ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO: KONU: BİRLEMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ VE KADIN SAMSUN,

2 GİRİŞ Günümüzde uluslararası toplum sadece devletlerden oluşmayıp, çok farklı nitelik ve boyutlarda örgütlenmeleri de kapsar. Uluslararası örgütler devletlerden farklı olarak, uluslararası hukukun asli süjeleri değil, türemiş kişileri olup, devletlerin iradeleri sonucu varlık kazanmış oluşumlardır. Bu temelde uluslararası örgüt kavramının tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Uluslararası örgüt, devletlerin bir araya gelerek aralarında yaptıkları bir antlaşma ile oluşturdukları, üye devletlerden ayrı hukuki kişiliği, kendi yasası ve organları olan bir varlıktır. 1 Bu tanıma göre, bir oluşumun uluslararası örgüt sıfatına sahip olabilmesi için; bir antlaşmaya dayanması, hukuksal kişiliği ve kurumsal niteliği ile kendine has sürekli bir yapı ve organlara sahip olması gerekmektedir. Uluslararası örgütler, literatürde, hükümetler-arası örgütler ve hükümetler-dışı (NGOs) örgütler olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Buna göre örgütlerin hükümetler arasında resmi yollarla yapılan bir antlaşma sonucunda kurulmuş olmaları halinde hükümetler-arası bir örgütten söz etmek olanaklıdır. Diğer yandan, hükümetler-aşırı (transgovernmental) veya uluslar-aşırı (trans-national) örgütler olarak ta adlandırılan hükümetler-dışı örgütler giderek yaygınlaşmışlar, uluslararası sistem içerisindeki çeşitli olaylarda önemli roller oynamaya başlamışlardır. Bu sınıflamaları dikkate alırsak, Birleşmiş Milletler Örgütü, konu itibarıyla genel yetkiye sahip, evrensel bir işbirliği örgütüdür. 2 Aynı nitelikleri taşıyan ilk uluslararası örgüt, eski Milletler Cemiyeti dir ( ) ve bu örgütün hukuki varlığı 1946 yılında son bulmuş, benzer nitelikleri taşıyan Birleşmiş Milletler Örgütü onun yerini almıştır. Kadın çalışmaları, söylem düzeyinde özel ve kamusal alanı tartışarak sorunları gündeme getirirken, bilimi çok boyutlu olarak ele alma çabasındadır. Bilimlerdeki cinsiyet körlüğünü ve cinsiyetçiliği ortaya çıkarmayı amaçlayarak, bilimlere kadın bakış açısından bakmaya çalışır. Uluslararası siyasette en güçlü aktörlerden olan Uluslararası Örgütlerin tarihi, yapısı ve karar alıcıları genellikle erkeklerin işgal 1 14 Mart 1975 tarihli Uluslararası Örgütlerle İlişkilerde Devletlerin Temsili konulu Viyana Sözleşmesinin 1.maddesi. Aynı tanımı, ilk olarak Sir Gerald Fitzmaurice, 1956 yılında Uluslararası Hukuk Komisyonu nda önermiştir. 2 Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul: Beta Yay., 2006, s

3 ettiği alanlar olagelmiştir. Tam da bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı, Birleşmiş Milletler örgütünün yapısı ve organları dâhilinde kadın olgusu na ne şekilde yaklaştığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine hangi açıdan baktığını ve söz konusu kadın sorunları na nasıl çözümler önerdiğini araştırmak ve açıklamak olarak belirlenmiştir. Çalışma yürütülürken, Birleşmiş Milletler örgütünün kendi resmi web sayfasından çeviriler yapılmak suretiyle ve çeşitli resmi basılı kaynak/dökümanlardan edinilen Türkçe belgelerle konunun analizi yapılmaya çalışılmış; bu analiz sırasında ve özellikle Sonuç başlığı altında, kadın çalışmaları disiplininin araştırma yöntemi olan Feminist Epistemoloji ilkelerine yakın durulmuştur. Öncelikle araştırma konumuz olan Birleşmiş Milletler in tarihçesi, kuruluşu, yapısı ve organlarına değinilecek, ardından örgütün kadın olgusu ile ilgili olan birimleri sıralanarak çalışmalarından bahsedilecektir. Üçüncü bölümde ise Türkiye nin bu birimlerle ilişkisine değinilerek, bir sonuç/analiz metni ile çalışma sonlandırılacaktır. 2

4 1. BÖLÜM: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması dır. 3 II. Dünya Savaşı nda Almanya, İtalya ve Japonya ya karşı savaşan devletler, henüz savaş devam ederken evrensel bir örgüt kurma hazırlıklarına girişmişlerdir. Hukuksal ve siyasal bakımdan Milletler Cemiyeti nin bir devamı olmakla birlikte BM, daha kapsamlı bir kuruluş olarak düşünülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill in 14 Ağustos 1941 de yayınladıkları Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin kurulması yolundaki ilk adım olmuştur. 21 Ağustos-7 Ekim 1944 tarihlerinde Washington yakınlarındaki Dumbarton Oaks ta, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İngiltere ve Çin temsilcileri bir araya gelerek BM in kuruluş çalışmalarını başlatmışlardır. Kurulacak örgütün Güvenlik Konseyi nde oy verme yöntemi bu çalışmalar sırasında çözülememiş; 3-11 Şubat 1945 te Churchill, Roosevelt ve Stalin arasında yapılan Yalta Konferansı nda Çin, ABD, SSCB, Fransa ve İngiltere ye veto hakkının tanınması ile soruna çözüm getirilmiştir. Daha sonra 25 Nisan 1945 te Almanya ve Japonya ya savaş açan devletler San Fransisco da toplanarak yüz on bir maddelik Birleşmiş Milletler Antlaşması nı oy birliği ile kabul etmişlerdir. Yetmiş maddelik Uluslararası Adalet Divanı Statüsü nün de eklendiği BM Anayasası 24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4 Birleşmiş Milletler örgütünün iki tür üyesi bulunmaktadır. Aralarında Türkiye nin de bulunduğu elli kurucu devlet asıl üyeler dir. Diğerleri ise yeni üyeler statüsünde olmakla birlikte bu devletlerin barışçı antlaşma hükümlerini 3 Erişim Tarihi: Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul: Der Yay., 2005, s

5 kabul eden ve bunları yerine getirebilecek yetenekte devletler olmaları gerekmektedir. 5 Örgütün altı temel organı, elliye yakın danışma ve teknik organı bulunmaktadır. Temel organlar: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekretarya dır BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ NÜN ORGANLARI Genel Kurul Örgüte üye tüm devletlerin en çok beş temsilci ile katılabildikleri ve bir oya sahip oldukları organdır. Bir komisyonlar sistemi olan Genel Kurul a bağlı ana komisyonlar şunlardır: Görev alanı siyaset ve güvenlik sorunları olan 1.Komisyon Görev alanı 1. Komisyon tarafından görüşülemeyen konular olan Özel Siyasi İşler Komisyonu Görev alanı ekonomik ve mali konular olan 2.Komisyon Görev alanı sosyal, insancıl ve kültürel konular olan 3. Komisyon Görev alanı vesayet altındaki bölgeler olan 4. Komisyon Görev alanı idari ve bütçe ile ilgili konular olan 5.Komisyon ve Görev alanı hukuki sorunlar olan 6. Komisyon. Yılda bir kez olağan toplantısı dışında, olağan dışı da toplanabilen Genel Kurul, her oturum için bir başkan ve on üç başkan yardımcısı seçer. Kararlar basit çoğunluk ile alınır. Ancak bazı durumlarda 2/3 çoğunluk gerekmektedir. Bu durumlar, uluslararası barış ve güvenliğin kurulmasına ilişkin tavsiyeler, Güvenlik Konseyi nin sürekli olmayan üyelerinin seçimi, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin seçimi, Vesayet Konseyi nin bazı üyelerinin seçimi, örgüte yeni üye kabulü ve üyelikten çıkarma konularıdır. Genel Kurul kararları hukuksal olarak bağlayıcı değildir, ancak tavsiye niteliğindedir Güvenlik Konseyi Örgütün, barış ve güveliğin korunmasından sorumlu organıdır. Güvenlik Konseyi nin yetki ve görevleri, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi, savaş 5 Faruk Sönmezoğlu, a.g.k., s

6 ve saldırıların önlenmesi konularına ilişkindir. Güvenlik Konseyi, kendisine sunulan ya da el koyduğu bir uyuşmazlığın giderilmesinde soruşturma, uzlaştırma, arabuluculuk faaliyetlerinde bulunabilir. Barışın tehdit edilmesi durumunda ise çeşitli zorlama önlemleri alabilir. Bunlar, ekonomik ilişkileri, ulaştırma ve iletişim ilişkilerini kesme biçiminden, askeri müdahaleye kadar tırmanabilir. 6 Güvenlik Konseyi, uyulması zorunlu kararlar alma yetkisine sahiptir. Gerekli olan her zamanda toplanmaya hazır olan Konsey de kararlar 3/5 oy çokluğu ile alınır. Konsey in üyesi olan on beş ülkenin beş tanesi (ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere) daimi üyelerdir. Diğerleri ise coğrafi bakımdan bir dağılım göz önünde bulundurularak, iki sene için Genel Kurul tarafından seçilirler. Güvenlik Konseyi, yöntem sorununa ilişkin her hangi bir kararda dokuz üyenin olumlu oyuna başvurur. Yöntem dışı kararlarda daimi üyelerin olumsuz oyları bulunmamak kaydıyla dokuz olumlu oy aranır. Daimi üyelerden birinin olumsuz oy kullanarak bir kararın alınmasına engel olması, o ülkenin veto hakkı nı kullanması anlamına gelmektedir. 7 Güvenlik Konseyi ne bağlı başlıca kuruluşlar; UNICEF, Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi (UNCHR), Dünya Gıda Konseyi, Dünya Gıda Programı, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Kalkınma Programı (UNDP), Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü, Sinaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) Çevre Sorunları Programı, Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Özel Fonu, Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü, Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü olarak sıralanabilir Ekonomik ve Sosyal Konsey Dünya barışını korumaya yönelik olarak, ekonomik ve sosyal alanlarda faaliyette bulunan organ durumundadır. Bu amaca ilişkin incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak, Genel Kurul a bilgi vermek, özel uzmanlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak bu konseyin görevleri arasındadır. Ekonomik ve 6 Faruk Sönmezoğlu, a.g.k., s Faruk Sönmezoğlu, a.g.k., s

7 Sosyal Konsey de her üyenin bir oy hakkı vardır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üyelerin tümü üç yıl için seçilir ve on sekiz tanesi de her yıl yenilenir. 8 Adeta BM'nin insan hakları konusunda mutfağı durumundadır. 9 Ekonomik ve Sosyal Konsey ayrıca, BM uzmanlık kurumlarının Birleşmiş Milletler e bağlanması amacıyla, yapılacak antlaşmaları gerçekleştirmek, onlarla kurulacak sürekli ilişkileri yürütmek ve bu konularda BM Genel Kuruluna ve üye devletlere tavsiyelerde bulunmak yetkisiyle donatılmıştır. 10 Çalışmanın ilerleyen sayfalarında bahsedilecek olan, Birleşmiş Milletlerin UNWomen (Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı) çatı örgütünü kurmasından önceki pek çok toplumsal cinsiyet çalışmaları bu konseye bağlı birimlerce yürütülmüştür Vesayet Konseyi Milletler Cemiyeti ndeki Manda Rejimi yerine Birleşmiş Milletler bünyesinde Vesayet Konseyi oluşturulmuştur. Önceki yıllarda bazı bölgeleri vesayeti altında bulunduran konseyin önemi giderek azalmaktadır. Konsey, Genel Kurul tarafından üç yıl içinde seçilen üyelerden oluşur. Vesayet Konseyi nde veto sistemi bulunmaz ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Günümüzde en son faaliyetini 1994 yılında Palau nun bağımsızlığını kazanması sırasında sürdürmüş bir organ olarak fazlaca bir işleve sahip değildir Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler in üye devletleri arasında çıkan uyuşmazlıkları, örgüt içi hukuksal sorunları, uzmanlık kuruluşlarının danışma faaliyetlerini çözüme kavuşturmakla görevli organıdır Sekreterlik Birleşmiş Milletler örgütünün faaliyetlerini düzenleyen ve yöneten organdır. Sekreterlik, Güvenlik Konseyi nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından beş yıllık bir dönem için seçilen bir Genel Sekreter ve BM örgütünde 8 Faruk Sönmezoğlu, a.g.k., s Erişim Tarihi: Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Kitabevi, 2007, s Faruk Sönmezoğlu, a.g.k., s

8 görevli elemanlardan oluşur. Örgüt faaliyetleri hakkında her yıl Genel Kurul a bir rapor sunan Genel Sekreter, BM Antlaşması nın 99. Maddesi uyarınca uluslararası barış ve güvenliğin tehdit edildiğine inandığında Güvenlik Konseyi nin dikkatini çekebilir. Genel Sekreter ve ona bağlı olarak görev yapan uluslararası personel, uyruğu altında bulundukları ülkeden direktif alamazlar. Örgütte bugün Genel Sekreterlik görevini, Ban Ki-moon yürütmektedir. Merkezi New York ta bulunan örgütün, son olarak Güney Sudan ın katılmasıyla birlikte, toplam üye devlet sayısı 193 tür BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ Ekonomik ve Sosyal Yardım Faaliyeti: Örgütün genel amaçları çerçevesinde, özellikle az gelişmiş ülkelere yönelik işbirliği ve yardım faaliyeti önem taşımaktadır İnsan Hakları ve Bağımsızlaşma Hareketine Katkı: Genel Kurul ile Ekonomik ve Sosyal Konsey in kurduğu İnsan Hakları Komisyonu nun önemli normatif faaliyeti denetim sistemiyle de güçlendirilmiştir Aralık 1948 de Genel Kurulda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, bağlayıcı olmamakla birlikte, son derece önemli bir belgedir. Birleşmiş Milletler örgütü ayrıca ırkçılığa karşı kararlı bir mücadele vererek, özellikle zamanında Güney Afrika Birliği nin apartheid (ırk ayrımı) politikasını kınamış ve bazı yaptırımlar uygulamıştır Kodifikasyon Çalışmaları: Uluslararası Hukuk Komisyonu, İnsan Hakları Komitesi, Silahsızlanma Komisyonu gibi alt organların hazırladıkları sözleşme taslakları, daha sonra örgütün Genel Kurulunda veya bu amaçla toplanan bir uluslararası konferansta kabul edilmiş bulunmaktadır Silahsızlanma: BM Genel Kurulu, 1946 dan beri, silah indirimi ile nükleer denemeler ve silahların kısıtlanması yönünde kararlar almaktadır. Örneğin, 3 Aralık 1965 tarihli kararla bütün nükleer denemelere son verilmesi istenmiştir. 12 Melda Sur, a.g.k., s Melda Sur, a.g.k., s

9 1.3. TÜRKİYE NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEKİ ROLÜ 1945 yılında Birleşmiş Milletler örgütünü kuran 51 devletten biri olan Türkiye, barış gücü ve barışın inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar teşkilatın bir çok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Elli yılı aşkın bir süredir Türkiye de hükümet, özel sektör, medya, kadın sivil toplum kuruluşları, STK lar, üniversiteler ve sivil toplumun diğer temsilcileri ile birlikte ulusal vizyon ve önceliklerin uygulanması için çalışmaktadır. Türkiye de BM Sistemine bağlı 11 kuruluş faaliyette bulunmaktadır. Bu kuruluşlar Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Gıda Programı (WFP) and Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nden oluşmakta; Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) nun da Türkiye de temsilcilikleri bulunmaktadır. 14 Türkiye, 2009 yılında, iki senelik bir süre için, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmiş ve konseydeki görevini 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle tamamlamıştır. 14 Erişim Tarihi:

10 2. BÖLÜM: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN OLGUSU Birleşmiş Milletler, evrensel niteliği ile uluslararası toplumun ortak iradesini en geniş şekilde ortaya koyabileceği tek kuruluş olarak; sosyal kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, çevre, gıda, sağlık, doğal kaynaklar gibi meselelere çözüm üretmek için çaba gösteren bir örgüttür. Çatışmaların önlenmesi, yoksullukla mücadele, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesi, refahın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin yanında, kuruluşundan bu yana kadın sorunları yla da yakından ilgilenmiş, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının statüsü konularına özel ihtimam göstermiştir yılında kabul edilen ilk uluslararası yasal doküman olan "İnsan Hakları Bildirgesi" kadın-erkek eşitliği prensibinin uluslararası planda kabulünün BM tarafından ilanı anlamını taşımaktadır yılında BM içinde Kadının Statüsü Komisyonu kurulması ve bugüne kadar BM tarafından dört defa Dünya Kadın Konferansı düzenlenmesi de bu ilginin göstergesidir. Kadınların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kendi hayatları üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için konumlarının güçlendirilmesi BM nin uzun vadeli amaçlarından biridir. Birleşmiş Milletler kadınlar üzerine ilk Dünya Konferansı nı 1975 te Meksika da düzenlemiştir. Bu konferansla birlikte, Beijing Dünya Konferansı (1995) ve Dünya Kadınlar 10 Yılı ( ) sırasında iki Dünya Konferansı nda kadın haklarını geliştirme ve cinsiyet eşitliğini teşvik etme gündeme alınmıştır. 15 Birleşmiş Milletler örgütü nezdinde, toplumsal cinsiyet ve kadın olgusuna nasıl yaklaşıldığına ve neler yapıldığına, öncelikle EKOSOK (Ekonomik ve Sosyal Konsey) düzleminde kurulmuş olan BM Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) incelenerek başlanacak, sırasıyla UNDP ve UNFPA içerisinde aynı konuda neler önerildiğine bakılacak, ardından yeni bir çatı örgütlenmesi olan BM Kadın Ajansı (UN Women) detaylı bir şekilde incelenecektir. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon un 2008 yılında başlatmış olduğu Kadına Yönelik Şiddeti Durdurma Kampanyası na değinildikten sonra, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri nde kadın 15 Erişim Tarihi:

11 olgusunun ele alınışı irdelenecektir. Ve son olarak, Birleşmiş Milletler örgütünün söz konusu kadına yönelik oluşumları nın Türkiye deki yansımaları ile çalışmamız son bulacaktır EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY (ECOSOC/EKOSOK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2010 yılında, EKOSOK Yıllık Bakanlık İncelemeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesiyle ilgili olarak, uluslararası anlamda kabul edilmiş hedefler ve taahhütlerin uygulanması konusuna odaklanmıştır. Bu incelemeler, EKOSOK un Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili olarak toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde yoğunlaşmasına ve kapsamlı stratejiler geliştirmesine yardımcı olmaktadır Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (UNCSW/BMKSK) Birleşmiş Milletler örgütünün altı temel organından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey e bağlı olarak oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonu, 21 Haziran 1946 yılında 11(II) sayılı EKOSOK kararıyla kurulmuştur. 17 Komisyon bugün, Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı (UN Women) na da bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Komisyon, sadece toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ilerlemesine adanmış olan temel küresel karar alma organıdır. Her yıl üye devletlerin temsilcileri, cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek, sorunları tespit etmek, küresel standartlar oluşturmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile tüm dünyada kadınların güçlendirilmesini teşvik eden somut politikalar üretmek için, New York taki BM Genel Merkezinde toplanmaktadır. Komisyonun asıl amacı; siyasi, ekonomik, sivil, sosyal ve eğitsel alanlarda kadın haklarının geliştirilmesi konusunda konseye öneriler ve raporlar hazırlamaktır. Komisyon aynı zamanda, kadın hakları alanında acil dikkat gerektiren sorunlar hakkında konseye tavsiyelerde bulunur. 18 Komisyonun görevi; bölgesel ve küresel düzeyde eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerinin teşvik edilmesi, kadınların ilerlemesi için önlemlerin izlenmesi ile ulusal ve alt-bölgesel ilerlemelerin gözden geçirilerek 16 Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

12 değerlendirilmesi işlevlerini içerecek şekilde, ECOSOC un kararı ile 1987 yılında genişletilmiştir. ECOSOC, 1996 yılında Komisyonun görevlerini şöyle sıralamıştır: Kaydedilen ilerlemeler ve Pekin Deklarasyonu 19 uygulamalarında karşılaşılan sorunlar konusunda Konsey i bilgilendirmeli ve Konsey e tüm bunların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinde yardımcı olmalı, BM faaliyetleri içerisinde bir toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının sağlanmasına destek vermeli ve konuyla ilgili diğer alanlarda harekete geçirici rolünü geliştirmeli, Birleşmiş Milletlerin, sistem çapında ihtiyaç duyduğu konuları belirlemeli, Üzerinde durulması ve somut tavsiyeler üretilmesi gereken kadın-erkek eşitliğini ya da kadınların durumunu etkileyen güncel konuları, yeni eğilimleri ve yaklaşımları tespit etmeli, Eylem Platformu nun (Platform for Action) uygulanmasını desteklemek için kamuoyu bilincini korumalı ve geliştirmelidir. Kadının Statüsü Komisyonu nun temel çıktıları, her yıl belirlenen öncelikli temalara sadık kalmaktadır. Bu önceden belirlenmiş çıktılar, zorluklar ve engeller kadar ilerlemelerin de değerlendirilmesini içermektedir. Özellikle, hükümetler, hükümetler arası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili paydaşların, ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faydalanabilecekleri somut önerileri kapsamaktadırlar. Ek olarak, komisyon, Filistinli kadınların durumundan, HIV/AIDS ile ilgili çalışmalara kadar oldukça geniş bir kapsamda çalışmalar yürütmektedir. 20 Pekin Süreci ve Ötesi: BM Kadının Statüsü Komisyonu; 1975 Meksika, 1980 Kopenhag, 1985 Nairobi ve 1995 Pekin olmak üzere, dört uluslararası kadın konferansı düzenlemiştir. Bu konferansların sonucunda, 1995 yılında Pekin de, uluslararası anlamda uygulanmak üzere somut adımlar ve tavsiyeler içeren bir Eylül 1995 tarihinde Çin'in başkenti Pekin de gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nda kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 15 Eylül 1995 tarihindeki 16. Kurul toplantısında onaylanmıştır. 20 Erişim Tarihi:

13 sözleşme hazırlanmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, Pekin de Dördüncü Dünya Kadın Konferansı tarafından 1995 yılında kadın ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmek için bir strateji olarak kabul edilmiştir. Komisyonun 56. Dönemi içerisinde, 2012 yılı için belirlemiş olduğu öncelik; kırsal bölgelerde açlık ve yoksulluk içerisinde yaşayan kadınların güçlendirilmesidir. 21 Komisyonun nihai hedefi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME)/(BM KALKINMA PROGRAMI) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Kadınların Güçlendirilmesi (Empowering Women) UNDP, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusuna, yalnızca insan hakları temelli değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirebilmenin bir yolu olarak yaklaşmaktadır. Bu amaçla şu noktalara odaklanmaktadır: Toplumsal Cinsiyet ve Yoksulluğun Azaltılması: Dünyadaki en yoksul 10 kişiden 6 sı; ailenin birincil bakımını yapan, gıda üreticisi olan, toprağı işleyen, tahılları öğüten, gerekli suyu taşıyan ve yemek pişiren kadınlardır. Bu, taşınması kolay bir yük değildir. Kenya da kadınlar yalnızca su taşırken, günlük kalori alımlarının %85 ini yakmaktadırlar. Dünyadaki kadın nüfusunun %75 i, herhangi bir banka kredisi alamıyorlar çünkü ücretsiz veya sigortasız işlerde çalışıyorlar ve kendilerine ait herhangi bir mülkleri bulunmuyor. İşte bu; nüfusun yarısını oluşturan kadınların, niçin dünya serveti nin %1 ine sahip olabildiklerini açıklıyor. 23 Kadın-erkek eşitliği, bir sosyal adalet meselesinden çok, temel bir insan hakları konusudur. Ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik anlamda da iyi etkileri mevcuttur. Kadınlar, eğitime erişimde eşit haklara sahip olurlarsa, iş hayatında tam anlamıyla temsil edilirlerse ve ekonomik karar alma süreçlerine 21 Erişim Tarihi: ECOSOC 1997/2 tarihli kararı. Erişim Tarihi: nder_and_poverty.html Erişim Tarihi:

14 katılımları artarsa, yoksulluğa karşı çok önemli bir itici güç konumunda olurlar. Erkeklerle eşit haklara sahip olan kadınlar, daha eğitimli, daha sağlıklı; toprak, iş ve finansal kaynaklara erişimde daha şanslı olacaklardır. Kadınların, ev içi karar alma süreçlerindeki kontrolünün artırılması, çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarında ve gelecek nesillerin yoksulluğunun azaltılmasında da önemli rol oynar. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin başarılmasında da merkezi bir konudur. Ancak; toplumsal cinsiyet eşitliği alanında olumlu gelişmeler olsa da, endişe verici durumlar da halen mevcuttur. Gelişmekte olan dünyada, kız çocuklarının okullaşma oranları endişe vericiyken, kadınların üçte ikisi de ya gayrı resmi sektörlerde ya da ev içinde ücretsiz şekilde çalışmaktadırlar. Parlamenter temsil oranlarının artışına rağmen, kadınların yasama organlarındaki temsil oranı halen 1/4 oranındadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsamlı, demokratik, şiddetten arınmış ve sürdürülebilir kalkınma için bir koşuldur. UNDP, şu nedenlerle ulusal ortaklarıyla işbirliği içerisinde çalışmaktadır: Kadınları planlama, bütçeleme ve siyasi karar alma süreçlerine dâhil etmek, Kadınların ve kız çocukların ekonomik hak ve fırsatlarını teşvik etmek, HIV ve AIDS ın toplumsal cinsiyet boyutuna dikkat çekmek, Toplumsal cinsiyete duyarlı verilerin toplanması ve analiz edilmesini güçlendirmek, Eğitim ve sağlık gibi yaşamsal hizmetlere ulaşımın, kadın-erkek, kız çocuk-erkek çocuklar arasında eşitlenmesi sağlamak UNFPA (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR BM Nüfus Fonu, üreme ve cinsel sağlık hizmetlerine evrensel erişim hakkı ile anne ölüm oranların azaltılması konusunda, BM Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma hedefiyle çalışmalar yürüten bir uluslararası temsilciliktir. Ayrıca, yoksulluğun azaltılması, her gebeliğin isteğe bağlı, sağlıklı ve güvenli bir şekilde 24 dg_strategies.html Erişim Tarihi:

15 yaşanması ve gençlerin HIV/AIDS ten korunmaları konularında, hükümetleri destekler. 25 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kalkınmanın Dönüm Noktası: Toplumsal cinsiyet eşitliği, her şeyden önce bir insan hakkıdır. Kadınlar, korkudan arınmış bir şekilde, onurlu ve güvenli yaşam hakkına sahiptirler. Kadınların güçlendirilmesi; yoksulluğun azaltılması ve kalkınma için vazgeçilmez bir araçtır. 26 Güçlenmiş kadın, tüm aile ve toplumların sağlığı ve verimliliğine katıda bulunurken, yeni nesiller için umutları da geliştirir. 27 Kadın Sünnetinin Durdurulması: Kadın sünneti, kadın genital organının kesilmesini de içeren, bir dizi zararlı uygulamaya verilen addır. Her yıl, çoğunluğu on beş yaşın altında olan üç milyon kız çocuğuna bu uygulamanın yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu, oldukça köklü bir gelenektir ve ısrarla sürdürülmektedir çünkü kadın sünneti, altında toplumsal cinsiyet yapıları ve iktidar ilişkilerinin yattığı bir tür sosyal düzen olgusudur. Reformcular, onlarca yıldır, kadın ve kız çocukları için zararlı olan bu yaygın geleneği sona erdirmek için uğraşmaktadırlar. Ancak şimdi, yeni bir yaklaşım sayesinde, Afrika ve bazı Arap ülkeleri genelindeki topluluklar, bu uygulamaya karşı ayaklanmış; derinlere kök salmış bu toplumsal normu devirmeye çalışmaktadırlar. 28 Dünya Genelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi: Toplumsal cinsiyet eşitliği, aynı toplumu paylaşan kadın ve erkeklerin eşit fırsat, hak ve sorumluluklara sahip olması anlamına gelmektedir. Ancak, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet, kadınların fırsatlara ulaşmalarını baltalamak ve onların temel insan haklarını kullanmalarını önlemek suretiyle, yaşamın her alanına yayılmış haldedir. Tüm dünyada, kadınlar erkeklere göre politik anlamda daha az aktifken ve aile içi şiddet kurbanı olmak konusunda onlardan sayıca fazladırlar. 30 yıldan fazla bir süredir, UNFPA, yasal siyasal reformları destekleyerek, toplumsal cinsiyete duyarlı verilerin toplanmasına yardımcı olarak ve kadınların güçlenmesine ve sağlıklı üremelerinin korunmasına yardımcı projeleri 25 https://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/about;jsessionid=531a6bee72841b73a2bd55ac jahia01 Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

16 destekleyerek, toplumsal cinsiyet sorunlarına büyük ilgi göstermektedir Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve diğer uluslararası antlaşmalarla UNFPA, dünya çapında farklı toplumların kültürel hassasiyetlerini dikkate alarak toplumsal cinsiyet dengesizliklerini düzeltmeye çalışır. 29 UNFPA, erkekleri bu sürece dâhil etmenin gerekli olduğuna inanır. Bu nedenle UNFPA, HIV/AIDS in önlenmesinden, aile hayatına daha fazla erkek katılmasına kadar farklı hedeflere ulaşabilmek için, askerler ve dini liderler gibi farklı erkek gruplarının UNFPA destekli projelere katılmalarını desteklemektedir. 30 UNFPA, dünya çapında erken evlilik, namus cinayetleri ve cinsiyete dayalı kürtaj (bebeğin cinsiyetine göre) gibi kadınlara zarar verebilecek uygulamaların karşısında durur. 31 Bu noktada, yine UNFPA içerisinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinin bir yöntemi olarak kabul edilen mücadeleye erkeklerin katılımı başlığından bahsetmek gerekmektedir: o Erkeklerin katılımı önemli 32 : Açıkçası, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve üreme sağlığı programlarının başarıya ulaşabilmesi için, erkeklerin sürece dahil edilmeleri gerekmektedir. Bazı araştırmalar, erkeklerin de bizzat dâhil olmak istediklerini gösterir ki güven ve iletişim üzerine inşa edilmiş fikirlerin karşılıklı olarak daha tatmin edici olacağını düşünmekteyiz. UNFPA nın sahadaki çalışmaları da gösterir ki, üreme sağlığı, anne ölümleri ve kadına yönelik şiddete dikkat çekilmesinde, erkekler önemli bir müttefiktirler. 33 Burada bahsedilen, toplumsal cinsiyet normlarının doğru aktarımı konusunda erkeklerin de bilinçlenmelerini sağlamanın ve özellikle HIV/AIDS yayılımını azaltmak için erkeklerin evliliğe (tek eşliliğe) yönlendirilmesinin önemini vurgulamaktır. UNFPA, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için, kadınların bilinçlenmesi kadar, erkeklerin de eğitilmesi gerektiğini düşünmektedir. Yine yukarıda belirtilmiş olan dünya çapında farklı toplumların kültürel hassasiyetler inin ne anlamda kullanıldığı muğlak kalmış bir noktadır. 29 Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

17 Buraya kadar incelenen birimler, Birleşmiş Milletler Kadın örgütlenmesi (ajansı) (UNWomen)nin resmiyet kazanmasına kadar yoğun bir şekilde faaliyet göstermiş olan birimlerdir. BM Kadın biriminin kurulmasıyla birlikte bahsedilen alanlarda çalışmalar bu yeni birimde toplanmış olsa da, UNDP ve UNFPA, kendi uzmanlık alanları dâhilinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın odaklı çalışmalarına devam etmektedir. UNDP ve UNFPA nın Türkiye içerisinde yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunları odaklı çalışmalarına, ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. 16

18 3. BÖLÜM: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN ÖRGÜTÜ (UN WOMEN) Kadınların eğitimli olduğu ve güçlendirildiği yerlerde ekonomiler daha üretken ve güçlü olur. Kadınların tam anlamıyla temsil edildiği yerlerde toplumlar daha barışçıl ve istikrarlı olur 34 UN Women, Birleşmiş Milletler örgütü Genel Kurulu tarafından cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi amacıyla Temmuz 2010 da oluşturulan yeni bir birimdir. Dünya çapında cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini savunan en önemli araç olması hedeflenen bu yeni oluşum, üye ülkelerin ulusal öncelikleriyle ve uluslararası politikalarla uyum içinde cinsiyet eşitliğine ulaşma çabalarına destek verme amacını taşımaktadır. Birleşmiş Milletler e üye ülkeler, 64. Genel Kurul da BM nin yeniden düzenlenme gündeminin bir parçası olarak örgütün cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi alanındaki çabalarını hızlandırmak için tarihi bir adım atarak, BM sisteminde önceden ayrı olarak hareket eden dört birimi birleştirme kararı almıştır. Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine odaklanan Kadınların İlerlemesi Birimi (DAW), Kadınların İlerlemesi için Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (INSTRAW), Cinsiyet Konuları ve Kadınların İlerlemesi Özel Danışman Ofisi (OSAGI) ve Birleşmiş Milletler Kadınlar için Kalkınma Fonu ndan (UNIFEM) oluşan UNWomen, kadınlar ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, kalkınmanın yararlanıcıları ve ortakları olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, insan hakları ve insanlık eylemleri konularında çalışacaktır. UN Women ülke düzeyinde ulusal ortaklara teknik ve finansal destek sunarak önceliklerini belirlemelerine yardımcı olurken, bir yandan da cinsiyet eşitliği faaliyetlerini güçlendirmeleri ve koordine etmeleri konusunda BM ülke ekiplerine destek sağlayacaktır. UN Women ın oluşturulması, BM nin ülkelerin kendilerinin belirledikleri ihtiyaç ve önceliklerine daha iyi cevap verebilmesine ve BM sisteminin daha etkili ve kapsamlı bir şekilde işlemesine katkıda bulunacaktır Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

19 2010 yılı, 1995 Kadınlar Hakkında Dördüncü Dünya Konferansı nda kabul edilen Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu nun 15. yıldönümü ile Güvenlik Konseyi nin 2000 yılında kadınlar, barış ve güvenlik üzerine aldığı 1325 sayılı kararın 10.yıldönümüne denk geliyor. Sekiz Binyıl Kalkınma Hedefi nin gündeme alınmasının üzerinden de 10 yıl geçti. Üçüncü Binyıl Kalkınma Hedefi, cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmaya ve kadınları güçlendirmeye odaklanırken, şimdilerde cinsiyet eşitliğinin hem kendi içinde bir hedef olduğu hem de diğer Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşılması için bir araç olduğu konusunda fikir birliği bulunuyor. UN Women ın çalışmaları, Pekin Eylem Platformu ve 2009 da 30. yıldönümünü kutlayan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile çerçevelenecek. UN Women büyük ölçüde gönüllü katkılar ve BM bütçesi tarafından finanse edilecek. Üye ülkeler tarafından bu oluşuma yapılması planlanan yatırım en az 500 milyon Amerikan Doları, yani DAW, INSTRAW, OSAGI, ve UNIFEM in toplam bütçelerinin 2 katı. UNWomen, Ocak 2011 e kadar faaliyete geçecek. 36 UN Women ın yürüttüğü çalışmalar şu şekilde başlıklara ayrılmaktadır: Dünya Kadınlarının İhtiyaçlarının Karşılanması: Onlarca yıl içerisinde Birleşmiş Milletler, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 37 gibi simgesel antlaşmalarla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Cinsiyet eşitliği yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda çok büyük sosyo-ekonomik etkileri bulunmaktadır. Kadınların güçlendirilmesi, ekonomilerin gelişmesi, verimlilik ve büyümenin teşvik edilmesinin yakıtıdır. Ancak cinsiyet eşitsizliğinin her toplumda derinleşmiş izleri vardır. Kadınlar, insana yakışır işlere erişim eksikliği, mesleki ayrımcılık ve ücretlerde farklılık gibi olgularla karşı karşıyadır. Temel eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri çoğunlukla engellenmiştir. Dünyanın her yerinde kadınlar ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Ekonomik ve siyasi karar alma süreçlerinde temsil oranları çok düşüktür. 38 Birleşmiş Milletler, uzun yıllar boyunca, yetersiz finansman ve cinsiyet konularına odaklanan tek bir birliğe sahip olmama gibi engellerden dolayı, küresel anlamda cinsiyet eşitliği çalışmaları yürütmede zorluklar yaşamıştır. BM Kadın, tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için yaratılmıştır. Küresel, bölgesel 36 Erişim Tarihi: Birleşmiş Milletlerce 1979 da kabul edilen ve Türkiye nin 1985 yılından bu yana taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan sekiz tane temel insan hakları sözleşmesinden biridir. Sözleşmeye 2002 yılı itibariyle taraf olan devletlerin sayısı 170'tir. Alıntı: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

20 ve yerel düzeyde kadınlar ve kız çocukları için güçlü bir ses oluşturarak, onların güçlü ve dinamik şampiyonu olacaktır. 39 Birleşmiş Milletler Şartı nda benimsenen eşitlik ilkelerine dayanarak, BM Kadın, şunlar için çalışmaktadır: Kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması Kadınların güçlendirilmesi Kalkınma, insan hakları, insani eylem, barış ve güvenliğin ortakları ve paylaşımcıları olarak kadın ve erkekler arasında eşitliğin sağlanması. BM Kadın; BM Genel Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Kadının Statüsü Komisyonu tarafından belirlenen siyasi direktifler temelinde örgütün operasyonel faaliyetlerini denetleyen Yürütme Kurulu (Executive Board) tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, BM genelinde cinsiyet konusunda çalışan diğer kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. BM Kadın Yürütme Kurulu, dünya çapında dönüşümlü olarak hizmet veren 41 ülkenin temsilcilerinden oluşur. 41 yönetim kurulu üyesi şu şekilde seçilir: Afrika dan 10, Asya dan 10, Doğu Avrupa dan 4, Latin Amerika ve Karayipler den 6, Batı Avrupa dan 5 ve katılımcı ülkelerden 6 üye şeklinde oluşturulur ODAK ALANLARI Tüm insani kalkınma ve insan hakları konularının, toplumsal cinsiyet boyutları vardır. BM Kadın, kadınların eşitliği için temel öncelik alanları belirlemiştir ve bu şekilde ilerleme kilidini açabileceğine inanmaktadır. Kadına Yönelik Şiddet: Bu temel kadın hakları ihlali, tüm ülkeleri etkilemekte ve yayılmaya devam etmektedir. Kadınlar, yasalarca desteklenmiş önleyici ve koruyucu hizmetlere sahip olmalıdırlar. 41 Barış ve Güvenlik: Tecavüzün bir savaş silahı olarak kullanılmasıyla birlikte, modern çatışmaların yükünü kadınların çekmek zorunda olduğuna dair bir uluslararası kabul vardır. Kadınlara yönelik belirli tehditler tanımlanmalı ve durdurulmalıdır ve kadınlar, barış görüşmeleri ve yeniden yapılanma görüşmelerinin merkezinde yer almalıdırlar Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri Özel Sektör Katılımı Genel Bilgi Binyıl Kalkınma Hedefleri nin sonuna yaklaşırken, hedef olan 2015 yılı sonrasında ve önümüzdeki on yıllarda Türkiye toplumunun

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Etkinlik Değerlendirmeleri 145 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Nilüfer Timisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BÜLTEN - 2017/1 BİRLİKTE VARIZ ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL 1.Durum Analizi Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Tüm dünyada yürütülen programlar ve etkinlikler ile; Toplum genelinin HIV/AIDS konusunda doğru bilgilenmesini

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE GELİŞTİRME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE GELİŞTİRME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE GELİŞTİRME Yaşanabilir bir dünya, Yaşanabilir bir bugün ve yarın için Proje gelişlriyoruz! Proje Belirlenmiş bir hedefe ulaşmak amacıyla, belirli bir yerde ve süre içinde,

Detaylı