NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Adnan SÖZEN, H.Mehmet ŞAHİN, Mustafa ÜBEYLİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü, Enerji Anabilim Dalı 06500, Beşevler, Ankara ÖZET Konvansiyonel nükleer reaktörlerde nükleer enerji üretimi için gerekli olan yakıt üretiminin ve nükleer atıkların dönüşümlerinin yapılması için iki farklı sistem üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan birincisi füzyon kaynaklı füzyon-fisyon hibrid reaktörleri, ikincisi ise hızlandırıcı kaynaklı sistemlerdir. Bu çalışmada iki sistemin karşılaştırılması sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hızlandırıcı, Hibrid reaktörler, nükleer yakıt. COMPARISON OF ACCELERATOR DRIVEN SYSTEM WITH FUSION- FISSION (HYBRID) SYSTEMS IN PRODUCTION OF NUCLEAR FUEL AND TRANSMUTATION OF NUCLEAR WASTES ABSTRACT Two different systems have been studied for transmutation of nuclear wastes and nuclear fuel necessary for nuclear energy production in conventional reactors. First of these systems is fusion driven fusion-fission hybrid reactors and second one is accelerator driven systems. In this study, comparison of these two systems are presented. Key words: Accelerator, hybrid reactors, nuclear fuel. 1

2 1. GİRİŞ Konvansiyonel nükleer reaktörlerde nükleer enerji üretimi için gerekli olan yakıt üretiminin ve nükleer atıkların dönüşümlerinin yapılması için iki farklı sistem üzerinde çalışılmaktadır. Sadece fisil olmayan (harici) nötron kaynakları, çok iyi kurulmuş LWR (Hafif Su Reaktörü) teknolojisi üzerine kurulu nükleer enerji üretimi için gerekli miktarda nükler yakıt sağlayabilir. Fisil yakıt üreticileri olarak iki ana zengin nötron kaynağı mevcuttur. Bunlar: 1) (D,T) veya (D,D) füzyon reaksiyonları üzerine kurulu füzyon reaktörleri, 2) Oldukça yüksek enerjili protonların (1 GeV civarında) bombardımanı altında, ağır çekirdeğin parçalanması temeline dayanan elektro-nükleer besleyiciler. Fisil yakıt üretilmesi, nükleer atıkların dönüşümünün yapılması ve aynı zamanda enerji üretilmesi için iki sistem üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar füzyon kaynaklı füzyon-fisyon hibrid reaktörleri ile hızlandırıcı kaynaklı hibrid reaktörlerdir. 2. FÜZYON-FİSYON HİBRİD SİSTEMİ Füzyon-fisyon hibrid sistemi, füzyon ve fisyon işlemlerinin bir kombinasyonu olup, özellikleri birbirlerini tamamlar. Hibrid reaktör, yüksek orandaki füzyon nötronlarının yakalanmasıyla füzyon plazmayı çevreleyen mantodaki fertil malzemelerin ( 238 U veya 232 Th) fisil malzemelere ( 239 Pu veya 233 U) dönüşümü prensibine dayanır. Fertil malzemelerin önemli bir miktarı özellikle yüksek enerjili (14 MeV) D-T nötronların ışıması altında fisyona uğrayabilir. Hibrid reaktörün bir diğer potansiyeli ise yüksek etkinlikle aktinitleri yakmasıdır. Aktinitler, LWR(Hafif Su reaktörü) lerde radyoaktif malzeme olarak önemli miktarlarda üretilmektedirler. Oldukça yüksek enerjili füzyon nötronları, bunların çoğunu değerli bir yakıt olarak yakabilmekte ve bazılarını yeni çok yüksek nükleer kalitede 2

3 transplutonyum fisil malzemesine dönüştürebilmektedir. Hızlı bir besleyici, başlangıç için değerli plutonyum malzemesine ihtiyaç duyarken, hibrid reaktör doğal veya harcanmış uranyum ve toryumu kullanır. Hibrid reaktörün bir diğer avantajı ise, LWR lerin harcanmış yakıtını gençleştirerek, yakıt çevrim prosedürünü ortadan kaldırmasıdır. Aynı zamanda, plutonyum izotoplarının oluşumu devam ederken, belli bir ışıma periyodundan sonra harcanmış yakıtın fisil stoku LWR nin yeni yakıt şarjı seviyesine getirilecektir(1). 3. HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEM Hızlandırıcı kaynaklı sistemde, yüksek enerjili yüklü parçacıklar, tercihen protonlar hedef malzeme olarak seçilen ağır metali bomdardıman etmek için kullanılmaktadır. Bu sayede oldukça yüksek enerjili nötronlar açığa çıkarılmaktadır. Yüksek enerjili nötronlar hedef malzemeyi çevreleyen yakıt bölgesindeki fertil malzemelerin fisil malzemelere dönüşmesini ve aynı zamanda fisyon yapmalarını sağlamaktadır. Rubbia'nın tanımladığı hızlandırıcı kaynaklı hibrid reaktör ise, yüksek yoğunlukta 1 GeV'luk proton hızlandırıcının direk olarak bağlandığı toryum ağırlıklı yakıt karışımı kullanan, kurşun-soğutmalı ve kritikaltı bir nükleer reaktörü içerir. Hızlandırıcılı sistemlerde, sürekli veya sık sık yakıtın yeniden işlenmesini gerektirmeksizin uzun dönem reaktör çalışması boyunca sabit çoğalım faktörünün güvenliği için hızlı nötronların kullanımı gerekmektedir. Hızlandırıcı tarafından üretilen nötronlar reaktör kontrolü için gerekli olan gecikmiş nötronlara olan gereksinimi azaltmaktadır. Hızlandırıcılı hibrid reaktörler de, enerji üretimi için değişik yakıtların kullanımını sağlamaktadır ve günümüz termal reaktörlerinde üretilen aktinitlerin dönüşümüne izin vermektedir. Şekil 1 hibrid reaktör dizaynının tasarımını şematik olarak göstermektedir. Nötronlar 15 cm yarıçapında, 50 cm yüksekliğinde, kalın, doğal ve 3

4 silindirik bir Pb hedefine gelen 1 GeV'luk proton ışını tarafından üretilmektedir. Yakıt bölgesi kurşunu soğutucu olarak kullanan 25 cm genişlikte hekzagon olarak düzenlenmiş 3.8 mm yarıçapında çelik iğneler içerir(2). z ekseni Işın g/mw a) a) Parçalanma hedefi (Kurşun) Çoğalım Bölgesi (Yakıt ve kurşun) Reflektör (Kurşun) Şekil 1. Hızlandırıcı kaynaklı hibrid reaktör dizaynının şematik görünüşü(2) g/mw İKİ SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI Şekil 2 ve 3'te hızlandırıcı kaynaklı bir sistemle füzyon-fisyon (hibrid) sisteminde üretilen 233 U ve 239 Pu miktarlarının zamana göre değişimi verilmekte dir. Her iki sistemde de üretken 232 Th ve 238 U yakıtlarından önemli miktarda fisil 233 U ve 239 Pu b) Şekil 2. Değişik yakıt şarjlarında hızlandırıcı kaynaklı sistemde a) 239 Pu miktarının b) 233 U miktarının zamana göre değişimi (2) yakıtları üretilmektedir. 233 U üretim miktarı her iki sistemde de zamanla azalmaktadır. 239 Pu üretimi ise hızlandırıcı sistemde artarken hibrid sistemde azalmaktadır. Bu farklılık 4

5 g/mw g/mw b) a) Şekil 3. Füzyon-fisyon hibrid sisteminde a) 233 U miktarının b) 239 Pu miktarının zamana göre değişimi(3,4) hızlandırıcı sistemdeki nötron spektrumunun hibrid sistemdekinden daha sert bir yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Hibrid sistemde 239 Pu aynı zamanda düşük enerjili nötronlarla fisyona uğrarken, Dolayısıyla 239 Pu üretimi hızlandırıcılı sistemde zamanla artmaktadır. Ayrıca her iki sistemde konvansiyonel reaktörlerden elde edilen harcanmış yakıtın gençleştirme işlemleri yapılarak dönüşümleri sağlanmakta ve bu yolla enerji üretimi yapılabilmektedir. Harcanmış yakıtlarda yüksek enerjili nötronlar altında fisyon tesir kesitleri çok büyük olan minör aktinitler bulunmaktadır. Hızlandırıcılı ve hibrid sistemle harcanmış yakıtların fisyona uğratılarak enerji elde edilmesi mümkündür. Örneğin PWR(Basınçlı Su Reaktörü) atığındaki TRU(transuranik elementleri)'da bulunan enerji yaklaşık olarak PWR'de üretilen miktarın %40'ıdır. Özellikle hızlandırıcılarda, toryumla karışık TRU'nun yakıt olarak kullanımı genel bir strateji olarak düşünülmektedir(5). 4. SONUÇLAR VE İRDELEME hızlandırıcılı sistemde daha yüksek Hızlandırıcı kaynaklı ve füzyonfisyon hibrid enerjili nötronlardan Z ( dolayı l) ) fisyona b) sistemi üzerinde uğraması çok daha az olmaktadır. yapılan çalışmalar her iki sisteminde 5

6 fisil yakıt üretimi, nükleer atık dönüşümü ve aynı zamanda enerji elde edilmesi yönünde çok iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu iki sistemle: 1) Konvansiyonel nükleer reaktörler için gerekli fisil yakıtın üretken yakıtlardan temini, 2) Harcanmış yakıtların değerlendirilerek dönüşümünün sağlanması ve bu yolla enerji elde edilmesi, 3) Harcanmış yakıtın yeniden işlenmesinde kullanılan proseslerin ortadan kaldırılması ve bu yolla zaman ve maliyetin azaltılması mümkün görülmektedir. 5. REFERANSLAR 1. S., ŞAHİN, "Mainline fusionfission (hybrid) reactor concepts", Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Instutut de Genie Atomique PHB-Ecublens, 1015 Lausanne, Switzerland. 2 David, S., Billebaud, A., Brandan, M.E., Brissot, R., Giorni, A., Heuer, D., Loiseaux, J.M., Meplan, O., Nifenecker, H., Viano, J.B., Schapira, J.P., "Fast Subcritical Hybrid Reactors for Energy Production: Evolution of Physical Parameters and Induced Radiotoxicities", Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A, vol. 443 pp , (2000). 3. Yapıcı, H., Özceyhan, V., "Numerical Neutronic Analysis of a Natural Lithium Cooled Fusion Breeder Fueled With UO 2 ", The Arabian Journal for Science and Engineering, vol.25, no.2a, (2000). 4. Şahin, S., Yapıcı, H., "Neutronic Analysis of a Thorium Fusion Breeder with Enhanced Protection Against Nuclear Weapon Proliferation", Annals of Nuclear Energy, vol.26, pp.13-27, (1999). 5. Revol, J. P., "An Accelerator-Driven System For the Destruction of Nuclear Waste", Progress in Nuclear Energy, vol.38, No. 1-2, pp , (2001). 6

Cilt: 10 Sayı: 2 s.145-153, 2007 Vol: 10 No: 2 pp.145-153, 2007

Cilt: 10 Sayı: 2 s.145-153, 2007 Vol: 10 No: 2 pp.145-153, 2007 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 10 Sayı: 2 s.145-153, 2007 Vol: 10 No: 2 pp.145-153, 2007 ThSi 2 Yakıtlı Flibe Soğutuculu Bir Füzyon-Fisyon Hibrid Reaktöründe Farklı Trityum Üretim Malzemelerinin

Detaylı

Bir Hibrit Reaktörde TRISO Kaplamalı Candu Nükleer Yakıt Atıklarının Nötronik Analizi

Bir Hibrit Reaktörde TRISO Kaplamalı Candu Nükleer Yakıt Atıklarının Nötronik Analizi Politeknik Dergisi Cilt:16 Sayı: 4 s129-133, 2013 Journal of Polytechnic Vol: 16 No: 4 pp.129-133, 2013 Bir Hibrit Reaktörde TRISO Kaplamalı Candu Nükleer Yakıt Atıklarının Nötronik Analizi Hakan TAŞKOLUa,

Detaylı

Hızlandırıcıyla Sürülen Nükleer Sistemlerde Nötron Çoğaltma Problemi

Hızlandırıcıyla Sürülen Nükleer Sistemlerde Nötron Çoğaltma Problemi Hızlandırıcıyla Sürülen Nükleer Sistemlerde Nötron Çoğaltma Problemi Ali Göksu, Melih Geçkinli İTÜ Enerji Enstitüsü Başlıklar ADS Nedir? Neden ADS? Yapılan Başlıca Deneyler ve Projeler Bir ADS Modeli için

Detaylı

HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLER/ENERJİ YÜKSELTECİ

HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLER/ENERJİ YÜKSELTECİ HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLER/ENERJİ YÜKSELTECİ Hande KARADENİZ a, M. Atıf ÇETİNER a, Haluk YÜCEL a, Pervin ARIKAN a, Saleh SULTANSOY b a Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

DOĞAL Li SOĞUTUCULU-ThSi 2 YAKITLI BİR FÜZYON-FİSYON HİBRİD REAKTÖRÜNDE FARKLI TRİTYUM ÜRETİM MALZEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

DOĞAL Li SOĞUTUCULU-ThSi 2 YAKITLI BİR FÜZYON-FİSYON HİBRİD REAKTÖRÜNDE FARKLI TRİTYUM ÜRETİM MALZEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 20, No, 6-7, 2005 Vol 20, No, 6-7, 2005 DOĞAL Li SOĞUTUCULU-ThSi 2 YAKITLI BİR FÜZYON-FİSYON HİBRİD REAKTÖRÜNDE FARKLI TRİTYUM ÜRETİM MALZEMELERİNİN

Detaylı

TEKNOLOJİ. TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, UC, UC 2 ve U 2 C 3 YAKITLARININ FÜZYON NÖTRON KAYNAKLI BİR HİBRİD REAKTÖRDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKNOLOJİ. TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, UC, UC 2 ve U 2 C 3 YAKITLARININ FÜZYON NÖTRON KAYNAKLI BİR HİBRİD REAKTÖRDE DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 39-49 TEKNOLOJİ UC, UC 2 ve U 2 C 3 YAKITLARININ FÜZYON NÖTRON KAYNAKLI BİR HİBRİD REAKTÖRDE DEĞERLENDİRİLMESİ Hacı Mehmet ŞAHİN a Kadir YILDIZ a Taner ALTINOK b a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

INVESTIGATION OF A (D,T) FUSION DRIVEN BLANKET DESIGNED FOR TRITIUM BREEDING WITH DIFFERENT MATERIALS

INVESTIGATION OF A (D,T) FUSION DRIVEN BLANKET DESIGNED FOR TRITIUM BREEDING WITH DIFFERENT MATERIALS Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı 1-2, (2002), 67-74 TRİTYUM ÜRETİMİ İÇİN TASARLANAN (D-T) FÜZYON SÜRÜCÜLÜ BİR BLANKETİN SEÇİLEN DEĞİŞİK MALZEMELER İÇİN İNCELENMESİ Mustafa

Detaylı

Prof.Dr. Veysel ÖZCEYHAN

Prof.Dr. Veysel ÖZCEYHAN Prof.Dr. Veysel ÖZCEYHAN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1971 KAYSERİ T: 352207666632108 F: 3524375784 ozceyhan@erciyes.edu.tr

Detaylı

HAFİF SU REAKTÖRLERİ İÇİN YAKIT ZENGİLEŞTİRMEK ÜZERE TASARLANAN BİR FÜZYON-FİSYON HİBRİD REAKTÖRÜN NÖTRONİK PERFORMANSI. H. YAPICI ve E.

HAFİF SU REAKTÖRLERİ İÇİN YAKIT ZENGİLEŞTİRMEK ÜZERE TASARLANAN BİR FÜZYON-FİSYON HİBRİD REAKTÖRÜN NÖTRONİK PERFORMANSI. H. YAPICI ve E. 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, TR0000034 HAFİF SU REAKTÖRLERİ İÇİN YAKIT ZENGİLEŞTİRMEK ÜZERE TASARLANAN BİR FÜZYONFİSYON HİBRİD REAKTÖRÜN NÖTRONİK PERFORMANSI H. YAPICI ve E. BALTACIOĞLU

Detaylı

Adem ACIR Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Teknikokullar, ANKARA ÖZET

Adem ACIR Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Teknikokullar, ANKARA ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.263-270, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.263-270, 2007 ThO 2 Yakıtlı Bir Füzyon-Fisyon Hibrid Reaktöründe Farklı Reflektör Malzemelerin Nötronik Performansa

Detaylı

Nükleer Reaktörler. Özgür AYTAN

Nükleer Reaktörler. Özgür AYTAN Nükleer Reaktörler Özgür AYTAN Bu sunuda anlatılacak olanlar Fisyon Nedir? Nükleer Reaktörler Çalışma Prensipleri Dünyadaki Durum Neden Nükleer Reaktör? Dünyadaki Enerji Kaynakları Dünyadaki Enerji Projeksiyonu

Detaylı

Doktora: Akdeniz Üniversitesi Nükleer Fizik (2011- Devam ediyor) Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Atom ve Molekül Fiziği ( )

Doktora: Akdeniz Üniversitesi Nükleer Fizik (2011- Devam ediyor) Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Atom ve Molekül Fiziği ( ) Osman AĞAR ŞANLIURFA (1987) E-mail : osmanagar@kmu.edu.tr, osmanagar@windowslive.com Eğitim: Doktora: Akdeniz Üniversitesi Nükleer Fizik (2011- Devam ediyor) Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Atom ve

Detaylı

Farklı Uranyum (Uo 2,Uc,U 3 si 2 ) Yakıtları Kullanılarak CANDU Reaktör Performansının Araştırılması

Farklı Uranyum (Uo 2,Uc,U 3 si 2 ) Yakıtları Kullanılarak CANDU Reaktör Performansının Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s.147-152, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 147-152, 2005 Farklı Uranyum (Uo 2,Uc,U 3 si 2 ) Yakıtları Kullanılarak CANDU Reaktör Performansının Araştırılması

Detaylı

Nükleer Enerji Üretim Teknolojilerinin Dünyadaki Gelecegi vetürkiye. Mehmet Tombakoglu Ph.D Nükleer Mühendislik Hacettepe Üniversitesi

Nükleer Enerji Üretim Teknolojilerinin Dünyadaki Gelecegi vetürkiye. Mehmet Tombakoglu Ph.D Nükleer Mühendislik Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Üretim Teknolojilerinin Dünyadaki Gelecegi vetürkiye Mehmet Tombakoglu Ph.D Nükleer Mühendislik Hacettepe Üniversitesi Nükleer Teknolojinin Şu Andaki Konumu İlk ticari nükleer reaktör 1950

Detaylı

FİSYON. Ağır çekirdekler nötronla bombardıman edildiklerinde bölünürler.

FİSYON. Ağır çekirdekler nötronla bombardıman edildiklerinde bölünürler. FİSYON Ağır çekirdekler nötronla bombardıman edildiklerinde bölünürler. Fisyon ilk defa 1934 te Ida Noddack tarafından önerilmiştir. Otto Hahn & Fritz Strassman Berlin (1938) de yaptıkları deneylerde hızlı

Detaylı

Hızlandırıcıya Dayalı Yeni Nesil Reaktörler

Hızlandırıcıya Dayalı Yeni Nesil Reaktörler KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 16 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Hızlandırıcıya Dayalı Yeni Nesil Reaktörler İskender DEMİRKOL KSÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

YAKITLI TERMAL REAKTÖR ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİSSİL YAKIT ÜRETİMİ. Osman İPEK

YAKITLI TERMAL REAKTÖR ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİSSİL YAKIT ÜRETİMİ. Osman İPEK 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3 \m TR0000033 HYBRID REAKTÖR SİSTEMİ YARDIMIYLA UO 2 YAKITLI TERMAL REAKTÖR ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİSSİL YAKIT ÜRETİMİ ÖZET Osman İPEK Süleyman

Detaylı

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

FİZ314 Fizikte Güncel Konular FİZ34 Fizikte Güncel Konular 205-206 Bahar Yarıyılı Bölüm-7 23.05.206 Ankara A. OZANSOY 23.05.206 A.Ozansoy, 206 Bölüm 7: Nükleer Reaksiyonlar ve Uygulamalar.Nötron İçeren Etkileşmeler 2.Nükleer Fisyon

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Nükleer Yakıt Çevrimi ve Toryum un Yeri

Nükleer Yakıt Çevrimi ve Toryum un Yeri Nükleer Yakıt Çevrimi ve Toryum un Yeri Prof.Dr. Okan Zabunoğlu Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Nükleer Enerji Üretiminde Önemli İzotoplar Uranyum Plütonyum(doğada yok) Toryum U-235

Detaylı

Japonya daki yeni bir deneme başarılı olduğu takdirde, dünyadaki uzun yarı ömürlü radyoaktif atıkları yoketmek mümkün olabilecektir.

Japonya daki yeni bir deneme başarılı olduğu takdirde, dünyadaki uzun yarı ömürlü radyoaktif atıkları yoketmek mümkün olabilecektir. Radyoaktif Atıkların Yok Edilmesi veya Nihai Depolanması Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) Demir, kurşun gibi sıradan madenleri, altın veya

Detaylı

UC 2 YAKITLI BİR HİBRİD REAKTÖRÜN FARKLI NÖTRON KÜTÜPHANELERİNE GÖRE NÖTRONİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRLMASI ÖZET

UC 2 YAKITLI BİR HİBRİD REAKTÖRÜN FARKLI NÖTRON KÜTÜPHANELERİNE GÖRE NÖTRONİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRLMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal o Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 465-473, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 465-473, 2003 UC 2 YAKITLI BİR HİBRİD REAKTÖRÜN FARKLI NÖTRON KÜTÜPHANELERİNE GÖRE NÖTRONİK PERFORMANSLARININ

Detaylı

Parçacık Hızlandırıcıları, Toryum ve Türkiye nin Enerji Problemi

Parçacık Hızlandırıcıları, Toryum ve Türkiye nin Enerji Problemi Ulusal Proton Hızlandırıcıları Çalıştayı, SANAEM, 18-19 Nisan 2013 Parçacık Hızlandırıcıları, Toryum ve Türkiye nin Enerji Problemi Prof. Dr. Saleh Sultansoy TOBB ETÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Birimi

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 5 ATOM ÇEKİRDEĞİNİN

Detaylı

Parçacık Hızlandırıcıları, Toryum ve Türkiye nin Enerji Problemi

Parçacık Hızlandırıcıları, Toryum ve Türkiye nin Enerji Problemi CERN-TR 31 Ekim 2013 (Toryum Çalıştayı, Enerji Bakanlığı, 03 Ekim 2013) Parçacık Hızlandırıcıları, Toryum ve Türkiye nin Enerji Problemi Prof. Dr. Saleh Sultansoy TOBB ETÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik

Detaylı

MONTE CARLO YÖNTEMİ KULLANILARAK HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMDE BAZI AKTİNİTLERİN DÖNÜŞÜMÜ VE ENERJİ ELDE EDİLMESİ MEHMET EMİN KORKMAZ

MONTE CARLO YÖNTEMİ KULLANILARAK HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMDE BAZI AKTİNİTLERİN DÖNÜŞÜMÜ VE ENERJİ ELDE EDİLMESİ MEHMET EMİN KORKMAZ MONTE CARLO YÖNTEMİ KULLANILARAK HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMDE BAZI AKTİNİTLERİN DÖNÜŞÜMÜ VE ENERJİ ELDE EDİLMESİ MEHMET EMİN KORKMAZ DOKTORA TEZİ FİZİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN

Detaylı

Aralığında (γ,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları

Aralığında (γ,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları SDU Journal of Science (E-Journal), 214, 9 (2): 17-112 27 Al, 54 Fe, 58 Ni ve 9 Zr Hedef Çekirdekleri İçin 1 3 MeV Enerji Aralığında (γ,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları Veli Çapalı 1,*, Hasan Özdoğan

Detaylı

Nükleer Yakıt Üretiminde, Hızlandırıcı Kaynaklı Sistemler (ADS) ile Konvansiyonel Zenginleştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Nükleer Yakıt Üretiminde, Hızlandırıcı Kaynaklı Sistemler (ADS) ile Konvansiyonel Zenginleştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması Nükleer Yakıt Üretiminde, Hızlandırıcı Kaynaklı Sistemler (ADS) ile Konvansiyonel Zenginleştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması Seyit Rıza TOKGÖZ 1, Elif KEMAH 1 ve Recep AKKAYA 1 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

- Tsukuba Science City

- Tsukuba Science City Japon Mücizesinin M Temel Taşı - Tsukuba Science City (bak http://w3.gazi.edu.tr/web/saleh Türkler ve Bilim... ) Tsukuba Bilim Kentinin temeli 1963 yılınday Tokyo nun 60 km uzaklığı ığında küçük üçük k

Detaylı

BİR FÜZYON-FİSYON REAKTÖRÜNDE TRISO KAPLAMALI CANDU NÜKLEER YAKIT ATIKLARININ NÖTRONİK ANALİZİ HAKAN TAŞKOLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ

BİR FÜZYON-FİSYON REAKTÖRÜNDE TRISO KAPLAMALI CANDU NÜKLEER YAKIT ATIKLARININ NÖTRONİK ANALİZİ HAKAN TAŞKOLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ BİR FÜZYON-FİSYON RAKTÖRÜND TRISO KAPLAMALI CANDU NÜKLR YAKIT ATIKLARININ NÖTRONİK ANALİZİ HAKAN TAŞKOLU YÜKSK LİSANS TZİ MAKİNA ĞİTİMİ GAZİ ÜNİVRSİTSİ FN BİLİMLRİ NSTİTÜSÜ OCAK 2010 ANKARA HakanTAŞKOLUtarafındanhazırlanan

Detaylı

Mo ve 225 Ac İçin Proton Hızlandırıcısına Dayalı Farklı Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi

Mo ve 225 Ac İçin Proton Hızlandırıcısına Dayalı Farklı Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi 99 Mo ve 225 Ac İçin Proton Hızlandırıcısına Dayalı Farklı Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi Abdullah AYDIN Abdullah KAPLAN Ulusal Proton Hızlandırıcıları Çalıştayı 18-19 Nisan 2013 TAEK-Proton Hızlandırıcısı

Detaylı

Nükleer Tıpta Kullanılan 61,64,67. Cu Radyoizotoplarının Üretimi için (p,α) Reaksiyon Tesir Kesiti

Nükleer Tıpta Kullanılan 61,64,67. Cu Radyoizotoplarının Üretimi için (p,α) Reaksiyon Tesir Kesiti Ulusal Proton Hızlandırıcıları Çalıştayı,TAEK Nükleer Tıpta Kullanılan 61,64,67 Cu Radyoizotoplarının Üretimi için (p,α) Reaksiyon Tesir Kesiti S.Akça, E.Tel, A.Kara, A.Aydın Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

BÖLÜM-6 NÜKLEER YAKITLI GÜÇ SANTRALLERİ

BÖLÜM-6 NÜKLEER YAKITLI GÜÇ SANTRALLERİ BÖLÜM-6 NÜKLEER YAKITLI GÜÇ SANTRALLERİ Özet Giriş Nükleer Enerji Radyoaktivite Bozunma Hızı ve Yarı Ömür Birimler ve Dozlar Radyasyonun Biyolojik Etkileri Radyasyondan Korunma Standartları Nükleer Reaktörlere

Detaylı

2,45 GHz Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Üretimi. Hakan ÇETİNKAYA Emel ALĞIN Görkem TÜREMEN Ümit DOĞAN Latife ŞAHİN YALÇIN

2,45 GHz Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Üretimi. Hakan ÇETİNKAYA Emel ALĞIN Görkem TÜREMEN Ümit DOĞAN Latife ŞAHİN YALÇIN 2,45 GHz Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Üretimi Hakan ÇETİNKAYA Emel ALĞIN Görkem TÜREMEN Ümit DOĞAN Latife ŞAHİN YALÇIN İyon Kaynakları İyon kaynakları elektromanyetik özelliklere

Detaylı

Nükleer Reaktör Tipleri

Nükleer Reaktör Tipleri Nükleer Reaktör Tipleri Adem Erdoğan TAEK, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Kullanım amacına göre reaktörler Güç reaktörleri Isı ve/veya elektrik elde etmek için Araştırma reaktörleri Araştırma

Detaylı

UF 4 İÇEREN ERİYİK TUZLU APEX FÜZYON REAKTÖRÜNDE NÖTRONİK HESAPLAMALAR

UF 4 İÇEREN ERİYİK TUZLU APEX FÜZYON REAKTÖRÜNDE NÖTRONİK HESAPLAMALAR X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,4; JR1100085 A.Hançerlioğulları UF 4 İÇEREN ERİYİK TUZLU APEX FÜZYON REAKTÖRÜNDE NÖTRONİK HESAPLAMALAR Aybaba Hançerlioğullan '*, Turgay

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MONTE CARLO TEKNİĞİ KULLANILARAK BİR FÜZYON-FİSYON HİBRİT REAKTÖRÜNDE TASARLANAN BLANKET OPTİMİZASYONU İÇİN ÜÇ BOYUTLU NÖTRONİK HESAPLAMALAR HIZIR KASAP

Detaylı

ESKİŞEHİRDEKİ TORYUM REZERVİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAMASI ÜZERİNE YAPILAN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

ESKİŞEHİRDEKİ TORYUM REZERVİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAMASI ÜZERİNE YAPILAN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ESKİŞEHİRDEKİ TORYUM REZERVİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAMASI ÜZERİNE YAPILAN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Mine Sertsöz 1 Özet Nükleer enerji kullanımı son yıllarda Türkiye nin artan elektrik enerji ihtiyacını

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME GÜNDEMİNDE NÜKLEER ENERJİNİN SORUNLARI. Prof. Dr. Hasan SAYGIN *

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME GÜNDEMİNDE NÜKLEER ENERJİNİN SORUNLARI. Prof. Dr. Hasan SAYGIN * SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME GÜNDEMİNDE NÜKLEER ENERJİNİN SORUNLARI Prof. Dr. Hasan SAYGIN * Elektrik Mühendisliği Dergisi, Kasım 2004, sayı : 423 Sürdürülebilir Gelişme Politikalarında Enerjinin Rolü Gelişmiş

Detaylı

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Dr. Ali Tanrıkut SANAEM Müdürü 18-19 Nisan 2013 TAEK-SANAEM Ankara Düzenleyenler: UPHÇ-2013 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri

Detaylı

YAKIT HÜCRESİ 4. KUŞAK ELEKTRİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

YAKIT HÜCRESİ 4. KUŞAK ELEKTRİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YAKIT HÜCRESİ 4. KUŞAK ELEKTRİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Engin ÖZDEMİR*. Ercüment KARAKAŞ*, TartfV Sıtkı UYAR** Özet Bu çalışmada, kullanılan elektrot tipine göre çeşitli isimler alan yakıt hücre çeşitleri açıklanmakta,

Detaylı

NÜKLEER SANTRALLER ve YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. H. Mehmet Şahin Gazi Üniversitesi

NÜKLEER SANTRALLER ve YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. H. Mehmet Şahin Gazi Üniversitesi NÜKLEER SANTRALLER ve YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Prof. Dr. H. Mehmet Şahin Gazi Üniversitesi Sunum Özeti Enerji ve Türleri Nükleer Santraller Nasıl Çalışır? Nükleer Santrallerin Dünyadaki Dağılımı Radyasyon

Detaylı

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER Hatice Bilge KISA TARİHÇE 1895: X-ışınlarının keşfi 1913: W.E.Coolidge, vakumlu X-ışını tüplerinin geliştirilmesi 1931: Sikletronun Lawrence tarafından geliştirilmesi

Detaylı

TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları. Simulation Studies for TARLA IR-FEL Undulator Magnets

TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları. Simulation Studies for TARLA IR-FEL Undulator Magnets SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (1): 109-116 TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları Halime Tugay 1,*, Suat Özkorucuklu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Dünya Nüfusu sürekli arttığından ve ülkelerin şu anki Batı Avrupa,Japonya,Kuzey Amerika yaşam standartlarına ulaşma çabasından dolayı daha fazla elektrik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KYM 442 Kimyasal Teknolojiler KATI YAKITLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KYM 442 Kimyasal Teknolojiler KATI YAKITLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KYM 442 Kimyasal Teknolojiler KATI YAKITLAR Grup 12 09290140 Begüm Dikeçoğlu 10290081 Besim Alper Bayramcı 11290033 Cüneyt Altındaş Mayıs, 2015 Ankara 1 İÇERİK

Detaylı

Burada Q=200 MeV kadar bir enerjidir. (1 MeV=1.6x10-13 Joule)

Burada Q=200 MeV kadar bir enerjidir. (1 MeV=1.6x10-13 Joule) 37 3.1 GİRİŞ Bütün enerjilerin kaynağı olan güneşteki enerjinin nükleer reaksiyonlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Nükleer reaksiyonlarda atom çekirdeği içinde bulunan proton ve nötronların alınıp verilmesi

Detaylı

Nükleer silahlarının reçetesi >100 yıl önceden biliniyor:

Nükleer silahlarının reçetesi >100 yıl önceden biliniyor: Nükleer silahlar hakkında niçin bilgi sahibi olmalıyız? -Bunları diğer devletler veya gruplar ne kadar kolay geliştirebilir? - Herhangi bir nükleer sır kalmış mıdır? - Nükleer test yapmanın maliyeti ve

Detaylı

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Gökhan Ünel / UCI TÖÇ-4 / Temmuz 2015 2 TÖP-1 Nereden Nereye Ernest Lawrence ın çalışan ilk döndürgeci, (1930). 11.4cm çapında olup, protonları 80

Detaylı

The Physics of Particle Accelerators - Klaus Wille (1.3.5-1.3.6-1.3.7)

The Physics of Particle Accelerators - Klaus Wille (1.3.5-1.3.6-1.3.7) - Klaus Wille (1.3.5-1.3.6-1.3.7) 2 Temmuz 2012 HF Çalışma Topluluğu İçerik 1.3.5 - Doğrusal Hızlandırıcılar 1 1.3.5 - Doğrusal Hızlandırıcılar 2 3 Doğrusal Hızlandırıcılar Tüm elektrostatik hızlandırıcılar

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISI (THM-PHT) : GENEL DURUM

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISI (THM-PHT) : GENEL DURUM TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISI (THM-PHT) : GENEL DURUM LATİFE ŞAHİN YALÇIN İSTANBULÜNİVERİTESİ PROTON HıZLANDıRıCıSı GRUBU ADıNA ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI 18-19 Nisan 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali Erişen Doğum Tarihi ve Yeri: İletişim: 25/09/1951, İzmir Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü 71451, Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye GSM: +90 (535)

Detaylı

Hızlandırıcıların Nükleer Fizikte Uygulamaları

Hızlandırıcıların Nükleer Fizikte Uygulamaları Hızlandırıcıların Nükleer Fizikte Uygulamaları Doç. Dr. İskender AKKURT Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Isparta iskender@fef.sdu.edu.tr http://fefsrv.sdu.edu.tr/~iskender/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 04.02.2016

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 04.02.2016 Hızlandırıcı Fiziği-2 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 04.02.2016 1 İçerik Hızlı bir tekrar. Doğrusal hızlandırıcılar Doğrusal hızlandırıcılarda kullanılan bazı yapılar. Yürüyen dalga kovukları ve elektron hızlandırma

Detaylı

OPTİK MODEL KULLANARAK MeV LİK NÖTRONLARLA OLUŞTURULAN TRİTYUM ÜRETİM REAKSİYONLARI İÇİN YENİ TESİR KESİTİ FORMÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

OPTİK MODEL KULLANARAK MeV LİK NÖTRONLARLA OLUŞTURULAN TRİTYUM ÜRETİM REAKSİYONLARI İÇİN YENİ TESİR KESİTİ FORMÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPTİK MODEL KULLANARAK 14-15 MeV LİK NÖTRONLARLA OLUŞTURULAN TRİTYUM ÜRETİM REAKSİYONLARI İÇİN YENİ TESİR KESİTİ FORMÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Canan DURGU YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

YEREL BİR KAYNAĞIMIZ OLARAK TORYUM MADENİNİN NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

YEREL BİR KAYNAĞIMIZ OLARAK TORYUM MADENİNİN NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ YEREL BİR KAYNAĞIMIZ OLARAK TORYUM MADENİNİN NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali İhsan

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Thorium Reactor LFTR) olarak adlandırılmaktadır. LFTR tipi toryum reaktörleri sistemlerinin en önemli özelliği, normal atmosferik basınç altında

Thorium Reactor LFTR) olarak adlandırılmaktadır. LFTR tipi toryum reaktörleri sistemlerinin en önemli özelliği, normal atmosferik basınç altında Dünya Toryum Rezervleri ile Küresel Karbonsuz Toryum Kaynaklı Nükleer Elektrik Reaktörleri Geliştirilmesi için Yapılan Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Fizik

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

100-250 MeV Enerjili Proton Hızlandırıcıları için Beton ve Toprak Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi

100-250 MeV Enerjili Proton Hızlandırıcıları için Beton ve Toprak Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (1): 117-124 100-250 MeV Enerjili Proton Hızlandırıcıları için Beton ve Toprak Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi Demet Sarıyer¹,*,

Detaylı

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar Dr. Halil DEMİREL Radyasyon, Radyoaktivite, Doz ve Birimler Çekirdek Elektron Elektron Yörüngesi Nötron Proton Nükleon Atom 18.05.2011 TAEK - ADHK 2

Detaylı

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI Dr. Bora KETENOĞLU Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü & European XFEL GmbH, Hamburg İçerik Bilim, sanayi ve teknolojide parçacık hızlandırıcıları ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu.

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Hüseyin ERTİK Doğum Tarihi : 18.01.1979 Medeni Durumu : Evli Dil : İngilizce (ÜDS Mart 2012, Puan 86,25) : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Adres Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot - Modern Tasarım - Sabit çıkış - Kısa süreli ışınlama

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Rukiye Çakır 1 ve Özlem Karadeniz 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir;

Detaylı

Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur

Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur AY Ay Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur Çapı 3476 km Kütlesi 7.349 x 10 22 kg. Dünyaya ortalama uzaklığı 384,400 km

Detaylı

DATABOOK. Energy Storage Capacitors. Signal Elektronik Ltd (EDLC) Electric Double Layer Capacitors Supercapacitors Ultracapacitors

DATABOOK. Energy Storage Capacitors. Signal Elektronik Ltd (EDLC) Electric Double Layer Capacitors Supercapacitors Ultracapacitors Signal Elektronik Ltd. Osmanağa Mh. Miski Amber Sk. No:5A/1 34714 Kadıköy İstanbul T: 90 216 290 0000 F: 90 216 290 0003 info@signal.com.tr www.signal.com.tr DATABOOK Energy Storage Capacitors (EDLC) Electric

Detaylı

Nükleer Güç ile Çalışan Uzay Araçları ve Kainatın Keşfi için Uzaya Fırlatılan Plutonyum-238 (Pu-238) Nükleer Yakıtlı Robot Uydular

Nükleer Güç ile Çalışan Uzay Araçları ve Kainatın Keşfi için Uzaya Fırlatılan Plutonyum-238 (Pu-238) Nükleer Yakıtlı Robot Uydular Nükleer Güç ile Çalışan Uzay Araçları ve Kainatın Keşfi için Uzaya Fırlatılan Plutonyum-238 (Pu-238) Nükleer Yakıtlı Robot Uydular Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Fizik Mühendisleri Odası (canguzel.taner@gmail.com)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Gökhan KOÇAK Nükleer Fizik A. B. D. Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 38039 - Kayseri / Türkiye Tel : +90.352.2076666

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

VVER Tipi Nükleer Santraller Nükleer Teknoloji

VVER Tipi Nükleer Santraller Nükleer Teknoloji VVER Tipi Nükleer Santraller Nükleer Teknoloji Türkiye - Rusya Nükleer Teknoloji Transfer Anlaşması ve Akkuyu Santralı Projesi Elektrik Mühendisleri Odası Yrd. Doç. Dr. Şule Ergün 4 Eylül 2010 Sunum Özeti

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma Hızlandırıcı Fiziği İleri Hızlandırma Yöntemleri Plazma Dalgası ile Hızlandırma Dr. Öznur METE University of Manchester The Cockcroft Institute of Accelerator Science and Technology İletişim Bilgileri

Detaylı

LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi

LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi Mert ġekercġ 1,*, Veli ÇAPALI 1, Hasan ÖZDOĞAN 2, Abdullah KAPLAN 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Metal Hidrür Reaktörlerde Hidrojen Şarj Basıncının Depolanan Hidrojen Kütlesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Metal Hidrür Reaktörlerde Hidrojen Şarj Basıncının Depolanan Hidrojen Kütlesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Metal Hidrür Reaktörlerde Hidrojen Şarj Basıncının Depolanan Hidrojen Kütlesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Detaylı

METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ

METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Metalografik muayene ile malzemenin dokusu tespit edilir, malzemenin dokusuna bakılarak malzemenin özellikleri hakkında bilgi edinilir. 2. TANIMLAMALAR: Parlatma:

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi X-ışınları cam veya metal kılıfın penceresinden

Detaylı

Çağının ötesinde işleri yapma gücünü ve kararlılığını kendinde bulan insanları, belki şu an aramızda olmasalar da, herzaman hatırlayalım.

Çağının ötesinde işleri yapma gücünü ve kararlılığını kendinde bulan insanları, belki şu an aramızda olmasalar da, herzaman hatırlayalım. Çağının ötesinde işleri yapma gücünü ve kararlılığını kendinde bulan insanları, belki şu an aramızda olmasalar da, herzaman hatırlayalım. SPS CERN in Fransız bölgesine doğru ilerlemesi kararının imzaları

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

Şule KUŞDOĞAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi

Şule KUŞDOĞAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi Şule KUŞDOĞAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi ALTERNATİF ENERJİLİ TAŞITLARDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Elektrikli taşıtların

Detaylı

Hayat Kurtaran Radyasyon

Hayat Kurtaran Radyasyon Hayat Kurtaran Radyasyon GÜNLÜK HAYAT KONUSU: Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: Radyoterapi bazı maddelerin radyoaktif özellikleri dolayısıyla ışımalar yapması esasına dayanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İPEK ATİK İletişim Bilgileri Adres : Kilis 7 Aralık Ünv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Böl. Ofis No: B 114 Telefon İş: :0348 814 26 66 /1839 Mail

Detaylı

1.) 18 MV Foton Enerjisinde 3B-KRT Ve YART tekniği ile Tedavi Planlaması Yapılan Prostat Kanserli Hastalarda Nötron Kontaminasyonundan Kaynaklı

1.) 18 MV Foton Enerjisinde 3B-KRT Ve YART tekniği ile Tedavi Planlaması Yapılan Prostat Kanserli Hastalarda Nötron Kontaminasyonundan Kaynaklı 1.) 18 MV Foton Enerjisinde 3B-KRT Ve YART tekniği ile Tedavi Planlaması Yapılan Prostat Kanserli Hastalarda Nötron Kontaminasyonundan Kaynaklı İkincil Kanser Riskinin Değerlendirilmesi, Fatih Biltekin,

Detaylı

HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15

HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15 HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15 1 TARİHÇE Dünyada her yıl bir önceki yıla nazaran ih5yaç duyulan demir- çelik mamullerine olan talep yıldan yıla artmaktadır. Dolayısıyla madenlerden demir- çelik üre5minin

Detaylı

1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 1997, ÇNAEM, İstanbul. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul

1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 1997, ÇNAEM, İstanbul. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul . Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 997, ÇNAEM, İstanbul NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMLERİ (ÇAĞRILI BİLDİRİ) _ Şevket CAN TR000000 Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul ÖZET

Detaylı

TESCOM UPS TEST TÜM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TESCOM UPS TEST TÜM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş KESİNTİSİZ GÜÇ,GÜVENLİ ENERJİ TESCOM UPS TEST TÜM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş KESİNTİSİZ GÜÇ,GÜVENLİ ENERJİ Sunum İçeriği A) Şirkete Genel Bakış B) Hybrid UPS C) Solar Sulama Sistemi Şirkete Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı