2 * Nemerow

24 DİĞER SANAYİLERE ÖRNEKLER-2 Petrol rafinerisi atıklarının özellikleri ve kirlilik yükleri* Başlıca kirleticiler Değer aralığı (mg/l) Maksimum değer (mg/l) Maksimum değerlerin gözlendiği kaynaklar BOİ Slop yağı işlenmesi, su ile yıkama KOİ Slop yağı işlenmesi, su ile yıkama AKM Slop yağı işlenmesi Amonyak 2-4,1 225 Jet vakum pompası Alkalinite Su ile yıkama Yağ Slop yağı işlenmesi, su ile yıkama Fenol, sülfür 1,3-4,1 - - ph 6,9-9, ,2 Slop yağı işlenmesi Başlıca atık kaynakları: Slop yağı işlenmesi, bar kondernser, jet vakum pompası, tuz alma işlemi, su ile yıkama (arıtma). (KM: katı madde) 24 * Şengül, 1987

25 Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Atık Sularının Ön Arıtma Gereksinimi: AOSB Türkiye nin en önemli OSBlerinden birisidir. Toplam üç bölgeye ayrılmış ve toplam 1100 hektar olarak planlanmıştır. Kullanım suyunu Ceyhan nehrinden alarak arıtan AOSB, atıksuyunu da arıtarak yine Ceyhan nehrine vermektedir yılı itibarıyla AOSBde 104 adet tamamlanmış sanayi kuruluşu mevcuttu. Bu kuruluşların sektörlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir: Tekstil: 30 Yağ: 2 Döküm: 2 Gıda-Ambalaj: 12 İnşaat-Elektrik Makine: 29 Mobilya-Ağaç: 13 Kimya: 6 İlaç: 2 Plastik: 7 Suni Elyaf: 1 25

26 Bu kuruluşarda yürütülen anketler ve deneysel çalışmalar aracılığıyla, AOSBde oluşması öngörülen atıksu debileri ve kirlilik yüklerine ilişkin değerler aşağıda verilmektedir: 1. Bölge 1., 2., 3. Bölge 295 Hektar 880 Hektar SEKTÖR Ort. Atıksu Debisi (m3/gün) BOI5 (kg/gün) KOI (kg/gün) Ort. Atıksu Debisi (m3/gün) Tekstil-Deri Yağ-Gıda-Ambalaj Kimya Orman Ürünleri Diğer Ticari Alan Bölge Toplamı , 2., 3. Bölge Toplamı

27 Türkiye de özellikle metropol belediye su ve atıksu idarelerinde (İSKİ, ASKİ, İZSU, vb.) geçerli olan ve uygulanan tüm atıksuların evsel atıksu seviyesine indirildikten sonra kanalizasyona ve ortak arıtıma verilmesi ilkesinin uygulanmasına ait çeşitli sorunlar şöyle sıralanabilir: Organik yüklerden başkaca kirletici içermeyen ve doğrudan ortak arıtma tesisine deşarj yapabilecek işletmelerde (bira, gıda, vb.) çok yüksek ön arıtma yatırımları gerekebilmektedir. Atıksuların evsel atıksu düzeyine indirmesi sırasında bazı parametreler istenilenden daha fazla arıtılabilmekte, bu da arıtma için gereken bazı besiyer maddelerin (N ve P) çok düşük düzeylere inmesini ve kimi zaman ortama yeniden ilavesini gerektirebilmektedir. Atıksuların çok sayıda ön arıtma tesisinde arıtılması, toplam arıtma maliyetini çok arttırmaktadır. Arıtma tesisi sayısının fazlalığı, bunların işletilmesini ve denetimini zorlaştırmakta ve çeşitli aksamalara yol açmaktadır. 27

28 Bu nedenle AOSB Atıksu Yönetim Planı hazırlanırken, bu genel yaklaşım terkedilmiş alınabilecek suların maksimumunun ortak arıtmaya alınması ilkesiyle hareket edilmiştir. AOSBde Atıksu Arıtma Prensipleri 1. Önarıtmalar dahil tüm arıtma sistemlerinin denetimi AOSBnin sorumluluğundadır. 2. Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi için: - Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip, engel olmaması, - Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sorunu yaratmaması, - Ortak arıtma tesisinin çalışması ve verimini olumsuz etkilememesi, - Ortak arıtma tesisinde giderilemeyerek, alıcı ortamda olumsuz etkiler yaratabilecek kirleticiler içermemesi gerekmektedir. 28

29 3. Tüm endüstriler atıksu deşarjlarını ve ön arıtmaları ve ilgili tüm önlemleri AOSBnin önerdiği gibi gerçekleştirmekle yükümlüdür. 4. Tüm endüstriler atık su arıtma bazında önemli ve önemsiz olarak ikiye ayrılmışlardır. Önemli kaynaklar herhangi bir parametre cinsinden ifade edilen toplam kirlilik yükünün %10nundan fazla veya proses açısından metal ve toksik parametreler içeren atıksuya sahip endüstrilerdir. 5. Önemsiz atıksu kaynakları tesise bir etki yapmayacağından, bu kaynakların denetimi kanala verilmesi yasak olan maddelerin kontrolü dışında, yapılmayacaktır. 6. Ortak arıtma tesisi tüm endüstrilerin sağladıkları bilgiye dayanılarak tasarlanmıştır. Her tesise ayrılmış arıtma kotası nedeniyle, önemli atıksu kaynakları aşağıdaki tabloda belirlenmiş olan yüklerin üzerinde kirlilik deşarj edemezler. 29

30 Parametreler Kimyasal Oksijen İhtiyacı Askıda Katı Madde Yağ ve Gres Katran ve Petrol Kökenli Yağlar Toplam Sülfür (S) Fenol Klorür (Cl - ) ph Sıcaklık Yüzey Aktif Maddeler Günlük Yük 8000 kg/gün 1000 kg/gün 200 mg/l ya da 400 kg/gün 100 kg/gün 4 kg/gün 40 kg/gün kg/gün C Biyolojik olarak parçalanması TSE standardlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır. 30

31 7. Tüm önemli atıksu kaynakları ayrıca aşağıdaki tabloda verilen deşarj limitlerini aşmamak durumundadır. Metal ve Toksik Parametreler 2 saatlik kompozit numune bazında (mg/l) Kurşun Kadmiyum Bakı Çinko Arsenik Serbest Klor Toplam Siyanür Toplam Civa Toplam Nikel Toplam Kalay Toplam Gümüş Toplam Krom 8. Kanalizasyon şebekesinden yararlanan ve Madde 2 de tanımlanan önemli kirletici kaynaklardan atıksu karakteri yukarıda belirtilen değerleri geçenler ön arıtma tesisi yapmakla yükümlüdürler ,

32 9. Yukarıda bahsi geçen ve kanalizasyona verilemeyecek atıklar dışında, önemli kirletici tanımı dışında kalan kaynak sahiplerinden yukarıda verilen deşarj limit şartları aranmayacaktır. 10. Bölge içerisinde bulunan kirletici kaynaklar, atıksularına karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil, vb. petrol atıkları ve ayrıca yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri gibi yerler atıksularındaki yağ ve yüzer maddeleri tutmak amacıyla bir yağ tutucu bulundurmak, işletmek, bakımını yapmak ve gerektiğinde yenilenmesini sağlamak zorundadır. * Bölge içerisindeki tüm kirletici kaynak sahipleri Atıksu Katılım Payı ödemekle yükümlüdür. Bu pay o işletmenin KOİ cinsinden kirlilik yükü ile debisinin göz önünde bulundurulması ile hesaplanır. 32

33 SONUÇLAR AOSBde kurulan atıksu yönetim modeli ile daha ekonomik bir önarıtım ve ucuz bir işletme sistemi planlanmıştır. Fabrikalarda kurulacak ön arıtmalar minimize edilmiş ve böylece işletmenin olası en az noktada ve en rasyonel olarak yapılması sağlanmıştır. Kaynak: Kerestecioğlu M, Ocakçıoğlu B. Ve Orhon D., Organize Sanayi Bölgelerinde Ön Arıtma Gereksinimi-Adana Organize Sanayi Bölgesindeki Yakşalım, İTÜ 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul. 33

34 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ne göre Endüstriyel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde: Her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Yönetmelikte belirlenen standartları sağlamayan atıksular kesinlikle kanalizasyon şebekesine boşaltılamaz. Endüstriyel atıksu hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir. 34

35 ASKİ Kuruluş Yasası Hükümlerine Göre: Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (göl, akarsular ve yeraltı suları) kullanılmış sular ve endüstri atıkları ile kirletilmemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarının gerekebilecek arıtma tesislerini kurmalarını öngörür ve zorunlu kılar. Soğutma işlemi atıksuları, ASKİ nin yazılı onayı olmadan kanalizasyon şebekesine verilemez. Endüstriyel atıksular kirli olmayan sularla seyreltilmek sureti ile kanalizasyon şebekesine verilemez. 35

36 Kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama verilmeyecek atıklar Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel-oil, madeni yağlar, diğer solventler ve tek başına veya maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz halindeki her türlü madde Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkiler nedeni ile sağlık açısından sakınca yaratan, bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde. 36

37 Endüstrilerden veya ticari işletmelerden kaynaklanan, öğütülmüş durumda da olsa atıksu altyapı tesislerinde çökelme ve tıkanmalara neden olabilecek maddeler: özellikle süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, kum, mutfak artığı, kül, selülozlu maddeler, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, cam, plastik, tüy, kıl, lif, curuf, paçavra, mezbaha artığı, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, çeşitli gıda maddeleri ve meyvelerin posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları ve benzeri maddeler. Kanal yapısını bozucu ve aşındırıcı özellikte olan korozif maddeler, alkaliler, asitler, ph değeri 6,5 dan düşük, 10 dan yüksek olan atıklar. 5 C ile 40 C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal iç yüzeylerinde katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü madde. 37

38 Radyoaktif özelliğe sahip maddeler. Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslar arası geçerli kriterler ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar. Ön arıtma, arıtma, depolama tankları ve septik tank çamurları. Kanal şebekesi olmayan bölgelerdeki Su Kirliliği Yönetmeliğinin gerektirdiği düzeyde arıtılmamış evsel ve endüstriyel atıksular. 38

39 Ön arıtma gereği ve koşulları: Gerek atıksu debisi, gerekse kalitesi açısından kesiklik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler ile arıtılması zorunlu (tehlikeli ve toksik karakterde ) atıksu deşarj eden kuruluşlardan, Atıksularının özellikleri nedeniyle kanalizasyon sitemine doğrudan deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu oluşturan kuruluşlardan özel bir arıtma tesisi kurmaları ve işletmeleri istenir. 39

40 Kanalizasyon şebekesine deşarj edilecek atıksularda sağlanması gereken sınır değerler: PARAMETRE Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Askıda Katı Madde (AKM) Toplam Azot (N) Toplam Fosfor (P) Yağ-gres Sülfat (SO4-2)* Serbest klor ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER 500 mg/l 1000 mg/l 400 mg/l 60 mg/l 20 mg/l 200 mg/l 1000 mg/l 5 mg/l 40

41 Kanalizasyon şebekesine deşarj edilecek atıksularda sağlanması gereken sınır değerler: PARAMETRE Arsenik (As) ve Antimon (Sb), Kurşun (Pb), Bor (B) Kalay (Sn), Toplam-Krom (Cr), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Nikel (Ni) Florür (F-) ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER* 3 mg/l 3 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 50 mg/l Kadmiyum (Cd), Bakır (Cu) 2 mg/l Toplam Siyanür (CN), Fenoller 10 mg/l Civa (Hg) 0.2 mg/l Toplam Sülfür (S-) 2 mg/l Sıcaklık 40 C ph 6,5-10 * Herbir parametre için 41

Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Atık Suların Karakterizasyonu, Kirlilik Yüklerinin Tahmini ve İzlenmesi

Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Atık Suların Karakterizasyonu, Kirlilik Yüklerinin Tahmini ve İzlenmesi Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Atık Suların Karakterizasyonu, Kirlilik Yüklerinin Tahmini ve İzlenmesi Endüstriyel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları: ASKİ Örneği Doç. Dr. Göksel

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 99, 133 ve 135 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3. CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph. CEV.ASL.0015 Antimon (Sb) CEV.ASL.

DENEY FİYAT LİSTESİ. CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3. CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph. CEV.ASL.0015 Antimon (Sb) CEV.ASL. BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ASL Atıksu Laboratuvarı DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3 1.00 CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph CEV.ASL.0003

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH Malmedyer Straße 30, 52066 Aachen, Germany T +49 241

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş Çevre Mühendisliği Bölümü KAPSAM Ham Su Kalitesi? Nasıl arıtılıyor? Nasıl bir su içiyoruz? Sorunlar Çevre Mühendisliği Bölümü 2 KAPSAM Ham Su Kalitesi?

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ANKARA SU VE KANALĐZASYON ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1- KURULUŞ VE TESĐS ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER: 1.1- KURULUŞUN

Detaylı

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayi (Un ve Makarna Üretimi) TEMSİLİ ANLIK VEYA 2

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayi (Un ve Makarna Üretimi) TEMSİLİ ANLIK VEYA 2 TABLO : GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI Tablo.1: Sektör: Gıda Sanayi (Un ve Makarna Üretimi) Tablo.2: Sektör: Gıda Sanayi (Maya Üretimi) KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA

SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA Çevre, içinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkilerin sürdüğü ortam olarak tanımlanır. Çevre kirliliği ise, insanların

Detaylı

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM : Madde 1 Bu Yönetmelik içme kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ Yürürlük Tarihi : 28.01.2010 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 03.02.2016 Revizyon No : 18 GOSB, 4562 sayılı OSB Kanunu na istinaden,

Detaylı

YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI

YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI DOÇ.DR. EMRE ALP ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 19-20 Mart 2015 YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI Yayılı Kirlilik Kaynakları ve Özellikleri Yayılı Kirliliğin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 09 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 24.01.2015 tarihinde yaptığımız teknik inceleme

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname, nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ Yürürlük Tarihi : 28.01.2010 Değişiklik Tarihi : 25.10.2011 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname,

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ: 1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 de verilen sektörler esas alınacaktır). 2.Kullanılan hammaddeler ve

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI Dr. Alpaslan EKDAL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ekdala@itu.edu.tr Kıyı Suları, Yer altı Suları ve Yüzeysel Suların Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı