Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir."

Transkript

1 TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi i ve çevreye uyumlu bir şekilde uzaklaştırılmas lması atıksu arıtımı kadar önem taşı şımaktadır. Türkiye de son yıllarda y Avrupa Birliği i (AB) uyum süreci s kapsamında yasal yönden y yeni düzenlemelerle d önemli adımlar atılm lmış olup çalışmalar devam etmektedir. Türkiye deki mevcut çevre mevzuatında arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili hükümler h çeşitli yönetmeliklerde y yer almaktadır sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı - Su Kirliliği i Kontrolü Yönetmeliği, i, - Katı Atıklar kların n Kontrolü Yönetmeliği, i, - Evsel/Kentsel Çamurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik, - Tehlikeli Atıklar kların n Kontrolü Yönetmeliği i ve - Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği nde nde AÇ nin yönetimi konusunda mevcut düzenlemeler d bulunmaktadır. 1

2 İlgili YönetmeliklerY 1. Su Kirliliği i Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete) ve Su Kirliliği i Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği i ( tarih ve sayılı resmi gazete) 2. Katı Atıklar kların n Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete) 3. Evsel ve Kentsel Çamurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair YönetmelikY ( tarih ve sayılı resmi gazete) 4. Tehlikeli Atıklar kların n Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete) 5. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete) İlgili YönetmeliklerY 6. Toprak Kirliliğinin inin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair YönetmelikY ( tarih ve sayılı resmi gazete) 7. Atıklar kların n Düzenli D Depolanmasına na Dair Yönetmelik Y ( tarih ve sayılı resmi gazete) 8. Atıklar kların n Yakılmas lmasına ilişkin YönetmelikY ( tarih ve sayılı resmi gazete) 9. Atık k Yönetimi Y Genel Esaslarına ilişkin YönetmelikY ( tarih ve sayılı resmi gazete) 10. Atıksu Tesisleri Teknik Usuller Tebliği ( tarih ve sayılı resmi gazete) 11. Tehlikesiz ve İnert Atıklar kların n Geri Kazanımı Tebliği ( tarih ve sayılı resmi gazete) 2

3 Türkiye de Evsel ve Kentsel Yönetimi Konusunda Mevcut Durum TÜİK K 2010 verilerine göre, g nüfuslu n ülkemizde, 2950 Belediye (1977 Belde, 892 İlçe, 65 İl, 16 Büyükşehir B Belediyesi) ve köy k y yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu yerleşimlerde kanalizasyon hizmeti verilen nüfus n oranı %63 dür. Bu oran belediye olan yerleşimlerde %78 e e kadar çıkmaktadır. Türkiye de Evsel ve Kentsel Yönetimi Konusunda Mevcut Durum 2004 yılıy TÜİK K verileri dikkate alınarak atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen nüfusun n toplam nüfusa n oranı %37 dir. Bu atıksu arıtma tesislerinin %91 i i fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerine sahipken, az sayıda tesis ileri arıtma ünitelerine sahiptir. Kişi i başı 60 g katı madde/gün n miktarı kabul edilerek, evsel/kentsel kaynaklı günlük k 1600 ton AÇA üretildiği tahmin edilmektedir. Üretilen bu çamurların önemli bir miktarı belediye katı atık k depolama tesislerinde bertaraf edilmektedir. 3

4 Türkiye de Evsel ve Kentsel Yönetimi Konusunda Mevcut Durum Bir hammadde ve enerji kaynağı olarak AÇ nin ülkemiz koşullar ullarına uygun yararlı kullanım m alternatiflerinin (tarımsal amaçlı kullanım, ek yakıt t olarak kullanılmas lması vb.) belirlenerek ülkemiz ekonomisine kazandırılmas lması önem taşı şımaktadır. Ülkemizde arıtma tesislerinde oluşan toplam AÇA miktarları ve bunların özelliklerini içeren i kapsamlı bir envanter bulunmamaktadır. AÇ Ç nin bölgesel bazda envanterinin çıkarılması,, kalitatif ve kantitatif özelliklerinin belirlenerek veri tabanı oluşturulmas turulması,, uygun işleme i ve yararlı kullanım alternatiflerinin belirlenerek evsel ve kentsel AÇA için in bir yönetim sistematiğinin inin oluşturulmas turulması gerekmektedir. Türkiye de Evsel ve Kentsel Yönetimi Konusunda Mevcut Durum Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığı ile KASKİ Genel Müdürlüğünün n müşteri m Kuruluş olduğu Evsel/Kentsel Çamurlarının Yönetimi TUBİTAK TAK KAMAG 1007 PROJESİ dört üniversite tarafından yürütülmektedir. y Toplam üç yıl l sürecek s olan projenin ilk 6 aylık k bölümüb tamamlanmış ıştır. Ayrıca KASKİ Genel MüdürlM rlüğünün n müşteri m kuruluş olduğu Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Yunus Serin in Başkanl kanlığında yürütülen y Farklı Özellikteki Bozulmuş Meralarda Kentsel ve İnorganik Gübre G Uygulamalarının n Mera Verimi ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri konulu proje devam etmektedir. 4

5 Türkiye de Evsel ve Kentsel Yönetimi Konusunda Mevcut Durum Ülkemizde toplam 304 adet AAT vardır. Yönetimi projesi) r. (Evsel/Kentsel Çamurlarının Marmara BölgesiB lgesi nde 11 ilden toplam 81 evsel/kentsel AAT. Doğu u Anadolu BölgesiB lgesi nde 9 AAT, Güneydoğu u Anadolu BölgesiB lgesi nde 21 AAT, Karadeniz BölgesiB lgesi nde 29 AAT, Ege Bölgesinden B 79 AAT, Akdeniz bölgesinde b 50 AAT ve İç Anadolu BölgesiB lgesi nde 35 adet AAT bulunmaktadır. Çamurlarının Yönetimi projesi) r. (Evsel/Kentsel Türkiye de Evsel ve Kentsel Yönetimi Konusunda Mevcut Durum Marmara Bölgesi B lgesi (Evsel/Kentsel Çamurlarının Yönetimi projesi) 5

6 Türkiye de Evsel ve Kentsel Yönetimi Konusunda Mevcut Durum Bazı büyük k kapasiteli AAT tesislerinin nihai bertaraf uygulamaları (Evsel/Kentsel Çamurlarının Yönetimi projesi) Tesis Çıkan Çamur Miktarı (yaş Çamur) Kurutma Tesisi Bertaraf YöntemiY Paşak aköy var Çimento Fab.. ek yakıt Tuzla 250 ton/gün var Çimento Fab. ek yakıt Ataköy var Çimento Fab. ek yakıt Kocaeli (6 adet tesis) 200 ton/gün Çimento Fab. ek yakıt Bursa Doğu 112 ton/gün Bursa Batı 55 ton/gün Sakarya (3 adet tesis) 90 ton/gün Gaziantep 160 ton/gün Eskişehir 163 ton/gün Nevşehir ehir 11 ton/gün Sivas 53 ton/gün Ankara 200 ton/gün Mersin 70 ton/gün var (10 ton/gün solar) Antalya (2 adet tesis) 200 ton/gün var Malatya 65 ton/gün Kayseri Atıksu Tesisi m 2 alana kurulu - 20 Şubat 2004 devreye alınd ndı - ilk kademede EN m 3 /gün - karbon oksidasyonu, nitrifikasyon- denitrifikasyon ve biyolojik fosfor giderimi 6

7 Kayseri AAT 7

8 Yıllar 2004 *1 Susuz. Girişi Çamur Mik. (m3/ay) TKM (Ton/ay) Susuz.Çıkışı ışı Çamur Mik. (Ton/gün) n) 236,2 Çamur keki Katı Madde % si 18, ,8 20, ,0 18, ,8 17, ,4 18, ,5 19, * ,4 19,7 Ort *1 Ocak hariç, *2 Eylül Dahil Analiz Par./ Numune Kurşun un (Pb( mg/kg Fırın F n KM) Kadmiyum (Cd( mg/kg Fırın F n KM) Krom (Cr( +3 Mg/kg Fırın F n KM) Bakır r (Cu( Mg/kg Fırın n KM) Nikel (Ni( Mg/kg Fırın n KM) Civa (Hg Mg/kg Fırın n KM) Çinko (Zn( Mg/kg Fırın n KM) , , ,2 < <0, TKKY / Ek I-B * EKAÇTK Y / Ek I-B * *1 Toprak Kirliliği Kontrolü Yön., *2 Evsel ve Kentsel Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yön. 8

9 Analiz Par./ Numune Azot (N mg/kg Fırın F n KM) Fosfor (P mg/kg Fırın F n KM) ph İletkenlik( letkenlik(µs/cm) C / N Kuru Mad.% Yanma kaybı (775 0 C yakma)% Organik Mad.(%) Toplam Azot (%) Toplam Fosfor (%) Kalsiyum (%) Magnezyum (%) Sodyum (%) Potasyum (%) Çinko (Zn( mg/kg) Bakır r (Cu( mg/kg) Mangan (Mn( mg/kg) , , ,2 57 4,2 1,5 6,28 0,97 0,19 0,99 1, , ,32 6,54 18,2 55,81 ile Yapılan Uygulamalar Çamur alanı; yaklaşı şık k m 2 ; m 2 si geçirimsiz alan 2008 öncesi Belt Press çıkışıışı çamur ara depo sahasında bekletilmektedir. Çamur serilerek kurutulmaktadır. r. Arazide kullanım. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 ile Yapılan Uygulamalar 14

15 15

16 Tesis içi i i uygulamaları 16

17 Tesis içi i i uygulamaları Tesis içi i i uygulamaları Kullanılarak larak Çimlendirilen Alan Kullanılmadan lmadan Çimlendirilen Alan 17

18 Tesis yakını buğday tarlası uygulaması Sonuçlar ve Değerlendirme erlendirme Kayseri AAT 2004 Şubat Eylül arası 7 yıllık dönemde yaklaşık KM olmak üzere Ton çamur üretmiştir. çamurunun uygun kullanımı veya bertarafı olmadan AAT den elde edilen çevresel fayda sınırlı kalmaktadır. Yeni yapılacak AAT proje aşamasında nihai bertaraf yöntemi dikkate alınmalıdır. Çamur projesinin sonucunda çamurunun kullanımı ve bertarafı için, bölgesel özellikler dikkate alınarak net stratejiler ortaya konulacaktır. 18

19 Sonuçlar ve Değerlendirme erlendirme Yönetmelikler ülke şartlarına göre g iyi etüt t edilerek hazırlanmal rlanmalı. Uygulamada bir çözüm m zorlaştığı taktirde alternatif yollar düşünülmelidir (örn. çiftçilerin ilerin beklenmedik reddi) çamurlarının n araziye uygulanma sürecinde s bilinçsiz kullanımın önüne ne geçilmesi için i in izleme ve denetimin çok iyi yapılmas lması gerekmektedir. n bertarafı ile ilgili yapılan çalışmalarda Devlet Kurumlarının n arıtma çamurunu çok fazla tanımad madıkları ve onunla yapılacak uygulamalara getirebileceği i risklerden dolayı sıcak bakmadıklar kları görülmüştür. Nihai bertaraf için i in bölgesel b değerlendirme. erlendirme. Erozyonun yüksek y seviyelerde olduğu İç Anadolu Bölgesi B toprağa a uygulama İlginize Teşekk ekkür r Ederim Sorularınız z için i 19

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ

ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Deniz KURT Proje Müdürü 1 ARITMA ÇAMURLARI ve TÜRKİYE DEKİ GENEL DURUM 2 Arıtma Çamurları

Detaylı

Türkiye de Atıksu Yönetimi

Türkiye de Atıksu Yönetimi Türkiye de Atıksu Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Elif ÖZCAN Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi ve Turizmde Atıksu Yönetimi Eğitimi/ 24-25 Eylül 2014-Gebze-Kocaeli Sunumun

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi SUNUŞ Sanayileşme konusunda 1970 lerden itibaren yaşanan hızlı gelişme ve nüfustaki artış nedeniyle çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması ile çevre konusu daha fazla önem kazanmıştır. Bu

Detaylı

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 3 rd Turkish-German Water Partnership Days 25-26 09 2013 - İzmir Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU AFYONKARAHİSAR-2013 2 ÖNSÖZ Anayasamızın 56. Maddesi Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. hükmü

Detaylı