TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ"

Transkript

1 1

2 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

3 EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak teslim edilmesi istenen TEKNO GİRİŞİMCİ SERMAYE DESTEĞİ İŞ PLANI nın olması gerektiği gibi hazırlanmasını sağlamak amacıyla bilgi aktarılmasıdır. 3

4 BÖLÜM 1 İŞ FİKRİ VE GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER 1.1. Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri; İş Planında yer alan ekteki tablo (Tablo - 1) firma sahibi girişimci/girişimciler tarafından doldurulacaktır. Ortaklık söz konusu ise her ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır. Girişimci Bilgileri Adı ve Soyadı T.C. Kimlik Numarası Eğitim Durumu Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Lisans) Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Y.Lisans) Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Doktora) Öğrenci ise Devam Ettiği Üniversite/Bölüm İletişim Bilgileri Adres Telefon E-Posta Adresi Ev İş GSM Faks P. Kodu İlçe İl WEB Adresi Diploma Tarihi 4

5 1.2. İş Fikri ile İlgili Destekler BÖLÜM 1 İŞ FİKRİ VE GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER İş fikriyle ilgili başka kurumdan destek alınması düşünülüyor mu? Eğer böyle bir destek alınması düşünülüyorsa burada kurumun adı, hangi başlık altında ki destekten faydalanılmak istendiği ve niteliğinin detaylı anlatılması gerekmektedir. Ayrıca alınacak destek miktarı da belirtilmelidir. Desteklerde dönemsellik, ödeme şekli gibi ayrıntılar varsa belirtilmelidir. İş Fikri İle İlgili Destekler Başka kurumdan destek alınması planlanmıyor Başka kurumdan destek alınması planlanıyor 1- Kullanılması planlanan desteğin adı : 2- Destek alınması planlanan kurumun adı : 3- Destek niteliği, miktarı : 5

6 TÜRKİYE DE TEKNOGİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ 6

7 A)BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Teknogirişim Sermayesi Desteği 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan Tekno Girişim Sermayesi Desteği ; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir. 7

8 A ) BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Bu Kanun ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca bu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanmaktadır. Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, işletmesini kurmasını müteakip en fazla TL ve bir yıl süre ile desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılmaktadır. 8

9 A ) BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Desteğin amacı: 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. 9

10 A ) BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Destek başvuru koşulları ve yararlanacaklar: Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla, Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilecektir. Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilecektir. 10

11 A ) BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Destek başvurusunun zamanı: Programa yılda bir kez Bakanlığımızca duyurulacak tarihlerde başvuru yapılabilmektedir. Desteğin süresi ve miktarı: Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. Destek kapsamında bulunan gider kalemleri: Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje bütçesinde desteklenecek gider kalemleri, 5746 Sayılı Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı başlıklı 7. Maddesinde belirtilmiştir. 11

12 A ) BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Teknogirişim Sermaye Desteği başvurusunda yararlanılacak mevzuat: Teknogirişim Sermaye Desteği nden yararlanmak amacıyla bu desteği verecek merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine başvuruda bulunacak olan girişimcilerin yararlanacakları mevzuat aşağıda verilmiştir. a) 12 Mart 2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun b) 31 Temmuz 2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği c) 06/08/2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Seri No lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği d) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan tarih ve 2009/21 Sayılı Genelgesi 12

13 A ) BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Başvuru ve Desteklenen Girişimci Bilgileri Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı na yılı arasında toplam 1742 başvuru yapılmış olup, yapılan değerlendirme neticesinde 472 adet girişimciye ait iş fikrinin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Bu iş fikirlerinden 3 adedi için patent başvurusu yapılmıştır. 13

14 B ) KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip teknogirişimcilerin desteklenmesi, KOBİ lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. 14

15 B ) KOSGEB: AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Proje Tanıtım Desteği Geliştirme Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

16 C ) TTGV AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Ar-Ge Proje Destekleri Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır. 16

17 C ) TTGV AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı C.1. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ Destek Amacı: "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır. Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır. Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu 17

18 C ) TTGV AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı C.2. İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEĞİ (İTEP) Vakfımızın desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında, böylesi projelerin TTGV ye ulaşması önünde engel olarak tespit edilen pazar tökezlemelerini bertaraf etmek üzere mevcut Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğimizden boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda tasarlanacak bir destek mekanizması geliştirilmesi öngörülmüştür yılı Ağustos ayında yapılan ilk İTEP Pilot Çağrı döneminde Alan Raporları verilen aşağıdaki teknoloji alanlarında proje başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri, İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri, 18

19 C ) TTGV AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Yenilenebilir Enerji Üretim, Depolama ve Dağıtımına Yönelik Teknolojiler, Bu alanlara ek olarak, 1 Haziran 2011 itibariyle, İTEP kapsamında değerlendirilecek projeler kapsamına Alan Raporları verilen aşağıdaki teknoloji alanları da eklenmiştir. Gıda Teknolojileri, Biyomedikal Teknolojileri, İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri, dair içerik ve projenin hedefleri olarak yeni projelere örnek oluşturacak geliştirme ve uygulama projelerini teşvik edecek pilot uygulamaların desteklenmesi hedeflenmiştir. 19

20 C ) TTGV AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Amacı: Vakfımızın desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri desteklenmektedir. Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 3 yıldır. Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu 20

21 D ) TÜBİTAK D TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır. 60D68F249B3BFF 21

22 D )TÜBİTAK D TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar- Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98 ini oluşturan KOBİ lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır. 22

23 D )TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ ler tarafından yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. 23

24 1.3. İş Fikri Adı Alttaki Tablo doldurulacaktır. BÖLÜM 1 İŞ FİKRİ VE GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER İş Fikri Adı Teknolojik Alanı (Ekli Listeden Seçiniz) Kodu Teknolojik Alan Adı Alt Alan Kodu Teknoloji Alt Alan Adı İş Fikrinin Teknolojik Alan ve Alt Alan adları ve Kodları, aşağıda başlangıcı örnek olarak verilen ve İş Planının ekinde yer alan listeden seçilerek yazılacaktır.. TEKNOLOJIK ALAN /ALT ALANLAR LİSTESİ Alan Kodu ALAN Alt Alan ALT ALAN 10 ENFORMASYON 1 HAVACILIK 10 ENFORMASYON 2 YAZILIM 10 ENFORMASYON 4 BILGISAYAR TEKNOLOJISI 24

25 BÖLÜM 2 İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 2.1. İŞ FİKRİNİN ÖZETİ Bu bölümde, üretilecek /üretilmiş ürünlerin ve/veya hizmetlerin özeti yapılacaktır. Ürünlerinizi/hizmetlerinizi tanıtacak, hangi özelliklere sahip oldukları, nerede kullanılacakları, kullanacak müşteri türü (bireysel, askeri, kamu, şirket, banka, hastane, mağaza vb.), fonksiyonları, benzer ürünlerden farklılıkları, ürün/hizmetin kalitesi, boyutları, ambalaj özelliği, ambalaj çeşidi, ürün çeşitliliği, hızı, gerçekleştirdiği fonksiyonlar, topladığı veri özellikleri gibi özellikleri belirtilecektir. Ürün/hizmetin farklı tür ya da seçenekleri ve seçeneklerin farklılık nedenleri (kullanılan malzeme, boyut, kullanım yeri, fonksiyonu v.b) belirtilmelidir. Diğer yandan kullanım ve çalışma şekli, gerekli kullanım şartları, kullanım sırasında gereken yardımcı malzeme ya da aparatlar, girişimcinin ürün/hizmetin kullanıma alınması sırasında verdiği destek, gelişmelere açıklığı, geçerlilik süresi vb. detaylar bu bölümde kısaca açıklanmalıdır. Anahtar sözcükler:ürünü bulmaya ve ifade etmeye yarayacak anahtar sözcükler nelerdir, bunlar belirtilecektir. 25

26 BÖLÜM 2 İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 2.2. AMACI, UYGULANACAK YÖNTEMLER ve AŞAMALAR 1. İş fikrinin Ortaya Çıkış Nedenleri: Hangi gerekçeyle bu iş fikrini seçtiğinizi açıklayınız. Bu nedenler; - Bu iş fikrinin uygulandığı alanda daha önceden edindiğiniz bilgi ve deneyimler mi? - Teknik bilgi sahibi olmanız mı? - Geniş bir iş çevrenizin olması mı? - Bu konuda pazarda bir arz/sunum boşluğu görmüş olmanız mı? - Rekabet edebilme adına güçlü yönler taşıyor olmanız mı? - Ürününüze/hizmetinize ihtiyaç duyulması mı? - Çok yeni bir ürün olması mı? - Rakiplerinizden daha iyi şartlar sunacak olmanız mı? gibi nedenler varsa burada bunlardan bahsetmeniz gerekmektedir. 26

27 BÖLÜM 2 İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 2.2. AMACI, UYGULANACAK YÖNTEMLER ve AŞAMALAR 2.İş fikri çıktılarını tanımlayıp, hedeflediğiniz başarı ölçütlerini belirtiniz: Ürününüzle/ hizmetinizle ilgili hangi sonuçlar sizin ve/veya ürününüzün/hizmetinizin başarılı olduğunu gösterecektir? Prototip üretilince mi? Üretim sayısı belirli bir miktara ulaşınca mı? Seri üretime geçince mi? Hedeflenen sayıda satılınca mı? Verilerin istenen hızda alınmasına başlanınca mı? Yeter sayıda veri alma kapasitesine ulaşınca mı? Ürünün fonksiyonları istenen düzeye gelince mi? Yeterli hızda bilgi akışı sağladığı ispat edilince mi? 27

28 BÖLÜM 2 İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ Ürününüzle/ hizmetinizle ilgili hangi sonuçlar sizin ve/veya ürününüzün/hizmetinizin başarılı olduğunu gösterecektir? (devamı) Hizmet/üretim süresi belirlenince mi? Hizmet/ürün, sunum sonrası onaylanınca mı? Yetkililer tarafından onaylanınca mı? Kullanıcı/uygulayıcıların memnuniyeti sağlanınca mı? Yeterli süre ve büyüklükte bilgi depoladığı gözlendiğinde mi? Yukarıda ki örneklere bakarak İş fikrinize özgün başarı ölçütlerini belirlemeniz ve ifade etmeniz gerekmektedir. 28

29 BÖLÜM 2 İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 3. İş fikrinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar hakkında bilgi veriniz. Ürün veya hizmetinizi gerçekleştirirken hangi aşamalardan/adımlardan geçilmektedir. Bunları anlatan iş akış şemalarını oluşturun (Ürün/ hizmetin üretilmesi hangi işlemle başlıyor, sonrasında ürün/hizmet hazır hale gelinceye kadar ne gibi aşamalardan/işlemlerden geçiyor?). Farklı ürün ve hizmetiniz varsa her bir ürün ve hizmetiniz için ayrı ayrı iş akış şeması çizin. Bu akış şemasında, her aşamanın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan makine ekipman, bilgi ve işgücünün de yer almasını sağlayın. Ayrıca bu aşamalarda hangi teknikleri kullandığınızı ve uymak zorunda olduğunuz şartları da (yasa, yönetmelik, kural, standart vb.) belirtiniz. EKTE ÖRNEK BİR İŞ AKIŞ ŞEMASI VERİLMİŞTİR. 29

30 30

31 31

32 BÖLÜM 2 İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 4. Önerdiğiniz iş fikrinin gerçekleştirilmesinde takip edeceğiniz aşamaların aşağıdakilerden hangilerini kapsadığını belirtiniz. Kavram Geliştirme Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları v.b. Çalışmalar Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları Prototip Üretimi İŞ FİKRİNE BAĞLI OLARAK BİRDEN FAZLA AŞAMA SEÇİLEBİLİR. 32

33 BÖLÜM 2 İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 2.3. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin var olan (varsa) benzerlerinden farkını, yeniliğini, müşteriye getireceği avantajların neler olabileceğini açıklayınız. ÖRNEK OLARAK SONRAKİ SLAYTTA TALEP-MÜŞTERİ-ÜRÜN-HİZMET PERSPEKTİFİNDEN YENİLİKÇİLİK/ÖZGÜNLÜK ANALİZİ TABLOSU VERİLMİŞTİR. BU TABLODA ÖRNEK OLARAK YER ALAN ÖZELLİKLER, İŞ FİKRİNİZE ÖZGÜN OLAN ÖZELLİKLER OLMALIDIR. 33

34 TALEP-MÜŞTERİ ÜRÜN- HİZMET PERSPEKTİFİNDEN YENİLİKÇİLİK/ÖZGÜNLÜK ANALİZİ ÖZELLİK FİRMAMIZ RAKİPLER Uygulanabilirlik Veri toplama hızı Uygulamaya geçiş süresi Fonksiyon çeşitliliği Güncellenebilirliği Fiyatı Benzerinin varlığı Sağladığı fayda Ödeme kolaylığı Firma imajına katkısı Kurumsallığa katkısı Boyutlarının uygunluğu Ürün çeşitliliği Veri depolama kapasitesi Veri analiz yeteneği Topladığı veri çeşitliliği Kullanım kolaylığı Kurulum kolaylığı Teknolojik yapısı Zaman kazandırması Puanlama yaparak karşılaştırınız. 34

35 BÖLÜM 3 İŞ PLANI 3.1. İŞ - ZAMAN ÇUBUK GRAFİĞİ Hangi işlere ait faaliyetlerin ne zaman yapılacağının yer aldığı Form No:3.1 doldurulacaktır. İŞ FİKRİ ADI: FORM -3.1 İş Paketleri Faaliyetler O Ş M N M H T A E E K A

36 ÖRNEK-İŞ - ZAMAN ÇUBUK GRAFİĞİ 36

37 BÖLÜM 3 İŞ PLANI 3.2. İŞ PAKETİ TANIMLAMA FORMU Form No: 3.2 her iş paketi için ayrı ayrı doldurulacaktır. Burada iş paketinin başlama ve bitiş tarihleri yer alacaktır. Ayrıca bu faaliyetlerin neler olduğu ve bunları izlerken hangi yöntemlerin kullanılacağı açıklanacaktır. İş Paketi çıktıları ve başarı kriterleri: Her iş paketinin çıktılarının ne olduğu ve bunun başarılı olduğunu /olacağını gösterecek kriterlerin neler olduğunu açıklayınız. Bu kriterler; çıktının hızı, küçük olması, zaman kazandırması, satış arttırması, veri toplamadaki hızı, veri güvenirliği, topladığı veri çeşitliliği, eleman avantajı, maliyeti vb. olabilir. Bu iş paketi çıktısının diğer iş paketlerine etkisi: Bu iş paketinin çıktılarının diğer iş paketlerine katkısı, kullanılabilirliği, olmaması halinde yaşanacak aksaklıkların neler olduğu belirtilecek. 37

38 BÖLÜM 4 İŞ FİKRİ BÜTÇESİ 4.1. BÜTÇE DETAYI Bu bölümle ilgili doldurulması gereken form, Form No: 4.1 dir. Bu formda AR-GE dönemi içinde; - Firma için gerekli ve alınacak makine ekipman sayısı ve KDV dahil fiyatı hakkında kesin bilgiler verilecektir, - AR-GE dönemi içinde kullanılacak sarf malzemeleri ve toplam tutarları formda yer alacaktır. Bunlar; temizlik malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, çay, şeker v.b. giderler bu başlık altında yer alacaktır. Ticari faaliyete başladıktan sonra (satış ve uygulama amaçlı üretim ve ürünlerin satışı amaçlı çalışmalar sırasında) kullanılacak sarf malzemelerini içermemelidir. Ticari faaliyet sırasında kullanılan sarf malzemeleri yıllık finansman çalışmalarında yer alacaktır. - Uygulama sırasında hizmet ve danışmanlık alınacaksa bunların neler olduğu ve KDV dahil maliyetleri tabloda yer alacaktır. - İşletmede çalışan her personel ve çalışma süreleri (süreklilerde de yıllık, geçicilerde yıl içinde çalıştığı toplam süre -gün/hafta/ay- hesaplanarak tabloya kaydedilecektir.) - Bu madde ile ilgili olarak çalışan her personel için ayrı ayrı hazırlanan onaylı bordro sureti dönem faaliyet raporu ekinde Bakanlığa verilecektir. - İşletme giderleri konusunda ileride finans tablolarında yer alan "Yıllık İşletme Giderleri tablosunda yer alan değerler yazılacak, demirbaş tutarları da ilgili yere ilave edilecektir. 38

39 Demirbaş: Ticari faaliyet gösteren bir işletmenin, işyerinde veya işyeriyle bağlantılı çalışan başka bir yerdeki mal veya eşyalarının genel ifadesidir. İşletmenin bu mal ve eşyaları ticari amaçlı olmayıp faaliyetini yürütebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlarıdır. Demirbaşlara örnek olarak işyerindeki büro malzemeleri (fax, masa, bilgisayar, sandalye, buzdolabı, bulaşık makinesi, şirket arabaları, madenler, arazi ve binalar gösterilebilir. Yasa ve yönetmeliklerde, alınış maliyeti 700 TL ye kadar olan kalemlerin (demirbaşların) doğrudan gider olarak gösterilmesine izin verilmiştir. Bu miktarın üzerinde maliyeti olan malzemeler amortisman şartlarına tabidir ve çeşidine göre periyodik zamanlara bölünerek (2, 3,5 yıl gibi) Amortisman Gideri olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda gerekli detaylı bilgi aşağıda ki adresten sağlanır. Burada demirbaş listesi, amortismana tabi malzemeler, gider gösterme şartları ve süreleri yer almaktadır. 39

40 4.1. BÜTÇE DETAYI BÜTÇE DETAYI FORMU FORM -4.1 BU FORM (Form No: 41) FİRMANIN AR-GE DÖNEMİ İÇİNDE YAPACAĞI YATIRIM HARCAMALARI İÇİN GEÇERLİDİR. BURADA YATIRIM DÖNEMİNİN SÜRESİ (GÜN/HAFTA/AY/YIL) BELİRTİLECEKTİR. BÜTÇE KALEMLERİ Makina - Donanım - Yazılım-Yayın Ara Toplam Sarf Malzemesi Ara Toplam Hizmet Alımı ve Danışmanlık Ara Toplam Personel Giderleri* 1. İşletme sahibi 2. Personel Miktarı Talep Edilen (KDV Dahil) Onaylanan Ara Toplam Genel İşletme Giderleri 1. Elektrik 2. Su 3. Aidat 4. Muhasebe 5. Seyahat 6. Nakliye 7. Telefon ve internet 8. Firma/Şirket kuruluş giderleri 9. Demirbaş ** Ara Toplam GENEL TOPLAM * İşletmede çalışan her personel için ayrı ayrı hazırlanan onaylı bordro sureti dönem faaliyet raporu ekinde Bakanlığa verilecektir. ** İşletmenin kuruluşunda alınacak zorunlu masa-sandalye v.b. demirbaş malzemesi bu başlık altında gösterilecektir. 40

41 BÖLÜM 4 İŞ FİKRİ BÜTÇESİ 4.2. BÜTÇE GEREKÇELERİ Bütçe detayında belirtilen harcamaların kalem bazında alım gerekçeleri ve iş fikri kapsamında kullanım yerlerini detaylı şekilde açıklamanız gerekmektedir. Form No: 4.2. doldurulacaktır DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET Şu ana kadar verilmiş olan maliyetler 4 aylık dönemler halinde (toplam 3 dönem) belirlenecek ve ilgili formda (Form No: 4.3) yer alacaktır. Bu formda gider kalemlerinin toplam maliyet içindeki oranları da yer alacaktır. Örneğin, makine ekipmanın ve personel giderinin ayrı ayrı toplam maliyet içindeki oranı gibi. *** Form No:4.1 de yer alan maliyetlerle Form No:3 de yer alan maliyetler birbirinden farklı olmamalıdır. Farklı bulunması halinde maliyet rakamları yeniden gözden geçirilmelidir. Örnek; Form No:4.1 de yer alan Personel Giderleri Tutarı, Form No:3 de yer alan Personel Giderlerinden farklı bir tutar olamaz. 41

42 4.2. BÜTÇE GEREKÇELERİ Bütçe detayında belirtilen harcamaların kalem bazında alım gerekçelerini ve iş fikri kapsamında kullanım yerini detaylı bir şekilde açıklayınız. FORM NO:

43 4.3. DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU FORM Maliyet Kalemi Makine-Donanım- Yazılım-Yayın 2012 Yılı* I. Dönem II. Dönem III. Dönem Toplam (TL) Toplam Maliyet İçindeki Oranı (%) Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Danışmanlık Genel İşletme Giderleri Personel TOPLAM MALİYET TOPLAM Burada AR-GE faaliyetinin başlangıç ve bitiş süresi göz önüne alınacaktır. Örnek: 9 ay sürecek AR-GE dönemi 3 dönem, 5 ay sürecek AR-GE dönemi ise 2 dönem olarak tabloda yer alacaktır * Tahmini maliyet planı 4 aylık üç dönem halinde yapılacaktır. 43

44 BÖLÜM 5 İŞLETME YÖNETİM VE PAZARLAMA BİLGİLERİ 5.1- KURULACAK İŞLETMENİN NİTELİĞİ İşletmenin hangi yasal statüde kurulacağı/kurulduğu (A.Ş., Ltd. Şti., Şahıs Firması v.b.) ifade edilecektir. Ayrıca bu statünün seçilme gerekçeleri ve işletmeye getireceği avantajlardan ve dezavantajlardan bahsedilecektir. Bu nedenle ekte yer alan işletme türleri incelenmeli ve bu bilgiler doğrultusunda işletmenin hangi statüde kurulması gerektiğine karar verilmelidir. 44

45 İşletme Türleri 1. Tek Kişilik İşletmeler: Tek kişi işletmeleri en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimidir. İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletme sahibi işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir. Kurulmaları ve sona ermeleri yasal açıdan kolaydır. Sermayelerinin yetersiz olması ve alacaklılara karşı sınırsız sorumluluk üstlenmeleri, büyümelerine engeldir. 2. Ticaret Şirketleri: Ortak ekonomik amaç ve çıkarları gerçekleştirmek, ya da belli bir ekonomik amaç ve çıkarın gereği olarak birden çok kişilerin emek ve sermayelerini bir sözleşme ile birleştirerek kurulan işletmelere şirket denir. Bir ortaklığın varlığından söz edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir: - Ortaklığı oluşturan kişiler birden fazla olmalıdır. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bu kişilere ortak, hissedar, şerik veya pay sahibi denir. - Ortak bir amacın bulunması gereklidir. - Ortak amaca ulaşabilmek için ortaklar arasında bir sözleşme bulunmalıdır. - Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklarının mal ve emeklerini sermaye olarak şirkete getirmelidir. 45

46 İşletme Türleri Ticaret Şirketleri: Şahıs Şirketleri:Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devredilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. 46

47 Sermaye Şirketleri: Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu na göre, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara sermaye şirketi denir. Şirketin yönetiminden her ortak sorumludur. Kuruluş anlaşmasında aksine bir hüküm yoksa diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde şirkete yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rızası olmalıdır. Kolektif şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Ortaklar, kâr veya zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş anlaşmasında belirtilen oranlarda bölüşebilirler. B u şirket türleri, Anonim Şirket (A.Ş) ve Limited Şirket (Ltd.Şti.) diye iki çeşide sahiptir. 47

48 İşletme Türleri Anonim Şirket ve Özellikleri Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket türüdür. Anonim Şirket, ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulur. Kurucu ortakların ortaklık sermayesinin tamamını başlangıçta ödemeyi taahhüt etmelerine ani kuruluş, kurucu ortakların ortaklık sermayesinin bir kısmını ödemeyi taahhüt etmesine ve geri kalan kısım için halka başvurulmasına tedrici kuruluş denir. 48

49 İşletme Türleri Anonim Şirketlerin özellikleri şu şekilde özetlenebilir: * Her türlü iktisadi ve ticari etkinliği yapabilmesiyle geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Ancak bu faaliyetin şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekir. * Gerçek arasında kurulabileceği gibi tüzel kişiler veya gerçek ve tüzel kişiler arasında da kurulabilir. * Bir Anonim Şirketin kurulabilmesi için en az 5 gerçek ya da tüzel kişi gereklidir. * Anonim Şirket sermayesi minimum 50 milyar TL dir. * Anonim Şirketlerin yapılanmaları ve organizasyonları Türk Ticaret Kanunu ndaki düzenlemelere tabidir. Ancak, bunun yanı sıra ortak sayısı 250 yi geçen ya da borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvil ihraç eden Anonim Şirketler aynı zamanda Sermaye Piyasası Kanunu na tabidir. 49

50 Anonim Şirketlerin özellikleri şu şekilde özetlenebilir (devamı): * Anonim Şirket sermayesi, değeri birbirine eşit hisselere bölünmüştür. Anonim Şirket hisseleri tedavül kabiliyetini haiz kıymetli evrak niteliğindeki hisse senetleri şeklinde bastırılabilir. Anonim Şirket hisse senetlerinin nama ya da hamiline olarak düzenlenmesi mümkündür. * Anonim Şirketlerde kararlar farklı bir oran öngörülmemişse çoğunluk oyu ile alınır. Ancak Türk Ticaret Kanunu bazı hallerde ağırlaştırılmış oranlar da içermektedir. * Anonim Şirketlerde şirketi temsil ve ilzam görevini üstlenen organ Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşur. 50

51 Limited Şirket Ve Özellikleri İşletme Türleri Türk Ticaret Kanunu, limited şirketi iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir şeklinde tanımlamaktadır (TTK md.503). 1- Esas sermayesi en az YTL olması ve en az iki gerçek veya tüzel kişi kurucu ortağın bulunması gerekmektedir. Ortak sayısı elliden çok olamaz. Ortakların koyacakları sermaye payları birbirinden farklı olabilir. Ancak ortakların koyacakları sermayesinin en az 25 YTL veya bunun katları olması gerekir. 2- Ana sözleşme hazırlanır, bütün kurucu ortak tarafından imzalandıktan sonra notere tasdik ettirilir. Ana sözleşmede kurucu ortakların ad ve soyadları, adresleri, yabancı uyruklu ortak varsa bunların uyrukları yazılır. 3- Ticaret unvanında şirketin faaliyet konusu, limited kelimesinin bulunması gerekir. Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir. Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. unvanda yer alan düşünülmüş adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, kanuna milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin 51 verilebilir.

52 İşletme Türleri 4- Şirketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözleşmede gösterilir. Ayrıca açık adresi de ana sözleşmeye yazılır. 5- Bankacılık ve sigortacılık dışında, kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilirler. 6- Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. 7- Ana sözleşme noterde onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilir. Tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra ilana tabi hususlar Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 8- Ortakların sorumlulukları sadece sermaye taahhütleriyle sınırlıdır. 9- Hisse senedi ihraç edemezler. 10- Tahvil yoluyla borçlanabilirler. Ekte Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirketi nin karşılaştırması verilmiştir. 52

53 53

54 5.2. YÖNETİM PLANI: İşletmenin işlerliğini sağlayacak Organizasyon Şeması oluşturulacak ve iş planında yer alacaktır. Bu şema doğrultusunda oluşturulmuş olan birimler ve bu birimlerde yer alacak kişilerin görev yetki ve sorumlulukları da belirtilecektir. Doğal olarak tek kişilik veya iki ortaklı şahıs işletmelerinde ilk kuruluş ve sonraki birkaç yıl içinde hem işletme giderlerinin küçük tutulması, hem de gerçekleştirilen faaliyetlerin fazla elemana gereksinim duymaması nedeniyle işletmenin bütün fonksiyonları firma sahibi ve varsa ortağı tarafından gerçekleştirilecektir. Her ne kadar firmanın fonksiyonlarını ifade eden Organizasyon Şeması olsa da, işletmenin bütün fonksiyonlarının altında sorumlu ve yetkili olarak firma sahibi ve ortağının adı yer alır ve almalıdır da. 54

55 Firmalar ilk kuruldukları dönemlerde minimum 3 ana fonksiyonu gerçekleştirmektedirler. Bunlar: Satın Alma, Üretim/hizmet ve pazarlamadır. Ve bütün bu faaliyetler firma sahibi tarafından gerçekleştirilir. Firmalar, üretim hacmi arttıkça, ürün/hizmet çeşitlendikçe, ürün/hizmet satılan Pazar genişledikçe yeni eleman, yeni makine ekipman, yeni mekan ihtiyacı duymaktadırlar. Bu aşamada firmalar, gerçeği yansıtan, gelecek beklentilerine de öngörüler doğrultusunda cevap verebilecek yeni bir organizasyon yapısına gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Firmalar kendi dönemsel ihtiyacını ve hedeflerini gerçekleştirecek bir yapı oluşturmak zorundadırlar. Böylece firma büyüme sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu süreçte firmanın koyduğu hedefler, bu yapıyı belirleyen en önemli etkendir. Organizasyon da yer alacak kişilerin nitelikleri dahi hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir. 55

56 ORGANİZASYON ŞEMASI-1 Genel Müdür SATIN ALMA SORUMLUSU (İŞLETME SAHİBİ) ÜRETİM SORUMLUSU (İŞLETME SAHİBİ) SATIŞ/PAZARLAMA SORUMLUSU (İŞLETME SAHİBİ) 56

57 ORGANİZASYON ŞEMASI-2 İŞLETME SAHİBİ SEKRETERYA SATIN ALMA AR-GE ÜRETİM SATIŞ PAZARLAMA İNSAN KAYNAKLARI FİNANS YÖNETİMİ TEKNİL SATIN ALMA YAZILIM KALİTE KONTROL YURT İÇİ PERSONEL İDARİ SATIN ALMA DONANIM SERVİS YURT DIŞI PROTO TİP 57

58 BÖLÜM 5 İŞLETME, YÖNETİM VE PAZARLAMA BİLGİLERİ 5.3. FİNANSMAN PLANI 1. Başlangıç yatırım sermayesi ihtiyacı. 2. Finansman yapısı. 3. Gelir-gider hesabını planlayınız. 4. Nakit akışını planlayınız. 5. Karlılık analizini yapınız. Teknogirişim firmaları için iki ayrı finansman planı söz konusudur. 1. AR-GE dönemi finansman planı (Yukarıda verilmiştir. Form No:4.1) 2. İşletmenin satış faaliyetine başladığı dönemle başlayan finansman planı. (Aşağıda verilmiştir) 58

59 1. Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı YATIRIM HARCAMALARI TUTAR AÇIKLAMA 1. ARAZİ BEDELİ 2. ETÜD VE PROJE GİDERLERİ 3. ARAZİ DÜZENLEMESİ 4. BİNA İNŞAAT GİDERLERİ 5. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (YERLİ) 6. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (İTHAL) 7. YARDIMCI MAKİNE-EKİPMAN GİDERLERİ 8. İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ 9. TAŞIMA VE SİGORTA GİDERLERİ 10. MONTAJ GİDERLERİ 11. İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ 12. LİSANS GİDERLERİ 13. GENEL GİDERLER 14. BEKLENMEYEN GİDERLER TOPLAM SABİT YATIRIM 0 Yukarıda verilen Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı tablosu, büyük yatırım faaliyetlerinin gündeme gelmesi halinde kullanılacaktır. 59

60 Satış amaçlı çalışmaların başlamasıyla yapılması gerekli olan Finansman Planı bilgileri ve adımlar İşletme Giderleri ve İşletme Sermayesinin Belirlenmesi Girişimcilerin işletmenin kurulması sırasında toplam finansman gereksinimini ve işletme karlılığını analiz edebilmek için öncelikle işletme giderlerini ve işletme sermayesinin incelemesi gerekir. 60

61 GİDER KALEMLERİ YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU TOPLAM HARCAM A SABİT DEĞİŞ KEN 1. HAMMADDE 0% 100% 2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ 0% 100% 3. KİRA 100% 0% 4. ELEKTRİK 30% 70% 5. SU 30% 70% 6. YAKIT 30% 70% 7. İŞÇİLİK-PERSONEL 100% 0% 8. BAKIM-ONARIM 70% 30% 09. PATENT-LİSANS 50% 50% 10. GENEL GİDERLER 75% 25% 11. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ 80% 20% 12. AMBALAJ-PAKETLEME GİDERLERİ 0% 100% SABİT GİDERLER DEĞİŞKE N GİDERLER TOPLAM 61

62 YILLIK İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU İŞLETME SERMAYESİ KALEMLERİ YILLIK İŞLETME GİDERLERİ SÜRE (AY) İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI 1. HAMMADDE STOĞU 2. YARDIMCI MADDE STOĞU 3. İŞLETME MALZEMELERİ STOĞU 4. YAKIT STOĞU 5. YARI MAMÜL STOĞU 6. AMBALAJ MALZEMESİ STOĞU 7. MAMÜL MADDE STOĞU 8. YEDEK PARÇA STOĞU 9. MÜŞTERİYE BAĞLI MAL DEĞERİ 10. GENEL GİDERLER NAKİT İHTİYACI TOPLAM 62

63 İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı göstermektedir."yıllık İşletme Giderleri Tablosu" işletme gider kalemlerini göstermektedir. 63

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı