6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER"

Transkript

1 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar Prof. Dr. Nami Çağan (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Celal Göle (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ) Prof. Dr. Doğan Cansızlar (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi) Doç. Dr. Korkut Özkorkut (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Nami Çağan: Daha önce Türk Ticaret Kanunu yla ilgili toplantı yapmıştık. Şimdi sıra Sermaye Piyasası Kanunu nda. Geçtiğimiz yıl içinde her iki yasada da önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin amacı Sermaye Piyasasının, yani Sermaye Piyasasıyla ilgili olanların amacı Sermaye Piyasasının dış piyasalarla bütünleşmesinin sağlanması, rekabet gücünün arttırılması. Bu toplantı aslında önemsediğimiz bir toplantı; çünkü konunun uzmanı olan çok değerli isimler hitap edecekler. Oturumun başkanlığını değerli arkadaşım, değerli ticaret hukukçusu Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle yapacak. Sermaye Piyasası Kurumunun önceki başkanı değerli akademisyen Prof. Dr. Sayın Doğan Cansızlar ki kendisi mali müfettiş kökenli, o sıfatla geldi ve yine değerli akademisyen Doç. Dr. Korkut Özkorkut konuşmasını yapacak. Sunucu: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Getirdikleri başlıklı tebliğ için Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Doğan Cansızlar; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun İlişkisine Genel Bakış başlıklı sunumu için Sayın Doç. Dr. Korkut Özkorkut ve oturum başkanlığı için Prof. Dr. Celal Göle. Prof. Dr. Celal Göle: Bu güzel günde Sermaye Piyasası Kanunu yla ilgili olarak konuşacağız. Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yürürlükle birlikte hemen şunu söyleyeyim: Kanuna baktığımız zaman 151 maddesi var. Ben bir kere kanun yapma tekniğini son yıllarda anlayamaz oldum, bilen varsa bana söylesin. Kanun geliyor, birden bire geçici maddeler diyor, geçici maddeler ondan sonra gene devam ediyor diye. Yani bizim anladığımız geçici maddeler normal kanun bittikten sonra biterdi. Sonra da geçici madde, adı üzerinde geçici, yani 2-3 yıl sonra o maddelerin hiçbir hükmü kalmayacak diye düşünüyorum. Fakat şu anda niye geçici maddeler ana bloğun içerisinde, bu şeyi gerçekten tam anlayabilmiş değilim. Kanun geçici maddeler içinde sonra devam ediyor. Arkadaşlarım mutlaka açıklayacaklar ama kafamda olan bir hususa da ticaret ve hukuk hocası olarak değinmek istiyorum. O husus da menkul kıymetlerle ilgili. 1

2 Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Hukukunun, Ticaret Hukuku açısından önemli bir noktası menkul kıymetler. Menkul kıymetlerin hukuki niteliğinin ne olduğu konusunda önceleri, 1983 ten itibaren Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe girdi, çok tartışmalar oldu. Sonunda yapılan değişikliklerle menkul kıymetlerin kıymetli evrak niteliğinde olduğu kabul edildi. Fakat bu yeni yürürlüğe giren kanun Sermaye Piyasası Araçları başlığı altında menkul kıymetleri düzenliyor. Menkul kıymetler üçüncü maddesinde tanımlanıyor. Ama kanunun hiçbir yerinde menkul kıymetlerin kıymetli evrak olduğuna dair herhangi bir düzenleme yok. Ne olacak diye yüksek sesle düşünüyorum, merak da ediyorum Menkul kıymetlerin hukukî niteliği nedir? diye. Hemen bu konuda şunu da söylemek istiyorum. Menkul kıymetlerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun çıkardığı onlarca tebliğ var ve bunların da Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe gitmesine rağmen yürürlükte olduğunu kanun koyucu açıklıkla ifade etmiştir; ancak geçici maddenin meşhur birinci maddesinde Bu kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bu kanunun yayımı tarihi itibaren 1 yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu kanuna göre yürürlüğe konulacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerin uygulanmasına devam edilir diyor. Yani tebliğler açısından baktığımız zaman menkul kıymetler bakımından tebliğler yürürlükte, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan hükümleri 1 yıl süreyle geçerliliğini koruyor. 1 yıl süre içinde bunlar çıkmazsa ne olacak? Bunlar kendiliğinden geçersiz hale mi gelecek? O bir soru işareti. O çerçevede gerçekten bu menkul kıymetlerin kıymetli evrak niteliği konusunda büyük bir soru işareti var. Bunu son olarak bir konuyla tamamlamak istiyorum. Kanunun 2. maddesi Bu kanunda ve bu kanuna dayanarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta hüküm bulunmayan ve diğer kanunlarda bu kanunun uygulanmayacağına benzerlerde genel hükümler uygulanır diyor. Yani daha 2. maddesinin ilk 1. fıkrası ve 2. fıkrası genel hükümlere doğrudan doğruya, bu kanunda hükmü bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır diyor. Şimdi ben naçizane orada bu menkul kıymetlerle ilgili olarak genel değerlendirmeden sonra acaba ben bunları kıymetli evrak saymayacak mıyım diye yüksek sesle düşünüyorum. Büyük bir boşluk var diyor, belli bir boşluk var ama boşluğunda nasıl doldurulacağını kanun kendisi söylüyor: Genel hükümlere gideceğiz diyor. Genel hükümlere gittiğim zaman herhalde kira sözleşmesine gitmeyeceğim, doğrudan doğruya kıymetli evraka gideceğim diye yüksek sesle düşünüyorum. Prof. Dr. Doğan Cansızlar: Bugün yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun getirdikleriyle ilgili genel bir bakış ortaya koymaya çalışacağım. Tabii kanun biraz önce sayın oturum başkanı hocamızın belirttiği gibi aslında çok dağınık bir şekilde düzenlenmiş. Yapı olarak kanun yapma tekniği bende ikrar ettim, pek olumlu değil. Eskiden kanunlar yapılırken gerçekten emek harcanırdı. Hatta kanun gerekçelerine baktığımızda son dönemlerde özellikle kanun maddesi tekrar eder hâle geldiler. Gerekçe aramaya hiç gerek yok, aynen kanun maddesi ne ise gerekçeye de onu koyar hâle geldiler. Kanun 30 Aralık ta yayınlandı ve 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 2

3 yürürlüğe girdi. Eski 2499 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldı. Bu da tabii bu kanunun hazırlanmasında uzunca bir süreci intiba ediyor. Biz SPK da bulunduğumuz dönemlerde Avrupa Birliği müktesebata uygun bir şekilde hazırlıklarına başlamıştık ve Twinning Project dediğimiz Almanya da ek ülke olarak, beraber iki yıl, hatta iki buçuk, üç sene çalışma yapmıştık. Dolayısıyla bu aslında kalmazlıklar sırasında Avrupa Birliği ve reytingler dikkate alınarak yaptığımız bir hazırlıktı. Burada tabii TTK da geçen sene Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girdiğine göre artık Anonim Şirketler Hukuku nda reform sayılacak yeni TTK na hükümler getirildi. Burada bir ölçüde Sermaye Piyasası Kanunu nun uyum sağlaması gerekiyordu. Yine eski kanun tabii 2499 Sayılı Kanun yetersizdi. Bu yetersizlikleri tabii ki tebliğlerle giderilmeye çalışılıyordu. Fakat nereden baksanız tabii Sermaye Piyasası Hukuku çok tartışılan, çok gündem konular içerisinde yer almıyor. Dolayısıyla getirilen tebliğ düzenlemelerinin bir kısmı kanunda açıkça aykırılık teşkil ediyordu. Mesela Anonim Şirketlerde Halka Açık Şirketlerin kendi pay senetlerini geri alması konusu kanunda olmadığı halde yeni TTK da yürürlüğe girmeyen TTK da olduğu sırada SPK tarafından bütün tebliğler alınabilir dendi. Tabii sorulduğunda da nasıl olsa TTK da var, nasıl olsa yeni SPK da da var, kimseden de şikâyet yok, ses yok, dolayısıyla biz bunu uygularız denildi. O bakımdan tabii bu tür boşlukların giderilmesi lazımdı. Kaldı ki Sermaye Piyasası, Finansal Piyasalar içerisinde yer alan dinamik bir kesit, dinamik bir yapıya sahip Finansal Piyasalar. Yani senelik eski ya da 20 senelik eski kanunlarla bu piyasaların yönetilmesi mümkün değil. Neden? Dinamik bir yapı var ve dinamik yapıya özgü dinamik bir düzenlemede gerektiriyor. Birde tabii İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projemiz var. Piyasalarla ilgili yine güçlü bir hukukî çerçeveye ihtiyaç vardır. Kurumsal yeniden yapılanma ve daha önce kurum bazlı düzenleme yerine faaliyet bazlı düzenleme, bu özellikle son küresel krizden sonra ortaya konulan bir sistem. Sermaye Piyasası Araçları ve İhracatçılar açısından en önemli gördüğümüz konu aslında Kurul Kaydına Alınma sistemi yerine İzahnâmenin Kurulda Onaylanması sistemi. Fakat burada tabii kayda almakla onay arasında büyük bir fark var. Biz eskiden şikâyetler yargıya taşındığı zaman, bu Sermaye Piyasası Araçlarını kayda aldık diyorduk, yani sorumluluklar bizde kalmıyordu. Fakat şimdi onay kelimesi çıkınca, hukukçular açısından, ben hukukçu değilim ama hukukçu arkadaşlarımıza şunu hemen öneririm: Onayla kayıt arasında eğer bir sıkıntı olursa yargıya taşınmakta yarar var. Ancak kanunun hemen devamında 4/1 ve 6/1 de izahnâmenin onaylanmasının izahnâmede yer alan bilgilerin doğru olduğunun kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği sözü var. Bu ne kadar bağlayıcı olur onu bilemem, artık hukukçuların takdirine bırakıyorum. İzahnâmeye ilk defa 12 aylık bir geçerlilik süresi koydu, daha önceden böyle bir şey yoktu. Yani her Sermaye Piyasası ihracında yine kuruldan izin almak, prosedürleri yerine getirmek gibi zahmetlerden kurtulmak açısından bu getirildi. İzahnâmede değişiklik yapılması halinde yatırımcılara 2 iş günü içerisinde taleplerini geri alma hakkı getirtti. Yani IPO dediğimiz halka arzlarda eğer izahnâmede bir yanlışlık olduğu ortaya çıkıyorsa, ama bunlar satıldıktan sonra ortaya çıkıp tekrar 3

4 düzeltiliyorsa, 2 iş günü yatırımcılara bunları tekrar geri iade edip paralarını alma hakkı getirildi. Aslında bu da bir yenilik. Bir başka yenilik, nominal değerinin altında bir fiyatla pay ihracı konusunda da şirketlere bir imkân verildi. Yani bir imalat değerinin altında da olsa bir pay senedi ihraç etmesi imkânı getirildi. Böylece durumları zayıf olan şirketlerin finansman bulma imkânlarına da zemin hazırlanmış oldu. Halka arz olmuş sayılma kriteri 250 den 500 e çıkarıldı. Yani varsayımsal ya da farzî halka arz bildiğimiz literatürden 500 kişiyi eğer geçiyorsa bir şirket otomatik olarak kendi iradesine bağlı olmaksızın halka açık bir şirket statüsüne geliyor ve Sermaye Piyasasının o çok güzel denetim ve gözetim düzenlemesine tabi olmaya başlıyor. Burada onunla da yetinilmiyor, 500 şirket ortağı sayısını geçtikten, halka açık hâle geldikten sonra en geç 2 yıl içerisinde de bunun borsaya başvurma zorunluluğu getiriliyor. Bununla ilgili izinsiz halka arz edilmiş yurtdışındaki vatandaşların paralarını toplayarak kurulan 80 e yakın şirketle ilgili bizim özellikle sıkıntı çektiğimiz, mevzuat anlamında, onlardan bir tanesini de bu şekilde bir düzenleme yapılarak herhâlde ileriye yönelik bu tür olumsuzluklara meydan verilmez hâle getirilecektir. Yine yeni TTK yla getirilen anonim şirketlerin biraz önce bahsettiğim kendi pay senetlerini iktisat etmesi ile ilgili konularla ilgili kurul düzenleme yapacak. Kurulu artık yasal hâle getirdik, kurul önceden tebliğ halindeydi, şimdilik bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Burada başka önemli bir konu şirket ortaklarının, azlık dediğimiz ortakların halka açık şirketlerden Ayrılma Hakkı düzenlenmiş. Yani bu ilk kez Sermaye Piyasası Hukuku esası açısından Türk hukuk sistemimize yüklenen bir konu. Genel kurula katılıp da orada muharebe şehrini yazan adil bir bedel karşılığında satma hakkı veren bir ayrılma hakkı düzenleniyor; madde 27/2. Tabii bunun karşısında şirket, Hâkim Sermaye Kurulu na da bu şirket ortaklarından bazılarını ortaklıktan çıkartma hakkını getiriyor. Tam tersi, yani bir kısmı istersem ben ayrılacağım ama şirket ortağı da işte belli bir orana gelirse ki bu oran henüz kurulca belirlenmedi, Avrupa Birliği nde %90, TTK da %90 galiba ona paralel bir uygulama olacak. Eğer hâkim sermaye %90 elde edilirse bir şekilde geri kalan %10 azınlık kısmını ortaklıktan çıkarma hakkı getiriliyor. Tabii hâkim ortak burada bu azlık hisselerini, pay senetlerini alacağı zaman, 30 günlük ortalama fiyat esas alınarak bedel takdir ediliyor ama küçük ortak satması durumunda adil bir bedel esas alınacak deniliyor. Şimdi 30 günlük ortalama fiyatı anlayabiliriz, objektif bir kriter; fakat burada Adil bir bedel esas alınır denmesi, esas adil bedel nedir, Sermaye Piyasasında yok. Kurulda herhâlde bu konuda da düzenleme yapılacağını tahmin ediyorum. Çünkü hem satan hem de alan açısından ortak bir objektif değerleme kriteri olması gerekiyor, kanunda biraz çelişki var. Bir başka konu 5 yıl üst üste zarar eden ortaklıklarda, yapılacak ilk genel kurul toplantılarda imtiyazların kaldırılması var. Yani Sermaye Piyasası Kurulu na geniş bir yetki, eğer imtiyazlı bir hisse pay senedi varsa bir ortalıkta birkaç şirkette, eğer bu ortaklıkta 5 yıl üst üste zarar ediyorsa SPK diyor ki: Sizin artık bu kadar fazla zarar ettirmenize gerek kalmıyor. Ortaklara ayrı bir üretim tahsis ediyorsunuz, dolayısıyla bu imtiyazlarınızı kaldırıyorum diyebilecek hâle geliyor. Burada tabii imtiyazlar 4

5 hepimizin bildiği gibi eskiden ikincil düzenlemelerde var ama şu anda iyice pekişti. İlk halka arz olan şirketlerin imtiyaz varsa eğer hisselerde paylarda bunu net bir şekilde izahnamede belirtmesi gerekiyor. Halka bir defa açıldıktan sonra ilâve imtiyaz elde edilmesi, tabii genel kurulu toplayıp ilâveten imtiyazlar elde edilir demesi mümkün olmuyor. İlk defa yapılırken olur bunu açıklarlar, pay hisseleri onun fiyatlarına göre değerlerini alır. Kamu Aydınlatma Belgeleri ayrı bir kavram olarak mevzuatımıza girmiş oldu. KAP dediğimiz Kamu Aydınlatma Platformu da burada pay senetlerinin fiyatlarını etkileyecek her türlü bilginin aynı anda herkese duyurulması esası mevzuatın zeminini oluşturmuş oldu. Burada bir başka yenilik, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaklığa kesilen idari para cezaları var. Burada ortaklığa kesilen idari para cezası tabii ki yönetim kurulunun ve yöneticilerin hataları nedeniyle kesilen para cezaları, bunun şirkete tekrar iadesi için rücu hakkı getiriliyor. Yani şirket yönetim kurulu üyelerinden parasını, idari para cezasını alıp şirketin kasasına koyarak küçük yatırımcının hakkının kaybolması engellenmiş oldu. Bu da önemli bir yenilik. Yine finansal raporlama, bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme şirketleriyle ilgili düzenleme yapma yetkisi geniş bir şekilde Sermaye Piyasası Kanunu nda konuldu. Buradaki hem standartlar hem buradan raporlardan doğan sorumluluklar ve hem bunların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar konusunda epey bir geniş düzenlemeler var, kanunda onlar teker teker sayılmış. Burada özellikle Sermaye Piyasaları Derecelendirme ve Değerlendirme alanlarında düzenleme yapma yetkisi kurula tanınmış, bu da çok önemliydi. Zaten bizim kendi ulusal düzeyde 9 tane derecelendirme şirketimiz var. Tabii Moody s, SNP gibi, Fitch gibi kuruluşlar inşallah zaman içerisinde o seviyelere gelir; fakat zaten bunun hem esasları hem de sorumluluk gibi konuları düzenlendi. Burada ilk kez borsalara ilişkin kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Burada borsa yapısına bir süre sonra değineceğim. Anonim şirket hâlinde kurulması öngörüldü ve Borsa İstanbul adı altında, şu anda İMKB yi aslında Borsa İstanbul BİAŞ Anonim Şirketi özel şirket statüde. Türkiye de ilk kez özel statüde kurulan borsa biliyorsunuz (VOBAŞ) Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası İzmir de kurulmuştur. Ama şimdi artık bütün borsalar özel şirket haline dönüşebilecek. Merkezi takas, merkezi karşı taraf dediğimiz kurumların zemini oluşturuldu. Veri depolama kuruluşlarının zemini oluşturuldu ve Yakından Koruma Fonu olan eski ismi Yatırımcı Tazmin Merkezi hâline dönüştürüldü. Bu fon eskiden Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeyken doğrudan Sermaye Piyasası Kurulu bünyesine taşındı. TMS eskiden BDDK nın bünyesindeydi, daha sonra ayrılmıştı, bizde de tam tersi oldu Yatırımları Koruma Fonu dışarıdaydı, şimdi merkeze çekildi, Yatırımcı Tazmin Merkezi oldu ve kapsamı genişletildi. Hazine Bonosu da fona dâhil edildi. Türkiye Sermaye Aracı Kuruluşlar Birliği yerine Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği adını aldı ve bütün faaliyeti gösteren kuruluşlar bu birlikle tek çatı altında toplanıldı. Kurumsal yatırımcılar açısından da getirilen sistemde yatırım fonu ve yatırım ortaklığı daha rekabetçi ve AB düzeylerine uygun bir yapıya kavuşturuldu. Avrupa Birliği UCITs Direktifliği kapsamında Portföy Yönetim Şirketleri tanımlandı. Diğer saklama hizmetleri ilk defa mevzuatımıza getirildi. Bildiğiniz gibi fonların bu 5

6 varlıkları kendi kasalarında, bünyelerinde ve hesaplarında bulunmuyor. Ayrı bir saklamacı kuruluş bünyesinde bulunuyor. Bununla ilgili yasal düzenleme yapıldı. İlk defa yine Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı Müessesine gidildi. Bu da yine Avrupa Birliği UCITs Direktifliğinde belirlenen bir yapıydı. Yani burada yatırım ortaklıkları çıkardıkları, ihraç ettikleri kâğıtlarını satacaklar. O satılan kâğıtlar piyasada alınıp satılacak, zaman zaman yatırım ortaklığı kendi kâğıtlarını da alabilecek, o yüzden Değişken Yatırım Ortaklığı denildi. Böyle bir yapı aynen Borsa Yatırım Fonlarında olduğu gibi ilk defa geliştirilmiş oldu. Yine Mortgage dediğimiz Konut Finansman Fonu Sistemi ile ilgili olarak da konut ve varlık finansmanıyla ipotek finansmanı kuruluşları geniş bir şekilde tanımlanmış oldu. Yine daha kapsamlı denetim ve tedbirler konuldu. Özellikle izinsiz faaliyetlere ilişkin düzenlemeler çok detaylı bir şekilde yer aldı. Örtülü kazanç aktarımında, burada şahısların aktardıkları parayı şirkete iade etmeleri getirildi. Zaten ikincil düzenlemelerde bu vardı aslında, eğer bir örtülü kazanç söz konusu ise örnek olarak söyleyelim, yönetim kurulu üyesi emsallerine göre çok yüksek diyelim huzur hakkı alıyor. Bizim dönemimizde başımıza gelmişti, büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanı aylık 200 bin dolar huzur hakkı alıyordu. Şimdi ortalamaya baktık, bu çimento sektörüydü, 30 bin dolardı, hemen mahsup ettik. Geriye doğru 5 yıl gittik ve bunu teker teker almıştık. Ama şimdi kanunda tamamen getirilmiş oldu. Şimdi Gerçeğe Aykırı Bağımsız Denetim Raporu ve Değerlendirme Derecelendirme Raporu düzenleyenler hakkında sorumluluklar teker teker sayıldı. Sermaye Piyasası suçlarıyla ilgili biliyorsunuz bir manipülasyon vardı, bir de işte İlk Sayfa dediğimiz ticari önemi ve ticareti bununla ilgili teker teker sayma sitiliyle hangi fiiller buna girer açıklandı. Bazı yeni suçlar tabii düzenlendi. Ekonomik suça ekonomik ceza prensibi üzerinden gelindi. Yani artık hapis cezasıyla çok fazla uğraşır hâle gelmeyelim mantığı esası buralarda getirildi. Bilgi suiistimali dediğimiz bu inside trade AB düzenlemeleri dikkate alınarak da teker teker konuldu. Yine manipülasyona piyasa dolandırıcılığı adı verildi ve burada detaylı tanımlamalar yapıldı. Çünkü önceden bu tanımlamalar çok net değildi. Tabii Sermaye Piyasasının, kurulun daha doğrusu düşünceleri ve kararları gerçekleştirilerek yapılıyordu. Bir başka ve en önemli konuda Etkin Pişmanlık dediğimiz konunun Sermaye Piyasası Mevzuatlarında da ilk defa giriyor olmasıdır. Burada tabii kişiler belli bir süreden önce eğer haber verdilerse ya da ödemelerini yaparlarsa ya da kabul ederlerse suçu burada karşılığını bedel ve para olarak ödedikten sonra ekonomiye kazandırılması düşünüldü. Diğer bazı hususlar daha var, onlara çok kısa kısa ana hatlarla değineceğim; çünkü Korkut hocamızın da bir iki konuları da var. Sermaye Piyasası Kuruluyla ilgili enteresan değişiklikler yapıldı. Süre 6 yıldı 5 seneye indi. Birde üye kontenjanı açısından hukuktan bir kişinin mutlaka hukukçu olması, hukukçu arkadaşlarımız burayı iyi dinlesinler, gerekiyor dendi. Bu olay zaten ilk Sermaye Piyasası Kurulu kurulurken 1982 yılında bütün bakanlıklara kontenjan tanındığında Adalet Bakanlığına da tanınmıştı. Fakat iktidar tarzı felsefe ideal, Sermaye Piyasası 6

7 Kurulunda hukukçu karar organı da olsun. Adalet Bakanlığının temsilcisi kontenjanı kimdi biliyor musunuz? Bir eczacı. Dolayısıyla şimdi bunu özellikle vurgulamaları, yani hukukçu birinin karar organında görev alması çok önemli. Bende içinde bulunduğum dönem için söyleyebilirim ki mutlaka hukukçu bir arkadaşımızın karar organında görev almasında büyük yararlar var. Tabii merkez İstanbul a taşındı. Taşınıyor daha doğrusu kanunda İstanbul diye bırakıldı. Yine yurtiçi ve yurtdışı temsilcilik açmak imkânı getirildi ve kurul toplantılarına mesafeli katılım söz konusu oldu. Ben burada biraz itiraz edeceğim; çünkü bu tür karar verme noktasında öyle telefonla, elektronik ortamlarda mesafeli katılımla olacak şeyler değil. Mutlaka bir araya gelinip, tartışılıp karar verilmesi lazım dedik ki ben bunu biraz yadırgadım ve hatta temsilcilikler üyelerin dâimi çalışma yeri de olabilir deniliyor. Mesela yurtdışı temsilcilik, New York değil mi açtık ve şimdi üyelerden bir tanesi de ben New York ta oturacağım derse ne olacak? Tabii elektronik ortamda yapılır bu işlemler ama bu işler tabii epey bir sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Fakat kurul başkan üyeleri eskiden olduğu gibi yargı kesin karar vermedikçe görevden almaları mümkün değil. Bunun tek istisnası vardı. Neydi? 6 yıllık diyelim 5 yıllık atadınız yargı kararı da yok ama görevli almak istiyorsunuz. Kanunu değiştirirsiniz efendim. Nitekim yapılacak olan kanun değişikliğinde kurul başkan ve üyelerini görevden aldılar; hiç kimsenin haberi yoktu, gecenin saat 24:00 dü. Birde kurul başkan ve üyeleri görevden ayrıldıklarından sonra 2 yıl içinde yatırım kuruluşlarında görev alamaz deniyor. Bana göre burada da bir eksiklik var, sebebi de şu: Yatırım kuruluşları, aracı kuruluşlar, portföy şirketleri gibi, peki halka açık şirketler ne oluyor? Halka açık şirketleri buraya koymamışlar. Bizim dönemimizde böyle bir yasal zorunluluk yoktu Sayılı Kanuna göre biz etik olarak da doğru bulmadığımız için halka açık şirketlerde görev alamamıştık, alınmaması da gerekir idi. Fakat bunu sadece yatırım kuruluşlarıyla sınırlamaları var biraz. Ayrıldıktan sonra atamalar yapılıncaya kadar yeni bir işe başlayıncaya kadar özel sektörde 2 yıl maaş ödemesine liyakat edecek. TTK da vardı bu, aslında ben olumlu bakıyorum. Bir başka konu da tabii Sermaye Piyasasında görev yaparken açılan davalarda kurulda bir taraf, kurul avukatları davaları sizin adınıza yürütüyor. Fakat kuruldan ayrıldıktan sonra da tamamen başa baş kalıyorsunuz idi. Yani avukatlık ücretlerimizi kendi kendimize, özel hâle gelmişti şimdi o değiştirildi. Artık ayrılsak da deniliyor kurul başkan üyeleri avukatlık ücreti kurulca karşılanır, ne kadar kısmı asgarî ücretin 15 katına kadar, Barolar Birliğince belirlenmiş, ilginç bir rakamdır. Fakat eğer yargı kesinleşirse, aleyhine çıkarsa tabii ücreti alacak. Ama ödeme oranı ilk dönemlerdeki masraflardır, ondan kurtarılmış oldu. Tabii idari ve mali özerklikleri var, bağımsız kuruluş diyoruz biz. Hiçbir makam, organ talimat veremez diyoruz. Fakat enteresandır, 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esası Hakkında Kanun Madde 19/a da 2011 de bir madde eklendi. Denildi ki makam bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir. İşte bağımsızlık bitti. Şimdi makam talimat veremiyor, çalışamıyor, müdahale edemiyor ama böylesi bir kanun düzenlemede makamın elinin tamamen işinde sıradan bir genel müdürlük ve müsteşarlık hâlinde maalesef dönüştürüldü. Tabii bundan evvel ki dönemlerde de müdahaleler oluyor ama şu andaki 2011 deki yapılan değişiklikte daha da netleşti. 7

8 Kurul kayıt ücreti belirlenen eskiden Bakanlar Kuruluna veriliyordu, yeni kanunla Sermaye Piyasası Kuruluna verildi. Hemen kurul da yetkisini kullandı. GİP de İşletmeler Piyasasında ücret on binde bire, 2 den 1 e düştü, %50 veya reel kesim borçlanma araçlarında ücret %70 e indirildi. Borsa İstanbul Anonim Şirket paylarının %49 u Hazine A.Ş. oldu dedik ya %51 i Borsa İstanbul A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. nin de İMKB nin mevcut üyelerine %4, altın borsası kaldırıldı, birleşti bu kanunla % 0 3, Sermaye Piyasası Birliğine %1 bedelsiz olarak verilecek. VOBAŞ ın enteresan bir durumu var. Vadeli Hisseler Borsasını da buraya aktarmak istiyorlar. Fakat kamu kuruluşu olduğu için zorlayamıyorlar. Kanunda birtakım zorlamalar var, tabii eğer isterlerse %4 olan pay oranının işte 0.05 le çarpımı ile bulanabilecek bir payda geri ödeyeceğiz. Ama olmuyor ki, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ismini vermiştik. Vadeli İşlemlerden sadece finansal ürünler ağırlıklı yapılar ihtiva bekliyordu. Opsiyon sözleşmelerini İMKB ye verdiler. Yani burayı faaliyet alanlarının daraltarak kapatmaya yönelik bir operasyondur aslında bu. Yakında da herhâlde bu tarafa aktarılacaktır, finans merkezi tabii İstanbul olması hesabıyla. Bir de Piyasa İşleticiliği var, yani Borsa A. Ş. ama isterse borsa kendisi işletecek borsayı isterse bir ya da fazla sayıda piyasa işleticilerine borsayı işlettirmek imkânı getiriyorlar, yerli yabancı fark etmiyor. Mesela New York gelip burada bizim borsayı rahat bir şekilde işletmesinde olduğu gibi. Başka bir nokta bankaların fon kurma yetkisi kaldırılıyor. Artık bankalarla gidip katılma belgesi alamayacağız. Bunu kim yapacak, portföy yatırım şirketleri. Temettü ve Kar Dağıtımı Zorunluluğu kaldırıldı. Ama Sermaye Piyasası Kurulu bunun genel çerçevesini belirleyecek. Kar Payı Avansı verilebilir, Korkut hocam iyi takip eder. Bu temmuzda yürürlüğe girmeden önce TTK kavga gürültü en sonunda kar payı avansıyla çözülmüştü. Ortaklar, şirket sahipleri şirketin elini şirketin kasasından çekmiyorlardı. Onunla ilgili bir düzenleme, bir halka açık ortaklıklar ilgili ortama getirildi. Bağış konusu çok enteresandır. Bağışla ilgili olarak da esas sözleşmede hüküm olması lazım, sınır olması lazım. Genel kurulda SPK bağış sınırı yetkisini aldı ki bu çok önemli; çünkü küçük ortak olarak siz bir holdingin diyelim ki pay senetlerini satın alıyorsunuz. Fakat bu holding işte sizden habersiz gidip kendisine bağlı eğitim, üniversiteye diyelim bağış yapıyor. Yani sizin hakkınızı size sormadan bağış yapamaz denildi. Biz onu ikincil düzenlemelerle halletmeye çalışıyorduk ama şimdi kanunu tamamen yerleşik oldu, artık kolay kolay olmayacak. Genel kurula elektronik katılım imkânı getirildi. Yüzlerce, binlerce ortağı olan halka açık anonim şirketlerin genel kurul yapmaları zordu. Elektronik olarak bu imkân getirildi. Merkezî Kayıt Kuruluşunda teknik alt yapıyı sağlamak ile görevlendirildi. Hisselerde eski yeni ayrımı kaldırıldı. Bu ne demektir, hani eskiden temettü dağıtımında 31 Aralık itibariyle kimilerinde ise pay senedi dağıtım yapılacağı nisanmayıs -haziran aylarında paylar o kişiye dağıtılırdı. Dolayısıyla işte bu arada şirket yeni bir diyelim sermaye artırımıyla pay senedi çıkarttığında da eski hisse senedi ya da pay senedi, yeni pay senedi vardı, şimdi artık bu kaldırıldı. O tarihte kimin elindeyse pay senedi artık temettüye hak kazanacak burada kargaşalık bu şekilde ortadan kalktı. 8

9 Bir de hukuk sistemimize İhmali Örtülü Kazanç Sistemi geldi. İhmali olur mu diye bakacağız, ihmali bir olayı yapmaları beklenen faaliyeti yapmama da yani şirketleri zarara uğratan birtakım alanda ihmali bir örtülü kazanç. Yatırım kuruluşu denince aracı kuruluşlara, bir de üreticilere kredi yasağı getirildi, buna Amerika da kısa günün karı derler, eskiden tabii KAP da şirket ortakları kendi paylarını piyasada borçlanıp satın aldıklarında halka duyurmak zorundaydı. Şimdi burada SPK nın belirleyeceği bir dilim Amerika da bu 6 ay içerisinde eğer bir ortak kendi şirketinin pay senetlerini piyasadan alıp kar ediyorsa 30 gün içerisinde bu kazançlarını şirkete geri ödemek zorundalar. Yani 6 aylık bir sıkıntı var, belki borsadaki tabii aksi hâlde kazancın iki katı kadar para cezası getiriliyor, tabii borsada biraz işlem hacmini daraltabilecek bir şey. Etkin pişmanlığı söyledik, ceza indirimleri var dedik. Yetkili mahkeme olarak bu piyasalarda İhtisas Mahkemesi yok diyorduk, yeterli değildir ama bir adımdır bu. Adlî Ceza Mahkemeleri, İhtisas Mahkemesi olarak piyasalarda Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirebilecek. Eskiden zorunlu çağrıda ceza çok hafif gelirdi. Fakat şimdi zorunlu çağrıyı yapmayan hâkim ortağa burada hisselerin toplam değeri kadar para cezası verilecek hâle geldi. Tabii minimum cezayı öderim ben diyen ortaklar, daha doğrusu Hâkim Sermaye Grubu bir daha düşünecek hâle getirildi. Bir başka konu halka açık bankalar konusu ki bu çok derin bir yaradır, maalesef. Burada tabii Bankalar Kanununa tabii olduğu için halka açık bankalar denetimi düzenlemesi çok az bir ölçüde de Sermaye Piyasası mevzuatına bağlı buradaki bölümlenmiş denetim ve düzenleme yapısı sorunların çıkmasına sebep oluyor. SPK nın amacı burada yatırımcıların hak ve menfaatini korumaktır. Fakat bir banka TMSF ye devredildiği zaman orada hâkim ortakla beraber küçük ortağın da bütün hisseleri tamamen TMSF ye devrediliyor, hiçbir hak iddia edemiyorsunuz, bırakın onu iştiraki olan şirketler de aynı şekilde. Fakat bununla ilgili çözüm getirilir diye beklerken herhangi bir çözüm getirilmedi, enteresan bir madde getirildi. Pay alım teklifi zorunluluğu getirebilir dendi. SPK halka açık bir bankayı fona devrettiler küçük ortağın hakkı gitti. Pay senetleri de TMSF ye devredildi. Fakat SPK diyecek ki hâkim ortağa, hâkim ortak sen kötü yönetiminle bankayı batırdın, o zaman şu küçük ortağın da paylarını sattın al. Adam zaten bankayı batırmış, parası yok, parası olsa zaten banka batmaz, getirip birde siz burada küçük ortağın payını aldırtmaya çalışıyorsunuz. Bir başka son bir konu daha Anayasa 35 e aykırı bir Mülkiyet Hakkı ihlâli var. Kaydileştirme yapılan pay senetleri olarak biliyorsunuz. Merkezî Kayıt Kursu MKK da izleniyor. Biz ilk zamanlar düzenlemeden 7 sene diye koymuştuk, o 7 sene 2013, bu sene sonunda bitiyor. Bu sene sonuna kadar kaydileştirme yapamazsanız elinizdeki fiziki teslim etmeniz gereken pay senedi de otomatik olarak Yatırımcı Tazmin Merkezine aktarılıyor. Mülkiyet hakkınız elden alınıyor. Mülkiyet Hakkı anayasada biliyorsunuz, kamu yararı olduğu zaman mesela kamulaştırmak kanununda olur bu; ancak o zaman olur ama burada enteresan bir durum var, hukukçu arkadaşlarımızın bilgisine sunmakta yarar var diye görüyorum. Prof. Dr. Celal Göle: Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe gireli iki buçuk ay oluyor. Kendisi gerçekten engin tecrübesiyle bizi Sermaye Piyasası Kanunu ndaki yeni değişiklikleri aktardı, bizim için bir şans. Önceki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı nın bu değerlendirmeleri burada yapması ve bizim dinlememiz bir şans olarak değerlendiriyorum. 9

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

DUYURU: 01.09.2014/11

DUYURU: 01.09.2014/11 DUYURU: 01.09.2014/11 26.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kamu Gözetimi Kurumu Kararı ile, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS/TFRS

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Yasasında yer alan kazanç istisnası herhangi bir kayıt ve şart taşımayan mutlak bir istisnadır:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Yasasında yer alan kazanç istisnası herhangi bir kayıt ve şart taşımayan mutlak bir istisnadır: Gönderilen Kurumlar: Sermaye Piyasası Kurulu 24.11.2009 Son zamanlarda Maliye Bakanlığı denetim birimlerince bazı Gayrimekul Yatırım Ortaklıkları nezdinde yürütülen vergi incelemelerinde söz konusu ortaklıkların

Detaylı

-Kurul kaydına alınma sistemi kaldırılmıştır. Bunun yerine İzahname nin kurulca onaylanma yükümlülüğü getirilmiştir. (İlgili Tasarı md.

-Kurul kaydına alınma sistemi kaldırılmıştır. Bunun yerine İzahname nin kurulca onaylanma yükümlülüğü getirilmiştir. (İlgili Tasarı md. YÜRÜRLÜKTEKİ 2499 SAYILI KANUNDA YER ALMAYAN YENİ DÜZENLEMELER -Türev araçlar, İzahname, Halka arz eden, Kamuyu aydınlatma platformu, Yatırım sözleşmesi kavramları tanımlanmıştır. (İlgili tasarı md. 3)

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU Yeni SERMAYE PİYASASI KANUNU Getirdikleri Prof.Dr. Doğan Cansızlar Atılım Üniversitesi Ankara Mart 2013 1 I. GENEL ESASLAR -6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu 2 -RG 30.12.2012 yayınlandı -2499 s

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri A. GENEL İLKELER 4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının esnek

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler Yapıldı? Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler Yapıldı? 10.03.2016 www.gsghukuk.com Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi uygulamasında Dikkate Alınacak Oran

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi uygulamasında Dikkate Alınacak Oran Vergi Bülteni Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi uygulamasında Dikkate Alınacak Oran 1.1.17 /17-7/KV Özet Nakit sermaye artışında fazi indiriminde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 217-17 Konu : 216 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahından Đndirim Yapılabilecek Nakit Sermaye Artırımında Dikkate Alınacak Oran hakkındadır. Tarih : 19.1.217 Bilindiği üzere; Nakit

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? A) Tahvil B) Hazine bonosu C) B Tipi yatırım fonu katılma belgesi D) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi E) İntifa

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı