AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007

2 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4 I. GENEL BİLGİLER...5 A. Maliye Bakanlığı nın Misyon ve Vizyonu...5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Fonksiyonlar Koordinasyon AB Müktesebatına Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Ulusal Program/Plan Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Fiscalis Programının Koordinasyonu Başkanlığımız TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvurularının Koordinasyonu Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu AB ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programlarının koordinasyonu Danışmanlık Bakanlık Üst Düzey Yöneticileri ve Bakanlık Birimlerine Danışmanlık Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Yapılan Projelerin Hazırlık Sürecine Destek Hizmet ve Ürünler Bakanlık Birimleri ve Bakanlık Üst Düzey Yöneticilerine Danışmanlık Eğitim Yayınlar, Makaleler ve Yapılan Çalışmalar Kitaplar Makaleler...21 II. AMAÇ VE HEDEFLER...23 A. Amaç ve Hedeflerimiz...23 B. Temel Politika ve Öncelikler...23 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...26 A. Mali Bilgiler...26 B. Performans Bilgileri...28 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...31 A. Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsat ve Tehditler (GZFT)...31 B. Değerlendirme...32 V. SONUÇ AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

3 TABLOLAR, ŞEKİLLER ve GRAFİKLER Tablo 1: Dönemi Donanım Envanteri...8 Tablo 2: Bakanlığımızın Müzakere Fasıllarına Katılım Durumu...14 Tablo 3: Tarama Toplantılarına Birim Bazında Katılım Durumu...15 Tablo 4: Katılım Öncesi Mali Yardım Miktarları...19 Tablo 5: yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması...28 Tablo 6: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması...30 Tablo 7: Başkanlığımız GZFT Analizi...32 Şekil 1: Maliye Bakanlığı Organizasyon Şeması...7 Şekil 2: AB ve Dış İlişkiler Dairesi Organizasyon Şeması...8 Grafik 1: Personelin Cinsiyet Dağılımı...9 Grafik 2: Personelin Yaş Dağılımı...9 Grafik 3: Personelin Öğrenim Durumu...9 Grafik 4: Personelin Mezun Olduğu Bölümler...10 Grafik 5: Yüksek Lisans Bölümleri...10 Grafik 6: Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı...10 Grafik 7: KPDS Başarı Seviyesi...11 Grafik 8: Bakanlığımızın Müzakere Fasıllarına Katılım Durumu...15 Grafik 9: Tarama Toplantılarına Birim Bazında Katılım Durumu...16 Grafik 10: Fiscalis Programı Çerçevesinde Bakanlığımızın Katılım Sağladığı Etkinlikler...16 Grafik 11: TAIEX Hizmetlerinden Yararlanan Birimler...17 Grafik: 12: AB ve Uluslararası İlişkiler Alanında Sertifika Programına Katılım...19 Grafik 13: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması...27 Grafik 13: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması...28 Grafik 14: 2002 Yılı Harcama Dağılımı...28 Grafik 15: 2003 Yılı Harcama Dağılımı Grafik 16: 2004 Yılı Harcama Dağılımı...29 Grafik 17: 2005 Yılı Harcama Dağılımı...29 Grafik 18: 2006 Yılı Harcama Dağılımı...29 Grafik 19: Gelen/Giden Evrak Sayısı...31 Grafik 20: Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Bildirimi...31 Grafik 21: Yıllara Göre AB Uzmanı/Uzman Yrd. Sayısı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

4 BAŞKANIN MESAJI... Türkiye nin Avrupa Birliği ne üye olma talebinin uygun görüldüğünün hukuki dayanağı olan Ankara Anlaşması, 1963 te imzalandı. Anlaşma, tam üyelik yolunda açık bir yol haritası çiziyordu. Ancak, ne yazık ki uygulamada problemlerle karşılaşıldı ve hatalar yapıldı. Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde tam üyelik başvurusunda bulundu. Bu başvuru, 1963 ten beri devam eden bir tür belirsizlik döneminin sona erdirilmesini ifade ediyordu. Üyeliğe dönük hukuki ve kurumsal altyapının inşası için 14 Nisan 1989 tarihli 367 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile her bakanlıkta Avrupa Birliği konusunda çalışacak genel müdürlükler veya müstakil daire başkanlıkları kurulmuştur. Bu birimler, mevcut kurumsal bilgi ve birikimin temelini oluşturmuştur da başlayan Gümrük Birliği, söz konusu birimlerin iş yükünü artırmış ve kurumsal bilgi, kültür ve birikimin oluşmasına büyük katkılar sağlamıştır da alınan aday ülke statüsü ve 3 Ekim 2005 te başlayan müzakere süreci, 35 Fasıla yayılan, hacimli ve zor bir uyum ve reform çalışmasını öngörmüştür. Söz konusu reform çalışmalarında Maliye Bakanlığı, ekonomik ve mali politika oluşturmada aktif katkı sağlayan bir kurum olarak ön sıralarda yer almaktadır. Bakanlığımız, Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler ve Kamu Alımları fasıllarında koordinatörlük görevi yürütmüş ve 26 fasla katılım sağlamıştır. Bakanlığımızdaki müzakere çalışmaları, Dairemizin koordinatörlüğünde ve tüm birimlerin aktif katılımı ile yürütülmektedir. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi, söz konusu süreçte Bakanlık bünyesinde tam bilgilenmenin sağlanması ve sinerjinin artmasına katkıda bulunmuştur. Öte yandan Başkanlığımız, Maliye Bakanlığı nın Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD, OECD-SIGMA, Dünya Bankası, IMF, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi, G-20 gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin koordinasyonunda etkin rol oynamaktadır. Başkanlığımız Faaliyet Raporu, bu çerçevede yapılan çalışmaları özetlemektedir. Yaşadığımız süreçle birlikte Başkanlığımız faaliyetleri hakkında bilgilerin, sizler için aydınlatıcı olmasını dilerim. Halit ÖCAL AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan V. 4 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

5 I- GENEL BİLGİLER A. Maliye Bakanlığı nın Misyon ve Vizyonu Misyon: Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir. Vizyon: Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunan, Saydam, Hesap Verebilir, Öncü Bir Maliye Bakanlığı B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın (ABDİD) yetki ve görevleri, Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 18 inci maddesi ile belirlenmiş olup; aşağıda yer almaktadır: Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. C- Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi C Blok altıncı katta hizmet vermektedir. 2. Örgüt Yapısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, aşağıda yer alan Maliye Bakanlığı teşkilat şemasında görüleceği üzere, Müsteşar Yardımcılığı makamına bağlı müstakil olarak kurulmuş Başkanlık olup; taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 5 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

6 Şekil 1: Maliye Bakanlığı Organizasyon Şeması 6 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

7 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı aşağıdaki şekilde örgütlenmiştir: Kemal UNAKITAN Hasan Basri AKTAN İsa COŞKUN DAİRE BAŞKANI Halit ÖCAL AB Uzmanları Şube Müdürü AB Uzman Yardımcıları İdari Personel Şekil 2: AB ve Dış İlişkiler Dairesi Organizasyon Şeması 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızda bilgi işlem desteği, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ndan alınmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde, teknik personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Tablo 1: Dönemi Donanım Envanteri Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Faks Cihazı Öte yandan, Başkanlığımızın ayrı bir kütüphanesi bulunmamaktadır. 4. İnsan Kaynakları 2006 yılı itibariyle Başkanlığımız kadrosunda, 16 sı kadın 7 si erkek olmak üzere 23 personel bulunmaktadır. 2 personel, TBMM de geçici görevli sayılmaktadır. Diğer taraftan, ücretsiz izinli statüsünde bulunan 2 kişi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nda ve 1 kişi Avrupa 7 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

8 Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğü nde olmak üzere 6 AB Uzmanı ve 10 AB Uzman Yardımcısı görev yapmaktadır. Ekim-Aralık 2005 ve Ocak-Nisan 2006 dönemlerinde 2 AB Uzmanı, sırasıyla Avrupa Komisyonu İç Pazar ile Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü nde staj yapmıştır. Diğer taraftan, 18 Kasım 2006 tarihinde yazılı, 23 Aralık 2006 tarihinde sözlü aşaması yapılan AB Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan 6 kişinin, 2007 yılı içerisinde atamalarının yapılması beklenmektedir. PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI Erkek 30% Kadın 70% Grafik 1: Personelin Cinsiyet Dağılımı PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI 9% 17% 44% 30% yaş arası yaş arası yaş arası 50 yaş üstü Grafik 2: Personelin Yaş Dağılımı PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Kişi sayısı Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Grafik 3: Personelin Öğrenim Durumu 8 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

9 Mezun Olunan Bölümler (Lisans) İktisat İşletme Maliye Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Grafik 4: Personelin Mezun Olduğu Bölümler Yüksek Lisans Bölümleri İktisat Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi AT Ekonomi ve Maliye Avrupa Çalışmaları Kalkınma İşletme 0 Grafik 5: Yüksek Lisans Bölümleri Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca İspanyolca Grafik 6: Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı 9 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

10 KPDS Başarı Seviyesi (İngilizce) 42% 58% A B Grafik 7: KPDS Başarı Seviyesi 5. Fonksiyonlar 5.1 Koordinasyon AB Müktesebatına Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Birliği ne Üye Devletlerin Hükümet ve Devlet Başkanları nın Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de gerçekleştirdiği Zirvede Türkiye resmi olarak aday ülke statüsü kazanmış ve AB nin Yeni Genişleme Politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer aday ülkelerle eşit statüde dahil edilmiştir. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 1999 Helsinki Zirvesi ile başlayan süreçte Bakanlığımız görev alanına giren hususlardaki uyum çalışmalarına aktif şekilde katılım sağlamış ve bu çalışmalarda ilgili Bakanlık birimlerinin koordinasyonu görevini üstlenmiş ve Birimleri sürece ilişkin konularda bilgilendirmiş ve yönlendirmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kısaca aşağıda özetlenmektedir: Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Helsinki Zirvesini izleyen dönemde Türkiye nin müzakere sürecine hazırlanmasını sağlamak amacıyla, Türkiye AB Ortaklık Komitesine bağlı 8 adet teknik alt komite kurulmuştur. Bu 8 komite kendi içinde 35 müzakere başlığını kapsam altına almaktadır: 1. Tarım ve Balıkçılık 2. İç Pazar ve Rekabet 3. Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri 4. Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik 5. Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları 6. Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa 7. Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika 8. Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi 10 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

11 Alt komitelerin belli aralıklarla ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaptıkları toplantılara ABDİD tarafından düzenli katılım sağlanmakta; söz konusu alt komite toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları konusunda Bakanlık birimlerinin koordinasyonu sağlanmaktadır Ulusal Program/Plan Çalışmalarının Koordinasyonu Helsinki Zirvesinde Türkiye ye aday ülke statüsünün verilmesini takiben, diğer aday ülkelerde olduğu gibi katılım öncesi strateji kapsamında Avrupa Komisyonu, "bir yol haritası" olarak tanımlanan ve Türkiye'nin tam üyelik stratejisini tek taraflı olarak belirlediği Katılım Ortaklığı Belgesi'ni 8 Kasım 2000 tarihinde açıklamıştır. Ülkemizin, Katılım Ortaklığı Belgesi nde yer alan öncelikleri yerine getirmeyi ayrıntılı bir takvim çerçevesinde taahhüt ettiği, AB Müktesebatı nın kabulüne ilişkin 1. Ulusal Program çalışmaları 2001 yılı başında tamamlanmış ve 19 Mart 2001 tarihinde Avrupa Komisyonu'na sunulmuştur. Katılım Ortaklığı Belgesi ve bunu tamamlayan Ulusal Programlar dinamik yapıda olup, Komisyonun her yıl sonunda aday ülkelerle ilgili olarak hazırladığı İlerleme Raporu ve yerine getirilen uyum çalışmaları çerçevesinde güncellenebilmektedir. Buna göre, Avrupa Komisyonu Türkiye ile ilgili olarak gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi ni 25 Mart 2003 te yayımlamış, Türkiye hükümeti de bunu tamamlayan gözden geçirilmiş 2. Ulusal Program ı 24 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe koymuştur yılında ilk kez yayınlanan ve 2003 yılında gözden geçirilen AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın hazırlanmasına ilişkin çalışmalara ABDİD tarafından aktif katılım sağlanmıştır. Söz konusu Ulusal Programların uygulanmasına ilişkin İzleme Çizelgeleri, her ay düzenli olarak Bakanlığımız sorumluluk alanına giren bölümlerinin koordinasyonu ve takibi yapılarak AB Genel Sekreterliği ne gönderilmektedir Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon Avrupa Komisyonu diğer aday ülkeler için 1998 yılından başlayarak hazırladığı İlerleme Raporlarını Türkiye için de bu tarihten itibaren yayınlamaya başlamıştır. Ancak, Türkiye nin adaylığının 1999 yılında teyit edilmesi, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ın ise 2001 yılında açıklanması nedeniyle Türkiye nin uyum sürecinde yürüttüğü çalışmaların ve eksikliklerin ilk kapsamlı değerlendirmesi, 2002 Yılı İlerleme Raporunda mümkün olmuştur. Söz konusu Rapor temel olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmakla birlikte; söz konusu hazırlıklar sırasında Türkiye nin katkısı da hazırlanarak Komisyon a iletilmektedir. Bu çerçevede, İlerleme Raporu na ilişkin Türkiye Katkısı na esas teşkil edecek belgenin taslağı Bakanlığımız sorumluluk alanları itibariyle gözden geçirilerek, ilgili Birimlerce oluşturulan ilave katkılar, AB Genel Sekreterliğine gönderilmektedir. İlerleme Raporunun yayımlanmasının ardından, Bakanlığımız görev alanı itibariyle ilgili fasılların çevirisi Başkanlığımızca yapılıp; Bakanlık Birimlerine iletilmektedir. 11 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

12 Müzakere Sürecinin Koordinasyonu 3 Ekim 2005 tarihinde AB Konseyi, Katılım Müzakere Çerçeve Belgesini onaylayarak, Türkiye ile katılım müzakerelerini başlatmıştır. Bu bağlamda, Müzakere Çerçeve Belgesinin ekinde yer alan 35 ayrı fasıl için tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları yapılmıştır. Müzakere Sürecinin başlaması ile birlikte ülkemizdeki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir yapılanma oluşturulmuştur. İlk olarak Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan Başmüzakereci olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, katılım süreci ile ilgili tüm çalışmaların içinde yer alacak ve 35 Faslın tümünü takip edecek bir İzleme ve Yönlendirme Komitesi (İYK) kurulmuştur. Bu komite ABGS Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi dir. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey bir yetkili, müzakere sürecinde daimi temas noktası olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı adına daimi temas noktası olarak Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN görevlendirilmiştir. Müzakere sürecinde, Bakanlığımız içerisindeki koordinasyon ve sekretarya hizmetleri Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Bakanlığımızdan katılım sağlanan tüm tarama toplantılarının gündemi, sunumları ve Komisyon dan gelen sualnameler, hizmete özel oluşturulan sayfasına konularak koordinasyonun etkinliği sağlanmıştır. Maliye Bakanlığı Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler faslında koordinatörlük görevi yürütmek üzere 26 fasıla katılım sağlamıştır. Ayrıca, Adalet ve İçişleri, Ekonomik ve Parasal Birlik ve İstatistik fasıllarıyla da doğrudan ilgili bulunmakta olup; tarama toplantılarında aktif katılım sağlamıştır. Kamu Alımları faslında ise tarama sürecinin tamamlanmasının ardından Maliye Bakanlığı AB ile ilgili, kamu alımları alanında yapılan çalışmalarda genel koordinatör olarak tek sorumlu kuruluş haline getirilmiştir. Koordinatörlük görevi yürütülen 3 fasıla ilişkin olarak, toplantı öncesi müktesebat taraması yapılmış ve bunun sonucunda hazırlanan bilgilendirme dokümanları, Bakanlık Birimlerine sunulmuştur. Tarama toplantıları sonrası, toplantı tutanakları Bakanlık Birimleriyle paylaşılmıştır. 12 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

13 * Brüksel de gerçekleştirilen müzakere fasılları tarama toplantılarına Bakanlığımızca katılım sağlama durumu: Tablo 2: Bakanlığımızın Müzakere Fasıllarına Katılım Durumu Müktesebat Başlığı Tanıtıcı Tarama Ayrıntılı Tarama Katılımcı Sayısı Katılımcı Sayısı İşçilerin Serbest Dolaşımı 2 2 İş Kurma Hakkı ve Hizmet 1 Sunum Serbestisi 1 Sermayenin Serbest Dolaşımı 4 6 Kamu İhaleleri 4 3 Şirketler Hukuku 5 5 Rekabet Politikası 4 4 Mali Hizmetler 2 2 Tarım ve Kırsal Kalkınma 1 1 Balıkçılık 1 1 Ulaştırma 3 4 Enerji 1 1 Vergilendirme Ekonomik ve Parasal Birlik 4 4 İstatistik 6 9 Sosyal Politika ve İstihdam 2 2 İşletme ve Sanayi Politikası 2 2 Trans-Avrupa Ağları 3 4 Bölgesel Politika ve Yapısal 2 Araçların Koordinasyonu 7 Yargı ve Temel Haklar 2 4 Adalet, Özgürlük ve 3 Güvenlik 3 Çevre 1 1 Gümrük Birliği 3 3 Dış İlişkiler - 2 Mali Kontrol Mali ve Bütçesel Hükümler AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

14 Bakanlığımızın Müzakere Fasıllarına Katılım Durumu Sermayenin Serbest Dolaşımı Kamu İhaleleri Şirketler Hukuku Rekabet Politikası Vergilendirme Ekonomik ve Parasal Birlik Sosyal Politika ve İstihdam İstatistik 10 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 5 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Mali Kontrol 0 Tanıtıcı Tarama Ayrıntılı Tarama Mali ve Bütçesel Hükümler Grafik 8: Bakanlığımızın Müzakere Fasıllarına Katılım Durumu Tablo 3: Tarama Toplantılarına Birim Bazında Katılım Durumu Birim Katılım Sayısı Müsteşarlık Makamı 17 TEFKU 7 MASAK 7 HUK 4 SGB 8 BAHUM 6 BÜMKO 60 MİLE 1 MUHGEN 27 GEP 10 ABDİD 35 DMO 1 GİB 70 EMEKSAN 2 Vergi Konseyi 3 14 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

15 TARAMA TOPLANTILARINA BİRİM BAZINDA KATILIM DURUMU TEFKU MASAK HUK SGB BAHUM MUHGEN GEP DMO EMEKSAN Vergi Konseyi Grafik 9: Tarama Toplantılarına Birim Bazında Katılım Durumu Fiscalis Programının Koordinasyonu Avrupa Birliği nin vergilendirme alanındaki Programı olan Fiscalis Programına ülkemiz 2003 yılından bu yana katılım sağlamaktadır. Ülkemizin Fiscalis 2007 Programı na katılımına dair Mutabakat Zabtı 2003/5797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Fiscalis Programı kapsamında düzenlenen faaliyetlere ülkemizin katılımına ilişkin koordinasyon, bilgilendirme ve iletişim ile yıllık faaliyet raporu ve mali raporun hazırlanıp AB Komisyonu'na iletilmesi işlemleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Program bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli seminer, proje grubu ve değişim programlarına Bakanlığımız ilgili Birimlerinin personelinin katılımı sağlanmakta ve bu şekilde, AB nin vergilendirme alanındaki mevzuatı ve diğer katılımcı ülkelerin uygulamaları hakkında bilgi birikimi oluşturulmaktadır yılından bu yana Fiscalis bünyesinde düzenlenen etkinliklerden 44 seminer, 8 değişim programı (exchange) ve 6 proje grubu toplantısına Bakanlığımızdan katılım sağlanmıştır. Fiscalis Programı Çerçevesinde Bakanlığımızın Katılım Sağladığı Etkinlikler 50 0 Seminer Değişim programı (exchange) Proje grubu toplantısı Grafik 10: Fiscalis Programı Çerçevesinde Bakanlığımızın Katılım Sağladığı Etkinlikler 15 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

16 Başkanlığımız TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvurularının Koordinasyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Biriminin bir teknik yardım ve bilgi değişimi enstrümanı işlevini görmekte olup; amacı destek kapsamındaki ülkelere genel AB politika hedefleri çerçevesinde ve AB mevzuatına yakınlaştırma ile uygulama alanında destek sağlamaktır. Bu çerçevede TAIEX, destek kapsamında yer alan ülkelerde görev yapan kamu çalışanlarına çalışma ziyareti (study visit), uzman talebi (expertise) ve çalışma toplantısı (workshop) şeklinde kısa süreli teknik destek imkanı sunmaktadır. Türkiye, Ekim 2001 tarihinden itibaren TAIEX imkanlarından resmen yararlanmaya başlamış ve 2002 yılında TAIEX Bütçesine katılmıştır. TAIEX teknik destek başvuru formlarının gerektiği gibi doldurulabilmesi amacıyla Bakanlığımız için Başkanlığımızda TAIEX temas noktaları belirlenmiştir. Bu çerçevede, dönemlerinde alınan TAIEX teknik destek hizmetlerinin dağılımı aşağıdaki şekildedir. Alınan TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı Çalışma Toplantısı Uzman Talebi Çalışma Ziyareti Grafik 11: Bakanlığımızın Aldığı TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı nın Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD, OECD-SIGMA, Dünya Bankası, IMF, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi, G-20 vb. uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, Bakanlık birimleri arasında söz konusu örgütlerin çalışmalarını koordine etmekle sorumludur. Ayrıca bu kuruluşlar tarafından yayınlanan Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin raporların takibi ve bilgilendirme amaçlı Türkçe çevirileri yapılmaktadır. Bakanlığımızı ziyaret eden heyetlerle ilgili olarak organizasyon, koordinasyon ve üst düzey yöneticileri bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede, yürütülen faaliyetler şunlardır: 16 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

17 1. OECD alt komite çalışmalarına ülkemizin katılımı konusundaki strateji ve planlara katkı sağlanmaktadır. 2. OECD-SIGMA: OECD ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimi olan Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesine Destek programı çerçevesinde her yıl düzenli olarak raporlar yayınlanmaktadır. Bu raporlarda kamu alımları sistemi, kamu personel sistemi, kamu harcama yönetimi ve yolsuzluk konularında Türkiye deki mevcut sistemin analizi ve yıllık bazda ilerlemeler ele alınmaktadır. Söz konusu raporların tümü Maliye Bakanlığı nın katkısıyla hazırlanmakta olup; OECD- SIGMA ve Maliye Bakanlığı arasındaki her türlü işbirliği ilişkisi (mevzuat hazırlık çalışmaları, konferans, seminer ve eğitimler, raporlar ve yıllık çalışma programlarının oluşturulması) ABDİD koordinasyonunda yürütülmektedir. 3. Dünya Bankası ve IMF ile ilişkilerimiz çerçevesinde, bu kuruluşlar tarafından Türk ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar ve taslak mevzuatlara ilişkin bu kuruluşların görüşleri takip edilmekte, gerek Bakanlık birimleri gerekse üst düzey yöneticiler raporlar hakkında bilgilendirilmektedir. 4. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Maliye ve Ekonomi Bakanları ve üst düzey uzmanların katılım sağladıkları toplantıların koordinasyonu ve Bakanlık içerisindeki sekreterya hizmetleri sağlanmaktadır. 5. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu nun (UNCITRAL) çalışmalarına katılım sağlanmakta ve ilgili Bakanlık birimleri arasında konuyla ilgili koordinasyon yapılmaktadır. 6. G-20 çalışmalarına ilişkin Bakanlık birimleri arasında koordinasyon çalışmaları sürdürülmekte olup; G-20 başkanlığı görevini üstlenen ülke temsilcileri ile temas sağlanmaktadır. 7. Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizmasına ilişkin Bakanlık içi koordinasyon sağlanmakta ve çalışmalara katkıda bulunulmaktadır. 8. T.C. Maliye Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Arasında İmzalanan Avrasya Ülkelerine Yönelik Maliye Alanında Teknik Yardım ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde, söz konusu bölge ülkelerine yönelik faaliyetlerin, projelerin planlanması, eğitim programları, seminer, sempozyumlar düzenlenmesi ve bu ülkelere danışmanlık hizmeti sunulması konusundaki çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede; 30 Haziran 2006: Devlet Yatırım Politikası ve Programının Hazırlanması Projesi kapsamında Azerbaycan heyeti Bakanlığımızı ziyaret etmiştir. 5 8 Eylül 2006: Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve Kırgız Cumhuriyeti Vergi Müfettişliği Kurumu ndan 10 uzmana TİKA işbirliğinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa bir eğitim programı düzenlenmiştir. 27 Eylül 2006: Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi heyeti Bakanlığımızı ziyaret etmiştir. 21 Kasım 2006: Moğolistan Hükümet Sekreterliği nde görevli uzmanlardan oluşan bir heyet Bakanlığımızı ziyaret etmiştir. 17 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

18 9. Sayın Bakan Kemal UNAKITAN ın yurtdışı yazışmaları yapılmakta ve gerektiğinde simültane çeviri olanağı sağlanmaktadır AB ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programlarının koordinasyonu Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından yılda iki kez düzenlenen AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programları ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde, AB müktesebatı çevirisinde görev alacak personele yönelik AB Hukuku sertifika programı hakkında Bakanlık Birimlerine duyuru yapılmakta ve katılım sağlaması öngörülen personele ilişkin makam onayları Başkanlığımız tarafından düzenlenmektedir. AB ve Uluslararası İlişkiler Alanındaki Sertifika Programlarına Bakanlığımızdan Katılan Personel Sayısı AB Hukuku Sertifika Programı için ATAUM Programları için Grafik: 12: AB ve Uluslararası İlişkiler Alanında Sertifika Programına Katılım Durumu 5.2 Danışmanlık Bakanlık Üst Düzey Yöneticileri ve Bakanlık Birimlerine Danışmanlık Sayın Bakan Kemal UNAKITAN ın katılım sağladığı ulusal ve uluslararası toplantılar ile zirvelere ilişkin hazırlık ve dokümantasyon çalışmaları, ABDİD tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede toplantılara ilişkin brifing dosyaları ile sunum ve konuşma metinlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmaktadır. Üst düzey yöneticiler, AB uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmekte, katılım sağladıkları ulusal ve uluslararası toplantılara ilişkin hazırlıklar yürütülmekte ve sunum ve konuşma metinleri hazırlanmaktadır Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Yapılan Projelerin Hazırlık Sürecine Destek Mali yardımlar, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarının desteklenmesine yöneliktir. Türkiye ekonomisinin işleyişi ve iç pazardaki rekabet baskısıyla başa çıkma kapasitesinin geliştirilmesi, AB üye devletleri ve aday ülkeler ile sınır ötesi işbirliğinin teşviki de desteklenen alanlardır. 18 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

19 Yeniden gözden geçirilen Katılım Ortaklığı Belgesi, katılım öncesi yardımın programlanması için temel oluşturmakta ve mali yardım öncelikleri, İlerleme Raporları ve Türkiye'nin Ulusal Programına göre belirlenmektedir yılı için toplam 200 milyon Euro'yu bulan söz konusu yardım, üç ana başlık altında toplanmaktadır ve bu alanlara eşit olarak dağıtılmıştır: 1. Kurumsal yapılanma 2. Müktesebata uyum 3. Ekonomik ve sosyal uyum Komisyon, Türkiye için gelecek üç yılı kapsayan mali yardım çerçevesinde, dönemi için toplam 1 milyar 50 milyon Euro'luk yardım öngörmüştür: Toplam Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım miktarı (milyon Euro) Tablo 4: Katılım Öncesi Mali Yardım Miktarları Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde desteklenen Maliye Bakanlığı projeleri: Türkiye-AB 2002 Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde MASAK ın Karapara Aklanması ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı projesi, Türkiye-AB 2003 Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün Türk İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması başlıklı projesi, Türkiye-AB 2004 Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde, Gelirler Genel Müdürlüğü nün AB Müktesebatının Uygulanması için Gerekli Ana İdari Yapılarla Uyum İçinde Türk Vergi İdaresinin Vergi Toplama Kapasitesinin Artırılması başlıklı projesi ve Türkiye-AB 2005 Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında, Muhasebat Genel Müdürlüğü nün Genel Devlet kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından muhasebe verilerinin e- devlet kapsamında alınmasına yönelik teknik alt yapının kurulması başlıklı projesi. Başkanlığımız, söz konusu projelerin hazırlık, uygulama ve izleme sürecine destek vermektedir. Bu çerçevede, Başkanlığımız tarafından düzenli olarak organize edilen Maliye Bakanlığı AB Projeleri Değerlendirme Toplantıları, Bakanlığımızın ilgili Birimleri ve diğer ilgili kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Buna ilaveten koordinasyonu teminen, AB tarafından finanse edilen projelerin izleme ve değerlendirme süreci kapsamında ABGS de düzenlenen Ortak İzleme Komitesi ve 19 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

20 AB ile Katılım Öncesi Mali İşbirliğine ilişkin yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumun sağlanması amacıyla kurulan Mali İşbirliği Komitesi toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmaktadır Hizmet ve Ürünler Bakanlık Üst Düzey Yöneticileri ve Bakanlık Birimlerine Danışmanlık Sayın Bakan Kemal UNAKITAN ın katılım sağladığı ulusal ve uluslararası toplantılar ile zirvelere ilişkin hazırlık ve dokümantasyon çalışmaları, ABDİD tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede toplantılara ilişkin brifing dosyaları ile sunum ve konuşma metinlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmaktadır. Üst düzey yöneticiler, AB uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmekte, katılım sağladıkları ulusal ve uluslararası toplantılara ilişkin hazırlıklar yürütülmekte ve sunum ve konuşma metinleri hazırlanmaktadır Eğitim Nisan 2004 tarihleri arasında AB Fonlarının Yönetimi proje / alt-proje geliştirme ileri düzey eğitimine katılım ve 13-14/17-18 Mayıs 2004 tarihlerinde Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde AB fonlarından yararlanacak projelerin geliştirilmesine yönelik usul, esas ve tekniklerin ele alındığı AB Fonlarının Yönetimi- Eğiticilerin Eğitimi programına katılım sonrasında, AB fonlarından yararlanacak projelerin hazırlanması sürecinde Bakanlığımız Birimlerinin teknik bilgi ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 14,16,17,18 Haziran 2004 tarihlerinde Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığında toplam 19 personele eğitim verilmiştir. 20 Nisan 2005 tarihinde, kamu yönetimi reformu çerçevesinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 30 temsilcinin katılımı ile oluşturulan Kamu Mali Yönetiminde Değişim Grubuna, AB Mali Mevzuatı konusunda bir tam gün eğitim verilmiştir Yayınlar, Makaleler ve Yapılan Çalışmalar Kitaplar: Uluslararası Mali Standartlar T.C. Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI F A A L İ Y E T R A P O R U Mart 4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUŞ Ülkemizde li yıllar idari ve ekonomik reformların gerçekleştirildiği ve

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 F A A L İ Y E T R A P O R U Ocak 2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUŞ Başkanlığımız, ülkemizin dış politikada izlediği etkin

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012) 2 OCAK 2012, PAZARTESİ 14:00-15:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkan V. Sn. Başak İlisulu

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) 27 ŞUBAT 2012, PAZARTESİ 09:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Sn. M. Süreyya Süner ile Mali

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı